Змісту та основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Група: 4 - 10 - 98 БУБ
студент: Заболотний
Олександр Едуардович
адреса: м. Запоріжжя,
вул. Миру д. 10, кв. 18
телефон: 33 - 16 - 77
Контрольна робота
з дисципліни: міжнародна економіка
факультет: дистанційне навчання
спеціальність: БУБ
відділення: бакалаврат
Викладач консультант:
МАУП 2000.

ПЛАН

1. Змісту та основні напрямки зовнішньоекономічної
діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2. Рушійні сили розвитку МЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 5
3. Міжнародні розрахункові відносини ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
4. Світовий ринок капіталу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
5. Економічна інтеграція: основні напрями її
розвитку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
6. Система економічних потреб світового господарства .... ... 14
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 17

Варіант 5

6. Зміст і основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з'явилось в 1987 р. з переходом на нову систему управління і початком здійснення зовнішньоекономічних реформ. Суть їх зводилася до децентралізації зовнішньої торгівлі і переходу від міжурядових зовнішньоекономічних зв'язків (ВЕС) до (ЗЕД) на рівні підприємств. У результаті зовнішньоекономічних реформ склалося поняття - зовнішньоекономічна діяльність.
ЗЕД здійснюється на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств і т.д.) з повною самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни і вартості контракту, обсягів і термінів постачання і є їх виробничо- комерційною діяльністю як з внутрішніми, так і зарубіжними партнерами. Таким чином, ЗЕД являє собою сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і комерційних функцій.
У якості видів ЗЕД слід назвати зовнішньоторговельну діяльність, виробничу кооперацію, інвестиційне співробітництво, валютні та фінансово-кредитні операції. При цьому під зовнішньоторговельною діяльністю розуміється підприємництво в області міжнародного обміну товаром, роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності. Обов'язковими супутніми ЗЕД умовами є виконання певних операцій по забезпеченню просування товару від продавця до покупця, щодо своєчасного надання різного роду зовнішньоторговельних послуг - транспортних, експедиторських, страхових, банківських, по здійсненню платіжно-розрахункових операцій, а також наявність комерційної і валютно-фінансової інформації про кон'юнктурі зовнішніх товарних і грошових ринків.
Вихідним принципом ЗЕД підприємств служить комерційний розрахунок на основі принципів господарської та фінансової самостійності і самоокупності з урахуванням власних валютно-фінансових і матеріально-технічних можливостей. Відповідальність за результати ЗЕД лежить на самому підприємстві не тільки на частині експортних поставок, а й імпортних закупівель для розвитку експортного та імпортозамінного виробництва, технічної реконструкції.
Відносини виникають при здійсненні ЗЕД регулюються державою і уніфікованими міжнародними правилами, встановленими міжнародними організаціями.
Відносини суб'єктів ЗЕД на території України регулюються Законом України "Про економічну самостійність України" від 3 серпня 1990 р., Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 травня 1991 р. і ін нормативними актами.
Нова стратегія ЗЕД Україні була розроблена в середині 1992 р. з урахуванням внутрішньої обстановки, що склалася після розпаду СРСР: руйнування господарських зв'язків; невизначеність нормативно-договірної бази ЗЕД; ослаблення контролю держави над експортно-імпортними та платіжно-розрахунковими операціями через відсутність митних кордонів і недієздатності системи регулювання торгівлі по країнах СНД з використанням колишніх методів; криза неплатежів і грошового обігу.
Слід зупинитися на протидії розвинених країн Заходу виходу на зовнішні ринки українських підприємств з наукомісткою продукцією, здатної скласти конкуренцію на світових ринках озброєння, атомної та авіакосмічної продукції. Вихід нових держав на міжнародні ринки суперечать інтересам давно закріпилися на них розвинених країн, тому опір з боку останніх неминуче.
Процес самостійного виходу виробників експортної продукції і послуг на зовнішній ринок стимулює не тільки розвиток нових форм ЗЕД з зарубіжними партнерами - прямих виробничих зв'язків і кооперації на міжнародній основі, спільного підприємництва тощо, але і поява нових організаційно-господарських структур.
Безпосередні контакти із зовнішнім ринком демонструють необхідність використання нових підходів і методів роботи: увага до принципів маркетингу та реклами при розробці експортних програм, знання і виконання правил і процедур виходу на зовнішній ринок і зовнішньоторговельних операцій, а також інвестиційно-господарської діяльності та механізму державного регулювання у своїй країні і за кордоном.

16. Рушійні сили розвитку МЕ

Два фундаментальних факту охоплюють всю проблему економіки. Перший факт: матеріальні потреби суспільства безмежні або невгамовний. Другий факт: економічні ресурси обмежені або рідкісні.
Людські потреби різноманітні, проте кошти, якими людина має в своєму розпорядженні для задоволення своїх потреб, обмежені. Він живе у світі, якому властива рідкість матеріальних благ. Ресурси, якими він володіє, або недостатні в даний момент, або погано розподілені в просторі.
Не будучи достатньо могутнім для того, щоб мати відразу все і робити все в один і той же час, людина має вибирати. Для досягнення будь-якої мети він змушений жертвувати іншими своїми планами або ж використовувати для їх здійснення обмежені кошти і дефіцитний час.
Людська діяльність приймає економічний характер, коли ведеться боротьба з рідкістю матеріальних благ. Рідкість коштів, вибір мети і ціна - ось ті три ідеї, які допомагають зрозуміти суть економічної діяльності. Відповідь на основне питання економіки - що, як і для кого виробляти? - Передбачає наявність цілого ряду факторів виробництва, які можуть бути використані для створення шуканого продукту.
Ресурс "праця" означає всі фізичні і розумові здібності людей, які вживають у виробництві товарів і послуг. Під "підприємницької здатністю" розуміється особливий вид людських ресурсів, що полягає в здатності найбільш ефективно використовувати фактори виробництва, або економічні ресурси.
Ми не випадково встановили зв'язок "підприємництва" з рідкістю ресурсів, тому що об'єктом підприємництва є здійснення найбільш ефективної комбінації факторів виробництва з метою отримання найбільшого доходу.
Отримання найбільшого прибутку від економічної діяльності - це і є рушійна сила розвитку МЕ.
У сучасному світі виробляти всі види товарів, також як і створювати і удосконалювати всі типи факторів виробництва, не під силу ні одній, навіть найбагатшій, країні. Міжнародна економіка є тим механізмом, який може забезпечити досягнення цих цілей в інтересах всіх країн.
Вирощувати апельсини в Норвегії економічно недоцільно, тому що витрати виробництва даного продукту були б настільки великі, що споживач здійснив би вибір на придбання даного продукту на користь апельсин вирощених, наприклад, в Марокко. А про прибуток, виробникові апельсин в Норвегії, доводилося б тільки мріяти.
Багато виробників (фірми, корпорації) мають статус міжнародних (Sony, Daewoo і т.д.). Офіс знаходиться в одній країні, технології по вдосконаленню виробництва розробляються в іншій країні (країнах), виготовлення комплектуючих та збірка продукції проводиться також в декількох десятках країн. І це не випадково, тому що в даному випадку має місце процес міжнародного поділу праці, заснований на підвищенні економічної ефективності виробництва тієї чи іншої продукції.
Таким чином, прагнення до підвищення економічної ефективності виробництва і прагнення до максимізації прибутку від економічної діяльності є рушійними силами розвитку МЕ. І як наслідок, до середини XX ст. ринкова економіка перетворилася по суті в міжнародну, а економіка переважної більшості країн стала відкритою. До числа ключових характеристик міжнародної економіки належать розвинена сфера міжнародного обміну товарами і факторами виробництва, виникнення міжнародних форм виробництва, придбання самостійності міжнародної фінансової сферою, виникнення механізмів міжнародного регулювання економіки та економічна політика держав, яка виходить із принципів відкритої економіки.
Фактори, що сприяють розвитку МЕ як єдиного цілісного утворення:
1. НТР - це об'єднання революцій в науці і техніці. НТР зумовлює об'єднання зусиль з метою використання сукупного потенціалу країн світового співтовариства у науково-технічному розвитку.
2. Інтернаціоналізація господарського життя - розвиток господарських зв'язків між країнами світового співтовариства.
3. Глобальні проблеми розвитку МЕ:
- Війни і миру;
- Екологічна (не має кордонів між регіонами і країнами);
- Продовольча;
- Медична;
- Катаклізми;
- Енергетична
- Освоєння світового космосу і океану;
- Рішення інформаційного забезпечення.

26. Міжнародні розрахункові відносини

Необхідність міжнародних розрахунків викликана наявністю фінансових зобов'язань різного характеру, що виникають у процесі реалізації різних форм зовнішньоекономічних зв'язків, а також зовнішньоторговельних угод між іноземними партнерами. Проведення фінансових операцій і порядок їх оформлення залежить насамперед від міжнародної практики. Складність правильного ведення зовнішньоторговельних розрахунків для учасників ЗЕД в Україні полягає в невідповідності вітчизняної практики тієї, яка прийнята в інших країнах, що, однак, не звільняє їх від виконання уніфікованих міжнародних правил у розрахунках по зовнішньоторговельних операціях, навпаки - змушує враховувати наявні модифікації з метою правильного вибору конкретних валютно-фінансових умов контракту.
Розрахунки по зовнішньоторговельних операціях здійснюються головним чином через банки, які виступають не тільки в ролі посередників між експортерами та імпортерами. У сучасній міжнародній банківської діяльності банки виконують функції кредиторів, що фінансують зовнішньоторгові угоди (банківські кредити), а також функції контролю і виступають в якості гарантів в залежності від умов платежу. Банки можуть висувати свої вимоги до умов розрахунку і форм платежу, з якими експортери й імпортери зобов'язані рахуватися.
Поняття міжнародні розрахунки включають платежі за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що виникають в процесі зовнішньоторговельних операцій та інших відносин між іноземними фірмами, компаніями, організаціями та окремими особами. А це, у свою чергу, має на увазі вибір відповідних умов платежу (готівковий розрахунок або кредит), форм розрахунків (інкасова, акредитивна і т.д.), засобів платежу (платіжні документи), фінансових гарантій (банківські зобов'язання), а також каналів забезпечення платежу (банки та фінансові установи).
Принциповою відмінністю міжнародних розрахунків від внутрішніх є те, що вони пов'язані з обміном національних валют. Оскільки національна валюта будучи платіжним засобом всередині країни, втрачає ці функції за її межами, при укладанні зовнішньоторговельних угод між контрагентами виникає необхідність узгодити питання про вибір валюти, в якій буде здійснений платіж.
Особливістю міжнародних розрахунків є те, що в платіжному обороті іноземна валюта виступає не як готівкових грошових знаків, а у вигляді банківських і кредитних платіжних засобів, таких, як телеграфні та поштові перекази, чеки і векселі.
Платіжні засоби в іноземній валюті, призначені для міжнародних розрахунків, отримали назву девізи. Вони реалізуються у формі розрахунково-платіжних документів, які звертаються між банками - кореспондентами експортерів та імпортерів. У міжнародному платіжному обороті використовуються і готівкові грошові знаки, наприклад, туристами або відрядженими за кордон. Але в цьому випадку перевага віддається таким засобам розрахунків, як спеціальні "дорожні" або туристичні чеки, грошові акредитиви і т.д.
Необхідність обміну валют у міжнародних розрахунках викликана об'єктивними умовами - відсутністю єдиної валюти, яка могла б виступати законним і загальновизнаним усіма державами платіжним засобом.
Традиційно механізм розрахунків за зовнішньоторговельними операціями складається у вигляді зустрічних потоків між продавцями (експортерами) - товарного і платіжного, найчастіше у формі телеграфних поштових переказів і платіжних доручень банків своїм кореспондентам про сплату конкретної суми вказаному контрагенту.
Суть його полягає в тому, що імпортери, отримавши товарні документи від експортерів, направляють останнім платіжні документи, що підлягають оплаті в іноземній валюті, які вони зазвичай продають своїм національним банкам в обмін на валюту, необхідну для продовження або завершення операцій. У свою чергу, банки пересилають своїм банкам-кореспондентам за кордоном ці платіжні кошти, за яким стягуються суми з боржників і зараховуються на кореспондентські рахунки банків, які направили раніше платіжні засоби. З урахуванням того, що рахунки банків-кореспондентів забезпечені іноземною валютою, уповноважені банки експортерів можуть здійснювати продаж платіжних засобів у різних валютах юридичним та фізичним особам для оплати грошових зобов'язань за кордоном: імпорту товарів, транспортних, страхових витрат, погашення кредиту та сплати відсотка за нього . Практично всі зовнішньоторговельні розрахунки проходять через банки шляхом заліку зустрічних зобов'язань, без оплати готівкової валюти. Розрахункова операція полягає в перенесенні сум з рахунку банку, який видав платіжне доручення на рахунок банку, що виконує це доручення, а потім ці суми зараховуються на рахунки фірм, на користь яких вони переведені.
Розрахунки за експортно-імпортними операціями та іншим комерційним угодам носять найчастіше документальний характер, тобто здійснюються на основі комерційних документів, перелік і характеристика яких визначаються, перш за все, умов зовнішньоторговельних контрактів.
Вибір конкретних умов розрахунків між експортером і імпортером досягається в процесі погодження та з урахуванням забезпечення гарантій для кожної зі сторін і фіксується в контракті. Для експортерів (за інших рівних умов) найбільш вигідною формою розрахунків представляється перш за все авансовий переказ, потім акредитив. Акредитив дає експортеру додаткову гарантію у формі зобов'язання банку.
Разом з тим такі форми розрахунків як інкасо і переклад (наступний), набагато простіше з технічного виконання як для клієнта банку, так і для самого банку, але менш вигідні експортеру. Відповідно для імпортера наступний переклад з інкасо з попереднім акцептом вигідніше, ніж акредитивна форма, так як платіж слід після отримання товару покупцем.
Одним з основних умов здійснення валютних операцій є відсутність на внутрішньому ринку валютних обмежень. У зовнішній торгівлі валютні обмеження поширюються насамперед на імпортні операції.
В умовах валютних обмежень діють як правило, платіжні угоди, тобто міждержавні договори, що регулюють порядок розрахунків і платежів між двома або кількома країнами, включаючи зовнішньоторговельні операції контрагентів цих держав. Вони бувають трьох видів - платіжні, клірингові та платіжно-клірингові.

36. Світовий ринок капіталу

Ринок, на якому резиденти різних країн ведуть торгівлю активами, називається міжнародним ринком капіталу (МРК). Насправді МРК не є єдиним ринком - це декілька тісно взаємопов'язаних ринків, на якому обмін активами ведеться в міжнародному масштабі. Міжнародна торгівля валютою на валютному ринку - важлива складова частина МРК. Головні дійові особи на МРК ті ж, що й на міжнародному валютному ринку: комерційні банки, великі корпорації, небанківські фінансові установи, центральні банки та інші державні органи. І подібно валютному ринку МРК функціонує в рамках мережі світових фінансових центрів, пов'язаних складними системами комунікацій. Але активи, торгівля якими ведеться на МРК, крім валютних банківських депозитів включає ще акції і облігації різних країн.
Міжнародна торгівля активами може включати обмін безліччю різноманітних видів активів, Серед інших активів на МРК йде торгівля облігаціями та депозитами різних валют, пакетами акцій і більш складними фінансовими інструментами, такими, як опціони на акції та валютні опціони. Придбання нерухомості за кордоном і пряме поглинання підприємства в іншій країні - також способи міжнародної диверсифікації.
При дослідженні торгівлі активами часто корисно проводити розходження між борговими (облігації та банківські депозити) і пайовими (пакет акцій) засобами.
Структура міжнародного ринку капіталу
1. Комерційні банки. Їм належить центральна роль на МРК не тільки тому, що вони приводять у рух механізм міжнародних платежів, а й у силу широти сфери їх фінансової діяльності. Зобов'язання банків складаються в основному з депозитів з різними термінами, а активами є переважно позики (корпораціям і державам), депозити в інших банках (міжбанківські депозити) та облігації. Багатонаціональні банки діяльно беруть участь і в інших видах угод з активами.
2. Корпорації. Звичайною практикою корпорацій особливо тих, які носять багатонаціональний характер, є залучення іноземних джерел капіталу для фінансування своїх інвестицій. Для отримання коштів корпорації можуть продавати пакети акцій, які надають власникам право на частку активів корпорації, або ж вони можуть вдаватися до фінансування за рахунок боргу. Часто фінансування за рахунок боргу приймає форму отримання позик від і через міжнародні банки або інші кредитні установи, якщо потрібне отримання більш довгострокових кредитів, фірми можуть продавати боргові кошти корпорацій на МРК. Деномінація облігацій корпорацій часто здійснюється у валюті фінансових центрів, де вони пропонуються на продаж.
3. Небанківські фінансові організації. Страхові компанії, пенсійні фонди та взаємні фонди, стали важливими учасниками МРК, коли для диверсифікації своїх портфелів звернулися до іноземних активів. Особливо важливу роль відіграють інвестиційні банки, які взагалі не є банками, а спеціалізуються на підписних продажах акцій та облігацій корпорацій.
4. Центральні банки та інші державні органи. Зазвичай центральні банки включені в світові фінансові ринки за допомогою валютної інтервенції. Крім того, інші державні органи нерідко позичають кошти за кордоном.
При сформувалася в даний час структурі МРК існує ризик фінансової дестабілізації, який можна знизити тільки за допомогою тісної співпраці контролерів банків багатьох країн.
МРК надає резидентам різних країн можливість диверсифікувати портфелі шляхом торгівлі ризикованими активами. Крім того, забезпечуючи швидке поширення міжнародної інформації про інвестиційні можливості, що існують у світі, ринок може сприяти розподілу світових заощаджень найбільш продуктивним чином.

46. Економічна інтеграція: основні напрямки її розвитку

Економічна інтеграція - процес економічної взаємодії країн, що приводить до зближення господарських механізмів, що приймає форму міждержавних угод і узгоджено регульований міждержавними органами.
Інтеграційні процеси призводять до розвитку економічного регіоналізму, в результаті якого окремі групи країн створюють між собою більш сприятливі умови для торгівлі, а в ряді випадків і для міжрегіонального пересування факторів виробництва, ніж для всіх інших країн.
Передумови інтеграції наступні:
· Близькість рівнів економічного розвитку і ступеня ринкової зрілості країн. За рідкісним винятком міждержавна інтеграція розвивається або між індустріальними країнами, або між країнами, що розвиваються.
· Географічна близькість країн, що інтегруються, наявність у більшості випадків спільного кордону й історично сформованих економічних зв'язків.
· Спільність економічних та інших проблем, що стоять перед країнами в області розвитку, фінансування, регулювання економіки, політичного співробітництва і т.д. Економічна інтеграція покликана вирішити набір конкретних проблем, які реально стоять перед країнами, що інтегруються.
· Прагнення прискорити ринкові реформи і не залишитися в стороні від йдуть інтеграційних процесів.
Інтеграційні угруповання створюються з метою використання переваг об'єднаного ринку, створення сприятливих зовнішніх умов для національного розвитку, зміцнення міжнародних переговорних позицій країн-з економічних питань, обміну досвідом ринкових реформ і підтримки національної промисловості і сільського господарства.
Основними етапами розвитку інтеграційного процесу є преференційне торговельну угоду, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.
Інтеграція починається з лібералізації взаємної торгівлі товарами, включає створення спільного митного тарифу щодо третіх країн, доповнюється свободою міждержавного пересування факторів виробництва і завершується уніфікацією макроекономічної політики і створенням наддержавних органів управління.
Україна - одна з країн - засновників ООН. Вона підтримує економічні зв'язки з більшістю країн світового співтовариства. Інтеграція України в міжнародну економіку - це процес зближення економіки країни з національними господарствами країн світового співтовариства.

Основні напрямки інтеграції України в систему МЕ

1. Лібералізація зовнішньої торгівлі.
2. Створення сприятливого клімату для іноземного підприємництва й інвестування.
3. Розвиток інтеграційних зв'язків з країнами Східної Європи, ЄС, СНД, іншими державами.
4. Участь у процесі міжнародного поділу праці.
5. Реструктуризація експортно-імпортних операцій.
6. Участь у міжнародній кооперації виробництва.
7. Розвиток взаємозв'язків з міжнародними економічними та валютно-фінансовими організаціями.
8. Розробка спільних проектів у сфері малого і середнього бізнесу.
9. Участь у міжнародній науково-технічної інтеграції.

56. Система економічних потреб світового господарства

Світове господарство - сукупність національних економік світу, пов'язаних між собою мобільними факторами виробництва.
Таким чином, мобільні фактори виробництва складають систему економічних потреб світового господарства.
Практично всі фактори виробництва мають міжнародною мобільністю, тобто можуть вільно переміщатися з країни в країну. Ступінь мобільності залежить від функціонального типу, до якого відноситься кожен конкретний фактор.
За походженням фактори виробництва поділяються на:
- Основні - ті, що дісталися країні від природи або стали результатом тривалого історичного розвитку (географічне положення, природні ресурси, клімат, некваліфікована робоча сила, борги). Вони зазвичай дісталися країні задарма або зажадали несуттєвих капіталовкладень;
- Розвинені - ті, що придбані країною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень (сучасна технологія, кваліфіковані кадри, сучасна інфраструктура).
За ступенем спеціалізації фактори виробництва поділяються на:
- Загальні - ті, які можна застосовувати в різних галузях для створення різноманітної продукції (персонал з вищою освітою, технологія отримання електрики);
- Спеціальні - ті, які можна застосовувати для випуску тільки в одній галузі або для створення однієї або дуже вузької групи продукції (венчурний капітал, перукар).
Розвинені фактори мають тенденцію бути спеціалізованими, тоді як основні - загальними. Однак існують і численні виключення.
Різні типи факторів виробництва в різній мірі володіють міжнародною мобільністю.
Основні чинники зазвичай характеризуються низькою міжнародною мобільністю. Причиною цього є те, що деякі з них (землю, клімат, не добуті природні ресурси) просто неможливо перемістити з однієї країни в іншу. Крім того, з розвитком технології їх значення як структури, яка формує світове господарство, швидко зменшується: транснаціональні корпорації, які мають свої філії в зарубіжних країнах, без особливих зусиль отримують доступ до природних ресурсів, не переміщуючи їх через кордони, дешева робоча сила все частіше використовується для виробництва прямо на місці, а не привозиться для роботи за кордон.
Розвинені фактори, навпаки, мають велику здатність до міжнародної мобільності. Кожна країна прагне утримати розвинені фактори виробництва в національних рамках (забороняє вивіз новітніх технологій, обмежує виїзд вчених), розуміючи, що забезпеченість ними є головною опорою в конкурентній боротьбі на світовому ринку.
Загальні чинники зазвичай відрізняються більш високою міжнародною мобільністю в порівнянні зі спеціальними. Це засновано на універсальності їх застосування до широти номенклатури продукції, яку можна зробити з їх допомогою. Кваліфікований економіст може знайти собі застосування за кордоном в самих різних пов'язаних з економікою областях. Видобута нафта у вигляді її будь-якого продукту потрібна як фактор виробництва практично для всіх галузей промисловості в будь-якій країні світу.
Спеціальні фактори характеризуються меншою міжнародною мобільністю або її повною відсутністю. Неможливість для спеціальних чинників переміститися за кордон зазвичай пов'язана не з бажанням їх там прийняти або економічною недоцільністю такого переміщення, а з мірами державної політики, які цьому перешкоджають.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 травня 1991 р. / / Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991 - № 21 - Ст. 377.
2. Кірєєв О. Міжнародна економіка: Т. 1, 2. - М.: "Міжнародні відносини", 1998.
3. Кругман П., Обстфельд М. Міжнародна економіка: Теорія і політика. - М.: МГУ, ЮНИТИ, 1997. - 799 с.
4. Пебро М. Міжнародні економічні, валютні і фінансові відносини. - М.: "Прогрес", 1994. - 494 с.
5. Спиридонов І.А. Світова економіка. - М., 1999.
6. Третьяков О.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Навчальний посібник. - Запоріжжя, 1998. - 168 с.
7. Гамов Н.С., Третьяков О.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Теорія. - Запоріжжя, 1998.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
58.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності
Основні напрямки зовнішньоекономічної політики Російської Федерації в XXI столітті
Основні принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Освіта ТУАК та основні напрямки діяльності
Основні напрямки діяльності ОВС по попередженню терористичні
Основні напрямки діяльності Римсько-католицької церкви
Основні напрямки діяльності Римо католицької церкви
Структура та основні напрямки діяльності міліції громадської
Завдання і основні напрямки діяльності організаційно інспекто
© Усі права захищені
написати до нас