Захист від надзвичайних ситуацій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Уральський державний університет шляхів сполучення
Кафедра безпеки життєдіяльності
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни: «Захист від надзвичайних ситуацій»
Перевірив: Виконав:
викладач студент групи БП - 414
Воропаєва Н.В. П'янкова Ж.А.
Єкатеринбург
2007

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1 Вихідні дані та завдання на курсовий проект. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
2 Теоретичні відомості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2.1 Хімічно небезпечні речовини ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 5
2.2 Вибухонебезпечні речовини ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
2.3 Небезпечні вантажі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
3 Прогнозуючі розрахунки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
3.1 Прогнозуючі розрахунки хімічно небезпечних речовин ... ... ... ... ... ... ... .. 8
3.2 Прогнозування масштабів ураження при вибухах ... ... ... ... ... ... ... .. .10
3.3 Прогнозування масштабів ураження в аварійних ситуаціях при перевезенні небезпечних вантажів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
4 Визначення кількості постраждалих в НС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13
5 Захист населення при виникненні НС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
6 Розробка заходів з мінімізації втрат населення при НС ... .16
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 21
Бібліографічний список ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 22

Введення
Дані про аварії останніх років свідчать, що, незважаючи на зусилля, що робляться в більшості країн в напрямку підвищення надійності технологічних систем виробництв, число аварій на різних об'єктах має тенденцію до значного зростання. Найбільш небезпечними видами автопригод є аварії на хімічно небезпечних об'єктах - об'єктах зі значними запасами сильнодіючих отруйних речовин (СД і ЯВ). Особливу складність представляють завдання з прогнозування надзвичайних ситуацій (НС) при поєднанні впливів декількох небезпечних об'єктів.
Найбільш прийнятним критерієм оцінки ступеня ризику ураження людей є ймовірність ураження в заданій точці міста, що визначається з урахуванням мінливості параметрів приземного шару повітря і кількості викинутого СД і ЯВ в процесі аварії.
Прогноз небезпеки ураження людей ділять на оперативний і довготривалий. Довготривалий прогноз застосовують у разі, коли відомо, на якому об'єкті станеться аварія, скільки виллється СД і ЯВ, і які будуть параметри повітряного середовища під час аварії. Результатом такого прогнозу є карта або план із зображенням зон хімічної небезпеки.
При прогнозуванні надзвичайних ситуацій найчастіше доводиться стикатися з кількома джерелами небезпеки. Використовувані у виробництві СД і ЯВ можуть бути сусідами з пожежо-та вибухонебезпечними об'єктами. Імовірність вибуху в населеному пункті може істотно погіршити ситуацію.
Вибух, в широкому сенсі цього слова, являє собою процес вельми швидкого фізичного або хімічного перетворення системи, що супроводжується переходом її потенційної енергії в механічну роботу. Робота, що здійснюються під час вибуху, зумовлена ​​швидким розширенням газів або парів, незалежно від того, чи існували вони до чи утворилися під час вибуху.
Найсуттєвішою ознакою вибуху є різкий стрибок тиску в середовищі, що оточує місце вибуху. Це служить безпосередньою причиною руйнівної дії вибуху.
Вибухові речовини являють собою відносно нестійкі в термодинамічній сенсі системи, здатні під впливом зовнішніх впливів до вельми швидким екзотермічним перетворенням, що супроводжується утворенням сильно нагрітих газів або парів.
Газоподібні продукти вибуху завдяки винятково великої швидкості хімічної реакції практично займають в перший момент обсяг самого ВВ і, як правило, знаходяться в сильно стислому стані, внаслідок чого в місці вибуху різко підвищується тиск.
Характерною ознакою вибуху, різко відрізняє його від звичайних хімічних реакцій, є велика швидкість процесу. Перехід до кінцевих продуктів вибуху відбувається за стотисячну або навіть мільйонні частки секунди. Велика швидкість виділення енергії визначає переваги вибухових речовин у порівнянні зі звичайними горючими. У той же час по загальному запасу енергії, віднесеної до рівних вагових кількостей, навіть найбільш багаті енергією ВВ не перевершують звичайні горючі системи, проте при вибуху досягається незрівнянно вища об'ємна концентрація або щільність енергії.
Найбільшим руйнувань продуктами вибуху і ударною хвилею піддаються будівлі і споруди великих розмірів з легкими несучими конструкціями, значно підносяться над поверхнею землі, а також немасивна безкаркасні споруди з несучими стінами з цегли та бетону. Підземні ж і заглиблені в грунт споруди з жорсткими несучими конструкціями володіють значною опірністю руйнування.
Перевезення небезпечних вантажів також пов'язана з можливістю виникнення аварійних ситуацій і як їх результат до важких поразок населення і порушення життєвого циклу населеного пункту. Прогнозування НС на транспорті та поєднання їх дії з іншими небезпеками стає дуже актуальним.
1 Вихідні дані та завдання на курсовий проект
У курсовому проекті необхідно оцінити можливість виникнення НС в населеному пункті при відомих джерелах небезпеки, їх характеристиці і за певних метеоумовах. План населеного пункту, з зазначенням джерел небезпеки, наведений на малюнку 1.
Джерела небезпеки:
1 - залізниця;
2 - річка;
3 - житловий масив;
4 - складські приміщення;
5 - промислове підприємство;
6 - лісовий масив;
7 - магістральний газопровід;
8 - станція водопідготовки;
9 - асфальтова дорога.
Масштаб сітки - 1 км , Щільність населення - 550 чел/км2. Метеоумови: швидкість вітру - 10 м / с, північно-західний напрямок вітру, вертикальна стійкість атмосфери - изотермия, температура повітря - +20 ° С. Перший аварійний об'єкт № 10 - вибухонебезпечний, 80 кг вибухових речовин. Другий аварійний об'єкт № 2 - небезпечні вантажі, 15 т гасу (1223). Третій аварійний об'єкт № 6 - хімічно небезпечний, 1000 м3 окислів азоту (NOx), що зберігається під тиском. Місця можливих аварій зазначені у вигляді хмари з номером всередині його.
Напрямок течії річки вказано стрілкою і припускає, що павий берег - крутий, а лівий - пологий (дивлячись за течією річки).
2 Теоретичні відомості
Всі джерела небезпеки можна розділити на три групи: хімічно небезпечні об'єкти (аварійний об'єкт № 6), вибухонебезпечні об'єкти (аварійний об'єкт № 10), небезпечні вантажі (аварійний об'єкт № 2).
2.1 Хімічно небезпечні речовини
Хімічно небезпечний об'єкт № 6 відносять до 1 класу небезпеки хімічних речовин, які називаються сильнодіючими і / або отруйними речовинами (СД і ЯВ).
СД і ЯВ на об'єкті № 6 - оксиди азоту (NOx). Вплив цієї речовини - задушливо-загальноотруйної, володіє ГДК 2мг/м3. При дегазації використовують розчини лугу і воду. Тип хмари - первинне і вторинне.
Оксиди азоту - газоподібні речовини з різним співвідношенням між азотом і киснем: закис азоту (N2O), моноксид (NO), азотний ангідрид (N2O5), діоксид азоту (NO2), димер діоксиду азоту (N2O4) і азотистий ангідрид (N2O3), об'єднані загальною формулою NOx. Моноксид азоту - безбарвний газ, на повітрі негайно окислюється до діоксиду азоту. Діоксид азоту являє собою червоно-бурий газ з неприємним запахом, сильно діючий на слизові оболонки. Загальний характер дії на організм людини змінюється в залежності від вмісту в повітрі різних окислів азоту. В основному отруєння протікає по дратівної і нитратному типу дії. При контакті з вологою поверхнею легень утворюються кислоти, що вражають альвеолярну тканину, що призводить до набряку легенів і складним розладів організму. При отруєнні у крові утворюються нітрати і нітрити. останні викликають розширення судин і знижують кров'яний тиск, перетворюють оксигемоглобін в метгемоглобін. Пошкодження еритроцитів приводить до появи метгемоглобіну в сечі, набряку легенів і кисневої недостатності. Ознаки хронічного отруєння: головні болі, безсоння, виразка слизових оболонок.
Основними характеристиками вогнища хімічного зараження є глибина зони зараження і площі зони зараження. Глибина зони зараження характеризує найбільше відстань від місця аварії до максимально віддаленої точки розповсюдження вогнища хімічної небезпеки, визначається після визначення еквівалентної кількості СД і ЯВ по первинному та вторинному хмари. Як еквівалент приймається хлор, тому що саме хлор найбільш частий джерело викидів і саме хлор має найбільше вражає дія - він виводить з ладу 50% постраждалих.
Під еквівалентним кількістю СД і ЯВ розуміється така кількість хлору, масштаб зараження яким при інверсії, еквівалентний масштабу зараження при даній ступеня вертикальної стійкості повітря кількістю даної речовини, які перейшли в первинне (вторинне) хмара.
Глибина зони зараження залежить від метеоумов, за яких сталася аварія; від часу, що пройшов після аварії; від умов зберігання речовини; від агрегатного стану речовини; від фізико-хімічних властивостей речовини.
Площі зони зараження є похідною величиною від глибини зони зараження, а конфігурація - від сили і напряму вітру.
Вражаюча дія СД і ЯВ залежить від величини токсодоза, місця розташування на зараженій території, наявності або відсутності ЗІЗ, знання та використання регламенту поведінки при аварії.
Під вражаючою токсодозой розуміється найменша кількість СД і ЯВ в одиниці об'єму зараженого повітря, яке може викликати відчутний фізіологічний ефект за певний час.
Розташування на зараженій території тим небезпечніше, чим ближче перебуває до нього джерело небезпеки. Умовно прийнято оцінювати тяжкість ураження виходячи з таких припущень:
- При знаходженні на видаленні однієї чверті глибини зони зараження від джерела зараження люди отримують смертельну концентрацію;
- При знаходженні на видаленні від однієї чверті до половини глибини зони зараження люди отримують сильні отруєння і потребують щонайменше в двотижневому лікуванні в стаціонарі;
- При знаходженні на видаленні від половини до трьох чвертей глибини зони зараження люди отруюються, але можуть бути вилікувані при амбулаторному лікуванні;
- При знаходженні на видаленні від трьох чвертей до повної глибини зони зараження люди випробовують перші ознаки отруєння і за своєчасного виведення з небезпечної зони в лікуванні не потребують.
2.2 Вибухонебезпечні речовини
Вибухонебезпечні об'єкти становлять небезпеку при ймовірності виникнення вибуху з-за великого радіусу ураження осколками і більш крупними деталями конструкцій, що розлітаються під впливом ударної хвилі. За наявності декількох вибухонебезпечних об'єктів можливі ситуації пов'язані з реалізацією «ефекту доміно».
«Ефект доміно» - процес передачі детонації від вибуху одного об'єкта до іншого, якщо в ньому міститься будь-якої енергоносій або горючий матеріал. Передача детонації - збудження вторинного вибуху або загоряння енергоносія від ударно-хвильової дії вибухової хвилі або удару уламка. При інтенсивному стисканні у вибуховому речовині виникають динамічні напруги, що викликають розігрів, що приводить до запалювання і вибуху.
Вибух призводить до руйнування і пошкодження будівель, споруд технологічного обладнання, ємностей і трубопроводів. Ці явища пов'язані як з самим вибухом, так і з дією утворюється при вибуху ударної хвилі.
Ударна хвиля характеризується наявністю поверхні розриву основних фізичних параметрів стану середовища (тиску, щільності, температури), в якій вона поширюється з надзвуковою швидкістю. Під час вибуху в атмосфері виникають повітряні ударні хвилі, що поширюються в усі сторони від центра вибуху з надзвуковою швидкістю у вигляді області стиснення - розрядження зі стрибками на своєму фронті тиску, температури, щільності і швидкості частинок середовища (масової швидкості).
Результати впливу на організм людини ударної хвилі наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 - Характеристика уражень людини дією повітряної ударної хвилі
Вид поразок
Характеристика ураження
Величина надлишкового тиску ΔР1, кПа (кгс/см2)
Ні
Для людини безпечно
<10 (0,1)
Легкі
Легка контузія, тимчасова втрата слуху, удари і вивихи кінцівок
20-40
(0,2-0,4)
Середні
Травми мозку з втратою свідомості, пошкодження органів слуху, кровотеча з носа і вух, сильні переломи і вивихи кінцівок
40-60
(0,4-0,6)
Важкі
Сильна контузія всього організму, пошкодження внутрішніх органів і мозку, важкі переломи кінцівок. Можливі смертельні результати
60-100
(0,6-1,0)
Вкрай важкі
Отримувані травми дуже часто призводять до смертельного результату.
> 100
(1,0)
Руйнування поділяються на повні, сильні, середні і слабкі.
При повних руйнування в будівлях і спорудах обрушені перекриття та зруйновані всі основні несучі конструкції. Відновлення неможливо. Устаткування, засоби механізації та інша техніка відновленню не підлягають.
При сильні руйнування в будівлях і спорудах значні деформації несучих конструкцій, зруйнована велика частина перекриттів і стін. Відновлення можливо, але недоцільно, тому що практично зводиться до нового будівництва з використанням деяких збережених конструкцій. Обладнання та механізми здебільшого зруйновані і значно деформовані. При середніх руйнування в будівлях і спорудах зруйновані головним чином не несуть, а другорядні конструкції (легкі стіни, перегородки, дахи, вікна, двері). Можливі тріщини в зовнішніх стінах і вивалив в окремих місцях. Перекриття і підвали не зруйновані, частина приміщень придатна до експлуатації. Для відновлення потрібен капітальний ремонт.
При слабких руйнування в будівлях і спорудах зруйнована частина внутрішніх перегородок, дверних і віконних прорізів. Обладнання має невеликі деформації. Для відновлення елементів будівель, споруд, обладнання, що отримали слабкі руйнування, як правило, потрібно поточний ремонт.
2.3 Небезпечні вантажі
При наявності ймовірності аварійної ситуації, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів, першочергово слід визначити характер небезпечного вантажу. При перевезенні небезпечних вантажів вони супроводжуються аварійними картками, в яких вказується: умовний номер; найменування вантажу; ступінь небезпеки; підклас небезпеки, основні властивості і види небезпек; засоби індивідуального захисту; необхідні дії; заходи першої допомоги.
Аварійна картка № 305
Номер ООН
Найменування вантажу
Ступінь токсичності
Класифікаційний шифр
...
1223
...
...
Гас
...
...
4
...
...
3212
...
Основні властивості та види небезпеки
Основні властивості
Рідини. Безбарвні або світло-жовті <...>. Характерний запах. Низкокипящие або помірно киплячі. Нерозчинні у воді. Летючі. Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють водойми.
Вибухо-і пожежонебезпека
Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть поширюватися далеко від місця витоку. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворитися вибухонебезпечні суміші. ... Рідини мають температуру спалаху від -18 до +23 ° С. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча концентрація парів при температурах навколишнього середовища, рівній температурі спалаху рідини і вище.
Небезпека для людини
Небезпечні при: ... IV - попаданні в очі. ... IV - різь, сльозотеча. При пожежі і вибухах можливі опіки і травми.

3 Прогнозуючі розрахунки
3.1 Прогнозуючі розрахунки хімічно небезпечних речовин
При наявності хімічної небезпеки визначається глибина зони зараження з урахуванням метеоумов, розраховуються площі зараження.
Для резервуарів із стисненим газом загальна кількість СД і ЯВ (Q0) определяяется за формулою
(1)
де d - щільність речовини, т/м3,
V - обсяг сховища, м3.

Еквівалентна кількість СД і ЯВ в первинному хмарі (т):
(2)
де k1 - коефіцієнт, що залежить від умов зберігання СД і ЯВ, 0,1;
k3 - коефіцієнт, рівний відношенню вражаючою токсікодози хлору до вражаючою токсікодозе шуканого речовини, 0,4;
k5 - коефіцієнт, що враховує ступінь вертикальної стійкості повітря, для ізотермії - 0,23;
k7 - коефіцієнт, що залежить від температури повітря, для стислих газів - 1.

Час випаровування з підстилаючої поверхні, год:
(3)
де k2 - коефіцієнт, що залежить від фізико-хімічних властивостей СД і ЯВ, 0,04;
k4 - коефіцієнт, що залежить від швидкості вітру, 4
h - товщина шару розлився СД і ЯВ, 0,05 м .

Еквівалентна кількість СД і ЯВ у вторинному хмарі (т):
(4)
де k6 - коефіцієнт, залежний від часу, що пройшов після початку аварії (Na), ч, 1.

Глибина зони зараження з первинного хмари визначається за довідковими даними методом інтерполяції:

Також визначається глибина зони зараження по вторинному хмарі:

Повна глибина можливого зараження:
(5)

Гранично можливе значення глибини перенесення хмари зараженого повітря:
(6)
де Na - час від початку аварії, год;
Vп - швидкість переносу повітряних мас, 59 км / год .

За остаточну глибину приймаємо менше значення з двох величин: Г = 26,45 км.
Площа зони можливого зараження СД і ЯВ - це площа території, в межах якої під впливом зміни напрямку вітру може переміщатися хмара СД і ЯВ.
(7)
де φ - кутовий розмір зони можливого зараження, 450.

Площа фактичного зараження Sф (км2) - це площа території, зараженій СД і ЯВ в небезпечних для життя межах.
(8)
де k8 = коефіцієнт, що залежить від стану вертикальної стійкості атмосфери, для ізотермії - 0,133

Час підходу хмари зараженого повітря до об'єкта, хв:
(9)
де L - видалення об'єкта від джерела СД і ЯВ, м. з урахуванням напрямку вітру визначаємо відстань до найближчого населеного пункту або до місця можливого перебування людей та з урахуванням масштабу визначаємо величину L.
V - швидкість вітру, 10 м / с.


Зона
«Викиду» СД і ЯВ.
Зона 4
Зона 3
Зона 2
Зона 1
Напрямок вітру
Рисунок 1 - Примірний вигляд зони зараження.
За результатами отриманих розрахунків на карту місцевості наносимо глибину і площу зони зараження з зазначенням джерела небезпеки та області поширення зони хімічної небезпеки. За розміром глибини зони зараження, враховуючи напрям вітру, будуємо сектора впливу хімічних речовин на території населеного пункту. Приблизний вигляд зони зараження наведено на малюнку 1.
3.2 Прогнозування масштабів ураження при вибухах
Основні параметри ударної хвилі, що визначають її руйнує і вражаюче дію:
- Надлишковий тиск ΔРф, кПа;
- Швидкісний напір ΔРск, кПа;
- Швидкість руху хвилі Db, м / с;
- Швидкість руху повітряного потоку U, м / с;
- Час дії ударної хвилі tв, с.
Відстань від місця вибуху спочатку визначається орієнтовно, як найкоротша відстань до житлового масиву (по карті найкоротша відстань).
Надмірний тиск в даній точці залежить від відстані до центру вибуху, і його потужності. Так як орієнтовно, відстань від місця вибуху до житлового масиву понад 100 метрів, а саме 1500 метрів , То надлишковий тиск (кПа) у фронті ударної хвилі при вибуху ВВ визначається за однією з формул 10 або 11 в залежності від К: якщо К ≤ 2, то по 10, якщо більше, то по 11.
(10)
(11)
де К - визначається за формулою:
(12)
ΔРф - надлишковий тиск у фронті ударної хвилі на зовнішній межі зони III. ΔРф = 10 (0,1) кПа (кгс/см2).
Зона 1 з радіусом r1 - зона дії детонаційної хвилі в межах хмари газо-повітряної суміші. Характеризується інтенсивним дробящего дії, в результаті якого конструкції руйнуються на окремі фрагменти, що розлітаються з великими швидкостями від центра вибуху. У курсовому проекті розглядаємо вибух речовини, що знаходиться на поверхні землі і частину його енергії витрачається на освіту воронки у грунті.
Радіус цієї зони визначається в метрах за формулою:
(13)
де m - маса вибухонебезпечної речовини (в тротиловому еквіваленті), що утворився газо-повітряну суміш, 0,08 т.


Так як К> 2, то

Зона II (r2 - r1) - зона дії продуктів вибуху, що охоплює всю площу розльоту продуктів газо-повітряної суміші в результаті її вибуху. Радіус цієї зони визначається за формулою:
(14)

Зовнішня межа даної зони характеризується надлишковим тиском ΔРф = 300 кПа (3 кгс / см 2). У цій зоні відбувається повне руйнування будинків і споруд під дією розширюються продуктів вибуху. На зовнішній межі цієї зони утворюється повітряна ударна хвиля відривається від продуктів вибуху і рухається самостійно від центра вибуху. Продукти вибуху, вичерпавши всю свою енергію, розширившись до щільності, що відповідає атмосферному тиску, більше не виробляють руйнівної дії.
Зона (r3 - r2) - зона дії повітряної ударної хвилі. Ця зона включає три підзони: ІІІа - підзона сильних, ІІІб - підзона середніх і IIIв - підзона слабких руйнувань, кожна з яких характеризується надлишковим тиском у фронті ударної хвилі на їхніх зовнішніх кордонах ΔРф = 50 (0,5), 30 (0,3 ) і 10 (0,1) кПа (кгс/см2) відповідно. На зовнішній межі зони III ударна хвиля вироджується в звукову, яку було чути ще на значних відстанях. Руйнування виробничих об'єктів і технологічного устаткування не відбудеться унаслідок незначного надлишкового тиску.
Результат дії вибуху визначається місцем розташування від епіцентру вибуху. Умовно виділяють три зони дії вибуху (малюнок 1).

Малюнок 2 - Зони дії вибуху.
Надмірне тиск DР ф зазначено в кПа.
На малюнку зображені зони:
Зона 1 - Зона смертельних концентрацій;
Зона 2 - зона вражаючих концентрацій (стаціонар 2 тижні);
Зона 3 - зона вражаючих концентрацій (амбулаторно 2 тижні);
Зона 4 - зона порогових значень (запах).
Центр вибуху
Зона детонаційної хвилі
Зона продуктів вибуху
Зона дії повітряної ударної хвилі3.3 Прогнозування масштабів ураження в аварійних ситуаціях при перевезенні небезпечних вантажів
Масштаби ураження при аварійних ситуаціях, що виникають при перевезенні небезпечних вантажів, залежать від ряду параметрів. Основне значення мають властивості вантажу, що перевозиться, кількість витік або просипався вантажу, метеоумови, за яких сталася аварія, а також рельєф місцевості.
Підхід до прогнозування залежить від характеру речовини, з яким відбувається аварійна ситуація. При прогнозуванні не враховується рельєф місцевості і не розглядаються питання, пов'язані із забрудненням підземних вод і грунту.
Для спрощення прогнозу приймаємо, що при аварійній ситуації весь вантаж опиняється поза упаковки;
При виникненні аварії з гасом площа його розливу визначається за формулою:
(19)
де V - обсяг гасу в 15 000 кг ,
D - щільність гасу, 810 кг/м3,
Н - товщина розливу гасу, 0,05 м.

Цю площу наносимо на план у вигляді кола. По периметру утворилася зони встановлюємо захисну зону, розмір якої становить 50 метрів . Радіус визначається за формулою:
(20)


4 Визначення кількості постраждалих в НС
Для оцінки можливих втрат від НС по карті встановлюємо площа житлових масивів, що потрапляють в область прояву тих чи інших небезпечних факторів. Знаючи щільність населення, розраховуємо кількість постраждалих і визначаємо ступінь ураження людей.
При дії небезпечного фактора на території виробничого об'єкту так само визначаємо площа території об'єкта, що потрапляє в зону впливу і визначаємо людські втрати на виробництві, беручи до уваги середню щільність працюючих на підприємстві 250 чел/км2. У межах складського приміщення щільність працюючих приймаємо рівної 50 чел/км2.
Для різних видів уражень визначаємо співвідношення, що характеризують відсоток постраждалих того чи іншого виду за формулою:
, (21)
де Nпостр - кількість постраждалих того чи іншого виду (осіб);
Nобщ ​​- загальна кількість людей на об'єкті або території (осіб).
На промисловому підприємств площа, яка потрапила в зону зараження СД і ЯВ склала 2,5 км2, загальна площа промислового підприємства - 4км2; щільність працюючих на підприємстві - 250 чел/км2; загальна кількість працюючих - 4 * 250 = 1000 чол, тоді відсоток і кількість постраждалих дорівнюватиме:

Площа населеного пункту, яка потрапила в зону зараження СД і ЯВ склала 4,5 км2, загальна площа населеного пункту - 22,5 км2; щільність населення - 550 чел/км2; загальна кількість жителів - 22,5 * 550 = 12 375 осіб, тоді відсоток і кількість постраждалих буде одно:

У результаті вибуху в зону поширення надлишкового тиску потрапляє площа складу і промислового підприємства.
Відсоток постраждалих від вибуху на підприємстві:

Загальна площа складського приміщення - 900 м2;
Щільність працюючих на складі - 50 чел/км2;
Загальна кількість працюючих - 0,9 * 50 = 45 чол;
Відсоток постраждалих працівників на складі:

Загальна кількість постраждалих від вибуху і впливу СД і ЯВ:


5 Захист населення при виникненні НС
За результатами прогнозованих розрахунків складаються карти можливих вогнищ хімічного зараження. На топографічні карти міст та районів наносяться вогнища можливого зараження. Оповіщається населення про потенційно небезпечних об'єктах, в безпосередній близькості від яких знаходяться житлові масиви.
У разі виникнення небезпеки слід вжити заходів для захисту життя людей. У надзвичайній ситуації штаб у справах ГО і НС міста негайно передає повідомлення для населення з міської радіотрансляційної мережі та зовнішнім гучномовцях про те, що трапилося, в якому буде повідомлено порядок дій: куди, в якому напрямку рухається отруйна хмара; який район міста, які вулиці, підприємства і установи потраплять в зону зараження; в який бік виходити з цієї зони.
Організація рятувальних та інших невідкладних робіт (СіДНР) покладається на військові частини цивільної оборони (ЦО), формування ДО всіх видів, а також на армійські формування. Основні зусилля спрямовуються на надання першої допомоги постраждалим та їх евакуацію; на локалізацію або ліквідацію ситуації, яка загрожує життю людей; на усунення пошкоджень, що перешкоджають веденню СіДНР; на створення умов для ведення відбудовних робіт. Рятувальні і невідкладні роботи мають різний зміст, але повинні проводитися одночасно.
Угрупування сил ЦО для організації ведення Сідер створюється завчасно за рішенням відповідного начальника ЦО. Склад угрупування уточнюється при розвитку НС у відповідності зі сформованою обстановкою, наявністю і станом збережених сил і засобів, а також з обсягом робіт, який треба виконати в осередку ураження.
Особи, які працюють на підприємствах з відомими джерелами небезпеки, повинні бути навчені завчасно регламентам поведінки у НС. Вони повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту і навчені способам їх використання. На підприємствах призначаються відповідальні особи, які стежать за виконанням заходів щодо створення стратегічних запасів засобів ліквідації НС, розробляються регламенти оповіщення при НС, а також регламенти взаємодії різних підрозділів при виникненні НС.
Необхідно твердо знати коли, чому і як слід застосовувати конкретний вид засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Вибір певних ЗІЗ для даної обстановки залежить від конкретних небезпечних факторів, які встановлюються розвідкою.
Ізолюючі ЗІЗ застосовуються, якщо фільтруючі засоби захисту не забезпечують достатній захист від попадання токсичних речовин через органи дихання або шкіру. Найбільшу небезпеку становить перший період розвитку НС, коли концентрації найбільш високі, а заходи захисту в достатній мірі не застосовуються, можуть спостерігатися елементи паніки. Ізолюючі протигази: і 11-4. ІП-5, КІ1Т-5 (кисневий ізолюючий прилад), ПЩ-1Б.
Фільтруючі ЗІЗ очищають повітря, а ізолюючі забезпечують ізоляцію від зовнішнього середовища (тоді подих здійснюється за рахунок регенерації повітря, що видихається). Захищають від радіоактивних речовин, отруйних речовин, біологічних (бактеріологічних) засобів, від аварійних хімічно небезпечних речовин у будь-яких концентраціях. Основні види використовуються фільтруючих протигазів: ДП-5, ГП-7, що ізолює маска М-80.
ЗІЗ в певній мірі захищають і від опіків. Ізолюючі засоби захисту шкіри використовуються рятувальними формуваннями, військовими з'єднаннями ГО та ліквідаторами (у тому числі входять до невоєнізовані формування). Загальновійськовий захисний комплект складається із захисного плаща, захисних панчіх (прогумована тканина) з посиленою підошвою (брезент, гума.) Та захисних Перча струм (з обтюраторами з просоченої спеціальним складом тканини). Легкий захисний костюм Л-1 складається з прогумованої тканини; брюки зшиті заодно з панчохами, підшоломник, сорочки з капюшоном, двопалих рукавичок і сумки для упаковки костюма. Взимку костюми одягаються на верхній одяг.
При відсутності ЗІЗ промислового виготовлення потрібно використовувати найпростіші (підручні) засоби індивідуального захисту. Так, при виході із зони хімічної небезпеки слід одягнути щільну верхній одяг, шию обв'язати шарфом, на ноги одягнути гумові чоботи, а на голову - шапку. У разі відсутності протигаза рот і ніс закрити ватно-марлевою пов'язкою, попередньо змочивши її водою, а краще в п'ятивідсотковому розчині лимонної або оцтової кислоти (при аварії з викидом аміаку), або в двовідсотковий розчині питної соди (при аварії з хлором).
До медичних засобів захисту відносяться: аптечка індивідуальна, індивідуальний протихімічний пакет, перев'язувальний пакет, дегазаційних пакет. Аптечка індивідуальна (АІ-2) дозволяє запобігти розвитку важких наслідків впливу на людину деяких вражаючих факторів при НС. До її складу входять радіозахисні, протиблювотні, протибактерійні, протибольові засоби та антидоти.
Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8А, ІПП-10А застосовується для знезараження крапельно-рідких 0В, що потрапили на шкіру, одяг, взуття. Пакет містить флакон з дегазуючих розчином, ватно-марлеві тампони, інструкцію з використання і герметичну упаковку.
Пакет перев'язувальний індивідуальний складається з біта (ширина 10 см , Довжина 7 м ), Двох ватно-марлевих подушечок (для накладення на рани, одна з них рухається, щоб накласти на наскрізне грудне поранення), шпильки для закріплення пов'язки і правил користування пакетом.
Комплект для дегазації ІДП-С призначений для дегазації зброї та обмундирування і складається з восьми індивідуальних дегазаційних пакетів.
Забезпечення захисту населення досягається поєднанням індивідуальних і колективних засобів захисту, їх справністю та постійною готовністю до використання за призначенням. Захист населення здійснюється проведенням комплексу заходів, включаючи наступні:
- Укриття людей у ​​захисних спорудах;
- Розосередження робітників і службовців, які продовжують роботу в населеному пункті, і евакуація населення;
- Застосування індивідуальних та медичних засобів захисту.
Основним способом захисту є укриття людей у ​​захисних спорудах ГО. Однак з-за їх дорожнечі поєднують всі способи: евакуація зменшить кількість людей в зоні вражаючих факторів НС, а застосування ЗІЗ дасть можливість зберегти життя людей при знаходженні і при виході із зони НС. Обов'язково оповіщення населення і навчання способам захисту у НС.
Оповіщення населення здійснюється штабом ГО населеного пункту. Перед оприлюдненням дається сигнал (гудок) і починається вона зі слів: «Увага всім ...». На промислових підприємствах оповіщення виробляє штаб ДО об'єкта не пізніше, ніж через 5 хвилин після вивільнення максимальної кількості вражаючих факторів. Час збору і початку роботи штабу ЦО також 5 хвилин.
Перебуваючи у приміщенні, щільно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори. При знаходженні на вулиці необхідно сховатися в будь-якій будівлі, що знаходиться поблизу.

6 Розробка заходів з мінімізації втрат населення при НС
Розробка заходів починається з вивчення отриманих матеріалів і встановлення відповідності санітарно-захисних зон (СЗЗ) небезпечних об'єктів та їх наявність на запропонованій картці.
Розмір СЗЗ наступний:
- Для промислового підприємства - 500 метрів ;
- Для станції водопідготовки - 300 метрів ;
- Для магістрального газопроводу - 50 метрів ;
- Смуга землевідведення для залізниці - 50 метрів .
СЗЗ наносимо на топографічну карту по периметру зазначених джерел штриховою лінією.
Небезпечні об'єкти, площі зараження яких, не виходять за межі СЗЗ (вибухонебезпечний об'єкт і небезпечний вантаж на залізниці), не становлять особливої ​​небезпеки для оточуючих. Заходи для таких джерел будуть ставитися тільки до захисту життя персоналу об'єктів
Для хімічно небезпечного об'єкта необхідно розглянути напрям вітру, а з ним і хмара хімічної небезпеки. Час підходу хмари буде часом для прийняття рішень щодо захисту населення, що знаходиться за межами промислового об'єкта. Заходи можуть бути організаційними, організаційно-технічними або технічними.
Організаційні заходи стосуються області управління НС. До них належить планування, комплексні перевірки стану об'єктів ГО, проведення на підприємствах контролю стану сил та засобів на підприємствах, встановлення персональної відповідальності за проведення тих чи інших видів робіт, спрямованих на підвищення надійності функціонування об'єкта в умовах НС і т.п.
Організаційно-технічні заходи передбачають вирішення управлінських завдань з використанням технічних засобів. До них відносяться:
- Визначення джерел небезпеки і визначення зон їх дії;
- Проведення навчань для відпрацювання дій у період НС:
- Навчання персоналу методам активного захисту життя в НС і використання засобів захисту в НС;
- Розробка регламентів поведінки при виникненні НС;
- Розрахунок сил і засобів, запас яких повинен знаходитися на підприємстві та в місті на випадок виникнення НС;
- Визначення місцезнаходження і встановлення відповідальності за справний стан і збереження технічних засобів захисту населення в НС;
- Розробка маршрутів евакуації населення, порядок її здійснення, встановлення місць дислокації оперативного штабу, місць збору для підрозділів ЦО;
- Визначення місця розташування евакопунктів, підрозділів екстреної медичної допомоги і т.п.
Технічні заходи включають в себе розробку і впровадження безпечних технологій і техніки, засобів колективного та індивідуального захисту на випадок виникнення НС, засобів захисту і сповіщення про НС. Технічні заходи можуть проводитися на будь-якому етапі функціонування підприємства або в будь-який період життєдіяльності населених пунктів.
Мінімізація втрат населення повинна бути основним завданням для безпечного функціонування населеного пункту. Ця задача досягається реалізацією комплексу заходів щодо захисту населення від НС. Таблиця 2 представляє собою приблизний вигляд таблиці для розробки заходів щодо мінімізації втрат населення.

Таблиця 2 - Заходи щодо мінімізації втрат населення
Заходи
Вид
Найменування
При виникненні хімічної небезпеки
Технічні

1. Ведення контролю за системою блискавкозахисту, за системою пожежної безпеки.
2. Ведення суворого контролю за умовами зберігання хімічно небезпечної речовини.
3. Зберігання СД і ЯВ в спеціалізованих резервуарах і встановлення на них приладів реєструючих зміна параметри стану речовини - у разі розгерметизації спрацьовують сигнальні пристрої.
4. Огорожа майданчика з резервуаром (місце зберігання) загороджувальної смугою (нейтралізація), у разі розтікання речовини, розмір зони розтікання не вийде за межі майданчика, речовина буде нейтралізовано і утилізовано.
Організаційно - технічні
1. Встановлення персональної відповідальності за проведення тих чи інших видів робіт, які можуть викликати ризик виникнення НС.
2. Встановлення відповідальності за проведення робіт з евакуації працівників підприємства при локалізації аварії.
3. Використання сорбенту та металевої піни при розливі СД і ЯВ ..
4. Ведення робіт з прогнозування виникнення хімічної небезпеки.
5. Проведення навчань для відпрацювання дій при локалізації НС.
6. Навчання персоналу методам активного захисту і використання ЗІЗ при виникненні НС.
7. Розробка інструкцій до дій для працівників при виникненні НС.
8. Розрахунок коштів і сил, запас яких повинен знаходитися на підприємстві на випадок виникнення хімічно небезпечної ситуації.
Організаційні
1. Швидке оповіщення працівників при аварії.
2. Підтримування в постійній готовності системи зв'язку та оповіщення.
3. При витоку повідомити ЦСЕН.
При розливі гасу при перевезенні залізничним транспортом
Організаційно-
технічні
1. Розробка регламентів поведінки при виникненні НС при розливі небезпечних вантажів на залізниці транспорті. Проведення тренувань по локалізації серед відповідальних осіб.
2. Забезпечення та проведення навчання по застосуванню працівниками та населенням на випадок виникнення НС СІЗамі.
3. Швидке оповіщення працівників про небезпеку. Навчання відповідальних за транспортування небезпечних вантажів дій при розливі небезпечної речовини. Розробка планів евакуації населення і працівників при виникненні загрози для їхнього життя.
Організаційні
1. Створення екстреного штабу з ліквідації НС.
Під час вибуху
Технічні
1. Суворе дотримання умов зберігання вибухової речовини на складі.
2. Для зниження ступеня руйнування необхідно перенесення складських приміщень на більш віддалене відстань від населених пунктів.
3. Установка охоронної системи сигналізації, для усунення можливості диверсії.
4. Ведення контролю за системою блискавкозахисту, за системою пожежної безпеки.
5. Усунення можливих природних (лісосмуга та кущі) і техногенних (високовольтні ЛЕП, електропідстанції) вогнищ загоряння навколо складу
Організаційно-технічні
1. Встановлення персональної відповідальності за проведення робіт з евакуації гірників, з локалізації аварії.
2. Розрахунок сил і засобів, запас яких повинен знаходитися на підприємстві та в місті на випадок вибуху.
3. Встановлення місць дислокації оперативного штабу, місць збору для підрозділів ЦО.
Організаційні
1. Комплексні перевірки стану готовності ГО на підприємстві.
2. Ведення робіт з прогнозування ступеня руйнування в результаті вибуху, з розробки заходів для запобігання «ефекту доміно».
Порядок реалізації заходів має здійснюватися від технічних до організаційно-технічних і організаційних. Ефективність заходів найчастіше падає в тому ж порядку, тому технічні заходи найбільш кращі. У разі неможливості їх реалізації (наприклад, їх дорожнеча) переходять до реалізації організаційно-технічних заходів.
Якщо площі зараження від різних джерел будуть перетинатися між собою або будуть явні області накладення площ один на одного, то необхідно розглядати можливість виникнення ефекту «доміно». Суть ефекту полягає в тому, що після виникнення аварії на одному джерелі небезпеки та вивільнення первинних вражаючих факторів ініціюється аварія на інших джерелах небезпеки, які будуть перебувати в зоні вивільнення вражаючих факторів; або буде відбуватися ланцюгова реакція аварійних ситуацій на різних об'єктах при одному аварійному джерелі.

Аварійна картка № 305
Засоби індивідуального захисту
Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ -3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або дихальним апаратом АСВ - 2.При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ - 1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. За відсутності зазначених зразків - захисний загальновійськовий костюм Л - 1 або Л - 2 в комплекті з промисловим протигазом з патроном Г8.
Необхідні дії
Загального характеру:
- Відвести вагон у безпечне місце;
- Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менш 50 м ;
- Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки.
- Видалити сторонніх, в небезпечну зону входити в захисних засобах.
- Дотримуватись заходів пожежної безпеки. Не палити.
- Усунути джерела вогню та іскор.
При витоку, розливі, і розсипи:
1. Повідомити в ЦСЕН.
2. Не торкатися до пролитої речовини.
3. Не допускати попадання речовини у водойми, підвали, каналізацію.
4. Не допускати контакту з нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами.
5. Гасити горючі суміші тонкорозпиленою водою, пінами з максимальної відстані.
Нейтралізація
Для осадження (розсіювання, ізоляції) парів, пилу використовувати розпилену воду.
Поверхня рухомого складу промити великою кількістю води, миючими композиціями: обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди).
Заходи першої допомоги
Викликати швидку допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, запобігання від переохолодження, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При попаданні всередину - викликати блювоту.

Висновок
У даному курсовому проекті були вивчені джерела небезпеки, визначена глибина поразки СД і ЯВ ( 26,45 км ), Розрахований радіус поширення надлишкового тиску при НС на вибухонебезпечному об'єкті (300м), визначена площа розливу небезпечного вантажу (370м), превозімого по залізниці. За підсумками розрахунків можна стверджувати, що вибухонебезпечний об'єкт і небезпечний вантаж становлять небезпеку лише для працівників виробництв. Тому заходи з мінімізації втрат спрямовані як на запобігання НС, так і на захист працівників. Область поширення хімічно небезпечного хмари потрапляє в населений пункт, тому заходи з мінімізації втрат спрямовані як на запобігання НС, так і на захист населення та працівників. Всього в результаті НС на трьох джерелах небезпеки постраждало 3 140 осіб (25,37% від загальної кількості жителів

Бібліографічний список
1. Воропаєва Н.В. Методичні рекомендації до курсового проекту з дисципліни «Захист від надзвичайних ситуацій», Єкатеринбург, 2004.
2. Гринін А.С., Новіков В.М. Екологічна безпека, захист території і населення при надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Курсова
110.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Захист території і населення від надзвичайних ситуацій
Сільськогосподарське страхування від надзвичайних ситуацій
Основні принципи захисту населення від надзвичайних ситуацій
Захисна дія населення від надзвичайних ситуацій та їх можливий наслідок
Комплексна медико психологічна реабілітація дітей які постраждали від надзвичайних ситуацій на санаторно
Біопрогнозування надзвичайних ситуацій
Класифікація надзвичайних ситуацій
Класифікація надзвичайних ситуацій 2
© Усі права захищені
написати до нас