Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві Сокальжи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство аграрної політики України
Львівська національна академія ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького
Кафедра правознавства
Звіт
про проходження практики
у комунальному підприємстві „Сокальжитлокомунсервіс”
Студента ІІ курсу
ф-ту ДО та ПМС
Музичука Ігоря
Львів-2007

План
Вступ
1. Обсяг виконаної роботи
2. Правова основа діяльності підприємства
2.1.Мета і предмет діяльності
2.2.Юридичний статус підприємства
2.3.Майно підприємства
2.4.Права підприємства
2.5.Обов'язки підприємства
2.6.Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу
2.7.Господарська та соціальна діяльність підприємства
2.8. Ліквідація і реорганізація підприємства
3.Основні права та обов’язки юрисконсульта
Висновок

Вступ
Навчальна практика студентів є важливою складова частина навчального процесу. Мета її полягає у закріплені теоретичних знань , які студент одержав під час навчання.
Вона сприяє формуванню фахівця , який повинен досконало володіти обраною спеціальністю; формуванню потреби та здатності поповнювати знання , творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію ; давати правильну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним-діянням.
Студент за період практики має оволодіти сучасними методами та формами праці юриста , навчитися захищати права , свободи і законні інтереси громадян , інтереси суспільства та держави, що є важливою складовою навичок майбутнього спеціаліста.
Навчальна практика допомагає закріпленню та поглиблено теоретичних знань з конституційного, цивільного, трудового, кримінального, господарського та інших галузей права і на їх основі самостійно вирішувати конкретні життєві ситуації в управлінській та господарській діяльності.
Вона – обов’язкова умова набуття юридичної освіти.

1. Обсяг виконаної роботи
Я, Музичук Ігор, студент факультету ДО та ПМС в період з «30» квітня 2007р. по «18» травня 2007р. проходив практику в комунальному підприємстві «Сокальжитлокомунсервіс», м. Сокаль Львівської області, вул. Героїв УПА, 11. Керівником практики на підприємстві був юрист-консульт даного підприємства Музичук Василь Степанович.
В перший день проходження практики я знайомився з структурою та основною діяльністю підприємства. Комунальне підприємство Сокальжитлокомунсервіс» було створене 1 квітня 2002 року / Рішення Сокальської міської ради № 5 від 5.01.2002р.
Основними видами діяльності підприємства є:
- обслуговування житлового фонду м. Сокаль
- вивезення та утилізація твердих побутових відходів
- капітальне будівництво
- надання ритуальних послуг населенню
- ремонт внутріквартальних доріг
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
Очолює дане підприємство директор, який призначається на дану посаду згідно Розпорядження Голови міської ради.
В наступні дні проходження практики я знайомився з основними правами та обов’язками юрисконсульта підприємства.
Я знайомився з претензійно-позовною роботою підприємства, брав участь в оформлені судових наказів та позовних заяв для подачі в Сокальський районний суд Львівської області для примусового стягнення заборгованості за утримання будинку та при будинкової території та за вивіз твердих побутових відходів.
В період з 30 квітня по 18 травня було оформлено в Сокальський районний суд 23 заяв про видачу судових наказів на загальну суму 31850,27 грн на боржників, які не проводять підприємству оплату за житлово-комунальні послуги більше 6 місяців, так як відповідно до ст. 68 Житлового кодексу, наймач зобов’язаний своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги.
Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності. У заяві про видачу судового наказу зазначається найменування суду, в який подається заява, ім’я (найменування) заявника та боржника, а також ім’я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження; вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються; вартість майна у разі його витребування; перелік документів, що додаються до заяви.
Після отримання заяви суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог і одночасно надсилає копію судового наказу рекомендованим листом з повідомленням боржникам. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів та роз’яснюється його право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування. У разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред’явлення до виконання.
Після набрання законної сили, було направлено в Державну виконавчу службу 19 судових наказів, так як 4 судових накази було оскаржено боржниками. Оформлено 4 позовних заяви про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги стосовно тих боржників, якими було оскаржено судові накази
За період практики було оформлено 8 позовних заяв про втрату права на житло в гуртожитку по вул. Героїв УПА, 20 в м. Сокаль стосовно осіб, які не проживають без поважних причин більше 6 місяців. На балансі КП «Сокальжитлокомунсервіс» з 1 квітня 2002 року знаходиться гуртожиток для сімейних, в якому проживають більше 150 сімей. Кожен місяць працівниками підприємства проводиться перевірка паспортного режиму, і у випадку виявлення осіб, які не проживають більше 6 місяців без поважних причин комісією складаються відповідні акти за підписами свідків і юрисконсультом підприємства подається в Сокальський районний суд позовна заява по втрату права на користування житловим приміщенням. Відповідно до статті 71 Житлового кодексу при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім’ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців. Згідно статті 72 Житлового кодексу, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку.
Брав участь у підготовці відповіді на припис прокурора Сокальського району про усунення порушень законодавства стосовно ненадання пільг гр. Галюйко В.І.
Брав участь разом з юрисконсультом , як представником КП «Сокальжитлокомунсервіс», і державним виконавцем у виконанні виконавчого документу – державний виконавець Ігнатович Ю.М. проводив описі майна боржника з метою його подальшої реалізації на торгах, і виручені кошти підуть на погашення боргу перед КП «Сокальжитлокомунсервіс» за житлово-комунальні послуги.
Разом з керівником практики брав участь у судових засіданях в яких:
 - представлялися інтереси підприємства у Сокальському районному суді у цивільній справ за позовом Кучера Ігоря Петровича до КП «Сокальжитлокомунсервіс» про стягнення про 1308,00 грн матеріальної шкоди і 5000,00 грн моральної шкоди, завданої йому внаслідок затоплення квартири ;
- представлялися інтереси підприємства у Господарському суді Львівської області у справі за позовом підприємства до Червоноградської об’єднаної державної інспекції про визнання недійсним податкових повідомлень;
-представлялися інтереси підприємства у Господарському суді Львівської області у справі за позовом КП «Сокальжитлокомунсервіс» до ВАТ «Сокальський молокозавод» про стягнення заборгованості за оренду приміщення.
Під час проходження практики кожного вівторка проводився прийом населення, надавались їм відповідні консультації та рекомендації по правових питаннях
Протягом всього терміну проходження практики я брав участь у перевірці відповідності вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень і інших документів правового характеру, які подаються на підпис директору. Також під час практики я брав участь у роботі з складання господарських договорів.

2. Правова основа діяльності підприємства
Комунальне підприємство "Сокальжитлокомунсервіс" утворене Сокольською міською радою в результаті - реорганізації, шляхом злиття комунальних підприємств : "Житлово-комунальне управління", "Житлово-експлуатаційна контора № 1" та "Житлово-експлуатаційна контора № 2" Сокальського міськвиконкому по обслуговуванню житла, згідно рішення
Підприємство підпорядковане виконавчому комітету Сокольської міської ради, надалі - Орган управління майном .
Підприємство є правонаступником майна , прав та обов'язків комунального підприємства "Житлово-комунальне управління", "Житлово-експлуатаційна контора № 1" та "Житлово-експлуатаційна контора № 2" Сокальського міськвиконкому .
Найменування підприємства: Комунальне підприємство „Сокальжитлокомунсервіс”
Підприємство знаходиться за адресою : Львівська область, м. Сокаль , вул. Героїв УПА, 11.
2.1.Мета і предмет діяльності
Підприємство створене для забезпечення збереження і правильної експлуатації житлового фонду та об’єктів комунального призначення, утримання їх в належному санітарно-технічному стані, надання комунальних та інших послуг підприємствам, організаціям та населенню і являється планово-дотаційним підприємством.
Основними напрямками діяльності підприємства є :
- обслуговування та експлуатація житлового фонду, комунальних мереж та комунікацій ;
- санітарна очистка житлового фонду та об"єктів комунального господарства, вивіз відходів ;
- ремонт та обслуговування внутріквартальних доріг ;
- оренда та здача в оренду відповідно до чинного законодавства і цього Статуту житлових та інших приміщень та об'єктів ;
- будівництво та ремонт об’єктів комунікацій ,промислового, громадського, культового, оздоровчого, туристичного, навчального, побутового та іншого призначення :
- виконання покрівельних робіт на дахах з м’якою та шиферною покрівлею, малярно-штукатурних робіт, сажотрусних робіт . (періодична перевірка димових та вентиляційних каналів на щільність, відокремленість відсутність засмічень, справність і правильність розташування оголовка відносно даху, наявність нормальної тяги), молярних робіт, ведення вантажопідйомних робіт автокраном, ремонтних робіт телескопічною автовишкою ;
- проведення ремонтно-будівельних, висотних, монтажних, електромонтажних, наладочних, санітарно-технічних, зварювальних та інших робіт по капітальному будівництву, ремонту, реставрації і художньому оформленню об’єктів ;
- виготовлення і реалізація будівельних матеріалів, інших товарів народного споживання ;
- виготовлення виробів з деревини побутового та виробничого призначення, інших столярних виробів ;
- надання ритуальних послуг ;
- виконання вантажно-розвантажувальних робіт та надання транспортних послуг ;
- ремонт та технічне обслуговування автомобілів, іншої техніки та механізмів ;
- збір і переробка відходів і вторинної сировини ;
- проведення будь-яких інших видів господарської діяльності, якщо вона не суперечить чинному законодавству України
2.2.Юридичний статус Підприємства
 Підприємство є юридичною особою.
Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту, який затверджується органом управління майном в особі Сокальської міської ради .
Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, по погодженню з Органом управління майном, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю підприємства здійснюється за згодою власника .
Підприємство веде самостійний баланс , має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штамп, фірмові бланки та інші атрибути юридичної особи
Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством .
Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу управління майном.
Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, в господарському суді.
2.3.Майно Підприємства
Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.
Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
 Джерелами формування майна Підприємства є:
- майно передане йому власником ;
-доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт та
- надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів ;
- капітальні вкладення ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій підприємств і громадян ;
- кошти з бюджету у вигляді компенсацій , дотацій, субсидій для населення та інше ;
- придбання майна іншого підприємства, організації ;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.
Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що встановлений чинним законодавством.
Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства.
Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного законодавства, підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які належать йому на правах повного господарського відання, а також списувати їх з балансу за погодженням з Органом управління майном.
Збитки завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду .
2.4.Права Підприємства
1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та економічної ситуації.
2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами.
3. Підприємство має право створювати, філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати положення про них .
2.5.Обов'язки підприємства
1. При визначенні стратегії діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні та галузеві замовлення та інші договірні зобов'язання .
2. Підприємство :
- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством ;
- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва ;
- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, а також фізичних осіб ;
- відповідно до державного контракту і державного замовлення, укладених договорів забезпечує виробництво і поставку продукції і товарів;
- створює належні умови для високопродуктивної праці, , забезпечує до держання законодавства про працю, правил та норм праці, техніки безпеки, соціального страхування ;
- здійснює заходи по вдосконаленню організації забортної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства ;
- несе в установленому порядку відповідальність за шкоду, що завдала здоров’ю працівників .
У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.
 Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде звітність згідно з чинним законодавством, яку подає в строк в статистичні органи .
Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.
2.6.Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу
Управління Підприємством здійснює його директор.
Наймання директора здійснює власник і доручає Органу управління майном укласти з ним контракт .
Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції власника, Органу управління майном та інших органів управління Підприємства.
Директор Підприємства :
- несе персональну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах і організаціях ;
- розпоряджається коштами та майном до чинного законодавства ;
- укладає договори , видає доручення , відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки ;
- вибирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів і доплат на умовах, передбачених колективним договором, керуючись галузевою тарифною угодою .
Власник, Орган управління майном не має права втручатися в оперативну та господарську діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України та Статутом Підприємства.
Заступники директора Підприємства , спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, дільниць та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а також старші майстри призначаються на посаду і звільняються з посади директором Підприємства, згідно діючого законодавства.
Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратись директор Підприємства .Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2-3 роки не менше як на 2/3 голосів .
Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитись на інші посади з ініціативи Підприємства без згоди відповідного виборного органу Підприємства . Трудовий колектив приймає рішення про оренду Підприємства, створення на своїй основі органу для переходу на оренду і викупу Підприємства.
Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються директором Підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі . Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства .
Право укладення колективного договору від імені власника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органом .
2.7.Господарська та соціальна діяльність Підприємства
 Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банку, внесків, передбачених законодавством України ,податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, Фонд охорони праці, залишається у повному йього розпорядженні.
Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід), а також кошти, передбачені на централізоване фінансування витрат.
Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю :
- фонд розвитку виробництва;
- фонд матеріального заохочення ;
- фонд охорони праці;
- фонд соціального розвитку ;
- резервний фонд ;
- та інші фонди .
1.Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку та амортизаційних відрахувань і інших джерел у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом .
2.Фонд матеріального заохочення створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку, у порядку, передбаченому чинним законодавством .Кошти фонду визначаються кошторисом і використовуються для матеріального заохочення працівників .
Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленої законодавством України .
Умови праці та матеріальне забезпечення директора Підприємства встановлюються згідно контракту, укладеного з Сокольською міською радою
Підприємство зобов'язується виконувати визначені йому мобілізаційні завдання, в тому числі створення та збереження мобілізаційних потужностей, а також спеціальних формувань та мобілізаційних резервів, матеріальних та продовольчих резервів, страхового фонду документації.
3. Фонд охорони праці утворюється згідно з "Положенням про державний , галузеві, регіональні фонди охорони праці підприємств" та інших законодавчих актів України.
4. Фонд соціального розвитку утворюється в межах частини прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства і використовується на підставі кошторисів для виконання умов, передбачених колективними договорами по наданню соціальних пільг членам трудового колективу .
5. Резервний фонд утворюється з прибутку і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.
Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування , безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити .
Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі угод, контрактів.
Питання соціального розвитку , включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я гарантії обов'язкового страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.
Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України .
2.8. Ліквідація і реорганізація Підприємства
Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням власника, а в випадках , передбачених законодавством, за участю трудового колективу або господарського суду згідно чинного законодавства.
Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, яка утворюється власником . До складу ліквідаційної комісії входять власник та Підприємства в особі його органу управління . Порядок і строк проведення ліквідації , а також строки для заяви претензій кредиторам визначається власником .
В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з законом України "Про банкрутство", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
З моментом призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства його органу , який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується. повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.
При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

3.Основні права та обов’язки юрисконсульта
Відповідно до посадової інструкції, призначення на посаду юрисконсульта та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням заяви. Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
У своїй діяльності юрисконсульт :
- Бере участь у розроблені документів правового характеру. Перевіряє відповідність вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень і інших документів правового характеру, які подаються на підпис директору, завізовуючи їх.
- Готує за участю інших підрозділів підприємства матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі та про інші правопорушення для подання їх до правоохоронних та судових органів, здійснює облік і зберігання судових цивільних та господарських справ, які перебувають у виконанні або закінченні судочинством.
- Бере участь у роботі з складання господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, а також у розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.
- Готує разом з іншими розділами пропозиції про зміну діючих або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, яки були видані на підприємстві.
- 3абезпечує облік і зберігання текстів законодавчих інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих управлінням, підтримує їх у контрольному стані.
- Організовує претензійну і веде позовну роботу, npедставляє у встановленому законодавством порядку інтереси управління в cyдax, інших органах під час розгляду правових питань та спорів, дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені управлінню у зв'язку з порушенням його прав і законних інтересів.
- Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів, цивільних і господарських справ, практику укладання та виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків у поліпшенні господарсько-фінансової діяльності підприємства.
Created by DPE, Copyright IRIS 2005- Дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються з відповідними підрозділами на підставі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності управління та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними та контролюючими органами.
- Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку, бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосується їхніх повноважень.
- Разом з відповідними підрозділами управління бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві, надає правому допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту.
- Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного і іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівнику підприємства про поновлення порушених прав, у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності, дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень.
- Бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням.
- Проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності а також із змінами в чинному законодавстві.
- Дає довідки і консультації працівникам підприємства про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, ,надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру
- Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
Під час вчинення трудових відносин юрисконсульт має право ознайомлюватись з проектами рішень керівництва підприємства, що стосується його діяльності, вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією. В межах своєї компетенції юрисконсульт має право повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення, вимагати та утримувати інструкцію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків, залучати фахівців усіх підрозділів для виконання покладених на нього завдань.
 Юрисконсульт несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, за завдання матеріальної шкоди підприємству.
На посаду юрисконсульта призначається особа, яка має повну або базову юридичну освіту.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Доповідь
64.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві Сокальжитлокомунсервіс
Звіт про проходження переддипломної практики за спеціальністю 1810 Бухгалтерський облік на підприємстві
Звіт про проходження операторської практики
Звіт про проходження педагогічної практики
Звіт про проходження практики в ТОВ Автопарк
Звіт про проходження ознайомчої практики в правоохоронних органах
Звіт про проходження виробничої практики робота в стаціонарі
Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції
Звіт про проходження практики з електроніки та схемотехніки спеціальності експлуатація систем об
© Усі права захищені
написати до нас