Кодекс РФ про адміністративні Правопорушення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

30 грудня 2001 N 195-ФЗ


РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Прийнято

Державною Думою

20 грудня 2001

Схвалений

Радою Федерації

26 грудня 2001

(В ред. Федеральних законів від 25.04.2002 N 41-ФЗ,

від 25.07.2002 N 112-ФЗ, від 30.10.2002 N 130-ФЗ,

від 31.10.2002 N 133-ФЗ, від 31.12.2002 N 187-ФЗ,

від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 04.07.2003 N 94-ФЗ,

від 04.07.2003 N 103-ФЗ, від 11.11.2003 N 138-ФЗ,

від 11.11.2003 N 144-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ,

від 08.12.2003 N 169-ФЗ, від 23.12.2003 N 185-ФЗ,

від 09.05.2004 N 37-ФЗ, від 26.07.2004 N 77-ФЗ,

від 28.07.2004 N 93-ФЗ, від 20.08.2004 N 114-ФЗ,

від 20.08.2004 N 118-ФЗ, від 25.10.2004 N 126-ФЗ,

від 28.12.2004 N 183-ФЗ, від 28.12.2004 N 187-ФЗ,

від 30.12.2004 N 211-ФЗ, від 30.12.2004 N 214-ФЗ,

від 30.12.2004 N 219-ФЗ (ред. 21.03.2005),

від 07.03.2005 N 14-ФЗ, від 07.03.2005 N 15-ФЗ,

від 21.03.2005 N 19-ФЗ, від 21.03.2005 N 21-ФЗ,

від 22.04.2005 N 38-ФЗ, від 09.05.2005 N 45-ФЗ,

від 18.06.2005 N 66-ФЗ, від 02.07.2005 N 80-ФЗ,

від 02.07.2005 N 82-ФЗ, від 21.07.2005 N 93-ФЗ,

від 21.07.2005 N 113-ФЗ, від 22.07.2005 N 120-ФЗ,

від 27.09.2005 N 124-ФЗ, від 05.12.2005 N 156-ФЗ,

від 19.12.2005 N 161-ФЗ, від 26.12.2005 N 183-ФЗ,

від 27.12.2005 N 193-ФЗ, від 31.12.2005 N 199-ФЗ,

від 05.01.2006 N 10-ФЗ, від 02.02.2006 N 19-ФЗ,

від 03.03.2006 N 30-ФЗ, від 16.03.2006 N 41-ФЗ,

від 15.04.2006 N 47-ФЗ, від 29.04.2006 N 57-ФЗ,

від 08.05.2006 N 65-ФЗ,

з ізм., внесеними Федеральним законом від 05.01.2006 N 7-ФЗ)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 1.1. Законодавство про адміністративні правопорушення

1. Законодавство про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до нього законів суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення.

2. Цей Кодекс грунтується на Конституції Російської Федерації, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законодавством про адміністративні правопорушення, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 1.2. Завдання законодавства про адміністративні правопорушення

Завданнями законодавства про адміністративні правопорушення є захист особи, охорона прав і свобод людини і громадянина, охорона здоров'я громадян, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захист суспільної моралі, охорона навколишнього середовища, встановленого порядку здійснення державної влади, громадського порядку та громадської безпеки, власності, захист законних економічних інтересів фізичних і юридичних осіб, суспільства і держави від адміністративних правопорушень, а також попередження адміністративних правопорушень.

Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації у сфері законодавства про адміністративні правопорушення

1. До відання Російської Федерації у сфері законодавства про адміністративні правопорушення належить встановлення:

1) загальних положень і принципів законодавства про адміністративні правопорушення;

2) переліку видів адміністративних покарань та правил їх застосування;

3) адміністративної відповідальності з питань, що федеральне значення, в тому числі адміністративної відповідальності за порушення правил і норм, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;

4) порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі встановлення заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

5) порядку виконання постанов про призначення адміністративних покарань.

2. Відповідно до законодавства про судову систему цей Кодекс визначає підсудність справ про адміністративні правопорушення судам.

3. Відповідно до законодавства про захист прав неповнолітніх цей Кодекс визначає підвідомчість справ про адміністративні правопорушення комісіям у справах неповнолітніх і захисту їх прав.

4. Відповідно до встановленої структурою федеральних органів виконавчої влади цей Кодекс визначає підвідомчість справ про адміністративні правопорушення, передбачені цим Кодексом, федеральним органам виконавчої влади.

Стаття 1.4. Принцип рівності перед законом

1. Особи, які вчинили адміністративні правопорушення, рівні перед законом. Фізичні особи підлягають адміністративній відповідальності незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин. Юридичні особи підлягають адміністративній відповідальності незалежно від місця знаходження, організаційно-правових форм,

підпорядкованості, а також інших обставин.

2. Особливі умови застосування заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, які виконують певні державні функції (депутатів, суддів, прокурорів та інших осіб), встановлюються Конституцією Російської Федерації і федеральними законами.

Стаття 1.5. Презумпція невинності

1. Особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні правопорушення, щодо яких встановлено його вина.

2. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, вважається невинним, поки його провина не буде доведена в порядку, передбаченому цим Кодексом, і хто розпочав законну силу постановою судді, органу, посадової особи, які розглянули справу.

3. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не зобов'язана доводити свою невинність.

4. Непереборні сумніви у винуватості особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, тлумачаться на користь цієї особи.

Стаття 1.6. Забезпечення законності при застосуванні заходів адміністративного примусу в зв'язку з адміністративним правопорушенням

1. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не може бути піддано адміністративному покаранню і заходам забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

2. Застосування уповноваженими на те органом або посадовою особою адміністративного покарання і заходів забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення у зв'язку з адміністративним правопорушенням здійснюється в межах компетенції зазначених органу або посадової особи відповідно до закону.

3. При застосуванні заходів адміністративного примусу не допускаються рішення і дії (бездіяльність), що принижують людську гідність.

Стаття 1.7. Дія законодавства про адміністративні правопорушення в часі і в просторі

1. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діяв під час і за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

2. Закон, пом'якшувальний або скасовує адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення або іншим чином поліпшує становище особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, має зворотну силу, тобто поширюється і на особу, яка вчинила адміністративне правопорушення до набрання таким законом чинності і щодо якого постанова про призначення адміністративного покарання не виконане. Закон, що встановлює або обтяжує адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення або іншим чином погіршує становище особи, зворотної сили не має.

3. Провадження у справі про адміністративне правопорушення здійснюється на підставі закону, що діє під час провадження у зазначеній справі.

Глава 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 2.1. Адміністративне правопорушення

1. Адміністративним правопорушенням визнається протиправне, винна дію (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке цим Кодексом чи законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення встановлена ​​адміністративна відповідальність.

2. Юридична особа визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, якщо буде встановлено, що у нього була можливість для дотримання правил і норм, за порушення яких цим Кодексом або законами суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність, але даною особою не були прийняті всі залежні від нього заходів по їх дотримання.

3. Призначення адміністративного покарання юридичній особі не звільняє від адміністративної відповідальності за дане правопорушення винна фізична особа, так само як і притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності фізичної особи не звільняє від адміністративної відповідальності за дане правопорушення юридична особа.

Стаття 2.2. Форми вини

1. Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії (бездіяльності), передбачала його шкідливі наслідки і бажала настання таких наслідків або свідомо їх допускало або ставилася до них байдуже.

2. Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії (бездіяльності), але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувало на запобігання таких наслідків або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Стаття 2.3. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність

1. Адміністративної відповідальності підлягає особа, яка досягла на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

2. З урахуванням конкретних обставин справи і даних про особу, що вчинила адміністративне правопорушення у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав зазначена особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності з застосуванням до нього заходи впливу, передбаченої федеральним законодавством про захист прав неповнолітніх.

Стаття 2.4. Адміністративна відповідальність посадових осіб

Адміністративної відповідальності підлягає посадова особа в разі вчинення ним адміністративного правопорушення у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх службових обов'язків.

Примітка. Під посадовою особою в цьому Кодексі слід розуміти особу, яка постійно, тимчасово або у відповідності зі спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади, тобто наділена в установленому законом порядку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не перебувають у службовій залежності від нього, а так само особа, яка виконує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах і військових формуваннях Російської Федерації. Вчинили адміністративні правопорушення у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій керівники та інші працівники інших організацій, а також особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність як посадові особи, якщо законом не встановлено інше.

Стаття 2.5. Адміністративна відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів

Військовослужбовці і призвані на військові збори громадяни несуть відповідальність за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів. Співробітники органів внутрішніх справ, органів кримінально-виконавчої системи, Державної протипожежної служби, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин та митних органів несуть відповідальність за адміністративні правопорушення відповідно до нормативними правовими актами, що регламентують порядок проходження служби в зазначених органах. За порушення законодавства про вибори і референдуми, в галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, правил дорожнього руху, вимог пожежної безпеки поза місцем служби, законодавства про охорону навколишнього природного середовища, митних правил і правил режиму Державного кордону Російської Федерації, прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації, а також за адміністративні правопорушення в галузі податків, зборів та фінансів, невиконання законних вимог прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, або посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, несуть відповідальність на загальних підставах. До зазначених осіб не можуть бути застосовані адміністративні покарання у вигляді адміністративного арешту, а до військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, також у вигляді адміністративного штрафу.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2003 N 86-ФЗ)

Стаття 2.6. Адміністративна відповідальність іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб

1. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили на території Російської Федерації адміністративні правопорушення, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.

2. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили адміністративні правопорушення на континентальному шельфі, у виключній економічній зоні Російської Федерації, передбачені частиною 2 статті 8.16, статтями 8.17 - 8.20, частиною 2 статті 19.4 справжнього Кодексу, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.

3. Питання про адміністративну відповідальність іноземного громадянина, що користується імунітетом від адміністративної юрисдикції Російської Федерації відповідно до федеральними законами і міжнародними договорами Російської Федерації і вчинила на території Російської Федерації адміністративне правопорушення, дозволяється відповідно до норм міжнародного права.

Стаття 2.7. Крайня необхідність

Не є адміністративним правопорушенням заподіяння особою шкоди охоронюваним законом інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, безпосередньо загрожує особі і правам даної особи чи інших осіб, а також охоронюваним законом інтересам суспільства або держави, якщо ця небезпека не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.

Стаття 2.8. Неосудність

Не підлягає адміністративній відповідальності фізична особа, яка під час вчинення протиправних дій (бездіяльності) перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати фактичний характер і протиправність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хронічного психічного розладу, тимчасового психічного розладу, слабоумства чи іншого хворобливого стану психіки.

Стаття 2.9. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності адміністративного правопорушення

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення суддя, орган, посадова особа, уповноважені вирішити справу про адміністративне правопорушення, можуть звільнити особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Стаття 2.10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб

1. Юридичні особи підлягають адміністративній відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у випадках, передбачених статтями розділу II цього Кодексу або законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення.

2. У випадку, якщо у статтях розділів I, III, IV, V цього Кодексу не вказано, що встановлені даними статтями норми застосовуються тільки до фізичної особи або тільки до юридичної особи, дані норми в рівній мірі діють у відношенні і фізичного, і юридичної особи, за винятком випадків, якщо за змістом ці норми належать і можуть бути застосовані тільки до фізичної особи.

3. При злитті кількох юридичних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення залучається знову виникло юридична особа.

4. При приєднанні юридичної особи до іншої юридичної особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення залучається приєднали юридична особа.

5. При поділі юридичної особи або при виділенні зі складу юридичної особи одного або декількох юридичних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення залучається то юридична особа, до якої згідно розподільчим балансом перейшли права та обов'язки за укладеними угодами або майну, у зв'язку з якими було скоєно адміністративне правопорушення.

6. При перетворенні юридичної особи одного виду в юридичну особу іншого виду до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення залучається знову виникло юридична особа.

7. У випадках, зазначених у частинах 3 - 6 цієї статті, адміністративна відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення настає незалежно від того, чи було відомо притягається до адміністративної відповідальності юридичній особі про факт адміністративного правопорушення до завершення реорганізації.

8. Адміністративні покарання, призначені відповідно до пунктів 2 - 4 частини 1 статті 3.2 цього Кодексу юридичній особі за вчинення адміністративного правопорушення до завершення реорганізації юридичної особи, застосовуються з урахуванням положень частин 3 - 6 цієї статті.

Глава 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПОКАРАННЯ

Стаття 3.1. Мета адміністративного покарання

1. Адміністративне покарання є встановленої державою мірою відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення і застосовується з метою попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

2. Адміністративне покарання не може мати своєю метою приниження людської гідності фізичної особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, або заподіяння йому фізичних страждань, а також нанесення шкоди діловій репутації юридичної особи.

Стаття 3.2. Види адміністративних покарань

1. За вчинення адміністративних правопорушень можуть встановлюватися і застосовуватися такі адміністративні покарання:

1) попередження;

2) адміністративний штраф;

3) оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення;

4) конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі;

6) адміністративний арешт;

7) адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства;

8) дискваліфікація;

9) адміністративне призупинення діяльності.

(П. 9 введений Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

2. Щодо юридичної особи можуть застосовуватися адміністративні покарання, перераховані в пунктах 1 - 4, 9 частини 1 цієї статті.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

3. Адміністративні покарання, перераховані в пунктах 3 - 9 частини 1 цієї статті, встановлюються тільки цим Кодексом.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 3.3. Основні і додаткові адміністративні покарання

1. Попередження, адміністративний штраф, позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі, адміністративний арешт, дискваліфікація і адміністративне призупинення діяльності можуть встановлюватися і застосовуватися тільки в якості основних адміністративних покарань.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

2. Оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення, конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення, а також адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства може встановлюватися і застосовуватися в якості як основного, так і додаткового адміністративного покарання.

3. За одне адміністративне правопорушення може бути призначено основне або основне і додаткове адміністративне покарання з покарань, зазначених в санкції застосовуваної статті Особливої ​​частини цього Кодексу або закону суб'єкта Російської Федерації про адміністративну відповідальність.

Стаття 3.4. Попередження

Попередження - міра адміністративного покарання, виражена в офіційному осудженні фізичного чи юридичної особи. Попередження виноситься в письмовій формі.

Стаття 3.5. Адміністративний штраф

1. Адміністративний штраф є грошовим стягненням і може виражатися в величині, кратній:

1) мінімального розміру оплати праці (без урахування районних коефіцієнтів), встановленому федеральним законом на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення (далі - мінімальний розмір оплати праці);

2) вартості предмета адміністративного правопорушення на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення;

3) сумі несплачених та підлягають сплаті на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення податків, зборів або митних зборів, або сумі незаконної валютної операції, або сумі грошових коштів або вартості внутрішніх та зовнішніх цінних паперів, списані та (або) зарахованих з невиконанням встановленого вимоги про резервування, або сумі валютної виручки, не проданої в установленому порядку, або сумі коштів, не зарахованих у встановлений термін на рахунки в уповноважених банках, або сумі грошових коштів, не повернутих у встановлений строк до Російської Федерації, або сумі несплаченого адміністративного штрафу.

(П. 3 в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 118-ФЗ)

2. Розмір адміністративного штрафу не може бути менше однієї десятої мінімального розміру оплати праці.

3. Розмір адміністративного штрафу, що накладається на громадян і обчислюється виходячи з мінімального розміру оплати праці, не може перевищувати двадцять п'ять мінімальних розмірів оплати праці, на посадових осіб - п'ятдесят мінімальних розмірів оплати праці, на юридичних осіб - одну тисячу мінімальних розмірів оплати праці.

Адміністративний штраф за порушення законодавства Російської Федерації про експортний контроль, про внутрішніх морських водах, територіальному морі, континентальному шельфі, про виняткову економічну зону Російської Федерації, антимонопольного, митного, патентного, валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання, законодавства Російської Федерації про природні монополії, про рекламу, про лотереї, про охорону навколишнього природного середовища, про авторське право та суміжні права, про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів, про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості, про державний регулювання виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, про безпеку дорожнього руху, про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб, законодавства про неспроможність (банкрутство), а також за порушення імміграційних правил, правил перебування (проживання) в Російській Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства, правил залучення та використання в Російській Федерації іноземних працівників, що накладається на посадових осіб та юридичних осіб , може бути встановлений з перевищенням розмірів, зазначених в абзаці першому цієї частини, але не може перевищувати для посадових осіб двісті мінімальних розмірів оплати праці, для юридичних осіб - п'ять тисяч мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федеральних законів від 30.10.2002 N 130-ФЗ, від 11.11.2003 N 138-ФЗ, від 20.08.2004 N 118-ФЗ, від 25.10.2004 N 126-ФЗ, від 28.12.2004 N 187-ФЗ , від 30.12.2004 N 214-ФЗ, від 22.07.2005 N 120-ФЗ, від 19.12.2005 N 161-ФЗ, від 27.12.2005 N 193-ФЗ, від 02.02.2006 N 19-ФЗ, від 08.05.2006 N 65-ФЗ)

4. Розмір адміністративного штрафу, що обчислюється виходячи з вартості предмета адміністративного правопорушення, а також виходячи із суми несплачених податків, зборів або митних зборів, або суми незаконної валютної операції, які суми коштів або вартості внутрішніх та зовнішніх цінних паперів, списані та (або) зарахованих з невиконанням встановленого вимоги про резервування, або суми валютної виручки, не проданої в установленому порядку, які суми коштів, не зарахованих у встановлений термін на рахунки в уповноважених банках, які суми коштів, не повернутих у встановлений строк до Російської Федерації, не може перевищувати триразовий розмір вартості предмета адміністративного правопорушення або відповідної суми або вартості.

(Частина четверта в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 118-ФЗ)

5. Сума адміністративного штрафу підлягає зарахуванню до бюджету в повному обсязі відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 3.6. Оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення

1. Оплатним вилученням знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення є їх примусове вилучення та подальша реалізація з передачею колишньому власнику вирученої суми за вирахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета. Оплатне вилучення призначається суддею.

2. Оплатне вилучення мисливської зброї, бойових припасів та інших дозволених знарядь полювання або рибальства не може застосовуватися до осіб, для яких полювання або рибальство є основним законним джерелом засобів до існування.

Стаття 3.7. Конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення

1. Конфіскацією знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення є примусове безоплатне звернення у федеральну власність або у власність суб'єкта Російської Федерації не вилучених з обороту речей. Конфіскація призначається суддею.

2. Конфіскація мисливської зброї, бойових припасів та інших дозволених знарядь полювання або рибальства не може застосовуватися до осіб, для яких полювання або рибальство є основним законним джерелом засобів до існування.

3. Не є конфіскацією вилучення з незаконного володіння особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення:

підлягають відповідно до федерального закону поверненню їх законному власнику;

вилучених з обороту або знаходилися у протиправному володінні особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з інших причин і на цій підставі підлягають обігу у власність держави або знищенню.

Стаття 3.8. Позбавлення спеціального права

1. Позбавлення фізичної особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, раніше наданого йому спеціального права встановлюється за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом у випадках, передбачених статтями Особливої ​​частини цього Кодексу. Позбавлення спеціального права призначається суддею.

2. Термін позбавлення спеціального права не може бути менше одного місяця і більше двох років.

3. Позбавлення спеціального права у вигляді права керування транспортним засобом не може застосовуватися до особи, яка користується транспортним засобом у зв'язку з інвалідністю, за винятком випадків керування транспортним засобом у стані сп'яніння, ухилення від проходження в установленому порядку медичного огляду на стан сп'яніння, а також залишення зазначеним особою в порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасником якого він був.

4. Позбавлення спеціального права у вигляді права полювання не може застосовуватися до осіб, для яких полювання є основним законним джерелом засобів до існування.

Стаття 3.9. Адміністративний арешт

1. Адміністративний арешт полягає в утриманні порушника в умовах ізоляції від суспільства і встановлюється на строк до п'ятнадцяти діб, а за порушення вимог режиму надзвичайного стану або режиму в зоні проведення контртерористичної операції до тридцяти діб. Адміністративний арешт призначається суддею.

2. Адміністративний арешт встановлюється і призначається лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень і не може застосовуватися до вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, особам, які не досягли віку вісімнадцяти років, інвалідам I і II груп.

3. Термін адміністративного затримання включається до строку адміністративного арешту.

Стаття 3.10. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства

1. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства полягає у примусовому і контрольованому переміщенні вказаних громадян та осіб через державний кордон Російської Федерації за межі Російської Федерації, а у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, - в контрольованому самостійному виїзді іноземних громадян та осіб без громадянства з Російської Федерації.

2. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації як міра адміністративного покарання встановлюється відносно іноземних громадян або осіб без громадянства і призначається суддею, а в разі вчинення іноземним громадянином або особою без громадянства адміністративного правопорушення при в'їзді до Російської Федерації - відповідними посадовими особами.

Стаття 3.11. Дискваліфікація

1. Дискваліфікація полягає у позбавленні фізичної особи права займати керівні посади у виконавчому органі управління юридичної особи, входити до ради директорів (спостережна рада), здійснювати підприємницьку діяльність з управління юридичною особою, а також здійснювати управління юридичною особою в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації. Адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації призначається суддею.

2. Дискваліфікація встановлюється на строк від шести місяців до трьох років.

3. Дискваліфікація може бути застосована до осіб, що здійснюють організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції в органі юридичної особи, до членів ради директорів, а також до осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, у тому числі до арбітражним керуючим.

Стаття 3.12. Адміністративне призупинення діяльності

(Введена Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

1. Адміністративне призупинення діяльності полягає в тимчасовому припинення діяльності осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, юридичних осіб, їх філій, представництв, структурних підрозділів, виробничих дільниць, а також експлуатації агрегатів, об'єктів, будівель або споруд, здійснення окремих видів діяльності (робіт) , надання послуг. Адміністративне призупинення діяльності застосовується у разі загрози життю або здоров'ю людей, виникнення епідемії, епізоотії, зараження (засмічення) підкарантинних об'єктів карантинними об'єктами, настання радіаційної аварії або техногенної катастрофи, заподіяння істотної шкоди стану або якості навколишнього середовища або в разі вчинення адміністративного правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Адміністративне призупинення діяльності призначається суддею тільки у випадках, передбачених статтями Особливої ​​частини цього Кодексу, якщо менш суворий вид адміністративного покарання не зможе забезпечити досягнення мети адміністративного покарання.

2. Адміністративне призупинення діяльності встановлюється на строк до дев'яноста діб.

3. Суддя на підставі клопотання особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або юридичної особи достроково припиняє виконання адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності, якщо буде встановлено, що усунуто обставини, зазначені у частині 1 цієї статті, що послужили підставою для призначення даного адміністративного покарання .

Глава 4. ПРИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОКАРАННЯ

Стаття 4.1. Загальні правила призначення адміністративного покарання

1. Адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення призначається в межах, встановлених законом, що передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, відповідно до цього Кодексу.

2. При призначенні адміністративного покарання фізичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, особу винного, його майновий стан, обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, і обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність.

3. При призначенні адміністративного покарання юридичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, майнове і фінансове становище юридичної особи, обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, і обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність.

4. Призначення адміністративного покарання не звільняє особу від виконання обов'язку, за невиконання якої адміністративне покарання було призначено.

5. Ніхто не може нести адміністративну відповідальність двічі за одне і те ж адміністративне правопорушення.

Стаття 4.2. Обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність

1. Обставинами, що пом'якшують адміністративну відповідальність, визнаються:

1) розкаяння особи, яка вчинила адміністративне правопорушення;

1.1) добровільне повідомлення особою про вчинений нею адміністративне правопорушення;

(П. 1.1 введений Федеральним законом від 20.08.2004 N 118-ФЗ)

2) запобігання особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, шкідливих наслідків адміністративного правопорушення, добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;

3) вчинення адміністративного правопорушення у стані сильного душевного хвилювання (афекту) або при збігу тяжких особистих або сімейних обставин;

4) вчинення адміністративного правопорушення неповнолітнім;

5) вчинення адміністративного правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має малолітню дитину.

2. Суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу про адміністративне правопорушення, можуть визнати пом'якшуючими обставини, не зазначені в цьому Кодексі або в законах суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення.

Стаття 4.3. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність

1. Обставинами, що обтяжують адміністративну відповідальність, визнаються:

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;

2) повторне вчинення однорідного адміністративного правопорушення, якщо за вчинення першого адміністративного правопорушення особу вже було піддано адміністративному покаранню, за яким не сплив термін, передбачений статтею 4.6 цього Кодексу;

3) втягнення неповнолітнього у вчинення адміністративного правопорушення;

4) вчинення адміністративного правопорушення групою осіб;

5) вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставинах;

6) вчинення адміністративного правопорушення в стані сп'яніння.

Суддя, орган, посадова особа, що призначають адміністративне покарання, залежно від характеру вчиненого адміністративного правопорушення можуть не визнати дану обставину обтяжуючою.

2. Обставини, передбачені частиною 1 цієї статті, не можуть враховуватися як обтяжуючі у випадку, якщо зазначені обставини передбачені в якості кваліфікуючої ознаки адміністративного правопорушення відповідними нормами про адміністративну відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення.

Стаття 4.4. Призначення адміністративних покарань за вчинення декількох адміністративних правопорушень

(В ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 118-ФЗ)

1. При вчиненні особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне покарання призначається за кожне вчинене адміністративне правопорушення.

2. При вчиненні особою однієї дії (бездіяльності), що містить склади адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена двома і більше статтями (частинами статей) цього Кодексу та розгляд справ про які підвідомча одного й того ж судді, органу, посадовій особі, адміністративне покарання призначається в межах санкції, що передбачає призначення особи, яка вчинила вказане дію (бездіяльність), більш суворого адміністративного покарання.

3. У випадку, передбаченому частиною 2 цієї статті, адміністративне покарання призначається:

1) у межах санкції, що не передбачає призначення адміністративного покарання у вигляді попередження, якщо однією із зазначених санкцій передбачається призначення адміністративного покарання у вигляді попередження;

2) у межах санкції, при застосуванні якої може бути призначений найбільший адміністративний штраф у грошовому вираженні, якщо зазначеними санкціями передбачається призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного штрафу.

4. При призначенні адміністративного покарання відповідно до частин 2 і 3 цієї статті можуть бути призначені додаткові адміністративні покарання, передбачені кожної з відповідних санкцій.

Стаття 4.5. Давність притягнення до адміністративної відповідальності

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення не може бути винесено після закінчення двох місяців з дня вчинення адміністративного правопорушення, а за порушення законодавства Російської Федерації про експортний контроль, про внутрішніх морських водах, територіальному морі, континентальному шельфі, про виняткову економічну зону Російської Федерації, митного, патентного, антимонопольного, валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання, законодавства України про охорону навколишнього природного середовища, про авторське право та суміжні права, про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів, про використання атомної енергії, про податки і зборах, про захист прав споживачів, про рекламу, про лотереї, про вибори і референдуми, про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості, про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб після закінчення одного року з дня вчинення адміністративного правопорушення.

(В ред. Федеральних законів від 30.10.2002 N 130-ФЗ, від 04.07.2003 N 94-ФЗ, від 11.11.2003 N 138-ФЗ, від 20.08.2004 N 118-ФЗ, від 30.12.2004 N 214-ФЗ , від 27.12.2005 N 193-ФЗ, від 02.02.2006 N 19-ФЗ, від 08.05.2006 N 65-ФЗ)

2. При триваючому адміністративне правопорушення строки, передбачені частиною 1 цієї статті, починають обчислюватися з дня виявлення адміністративного правопорушення.

3. За адміністративні правопорушення, що тягнуть застосування адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності не пізніше одного року з дня вчинення адміністративного правопорушення, а при триваючому адміністративне правопорушення - одного року з дня його виявлення.

4. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях особи ознак адміністративного правопорушення строки, передбачені частиною 1 цієї статті, починають обчислюватися з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

5. У разі задоволення клопотання особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, про розгляд справи за місцем проживання даної особи строк давності притягнення до адміністративної відповідальності припиняється з моменту задоволення цього клопотання до моменту надходження матеріалів справи судді, в орган, посадової особи, уповноваженим розглядати справу, за місцем проживання особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 4.6. Строк, протягом якого особа вважається підданим адміністративному покаранню

Особа, якій призначено адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення, вважається підданим даного покарання протягом одного року з дня закінчення виконання постанови про призначення адміністративного покарання.

Стаття 4.7. Відшкодування майнового збитку і моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням

1. Суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, вправі при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди.

Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом в порядку цивільного судочинства.

2. У справі про адміністративне правопорушення, що розглядається іншими уповноваженими органом або посадовою особою, суперечка про відшкодування майнової шкоди вирішується судом у порядку цивільного судочинства.

3. Спори про відшкодування моральної шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, розглядаються судом в порядку цивільного судочинства.

Розділ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Глава 5. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,

ПОСЯГАЮТЬ НА ПРАВА ГРОМАДЯН

Стаття 5.1. Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму

Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму, або нерозгляд у встановлений законом строк заяви про неправильності у списку виборців, учасників референдуму, або відмова видати громадянину письмову відповідь про причину відхилення заяви про внесення виправлення в список виборців, учасників референдуму -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.2. Втратила силу. - Федеральний закон від 04.07.2003 N 94-ФЗ.

Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму. Неподання відомостей та матеріалів на запит виборчої комісії, комісії референдуму

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

1. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму, прийнятого в межах її компетенції, -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Неподання державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, організаціями незалежно від форми власності, в тому числі організаціями, що здійснюють теле-та (або) радіомовлення, редакціями періодичних друкованих видань, а також посадовими особами вказаних органів і організацій у виборчу комісію, комісію референдуму відомостей і матеріалів, запитуваних комісією відповідно до закону, або подання таких відомостей та матеріалів з ​​порушенням встановленого законом терміну, за винятком випадків, передбачених статтею 5.4 та частиною 1 статті 5.17 цього Кодексу, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

(Частина друга введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Стаття 5.4. Порушення порядку подання відомостей про виборців, учасників референдуму

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Порушення встановленого законом порядку подання відомостей про виборців, учасників референдуму або подання недостовірних відомостей про виборців, учасників референдуму відповідним виборчим комісіям посадовою особою, на яку законом покладено цей обов'язок, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.5. Порушення порядку участі засобів масової інформації в інформаційному забезпеченні виборів, референдумів

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

1. Порушення головним редактором, редакцією засобу масової інформації, організацією, що здійснює теле-та (або) радіомовлення, або іншою організацією, що здійснює випуск або розповсюдження засоби масової інформації, порядку опублікування (оприлюднення) матеріалів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдумів, у тому числі агітаційних матеріалів, а так само порушення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму порядку опублікування (оприлюднення) зазначених матеріалів в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування (включаючи мережу "Інтернет") -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці, на посадових осіб - від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

2. Ненадання державної або муніципальної організацією, що здійснює теле-та (або) радіомовлення, редакцією державного або муніципального періодичного друкованого видання виборчої комісії, комісії референдуму на безоплатній основі, а так само у встановлений законом строк відповідно ефірного часу, друкованої площі для інформування виборців, учасників референдуму, відповідей на запитання громадян, оприлюднення рішень і актів виборчої комісії, комісії референдуму, а також для розміщення іншої інформації, оприлюднення якої передбачено законодавством про вибори і референдуми, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

(Частина друга введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Стаття 5.6. Порушення прав члена виборчої комісії, комісії референдуму, спостерігача, іноземного (міжнародного) спостерігача, довіреної особи або уповноваженого представника кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, члена або уповноваженого представника ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму чи представника засобу масової інформації

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

1. Порушення прав члена виборчої комісії, комісії референдуму, спостерігача, іноземного (міжнародного) спостерігача, довіреної особи або уповноваженого представника кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, члена або уповноваженого представника ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму чи представника засобу масової інформації на здійснення спостереження і на своєчасне отримання інформації та копій виборчих документів, документів референдуму, отримання яких передбачено законом, -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Видача головою, заступником голови, секретарем або іншим членом виборчої комісії, комісії референдуму з правом вирішального голосу особам, зазначеним у частині 1 цієї статті, завіреної копії протоколу виборчої комісії, комісії референдуму про підсумки голосування, про результати виборів або референдуму, що містить дані, які не відповідають даним, що містяться в першому примірнику відповідного протоколу, або завірення головою, заступником голови, секретарем або іншим членом виборчої комісії, комісії референдуму з правом вирішального голосу копії протоколу з порушенням вимог, передбачених законом, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

(Частина друга введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі

Відмова роботодавця надати передбачений законом відпустку зареєстрованому кандидату, довіреній особі зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку для проведення агітаційної та іншої передбаченої законом діяльності, що сприяє обранню зареєстрованого кандидата, списку кандидатів, а так само відмова роботодавця звільнити від роботи в установленому законом порядку члена виборчої комісії , комісії референдуму для участі у підготовці та проведенні виборів, референдуму -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.8. Порушення передбачених законодавством про вибори і референдуми порядку та умов проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму на каналах організацій, що здійснюють теле-та (або) радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Порушення кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, членом або уповноваженим представником ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму, іншою особою, уповноваженою виступати від імені кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку або залученими зазначеними особами до проведення передвиборної агітації, або особою, замещающим державну посаду або виборну муніципальнупосаду, передбачених законодавством про вибори і референдуми порядку та умов проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму на каналах організацій, що здійснюють теле-та (або) радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на виборчі об'єднання, у тому числі вхідні (входили) до виборчого блоку, на інших юридичних осіб - від двохсот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

Примітка. Адміністративний штраф, що накладається на виборчі об'єднання, що входять (входили) до виборчого блоку, стягується з них в рівних частках в межах суми штрафу, зазначеної в цій статті.

Стаття 5.9. Порушення в ході виборчої кампанії умов реклами підприємницької та іншої діяльності

Порушення передбачених законодавством про вибори і референдуми умов реклами підприємницької та іншої діяльності кандидатів, зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, інших осіб і організацій, на рекламування підприємницької та іншої діяльності яких поширюються вимоги та обмеження, передбачені законодавством про вибори і референдуми, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Передвиборна агітація, агітація з питань референдуму поза агітаційного періоду, встановленого законодавством про вибори і референдуми, або в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.11. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму особами, яким участь в її проведенні заборонено федеральним законом

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму особами, яким участь в її проведенні заборонено федеральним законом, а також залучення до проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму осіб, які не досягнуть на день голосування віку 18 років, у формах і методами, які заборонені федеральним законом, -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.12. Виготовлення, розповсюдження або розміщення агітаційних матеріалів з ​​порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

1. Виготовлення або поширення в період підготовки і проведення виборів, референдуму друкованих чи аудіовізуальних агітаційних матеріалів, не містять встановленої федеральним законом інформації про їх тираж, дату випуску, про оплату їх виготовлення з коштів відповідного виборчого фонду, фонду референдуму, про найменування, юридичну адресу і про ідентифікаційний номер платника податків організації або про прізвища, про ім'я, по батькові, про місце проживання особи, які виготовили ці друковані або аудіовізуальні агітаційні матеріали, а також про найменування організації або про прізвища, про ім'я, по батькові особи, які замовили виготовлення цих друкованих чи аудіовізуальних агітаційних матеріалів, виготовлення друкованих чи аудіовізуальних агітаційних матеріалів, у яких перераховані дані зазначені невірно, виготовлення або розповсюдження друкованих, аудіовізуальних та інших агітаційних матеріалів, що містять комерційну рекламу, або без попередньої оплати за рахунок коштів відповідного виборчого фонду, фонду референдуму, розповсюдження друкованих, аудіовізуальних та інших агітаційних матеріалів без надання їх примірники (копії) або фотографії до відповідної виборчої комісії, комісію референдуму разом з відомостями про місце знаходження (про адресу місця проживання) організації (особи), що виготовила і замовила (який виготовив і замовив) ці матеріали, а також поширення друкованих, аудіовізуальних та інших агітаційних матеріалів з ​​порушенням вимог закону до використання в них зображення фізичної особи, висловлювань фізичної особи про кандидата, про виборче об'єднання, виборчий блок -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

2. Розміщення друкованих агітаційних матеріалів у місцях, де це заборонено федеральним законом, або розміщення цих матеріалів в приміщеннях, будинках, на спорудах та інших об'єктах без дозволу власників або власників зазначених об'єктів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

(Частина друга введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Стаття 5.13. Ненадання можливості оприлюднити спростування чи інше роз'яснення на захист честі, гідності або ділової репутації

Ненадання до закінчення терміну передвиборної агітації можливості оприлюднити (опублікувати) спростування чи інше роз'яснення на захист честі, гідності або ділової репутації зареєстрованого кандидата, ділової репутації виборчого об'єднання у разі оприлюднення (опублікування) у засобах масової інформації матеріалів, здатних завдати шкоди честі, гідності або ділової репутації зареєстрованого кандидата, ділової репутації виборчого об'єднання, якщо відповідно до федерального закону надання такої можливості є обов'язковим, -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.14. Умисне знищення або пошкодження друкованих матеріалів, які стосуються виборів, референдуму

Умисне знищення або пошкодження інформаційних або агітаційних друкованих матеріалів, вивішених у відповідності до закону на будівлях, спорудах або інших об'єктах за згодою їх власника або власника в ході виборчої кампанії, підготовки чи проведення референдуму, або нанесення написів або зображень на інформаційні чи агітаційні друковані матеріали -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму

Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, які перебувають у державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму або здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Підкуп виборців, учасників референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або здійснення благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.17. Ненадання або неопублікування звіту, відомостей про надходження та витрачання коштів, виділених на підготовку і проведення виборів, референдуму

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

1. Ненадання кандидатом, особою, що був кандидатом, особою, обраною депутатом або на іншу виборну посаду, або виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою по проведенню референдуму, іншою групою учасників референдуму, кредитною організацією у встановлений законом термін звіту, відомостей про джерела і про розміри коштів, перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму, і про всі проведені витрати на проведення виборчої кампанії, кампанії референдуму, неповне надання відповідно до закону таких відомостей або надання недостовірних звіту, відомостей -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, на особу, що було кандидатом, на особу, обрану депутатом або на іншу виборну посаду, на уповноваженого представника з фінансових питань виборчого об'єднання, виборчого блоку, ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму, на посадова особа кредитної організації в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Ненадання, не передбачене законом неповне надання чи несвоєчасне надання головою виборчої комісії, комісії референдуму в засоби масової інформації для опублікування відомостей про надходження та витрачання коштів виборчих фондів, фондів референдуму яких фінансових звітів кандидатів, зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.18. Незаконне використання коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Використання кандидатом, виборчим об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, не перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а також витрачання іншими особами з метою досягнення певного результату на виборах, референдумі грошових коштів, не перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом граничних розмірів витрачання коштів виборчого фонду , фонду референдуму, або витрачання грошових коштів виборчого фонду, фонду референдуму на не передбачені законодавством про вибори і референдуми мети -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки при фінансуванні виборчої кампанії, кампанії референдуму

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Використання в ході проведення виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, виборчим об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму, їх уповноваженими представниками з фінансових питань з метою досягнення певного результату на виборах, референдумі без компенсації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду , фонду референдуму матеріальної підтримки, наданої громадянами, юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами юридичних осіб, за винятком використання виборчим об'єднанням, які висунули список кандидатів, без оплати з коштів виборчого фонду нерухомого та рухомого майна (за винятком цінних паперів, друкованої продукції і витратних матеріалів), що знаходиться в його користуванні на день офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення виборів, а також використання анонімної матеріальної підтримки, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, особа, що було кандидатом, уповноваженого представника з фінансових питань кандидата, виборчого об'єднання, ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення; на виборче об'єднання - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення.

Стаття 5.20. Незаконне фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму, надання забороненої законом матеріальної підтримки, пов'язані з проведенням виборів, референдуму виконання робіт, надання послуг, реалізація товарів безкоштовно або за необгрунтовано заниженими (завищеним) розцінками

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Надання фінансової підтримки виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму крім їх виборчих фондів, фондів референдуму, або безкоштовні або за необгрунтовано заниженими (завищеним) розцінками виконання робіт, надання послуг, реалізація товарів юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами, пов'язаних з проведенням виборів, референдуму і спрямованих на досягнення певного результату на виборах, на висування ініціативи проведення референдуму, на досягнення певного результату на референдумі, або виконання оплачуваних робіт, реалізація товарів, надання платних послуг, спрямованих на досягнення певного результату на виборах, на висування ініціативи проведення референдуму, на досягнення певного результату на референдумі без документально підтвердженого згоди кандидата або його уповноваженого представника з фінансових питань, уповноваженого представника з фінансових питань виборчого об'єднання, ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму і без оплати з відповідного виборчого фонду, фонду референдуму, або внесення пожертвувань у виборчий фонд, фонд референдуму через підставних осіб, або надання кандидату, ініціативній групі з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму для проведення відповідної виборчої кампанії, кампанії референдуму матеріальної підтримки, спрямованої на досягнення певного результату на виборах, референдумі, без компенсації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення.

Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Неперерахування, а одно перерахування з порушенням встановлених законом строків органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, наділеними відповідними повноваженнями по перерахуванню коштів, кредитною організацією, відділенням зв'язку коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму , іншим групам учасників референдуму -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.22. Незаконна видача громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі

Видача членом виборчої комісії, комісії референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.23. Приховування залишків тиражів виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі

(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Приховування залишків тиражів виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.24. Порушення встановленого законом порядку підрахунку голосів, визначення результатів виборів, референдуму, порядку складання протоколу про підсумки голосування з позначкою "Повторний" або "Повторний підрахунок голосів"

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

1. Порушення головою або членом виборчої комісії, комісії референдуму встановленого законом порядку підрахунку голосів чи встановленого законом порядку обробки підсумків голосування, визначення результатів виборів, референдуму -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення головою або членом виборчої комісії, комісії референдуму встановленого федеральним законом порядку складання протоколу про підсумки голосування з позначкою "Повторний" або "Повторний підрахунок голосів" -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.25. Неподання відомостей про підсумки голосування або про результати виборів

1. Ненадання або несвоєчасне надання головою дільничної виборчої комісії, комісії референдуму для ознайомлення виборцям, учасникам референдуму, зареєстрованим кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, спостерігачам, іноземним (міжнародним) спостерігачам, представникам засобів масової інформації відомостей про підсумки голосування -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Те ж порушення, вчинене головою територіальної виборчої комісії, комісії референдуму, а так само порушення ним строків направлення відомостей або неповне надання відомостей про підсумки голосування на виборах, референдумі в засоби масової інформації для опублікування -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

3. Порушення, передбачене частиною 1 цієї статті, вчинене головою окружної виборчої комісії, комісії референдуму, а так само порушення ним строків направлення відомостей або неповне надання відомостей про підсумки голосування, про результати виборів в засоби масової інформації для опублікування -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

4. Порушення, передбачене частиною 3 цієї статті, вчинене головою виборчої комісії, комісії референдуму суб'єкта Російської Федерації, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці.

5. Порушення, передбачене частиною 3 цієї статті, вчинене Головою Центральної виборчої комісії Російської Федерації, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.26. Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та про релігійні об'єднання

1. Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті і свободу віросповідання, у тому числі прийняття релігійних або інших переконань чи відмові них, вступу до релігійне об'єднання або виходу з нього, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до восьми мінімальних розмірів оплати праці.

2. Образа релігійних почуттів громадян або осквернення шанованих ними предметів, знаків і емблем світоглядної символіки -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.27. Порушення законодавства про працю та про охорону праці

1. Порушення законодавства про працю та про охорону праці -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від п'яти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

2. Порушення законодавства про працю та про охорону праці службовою особою, яка раніше підданим адміністративному покаранню за аналогічне адміністративне правопорушення, -

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

тягне дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років.

Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення

Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а так само незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів та здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди

Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у термін, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів та здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.30. Необгрунтована відмова від укладання колективного договору, угоди

Необгрунтована відмова роботодавця або особи, його представляє, від укладення колективного договору, угоди -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.31. Порушення або невиконання зобов'язань за колективним договором, угодою

Порушення або невиконання роботодавцем або особою, його представляють, зобов'язань за колективним договором, угодою -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах

Ухилення роботодавця або його представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, в тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.33. Невиконання угоди

Невиконання роботодавцем або його представником зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку

Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.35. Невиконання батьками або іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків по утриманню та вихованню неповнолітніх

Невиконання або неналежне виконання батьками або іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків по утриманню, вихованню, навчанню, захисту прав та інтересів неповнолітніх -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.36. Порушення порядку або строків подання відомостей про неповнолітніх, які потребують передачі на виховання в сім'ю або в установи для дітей-сиріт або для дітей, які залишилися без піклування батьків

1. Порушення керівником установи, в якому знаходяться діти, які залишилися без піклування батьків, або посадовою особою органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органу місцевого самоврядування порядку або строків подання відомостей про неповнолітнього, який потребує передачу на виховання в сім'ю (на усиновлення (удочеріння), під опіку (піклування) або в прийомну сім'ю) або до установи для дітей-сиріт або для дітей, які залишилися без піклування батьків, а одно надання завідомо недостовірних відомостей про такий неповнолітньому -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Вчинення керівником установи, в якому знаходяться діти, які залишилися без піклування батьків, або посадовою особою органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органу місцевого самоврядування дій, спрямованих на укриття неповнолітнього від передачі на виховання в сім'ю (на усиновлення (удочеріння), під опіку (піклування ) або в прийомну сім'ю) або до установи для дітей-сиріт або для дітей, які залишилися без піклування батьків, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.37. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) або в прийомну сім'ю

Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) або в прийомну сім'ю -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.38. Порушення законодавства про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування

Перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування, що проводяться відповідно до законодавства Російської Федерації, або участі в них, а так само примушування до участі в них -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі до одного мінімального розміру оплати праці; на посадових осіб - від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.39. Відмова у наданні громадянину інформації

Неправомірну відмову в наданні громадянину зібраних у встановленому порядку документів, матеріалів, безпосередньо зачіпають права і свободи громадянина, або несвоєчасне надання таких документів і матеріалів, ненадання іншої інформації у випадках, передбачених законом, або надання громадянину неповної чи завідомо недостовірної інформації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.40. Примушування до участі або до відмови від участі у страйку

Примушування до участі або до відмови від участі у страйку шляхом насильства чи погроз застосування насильства або з використанням залежного становища примушувати -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.41. Неподання на безоплатній основі послуг з поховання, невиплата соціальної допомоги на поховання

Неподання на безоплатній основі послуг, передбачених гарантованим переліком послуг з поховання, а також невиплата соціальної допомоги на поховання дружину, близьким родичам, іншим родичам, законному представнику померлого або іншій особі, яка взяла на себе обов'язок здійснити поховання померлого, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.42. Порушення прав інвалідів в області працевлаштування та зайнятості

1. Відмова роботодавця у прийомі на роботу інваліда в межах встановленої квоти -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Необгрунтована відмова в реєстрації інваліда як безробітного -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.43. Порушення вимог законодавства, що передбачають виділення на автомобільних стоянках (зупинках) місць для спеціальних автотранспортних засобів інвалідів

Порушення вимог законодавства, що передбачають виділення на автомобільних стоянках (зупинках) місць для спеціальних автотранспортних засобів інвалідів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.44. Приховування страхового випадку

Приховування страхувальником настання страхового випадку при обов'язковому соціальному страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.45. Використання переваг посадового чи службового становища в період виборчої кампанії, кампанії референдуму

(Введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Використання особою, що заміщає державну чи муніципальну посаду, або перебувають на державній або муніципальній службі, або є членом органу управління організації незалежно від форми власності (в організації, вищим органом управління якої є збори, - членом органу, що здійснює керівництво діяльністю цієї організації), за винятком політичної партії, переваг свого посадового або службового становища в цілях висунення і (або) обрання кандидата, списку кандидатів, висування і (або) підтримки ініціативи проведення референдуму, отримання того чи іншого відповіді на питання (питання) референдуму -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.46. Підробка підписів виборців, учасників референдуму

(Введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Підробка підписів виборців, учасників референдуму, що збираються на підтримку висування кандидата, списку кандидатів, ініціативи проведення референдуму, а так само засвідчення свідомо підроблених підписів (підписних листів) особою, що здійснює збір підписів виборців, або уповноваженою особою, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.47. Збір підписів виборців, учасників референдуму в заборонених місцях, а також збір підписів особами, яким участь в цьому заборонено федеральним законом

(Введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління організацій незалежно від форми власності, установ, членів виборчих комісій з правом вирішального голосу у зборі підписів виборців на підтримку висунення кандидата, списку кандидатів, у зборі підписів учасників референдуму на підтримку ініціативи проведення референдуму, а одно збір підписів на робочих місцях, за місцем навчання, в процесі і в місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомог, інших соціальних виплат, а також при наданні благодійної допомоги -

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.48. Порушення прав зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму, інших груп учасників референдуму при виділенні площ для розміщення агітаційних матеріалів

(Введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Порушення прав зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму, інших груп учасників референдуму на розміщення агітаційних матеріалів на об'єкті, що знаходиться в державній і (або) муніципальної власності або у власності організації, що має державну та (або) муніципальну частку в своєму статутному (складеному) капіталі, що перевищує 30 відсотків на день офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення (проведення) виборів, про реєстрацію ініціативної групи з проведення референдуму, а так само порушення організаціями, що надають рекламні послуги, умов розміщення агітаційних матеріалів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти п'яти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.49. Порушення заборони на проведення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму лотерей та інших заснованих на ризику ігор, пов'язаних з виборами і референдумом

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Порушення заборони на проведення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму лотерей та інших заснованих на ризику ігор, у яких виграш призів або участь у розіграші призів залежить від підсумків голосування, результатів виборів, референдуму або які іншим чином пов'язані з виборами, референдумом, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених у виборчий фонд, фонд референдуму

(Введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Неповернення жертводавці у встановлений законодавством про вибори і референдуми термін пожертвувань (їх частини), перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, а одно неповернення невикористаних коштів, призначених для внесення виборчої застави, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, на особу, що було кандидатом, на особу, обрану депутатом, на уповноваженого представника з фінансових питань ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на виборче об'єднання або виборчі об'єднання, що входять (входили) до виборчого блоку, - від ста до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Примітка. Адміністративний штраф, що накладається на виборчі об'єднання, що входять (входили) до виборчого блоку, стягується з них в рівних частках в межах суми штрафу, зазначеної в цій статті.

Стаття 5.51. Порушення організацією, індивідуальним підприємцем, які виконують роботи або надають послуги з виготовлення агітаційних друкованих матеріалів, правил виготовлення агітаційних друкованих матеріалів

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Виконання організацією, індивідуальним підприємцем робіт або надання ними послуг з виготовлення агітаційних друкованих матеріалів без попереднього опублікування передбачених законом відомостей про розмір та інші умови оплати зазначених робіт або послуг -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.52. Невиконання уповноваженою особою вимог законодавства про вибори про забезпечення кандидатам, виборчим об'єднанням рівних умов для проведення агітаційних публічних заходів

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Невиконання уповноваженим на те посадовою особою вимог про забезпечення зареєстрованим кандидатам, виборчим об'єднанням рівних умов для проведення агітаційних публічних заходів у випадках, коли забезпечення таких умов передбачено законом, або інше порушення передбачених законодавством про вибори прав зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання при проведенні ними зазначених заходів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.53. Незаконні дії з одержання та (або) поширенню інформації, яка складає кредитну історію

(Введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 219-ФЗ)

Незаконні дії з одержання та (або) поширенню інформації, яка складає кредитну історію, якщо такі дії не містять кримінально караного діяння, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.54. Невиконання обов'язки з проведення перевірки та (або) не виправлення недостовірної інформації, що міститься в кредитній історії (кредитному звіті)

(Введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 219-ФЗ)

1. Непроведення перевірки або несвоєчасне проведення на вимогу суб'єкта кредитної історії перевірки бюро кредитних історій інформації, що міститься в кредитній історії (кредитному звіті), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Незаконна відмова бюро кредитних історій у виправленні недостовірної інформації або невиконання обов'язки щодо виправлення недостовірної інформації, що міститься в кредитній історії (кредитному звіті), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.55. Ненадання кредитного звіту

(Введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 219-ФЗ)

Ненадання бюро кредитних історій кредитного звіту, надання неповної чи недостовірної кредитного звіту, а також несвоєчасне надання кредитного звіту у випадках, якщо таке надання здійснюється або має здійснюватися відповідно до Федеральним законом "Про кредитні історії", -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.56. Порушення порядку та термінів подання та зберігання документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

(Введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

1. Неподання головою, заступником голови або секретарем виборчої комісії, комісії референдуму у вищестоящу виборчу комісію, комісію референдуму документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму, або їх надання з порушенням встановлених законом строків -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Знищення документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму, до закінчення термінів їх зберігання, а також порушення встановленого порядку знищення таких документів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Глава 6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,

ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я, санітарно-епідеміологічний

БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ І ГРОМАДСЬКУ МОРАЛЬНІСТЬ

Стаття 6.1. Приховування джерела зараження ВІЛ-інфекцією, венеричною хворобою і контактів, що створюють небезпеку зараження

Приховування особою, хворим на ВІЛ-інфекцією, венеричним захворюванням, джерела зараження, а також осіб, що мали з вказаною особою контакти, що створюють небезпеку зараження цими захворюваннями, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 6.2. Незаконне заняття приватною медичною практикою, приватної фармацевтичної діяльністю або народною медициною (цілительством)

1. Заняття приватною медичною практикою або приватної фармацевтичною діяльністю особою, що не мають ліцензію на даний вид діяльності, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Заняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановленого законом порядку -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 6.3. Порушення законодавства у галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення

Порушення законодавства у галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, що виразилося в порушенні діючих санітарних правил і гігієнічних нормативів, невиконанні санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 6.4. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до експлуатації житлових приміщень та громадських приміщень, будівель, споруд та транспорту

Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до експлуатації житлових приміщень та громадських приміщень, будівель, споруд і транспорту -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 6.5. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до питної води

Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до питної води і питного водопостачання населення -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 6.6. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до організації харчування населення

Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до організації харчування населення в спеціально обладнаних місцях (їдальнях, ресторанах, кафе, барах та інших місцях), у тому числі при приготуванні їжі і напоїв, їх зберіганні та реалізації населенню, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 6.7. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до умов виховання і навчання

Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до умов виховання і навчання, до технічних, у тому числі аудіовізуальним, і іншим засобам виховання і навчання, навчальних меблів, а також до підручників та іншої видавничої продукції -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 6.8. Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів -

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Примітка. Особа, яка добровільно здала придбані без мети збуту наркотичні засоби або психотропні речовини, а також їх аналоги, звільняється від адміністративної відповідальності за дане адміністративне правопорушення.

Стаття 6.9. Споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря

Споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 20.20, статтею 20.22 цього Кодексу, -

(В ред. Федерального закону від 05.12.2005 N 156-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Примітка. Особа, яка добровільно звернулася в лікувально-профілактичний заклад для лікування у зв'язку зі споживанням наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря, звільняється від адміністративної відповідальності за дане правопорушення. Особа, у встановленому порядку визнане хворим на наркоманію, може бути з його згоди направлено на медичне та соціальне відновлення в лікувально-профілактичний заклад і в зв'язку з цим звільняється від адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних зі споживанням наркотичних засобів або психотропних речовин.

Стаття 6.10. Втягнення неповнолітнього у вживання пива та напоїв, що виготовляються на його основі, спиртних напоїв чи одурманюючих речовин

(В ред. Федерального закону від 05.12.2005 N 156-ФЗ)

1. Втягнення неповнолітнього у вживання пива та напоїв, що виготовляються на його основі, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

2. Втягнення неповнолітнього у вживання спиртних напоїв чи одурманюючих речовин -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

3. Ті самі дії, вчинені батьками чи іншими законними представниками неповнолітніх, а також особами, на яких покладено обов'язки з навчання та виховання неповнолітніх, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Примітка. Під пивом і напоями, що виготовляються на його основі, в частині 1 цієї статті, частини 4 статті 14.16, частиною 1 статті 20.20 і 20.22 статті цього Кодексу слід розуміти пиво з вмістом етилового спирту понад 0,5 відсотка обсягу готової продукції і виготовляються на основі пива напої із зазначеним вмістом етилового спирту.

Стаття 6.11. Заняття проституцією

Заняття проституцією -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 6.12. Отримання доходу від заняття проституцією, якщо цей дохід пов'язаний із заняттям іншої особи проституцією

Отримання доходу від заняття проституцією, якщо цей дохід пов'язаний із заняттям іншої особи проституцією, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Стаття 6.13. Пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів

Пропаганда або незаконна реклама наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією рекламної продукції та обладнання, використаного для її виготовлення, або без такої; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією рекламної продукції та обладнання, використаного для її виготовлення, або без такої або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби з конфіскацією рекламної продукції та обладнання, використаного для її виготовлення, або без такої; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією рекламної продукції та обладнання, використаного для її виготовлення, або без такої або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби з конфіскацією рекламної продукції та обладнання, використаного для її виготовлення, або без такої.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Примітка. Не є адміністративним правопорушенням поширення в спеціалізованих виданнях, розрахованих на медичних і фармацевтичних працівників, відомостей про дозволених до застосування в медичних цілях наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори їх.

Стаття 6.14. Виробництво або оборот етилового спирту, алкогольної або спиртовмісної продукції, що не відповідають вимогам державних стандартів, санітарним правилам та гігієнічним нормативам

Виробництво або оборот етилового спирту, алкогольної або спиртовмісної продукції, що не відповідають вимогам державних стандартів, санітарним правилам та гігієнічним нормативам, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, використаних для виробництва етилового спирту, алкогольної або спиртовмісної продукції обладнання, сировини, напівфабрикатів та інших предметів; на юридичних осіб - від однієї тисячі до двох тисяч мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, використаних для виробництва етилового спирту, алкогольної або спиртовмісної продукції обладнання, сировини, напівфабрикатів та інших предметів.

Стаття 6.15. Порушення правил обігу речовин, інструментів або обладнання, які використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин

(Введена Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Порушення юридичною особою правил виробництва, виготовлення, переробки, зберігання, обліку, відпуску, реалізації, продажу, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, використання, ввезення, вивезення або знищення речовин, інструментів або обладнання, які використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на юридичних осіб в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією речовин, інструментів або обладнання, які використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, або без такої або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби з конфіскацією речовин , інструментів або обладнання, які використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, або без такої.

Глава 7. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ

Стаття 7.1. Самовільне зайняття земельної ділянки

Самовільне зайняття земельної ділянки або використання земельної ділянки без оформлених у встановленому порядку правовстановлюючих документів на землю, а в разі необхідності без документів, що дозволяють здійснення господарської діяльності, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.2. Знищення спеціальних знаків

1. Знищення межових знаків меж земельних ділянок -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

2. Знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, спостережних режимних створів на водних об'єктах, маркшейдерських, водогосподарських або водоохоронних інформаційних знаків, а також знаків, що визначають межі прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних об'єктів, у тому числі прибережних смуг внутрішніх морських вод та територіального моря Російської Федерації, знаків санітарних (гірничо-санітарних) зон і округів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів, особливо охоронюваних природних територій, лісовпорядних або лісогосподарських знаків у лісовому фонді і в лісах, що не входять в лісовий фонд, а так само знаків, встановлюваних користувачами тваринним світом або спеціально уповноваженими державними органами з охорони, контролю і регулювання використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання, будівель та інших споруд, що належать зазначеним користувачам і органам, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

3. Знищення, пошкодження або знос пунктів державних геодезичних мереж або стаціонарних пунктів спостережень за станом навколишнього природного середовища та його забрудненням, що входять у державну наглядову мережу, а так само порушення режиму охоронної зони стаціонарних пунктів спостережень за станом навколишнього природного середовища та його забрудненням -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

4. Неповідомлення власником, власником або користувачем земельної ділянки, будівлі або споруди, на яких розміщено пункти, перераховані у частині 3 цієї статті, федерального органу виконавчої влади з геодезії і картографії, гідрометеорології та суміжних з нею областей або його територіального (регіонального) органу про знищення, про пошкодження або про знесення цих пунктів, а так само відмова у наданні можливості під'їзду (підходу) до цих пунктів для проведення на них спостережень та інших робіт -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.3. Користування надрами без дозволу (ліцензії) або з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією)

Користування надрами без дозволу (ліцензії) або з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.4. Самовільна забудова площ залягання корисних копалин

Забудова площ залягання корисних копалин без спеціального дозволу, а також незабезпечення вимог до збереження будівель і споруд при користуванні надрами -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.5. Самовільна видобуток бурштину

Самовільна видобуток бурштину з родовищ, на яких збір бурштину заборонений, або з місць його промислової розробки, а так само збут незаконно добутого бурштину в натуральному і (або) переробленому вигляді без наявності дозволу (ліцензії) -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.6. Самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним без дозволу (ліцензії)

Самовільне зайняття водного об'єкта або його частини, користування ними без дозволу (ліцензії), якщо отримання таких передбачено законом, а так само без укладеного відповідно до закону договору або з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією) або договором, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.7. Пошкодження гідротехнічного, водогосподарського або водоохоронного споруди, пристрої або установки

Пошкодження гідротехнічного, водогосподарського або водоохоронного споруди, пристрої або установки, а також централізованої або нецентралізованої системи питного водопостачання або системи водовідведення міст і сільських поселень -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.8. Самовільне зайняття земельної ділянки прибережної захисної смуги водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта або зони (округи) санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання

1. Самовільне зайняття земельної ділянки прибережної захисної смуги водного об'єкта або земельної ділянки водоохоронної зони водного об'єкта -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Самовільне зайняття земельної ділянки зони (округи) санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.9. Самовільне зайняття ділянки лісового фонду або ділянки лісу, що не входить у лісової фонд

Самовільне зайняття ділянки лісового фонду або ділянки лісу, що не входить у лісової фонд, або використання зазначених ділянок для розкорчовування, переробки лісових ресурсів, влаштування складів, спорудження будівель (будівництва), оранки та інших цілей без спеціальних дозволів на використання зазначених ділянок -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.10. Самовільна переуступка права користування землею, надрами, ділянкою лісового фонду, ділянкою лісу, що не входить у лісової фонд, або водним об'єктом

Самовільна переуступка права користування землею, надрами, ділянкою лісового фонду, ділянкою лісу, що не входить у лісової фонд, або водним об'єктом, так само як самовільний обмін земельної ділянки, ділянки надр, ділянки лісового фонду, ділянки лісу, що не входить у лісової фонд, або водного об'єкта -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.11. Користування об'єктами тваринного світу без дозволу (ліцензії)

Користування об'єктами тваринного світу без дозволу (ліцензії), якщо такий дозвіл (така ліцензія) обов'язково (обов'язкова), або з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією), а так само самовільна переуступка права користування об'єктами тваринного світу, за винятком випадків, передбачених частиною 2 статті 8.17 цього Кодексу, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.12. Порушення авторських і суміжних прав, винахідницьких і патентних прав

1. Ввезення, продаж, здача в прокат або інше незаконне використання примірників творів чи фонограм з метою отримання доходу у випадках, якщо примірники творів чи фонограм є контрафактними відповідно до законодавства Російської Федерації про авторське право та суміжні права або на примірниках творів чи фонограм зазначена помилкова інформація про їх виробниках, про місця їх виробництва, а також про власників авторських і суміжних прав, а так само інше порушення авторських та суміжних прав з метою отримання доходу -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією контрафактних примірників творів і фонограм, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення, та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією контрафактних примірників творів і фонограм, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення, та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією контрафактних примірників творів і фонограм, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення, та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення.

(В ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 193-ФЗ)

2. Незаконне використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, розголошення без згоди автора або заявника суті винаходу, корисної моделі або промислового зразка до офіційного опублікування відомостей про них, привласнення авторства або примушування до співавторства -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 193-ФЗ)

Стаття 7.13. Порушення вимог збереження, використання та охорони об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) федерального значення, їх територій і зон їх охорони

1. Порушення вимог збереження, використання та охорони об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) федерального значення, включених до Державного реєстру об'єктів культурної спадщини (Перелік об'єктів історичної та культурної спадщини федерального (загальноросійського) значення), їх територій, а так само недотримання обмежень, встановлених в зонах їх охорони, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Дії (бездіяльність), передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені щодо особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації, об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури), внесених до Списку всесвітньої культурної і природної спадщини, на їх територіях, на територіях історико- культурних заповідників (музеїв-заповідників) федерального значення, а так само в зонах їх охорони, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

3. Дії (бездіяльність), передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені щодо виявлених об'єктів культурної спадщини чи на їх територіях, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.14. Проведення земляних, будівельних та інших робіт без дозволу державного органу охорони об'єктів культурної спадщини

Проведення земляних, будівельних, меліоративних, господарських та інших робіт без дозволу державного органу охорони об'єктів культурної спадщини у випадках, якщо такий дозвіл обов'язково, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.15. Ведення археологічних розвідок або розкопок без дозволу

Ведення археологічних розвідок або розкопок без отриманого в установленому порядку дозволу (відкритого листа) у випадках, якщо наявність дозволу (відкритого листа) обов'язково, або з порушенням умов, передбачених дозволом (відкритим листом), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів, здобутих в результаті розкопок; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів, здобутих в результаті розкопок; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів, здобутих в результаті розкопок.

Стаття 7.16. Незаконний відведення земельних ділянок на особливо охоронюваних землях історико-культурного призначення

Незаконний відведення земельних ділянок на особливо охоронюваних землях історико-культурного призначення -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.17. Знищення або пошкодження чужого майна

Умисне знищення або пошкодження чужого майна, якщо ці дії не призвели до заподіяння значної шкоди, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.18. Порушення правил зберігання, закупівлі або раціонального використання зерна та продуктів його переробки, правил виробництва продуктів переробки зерна

Порушення правил зберігання, закупівлі або раціонального використання зерна та продуктів його переробки, а також правил виробництва продуктів переробки зерна -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.19. Самовільне підключення і використання електричної, теплової енергії, нафти або газу

Самовільне підключення до енергетичних мереж, нафтопроводах, нафтопродуктопроводами і газопроводів, а також самовільне (безоблікове) використання електричної, теплової енергії, нафти, газу або нафтопродуктів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.20. Самовільне підключення до централізованих систем питного водопостачання та (або) систем водовідведення міських і сільських поселень

Самовільне підключення до централізованих систем питного водопостачання та (або) систем водовідведення міських і сільських поселень -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.21. Порушення правил користування жилими приміщеннями

1. Псування житлових будинків, житлових приміщень, а також псування їх обладнання, самовільне переобладнання житлових будинків і (або) житлових приміщень або використання їх не за призначенням -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Самовільне перепланування житлових приміщень у багатоквартирних будинках -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.22. Порушення правил утримання та ремонту житлових будинків і (або) житлових приміщень

Порушення особами, відповідальними за утримання житлових будинків і (або) житлових приміщень, правил утримання та ремонту житлових будинків і (або) житлових приміщень або порядку і правил визнання їх непридатними для постійного проживання та переведення їх в нежилі, а одно переобладнання житлових будинків і ( або) житлових приміщень без згоди наймача (власника), якщо переобладнання істотно змінює умови користування житловим будинком і (або) житловим приміщенням, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.23. Порушення нормативів забезпечення населення комунальними послугами

Порушення нормативного рівня або режиму забезпечення населення комунальними послугами -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.24. Порушення порядку розпорядження об'єктом нежитлового фонду, що знаходяться у федеральній власності, і використання зазначеного об'єкта

1. Розпорядження об'єктом нежитлового фонду, що знаходяться у федеральній власності, без дозволу центрального органу виконавчої влади -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Використання перебуває у федеральній власності об'єкта нежитлового фонду без належно оформлених документів або з порушенням встановлених норм і правил експлуатації і утримання об'єктів нежитлового фонду -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.25. Ухилення від безоплатної передачі копій геодезичних або картографічних матеріалів і даних до державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації

Ухилення від безоплатної передачі одного примірника копій геодезичних або картографічних матеріалів і даних до державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.26. Втрата матеріалів і даних державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації

Недбале зберігання користувачем матеріалів і даних державного картографо-геодезичного фонду Російської Федерації, що спричинило втрату таких матеріалів і даних, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.27. Дрібне розкрадання

Дрібне розкрадання чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати за відсутності ознак злочинів, передбачених частинами другою, третьою і четвертою статті 158, частин другої та третьої статті 159 та частинами другою і третьою статті 160 Кримінального кодексу Російської Федерації, -

(В ред. Федерального закону від 31.10.2002 N 133-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до трикратної вартості викраденого майна, але не менше одного мінімального розміру оплати праці або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Примітка. Викрадення чужого майна визнається дрібним, якщо вартість викраденого майна не перевищує один мінімальний розмір оплати праці, встановлений законодавством Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 31.10.2002 N 133-ФЗ)

Стаття 7.28. Порушення встановленого порядку патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах

Порушення встановленого порядку патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятисот до восьмисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.29. Недотримання обмежень при розміщенні замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб шляхом запиту котирувань цін на однойменні товари, однойменні роботи, однойменні послуги і при закупівлі однойменних товарів, однойменних робіт, однойменних послуг, здійснюваної без укладання державних або муніципальних контрактів на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб

(Введена Федеральним законом від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Розміщення посадовою особою державного або муніципального замовника, посадовою особою державного органу виконавчої влади, органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування, уповноважених відповідно до Федеральним законом від 21 липня 2005 року N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб "на здійснення функцій з розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб для державних або муніципальних замовників (далі в статтях 7.29 - 7.32 цього Кодексу - уповноважений орган), замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб шляхом запиту котирувань цін на однойменні товари, однойменні роботи, однойменні послуги на суму більш ніж двісті п'ятдесят тисяч рублів, що підлягає сплаті протягом кварталу, а також здійснення посадовою особою органу державної влади Російської Федерації, органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування, бюджетної установи без укладення державного або муніципального контракту на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб закупівлі однойменних товарів, однойменних робіт, однойменних послуг на суму, що перевищує розмір , встановлений законодавством Російської Федерації, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.30. Порушення порядку розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб

(Введена Федеральним законом від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Порушення посадовою особою державного або муніципального замовника, посадовою особою уповноваженого органу, посадовою особою юридичної особи, залученого на основі договору для здійснення функцій з розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб шляхом проведення торгів (далі в статті 7.31 цього Кодексу - спеціалізована організація), термінів опублікування в офіційному друкованому виданні або строків розміщення на офіційному сайті в мережі "Інтернет" повідомлення про проведення відкритого конкурсу або відкритого аукціону на право укласти державний чи муніципальний контракт на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб; протоколів, що складаються в ході розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб; повідомлення про проведення запиту котирувань цін на товари, роботи, послуги; конкурсної документації або документації про аукціон, а також порушення вказаними посадовими особами порядку надання конкурсної документації або документації про аукціон, порядку роз'яснення такої документації, порядку прийому заявок на участь у конкурсі, заявок на участь в аукціоні або заявок на участь у запиті котирувань -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення членом конкурсної комісії порядку розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі на право укласти державний чи муніципальний контракт на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб і порядку відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у такому конкурсі , а також порушення членом конкурсної або аукціонної комісії порядку відбору учасників конкурсу або учасників аукціону на право укласти державний чи муніципальний контракт, у тому числі відмову в допуску до участі в конкурсі або аукціоні з підстав, не передбачених законодавством Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів , виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.31. Надання, опублікування або розміщення недостовірної інформації про розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб, а також напрямок недостовірних відомостей або внесення їх до реєстру державних або муніципальних контрактів, укладених за підсумками розміщення замовлень, реєстр недобросовісних постачальників

(Введена Федеральним законом від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Надання, опублікування в офіційному друкованому виданні або розміщення на офіційному сайті в мережі "Інтернет" посадовою особою державного або муніципального замовника, уповноваженого органу, спеціалізованої організації, посадовою особою державного органу виконавчої влади, органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування, уповноважених на ведення офіційного сайту, недостовірної інформації про розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб, а також напрямок посадовою особою державного або муніципального замовника недостовірних відомостей у федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування, уповноважені на ведення реєстрів державних або муніципальних контрактів, укладених за підсумками розміщення замовлень, і (або) у федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення контролю у сфері розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб, або внесення службовою особою таких органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування недостовірних відомостей до реєстру державних або муніципальних контрактів, укладених за підсумками розміщення замовлень, або реєстр недобросовісних постачальників -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 7.32. Порушення умов державного або муніципального контракту на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб

(Введена Федеральним законом від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Висновок посадовою особою державного або муніципального замовника державного або муніципального контракту на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб за результатами проведення торгів або проведення запиту котирувань цін на товари, роботи, послуги з порушенням оголошених умов торгів або запиту котирувань цін на товари, роботи, послуги яких умов виконання державного або муніципального контракту, запропонованих особою, з яким відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб полягає державний чи муніципальний контракт, якщо таке порушення призвело до додаткового витрачання коштів відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації або зменшення кількості товарів, що поставляються, обсягу виконуваних робіт, надаваних послуг для державних або муніципальних потреб, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Зміна посадовою особою державного або муніципального замовника умов державного або муніципального контракту на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб, у тому числі збільшення ціни товарів, робіт, послуг, якщо можливість зміни умов державного або муніципального контракту не передбачена федеральним законом і така зміна призвело до додаткового витрачання коштів відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації або зменшення кількості товарів, що поставляються, обсягу виконуваних робіт, надаваних послуг для державних або муніципальних потреб, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Глава 8. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів

Недодержання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 26.12.2005 N 183-ФЗ)

Стаття 8.2. Недотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог при поводженні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними речовинами

Недотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог при зборі, складуванні, використанні, спалюванні, переробки, знешкодження, транспортування, захоронення та іншому зверненні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними речовинами -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 26.12.2005 N 183-ФЗ)

Стаття 8.3. Порушення правил поводження з пестицидами та агрохімікатами

Порушення правил випробувань, виробництва, транспортування, зберігання, застосування та іншого поводження з пестицидами і агрохімікатами, що може спричинити заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 26.12.2005 N 183-ФЗ)

Стаття 8.4. Порушення законодавства про екологічну експертизу

1. Невиконання вимог законодавства про обов'язковість проведення державної екологічної експертизи, фінансування або реалізація проектів, програм та іншої документації, що підлягають державній екологічній експертизі і не отримали позитивного висновку державної екологічної експертизи, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 26.12.2005 N 183-ФЗ)

2. Здійснення діяльності, не відповідної документації, яка отримала позитивний висновок державної екологічної експертизи, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятисот до однієї тисячі п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 26.12.2005 N 183-ФЗ)

3. Незаконна відмова у державній реєстрації заяв про проведення громадської екологічної експертизи -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 26.12.2005 N 183-ФЗ)

Стаття 8.5. Приховування або перекручення екологічної інформації

Приховування, умисне перекручення або несвоєчасне повідомлення повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та природних ресурсів, про джерела забруднення навколишнього природного середовища та природних ресурсів або іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і природні ресурси, про радіаційну обстановку, а також спотворення відомостей про стан земель, водних об'єктів та інших об'єктів навколишнього природного середовища особами, зобов'язаними повідомляти таку інформацію, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.6. Псування земель

1. Самовільне зняття або переміщення родючого шару грунту -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Знищення родючого шару грунту, а також псування земель внаслідок порушення правил поводження з пестицидами та агрохімікатами або іншими небезпечними для здоров'я людей і навколишнього середовища речовинами та відходами виробництва та споживання -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 8.7. Невиконання обов'язків щодо приведення земель у стан, придатний для використання за цільовим призначенням

Невиконання або несвоєчасне виконання обов'язків щодо приведення земель у стан, придатний для використання за цільовим призначенням, або за їх рекультивації після завершення розробки родовищ корисних копалин, включаючи загальнопоширені корисні копалини, будівельних, меліоративних, лісозаготівельних, вишукувальних та інших робіт, у тому числі здійснюваних для внутрішньогосподарських або власних потреб, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.8. Використання земель не за цільовим призначенням, невикористання земельної ділянки, призначеної для сільськогосподарського виробництва або житлового чи іншого будівництва, невиконання обов'язкових заходів щодо поліпшення земель і охорони грунтів

(В ред. Федерального закону від 07.03.2005 N 14-ФЗ)

Використання земель не за цільовим призначенням, невикористання земельної ділянки, призначеної для сільськогосподарського виробництва або житлового чи іншого будівництва, у зазначених цілях протягом терміну, встановленого федеральним законом, а так само невиконання встановлених вимог та обов'язкових заходів щодо поліпшення земель і охорони грунтів від вітрової, водної ерозії та запобігання інших процесів, погіршують якісний стан земель, -

(В ред. Федерального закону від 07.03.2005 N 14-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.9. Порушення вимог щодо охорони надр і гідромінеральних ресурсів

Порушення вимог щодо охорони надр і гідромінеральних ресурсів, яке може спричинити забруднення надр і гідромінеральних ресурсів або привести родовище корисних копалин і гідромінеральних ресурсів у стан, непридатний для розробки, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.10. Порушення вимог щодо раціонального використання надр

1. Вибіркова (позапроектні) відпрацювання родовищ корисних копалин, що призводить до необгрунтованих втрат запасів корисних копалин, розубожування корисних копалин, а так само інше нераціональне використання надр, що призводить до наднормативних втрат при видобутку корисних копалин або при переробці мінеральної сировини, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від шестисот до восьмисот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Невиконання вимог з проведення маркшейдерських робіт, приведення ліквідуються або консервуються гірських виробок і бурових свердловин в стан, що забезпечує безпеку населення та навколишнього природного середовища, або вимог щодо збереження родовищ корисних копалин, гірничих виробок і бурових свердловин на час їх консервації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від восьмисот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.11. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр

Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр, що може призвести або призвело до недостовірної оцінки розвіданих запасів корисних копалин або умов для будівництва та експлуатації підприємств з видобутку корисних копалин, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, а також втрата геологічної документації, дублікатів проб корисних копалин і керна, необхідних при подальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.12. Порушення порядку надання в користування і режиму використання земельних ділянок і лісів у водоохоронних зонах і прибережних смугах водних об'єктів

1. Порушення порядку відведення земельних ділянок, а також порядку надання в користування лісів у водоохоронних зонах і прибережних смугах водних об'єктів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення режиму використання земельних ділянок і лісів у водоохоронних зонах і прибережних смугах водних об'єктів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 8.13. Порушення правил охорони водних об'єктів

1. Порушення водоохоронного режиму на водозборах водних об'єктів, що може спричинити забруднення зазначених об'єктів або інші шкідливі явища, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Невиконання або несвоєчасне виконання обов'язків по приведенню водних об'єктів, їх водоохоронних зон та прибережних смуг у стан, придатний для користування, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

3. Незаконний видобуток піску, гравію, глини та інших загальнопоширених корисних копалин, торфу, сапропелю на водних об'єктах, здійснення молевого сплаву лісу або порушення встановленого порядку очищення водних об'єктів від затонулої деревини і наносів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

4. Порушення вимог до охорони водних об'єктів, що може спричинити їх забруднення, засмічення і (або) виснаження, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

5. Забруднення льодовиків, сніжників або крижаного покриву водних об'єктів або забруднення водних об'єктів, що містять природні лікувальні ресурси або віднесених до особливо охоронюваним водним об'єктів, місць туризму, спорту та масового відпочинку, відходами виробництва та споживання та (або) шкідливими речовинами, а також поховання шкідливих речовин (матеріалів) у водних об'єктах -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.14. Порушення правил водокористування

1. Порушення правил водокористування при заборі води, без вилучення води і при скиданні стічних вод у водні об'єкти -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

2. Порушення умов дозволу (ліцензії) на водокористування при видобутку корисних копалин, торфу, сапропелю на водних об'єктах, а також при зведенні і експлуатації підводних і надводних споруд, при здійсненні промислового рибальства, судноплавства, прокладки та експлуатації нафтопроводів та інших продуктопроводів, проведенні днопоглиблювальних, вибухових та інших робіт або при будівництві або експлуатації дамб, портових та інших споруд -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.15. Порушення правил експлуатації водогосподарських або водоохоронних споруд і пристроїв

Порушення правил експлуатації водогосподарських або водоохоронних споруд і пристроїв -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.16. Невиконання правил ведення суднових документів

1. Невиконання капітаном судна морського, внутрішнього водного плавання чи іншого плавучого засобу правил реєстрації в суднових документах операцій з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, інших водних об'єктів, або із сумішами, що містять такі речовини понад установлені норми, а одно внесення до суднові документи невірних записів про ці операції -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Невиконання капітаном судна, що здійснює видобуток (промисел) водних біологічних (живих) ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу і (або) виняткової економічної зони Російської Федерації, передбачених законодавством Російської Федерації обов'язків по веденню промислового журналу, а також внесення до нього перекручених відомостей -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.17. Порушення регламентують діяльність у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації правил (стандартів, норм) або умов ліцензії

1. Порушення правил (стандартів, норм) безпечного проведення пошуку, розвідки або розробки мінеральних (неживих) ресурсів, бурових робіт або умов ліцензії на водокористування, на регіональне геологічне вивчення, пошук, розвідку або розробку, а також правил (стандартів, норм) використання або охорони мінеральних (неживих) ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу і (або) виняткової економічної зони Російської Федерації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої; на юридичних осіб - від однієї тисячі до двох тисяч мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої.

2. Порушення правил видобутку (промислу) водних біологічних (живих) ресурсів та їх охорони або умов ліцензії на водокористування, дозволи (ліцензії) на промисел водних біологічних (живих) ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу і (або) виняткової економічної зони Російської Федерації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї другої до одного розміру вартості водних біологічних (живих) ресурсів, які стали предметом адміністративного правопорушення, з конфіскацією судна та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої; на посадових осіб - від одного до півтораразове розміру вартості водних біологічних (живих) ресурсів, які стали предметом адміністративного правопорушення, з конфіскацією судна та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої; на юридичних осіб - від двократного до трикратного розміру вартості водних біологічних (живих) ресурсів, які стали предметом адміністративного правопорушення, з конфіскацією судна та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої.

3. Самовільна прокладка або виведення на територію Російської Федерації підводних кабелів, трубопроводів або тунелів, а так само порушення правил їх прокладки, виведення на територію Російської Федерації або експлуатації у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої; на юридичних осіб - від двох тисяч до трьох тисяч мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої.

Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації

1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від однієї тисячі до двох тисяч мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої.

2. Самовільну зміну програми морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двох тисяч до трьох тисяч мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої.

Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації

Самовільне чи з порушенням правил поховання з суден та інших плавучих засобів, літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої; на юридичних осіб - від двох тисяч до трьох тисяч мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої.

Стаття 8.20. Незаконна передача мінеральних і (або) живих ресурсів на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації

Навантаження, вивантаження або перевантаження на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації здобутих мінеральних і (або) живих ресурсів без дозволу, якщо такий дозвіл обов'язково, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї другої до одного розміру вартості мінеральних і (або) живих ресурсів, які стали предметом адміністративного правопорушення, з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої; на посадових осіб - від одного до півтораразове розміру вартості мінеральних і (або) живих ресурсів, які стали предметом адміністративного правопорушення, з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої; на юридичних осіб - від двократного до трикратного розміру вартості мінеральних і (або) живих ресурсів , які стали предметом адміністративного правопорушення, з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення або без такої.

Стаття 8.21. Порушення правил охорони атмосферного повітря

1. Викид шкідливих речовин в атмосферне повітря або шкідливий фізичний вплив на нього без спеціального дозволу -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

2. Порушення умов спеціального дозволу на викид шкідливих речовин в атмосферне повітря або шкідливий фізичний вплив на нього -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

3. Порушення правил експлуатації, невикористання споруд, обладнання чи апаратури для очищення газів і контролю викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, які можуть привести до його забруднення, або використання несправних зазначених споруд, устаткування або апаратури -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 8.22. Випуск в експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму

Допуск до польоту повітряного судна, випуск у плавання морського судна, судна внутрішнього водного плавання або маломірного судна або випуск в рейс автомобіля або іншого механічного транспортного засобу, у яких вміст забруднюючих речовин у викидах або рівень шуму, вироблюваного ними при роботі, перевищує нормативи, встановлені державними стандартами Російської Федерації, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.23. Експлуатація механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму

Експлуатація громадянами повітряних або морських суден, суден внутрішнього водного плавання або маломірних суден або автомобілів, мотоциклів або інших механічних транспортних засобів, у яких вміст забруднюючих речовин у викидах або рівень шуму, вироблюваного ними при роботі, перевищує нормативи, встановлені державними стандартами Російської Федерації, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.24. Порушення порядку відводу лісосік, огляду місць рубок у лісах, що не входять в лісовий фонд

1. Порушення порядку відводу лісосік, огляду місць рубок, підсочки деревостанів та заготівлі другорядних лісових ресурсів в лісах, що не входять в лісовий фонд, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Видача лісорубного квитка (ордера) або лісового квитка з порушенням правил лісокористування в лісах, що не входять в лісовий фонд, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.25. Порушення правил лісокористування

1. Порушення правил заготівлі живиці або другорядних лісових ресурсів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Здійснення лісокористування не відповідно до передбачених в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку, в договорі оренди, безоплатного користування чи концесії лісового фонду метою або вимогами -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

3. Порушення правил рубок головного і проміжного користування, а так само порушення лісівничих вимог до технологічних процесів рубок -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

4. Порушення правил відпуску деревини на пні -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.26. Порушення правил здійснення побічного лісокористування

1. Сінокосіння, випасання худоби без лісового квитка або на ділянках, де це заборонено, а одно випас худоби на землях лісового фонду та в лісах, що не входять в лісовий фонд, без пастуха на неогороджених пасовищах або без прив'язі яке порушення термінів або норм випасу худоби -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Самовільне збір, псування або знищення лісової підстилки, моху, лишайників або покриву боліт -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2005 N 82-ФЗ)

3. Розміщення вуликів і пасік, заготівля деревних соків, збирання або промислова заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських та харчових рослин або їх частин, технічної сировини на ділянках, де це заборонено або допускається тільки з лісового квитка, або недозволеними способами або пристосуваннями , або з перевищенням встановлених обсягів або з порушенням встановлених термінів, а так само збір, заготівля або продаж рослин, щодо яких це заборонено, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2005 N 82-ФЗ)

Стаття 8.27. Порушення правил в області відтворення, поліпшення стану і породного складу лісів, підвищення їх продуктивності, насінництва лісових рослин

Порушення правил в області відтворення, поліпшення стану і породного складу лісів, підвищення їх продуктивності, а також в галузі насінництва лісових рослин -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.28. Незаконна порубка, пошкодження або викопування дерев, чагарників або ліан

1. Незаконна порубка, пошкодження дерев, чагарників або ліан, знищення або пошкодження лісових культур, молодняка природного походження, підросту або самосіву в лісах або сіянців і саджанців у лісових розсадниках, на плантаціях або самовільне викопування дерев, чагарників або ліан, лісових культур, молодняка природного походження , підросту або самосіву в лісах або сіянців і саджанців у лісових розсадниках, на плантаціях -

(В ред. Федерального закону від 02.07.2005 N 82-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Ті самі дії, вчинені з застосуванням механізмів, автомототранспортних засобів, самохідних машин та інших видів техніки, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування ; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування.

(Частина друга введена Федеральним законом від 02.07.2005 N 82-ФЗ)

Стаття 8.29. Знищення місць мешкання тварин

Знищення (розорення) мурашників, гнізд, нір або інших місць мешкання тварин -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.30. Знищення або пошкодження сінокосів і пасовищних угідь, меліоративних систем, а також доріг на землях лісового фонду або в лісах, що не входять в лісовий фонд

Знищення або пошкодження сінокосів і пасовищних угідь, меліоративних систем, а також доріг на землях лісового фонду або в лісах, що не входять в лісовий фонд, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.31. Порушення вимог до охорони лісів

1. Порушення вимог санітарних правил в лісах -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

2. Забруднення лісів стічними водами, хімічними, радіоактивними чи іншими шкідливими речовинами або промисловими або побутовими відходами або викидами -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

3. Дії (бездіяльність), передбачені частиною 2 цієї статті, вчинені в лісах першої групи, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 8.32. Порушення правил пожежної безпеки в лісах

Порушення правил пожежної безпеки в лісах -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.33. Порушення правил охорони середовища проживання або шляхів міграції тварин

Порушення правил охорони середовища проживання або шляхів міграції тварин -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.34. Порушення встановленого порядку створення, використання або транспортування біологічних колекцій

Порушення встановленого порядку створення, поповнення, зберігання, використання, обліку, продажу, придбання, транспортування або пересилки біологічних колекцій -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією колекційних об'єктів або без такої; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією колекційних об'єктів або без такої; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією колекційних об'єктів або без такої.

Стаття 8.35. Знищення рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тварин чи рослин

Знищення рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тварин чи рослин, занесених до Червоної книги Російської Федерації або охоронюваних міжнародними договорами, а також дії (бездіяльність), які можуть призвести до загибелі, скорочення чисельності або порушення середовища проживання цих тварин або до загибелі таких рослин, або добування, збір, утримання, придбання, продаж чи пересилання зазначених тварин чи рослин, їх продуктів, частин або дериватів без належного на те дозволу або з порушенням умов, передбачених дозволом, або з порушенням встановленого порядку іншого -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь добування тварин або рослин, а також самих тварин чи рослин, їх продуктів, частин або дериватів або без такої; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь добування тварин або рослин, а також самих тварин чи рослин, їх продуктів, частин або дериватів або без такої; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь добування тварин або рослин, а також самих тварин чи рослин, їх продуктів, частин або дериватів або без такої.

Стаття 8.36. Порушення правил переселення, акліматизації або гібридизації об'єктів тваринного світу

Порушення правил переселення, акліматизації або гібридизації об'єктів тваринного світу -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 8.37. Порушення правил користування об'єктами тваринного світу

1. Порушення правил полювання -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь полювання або без такої або позбавлення права полювання на строк до двох років; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь полювання або без такої.

2. Порушення правил рибальства, а так само порушення правил видобутку інших, крім риби, водних біологічних ресурсів, за винятком випадків, передбачених частиною 2 статті 8.17 цього Кодексу, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна та інших знарядь лову або без такої; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна та інших знарядь лову або без такої; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна та інших знарядь лову або без такої.

3. Порушення правил користування об'єктами тваринного світу, за винятком випадків, передбачених частинами 1 і 2 цієї статті, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь добування тварин або без такої; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь добування тварин або без такої; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь добування тварин або без такої.

Стаття 8.38. Порушення правил охорони рибних запасів

Виробництво лісосплаву, будівництво мостів, дамб, транспортування деревини або іншої лісової продукції з лісосік, здійснення вибухових або інших робіт, а також експлуатація водозабірних споруд та перекачувальних механізмів з порушенням правил охорони рибних запасів, якщо хоча б одне з цих дій може спричинити масову загибель риби або інших водних тварин, знищення в значних розмірах кормових запасів або інші тяжкі наслідки, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 8.39. Порушення правил охорони і використання природних ресурсів на особливо охоронюваних природних територіях

Порушення встановленого режиму або інших правил охорони і використання навколишнього природного середовища та природних ресурсів на територіях державних природних заповідників, національних парків, природних парків, державних природних заказників, а також на територіях, на яких знаходяться пам'ятники природи, на інших особливо охоронюваних природних територіях або в їх охоронних зонах (округах) -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої.

Стаття 8.40. Порушення вимог при здійсненні робіт в області гідрометеорології, моніторингу забруднення навколишнього природного середовища і активних впливів на гідрометеорологічні й інші геофізичні процеси

1. Здійснення робіт в області гідрометеорології, моніторингу забруднення навколишнього природного середовища з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

2. Здійснення робіт в області активних впливів на гідрометеорологічні й інші геофізичні процеси з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

3. Здійснення робіт, зазначених у частині 1 цієї статті, з грубим порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(Частина третя введена Федеральним законом від 02.07.2005 N 80-ФЗ)

4. Здійснення робіт, зазначених у частині 2 цієї статті, з грубим порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(Частина четверта введена Федеральним законом від 02.07.2005 N 80-ФЗ)

Примітка. Поняття грубого порушення встановлюється Урядом Російської Федерації щодо конкретного ліцензованого виду діяльності.

(Примітка введено Федеральним законом від 02.07.2005 N 80-ФЗ)

Стаття 8.41. Невнесення у встановлені терміни плати за негативний вплив на навколишнє середовище

(Введена Федеральним законом від 26.12.2005 N 183-ФЗ)

Невнесення у встановлені терміни плати за негативний вплив на навколишнє середовище -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до шістдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

Глава 9. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

В ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВІ ТА ЕНЕРГЕТИЦІ

Стаття 9.1. Порушення вимог промислової безпеки або умов ліцензій на провадження видів діяльності в галузі промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів

1. Порушення вимог промислової безпеки або умов ліцензій на провадження видів діяльності в галузі промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

2. Порушення вимог промислової безпеки до отримання, використання, переробки, зберігання, транспортування, знешкодження та обліку вибухових речовин на небезпечних виробничих об'єктах -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

3. Грубе порушення умов, передбачених ліцензією на здійснення видів діяльності у сфері промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, в розмірі від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(Частина третя введена Федеральним законом від 02.07.2005 N 80-ФЗ)

Примітка. Поняття грубого порушення встановлюється Урядом Російської Федерації щодо конкретного ліцензованого виду діяльності.

(Примітка введено Федеральним законом від 02.07.2005 N 80-ФЗ)

Стаття 9.2. Порушення норм і правил безпеки гідротехнічних споруд

Порушення норм і правил безпеки при проектуванні, будівництві, приймання, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції, консервації або виведенні з експлуатації гідротехнічної споруди -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 9.3. Порушення правил або норм експлуатації тракторів, самохідних, дорожньо-будівельних та інших машин і устаткування

Порушення забезпечують безпеку життя і здоров'я людей, збереження майна, охорону навколишнього природного середовища правил або норм експлуатації тракторів, самохідних, дорожньо-будівельних та інших машин, причепів до них, обладнання, нагляд за технічним станом яких здійснюють органи, що здійснюють державний нагляд за технічним станом самохідних машин та інших видів техніки, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 9.4. Порушення вимог нормативних документів у галузі будівництва

1. Порушення обов'язкових вимог державних стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, затверджених проектів, інших нормативних документів у галузі будівництва при виконанні інженерних вишукувань, проектних, будівельно-монтажних робіт, а також при виробництві будівельних матеріалів, конструкцій і виробів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

2. Ті самі дії, що спричинили втрату несучої здатності будівель, споруд або їх складових частин або зниження міцнісних параметрів вироблених будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва об'єктів, приймання, введення їх в експлуатацію

1. Будівництво без дозволу будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, у тому числі житлових будинків, а також об'єктів індивідуального будівництва -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення правил приймання і введення об'єктів в експлуатацію, в тому числі заселення житлових будинків і використання цивільних і виробничих об'єктів без оформлення в установленому порядку документів про введення в експлуатацію, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

3. Порушення порядку видачі архітектурно-планувальних завдань та дозволів на будівництво -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 9.6. Порушення правил використання атомної енергії та обліку ядерних матеріалів і радіоактивних речовин

1. Порушення норм і правил в галузі використання атомної енергії -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення встановленого порядку обліку ядерних матеріалів або радіоактивних речовин, а так само незабезпечення контролю за дотриманням правил їх зберігання та використання -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 9.7. Пошкодження електричних мереж

1. Пошкодження електричних мереж напругою до 1000 вольт (повітряних, підземних і підводних кабельних ліній електропередачі, ввідних і розподільних пристроїв) -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Пошкодження електричних мереж напругою понад 1000 вольт -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 9.8. Порушення правил охорони електричних мереж напругою понад 1000 вольт

Порушення правил охорони електричних мереж напругою понад 1000 вольт, що може викликати або викликало перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 9.9. Введення в експлуатацію паливо-і енергоспоживаючих об'єктів без дозволу відповідних органів

Введення в експлуатацію паливо-і енергоспоживаючих об'єктів без дозволу органів, які здійснюють державний нагляд на зазначених об'єктах, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 9.10. Пошкодження теплових мереж, паливопроводів, вчинене через необережність

Пошкодження теплових мереж, паливопроводів (пневмопроводів, киснепроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, газопроводів) або їх обладнання, вчинене через необережність, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 9.11. Порушення правил користування паливом і енергією, правил улаштування, експлуатації паливо-і енергоспоживаючих установок, теплових мереж, об'єктів зберігання, утримання, реалізації та транспортування енергоносіїв, палива та продуктів його переробки

Порушення правил користування паливом, електричною і тепловою енергією, правил улаштування електроустановок, експлуатації електроустановок, паливо-і енергоспоживаючих установок, теплових мереж, об'єктів зберігання, утримання, реалізації та транспортування енергоносіїв, палива і продуктів його переробки -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 9.12. Непродуктивне витрачання енергетичних ресурсів

Непродуктивне витрачання енергетичних ресурсів внаслідок недотримання вимог, встановлених державними стандартами або іншими правовими або нормативно-технічними документами, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 9.13. Ухилення від виконання вимог доступності для інвалідів об'єктів інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур

Ухилення від виконання вимог до забезпечення умов для доступу інвалідів до об'єктів інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 9.14. Відмова від виробництва транспортних засобів загального користування, пристосованих для використання інвалідами

Відмова від постановки на виробництво транспортних засобів загального користування, пристосованих для використання інвалідами, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Глава 10. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, ветеринарії та МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 10.1. Порушення правил боротьби з карантинними, особливо небезпечними та небезпечними шкідниками рослин, збудниками хвороб рослин, рослинами-бур'янами

Порушення правил боротьби з карантинними, особливо небезпечними та небезпечними шкідниками рослин, збудниками хвороб рослин, рослинами-бур'янами -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.2. Порушення порядку ввезення та вивезення підкарантинної продукції (підкарантинного матеріалу, підкарантинного вантажу)

Порушення порядку ввезення на територію Російської Федерації і у вільні від карантинних об'єктів зони, вивезення з території Російської Федерації і з карантинних зон фітосанітарних підкарантинної продукції (підкарантинного матеріалу, підкарантинного вантажу) -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.3. Порушення правил виробництва, заготівлі, перевезення, зберігання, переробки, використання та реалізації підкарантинної продукції (підкарантинного матеріалу, підкарантинного вантажу)

Порушення правил виробництва, заготівлі, перевезення, зберігання, переробки, використання та реалізації підкарантинної продукції (підкарантинного матеріалу, підкарантинного вантажу) -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 10.4. Невжиття заходів щодо забезпечення режиму охорони посівів, місць зберігання та переробки рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, і конопель

Неприйняття посадовою особою заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів, місць зберігання та переробки рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, та конопель, а одно заходів щодо знищення пожнивних залишків і відходів виробництва, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини або їх прекурсори, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.5. Невжиття заходів щодо знищення дикорослих рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, і дикоростучої коноплі

Неприйняття землевласником чи землекористувачем заходів щодо знищення дикорослих рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, і дикоростучої коноплі після отримання офіційного припису уповноваженого органу -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.6. Порушення правил карантину тварин або інших ветеринарно-санітарних правил

Порушення правил карантину тварин або інших ветеринарно-санітарних правил -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 10.7. Приховування відомостей про раптове відмінку або про одночасні масових захворюваннях тварин

Приховування від органів державного ветеринарного нагляду відомостей про раптове відмінку або про одночасні масових захворюваннях тварин або несвоєчасне повідомлення зазначених органів про раптове відмінку або про одночасні масових захворюваннях тварин, а також несвоєчасне прийняття або неприйняття заходів по локалізації цих відмінка і захворювань -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.8. Порушення ветеринарно-санітарних правил перевезення чи забою тварин, правил переробки, зберігання або реалізації продуктів тваринництва

Порушення ветеринарно-санітарних правил перевезення чи забою тварин або правил переробки, зберігання або реалізації продуктів тваринництва -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 10.9. Проведення меліоративних робіт з порушенням проекту

Проведення меліоративних робіт з порушенням проекту проведення меліоративних робіт -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.10. Порушення правил експлуатації меліоративних систем або окремо розташованих гідротехнічних споруд. Пошкодження меліоративних систем

1. Порушення правил експлуатації меліоративної системи або окремо розташованого гідротехнічної споруди -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Пошкодження меліоративної системи, а також захисного лісового насадження -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

3. Спорудження і (або) експлуатація ліній зв'язку, ліній електропередачі, трубопроводів, доріг або інших об'єктів на меліорованих (меліорованих) землях без узгодження із спеціально уповноваженим державним органом у сфері меліорації земель -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.11. Порушення норм і правил ведення племінного тваринництва

1. Реалізація або використання з метою відтворення племінної продукції (матеріалу) з порушенням вимог, встановлених законодавством про племінному тваринництві, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення правил державної реєстрації племінних тварин і племінних стад -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.12. Порушення правил виробництва, заготівлі, обробки, зберігання, реалізації, транспортування та використання насіння сільськогосподарських рослин

Порушення правил виробництва, заготівлі, обробки, зберігання, реалізації, транспортування та використання насіння сільськогосподарських рослин -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.13. Порушення правил ведення документації на насіння сільськогосподарських рослин

Порушення правил ведення документації на насіння сільськогосподарських рослин або внесення до неї недостовірних відомостей про сортових і посівних якостях насіння -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 10.14. Порушення порядку ввезення на територію Російської Федерації насіння сільськогосподарських рослин

Ввезення на територію Російської Федерації не відповідають вимогам державних стандартів партій насіння без документів, що засвідчують їх сортові та посівні якості, партій насіння в затарених стані (насипом), оброблених хімічними та біологічними препаратами, або допущених до використання партій насіння, сорти яких не включені до Державного реєстр селекційних досягнень, за винятком партій насіння, призначених для наукових досліджень, державних випробувань, виробництва насіння для вивезення з Російської Федерації, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Глава 11. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ

Стаття 11.1. Дії, які загрожують безпеці руху на залізничному транспорті

1. Пошкодження залізничної колії, споруд і пристроїв сигналізації або зв'язку або іншого транспортного устаткування, скидання на залізничні колії або залишення на них предметів, які можуть викликати порушення руху поїздів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Недотримання встановлених габаритів при навантаженні і вивантаженні вантажів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

3. Пошкодження захисних лісонасаджень, снігозахисних огорож або інших колійних об'єктів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

4. Порушення правил проїзду гужовим транспортом і прогону худоби через залізничні колії, а так само порушення правил випасу худоби поблизу залізничних колій -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі до одного мінімального розміру оплати праці; на посадових осіб - від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

5. Прохід по залізничних коліях у невстановлених місцях -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі до одного мінімального розміру оплати праці.

Стаття 11.2. Порушення правил безпеки руху та експлуатації промислового залізничного транспорту

Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту на під'їзних залізничних коліях, що не входять в систему федерального залізничного транспорту, і переїздах через них -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на працівників промислового залізничного транспорту в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.3. Дії, які загрожують безпеці польотів

1. Розміщення в районі аеродрому знаків і пристроїв, схожих з маркувальними знаками та пристроями, прийнятими для впізнання аеродромів, або застосування піротехнічних виробів без дозволу адміністрації аеропорту, аеродрому, або влаштування в районі аеропорту, аеродрому об'єктів, які сприяють масовому скупченню птахів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Невиконання правил розміщення нічних і денних маркувальних знаків або пристроїв на будівлях і спорудах -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

3. Пошкодження аеродромного устаткування, аеродромних знаків, повітряних суден та їх устаткування -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

4. Прохід або проїзд без належного дозволу по територіях аеропортів (за винятком аеровокзалів), аеродромів, об'єктів радіо-і світлозабезпечення польотів -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.4. Порушення правил використання повітряного простору

1. Порушення користувачем повітряного простору федеральних правил використання повітряного простору -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці, на посадових осіб - від двадцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці, на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення правил використання повітряного простору особами, не наділеними в установленому порядку правом на здійснення діяльності з використання повітряного простору, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.5. Порушення правил безпеки експлуатації повітряних суден

Порушення правил безпеки експлуатації повітряних суден -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування повітряним судном на строк до одного року; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування повітряним судном на строк до одного року.

Стаття 11.6. Дії, які загрожують безпеці руху на водному транспорті

1. Порушення порядку встановлення і пристрої запаней і лісових гаваней, влаштування заколовши та інших пристосувань для лову риби в невстановлених для цього місцях без погодження в установленому порядку з адміністрацією районів водних шляхів та гідроспоруд, а так само проведення без належного дозволу водолазних робіт у портових водах або недотримання правил подачі сигналів під час проведення цих робіт -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Знищення або пошкодження споруд та пристроїв зв'язку і сигналізації на суднах морського транспорту, внутрішнього водного транспорту, плавучих і берегових засобів навігаційного обладнання або технічних засобів і знаків судноплавної і навігаційної обстановки, засобів зв'язку та сигналізації, а також пошкодження портових і гідротехнічних споруд, зрив або установка без належного дозволу (погодження) знаків, споруд, джерел звукових і світлових сигналів, що створюють перешкоди в розпізнанні навігаційних знаків і сигналів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

3. Порушення правил утримання і встановленого режиму експлуатації навігаційного обладнання на мостах, греблях та інших гідротехнічних спорудах -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.7. Порушення правил плавання

1. Порушення судноводієм або іншою особою, яка керує судном (за винятком маломірного) на морському, внутрішньому водному транспорті, правил плавання та стоянки суден, входу суден у порт і виходу їх з порту, буксирування составів і плотів, подачі звукових і світлових сигналів, несення суднових вогнів і знаків -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування судном на строк до одного року.

2. Перевищення судноводієм або іншою особою, яка керує маломірним судном, встановленої швидкості, недотримання вимог навігаційних знаків, навмисна зупинка або стоянка судна в заборонених місцях або порушення правил маневрування, подачі звукових сигналів, несення бортових вогнів і знаків -

тягне за собою попередження, або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці, або позбавлення права керування маломірним судном на строк до шести місяців.

Примітка. Під маломірним судном у статтях 11.7 - 11.13 цього Кодексу слід розуміти самохідне судно валовою місткістю менше 80 реєстрових тонн з головним двигуном потужністю менш як 55 кіловат (75 кінських сил) або з підвісними моторами незалежно від потужності, вітрильне несамохідне судно валовою місткістю менше 80 реєстрових тонн, а також інше несамохідне судно (веслову човен вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарку вантажопідйомністю 150 і більше кілограмів та надувне судно вантажопідйомністю 225 і більше кілограмів).

Стаття 11.8. Порушення правил експлуатації суден, а також управління судном особою, не має права керування

1. Управління судном (у тому числі маломірних), не зареєстрованим в установленому порядку, або не пройшли технічного огляду (огляду), або не несуть бортових номерів або позначень, або переобладнаним без відповідного дозволу, а так само мають несправності, з якими заборонена його експлуатація, або з порушенням норм пасажиромісткості, обмежень по району та умовам плавання -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Управління судном особою, не має права керування цим судном, або передача керування судном особі, яка не має права керування, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.9. Управління судном судноводієм або іншою особою, які у стані сп'яніння

1. Управління судном (у тому числі маломірних) судноводієм або іншою особою, що знаходяться в стані сп'яніння, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані сп'яніння, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування судном на строк від одного року до двох років.

2. Ухилення судноводія чи іншої особи, керуючого судном, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного огляду на стан сп'яніння -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування судном на строк від одного року до двох років.

Стаття 11.10. Порушення правил забезпечення безпеки пасажирів на суднах водного транспорту, а також на маломірних судах

Порушення правил забезпечення безпеки пасажирів при посадці на судна, на шляху прямування і при їх висадці з суден водного транспорту або з маломірних суден -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.11. Порушення правил навантаження і розвантаження суден

Порушення правил навантаження і розвантаження суден, у тому числі маломірних, -

(В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

Стаття 11.12. Порушення правил користування базами (спорудами) для стоянок маломірних суден

Експлуатація баз (споруд) для стоянок маломірних суден без дозволу органів державної інспекції з маломірних суден або порушення норм базування маломірних суден, умов і технічних вимог безпечної експлуатації баз (споруд), а також утримання на зазначених базах (спорудах) не зареєстрованих у встановленому порядку маломірних судів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію баз (споруд) для стоянок маломірних суден, у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.13. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного диплома (свідоцтва, посвідчення) або перебувають у стані сп'яніння

1. Випуск (направлення) у плавання судна (за винятком маломірного) особою, відповідальною за його експлуатацію, без документів, що засвідчують належність судна, придатність його до плавання, або з неукомплектованим екіпажем, або при невідповідності технічного стану судна наявним документам, або з порушенням встановлених правил завантаження, норм пасажиромісткості, обмежень по району та умовам плавання, а також допуск до керування судном або до його механізмам і встаткування осіб, які не мають відповідного диплома (свідоцтва, посвідчення) або перебувають у стані сп'яніння, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Випуск у плавання маломірного судна, не зареєстрованого в установленому порядку, або не пройшов технічного огляду (огляду), або має несправності, з якими заборонена його експлуатація, або не укомплектованого спорядженням, або переобладнаного без відповідного дозволу, а так само допуск до керування маломірним судном осіб , не мають права керування цим судном або що знаходяться в стані сп'яніння, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію маломірних суден, у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.14. Порушення правил перевезення небезпечних речовин, великогабаритних чи великовагових вантажів

1. Порушення правил перевезення небезпечних речовин, великогабаритних чи великовагових вантажів на повітряному транспорті -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

2. Порушення правил перевезення небезпечних речовин, великогабаритних чи великовагових вантажів на морському і внутрішньому водному транспорті -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

3. Порушення правил перевезення небезпечних речовин, великогабаритних чи великовагових вантажів на залізничному транспорті -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

Стаття 11.15. Пошкодження майна на транспортних засобах загального користування, вантажних вагонів або іншого призначеного для перевезення і зберігання вантажів на транспорті обладнання

1. Пошкодження майна на транспортних засобах загального користування, якщо заподіяна майновий збиток не перевищує один мінімальний розмір оплати праці, а також пошкодження вантажних вагонів, плавучих та інших транспортних засобів, контейнерів чи іншого обладнання, призначених для перевезення і зберігання вантажів на транспорті, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Пошкодження пломб або запірних пристроїв вантажних вагонів, автомобілів та автомобільних причепів, контейнерів, трюмів, вантажних відсіків та інших вантажних приміщень плавучих засобів і повітряних суден, пошкодження окремих вантажних місць або їх упаковки, пакетів, а також огорож на пасажирських платформах, нанесення шкоди приміщенням залізничних станцій і вокзалів або пошкодження огорож вантажних дворів (терміналів) залізничних станцій, вантажних автомобільних станцій, контейнерних пунктів (площадок), портів (пристаней, посадочних майданчиків), шлюзів і складів, які використовуються для виконання операцій з перевезення вантажів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.16. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, внутрішньому водному або повітряному транспорті

Порушення встановлених на залізничному, морському, внутрішньому водному або повітряному транспорті правил пожежної безпеки -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.17. Порушення правил поведінки громадян на залізничному, повітряному або водному транспорті

1. Посадка чи висадка громадян на ходу поїзда або проїзд на підніжках, дахах вагонів або в інших не пристосованих для проїзду пасажирів місцях, а так само самовільна без потреби зупинка поїзда або самовільний проїзд у вантажному поїзді -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до одного мінімального розміру оплати праці.

2. Викидання сміття або інших предметів на залізничні колії і платформи або за борт судна морського або внутрішнього водного транспорту -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі до одного мінімального розміру оплати праці.

3. Куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміського поїзда, в не встановлених для куріння місцях у поїзді місцевого або дальнього сполучення або на судні морського або внутрішнього водного транспорту -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі до одного мінімального розміру оплати праці.

4. Порушення правил фотографування, відео-і кінозйомки чи користування засобами радіозв'язку з борту повітряного судна -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі до одного мінімального розміру оплати праці з конфіскацією плівки.

5. Невиконання особами, які перебувають на повітряному судні, судні морського або внутрішнього водного транспорту, законних розпоряджень командира (капітана) судна -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі до одного мінімального розміру оплати праці.

Стаття 11.18. Безквитковий проїзд

1. Безквитковий проїзд:

1) у приміському поїзді -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці;

2) у поїзді місцевого і дальнього сполучення -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі двох мінімальних розмірів оплати праці;

3) на судні морського транспорту приміських ліній або на судні внутрішнього водного транспорту приміського сполучення -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці;

4) на судні морського транспорту далеких (транзитних) ліній або на судні внутрішнього водного транспорту далеких (транзитних) ліній -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

2. Безквитковий політ на судні повітряного транспорту -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі двох мінімальних розмірів оплати праці.

3. Безквитковий проїзд в автобусі міжміського сполучення -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

4. Провезення без квитка дітей, проїзд яких підлягає часткову оплату, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі половини штрафу, що накладається на дорослих пасажирів за безквитковий проїзд на транспорті відповідного виду.

Стаття 11.19. Порушення правил провезення ручної поклажі, багажу та вантажобагажу

1. Провезення ручної кладі понад установлені норми без оплати на повітряному, морському, внутрішньому водному або залізничному транспорті -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Провезення багажу без оплати в автобусі міжміського сполучення -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі трьох десятих мінімального розміру оплати праці за кожне місце багажу, але не більше одного мінімального розміру оплати праці.

3. Провезення в ручній поклажі, багажу чи вантажобагажу речовин і предметів, заборонених до перевезення, а так само здача небезпечних речовин на зберігання в залізничні камери схову -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

4. Провезення без оплати домашніх тварин і птахів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

Стаття 11.20. Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів

Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів, а також пуск їх в експлуатацію з технічними несправностями -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 11.21. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільної дороги

Оранка землі, покіс трави, випас худоби, порубка або пошкодження насаджень, зняття дерну або виїмка грунту, вивалювання сміття, снігу або спуск каналізаційних, промислових, меліоративних або стічних вод в водовідвідні споруди або резерви на смузі відводу автомобільної дороги, прокладання інженерних комунікацій, установка зовнішньої реклами, дорожніх знаків і покажчиків або розміщення об'єктів дорожнього сервісу без узгодження з дорожніми органами, а також розведення вогню на смузі відводу та ближче 100 метрів від дерев'яних мостів або куріння на мостах з дерев'яними настилами -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі до одного мінімального розміру оплати праці.

Стаття 11.22. Порушення землекористувачами правил охорони автомобільних доріг або дорожніх споруд

Невиконання землекористувачами ділянок, прилеглих до смуг відведення автомобільних доріг, у межах населених пунктів на дорогах федерального значення обов'язків по влаштуванню, ремонту або регулярному очищенні пішохідних доріжок або перехідних містків в межах закріплених за ними ділянок або обов'язків з утримання в технічно справному стані і чистоті виїздів з закріплених ділянок або з під'їзних колій на автомобільну дорогу загального користування, включаючи переїзні містки, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.23. Порушення водієм транспортного засобу, що здійснює міжнародну автомобільну перевезення, режиму праці та відпочинку

1. Керування вантажним автотранспортним засобом або автобусом під час здійснення міжнародного автомобільного перевезення без контрольного пристрою (тахографа) або з вимкненим тахографом, а рівно з незаповненими тахограмма або без ведення реєстраційних листків, що відображають режим праці та відпочинку водіїв, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення встановленого режиму праці і відпочинку водієм вантажного автотранспортного засобу або автобуса, що здійснює міжнародну автомобільну перевезення, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.24. Організація транспортного обслуговування населення без створення умов доступності для інвалідів

Порушення керівником організації або іншою посадовою особою, відповідальною за організацію системи транспортного обслуговування населення та експлуатацію транспортних засобів, вимог законодавства, що передбачають включення в систему транспортного обслуговування населення транспортних засобів, доступних для інвалідів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.25. Порушення правил перевезення автомобільним транспортом великовагових вантажів

1. Здійснення без спеціального дозволу міжнародного автомобільного перевезення з перевищенням максимальної ваги або навантаження на вісь, встановлених для автомобільних доріг нормативними правовими актами Російської Федерації, до 15 відсотків, а одно відхилення від зазначеного в дозволі маршруту такого перевезення -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на водія в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Ті самі дії з перевищенням максимальної ваги або навантаження на вісь понад 15 відсотків -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на водія в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.26. Незаконне використання зареєстрованих в інших державах автотранспортних засобів для перевезень вантажів та (або) пасажирів

1. Використання транспортних засобів, що належать іноземним перевізникам, для перевезень вантажів та (або) пасажирів між пунктами, розташованими на території Російської Федерації, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на водія в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб вантажовідправників, вантажоодержувачів, посередників - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Здійснення без відповідного дозволу міжнародного автомобільного перевезення вантажів та (або) пасажирів на зареєстрованих в іншій державі вантажному автотранспортному засобі або автобусі з території Російської Федерації на територію іноземної держави або на територію Російської Федерації з території іноземної держави, в якому вказане автотранспортний засіб не зареєстровано, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на водія в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.27. Керування транспортним засобом без відмітного на неї та (або) причепах до нього знака держави реєстрації транспортного засобу (причепа) та порушення інших правил експлуатації транспортного засобу при здійсненні міжнародного автомобільного перевезення

Керування транспортним засобом без відмітного на неї та (або) причепах до нього знака держави реєстрації транспортного засобу (причепа) при здійсненні міжнародного автомобільного перевезення, а також без відповідного транспортного документа на вантаж, що перевозиться або у встановлених випадках без списків пасажирів автобуса, що здійснює нерегулярні перевезення, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на водія в розмірі від двох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.28. Порушення порядку міжнародних автомобільних перевезень великогабаритних або небезпечних вантажів

Здійснення водіями транспортних засобів міжнародних автомобільних перевезень великогабаритних або небезпечних вантажів без спеціальних дозволів, а також відхилення від маршрутів або перевищення габаритів, зазначених у спеціальних дозволах, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 11.29. Здійснення міжнародних автомобільних перевезень без дозволів

Здійснення водіями транспортних засобів, що належать іноземним перевізникам, міжнародних автомобільних перевезень без дозволів, якщо такі дозволи обов'язкові, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Глава 12. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

В ОБЛАСТІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 12.1. Керування транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку

Керування транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку або не пройшли державного технічного огляду, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

Примітка. Під транспортним засобом у цій статті слід розуміти автомототранспортних засобів з робочим об'ємом двигуна більше 50 кубічних сантиметрів і максимальної конструктивної швидкістю більше 50 кілометрів на годину, а також причепи до нього, підлягають державній реєстрації, а в інших статтях цієї глави також трактори, інші самохідні дорожньо -будівельні та інші машини, трамваї, тролейбуси.

Порядок і строки проходження державного технічного огляду встановлюються Урядом Російської Федерації. При цьому забороняється проводити інструментальну перевірку в організації незалежно від форми власності, повторно проводити технічний огляд транспортного засобу, що пройшов його в установленому порядку, а також вимагати у водія, власника чи іншого законного власника транспортного засобу пред'явлення або придбання екологічних талонів, діагностичних карт, технічних карт або інших документів, не передбачених федеральним законом.

Стаття 12.2. Керування транспортним засобом з порушенням правил встановлення на ньому державних реєстраційних знаків

1. Управління зареєстрованим транспортним засобом з нечитабельним, нестандартними або встановленими з порушенням вимог державного стандарту державними реєстраційними знаками -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Керування транспортним засобом без державних реєстраційних знаків -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох місяців.

(В ред. Федерального закону від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

3. Установка на транспортному засобі завідомо підроблених державних реєстраційних знаків -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію транспортних засобів, - від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьох тисяч до п'яти тисяч мінімальних розмірів оплати праці .

(Частина третя в ред. Федерального закону від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

4. Керування транспортним засобом зі свідомо підробленими державними реєстраційними знаками -

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

(Частина четверта введена Федеральним законом від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

Примітка. Державний реєстраційний знак визнається нестандартним або нечитабельним при невідповідності його вимогам державного стандарту.

Стаття 12.3. Керування транспортним засобом водієм, що не мають при собі документів, передбачених Правилами дорожнього руху

1. Керування транспортним засобом водієм, що не мають при собі документів на право керування ним, реєстраційних документів на транспортний засіб, страхового поліса обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортного засобу, за винятком випадку, передбаченого частиною 2 статті 12.37 справжнього Кодексу, а також документів, що підтверджують право володіння , користування чи розпорядження керованим ним транспортним засобом під час відсутності його власника, -

(В ред. Федерального закону від 25.04.2002 N 41-ФЗ)

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Керування транспортним засобом водієм, що не мають при собі у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки, дорожнього листа або товарно-транспортних документів, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

3. Передача керування транспортним засобом особі, яка не має при собі документів на право керування ним, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

Стаття 12.4. Порушення правил встановлення на транспортному засобі пристроїв для подачі спеціальних світлових або звукових сигналів або незаконне нанесення спеціальних кольорографічних схем автомобілів оперативних служб

(В ред. Федерального закону від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

1. Установка на передній частині транспортного засобу світлових приладів з вогнями червоного кольору або світлоповертаючих пристосувань червоного кольору, а так само світлових приладів, колір і режим роботи яких не відповідають вимогам Основних положень по допуску транспортних засобів до експлуатації і обов'язків посадових осіб щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією зазначених приладів і пристроїв; на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію транспортних засобів, - від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією зазначених приладів і пристроїв; на юридичних осіб - від чотирьох тисяч до п'яти тисяч мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією зазначених приладів і пристроїв.

2. Установка на транспортному засобі без відповідного дозволу пристроїв для подачі спеціальних світлових або звукових сигналів (за винятком охоронної сигналізації), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією зазначених пристроїв; на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію транспортних засобів, - двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією зазначених пристроїв; на юридичних осіб - п'яти тисяч мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією зазначених пристроїв.

3. Незаконне нанесення на зовнішні поверхні транспортного засобу спеціальних кольорографічних схем автомобілів оперативних служб -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію транспортних засобів, - двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - п'яти тисяч мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.5. Керування транспортним засобом при наявності несправностей або умов, при яких експлуатація транспортних засобів заборонена

1. Керування транспортним засобом при наявності несправностей або умов, при яких відповідно до Основних положень по допуску транспортних засобів до експлуатації й обов'язками посадових осіб по забезпеченню безпеки дорожнього руху експлуатація транспортного засобу заборонена, за винятком несправностей і умов, зазначених у частинах 2 - 6 цієї статті , -

(В ред. Федерального закону від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Керування транспортним засобом зі свідомо несправними гальмівною системою (за винятком гальма стоянки), рульовим управлінням або зчіпним пристроєм (у складі поїзда) -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

3. Керування транспортним засобом, на передній частині якого встановлені світлові прилади з вогнями червоного кольору або світлоповертаючі пристосування червоного кольору, а так само світлові прилади, колір і режим роботи яких не відповідають вимогам Основних положень по допуску транспортних засобів до експлуатації і обов'язків посадових осіб щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, -

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з конфіскацією зазначених приладів і пристроїв.

(Частина третя введена Федеральним законом від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

4. Керування транспортним засобом, на якому без відповідного дозволу встановлені пристрої для подачі спеціальних світлових або звукових сигналів (за винятком охоронної сигналізації), -

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного року до півтора років з конфіскацією зазначених пристроїв.

(Частина четверта введена Федеральним законом від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

5. Використання при русі транспортного засобу пристроїв для подачі спеціальних світлових або звукових сигналів (за винятком охоронної сигналізації), встановлених без відповідного дозволу, -

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на термін від півтора до двох років з конфіскацією зазначених пристроїв.

(Частина п'ята введена Федеральним законом від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

6. Керування транспортним засобом, на зовнішні поверхні якого незаконно нанесені спеціальні Кольорографічні схеми автомобілів оперативних служб, -

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного року до півтора років.

(Частина шоста введена Федеральним законом від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

Стаття 12.6. Порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів

Керування транспортним засобом водієм, не пристебнутим ременем безпеки, перевезення пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки, якщо конструкцією транспортного засобу передбачені ремені безпеки, а також керування мотоциклом або перевезення на мотоциклі пасажирів без мотошоломів або в незастебнутими мотошоломах -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

Стаття 12.7. Керування транспортним засобом водієм, не має права керування транспортним засобом

1. Керування транспортним засобом водієм, не має права керування транспортним засобом (за винятком навчальної їзди), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від семи до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 21.03.2005 N 21-ФЗ)

2. Керування транспортним засобом водієм, позбавленим права керування транспортним засобом, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 21.03.2005 N 21-ФЗ)

3. Передача керування транспортним засобом особі, що свідомо не має права керування транспортним засобом (за винятком навчальної їзди) або позбавленій такого права, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до восьми мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.8. Керування транспортним засобом водієм, що знаходиться в стані сп'яніння, передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння

1. Керування транспортним засобом водієм, що знаходиться в стані сп'яніння, -

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на термін від півтора до двох років.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 93-ФЗ)

2. Передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння, -

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на термін від півтора до двох років.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 93-ФЗ)

Стаття 12.9. Перевищення встановленої швидкості руху

1. Перевищення встановленої швидкості руху транспортного засобу на величину від 10 до 20 кілометрів на годину -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Перевищення встановленої швидкості руху транспортного засобу на величину від 20 до 40 кілометрів на годину -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

3. Перевищення встановленої швидкості руху транспортного засобу на величину від 40 до 60 кілометрів на годину -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

4. Перевищення встановленої швидкості руху транспортного засобу на величину більше 60 кілометрів на годину -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до чотирьох місяців.

Стаття 12.10. Порушення правил руху через залізничні колії

1. Перетин залізничної колії поза залізничного переїзду, виїзд на залізничний переїзд при закритому шлагбаумі або закривається, або при заборонному сигналі світлофора або чергового по переїзду, а так само зупинення або стоянка на залізничному переїзді -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі п'яти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

(В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

2. Порушення правил проїзду через залізничні переїзди, за винятком випадків, передбачених частиною 1 цієї статті, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

Стаття 12.11. Порушення правил руху по автомагістралі

1. Рух по автомагістралі на транспортному засобі, швидкість якого по технічній характеристиці або за його станом менше 40 кілометрів на годину, а так само зупинка транспортного засобу на автомагістралі поза спеціальних майданчиків для стоянки -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

2. Рух на вантажному автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни по автомагістралі далі другої смуги, а також навчальна їзда по автомагістралі -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

3. Розворот або в'їзд транспортного засобу в технологічні розриви розділової смуги на автомагістралі або рух заднім ходом по автомагістралі -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.12. Проїзд на заборонний сигнал світлофора або на заборонений жест регулювальника

Проїзд на заборонний сигнал світлофора або на заборонений жест регулювальника, за винятком випадків, передбачених частиною 1 статті 12.10 справжнього Кодексу, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

Стаття 12.13. Порушення правил проїзду перехресть

1. Виїзд на перехрестя або перетин проїжджій частині дороги в разі утворився затор, який змусив водія зупинитися, створивши перешкоду для руху транспортних засобів в поперечному напрямку, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Невиконання вимоги Правил дорожнього руху дати дорогу транспортному засобу, який користується переважним правом проїзду перехресть, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до двох мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.14. Порушення правил маневрування

1. Невиконання вимоги Правил дорожнього руху подати сигнал перед початком руху, перестроюванням, поворотом, розворотом або зупинкою -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Розворот або рух заднім ходом в місцях, де такі маневри заборонені, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 12.11 справжнього Кодексу, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

3. Невиконання вимоги Правил дорожнього руху дати дорогу транспортному засобу, який користується переважним правом руху, за винятком випадків, передбачених частиною 2 статті 12.13 та статтею 12.17 цього Кодексу, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

Стаття 12.15. Порушення правил розташування транспортного засобу на проїжджій частині дороги, зустрічного роз'їзду або обгону

1. Рух по велосипедним чи пішохідними доріжками, узбіччях або тротуарах в порушення Правил дорожнього руху -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Порушення правил розташування транспортного засобу на проїжджій частині дороги, зустрічного роз'їзду або обгону без виїзду на бік проїжджої частини дороги, призначену для зустрічного руху, а також перетин організованою транспортної або пішої колони або заняття місця в ній -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі двох мінімальних розмірів оплати праці.

3. Виїзд на сторону проїзної частини дороги, призначену для зустрічного руху, у випадках, якщо це заборонено Правилами дорожнього руху, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до чотирьох місяців.

Стаття 12.16. Недотримання вимог, визначених дорожніми знаками чи розміткою проїжджої частини дороги

Недотримання вимог, визначених дорожніми знаками чи розміткою проїжджої частини дороги, за винятком випадків, передбачених іншими статтями цього розділу, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

Стаття 12.17. Ненадання переваги в русі маршрутному транспортному засобу або транспортного засобу з включеними спеціальними світловими і звуковими сигналами

1. Ненадання переваги в русі маршрутному транспортному засобу, а також транспортного засобу з одночасно включеними проблисковим маячком синього кольору і спеціальним звуковим сигналом -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

2. Ненадання переваги в русі транспортному засобу, що має нанесені на зовнішні поверхні спеціальні Кольорографічні схеми, написи і позначення, з одночасно включеними проблисковим маячком синього кольору і спеціальним звуковим сигналом -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох місяців.

Стаття 12.18. Ненадання переваги в русі пішоходам або іншим учасникам дорожнього руху

Невиконання вимоги Правил дорожнього руху дати дорогу пішоходам, велосипедистам або іншим учасникам дорожнього руху (за винятком водіїв транспортних засобів), які користуються перевагою в русі, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

Стаття 12.19. Порушення правил зупинки або стоянки транспортних засобів

1. Порушення правил зупинки або стоянки транспортних засобів, за винятком випадків, передбачених частиною 1 статті 12.10 справжнього Кодексу та частинами 2 - 4 цієї статті, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Порушення правил зупинки або стоянки транспортних засобів у місцях, відведених для зупинки або стоянки транспортних засобів інвалідів, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на водія в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

3. Порушення правил зупинки або стоянки транспортних засобів на тротуарі, що спричинило створення перешкод для руху пішоходів, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до двох мінімальних розмірів оплати праці.

4. Порушення правил зупинки або стоянки транспортних засобів на проїзній частині, що призвело до створення перешкод для руху інших транспортних засобів, а також зупинка або стоянка транспортного засобу в тунелі -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

Примітка. У разі порушення правил стоянки або зупинки транспортних засобів, порядку користування муніципальними, комерційними або іншими парковками забороняються застосування блокуючих пристроїв, евакуація транспортних засобів, утримання їх на стоянках, зняття номерних знаків, застосування інших примусових заходів, не передбачених федеральним законом.

Стаття 12.20. Порушення правил користування зовнішніми світловими приладами, звуковими сигналами, аварійною сигналізацією або знаком аварійної зупинки

Порушення правил користування зовнішніми світловими приладами, звуковими сигналами, аварійною сигналізацією або знаком аварійної зупинки -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

Стаття 12.21. Порушення правил перевезення вантажів, правил буксирування

1. Порушення правил перевезення вантажів, а також правил буксирування -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

2. Порушення правил перевезення небезпечних, великогабаритних чи великовагових вантажів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на водіїв у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох місяців; на посадових осіб, відповідальних за перевезення, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.22. Порушення правил навчальної їзди

Порушення правил навчальної їзди водієм, навчальним водіння транспортного засобу, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

Стаття 12.23. Порушення правил перевезення людей

1. Порушення правил перевезення людей, за винятком випадків, передбачених частиною 2 цієї статті, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

2. Перевезення людей поза кабіною автомобіля (за винятком випадків, дозволених Правилами дорожнього руху), трактори, інших самохідних машин, на вантажному причепі, в причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла або поза передбачених конструкцією мотоцикла місць для сидіння -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.24. Порушення Правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило заподіяння легкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого

(В ред. Федерального закону від 22.04.2005 N 38-ФЗ)

1. Порушення Правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило заподіяння легкої шкоди здоров'ю потерпілого, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до восьми мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

2. Порушення Правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Примітки:

1. Під заподіянням легкого шкоди здоров'ю слід розуміти короткочасний розлад здоров'я або незначну стійку втрату загальної працездатності.

2. Під заподіянням середньої тяжкості шкоди здоров'ю слід розуміти безпечне для життя тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату загальної працездатності менш як на одну третину.

Стаття 12.25. Невиконання вимоги про надання транспортного засобу або про зупинку транспортного засобу

1. Невиконання вимоги про надання транспортного засобу співробітникам міліції або іншим особам, яким у випадках, передбачених законодавством, надано право використовувати транспортні засоби, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до двох мінімальних розмірів оплати праці.

2. Невиконання законної вимоги співробітника міліції про зупинку транспортного засобу -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.26. Невиконання водієм вимоги про проходження медичного огляду на стан сп'яніння

(В ред. Федерального закону від 21.03.2005 N 19-ФЗ)

Невиконання водієм законної вимоги співробітника міліції про проходження медичного огляду на стан сп'яніння -

(В ред. Федерального закону від 21.03.2005 N 19-ФЗ)

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на термін від півтора до двох років.

(В ред. Федерального закону від 21.03.2005 N 19-ФЗ)

Стаття 12.27. Невиконання обов'язків у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою

1. Невиконання водієм обов'язків, передбачених Правилами дорожнього руху, у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, учасником якого він є, за винятком випадків, передбачених частиною 2 цієї статті, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до двох мінімальних розмірів оплати праці.

2. Залишення водієм в порушення Правил дорожнього руху місця дорожньо-транспортної пригоди, учасником якого він був, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Стаття 12.28. Порушення правил, встановлених для руху транспортних засобів у житлових зонах

Порушення правил, встановлених для руху транспортних засобів у житлових зонах, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

Стаття 12.29. Порушення Правил дорожнього руху пішоходом або іншою особою, бере участі у процесі дорожнього руху

1. Порушення пішоходом або пасажиром транспортного засобу Правил дорожнього руху -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці.

2. Порушення Правил дорожнього руху особою, яка керує мопедом, велосипедом, або візником або іншою особою, безпосередньо беруть участь у процесі дорожнього руху (за винятком водія механічного транспортного засобу), -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

3. Порушення Правил дорожнього руху особами, зазначеними в частині 2 цієї статті, вчинене в стані сп'яніння, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.30. Порушення Правил дорожнього руху пішоходом чи іншим учасником дорожнього руху, що спричинило створення перешкод у русі транспортних засобів або заподіяння легкої шкоди здоров'ю потерпілого

1. Порушення Правил дорожнього руху пішоходом, пасажиром транспортного засобу або іншим учасником дорожнього руху (за винятком водія транспортного засобу), що призвело до створення перешкод у русі транспортних засобів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати праці.

2. Порушення Правил дорожнього руху пішоходом, пасажиром транспортного засобу або іншим учасником дорожнього руху (за винятком водія транспортного засобу), що призвело з необережності заподіяння легкої шкоди здоров'ю потерпілого, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.31. Випуск на лінію транспортного засобу, не зареєстрованого в установленому порядку, що не пройшов державного технічного огляду, зі свідомо підробленими державними реєстраційними знаками, що має несправності, з якими заборонена експлуатація, з встановленими без відповідного дозволу пристроями для подачі спеціальних світлових або звукових сигналів або з незаконно нанесеними спеціальними кольорографічними схемами автомобілів оперативних служб

(В ред. Федерального закону від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

1. Випуск на лінію транспортного засобу, не зареєстрованого в установленому порядку або не пройшов державного технічного огляду, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан та експлуатацію транспортних засобів, у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці.

2. Випуск на лінію транспортного засобу, що має несправності, з якими заборонена експлуатація, або переобладнаного без відповідного дозволу, -

(В ред. Федерального закону від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан та експлуатацію транспортних засобів, у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

3. Випуск на лінію транспортного засобу з завідомо підробленими державними реєстраційними знаками або з встановленими на передній його частині світловими приладами з вогнями червоного кольору або світлоповертаючими пристроями червоного кольору, а так само світловими приладами, колір і режим роботи яких не відповідають вимогам Основних положень по допуску транспортних засобів до експлуатації та обов'язків посадових осіб щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан та експлуатацію транспортних засобів, у розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

(Частина третя введена Федеральним законом від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

4. Випуск на лінію транспортного засобу з встановленими на ньому без відповідного дозволу пристроями для подачі спеціальних світлових або звукових сигналів (за винятком охоронної сигналізації), а рівно з незаконно нанесеними на його зовнішні поверхні спеціальними кольорографічними схемами автомобілів оперативних служб -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан та експлуатацію транспортних засобів, у розмірі двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

(Частина четверта введена Федеральним законом від 22.07.2005 N 120-ФЗ)

Стаття 12.32. Допуск до керування транспортним засобом водія, що перебуває в стані сп'яніння або не має права керування транспортним засобом

Допуск до керування транспортним засобом водія, що перебуває в стані сп'яніння або не має права керування транспортним засобом, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан та експлуатацію транспортних засобів, у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.33. Пошкодження шляхів, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд

Пошкодження шляхів, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд чи технічних засобів регулювання дорожнього руху, а також навмисне створення перешкод у дорожньому русі, у тому числі шляхом забруднення дорожнього покриття, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.34. Порушення правил проведення ремонту та утримання доріг, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд

Порушення правил проведення ремонту та утримання доріг, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд у безпечному для дорожнього руху стані або невжиття заходів щодо своєчасного усунення перешкод у дорожньому русі, заборони або обмеження дорожнього руху на окремих ділянках доріг у разі, якщо користування такими ділянками загрожує безпеці дорожнього руху, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за стан доріг, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд, у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.35. Незаконне обмеження прав на керування транспортним засобом і його експлуатацію

Застосування до власників та водіїв транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху не передбачених федеральним законом заходів, спрямованих на обмеження прав на керування, користування транспортним засобом або його експлуатацію, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 12.36. Перешкоджання законній діяльності з управління та експлуатації транспортних засобів

Блокування коліс, евакуація транспортних засобів, причепів і тентів до них, зняття номерних знаків, примусове направлення на здачу іспитів з теорії та практики водіння осіб, які отримали в установленому порядку водійські посвідчення, а також застосування до власників транспортних засобів, водіям та іншим учасникам дорожнього руху будь-яких інших заходів адміністративного примусу, за винятком прямо передбачених цим Кодексом, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією знарядь вчинення та предметів адміністративного правопорушення.

Стаття 12.37. Недотримання вимог щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

(Введена Федеральним законом від 25.04.2002 N 41-ФЗ)

1. Керування транспортним засобом в період його використання, не передбачений страховим полісом обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортного засобу, а також керування транспортним засобом з порушенням передбаченого цим страховим полісом умови управління цим транспортним засобом тільки зазначеними в даному страховому полісі водіями -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі трьох мінімальних розмірів оплати праці.

2. Невиконання власником транспортного засобу встановленої федеральним законом обов'язку зі страхування своєї цивільної відповідальності, а також керування транспортним засобом, якщо таке обов'язкове страхування завідомо відсутня, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до восьми мінімальних розмірів оплати праці.

Глава 13. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

В ОБЛАСТІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 13.1. Самовільні установка або експлуатація вузла проводового мовлення

Установка або експлуатація без спеціального дозволу вузла проводового мовлення незалежно від його потужності -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією вузла проводового мовлення чи без такої; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією вузла проводового мовлення чи без такої; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією вузла проводового мовлення чи без такої.

Стаття 13.2. Самовільне підключення до мережі електричного зв'язку кінцевого обладнання

Підключення без спеціального дозволу до мережі електричного зв'язку кінцевого обладнання -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією кінцевого обладнання або без такої; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією кінцевого обладнання або без такої; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією кінцевого обладнання або без такої.

Стаття 13.3. Самовільні проектування, будівництво, виготовлення, придбання, встановлення або експлуатація радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв

Проектування, будівництво, виготовлення, придбання, встановлення або експлуатація радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв без спеціального дозволу (ліцензії), якщо такий дозвіл (така ліцензія) обов'язково (обов'язкова), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої.

Примітки. 1. Під радіоелектронними засобами в цій статті та статті 13.4 справжнього Кодексу розуміються технічні засоби, що складаються з одного або декількох радіопередавальних або радіоприймальних пристроїв або з їх комбінації і допоміжного обладнання і призначені для передачі або прийому радіохвиль.

2. Під високочастотними пристроями розуміються обладнання або прилади, призначені для генерування та місцевого використання радіочастотної енергії для промислових, наукових, медичних, побутових та інших цілей, за винятком застосування в області електричного зв'язку.

3. Не тягне адміністративної відповідальності використання радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв, призначених для індивідуального прийому програм телевізійного мовлення та радіомовлення, а також для використання виробів побутової електроніки, не містять радіовипромінювальних пристроїв.

Стаття 13.4. Порушення правил проектування, будівництва, установки, реєстрації або експлуатації радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв

1. Порушення правил проектування, будівництва, встановлення або реєстрації радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої.

2. Порушення правил експлуатації радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв, правил радіообміну або використання радіочастот або недотримання державних стандартів, норм або дозволених у встановленому порядку параметрів радіовипромінювання -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої ; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 13.5. Порушення правил охорони ліній або споруд зв'язку

1. Порушення правил охорони ліній або споруд зв'язку, якщо це порушення не викликало припинення зв'язку, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення правил охорони ліній або споруд зв'язку, якщо це порушення спричинило припинення зв'язку, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

3. Порушення правил охорони ліній або споруд зв'язку, якщо це порушення спричинило пошкодження ліній і споруд урядового зв'язку, а також ліній або споруд зв'язку, наданих для потреб оборони, безпеки та охорони правопорядку, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

4. Недотримання посадовими особами вимог нормативних документів щодо забезпечення безперебійної роботи ліній передач, трактів і каналів, наданих для потреб управління, оборони, безпеки та охорони правопорядку, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.6. Використання несертифікованих засобів зв'язку або надання несертифікованих послуг зв'язку

Використання на мережах зв'язку несертифікованих засобів зв'язку або надання несертифікованих послуг зв'язку, якщо законом передбачена їх обов'язкова сертифікація, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією несертифікованих засобів зв'язку або без такої; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією несертифікованих засобів зв'язку або без такої; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією несертифікованих засобів зв'язку або без такої.

Стаття 13.7. Недотримання встановлених правил і норм, що регулюють порядок проектування, будівництва та експлуатації мереж і споруд зв'язку

Недотримання встановлених правил і норм, що регулюють порядок проектування, будівництва та експлуатації мереж і споруд зв'язку, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 13.8. Виготовлення, реалізація або експлуатація технічних засобів, які не відповідають стандартам або нормам, регулюючим допустимі рівні індустріальних радіозавад

Виготовлення, реалізація або експлуатація технічних засобів, які не відповідають стандартам або нормам, регулюючим допустимі рівні індустріальних радіозавад, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією технічних засобів або без такої; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією технічних засобів або без такої; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією технічних засобів або без такої.

Примітка. Під технічними засобами в цій статті розуміються вироби, устаткування, апаратура і (або) їх складові частини, що функціонують на підставі законів електротехніки, радіотехніки та (або) електроніки і містять електронні компоненти і (або) схеми.

Стаття 13.9. Самовільні будівництво або експлуатація споруд зв'язку

Будівництво чи експлуатація споруд зв'язку без спеціального дозволу -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.10. Виготовлення з метою збуту або збут свідомо підроблених державних знаків поштової оплати, міжнародних купонів, використання свідомо підроблених кліше франкувальних машин, поштових штемпелів чи інших іменних речей

1. Виготовлення з метою збуту або збут свідомо підроблених державних знаків поштової оплати або міжнародних купонів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів виготовлення підроблених державних знаків поштової оплати або міжнародних купонів; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів виготовлення підроблених державних знаків поштової оплати або міжнародних купонів; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів виготовлення підроблених державних знаків поштової оплати або міжнародних купонів.

2. Використання завідомо підроблених кліше франкувальних машин, поштових штемпелів чи інших іменних речей -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів виготовлення підроблених кліше франкувальних машин, поштових штемпелів чи інших іменних речей; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів виготовлення підроблених кліше франкувальних машин, поштових штемпелів чи інших іменних речей; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів виготовлення підроблених кліше франкувальних машин, поштових штемпелів чи інших іменних речей.

Стаття 13.11. Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних)

Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних) -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.12. Порушення правил захисту інформації

1. Порушення умов, передбачених ліцензією на здійснення діяльності у сфері захисту інформації (за винятком інформації, що становить державну таємницю), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

2. Використання несертифікованих інформаційних систем, баз і банків даних, а також несертифікованих засобів захисту інформації, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації (за винятком засобів захисту інформації, що становить державну таємницю), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією несертифікованих засобів захисту інформації або без такої; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією несертифікованих засобів захисту інформації або без такої.

3. Порушення умов, передбачених ліцензією на проведення робіт, пов'язаних з використанням і захистом інформації, що становить державну таємницю, створенням засобів, призначених для захисту інформації, що становить державну таємницю, здійсненням заходів та (або) наданням послуг із захисту інформації, що становить державну таємницю, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

4. Використання несертифікованих засобів, призначених для захисту інформації, що становить державну таємницю, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією несертифікованих засобів, призначених для захисту інформації, що становить державну таємницю, або без такої.

5. Грубе порушення умов, передбачених ліцензією на здійснення діяльності у сфері захисту інформації (за винятком інформації, що становить державну таємницю), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(Частина п'ята введена Федеральним законом від 02.07.2005 N 80-ФЗ)

Примітка. Поняття грубого порушення встановлюється Урядом Російської Федерації щодо конкретного ліцензованого виду діяльності.

(Примітка введено Федеральним законом від 02.07.2005 N 80-ФЗ)

Стаття 13.13. Незаконна діяльність в галузі захисту інформації

1. Заняття видами діяльності в сфері захисту інформації (за винятком інформації, що становить державну таємницю) без отримання в установленому порядку спеціального дозволу (ліцензії), якщо такий дозвіл (така ліцензія) відповідно до федерального закону обов'язково (обов'язкова), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів захисту інформації або без такої; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів захисту інформації або без такої; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією засобів захисту інформації або без такої.

2. Заняття видами діяльності, пов'язаної з використанням та захистом інформації, що становить державну таємницю, створенням засобів, призначених для захисту інформації, що становить державну таємницю, здійсненням заходів та (або) наданням послуг із захисту інформації, що становить державну таємницю, без ліцензії -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією створених без ліцензії засобів захисту інформації, що становить державну таємницю, або без такої.

Стаття 13.14. Розголошення інформації з обмеженим доступом

Розголошення інформації, доступ до якої обмежено федеральним законом (за винятком випадків, якщо розголошення такої інформації тягне за собою кримінальну відповідальність), особою, яка одержала доступ до такої інформації у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.15. Зловживання свободою масової інформації

Виготовлення і (або) розповсюдження теле-, відео-, кінопрограм, документальних і художніх фільмів, а також відносяться до спеціальних засобів масової інформації інформаційних комп'ютерних файлів і програм обробки інформаційних текстів, що містять приховані вставки, що впливають на підсвідомість людей і (або) роблять шкідливий вплив на їхнє здоров'я, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення.

Стаття 13.16. Перешкоджання розповсюдженню продукції засобу масової інформації

Перешкоджання здійснюваному на законній підставі розповсюдженню продукції засобу масової інформації або встановлення незаконних обмежень на роздрібний продаж тиражу періодичного друкованого видання -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.17. Порушення правил розповсюдження обов'язкових повідомлень

Порушення правил розповсюдження обов'язкових повідомлень -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.18. Перешкоджання впевненому прийому радіо-і телепрограм

Перешкоджання впевненому прийому радіо-і телепрограм шляхом створення штучних перешкод -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.19. Порушення порядку подання статистичної інформації

Порушення посадовою особою, відповідальною за подання статистичної інформації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень, порядку її подання, а також подання недостовірної статистичної інформації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.20. Порушення правил зберігання, комплектування, обліку або використання архівних документів

Порушення правил зберігання, комплектування, обліку або використання архівних документів -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.21. Порушення порядку виготовлення або розповсюдження продукції засобу масової інформації

Виготовлення або розповсюдження продукції незареєстрованого засобу масової інформації, а також продукції засобу масової інформації, який не пройшов перереєстрацію, або виготовлення чи розповсюдження такої продукції після рішення про припинення або призупинення випуску засоби масової інформації у встановленому порядку -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення.

Стаття 13.22. Порушення порядку оголошення вихідних даних

Випуск (виготовлення) або розповсюдження продукції засобу масової інформації без зазначення в установленому порядку вихідних даних, а рівно з неповними або завідомо неправдивими вихідними даними -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої.

Стаття 13.23. Порушення порядку подання обов'язкового примірника документів, письмових повідомлень, статутів і договорів

Порушення встановленого законом порядку подання обов'язкового примірника документів, письмових повідомлень, статутів редакцій або замінюють їх договорів, а так само порядку зберігання матеріалів теле-і радіопередач -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 13.24. Пошкодження телефонів-автоматів

Пошкодження телефонів-автоматів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Глава 14. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОБЛАСТІ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ​​ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 14.1. Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії)

1. Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації як індивідуального підприємця або без державної реєстрації як юридичної особи -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії), якщо такий дозвіл (така ліцензія) обов'язково (обов'язкова), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

3. Здійснення підприємницької діяльності з порушенням умов, передбачених спеціальним дозволом (ліцензією), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

4. Здійснення підприємницької діяльності з грубим порушенням умов, передбачених спеціальним дозволом (ліцензією), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб.

(Частина четверта введена Федеральним законом від 02.07.2005 N 80-ФЗ)

Примітка. Поняття грубого порушення встановлюється Урядом Російської Федерації щодо конкретного ліцензованого виду діяльності.

(Примітка введено Федеральним законом від 02.07.2005 N 80-ФЗ)

Стаття 14.2. Незаконний продаж товарів (інших речей), вільна реалізація яких заборонена або обмежена

Незаконний продаж товарів (інших речей), вільна реалізація яких заборонена або обмежена законодавством, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або без такої; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або без такої; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або без такої.

Стаття 14.3. Порушення законодавства про рекламу

Порушення рекламодавцем, рекламовиробником або рекламораспространителем законодавства про рекламу (неналежна реклама або відмова від контрреклами) -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'яти тисяч мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 113-ФЗ)

Стаття 14.4. Продаж товарів, виконання робіт або надання населенню послуг неналежної якості або з порушенням санітарних правил

1. Продаж товарів, виконання робіт або надання населенню послуг, які не відповідають вимогам стандартів, технічним умовам або зразкам за якістю, комплектності або упаковці, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Продаж товарів, виконання робіт або надання населенню послуг з порушенням санітарних правил або без сертифіката відповідності (декларації про відповідність), що засвідчує (засвідчує) безпека таких товарів, робіт чи послуг для життя і здоров'я людей, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією товарів або без такої; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією товарів чи без такої або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби з конфіскацією товарів або без такої; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією товарів чи без такої або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби з конфіскацією товарів або без такої.

(В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Стаття 14.5. Продаж товарів, виконання робіт або надання послуг за відсутності встановленої інформації або без застосування контрольно-касових машин

Продаж товарів, виконання робіт або надання послуг в організаціях торгівлі або в інших організаціях, що здійснюють реалізацію товарів, що виконують роботи або надають послуги, а також громадянами, зареєстрованими у ролі індивідуальних підприємців, за відсутності встановленої інформації про виробника або про продавця або без застосування у встановлених законом випадках контрольно-касових машин -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.6. Порушення порядку ціноутворення

Завищення або заниження регульованих державою цін (тарифів, розцінок, ставок тощо) на продукцію, товари або послуги, граничних цін (тарифів, розцінок, ставок тощо), завищення або заниження встановлених надбавок (націнок) до цін (тарифів, розцінок , ставками і тому подібному), порушення встановленого порядку регулювання цін (тарифів), а так само інше порушення встановленого порядку ціноутворення -

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 211-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.7. Обман споживачів

Обмірювання, обважування, обрахування, введення в оману щодо споживчих властивостей, якості товару (роботи, послуги) або інший обман споживачів в організаціях, що здійснюють реалізацію товарів, що виконують роботи або надають послуги населенню, а також громадянами, зареєстрованими у ролі індивідуальних підприємців у сфері торгівлі (послуг), а також громадянами, які працюють у індивідуальних підприємців, -

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Стаття 14.8. Порушення інших прав споживачів

1. Порушення права споживача на отримання необхідної та достовірної інформації про реалізовані товари (роботи, послуги), про виробника, про продавця, про виконавця і про режим їх роботи -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

2. Включення в договір умов, що порушують встановлені законом права споживача, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

3. Ненадання споживачеві пільг і переваг, встановлених законом, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.9. Обмеження свободи торгівлі

Дії посадових осіб органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, спрямовані на незаконне обмеження свободи торгівлі, тобто недопущення на місцеві ринки товарів з інших регіонів Російської Федерації або заборона вивозу місцевих товарів в інші регіони Російської Федерації, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.10. Незаконне використання товарного знака

Незаконне використання чужого товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару або схожих з ними позначень для однорідних товарів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів, що містять незаконне відтворення товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару; на посадових осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів, містять незаконне відтворення товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів, що містять незаконне відтворення товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару.

(В ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 193-ФЗ)

Стаття 14.11. Незаконне отримання кредиту

Отримання кредиту або пільгових умов кредитування шляхом подання банку або іншому кредитору завідомо неправдивих відомостей про своє господарське положення або фінансовий стан -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.12. Фіктивне або навмисне банкрутство

(В ред. Федерального закону від 19.12.2005 N 161-ФЗ)

1. Фіктивне банкрутство, тобто свідомо помилкове публічне оголошення керівником чи засновником (учасником) юридичної особи про неспроможність даної юридичної особи або індивідуальним підприємцем про неспроможність, якщо така дія не містить кримінально караного діяння, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк від шести місяців до трьох років.

2. Навмисне банкрутство, тобто вчинення керівником чи засновником (учасником) юридичної особи або індивідуальним підприємцем дій (бездіяльності), свідомо тягнуть нездатність юридичної особи або індивідуального підприємця в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо ці дії (бездіяльність) не містять кримінально караних діянь, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років.

Стаття 14.13. Неправомірні дії при банкрутстві

(В ред. Федерального закону від 19.12.2005 N 161-ФЗ)

1. Приховування майна, майнових прав або майнових обов'язків, відомостей про майно, про його розмір, місцезнаходження або іншої інформації про майно, майнові права або майнових обов'язків, передача майна у володіння іншим особам, відчуження або знищення майна, а так само приховування, знищення, фальсифікація бухгалтерських та інших облікових документів, що відображають економічну діяльність юридичної особи або індивідуального підприємця, якщо ці дії вчинені при наявності ознак банкрутства і не містять кримінально караних діянь, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк від шести місяців до трьох років.

2. Неправомірне задоволення майнових вимог окремих кредиторів за рахунок майна боржника - юридичної особи керівником юридичної особи або її засновником (учасником) або індивідуальним підприємцем завідомо на шкоду іншим кредиторам, так само як прийняття такого задоволення кредиторами, що знають про відданому їм перевагу на шкоду іншим кредиторам, якщо ці дії вчинені при наявності ознак банкрутства і не містять кримінально караних діянь, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк від шести місяців до трьох років.

3. Невиконання арбітражним керуючим або керівником тимчасової адміністрації кредитної організації обов'язків, встановлених законодавством про неспроможність (банкрутство), якщо така дія (бездіяльність) не містить кримінально караного діяння, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на арбітражного керуючого або керівника тимчасової адміністрації кредитної організації в розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк від шести місяців до трьох років.

4. Незаконне перешкоджання діяльності арбітражного керуючого чи тимчасової адміністрації кредитної організації, в тому числі ухилення або відмову від передачі арбітражному керуючому чи тимчасової адміністрації кредитної організації документів, необхідних для виконання покладених на них обов'язків, або майна, що належить юридичній особі або кредитної організації, у випадках, коли функції керівника юридичної особи або кредитної організації покладено відповідно на арбітражного керуючого або керівника тимчасової адміністрації кредитної організації, якщо ці дії (бездіяльність) не містять кримінально караних діянь, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк від шести місяців до двох років.

5. Невиконання керівником юридичної особи або індивідуальним підприємцем обов'язки по подачі заяви про визнання відповідно юридичної особи або індивідуального підприємця банкрутом до арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством про неспроможність (банкрутство), -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк від шести місяців до двох років.

Стаття 14.14. Перешкоджання посадовими особами кредитної організації здійснення функцій тимчасової адміністрації

Перешкоджання посадовими особами кредитної організації здійснення функцій тимчасової адміністрації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.15. Порушення правил продажу окремих видів товарів

Порушення встановлених правил продажу окремих видів товарів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.16. Порушення правил продажу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, а також пива та напоїв, що виготовляються на його основі

(В ред. Федерального закону від 05.12.2005 N 156-ФЗ)

1. Роздрібна торгівля етилового спирту, в тому числі етилового питного спирту (за винятком продажу в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях), спиртовмісної продукції за фармакопейним статтями (за винятком продукції, реалізованої через аптечну мережу) або спиртовмісних смакоароматичних біологічно активних смакових добавок або виноматеріалів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією етилового спирту та спиртовмісної продукції; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією етилового спирту та спиртовмісної продукції.

2. Поставка або роздрібний продаж алкогольної і спиртовмісної продукції без належно оформлених товаротранспортних документів, без сертифіката відповідності за кожним найменуванням продукції, без довідки до вантажної митної декларації або без її копії з оригіналами відбитків печаток попереднього власника (на імпортну алкогольну продукцію) або без довідки до товаротранспортної накладної (на вітчизняну алкогольну продукцію), а також поставка або роздрібний продаж алкогольної і спиртовмісної продукції у тарі та упаковці, які не відповідають встановленим законом вимогам, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією алкогольної і спиртовмісної продукції; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією алкогольної і спиртовмісної продукції.

3. Порушення інших правил роздрібного продажу алкогольної і спиртовмісної продукції -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією алкогольної і спиртовмісної продукції або без такої; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією алкогольної і спиртовмісної продукції або без такої.

4. Порушення обмежень роздрібного продажу пива та напоїв, що виготовляються на його основі, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією пива та напоїв, що виготовляються на його основі, або без такої; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією пива і напоїв, виготовляються на його основі, або без такої.

(Частина четверта введена Федеральним законом від 05.12.2005 N 156-ФЗ)

Стаття 14.17. Незаконні виробництво, постачання чи закупівля етилового спирту

1. Промислове виробництво етилового спирту в обсягах, що перевищують квоти, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на юридичних осіб в розмірі від трьохсот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією етилового спирту, виробленого в обсягах, що перевищують квоти.

2. Поставка етилового спирту із сировини всіх видів організації, яка не має квот на закупівлю етилового спирту, або в обсягах, що перевищують квоти, -

(В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

3. Закупівля етилового спирту із сировини всіх видів організацією, яка не має квот на закупівлю етилового спирту, або в обсягах, що перевищують квоти, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією етилового спирту, закупленого організацією, яка не має квот на закупівлю етилового спирту, або в обсягах, що перевищують квоти; на юридичних осіб - від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією етилового спирту, закупленого організацією, яка не має квот на закупівлю етилового спирту, або в обсягах, що перевищують квоти.

4. Промислове виробництво або оборот етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції без відповідної ліцензії, а так само з порушенням умов, передбачених ліцензією, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на юридичних осіб в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва (устаткування), сировини, напівфабрикатів та інших предметів, використаних для виробництва етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції.

Стаття 14.18. Використання етилового спирту, виробленого з нехарчової сировини, і спиртовмісної нехарчової продукції для приготування алкогольної і спиртовмісної харчової продукції

Використання етилового спирту, виробленого з нехарчової сировини, і спиртовмісної нехарчової продукції для приготування алкогольної і спиртовмісної харчової продукції -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією виготовленої продукції; на юридичних осіб - від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією виготовленої продукції.

Стаття 14.19. Порушення встановленого порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції

Порушення встановленого порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції при їх виробництві або обороті -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.20. Порушення законодавства про експортний контроль

1. Здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами, інформацією, роботами, послугами або результатами інтелектуальної діяльності, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження, засобів її доставки, інших видів озброєння та військової техніки і щодо яких встановлено експортний контроль, без спеціального дозволу (ліцензії) , якщо такий дозвіл (така ліцензія) обов'язково (обов'язкова), або з порушенням вимог (умов, обмежень), встановлених дозволом (ліцензією), а рівно з використанням дозволу (ліцензії), отриманого (отриманої) незаконно, або з поданням документів, що містять недостовірні відомості, за винятком випадків, передбачених статтями 16.1, 16.3, 16.19 цього Кодексу, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян, посадових осіб та юридичних осіб у розмірі вартості товарів, інформації, робіт, послуг або результатів інтелектуальної діяльності, що з'явилися предметами адміністративного правопорушення, з їх конфіскацією або без такої або конфіскацію предметів адміністративного правопорушення.

2. Недотримання встановленого порядку ведення обліку зовнішньоекономічних операцій з товарами, інформацією, роботами, послугами або результатами інтелектуальної діяльності для цілей експортного контролю, а так само порушення встановлених термінів зберігання відповідних облікових документів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.21. Неналежне управління юридичною особою

Неналежне управління юридичною особою, тобто використання повноважень з управління організацією всупереч її законним інтересам і (або) законним інтересам її кредитора, що спричинило зменшення власного капіталу організації і (або) виникнення збитків, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до десяти мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк до трьох років.

Стаття 14.22. Здійснення операцій та інших дій, що виходять за межі встановлених повноважень

Висновок особою, яка виконує управлінські функції в організації, угод або вчинення ним інших дій, що виходять за межі його повноважень, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до десяти мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк до трьох років.

Стаття 14.23. Здійснення дискваліфікованим особою діяльності з управління юридичною особою

1. Здійснення дискваліфікованим особою протягом терміну дискваліфікації діяльності з управління юридичною особою -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Висновок з дискваліфікованим особою договору (контракту) на управління юридичною особою, а так само невжиття наслідків припинення його дії -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на юридичну особу у розмірі до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.24. Порушення законодавства про товарних біржах і біржову торгівлю

1. Участь службовця біржі в біржових угодах або створення ним власних брокерських фірм, а також незаконне використання службовцям біржі службової інформації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Незаконне використання юридичною особою у своєму найменуванні та (або) в рекламі слів "біржа" або "товарна біржа", а також утворених на їх основі слів і словосполучень -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на юридичних осіб в розмірі від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

3. Порушення біржею порядку інформування членів біржі та учасників біржової торгівлі про попередніх і майбутніх торгах, порядку здійснення контролю за механізмом ціноутворення, а так само порушення біржею положень установчих документів про максимальну кількість членів біржі -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на юридичних осіб в розмірі від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.25. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

1. Несвоєчасне або неточне внесення записів про юридичну особу в єдиний державний реєстр юридичних осіб або про індивідуальний підприємця в єдиний державний реєстр індивідуальних підприємців -

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб органів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців, у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

2. Незаконна відмова у наданні або несвоєчасне надання містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб або єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців відомостей і (або) документів або інших передбачених законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців документів особам, зацікавленим в отриманні таких відомостей і (або) документів, -

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб органів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців, у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

3. Неподання, або несвоєчасне подання, або подання недостовірних відомостей про юридичну особу або про індивідуальний підприємця в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців, у випадках, якщо таке подання передбачено законом, -

(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 169-ФЗ, від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

4. Подання до органу, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців, документів, які містять завідомо неправдиві відомості, якщо така дія не містить кримінально караного діяння, -

(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 169-ФЗ, від 29.04.2006 N 57-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк до трьох років.

Стаття 14.26. Порушення правил поводження з ломом і відходами кольорових і чорних металів та їх відчуження

(Введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 103-ФЗ)

Порушення правил поводження з ломом і відходами кольорових і чорних металів (прийому, обліку, зберігання, транспортування), за винятком випадків, передбачених статтею 8.2, частиною 2 статті 8.6 та частиною 2 статті 8.31 цього Кодексу, а також їх відчуження -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або без такої; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або без такої; на юридичних осіб - від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або без такої.

Стаття 14.27. Порушення законодавства про лотереї

(Введена Федеральним законом від 11.11.2003 N 138-ФЗ)

1. Проведення лотереї без отриманого в установленому порядку дозволу або без направлення в установленому порядку повідомлення -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятисот до п'яти тисяч мінімальних розмірів оплати праці.

2. Несвоєчасне перерахування цільових відрахувань від лотереї, а також їх спрямування на інші цілі, ніж ті, що передбачені законодавством про лотереї, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від однієї тисячі до п'яти тисяч мінімальних розмірів оплати праці.

3. Відмова у виплаті, передачі або наданні виграшу, а також порушення порядку і (або) строків виплати, передачі або надання виграшу, передбачених умовами лотереї, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.28. Порушення вимог законодавства про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості

(Введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 214-ФЗ)

1. Залучення грошових коштів громадян для цілей будівництва багатоквартирних будинків особою, яка не має на це права відповідно до законодавства про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьох тисяч до п'яти тисяч мінімальних розмірів оплати праці.

2. Опублікування в засобах масової інформації та (або) розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування забудовником проектної декларації (у тому числі внесених до неї змін), що містить неповну та (або) недостовірну інформацію, надання забудовником неповної і (або) недостовірної інформації, опублікування , розміщення або надання якої передбачено законодавством про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості, а так само порушення термінів опублікування та (або) розміщення проектної декларації або внесених до неї змін -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч мінімальних розмірів оплати праці.

3. Неподання у встановлений термін до органу, який здійснює контроль і нагляд у сфері пайового будівництва багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості, звітності у випадках, передбачених законодавством про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості, а також подання звітності , яка містить недостовірні відомості, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від однієї до двох тисяч мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.29. Незаконне отримання або надання кредитного звіту

(Введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 219-ФЗ (ред. 21.03.2005))

Незаконні дії з отримання або надання кредитного звіту чи інформації, яка складає кредитну історію і входить в кредитний звіт, якщо такі дії не містять кримінально караного діяння, -

тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк до трьох років; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 14.30. Порушення встановленого порядку збирання, зберігання, захисту та обробки відомостей, що становлять кредитну історію

(Введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 219-ФЗ (ред. 21.03.2005))

Порушення бюро кредитних історій встановленого порядку збирання, зберігання, захисту та обробки відомостей, що становлять кредитну історію, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Глава 15. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОБЛАСТІ

ФІНАНСІВ, ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 15.1. Порушення порядку роботи з готівкою та порядку ведення касових операцій

Порушення порядку роботи з готівкою та порядку ведення касових операцій, що виразилося в здійсненні розрахунків готівкою з іншими організаціями понад установлені розміри, неоприбуткування (неповне оприбуткування) в касу готівки, недотриманні порядку зберігання вільних грошових коштів, а також у накопиченні в касі готівки понад встановлені ліміти, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.2. Невиконання обов'язків щодо контролю за дотриманням правил ведення касових операцій

Невиконання посадовою особою установи банку обов'язків щодо контролю за виконанням організаціями або їх об'єднаннями правил ведення касових операцій -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.3. Порушення строку постановки на облік в податковому органі

1. Порушення встановленого строку подання заяви про взяття на облік в податковому органі чи органі державного позабюджетного фонду -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення встановленого строку подання заяви про взяття на облік в податковому органі чи органі державного позабюджетного фонду, поєднане з веденням діяльності без постановки на облік в податковому органі чи органі державного позабюджетного фонду, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Примітка. Адміністративна відповідальність, встановлена ​​у відношенні посадових осіб у цій статті, статтях 15.4 - 15.9, 15.11 цього Кодексу, застосовується до осіб, зазначених у статті 2.4 цього Кодексу, за винятком громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Стаття 15.4. Порушення терміну подання відомостей про відкриття і про закриття рахунку в банку або іншої кредитної організації

Порушення встановленого строку подання до податкового органу або органу державного позабюджетного фонду інформації про відкриття або про закриття рахунку в банку або іншої кредитної організації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.5. Порушення термінів подання податкової декларації

Порушення встановлених законодавством про податки і збори термінів подання податкової декларації до податкового органу за місцем обліку -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.6. Неподання відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю

1. Неподання у встановлений законодавством про податки і збори термін або відмова від подання в податкові органи, митні органи та органи державного позабюджетного фонду оформлених у встановленому порядку документів та (або) інших відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю, а також подання таких відомостей в неповному обсязі або в спотвореному вигляді, за винятком випадків, передбачених частиною 2 цієї статті, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Неподання посадовою особою органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців, видачу фізичним особам ліцензій на право заняття приватною практикою, реєстрацію осіб за місцем проживання, реєстрацію актів цивільного стану, облік і реєстрацію майна та угод з ним, або нотаріусом або посадовою особою, уповноваженим здійснювати нотаріальні дії, у встановлений термін до податкових органів відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю, а також подання таких відомостей в неповному обсязі або в спотвореному вигляді -

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.7. Порушення порядку відкриття рахунку платнику податків

1. Відкриття банком або іншою кредитною організацією рахунку організації або індивідуальному підприємцю без пред'явлення ними свідоцтва про постановку на облік в податковому органі -

(В ред. Федерального закону від 23.12.2003 N 185-ФЗ)

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці.

2. Відкриття банком або іншою кредитною організацією рахунку організації або індивідуальному підприємцю за наявності у банку або іншої кредитної організації рішення податкового органу або митного органу про зупинення операцій по рахунках цієї особи -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.8. Порушення терміну виконання доручення про перерахування податку або збору (внеску)

Порушення банком або іншою кредитною організацією встановленого терміну виконання доручення платника податків (платника збору) або податкового агента про перерахування податку або збору (внеску), а так само інкасового доручення (розпорядження) податкового органу, митного органу або органу державного позабюджетного фонду про перерахування податку або збору ( внеску), відповідних пенею і (або) штрафів до бюджету (державний позабюджетний фонд) -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.9. Невиконання банком рішення про зупинення операцій по рахунках платника податків, платника збору або податкового агента

Здійснення банком або іншою кредитною організацією видаткових операцій, не пов'язаних з виконанням обов'язків по сплаті податку або збору чи іншого платіжного доручення, що має відповідно до законодавства Російської Федерації перевагу в черговості виконання перед платежами до бюджету (позабюджетний фонд), по рахунках платника податків, платника збору , податкового агента, збирача податків і (або) зборів чи інших осіб за наявності у банку або іншої кредитної організації рішення податкового органу, митного органу або органу державного позабюджетного фонду про припинення операцій по таких рахунках -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.10. Невиконання банком доручення державного позабюджетного фонду

Невиконання банком або іншою кредитною організацією доручення органу державного позабюджетного фонду про зарахування на вклади громадян сум державних пенсій і (або) інших виплат -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.11. Грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності

Грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності, а також порядку та строків зберігання облікових документів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Примітка. Під грубим порушенням правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності розуміється:

перекручування сум нарахованих податків і зборів не менш ніж на 10 відсотків;

спотворення будь-якої статті (рядки) форми бухгалтерської звітності не менш ніж на 10 відсотків.

Стаття 15.12. Випуск або продаж підлягають маркуванню товарів і продукції без маркування

1. Випуск організацією-виробником товарів і продукції без маркування у випадку, якщо таке маркування обов'язкове, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення.

2. Продаж немаркованих товарів і продукції в разі, якщо таке маркування обов'язкове, а одно зберігання, перевезення чи придбання таких товарів і продукції з метою збуту -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення.

Стаття 15.13. Ухилення від подання декларації про обсяг виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції або декларації про використання етилового спирту

Ухилення від подання декларації про обсяг виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції або декларації про використання етилового спирту, або несвоєчасне подання однієї з таких декларацій, або включення в одну з таких декларацій завідомо перекручених даних -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів

Використання бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів на цілі, не відповідають умовам їх отримання, визначеним у затвердженому бюджеті, бюджетного розпису, повідомлення про бюджетні асигнування, кошторису доходів і витрат або в іншому документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.15. Порушення терміну повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі

Порушення одержувачем бюджетних коштів терміну повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до тисячі мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.16. Порушення строків перерахування плати за користування бюджетними коштами

Неперерахування одержувачем бюджетних коштів у встановлений термін плати за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.17. Недобросовісна емісія цінних паперів

Порушення емітентом порядку (процедури) емісії цінних паперів -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.18. Незаконні операції з цінними паперами

Вчинення професійними учасниками ринку цінних паперів угод з цінними паперами, звіт про підсумки випуску яких не зареєстрований, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.19. Порушення вимог законодавства, що стосуються подання та розкриття інформації на ринку цінних паперів

1. Неподання емітентом чи професійним учасником ринку цінних паперів інвестору на його вимогу передбаченої законодавством інформації або подання недостовірної інформації -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

2. Порушення емітентом, професійним учасником ринку цінних паперів або особою, що надає послуги з публічного показу інформації, що розкривається, порядку розкриття інформації на ринку цінних паперів, обов'язок щодо розкриття якої передбачено законодавством, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.20. Перешкоджання здійсненню інвестором прав з управління господарським товариством

Перешкоджання емітентом або реєстратором здійсненню інвестором прав з управління господарським товариством -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 15.21. Використання службової інформації на ринку цінних паперів

Використання службової інформації для укладення угод на ринку цінних паперів особами, що володіють такою інформацією в силу службового становища, трудових обов'язків або доÐ

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Кодекс
937.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 6
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 4
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Розгляд справ про адміністративні правопорушення
Розгляд справ про адміністративні правопорушення 2
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 3
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 2
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 2
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 5
© Усі права захищені
написати до нас