Західники

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

На рубіж 30-40-х років відбувається помітне пожвавлення ідейної життя російського суспільства. До цього часу вже чітко визначилися такі течії та напрямки російської суспільно-політичної думки, як охоронне, ліберально-опозиційний, і покладений початок формуванню революційно-демократичного руху.

В умовах реакції та репресій найбільшого поширення в ідеології отримала ліберальна думка. У роздумах про історичні долі Росії, її історії, її сьогодення і майбутнє народилися два найважливіших течії 40-х рр..: Західництво і слов'янофільство.

Найбільш видатними представниками західників були П.В. Анненков, В.П. Боткін, А.І. Гончаров, І.С. Тургенєв, П.А. Чаадаєв, М.А. Бакунін. За своїм соціальним походженням і положенню більшість західників належало до дворянам-поміщикам і дворянської інтелігенції. У числі західників знаходилися відомі професори Московського університету - історики Т. Грановський, С. Соловйов, правознавці М. Який, К. Кавелін та ін По ряду питань до них приєднувались А.І. Герцен і В.Г. Бєлінський.

Західники були палкими патріотами, твердо вірили у велике майбутнє своєї Батьківщини, різко критикували Миколаївську Росію.

Особливо різко західники виступали проти кріпацтва. Герцен і Грановський підкреслювали і ін підкреслювали, що кріпосне право-лише один із проявів того свавілля, який пронизував все життя Росії. Адже і «утворене меншість» страждало від безмежного деспотизму, теж було в «фортеці» при владі, самодержавно-бюрократичного ладу.

Західники противопостовляв себе слов'янофілами в суперечках про шляхи розвитку Росії. Вони доводили, що Росія хоч і «запізнилася», але йде по тому ж шляху історичного розвитку, що і всі західноєвропейські країни, ратували за європеїзацію. Західники виступали за конституційно-монархічну форму правління західноєвропейського зразка, з обмеженням самодержавства, з політичними гарантіями свободи слова, друку, гласного суду, недоторканості особи.

Західники виступали за скасування кріпосного права зверху, негативно ставилися до поліцейсько-охоронної політиці.

Західники вирішальне значення надавали розуму, а не вірі. Вони стверджували самоцінність людської як носія розуму, протиставляли свою ідею вільної особистості ідеї кооперативності (або «соборності» слов'янофілів).

Західники звеличували Петра I 1 , який, як вони говорили, «врятував Росію». Діяльність Петра вони розглядали як першу фазу оновлення країни (початок входження Росії у всесвітню історію), друга повинна початися проведенням реформ зверху-вони з'являться альтернативою шляху революційних потрясінь. Професора історії і права (С. М. Соловйов, К. Д. Кавелін, Б. М. Чичерін) велике значення надавали ролі державної влади в історії Росії і стали основоположниками так званої державної школи в російській історіографії (грунтувалися на схемі Гегеля).

Свої ідеї західники пропагували з університетських кафедр, у статтях, які друкувалися а «Московському спостерігачі», «Московських відомостях», «Вітчизняних записках», пізніше в «Російському віснику», «Атеней». Великий суспільний резонанс мали читаються Т.М. Грановським в 1843-1851гг. цикли публічних лекцій за західноєвропейською історії, в яких він доводив спільність закономірностей історичного процесу в Росії та західноєвропейських країнах, за словами Герцена, «історією робили пропаганду». Західники так само широко використовували і московські салони, де вони билися з слов'янофілами і куди з'їжджалися освічена еліта московського суспільства. Виступи заздалегідь готувалися, писалися статті і трактати. Це була віддушина в мертвої обстановки миколаївської Росії.


Література:

  1. Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов «Історія Росії» підручник для вузів. М., 2003.

  2. Н.І. Павленко Історія Росії з найдавніших часів до 1861 року. М., 1998.

  3. Л.А. Кацва Історія Батьківщини: Довідник для старшокласників та вступників до вузів. М., 2001


1 У той же час вони розуміли, що реформи Петра сполучені з багатьма витратами. Витоки більшості найогидніших рис сучасного розуму деспотизму Герцен бачив у кривавому насильстві, яким супроводжувалися Петровські реформи.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
9.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Слов`янофіли і західники
Західники і слов`янофіли
Західники і слов`янофіли про Росію
Західники і слов`янофіли історія і сучасність
Західники і слов`янофіли 30 40 рр. XIX століття в Росії
Західники і слов`янофіли 30-40 рр. XIX століття в Росії
Західники і слов`янофіли Проблема Росія Захід Євразійство
Західники і слов`янофіли Проблема Росія-Захід Євразійство
Західники і слов`янофіли - дискусія з приводу цивілізаційної політичної ідентичності Росії
© Усі права захищені
написати до нас