Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра економічної кібернетики
РЕФЕРАТ
З дисципліни:
“Платіжні системи"
Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет
Суми 2008

Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

Однією з характерних особливостей ринку фінансових послуг є необхідність постійної націленості фінансових інститутів на розширення різноманітності своїх послуг, забезпечення привабливості своїм пропозиціям та своєчасне реагування на запити користувачів. Така поведінка фінансових установ на ринку фінансових послуг цілком зрозуміла і пояснюється логікою конкурентної боротьби за клієнта, не лише корпоративного, а й з числа приватних осіб.
І знову стратегія перемоги базується на впровадженні нових високотехнологічних інструментів для надання фінансових послуг широкому загалу.
Саме тому завдяки сучасним технологіям нині учасники фінансового ринку можуть виконувати операції такими способами, які ще зовсім недавно могли описуватися лише у фантастичній літературі.
Наприклад, для того щоб торгувати акціями, зовсім не обов'язково безпосередньо бути присутнім на біржі. І для розміщення грошей на депозит, оплати телефонного рахунка, комунальних та інших послуг клієнтові не завжди обов'язково треба йти в банк.
Те ж саме можна сказати й про страхове обслуговування, медичні, юридичні та інформаційні послуги, бронювання місць у готелях, санаторіях і пансіонатах, купівлю квитків тощо.
Тепер все це можна зробити, не виходячи з офісу чи квартири. Банки та інші фінансові установи і провайдери різноманітних послуг пропонують використати для цього сучасні високотехнологічні інструменти.
За результатами досліджень багатьох провідних консалтингових компаній, у третьому тисячолітті значення ефективних фінансових взаємовідносин між клієнтами неухильно зростатиме.
Тому, якщо у світі з'являються нові технології, що дозволяють підвищити цю ефективність, фінансові інститути прагнуть їх впровадити і надати в розпорядження своїх клієнтів. Саме потреби корпоративних і мільйонів індивідуальних клієнтів головним чином визначили мережу Інтернет одним із пріоритетних каналів надання сучасних фінансових послуг різноманітними фінансовими інститутами. Закономірним результатом став бурхливий розвиток фінансових інтернет-послуг - одного з найпривабливіших та перспективних напрямків е-бізнесу.
Для проведення аналізу цього сегмента е-бізнесу потрібно визначитися з самим поняттям "фінансові інтернет-послуги". Інтуїтивного визначення фінансових інтернет-послуг як таких, які надаються через мережу Інтернет, буде замало. Адже таке визначення не розкриває головної суті цих послуг. Тому спочатку потрібно визначитися з критерієм віднесення будь-якої послуги до розряду інтернет-послуг. Під інтернет-послугою, як правило, розуміють тільки таку послугу, основна частина процесу надання якої відбувається в режимі реального часу (он-лайн) з широким використанням основних можливостей та відмінних особливостей Мережі як комунікаційного середовища нового покоління.
Головна з цих особливостей Інтернету полягає в можливості одночасного забезпечення інформаційної взаємодії провайдера послуги з великою кількістю клієнтів. При цьому функціональні характеристики послуги визначаються рівнем використання прикладною системою таких властивостей Мережі, як забезпечення доступності інформації незалежно від місцезнаходження клієнта та часу доби, глобальність та персоніфікованість послуг, можливість оперативного прийняття рішень у процесі взаємодії між системою та користувачами тощо. Тобто чим більше у споживача можливостей щодо оперативного управління своїми ресурсами, тим вищий рівень послуги та перспективи її широкого впровадження.
Розглядаючи фінансові послуги як категорію е-бізнесу, необхідно розрізняти сферу фінансового забезпечення електронної комерції в Інтернеті та електронні фінансові послуги в Мережі.
Під фінансовим забезпеченням е-комерції розуміють створення і впровадження спеціалізованих платіжних систем та інструментів для забезпечення оплати товарів та послуг при їх купівлі споживачами через Інтернет. Нині така оплата найчастіше здійснюється за допомогою платіжних карток, як правило, міжнародних платіжних систем (при цьому майже 70% цих карток - кредитні). Також використовуються дебетові картки, електронні гаманці, поштові перекази та розрахунки готівкою при отриманні товару та послуг.
Щодо класифікації фінансових інтернет-послуг є кілька підходів, які відрізняються в основному ступенем деталізації послуг чи принципами їх групування. На нашу думку, досить вдалим прикладом розгорнутої класифікації їх є підхід аналітиків McKinsey & Company, які виділяють банкинг, управління капіталовкладеннями, торгівлю цінними паперами, управління капіталами, страхування, персональні фінансові послуги (у т. ч. мобільний банкинг), стратегічне управління.
Хоча поклавши в основу класифікації сферу надання і функціональну направленість послуг, вони частково врахували ще й іншу ознаку - клієнтську базу послуг і тому виділили персональні фінансові послуги, у т. ч. один з їх підвидів - мобільний банкинг, який може бути й корпоративною, а не лише персональною послугою.
Andersen Consulting у дослідженнях шляхів ефективного розвитку інтернет-послуг на прикладі 150 провідних фінансових організацій світу дотримується більш чітких принципів: класифікаційні групи (табл.1) відображають лише функціональну направленість інтернет-послуг. Аналіз свідчить, що лише на деяких ринках фінансових послуг у 2000-2008 pp. лідерами залишаються традиційні та відомі в цих сферах компанії. Зрозуміло, що така ситуація їх не влаштовує і вони прагнуть виправити становище. Для цього використовуються різні стратегії.
Одні компанії створюють системи самостійно, а інші покращують свої позиції на ринку шляхом купівлі технологічних компаній і терміново розширюють їх можливості, зробивши необхідні інвестиції. Наприклад, протягом минулого року iOwn.com був придбаний CitiMortgage, LoansDirect - E-Trade, a InsWeb придбав Quickenlnsurance. Дослідження Andersen Consulting засвідчило, що найбільш ефективні стратегії засновані на комбінації "традиційних" і "віртуальних" компаній та забезпеченні системи багатоканального продажу універсальних послуг клієнтам. Крім того, аналітики вважають, що нині надання фінансових послуг у Мережі крім зменшення витрат фінансових компаній може бути більш вагомим інструментом для збереження клієнтів, ніж для їх залучення.
Таблиця 1.Напрямки надання фінансових інтернет-послуг у 2000-2001 pp.
Вид фінансової послуги
Місце в рейтингу провідних компаній
2000 р.
2008 p.
Управління активами (Asset Management)
INVESCO
Strong
WitCapital
Janus
American Century
INVESCO
American Century
Janus
Vanguard Group
Fidelity
Банкинг
(Banking)
Compubank*
First Internet Bank of IN* American Exdivss Wingspanbank.com*
Bank of America
American Exdivss
Security First*
Juniper Bank*
Lighthouse Bank*
First Union
Брокерські послуги (Brokerage)
Charles Schwab
DLJ Direct*
E-Trade*
Suretrade*
NDB
E-Trade*
Fidelity
Charles Schwab
Merrill Lynch
CSFB Direct
Страхування (Insurance)
Progressive Insurance
eCoverage* (ліквідовано) eHealthInsurance.com*
Liberty Mutual
GE Financial
Esurance*
Progressive Insurance Electric Insurance Nationwide Insurance
GE Financial
Кредитування (Lending)
E-LOAN*
Mortgagebot.com*
Keystroke.com*
Mortgage.com*
Ameri-National Net
Mortgage*
LoansDirect
(в E-Trade*)
CitiMortgage
(i0wn.com)
First Union
E-LOAN*
Mortgagebot.com
Джерело: Financial Services eBusiness Effectiveness Diagnostic, Andersen.
* Учасники фінансових ринків, які були створені як "чисті" інтернет-компанії.
Прогнозується, що великі перспективи мають фінансові послуги з надання споживчих кредитів та позик. Вважається, що програми автоматичного кредитування прискорять процес забезпечення кредиту і видачі позики, а також зроблять його більш прозорим.
Після того, як клієнт направить свою форму-заявку на отримання позики, система автоматизованого підтвердження кредитної організації протягом кількох хвилин прийме рішення щодо кредитування і сформує рівень відсотка за користування позикою. Під час виконання цієї процедури клієнт матиме можливість за допомогою електронної пошти і захищеного мережевого з'єднання дізнатися, на якій стадії перебуває його форма-заявка.
Але, як свідчать результати досліджень, для розвитку послуг з он-лайн-кредитування ще потрібен деякий час. Так, дослідники з компанії TowerGroup вважають, що такі послуги дадуть змогу зробити з рядових користувачів Інтернету, які часто заходять в Мережу тільки для пошуку інформації або перегляду курсів валют, повноцінних покупців кредитних послуг, які матимуть можливість в інтернет-системі заповнити форму-заявку і отримати позику.
Ключовими чинниками ринкового визнання і розвитку таких послуг будуть інформаційна підтримка користувачів у режимі інтерактивного діалогу з програмою кредитування та ефективні програми для автоматичного прийняття рішень про видачу позик і про відсотки за його використання. Як свідчать результати дослідження TowerGroup, фінансові організації протягом наступних 4 років можуть очікувати стійкого зростання, в першу чергу іпотечного он-лайн-кредитування.
Згідно з дослідженнями обсяги іпотечного он-лайн-кредитування в США за останні чотири роки зростали невисокими темпами і в 2006 р. становили 13 млрд дол. США, в 2007 р. приріст становив 3%, а в 2008 p. TowerGroup прогнозувалося їх збільшення ще на 4,35%. Враховуючи стійке зростання кількості людей, які використовують форми он-лайн-заявок на купівлю житла та постійне розширення спектра доступних кредитних он-лайн-інструментів, Tower-Group прогнозує, що обсяги он-лайн-кредитування зростуть з 45 млрд у 2008 р. до 180 млрд дол. США у 2009 р.
Найбільш поширені в розвинутих країнах електронні фінансові інтернет-послуги можна об'єднати у такі класи:
інтернет-банкинг (е-банкинг, і-банкинг) - надання банками клієнтам можливостей електронного управління своїми рахунками через Інтернет;
інтернет-трейдинг (е-трейдинг, і-трейдинг) - надання фінансовими інститутами клієнтам можливості ефективного оперування своїми коштами та цінними паперами на глобальних валютних і фондових ринках завдяки можливостям Інтернету;
інтернет-страхування (е-страхування, і-страхування) - забезпечення процесу оформлення, оплати та придбання страхових полісів і отримання страхових премій з використанням Інтернету.
Доцільність виділення фінансових послуг в окремий сегмент ринку зумовлена не лише тим, що для надання будь-якої з них використовується один і той самий канал їх доставки, але насамперед тим, що всі вони орієнтовані на задоволення суміжних потреб клієнтів.
Фінансові інтернет-послуги не лише надають фінансовим установам нову можливість розширення своєї присутності на фінансових ринках, а й створюють нову модель поведінки споживачів цих послуг.
Клієнт, який користується такими послугами, так само відрізняється від традиційного клієнта, як самі інтернет-послуги від звичних послуг в офісах фінансових установ. Але нині, коли Інтернет і е-бізнес перестали бути новинками, споживачі фінансових послуг очікують значного розширення видів таких послуг та підвищення рівня інформаційного обслуговування клієнтів. Тому найбільш привабливі системи фінансового обслуговування в мережі Інтернет працюють за принципами інформаційних вузлів, які пропонують комплексні послуги своїм клієнтам. Досить часто такий вузол агрегує в собі пропозиції багатьох фінансових компаній.
Нині очевидно, що у розвинутих країнах ринок фінансових інтернет-послуг практично вже відбувся. Лідерство поділили між собою Америка і Європа - американці частіше й активніше користуються брокерськими послугами, а європейці - банківськими. На черзі - впровадження новітньої технології мобільних фінансів на основі поєднання можливостей стільникових систем зв'язку та Інтернету, яка швидко завойовує популярність у всьому світі.
У кінці 2007 р. серед європейців послугами мобільного банкингу (м-банкинг) користувалося близько 14% клієнтів онлайнових фінансових послуг (у т. ч. у країнах Скандинавії - 48%, у Великій Британії - 22%, у Німеччині - 13%). За прогнозами компанії Datamonitor у 2005 р. лише в Європі налічуватиметься 27,1 млн користувачів м-банкингу. За оцінками Durlacher Research, частка мобільних банківських сервісів становитиме 20- 21% у загальному обсязі ринку мобільних цифрових послуг, а витрати банків на розвиток інфраструктури м-банкингу зростуть з 43 млн у 2006 р. до 344 млн дол. США у 2009 р. Серед всесвітньо відомих банків, що вже надають мобільні сервіси, - Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Bank і Merita Nordbanken. За оцінками, частка цифрових фінансових послуг у загальному обсязі прибутків інтернет-бізнесу становить 20-25%. Це досить стійкий показник для стабільних країн із розвинутою банківською та інвестиційною системами і мережевою або мобільною інфраструктурою.
Отже, Інтернет як інформаційно-транспортна технологія вже забезпечив доступність фінансових продуктів і послуг для більшої кількості клієнтів, усунувши географічні та часові бар'єри для їх надання. На розширеному ринку банки та інші фінансові організації отримали можливість збільшити клієнтську базу та пропозицію своїх продуктів і послуг. Фактично, фінансові організації на основі Інтернету впроваджують нові методи, правила та традиції дистанційного обслуговування клієнтів.
При аналізі тенденцій розвитку світової економіки провідні західні експерти єдині у думці, що застосування інтернет-технологій у фінансовій сфері значно розширить спектр фінансових послуг та докорінно змінить звичну модель ділових взаємовідносин з клієнтами, зробивши їх більш динамічними, а все це загалом дасть змогу підвищити ефективність функціонування фінансових інститутів.
Для забезпечення розвитку інтернет-систем фінансового обслуговування юридичних і приватних осіб потрібно вирішити цілу низку різноманітних теоретичних та прикладних проблем, дійти до згоди в багатьох питаннях організації та ведення бізнесу. До числа найважливіших проблем, безсумнівно, належать технологічні питання (у т. ч. створення загально прийнятної системи стандартизації та сертифікації технічних засобів і програмного забезпечення, розвиток систем захисту платіжних трансакцій тощо).
Цілу низку питань зосереджено в такій комплексній проблемі, якою є створення "електронних" грошей та забезпечення їх ефективного функціонування на глобальних і національних ринках. Великої уваги заслуговують соціально-економічні та етичні аспекти, нормативно-методологічне та правове забезпечення проведення фінансових операцій в Мережі.

Список літератури

1.                Аксенов, Д.А. Тенденции развития международных платежных систем и систем расчетов по ценным бумагам [Текст] / Д.А. Аксенов // Деньги и кредит. - 2008. - N 8. - C.52-59
2.                Банківське законодавство України. Загальні положення, рахункові операції, платіжні системи, валютне регулювання [Текст] // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2006. - N 9
3.                Вовчак, О.Д. Платіжні системи [Text]: навчальний посібник / О.Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків. - К.: Знання, 2008. - 341 с.
4.                Геронин, Н.Н. Мировая практика регулирования платежных систем центральными банками [Текст] / Н.Н. Геронин // Финансы и кредит. - 2006. - N 36. - C.46-51
5.                Гусев, Д.Н. Особенности и задачи создания европейской платежной системы [Текст] / Д.Н. Гусев // Международные банковские операции. - 2008. - N 3. - C.70-84
6.                Електронні гроші в Україні [Текст] // Инвестгазета. - 2008. - N 32
7.                Карчевский, С.П. Платежные системы: понятие, структура, типология и принципы построения [Текст] / С.П. Карчевский // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2007. - N 4. - C.23-35
8.                Пиріг, С.О. Платіжні системи [Текст]: навчальний посібник / С.О. Пиріг; Мін-во освіти і науки України, Луцький держ. техн. ун-т. - К.: ЦУЛ, 2008. - 240 с.
9.                Попов, Р. Рынок платежных систем. "Электронные деньги" [Текст] / Р. Попов, М. Веремеенко // Банковское дело. - 2007. - N 7. - C.33-36
10.           Про внесення змін до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" [Текст]: закон України / Україна. Закон. - [Б. м.: б. и.], 2004. - Б. ц.
11.           Пряжникова, Ю.А. Зарубежный опыт функционирования платежных систем [Текст] / Ю.А. Пряжникова // Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - C.50-59
12.           Румянцев, М.И. Информационные системы и технологии финансово-кредитных учреждений [Текст]: учебное пособие для вузов / М.И. Румянцев; Западнодонбасский ин-т экономики и управления. - Днепропетровск: ИМА-пресс, 2006. - 482 с.
13.           Солуянов, А.А. Риски платежных систем (управление рисками и их минимиация) [Текст] / А.А. Солуянов // Банковские услуги. - 2007. - N 12. - C.9-16
14.           Федорусенко, А.В. Совершенствование платежной системы банка [Текст] / А.В. Федорусенко // Банковское дело. - 2006. - N 8. - C.60-64
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Контрольна робота
41.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Комп ютерні мережі класифікація протоколи послуги локальні та глобальні мережі
Налаштування локальної мережі і підключення до мережі інтернет для Windows XP і Windows 7
Використання PR в мережі Інтернет
Організація мережі Інтернет
Бенчмаркетінг в мережі Інтернет
Правові ресурси мережі Інтернет
Ровиток мережі Інтернет в Україні
Інтелектуальна власність в мережі Інтернет
Вплив мережі Інтернет на користувачів
© Усі права захищені
написати до нас