Карл Маркс і російський народ Історико-політологічна характеристика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Сасів В. А.

Сьогодні інтерес до робіт Карла Маркса і Фрідріха Енгельса помітно зріс у зв'язку зі світовою економічною кризою. «Капітал» Маркса стає в ряді країн однією з найбільш продаваних книг (1).

Щодо поглядів Маркса на російську та інші слов'янські народи в літературі політологічного та філософського характерів є ряд мало чим обгрунтованих точок зору, полягають в наступному:

- Маркс позитивно відгукувався про російською революційному русі;

- Маркс бачив і всіляко сприяв можливості звершення соціалістичної революції в Росії;

- Маркс співчував долі російського селянства, про що говорить його

непідробний інтерес до реформи в Росії 1861 року.

- Як аргумент на користь симпатії до російського народу і Росії деякими авторами наводиться факт вивчення російської мови Карлом Марксом.

Тому теоретична актуальність даної роботи полягає в тому, щоб потіснити панування даних положень у політології та надати новий погляд на проблему, що базується на роботах Карла Маркса.

Нами будуть розглянуті наступні джерела: ряд статей К. Маркса, написаних ним для американської газети «New York Daily Tribune» в період з березня 1853 по квітень 1856 (2) і згодом видані під заголовком «Східне питання» (3); і статті, опубліковані їм у лондонській «The Free Press» за період з серпня 1856 по квітень 1857 під загальною назвою «Викриття з історії таємної дипломатії XVIII століття» (4).

У даних роботах Карл Маркс висловлює про Росію сво думку як про державу варварів, що має постійну і незмінну політику незалежно від історичного періоду, з постійним бажанням обдурити сусідів і Європу. Росія вимальовується як закономірний «обдурений ворог» європейських країн. Більш того, як пише Маркс, раса, яка населяє Росію, - це раса варварів. І проти цих «варварів», укладає класик соціалістичної думки, треба виступити військовим походом для просування європейських інтересів далі на Схід.

Також недвозначно висловлено бажання Карла Маркса представити росіян як народ не слов'янська, а сторонній, який здебільшого є нащадком або татар, чи монголів, народ, який не в змозі буде коли-небудь змінитися з панування принципу грунту (5) над свідомістю. За нашим припущенням такі висновки робилися не з наукових поглядів Маркса, а з того, що останній ставив собі за мету применшити значення російського народу, знеособити його, приписати історії та політиці Росії невластиві їм риси.

У судженнях більшості авторів спостерігається багато помилок з приводу «всесвітнього» характеру теорії Маркса. Справа в тому, що дійсно, дію определ нних законів Маркс поширював на всі країни, але закони ці були різними. Наприклад, закони виробництва і зміни формацій відносяться Марксом тільки до капіталістичної Західній Європі, так як саме на е прикладі уч вий і проводив дослідження. Він неодноразово в письмовій формі висловлював сво обурення нерозумінням і невірним трактуванням ідей щодо всесвітнього характеру його вчення. У листі до редакції «Вітчизняних записок» (6) Карл Маркс говорить, що було б нерозумно сприймати його теорію як всесвітню. Прямо заявляє, що розкриті їм закони дійсні тільки для західної капіталістичної Європи.

У Росії може бути свій шлях, тим більше, що в Росії збереглася сільська громада, яка може бути опорною точкою у формуванні нового суспільства, нової формації, при цьому необов'язково саме комуністичною. Тут ми бачимо здорове міркування уч ного, використовує системний підхід у дослідженні. Дійсно, якщо умови змінилися, то наслідки теж можуть мінятися. Маркс також наводить приклад того, як аналогічні процеси відбувалися в різний час у різних державах, що не дозволяє будь-якій сумлінному уч ному робити висновки про ідентичність причин, які породили ці самі процеси.

Всесвітність виявлялася в іншому: у тому, що Західна Європа повинна пройти через ряд соціалістичних революцій, щоб після об'єднання бути зміцнілою для військового походу на Схід, для його «цивілізації» заради всієї європейської культури. Наведемо цю цитату: «Константинополь - це золотий міст між Сходом і Заходом, і західна культура не може, подібно до сонця, обійти весь світ, не переступивши через цей міст, а це неможливо здійснити, не вступивши суперечки з Росією» (7).

Підводячи підсумок, можна сказати наступне:

- У наведених серіях статей видно, що К. Маркс дозволяє собі вислови та судження русофобського характеру;

- Маркс активно намагався впровадити та популяризувати уявлення про російською народі як народі неслов'янських мовних, провідному свої коріння (в т. ч. і культурні) або від татар, або від монгол;

- На основі даних робіт, назви яких ми представили на початку статті, Маркс постає перед нами як европоцентріст, як европофіл. Також Карл Маркс сам заперечував всесвітній характер своєї теорії і бачив у Росії «свій шлях» розвитку.

У висновку треба зазначити, що дана тематика взаємин К. Маркса, Ф. Енгельса, Росії і російського народу практично нерозвинена як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Дозвіл даної проблеми надає численні можливості для нових відкриттів в історії соціально-політичних вчень.

Список літератури

1. Див, наприклад: «Капітал» Маркса знову став популярний під час фінансової кризи [Електронний ресурс] / / Російське інформаційне агентство РІА «Новости: [сайт].

URL: http://rian.ru/crisis_news/20090414/168083463.html (дата звернення: 06.07.2009).

2. Тобто під час Кримської війни 1853-1856 рр..

3. Див: Питання історії. 1989. Ж 1.

4. Див: Маркс проти Росії (аналіз невідомих статей). Мюнхен: Видавництво Центрального Об'єднання Політичних Емігрантів з СРСР (ЦОПЕ), 1961. 58 с.

5. Не плутати c почвенництво - вченням в Росії XIX століття.

6. Маркс К. Лист до редакції «Вітчизняних записок» / / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. У 50 т. Т. 19. М.: Державне видавництво політичної літератури, 1955. С. 116-121.

7. Маркс проти Росії (аналіз невідомих статей). Мюнхен: Видавництво Центрального Об'єднання Політичних Емігрантів з СРСР (ЦОПЕ), 1961. С. 17-18.

1. Горський Г. П. Помилки генія найнебезпечніші. Розвиток теорії Маркса і е вади. М.: Наука, 1995. 176 с.

2. Жукоцкій В. Д. Маркс і Росія в релігійному вимірі. Досвід історико-філософської реконструкції сенсу. Нижньовартовськ: Приобье, 2000. 352 с.

3. К. Маркс, Ф. Енгельс і Росія. Підсумки та завдання розробки проблеми. Стенограма засідання вченої ради ІМЛ при ЦК КПРС, 22 березня 1988 / Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. М.: ІМЛ, 1988. 94 с.

4. Кагарлицький Б. Ю. Марксизм: не рекомендовано для навчання. М.: Алгоритм; Ексмо, 2005. 480 c.

5. Стаєнь Р. П. Карл Маркс і революційна Росія. 2-е вид., Доп. М.: Політвидав, 1985. Е 344 с.

6. Маркс К. Лист до редакції «Вітчизняних записок» / / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. У 50 т. Т. 19. М.: Державне видавництво політичної літератури, 1961. С. 116-121.

7. Лист К. Маркса Ф. Енгельса від 10 грудня 1864 / / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. У 50 т. Т. 31. М.: Державне видавництво політичної літератури, 1963. С. 32.

8. Маркс проти Росії (аналіз невідомих статей). Мюнхен: Видавництво Центрального Об'єднання Політичних Емігрантів з СРСР (ЦОПЕ), 1961. 58 с.

9. Миколаїв І. В. Головна помилка Карла Маркса. СПб.: Відроджена Росія », 2003. 16 с.

10. Кара-Мурза С. Г. Підстави марксизму: етнічність в тіні класової теорії [Електронний ресурс] / / Інформаційно-аналітичне агентство «Інтернет проти телеекрана»: [сайт]. URL: http://www.contrtv.ru/common/1357/ (дата звернення: 06.07.2009).

11. Маркс К. Викриття історії таємної дипломатії таємної дипломатії XVIII століття / / Питання історії. 1989. Ж 1-4.

12. «Капітал» Маркса знову став популярний під час фінансової кризи / / Російське інформаційне агентство РІА «Новини»: [сайт]. URL: http://rian.ru/crisis_news/20090414/168083463.html (дата звернення: 06.07.2009) .

13. Рязанов Д. Б. Англо-російські відносини в оцінці К. Маркса / / Нариси з історії марксизму. М.: Московський робітник, 1923. 570 з.

14. Рязанов Н. Б. Дві правди. Народництво і марксизм. Нарис з історії російської інтелігенції / / Відмовляємося ми від спадщини. Женева: Вид-во групи «Боротьба», 1902. С. 75-116.

15. Чернов В. М. Марксизм і слов'янство. До питання про зовнішню політику соціалізму / / Російські Записки. 1916. Ж 11-12.

16. Munck R. The Difficult Dialogue. Marxism and Nationalism. London: Zed Books, 1986. 184 p.

17. Bernstein E. La socialdemocracia y los disturbios turcos. Цит. по: A. Cheroni. La ciencia enmascarada. Montevideo: Universidad de la República, 1994. P. 89-90.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Стаття
16.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркс Карл
Російський народ і держава
Російський народ у зображенні НАНекрасова
Російський народ і формування суспільства в Росії
Некрасов н. а. - Російський народ у зображенні н. а. Некрасова
Некрасов н. а. Російський народ у зображенні н. а. Некрасова
Гоголь н. в. - Росія і російський народ у поемі н. в. гоголя
Росія і російський народ у поемі НВГоголя Мертві душі
Сталін і російський народ Невідома застільна мова вождя 1933 р
© Усі права захищені
написати до нас