Значення регіонального компоненту в ознайомленні дітей з історією рідного краю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План
Введення
1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1 Психолого-педагогічні основи морально-патріотичного виховання дітей дошкільного віку
1.2 Характеристика регіонального компоненту і його роль в ознайомленні дітей з історією рідного краю
1.2.1 Хронологія впровадження регіонального компоненту у виховання дошкільнят
1.2.2 Сутність і роль регіонального компоненту в ознайомленні дошкільників з історією рідного краю. Зміст його складових
1.3 Методика ознайомлення з історією рідного краю
1.3.1 Методика і значення ознайомлення дошкільнят з природою рідного краю
1.3.2 Методика і значення ознайомлення дітей з мистецтвом
1.3.3 Методика і значення ознайомлення дошкільнят з рідним містом
2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Наукове припущення, завдання і методи дослідження методики ознайомлення дошкільників з історією рідного краю з використанням регіонального компонента в МДОУ № 52 «Іскорка» м. Тирасполь. Констатуючий експеримент
2.2 Формування знань про історію рідного міста у дітей старшого дошкільного віку (формуючий експеримент)
2.3 Аналіз експериментальних даних (контрольний експеримент)
Висновок
Висновки
Список використаної літератури

Введення
Однією з основних завдань виховання дошкільників, що стоять на сучасному етапі перед вихователем, є виховання у дошкільнят любові до Батьківщини, рідного краю, почуття гордості за свою Батьківщину.
Подання про Батьківщину починається у дітей з картинки, чутної дитиною музики, що оточує її природи, життя знайомих вулиць.
Рік від року воно розширюється, збагачується, вдосконалюється. Велике значення для формування, розширення і поглиблення уявлень про рідний край, патріотичних почуттів, виховання любові до рідного краю має застосування в навчально-виховному процесі місцевого краєзнавчого матеріалу. Дошкільнят корисно знайомити з успіхами рідного їм краю, так як відомості краєзнавчого характеру більш близькі і зрозумілі їм і викликають у них пізнавальний інтерес.
Історія Придністровської Молдавської Республіки, як багатонаціонального регіону, складна і різноманітна, вона вбирає в себе історію сіл і міст, прилеглих до них територій, тим самим, озброюючи їх знаннями з історії рідного краю, де загальні закономірності розвитку суспільства виявляються в конкретних умовах. Використання краєзнавчого матеріалу у навчально-виховному процесі в дошкільному закладі, безсумнівно, відіграє велику роль у формуванні історичної свідомості дітей.
Завдання вихователя при ознайомленні дітей з історією рідного краю - показати складність, суперечливість, неоднозначність історичного шляху рідної їм землі.
Важливо також виділити всі кращі і передове в історичному минулому краю і використовувати ці знання при аналізі сьогоднішніх реалій.
Найбагатші матеріали з історії нашого міста і республіки зібрані краєзнавцями, археологами і письменниками дозволяють прославити соціально-економічний, політичний і культурний становлення краю.
Метою освітнього процесу в дошкільних установах повинно стати створення таких умов для виховання і освіти, при яких духовне моральне, естетичне, патріотичне розвиток дошкільнят здійснювалося б не тільки в процесі освоєння базисного плану знань, а й через залучення до регіонального компоненту. Передбачається, що завдяки зверненню до особливостей культури та побуту, діти усвідомлюють свою приналежність до культурно-природному середовищі, зрозуміють міру своєї відповідальності за її збереження та примноження.
У кожному місті є свої особливості історичного розвитку, специфічні риси культури та природи, що становлять той феномен, який формує в кожній людині інтерес і прихильність до рідного краю, його патріотичні почуття.
Допомогти дошкільнятам ширше познайомитися з рідним краєм, зрозуміти його історію, культуру та їх взаємозв'язок з предметами і об'єктами навколишньої дійсності і життя суспільства, взяти участь у творчій діяльності - у цьому полягає головний сенс даної роботи.
Темою даної дипломної роботи виступає значення регіонального компоненту в ознайомленні дітей з історією рідного краю.
Виходячи з вищевикладеного, ми визначаємо актуальність теми дипломної роботи, яка характеризується тим, що одним з провідних чинників формування історичної та патріотичної свідомості дітей є їх ознайомлення з історією рідного краю. Необхідність розвитку інтересів дошкільників у цій галузі пов'язана з соціальним запитом суспільства: чим повніше, глибше, змістовніше будуть знання дітей про рідний край та його кращих людей, природі, традиціях, тим більш дієвими виявляться вони у вихованні любові до нашої Республіці.
Академік Д.С. Лихачов говорив: «Якщо людина не любить хоча б зрідка дивитися на старі фотографії своїх батьків, не цінує пам'ять про них, залишену в саду, який вони обробляли, речах, які їм належали, - значить, він не любить їх. Якщо людина не любить старі вулиці, нехай навіть і поганенькі, - значить, у нього немає любові до свого міста. Якщо людина байдужа до пам'ятників історії своєї країни, - він, як правило, байдужий до своєї країни ».
Головним завданням системи дошкільної освіти тут виступає - не допустити такої байдужості серед наших дітей. Як показує практика, найбільш запам'ятовуються і ефективними є такі форми і методи роботи, де діти самі були активними учасниками, де широко застосовувалася наочність, тому розробка таких методик виховання в дошкільних установах Республіки, набуває в сучасних умовах, найважливіше значення.
Визначення проблеми та актуальності теми дозволяє сформулювати досить конкретно мета дослідження: розробити та обгрунтувати значущість методик введення регіонального компоненту у вивчення дошкільнятами історії рідного краю. Дані дослідження, описувані в дипломній роботі здійснюються на базі освітнього процесу в МДОУ № 52 «Центр розвитку дитини« Іскорка »м. Тирасполь.
Об'єкт дослідження - процес розвитку історичної свідомості особистості за допомогою вивчення регіональних особливостей у галузі навколишньої природи, особливостей рідного міста, особливостей республіки і мистецтва рідного краю.
Предмет дослідження - вивчення впливу засобів регіонального компоненту на формування і розвиток історичного подання у дошкільнят про рідний край. У зв'язку з вищевикладеним, основними завданнями в рамках проведеного дослідження будуть виступати:
- Вивчити становлення досліджуваної проблеми в психолого-педагогічної літератури;
- Виявити суперечності в теорії та практиці щодо введення регіонального компоненту в освітньо-виховний процес ДОО;
- Розробити і апробувати в практиці ДОО методику впровадження регіонального компоненту в освітньо-виховний процес за допомогою виховання любові до малої Батьківщини, вивчення історії та природи рідного краю, формування духовного світу дитини, його морально-естетичних та історичних ідеалів;
- Виявити ефективність розробленої методики.
Гіпотеза. Дана робота передбачає, що різноманітність засобів, методів і прийомів по ознайомленню дошкільників з історією рідного краю впливають на рівень знань про явища і об'єкти навколишнього світу, на позитивне емоційна, і естетичне ставлення до них, а головне на зміст і якість дитячих поглядів на культурно -історичні цінності.
Гіпотеза дослідження: також визначає, що якщо навчити дітей визначати значення історичної спадщини рідного краю, долучити їх до національних традицій, культурних особливостей Республіки, застосовуючи різні методичні прийоми, використовуючи складені тематичні питання, то це буде сприяти формуванню вміння дошкільнятами усвідомлювати зміст духовно-моральних цінностей суспільства і в більш ефективної ступеня розвивати почуття патріотизму. У даній дипломній роботі використовувалися такі методи експериментального дослідження:
- Спостереження за дітьми різних вікових груп;
- Розробка та проведення екскурсій;
- Обстеження рівня історичних знань дошкільників;
- Огляд та читання тематичної художньої літератури;
- Вивчення, розгляд і роз'яснення предметів мистецтва;
- Здійснення організації бесід.
Методологія історичного пізнання дошкільнят є проблемою дискусійною, широко обговорюваної вітчизняними дослідниками. Регіональний компонент у вивченні дітьми історії рідного краю, може характеризуватися трьома групами ознак - клімато-географічними, антропо-біологічним та соціокультурними. Різноманітність підходів і методів до вивчення даних груп і визначає методологічну базу даного дослідження.

1. Теоретична частина
1.1 Психолого-педагогічні основи морально-патріотичного виховання дітей дошкільного віку
Ми живемо в цікавий і складний час, коли на багато починаємо дивитися по-іншому, багато заново відкриваємо і переоцінюємо. В першу чергу це відноситься до нашого минулого, яке ми, виявляється, знаємо дуже поверхово. Що турбувало, радувало і турбувало наших предків, чим вони займалися, як трудилися, про що мріяли, розповідали й співали, що передавали своїм дітям та внукам? Відповісти на ці питання сьогодні - значить відновити зв'язок часів, повернути втрачені цінності. Звернутися до витоків допоможе фольклор, адже його зміст - життя народу, людський досвід, просіяний через сито століть, духовний світ людини, його думки, почуття, переживання. Народна культура в усі часи була базисом всієї національної культури, її історичною основою. Цю просту істину слід пам'ятати в нинішні непрості часи, коли зруйнованими виявилися не тільки цілісність народної культури, але і все, що було пов'язано з духовно-моральними принципами народного життя, починаючи з дому, сім'ї і закінчуючи ставленням до праці, Землі-Матері, Природі . [17.98]
Виховання громадянина і патріота, який знає і любить свою Батьківщину, - завдання особливо актуальна сьогодні не може бути успішно вирішена без глибокого пізнання духовного багатства свого народу, освоєння народної культури.
В останні роки у вітчизняній системі дошкільної освіти відбулися певні позитивні зміни: оновлюється зміст освіти і виховання дітей. З'явилося кілька нових комплексних програм, які з успіхом використовуються у багатьох дошкільних установах. У них основні напрямки розвитку дітей отримали оновлене змістовно-методичне забезпечення.
Тим очевидніше стала проблема, що виникла в результаті того, що з типової «Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку» (1986), яка і в даний час достатньо широко використовується в дитячих садах, як би сам собою випав розділ «Моральне виховання». Цей розділ, безумовно, носив на собі явний відбиток ідеологізованою спрямованості. Проте в нових комплексних програмах проблема морально-патріотичного виховання дітей з позиції кардинальних змін в суспільній свідомості практично зовсім не зачіпається.
Значно зростає роль народної культури як джерела розвитку патріотичних почуттів у дітей. Народне мистецтво, як і мистецтво взагалі, багатофункціональне і одна з функцій - виховна. У народному мистецтві закладені великі виховні можливості. В.Г. Бєлінський з цього приводу висловився лаконічно й виразно: «Хто не належить своїй Вітчизні, не належить і людству». [9,53]
Культуру Придністровської Молдавської Республіки, як багатонаціональної держави, неможливо собі уявити без народного мистецтва, яке розкриває споконвічні витоки духовного життя народу, наочно демонструє його моральні, естетичні цінності, художні смаки і є частиною його історії. Усна народна творчість, музичний фольклор, народне декоративно-прикладне мистецтво має знайти більше відображення у змісті освіти і виховання підростаючого покоління зараз, коли зразки масової культури інших країн активно впроваджуються в життя, побут, світогляд дітей. І якщо говорити про можливості вибору своїх життєвих ідеалів, естетичних цінностей, уявлень підростаючим поколінням, то треба говорити і про надання дітям можливості знати витоки національної культури і мистецтва.
Національна культура входить у нашу свідомість разом з генами батьків, з культурою інших народів ми знайомимося вже з позиції рідної культури. І чим раніше дитина прийде до розуміння і осмислення культури свого народу, тим більше перейметься чистотою народних цінностей, тим рідніше і ближче вона стане.
Душа народу єдина, тільки проявляється по-різному в різних видах мистецтва: у пісні, казках, легендах, танцях, образотворчому мистецтві. Тому і вплив мистецтва на дитину має бути комплексним. Колискова пісня, казка, ритми і мелодії барвистих візерунків, розшитих рушників, ажурних мережив сприймаються в єдності, якщо вони з дитинства оточують дитину. При комплексному впливі різних видів мистецтва барвистий світ народної творчості розкривається по-особливому емоційно і захоплююче.
Дитина повинна розуміти, що кожна людина, незалежно від віку - частину свого роду, народу; що у кожної людини є Батьківщина: близькі й дорогі йому місця, де живе він, його родичі. І треба жити так, щоб було добре всім навколо, і людям, і тваринам, і рослинам, тому що все взаємопов'язане.
Для формування почуття патріотизму дуже важливо давати дітям початкові знання про Батьківщину, базисні уявлення про нашу країну, народ, звичаї, історію, культуру. Але при цьому, на наш погляд, важливо не забувати, що самі по собі знання є їжею розуму, а патріотизм "від розуму" не буває, він буває лише від "серця". Розум як би розкручує духовно-моральну роботу душі, а вже у свою чергу любляче серце створює патріотичний світогляд.
Дуже важливо усвідомити саме духовно-моральну природу патріотизму, бо поза загальним контекстом духовно-морального виховання, патріотизм в кращому випадку перетвориться на профанацію, а в гіршому у шовінізм, національне чванство, агресивність по відношенню до чужих.
Отже, головним завданням дитячого саду виступає закладання основ духовно-моральної особистості з активною життєвою позицією і з творчим потенціалом, здатної до самовдосконалення, до гармонійної взаємодії з іншими людьми.
Розкриття особистості в дитині цілком можливе через включення його в культуру власного народу. І це не просто знання про культуру, а проживання в культурі, проживання в традиції, за допомогою входження в річний святковий коло.
Добре відомо, що серед видів діяльності, що мають велике виховне та освітнє значення для дошкільнят є, гра. При цьому ми маємо на увазі не тільки ігри у власному розумінні слова, а й усі види діяльності, які у народній традиції мають характер гри (обряди, свята, та ін.) Але нам здається, що особливість російських народних ігор, а може бути будь-яких народних ігор, в тому, що вони, маючи моральну основу, навчають особистість, що розвиває соціальної гармонізації. Народні ігри вчать особистість того, що ціну має не будь-яке особисте досягнення, а таке, яке несуперечливо вписано в життя дитячого співтовариства. [36.118]
Як вже говорилося раніше, народний свято є саме такою великою яскравою і глибоко змістовною грою. Тому, проживаючи з дітьми, улюблені в народі свята ми впливаємо на емоційну сферу дітей і залишаємо в їхній пам'яті глибокий слід.
Це допомагає дітям також краще, орієнтуватися у Тимчасових поняттях. Циклічність народного календаря з року в рік повторюєте ці свята і події. Ця періодичність дозволяє дітям засвоювати даний матеріал з раннього віку до школи, поступово ускладнюючи і поглиблюючи його.
Народне виховання має ще одне, на наш погляд, перевага - воно дуже цнотливо і ненав'язливо готує з хлопчиків - чоловіків-захисників, а з дівчаток - жінок-матерів.
І ще, народне виховання створює у дітей усвідомлення своєї причетності не лише сім'ї, групі чи саду, але і спільнотам більш високих порядків (місто, народ). Це почуття причетності - основа майбутнього патріотизму.
1.2 Характеристика регіонального компоненту і його роль в ознайомленні дітей з історією рідного краю
1.2.1 Хронологія впровадження регіонального компоненту у виховання дошкільнят
Актуальність теоретичного осмислення проблеми впровадження регіонального компоненту (регіонально-національного) в дошкільну освіту в поліетнічному суспільстві визначається низкою факторів:
- Процесами, що відбуваються у світовому співтоваристві і зумовленими змінами його соціально-економічних орієнтацій,
- Загостренням уваги до етнічної специфіки, регіоналізацією освіти як засобу життєустрою регіону, здатної вибудувати систему взаємозв'язків дошкільної освітньої системи з іншими соціальними інститутами, які при своєму облаштуванні змушені враховувати національний компонент. [7.91]
Своєчасність вивчення даної теми визначається також проявом низки негативних явищ у соціальному житті придністровського суспільства, такими, як зростання національного і релігійного екстремізму, ознаки духовної кризи, ослаблення ціннісних пріоритетів для національно-культурної ідентичності нашого суспільства. Історичне узагальнення позитивних напрацювань і невдач у дошкільній освіті дозволяє створити більш ефективну модель соціокультурного освіти для формування етнічної толерантності, ціннісних орієнтацій і духовних підстав соціалізації дітей.
Особливе місце в соціокультурній регіоналізації, відведений в національному проекті «Освіта» підтверджує програмна теза про те, що модель сучасної модернізованої демократичного дошкільного закладу XXI століття з пріоритетами громадянської освіти і виховання не може бути створений без урахування регіональних і національних особливостей.
Ступінь дослідженості проблеми визначається тим, що відповідно до проблемно-хронологічним принципом необхідно виділити два основних періоди в історії освітлення регіонально-національних освітніх процесів, кожен з яких характеризується істотними відмінностями в історичних оцінках - радянський (1918-1991 рр..) Та пострадянський (1991 -2008 рр..), і які в свою чергу розпадаються на відповідні етапи. Критерієм зазначених хронологічних рамок є не тільки ті соціально-політичні, ідеологічні та загальнокультурні умови, які безпосередньо впливали на зміст наукових робіт, але й зміна методологічної парадигми в світовому гуманітарному знанні. [51.154]
Значне місце в теоретико-методологічному осмисленні проблематики будівництва радянського народної освіти в 1920-і рр.. займали роботи В.І. Леніна, А.В. Луначарського, Н.К. Крупської та ін У них відображені: пріоритетні державні напрямки в етнокультурній політиці, підходи нової влади до правової та змістовний бік освітнього процесу, спрямованого на інтернаціоналізацію навчання і виховання школярів, відділення освіти від церкви та ін
У другій половині 1930-х - початку 1950-х рр.. вийшли великі роботи з історії радянських дошкільних установ 1920-30-х рр.. При цьому простежується катування розширення фронту досліджень, особливо в регіонах країни. Використання великого фактологічного матеріалу дозволило авторам створити широку картину розвитку радянських дошкільних установ у ряді республік і національних округів. Ці роботи в деякій мірі компенсували відсутність узагальнюючих історичних праць і, всупереч наявним установкам, розкривали своєрідність і накопичений досвід радянської дошкільної практики в районах та регіонах.
Слід визнати, що характерним для радянських історіографів 30-х - 50-х рр.. було прагнення показати позитивну роль Комуністичної партії, її невпинну боротьбу в ім'я блага народу. Дошкільний заклад в цьому процесі займала одне з головних місць. Воспитательской корпусу відводилося місце як революційної силі, відданої ідеалам ленінської партії і робітничого класу. Разом з тим, практично не піднімалося дослідження регіоноведческого матеріалу.
У 70-ті - 80-і рр.., Незважаючи на розширення джерельної бази, об'єктивного осмислення партійних рішень в освітній галузі не допускалося. Стосовно до вчителювання, аналізувалися лише основні напрями і форми підвищення його ідейно-теоретичного рівня. Широке відображення знаходила тема взаємодії партії та інтелігенції, особливо викладачів регіональних педагогічних вузів країни.
На початку 90-х років з'являється ряд досліджень, в яких дослідження локального історичного минулого розглядається більш грунтовно, об'єктивніше, без ідеологічних домінант радянської системи. Цей історіографічний період характеризується переоцінкою ролі партійного диктату в управлінні шкільною освітою. Активно залучається при цьому аналіз ідей західної гуманітарної науки. Необхідно виділити праці Ю.А. Полякова, в яких автор простежує перебудовні зміни у масовій історичній свідомості і професійної історіографії, шукає відповіді на спірні питання нашого минулого, прогнозує майбутнє.
Для вітчизняної історіографії початку XXI століття характерний відхід від політичної заангажованості і різноманіття підходів до регіонально-національної історії. Серед робіт цього часу треба відзначити монографію Є.Б. Заболотного і В.Д. Каминіна, яка присвячена стану сучасної історичної науки і новим міфам ідеологізованого свідомості.
Особливе місце в історіографії досліджуваної тематики займають роботи, присвячені становленню регіонально-національної освіти в дошкільних установах СРСР і РФ. Слід зазначити, що до середини 1950-х рр.. спеціальних досліджень, присвячених історичному процесу становлення національної освіти на Півдні Росії не було.
У період оформлення застійних явищ у суспільному розвитку (1980-і рр..) Предметом глибокого опрацювання стали питання не тільки культурного розвитку, але й підготовки вчителів-фахівців вищої кваліфікації. Разом з тим, ці роботи, виконані відповідно до вимог радянської історіографії, несли на собі відбиток жорстких методологічних оцінок і не завжди враховували відповідність стану дошкільної освіти потребам суспільства.
Перебудовний період являв собою появу досліджень, що відображають нові погляди на важливі аспекти історії освіти та освіти, зросла увага істориків до освітнього процесу і вчителювання (З. Г. Дайча, Г. Б. Корнетів, Е. Д. Дніпров). Стали публікуватися матеріали узагальнених краєзнавчих досліджень, серед авторів яких чимало було вчених-ентузіастів - представників інших наук. Роботи відображали цінний матеріал з історії, культури, природних умов окремих регіонів.
У пострадянський період історія становлення дошкільної освіти в окремих регіонах і автономних національних утвореннях актуалізується в дисертаційних роботах М.Д. Аухова, К.А. Ахмадова, О.М. Боєва, А.В. Григор'євої, Ф.Г. Гаджиєва, М.Є. Ігнатова, Н.А. Козлової, Т.В. Ратушняк і ін Ці фундаментальні дослідження в основному присвячені загальним проблемам становлення та розвитку освіти в національних регіонах, охоплюють, лише окремі історичні періоди та не розглядають дошкільний регіональний компонент у контексті його становлення і розвитку. [11.41]
У пострадянський період фундаментальним вивченням особливостей етнографічної історії займаються кафедри провідних регіональних ВНЗ з різних напрямків науково-дослідної роботи.
Таким чином, якщо в радянський період поява перших розрізнених відомостей про національно-регіональному творенні страждало ідеологічної ангажованістю, скорочення і не завжди було достовірним, то в даний час соціокультурний підхід у вивченні регіональної історії дошкільнятами тільки починає формувати дослідницьку базу, присвячену порівняльному аналізу динаміки і своєрідності розвитку системи національної освіти в радянський та пострадянський періоди історії. [11.57]
1.2.2 Сутність і роль регіонального компоненту в ознайомленні дошкільників з історією рідного краю. Зміст його складових
У проекті "Національної доктрини дошкільної освіти" підкреслюється, що "система освіти покликана забезпечити виховання патріотів держави, громадян правової демократичної, соціальної держави, які поважають права і свободи особистості, що володіють високою моральністю і виявляють національну і релігійну терпимість".
Про важливість залучення дошкільника до культури свого народу написано багато, оскільки звернення до отеческому спадщини виховує повагу, гордість за землю, на якій живеш. Тому дітям треба знати і вивчати історію і культуру своїх предків. Саме акцент на знання історії народу, його культури допоможе надалі з повагою та інтересом ставитися до культурних традицій інших народів. [43.119]
Таким чином, значення регіонального компоненту у вивченні дошкільнятами історії краю і морально-патріотичне виховання дітей є однією з основних завдань дошкільної освітньої установи.
Слід підкреслити, що в даний час виходить досить багато методичної літератури з даного питання. Найчастіше в ній висвітлюються лише окремі сторони історичного виховання дітей у конкретних видах діяльності і немає стрункої системи, що відображає всю повноту даного питання. Мабуть, це закономірно, бо почуття патріотизму багатогранно за змістом. Це і любов до рідних місць, і гордість за свій народ, і відчуття своєї нерозривності з навколишнім світом, і бажання зберігати і примножити багатство своєї країни.
Виходячи з цього, вивчення регіонального компоненту в ознайомленні дітей з історією рідного краю включає, в умовах Придністровської Молдавської Республіки, виражається в наступному:
- Виховання в дитини любові і прихильності до своєї родини, дому, дитячому садку, вулиці, місту;
- Формування дбайливого ставлення до природи і всього живого;
- Виховання поваги до праці;
- Розвиток інтересу до національних традицій і промислів;
- Формування елементарних знань про права людини;
- Розширення уявлень про міста Республіки;
- Знайомство дітей з символами держави (герб, прапор, гімн);
- Розвиток почуття відповідальності і гордості за досягнення країни;
- Формування толерантності, почуття поваги до інших народів, їх традицій.
Дані завдання вирішуються у всіх видах дитячої діяльності: на заняттях, в іграх, у праці, в побуті - так як виховують у дитини не тільки патріотичні почуття, а й формують його взаємини з дорослими і однолітками.
Історичне виховання дошкільника - складний педагогічний процес. В основі його лежить розвиток моральних почуттів.
Відчуття Батьківщини ... Воно починається в дитини з ставлення до родини, до найближчих людей - до матері, батька, бабусі, дідусеві. Це коріння, що зв'язують його з рідним домом і найближчим оточенням.
Відчуття Батьківщини починається з захоплення тим, що бачить перед собою малюк, чому він дивується і що викликає відгук у його душі ... І хоча багато враження ще не усвідомлені їм глибоко, але, пропущені через дитяче сприйняття, вони відіграють величезну роль у становленні особистості. [33.96]
У кожного народу свої казки, і всі вони передають від покоління до покоління основні моральні цінності: добро, дружбу, взаємодопомогу, працьовитість. "Це - перші й блискучі спроби російської народної педагогіки, - писав К. Д. Ушинський, - і я не думаю, щоб хто-небудь був в змозі змагатися в цьому випадку з педагогічним генієм народу". Не випадково К.Д. Ушинський підкреслював, що "... виховання, якщо воно не хоче бути безсилим, має бути народним". Він ввів в російську педагогічну літературу термін "народна педагогіка", вбачаючи в фольклорних творах національну самобутність народу, багатий матеріал для виховання любові до Батьківщини.
Таким чином, твір усної народної творчості не тільки формують любов до традицій свого народу, але і сприяють розвитку особистості в дусі патріотизму.
Чимале значення для виховання у дітей інтересу й любові до рідного краю має найближче оточення. Поступово дитина знайомиться з дитячим садом, своєю вулицею, містом, а потім і з країною, її столицею і символами.
Завдання педагога - відібрати з безлічі вражень, одержуваних дитиною, найбільш доступні йому: природа і світ тварин вдома (дитячого саду, рідного краю); працю людей, традиції, суспільні події і т.д. Причому епізоди, до яких привертається увага дітей, повинні бути яскравими, образними, конкретними, викликають інтерес. Тому, починаючи роботу з виховання любові до рідного краю, педагог зобов'язаний сам його добре знати. Він повинен продумати, що доцільніше показати і розповісти дітям, особливо виділивши найбільш характерне для даної місцевості або даного краю. [45.115]
Будь-який край, область, навіть невелике село неповторні. У кожному місці своя природа, свої традиції і свій побут. Відбір відповідного матеріалу дозволяє формувати у дошкільнят уявлення про те, чим славний однієї край.
Рідне місто ... Треба показати дитині, що рідне місто славиться своєю історією, традиціями, пам'ятками, пам'ятниками, кращими людьми.
Які відомості і поняття про рідне місто здатні засвоїти діти?
Чотирирічний дитина повинна знати назву своєї вулиці й тієї, на якій знаходиться дитячий сад.
Увага дітей старшого віку потрібно залучити до об'єктів, які розташовані на найближчих вулицях: школа, кінотеатр, пошта, аптека і т.д., розповісти про їх призначення, підкреслити, що все це створено для зручності людей.
Діапазон об'єктів, з якими знайомлять старших дошкільників. розширюється - це район і місто в цілому, його визначні пам'ятки, історичні місця і пам'ятники. Дітям пояснюють, на честь кого вони споруджені. Старший дошкільник повинен знати назву свого міста, своєї вулиці, що прилягають до неї вулиць, а також на честь кого вони названі. Йому пояснюють, що у кожної людини є рідний будинок і місто, де він народився і живе. Для цього необхідні екскурсії по місту, на природу, спостереження за працею дорослих, де кожна дитина починає усвідомлювати, що праця об'єднує людей, вимагає від них злагодженості, взаємодопомоги, знання своєї справи. І тут велике значення набуває знайомство дітей з народними промислами краю, народними умільцями. [45.120]
Продовженням даної роботи є знайомство дітей з іншими містами Республіки, зі столицею, з гімном, прапором і гербом держави.
Однак слід підкреслити, що запропонована система історичного виховання може видозмінюватися залежно від конкретних умов.
Невірно вважати, що виховуючи любов до родини, ми вже тим самим прищеплюємо любов до Батьківщини. На жаль, відомі випадки, коли відданість своєму будинку уживається з байдужістю до долі країни, а іноді навіть зі зрадою. Тому важливо, щоб діти якомога раніше побачили "цивільна особа" своєї сім'ї. (Чи знають вони, за що їх дідусь і бабуся отримали медалі? Чи знають знаменитих предків? І т.д.)
Організована таким чином робота буде сприяти правильному розвитку мікроклімату в родині, а також вихованню любові до своєї країни.
Наприклад, виховуючи у дітей любов до свого міста, необхідно підвести їх до розуміння, що їхнє місто - частка країни, оскільки у всіх місцях, великих і маленьких, є багато спільного:
- Всюди люди трудяться для всіх (вчителі вчать дітей; лікарі лікують хворих; робочі роблять машини і т.д.);
- Скрізь дотримуються традиції: Батьківщина пам'ятає героїв, які захистили її від ворогів;
- Всюди живуть люди різних національностей, спільно працюють і допомагають один одному;
- Люди бережуть і охороняють природу;
- Є спільні професійні і громадські свята і т.д. [13.76]
Безумовно, гуманне ставлення до людей різних національностей створюється у дитини в першу чергу під впливом батьків і педагогів, тобто дорослих, які знаходяться поруч з ним. Особливо це актуально в наші дні, коли серед певної частини дорослого населення виникають протистояння з даних проблем. Тому особливо важливо в дитячому саду підтримати і направити інтерес дитини до людей інших національностей, розповісти, де територіально живе даний народ, про своєрідність природи і кліматичних умов, від яких залежить його побут, характер праці і т.д.
До кінця дошкільного періоду дитина повинна знати: нашу країну населяють люди різних національностей; у кожного народу своя мова, звичаї і традиції, мистецтво та архітектура; кожен народ талановитий і багатий умільцями, музикантами, художниками і т.д.
Таким чином, вирішуючи завдання історичного виховання дошкільнят, кожен педагог повинен будувати свою роботу у відповідності з місцевими умовами та особливостями дітей, з огляду на наступні принципи:
- "Позитивний центризм" (відбір знань, найбільш актуальних для дитини цього віку);
- Безперервність і спадкоємність педагогічного процесу;
- Диференційований підхід до кожної дитини, максимальне врахування його психологічних особливостей, можливостей та інтересів;
- Раціональне поєднання різних видів діяльності, адекватний віком баланс інтелектуальних, емоційних і рухових навантажень;
- Діяльнісний підхід;
- Розвивальний характер навчання, що базується на дитячому активності. [13.94].
Планування даної роботи найбільш доцільно з наступних тем: "Моя сім'я", "Моя вулиця", "Мій дитячий садок". Робота по кожній темі повинна включати заняття, ігри, екскурсії, нерегламентована діяльність дітей, за деякими темами - свята.
Тематичне планування сприяє ефективному і системного засвоєнню дітьми знань про свою країну, рідний край, тієї місцевості, де вони живуть. Причому теми повторюються в кожній групі. Змінюються тільки зміст, обсяг пізнавального матеріалу і складність, отже, і тривалість вивчення. Окремі теми бажано приурочувати до конкретних подій і свят.
Слід підкреслити, що для дитини дошкільного віку характерні короткочасність інтересів, нестійка увага, стомлюваність. Тому неодноразове звернення до однієї і тієї ж теми лише сприяє розвитку у дітей уваги і тривалого збереження інтересу до однієї теми. Крім того, необхідно об'єднувати в одну тему заняття не тільки з рідної мови, але і по ознайомленню з природою, музикою, изодеятельности (наприклад, "Моє місто", "Столиця нашої Батьківщини - Тирасполь).
Облік вікових особливостей дітей вимагає широкого застосування ігрових прийомів, які важливі як для підвищення пізнавальної активності дітей, так і для створення емоційної атмосфери заняття. Наприклад, у грі "Магазин сувенірів" дитині пропонується визначити: де, з якого матеріалу виготовлена ​​конкретна саморобка, як вона називається. Великий інтерес викликають у дітей гри в "поїздки і подорожі" (по річці Дністер, у минуле міста і т.д.). Таким чином, кожна тема повинна підкріплюватися різними іграми, продуктивними видами діяльності (виготовлення колажів, виробів, альбомів, тематичне малювання). Підсумки роботи над темою, яка об'єднує знання дітей, можуть бути представлені під час загальних свят, сімейних розваг.
Слід підкреслити, що труднощі в ознайомленні дітей з побутом, традиціями, окремими історичними моментами викликані тим, що дошкільнятам властиво наочно-образне мислення. Тому необхідно використовувати не тільки художню літературу, ілюстрації, жарт і т.д., але і "живі" наочні предмети та матеріали (національні костюми, старовинні меблі, посуд, знаряддя праці тощо). "Побутова повсякденність" надзвичайно ефективна для ознайомлення дітей з казками, народними промислами, побутовими предметами старовини. Для цього бажані відвідування музеїв, а також організація спеціальних приміщень в дитячому саду. Саме тут для дитини відкривається можливість першого проникнення в історію побуту рідного краю. Крім того, в подібному "приміщенні" розширюються можливості подачі інформації за допомогою гри (через героїв казок і т. д.).
Не менш важливою умовою морально-патріотичного виховання дітей є тісний взаємозв'язок з батьками. Дотик до історії своєї сім'ї викликає у дитини сильні емоції, змушує співпереживати, уважно ставитися до пам'яті минулого, до свого історичного коріння. Взаємодія з батьками з даного питання сприяє дбайливому ставленню до традицій, збереженню вертикальних сімейних зв'язків. [21.157]
В даний час ця робота є актуальною і особливо важка, вимагає великого такту і терпіння, так як у молодих сім'ях питання виховання патріотизму, громадянськості не вважаються важливими, і часто викликають лише подив.
Залучення родини до історико-патріотичному вихованню дітей вимагає від вихователя особливого такту, уваги і чуйності до кожної дитини. У зв'язку з цим може виникнути необхідність у залученні кого-небудь в пошуку документів про членів родини. Добровільність участі кожного - обов'язкова вимога і умова даної роботи.
Проте якщо педагог зведе роботу тільки до організації спостережень, він дуже обмежить коло знань і уявлень дітей, не зможе досягти головної мети - познайомивши з особливостями рідного краю, пробудивши в серце дитини інтерес до нього, показати йому життя всієї країни, виховати любов до Батьківщини.
Таке завдання можна вирішити тільки вміло поєднуючи спостереження з читанням художніх творів, слуханням музики, розгляданням картин та ілюстрацій до книжок. Перед дитиною ширше відкриється вікно у світ, йому легше буде зробити необхідні узагальнення, проявити виникли почуття.
Велике значення для історико-патріотичного виховання дітей має їх активна, різноманітна діяльність, так як бути патріотом своєї батьківщини - це не тільки знати і любити свою країну, але й активно діяти на її благо. Педагог може і повинен знайти для дітей таку діяльність, щоб зміст її узгоджувалося з завданнями виховання, а форма була доступною кожній дитині і відповідала її змісту. Для цього педагогові потрібно добре знати зміст, особливості організації та керівництва всіма видами діяльності дітей (заняттями, працею, грою), а також вміти поєднувати їх у єдиному педагогічному процесі, підпорядкувавши єдиної завданню. [21.163]
На заняттях діти отримують знання про свій край, про події, що відбуваються в країні. Оскільки головна мета повідомлення цих знань - формування певного ставлення до суспільного життя, виховання патріотичних почуттів, педагогові слід продумати форму, структуру заняття, засоби і методи, що дозволяють реалізувати поставлене завдання , він повинен подумати про використання спеціальних прийомів, що підвищують пізнавальну активність і емоційне навантаження кожного заняття.
А навіщо, дітям-дошкільникам потрібні знання про історію країни? Адже систематизований курс історії - це завдання школи. Так, звичайно. Але щоб цей курс був засвоєний дітьми добре, необхідно ще до школи сформувати у них первинні достовірні уявлення про історію нашої Батьківщини, інтерес до її вивчення в майбутньому.
В останні роки багато сторінок історії переосмислюються, тому вихователь повинен проявляти коректність у відборі пізнавального матеріалу, враховуючи вікові особливості сприйняття і соціальну підготовленість дитини. У даній книзі автори визначають приблизний обсяг пізнавального матеріалу, який може бути засвоєний дітьми п'яти-семи років на заняттях. У відповідних розділах пропонується методика його піднесення.
Важливо, щоб діти, сприймаючи матеріал, активно думали. Цьому допомагають такі методичні прийоми, як порівняння, питання, індивідуальні завдання, звернення до досвіду дітей, пропозиція задавати питання один одному і вихователю, ігрові прийоми та ін Прийом порівняння дуже необхідний на заняттях, на яких дітей знайомлять з працею людей (порівнюють, що роблять робочі і що роблять колгоспники, чим відрізняється праця хлібороба від праці тваринника, що спільного в їх працю, як орав землю селянин до революції і як орють землю наші колгоспники і т. п.), з народами нашої країни (що спільного і різного в характері праці, побут людей різних національностей), з природою (порівнюють природу півночі і півдня нашої країни) і т. д.
Відповідно до вищевикладеного, можна сформулювати основні напрямки у вивченні регіонального компоненту, які мають значення при ознайомленні дошкільнят з рідним краєм. До них слід віднести:
- Ознайомлення дошкільнят з навколишньою природою;
- Ознайомлення з особливостями свого міста;
- Ознайомлення з культурою і мистецтвом рідного краю;
- Ознайомлення з рідною країною. [49.167]
1.3 Методика ознайомлення з історією рідного краю
1.3.1 Методика і значення ознайомлення дошкільнят з природою рідного краю
Уміння бачити природу - перша умова виховання світовідчуття єдності з нею, перша умова виховання любові до рідного краю через природу. Воно досягається лише при постійному спілкуванні з навколишньою природою. Щоб відчувати себе частиною цілого, людина повинна не епізодично, а постійно перебувати у відносинах з цим цілим. Ось чому гармонія педагогічних впливів вимагає постійного спілкування з природою. [10.116]
Якщо сім'я живе в селі або в невеликому містечку, то спілкування з природою, здається, не становить труднощів. Ну а якщо дитина живе у великому індустріальному місті, на якому-небудь 12-му поверсі? Що ж, і тут є небо і сонце, і зорі. Потрібно навчити дитину бачити їх. Адже дивитися - ще не означає бачити. Сприймається далеко не все те, що друкується на сітківці очей, а лише те, на чому зосереджується увага. Ми бачимо лише тоді, коли усвідомимо. Дітей треба вчити бачити. Це означає не тільки показати, а й описати словесно. Описати фарби і відтінки західного неба та зорі, описати форму хмар і їх забарвлення, описати зоряне небо чи місяць, показуючи все це. Якщо жителі високих поверхів можуть бачити небо з вікна чи з балкона, то інші побачать його, вийшовши на подвір'я. Небо надзвичайно різноманітно і завжди чудово. Споглядати його щодня, протягом усього життя, не може набриднути, як не може набриднути дихати.
Навпаки, кожен день таке споглядання, хоча б протягом декількох хвилин, освіжає душу. Так само потрібно «побачити» снігопад чи дощ, чи грозу.
Рідко зустрічаються міста, де немає річки, ставка чи озера. Вода не так різноманітна, як небо, але і вона багата фарбами, відтінками. Адже є міста і селища, розташовані на берегах морів.
У будинку завжди повинні бути квіти, що їх дитина доглядає, спостерігає і красі яких радіє.
У самому промисловому місті яким і є Тирасполь є дерева у дворах, бульвари, сквери, парки. І тут потрібно вчити дітей «бачити» дерева, квіти, чагарники: помічати особливості і відтінки пелюсток, листя, спостерігати як набухають і розпускаються бруньки або починають жовтіти листя, як зацвітають квіти і дозрівають насіння. Потрібно, щоб дитина вибрав у найближчому оточенні дерево, що йому видається привабливим, і спостерігав за його прив'яданням і зимовим сном. Нехай він належить до улюбленого дерева як до дружньому суті - відвідує його, помічає нові пагони, допомагає йому.
Покажіть дитині особливості поведінки горобців, галок, голубів, навчіть описувати їх оперення, очі, форму тіла і лапок, розкажіть дитині про життя, турботи, про суворі правила зграї і т.п. Влаштуйте годівницю на вікні, і хай дитина підгодовує птахів взимку. Прекрасно, якщо він зможе дізнатися двох-трьох птахів. Адже тварина стає ближче, коли ми бачимо своєрідність його поведінки, його гнів, страх чи радість, його ставлення до інших птахів, до нас самих.
Само собою зрозуміло, що дитина повинна навчитися «бачити» оточуючих домашніх тварин. Не слід переоцінювати «заразність» тварин.
Головне завдання в історичному та естетичному розвитку засобами природи - це пробудження у дітей емоційного ставлення до неї. Емоційне ставлення до природи допомагає зробити людину вище, багатшими, уважніше. [10.120]
Природа є одним з факторів, що впливають на розвиток і формування естетичних почуттів, вона невичерпне джерело естетичних вражень і емоційного впливу на людину. У житті людей природа займає значне місце, сприяє формуванню та розвитку естетичних почуттів і смаків.
Любов до рідної природи виховується з раннього віку. «Саме в цей час необхідно прищеплювати дітям любов до краси, гармонії, доцільності, єдності, які панують у ній».
Естетичні почуття тісно пов'язані з моральними. Любов до Батьківщини - це складне моральне почуття, яке органічно пов'язане з естетичними почуттями, викликуваними спілкування з природою.
Найбільш ефективна послідовність роботи:
-Безпосереднє сприйняття природи,
-Організоване спостереження над природою під час прогулянок та екскурсій.
-Поєднання методу спостереження з методом активних дій під час роботи на дослідному ділянці. [19.71]
В даний час, коли з такою обережністю питання про охорону навколишнього середовища, естетичне виховання засобами природи має знати належне місце в системі естетичного виховання.
Багато що в цьому сенсі залежить від вихователя, від його знань, від його захоплення.
У роботі з естетичного виховання засобами природи з дітьми дошкільного віку вихователь повинен добре знати особливості цього віку.
У дітей цього віку спостерігається велике прагнення до самостійності, незалежності. Вони всі хочуть побачити, все відкрити самі. Цей інтерес спонукає дітей до активної діяльності. Але її напрямок по відношенню до природи може бути різним: одні з них можуть розоряти гнізда, стріляти з рогаток в птахів, а інші - розводити риб, доглядати за голубами.
Виховання - це організація діяльності дитини, у якій важливу роль відіграє організація відносин. Що ж означає організувати діяльність дитини? Поняття діяльності - складне поняття: будь-яка діяльність збуджується потребою, має мотив (більш-менш усвідомлену спонукальну причину) і мета - те, заради чого здійснюється дія. [53.191]
Таким чином, організовуючи діяльність дитини, тобто виховуючи його, потрібно опору у відповідній потреби, спонукати до потрібної мотивації і притягнути до певної мети. Потреби, мотиви і цілі - основа наших відносин і наших почуттів.
Тільки організувавши потреби, мотиви і цілі діяльності своєї дитини відповідної тієї завданню, яку ви ставите у вихованні, можна виховати бажану якість його особистості. А організувати можливо знову ж таки лише в діяльності.
Завдання педагога полягає в тому, щоб направити з'явився інтерес в правильне русло, переконати хлопців, що, винищуючи природні багатства, вони завдають шкоди як красу рідного краю, а й собі (моральний, естетичний). «Полювати» можна з фотоапаратом, і з кінокамерою. Такий вид «полювання» збагатить естетичний, емоційний світ дитини, розвине в ньому спостережливість, допитливість, любов до прекрасного.
У роботі з естетичного виховання важливо знати і враховувати не тільки спрямованість інтересів, а й особливості цього сприйняття (естетичного): сприймаючи явище навколишньої дійсності, людина керується не тільки пізнавальними і моральними критеріями, а й естетичними принципами.
Естетичне сприйняття - це здатність створювати або відтворювати і емоційно забарвлювати цілісні образи під впливом реальних предметів та мистецьких творів. [41.98]
Зміст і багатство почуттів, викликаних безпосереднім спілкуванням з природою, перебувають у прямій залежності від характеру сприйняття. Відповідно до віку естетичне сприйняття має свої особливості, зумовлені запасом уявлень і обсягом життєвого досвіду дітей.
Старші дошкільники, як правило, не можуть правильно оцінювати картину баченого в цілому. У них ще немає здатність об'єднувати, синтезувати окремі сприйняття в загальні враження.
Здатність помітити, виділити гарне розвивається поступово. Але якщо розвиток відбувається стихійно, без цілеспрямованого впливу дитячого саду і сім'ї, то воно може затриматися. Тому вихователь повинен спрямовувати естетичне виховання своїх вихованців, щоб вони на все життя залишилися глухими і сліпі до краси природи.
В.А. Сухомлинський говорив: «Добрий не звалюється з неба. Його треба виховувати ».
Так, доброта по сьогодні стає в ряд з такими якостями, як мужність і хоробрість. А для доброти потрібна велика мужність і хоробрість. Для доброї справи часто потрібно наступити «на горло власній пісні», і це вимагає набагато більше мужності, ніж «наступити на горло» чужої пісні.
Необхідно навчати дітей доброті через співпереживання всьому живому. Бути добрими - значить, вміти співпереживати, тобто вміти розуміти іншого, серцево співчувати йому і прагнути допомогти. Співпереживання потрібно вчити також вдумливо, дбайливо, обережно, як вчать робити дітей перші кроки.
Для навчання співпереживання необхідні спеціальні види діяльності, які спонукають до співчуття та допомоги живим істотам. Форми такої діяльності різноманітні - можна завести акваріум або «звірячу лікарню».
Діти, які виросли в сім'ях, де панувала грубість, навіть жорстокість, не відразу переймаються співчуття своїм маленьким вихованцям. Але уважна турбота про неї самої дитини і співчуття інших обов'язково призводили до того, що в серці дитини прокидалися тепло і жалість до беззахисної істоти.
Спілкування з природою і турбота про неї необхідні для виховання добрих почуттів, обов'язкових для кожної людини.
Домашні тварини - велика допомога у вихованні особистих позитивних якостей дитини, але лише за умови відповідального і дбайливого поводження з цими тваринами. Лише тоді сформуються доброта, відповідальність, почуття обов'язку і т.п.
Ми відповідаємо за живе у нашому рідному краї - і за тварину і за рослина - перед природою, перед суспільством, перед власною совістю.
Таким чином, у дошкільнят переважає когнітивний компонент відношення. Отже, для дошкільного віку, в цілому, характерний когнітивний суб'єктно-прагматичний тип суб'єктивного ставлення до природи.
1.3.2 Методика і значення ознайомлення дітей з мистецтвом
Творча діяльність - форма діяльності людини, спрямована на створення якісно нових суспільних цінностей. Стимулом до творчої діяльності служить проблемна ситуація, яку неможливо вирішити на основі наявних даних традиційними способами. [43.81] Оригінальний продукт діяльності отримується в результаті формулювання нестандартної гіпотези, розсуду нетрадиційної взаємозв'язку елементів проблемної ситуації, залучення неявно пов'язаних елементів, встановлення між ними нових видів взаємозалежності. Передумовами творчої діяльності є гнучкість мислення (здатність варіювати способи рішення), критичність (здатність відмовитися від непродуктивних стратегій), здатність до зближення і Зчеплення понять, цілісність сприйняття та ін Задатки творчих здібностей притаманні будь-якій людині, будь-якій нормальній дитині. Треба зуміти розкрити їх і розвинути. Прояв творчих здібностей варіюють від великих і яскравих талантів до скромних і малопомітних. Але сутність творчого процесу однакова для всіх. Різниця - в конкретному матеріалі творчості, масштабах досягнень і їх суспільної значущості. Елементи творчості проявляються і у вирішенні повсякденних життєвих завдань (їх можна спостерігати в "звичайному" розумовому процесі).
При традиційних формах навчання, дитина, здобуваючи і засвоюючи деяку інформацію, стає здатний відтворити вказані йому способи вирішення завдань, докази теорем і т.п. Однак він не бере участі у творчому пошуку шляхи вирішення поставленої проблеми і, отже, не набуває і досвіду такого пошуку. Чим більше відрізняється від знайомої що підлягає вирішенню проблема, тим важче для студента сам процес пошуку, якщо він не має специфічного досвіду. Тому нерідкі випадки, коли випускник середньої школи, успішно опанував матеріалом шкільної програми, не справляється з конкурсними екзаменаційними завданнями у ВНЗ (побудованими на тому ж матеріалі), оскільки вони вимагають нестандартного підходу до їх вирішення. [11.107]
Висування нової гіпотези у зв'язку з новою проблемою вимагає особливих видів діяльності, вирішальним чином залежать від здібностей дослідника. Ці здібності формуються в діяльності тих, хто навчається. Ніякої розповідь про роль гіпотез не зможе замінити у розвитку здібностей людини до дослідження нехай навіть маленькій, але самостійно висунутої гіпотези. Відомо також, що для вирішення ряду проблем доводиться відкидати всі традиційні шляхи і розглянути їх під зовсім новим, несподіваним кутом зору. Однак знання цього не забезпечує знаходження нового кута зору в процесі конкретного дослідження. Тільки практичний досвід дослідження розвиває цю здатність.
Щоб передати творчий досвід, необхідно конструювати спеціальні ситуації, що вимагають творчого рішення і створюють для нього умови. Можливість конструювання таких ситуацій обумовлена ​​тим, що навчання творчості головним чином здійснюється на проблемах, вже вирішених суспільством і способи вирішення яких вже відомі. Тому для процесу навчання визначення творчої діяльності вимагає коректив. Діти в переважній більшості не створюють нових цінностей для суспільства. Вони відтворюють цінності вже суспільству відомі і тільки в окремих випадках, на певному рівні свого розвитку і в залежності від організуючою діяльності старших, можуть створювати нові цінності і для суспільства. Відсутність громадської новизни в результатах творчості дітей не призводить до кардинальної зміни структури здійснюваного ними творчого процесу. Етапи творчого процесу, властиві йому закономірності виявляються в рівній мірі як у діяльності вчених, так і діяльності школярів. На ранніх етапах навчання прояв спільності творчого шляху тільки ускладнюється відсутністю в учнів необхідної культури. Чим раніше діти набувають уміння коректного докази, здатність до послідовного міркуванню, до співвідношення отриманого розв'язку задачі з шуканим, тим більшою мірою виявляється спільність творчого процесу наукових працівників і дітей. Тому стосовно процесу навчання творчість слід визначити як форму діяльності людини, спрямовану на створення якісно нових для нього цінностей, що мають суспільне значення, тобто важливих для формування особистості як суспільного суб'єкта.
Формування творчого мислення. У практичній і теоретичній діяльності людина стикається із завданнями чи фактами, для яких у його мисленні немає відповідних методів і понять. Трапляється, що завдання, з якими людина зіткнувся, не можуть бути вирішені за допомогою вже відомих людству методів. Пізнавальні процеси, які дозволяють людині вирішувати також ще не вирішені завдання, називають творчим мисленням, Про його формах і операціональних структурах поки відомо мало. Слова типу «осяяння», «натхнення» лише описують факти, коли творче мислення на першому етапі не може цілком протікати у формі понять і логічних операцій, яких у людини ще не існує. Ці слова позначають також, що результат творчого мислення не просто застосування відомих уявлень, понять і операцій, а створення нових образів, значень і способів вирішення завдань, причому таких, які виявляють нові властивості дійсності або дають нові способи її перетворення. Таким чином, творче мислення багато в чому зближується і навіть зливається з творчою уявою. [26.194]
Головне для творчого мислення - нешаблонность, вміння охопити дійсність у всіх її відносинах, а не тільки в тих, які закріплені в звичних поняттях і уявленнях. Щоб повніше виявити властивості певної області дійсності, треба знати всі факти, пов'язані з нею. Щоб виявити неадекватність охоплюють їх понять і методів мислення, треба володіти цими поняттями і методами. Звідси величезна роль знань і умінь у творчому мисленні.
Факти і явища, які поки не вкладаються в поняття, все-таки відображаються свідомістю, мабуть, це відбувається за допомогою уяви. Воно не обмежене рамками логіки і тому допускає будь-які, самі незвичайні, фантастичні співвідношення, об'єднання і перетворення уявлень про речі. Без фантазії немає творчості.
Навчання творчому мисленню за цілями і характером не збігається з навчанням понятійному, логічного мислення. Головне завдання останнього - зводити всі факти, з якими зустрічаються учні, до відомих понять, а всі завдання - до відомих способів вирішення. Навчання творчому мисленню, навпаки, вимагає піддавати все засвоювані поняття і методи критиці та оцінки. Воно повинно вчити людину бачити обмеженість засвоюваних понять і методів, їх схематичність і неповноту в порівнянні зі справжньою дійсністю. Творче мислення повинне вчити людину бачити різницю між реальними фактами і уявленнями про них.
Творче мислення повинне вчити людину сміливості при виході за рамки звичних, освітлених «здоровим глуздом» або авторитетами уявлень, поглядів, способів мислення. І разом з тим воно повинно вчити обережності, самовідданості і критичності в оцінці нових творінь. Воно повинно вчити людину шукати не віру, а докази, не підтвердження, а істину, не заспокоєння, а занепокоєння, не завершення, а початок шляху. Коротше, творче мислення має привчати людини не підганяти факти під готові уявлення про них, а перевіряти ці уявлення фактами, не придумувати штучний світ, придатний для розуміння, а створювати розуміння, придатне для пояснення реального світу. [26.197]
1.3.3 Методика і значення ознайомлення дошкільнят з рідним містом
Відомо, що дошкільний вік - найважливіший період становлення особистості, коли закладаються передумови громадянських якостей, розвиваються уявлення дітей про людину, суспільство та культуру. В. О. Сухомлинський стверджував, що «дитинство - щоденне відкриття світу і, тому треба робити так, щоб воно стало, перш за все, пізнанням людини і Вітчизни, їх краси і величі»
Базовим етапом формування у дітей любові до Батьківщини є накопичення ними соціального досвіду життя у своєму місті, засвоєння прийнятих у ньому норм поведінки, взаємин, прилучення до світу його культури. Любов до вітчизни починається з любові до своєї малої батьківщини - місця, де народилася людина.
Будь-який край, де б людина не жив, неповторний. У кожного місця на землі є своя історія. Тирасполь має багату історію, яку повинні знати наші діти. За останні роки наш місто змінилося: стали чистими і ошатними вулиці, мікрорайони і проспекти, з'явилися нові пам'ятники і парки, стали упорядковувати двори і дитячі майданчики, з'явилося багато нових зелених насаджень та різноманітних красиво оформлених квітучих клумб. Педагогу необхідно прагнути до того, щоб вихованці побачили красу рідного міста, перетворення, що відбуваються в ньому щороку, пишалися своєю малою батьківщиною.
Виховання любові до своєї Батьківщини - це многотрудний, довготривалий, ювелірний процес, він повинен здійснюватися ненав'язливо і постійно. Подібно будь-якому іншому почуттю, патріотизм знаходиться самостійно і переживається індивідуально. Він прямо пов'язаний з особистою духовністю людини, її глибиною. Тому, не будучи патріотом сам педагог не може пробудити почуття любові до Батьківщини. Саме пробудити, а не нав'язати, тому що в основі патріотизму лежить духовне самовизначення. [35.146]
Почуття патріотизму багатогранно за своїм змістом: це і любов до рідних місць, і гордість за свій народ, і відчуття
нерозривності з навколишнім і бажання зберегти і примножити багатство своєї країни. Бути патріотом - означає відчувати себе невід'ємною частиною суспільства. Щоб брати участь в суспільному, політичному та економічному житті своєї країни, людина повинна бути самостійним, ініціативним, інтелектуально розвиненим, вміє встановлювати контакт з людьми, бути терпимим до відмінностей між людьми, поважати права і думки інших. Всі ці якості закладаються вже в дошкільному віці і є складовими громадянського виховання. Дошкільне дитинство - яскравий період життя людини. Що винесе з нього дитина? Звичайно, світлий образ матері, тепло сімейного вогнища. Але є ще й історична пам'ять поколінь. І мені хотілося передати її частинки дітям, наповнивши їх серця незгасаючим світлом народної культури, знанням традицій та історії свого рідного міста, його справжньому житті.
Знайомлячись з рідним містом, його визначними пам'ятками, дитина вчиться усвідомлювати себе живуть в певний часовий період, в певних етнокультурних умовах і в той же час долучатися до багатств національної та світової культури.
Звертаючись до слів В. О. Сухомлинського: «У свідомості кожної людини на все життя вкарбовуються спогади дитинства, назавжди зберігаються сприйняті в дитячі роки яскраві картини, образи». Мені хотілося, що б враження дитинства у дітей стали джерелами любові до рідного міста і до людей, які живуть у ньому, витоками патріотичних почуттів.
Основна ідея знайомства дітей з рідним містом полягає у формуванні у дітей старшого дошкільного віку системних знань з історії та культури рідного міста, вихованні почуття любові до своєї малої батьківщини, гордості за неї.
В основу цієї ідеї лягли такі принципи:
1. Принцип історизму
Він реалізовується шляхом збереження хронологічного порядку, описуваних явищ і зведення їх до двох історичним поняттям: минуле (давним - давно) і сьогодення (в наші дні)
2. Принцип гуманізації
Орієнтований на вищі загальнолюдські поняття - любов до близьких, до рідного міста, до Батьківщини. Я встаю на позиції дитини, не ігнорую його почуття та емоції, бачу в дитині повноправного партнера.
3. Принцип диференціації
Створити оптимальні умови для самореалізації кожного вихованця у процесі освоєння знань про рідне місто з урахуванням віку, статі дитини, накопиченого ним досвіду, особливостей, емоційної та пізнавальної сфери.
4. Принцип інтегративності
Реалізується цей принцип у співпраці з родиною, бібліотекою, краєзнавчим та художнім музеєм, школою. При ознайомленні дошкільників з історико-культурними особливостями міста поєдную різні види діяльності.
5. Принцип наочності
Наочного матеріалу для дітей дошкільного віку з ознайомлення з Тирасполем практично немає. Для того щоб донести до дітей інформацію цікаво і доступно, необхідно виготовити ряд посібників та ігор на основі історичного та краєзнавчого матеріалу. Дотримуватися вимоги до культури показу і до оформлення наочності.
6. Принцип розвиваючого навчання
Використовувати в роботі з дошкільнятами елементи ТРВЗ, намагатися виховувати творчу особистість, яка вміє вирішувати нестандартні ситуації.
Мета педагогічної роботи - запалити іскорки любові до рідного міста, його історії та культурі.
Для досягнення даної мети визначені наступні завдання:
- Розвивати у дітей емоційно - ціннісне ставлення до своєї малої батьківщини
- Формувати інтерес кожного дошкільника до сьогодення та минулого Тирасполя, вміння бачити історію навколо себе (в будинках, у назвах мікрорайонів і т.д.), виховувати повагу і гордість
- Познайомити дітей з культурною спадщиною міста
- Надати можливість дошкільнятам відчути себе маленькими городянами, учасниками життя міста
- Просвіщати молодих батьків через дітей, надавати особистий приклад своїм дітям, залучаючи їх посильно берегти і примножувати багатство рідного міста.
Перед тим як приступити до планування роботи необхідно провести анкетування батьків та бесіди з дітьми з виявлення рівня знань про рідне місто.
Діагностична карта для дітей дошкільного віку включає в себе наступний обсяг знань і уявлень:
v назва, символіка рідного міста;
v історія виникнення міста;
v назва мікрорайонів, вулиць нашого міста;
v промислові об'єкти міста, основні професії людей на цих підприємствах;
v пам'ятники;
v знамениті люди, що прославили наше місто;
v пам'ятки;
v культурну спадщину рідного міста. [33.117]

2. Практична частина
2.1 Наукове припущення, завдання і методи дослідження методики ознайомлення дошкільників з історією рідного краю з використанням регіонального компонента в МДОУ № 52 «Іскорка» м. Тирасполь. Констатуючий експеримент
Моя мала Батьківщина. У кожної людини вона своя, але для всіх є тією дороговказною зіркою, яка протягом всього життя визначає дуже багато чого, якщо не сказати - все!
Опора на красу навколишнього світу, культурні цінності та історію рідного краю - вірний шлях підвищення якості виховання і навчання.
Розуміння Батьківщини у дошкільнят тісно пов'язано з конкретними уявленнями про те, що їм близько і дорого.
Навчити відчувати красу рідної землі, поважати і пишатися людьми живуть на цій землі, виховувати любов до рідних місць, до всього що оточує дитину з дитинства - одна з головних завдань педагогів, батьків. Культура, природа рідного краю повинна увійти в серце дитини і стати невід'ємною частиною його душі. Любити Батьківщину - значить знати її, знати перш за все свою малу Батьківщину. Використовуючи в роботі з дітьми краєзнавчий матеріал, ми виховуємо патріотичні почуття, які зберігаються на все життя і служать духовному розвитку особистості. Краєзнавство - соціально значуще і необхідне в роботі з дітьми. Його значення важко переоцінити: виховуючи дітей на подіях, тісно пов'язаних з історією, природою рідного краю, ми тим самим формулюємо глибоку прихильність до нього, почуття гордості. Знайомство з історією, культурою, природою, побутом людей, що живуть поруч, дозволяє краще відчути рідне місто, а значить стати творцем своєї малої Батьківщини.
«Повага до минулого - ось що відрізняє дикість від вихованості», - ці слова А.С. Пушкіна актуальні і сьогодні.
Мета даної методики - залучення дітей до історичних та духовних цінностей рідного краю, виховання поваги до культурних та національних традицій, формування пошукової мотивації краєзнавчої діяльності.
Для досягнення цих цілей поставлені такі завдання:
- Сформувати у дітей громадянськість, почуття любові і гордості до батьківщини на основі вивчення історії, природи рідного краю;
- Спроектувати культурно - освітнє середовище в ДОУ;
- Орієнтувати батьків на морально - патріотичне виховання дітей у сім'ї. Проводити обмін досвідом з цієї проблеми між батьками.
Для вирішення поставлених завдань були обрані наступні напрямки краєзнавчої роботи: географічне, історичне, літературне, художнє, так як аналіз теоретичних джерел, рекомендацій показав, що найбільш ефектним буде поєднання краєзнавчої роботи з морально - патріотичним, естетичним, екологічним, трудовим вихованням.
Робота по цих напрямах була розбита на п'ять етапів:
інформаційний; технологічний;-організаційний;-практичний;-результативний.
Етапи реалізації методики з ознайомлення з рідним краєм (м. Тирасполь)
1. Етап Інформаційний
Основне завдання інформаційного етапу - відпрацювати з маси вражень, одержуваних дитиною, найбільш доступні йому: природа рідного краю; працю людей, традиції, суспільні події. Причому епізоди, до яких привертається увага дітей, повинні бути яскравими, образними, конкретними, що викликають інтерес; особливо виділивши найбільш характерне для даної місцевості або даного краю.
Будь-який край, область, навіть невелике село неповторні. У кожному місці своя природа, свої традиції і свій побут.
Відбір відповідного матеріалу з літератури з даної теми, дозволив сформувати у дошкільнят уявлення про те, чим славний рідний край. Умовно зміст знань про рідний край розділене на три основні розділи: світ природи, діяльність людей і культурний вигляд.
В основу систематизації знань дітей про рідний край покладена взаємозв'язок між трьома цими розділами, здійснювана через взаємодію людини зі світом природи. Саме трудова діяльність людини є тією сполучною ланкою, яка забезпечує «перетворення» світу природи в «культурний вигляд» будь-якого краю. Засвоєння дітьми такого роду взаємозв'язків вже на дошкільної ступені буде сприяти не лише формуванню уявлень про цілісну «картині світу», але і допоможе опанувати «культурологічним баченням», проникнути в приховану сутність багатьох явищ, зрозуміти діалектику історичних подій.
Покажемо це на конкретних прикладах.
Тираспольський район багатий своєю природою, природними ресурсами. Тому тут знайшли своє яскраве вираження різні сторони життєдіяльності людей.
Опановуючи таким підходом до пізнання навколишнього світу, діти намагаються знайти причину того чи іншого явища (у тому числі і історичного), встановити взаємозв'язок минулого, теперішнього, майбутнього. Відповідно цим був визначений один із основних принципів відбору знань для дошкільнят історичного характеру, умовно названий «принцип айсберга». Ступінь глибини таких знань обумовлена ​​відповідної наочної представленістю: наявність пам'яток, будівель та інших визначних пам'яток визначає необхідність історичного екскурсу в минуле.
Таким чином, в основу розробки змісту і технології ознайомлення дітей з рідним краєм були покладені такі принципи:
1) енциклопедичності.
2) Краєзнавчий (регіональний).
Інтеграції - встановлення співвідношення між інформацією природничо-наукового характеру та відомостями про людської діяльності (Н. Ф. Виноградова).
Культурологічний - залучення дітей до витоків культури.
Тематичний - розподіл матеріалу на основні теми (цикли).
Наочності - умовно позначений як «принцип айсберга».
Безперервність і наступність педагогічного процесу.
Диференційований підхід до кожної дитини, максимальне врахування його психологічних особливостей, можливостей та інтересів.
Розвиваючий характер навчання, що базується на дитячому активності.
Для здійснення даного проекту використовувалися сучасні методи до ознайомлення дітей з навколишньою дійсністю:
методи ознайомлення дітей з соціальною дійсністю С.А. Козлова;
методи, що підвищують пізнавальну активність;
методи, спрямовані на підвищення емоційної активності;
методів, які сприяють встановленню зв'язків між різними видами діяльності;
методи навчання та розвитку творчості (Н. М. Подьяков);
методи ТРВЗ (див. табл. 1)
Не менш важливою умовою даного проекту є тісний взаємозв'язок з батьками. Дотик до історії своєї сім'ї викликає у дитини сильні емоції, змушує співпереживати, уважно ставитися до пам'яті минулого, до свого історичного коріння. Взаємодія з батьками з даного питання сприяє дбайливому ставленню до традицій, збереженню вертикальних сімейних зв'язків.
«У вашій родині і під вашим керівництвом росте майбутній громадянин <...> Все, що відбувається в країні, через вашу душу і вашу думку повинно приходити до дітей», - цю заповідь А.С. Макаренко необхідно використовувати при роботі вихователя і з дітьми, і з їхніми батьками.
Аналіз літератури з даної теми, дозволив зробити висновок про те, що любов до рідного краю буде виховуватися лише при цілеспрямованому керівництві педагога, систематичному навчанні на заняттях і при тісній взаємодії з батьками.

Таблиця 1 - Методи ознайомлення дітей з навколишнім діяльністю
Методи підвищення пізнавальної активності (С. А. Козлова)
Методи підвищення емоційної активності (С. А. Козлова)
Методи і прийоми встановлення зв'язків між різними видами діяльності (С. А. Козлова)
Методи навчання і розвитку творчості (Н. М. Поддьяков)
Методи ТРИЗ
Елементарний і казуальний аналіз (причинні зв'язки); порівняння; метод моделювання та конструювання; метод питань; метод повторення; рішення логічних завдань; екс-періментірова-ня і досліди.
Ігрові уявні ситуації, придумування казок, ігри - драматизації; сюрпризні моменти; елементи новизни; гумор і жарт.
Прийом пропозиції та навчання способом встановлення зв'язку між різними видами діяльності; перспективне планування; використання в одному виді діяльності прийомів і навичок, отриманих в інших видах діяльності; бесіда; метод опосередкованого перемикання дітей на іншу діяльність.
Емоційна насиченість оточення; мотивування дитячої діяльності; дослідження предметів і явищ живої та неживої природи (обстеження);
прогнозування (уміння розглядати предмети і явища в русі - минуле, сучасне, майбутнє);
ігрові приклади;
гумор, жарт; дитяче екс-перементі-ро-вання;
проблемні ситуації та завдання; питання, що задаються дітьми; неясні знання, здогадки, припущення.
Метод проб і помилок (МП і О);
метод протии-воречия; метод морфологічного аналізу (МА); метод фокальних об'єктів, метод мозкового штурму, метод сінексі-ки;
метод контрольних питань; оператор РВС; системний оператор (СО); ресурси; моделювання
2. Етап Технологічний
Система і послідовність роботи з виховання любові до Батьківщини, до малої батьківщини може бути надана таким чином (рис. 1).

Рис. 1

Планування даної роботи найбільш доцільно з наступних тем:
I «Моя сім'я» 1) Сім'я
2) Я і моє ім'я
3) Бабусі і дідусі
4) Родовід
5) Люди інших національностей
II «Мій улюблений місто»
1) Я люблю свій дитячий сад і район де я живу
2) Історія міста
3) Вулиці рідного міста
4) Символіка
5) Промисловість (Про працю людей)
III «Хто прославив наше місто» 1) Захисники землі Нелідовской2) Художники
3) Поети
IV «Світ природи міста і району» 1) Тваринний мір2) Рослинний мір3) Корисні іскопаемие4) Водні об'єкти

Т ематіческій план роботи по ознайомленню дітей з рідним краєм
Тема
Зміст заняття з
ознайомлення з оточуючим
світом
Зв'язок з іншими видами спільної діяльності педагогів і дітей
«Моя сім'я»
Заняття № 1,2
Я і моє ім'я, моя сім'я. Мета: розвивати самопізнання і виховувати у дитини повагу до себе; допомогти дитині усвідомити себе, свої переваги й недоліки; викликати бажання розповісти про взаємовідносини-шеніях між дітьми і дорослими в сім'ї; викликати бажання поділитися своїми думками, почуттями про свою сім'ю. Хід: бесіда з дітьми «Для чого людині ім'я?», Гра «Повне, неповне ім'я», етюд «Назви ласкаво»
Заняття № 3
Бабусі й дідусі Мета: запропонувати дітям дізнатися і розповісти про історію своєї родини. Формувати правильне ставлення до сім'ї, сімейних традицій.
Сюжетно - рольова гра «Сім'я»
Малювання:
«Виготовлення іменних карток
на шафки »,« Моя сім'я ».
Запрошення на «солодкий стіл» бабусь і дідусів. Теми: «Золоті руки», «Служба в армії».
Спортивна розвага «Тато, мама і я - спортивна сім'я». Виставка малюнків «Моя сім'я».
Мій улюблений місто
Заняття № 1
Історія міста
Мета: ознайомити дітей з історією виникнення міста, його пам'ятками; виховувати інтерес до історії рідного міста, почуття любові і патріотизму
Заняття № 2
Вулиці рідного міста Мета: ознайомити дітей з назвами вулиць міста, з назвою вулиці, де живуть; розповісти, на честь кого названі вулиці.
Заняття № 3
Знайомство з державною символікою міста
Мета: ознайомити дітей з державними символами міста: прапором, гербом, мелодією гімну. Розкрити значення державних символів. Про працю людей
Заняття № 4
Мета: ознайомити дітей з працею людей працюють на транспорті (пасажирському та вантажному).
Заняття № 5
Мета: ознайомити дітей з професією пожежника.
Заняття № 6
Звідки до нас прийшла меблі Мета: ознайомити дітей з виробництвом меблів. З підприємствами, що займаються цієї виробництвом
Екскурсія в міський краєзнавчий музей.
Екскурсія до залізничного вокзалу.
Відвідування Дитячої міської бібліотеки.
Розгляд фотографій із зображенням самих знаменитих місць у місті.
Малювання: «Що найбільше запам'яталося з екскурсії»
Екскурсії по вулицях міста:
Радянська, Лермонтова, Пушкіна,
Карбишева та ін
Сюжетно-рольова гра «Пошта»
(Назва адреси будинку, дитячого
саду). Екскурсія до музею школи
№ 4 ім. Карбишева.
Екскурсія на площу «ім. В.І.
Леніна »
Малювання: «Герб міста».
Аплікація: «Прапор міста».
Ручна праця.
Виготовлення макета «Площа
«Ім. В.І. Леніна »у майбутньому».
Оформлення стенду «Праця людей різних професій» (разом з батьками).
Аплікація: «Транспорт» (за вибором вихователя). Акція «Бережи повітря»
Екскурсія в пожежну частину. Спортивна розвага «Пожежні навчання».
Колективна праця: ремонт меблів Акція: «Бережи дерева
Знамениті люди міста
Заняття № 1
Захисники землі нелідовсской Мета: формування у дітей патріотичних почуттів, заснованих на ознайомленні з бойовими традиціями нашого народу і пам'ятниками бойової слави. Виховання любові і поваги до захисників Батьківщини на основі яскравих вражень. Історичних фактів.
Екскурсії до пам'ятників бойової слави.
Цільові прогулянки по вулицях міста носять імена героїв Вов.
Вікторина «Бойова слава нашого міста».
Зустрічі дітей з учасниками ВВВ, ветеранами праці (д / з)
Заняття № 2
«Художники і поети землі придністровської»
Мета: Розширити знання дітей про рідний край. Виховувати любов, почуття симпатії до нього. Вчити бачити прекрасне навколо себе, розповідати про це. Розвивати уяву і творчість.
Екскурсії щоденні в міський виставковий зал.
Запрошення в дитячий сад поетів і художників. «Вечір поезії», «Вернісаж»
Світ природи
Заняття № 1
Тваринний світ
Мета: підвести дітей до розуміння, що в світі природі є ще дивовижний світ - світ тварин, ввести і обгрунтувати класифікацію тварин на диких і домашніх (за стосункам з людиною).
Заняття № 2
Рослинний світ Мета: Підвести дітей до розуміння того, що в природі є ще один світ (дивовижне царство) - світ рослин; ввести і обгрунтувати класифікацію рослин на дикі і культурні (за взаємовідносинами з людиною).
Заняття № 3
Земні і підземні багатства рідного краю.
Мета: ввести дітей у світ каміння; розглянути з ними колекції мінералів, дати деякі цікаві відомості з історії каменів (використання, цінність краса).
Малювання «Цар звірів наших лісів»
Ліплення: зайця, леси, кабана, вовка.
Складання схем і таблиць.
Збирання матеріалу для гербаріїв (насіння, квіти, рослини).
Залучити дітей до збирання колекції каменів.
Ц іклограмма поетапної роботи з дітьми з виховання любові до малої батьківщини
1-й тиждень
2-й тиждень
3-й тиждень
4-й тиждень
1-а пол. дня:
Народження проблеми
2-га пол. дня:
Пропозиції дітей (складання плану)
1-а пол. дня:
Бесіди з дітьми про минулих вихідних (що дізналися нового по темі)
2-га пол. дня:
Сюжетно-рольова гра
1-а пол. дня:
Бесіди про минулих вихідних (що нового дізналися по темі)
2-га пол. дня:
Поповнення колекцій
1-а пол. дня:
Класифікація зібраних до виставки матеріалів
2-пол.дня:
Підготовка до виставки
1-а пол. дня:
Екскурсія по місту
2-га пол. дня:
Підведення підсумків
(Замальовка побаченого,
бесіда)
1-а пол. дня:
Розгляд
альбомів, екскурсія
до музею
2-га пол. дня:
Сюжетно-рольова гра
1-а пол. дня:
Екскурсія по місту
2-га пол. дня:
Продуктивна діяльність (Ручна праця)
1-а пол. дня:
Екскурсія
2-га пол. дня:
Підготовка до виставки (розвага)
1-а пол. дня:
Екскурсія по місту
2-га пол. дня:
«Солодкий вечір»: запрошення гостей
1-а пол. дня:
Заняття Екскурсія
2-га пол. дня:
«Солодкий вечір»
1-а пол. дня:
Заняття Екскурсія
2-га пол. дня:
«Солодкий вечір»
1-а пол. дня:
Підготовка до розваги
2-га пол. дня:
Розвага
1-а пол. дня:
Заняття, екскурсія, спостереження
2-га пол. дня:
Поведінка підсумків (малювання)
1-а пол. дня:
Заняття, спостереження, екскурсії
2-га пол. дня:
Підведення підсумків (ліплення)
1-а пол. дня:
Спостереження, розглядання, цільові прогулянки
2-га пол. дня:
Підведення підсумків (ручна праця)
1-а пол. дня:
Ігри
2-га пол. дня:
Підготовка до виставки
1-а пол. дня:
Ігри
2-га пол. дня:
Індивідуальна робота з дітьми, підведення підсумків за тиждень
1-а пол, дня:
Ігри
2-га пол. дня:
Підведення підсумків за тиждень, індивідуальна робота
1-а пол. дня:
Ігри (настільно-друковані)
2-га пол. дня:
Підведення підсумків за тиждень, індивідуальна робота
1-а пол. дня:
Відкриття виставки (акція)
2-га пол. дня
Запрошення батьків на виставку (прийняти участь в акції)
П лан роботи сімейного клубу «Погляд»
Мета: - емоційно підтримувати впевненість батьків у власних педагогічних силах.
розвивати активний інтерес батьків до виховання своєї дитини, усвідомлене ставлення до батьківства. збагачувати досвід батьків методами сімейного виховання. Завдання: залучення батьків до орбіту педагогічної діяльності, їх зацікавлена ​​участь у виховно - освітньому процесі необхідного для розвитку дитини.
Учасники: батьки, педагоги.

Дата
Тематика і форма проведення
Участь дітей
Відповідальний
IX
Вечір запитань і відповідей «Виховання любові до малої Батьківщини», залучення батьків до участі в проекті.
Вихователь, психолог.
X
Зустріч з батьками «Усний
журнал »
Тема: Моя сім'я
а) Виступ педагога: «Рольсемьі і сімейних традицій ввоспітаніі дитини дошкільного віку»;
б) Рекомендації психолога
Виставка малюнків «Моя сім'я».
Вихователь, психолог.
XI
Семінар - практикум: «Природа рідного краю в житті дошкільника»
а) До здоров'ю без - ліків;
б) Дегустація вітамінного чаю
Виставка виробів з природного матеріалу: «Руками дітей та їх роди-вачів». Діти в групі розповідають як і де збирався природний матеріал.
Медсестра, вихователі.
XII
Консультація: «Як провести вихідний день з сім'єю». Екскурсія (піша) по місту. Пропонується маршрут екскурсії (маршрут кожного тижня змінюється).
Результати екскурсії: діти і батьки готують разом (малюнки, фотографії, розповіді). Діти діляться своїми враженнями, знаннями в групі (заповнюють «Вікно» «Хроніка життя в групі»).
Вихователі
I
Консультація: «Свята в сім'ї" (рекомендації щодо проведення Новорічних свят використовуючи місцеві традиції).
Спільне розвага співробітників, батьків і дітей; «Святкова ялинка».
Музичний керівник, вихователі.
II
Круглий стіл «Чоловіче виховання в сім'ї»: а) Проблеми спілкування б) Бібліотека для батьків «Вчимося спілкуватися з дитиною»
Запрошення на свято тат і дідусів служили в гарячих точках.
Психолог, вихователь.
III
Диспут: «Ким буде ваша дитина, коли виросте?» Консультація «Залучення дітей дошкільного віку до праці».
Зустрічі з цікавими людьми, різних професій. Виставка малюнків: «Ким я хочу стати»
Вихователі
IV
Консультація: «Залучення дітей дошкільного віку до мистецтва».
Відвідування разом з дітьми міських художніх виставок.
Вихователь, працівник міського виставкового залу.
V
Наші успіхи, і підсумки спільної роботи за рік. Побажання на майбутнє.
Виставка малюнків та макетів «Місто майбутнього».
Анкета для дітей «Що ти знаєш про своє місто?»
1. Як називається наша країна?
2. Як називається місто, в якому ти живеш?
3. Хто заснував наше місто?
4. Скільки місту років?
5. Які головні вулиці і площі ти знаєш?
6. Як називається вулиця, якій ти живеш? Чому вона так називається?
7. Пам'ятники, яким знаменитим людям, котрі прославили наше місто, ти знаєш?
8. Яких великих людей, які прославили наше місто, ти знаєш?
9. Звідки ти це знаєш? Хто тобі про це розповів?
10.Що б ти ще хотів дізнатися про наше місто?
Анкета для батьків «Наше місто»
1.Проявляет Ваша дитина інтерес до нашого міста?
2.Як виявляється цей інтерес?
3.Что саме найбільше цікавить Вашої дитини (вулиці і площі, пам'ятники, історичні місця, парки і т.д.)?
4.Інтересуется Ваша дитина історією нашого міста? У зв'язку з чим?
5.Как часто Ви робите екскурсії з дітьми по нашому місту?
6.Как допомогу Ви хотіли б отримати від дитячого садка по даному питанню.
3. Етап Організаційний
На організаційному етапі пропонується проектування культурно-освітнього середовища в МДОУ. дитячому саду була організована розвиваюче середовище, що складається з двох блоків: макро-і мікросередовища, кожен з яких включав кілька компонентів (див. схему)
Центральною ланкою в макросередовищі МДОУ по знайомству з рідним краєм є Центр краєзнавства.
При його створенні були дотримані наступні умови.
1.Пріорітетность регіонального культурної спадщини.
Відповідно до цього був підібраний матеріал про Тирасполі та придністровському краї, що включає як відомості про історичне минуле, так і про сучасному культурному образі рідного краю. Зміст відображено фотографіями, макетами, альбомами та спеціальною літературою (художньої та довідково-інформаційної). іроко представлений матеріал про Придністров'я та Молдови. Відібрано ті міста і райони області, де розвивалися широко відомі народні промисли. Крім цього є карти, буклети, схеми, моделі, символи для ознайомлення з містом, які допомагають дітям краще засвоїти матеріал.
2.Інтегратівность знань.
Встановлення взаємозв'язку про природному і соціальному оточенні. Організація цієї умови забезпечує формування у дітей цілісної картини світу. Відповідно до цього був підібраний матеріал про заповідні місця придністровського краю, про взаємозв'язок особливостей ландшафту і діяльності людини.
3.Удовлетвореніе потреби дитини у пізнанні рідного краю.
Відповідно до цієї умови представлена ​​панорама рідного міста та карта Придністров'я з гербом та прапором (спільна робота вихователя, дітей та батьків).
4.Діалогічность.
Реалізує характерні і різнорівневі діалоги культур, часів, дитини з культурою минулого й сьогодення. З цією метою оформлений куточок «російська світлиця», де представлені предмети і елементи побуту російського, молдавського і українського народу.
5.Розвиток дитини у діяльності.
Відповідно до цього у макросередовищі МДОУ створена майстерня художньої праці, де діти займаються різними видами художньо - творчої діяльності (гурток «хотілкою-умелкі»).
6. Опора на емоційно - почуттєву сферу дитини.
Це простежується у музичній діяльності. У роботі з дітьми використовується фольклор республіки (частівки, потешки, пісні), народні музичні інструменти.
Крім основного Центру краєзнавства (макросередовище) оформлено міні - центр краєзнавства в групі (мікросередовище).
З урахуванням вікових особливостей дітей був відібраний найбільш актуальний для кожного вікового періоду обсяг матеріалу.
Так у старшій групі були представлені альбоми про найближче оточення («Моя сім'я», «Вулиці нашого району», «Мій дитячий сад» тощо); оформлені вітрини по мікрорайону «Пам'ятки рідного міста».
У підготовчій групі тематика розширилась. Оформлено альбоми «Промисловість міста Тирасполя», «Люди нашого міста»; зібрані колекції насіння, каменів, гербарій «Рослини нашого краю»; оформлені вітрини продукції підприємств нашого міста; підібрані карти і схеми міста, його герб і прапор, матеріал про захисників придністровської землі . Весь цей матеріал збагачує уявлення дітей про рідний край, позитивно відбивається на розвитку дитини.
У групі створені умови для прояву дитячої фантазії та ініціативи. Враження про рідний край діти можуть відображати у малюнках, у спільних з батьками та вихователями роботах (виготовлення макетів, моделей, виробів з глини, пластиліну, природного та непридатного матеріалу).
Елементами ігрового середовища є серія дидактичних ігор з ознайомлення з рідним краєм: «Дома бувають різні», «Дорожні знаки», «Збери герб і прапор», «Хто перший знайде дорогу до дитячого саду», «Міський транспорт», «Зелений друг» , «Мозаїка з видом пам'яток міста» та ін
Важливо відзначити, що проведена робота ефективна тільки за умови активної взаємодії дітей з дорослими (батьками і вихователями). Так екскурсії, спільні свята та вікторини створюють у дітей потужну мотивацію до пізнання, будучи тим емоційним фоном, на якому засвоєння достатньо складних відомостей йде легко і невимушено.
Таким чином, створені умови виступають соціокультурним середовищем, що створює оптимальні умови для формування у дітей цілісної картини світу, виховання патріотизму, засад громадянськості, а також інтересу до своєї малої батьківщини.
4. Етап Практичний
Спочатку план роботи включав в себе:
Співпраця з міським музейно-виставковим залом, дитячою бібліотекою, з музеями шкіл.
Екскурсії по вулицях міста, до пам'ятників та пам'ятних місць.
Зустрічі з цікавими людьми.
Акції: природоохоронні, милосердя.
Пізнавальні ігри, вікторини, конкурси, музично-літературні вечори.
Збір матеріалів про історію міста, його вулиць, дитячого саду.
Виставки малюнків, фотографій, виробів на краєзнавчі теми, збирання колекцій.
Для підвищення рівня знань дітей про рідне місто та їх мотивації до подальшої діяльності, до плану роботи були включені міські заходи краєзнавчого характеру. Ми побували в музейно-виставковому залі на тематичних заняттях: «Знайомтеся - музей», «Як з'являються колекції», «Придністровська історія:« О роде Тирасполь »,« Вулицями міста »; відвідали експозиції:« Сама земна з професій »,« Життя заповідна »,« Тирасполь в роки війни »,« Народний костюм Тверської землі »; відвідували краєзнавчий відеосалон, де нам пропонували перегляд короткометражних фільмів:« Екологія району »,« Щоденник партизана »,« Велика історія маленького міста »,« Мохнате диво » . З великим інтересом діти відвідували виставки місцевих художників, «Кіцканскій ліс», «Природа рідного краю»).
Ми дуже багато працюємо з книгою краєзнавчої спрямованості. Вона допомагає пробудити у дітей цікавість, оцінити красу рідного краю, людей, які живуть поруч або жили колись на цій землі. Але книга не може замінити безпосереднього спостереження, тому ми регулярно здійснюємо піші екскурсії, збираємо матеріал про вулиці нашого міста. Дітям було цікаво дізнатися, чому та чи інша вулиця носить таку назву, які цікаві будівлі, установи є на ній і тд .. Весь зібраний матеріал оформляємо у вигляді альбомів («Нелідово сьогодні», «Нелідово в минулому столітті»).
У міської Дошки пошани діти дізналися про кращих людей міста наших днів і про тих, хто носить звання «Почесний громадянин». На стіні Пам'яті біля Вічного вогню діти знайшли прізвища людей, які віддали життя в боях за Батьківщину, поклали квіти.
Знахідкою в реалізації поставлених цілей стала пошукова робота. Діти разом з батьками та вихователями збирали матеріал з газет і журналів (альбом «Це цікаво»), вели пошукову діяльність, щоб поповнити сторінки «Книги рекордів дитячого саду», збирали матеріал для дитячої газети «Ластівка», щоденно вели екран «Хроніка життя в групі », збирали колекції насіння, значків, каменів і тд .. Зустрічі з цікавими людьми - ветеранами ВВВ та праці, з Нелідовський літераторами, художниками, з співробітниками заповідника розширили уявлення дітей про сучасний світ.
Екологічне виховання є складовою частиною проекту. Виховання любові до рідного краю нерозривно пов'язане з дбайливим ставленням до природи. Уникнути одноманітності в роботі з дітьми допомогли нетрадиційні форми. Це виставки виробів з природного матеріалу, участь в акціях милосердя, природоохоронних акціях (озеленення ділянок Д / С), походи до річки, на луг, лісову галявину, участь у святах природи, що проводяться в д / с, а так само педагогами початкової школи ( «День землі», «День води»). Вся ця робота не тільки вчила чуйності, доброті, чуйності, але і служила згуртуванню дітей, розвивала їх активність і творчі здібності. На закінчення хотілося б відзначити, що проведена робота ефективна тільки за умови активної взаємодії дітей з дорослими.
5. Етап Результативний
На даному етапі підводилися підсумки всієї виконаної роботи.
Заключна діагностика показала, що знання дітей про рідний край досить глибокі, систематизовані. Діти оволоділи позитивними зразками поведінки в природі і в суспільстві, посилився їхній інтерес до історії рідного краю, до людей, їх оточуючим.
Дана робота знайшла гарячий відгук з боку батьків. Вікторина, проведена на заключному етапі, показала, що батьки активно включилися в краєзнавчу роботу, разом з дітьми узагальнили і уточнили свої знання. Крім того, дана робота мала ще один позитивний результат: між батьками і дітьми встановилися міцні партнерські відносини.
Таким чином, можна вважати, що мета даної методики досягнута. Діти долучилися до історичних та духовних цінностей рідного краю, з повагою ставляться до культурних національних традицій. Нам вдалося зорієнтувати батьків на морально-патріотичне виховання дітей у сім'ї.
2. 2 Формування знань про історію рідного міста у дітей старшого дошкільного віку (формуючий експеримент)
Завдання
Зміст діяльності
Виховання любові до своєї малої Батьківщини, бережливого ставлення до свого міста
I. Заходи
1. Конкурс оповідань «Біографія моєї вулиці»
2. Конкурс творів, оповідань «Моє місто в майбутньому»
3. Екскурсія на меморіал Слави.
4. Туристичний експрес «Вулиця - пам'ятник людині» (вул. 25 Жовтня, площадь.Суворова)
5. Екскурсія до краєзнавчого музею міста.
6. Екскурсія до Дошці пошани. Розповідь про кращих людей наших днів.
II. Заняття в групі
1. «Ким і чим славний моє місто»
2. Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни »
3. Зустрічі з трудівниками тилу
4. Зустрічі з художниками, поетами, письменниками.
III. Акції
1. «Кожному куточку міста - турботу і увагу» (прибирання закріпленої території)
2. «Пізнаємо рідний край» (походи по історичних місцях міста).
Анкета для дітей «Що ти знаєш про своє місто?»
1. Як називається наша країна?
2. Як називається місто, в якому ти живеш?
3. Хто заснував наше місто?
4. Скільки місту років?
5. Які головні вулиці і площі ти знаєш?
6. Як називається вулиця, якій ти живеш? Чому вона так називається?
7. Пам'ятники, яким знаменитим людям, котрі прославили наше місто, ти знаєш?
8. Яких великих людей, які прославили наше місто, ти знаєш?
9. Звідки ти це знаєш? Хто тобі про це розповів?
10. Що б ти ще хотів дізнатися про наше місто?
Анкета для батьків «Наше місто»
1. Чи виявляє Ваша дитина інтерес до нашого міста?
2. Як проявляється цей інтерес?
3. Що саме найбільше цікавить Вашої дитини (вулиці і площі, пам'ятники, історичні місця, парки і т.д.)?
4. Чи цікавиться Ваша дитина історією нашого міста? У зв'язку з чим?
5. Як часто Ви робите екскурсії з дітьми по нашому місту?
6. Яку допомогу Ви хотіли б отримати від дитячого садка по даному питанню.
Мета: формування знань дітей експериментальної групи про історію рідного міста через використання музейних експонатів і народної творчості.
Завдання формуючого експерименту:
1. Розробити систему занять з історії рідного міста для ознайомлення дітей з музейними експонатами і народною творчістю.
2. Збагатити розвиваюче середовище групи музейними експонатами, реквізитами для сюжетно-рольових ігор етно-фольклорної тематики.
3. Розробити систему настільних ігор етно-фольклорної тематики, що сприяють розвитку історичних знань дітей.
4. Розробити консультації для вихователів та батьків по залученню їх до історичного виховання дошкільнят.
Сприяти створенню в батьківському клубі етно-сімейного музею. Для проведення формуючого експерименту були використані такі групи методів:
1. Наочний (використання експонатів - національні костюми, домашнє начиння, вироби декоративно-прикладного мистецтва та ін.)
2. Словесні (бесіда, використання фольклору та ін.)
3. Практичні (прийоми, вправи, самостійна робота дітей).
4. Ігрові (настільні, сюжетно-рольові, сюрпризні моменти).
У експерименті брала участь підгрупа дітей у віці 6-7 років з різним рівнем художнього розвитку. Діти контрольної підгрупи займалися за традиційною методикою відповідно з програмою ДОО.
Для експериментальної підгрупи дітей відповідно до програми була складена тематика занять протягом навчального року.
2.3 Аналіз експериментальних даних (контрольний експеримент)
На даному етапі експериментальної роботи нами вирішувалися такі завдання:
- Провести повторне діагностичне обстеження дітей і виявити рівень розвитку історичних знань про рідне місто у дітей після виконаної роботи.
- Порівняти результати контрольного та констатуючого етапів.
- Зробити висновок про спроможність висунутої нами гіпотези.
В кінці експериментальної роботи ми знову вирішили перевірити рівень розвитку у дітей історичних знань про рідний край. Відповіді дітей ми відобразили в таблицях 2 і 3.
Таблиця 2 - Відповіді дітей контрольної групи в балах
№ п / п
Група
Відповіді дітей в балах
Сума балів
Номери питань
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Ангеліна Б.
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
12
2
Аліна Б.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
3
Оля В.
1
1
1
0
1
1
0,5
0,5
1
1
1
0
1
1
1
12
4
Юля Г.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
5
Настя Д.
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0,5
0,5
1
1
1
12
6
Дарина Д.
1
0
1
0
1
1
0
0
0,5
0,5
0
0,5
0
0,5
0
6
7
Максим К.
1
1
0
0
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
12
8
Саша К.
1
0
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
0
1
1
0
1
11
9
Денис К.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
10
Андрій М.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Таблиця 3 - Відповіді дітей експериментальної групи в балах
№ п / п
Група
Відповіді дітей в балах
Сума балів
Номери питань
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Сашко П.
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
12
2
Олеся П.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
3
Ярослава Р.
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
12
4
Олена С.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
5
Катя Т.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
6
Оля X.
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
1
1
1
1
0,5
0,5
9
7
Артем О.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
8
Коля С.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
9
Гриша Т.
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0
1
1
1
1
1
1
0
12
10
Максим Б.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1 бал - правильна відповідь
0,5 бала - неповний відповідь
0 балів - неправильна відповідь
Кількісний аналіз отриманих даних відображено у таблиці 4.
Таблиця 4 - Кількісні показники сформованості історичних знань про історію рідного міста у дітей
Групи
Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень
Контрольна А
4 чол 40%
5 чол. 50%
1 чол. 10%
Експериментальна Б
6 чол. 60%
3 чол. 30
1 чол. 10%
Дані таблиці ми висловили у вигляді гістограми.

Гістограма 1
Таким чином, ми виявили, що знання дітей про історію рідного міста в експериментальній групі після цілеспрямованого навчання збагатилися і кількість дітей, що знаходяться на високому рівні розвитку збільшилося - тепер воно становить 60%, 30% дітей знаходяться на середньому рівні; на низькому рівні 10% дітей.
У таблиці 5 ми відобразили рівень морального розвитку дітей контрольної групи на констатирующем і контрольному етапі експерименту відповідно до набраної сумою балів з діагностики.
Таблиця 5
№ п / п
Контрольна група
Констатуючий етап експерименту
Контрольний етап експерименту
Сума балів
Рівні
Сума балів
Рівні
високий
середній
низький
високий
середній
низький
1
Ангеліна Б.
12
-
+
-
12
-
+
-
2
Аліна Б.
15
+
-
-
15
+
-
-
3
Оля В.
12
-
+
-
12
-
+
-
4
Юля Г.
15
+
-
-
15
+
-
-
5
Настя Д.
12
-
+
-
12
-
+
-
6
Дарина Д.
6
-
-
+
6
-
-
+
7
Максим К.
12
-
+
-
12
-
+
-
8
Саша К.
11
-
+
-
11
-
+
-
9
Денис К.
15
+
-
-
15
+
-
-
10
Андрій М.
15
+
-
-
15
+
-
-
У таблиці 6 відображений рівень морального розвитку дітей експериментальної групи на констатирующем і контрольному етапі експерименту відповідно до набраної сумою балів з діагностики.
Таблиця 6
№ п / п
Експериментальна група
Констатуючий етап експерименту
Контрольний етап експерименту
Сума балів
Рівні
Сума балів
Рівні
високий
середній
низький
високий
середній
низький
1
Сашко П.
12
-
+
-
12
-
+
-
2
Олеся П.
12
-
+
-
15
+
-
-
3
Ярослава Р.
11
-
+
-
12
-
+
-
4
Олена С.
15
+
-
-
15
+
-
-
5
Катя Т.
12
-
+
-
15
+
-
-
6
Оля X.
8
-
-
+
9
-
-
+
7
Артем О.
15
+
-
-
15
+
-
-
8
Коля С.
12
-
+
-
15
+
-
-
9
Гриша Т.
13
-
+
-
12
-
+
-
10
Максим Б.
15
+
-
-
15
+
-
-
З таблиці 6 видно, що рівень морального розвитку у 60% дітей експериментальної групи, після проведеної роботи став значно вищим.
Дані таблиці 6 ми відобразили у вигляді гістограми


Гістограма 2

Гістограма 3
Аналіз отриманих даних показав, що показники розвитку історичних знань про рідне місто у контрольній групі залишилися незмінними.
В експериментальній групі кількість дітей знаходяться на високому рівні становить 60%, на середньому рівні перебуває 30% дітей, на низькому рівні так і залишилося 10% піддослідних.
Після проведення експериментальної роботи ми спостерігали і проаналізували ігрову діяльність дітей. Аналіз ігор показав, що рідне місто не тільки залишився для дітей привабливим об'єктом відображення, але під впливом експериментальної роботи, його образ наповнився новим змістом. В іграх позначалися й конкретні знання про відомих місцях, і узагальнені уявлення про них. Спостереження за іграми показав розвиток емоційно-позитивного ставлення дітей до рідного краю.
Таким чином, ми можемо зробити наступний висновок: експеримент, проведений на базі ДОО № 52 «Іскорка» в старшій групі, спрямований на формування у дітей історичних знань засобом використання регіонального компонента, показав, що значно підвищився рівень розвитку у дітей таких якостей, як уважність , патріотизм, повага до оточуючих місць і предметів.

Висновки
Дошкільне дитинство є сприятливим періодом для формування історичних знань і патріотичних почуттів до рідного краю, так як діти дошкільного віку відрізняються високою сприйнятливістю, легкої обучаемостью, що обумовлено пластичністю їх нервової системи, її здатністю активно реагувати на впливи, що надходять з навколишнього середовища. Тому так важливо, по-перше, щоб близькі дитині люди були для нього взірцем і щоб він хотів їх наслідувати, по-друге, щоб вони організовували патріотичну спрямовану діяльність дитини, систематично тренувати його в історичних знаннях.
Формування історичних знань з історії рідного краю - це складний педагогічний процес, який передбачає діяльність педагога і вихованців і використання педагогом різних методів педагогічного впливу на дитину. Педагогічний процес дошкільного закладу включає багато форм, методів, прийомів роботи в якому велике значення має метод прикладу.
Наше психолого-педагогічне дослідження показало, що виховання ставлення до рідного краю для наслідування важливо для формування його морального обличчя, оскільки закріплює уявлення дитини про моральні цінності, сприяє їх усвідомленню, так само сприяє формуванню у дітей таких моральних якостей, як чуйність, сміливість, гордість, повагу. Тому так важливо проводити цілеспрямовану роботу з історичного виховання дошкільнят виховання дошкільнят.
Рекомендуємо, з метою розвитку історичних знань дітей дошкільного віку, в педагогічний процес вводити:
- Використання регіонального компоненту як методу патріотичного і морального виховання;
- Проводити заняття з тем героїчних і історично значущих моментів;
- Проводити роботу з формування історичний знань про рідний край у дошкільнят;

Список використаної літератури
1. Авдєєва Н.Н., Сілвестру А.І., Смирнова Е.О. Розвиток уявлень про самого себе у дитини від народження до 7 років / / Виховання, навчання і психологічний розвиток. - М., 1977.
2. Авраменко О.В. Моральне виховання дошкільників у грі: Освітньо-професійні програми. - Єлець, 2001. - 12 с.
3. Виховання самооцінки і активність у дітей дошкільного віку. - М., 1973.
4. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці. М.: Просвещение, 1968.
5. Волокітіна М.М. Нариси психології молодших школярів. М.: Педагогіка, 1955.
6. Виготський Л.С. Собр. соч.: У 6 т. Т. 4. М.: Изд-во АПН РРФСР, 1984.
Виготський Л.С. Уява і творчість у дитячому віці: Психологічний нарис. М.: Просвещение, 1967.
7. Виготський Л.С. Розумовий розвиток дітей у процесі навчання. М.; Л.: Держ. учеб.-педагогіч. вид-во, 1935.
8. Виготський Л.С. Проблеми вікової періодизації дитячого розвитку / / Зап. психол. 1972. № 2. С. 114-123.
9. Галігузова Л.І. Психологічний аналіз феномену дитячої сором'язливості / / Питання психології. - 2000. - № 5.
10. Ганошенко Н.І., Єрмолова Т.В., Мещерякова С.Ю. Особливості особистісного розвитку дошкільників в передкризової фазі і на етапі кризи семи років / / Питання психології. - 1999. - № 1.
11. Гуткіна Н.І. Психологічна готовність до школи. М., 1996.
Діагностика та корекція психічного розвитку дошкільників / Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. - Мінськ, 1997.
12. Давидов В.В., Слободчиков В.І., Цукерман Г.А. Молодший школяр як суб'єкт навчальної діяльності / / Зап. психол. 1992. № 3, 4. С. 14-19.
13. Давидов В.В. Види узагальнення в навчанні. М., 1972.
14. Давидов В.В. Проблеми навчання. М., 1986.
15. Дьяченко О.М. Розвиток уяви у дошкільників. М., 1996.
16. Дусавицьким А.К. Двічі по два - ікс. М., 1985. Генезис сенсорних здібностей / / Під ред. Л.А. Венгера. М., 1976.
17. Запорожець А.В. Ізбр. психологічні праці у двох томах. М., 1986.
18. Колечко В.В. Педагогічні умови організації дидактичних ігор з дітьми старшого дошкільного віку: Автореф. канд. дис. М., 1990.
19. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Діагностика та корекція психологічного розвитку дошкільника. - Мінськ, 1997.
20. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Вчителю про психологію дітей шестирічного віку: Кн. для вчителя. - М.: Просвещение, 1988. - 190 с.
21. Кравцова Е.Е. Психологічні проблеми готовності дітей до навчання в школі. М.: Педагогіка, 1991.
22. Лейтес Н.С. Розумові здібності і вік. М.: Педагогіка, 1971.
23. Леонтьєв О.М. Актуальні проблеми розвитку психіки дитини / / Известия АПН РРФСР. 1948. Вип. 14. С. 3-11.
24. Леонтьєв О.М. Психічний розвиток дитини в дошкільному віці / / Питання психології дитини дошкільного віку. М.; Л., 1948. С. 4-15.
25. Лисина М.І., Сілвестру А.І. Психологія самосвідомості у дошкільнят. - Кишинів: Штіінце, 1983.
26. Лисина М.І., Смирнова Р.А. Формування виборчих уподобань у дошкільнят / / Генетичні проблеми соціальної психології. - Мінськ. - 1985.
27. Михайленко Н., Кустова Н. Різновікові ігрові об'єднання дітей / / Дошкільне виховання. 1987. № 10. С. 47-50.
28. Михайленко Н.Я. Формування спільних предметно-ігрових дій (ранній вік) / / Дошкільне виховання. 1987. № 6. С. 46-48.
29. Мухіна В.С. Психологія дошкільника. - М., 1975.
30. Мухіна В.С. Образотворча діяльність дитини як форма засвоєння соціального досвіду. М., 1981.
31. Непомняща Н.І. Становлення особистості дитини 6 - 7 років. М., 1992.
32. Моральне й трудове виховання дошкільників: Учеб. посібник для студентів фак. дошк. оборазованія вищ. пед. навч. закладів / За ред.: С.А. Козлова - М.: Академія, 2002.
33. Спілкування дітей в дитячій садку і сім'ї / Під. ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной; Наук.-дослід. ін-т дошкільного виховання Акад. пед .. наук СРСР. - М.: Педагогіка, 1990.
34. Особливості психологічного розвитку дітей 6 - 7 - річного віку / / Під. ред. Д.Б. Ельконіна, А.Л. Венгера. М "1988.
35. Петровський В.А. До розуміння особистості в психології / / Зап. психол. 1981. № 2. С. 40-57.
36. Поддьяков М.М. Мислення дошкільника. М., 1977.
37. Програма та методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку в дитячому садку: Спецкурс / Автор-упорядник О.С. Ушакова .- М.: Професійна освіта, 1994. - 63 с.
38. Розвиток соціальних емоцій у дітей дошкільного віку / За ред. А.В. Запорожця і Я.З. Неверович. М.: Просвещение, 1986.
39. Розвиток образу себе, образу однолітка і взаємин дітей у процесі спілкування / / Розвиток спілкування дошкільників з однолітками. - М.: Педагогіка, 1989.
40. Розвиток спілкування дошкільників з однолітками / Під. ред. А.Г. Рузской. - М., 1989.
41. Розвиток спілкування в дошкільників / Под ред. А.В. Запорожця, М.І. Лісіна.
42. Радіна Н.К. Вивчення самоприйняття у дітей, які виховуються в закритих дошкільних установах і в сім'ї / / Питання психології. - 2000. - № 3.
Рєпіна Т.А. Соціально-психологічна характеристика групи дитячого саду. - М.: Педагогіка, 1988.
43. Рояк А.А. Психологічний конфлікт та особливості індивідуального розвитку особистості дитини. - М.: Педагогіка, 1988.
44. Рояк А.А. Емоційне благополуччя дитини в групі дитячого садка / / Дошкільне виховання. - 1977. - № 2.
45. Рубцов В.В. Організація та розвиток спільних дій у дітей в процесі навчання. М., 1987.
46. Сапогова Є.Є. Психологічні особливості перехідного періоду в розвитку дітей 6-7 років. М., 1986.Сарджвеладзе Н.І. Особистість і її взаємодія із соціальним середовищем. - Тбілісі, 1989.
47. Сенсорне виховання дошкільників / / Под ред. А. В. Запорожця, А. П. Усовой. М., 1961
48. Смирнова Е.О. Особливості спілкування з дошкільниками: Учеб. посібник для студ. середовищ. пед. навч. закладів. - М.: Видавничий центр "Академія", 2000.
49. Смирнова Е.О., Калягіна О.О. Особливості ставлення до однолітка у популярних і непопулярних дошкільнят / / Питання психології. - 1988. - № 3.
50. Соколова Е.Т. Самосвідомість і самооцінка при аномаліях особистості. - М.: Изд-во МГУ, 1989.
51. Хрестоматія з дитячої психології / / Під ред. Г.В. Бурменской. М., 1996.
52. Цукерман Г.П. Види спілкування в навчанні. Томськ, 1993.
53. Ельконін Д.Б. Ізбр. психологічні праці. М., 1989.
54. Ельконін Д.Б. Актуальні питання дослідження періодизації психічного розвитку в дитинстві / / Проблеми періодизації розвитку психіки в онтогенезі: Тези всесоюзн. симп. 24-26 листопада 1978 р., м. Тула. М., 1976.
55. Ельконін Д.Б. Дитяча психологія. М.: Учпедгиз, 1960.
56. Якобсон С.Г. Психологічні проблеми етичного розвитку дітей, м., 1984.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
470.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Духовний розвиток молодших школярів у процесі ознайомлення їх з історією рідного краю
Реалізація регіонального компоненту з літератури у позакласній роботі
Методика викладання російської мови з урахуванням регіонального компоненту
Екологія рідного краю
Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки Бояриня
Дидактична гра як засіб виховання любові до природи рідного краю
Єсенін с. а. - Любов до рідного краю мене мучила мучила й пекла
Харчування дітей Значення води в харчуванні дітей Зміни кислотно-лужної рівноваги в залежності
Санаторно курортне лікування дітей на курортах Краснодарського краю
© Усі права захищені
написати до нас