Звільнення від кримінальної відповідальності 6

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Челябінський Державний Університет
Костанайської Філія.
Курсова робота
на тему:
"Звільнення
від кримінальної відповідальності "
Студентки II курсу,
групи -201,
Храмчихін О. А.
Костанай 2002р.
П Л А Н
1.) Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності і покарання
        
2.) Підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання
3.) Постатейне розгляд підстав звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.
4.) Висновок
Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності
і покарання
За загальним правилом кримінальна відповідальність реалізується в покаранні, що застосовується судом до осіб, винним у скоєнні злочину. Проте досягнення цілей боротьби зі злочинністю в ряді випадків можливе і без залучення винних у вчиненні злочину осіб від кримінальна відповідальності або ж при їх засудження, але зі звільненням від реального відбування покарання, або при достроковому звільненні від покарання, або шляхом заміни не відбутої частини покарання іншим , більш м'яким покаранням.
Кримінальне покарання не переслідує мети відплати (гідного) злочинцеві. Основне його призначення в тому, щоб виправити, перевиховати правопорушника, попередити скоєння ним нових злочинів. Якщо для досягнення цих гуманних цілей немає необхідності застосовувати дуже строгі заходи кримінально-правового впливу закон передбачає можливість пом'якшення долі засудженого аж до повного звільнення його від покарання. Під звільненням від покарання розуміється відмова держави від застосування до винного передбачених кримінальним законом покарань.
Підстави такого звільнення різні. Зокрема, воно допускається, якщо засуджений виправився і перевиховався і тому мети покарання можуть бути досягнуті без його реального виконання, або якщо є інші обставини, що свідчать про недоцільність застосування до нього покарання (наприклад, тяжке захворювання).
Звільнення засудженого від відбування покарання, а також пом'якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення від покарання в порядку амністії або помилування, може застосовуватися тільки судом у випадках і порядку, зазначених у законі.
Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності тісно пов'язана з самою кримінальною відповідальністю.
Тому, з одного боку, теоретичне вирішення питання про поняття, сутність та зміст кримінальної відповідальності служить базою для вирішення питань про природу звільнення від неї. З іншого боку, законодавче вирішення питань звільнення від кримінальної відповідальності - той матеріал, спираючись на який ми можемо з'ясувати думку законодавця про зміст кримінальної відповідальності, стадіях її реалізації.
Ускладнює процес виявлення правової природи звільнення від кримінальної відповідальності відсутність єдиної точки зору на питання про кримінальну відповідальність та її сутності.
Існують дві основні тенденції вирішення даного питання. Прихильники першої позиції вирішують проблему в ключі ототожнення кримінальної відповідальності з покаранням і, відповідно, звільнення від кримінальної відповідальності із звільненням від покарання. Друга ж позиція має в своїй основі поняття кримінальної відповідальності, як і інших невигідних наслідків, встановлених законом для особи, яка вчинила злочин. А звільнення від кримінальної відповідальності не зводиться до звільнення від покарання і включає в себе звільнення від інших невигідних наслідків, таких, наприклад, як засудження.
Існує безліч прихильників як однієї, так і іншої точок зору. Такі вчені як, Карпушин, Курляндський вважають, що "кримінальна відповідальність - обов'язок винного понести всі встановлені законом невигідні наслідки вчиненого злочину". Інші ж (Алексєєв, Корнєєва, Гальперін) дотримуються іншої формулювання - кримінальна відповідальність - претерпеваніе покарання.
Я ж дотримуюся першої точки зору. Тобто я вважаю, що кримінальна відповідальність не обмежується тільки претерпеванием покарання.
Поясню свою позицію.
По-перше, якщо взяти іншу точку зору, то доведеться визнати, що в кримінальному законі розрізняються поняття звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання і дане відмінність не обгрунтовано.
По-друге, слід тоді визнати, що не має значення, на якому етапі відбувається звільнення від кримінальної відповідальності. Однак, виходячи з кримінального та кримінально-процесуального законів, є підстави стверджувати, що правове значення і правові наслідки аж ніяк не однакові при звільненні від кримінальної відповідальності до притягнення особи як обвинуваченого, після притягнення в якості обвинуваченого, до суду або до суду до винесення обвинувального вироку, звільнення засудженого від відбування покарання під час винесення обвинувального вироку, звільнення від подальшого відбування покарання. Обсяг примусових заходів, що застосовуються в усіх цих випадках до особи, різний.
По-третє, звільнення від прітерпеванія покарання можливо лише в тому випадку, якщо особа вже зазнає його, якщо покарання вже застосовується, виконується. Тобто, в такому випадку мова повинна йти про факти, коли засуджений до позбавлення волі, наприклад, вже позбавлений її.
Тобто, звільнення від кримінальної відповідальності, на мою думку, це не звільнення від претерпевания покарання, а звільнення від обов'язку зазнати покарання.
Можна заперечити, що винний, не залученого до кримінальної відповідальності не несе ніяких невигідних наслідків, крім, хіба що, страху перед можливою розплатою. І що це положення речей підриває саме значення обов'язку відповідати за злочин.
Проте думається, що ці правила не повинна розглядатися в нестандартному варіанті, коли винний йде від правосуддя. Взагалі ж цей обов'язок в нормальному варіанті перетворюється в претерпеваніе покарання. І цей процес і є не що інше, як розвиток і реалізація обов'язки зазнати покарання.
Таким чином, обов'язок відповідати за скоєне повинна бути реалізована і для цього діють органи правосуддя. А те, що найчастіше вони не привертають злочинця до відповідальності підриває авторитет цих органів, але не кримінального закону.
Тепер мені хотілося б розглянути що означає поняття "звільнення від відповідальності".
Поняття "звільнити" має на увазі, що вже є які-небудь обмеження.
Звільнення від кримінальної відповідальності застосовується лише до особи, яка вчинила злочин і зобов'язаному відповідати за це. Відповідно, звільнення від обов'язків означає, що з лиця зніматися такі обов'язки, які на ньому лежали. Відповідальність означає обов'язок, необхідність відповідати за будь - що.
Якщо особа не зобов'язана відповідати, то воно не потребує звільнення від відповідальності. Якщо особа не вчинила злочинних діянь, то його немає чого звільняти від кримінальної відповідальності. У даному випадку правильніше говорити, що "особа не підлягає кримінальній відповідальності". Відповідно, особа, яка вчинила злочин, підлягає кримінальній відповідальності, а не вчинила - не підлягає.
Те, що для того, щоб звільнити особу від кримінальної відповідальності потрібно спочатку встановити в діяннях особи складу злочину, підкреслюють Філімонов, Курляндський, Карпушин, Келіна.
Так, Філімонов В.Д. каже: "Існування в нашому законодавстві різноманітних видів звільнення від кримінальної відповідальності зовсім не означає, що, у разі застосування хоча б деяких з них відсутні підстави кримінальної відповідальності. Навпаки, їх існування є доказом, що такі підстави були. Якби не було підстав для залучення до кримінальної відповідальності, сама б постановка питання про звільнення від цієї відповідальності була б немислимою. Адже не ставимо ж ми питання про звільнення від кримінальної відповідальності при необхідній обороні чи крайньої необхідності, не ставимо тому, що в цих випадках немає підстав кримінальної відповідальності, або , іншими словами, складу злочину ".
У зв'язку з вищерозглянутих нюансами можна вивчити ряд статей Кримінального кодексу РФ і виявити, що формулювання в ряді статей не зовсім коректні. Наприклад, у статті 78 КК РФ "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності" сказано про те, що особа "звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минули такі строки :...". Але обличчя вже вчинила злочин, тому правильніше говорити про звільнення від кримінальної відповідальності. А також, якщо обставина закінчення термінів з'ясується під час судового засідання, особа буде звільнена від покарання, але не від кримінальної відповідальності. Тому все вищеперелічене слід сформулювати як "звільнення від кримінальної відповідальності і покарання".
Викладена мною позиція підтверджується постановою Пленуму Верховного Суду СРСР від 31 липня 1962 "Про судову практику у справах про хабарництво". У даній постанові говориться: "Звільнення хабародавця від кримінальної відповідальності за мотивами вимагання в нього хабара чи добровільного заяви про все це не означає відсутності в діях цієї особи ознак злочину. Тому хабародавець не може визнаватися потерпілим і не має права претендувати на повернення йому цінностей, переданих у вигляді хабара ". [1]
Підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання
Отже, наявність в діях особи ознак складу злочину не означає ще, що ця особа у всіх випадках має нести кримінальну відповідальність із застосуванням покарання. Якщо діяння або особа, яка його вчинила, втрачають з яких-небудь причин суспільну небезпеку на час розслідування або розгляду справи в суді, або ж небезпека винного виявиться незначною і він може бути, перевиховати без застосування заходів кримінального покарання, російське кримінальне право допускає можливість у встановленому законом порядку звільнити особу або від кримінальної відповідальності, або від покарання. Також допускається можливість звільнення від відбування деяких видів покарання, якщо до повного відбуття призначеного судом покарання особа доведе своє виправлення.
Якщо розглянути всі передбачені законом підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання за стадіями, то можна їх класифікувати в наступному порядку:
1. Обличчя повністю звільняється від кримінальної відповідальності до залучення в якості обвинуваченого.
У даному випадку винний практично не несе жодних негативних наслідків свого злочину.
До цього пункту можна віднести не збудження або припинення кримінальної справи за закінченням строків давності, внаслідок акту амністії, зважаючи на помилування окремих осіб, за примиренням потерпілого і обвинуваченим або за відсутністю скарги потерпілого.
2. Особа притягується як обвинуваченого, але до засудження його судом звільняється від кримінальної відповідальності.
Тут для винного наступають деякі негативні наслідки, але припиняються до засудження.
Це - закінчення строків давності (ст.78), внаслідок акту амністії, від падіння суспільної небезпеки діяння або особи у зв'язку зі зміною обстановки (ст.77), передача справи про неповнолітнього в Комісію у справах неповнолітніх (ст.90).
3. Особа засуджується, виноситься обвинувальний вирок, але без призначення покарання.
У даному випадку мається на увазі стаття 77 - відпадання суспільної небезпеки особи.
4. Особа засуджується, виноситься обвинувальний вирок із призначають-ють покарання, але з відстроченням його виконання (ст.82).
5. Особа засуджується, виноситься обвинувальний вирок із призначають-ють покарання, але зі звільненням від його відбування.
До цієї категорії належить закінчення давності, виявлене в стадії судового розгляду; амністія, якщо той факт, що діяння підпадають під амністію, виявляється в стадії судового розгляду.
Так, наприклад, розглянемо статтю 78 КК РФ "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності".
За загальним правило, мети покарання досягаються найбільш повно тоді, коли між злочином і покаранням немає великого розриву в часі. Якщо ж з яких-небудь причин утворюється значний розрив у часі, а злочинець у цей період не переховувався від слідства або суду і не зробив нових злочинів, застосування покарання може втратити свій сенс з точки зору як загального, так і спеціального попередження. За час, що минув навколишні зазвичай забувають про скоєний злочин, а винний вже самим фактом не вчинення протягом тривалого часу нових злочинів доводить, що він перестав бути суспільно небезпечним. Все це може дати підстави для того, щоб не притягати до кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочином, і не застосовувати до нього покарання.
До того ж закінчення встановлених законом строків давності ще не достатньо для виключення кримінальної відповідальності. Передбачено ще низку умов, наявність яких необхідна для виключення кримінальної відповідальності за скоєний злочин.
6. Особа звільняється від подальшого відбування покарання.
Під цю категорію підпадають випадки умовно-дострокового звільнення від покарання, про звільнення від покарання за амністією, а також через хворобу.
Таким чином, особа може бути, звільнено від кримінальної відповідальності у двох формах: 1.) З визнанням його винним або 2.) До винесення такого рішення судом.
Але потрібно зауважити, що звільнення від кримінальної відповідальності, за будь-якої підстави і ким би воно не здійснювалося, означає визнання особи винною.
Постатейний розгляд підстав звільнення від кримінальної відповідальності і покарання
Розглянемо тепер більш детально статті Кримінального Кодексу, присвячені звільненню від кримінальної відповідальності і покарання, а також проведемо деяке порівняння між коментарями до статей "старого" і "нового" Кримінальних кодексів.
СТАТТЯ 75 "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям".
Це новий інститут для післяреволюційного російського кримінального права. Цей термін не знав КК 1960р., Хоча він використовувався в навчальній і науковій літературі. Під діяльним каяттям розуміється активна поведінка особи після закінчення злочину, що проявилося у добровільній явці з повинною, сприянні розкриттю злочину, відшкодування заподіяної шкоди, або загладжування іншим чином шкоди, заподіяної внаслідок злочину.
Якщо прагнення особи запобігти наслідкам злочину увінчалося успіхом його дії розглядаються не як діяльне каяття, а як добровільна відмова від вчинення злочину з усіма витікаючими з цього наслідками.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям застосовується лише до осіб, які вчинили злочин невеликої тяжкості, тобто такі злочини, за які максимальне покарання не перевищує двох років позбавлення волі.
Розглянутий інститут може застосовуватися лише в тому випадку, якщо злочин скоєно вперше. При цьому, якщо особа була засуджена і його судимість не знята і не погашена, не має значення, яке покарання було призначено. Навіть якщо особа була засуджена до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, - звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям до нього не застосовується.
Добровільна явка з повинною означає, що особа за своєю ініціативою і не в зв'язку з тим, що йому стало відомо, що проти нього заведено кримінальну справу, з'явилася в органи влади і розповіло про його причетність до скоєного злочину, його учасників і т.д. Не може розглядатися як явка з повинною повідомлення про злочин знайомим, родичам, колегам та іншим особам, які не мають права порушувати кримінальну справу.
Особа може сприяти розкриттю злочину, надаючи допомогу органам дізнання, розслідування, суду у викритті інших учасників злочину, виявлення викраденого, плодів або слідів злочину, доказів, що мають значення у справі.
Відшкодування заподіяної шкоди може бути пов'язане з відшкодуванням суми збитків своїми засобами, або усунення шкоди своїми силами. Загладжування шкоди іншим чином може полягати в вибачення перед потерпілими, компенсації вартості лікування, ліків і т.д.
Слід мати на увазі, що закон говорить лише про можливість звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Питання це не вирішується автоматично, і звільнення не є правом винного. Правоохоронні органи повинні оцінити всі обставини справи, особу винного, ступінь відшкодованого збитку, дієвість допомоги, наданої слідству і суду. Всі разом дає підстави судити про глибину і щирості каяття, що дозволяє прийняти рішення про можливість звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.
Питання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям особи, яка вчинила злочин середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого, може бути вирішене тільки у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК. Так, наприклад, згідно з приміткою до ст.126 особа, яка добровільно звільнило викраденого людини, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо в його діях не міститься складу іншого злочину. Аналогічні норми передбачені у статтях 205 (тероризм), 206 (захоплення заручників), 208 (організація незаконного збройного формування або участь у ньому), 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, боєприпасів, вибухових речовин, і вибухових пристроїв), 223 (незаконне розповсюдження зброї) і ін
СТАТТЯ 76 "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим".
Звільнення то кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим за законодавством, що діяло до введення в дію КК, передбачало можливість примирення з потерпілим тільки у справі так званого приватного обвинувачення. Сутність його полягала в тому, що справи приватного звинувачення могли порушуватися лише за скаргою потерпілого і підлягали припиненню у разі примирення з потерпілим обвинуваченого.
Істотним є відмінність нового законодавства від раніше діючого і по суті. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим може застосовуватися до більш широкого кола осіб - до всіх осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості.
Розглянутий інститут може розглядатися якщо злочин скоєно вперше. При цьому, якщо особа була засуджена і його судимість не знята і не погашена, не має значення яке покарання було призначено. Навіть якщо покарання було не пов'язане з позбавленням волі, - звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим до нього не застосовується.
Винний може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим лише в тому випадку, якщо він загладить заподіяну йому шкоду. Відшкодування заподіяної шкоди може бути пов'язане з відшкодуванням суми збитків своїми засобами, або усунення шкоди своїми силами. Загладжування шкоди іншим чином може полягати в вибачення перед потерпілими, компенсації вартості лікування, ліків і т.д.
Слід мати на увазі, що закон говорить лише про можливість звільнення від кримінальної відповідальності. Питання це не вирішується автоматично, і звільнення не є правом винного. Правоохоронні органи повинні оцінити всі обставини справи, особу винного, ступінь відшкодованого збитку, дієвість допомоги, наданої слідству і суду. Всі разом дає підстави судити про глибину і щирості каяття, що дозволяє прийняти рішення про можливість звільнення від кримінальної відповідальності.
СТАТТЯ 77 "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки".
Особа, яка вчинила злочин може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що до моменту розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки ця особа перестала бути суспільно небезпечним. Відпадання суспільної небезпеки особи, яка його вчинила, робить недоцільним не тільки покарання, але й залучення до кримінальної відповідальності винного.
Для звільнення від кримінальної відповідальності особи в ряді випадків є достатнім зміна конкретної обстановки в масштабах населеного пункту, підприємства, установи або навіть сім'ї.
Зміна обстановки може, наприклад, висловитися у заклику винного в армію, вступі на роботу або в навчальний заклад. У такій обстановці відпадає суспільна небезпека особи, так як воно потрапляє в умови, в яких з'являється можливість ефективного виховного впливу на нього, контролю за його поведінкою та ін
Зміна обстановки можливо і в більш значних масштабах. Так, наприклад, під час землетрусу в 1989 році у Вірменії мали місце випадки включення в активні рятувальні роботи осіб, які вчинили до цього злочину, що свідчило іноді про відпадати їх суспільної небезпеки.
Зміна обстановки може привести до відпадання суспільної небезпеки діяння, що свідчить про відпадати суспільної небезпеки особи. Так, наприклад, Гончаров був визнаний винним в незаконній порубці в берегозахисної лісі. Однак на час розгляду справи в суді з'ясувалося, що місце, в якому була здійснена незаконна порубка лісу, підлягає затопленню великим водосховищем. У зв'язку з цим виникла необхідність нагальної вирубки лісу та вивезення деревини. Гончаров був звільнений від кримінальної відповідальності.
Отже, тут можна виділити дві умови:
а) особа повинна вперше вчинити злочин;
б) це злочин має бути невеликої або середньої тяжкості.
СТАТТЯ 78 "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності".
Під давністю притягнення до кримінальної відповідальності розуміється закінчення з моменту вчинення злочину певних термінів, після чого при дотриманні винним зазначених у законі умов він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
Назва аналізованої норми не відповідає її змісту, так як строк давності обчислюється до моменту винесення вироку. Отже, у законі встановлено давність засудження, а не давність притягнення до кримінальної відповідальності.
Чим менше проходить часу між злочином і покаранням, тим, як правило, вища ефективність його впливу. І навпаки, покарання особи через значний проміжок часу після вчинення ним злочину за загальним правилом стає недоцільним з точки зору здійснення цілей покарання.
Відоме значення має і те, що з часом ускладнюється розслідування злочину, у ряді випадків втрачаються або втрачають свою силу доказу, забуваються або спотворюються в пам'яті відомості, відомі свідкам, тому правильне розгляд судом справи у багатьох випадках стає чи важким або неможливим.
В інтересах невідворотності покарання кримінальна відповідальність має наступати негайно по скоєнні злочину. Це зумовлює ефективність покарання. Крім того, той факт, що особа протягом значного часу не вчинила нових злочинів, свідчить про меншу ступеня його небезпеки. Саме тому закон встановлює строки, після закінчення яких відпадає необхідність притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Строки давності диференціюються залежно від тяжкості скоєних злочинів. Мінімальний термін, який повинен пройти з дня вчинення злочину, встановлений для злочинів невеликої тяжкості. Він становить два роки. Для злочинів середньої тяжкості - 6 років, для тяжких - 10 років, для особливо тяжких - 15 років.
На відміну від порядку, що існував раніше, вчинення нового злочину не перериває строку давності. У цьому випадку строки давності обчислюються самостійно по кожному злочину окремо. Тому, за одне з них він може минути, а за інше - ще немає.
Перебіг давності зупиняється, якщо особа ухиляється від слідства або суду. Про це може свідчити порушення обраною у відношенні нього будь запобіжного заходу, а також нез'явлення за викликом органів дізнання, слідства або суду особи, яку притягнуто в якості обвинуваченого або затриманого в якості підозрюваного, але бігло з - під варти. Один лише факт зміни місця проживання особою, яке було залучено в якості підозрюваного або обвинуваченого і не викликалося до органів дізнання, слідства чи в суд, не дає підстави розглядати його як ховалося.
В термін давності зараховується час до того, як особа сховалось, і після того, як воно було затримано або з'явилася з повинною, бо з цього моменту протягом строків давності відновлюється.
Якщо факт закінчення термінів давності буде виявлено після порушення справи, у стадії віддання його суду, а також під час судового розгляду і т.п. - Суд виносить ухвалу або постанову про припинення справи.
Інакше вирішується питання про застосування строків давності, якщо особа вчинила злочин, який карається смертною карою або довічним позбавленням волі. Виносячи вирок, суд вирішує, чи застосувати давність до засудженого. Однак, навіть якщо суд не застосує термін давності, покарання не застосовується в повну силу, а замінюється позбавленням волі на певний строк.
Слід зазначити, що відповідно до міжнародних угод не застосовуються строки давності до осіб, які вчинили злочини проти миру і безпеки людства, передбачені статтями 353 (планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни), 356 (застосування заборонених засобів і методів ведення війни), 357 (геноцид), 358 (екоцид).
СТАТТЯ 79 "Умовно - дострокове звільнення від відбування покарання".

У новому КК збережений інститут умовно-дострокового звільнення від покарання, що має важливе значення для перевиховання засуджених, скорочення випадків вчинення повторних злочинів, що сприяють досягненню цілей покарання і, тим самим, сприяє боротьбі зі злочинністю. Разом з тим, в порівнянні з раніше чинним КК (ст.53) відповідно до ст.79 нового КК в положення закону про умовно - дострокове звільнення від відбування покарання внесені суттєві, принципові зміни.
Умовно - дострокове звільнення від відбування покарання може застосовуватися не тільки до осіб, засуджених до позбавлення волі, виправних робіт або направлення в дисциплінарний батальйон (тепер - до змісту в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців), як це було раніше, а й до осіб засудженим і відбувають такі покарання, передбачені в новому КК, як обмеження по військовій службі і обмеження свободи.
Підставою для застосування умовно - дострокового звільнення є не виправлення засудженого, яке полягало у його зразковій поведінці і в чесному ставленні до праці (а для неповнолітніх ще потрібно і сумлінне ставлення до навчання), а визнання судом тієї обставини, що для свого виправлення така особа не потребує в повному відбуванні призначеного судом покарання. Такий висновок може бути зроблений судом лише на основі всебічного врахування характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи винного, всієї сукупності даних, що характеризують її поведінку до і після вчинення злочину, та інших обставин у справі.
Встановлюючи конкретні терміни покарання, які повинні бути від'їзді для надання засудженому права на умовно - дострокове звільнення, в новому КК ці терміни визначаються залежно від категорій злочинів; при засудженні за злочини невеликої або середньої тяжкості потрібно відбуття не менше половини призначеного судом строку покарання, при засудженні за тяжкий злочин - не менше двох третіх, при засудженні за особливо тяжкий злочин, а також для осіб, які раніше умовно - достроково звільнялися, якщо умовно - дострокове звільнення було скасовано відповідно до передбачених у законі підставами (частина 7 ст.79) - не менше трьох чвертей. У колишньому ж КК дане питання вирішувалося з урахуванням цілого ряду обставин - в залежності від характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, терміну позбавлення волі, призначеного судом засудженому, і інших ...
У новому указі встановлено, що умовно - дострокове звільнення може мати місце тільки після фактичного відбуття засудженим покарання у вигляді позбавлення волі строком не менше шести місяців, що дозволить суду більш об'єктивно оцінити; чи потребує засуджений для свого виправлення подальшого відбування призначеного йому покарання чи ні .
Новий КК не передбачає умовно - дострокового звільнення до певних категорій засуджених. Тому всі засуджені до термінових видів покарання при наявності передбачених у законі підстав має право на умовно - дострокове звільнення особа, яка відбуває довічне позбавлення волі, може бути умовно - достроково звільнена, якщо судом буде визнано, що така особа не потребує подальшого відбування цього покарання і фактично відбуло не менше двадцяти п'яти років позбавлення волі.
У ст. 79 КК не міститься положення раніше діючого КК про те, що застосовуючи умовно - дострокове звільнення від покарання, суд може покласти на певний трудовий колектив, за його згодою, обов'язок по нагляду за умовно - достроковим звільненим протягом невідбутої частини призначеного судом строку покарання та проведення з ним виховної роботи.
Згідно час.6 ст. 79 нового КК контроль за поведінкою особи, звільненого умовно - достроково, здійснюється уповноваженим на те спеціалізованим державним органом, а щодо військовослужбовців - командуванням військових частин та установ.
У коментованій статті нового КК, на відміну від колишнього, відсутня вказівка ​​про те, що при умовно - дострокове звільнення від покарання засудженого може бути звільнено також від додаткових покарань у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю. У статті сформульовано правило, згідно з яким, при умовно - дострокове звільнення особа може бути повністю або частково звільнено від відбування додаткового виду покарання, тобто будь-якого з додаткових покарань, передбачених у законі і призначених судом.
Застосовуючи умовно - дострокове звільнення, суд може покласти на засудженого такі обов'язки: не змінювати постійного місця проживання, роботи, навчання без повідомлення спеціалізованого державного органу, не відвідувати певні місця, пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії чи венеричного захворювання, здійснювати матеріальну підтримку сім'ї, а також суд може покласти на засудженого та інші обов'язки, які б його виправлення. Всі ці обов'язки повинні виконуватися засудженим протягом решти невідбутої частини покарання.
У новому КК питання про заснування скасування умовно - дострокового звільнення і її правові наслідки вирішується більш детально з урахуванням потреб практики і досягнень науки кримінального права. Зокрема, вперше в дану статтю включено положення про те, що якщо засуджений протягом решти невідбутої частини покарання вчинив порушення громадського правопорядку, за яке на нього було накладено адміністративне стягнення, чи злісно ухилився то виконання обов'язків, покладених на нього судом при застосуванні умовно - дострокового звільнення, то суд за поданням органу, який здійснює контроль за поведінкою звільненого, може постановити про скасування невідбутої частини покарання.
У разі ж вчинення такою особою умисного злочину суд призначає йому покарання за правилами призначення покарання за сукупністю вироків. За цими ж правилами призначається покарання у разі вчинення злочину з необережності, якщо суд скасовує умовно - дострокове звільнення.
При умовно - дострокове звільнення від покарання, термін, вже відбутий засудженим повинен становити не менше половини, двох третин і трьох чвертей і т.д. від строку призначеного судом як покарання. Ці строки не можуть бути скорочені.
"У тих випадках, коли покарання засудженому було пом'якшено актом амністії або помилування чи постановою суду, суд при застосуванні умовно - дострокового звільнення повинен обчислювати фактичну частину відбутого покарання, виходячи з покарання, встановленого актом амністії або помилування чи постановою суду" *
Отже, узагальнимо вищесказане:
У російському кримінальному праві тривалість строків давності кримінального переслідування ставиться в залежність від тяжкості вчиненого злочину.
Строки давності обчислюються з дня вчинення злочину, а за триваючим злочинів - з дня припинення злочинного діяння. При продовжуваних злочинах термін давності обчислюється з моменту вчинення злочинного останньої дії з числа складових продовжуваний злочин.
Як вже говорилося, для виключення кримінальної відповідальності передбачається ще й низку умов.
Перша умова - не вчинення особою до закінчення строку давності нового злочину, за який згідно з законом може бути призначено позбавлення волі на строк понад два роки.
Потрібно зауважити, що мова йде не про будь-якому новому злочині і не про злочин, за який судом призначено позбавлення волі на строк понад два роки, а про новий злочин, за який згідно з законом може бути призначено позбавлення волі на строк понад два роки.
Тобто в санкції статті, що передбачає даний злочин, встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад два роки.
Навіть якщо суд при розгляді справи визнає за можливе призначення за новий злочин менш суворе покарання, ніж два роки позбавлення волі, давність по першому злочину все одно вважається перерваною.
Друга умова полягає в тому, що якщо злочинець сховається від слідства або суду, то протягом давності зупиняється, то є час, протягом якого особа приховувалося, не зараховується в строк давності. Перебіг давності в таких випадках поновлюється з моменту затримання особи або явки її з повинною. При цьому особа не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років і давність не була перервана вчиненням нового злочину.
У законі міститься лише одне виключення з наведеного правила, коли скоєно якесь особливо тяжкий злочин, за який згідно з законом може бути призначена смертна кара. У цих випадках питання про застосування давності дозволяється самим судом з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину. Однак, якщо суд, враховуючи виняткову небезпеку вчиненого злочину, не визнає за можливе застосувати давність, то в цьому випадку не може бути застосована смертна кара, а можливо лише застосування позбавлення волі.
СТАТТЯ 80 "Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання"
Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання, на відміну від умовно-дострокового звільнення, може застосовуватися тільки до осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. До засуджених до інших видів покарання вона застосовуватися не може. Умовно-дострокове звільнення може бути застосоване відповідно до закону не тільки до засуджених до позбавлення волі але і до осіб, засуджених до виправних робіт, обмеження по військовій службі, обмеження свободи, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Крім того, заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання може застосовуватися лише до особи, засудженої не за будь-який злочин, а лише за злочини невеликої або середньої тяжкості, коли суд, з урахуванням його поведінки в період відбування покарання, дійде висновку про можливість такої заміни. При цьому така особа може бути повністю або частково звільнено від відбування додаткового виду покарання.
Потрібен ще одна умова - від'їзд засудженим не менше однієї третини строку призначеного покарання. Як і раніше законодавству потрібно відбуття не менше половини, двох третин і трьох чвертей призначеного строку покарання, а також вказувало на незастосування заміни покарання більш м'яким до деяких категорій засуджених (особливо небезпечних рецидивістів, особам, яким смертну кару замінялася позбавленням волі в порядку амністії або помилування і т.д. (ст. 53 колишнього КК).
При заміні невідбутої частини покарання суд може обрати будь-який більш м'який вид покарання відповідно до видів покарань, зазначеними в ст. 44, в межах, встановлених для кожного виду покарання.
Заміна невідбутої частини строку покарання більш м'яким на відміну від умовно-дострокового звільнення є безумовною. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким застосовується так само, як і при умовно-дострокове звільнення від покарання, а саме: при зразковій поведінці, сумлінному ставленні до праці засудженого. Однак застосування різних інститутів при наявності одних і тих же підстав видається необгрунтованим. На практиці така заміна застосовується до осіб, твердо стали на шлях виправлення. Остаточне досягнення цілей покарання в подібних випадках можливе при виконанні більш м'якого покарання. Тим самим стимулюється прагнення засуджених до виправлення. В основу вирішення питання про те, встав чи засуджений на шлях виправлення, покладені ті ж основні критерії, на підставі яких вирішується питання про виправлення засудженого: зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці засудженого.
СТАТТЯ 81 "Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою"
Інститут звільнення від покарання у зв'язку з хворобою був передбачений у кримінально-процесуальному законодавстві, хоча безсумнівно є кримінально-правовою.
Частина 1 цієї статті передбачає умови звільнення особи, у якого настало психічний розлад. Дана стаття застосовується в тому випадку, якщо такий розлад наступило після здійснення злочину. Якщо особа перебувала в такому стані під час вчинення злочину, то воно повинно було бути визнана неосудною і звільнено від кримінальної відповідальності. Законодавець передбачає два види критеріїв, наявність яких дає підставу для звільнення від покарання у зв'язку (хворобою: медичний і юридичний. Для звільнення особи від покарання необхідна наявність обох цих критеріїв.
Медичний критерій виражається в наступі психічного розладу. Наявність такого розладу визначає лікарська комісія, яка керується відомчим нормативним актом - наказом Міністра внутрішніх справ СРСР. [2] У названому наказі, затвердженому Міністерством охорони здоров'я СРСР міститься перелік захворювань, що дають підставу для звільнення засудженого через хворобу.
Юридичний критерій передбачає інтелектуальний і вольовий ознаки. Перший виражається в тому, що особа внаслідок психічного розладів; позбавлене можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності). Це означає, що особа не розуміє фактичну сторону своїх дій, їх соціальний зміст. Воно не може оцінювати небезпеки ці: дій для суспільства і тієї шкоди, яка може настати внаслідок їх вчинення. Вольова ознака полягає в тому, що особа не може керувати своїми діями. Найчастіше розлад інтелекту поєднується з розладом волі. Однак на практиці можуть бути випадки, коли особа розуміє фактичну сторону своїх дій, але внаслідок розладу волі не може утримати себе від вчинення суспільно-небезпечних дій. Тому законодавець вважає обов'язковою наявність хоча б одного з названих ознак, який у поєднанні з медичним критерієм дасть підставу для постановки питання про звільнення особи від відбування покарання.
Звільнення особи від покарання у зв'язку з психічним розладом може поєднуватися з призначенням примусових заходів медичного характеру. Такі заходи повинні призначатися лише в тому випадку, якщо психічний розлад зв'язано з можливістю заподіяння цими особами істотної шкоди або з небезпекою цих осіб для себе чи інших.
Суд може призначити амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра або примусове лікування в психіатричному стаціонарі загального типу, спеціалізованого типу або спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням.
Якщо звільняється не представляє небезпеки по своєму психічному стані, органи охорони здоров'я, за поданням суду, можуть вирішити питання про його лікування амбулаторно або стаціонарно або про направлення його в психоневрологічне установа соціального забезпечення.
Особа, хвора психічним розладом, звільняється від покарання, а особа, яка відбуває покарання, - від подальшого його відбування, незалежно від характеру вчиненого злочину, виду покарання, призначеного та відбутого строку, поведінки під час відбування покарання та інших обставин.
При вирішенні питання про звільнення особи, який захворів після вчинення злочину інший тяжкою хворобою (тобто не пов'язаної з психічним розладом] суд враховує характер захворювання, а також інші обставини.
У законі йдеться про захворювання тяжкою хворобою, що перешкоджає відбуванню покарання. Строго кажучи, хвороба може перешкоджати тільки відбуванню таких покарань як обов'язкові роботи та виправні роботи, оскільки їх відбування пов'язане з працею, а, отже, з наявністю працездатності. Відбуванню позбавлення волі, тобто знаходженню під вартою не може перешкоджати ніяка хвороба. Мабуть, слідом за ст. 362 КПК 1960 р. законодавець застосував не зовсім точний термін. На мій погляд, законодавець мав на увазі, що відбування покарання несприятливо позначається на стані здоров'я засудженого, може призвести до прогресування хвороби.
Перелік захворювань, що дають підставу для постановки питання про звільнення від відбування покарання, подано в зазначеному вище наказі МВС СРСР.
Інші обставини, які враховує суд, стосуються особистості засудженого, числа і характеру вчинених ним злочинів, виду покарання, поведінки особи під час відбування покарання, тривалості відбутого і невідбутого терміну покарання та ін обставин. Оцінка всіх названих факторів повинна дозволити суду відповісти на основне питання - чи буде представляти засуджений небезпеку для суспільства, ймовірно чи вчинення ним нового злочину, чи досягнута відносно нього мета виправлення. Крім того, слід мати на увазі досягнення мети відновлення соціальної справедливості. Це означає, що суд зобов'язаний проявляти обережність при звільненні осіб, які вчинили небезпечні злочини, що викликали широкий соціальний резонанс, що спричинили особливо тяжкі наслідки, які відбули незначну частину призначеного судом покарання. Це дозволить судити і про досягнення мети попередження вчинення нових злочинів.
Слід мати на увазі, що звільнення від покарання в зв'язку з іншою важкою хворобою не є суб'єктивним правом засудженого, навіть якщо його захворювання підпадає під відповідний перелік, це питання вирішується судом на основі врахування всіх названих вище обставин у сукупності.
Як відомо, військовослужбовці у разі захворювання, що робить їх непридатними до військової служби, підлягають звільненню з армії. Якщо відбування покарання пов'язане з продовженням служби в армії, то захворювання виключає як їх службу в армії, так і відбування покарання. Тому в таких випадках вони повинні звільнятися від подальшого відбування покарання. Закон допускає як їх повне звільнення, так і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким його виглядом. Представляється, що до військовослужбовців, позитивно зарекомендували себе під час служби, у тому числі і в період відбування покарання, як правило, має застосовуватися дострокове звільнення, а до тих, хто характеризувався негативно - заміна покарання більш м'яким.
Особи, які звільняються від покарання відповідно до ч.ч. 1 і 2 цієї статті, у разі їх одужання можуть підлягати кримінальній відповідальності і покаранню. Час примусового лікування в психіатричному стаціонарі відповідно до ст. 103 КК зараховується в строк відбування покарання з розрахунку один день перебування в психіатричному стаціонарі за один день позбавлення волі. Якщо до моменту одужання ще не минули термін покарання і терміни давності, особа може підлягати відповідальності і покарання.
СТАТТЯ 83 "Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду"
Вирок повинен бути приведений у виконання після набрання ним законної сили. Якщо він винесений Верховним Судом України, вирок оскарженню не підлягає і вступає в силу з його проголошення, в інших випадках - після закінчення строку на касаційне оскарження та опротестування, тобто через 7 діб, якщо він був оскаржений чи опротестований, - після розгляду скарги або протесту касаційною інстанцією (зрозуміло, якщо вирок залишено в силі). Термін на оскарження закінчується о 24 годині останньої доби (день проголошення вироку не приймається в розрахунок).
Вирок вважається не приведеним у виконання, якщо він з яких-небудь причин не був спрямований органу, виконуючому покарання, або не був реалізований, наприклад-за недбалості або внаслідок зловживання службової особи, зважаючи на втрати при пересиланні і т. п.
Закінчення значного терміну після набрання вироком чинності, якщо він не був приведений у виконання, послаблює його каральне і виховне значення, а в ряді випадків робить його виконання недоцільним (наприклад, якщо особа протягом тривалого часу не вчинила злочинів, не ухилявся від відбування покарання ).
Строки давності виконання вироку диференціюються залежно від категорії злочину, передбаченого в ст. 15 КК (див. коментар до цієї статті). Якщо особу засуджено за сукупністю злочинів або за сукупністю вироків, то строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
Мінімальний термін, який повинен пройти з дня набрання вироком законної сили, для того, щоб особу було звільнено від відбування покарання, встановлений для злочинів невеликої тяжкості. Він становить 2 роки. Для злочинів середньої тяжкості - 6 років, для тяжких - 10 років, для особливо тяжких - 15 років.
Термін давності обчислюється роками. Він закінчується через встановлений у ч. 1 коментарів статті число років у 24 години попереднього дня. Наприклад, вирок вступив у законну силу 3 липня 1992 Термін давності 6 років. Він закінчується о 24 годині 2 липня 1998 Не має значення, закінчується чи строк давності в буденний, вихідний або святковий день.
Ухилення від сплати штрафу виражається у несплаті штрафу, незважаючи на можливість сплати.
Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі, арешту і позбавлення волі може виражатися у втечі з-під варти до, під час або після проголошення вироку або після його вступу в законну силу. Ухилення може виражатися також у тому, що засуджена особа, що не знаходиться під вартою, сховається з постійного місця проживання.
І. У термін давності зараховується час до того, як особа ухилилося від відбування покарання, і після того, як воно було затримано або з'явилася з повинною, бо з цього моменту протягом строків давності відновлюється.
На відміну від порядку, що існував раніше, вчинення нового злочину не перериває термін давності. У цьому випадку строки давності обвинувального вироку суду, не наведеного у виконання, і давності притягнення до кримінальної відповідальності обчислюються самостійно.
Питання про застосування строків давності пліцу, засудженому до смертної кари або довічного позбавлення волі, вирішується судом. Однак, навіть якщо суд не вважає за можливе застосувати давність і звільнити винного від відбування покарання, смертна кара і довічне позбавлення волі замінюються позбавленням волі на певний строк.
Відповідно до міжнародних угод не застосовуються строки давності до осіб, які вчинили злочини проти миру і безпеки людства,
Подібного роду злочини можуть скоюватися тільки самими високопоставленими керівниками держав і урядів. Залучити їх до кримінальної відповідальності і засудити вдається лише через значний час, шкір це було з нацистськими злочинцями під час Другої світової війни. Не виключено заочне засудження. До того ж багато з них мають занадто багато можливостей довгий час ховатися, уникаючи відбування покарання. З урахуванням величезної небезпеки цих злочинів для всього людства вирішено не застосовувати давність до осіб, винних в подібного роду діяннях.
СТАТТЯ 84 "Амністія"
Вперше в КК норми, що стосуються амністії, помилування і судимості, виділені в спеціальну главу - 13. У колишньому КК була спеціальна стаття (57) про погашення судимості, а про амністію і помилування лише згадувалося в окремих статтях (24 і 56) без розкриття змісту цих понять.
Відповідно до п. "тобто" ст. 103 Конституції Російської Федерації оголошення амністії, тобто прийняття акта про амністію, є прерогативою тільки Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації. У Кримінальному кодексі Лише уточнюється, що даний правовий акт - амністія - оголошується стосовно індивідуально не визначеного кола осіб, які вчинили 'злочини (ч. 1 ст. 84 КК), наприклад, жінок, неповнолітніх, осіб, які вчинили злочини певного виду (необережні, господарські).
Актом про амністію особи, які вчинили злочини, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, особи, засуджені за вчинення злочинів, можуть бути звільнені від покарання, або призначене їм покарання може бути скорочено або замінено більш м'яким видом покарання, або такі особи можуть бути звільнені від додаткового виду покарання. Крім того, з осіб, які відбули покарання, актомобамнистииможетбь1тьснятасудимость (ч.2ст, 84УК).
Відповідно до п. 4 ст. 5 КПК кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю, якщо акт амністії усуває застосування покарання за вчинене діяння. Припинення кримінальної справи за актом амністії не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч. 4 ст. 5 КК), а також у разі, якщо кримінальна справа перебуває в стадії судового розгляду. При такій оптації суд доводить розгляд справи до кінця і виносить обвинувальний вирок із звільненням засудженого від покарання (ч. 3 ст. 5 КПК), як основного, так і додаткового, якщо інше не передбачено актом амністії. Як правило, амністія не поширюється на осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, неодноразово судимих ​​до позбавлення волі, які злісно порушують режим під час відбування покарання.
Так, на підставі постанови Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації від 23 лютого 1994р. "Про оголошення амністії у зв'язку з прийняттям Конституції Російської Федерації" були звільнені від покарання крім всіх неповнолітніх жіночої статі і неповнолітніх, засуджених за необережні злочини до позбавлення волі на строк до п'яти років включно і які відбули не менше однієї третини призначеного строку покарання, неповнолітні чоловічої статі, засуджені до позбавлення волі на строк до трьох років включно і раніше не відбували покарання у виховно-трудових колоніях. Відповідно до зазначеної постанови Державної Думи передбачалося припинення виробництвом всіх слідчих справ, нерозглянутих судами про злочини, вчинені до набрання постановою венду неповнолітніми чоловічої статі, за які передбачено покарання не більше трьох років позбавлення волі, раніше не відбували покарання у виховно-трудових колоніях. Крім того, скорочувався наполовину термін покарання неповнолітнім чоловічої статі, які не підпадають під перераховані вище пункти постанови.
Акт амністії поширюється на кримінально карані діяння, вчинені до його прийняття. Однак у виняткових випадках він може поширюватися на діяння, вчинені протягом певного часу після прийняття акту амністії, за умови виконання амністуються певних дій.
Оскільки акт амністії має нормативний характер, то стосовно осіб, які підпадають під його дії, виноситься: постанова про припинення кримінальної справи, обвинувальний вирок із звільненням винного від покарання, визначення суду другої інстанції а припинення кримінальної справи, постанова органу, що відає відбуванням покарання, санкціоноване прокурором, про звільнення від подальшого відбування покарання. Зазначені документи є юридичною підставою для виконання приписів акта амністії відносно конкретних осіб.
У результаті амністії, на відміну від помилування, особи, які вчинили злочини, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, т.д. від винесення обвинувального вироку, сполученого з призначенням винному конкретного покарання. Таким чином, амністія, на відміну від помилування, може мати більш широкий зміст.
СТАТТЯ 85 "Помилування"
Відповідно до п. "в" ст. 89 Конституції Російської Федерації, помилування здійснює тільки Президент Російської Федерації стосовно індивідуально визначеної особи (ч. 1 ст. 85 КК). Таким чином, помилування відрізняється від амністії як по колу осіб, до яких вона застосовується, так і по органі, їх здійснює (акт амністії, як раніше наголошувалося, видається тільки Державною Думою). Спільним для цих двох видів звільнення від кримінально-правових наслідків вчиненого злочину є те, що також, як і актом амністії, актом помилування особа, засуджена за злочин, може бути звільнена від подальшого відбування покарання або призначене йому покарання може бути скорочено або замінено більш м'яким видом покарання. З особи, яка відбула покарання, актом помилування може бути, як і актом амністії, знята судимість (ч. 2 ст. 85 КК).
Акт помилування є юридичною підставою, зобов'язуючим відповідні правоохоронні органи виконати містяться в ньому розпорядження.
Для підготовки питань про помилування засуджених Указом Президента Російської Федерації від 12 січня 1992 утворена Комісія з питань помилування при Президентові Російської Федерації. [3]
Помилування може бути застосовано до будь-якого засудженому, у тому числі і до особи, засудженої за тяжкий або особливо тяжкий злочин і навіть до засудженого до смертної кари. Смертна кара в порядку помилування намист бути. змінена довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк двадцять п'ять років (ч.Зст.59УК).
З клопотанням про помилування має право звертатися як самі засуджені, так і їх родичі, громадські організації, трудові колективи, а також адміністрація виправних установ або інший орган, який відає виконанням покарання щодо тих із засуджених, які своєю зразковою поведінкою, дотриманням вимог режиму відбування покарання і чесним ставленням до праці та навчання, довели, що вони твердо стали на шлях виправлення, і відбули більш-менш значну частину призначеного їм строку покарання, як правилом половину призначеного їм строку покарання. Підставою для звернення з клопотанням про помилування можуть служити і інші обставини, наприклад, важка хвороба засудженого або його батьків і т.д. При відмові в задоволенні-клопотання про помилування повторне звернення з таким клопотанням можливо через певний час, протягом якого, наприклад, засуджений доведе, що він твердо став на шлях виправлення.
СТАТТЯ 92 "Звільнення від покарання неповнолітніх"
Звільнення від покарання неповнолітнього, як і звільнення такої особи від кримінальної відповідальності, може застосовуватися тільки тоді, коли особа вчинила діяння, що містить у собі всі ознаки того чи іншого складу злочину. У ст. 92 нового КК передбачено, що неповнолітній може бути звільнений судом від покарання з застосуванням примусових заходів виховного характеру, передбачених у ч. 2 ст. 90 Кодексу, тільки в тому випадку, якщо він засуджений за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості.
Таким чином, для застосування ч. 1 ст. 92 КК необхідно, щоб суд прийшов до висновку, що виправлення неповнолітнього, що вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, можливе без застосування покарання, і воно може бути досягнуто шляхом застосування до такої особи примусових заходів виховного впливу. На відміну від звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності з застосуванням заходів виховного впливу, коли таке звільнення можливо тільки при здійсненні неповнолітнім вперше злочину невеликої або середньої тяжкості, для застосування примусових заходів виховного впливу при звільненні неповнолітнього від покарання цієї умови не потрібно. Тому в принципі можливо звільнення від покарання неповнолітнього відповідно до ч. 1 ст. 92 і в тих випадках, коли він раніше вже вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, але не був засуджений небудь мав судимість за такий же злочин. Ці обставини, що негативно характеризують особистість неповнолітнього, вимагає особливо обережного підходу при вирішенні питання про можливість виправлення такої особи без застосування покарання, але із застосуванням примусових заходів виховного впливу.
Вперше в кримінальному законодавстві передбачено, що неповнолітній, засуджений за злочин середньої тяжкості, може бути звільнений від покарання, якщо буде визнано, що цілі покарання можуть бути досягнуті тільки шляхом приміщення його до спеціальної виховної або лікувально-виховної установи для неповнолітніх. При цьому законодавець не відносить приміщення неповнолітніх засуджених у зазначені установи до різновиду загальних примусових заходів виховного впливу, так як їх немає в переліку цих заходів, передбачених у ч. 2 ст. 90. Отже, приміщення неповнолітнього до спеціальної виховної або лікувально-виховний заклад, не будучи кримінальним покаранням, має відповідно до закону розглядатися як особлива, самостійна примусовий захід виховного впливу, що допускається тільки при звільненні неповнолітнього від покарання і при здійсненні ним злочину тільки середньої тяжкості. Безумовно, що така міра повинна застосовуватися перш за все щодо більш морально та соціально запущених підлітків при наявності негативного впливу на них з боку неблагополучної сім'ї або найближчого оточення, а також у відношенні, наприклад, підлітків, що страждають серйозними захворюваннями, хронічним алкоголізмом, і т. п. І навпаки, в тих випадках, коли неповнолітній вперше засуджений за злочин середньої тяжкості, яке було для нього випадковим епізодом у його житті, з урахуванням другорядної ролі у злочині та інших даних, позитивно характеризують його особу, що дають підставу вважати, що для виправлення підлітка досить застосування примусових заходів виховного впливу, а не кримінального покарання, більш привабливим є застосування до такої особи звільнення від кримінальної відповідальності з застосуванням примусових заходів виховного впливу (ст. 90УК).
При приміщенні неповнолітнього до спеціальної виховної або лікувально-виховної установи термін перебування в такому закладі не може перевищувати максимального терміну покарання, передбаченого новим КК за вчинене неповнолітнім злочин середньої тяжкості, тому що цей термін може бути встановлено в межах від 2 до 5 років. Однак, перебування у зазначеному закладі може бути припинено до закінчення встановленого терміну, якщо по висновку спеціалізованого державного органу, забезпечує виправлення, неповнолітній не потребує більше для свого виправлення в подальшому застосуванні даної міри. Продовження перебування в цій установі для неповнолітнього після закінчення встановленого строку припустиме лише в одному випадку - необхідності завершити загальноосвітню чи професійну підготовку.
Висновок
Звільнення особи, винної особи, від кримінальної відповідальності є звільненням його і від покарання.
Таким чином, порушується принцип "Кожному винному - справедливе покарання".
Однак розглянемо цей аспект більш докладно.
Покарання може втратити свій попереджувальний ефект, якщо воно застосовується з великим запізненням. Воно не стає засобом перевиховання, якщо злочинець вже виправився і без покарання. У цьому випадку покарання ще може зіграти общепредупредітельну роль, але в основному буде виступати як помста за скоєне, як "голий кара".
Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання може грати попереджувальну роль. Держава як би оголошує, що вчинила злочин особа може наступним поводженням загладити заподіяну шкоду, загладити свою провину. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності і покарання стимулює осіб, які вчинили одного разу злочин, до зразковому поведінки.
Можна подумати, що існування даного інституту перетворює покарання в порожню загрозу. Однак цього не відбувається, тому що звільнення від кримінальної відповідальності і покарання настає не автоматично, а лише при дотриманні певних умов.
Навіть після відбуття особою покарання або після скорочення або заміни покарання більш м'яким, особа продовжує нести невигідні негативні наслідки.
Засудження особи судом до того чи іншого виду покарання дає, як правило, підставу вважати дану особу із судимістю. При цьому особа вважається судимою з моменту набрання обвинувальним вироком чинності, в період відбування призначеного покарання і в період певного встановленого законом часу після відбуття покарання.
В окремих випадках судимість може спричинити за собою деякі обмеження для особи, наприклад, у виборі місця проживання, в роботі і т.п.
При вчиненні нового злочину наявність судимості часто розглядається як обтяжуюча обставина.
Отже:
Кримінальне покарання не переслідує мети відплати (гідного) злочинцеві. Основне його призначення в тому, щоб виправити, перевиховати правопорушника, попередити скоєння ним нових злочинів. Якщо для досягнення цих гуманних цілей немає необхідності застосовувати дуже строгі заходи кримінально-правового впливу закон передбачає можливість пом'якшення долі засудженого аж до повного звільнення його від покарання.
Ускладнює процес виявлення правової природи звільнення від кримінальної відповідальності відсутність єдиної точки зору на питання про кримінальну відповідальність та її сутності.
Існують дві основні тенденції вирішення даного питання. Прихильники першої позиції вирішують проблему в ключі ототожнення кримінальної відповідальності з покаранням і, відповідно, звільнення від кримінальної відповідальності із звільненням від покарання. Друга ж позиція має в своїй основі поняття кримінальної відповідальності, як і інших невигідних наслідків, встановлених законом для особи, яка вчинила злочин. А звільнення від кримінальної відповідальності не зводиться до звільнення від покарання і включає в себе звільнення від інших невигідних наслідків, таких, наприклад, як засудження. Я ж дотримуюся першої точки зору. Тобто я вважаю, що кримінальна відповідальність не обмежується тільки претерпеванием покарання.Список використовуваної літератури:
1.) М.П. Карпушин, В.І. Курляндский "Кримінальна відповідальність і склад злочину", Юридична література, М.1974
2.) Б.А. Куряче "Наукові основи кваліфікації злочинів. Навчальний посібник для студентів",
Видавництво МДУ, М.1984 р.
3.) Крігер Г.А. "Причинний зв'язок у радянському кримінальному праві", Радянська юстиція № січня 1979
4.) Волошина А. "Порушення моральних норм як чинник насильницьких злочинів". Питання боротьби зі злочинністю. Вип.40, М.1984 р.
5.) Крігер Г.А. "Покарання та його застосування" Юридична література, М.1962 р.
6.) Здравомислов Б.В., Красиков Ю.А., Рарог А.І. "Кримінальне право", Мунускріпт, М.1992 р.
7.) "Коментар до Кримінального Кодексу РФ", Вердикт, М.1996г.


[1] Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР, 1924-1970
* Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1986, М., 1987, с. 521
[2] Наказ Міністра внутрішніх справ від 30 жовтня 1987 М5 213 "Про порядок надання засуджених до звільнення від відбування покарання через хворобу" (із змінами, внесеними наказами МВС СРСР від 11 квітня 1989 р. № 71, від 18 вересня 1990 р . та від 8 квітня 1991 р № 119).
[3] Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР, 1992, № 4, ст. 154.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
123.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв язку з дійовим каяттям Звільнення від криміна
Звільнення від кримінальної відповідальності 3
Звільнення від кримінальної відповідальності 2
Звільнення від кримінальної відповідальності 2
Звільнення від кримінальної відповідальності 4
Звільнення від кримінальної відповідальності
Звільнення від кримінальної відповідальності 5
Звільнення від кримінальної відповідальності
Звільнення від кримінальної відповідальності 2 Поняття і
© Усі права захищені
написати до нас