Злочинність у місцях позбавлення волі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему:

Злочинність у місцях позбавлення волі

Зміст

Ведення

1 Загальна характеристика злочинності у місцях позбавлення волі

2 Причини злочинності в місцях позбавлення волі

3 Попередження злочинності у місцях позбавлення волі

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Злочинність у місцях позбавлення волі представляє собою складну і серйозну проблему не тільки для виправних установ, але і для всього суспільства в цілому. Вчинення засудженими злочинів у процесі відбування покарання свідчить про наявність серйозних недоліків та суперечностей, що виникають при виконанні позбавлення волі.

У кримінологічної літературі з приводу поняття злочинності у місцях позбавлення волі не склалася єдиної думки. Одні автори ототожнюють його з поняттям «пенітенціарна злочинність». Остання являє собою сукупність кримінально-правових діянь, скоєних засудженими під час відбування ними покарання у вигляді позбавлення волі за попередній злочин 1. Інші дослідники розглядають пенітенціарну злочинність як систему злочинів, скоєних засудженими до всіх видів покарання 2. Ще одна група вчених пов'язують злочинність у місцях позбавлення волі з злочинами. Чиненими. Так і співробітниками виправних установ 3. Загалом є підстави говорити про її підвищеної суспільної небезпеки, так як кримінально карані діяння в даному випадку здійснюються безпосередньо в процесі виконання покарання за попередній злочин, в умовах ізоляції засуджених, посиленого нагляду за ними, що свідчить про завзятому ігноруванні кримінально-правових заборон.

У цьому зв'язку зазначимо, що термін «пенітенціарний» (від лат. Poenitentiarus - Покаяння, раскаеніе, виправлення) означає що відносяться до виконання покарання виправно-трудовому впливу на осіб, совершішвшіх кримінальне правопорушення. Цей термін набув поширення наприкінці XVIII століття, коли релігійна секта американських квакерів утворила в штаті Пенсільванія на кошти парафіян в'язницю-пенітенціарії, де, на їх переконання, злочинці в умовах ізоляції від зовнішнього світу, залишаючись один на один зі своєю совістю і релігією, могли виправитися і повернутися в лоно боже. 4 Пеніціарная злочинність тотожна злочинності засуджених в місцях позбавлення волі, що це-ідентичні поняття, бо, коли мова йде про в'язницю, про колонії, то застосовується поняття "пенітенціарний". Що стосується злочинної поведінки засуджених до інших видів покарання, то воно охоплюється поняттям "каральних злочинність" (так зване пенального злочинну поведінку). При цьому наказательной злочинність може виділена з усієї повторної. Традиційно іменованої рецидивом і постпенальной злочинністю 5. Крім того, представляється недоцільним влючає в поняття злочинності в місцях позбавлення волі випадки скоєння злочинів обвинуваченими, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, які перебувають у слідчих ізоляторах, є місцем примусової ізоляції від суспільства. Позбавлення волі-це покарання, що призначається за вироком суду особі, прізннаному винним у вчиненні злочину, тобто засудженим, яким обвинувачений не є.

1 Загальна характеристика злочинності у місцях позбавлення волі

Злочинність в Україні характеризується незмінним зростанням практично у всіх сферах життя за винятком місць позбавлення волі. Данн обставина диктує необхідність спеціального аналізу.

Злочинність у місцях позбавлення волі можна розділити на дві нерівні і не схожі один на одного частини:

а) злочин, що здійснюються заарештованими та засудженими (це насильницька, крадіжки, незаконне оборот наркотиків, втечі з місць позбавлення волі і замах на них, хуліганство, насильницькі дії який сексуального характеру);

б) злочин, що здійснюються представниками адміністрації цих місць.

Якщо взяти всі місця позбавлення волі, то там за останні роки позбавленими волі відбувається трохи більше тисячі злочинів. У всіх цих установах утримуються близько 1 млн. чоловік.

Контатіруя невисокий рівень злочинності в місцях позбавлення волі та особливості зниження числа насильницької злочинів, необхідно назвати причини такого позитивної динаміки, тим більше що з усіх соціальних сфер життя нашого суспільства така динаміка спостерігається тільки там. Перш за все, звертає на себе увагу те, що спад пенітенціарної злочинності починається з 1991р., Тобто з того часу, коли в нашій країні відбулися демократичні зміни. Стосовно до місць позбавлення волі це виразелось в тому, що законодавчо були упразнена надумані обмеження, багато що принижують гідність особистості позбавлених волі умови відбування покарання. Посилився контроль за діяльністю виправних установ з боку держави і суспільства. Істотне ослаб напруга у відносинах між позбавленими волі і адміністрацією, хоча ці відносини ще, нажаль, не досягли рівня співробітництва і належного взаєморозуміння. Знизилася напругу і у відносинах між самими злочинцями заарештованими, вони стали менш тривожними, значно зменшилось число міжгрупових конфліктів. Поряд з цим підвищилася ефективність оперативно-розшукової діяльності, що дозволило краще попереджати небезпечні злочини в місцях позбавлення волі.

Всі ці фактори стали причиною того, що пенітенціарній сфері стали менше вбивати, наносити тілесні ушкодження, вступати у відкритий конфлікт з адміністрацією, здійснювати пагони. При цьому невірно стверджувати, що зниження показників злочинності в місцях позбавлення волі викликано тим, що зараз багато злочинів ховається від учета.Дело в тому, що, як показує практика, приховування від обліку в минулому мало навіть більшого поширення, ніж зараз.

Пенітенціарні злочини скоюються, як правило, навмисне, їх мотивами часто є прагнення завоювання авторитету, лідерства серед засуджених, бажання ухилитися від виконання покарань, негативне ставлення до праці та навчання. При цьому у значної кількості пенітенціарних злочинців спостерігаються істерії, психози, психічні аномалії; більшість з них має невисокий освітній рівень, емоційно нестійка, залежно від інших ув'язнених 6.

У місцях позбавлення волі Росії переважна частина насильницьких злочинів відбувається у виправних закладах загального і суворого режимів, менше в тюрьмах.Прі аналізі стану правопорядку в місцях позбавлення волі треба приділяти увагу не тільки злочинному насильству, але насильницьким діям, які не фіксується в якості преступних.Очень висока латентність злочинності в місцях позбавлення волі пов'язана з недоліками в системі оцеки показників роботи виконавчих установ, коли що більше злочинів реєструється, тим нижче оцінюється робота.

Окрему групу злочинів у місцях ізоляції від суспільства становлять крадіжки і розкрадання, проте їх Виявлення досить низька, потерпілі про це не заявляют.Чаще крадуть у інших засуджених і за це зазвичай настає фізична розправа.

Специфічним тюремним злочином з високим рівнем латентності є насильницький гомосексуалізм. Особи, які піддаються цьому, як і ті, які вступають в гомосексуальні зв'язки добровільно, як правило, розумово відсталі, помічаєте в дворушництві, крадіжці речей або продуктів харчування в інших засуджених, просто слабкі за характером і фізично нездатні протівостоятьугрозам чи насильства, утворюють строго ізольовану групу "відкинутих", або так званих опущених, також сюди входить особи, які вчинили сексуальні злочини проти дітей і підлітків, їх вбивства, нанесення їм тілесних ушкоджень, що сприяли правоохоронним органам або мають родичів в цих органах.Самі "відкинуті" в силу особистісних особливостей і свого статусу не в станів без допомоги адміністрації покращити своє положеніе.Однако адміністрація не завжди активна в попередженні таких злочинів і наданні допомоги пострадавшему.Поетому прес принизливого становища "відкинутих" не слабшає, і якщо даний момент відкрито не зневажають їх людську гідність, то роблять це в іншій формі: з ним просто не спілкуються, не позволют сидіти і стояти поруч, обідати за одним столом і т.д.Оскорбітельний статус закріплюється за певною особою на весь термін перебування в місцях позбавлення волі і навіть після відбуття покарання.

До більшості осіб, які допускають насильницькі дії, адміністрація місць позбавлення волі прменяют, за вибірковими даними, попередження або догана (60%); приміщення в штрафний ізолятор, дисциплінарний ізолятор і приміщення камерного типу (ПКТ) -66%. Набагато рідше застосовуються такі стягнення , як позачергове чергування (33%), позбавлення права відвідування кіно, концерту тощо (19%), скасування поліпшених умов тримання (6%). Однак застосування в основному суворих санкцій в більшості випадків не призводить до бажаних результатів: 56 % поставилися байдуже до покарання. 14% бравували їм як якимось високою відзнакою, але, правда, стільки ж каялися і переживали почуття віни.Однако основна частина, повторюємо. Була байдужа до стягнення або навіть пишалася ним-67% покараних знову чинили насильство і знову били покарані.

У місцях позбавлення волі люди за допомогою насильства намагаються компенсувати все те, що вони втратили, потрапивши під стражу.Но насильницькі дії не завжди уявляють протест.Чаще вони є звичним грубим способом вирішення даної життєвої ситуації, коли суб'єкт навіть не бажає замислюватися над тим, що можна вдатися до іншого, неагресивність, поведенію.Особенность насильства у виправних установах-це те, що навіть якщо воно носить характер протесту,-зазвичай спрямоване на іншого засудженого.

Щоб зрозуміти саму атмосферу в місцях позбавлення волі, складаються там відносини і спалахи насильства, відзначимо, що серед засуджених чимало осіб з психічними аномаліямі.Без урахування цього неможливо правильно організувати індивідуально-виховний вплив на ніх.Вместе з тим воно є і кримінологічної проблемою, оскільки без знання про наявність та специфіку зовнішніх проявів тих чи інших психічних розладів у конкретних осіб не можна попереджати нові правопорушення з їх боку, в тому числі насільственние.По мабуть, наявність психічних аномалій при всьому тому, що вони ще погано виявляються і лікуються, а карально -виховний вплив зазвичай здійснюється без урахування цього вельми важливого факту, багато в чому пояснює факти стійкого непокори вимогам адміністрації, неприйняття умов перебування в місцях позбавлення волі.

За вибірковими даними, з числа засуджених (і психічно здорових) негативно-47, 1%, нейтрально-28, 7%. Зіставлення ж цих даних з наявністю (відсутністю) та видом аномалії в психіці показує, що негативні характеристики в більшості мають особи з збитком психікою, а частка психічно здорових вище серед тих, хто характеризувався позитивно.

Психологічні та соціальні механізми, які призводять представників даної категорій осіб з психічними аномаліями до насильницького і дезорганізує, а часом і вандаліческому правонарушающего поведінки, стімуруют їх спілкування зі злочинцями, засудженими за анолагічние злочину.

Особливу групу злочинів становлять ті, які відбуваються співробітниками місць позбавлення волі (зловживання посадовими повноваженнями, перевищення посадовими повноважень, недбалість, отримання хабара, посадовий підлог).

Можна впевнено припустити, що такого роду злочинів значно більше, але вони з різних причин (через помилкове розуміння престижу відомства, таємного характеру злочинних дій і т.д.) не знаходять відображення у відомчій, а потім і загальнокримінальної статістіке.Многіе виправні учрежденіянаходятся в дали від великих міст, їх співробітники являють собою замкнуту і ізольовану громаду, в якій всі знають все один про одного, у критичні або околокрітіческіе періоди вони можуть проявити цілком зрозумілу людську солідарність і не "видати" тих, хто скоює злочини, використовуючи своє службове положеніе.С іншого боку, віддаленість та ізольованість деяких виправних установ ускладнює контроль за їх діяльністю з боку прокуратури та громадських організацій.

Засуджені та їхні родичі як люди, дуже залежні від адміністрації місць позбавлення волі, дуже рідко скаржаться на утиски, побори та хабарництво її представітелей.К того ж багато з них сподіваються на дострокове звільнення або отримання них сподіваються на дострокове звільнення або отримання інших пільг і послаблень . Або немає ніякого сенсу псувати стосунки з начальством.

2 Причини злочинності в місцях позбавлення волі

Причини злочинності засуджених в місцях позбавлення волі пов'язані, перш за все, з природою такого кримінального покарання, як позбавлення волі, примусове поміщення до одностатеві колективи самих аморальних членів суспільства.

Ізоляція від суспільства як міра покарання передбачається ряд обмежень, які в деяких осіб можуть викликати дезадаптацію, ще більшу дистанцію від суспільства, усугублятьнепріятіе среди.К числа істотних обмежень слід віднести не тільки значне звуження і послаблення контактів з родичами або членами сімей, а й можливість долучатися до духовних цінностей суспільства за допомогою літератури та мистецтва, отримати вищу та середню спеціальну освіту, контактувати з трудовими колективами, громадськими організаціями та т.д.Важное дезадаптірующіе, що відчужує значення може мати сприйняття самим засудженим покарання у вигляді позбавлення свободи як несправедливого, що заподіює незаслуженого страждання , що характерно для переважної більшості злочинців.

Негативні суб'єктивні стани і переживання засуджених багато в чому викликаються відчувається ними ворожої середовища, побоюванням бути побитим, ображеним чи ображеним, причому дуже часто надії на те, що кривдник буде наказан.Само очікування нападу формує у людини агресивну установку до оточуючих, постійну готовність до відсічі навіть в тих випадках, коли в действітельностінікакой загрози нет.Вот чому грубість, хамство, загроза, побої, образи стають стилем поведінки в місцях позбавлення волі.

Високий рівень психологічної напруженості у виправних колоніях, слідчих ізоляторах і тюрмах, постійні конфлікти, огрубіння вдач у числі інших причин викликані поганими житловими умовами засуджених, стадним способом життя, неприпустимою повною відкритістю практичеки каждого.Постоянно. цілодобово, перебуваючи серед інших осіб, засуджений стає як би голим, він значною мірою позбавляється можливості усамітнитися, зосередиться, задуматися про себе, про скоєне і своєї вини, освоєно життя і її перспективи, про відповідальність перед близькими і т.д.

Якщо в сукупності оцінювати умови життя в місцях позбавлення волі, в тому числі побутові, то слід прийти до висновку, що ці умови самі по собі стають причиною високої емоційної, міжособистісної і міжгрупової напруженості, тривожності, раздражітельності.Еті індивідуально-психічні та соціально-психологічні явища і процеси в свою чергу породжують насильство, в тому числі і як спосіб защіти.Інимі словами, матеріальні фактори життя засуджених створюють їх особливу психологічну схильність до насильства та пошуку заборонених законом шляхів поліпшення свого становища.

Серед причин злочинного насильства в місцях позбавлення волі особливе місце займають ті, які пов'язані з недоліками та упущеннями в діяльності адміністраціі.В цілому, зазначені недоліки можна згрупувати наступним чином:

    1. застосування представниками адміністрації насильства до засуджених (від словестное образ до рукоприкладства), що може викликати у відповідь агресію у відношенні не тільки посадових осіб, але й інших злочинців;

    2. спроба домогтися якоїсь подібності дисципліни шляхом підбурювання до фізичних розправ одних засуджених (як правило, неформальних лідерів та їх оточення) над непокірними; таке іногдабивает в колоніях для неповнолітніх.

    3. Несправедливий дозвіл виникають у середовищі злочинців конфліктів, причому найбільш небезпечні і аморальні випадки, коли перевага віддається явно більш численному або завідомо неправому, наприклад "злодію в законі" або іншою схожою лідеру;

    4. Небажання адміністрації взагалі втручатися в конфлікти між злочинцями;

    5. Невміння, а іноді небажання адміністрації захистити грабованого, відкидаємо, що, крім усього іншого, створює загальну атмосферу "бєспрєдєла" і впевненість позбавлених волі в тому, що вони повністю у владі сваволі;

    6. Приховування фактів насильницьких злочин від обліку, небажання реагувати на них, що формує ланцюгову реакцію агресії та жорстокості;

    7. Нерозуміння, що в сучасних умовах приниження особистої гідності, в якій би формі воно не проявлялося і від кого б не виходило, сприймається дуже болісно.

    8. Незадовільна організація охорони і нагляду за засудженими, слабкий контроль, у тому числі оперативний, за їх поведінкою.

Адміністрація багатьох пеніціарних установі не в належній мірі віддає звіт в тому, що вона повинна суворіше регулювати і контролювати процеси, що протікають в субкультурі осужденних.Ето абсолютно необхідна умова для підвищення ефективності діяльності щодо виправлення злочинців, а значить, і з профілактики правопорушень в їхньому середовищі.

Адміністрація, безумовно, повинна бути вищим авторитетом для засуджених, ні в якому разі не поступаючись тут позиції "злодіям у законі" та іншим лідерам злочинного миру.У зв'язку з цим необхідно підкреслити, що представники адміністрації в очах засуджених повинні бути носіями ідеї справедливості, т. е. кожен з них повинен бути впевнений, що саме у адміністрації і ні в кого іншого він знайде справедливе рішення своєї проблеми.Справедлівость-одна з найвищих цінностей серед людей, позбавлених волі, в ім'я її забезпечення чинити злі насильницькі акти. 7

3 Попередження злочинності у місцях позбавлення волі

Попередження розуміється не тільки як діяльність, спрямована на виявлення і усунення (або нейтралізацію) негативних моментів, що детермінують пенітенціарну злочинність, але і не їх компенсацію, заміну обставинами, які зумовлюють нормотіпіческое, правомірна поведінка. 8

Попередження злочинності у місцях позбавлення волі є частина профілактичних зусиль у масштабах всього суспільства у боротьбі зі злочинними проявами і, перш за все з агресивною злочинністю. Чим вище рівень насильства в країні, чим більше жорстокості присутній у конфліктах між окремими людьми і соціальними групами, тим вище і небезпечніше цей рівень у виправних установах. Тому можна сказати, що рішення гострих соціальних проблем і протиріч, в тому числі міжнаціональних, підвищення ефективності виховання і впровадження ідеології ненасильства нарівні з підвищенням матеріального добробуту людей є тією основою, на яку повинна спиратися робота з попередження насильства, де б воно не мало місце. Зайве доводити, що успішне попередження насильства серед засуджених самим позитивним чином позначиться на рецидиві відповідного виду злочинів.

Викорінення насильства серед засуджених - принципово нездійсненне завдання так само, як і ліквідація злочинності. Проте цілком реально знизити його рівень, зменшити число найбільш тяжких злочинів проти особи. Зробити це можна в ході реорганізації виправної системи в країні, а також проведення спеціальних заходів, націлених саме на блокування причин, що породжують агресію серед позбавлених волі.

Успішне попередження насильства серед засуджених можливо за умови цілеспрямованого навчання співробітників виправних установ способам і прийомам виявлення, вивчення та вирішення конфліктів серед злочинців. Для цього в навчальних закладах МВС РФ, що готують фахівців для роботи в місцях позбавлення волі, необхідно розробити теорію пенітенціарної конфліктології з тим, щоб викладати відповідну дисципліну слухачам. Можливо, що названа дисципліна буде створена в рамках курсу соціальної психології для виправних установ. Злочинність у місцях позбавлення волі, у тому числі насильницька, її причини та механізми, особистість винних, форми і методи боротьби з нею в цілому повинні вивчатися пенітенціарної кримінології. Не виключено, що конфліктологія і психіатрія можуть стати складовою частиною цієї кримінології.

Серед профілактичних заходів, які здійснюються безпосередньо у виправних колоніях, перш за все, розглянемо ті, які пов'язані зі стилем управління загонами. Їх начальники повинні уникати довільності при прийнятті рішень, виробляти чіткі критерії оцінки індивідуальної та групової поведінки та реагування на проступки, не робити акцент на застосування покарання і не допускати компромісу делегуванням переваг членам одних груп на противагу засудженим з інших.

Створювати у міру можливості однакові умови для різно-статусних засуджених у всіх сферах життєдіяльності. У справедливість адміністрації, засуджені повинні вірити, і саме це знизить вплив неформальних авторитетів, які стверджують всю владу шляхом насильства, адміністрація повинна взяти на себе виконання функції захисту справедливості, яка так необхідна у місцях позбавлення волі.

Попередження насильства серед засуджених, насильства як каральної межі їхнього способу життя, не можна не зупинитися на профілактичній ролі релігії. Дійсно, церква і релігія, з їх постулатами ненасильства, милосердя, співчуття і вибачення, здатна зробити багато чого, щоб пом'якшити тюремні звичаї, сформувати принципово інше ставлення до агресії як способу вирішення життєвих конфліктів, показати шляхи їх зняття, допомогти злочинцям ставитися один до одного з більшою добротою і розумінням. Священнослужителі можуть робити це у своїх проповідях, в розмовах з окремими засудженими, використовувати для цього таку вельми ефективну форму, як сповідь, яка повинна приводити до покаяння, як засобу очищення душі. Священнослужителі могли б брати участь у вирішенні конкретних конфліктів, як між засудженими злочинцями, так і між ними і адміністрацією, наприклад при масових заворушеннях і захопленнях заручників. Зараз у житті всього суспільства і в місцях позбавлення волі, зокрема, спостерігається той період, коли старі духовні та моральні орієнтири і цінності втратили колишню силу, а нові ще не набрали її. Тому виник своєрідний вакуум, який виступає одним з найсерйозніших чинників, які породжують насильство в країні. Релігія може заповнити цей вакуум, але лише частково, оскільки ми знаємо, скільки кривавих злочинів було скоєно в ім'я релігії і бога (релігії - будь-який, бога - будь-якого). Потрібно пам'ятати і про те, що в усі минулі століття практично все населення було віруючим, хоча чимала частина його лише дотримувалася церковні ритуали і зовнішні приписи, конформно підкоряючись традиціям і звичаям, слідуючи отриманому вихованню. Тим не менше, факт залишається фактом, що скоювали злочини головним. Проте насильство продовжує залишатися типовою рисою пенітенціарних (виправних) установ. Тому не слід покладати на релігію і церкву надмірні надії ні в боротьбі зі злочинністю взагалі, ні у профілактиці насильства в місцях позбавлення волі. Релігія - дуже важливий засіб формування, зміцнення і розвитку моральності, важливе, але не єдине. Порядною людиною може бути і невіруючий.

У справі попередження насильства в тюремних закладах особливе значення має індивідуальна робота з конкретною особою, яка може бути навіть успішніше, ніж в умовах свободи. Справа в тому, що засуджений внаслідок його ізоляції постійно перебуває в полі зору вихователя або іншого представника адміністрації. Основою індивідуальної профілактики є кримінологічне вчення про особу злочинця, причини і механізм насильницької поведінки. Визнання особистості джерелом насильницьких дій визначає необхідність зосередження виховно-попереджувальних зусиль саме на ній. Практично це означає, що в результаті індивідуальної роботи з конкретним засудженим, в бесідах з ним потрібно весь час звертати увагу на його особисту вину у вже скоєних агресивних діях, на неприпустимість перенесення провини на інших людей або обставини. Проте численні бесіди з засудженими показали, що вони майже завжди схильні звинувачувати у власних аморальних діях кого завгодно, але не себе. Це самим істотно ускладнює їх дійсне виправлення, оскільки вони не опановують суб'єктивними механізмами своєї неналежної активності і тому далеко не завжди здатні керувати своєю поведінкою. Індивідуально-профілактична дія має здійснюватися з урахуванням типологічної приналежності даного індивіда. Типологічний підхід багато в чому полегшує такий вплив: якщо в ході роботи з конкретним засудженим, який може стати на злочинний шлях, буде з'ясовано його приналежність до певного типу особистості, це дозволить порівняно швидко скласти уявлення про його індивідуальні особливості і залежно від цього побудувати попереджувальну роботу з ними. Типології можуть бути запозичені з робіт з психології злочинців.

Висновок

Злочинність у місцях позбавлення волі є специфічний різновид кримінального рецидиву. Загалом є підстави говорити про її підвищеної суспільної небезпеки, так як кримінально карані діяння в даному випадку здійснюються безпосередньо в процесі виконання покарання за попередній злочин, в умовах ізоляції засуджених, посиленого нагляду за ними, що свідчить про завзятому ігноруванні кримінально-правових заборон.

Злочинність у місцях позбавлення волі виділяється із загальної злочинності по сукупності двох істотних ознак:

по-перше, злочини скоюються особами, раніше засудженими до позбавлення волі;

по-друге, злочини відбуваються ними в місцях позбавлення волі вчасно відбування покарання.

Злочинність у місцях позбавлення волі слід розглядати як складову частину злочинності в цілому з притаманними їй особливостями кількісної та якісної характерістік.Совершаемие у виправних установах злочини мають підвищену ступінь суспільної небезпеки, так як наносять шкоду всьому комплексу заходів щодо іспраленію засуджених, ставлять під загрозу життя і здоров'я багатьох людей. Крім того, порушення режиму відбування покарання в умовах ізоляції від суспільства завдають відчутної шкоди нормальній діяльності установ кримінально-виправної системи. Значний вплив на стан злочинності в місцях позбавлення волі надає якісний склад засуджених. Контингент засуджених не однорідний, засуджені мають різні психологічні особливості, лінії поведінки в місцях ізоляції від суспільства, а також неформальний статус. 9

Злочинність у місцях позбавлення волі слід розглядати як складне, негативне соціально-правове явище, що являє собою специфічний різновид рецидиву і виражається в сукупності заборонених кримінальним законом діянь, вчинених засудженими, які відбувають покарання за попередній злочин у виправних учрежденіях.Совершеніе ними злочинів саме вчасно відбування позбавлення волі , в умовах посиленого нагляду за ними показує вперте небажання цими особами дотримуватися правил людського гуртожитку.

Застосування тієї чи іншої міри кримінального покарання на засуджених не завжди робить на них належне виховний і попереджувальний вплив. Недостатня ефективність покарання пояснюється недосконалістю кримінального та кримінально-виконавчого законодавства.

Для успішного формування в Росії демократичної, правової держави з ринковими відносинами в якості одного з умов необхідно оптимальне функціонування кримінального законодавства, яке, з одного боку, забезпечувало б охорону відповідних відносин від злочинних посягань, з іншого, не перешкоджало б їх розвитку. При цьому особливо важливо, щоб кримінальне законодавство Росії забезпечувало реалізацію прав, свобод і законних інтересів особистості.

І в цьому плані необхідно, щоб покарання утримувало громадян від вчинення злочинів, забезпечуючи охорону особистості, суспільства, держави від злочинних посягань.

Список використаної літератури

 1. Кримінально-виконавчий кодекс РФ від 08.01.1997 N 1-ФЗ (прийнятий ГД ФС 18.12.1996) (ред. від 03.04.2008)

 2. Наказ МЮ РФ N -205 від 30.11.2005 «Про затвердження правил внутрішнього розпорядку виправних установ» (ред. від 03.03.2008).

 3. Кримінологія: підручник для вузів / під заг. ред. д.ю.н., проф.А.І.Долговой.-2-е вид., перераб. і доп.-М.: видавництво НОРМА, 2001.-848с.

 4. Кримінологічний підручник / під ред.В.Н.Кудрявцева і В.Е.Емінова-3-е изд., Перераб. і доп. М.: МАУП, 2007-с734

 5. Крим. навчальний посібник / Г.І.Богум та ін; під ред.І.Ф.Кузнецовой.-М.: Проспект, 2008-328с.

 6. Короткий кримінологічний словник. У уч: Кримінологія / Під ред.В.Н.Кудрявцева, В. Е. Емінова М.: МАУП, 1997.

 7. Злочинність у місцях позбавлення волі: поняття, крімін.хар.в місцях позбавлення волі / Л. Прозументов, О. Філіппова / / Кримінальне право.001_6._2007 № 2 стор.125-128.

 8. Характеристика засуджених до позбавлення волі / під ре. А.С.Міхліна.Т.2, М., 2001

 9. Алексєєв а. І. Кримінологія. Курс лекцій. "Щит-М", 1999. - 340 с.

 10. Антонян Ю. М. Особливо небезпечні лідери у ВТУ і виховні вплив на них М., 1989

 11. Антонян Ю.М., Голубєв В.П., Кудряков Ю.М. Псих. особливості засуджених за крадіжки особистого майна та виховна робота з німі.М., 1989р.

 12. Антонян Ю.М. Злочинність у місцях позбавлення волі та її причини / / журнал «Кримінальне право» інте-М., 2002 .- № 4. стр 101-104

 13. Громов В.Г. Основні напрямки зниження криміногенного потенціалу місць позбавлення волі / В.Г. Громов: монографія. М.: Видавництво «Новий індекс», 2008. 336 с.

 14. Громов В.Г., Шайхісламова О.Р. Покарання у вигляді позбавлення волі і пенітенціарна політика / В.Г. Громов, О.Р. Шайхісламова: монографія. М.: Видавництво «Новий індекс», 2007. 182 с. (Авторство не розділене).

 15. Громов В.Г. Основи кримінології та профілактики злочинів: навчальний посібник / О.М. Варигін, В.Г. Громов, О.В. Шляпникова. Саратов: СЮЇ МВС РФ, 2000. 128 з.

 16. Громов В.Г. Кримінально-виконавча політика Росії: історія та сучасність: навчальний посібник / В.Г. Громов. Саратов: СЮЇ МВС РФ, 2006. 84 с.

 17. Громов В.Г. Пенітенціарна субкультура / В.Г. Громов / / Правова політика та правове життя, 2008. № 4

 18. Громов В.Г. Про пенітенціарної політики / В.Г. Громов / / Злочинність, кримінологія, кримінологічна захист. Під ред. Борговий А.І. М.: Російська кримінологічна асоціація, 2007.

 19. Громов В.Г. Пенітенціарна злочинність / В.Г. Громов / / Сучасне право. М., 2007. № 9.

 20. Громов В.Г. Фактор криміногенності місць позбавлення волі / В.Г. Громов / / Сучасне право. М., 2006. № 11. С. 86-88

 21. Громов В.Г. Реалізація принципів кримінально-виконавчого законодавства при виконанні покарання у вигляді позбавлення волі / В.Г. Громов / / Сучасне право, 2008. № 9. С. 92-97

 22. Громов В.Г. Основні особливості злочинності засуджених до позбавлення волі та факторів, які чинять на неї вплив / В.Г. Громов / / Суспільство. Культура. Злочинність. СБ наукових праць. Саратов: Изд-во СГУ, 2000.

 23. Громов В.Г. Правові проблеми системи виправних установ / В.Г. Громов / / Влада: кримінологічні та правові проблеми. М.: Російська кримінологічна асоціація, 2000.

 24. Громов В.Г. Особливо небезпечний рецидив злочинів і організована злочинність / О.М. Варигін, В.Г. Громов / / Злочинність в Росії і боротьба з нею: регіональний аспект. М.: Російська кримінологічна асоціація, 2003 .- (0,6 / 0,3 д.а.);

 25. Громов В.Г. Деякі види класифікації насильства / В.Г. Громов, Е.А. Гамаюнова / / Суспільство. Культура. Злочинність. Вип. 5. СБ наукових праць. Саратов: Изд-во СГУ, 2003.

 26. Дітки М. Г. Тюрми табору і колонії Росії М., 1999р.

 27. Мінезева Т.Ф. Правовий статус особистості засуджених у РФ.М., 2001р.

 28. Пінчук В. І. Рецидивісти. Глава п'яте / / Курс радянського кримінального права / Під общ.ред. М.Д.Шаргородского.Л.: Вид-во Ленінград. 1980р. с.900

 29. Разінскін В.С. «Злодії в законі» і злочинні клани.М., 1995.с.43

 30. Старков О.В.Крімінологія.Уфа, 1997р.

 31. Старков О. В. Основи крімінопенологіі. Уфа 1997.

 32. Філіппова, О.В. До питання про детермінанти злочинності у місцях позбавлення волі / О.В. Філіппова / / Вісник Томського державного університету. - 2007. - № 297.

 33. Хохреков Г. Ф. Парадокси в'язниці. М., 1991.

1 Кримінологія / За заг. ред. А. І. Долгової, М.: Норма-Інфо-М., 2001.стр.724-743.

2 Пінчук В. І. Рецидивісти. Глава п'яте / / Курс радянського кримінального права / Під общ.ред. М.Д.Шаргородского.Л.: Вид-во Ленінград. Ун-та.1980.С.900

3 Антонян Ю. М. Злочинність в місцях позбавлення волі та її причини / / Кримінальне право «002. № 4. С.101-104.

4 Короткий кримінологічний словник. У уч: Кримінологія / Під ред.В.Н.Кудрявцева, В. Е. Емінова М.: МАУП, 1997. З 260-261.

5 Старков О. В. Основи крімінопенологіі. Уфа 1997. Стр.260-261.

6 Характеристика засуджених до позбавлення волі / під ре. А.С.Міхліна.Т.2, М. ,2001-с .423, стр186

7 Кримінологічний підручник / під ред.В.Н.Кудрявцева і В.Е.Емінова-3-е изд., Перераб. і доп. М.: МАУП, 2007-с734, стр594

8 Кримінологія: підручник для вузів / під заг. ред. д.ю.н., проф.А.І.Долговой.-2-е вид., перераб. І доп.-М.: видавництво НОРМА, 2001.-848с.-стр.737

9 Злочинність у місцях позбавлення волі: поняття, крімін.хар.в місцях позбавлення волі / Л.Прозументов, О. Філіппова / / Кримінальне право.001_6._2007. № 2 стор.125

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
96.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Злочини у місцях позбавлення волі
Зміст режиму в місцях позбавлення волі Виховні колонії
Кримінально-правові заходи протидії проявам злочинних угруповань у місцях позбавлення волі
Обмеження волі Загальні засади призначення покарання Довічне позбавлення волі Позбавлення вол
Позбавлення волі
Місця позбавлення волі
Незаконне позбавлення волі
Позбавлення волі та арешт неповнолітніх
Позбавлення волі на певний строк
© Усі права захищені
написати до нас