Квитки з інформатики 10 клас Visual Basic

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білет № 2

1

Do While L} S виконується

S} якщо L-істина

Loop}


Do} S виконується

S} поки L-істина

Loop While L}


Do} S виконується

S} вічно, поки не

[Exit do]} буде переходу

Loop} до exit do


While L} те ж, що і

S} Do while ... Loop

Wend}


Do Until L} S виконується

S} якщо L-брехня

Loop}


Do} S виконується

S} поки L-брехня

Loop Until L}


for i = i 0 to i до step h} S виконується

S} поки i 0 не дос-

[Exit for]} тігнет значення

Next i} i k. Крок - h

2

Sub Знаки ()

Dim S As String, En As String

Dim nEn As Integer, i As Long

S = InputBox ("Введіть текст")

En = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

nEn = 0

For i = 1 To Len (S)

If (InStr (En, Mid (S, i, 1), 1))> 0 Then

nEn = nEn + 1

End If

Next i

MsgBox ("Кількість =" + Str (nEn))

End Sub

3

Sub Swap (S As String, i As Long, j As Long)

Dim c As String

c = Mid (S, i, 1)

Mid (S, i, 1) = Mid (S, j, 1)

Mid (S, j, 1) = c

End Sub

Sub шифр ()

Dim S As String, Sogl As String

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

Dim i As Long

Sogl = "аеіоуиеюяе"

S = InputBox ("Введення рядка")

Gl = "бвгджзклмнпрстфхцчшщ'ь"

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

If InStr (Gl, c)> 0 Then


K = K + 1

If K> Len (Sogl) Then K = 1

S1 = S1 + Mid (Sogl, K, 1)

End If

Next i

For i = 1 To Len (S1) - 5 Step 6

Call Swap (S1, i, i + 5)

Call Swap (S1, i + 2, i + 3)

Call Swap (S1, i + 1, i + 4)

Next i

S = S1

MsgBox (S)

End Sub

4

Sub Раскодіровщік ()

Dim S As String, i As Long

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

S = InputBox ("Введення шифру")

Gl = "бвгджзклмнпрстфхцчшщ'ь"

For i = 1 To Len (S) - 5 Step 6

Call Swap (S, i, i + 5)

Call Swap (S, i + 2, i + 3)

Call Swap (S, i + 1, i + 4)

Next i

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

If InStr (Gl, c)> 0 Then i = i + 1

Next i

MsgBox (S1)

End Sub

5

Sub Заміна ()

Dim S As String, S1 As String

Dim n As Long, C As String

Dim Name As String

S = InputBox ("Введення рядка")

Name = InputBox ("Введення Ім'я")

n = 0

For i = 1 To Len (S)

C = Mid (S, i, 1)

If Mid (S, i, 3) = "Ім'я" Then

S1 = S1 + Name

n = n + 1

i = i + 2

ElseIf Mid (S, i, 7) = "Прізвище" Then

S1 = S1 + Name

i = i + 6

n = n + 1

Else

S1 = S1 + C

End If

Next i

MsgBox (S1)

MsgBox (n)

End Sub



Білет № 3

1

If L then} S виконується

S} якщо L-істина

End If}


If L 1 then} S1 виконується

S 1} якщо L1-істина.

Elseif L 2 then} якщо немає, то про-

S 2} вірить L2 и.т.д

- - - - - - - -} Якщо Ln-не істина

Elseif L n then} то виконується

S n} Sn +1

Else}

S n +1}

End if}

2

Sub Знаки ()

Dim S As String, Rus As String

Dim nRus As Integer, i As Long

S = InputBox ("Введіть текст")

Rus = "абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюяе"

nRus = 0

For i = 1 To Len (S)

If (InStr (Rus, Mid (S, i, 1)))> 0 Then

nRus = nRus + 1

End If

Next i

MsgBox ("Кількість =" + Str (nRus))

End Sub

3

Sub шифр ()

Dim S As String, Sogl As String

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

Dim i As Long

S = InputBox ("Введення рядка")

Gl = "аеіоуиеюяе"

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

K = K + 1

If K> Len (Gl) Then K = 1

S1 = S1 + Mid (Gl, K, 1)

Next i

For i = 1 To (Len (S1)) / 2

Call Swap (S1, i, Len (S1) - (i - 1))

Next i

S = S1

MsgBox (S)

End Sub


4

Sub шифр ()

Dim S As String, Sogl As String

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

Dim i As Long

S = InputBox ("Введення шифру")

For i = 1 To (Len (S)) / 2

Call Swap (S, i, Len (S) - (i - 1))

Next i

For i = 1 To Len (S) Step 2

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

Next i

S = S1

MsgBox (S)

End Sub

5

Sub Заміна ()

Dim S As String, S1 As String

Dim n As Long, C As String

S = InputBox ("Введення рядка")

n = 0

For i = 1 To Len (S)

C = Mid (S, i, 1)

If Mid (S, i, 1) = "&" Then

S1 = S1 + "ім'я"

n = n + 1

ElseIf Mid (S, i, 1) = "#" Then

S1 = S1 + "ім'я"

n = n + 1

Else

S1 = S1 + C

End If

Next i

MsgBox (S1)

MsgBox (n)

End Sub


Білет № 4

1

Select Case усл} Якщо усл одно

Case ЗН1} ЗН1 то виконува-

S1} ється S1, якщо ЗН2

Case ЗН2} то S2 і т. д.Еслі

S2} усл не дорівнює ні

- - - - - - - -} Одному з ДТ, то

Case ЗНn} виконується Sn +1

Sn}

Case Else}

Sn +1}

End Select}

2

Sub Знаки ()

Dim S As String, Rus As String

Dim nRus As Integer, i As Long

S = InputBox ("Введіть текст")

Rus = "абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюяе"

nRus = 0

For i = 1 To Len (S)

If (InStr (Rus, Mid (S, i, 1)))> 0 Then

nRus = nRus + 1

End If

Next i

MsgBox ("Кількість =" + Str (nRus))

End Sub

3

Sub Swap (S As String, i As Long, j As Long)

Dim c As String

c = Mid (S, i, 1)

Mid (S, i, 1) = Mid (S, j, 1)

Mid (S, j, 1) = c

End Sub


Sub шифр ()

Dim S As String, Sh As String

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

Dim i As Long

Sh = "Шаблон"

S = InputBox ("Введення рядка")

Gl = "аеіоуиеюяе"

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

If InStr (Gl, c)> 0 Then

K = K + 1

If K> Len (Sh) Then K = 1

S1 = S1 + Mid (Sh, K, 1)

End If

Next i

For i = 1 To (Len (S1)) / 2

Call Swap (S1, i, Len (S1) - (i - 1))

Next i

S = S1

MsgBox (S)

End Sub

4

Sub шифр ()

Dim S As String, Sh As String

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

Dim i As Long

Sh = "Шаблон"

S = InputBox ("Введення рядка")

Gl = "аеіоуиеюяе"

For i = 1 To (Len (S1)) / 2

Call Swap (S1, i, Len (S1) - (i - 1))

Next i

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

If InStr (Gl, c)> 0 Then

i = i + 1

End If

Next i

S = S1

MsgBox (S)

End Sub

5

Sub Заміна ()

Dim S As String, S1 As String

Dim n As Long, C As String

S = InputBox ("Введення рядка")

n = 0

For i = 1 To Len (S)

C = Mid (S, i, 1)

If Mid (S, i, 1) = "#" Then

S1 = S1 + "Ім'я"

i = i + 2

n = n + 1

ElseIf Mid (S, i, 3) = "Ім'я" Then

S1 = S1 + "#"

i = i + 2

n = n + 1

Else

S1 = S1 + C

End If

Next i

MsgBox (S1)

MsgBox (n)

End Sub



Білет № 5

1

Оператори визначення типів змінних


DIM-описує змінні і виділяє для них пам'ять.

Dim String as Type

String - ім'я змінної

Type - опис змінної

Опис Розмір Тип даних Діапазон
Byte Ціле число 0-255
Integer Ціле число

+ 32768

Long Ціле число

+ 2 млрд.

Double Речовин.

+ 10 + 304

String Len (String) Символи 0 - ~ 64000
Boolean True / False 1; 0
Variant 16б Довільно Вироб.

2

Sub Знаки ()

Dim S As String, Pr As String

Dim nPr As Integer, i As Long

S = InputBox ("Введіть текст")

Pr = ",.?!:;"

nPr = 0

For i = 1 To Len (S)

If (InStr (Pr, Mid (S, i, 1)))> 0 Then

nPr = nPr + 1

End If

Next i

MsgBox ("Кількість =" + Str (nPr))

End Sub

3

Sub Swap (S As String, i As Long, j As Long)

Dim c As String

c = Mid (S, i, 1)

Mid (S, i, 1) = Mid (S, j, 1)

Mid (S, j, 1) = c

End Sub


Sub шифр ()

Dim S As String, Sh As String

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

Dim i As Long

Sh = "Шаблон"

S = InputBox ("Введення рядка")

Gl = "аеіоуиеюяе"

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

If InStr (Gl, c)> 0 Then

K = K + 1

If K> Len (Sh) Then K = 1

S1 = S1 + Mid (Sh, K, 1)

End If

Next i

For i = 1 To Len (S1) - 1 Step 2

Call Swap (S1, i, i + 1)

Next i

For i = 1 To Len (S1) - 2 Step 3

Call Swap (S1, i, i + 2)

Next i

S = S1

MsgBox (S)

End Sub


4

Sub Раскодіровщік ()

Dim S As String, i As Long

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

S = InputBox ("Введення шифру")

Gl = "аеіоуиеюяе"

For i = 1 To Len (S) - 2 Step 3

Call Swap (S, i, i + 2)

Next i

For i = 1 To Len (S) - 1 Step 2

Call Swap (S, i, i + 1)

Next i

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

If InStr (Gl, c)> 0 Then i = i + 1

Next i

MsgBox (S1)

End Sub

5

Sub Заміна ()

Dim S As String, S1 As String

Dim n As Long, C As String

S = InputBox ("Введення рядка")

n = 0

For i = 1 To Len (S)

C = Mid (S, i, 1)

If Mid (S, i, 1) = "&" Then

S1 = S1 + "Прізвище"

n = n + 1

ElseIf Mid (S, i, 3) = "Ім'я" Then

S1 = S1 + "Прізвище"

i = i + 2

n = n + 1

Else

S1 = S1 + C

End If

Next i

MsgBox (S1)

MsgBox (n)

End Sub



Білет № 6

1

Array (Список)

Повертає значення типу Variant,

містить масив

Приклад:

Dim m as Variant

m = Array (1,7, -1,2,3)

m (0) = 1

m (1) = 7

m (2) =- 1

m (3) = 2

m (4) = 3

2

Sub Знаки ()

Dim S As String, Pr As String

Dim nPr As Integer, i As Long

S = InputBox ("Введіть текст")

Pr = ",.?!:;"

nPr = 0

For i = 1 To Len (S)

If (InStr (Pr, Mid (S, i, 1)))> 0 Then

nPr = nPr + 1

End If

Next i

MsgBox ("Кількість =" + Str (nPr))

End Sub

3

Sub Swap (S As String, i As Long, j As Long)

Dim C As String

C = Mid (S, i, 1)

Mid (S, i, 1) = Mid (S, j, 1)

Mid (S, j, 1) = C

End Sub


Sub шифр ()

Dim S As String, Sh As String

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

Dim i As Long

Sh = "Шаблон"

S = InputBox ("Введення рядка")

Gl = "бвгджзклмнпрстфхцчшщ'ь"

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

If InStr (Gl, c)> 0 Then

K = K + 1

If K> Len (Sh) Then K = 1

S1 = S1 + Mid (Sh, K, 1)

End If

Next i

For i = 1 To Len (S1) - 3 Step 4

Call Swap (S1, i, i + 3)

Call Swap (S1, i + 1, i + 2)

Next i

S = S1

MsgBox (S)

End Sub


4

Sub Раскодіровщік ()

Dim S As String, i As Long

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

S = InputBox ("Введення шифру")

Gl = "бвгджзклмнпрстфхцчшщ'ь"

For i = 1 To Len (S) - 3 Step 4

Call Swap (S, i, i + 3)

Call Swap (S, i + 1, i + 2)

Next i

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

If InStr (Gl, c)> 0 Then i = i + 1

Next i

MsgBox (S1)

End Sub



Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
20.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи Visual Basic 50
Потоки в Visual Basic
Програмування на Visual Basic
Створення тесту на Visual Basic
Завдання з програмування на Visual Basic
Робота в середовищі Visual Basic
Електронний довідник з вивчення Visual Basic
Адресна книга на мові Visual Basic
Мова програмування Visual Basic for Applications

Білет № 1

1

Len (String)-Повертає довжину

рядки String

Left (String, Length)-Повертає ліві

Length символів рядка String

Right (String, Length)-Повертає праві

Length символів рядка String

Mid (String, Start [, Length])-Повертає

Length символів із рядків String,

починаючи з символу з номером Start

Trim (String)-Прибирає початкові і конеч-

ні прогалини в рядку String

Ltrim (String)-Прибирає початкові

прогалини в рядку String

Rtrim (String)-Прибирає кінцеві

прогалини в рядку String

InStr ([Start,] String, String1 [, Comp])-возв-

ращает позицію першого входження

String1 в рядок String

2

Sub Знаки ()

Dim S As String, Num As String

Dim nNum As Integer, i As Long

S = InputBox ("Введіть текст")

Num = "0123456789"

nNum = 0

For i = 1 To Len (S)

If (InStr (Num, Mid (S, i, 1)))> 0 Then

nNum = nNum + 1

End If

Next i

MsgBox ("Кількість =" + Str (nNum))

End Sub

3

Sub Swap (S As String, i As Long, j As Long)

Dim C As String

C = Mid (S, i, 1)

Mid (S, i, 1) = Mid (S, j, 1)

Mid (S, j, 1) = C

End Sub


Sub шифр ()

Dim S As String, Sogl As String

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

Dim i As Long

Sogl = "бвгджзклмнпрстфхцчшщ'ь"

S = InputBox ("Введення рядка")

Gl = "аеіоуиеюяе"

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c



If InStr (Gl, c)> 0 Then

K = K + 1

If K> Len (Sogl) Then K = 1

S1 = S1 + Mid (Sogl, K, 1)

End If

Next i

For i = 1 To Len (S1) - 4 Step 5

Call Swap (S1, i, i + 4)

Call Swap (S1, i + 1, i + 3)

Next i

S = S1

MsgBox (S)

End Sub

4

Sub Раскодіровщік ()

Dim S As String, i As Long

Dim S1 As String, c As String

Dim Gl As String, K As Long

S = InputBox ("Введення шифру")

Gl = "аеіоуиеюяе"

For i = 1 To Len (S) - 4 Step 5

Call Swap (S, i, i + 4)

Call Swap (S, i + 1, i + 3)

Next i

For i = 1 To Len (S)

c = Mid (S, i, 1)

S1 = S1 + c

If InStr (Gl, c)> 0 Then i = i + 1

Next i

MsgBox (S1)

End Sub

5

Sub Заміна ()

Dim S As String, S1 As String

Dim n As Long, C As String

S = InputBox ("Введення рядка")

n = 0

For i = 1 To Len (S)

C = Mid (S, i, 1)

If Mid (S, i, 3) = "Ім'я" Then

S1 = S1 + "Прізвище Ім'я По-батькові"

n = n + 1

i = i + 2

ElseIf Mid (S, i, 7) = "Прізвище" Then

S1 = S1 + "Прізвище Ім'я По-батькові"

i = i + 6

n = n + 1

Else

S1 = S1 + C

End If

Next i

MsgBox (S1)

MsgBox (n)

End Sub


© Усі права захищені
написати до нас