Звіт про рух грошових коштів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

C одержание

1. Введення
2. Загальні вимоги до форми № 4 і заголовна частина
3. Рух грошових коштів по поточній діяльності
4. Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності
5. Рух грошових коштів з фінансової діяльності
6. Підсумкові рядки форми № 4
7. Порядок заповнення форми № 4 на прикладі ТОВ «Ніка»
7. Форма звіт про рух грошових коштів
8. Висновок
9. Список використаної літератури

Введення
Будь-яка комерційна фірма зобов'язана вести бухгалтерський облік і щоквартально складати бухгалтерську звітність. На вимогу засновників фірми звітність також може складатися щомісяця.
Дані звітності формують наростаючим підсумком з початку року.
При складанні та поданні бухгалтерської звітності необхідно керуватися Федеральним законом від 21 листопада 1996 р . N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 48, ст. 5369), положенням з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" ПБУ 4 / 99 та іншими положеннями з бухгалтерського обліку, Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово -господарської діяльності організацій та інструкцією по його застосуванню, затвердженими Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 31 жовтня 2000 р . N 94н.
Бухгалтерська звітність може бути проміжної та річної.
Проміжну звітність складають за квартал, півріччя та 9 місяців. Її склад для всіх фірм однаковий. У неї включають Бухгалтерський баланс (форма N 1) і Звіт про прибутки та збитки (форма N 2).
На вимогу засновників до складу проміжної звітності можуть бути включені і інші форми (Звіт про рух грошових коштів, Пояснювальна записка і т.д.).
За підсумками року фірми складають річний звіт. Він відрізняється від проміжного великою кількістю форм. У річний звіт включають:
- Бухгалтерський баланс (форма N 1);
- Звіт про прибутки та збитки (форма N 2);
- Звіт про зміни капіталу (форма N 3);
- Звіт про рух грошових коштів (форма N 4);
- Додаток до бухгалтерського балансу (форма N 5);
- Пояснювальну записку;
- Підсумкову частину аудиторського висновку.
Необхідно звернути увагу: аудиторський висновок повинні здавати тільки фірми, які підлягають обов'язковому аудиту чи обов'язкової ревізії відповідно до статті 7 ФЗ № 119 від 07.08.2001г. «Про аудиторську діяльність». Обов'язковий аудит здійснюється у випадках, якщо:
1) організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;
2) організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, страховою організацією (за винятком сільськогосподарських кооперативів) або товариством взаємного страхування, товарною або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним позабюджетним фондом, джерелом утворення коштів якого є передбачені законодавством Російської Федерації обов'язкові відрахування, вироблені фізичними і юридичними особами, фондом, джерелами утворення засобів якого є добровільні відрахування фізичних і юридичних осіб;
3) обсяг виручки організації (за винятком сільськогосподарських кооперативів та їх спілок) або індивідуального підприємця від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) за один рік перевищує в 500 тисяч разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці, або сума активів балансу перевищує на кінець звітного року в 200 тисяч разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці;
4) організація є державним унітарним підприємством, муніципальним унітарним підприємством, заснованим на праві господарського ведення, якщо фінансові показники його діяльності відповідають підпункту 3 пункту 1 цієї статті. Для муніципальних унітарних підприємств законом суб'єкта Російської Федерації фінансові показники можуть бути знижені;
5) обов'язковий аудит відносно цих організацій або індивідуальних підприємців передбачений федеральним законом.
Якщо фірма проводила аудит добровільно, то вона може включити висновок до складу звітності за власною ініціативою.
Малі підприємства можуть здавати річний звіт у скороченому вигляді. Якщо фірма не підлягає обов'язковому аудиту, то в річну звітність включають тільки Бухгалтерський баланс (форма N 1) і Звіт про прибутки та збитки (форма N 2). Інші форми здавати не потрібно.
Якщо мале підприємство зобов'язане пройти аудиторську перевірку, також можна не представляти форми N 3, 4 і 5. Це правило діє лише за однієї умови - за результатами діяльності фірми за рік у неї немає даних для їх заповнення. Пояснювальна записка здається в будь-якому випадку.

Загальні вимоги та заголовна частина звіту

У Звіті про рух грошових коштів (форма N 4) відображають дані про фактичне надходження та витрачання грошей фірми за рік.
Звіт складають у рублях. Якщо фірма працює з валютою, то для того щоб вказати у Звіті дані по ній, потрібно поступити таким чином:
· Розрахувати звітні показники у валюті по кожному її виду;
· Дані у валюті перерахувати в рублі за курсом Банку Росії, встановленого на 31 грудня звітного року;
· Отримані цифри сумуйте.
При заповненні Звіту грошові потоки потрібно розподілити по трьом видам діяльності фірми:
· Поточної;
· Інвестиційної;
· Фінансової.
Поточною вважають основну (статутну) діяльність фірми, спрямовану на реалізацію її основних цілей і завдань (випуск готової продукції, продаж товарів тощо).
Інвестиційна діяльність пов'язана з вкладеннями в нерухомість, обладнання, нематеріальні та інші необоротні активи. Крім цього до інвестиційної діяльності відносяться довгострокові фінансові вкладення фірми (купівля цінних паперів, внески в статутні капітали і т.п.).
Короткострокові вкладення (на термін не більше 12 місяців), наприклад видача позик іншим фірмам, а також випуск облігацій вважаються фінансовою діяльністю. Фінансовою діяльністю вважається діяльність організації, в результаті якої змінюються розмір та склад власного капіталу організації, позикових коштів (надходження від випуску акцій, облігацій, надання іншими організаціями позик, погашення позикових коштів тощо).
Слід зазначити, що в кожному розділі форми N 4 є вільні. У них потрібно вписати ті надходження грошей та напрями їх витрачання, які не передбачені типовою формою. При цьому пам'ятати про дотримання принципу суттєвості відображаються у Звіті показників - деталізація дрібних надходжень та видатків не потрібна.
Для заповнення форми N 4 користуються інформацією за наступними бухгалтерськими рахунками:
· 50 "Каса";
· 51 "Розрахункові рахунки";
· 52 "Валютні рахунки";
· 55 "Спеціальні рахунки в банках".
Показники у формі N 4 наводяться за звітний і попередній йому роки. Тому необхідно забезпечити їх порівнянність.
Заголовну частину Звіту також потрібно заповнити, як відповідну частину балансу та інших форм:

Звіт про рух грошових коштів
за 2006 р .
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Коди │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Форма N 4 по ОКУД │ 0710003 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ┤
Дата (рік, місяць, число) │ 2005 │ 03 │ 25 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ┤
Організація ТОВ "Ніка" за ЄДРПОУ 51268891 │ │
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Ідентифікаційний номер платника податків ІПН │ 7715213456 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Вид діяльності оптова торгівля за КВЕД │ 51.14.2 │
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Організаційно-правова форма / форма власності │ │ │
товариство з обмеженою відповідальністю / приватна │ │ │
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ │ │ │
по ОКОПФ / ОКФС │ 65 │ 16 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Одиниця виміру: тис.руб. / руб. по ОКЕІ │ 384/385 │
(Непотрібне закреслити) └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Залишок коштів на початок року

Заповнення форми N 4 необхідно почати з першого рядка "Залишок коштів на початок року". Вписати до неї загальну суму грошей на банківських рахунках фірми і в касі за станом на 1 січня звітного року.

Рух грошових коштів по поточній діяльності

Основним джерелом надходжень є гроші, отримані від покупців і замовників. Тому в однойменній рядку Звіту відобразити отриману виручку від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) та суму авансів від покупців. Для її заповнення потрібно підсумовувати обороти за дебетом рахунків обліку грошей (50, 51, 52) в кореспонденції кредиту рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" або 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". ПДВ з цих сум вичитати не потрібно.
У порожній рядок форми потрібно вписати відомості про цільове фінансування, отримане для оплати витрат по поточній діяльності. Дані треба взяти з дебетового обороту за рахунком 51 в кореспонденції рахунку 86 "Цільове фінансування".
Інші надходження грошей показуються по рядку "Інші доходи". Це можуть бути:
· Суми, повернені в касу підзвітними особами;
· Суми, отримані як відшкодування шкоди від винних або страховика;
· Отримані штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів тощо
Отриману від орендарів плату за користування вашим майном можна відобразити у Звіті по-різному.
Це залежить від того, чи є здача майна в оренду основним видом діяльності фірми. Якщо так, то вписують отриману орендну плату в рядок "Кошти, отримані від покупців і замовників". Якщо ні, то включають її до складу інших доходів.
У наступних рядках (150-180) форми N 4 приведіть основні напрями витрачання грошових коштів.
Звернути увагу необхідно: витрата грошей вказують у Звіті в круглих дужках.
По рядку 150 "На оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів" показуються оплачені матеріальні витрати фірми щодо поточної діяльності. Вписуються сюди суми, перераховані постачальникам (підрядчикам) в оплату матеріалів, товарів, робіт, послуг. Необхідні дані треба взяти з оборотів по кредиту рахунків обліку грошових коштів (50, 51, 52) в кореспонденції дебету рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" або 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
У рядок 160 Звіту про рух грошових коштів включаються суми заробітної плати, виплачені працівникам фірми. При цьому використовуються дані за дебетом рахунка 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" у кореспонденції кредиту рахунку 50 (якщо зарплата видається з каси) або 51 (якщо зарплату перераховують на пластикові картки співробітників).
Якщо у звітному (минулому) році фірма виплачувала дивіденди, то необхідно показати їх суму по рядку 170 форми N 4. Для її заповнення треба взяти оборот за дебетом субрахунка 75-2 "Розрахунки з засновниками по виплаті доходів" (якщо вони не працюють на фірмі) або рахунки 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" (якщо учасники є співробітниками фірми) в кореспонденції рахунків 50 і 51.
Перераховані в звітному (попередньому) році податки і збори наводяться в рядку 180. Для цього береться дебетовий оборот по рахунках 68 "Розрахунки з податків і зборів" і 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" в кореспонденції кредиту рахунку 51.
Інші оплачені витрати по поточній діяльності показується по рядку "На інші витрати" або заповнюються порожні рядки.
Підсумок по руху грошей, пов'язаному з поточною діяльністю, підбиваються в рядку "Чисті грошові кошти від поточної діяльності". Відбивається в ній різниця між сумами які поступили і витрачених грошей з поточної діяльності фірми.

Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності

По рядку 210 форми N 4 "Виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів" вказуються суми, які фірма отримала від продажу основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного капітального будівництва і обладнання до встановлення.
Ці дані беруться з дебетових оборотів за рахунками 50, 51, 52 в кореспонденції рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" або 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
У рядку 220 "Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень" Звіту потрібно вказати доходи фірми від реалізації векселів, акцій і облігацій.
Звертати увагу необхідно: якщо купівля-продаж цінних паперів є для фірми основним видом діяльності (вона наведена в статуті), то отримані доходи відображаються по рядку "Кошти, отримані від покупців, замовників".
Дивіденди від участі в інших організаціях, які фірма фактично отримала у звітному (минулому) році, записуються у рядку 230 "Отримані дивіденди". Ці дані беруться з дебетових оборотів за рахунками 50, 51, 52 в кореспонденції рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за дивідендами".
У рядку 240 "Отримані відсотки" вказують суму відсотків, які фактично отримала у звітному році фірма від фінансових вкладень (наприклад, облігацій, векселів, виданих позик і т.д.). Тут необхідно вказати дебетовий оборот по рахунках 50, 51, 52 в кореспонденції рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунку "Відсотки за векселями", "Відсотки по облігаціях" і т.д.
По рядку 250 "Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям" показуються суми, отримані фірмою за позиками, які вона видала на термін більше року. У бухобліку погашення виданих позик відображається за дебетом рахунка 50 або 51 в кореспонденції рахунку 58 "Фінансові вкладення".
Кошти, вкладені в купівлю дочірніх компаній, теж відносяться до інвестиційної діяльності. У бухгалтерському обліку для них використовується все той же рахунок 58, а у Звіті про рух грошових коштів - рядок 280 "Придбання дочірніх організацій". Оскільки такі вкладення пов'язані з витратою грошей, у формі N 4 вказують їх у дужках.
У рядку 290 "Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів" Звіту відображаються суми, перераховані у звітному році в оплату основних засобів (нерухомості, виробничого устаткування і т.д.), нематеріальних активів (прав на патенти, винаходи і т.д.) і незакінчених об'єктів капбудівництва. Дані для цього рядка треба взяти з кредитових оборотів за рахунками 50, 51, 52, 55 в кореспонденції рахунку 60 в частині покупок основних засобів, нематеріальних активів тощо
Суму коштів, спрямованих на здійснення довгострокових фінансових вкладень, запишіть по рядку 300 "Придбання цінних паперів та інших фінансових вкладень". Це може бути придбання акцій, довгострокових векселів, часток у статутних капіталах інших організацій і т.п. Щоб заповнити цей рядок, потрібно отримати необхідні дані з обороту за дебетом рахунка 58 субрахунків "Паї й акції", "Внески за договором простого товариства" та "Боргові цінні папери" за звітний рік.
По рядку 310 "Позики, надані іншим організаціям" потрібно вказати суми позик, виданих фірмою у звітному році. Для обліку позик, як і інших фінансових вкладень, використовується рахунок 58 субрахунок "Надані позики". Тому для заповнення цього рядка береться оборот за звітний рік з цього субрахунку.
Сальдо (залишок) грошових коштів з інвестиційної діяльності показується у рядку 340 "Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності". Тобто потрібно вписати сюди різницю між надійшла і витраченої в рамках інвестиційної діяльності сумами грошей.

Рух грошових коштів з фінансової діяльності

У ньому розкривається інформація про отримані та витрачені гроші в рамках фінансової діяльності фірми.
Рядок "Надходження від емісії акцій або інших пайових паперів" заповнюють лише акціонерні товариства. У ній показується обсяг коштів, що надійшли в результаті розміщення (продажу) фірмою власних акцій. Якщо у звітному (минулому) році фірма випустила облігації, то кошти від їх продажу показуються тут же.
Суми, отримані фірмою в борг від інших організацій, слід вказати в рядку "Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями". Для заповнення цього рядка потрібно взяти обороти за кредитом рахунків 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" і 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" в кореспонденції дебету рахунків обліку грошових коштів (50, 51, 52 ...).
Іноді позики оформляють не договором, а векселем. Вексельний позику також, як і звичайні позики, відображається на рахунку 66 або 67 залежно від терміну погашення.
У рядку "Погашення позик і кредитів (без відсотків)" записуються погашені суми позик, надані іншими фірмами. Використовуються дані за дебетом рахунків 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" і 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" в кореспонденції кредиту рахунків по обліку грошей.
Якщо фірма взяла обладнання в лізинг, то необхідно заповнити рядок "Погашення зобов'язань з фінансової оренди". Тут слід вказати суми лізингових платежів, перераховані лізингодавцю у звітному (попередньому) році.
По рядку "Чисті грошові кошти від фінансової діяльності" відображають різницю між які надійшли і витраченими грошима в рамках фінансової діяльності фірми.

Підсумкові рядки форми № 4

Визначивши показники, що характеризують рух грошових коштів за поточною, інвестиційної та фінансової діяльності, бухгалтер приступає до заповнення трьох підсумкових рядків. Вони розміщені в кінці форми N 4 "Звіт про рух грошових коштів".
Рядок "Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів". У рядку відображається збільшення або зменшення грошових коштів організації в цілому за всіма видами діяльності. Цей показник визначається як сума значень трьох підсумкових рядків по розділам "Чисті грошові кошти від поточної діяльності", "Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності" та "Чисті грошові кошти від фінансової діяльності". При цьому негативні показники потрібно не додавати, а віднімати.
Значення рядка "Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів" може бути і позитивним, і негативним. Якщо сформувалася негативна величина, її варто взяти у круглі дужки.
Рядок "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду". Показник цього рядка формується таким чином. До залишку грошових коштів на початок звітного періоду потрібно додати (відняти) значення рядка "Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів".
Показник рядка "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду" дорівнює сумі залишків, відображених на кінець звітного року на рахунках 50 (за винятком суми на субрахунку "Грошові документи"), 51, 52, 55 і 57.
Форма N 4 складено правильно, якщо показник рядка "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду" дорівнює показнику рядка 260 "Грошові кошти" графи 4 бухгалтерського балансу (за мінусом залишку на субрахунку "Грошові документи" рахунки 50).
Рядок "Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля". Цей рядок заповнюють організації, у яких у звітному році відбувався рух грошових коштів в іноземній валюті.
У бухгалтерському обліку грошові кошти в іноземній валюті перераховуються в рублі на дату здійснення операції і на останній день звітного періоду. При відображенні у формі N 4 зазначені суми перераховуються в рублі по курсу Банку Росії на останній день звітного року. Різниця між сумами іноземної валюти, перерахованими для форми N 4, і сумами, відображеними в бухобліку, вписується по рядку "Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля".
Якщо суми, відображені в бухгалтерському обліку, перевищать суми, перераховані для форми N 4, показник буде негативним. Він вказується у круглих дужках.

Приклад заповнення форми

Порядок заповнення форми N 4 за звітний рік продемонструю на прикладі ТОВ «Ніка».
Приклад и:
Приклад 1. 12 травня 2006 р . ТОВ "Ніка" отримало від іноземного покупця на валютний рахунок 4000 дол США. Офіційний курс рубля, встановлений Банком Росії на цю дату, становив 27,08 руб / дол. США.
13 липня 2006. ТОВ "Ніка" перерахувало іноземному постачальнику 3000 дол США з валютного рахунку. Офіційний курс рубля, встановлений Банком Росії на цю дату, - 26,87 руб / дол. США.
На звітну дату (31 грудня 2006р.) Курс Банку Росії склав 26,33 руб / дол. США.
При складанні річної бухгалтерської звітності бухгалтер відбив у формі N 4 рух валютних коштів за курсом, встановленим на 31 грудня 2006 р .:
(4000 дол США - 3000 дол США) х 26,33 руб / дол. США = 26330 руб.
У бухгалтерському обліку рух цих сум було відображено за курсом на день здійснення операцій:
(4000 дол США х 27,08 руб / дол. США) - (3000 дол США х 26,87 руб / дол. США) = 27710 руб.
Щоб розрахувати показник рядка "Величина впливу змін курсу валюти по відношенню до рубля", бухгалтер ТОВ "Ніка" визначив різницю між сумами іноземної валюти, перерахованими для форми N 4, і сумами, відображеними в бухгалтерському обліку:
26 330 руб. - 27 710 руб. = -1380 Руб.
Вийшов негативний показник, тому у формі N 4 бухгалтер вказав його в круглих дужках. Цей показник відображає підсумкову величину курсових різниць за звітний рік.
Приклад 2. ТОВ "Ніка" займається виробництвом хліба та борошняних кондитерських виробів.
Залишок коштів на початок 2006 р . - 67 930 руб.
У 2006 р . в бухгалтерському обліку організації були відображені такі операції, пов'язані з надходженням грошових коштів:
- Надійшла виручка від реалізації продукції - 2189000 крб.;
- Отримані аванси від покупців - 860 000 руб.;
- Отримано кредит в банку - 450 000 руб.;
- Отримана оплата від іноземного покупця - 4000 дол США (офіційний курс Банку Росії на дату оплати - 27,08 руб / дол. США).
За 2006 р . бухгалтер організації відбив наступні видаткові операції:
- Видана зарплата з каси - 689 000 руб.;
- Сплачені податки - 544 320 руб.;
- Придбано обладнання - 287 000 руб.;
- Сплачені відсотки по кредиту - 24 000 руб.;
- Перераховано постачальникам за сировину та матеріали - 915 750 руб.;
- Перераховано іноземному постачальнику за сировину - 3000 дол США (офіційний курс Банку Росії на дату оплати - 26,87 руб / дол. США).
Бухгалтер ТОВ "Ніка" заповнить форму N 4 "Звіт про рух грошових коштів" за 2006 р . наступним чином.
У графу 4 "За аналогічний період попереднього року" необхідно перенести показники з графи 3 "За звітний рік" форми N 4 за 2005 р .
Станом на 1 січня 2006 р . залишку грошових коштів в іноземній валюті в організації не було. Тому по рядку "Залишок коштів на початок звітного року" (графа 3) вказується сума, відображена по рядку "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду" графи 3 форми N 4 за 2005 р ., - 67 930 руб.
Грошові кошти в іноземній валюті перераховуються в рублі за офіційним курсом Банку Росії на звітну дату. На 31 грудня 2006 р . він становив 26,33 руб / дол. США.
Надходження грошових коштів по поточній діяльності відображається по рядку "Кошти, отримані від покупців, замовників".
Цей показник дорівнює:
2189000 крб. + 860 000 руб. + 4000 дол США х 26,33 руб / дол. США = 3154320 крб.
Використання грошових коштів по поточній діяльності відбивається в круглих дужках за такими рядками:
- По рядку "На оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів" - 994 740 руб. (915 750 руб. + 3000 дол США х 26,33 руб / дол. США);
- По рядку "На оплату праці" - 689 000 руб.;
- По рядку "На виплату дивідендів, відсотків" - 24 000 руб.;
- По рядку "На розрахунки по податках і зборах" - 544 320 руб.
Далі заповнюється рядок "Чисті грошові кошти від поточної діяльності". Її показник визначається як різниця між сумами грошових коштів, які надійшли з поточної діяльності, і сумами, витраченими по ній:
3154320 крб. - 994 740 руб. - 689 000 руб. - 24 000 руб. - 544 320 руб. = 902 260 руб.
Надходжень з інвестиційної діяльності не було. Кошти, використані за такою діяльністю, в сумі 287 000 руб. відображаються у рядку "Придбано об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів". Ця ж сума показується по рядку "Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності". Обидва показники записуються в круглих дужках.
Кошти з фінансової діяльності в сумі 450 000 руб. потрібно відобразити по рядку "Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями". Така ж сума вказується в рядку "Чисті грошові кошти від фінансової діяльності".
Показник рядка "Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів" розраховується як сума підсумкових показників по кожному виду діяльності. При цьому негативні показники віднімаються. Значення цього рядка - 1065260 крб. (902 260 руб. - 287 000 руб. + 450 000 руб.).
Значення рядка "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду" обчислюється як сума рядків "Залишок коштів на початок звітного року" та "Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів". Показник цього рядка дорівнює 1133190 крб. (67930 руб. + 1065260 крб.).
По рядку "Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля" бухгалтер ТОВ "Ніка" вкаже 1380 руб. у круглих дужках (порядок розрахунку цього показника див. у прикладі 1).
Форма N 4 заповнюється в тисячах рублів. Незаповнені рядки з неї виключаються.

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ │ Коди │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Форма N 4 по ОКУД │ 0710004 │
├ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ┤
за 2006 р . │ 2005 │ 03 │ 29 │
ТОВ "Ніка" ├ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ┤
Організація ------------------------------- по ОКПО │ 733615 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Ідентифікаційний номер платника податків ІПН │ 7824553341 │
виробництво хліба і ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Вид діяльності ------------------------- по КВЕД │ 1581 │
борошняних кондитерських виробів │ │
------------------------------------------ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Організаційно-правова форма / товариство з │ │ │
обмеженою відповідальністю -------------------- │ │ │
форма власності / приватна │ │ │
----------------------------------- По ОКОПФ / ОКФС │ 65 │ 16 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Одиниця виміру: тис. руб. / Руб. по ОКЕІ │ 384 / 385
(Непотрібне закреслити) └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
Показник
За звітний
рік
За аналогічний період попереднього року
найменування
код
1
2
3
4
Залишок грошових коштів на
початок звітного року

010

68

44
Рух грошових коштів по поточній діяльності
Кошти, отримані про тпокупателей, замовників

02031541820
...
...
...
...
на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів

150

(994)

(751)
на оплату праці
160
(689)
(539)
на виплату дивідендів, відсотків
170
(24)
(10)
на розрахунки з податків і зборів
180
(544)
(380)
...
...
...
...
Чисті грошові кошти від поточної діяльності

200

902

140
Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності
Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів
290
(287)
(116)
...
...
...
...
Чисті грошові кошти від
інвестиційної діяльності

340

(287)

(116)
Рух грошових коштів з фінансової діяльності
Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями420450-
...
...
...
...
Чисті грошові кошти від
фінансової діяльності

470

450

-
Чисте збільшення (зменшення)
грошових коштів та їх еквівалентів

480

1067

24
Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду

490

1135

68
Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля

495

(1)

-

Керівник --------- ------------ Головний бухгалтер --------- ------------
(Підпис) (розшифровка (підпис) (розшифровка
підпису) підпису)
29 7 березня
"-" ------------ 200 - р.

Висновок
Всі організації зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність.
Бухгалтерська звітність організацій, за винятком звітності бюджетних організацій, а також громадських організацій (об'єднань) та їх структурних підрозділів, які не здійснюють підприємницької діяльності і не мають крім вибулого майна оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), складається з:
а) бухгалтерського балансу;
б) звіту про прибутки та збитки;
в) додатків до них, передбачених нормативними актами;
г) аудиторського висновку, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту;
д) пояснювальної записки.
Склад бухгалтерської звітності бюджетних організацій визначається Міністерством фінансів Російської Федерації.
Для громадських організацій (об'єднань) та їх структурних підрозділів, які не здійснюють підприємницької діяльності і не мають крім вибулого майна оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), встановлюється спрощений складу річної бухгалтерської звітності, відповідно до статті 15 ФЗ-129 від 21.11.1996г . «Про бухгалтерський облік».
Форми бухгалтерської звітності організацій, а також інструкції про порядок їх заповнення затверджуються Міністерством фінансів Російської Федерації.
Інші органи, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, стверджують у межах своєї компетенції форми бухгалтерської звітності банків, страхових та інших організацій і інструкції про порядок їх заповнення, що не суперечать нормативним актам Міністерства фінансів Російської Федерації.
Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) організації.
Бухгалтерська звітність організацій, в яких бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією, спеціалізованою організацією або бухгалтером-спеціалістом, підписується керівником організації, централізованої бухгалтерії або спеціалізованої організації або бухгалтером-спеціалістом, який веде бухгалтерський облік.
Бухгалтерська звітність складається, зберігається і представляється користувачам бухгалтерської звітності у встановленій формі на паперових носіях. При наявності технічних можливостей і за згодою користувачів бухгалтерської звітності організація може представляти бухгалтерську звітність в електронному вигляді відповідно до законодавства РФ.

Список використаної літератури
1. Абрамичев А.В. Організація обліку та звітності акціонерних компаній. - М.: МДІМВ, 2001р.
2. Бакаєв О.С. Облікова політика предпіятія - М.: Бухгалтерський облік, 2004.
3. Фінансовий облік і звітність відповідно до стандартів. - М.: Справа, 2000.
4. Ковальов В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Підручник М.: Проспект 2003.
5. Новодворський В.Д. та ін Бухгалтерська звітність: складання та аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 2005.
6. Пучкова С.І. Консолідована звітність. М.: ФБК-ПРЕС, 2006.
7. Селезньова М.М. Консолідована бухгалтерська звітність. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
8. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 1999.
9. Безруких П.С. Бухгалтерський облік. - М.: Фінанси і статистика, 2005.
10. Пучкова С.І. Бухгалтерська фінансова звітність. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2006.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
92.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Рух грошових
Звіт про рух грошових коштів 2
Звіт про рух грошових коштів 2
Звіт про рух грошових коштів 4
Звіт про рух грошових коштів 3
Звіт про рух грошових коштів 2 Поняття призначення
Звіт про рух грошових коштів 2 Розгляд техніки
Звіт про рух грошових коштів як складова частина звітності на
Витрати майбутніх періодів і звіт про рух грошових коштів
© Усі права захищені
написати до нас