Класифікація країн світу за індексом розвитку людського потенціалу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

КСР з предмету «Економічна та соціальна географія західних країн»

Тема: «Типологія країн світу. Класифікація країн світу за індексом розвитку людського потенціалу»

Підготував студент 1 курсу, 2-ї групи МО ФМО

Миколаїв Василь

Мінськ, 2006

Для найбільш чіткого уявлення про рівень розвитку тієї чи іншої країни і всіх країн в цілому були введені різні системи класифікації. В основу кожної з них покладено певні характеристики, за якими країни можна порівняти між собою. Основні рейтингові класифікації наступні:

 1. за рівнем соціально-економічного розвитку;

 2. за індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП);

 3. за формою правління і державного устрою;

 4. за рівнем продуктивності праці;

 5. за обсягом ВВП на душу населення;

 6. за рівнем конкурентоспроможності економіки;

 7. за рівнем інвестиційного ризику;

 8. по економічному зростанню промисловості країни за певний період часу і т.д.

Раніше основним показником високого рівня розвитку країни був, на загальну думку, її високий промисловий потенціал (ПП) та стабільно високе економічне зростання.

З плином часу все більше вчених схиляється до того, що визначення рівня розвитку будь-якої країни слід робити, виходячи з комплексу характеристик, які враховували б і інші аспекти розвитку соціальної, економічної і навіть духовної сфери життя суспільства і держави.

Однією з таких комплексних оцінок є, поряд з індексами сталого економічного добробуту та гуманітарного розвитку, індекс розвитку людського потенціалу.

Основними показниками в ІРЛП є:

- Очікувана тривалість життя при народженні;

- Рівень грамотності дорослого населення;

- Сукупний валовий показник числа надійшли в навчальні заклади першого, другого і третього рівнів;

- Реальний ВВП на душу населення, ПКС в доларах США;

- Скоригований ВВП на душу населення, ПКС в доларах США;

- Індекс очікуваної тривалості життя;

- Індекс рівня освіти;

- Індекс ВВП;

- Власне ІРЛП.

Середньосвітовий ІРЛП на кінець ХХ століття склав 0,764.

Раз вже ми заговорили про чисельне значення ІРЛП, то варто зазначити, що воно може бути від 0 до 1. Тобто одиниця в даній системі оцінки взята в якості недосяжного ідеалу або еталона.

Відповідно до цього абсолютно всі країни світу можна поділити на групи за ІРЛП:

1) благополучні (в них індекс від 0,799 і вище, середнє значення - 0,911), до п'ятдесяти країн світу;

2) середні (у них ІРЛП коливається від 0,798 до 0,500; де середньоарифметичне - 0,576), 78 країн;

3) неблагополучні (ІРЛП складає менше 0,500; в основному ж - 0,366).

У цілому, аналізуючи статистичні дані, ІРЛП дає схожі з рівнем економічного розвитку результати. Наприклад, в неблагополучні зараховані всі країни з низьким рівнем розвитку промисловості (Африка на південь від Сахари, деякі країни Азії).

Схожість класифікації характерна і для інших груп, так як показники ІРЛП та рівня економічного розвитку тісно взаємозалежні один з одним. Більшість країн з найбільшою в світі річним виробітком (до 40 тисяч доларів) відповідно входять і в «Топ-20» найбільш розвинених держав по ІРЛП (США, Швейцарія, Люксембург, Канада, Бельгія, Швеція, Данія, Нідерланди, Японія, Австралія).

Це ще раз підтверджує ідею максимально більшого розвитку ПП в середньо-і слаборозвинених країнах, адже тільки найбільш урбанізовані, індустріальноразвітие держави з відкритою ринковою економікою можуть підвищити свій ІРЛП до рівня «золотого мільярда».

Правда, слід зазначити і тенденцію до все більшого відставання слаборозвинених країн від найбільш багатих 20% населення світу. Тим самим це буде вести і до змін у класифікації країн за індексом розвитку людського потенціалу, повністю відповідно до принципу про те, що багаті стають багатшими, а бідні - ще біднішими.

Найбільш повною і достовірною у плані аналітичного порівняння я вважаю класифікацію країн за рівнем розвитку як такого, запропоновану в якості додаткової в книзі Алісова і Хорева, бо вона включає в себе і індекс розвитку людського потенціалу, і рівень економічного розвитку - два найбільш повних і різнобічних статистичних показника у всій їх взаємозв'язку і перехресному порівнянні. Ця класифікація ділить всі країни на шість класів:

 1. Перший, «найвищий» - 10 країн (Канада, Франція, Норвегія, Японія, Нова Зеландія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція, США, Ісландія), це країни, далеко відірвалися в своєму розвитку від наступного класу.

 2. Другий, «вищий» - 19 країн (в основному європейські країни з розвиненими капіталістичними відносинами, а також Ізраїль та Білорусь).

 3. Третій, «вище середнього» - 36 країн (це країни або з високим ІРЛП і середнім УЕР, або навпаки: із середнім ІРЛП і високим рівнем економічного розвитку; в цілому багато країн СНД, Латинської і Південної Америки, нові індустріальні країни).

 4. Четвертий, «додатковий» - 11 країн (малі країни Карибів і Океанії, внаслідок своїх розмірів не грають суттєвої ролі).

 5. П'ятий, «середній» - 40 країн (у них середній рівень ІРЛП поєднується із середнім же рівнем економічного розвитку, це в основному Азіатський і Африканський регіони).

 6. Шостий, «нижче середнього» - 8 країн (країни з низьким ІРЛП, але середнім УЕР; серед них: Нігерія, Індія, Пакистан [три світові демографічні гіганта], Гана, Камерун, Кенія, Сенегал, Берег Слонової Кості).

 7. Сьомий, «нижчий» - 37 країн (країни з низькими ІРЛП і УЕР, переважно тропіки Східної півкулі).

Незважаючи на гадану універсальність, повноту та наукову достовірність оцінки індексу розвитку людського потенціалу, не варто все ж забувати про деяку умовність цієї класифікації.

Напевно, не варто нагадувати і про те, що всі явища і факти слід розглядати максимально повно, із залученням якнайбільшої кількості фактичного та аналітичного матеріалу з метою об'єктивного, точного і неупередженого підходу до аналізу ступеня розвитку тієї чи іншої країни світу.

Список літератури

Максаковский, В. П. Географічна картина світу: у 2 кн. / В. П. Максаковский. М., 2003. Кн.1: Загальна характеристика світу.

Алісов, Н. В. Економічна та соціальна географія світу (загальний огляд): навч. для вузів / Н. В. Алісов, Б.   С. Хорев. М., 2001.

Весь світ в таблицях. Довідник. - Мінськ; М., 2001.

Звіт про світовий розвиток. - М.: Прайм-ТАСС, 1997.

Любимов І. М. Загальна політична, економічна і соціальна географія: Навчальний посібник. - М.: Геліос, 2001.

Доповідь про розвиток людини за 2005   р. - Нью-Йорк, 2005.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Географія | Контрольна робота
21.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Класифікація країн світу за індексом розвитку людського потен
Індекс розвитку людського потенціалу
Індекс розвитку людського потенціалу 2
Альтернативні шляхи розвитку країн світу в 20-30-ті роки ХХ століття
Економічна характеристика країн Третього світу Нові тенденції розвитку 2
Економічна характеристика країн Третього світу Нові тенденції розвитку
Типи країн світу
Образна типологія країн світу
Правові системи країн світу
© Усі права захищені
написати до нас