Заходи безпеки при будівництві систем газопостачання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищого професійно освіти

«Алтайський державний технічний університет ім І.І. Ползунова »(АлтГТУ)

Кафедра "Теплогазопостачання та вентиляція»

Реферат

на уроках: «Введення в професію»

Тема: Заходи безпеки під час будівництва систем газопостачання

Барнаул 2009

Зміст

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО Газорозподільні системи

2. ЗОВНІШНІ ГАЗОПРОВОДИ

2.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.2 ПІДЗЕМНІ ГАЗОПРОВОДИ

2.3 Надземні газопроводи

2.4 пересіченні газопроводами водяних перешкод і ярів

2.5 ПЕРЕТИНУ газопроводами залізничних і трамвайних колій та автомобільних доріг

2.6.ДОПОЛНІТЕЛЬНИЕ вимоги до газопроводів у ОСОБЛИВИХ ПРИРОДНИХ І КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

3. ВНУТРІШНІ ГАЗОПРОВОДИ

4. Резервуарних та балонних УСТАНОВКИ зріджених вуглеводневих газів

4.1 Резервуарний УСТАНОВКИ

4.2 БАЛОНИ ГРУПОВІ І ІНДИВІДУАЛЬНІ УСТАНОВКИ

5. Газонаповнювальна станція (ПУНКТИ) зріджених вуглеводневих газів (ДПС)

5.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.2 РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ДПС

5.3 РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ЗВГ

5.4 ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗВГ

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Проектування і будівництво нових, реконструкцію і розвиток діючих газорозподільних систем здійснюють у відповідності зі схемами газопостачання, розробленими у складі федеративної, міжрегіональних та регіональних програм газифікації суб'єктів Російської Федерації з метою забезпечення передбаченого цими програмами рівня газифікації житлово-комунального господарства, промислових та інших організацій.

Газорозподільна система повинна забезпечувати подачу газу споживачам в необхідному обсязі і необхідних параметрів.

Для відключається споживачів газу, перелік яких затверджується у встановленому порядку, мають переважне право користування газом в якості палива і постачання газу яким не підлягають обмеження або припинення, повинна бути забезпечена безперебійна подача газу шляхом закільцьовування газопроводів або іншими способами.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО Газорозподільні системи

Внутрішні діаметри газопроводів повинні визначатися розрахунком за умови забезпечення газопостачання всіх споживачів в години максимального споживання газу.

Якість природного газу має відповідати ГОСТ 5542, зрідженого вуглеводневого газу (далі - ЗВГ) - ГОСТ 20448 та ГОСТ 27578.

За робочого тиску газу, що транспортується газопроводи підрозділяються на газопроводи високого тиску I і II категорій, середнього тиску та низького тиску у відповідності з таблицею.

Класифікація газопроводів по тиску

Класифікація газопроводів по тиску

Вид транспортованого газу

Робочий тиск в газопроводі, МПа

Високого

I категорії

Природний

Св. 0,6 до 1,2 включноЗВГ

Св. 0,6 до 1,6 включно


II категорії

Природний і ЗВГ

Св. 0,3 до 0,6 включно

Середнього

Те ж

Св. 0,005 до 0,3 включно

Низького

»

До 0,005 включно

Тиск газу у внутрішніх газопроводах і перед газовикористовуючих установках повинно відповідати тиску, необхідного для сталої роботи цих установок, вказаною в технічних паспортах заводів-виготовлювачів, але не повинно перевищувати значень, наведених у таблиці.

Тиск газу у внутрішніх газопроводах і перед газовикористовуючим установками

Споживачі газу

Тиск газу, МПа

1.

Виробничі будівлі, в яких величина тиску газу обумовлена ​​вимогами виробництва

1,2

2.

Виробничі будівлі інші

0,6

3.

Побутові будинки промислових підприємств окремо стоять, прибудовані до виробничих будинків і вбудовані в ці будівлі

0,3

4.

Адміністративні будівлі

0,005

5.

Котельні:окремо розташовані на території виробничих підприємств

1,2


те ж, на території поселень

0,6


прибудовані, вбудовані та дахові виробничих будівель

0,6


прибудовані, вбудовані та дахові громадських, адміністративних та побутових будинків

0,3


прибудовані, вбудовані та дахові житлових будинків

0,005

6.

Громадські будівлі (крім будівель, в яких установка газового обладнання вимогами СНіП 2.08.02 не допускаються) та складські

0,005

7

Житлові будинки

0,003

Газорозподільні мережі, резервуарні і балонні установки, газонаповнювальні станції та інші об'єкти ЗВГ повинні бути запроектовані і побудовані так, щоб при сприйнятті навантажень і впливів, що діють на них протягом передбачуваного терміну служби, який може встановлюватися завданням на проектування, були забезпечені необхідні за умовами безпеки їх міцність, стійкість і герметичність. Не допускаються температурні і інші деформації газопроводів (у тому числі від переміщень грунту), які можуть призвести до порушень їх цілісності та герметичності.

Розрахунок газопроводів на міцність повинен включати визначення товщини стінок труб і сполучних деталей і напружень в них. При цьому для підземних і наземних сталевих газопроводів слід застосовувати труби і з'єднувальні деталі з товщиною стінки не менше 3 мм, для надземних та внутрішніх газопроводів - не менше 2 мм.

Характеристики граничних станів, коефіцієнти надійності за відповідальністю, нормативні та розрахункові значення навантажень і впливів і їх поєднання, а також нормативні та розрахункові значення характеристик матеріалів слід приймати в розрахунках з урахуванням вимог ГОСТ 27751 і СНіП 2.01.07.

При будівництві в районах зі складними геологічними умовами та сейсмічними впливами повинні враховуватися спеціальні вимоги СНиП II -7, СНиП 2.01.15, СНиП 2.01.09 і передбачатися заходи, що забезпечують міцність, стійкість і герметичність газопроводів.

Сталеві газопроводи повинні бути захищені від корозії.

Підземні та наземні з обвалуванням сталеві газопроводи, резервуари ЗВГ, сталеві вставки поліетиленових газопроводів і сталеві футляри на газопроводах (далі - газопроводи) слід захищати від грунтової корозії та корозії блукаючими струмами відповідно до вимог ГОСТ 9.602.

Сталеві футляри газопроводів під автомобільними дорогами, залізничними і трамвайними шляхами при безтраншейної прокладки (прокол, продавлювання та інші технології, дозволені до застосування) повинні бути, як правило, захищені засобами електрохімічного захисту (ЕХЗ), при прокладанні відкритим способом - ізоляційними покриттями та ЕХЗ.

Надземні та внутрішні сталеві газопроводи слід захищати від атмосферної корозії у відповідності з вимогами СНіП 2.03.11.

Газорозподільні системи поселень з населенням більше 100 тис. чол. повинні бути оснащені автоматизованими системами дистанційного управління технологічним процесом розподілу газу та комерційного обліку споживання газу (АСУ ТП РГ). Для поселень з населенням менше 100 тис. чол. рішення про оснащення газорозподільних систем АСУ ТП РГ приймається експлуатуючими організаціями або замовником.

Для будівництва газорозподільних систем повинні застосовуватися матеріали, вироби, газовикористовуюче і газове обладнання за чинним стандартам та іншим нормативним документам на їх поставку, терміни служби, характеристики, властивості і призначення (області застосування) яких, встановлені цими документами, відповідають умовам їх експлуатації.

Придатність для застосування в будівництві систем газорозподілу нових матеріалів, виробів, газовикористовуючого та газового обладнання, в тому числі зарубіжного виробництва, при відсутності нормативних документів на них повинна бути підтверджена у встановленому порядку технічним свідченням Держбуду Росії.

Для підземних газопроводів слід застосовувати поліетиленові й сталеві труби. Для наземних і надземних газопроводів слід застосовувати сталеві труби. Для внутрішніх газопроводів низького тиску дозволяється застосовувати сталеві і мідні труби.

Сталеві безшовні, зварні (прямошовні і спіральношовні) труби і з'єднувальні деталі для газорозподільних систем повинні бути виготовлені із сталі, яка містить не більше 0,25% вуглецю, 0,056% сірки та 0,046% фосфору.

Вибір матеріалу труб, трубопровідної запірної арматури, з'єднувальних деталей, зварювальних матеріалів, кріпильних елементів і інших слід проводити з урахуванням тиску газу, діаметра і товщини стінки газопроводу, розрахункової температури зовнішнього повітря в районі будівництва та температури стінки труби при експлуатації, грунтових і природних умов, наявності вібраційних навантажень.

Величина ударної в'язкості металу труб і сполучних деталей з товщиною стінки 5 мм і більше повинна бути не нижче 30 Дж/см2 для газопроводів, що прокладаються в районах з розрахунковою температурою нижче мінус 40 ° С, а також (незалежно від району будівництва) для газопроводів:

тиском понад 0,6 МПа, діаметром понад 620 мм;

підземних, прокладаються в районах сейсмічністю понад 6 балів;

зазнають вібраційних навантажень;

підземних, прокладаються в особливих грунтових умовах (крім слабоздимистих, слабонабухаючих, просадних I типу);

на переходах через природні перешкоди і в місцях перетину з залізничними коліями загальної мережі та автодорогами I - III категорій.

При цьому величина ударної в'язкості основного металу труб і сполучних деталей повинна визначатися при мінімальній температурі експлуатації.

Зварні з'єднання труб в газопроводах за своїми фізико-механічними властивостями і герметичності повинні відповідати основному матеріалу труб, що зварюються. Типи, конструктивні елементи і розміри зварних з'єднань повинні відповідати чинним стандартам. Для сталевих підземних газопроводів повинні застосовуватися стикові і кутові з'єднання, для поліетиленових - з'єднання встик нагрітим інструментом або за допомогою деталей із заставними електронагрівачами (ДТ). Шви не повинні мати тріщин, пропалів, незаварених кратерів, а також неприпустимих у відповідності до вимог нормативних документів або проекту зсувів крайок, непровару, включень, пор, неспіввісності труб та інших дефектів, що знижують механічні властивості зварних з'єднань. [7]

У кожного зварного з'єднання зовнішніх газопроводів повинно бути нанесено позначення (номер, клеймо) зварника, який виконував це з'єднання.

Розміщення зварних з'єднань в стінах, перекриттях і в інших конструкціях будівель і споруд не допускається.

Герметичність трубопровідної запірної та регулюючої арматури (затворів кранів і засувок) з умовним проходом до 80 мм, яка встановлюється на газопроводах з природним газом, повинна бути не нижче класу В, понад 80 мм - не нижче класу З, а герметичність арматури, що встановлюється на газопроводах рідкої фази ЗВГ, повинна бути не нижче класу А за ГОСТ 9544.

Будівництво та реконструкцію газорозподільних систем слід здійснювати відповідно до проекту, затвердженого в установленому порядку, а також з урахуванням СНіП 3.01.01.

При проектуванні і будівництві газорозподільних систем слід передбачати заходи з охорони навколишнього середовища відповідно до чинного законодавства.

Межі охоронних зон газорозподільних мереж та умови використання земельних ділянок, розташованих в їх межах, повинні відповідати Правилам охорони газорозподільних мереж, затвердженим Урядом Російської Федерації.

Працездатність і безпека експлуатації газорозподільних систем повинні підтримуватися і зберігатися шляхом проведення технічного обслуговування і ремонту у відповідності з експлуатаційною документацією, технічними регламентами, Правилами безпеки в газовому господарстві, затвердженими Держнаглядохоронпраці України, та іншими документами.

 1. ЗОВНІШНІ ГАЗОПРОВОДИ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розміщення зовнішніх газопроводів по відношенню до будівель, споруд і паралельним сусіднім інженерних мереж слід проводити відповідно до вимог СНіП 2.07.01, а на території промислових підприємств - СНиП II-89.

При прокладанні підземних газопроводів тиском до 0,6 МПа в обмежених умовах (коли відстані, регламентовані нормативними документами, виконати не представляється можливим), на окремих ділянках траси, між будинками та під арками будинків, а також газопроводів тиском понад 0,6 МПа при зближенні їх з окремими підсобними будівлями (будинками без постійної присутності людей) дозволяється скорочувати до 50% відстані, зазначені в СНиП 2.07.01 та СНіП II-89. При цьому на ділянках зближення і на відстані не менше 5 м в кожну сторону від цих ділянок слід застосовувати:

безшовні або електрозварні сталеві труби, прокладені в захисному футлярі, при 100%-ном контролі фізичними методами заводських зварних з'єднань;

поліетиленові труби, прокладені в захисному футлярі, без зварних з'єднань або поєднані деталями із заставними нагрівачами (ДТ), або поєднані зварюванням встик при 100%-ном контролі стиків фізичними методами.

При прокладці газопроводів на відстанях, що відповідають СНиП 2.07.01, але менше 50 м від залізних доріг загального користування на ділянці зближення і по 5 м в кожну сторону глибина закладання повинна бути не менше 2,0 м. Стикові зварні з'єднання повинні пройти 100% - ний контроль фізичними методами.

При цьому товщина стінки сталевих труб повинна бути на 2-3 мм більше розрахункової, а поліетиленові труби повинні мати коефіцієнт запасу міцності не менш 2,8.

З'єднання труб слід передбачати нероз'ємними. Роз'ємними можуть бути з'єднання сталевих труб з поліетиленовими і в місцях установки арматури, обладнання і контрольно-вимірювальних приладів (КВП). Розумні з'єднання поліетиленових труб зі сталевими в грунті можуть передбачатися лише за умови влаштування футляра з контрольною трубкою.

Газопроводи в місцях входу і виходу із землі, а також вводи газопроводів в будинку слід укладати у футляр. Простір між стіною і футляром слід закладати на всю товщину конструкції. Кінці футляра слід ущільнювати еластичним матеріалом.

Вводи газопроводів в будинку слід передбачати безпосередньо в приміщення, де встановлено газовикористовуюче обладнання, або в суміжне з ним приміщення, поєднане відкритим отвором.

Не допускаються вводи газопроводів в приміщення підвальних і цокольних поверхів будівель, крім введення газопроводів природного газу в одноквартирні та блоковані будинки.

Вимикаючі пристрою на газопроводах слід передбачати:

перед окремо розташованими або блокованими будинками;

для вимикання стояків житлових будинків вище п'яти поверхів;

перед зовнішнім газовикористовуючим обладнанням;

перед газорегуляторних пунктів, за винятком ГРП підприємства, на відгалуженні газопроводу до яких є вимикаючий пристрій на відстані менше 100 м від ГРП;

на виході з газорегуляторних пунктів, закільцьованих газопроводами;

на відгалуженнях від газопроводів до поселень, окремих мікрорайонів, кварталів, груп житлових будинків, а при числі квартир більше 400 і до окремого будинку, а також на відгалуженнях до виробничих споживачам та котелень;

при перетині водних перешкод двома нитками і більше, а також однією ниткою при ширині водної перешкоди при меженному горизонті 75 м і більше;

при перетині залізниць загальної мережі та автомобільних доріг I - II категорій, якщо вимикаючий пристрій, що забезпечує припинення подачі газу на ділянці переходу, розташоване на відстані від доріг понад 1000 м.

Пристрої, що вимикають на надземних газопроводах, прокладених по стінах будинків і на опорах, слід розміщувати на відстані (в радіусі) від дверних і віконних прорізів не менше:

для газопроводів низького тиску - 0,5 м;

для газопроводів середнього тиску - 1 м;

для газопроводів високого тиску II категорії - 3 м;

для газопроводів високого тиску I категорії - 5 м.

  1. ПІДЗЕМНІ ГАЗОПРОВОДИ

Прокладання газопроводів слід здійснювати на глибині не менше 0,8 м до верху газопроводу або футляра. У місцях, де не передбачається рух транспорту і сільськогосподарських машин, глибина прокладки сталевих газопроводів може бути не менше 0,6 м.

Відстань по вертикалі (у світлі) між газопроводом (футляром) і підземними інженерними комунікаціями і спорудами в місцях їх перетинів слід приймати з урахуванням вимог відповідних нормативних документів, але не менше 0,2 м.

У місцях перетину газопроводів з підземними комунікаційними колекторами і каналами різного призначення, а також у місцях проходу газопроводів через стінки газових колодязів газопровід слід прокладати у футлярі.

Кінці футляра повинні виводитися на відстань не менше 2 м в обидва боки від зовнішніх стінок пересічних споруд і комунікацій, при перетині стінок газових колодязів - на відстань не менше 2 см. Кінці футляра повинні бути закладені гідроізоляційним матеріалом.

На одному кінці футляра у верхній точці ухилу (за винятком місць перетину стінок колодязів) слід передбачати контрольну трубку, що виходить під захисний пристрій.

У міжтрубному просторі футляра і газопроводу дозволяється прокладання експлуатаційного кабелю (зв'язку, телемеханіки та електрозахисту) напругою до 60 В, призначеного для обслуговування газорозподільних систем.

Поліетиленові труби, що застосовуються для будівництва газопроводів, повинні мати коефіцієнт запасу міцності за ДСТ Р 50838 не менше 2,5.

Не допускається прокладання газопроводів з поліетиленових труб:

на території поселень при тиску понад 0,3 МПа;

поза територією поселень при тиску понад 0,6 МПа;

для транспортування газів, що містять ароматичні і хлоровані вуглеводні, а також рідкої фази ЗВГ;

при температурі стінки газопроводу в умовах експлуатації нижче мінус 15 ° С.

При застосуванні труб з коефіцієнтом запасу міцності не менше 2,8 дозволяється прокладання поліетиленових газопроводів тиском понад 0,3 до 0,6 МПа на територіях поселень з переважно одно-двоповерхової і котеджної житловою забудовою. На території малих сільських поселень дозволяється прокладання поліетиленових газопроводів тиском до 0,6 МПа з коефіцієнтом запасу міцності не менш 2,5. При цьому глибина прокладки повинна бути не менше 0,8 м до верху труби. [8]

  1. Надземні газопроводи

Надземні газопроводи в залежності від тиску слід прокладати на опорах із негорючих матеріалів або по конструкціях будівель і споруд у відповідності з таблицею

Транзитна прокладка газопроводів усіх тисків по стінах і над покрівлями будівель дитячих установ, лікарень, шкіл, санаторіїв, громадських, адміністративних та побутових будівель з масовим перебуванням людей не допускається.

Забороняється прокладання газопроводів усіх тисків по стінах, над і під приміщеннями категорій А і Б, обумовленими нормами протипожежної безпеки [1], за винятком будинків ГРП.

В обгрунтованих випадках дозволяється транзитна прокладка газопроводів не вище середнього тиску діаметром до 100 мм по стінах одного житлового будинку не нижче III ступеня вогнестійкості класу С0 і на відстані до покрівлі не менше 0,2 м.

Газопроводи високого тиску слід прокладати по глухих стінах і ділянкам стін або не менш ніж на 0,5 м над віконними і дверними прорізами верхніх поверхів виробничих будівель та зблокованих з ними адміністративних та побутових будинків. Відстань від газопроводу до покрівлі будинку не повинен бути не менше 0,2 м.

Газопроводи низького і середнього тиску можуть прокладатися також вздовж віконних або імпостів не відчиняються і перетинати віконні прорізи виробничих будинків та котелень, заповнені склоблоками.

Висоту прокладки надземних газопроводів слід приймати у відповідності з вимогами СНиП II-89.

За пішохідним і автомобільних мостів, побудованим з негорючих матеріалів, дозволяється прокладання газопроводів тиском до 0,6 МПа з безшовних або електрозварних труб, пройшли 100%-ний контроль заводських зварних з'єднань фізичними методами. Прокладання газопроводів по пішохідних і автомобільних мостів, побудованим з горючих матеріалів, не допускається.

  1. Пересіченні газопроводами водяних перешкод і ярів

Підводні і надводні газопроводи в місцях перетину ними водних перешкод слід розміщувати на відстані від мостів по горизонталі у відповідності з таблицею 4.

Газопроводи на підводних переходах слід прокладати із заглибленням у дно водяних перешкод. При необхідності, за результатами розрахунків на спливання необхідно зробити баластування трубопроводу. Позначка верху газопроводу (баласту, футеровки) повинна бути не менш ніж на 0,5 м, а на переходах через судноплавні та сплавні річки - на 1,0 м нижче прогнозованого профілю дна на термін 25 років. При виконанні робіт методом похило-спрямованого буріння - не менш ніж на 2,0 м нижче прогнозованого профілю дна.

На підводних переходах слід застосовувати:

сталеві труби з товщиною стінки на 2 мм більше розрахункової, але не менше 5 мм;

поліетиленові труби, що мають стандартне розмірне відношення зовнішнього діаметра труби до товщини стінки (SDR) не більше 11 (за ГОСТ Р 50838) з коефіцієнтом запасу міцності не менше 2,5 для переходів шириною до 25 м (при рівні максимального підйому води) і не менш 2,8 в інших випадках.

При прокладці газопроводу тиском до 0,6 МПа методом похило-спрямованого буріння у всіх випадках можуть застосовуватися поліетиленові труби з коефіцієнтом запасу міцності не менш 2,5.

Висоту прокладки надводного переходу газопроводу від розрахункового рівня підйому води або льодоходу за СНіП 2.01.14 (горизонт високих вод - ГВВ або льодоходу - ГВЛ) до низу труби або прогонової будови слід приймати:

при перетині ярів і балок - не нижче 0,5 м над ГВВ 5%-ної забезпеченості;

при перетині несудноплавних і несплавних рік - не менше 0,2 м над ГВВ і ГВЛ 2%-ної забезпеченості, а при наявності на річках корчеходу - з його урахуванням, але не менше 1 м над ГВВ 1%-ної забезпеченості;

при перетині судноплавних і сплавних рік - не менше значень, встановлених нормами проектування для мостових переходів на судноплавних річках.

Запірну арматуру слід розміщувати на відстані не менше 10 м від меж переходу. За кордон переходу беруть місця перетину газопроводом горизонту високих вод з 10%-ної забезпеченістю.

  1. ПЕРЕТИНУ газопроводами залізничних і трамвайних колій та автомобільних доріг

Відстані по горизонталі від місць пересічення підземними газопроводами трамвайних і залізничних колій та автомобільних доріг повинні бути, не менше:

до мостів і тунелів на залізницях загального користування, трамвайних коліях, автомобільних дорогах I - III категорій, а також до пішохідних мостів, тунелів через них - 30 м, а для залізниць незагального користування, автомобільних доріг IV - V категорій і труб - 15 м;

до зони стрілочного переводу (початку дотепників, хвоста хрестовин, місць приєднання до рейок відсмоктувальних кабелів та інших перетинів колії) - 4 м для трамвайних колій та 20 м для залізних доріг;

до опор контактної мережі - 3 м.

Дозволяється скорочення зазначених відстаней за погодженням з організаціями, у віданні яких перебувають споруди, що пересікаються.

Підземні газопроводи всіх тисків у місцях перетину з залізничними та трамвайними коліями, автомобільними дорогами I - IV категорій, а також магістральними вулицями загальноміського значення слід прокладати в футлярах. В інших випадках питання про необхідність улаштування футлярів вирішується проектною організацією.

Футляри повинні задовольняти умовам міцності і довговічності. На одному кінці футляра слід передбачати контрольну трубку, що виходить під захисний пристрій.

Кінці футлярів при перетині газопроводів залізних доріг загального користування слід виводити на відстані від них не менше встановлених СНіП 32-01. При прокладці міжселищних газопроводів в обмежених умовах і газопроводів на території поселень дозволяється скорочення цієї відстані до 10 м за умови встановлення на одному кінці футляра витяжної свічки з пристроєм для відбору проб, виведеної на відстань не менше 50 м від краю земляного полотна (осі крайньої рейки на нульових відмітках).

В інших випадках кінці футлярів повинні розташовуватися на відстані:

не менше 2 м від крайньої рейки трамвайної колії і залізниць колії 750 мм, а також від краю проїжджої частини вулиць;

не менше 3 м від краю водовідвідного спорудження доріг (кювету, канави, резерву) і від крайньої рейки залізниць незагального користування, але не менше 2 м від підошви насипів.

При перетині газопроводами залізничних ліній загального користування колії 1520 мм глибина укладання газопроводу має відповідати СНиП 32-01.

В інших випадках глибина укладання газопроводу від підошви рейки або верху покриття дороги, а при наявності насипу - від її підошви до верху футляра повинна відповідати вимогам безпеки, але бути не менше:

при виробництві робіт відкритим способом - 1,0 м;

при виконанні робіт методом продавлювання або похило-спрямованого буріння та щитової проходки - 1,5 м;

при виконанні робіт методом проколу - 2,5 м.

Товщина стінок труб сталевого газопроводу при перетині ним залізних доріг загального користування повинна бути на 2-3 мм більше розрахункової, але не менше 5 мм на відстанях по 50 м в кожну сторону від краю земляного полотна (осі крайньої рейки на нульових відмітках).

Для поліетиленових газопроводів на цих дільницях і на перетинах автомобільних доріг I - III категорій повинні застосовуватися поліетиленові труби не більше SDR 11 з коефіцієнтом запасу міцності не менш 2,8.

  1. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ до газопроводів у ОСОБЛИВИХ ПРИРОДНИХ І КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

Газопостачання міст з населенням більше 1 млн. чол. при сейсмічності місцевості більше 6 балів, а також міст з населенням більше 100 тис. чол. при сейсмічності місцевості більше 7 балів має передбачатися від двох джерел або більше - магістральних ГРС із розміщенням їх з протилежних боків міста. При цьому газопроводи високого та середнього тиску повинні проектуватися закільцьованими з поділом їх на секції відключають пристроями.

Переходи газопроводів через річки, яри і залізничні колії у виїмках, прокладаються в районах з сейсмічністю понад 7 балів, повинні передбачатися надземними. Конструкції опор повинні забезпечувати можливість переміщень газопроводів, що виникають під час землетрусу.

При будівництві підземних газопроводів в сейсмічних районах, на підроблюваних і закарстованих територіях, в місцях перетину з іншими підземними комунікаціями, на кутах поворотів газопроводів з радіусом вигину менше 5 діаметрів, в місцях розгалуження мережі, переходу підземної прокладки на надземну, розташування нероз'ємних з'єднань «поліетилен- сталь », а також у межах поселень на лінійних ділянках через 50 м повинні встановлюватися контрольні трубки.

Глибина прокладання газопроводів в грунтах неоднаковою мірою сдимистості, а також у насипних грунтах повинна прийматися до верху труби - не менше 0,9 нормативної глибини промерзання, але не менше 1,0 м.

При рівномірній сдимистості грунтів глибина прокладки газопроводу до верху труби повинна бути:

не менше 0,7 нормативної глибини промерзання, але не менше 0,9 м для середньоздимистих грунтів;

не менше 0,8 нормативної глибини промерзання, але не менше 1,0 м для сильно і надмірно здимаються.

Для резервуарних установок ЗВГ з підземними резервуарами в пучинистих (крім слабоздимистих), середньо і сильно набухають грунтах повинна передбачатися надземна прокладка з'єднують резервуари газопроводів рідкої і парової фаз.

При сейсмічності місцевості більше 7 балів, на підроблюваних і закарстованих територіях, в районах багаторічномерзлих грунтів для поліетиленових газопроводів повинні застосовуватися труби з коефіцієнтом запасу міцності не менш 2,8. Зварні стикові з'єднання повинні проходити 100%-ний контроль фізичними методами.

 1. ВНУТРІШНІ ГАЗОПРОВОДИ

Можливість розміщення газовикористовуючого обладнання в приміщеннях будинків різного призначення і вимоги до цих приміщень встановлюються відповідними будівельними нормами та правилами з проектування та будівництва будівель з урахуванням вимог стандартів та інших документів на постачання зазначеного обладнання, а також даних заводських паспортів та інструкцій, що визначають область і умови його застосування.

Забороняється розміщення газовикористовуючого обладнання (природного газу та ЗВГ) в приміщеннях підвальних і цокольних поверхів будівель (крім одноквартирних і блокованих житлових будинків), якщо можливість такого розміщення не регламентована відповідними будівельними нормами і правилами.

Приміщення будівель всіх призначень (крім житлових квартир), де встановлюється газовикористовуюче обладнання, яке працює в автоматичному режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу, слід оснащувати системами контролю загазованості з автоматичним відключенням подачі газу і виведенням сигналу про загазованості на диспетчерський пункт або в приміщення з постійною присутністю персоналу , якщо інші вимоги не регламентовані відповідними будівельними нормами і правилами.

Системи контролю загазованості приміщень з автоматичним відключенням подачі газу в житлових будинках слід передбачати при установці опалювального обладнання:

незалежно від місця установки - потужністю понад 60 кВт;

у підвальних, цокольних поверхах і в прибудові до будівлі - незалежно від теплової потужності.

Внутрішні газопроводи слід виконувати з металевих труб. Приєднання до газопроводів побутових газових приладів, КВП, балонів ЗВГ, газопальникових пристроїв переносного та пересувного газовикористовуючого обладнання дозволяється передбачати гнучкими рукавами, стійкими до транспортованого газу при заданих тиску і температурі.

З'єднання труб повинні бути нероз'ємними.

Розумні з'єднання дозволяється передбачати в місцях приєднання газового і газовикористовуючого обладнання, арматури і КВП, а також на газопроводах обв'язки і газовикористовуючого обладнання, якщо це передбачено документацією заводів-виготовлювачів.

Прокладання газопроводів слід передбачати відкритою чи прихованою. При прихованій прокладці газопроводів необхідно передбачати додаткові заходи для їх захисту від корозії і забезпечувати можливість їх огляду і ремонту захисних покриттів.

У місцях перетину будівельних конструкцій будівель газопроводи слід прокладати в футлярах.

Прихована прокладка газопроводів ЗВГ не допускається.

При необхідності допускається відкрита транзитна прокладка газопроводів, у тому числі через житлові приміщення, приміщення громадського призначення та виробничі приміщення будинків всіх призначень, з урахуванням вимог таблиці 2 по тиску газу, якщо на газопроводі немає рознімних з'єднань і забезпечується доступ для його огляду.

На газопроводах виробничих будівель, котелень, громадських і побутових будівель виробничого призначення слід передбачати продувні трубопроводи.

Не допускається передбачати прокладку газопроводів: у приміщеннях, які відносяться по вибуховою та вибухопожежної небезпеки до категорій А і Б; у вибухонебезпечних зонах всіх приміщень; в підвалах; в складських будівлях вибухонебезпечних і горючих матеріалів; у приміщеннях підстанцій та розподільчих пристроїв; через вентиляційні камери, шахти і канали; через шахти ліфтів і сходові клітки, приміщення сміттєзбірників, димоходи; через приміщення, де газопровід може бути схильний до корозії, а також у місцях можливого впливу агресивних речовин і в місцях, де газопроводи можуть омиватися гарячими продуктами згоряння або стикатися з нагрітим або розплавленим металом.

Установку вимикаючих пристроїв слід передбачати:

перед газовими лічильниками (якщо для відключення лічильника не можна використовувати вимикаючий пристрій на вводі);

перед побутовими газовими приладами, плитами, харчоварочних котлами, опалювальними печами, газовим обладнанням та контрольно-вимірювальними приладами;

перед пальниками і запальника газовикористовуючого обладнання;

на продувних газопроводах;

на вводі газопроводу в приміщення при розміщенні в ньому ГРУ або газового лічильника з відключаючим пристроєм на відстані більше 10 м від місця уведення.

Установка вимикаючих пристроїв на прихованих і транзитних ділянках газопроводу забороняється.

Кожен об'єкт, на якому встановлюється газовикористовуюче обладнання, повинен бути оснащений лічильником витрати газу відповідно до затверджених у встановленому порядку правилами користування газом.

За рішенням органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації про порядок обліку витрати газу споживачами і регулювання цін на газ в газифікованих житлових будинках, а також при газифікації теплиць, лазень та інших присадибних будівель повинна передбачатися можливість обліку витрати газу кожним абонентом шляхом установки на газопроводі приладу обліку витрат газу - лічильника.

 1. Резервуарних та балонних УСТАНОВКИ зріджених вуглеводневих газів

  1. Резервуарний УСТАНОВКИ

Газорозподільні мережі для транспортування газу споживачам від резервуарних установок повинні відповідати вимогам цих будівельних норм і правил.

У складі резервуарної установки слід передбачати регулятори тиску газу, запобіжно-запірний і запобіжно-скидний клапани (ЗЗК та ЗСК), контрольно-вимірювальні прилади (КВП) для контролю тиску і рівня СВГ в резервуарі, запірну арматуру, резервуари, виготовлені в заводських умовах у Відповідно до діючих стандартів, а також трубопроводи рідкої і парової фаз.

За технічної необхідності у складі резервуарної установки передбачають випарні установки ЗВГ, виготовлені в заводських умовах відповідно до діючих стандартів.

Кількість резервуарів в установці повинно бути не менше двох. Дозволяється передбачати установку одного резервуара, якщо за умовами технології та специфіки режимів споживання газу допускаються перерви в споживанні газу.

При кількості резервуарів більше двох установка повинна бути розділена на групи, при цьому резервуари кожної групи слід з'єднувати між собою трубопроводами по рідкій та паровій фазам, на яких необхідно передбачати установку відключають пристроїв.

Для спільної роботи окремих груп резервуарів слід з'єднувати їх між собою трубопроводами парової фази, на яких необхідно передбачати пристрої, що вимикають.

Загальну місткість резервуарної установки і місткість одного резервуара слід приймати не більше зазначених у таблиці.

Загальна місткість резервуарної установки і місткість одного резервуара.

Призначення резервуарної установки

Загальна місткість резервуарної установки, м3

Максимальна місткість одного резервуара, м3


надземної

підземної

надземного

підземного

Газопостачання житлових, адміністративних і громадських будівель

5

300

5

50

Газопостачання виробничих будівель, побутових будівель промислових підприємств і котельних

20

300

10

100

Підземні резервуари слід встановлювати на глибині не менше 0,6 м від поверхні землі до верхньої твірної резервуару в районах з сезонним промерзанням грунту і 0,2 м - у районах без промерзання грунту.

При установці резервуарів слід передбачати заходи щодо забезпечення їх стійкості.

Відстань у просвіті між підземними резервуарами повинно бути не менше 1 м, а між надземними резервуарами - дорівнює діаметру більшого суміжного резервуару, але не менше 1 м.

Відстані від резервуарних установок загальною місткістю до 50 м3, рахуючи від крайнього резервуара, до будинків та споруд різного призначення та комунікацій слід приймати не менше зазначених у таблиці.

Відстані від резервуарних установок загальною місткістю до 50 м3

Будинки, споруди та комунікації

Відстань від резервуарів у світлі, м

Відстань від випарної або групової балонної установки у світлі, м


надземних

підземнихпри загальній місткості резервуарів в установці, м3до 5

св. 5 до 10

св. 10 до 20

до 10

св. 10 до 20

св.20 до 50


1. Громадські будівлі та споруди

40

50 *

60 *

15

20

30

25

2. Житлові будинки

20

30 *

40 *

10

15

20

12

3. Дитячі та спортивні майданчики, гаражі (від огорожі резервуарної установки)

20

25

30

10

10

10

10

4. Виробничі будівлі (промислових, сільськогосподарських підприємств і підприємств побутового обслуговування виробничого характеру)

15

20

25

8

10

15

12

5. Каналізація, теплотраса (підземні)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

6. Надземні споруди і комунікації (естакади, теплотраса тощо), не пов'язані з резервуарної установці

5

5

5

5

5

5

5

7. Водопровід та інші безканальні комунікації

2

2

2

2

2

2

2

8. Колодязі підземних комунікацій

5

5

5

5

5

5

5

9. Залізниці загальної мережі (до підошви насипу або брівки виїмки з боку резервуарів)

25

30

40

20

25

30

20

10. Під'їзні колії залізниць промислових підприємств, трамвайні колії (до осі колії), автомобільні дороги I - III категорій (до краю проїзної частини)

20

20

20

10

10

10

10

11. Автомобільні дороги IV та V категорій (до краю проїзної частини) і підприємств

10

10

10

5

5

5

5

12. ЛЕП, ТП, РП

Відповідно до правил улаштування електроустановок [2]

Відстані від резервуарної установки підприємств до будинків та споруд, які нею не обслуговуються.

Примітка - Відстань від газопроводів приймається у відповідності зі СНіП 2.07.01 і СНіП II-89.

Відстані від резервуарних установок загальною місткістю понад 50 м3 приймаються за таблицею.

При реконструкції існуючих об'єктів, а також в обмежених умовах (при новому проектуванні) дозволяється зменшення зазначених в таблиці відстаней до 50% (за винятком відстаней від водопроводу і інших безканальним комунікацій, а також залізниць загальної мережі) при відповідному обгрунтуванні та здійсненні заходів, що забезпечують безпеку при експлуатації. Відстані від балонних і випарних установок, зазначені в таблиці, прийняті для житлових і виробничих будинків IV ступеня вогнестійкості, для будинків III ступеня вогнестійкості допускається їх зменшувати до 10 м, для будинків I та II ступенів вогнестійкості - до 8 м.

Відстані до житлового будинку, в якому розміщені підприємства й установи (підприємства) громадського призначення, слід приймати як для житлових будівель.

Резервуарні установки повинні мати провітрюване огорожу з негорючих матеріалів заввишки не менше 1,6 м. Відстані від резервуарів до огорожі слід приймати не менше 1 м, при цьому відстань від огорожі до зовнішньої брівки замкнутого обвалування або захисної стінки з негорючих матеріалів (при надземному установці резервуарів ) слід приймати не менше 0,7 м.

Випарні установки слід розміщувати на відкритих майданчиках або в окремих будинках, приміщеннях (прибудованих або вбудованих у виробничі будівлі), рівень підлоги яких розташований вище планувальної позначки землі, на відстані не менше 10 м від огорожі резервуарної установки і на відстані від будівель, споруд та комунікацій не менше зазначеної в таблиці.

Випарні установки продуктивністю до 100 м3 / год (200 кг / год) дозволяється встановлювати безпосередньо на кришках горловин резервуарів або на відстані не менше 1 м від підземних або надземних резервуарів, а також безпосередньо у агрегатів, що споживають газ, якщо вони розміщені в окремих приміщеннях або на відкритих майданчиках.

При груповому розміщенні випарників відстань між ними слід приймати не менше 1 м.

  1. БАЛОНИ ГРУПОВІ І ІНДИВІДУАЛЬНІ УСТАНОВКИ

Балонні установки ЗВГ, службовці як джерел газопостачання житлових, адміністративних, громадських, виробничих і побутових будівель, поділяються на:

групові, до складу яких входить більше двох балонів;

індивідуальні, до складу яких входить не більше двох балонів.

У складі групової балонної установки слід передбачати балони для ЗВГ, запірну арматуру, регулятор тиску газу, ПСК, що показує манометр і трубопроводи високого і низького тиску. Число балонів в груповий установці слід визначати розрахунком.

Максимальну загальну місткість групової балонної установки слід приймати за таблицею.

Максимальна загальна місткість групової балонної установки.

Призначення групової балонної установки

Місткість всіх балонів в груповий балонної установки, л (м3), при розміщенні


біля стін будівлі

на відстані від будівлі

Газопостачання житлових, адміністративних, громадських і побутових будівель

600 (0,6)

1000 (1)

Газопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств, а також підприємств побутового обслуговування

1000 (1)

1500 (1,5)

Розміщення групових балонних установок слід передбачати на відстані від будівель і споруд не менше зазначених у таблиці або біля стін газифікованих будинків не нижче III ступеня вогнестійкості класу С0 на відстані від віконних і дверних отворів не менше зазначених у таблиці.

Біля громадського чи виробничого будинку не допускається передбачати більш однієї групової установки. Біля житлового будинку допускається передбачати не більше трьох балонних установок на відстані не менше 15 м одна від одної.

Індивідуальні балонні установки слід передбачати як зовні, так і всередині будівель. Дозволяється розміщення балонів у квартирах житлового будинку (не більше одного балона в квартирі), що має не більше двох поверхів. При цьому балони повинні відповідати своєму призначенню (області застосування), встановленої стандартами та іншими нормативними документами.

Індивідуальні балонні установки зовні слід передбачати на відстані у просвіті не менше 0,5 м від віконних прорізів і 1,0 м від дверних прорізів першого поверху, не менше 3,0 м від дверних і віконних прорізів цокольних і підвальних поверхів, а також каналізаційних колодязів .

Балон ЗВГ слід розміщувати на відстані не менше 0,5 м від газової плити (за винятком вбудованих) і 1 м від опалювальних приладів. При влаштуванні екрана між балоном і опалювальним приладом відстань дозволяється зменшувати до 0,5 м. Екран повинен бути виготовлений із негорючих матеріалів і забезпечувати захист балона від теплового впливу опалювального приладу. При установці балона ЗВГ поза приміщенням його слід захищати від пошкоджень транспортом і нагрівання вище 45 ° С.

Установку балонів ЗВГ у виробничих приміщеннях слід передбачати в місцях, захищених від ушкодження внутрішньоцеховим транспортом і бризками металу, від впливу корозійно-агресивних рідин і газів, а також від нагрівання вище 45 ° С.

Не дозволяється установка балонів ЗВГ:

у житлових кімнатах і коридорах;

в цокольних і підвальних приміщеннях і горищах;

в приміщеннях, розташованих під і над: обідніми і торговими залами підприємств громадського харчування; аудиторіями та навчальними класами; зоровими (актовими) залами будівель; лікарняними палатами; іншими аналогічними приміщеннями;

у приміщеннях без природного освітлення;

біля аварійних виходів;

з боку головних фасадів будівель.

 1. Газонаповнювальна станція (ПУНКТИ) зріджених вуглеводневих газів (ДПС)

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Газонаповнювальну станцію (ДПС), призначену для прийому, зберігання та відпуску скраплених вуглеводневих газів (ЗВГ) споживачам в автоцистернах та побутових балонах, ремонту та повторного балонів, слід розміщувати поза сельбищної території поселень, як правило, з підвітряного боку для вітрів переважного напрямку стосовно до житлових районів.

У будинках, що знаходяться на території ГНС, не допускається передбачати житлові приміщення. Допускається передбачати розміщення служби експлуатації газового господарства з примиканням до території ГНС з боку допоміжної зони.

Категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок ДПС за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначають відповідно до вимог норм пожежної безпеки [1].

  1. РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ДПС

Мінімальні відстані від резервуарів для зберігання ЗВГ та від розміщуються на ГНС приміщень для установок, де використовується ЗВГ, до будинків і споруд, що не відносяться до ГНС, слід приймати за таблицею.

Мінімальні відстані від резервуарів для зберігання ЗВГ

№ п. п.

Будинки, споруди та комунікації

Відстані від резервуарів ЗВГ у світлі, м

Відстань від приміщень, установок, де використовується ЗВГ, м

Відстань, м, від складу наповнених балонів із загальною місткістю, м3Надземні резервуари

Підземні резервуари

За загальної місткості, м3

понад 20 до 50

понад 50 до 200

понад 50 до 500

понад 200 до 8000

понад 50 до 200

понад 50 до 500

понад 200 до 8000

Максимальна місткість одного резервуара, м3

менше 25

25

50

100

понад 100 до 600

25

50

100

понад 100 до 600


до 20

понад 20

1

Житлові, громадські, адміністративні, побутові, виробничі будівлі, будівлі котелень, гаражів та відкритих стоянок *

70 (30)

80 (50)

150 (110) **

200

300

40 (25)

75 (55) **

100

150

50

50 (20)

100 (30)

2

Надземні споруди і комунікації (естакади, теплотраси тощо), підсобні споруди житлових будинків

30 (15)

30 (20)

40 (30)

40 (30)

40 (30)

20 (15)

25 (15)

25 (15)

25 (15)

30

20 (15)

20 (20)

3

Підземні комунікації (крім газопроводів на території ГНС)

За межами огорожі у відповідності зі СНіП 2.07.01 і СНіП II -89

4

Лінії електропередачі, трансформаторні, розподільні пристрої

За правилами улаштування електроустановок [2]

5

Залізниці загальної мережі (від підошви насипу), автомобільні дороги I - III категорій

50

75

100 ***

100

100

50

75 ***

75

75

50

50

50

6

Під'їзні колії залізниць, доріг підприємств, трамвайні колії, автомобільні дороги IV - V категорій

30 (20)

30 *** (20)

40 *** (30)

40 (30)

40 (30)

20 *** (15) ***

25 *** (15) ***

25 (15)

25 (15)

30

20 (20)

20 (20)

* Відстань від житлових і громадських будинків слід приймати не менше зазначених для об'єктів ЗВГ, розташованих на самостійній площі, а від адміністративних, побутових, виробничих будівель, будівель котелень, гаражів - за даними, наведеними в дужках, але не менше зазначених у таблиці 10 для відповідних будинків і споруд.

** Допускається зменшувати відстані від резервуарів ГНС загальною місткістю до 200 м2 в надземному виконанні до 70 м, у підземному - до 35 м, а при місткості до 300 м3 - відповідно до 90 і 45 м.

*** Допускається зменшувати відстані від залізничних і автомобільних доріг (поз. 5) до резервуарів ЗВГ загальною місткістю не більше 200 м3: у надземному виконанні до 75 м і в підземному виконанні до 50 м. Відстані від під'їзних, трамвайних колій та ін ( поз. 6), що проходять поза територією підприємства, до резервуарів ЗВГ загальною місткістю не більше 100 м3 допускається зменшувати: у надземному виконанні до 20 м та у підземному виконанні до 15 м, а при проходженні шляхів і доріг (поз. 6) по території підприємства ці відстані скорочуються до 10 м при підземному виконанні резервуарів.

Примітки

1 Відстані в дужках дані для резервуарів ЗВГ і складів наповнених балонів, розташованих на території промпідприємств.

2 Відстані від складу наповнених балонів до будівель промислових і сільськогосподарських підприємств, а також підприємств побутового обслуговування виробничого характеру слід приймати за даними, наведеними в дужках.

3 При встановленні двох резервуарів ЗВГ одиничної місткістю по 50 м3 відстань до будинків (житлових, громадських, виробничих та ін), що не відносяться до ГНП, дозволяється зменшувати: для надземних резервуарів до 100 м, для підземних - до 50 м.

4 Відстань від надземних резервуарів до місць, де одночасно можуть перебувати більше 800 чол. (Стадіони, ринки, парки, житлові будинки і т.д.), а також до території шкільних, дошкільних та лікувально-санаторних установ слід збільшити в 2 рази в порівнянні з вказаними у таблиці, незалежно від кількості місць.

5 Мінімальна відстань від паливозаправного пункту ДПС слід приймати за правилами пожежної безпеки [3].

Відстані від надземних резервуарів місткістю до 20 м3, а також підземних резервуарів місткістю до 50 м3 приймаються за таблицею 6.

Мінімальні відстані від резервуарів ЗВГ до будинків та споруд на території ДПС або на території промислових підприємств, де розміщена ДПС, слід приймати за таблицею.

Відстані між будівлями та спорудами ДПС

Примітки

1. Знак «-» означає, що відстань не нормується.

2. Знак «·» позначає, що відстань приймається за СНіП II -89 (для надземних резервуарів від краю зовнішньої підошви обвалування або захисної стінки).

3.Знак «· ·» позначає, що відстань приймається за СНіП 2.04.02.

4. Відстань від електророзподільних пристроїв, розміщених безпосередньо у виробничих приміщеннях невзривопожароопасних, слід визначати за даною таблицею як для допоміжних будівель без застосування відкритого вогню.

Мінімальні відстані від складу та вантажно-розвантажувальних майданчиків балонів (для зріджених газів) до будинків та споруд різного призначення слід приймати за таблицями 9 і 10. При цьому відстань, наведені у позиції 1 таблиці 9, від складу балонів до будинків садівничих і дачних селищ допускається зменшувати не більше ніж в 2 рази за умови розміщення на складі не більше 150 балонів по 50 л (7,5 м3). Розміщення складів з балонами для зріджених газів на території промислових підприємств слід передбачати відповідно до вимог СНиП II-89.

Реконструкцію об'єктів ЗВГ без збільшення загальної місткості резервуарів дозволяється проводити із збереженням фактичних відстаней в існуючій забудові. При збільшенні загальної місткості резервуарів в обгрунтованих випадках потрібна розробка додаткових заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації.

  1. РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ЗВГ

Резервуари для зріджених газів на газонаповнювальних станціях, виготовлені в заводських умовах відповідно до чинних стандартів, можуть встановлюватися надземно та підземне.

Відстані у просвіті між окремими підземними резервуарами повинні бути рівні половині діаметру більшого суміжного резервуару, але не менше 1 м.

Надземні резервуари слід розташовувати групами, як правило, в районі знижених планувальних відміток площадки ДПС. Максимальну загальну місткість надземних резервуарів у групі слід приймати згідно з таблицею.

Максимальна загальна місткість надземних резервуарів в групі

Загальна місткість резервуарів ДПС, м3

Загальна місткість резервуарів в групі, м3

До 2000

1000

Св. 2000 до 8000

2000

Мінімальні відстані у просвіті між групами резервуарів слід приймати за таблицею.

Максимальні відстані у просвіті між групами резервуарів

Загальна місткість резервуарів в групі, м3

Відстань у просвіті між зовнішніми утворюючими крайніх резервуарів груп, розташованих надземно, м

До 200

5

Св. 200 до 700

10

Св. 700 до 2000

20

Усередині групи відстані у світлі між надземними резервуарами повинні бути не менше діаметра найбільшого з розташованих поруч резервуарів, а при діаметрі резервуарів до 2 м - не менше 2 м.

Відстань між рядами надземних резервуарів, що розміщуються у два ряди і більше, слід приймати рівним довжині найбільшого резервуара, але не менше 10 м.

Для кожної групи надземних резервуарів по периметру повинні передбачатися замкнуте обвалування або захисна газонепроникна стінка з негорючих матеріалів висотою не менше 1 м, розраховані на 85% місткості резервуарів в групі. Ширина земляного валу по верху повинна бути не менше 0,5 м. Відстані від резервуарів до підошви обвалування або захисної стінки повинні бути рівні половині діаметру найближчого резервуару, але не менше 1 м. Обвалування (захисна стінка) повинно бути розраховане на міцність із умови повного заповнення водою простору всередині обвалування (огороджувальної стінки). Відведення води з обвалованої території бази зберігання слід передбачати за рахунок планування території бази зберігання з випуском через дощоприймач з гідрозатворів.

Ширина застосовуваної захисної стінки приймається в залежності від матеріалу.

Для входу на територію резервуарного парку по обидва боки обвалування або захисної стінки повинні бути передбачені драбини-переходи шириною 0,7 м, не менше двох на кожну групу, розташовані з протилежних сторін обвалування (огороджувальної стінки).

  1. ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗВГ

Для переміщення рідкої і парової фаз ЗВГ по трубопроводах ГНС слід передбачати насоси, компресори або випарні (теплообмінні) установки.

Дозволяється використовувати енергію природного газу для зливу і наливу ЗВГ, тиск насичених парів яких при температурі 45 ° С не перевищує 1,2 МПа.

Компресори слід розміщувати в опалюваних приміщеннях.

Підлога приміщення, де розміщуються насоси та компресори, повинен бути не менше ніж на 0,15 м вище планувальних відміток прилеглої території.

Компресори, що працюють з повітряним охолодженням, допускається встановлювати на відкритих майданчиках під навісом.

Насоси і компресори слід встановлювати на фундаментах, не пов'язаних з фундаментами іншого обладнання та стінами будівлі.

При розміщенні в один ряд двох насосів і більш-компресорів необхідно передбачати, м, не менше (у світлі):

 • ширину основного проходу

 • -По фронту обслуговування .... ... ... ... ... .1,5;

 • -Відстань між насосами ... ... ... ... .0,8

 • відстань між компресорами ... ... .. 1,5

 • відстань між насосами

 • та компресорами ...................................... 1,0

 • відстань від насосів

і компресорів до стін приміщення. ... 1,0

Для зливу газу з переповнених балонів і не випарувався, газу слід передбачати резервуари, розміщувані:

в межах бази зберігання - при загальній місткості резервуарів понад 10 м3;

на відстані не менше 3 м від будинку наповнювального цеху (на непроїзжій території) - при загальній місткості резервуарів до 10 м3.

Для наповнення ЗВГ автоцистерн слід передбачати наповнювальні колонки.

Для контролю ступеня заповнення автоцистерн слід передбачати автоваги або пристрої для визначення маси газу (ступеня заповнення) в автоцистернах та залізничних цистернах.

При використанні підігрітого газу слід контролювати його температуру, яка не повинна перевищувати 45 ° С.

На трубопроводах рідкої і парової фаз до колонок слід передбачати пристрої, що вимикають на відстані не менше 10 м від колонок.

Випарні установки, які розміщуються в приміщеннях, слід встановлювати в будинку наповнювального цеху або в окремому приміщенні того будинку, де є газоспоживаючі установки, або в окремому будинку, що відповідає вимогам, встановленим для будинку категорії А. При цьому випарні установки, що розташовуються в приміщеннях ГНС без постійного перебування обслуговуючого персоналу, повинні бути обладнані дублюючими приладами контролю технологічного процесу, які розміщуються в приміщеннях ДПС з обслуговуючим персоналом.

Не допускається передбачати у виробничій зоні ГНС випарні установки з застосуванням відкритого вогню.

При проектуванні систем водопостачання, каналізації, електропостачання, опалення і вентиляції та пожежогасіння ГНС слід виконувати вимоги: СНіП 2.04.01, СНіП 2.04.02, СНіП 2.04.03, СНіП 2.04.07, СНіП 2.04.05, СНіП 21-01, правил пожежної безпеки [4], правил улаштування електроустановок [2] і цього розділу.

На водопровідних та каналізаційних колодязях, що розташовуються в зоні радіусом 50 м від будівель з вибухопожежної небезпеки категорії А, а також зовнішніх установок та споруд ГНС з вибухонебезпечними зонами класу B-I г, необхідно передбачати по дві кришки. Простір між кришками повинен бути ущільнений матеріалом, що виключає проникнення газу в колодязь у випадку його витоку.

На ГНС слід передбачати систему зовнішнього пожежогасіння, включає резервуари з протипожежним запасом води, насосну станцію та кільцевої водопровід високого тиску з пожежними гідрантами. [9]

При загальній місткості резервуарів на базі зберігання 200 м3 і менше слід передбачати для гасіння пожежі систему водопроводу низького тиску або пожежогасіння з водойм.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння ДПС слід приймати за таблицею.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння ДПС

Загальна місткість резервуарів зріджених газів на базі зберігання, м3

Витрати води, л / с, з резервуарами


надземними

підземними

До 200 включно

15

15

1000

20

15

2000

40

20

Св. 2000, але не більше 8000

80

40

Протипожежну насосну станцію на ГНС з надземними резервуарами по надійності електропостачання слід відносити до I категорії.

При електропостачанні ДПС від одного джерела живлення необхідно передбачати установку резервних протипожежних насосів з дизельним приводом.

На ДПС з надземними резервуарами зберігання ЗВГ при загальній місткості резервуарів понад 200 м3 слід передбачати стаціонарну автоматичну систему водяного охолодження резервуарів, яка повинна забезпечувати інтенсивність зрошення протягом 75 хв всіх бічних і торцевих поверхонь резервуарів 0,1 л / (с × м2) і 0 , 5 л / (с × м2) для торцевих стінок, які мають арматуру.

Установки водяного охолодження (зрошення) резервуарів повинні бути обладнані пристроями для підключення пересувної пожежної техніки.

Витрата води слід приймати з розрахунку одночасного зрошення не менше трьох резервуарів при однорядному розташуванні резервуарів в групі і шести резервуарів при дворядному розташуванні в одній групі і враховувати додатково до витрат води, вказаних у таблиці.

При визначенні загальної витрати води на зовнішнє пожежогасіння та зрошення резервуарів слід враховувати витрату води з гідрантів у кількості 25% витрат, зазначених в таблиці.

Пожежогасіння зливний естакади необхідно передбачати пересувними засобами від прийнятої для ДПС системи протипожежного водопостачання.

Для закритих приміщень категорії А необхідно передбачати системи штучної припливно-витяжної вентиляції згідно з вимогами СНіП 2.04.05. Для забезпечення розрахункового повітрообміну у верхніх зонах приміщень допускається влаштування природної вентиляції з установкою дефлекторів. У неробочий час допускається передбачати в цих приміщеннях природну або змішану вентиляцію. У неопалюваних виробничих приміщеннях, в яких обслуговуючий персонал перебуває менше 2 год, допускається передбачати природну вентиляцію через жалюзійні решітки, які розташовують у нижній частині зовнішніх стін. Розміри жалюзійних грат повинні визначатися розрахунком за СНіП 2.04.05.

Витяжку з виробничих приміщень категорії А, в яких звертаються зріджені гази, слід передбачати з нижньої і верхньої зон приміщення, при цьому з нижньої зони необхідно забирати не менше 2 / 3 нормованого об'єму повітря, що видаляється з урахуванням кількості повітря, що видаляється місцевими відсмоктувачами. Отвори систем загальнообмінної витяжної вентиляції слід передбачати на рівні 0,3 м від підлоги. [6]

Електроприводи насосів, компресорів та іншого обладнання, що встановлюється у виробничих приміщеннях категорії А, слід блокувати з вентиляторами витяжних систем таким чином, щоб вони не могли працювати при відключенні вентиляції.

Клас вибухонебезпечної зони в приміщеннях і в зовнішніх установках, згідно з яким має проводитися вибір електрообладнання для ДПС та ГНП, слід приймати відповідно до правил улаштування електроустановок [2].

Електроприймачі будівель і споруд об'єктів, на які поширюються норми цього розділу, щодо забезпечення надійності електропостачання слід відносити до III категорії, за винятком електроприймачів протипожежної насосної станції, аварійної вентиляції і сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій, які слід відносити до I категорії.

При неможливості живлення пожежних насосів від двох незалежних джерел електропостачання допускається передбачати їх підключення згідно з вказівками СНіП 2.04.01 або передбачати установку резервного насоса з дизельним приводом.

У приміщеннях насосно-компресорного, наповнювального, випарного і фарбувального відділень, крім робочого освітлення, слід передбачати додаткове аварійне освітлення.

Допускається застосовувати акумуляторні ліхтарі на напругу не вище 12 В у вибухозахищеному виконанні.

Схема електропостачання повинна передбачати у разі виникнення пожежі автоматичне відключення технологічного обладнання в приміщеннях з вибухонебезпечними зонами за небезпечну концентрацію газу в повітрі приміщення та централізоване відключення вентиляційного обладнання відповідно до вказівок СНиП 2.04.05.

На території ГНС слід передбачати зовнішнє та охоронне освітлення і сигналізацію.

Управління зовнішнім та охоронним освітленням слід передбачати з місць з постійним перебуванням персоналу (наприклад, з приміщення прохідної).

Забороняється прокладання повітряних ліній електропередачі над територією ДПС.

Для будинків, споруд, зовнішніх технологічних установок і комунікацій в залежності від класу вибухонебезпечних зон слід передбачати захист від блискавки згідно з вимогами інструкції з улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. [5].

Висновок

Під час створення даного реферату я ознайомився з основними заходами безпеки при будівництві таких систем газопостачання як внутрішні газопроводи, зовнішні газопроводи, резервуарні і балонні установки ЗВГ, а також ДПС. Отримані мною знання знадобляться мені в подальшому навчанні професії інженера И.

Список використовуваної літератури:

[1] НПБ 105-95 Визначення категорій приміщень і будинків по вибухопожежної і пожежної небезпеки

[2] ПУЕ Правила улаштування електроустановок

[3] НПБ 111-98 * Автозаправні станції. Вимоги пожежної безпеки

[4] НПБ 110-99 * Перелік будівель, споруд, приміщень та обладнання, що підлягають захистові автоматичними установками пожежегасіння й автоматичною пожежною сигналізацією

[5] РД-34.21.122-87 Інструкція з пристрою блискавкозахисту будівель і споруд

[6] СНиП 42-01-2002. Газорозподільні системи

[7] Тихомиров К.В., Сергієнко Е.С. Теплотехніка, теплогазопостачання та вентиляція: Учеб., Для вузів. - 4 - е вид., Перераб. і доп .- М.: Стройиздат, 1991. - 480 с.

[8] Скафтимов Н.А. Основи газоснабженія.Л., «Надра», 1975. 343 с.

[9] Іонін А.А. Газопостачання: Учеб для вузів .- 4-е вид., Перераб. і доп .- М.: Стройиздат, 1989. - 439 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Реферат
192.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Забезпечення комплексної безпеки при будівництві висотних будівель
Заходи безпеки при роботі за комп`ютером
Заходи безпеки при монтажі розподільних пристроїв
Заходи безпеки при роботі з потужними лазерами
Заходи безпеки при роботі з електропобутовими приладами
Заходи безпеки при роботах з модернізації комп`ютера
Шкідливі і небезпечні чинники Заходи безпеки при роботі на тракторах
Формування екологічної культури студентів на прикладі теми Заходи безпеки при застосуванні пестицидів
Профілактичні заходи в будівництві
© Усі права захищені
написати до нас