Зовнішньоекономічні і деякі інші зовнішні зв`язку Санкт Петербурга

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

САНКТ-Петербурзький державний університет
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
КАФЕДРА СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА

НА ТЕМУ:
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ (ІНВЕСТИЦІЙНІ) і деякі інші зовнішні ЗВ'ЯЗКУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Виконав: студент Платонов Костянтин Сергійович,
II курс, 4 група.

Санкт-Петербург

2003
Зміст

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 3

1. Глава I:
1.1. Іноземні інвестиції в економіку Санкт-Петербурга ... ... ... ... стор 4
1.2. Зовнішньоторговельна діяльність Санкт-Петербурга ... ... ... ... ... ... .... Стор 8
1.2.1 Експорт Санкт-Петербурга ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Стор 10
1.2.2 Імпорт Санкт-Петербурга ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 13
2. Глава II:
2.1. Міжнародні зв'язки Санкт-Петербурга на прикладі ЄС ... ... ... ... стор 15
2.1.2 Співпраця з ЄС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 15
2.2.2 Співпраця з країнами Північної Європи та країнами регіону Балтійського моря ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 17
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 20
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 21

Введення.

Дана робота присвячена розгляду положення Санкт-Петербурга як суб'єкта Російської Федерації. Робота являє собою аналіз основних тенденцій розвитку суб'єкта і аналіз зовнішніх зв'язків Санкт-Петербурга. Оскільки робота є інформаційно-аналітичної, автор ухилився від обширного прогнозування ситуацій і перспектив і зробив основний упор на збір і аналіз даних минулих років, щоб мати можливість отримати деякі підсумки, які в подальшому можна було б испльзовать для складання прогнозів розвитку.

Основною метою роботи є аналіз статистичних даних для отримання коротких висновків і наочної картини стану справ Санкт-Птербурга у зовнішньоекономічній та деяких інших зовнішніх областях.
Не менш важливою метою для автора є придбання цінного досвіду у проведенні інформаційного аналізу та написанні аналітичних робіт подібного роду, оскільки це перша робота автора в даній області.
При написанні роботи автор зіткнувся з деякими труднощами, пов'язаними з недоліком літератури з Санкт-Петербургу, а точніше, його міжнародної діяльності, і відсутність свіжих статистичних даних. Крім того, складність для розуміння місця Санкт-Петербурга у світовій економіці склало відсутність іноземних джерел. Однак, незважаючи на це, вдалося зібрати досить великий матеріал, залучаючи різні, в тому числі нетрадиційні, джерела. Так, наприклад, в роботі використовувався Стратегічний план Санкт-Петербурга, розроблений центром соціально-економічних досліджень «Леонтіївський центр». Однак Стратегічний план є лише декларацією намірів, а конкретного плану економічного розвитку міста до цих пір не існує. Так, на думку Сергія Миронова, заступника голови Законодавчих зборів Санкт-Петербурга, «Стратегічний план» фактично позбавляє Петербург статусу науково-технічного центру країни, лідера науково-виробничої діяльності, а нав'язує доля «перевалочного» пункту країни. [1] Один з авторів Стратегічного плану, Борис Жихаревич як очевидне його гідність зазначає: «Він (план) чітко декларує помірковано-ліберальні цінності» [2]. Таким чином, з приводу коректності Стратегічного плану існують різні думки, тому автор даної роботи не покладався повністю на зміст плану, а спробував проаналізувати викладені в ньому конкурентні можливості Петербурга.
Робота ділиться на дві голови; у першому розділі аналізуються міжнародні економічні (інвестиційні) зв'язку Санкт-Петербурга; другий розділ є спробою простежити політичні відносини суб'єкта з зарубіжними державами (в основному мова йде про європейський напрямок). У висновку представлений загальний підсумок роботи.
Автор поставив перед собою деякі завдання при написанні роботи:
- Зробити упор на аналіз статистичного матеріалу, а не на складання висновків і прогнозів;
- Надати роботі аналітичний, а не опісатьельний характер.

Глава I.
1.1. Іноземні інвестиції в економіку Санкт-Петербурга.
Місце Росії у світових інвестиційних рейтингах в цілому досить скромно, а криза 1998 року, погіршення загального іміджу та зростання фінансових ризиків викинули її далеко з першої сотні країн привабливих для інвесторів. [3]
Проте привабливість галузей і регіонів сильно варіюється. Об'єктами уваги залишаються металургія, видобуток і переробка нафти, газу та іншої сировини і місця їх розміщення. Увага інвесторів приваблюють також центри третинного сектору економіки з ринковою інфраструктурою, підвищеним попитом на товари і послуги, особливо Москва і Санкт-Петербург (на них, за оцінками експертів, припадає 1 / 5 інвестиційного потенціалу Росії). Фактично три регіони з найкращими умовами (Москва, Санкт-Петербург, Московська обл.) Отримували в останні роки від 50 до 75% усіх прямих іноземних інвестицій в економіку Росії. [4]
Розміщення іноземного капіталу по регіонах Росії відображає відмінності між ними по рівнях комерційного ризику, з одного боку, та очікуваного прибутку, з іншого. Вже кілька років, починаючи з 1996р., Журнал "Експерт" і рейтингове агентство "Експерт РА" присвячують свої дослідження співвідношенню інвестиційного потенціалу та ризику регіонів Росії. При визначенні інвестиційного потенціалу враховуються основні макроекономічні характеристики регіону, насиченість території факторами виробництва, споживчий попит населення й інші показники. Інвестиційний потенціал регіону складається з восьми приватних потенціалів (кожен з яких, у свою чергу, характеризується цілим рядом показників). Величина інвестиційного ризику відображає вірогідність втрати інвестицій і доходу від них. В якості основних складових інвестиційного ризику розраховуються економічний, фінансовий, політичний, соціальний, екологічний, кримінальний і законодавчий види ризику.
Санкт-Петербург у рейтингу за 1999-2000р. займає одну з лідируючих позицій, з високим потенціалом і помірним ризиком, поступаючись лише Москві. Він займає друге місце за інфраструктурного та інституційного потенціалу [5]. За показниками інвестиційного ризику Санкт-Петербургу вдалося в 1999-2000рр. залишити першу десятку регіонів-лідерів за цим показником, тепер він займає 11-е місце, в порівнянні із другим у 1998-1999рр. [6]
Іноземний капітал прагне, перш за все, в економічно активні частини російського простору з порівняно високою сприйнятливістю до інновацій, які є господарськими центрами великих територій і мають відносно сприятливі інфраструктурні умови.
З динаміки іноземних інвестицій в Санкт-Петербург у 1993-1999 рр.. видно, що загальний обсяг іноземних інвестицій стабільно зростає, починаючи з 1993р. і має лише один виняток у 1994р. (Табл.1; Рис.1) [7].


Таблиця 1: динаміка іноземних інвестицій.
Млн. дол США
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Обсяг валютних інвестицій
90
36
153
139
171
309
660
Обсяг рублевих інвестицій
3
31
63
101
46
Загальний обсяг іноземних інвестицій
90
36
156
170
234
410
706
Джерело: Комітет з зовнішніх зв'язків Адміністрації Санкт-Петербурга.

Діаграма 1.

У період 1992-1994рр. відбувався етап формування статистики ринкової економіки, тому ми не володіємо більш специфічними даними про характер інвестиційного процесу. Можна вважати, що падіння інвестиційної активності може полягати в гіперінфляції 1992р. і політичній кризі в Росії 1993р. У 1996р. було зафіксовано незначне зниження обсягу валютних інвестицій, яке було компенсовано зростанням рублевих іноземних інвестицій. Зниження інвестицій 1996р. можна пов'язати з очікуванням політичної нестабільності, пов'язаної з виборами Президента Росії і губернаторів регіонів. У цілому можна сказати, що за 1995-1996рр. інвестиційний процес перебував у процесі стагнації. Абсолютні обсяги інвестицій були на незначному рівні (менше 180 млн. доларів). У 1997 р. починається період росту обсягу іноземних інвестицій. Передумовою для цього зростання стало зростання рублевих інвестицій в 1996 і 1997 рр.. в еквіваленті більше ніж на 30 млн. доларів на рік відповідно. У 1997 р. загальний обсяг іноземних інвестицій зріс на 64 млн. доларів або на 37% в порівнянні з 1996р. Позитивна тенденція проявилася ще сильніше в 1998 р., коли зростання валютних іноземних інвестицій перевищив дані 1997р. на 80%, валютний еквівалент обсягу карбованцевих інвестицій перевищив символічну суму в 100 млн. доларів, а загальний обсяг інвестицій зріс на 75% і перевищив 400 млн. доларів.
Результати 1999 наочно довели, що досягнення попередніх років були не випадкові. Обсяг іноземних інвестицій у твердій валюті виріс на 114% і досяг 660 млн. доларів США. Обсяг іноземних інвестицій в рублях досяг величини в 1050 млн. руб. (Або 46 млн. доларів). Загальний обсяг іноземних інвестицій в економіку Санкт-Петербурга досяг 706 млн. доларів і зріс порівняно з попереднім роком на 72%. Зростання інвестицій можна пояснити успішною реалізацією великих проектів за участю іноземного капіталу в 1999р.:
- Введення в експлуатацію заводу "Ріглі" з виробництва жувальної гумки;
- Закінчення будівництва заводу "Жиллет Інтернешл" з виробництва приладів для гоління;
- Введення цеху дитячого харчування заводом "Петмол";
- Відкриття першої черги нафтоналивного терміналу компанії "Несте" в Ломоносова;
- Введення в дію нового пивоварного виробництва заводом "Відень";
- Організація виробництва пива заводом "Браво".

Структура інвестицій з-за кордону показує, що найбільш привабливими галузями для інвестування в 1999р. з'явилися промисловість (68,6% від загального обсягу інвестованих коштів), особливо харчова промисловість, транспорт і зв'язок (17%), а також торгівля і громадське харчування (10,7%). Тенденції відображені в Таблиці 2 і діаграмі 2.

Таблиця 2: привабливість відросло для інвесторів (в сотих частках).
Валютні інвестиції
Карбованцеві інвестиції
Всього
100,0
100,0
Промисловість
68,6
34,0
Транспорт і зв'язок
17,0
0,6
Будівництво
0,9
7,4
Торгівля і громадське харчування
10,7
52,6
Інші галузі
2,8
5,4
Джерело: Investor ¢ s Handbook: Saint-Petersburg, 2000.


Діаграма 2.
\ S \ S

Серед країн-лідерів інвестиційного процесу найбільш стабільними інвесторами є США (від 18% до 44% від загального обсягу інвестицій для США), потім Фінляндія (від 10% до 20%) і Нідерланди (8,4%).
Важливі позиції займають Кіпр і Люксембург (разом - 13%), потім Великобританія. Географія інвестицій, мабуть, не зовсім адекватно відображає країни походження інвестицій, що визначається глобалізацією інвестиційного процесу і тенденцією повернення вивезених раніше з Росії грошових коштів, які повертаються через країни з режимами offshore.
Владою міста проводиться зважена політика щодо створення сприятливого інвестиційного клімату за рахунок розумної податкової політики. Забезпечується розвиток інноваційної діяльності та підвищення ділової активності у сфері малого підприємництва. В даний час в Санкт-Петербурзі зареєстровано близько 180 тис. суб'єктів малого підприємництва. У малому бізнесі зайнято понад 700 тис. осіб (включаючи вторинну зайнятість).
Характерно, що в ході кризи з міста не пішов жоден інвестор. Всі інвестиційні проекти у виробничому секторі тривають. Генеральний директор петербурзького філії компанії "Ерікссон" навіть заявив, що "тільки революція може змусити нашу компанію піти з російського ринку". [8]
Криза в країні не відбилася на виконанні пілотного проекту реконструкції історичного центру з кредитом Світового Банку. Величина першого траншу кредиту - 31 млн. доларів. Підготовлено проекти будівництва заводів з виробництва радіотелефонів та обладнання для автобусів і автомобілів.
Стратегічний інвестор-виробник чудово усвідомлює, що якщо він піде з петербурзького ринку, то цю нішу дуже швидко займуть інші і повернутися буде набагато важче.
Для сприяння притоку інвестицій на початку 1997р. Комітетом із зовнішніх зв'язків було підготовлено розпорядження губернатора Санкт-Петербурга "Про створення Ради зі сприяння іноземним інвестиціям при губернаторі Санкт-Петербурга", яка була підписана губернаторам 10.02.1997 за № 123. Метою створення Ради стало формування ефективного зворотного зв'язку, конструктивного діалогу між представниками органів влади Санкт-Петербурга і підприємцями з питань поліпшення інвестиційного клімату в Санкт-Петербурзі, створення сприятливих умов для розвитку ділової активності. У ході засідань було підтверджено, що на сьогоднішній день найбільшу актуальність становлять питання створення ефективного правового простору для діяльності інвесторів, а також розвитку інвестиційної інфраструктури - чітко налагодженої схеми роботи з інвесторами, створення умов для максимально продуктивного освоєння інвестиційних коштів і їх результативною віддачі.       
На закінчення можна сказати, що іноземні інвестиції відображають ступінь довіри зарубіжних інвесторів. Місце Санкт-Петербурга у світовій і російській економіці в значній мірі визначається здатністю залучати іноземні інвестиції до Росії. Санкт-Петербург, за даними за 1997р. впевнено посідав третє місце за обсягом накопичених іноземних інвестицій після Москви і Тюменської області. Так, за словами віце-президента Європейського банку реконструкції та розвитку Девіда Хекстера, Північно-Захід є одним з ключових регіонів для інвестування в Росії. За його словами, ЄБРР найбільш цікаві інвестиційні проекти здійснює в Санкт-Петербурзі та Новгородської області - ці суб'єкти Федерації були обрані банком в якості опорних. [9] Таким чином, можна сказати, що Санкт-Петербург має досить високим потенціалом, в плані отримання інвестицій , і має достатній авторитет серед закордонних фінансистів. На підтвердження цього можна сказати, що місто вийшло в 1997р. на міжнародний ринок капіталів, розмістивши єврооблігації. "Обсяг емісії - 300 млн.дол, термін погашення 5 років, прибутковість 9,5% річних, що істотно нижче, ніж ставки за кредитами, наданими місту раніше іноземними банками. Прибутковість петербурзьких облігацій розрахована як прибутковість казначейських облігацій США плюс 3,125%". [10] Сам факт розміщення єврооблігацій на таких вигідних умовах говорить про високий міжнародний рейтингу міста і, можливо, відкриває шлях до зниження ціни запозичення у приватних зарубіжних банків.  

1.2. Зовнішньоторговельна діяльність Санкт-Петербурга.

Відкриття економіки в 1992р. означив різке зростання впливу зовнішніх чинників на формування і функціонування російського ринку. З встановленням ліберального режиму виникла пряма зв'язок між функціями країни у світовій економіці та її регіональним розвитком.
Сучасний етап соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Росії характеризується активізацією регіональних процесів. Одним з його істотних проявів є децентралізація влади і послідовний вихід республік, країв, областей, автономних округів на самостійну економічну і політичну арену в якості самостійних суб'єктів, які вирішують не тільки власну долю, а й майбутнє Російської держави.
Особливе місце в Росії ось уже третє століття займає Санкт-Петербург.
Значення зовнішньоторговельної діяльності в економіці Санкт-Петербурга постійно зростає. Санкт-Петербург за обсягом зовнішньоторговельного обороту за 9 місяців 2000 року - 3,4 млрд.дол.США [11] - займає 3-е місце серед всіх суб'єктів РФ після Москви і Тюменської області.
Позитивною тенденцією зовнішньої торгівлі Санкт-Петербурга, що виявилася в 1999р. після девальвації рубля 1998р., стало різке поліпшення балансу зовнішньої торгівлі (негативне сальдо 2 млрд. дол. у 1998р. та 160 млн.дол за оцінкою на 2000г.), пов'язане із значним зростанням експорту підприємств міста. Згідно Л.Б. Вардомський, негативне зовнішньоторговельне сальдо характерно для прикордонних і приморських районів, яким і є Санкт-Петербург, в яких порівняно широко представлена ​​неорганізована (човникова) торгівля. Через них до Росії завозиться, а потім розповсюджується по решті території по каналах дрібнооптової та неорганізованої торгівлі велика частина імпорту. [12]

Оцінюючи нинішній стан зовнішньої торгівлі міста на Неві, можна сказати, що до початку 2000р. зовнішня торгівля практично оправилася від наслідків серпневої кризи 1998р.

У цій новій ситуації спостерігаються такі важливі тенденції:
- Стабільне зростання обсягу зовнішньої торгівлі, в основному, за рахунок зростання експорту;
- Зміна балансу зовнішньої торгівлі Санкт-Петербурга, позитивне сальдо впродовж двох кварталів поспіль;
- Стабільний і практично лінійне зростання експорту підприємств міста починаючи з 2-го кварталу 1999 р.;
- Стабілізація обсягу імпорту на рівні 60-70% від рівня відповідного періоду минулого року з деякою тенденцією до зростання.
Динаміка зовнішньої торгівлі дозволяє припустити, що надалі тенденція переважного зростання експорту повинна продовжитися ще деякий час (до зменшення ефекту зниження собівартості продукції в Росії, що стався за рахунок девальвації рубля). Значним резервом зростання експорту є зростання виробництва конкурентоспроможної продукції малих і середніх підприємств міста.
Імпорт буде плавно зростати, як за рахунок обсягу споживання експортерами імпортних комплектуючих при зростанні експорту, збільшення імпорту обладнання для модернізації промисловості, так і за рахунок підвищення імпорту предметів споживання відповідно до зростання рівня життя населення.

1.2.1.Експорт із Санкт-Петербурга

З початку 1999 р. спостерігається зростання вартісних обсягів експорту. При цьому його товарна структура (см.табл.3) не зазнала істотних змін у порівнянні з минулим роком. На першому місці - продукція машинобудування (54% від загального обсягу або $ 1136 млн.), на другому - експорт чорних і кольорових металів (21% або $ 433 млн.). Істотно збільшився в порівнянні з минулим роком експорт деревини та виробів з неї (1,6 рази).
Головні чинники зростання експорту посилення конкурентоспроможності російської технологічної та сировинної продукції у зв'язку з девальвацією рубля, зростанням цін на світових ринках на продукцію паливно-енергетичного комплексу та інші сировинні товари.
За підсумками 1999 року серед країн-експортерів Китай займає 1-е місце - 17% від загального обсягу експорту Санкт-Петербурга (див. діаграму 3), що пов'язано з постачаннями до Китаю корабля, побудованого на суднобудівному заводі "Північна верф". Таким чином, разове постачання змінила долю країн-учасників зовнішньоекономічної діяльності по Санкт-Петербургу. Слідом за Китаєм йдуть Бельгія, потім
США. Стабільно великий експорт до Фінляндії - 6% і в країни СНД.
Збільшився в порівнянні з минулим роком експорт деревини та виробів з неї (1,6 рази). Частка торгівлі з країнами СНД у загальному товарообороті становить 14,2% (12,2% в експорті і 15,9% в імпорті). Знижується товарообіг з Білорусією, Казахстаном, Україна. У той же час спостерігається деяке зростання у торгівлі з Азербайджаном.
У відношенні країн Балтії слід сказати, що, незважаючи на заходи Уряду РФ щодо обмеження транзиту, рівень експорту Санкт-Петербурга залишився приблизно на рівні 1998р. А зниження майже в три рази імпорту пояснюється тим, що продукція харчової промисловості Естонії, Латвії та Литви стала після кризи неконкурентоспроможна на петербурзькому продовольчому ринку.


Діаграма 3.

Таблиця 3: структура експорту / імпорту.
Всього
У тому числі:
Експорт
Імпорт
Далеке зарубіжжя
Країни СНД
Експорт
Імпорт
Експорт
Імпорт
Всього
2101,5
2329,2
1962,9
2129,5
138,6
199,7
в тому числі:
Продовольчі товари та сировина для їх виробництва
25,2
1138,2
17,8
1030,6
7,4
107,6
продукція паливно-енергетичному комплексу
16,4
11,7
14,9
11,7
1,5
0,0
продукція нафтохімічного комплексу
135,4
251,5
123,7
239,7
11,7
11,8
Шкіряна сировина, хутра та вироби
10,5
2,5
10,4
2,3
0,1
0,2
Деревина і вироби з неї
162,7
98,7
156,7
93,8
6,0
4,9
Одяг, взуття
49,8
16,1
48,0
12,2
1,8
3,9
Чорні та кольорові метали
433,2
103,6
425,0
83,4
8,2
20,2
Продукція машинобудування
1135,7
530,8
1041,3
496,3
94,4
34,5
Інші товари
132,6
176,1
125,1
159,5
7,5
16,6
Джерело: Investor's Handbook, Saint-Petersburg 2000.
Діаграма 4.


Діаграма 5

1.2.2.Імпорт в Санкт-Петербург


За підсумками 1999 року імпорт скоротився на 34% в порівнянні з минулим роком. На імпорт продовжували впливати наслідки серпневої кризи 1998 року. Цим пояснюється скорочення обсягів імпорту за перший квартал 1999 року. Далі обсяги імпорту стабілізуються. В даний час імпорт визначається двома основними факторами: зниженням платоспроможним попитом населення, а також діяльністю на ринку як вітчизняних, так і іноземних імпортозамінних виробників. Найбільша частка імпорту доводиться на продукти харчування (44%), далі йде продукція машинобудування (23%). Перше місце за обсягом імпорту займає - Німеччина (16% від загального обсягу, з продовольством, фармацевтичною продукцією, виробами з кольорових і чорних металів). На другому місці Фінляндія з традиційною номенклатурою товарів, серед яких слід відзначити продукцію машинобудування, продовольство, мінеральне паливо.  
Діаграма 6.
Для сприяння розвитку експорту і підтримки зовнішньоторговельної діяльності
Санкт-Петербург здійснює програму створення та розвитку системи бізнес-представництв міста за кордоном:
- Центр "Бізкон" в Котці (Фінляндія) в 2000р. провів у Фінляндії більше 10 семінарів з економічної тематики, організував роботу по 20 спільних проектів співпраці підприємств Санкт-Петербурга та Фінляндії. Близько 10 підприємств налагодили експорт своєї продукції до Фінляндії, укладені угоди на загальну суму близько 50 тис.дол США;
- Некомерційне партнерство "Санкт-Петербург - Лондон" провело 10 міжнародних конференцій і семінарів з питань двостороннього ділового співробітництва, а також кілька великих російсько-британських заходів - ділових зустрічей - у Лондоні і Санкт-Петербурзі;
- Робота представництва підприємств Санкт-Петербурга в Камеруні сприяла експорту петербурзької промислової продукції, її обсяг склав 20 млн.дол.США;
- Початок свою діяльність представництво петербурзького фонду "Ямато" в Токіо.

Здійснюються програми ділових місій Санкт-Петербурга:
- У 2000р. відбулися поїздки делегацій Санкт-Петербурга на Кубу (тричі, в т.ч. на чолі з губернатором Санкт-Петербурга і в складі делегації президента РФ В. В. Путіна), до Бразилії (встановлені партнерські контакти з м. Порто-Алегре і штатом Ріо-Гранде-до-Сул), до В'єтнаму, в Іран, а також у країни СНД і Балтії: Білорусь, Литву, Естонію, Таджикистан і Туркменію;
- Підписано документи про співпрацю з Севастополем і Гаваною;
- Консорціум виробників програмного забезпечення "Форт-Росс" провів серію поїздок в країни Скандинавії: Данію, Швецію, Норвегію, а також у Гонконг. Консорціум першим в Росії став членом міжнародної асоціації виробників програмного забезпечення.
Санкт-Петербург приймає також активну участь у міжнародних виставках: у 2000р. організовані роботи стендів Санкт-Петербурга на виставках: Всесвітня виставка ЕКСПО 2000 (Ганновер - Німеччина, брала участь 21 фірма), МІПІМ (Канни - Франція, брало участь 17 підприємств), Тахан (Гавана - куба, 9 підприємств), виставка для організаторів конференцій та конгресів (Стокгольм - Швеція, близько 10 учасників), Міжнародна виставка "ПОЛАГРО 2000" (Познань - Польща), Міжнародний ярмарок (Пловдив - Болгарія).

На закінчення хотілося б сказати, що,
- По-перше, особливе місце Петербурга в Росії багато в чому пов'язано з високим потенціалом інтеграції у світову економіку певних груп галузей, які виникають навколо функцій спеціалізації міста;
- По-друге - майбутнє Санкт-Петербурга в чому визначається розвитком зовнішньоекономічних відносин Росії і єдиної Європи. Санкт-Петербург, безсумнівно, має розвиватися як сполучна ланка між ЄС і Росією, тому що на частку ЄС доводиться за даними на 1999р. припадає 35% експорту і 37% імпорту Санкт-Петербурга.


Глава II.
2.1. Міжнародні зв'язки Санкт-Петербурга на прикладі Європейського Союзу.
                       

2.1.1.Сотруднічество з ЄС

У 90-х роках Росія приділяла основну увагу відносинам із західними країнами. "Російський інтерес до Європи в нових умовах пов'язаний з рядом причин як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Хоча Росія все більше зосереджується на самій собі, вона прагне уникнути міжнародної ізоляції, яку просто не може собі дозволити. Більш того, тісна взаємодія з зовнішньому світом є необхідною умовою реорганізації Росії та її розвитку. Європа не тільки близька, але і надзвичайно важлива з економічної точки зору. Тільки на країни ЄС припадає більше двох п'ятих торгового обороту країни ". [13]
В даний час Санкт-Петербург здійснює співробітництво з ЄС, перш за все, за проектами технічної допомоги з такими структурами ЄС як:
- Європейська Комісія (Комісія Європейських співтовариств, з Директорами за напрямками фінансування, Бельгія);
- Делегація Європейського Союзу (Москва, РФ);
- Російським бюро з використання консультаційного технічного сприяння ЄС (Москва, РФ);
- Технічний офіс програми ТАСІС (Санкт-Петербург, РФ);
- Технічний офіс за "малим проектам" програми ТАСІС "Прикордонне співробітництво" (Санкт-Петербург, РФ).
У зв'язку з цим Санкт-Петербург отримує широкі можливості по просуванню своїх проектів з використанням механізмів міжнародних європейських та регіональних організацій. На початку 1996 року виконавчий орган Європейського Союзу - Європейська комісія (ЄК) висунула Ініціативу регіону Балтійського моря, сутність якої полягає в тому, що реалізація програм ЄС "TACIS" для країн СНД, "INTERREG II" для країн півночі Європи і "PHARE" для країн Центральної Європи і Балтії в частині, що стосується транскордонного співробітництва повинна надалі здійснюватися з урахуванням співробітництва країн у регіоні Балтійського моря шляхом координації програм з використанням механізмів міжнародних регіональних організацій цього регіону.
Для Санкт-Петербурга це означало, що можливість просування великих інвестиційних проектів визначається їх включенням у відповідні програми міжнародних європейських і балтійських регіональних організацій.
В даний час такими організаціями для Санкт-Петербурга, які отримали акредитацію в ЄС є:
- Рада Держав Балтійського моря;
- Асоціація європейських міст "Євроміста";
- Організація субрегіонального співробітництва держав Балтійського моря;
- Балтійська Комісія Форуму регіонів морського узбережжя Європи.
Санкт-Петербург в даний час є одним з найбільших регіонів Росії за обсягами одержуваної технічної допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій. За період 1991-1997 рр.. по цих каналах було отримано близько 200 млн. дол.
Основним донором є Комісія Європейського Союзу, по лінії якої за вищевказаний період реалізовано і знаходяться в стадії реалізації проектів і програм на загальну суму більше 150 млн.дол. В останні два роки обсяг фінансування від західних країн-донорів і міжнародних фінансових інститутів доводиться, в основному, на промислову інфраструктуру (включаючи, безумовно, і порт Санкт-Петербург), великі об'єкти з нерозвиненою інфраструктурою екологічної, конверсійні підприємства). Фінансові вливання у вищевказані сектора економіки у вигляді передачі ноу-хау і поставок обладнання мають, безумовно, певний інтерес для Санкт-Петербурга.
Співпраця з іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями у 1998 році в абсолютних розмірах зросла. Це пов'язано з погіршенням економічного, фінансового та соціального стану Росії. Загальна сума технічного сприяння по лінії Комісії Європейського Союзу склала 40 млн.дол.
У 1998 р. в Санкт-Петербурзі по лінії програми Тасіс велася робота по 64 проектам на загальну суму 40 млн. ЕКЮ.
Що стосується країн - контракторів проектів по лінії ЄС, основне місце серед них займають Німеччина, Великобританія, Франція, Нідерланди. Країни Скандинавії в даний час представлені незначно, хоча останнім часом намічається активізація роботи за проектами технічної допомоги по лінії ЄС з боку Фінляндії. На наш погляд це викликано рядом причин. Перш за все - наявність єдиної кордону з Росією, що проходить по лінії Ленінградської області. Крім того, активне двостороннє співробітництво урядове Санкт-Петербург - Фінляндія дозволило останньої накопичити значний досвід і знання сьогоднішньої ситуації і, відповідно, можливостей реалізації своїх інтересів у Північно-Західному регіоні Росії. Вступ Фінляндії в ЄС значно розширює фінансові можливості цієї країни для реалізації програм технічного сприяння, що, безумовно, впливає на економічну ситуацію самій Фінляндії, знімаючи почасти проблему безробіття і отримуючи додаткову інформацію про що цікавлять її політичним, економічним і соціальним питанням у Північно-Західному регіоні Росії.
2.1.2Сотруднічество з країнами Північної Європи та країнами регіону Балтійського моря.
Зовнішня політика міста, значною мірою, орієнтована також на країни Північної Європи і країни регіону Балтійського моря, вважаючи співпрацю з ними одним з пріоритетів своєї міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності і насамперед в всього в наступних областях: [14]
- Торгово-економічне співробітництво, насамперед, у напрямку розвитку експорту з використанням науково-технічного і промислового потенціалу Санкт-Петербурга;
- Поліпшення стану навколишнього середовища і розвиток енергозберігаючих технологій;
- Розвиток містобудування, у тому числі збереження, реставрація та реконструкція пам'яток історії та архітектури, збереження історичного міського середовища;
- Розвиток систем цивільної безпеки і забезпечення прав людини, включаючи захист мешканців в умовах загострення криміногенної ситуації, боротьбу з незаконним обігом та вживанням наркотиків, захист від природних і техногенних катастроф;
- Розвиток потенціалу Санкт-Петербурга як центру транзитних перевезень, включаючи основні елементи інфраструктури: міжнародні транспортні коридори, внутрішні міські й об'їзні транзитні магістралі, митні зони і транспортні термінали;
- Розвиток співробітництва в галузі культури, освіти, обміну інформацією та туризму;
- Досягнення більш високих стандартів у соціальній сфері та охороні здоров'я.
Співпраця Санкт-Петербурга і партнерів з країн Північної Європи та регіону Балтійського моря здійснюється, як правило, в рамках міжнародних програм, у реалізації яких Петербург бере активну участь, серед них можна виділити найбільш значущі:
- Програми співробітництва та розвитку відносин Європейського Союзу в Балтійському регіоні і з Російською Федерацією "Північний вимір ЄС", запропонованої Урядом Фінляндії;
- Програми співробітництва з Європейським Союзом "Санкт-Петербург - Європейські ворота Росії";
- Програми співпраці європейських і азіатських міст та регіонів;
- Програми заходів "Санкт-Петербург - Європейське місто культури - 2003".
Традиційно, один з головних напрямків співпраці Північних країн з Санкт-Петербургом та регіонами Північно-Заходу Росії полягала у сприянні розвитку ринкової інфраструктури, адаптованої до співпраці з Європейським Союзом. Така співпраця в основному розвивалося по лінії прямої технічної допомоги на розвиток інфраструктури.
Співробітництво з країнами Північної Європи та країнами регіону Балтійського моря здійснюється також за допомогою участі представників у роботі «Ради держав Балтійського моря».
Рада держав Балтійського моря - міжурядова організація, заснована в березні 1992 року і має у якості постійного органу Комітет старших посадових осіб та Робочі групи:
- По сприянню демократичним інститутам та правам людини;
- З економічного співробітництва;
- З ядерної безпеки;
- А також Комісара з Демократичним інститутів і прав людини, які мають права національних меншин.
До Ради держав Балтійського моря входить 12 членів: Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Росія, Швеція і Європейська комісія (виконавчий орган Європейського Союзу).
Представники Санкт-Петербурга в складі делегації Російської Федерації беруть участь у роботі СГБМ з 1993 року.
Глави урядів країн, що входять до Ради держав Балтійського моря (від Росії брав участь Голова Уряду В. С. Черномирдін) на зустрічі в м. Вісбю 2-3 травня 1996 схвалили концептуальні положення, що враховують Ініціативу ЄК щодо регіону Балтійського моря, а міністри закордонних справ країн СГБМ на щорічній п'ятої сесії 3-4 травня 1996 р. в м. Кальмарі (Швеція) взяли Програми дій, що включають Ініціативу ЄК, що дозволило приступити до розробки та узгодження "Рамкової угоди з транскордонного співробітництва в регіоні Балтійського моря" між країнами-учасницями Ради держав Балтійського моря та Європейським Союзом, що створює юридичну базу для реалізації Ініціативи ЄК.
У ході зустрічі в м. Ризі (Латвія) 22-23 січня 1998 глави урядів країн, що входять до Ради держав Балтійського моря, підтвердили свою підтримку подальшої співпраці в регіоні Балтійського моря, яке буде сприяти формуванню стабільної, демократичної і процвітаючої Європи без розділових ліній . Вони привітали набуття чинності Угоди про партнерство і співробітництво між Російською Федерацією і Європейським Союзом та його країнами-членами, а також взяли до уваги повідомлення Європейської Комісії про намір включити "Північний вимір" у політику ЄС. Вони погодилися, що діяльність неурядових організацій є важливим додатковим елементом міжурядового співробітництва.
Підключення до конкретних напрямків співробітництва корисно не тільки в плані підготовки Росії до реалізації положень Угоди про партнерство і співробітництво з ЄС, але і для захисту російських економічних інтересів на ринках нових членів ЄС - Фінляндії, Швеції - кандидатів на вступ до ЄС - Польщі, Латвії, Литви, Естонії.
Участь Санкт-Петербурга в роботі Ради Держав Балтійського моря дозволило надати підтримку деяким, що здійснюються в місті проектам:
- Розвиток Морського порту "Санкт-Петербург;
- Розвиток Північно-Західного річкового порту;
- Кільцева автомобільна магістраль.
Організація субрегіонального співробітництва держав Балтійського моря (ОССГБМ) - неурядова організація країн Балтійського моря, куди входять представники областей, районів і "вільних" міст, розташованих на березі Балтійського моря. Організація субрегіонального співробітництва держав Балтійського моря заснована в Норвегії (м. Ставангер) у жовтні 1993 року.
ОССГБМ виконує координаційні і посередницькі функції для всіх регіонів Балтійського моря, здійснює загальну цільову політику на міжнародних форумах і, використовуючи наявні ресурси, сприяє впровадженню конкретних проектів на благо всього регіону.
Санкт-Петербург бере участь у роботі ОССГБМ з 1993 року. Участь Санкт-Петербурга в роботі ОССГБМ дозволяє:
- Розширити торгові, господарські та економічні зв'язки на регіональному рівні;
- Узгодити політику з боротьби зі злочинністю, нелегальною міграцією, контрабандою наркотиків і зброї;
- Обговорити економічні та культурні можливості Санкт-Петербурга.
Союз Балтійських міст (СБГ) - міжнародна неурядова організація, заснована на конференції представників міст країн Балтійського моря в г.Гданьске 11 травня 1992 за участю представників Санкт-Петербурга. В даний час у Союз входять 79 міст 10 країн Балтійського моря.
Союз Балтійських міст ставить метою стимулювання всебічного співробітництва між містами регіону Балтійського моря.
СБГ має бюджет, що формується з членських внесків і спеціальних дотацій ЄС і СМСС. Санкт-Петербург входить до складу СБГ з 1992 року.
Участь Санкт-Петербурга одночасно в Союзі Балтійських міст і в Організації субрегіонального співробітництва держав Балтійського моря визначається його подвійним статусом, як міста і як суб'єкта Російської Федерації.

Висновок.
У наш динамічний час багато суб'єктів та регіони Росії, і Санкт-Петербург не є винятком, пов'язані із закордонним світом тисячами ниток. В одній роботі неможливо дати скільки-небудь вичерпний огляд всіх його міжнародних зв'язків. У цій роботі автор не торкнувся, наприклад, географії зовнішнього транспорту міста, у другому розділі було розглянуто лише європейський напрямок міжнародних контактів, що пов'язано з нестачею літератури з міжнародним контактам міста, а також не були висвітлені культурні та наукові зв'язки.
Незважаючи на всі складнощі при написанні даної роботи, автор вважає, що йому вдалося виконати завдання, поставлені на початку роботи.
У результаті проведеного аналізу автор в цілому отримав бажану наочну картину стану справ Санкт-Птербурга у зовнішньоекономічній та деяких інших зовнішніх областях і зробив наступний короткий висновок:
Якщо в кінці 80-х років такого міста як Санкт-Петербург не існувало на економічній і фінансовій карті світу, то тепер він займає гідне місце, як у Росії, так і за кордоном, підтвердженням чого служать багатомільйонні кредити зарубіжних партнерів, участь Санкт-Петербурга в роботі організацій як регіонального, так і міжнародного масштабу.
Крім того, був придбаний цінний досвід у написанні робіт подібного типу, що для автора було не менш важливою метою.

Список використаних матеріалів.
Періодичні видання:
1. Вардомський Л.Б. «Зовнішньоекономічні зв'язку регіонів Росії в контексті проблем федералізації» / / Політика і економіка в регіональному вимірі: Сб.учеб. матеріалів з курсу «Політична регіоналістика» / За ред. В. Кліманова і Н. Зубаревич. - М., СПб.: ІГПІ: Літній сад, 2000. - 256с. - (Studia politica; Вип.3).
2. Геополітичне становище Росії: представлення і реальність. Під ред. В. А. Колосова. - М.: Арт-Кур'єр, 2000.
3. Жихаревич Б. «Репліка із-за ширми» / / «Експерт Північно-Захід» № 17 (24), 9 листопада 2000.
4. Клепіков А. «Черкесовскій форум» / / «Експерт Північно-Захід» № 4 (33), 5 березня 2001.
5. Миронов С. «Всесвітній готель« Санкт-Петербург »?»// Експерт Північно-Захід № 20 (27), 27 листопада 2000.

6. Матеріали кафедри економічної географії та Соціальної Екології. - СПбДУ, факультет Географії і Геоекології, 2001.

7. Розвиток міжнародної діяльності Санкт-Петербурга в рамках участі в роботі міжнародних організацій. - Комітет з зовнішніх зв'язків Адміністрації Санкт-Петербурга, 2000.
8. Росія та основні інститути безпеки в Європі: вступаючи в XXI століття / За ред. Д. Треніна; Моск. Центр Карнегі. - М.: S & P, червень 2000.
9. Стратегічний план Санкт-Петербурга. - Міжнародний центр соціально-економічних досліджень «Леонтіївський центр», 1998.
10. «Експерт», - 30 жовтня 2000. № 41 (253).
11. Investor's Handbook: Saint-Petersburg, 2000.

Інтернет-джерела:
1. У деяких випадках використовувався електронний варіант видання «Експерт»: http://www.expert.ru.
2. Офіційний сайт Адміністрації Санкт-Петербурга:
http://www.spb.ru.
3. Аналітичні та статистичні матеріали сайту РосБізнесКонсалтинг: http://www.rbc.ru.


[1] - Миронов С. "Всесвітній готель« Санкт-Петербург »?"// Експерт Північно-Захід № 20 (27), 27 листопада 2000р.

[2] - Жихаревич Б. "Репліка із-за ширми" / / «Експерт Північно-Захід» № 17 (24), 9 листопада 2000р.
[3] - Геополітичне становище Росії: представлення і реальність. Під ред. В. А. Колосова. - М.: Арт-Кур'єр, 2000р.
[4] - Там же.
[5] - Інфраструктурний потенціал характеризує економіко-географічне положення і його інфраструктурну забезпеченість. Інституційний потенціал характеризує ступінь розвитку провідних інститутів ринкової економіки.
[6] - "Експерт". - 30 жовтня 2000. № 41 (253). Електронна версія, адреса http://www.expert.ru.
[7] - Дані надані Комітетом із зовнішніх зв'язків Адміністрації Санкт-Петербурга (довідкова служба, адреса www.spb.ru).
[8] - Розвиток міжнародної діяльності Санкт-Петербурга в рамках участі в роботі міжнародних організацій. - Комітет з зовнішніх зв'язків Адміністрації Санкт-Петербурга, 2000.
[9] - Клепіков А. "Черкесовскій форум" / / "Експерт Північно-Захід" № 4 (33), 5 березня 2001.
[10] - Стратегічний план Санкт-Петербурга. - Міжнародний центр соціально-економічних досліджень "Леонтіївський центр", 1998р.
[11] - Тут і далі в цьому розділі дані надані Комітетом із зовнішніх зв'язків Адміністрації Санкт-Петербурга.
[12] - Вардомський Л.Б. «Зовнішньоекономічні зв'язку регіонів Росії в контексті проблем федералізації» / / Політика і економіка в регіональному вимірі: Сб.учеб. матеріалів з курсу "Політична регіоналістика" / За ред. В. Кліманова і Н. Зубаревич. - М., СПб.: ІГПІ: Літній сад, 2000. - 256с. - (Studia politica; Вип.3).
[13] - Росія та основні інститути безпеки в Європі: вступаючи в XXI століття / За ред. Д. Треніна; Моск. Центр Карнегі. - М.: S & P, червень 2000. - С. 279.
[14] - За матеріалами документа «Розвиток міжнародної діяльності Санкт-Петербурга в рамках участі в роботі міжнародних організацій». - Комітет з зовнішніх зв'язків Адміністрації Санкт-Петербурга, 2000.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Наукова робота
128.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Театри Санкт-Петербурга
Підстава Санкт-Петербурга
Святині Санкт Петербурга
Архітектура Санкт-Петербурга
Підстава Санкт Петербурга
Святині Санкт-Петербурга
Перетворення Санкт-Петербурга
Фінансовий ринок Санкт-Петербурга
Головна вулиця Санкт-Петербурга
© Усі права захищені
написати до нас