Здоров`язберігаючих середовище як чинник дитячого розвитку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1. Умови і фактори, що впливають на збереження здоров'я ... ... ... ... 4
2. Технології здоров'язберігаючої середовища в ДОП ... ... ... ... ... ... ... 7
3. Програма здоровьясбереженія (з досвіду роботи) ... ... ... ... ... .12
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

Введення
У сучасному суспільстві проблема збереження і зміцнення здоров'я дітей є як ніколи раніше актуальною. Це пояснюється тим, що до них пред'являються дуже високі вимоги, відповідати яким можуть тільки здорові діти. А про здоров'я можна говорити не тільки за відсутності будь-яких захворювань, а й за умови гармонійного нервово-психологічного розвитку, високої розумової та фізичної працездатності.
Разом з тим результати наукових досліджень свідчать, вже в дошкільному віці здорових дітей стає все менше. Більшість дітей дошкільного віку мають різні порушення у психофізичному розвитку.
Здоров'я, як відомо, на 50% визначається способом життя, а модель способу життя формується в дитинстві. Тому так важливо формувати звичку до здорового способу життя в дошкільному віці. Здоровьетворящее освіта - це інструмент досягнення високої якості життя. Основним результатом здоров'язберігаючої освіти має стати набуття стану гармонії, душевної рівноваги і життєвих сил.
Дошкільний навчальний заклад має постійно освоювати комплекс заходів, спрямованих на збереження здоров'я дитини на всіх етапах його навчання і розвитку.
Існують різноманітні форми та види діяльності, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я вихованців. Їх комплекс отримав в даний час їх загальна назва «здоров'язберігаючих технологій».
Мета контрольної роботи - аналіз здоров'язберігаючої середовища як фактора розвитку.

1. Умови і фактори, що впливають на збереження здоров'я.
Основне питання, яке постає перед системою освіти: як забезпечити збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей? Але щоб відповісти на це питання і успішно вирішувати його, необхідно зрозуміти власне умови і фактори, що впливають на здоров'я людини.
Освіта - культура - здоров'я є фундаментальною основою здоров'язберігаючої системи, стратегічною метою якої є формування гармонійно розвиненої особистості.
Зупинимося на кількох концептуальних позиціях.
1. Цілеспрямований характер всього навчально-виховного процесу з формування культури здоров'я дітей:
-Придбання і засвоєння знань про те, як зберегти своє здоров'я та попередити його порушення;
-Формування духовно-моральних якостей особистості (відповідальності, чесності, доброти, милосердя);
-Розвиток умінь і навичок безпечної, здорової життя; виховання культури здоров'я (поведінки, харчування, спілкування, побуту, праці, відпочинку і т. д.);
-Виховання працьовитості, духовної культури, патріотизму, національної самосвідомості, толерантності;
-Формування стійкого імунітету і негативного ставлення до тютюну, алкоголю, наркотиків і впливу деструктивних релігійних культів і організацій;
-Виховання гуманістичних орієнтирів поведінки, що виключають жорстокість, насильство над особистістю;
-Виховання потреби у заняттях фізичною культурою, гартування і вдосконаленні фізичних здібностей і можливостей організму людини;
-Формування культури взаємодії з природою, навколишнім світом;
-Розвиток умінь надати першу медичну допомогу;
-Формування в учнівської молоді знань про здоровій сім'ї, ролі батьків та вихованні здорових дітей.
2. Цілісність навчально-виховного процесу
Цілісність передбачає, що всі аспекти навчально-виховного процесу повинні бути спрямовані на формування культури здоров'я учнів. Це тривалий процес, він не може носити тимчасовий, половинчастий характер і потребує використання всіх засобів, форм, методів. Цілісність також означає, що здорове життя людини ми розглядаємо в єдності всіх її складових: психічне, фізичне, соціальне і духовне здоров'я.
Цілісність увазі й те, що процес формування культури здоров'я учнів охоплює і навчання, і розвиток, і виховання дітей, і це, в першу чергу, відбивається на функціях управління освіти.
3. Оновлення змісту освіти та використання здоров'я зберігаючих технологій
Наприклад, музика несе в собі величезний здоров'я зберігаючий потенціал, який, на жаль, не завжди використовується в освіті.
Оновлення змісту освіти - це не тільки нова інформація, яку можна сьогодні отримати через Інтернет або довідники, а й такий зміст, який потрібно критично засвоїти і втілити в персональний досвід здорового життя.
4. Створення здоров'язберігаючої освітнього середовища та використання її педагогічних можливостей
Здоров'язберігаючих освітнє середовище має принципове значення для формування гармонійно розвиненої особистості. Тільки тоді, коли в дитячому закладі буде створене таке середовище (клімат здоров'я, культури довіри, особистісного творення), можливі повноцінне збереження і зміцнення здоров'я, навчання здоров'ю, формування культури здоров'я, засвоєння її духовно-моральних, естетичних, фізичних компонентів.
5. Розвиток рухової активності та облік індивідуально-особистісних можливостей учнів в умовах конкретного освітнього закладу
Як відомо, духовно і фізично здорові люди набагато швидше адаптуються в науці та виробництві, успішніше освоюють нові види діяльності, краще виконують свою роботу. Тому розвиток рухової активності як чинника зміцнення здоров'я потрібно розглядати головним чином як соціальний захист інтересів особистості, що розвивається відповідно до нових соціально-економічних умов, коли людина пропонує свої послуги на ринку праці.
6. Залучення всіх учасників освітнього процесу в різноманітні форми діяльності по збереженню і зміцненню здоров'я
Освіта буде виконувати функцію зміцнення здоров'я підростаючого покоління в тому випадку, якщо здоров'ю будуть не тільки навчати, але здоров'я стане способом життя. Приклад такого способу життя повинні показати педагоги, батьки, громадськість.
Для формування культури здоров'я дітей необхідно перш за все зацікавлене і творче ставлення до роботи всього педагогічного співтовариства: від працівників міністерства освіти до вчителя, вихователя, викладача в кожному освітньому закладі.

2. Технології здоров'язберігаючої середовища в ДОП
Види здоровьесбере-гающих педагогічних технологій
Час проведення в режимі дня
Особливості методики проведення
Відповідальний
1. Технології збереження та стимулювання здоров'я
Стретчінг
Не раніше ніж через 30 хв. після прийому їжі, 2 рази на тиждень по 30 хв. з середнього віку у фізкультурному або музичному залах або в груповій кімнаті, в добре провітреному приміщенні
Рекомендується дітям з млявою поставою та плоскостопість. Остерігатися непропорційної навантаження на м'язи
Керівник фізичного виховання
Ритмопластика
Не раніше ніж через 30 хв. після прийому їжі, 2 рази на тиждень по 30 хв. з середнього віку
Звернути увагу на художню цінність, величину фізичного навантаження і її відповідність віковим показниками дитину
Керівник фізичного виховання, музичний керівник, педагог ДО
Динамічні паузи
Під час занять, 2-5 хв., У міру стомлюваності дітей
Рекомендується для всіх дітей в якості профілактики втоми. Можуть включати в себе елементи гімнастики для очей, дихальної гімнастики і інших в залежності від виду заняття
Вихователі
Рухливі і спортивні ігри
Як частина фізкультурного заняття, на прогулянці, в груповій кімнаті - малої із середнім ступенем рухливості. Щодня для всіх вікових груп
Ігри підбираються е відповідно до віку дитини, місцем і часом її проведення. У ДОП використовуємо лише елементи спортивних ігор
Вихователі, керівник фізичного виховання
Релаксація
У будь-якому зручному приміщенні. Залежно від стану дітей та цілей, педагог визначає інтенсивність технології. Для всіх вікових груп
Можна використовувати спокійну класичну музику (Чайковський, Рахманінов), звуки природи
Вихователі, керівник фізичного виховання, психолог
Технології естетичної спрямованості
Реалізуються на заняттях художньо-естетичного циклу, при відвідуванні музеїв, театрів, виставок тощо, оформленні приміщень до свят та ін Для всіх вікових груп
Здійснюється на заняттях за програмою ДОП, а також за спеціально запланованим графіком заходів. Особливе значення має робота з сім'єю, прищеплення дітям естетичного смаку
Всі педагоги ДОП
Гімнастика пальчикова
З молодшого віку індивідуально або з підгрупою щоденно
Рекомендується всім дітям, особливо з мовними проблемами. Проводиться в будь-який зручний час (у будь-який зручний час)
Вихователі, логопед
Гімнастика для очей
Щодня по 3-5 хв. в будь-який вільний час: залежно від інтенсивності зорової навантаження з молодшого віку
Рекомендується використовувати наочний матеріал, показ педагога
Всі педагоги
Гімнастика дихальна
У різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи
Забезпечити провітрювання приміщення, педагогу дати дітям інструкції про обов'язкову гігієни порожнини носа перед проведенням процедури
Всі педагоги
Гімнастика бадьорить
Щодня після денного сну, 5-10 хв.
Форма проведення різна: вправи на ліжечках, обширне умивання; ходьба по ребристим дощечках; легкий біг із спальні до групи з різницею температури в приміщеннях та інші залежно від умов ДОП
Вихователі
Гімнастика коригуюча
У різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи
Форма проведення залежить від поставленого завдання і контингенту дітей
Вихователі, керівник фізичного виховання
Гімнастика ортопедична
У різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи
Рекомендується дітям з плоскостопістю і як профілактика хвороб опорного склепіння стопи
Вихователі, керівник фізичного виховання
2. Технології навчання здоровому способу життя
Фізкультурний заняття
2-3 рази на тиждень у спортивному або музичному залах. Ранній вік - у груповій кімнаті, 10 хв. Молодший вік-15-20 хв., Середній вік - 20-25 хв., Старший вік - 25-30 хв.
Заняття проводяться у відповідності програмою, за якою працює ДОП. Перед заняттям необхідно добре провітрити приміщення
Вихователі, керівник фізичного виховання
Проблемно-ігрові (ігротреннінгі і ігротерапія)
У вільний час, можна в другій половині дня. Час суворо не фіксоване, в залежності від завдань, поставлених педагогом
Заняття може бути організовано не помітно для дитини, за допомогою включення педагога в процес ігрової діяльності
Вихователі, психолог
Комунікатив-ні ігри
1-2 рази на тиждень по 30 хв. зі старшого віку
Заняття будуються за певною схемою і складаються з декількох частин. У них входять бесіди, етюди та ігри різного ступеня рухливості, заняття малюванням, ліпленням і ін
Вихователі, психолог
Заняття з серії «Здоров'я»
1 раз на тиждень по 30 хв. до ст. віку
Можуть бути включені в сітку занять в якості пізнавального розвитку
Вихователі, керівник фізичного виховання, педагог-валеолог
Самомасаж
У залежності від поставлених педагогом цілей, сеансами або в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи
Необхідно пояснити дитині серйозність процедури і дати дітям елементарні знання про те, як не завдати шкоди своєму організму
Вихователі, ст. медсестра, керівник фізичного виховання
Точковий самомасаж
Проводиться напередодні епідемій, в осінній та весняний періоди в будь-який зручний для педагога час зі старшого віку
Проводиться строго за спеціальною методикою. Показана дітям з частими простудними захворюваннями та хворобами ЛОР-органів. Використовується наочний матеріал
Вихователі, ст. медсестра, керівник фізичного виховання
Біологічний зворотний зв'язок (БОС)
Від 10 до 15 сеансів роботи з комп'ютером по 5-10 хв. в спеціальному приміщенні. Рекомендується зі старшого віку
Необхідні дотримання правил роботи за комп'ютером. Рекомендується спеціальна методика для дошкільнят
Педагог-валеолог, спеціально навчений педагог
3. Корекційні технології
Арттерапія
Сеансами по 10-12 занять по 30-35 хв. з середньою групи
Заняття проводять по підгрупах 10-13 осіб, програма має діагностичний інструментарій і передбачає протоколи занять
Вихователі, психолог
Технології музичного впливу
У різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи; або окремі заняття 2-4 рази на місяць залежно від поставлених цілей
Використовуються як допоміжний засіб як частина інших технологій; для зняття напруги, підвищення емоційного настрою і пр.
Всі педагоги
Казкотерапія
2-4 заняття на місяць по 30 хв. зі старшого віку
Заняття використовують для психологічної терапевтичної та розвиваючої роботи. Казку може розповідати дорослий, або це може бути групове розповідання, де оповідачем є не одна людина, а група дітей
Вихователі, психолог
Технології впливу кольором
Як спеціальне заняття 2-4 рази на місяць залежно від поставлених завдань
Необхідно приділяти особливу увагу колірній гамі інтер'єрів ДОП. Правильно підібрані кольори знімають напругу і підвищують емоційний настрій дитини
Вихователі, психолог
Технології корекції поведінки
Сеансами по 10-12 занять по 25-30 хв. зі старшого віку
Проводяться за спеціальними методиками в малих групах по 6-8 чоловік. Групи складаються не за однією ознакою - діти з різними проблемами займаються в одній групі. Заняття проводяться в ігровій формі, мають діагностичний інструментарій та протоколи занять
Вихователі, психолог
Психогімнастика
1-2 рази на тиждень зі старшого віку по 25-30 хв.
Заняття проводяться за спеціальними методиками
Вихователі, психолог
Фонетична ритміка
2 рази на тиждень з молодшого віку не раніше ніж через 30 хв. після прийому їжі. У фізкультурному або музичному залах. Мол. вік-15 хв., старший вік-30 хв.
Заняття рекомендовані дітям з вадами слуху або в профілактичних цілях. Мета занять - фонетична грамотна мова без рухів
Вихователі, керівник фізичного виховання, логопед
Таким чином, дуже важливо, щоб кожна з розглянутих технологій мала оздоровчу спрямованість, а використовувана в комплексі здоров'язберігаючої діяльності в підсумку сформувала б у дитини стійку мотивацію на здоровий спосіб життя, повноцінне і неускладнений розвиток.
Застосування в роботі ДОП здоров'язберігаючих педагогічних технологій підвищить результативність виховно-освітнього процесу, сформує у педагогів і батьків ціннісні орієнтації, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я вихованців, якщо будуть створені умови для можливості коригування технологій, в залежності від конкретних умов і спеціалізації ДОП; якщо, спираючись на статистичний моніторинг здоров'я дітей, будуть внесені необхідні поправки в інтенсивність технологічних впливів, забезпечений індивідуальний підхід до кожної дитини; будуть сформовані позитивні мотивації у педагогів ДОП та батьків дітей.
3. Програма здоровьясбереженія (з досвіду роботи МДОУ № 8 г.Сургут).
У МДОУ Дитячий садок загальнорозвиваючого виду № 8 «Теремок» з пріоритетним здійсненням художньо-естетичного розвитку працюють 3 медичні сестри, які нарівні з адміністрацією контролюють режим і якість харчування, дотримання вимог санітарно-епідеміологічних правил і норм, організують і проводять оздоровчі заходи з вихованцями, контролюють гартують процедури, руховий режим у групах протягом дня.
План зі створення системи здоровьясбереженія «Здоровячок» є комплексною стратегією поліпшення здоров'я дітей. У рамках його реалізації розроблені заходи для дітей, часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, без функціональних відхилень організму і для дітей з найбільш поширеними ЛОР-захворюваннями.
Для всіх вікових груп розроблені профілактичні та оздоровчі заходи протягом дня для зниження простудних захворювань:
· Дихальна гімнастика і самомасаж в ігровій формі.
· Проводиться закаливающий масаж підошов і масаж 9 чарівних точок.
Цілеспрямована робота по збереженню здоров'я дошкільнят сприяє загальному зниженню захворюваності в дитячому саду, про що свідчать наведені нижче результати, при збільшенні спискового складу дітей не збільшуються випадки захворювання на одну дитину:
№ п / п
показники
2007р.
2008р.
2009р.
1
Середньосписковий складу
183
196
235
2
Кількість випадків захворюваності на одну дитину
6
6
6
Критерієм ефективності лікувально-оздоровчої роботи в ДОУ служить поліпшення стану здоров'я дітей. За останні два роки випадків травматизму не зареєстровано.
Показники фізичного розвитку дітей 5-7 років
(У відповідності з базовою програмою)
Року
Рівні
2007-2008
уч. рік
2008-2009
навч.рік
Високий
42,8%
61,6
Середній
45,1%
34,2
Низький
12,1%
4,2Ми бачимо, що показники фізичного розвитку вихованців ДОП безпосередньо залежать від показників здоров'я вихованців, йде збільшення високого рівня розвитку і зниження низького рівня фізичного розвитку дітей.
У 2008-2009 навчальному році успішно вирішувалося завдання забезпечення соціальної адаптації дітей до умов ДОП.
Показники адаптації новоприбулих дітей у 2008-2009 навчальному році
Всього за навчальний рік прибули до ДОП 64 вихованці.
Група
Всього
Легка ступінь
Середня ступінь
Важка ступінь
Група раннього віку № 10 «Колобок»
13
2 (15%)
9 (70%)
2 (15%)
1 мл. групи
№ 2 «Дзвіночок»;
№ 3 «Суничка» »
15
11 (73%)
4 (27%)
-
2 мл. групи № 1 «Гномик»;
№ 5 «Лисеня»
3
3 (100%)
Середні групи
№ 4 «Чебурашка»;
№ 8 «Джерельце»
2
2 (100%)
Підготовчі групи
№ 6 «Сонечко»;
№ 7 «Буратіно»
2
2 (100%)
№ 12 ГПО
7
7 (100%)
РАЗОМ:
42
27
13
2
Дані приведеної таблиці, свідчать про сприятливу соціальної адаптації дітей до ДОП, що обумовлено проведенням комплексних медико-психолого-педагогічних заходів до надходження дитини в ДОП і в період адаптації в дитячому закладі.
Програма здоровьясбереженія «Здоровячок» включає наступні компоненти:
· Раціональне харчування.
· Оптимальна для організму рухова активність.
· Дотримання режиму дня (з урахуванням індивідуальних біоритмів: «жайворонки», «голуби», «сови»). «Жайворонки» - рано прокидаються, але і рано лягають спати; «сови» - прокидаються пізно, високоактивні вночі, лягають пізно; «голуби» займають проміжне положення, серед дорослого населення вони становлять 50% загальної чисельності. Облік індивідуальних біоритмічні особливостей - необхідна умова для раціональної організації діяльності, а послідовно і режиму дня.
· Попередження шкідливих звичок і формування корисних звичок.
· Підвищення психоемоційної стійкості.
Необхідно проводити діагностику здоров'я дітей. Мета діагностики здоров'я дітей - сприяти зміцненню здоров'я дитини, її гармонійному розвитку. Діагностуючи здоров'я дітей, на практиці виділяють 2 напрямки:
оцінка фізичного розвитку;
оцінка фізіологічних можливостей організму (резервів здоров'я).
Основною причиною успішної роботи в даному напрямку може бути тільки наявність системності.

Висновок
Значення ранніх періодів дитинства для розвитку особистості та виховання здорової дитини важко переоцінити. Вітчизняною системою дошкільної освіти накопичено цінний досвід гігієнічного виховання, проте погіршення здоров'я дошкільнят та сучасні соціальні умови диктують нові підходи до формування здорового способу життя дітей.
Здоров'я дітей залежить не тільки від особливостей їх фізичного стану, але і від умов життя в сім'ї, санітарної та гігієнічної культури людей, рівня розвитку охорони здоров'я та освіти, соціально-економічної та екологічної ситуації в країні.
Проблема здоров'я дітей в будь-якому суспільстві і за будь-яких соціально-економічних і політичних ситуаціях актуальна, своєчасна і досить складна, так як воно визначає майбутнє країни, генофонд нації, науковий та економічний потенціал суспільства.
Саме навчання і виховання, проявляючись у єдності цілей формування гармонійно розвиненої особистості, створюють мотивацію в людині. Оскільки всі складові здоров'я тісно взаємопов'язані, а реалізація програми розвитку залежить від безлічі факторів, основним завданням «педагогіки здоров'я» є цілісне формування потреб у збереженні і зміцненні здоров'я, у усвідомленої мотивації на здоровий спосіб життя за допомогою методів виховання, самовиховання, створення програми навчання здоров'ю.

Список літератури
1. Ахутіна Т.В. Здоров'язберігаючих технологій навчання: індивідуально-орієнтований підхід / / Школа здоров'я. - 2000. - Т. 7. - № 2. - С.21-28.
2. Кучма В.Р., Сердюковская Г.Н., Дьомін А.К. Посібник з гігієни та охорони здоров'я школярів. - М., 2000.
3. Назаренко Л.Д. Оздоровчі основи фізичних вправ. - М., 2002.
4. Педагогіка і психологія здоров'я / За ред. М.К. Смирнова. - М.: АПКіПРО, 2003.
5. Сухарєв А.Г. Концепція зміцнення здоров'я дитячого та підліткового населення Росії / / Школа здоров'я. - 2000. - Т. 7. - № 2. С.29-34.
6. Ткачова В.І. Граємо кожен день / / Методичні рекомендації. - Мн.: НДО, 2001.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Контрольна робота
98кб. | скачати


Схожі роботи:
Здоров`язберігаючих середовище як засіб успішної соціалізації дитини
Здоров`я підлітків та здоров`язберігаючих технологій у школі
Здоров`язберігаючих діяльність у школі
Ортобіотіка як здоров`язберігаючих технологій навчання
Ортобіотіка як здоров`язберігаючих технологій навчання
Використання здоров`язберігаючих технологій в корекційно-педагогічному процесі
Механізми функціонування ОБЖ в системі здоров`язберігаючих технологій
Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров язберігаючих технологій
Інформаційне середовище як фактор трансформації дитячого малюнку світу
© Усі права захищені
написати до нас