Запозичення в англійській мові та способи їх перекладу на російську мову

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

«Мінський державний лінгвістичний університет»

Авдій

МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Запозичення в англійській мові та способи їх перекладу на російську мову

Дипломна робота

група 506

перекладацького факультету

Науковий керівник:

доцент

Ельман Петро Андрійович

Рецензент:

кандидат філологічних наук,

доцент

Винокурова Валентина Миколаївна

Мінськ, 2010

ЗМІСТ

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. Запозичення

1.1 Причини запозичення

1.2 Класифікації запозичень

1.3 Асиміляція запозичень і критерії визначення їх у мові

1.4 Результати процесу запозичення

РОЗДІЛ 2. Способи перекладу запозичень

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Переклад тексту з англійської мови на російську мову

Перекладацький коментар

ВИСНОВОК

СПИСОК

ДОДАТОК. Оригінал тексту перекладу

ВСТУП

Розвиток людського суспільства - це розвиток всіх складових його культур, і, відповідно, всіх мов. Культури піддаються певному історичному розвитку і незалежно від інших культур, і (у вельми більшою мірою) у взаємодії з ними. Контакти відбуваються у всіх сферах - політиці, економіці, мистецтві, повсякденному житті - і призводять до значних змін в укладі життя, світогляді, і, звичайно ж, у мові. Культури взаємно запозичують явища та поняття; мови - їх позначення. Таким чином відбувається збагачення культур і мов різних народів. Термін «збагачення», проте, не слід розуміти як беззаперечне прийняття будь-яких запозичень в систему мови, що трапляється нерідко і призводить до перенасичення його чужими і невиправданими елементами при наявності власних, звичних позначень різних явищ. Запозичення повинно бути обдуманим, при можливості обійтися засобами власної мови слід уникати сторонніх вкраплень. Не слід, однак, впадати і в іншу крайність - повне заперечення яких би то не було запозичень і спроби не тільки уникнути нових, але і замінити вже закріпилися в мові запозичені елементи споконвічними. Необхідність такої заміни не тільки досить спірна, але й навряд чи здійсненна в пропонованих деякими лінгвістами масштабах: багато хто з новітніх запозичень приходять у мову як позначення нових, не мають у даній культурі аналогів, явищ; запозичені багатьма мовами слова стають інтернаціоналізму і в нинішню епоху глобалізації значно полегшують міжнародне спілкування; іноді спроба замінити іншомовне слово споконвічним призводить до створення громіздкою і малопридатною для використання фрази (плоска кругла коржик замість піца в арабських країнах); в деяких випадках при створенні нового слова з'ясовується, що побудоване воно також з іншомовних елементів, запозичених раніше і тому не сприймаються як сторонні (заміна слова прайс-лист на прейскурант (price current)). Таким чином, науковий підхід до проблеми мовних запозичень повинен слідувати серединному шляху і приймати до уваги функціонально-стилістичний аспект цього явища - приналежність того чи іншого слова до певного стилю і сфері вживання.

Темі запозичень присвячені праці багатьох дослідників. Актуальність її з часом не втрачається, а навпаки, посилюється, оскільки динаміка процесу запозичення зростає. Мета даної роботи полягає в тому, щоб ознайомитися з великим матеріалом, накопиченим в лінгвістиці, з урахуванням існування різних думок з даного питання, і викласти основні його аспекти. Англійська мова є вельми зручним для такого роду вивчення, так як, за різними оцінками, 70-75% його лексики становлять запозичення, які виступають об'єктом дослідження даної роботи. Для досягнення вищевказаної мети необхідно вирішити такі завдання:

- Визначити причини появи іншомовних елементів в англійській мові;

- Розглянути, які види запозичень виділяються лінгвістами;

- Вивчити зміни, яким піддаються запозичення в процесі адаптації до системи приймаючої (в даному випадку англійської) мови;

- Виявити результати даного явища для мови;

- Розглянути існуючі підходи до перекладу запозичень в англійській мові на російську мову.

Структура даної роботи визначається вищеназваними завданнями. У першому розділі розглядається запозичення як процес, його причини і результати, а також запозичення як деякий іншомовний елемент, його класифікації та функціонування в приймаючій мові. Другий розділ присвячено питанням, які виникають у процесі перекладу таких елементів на іншу мову. Практичною частиною роботи є переклад текстів, що містять дані явища. У перекладацькому коментарі увага акцентується на аналізі труднощів, пов'язаних з переведенням запозичень.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. ЗАПОЗИЧЕННЯ

Запозичення - це процес, в результаті якого в мові з'являється і закріплюється певний іншомовний елемент; також сам такий іншомовний елемент. Це невід'ємна складова функціонування та історичної зміни мови, одна з основних джерел поповнення словникового запасу; також це повноцінний елемент мови, що є частиною його лексичного багатства, службовець джерелом нових коренів, словотворчих елементів і точних термінів.

Запозичення в мовах є одним з найважливіших факторів їх розвитку. Процес запозичення лежить в самій основі мовної діяльності.

Звукове і формальне одноманітність у межах однієї мови є наслідком запозичення одними індивідуумами у інших; таким же чином відбувається і запозичення елементів лексикону однієї мови іншою мовою - через взаємодію їх носіїв.

Частка запозичених елементів у мовах велика, хоча точно підрахувати їх кількість не представляється можливим, як через постійне збільшення кількості іншомовних елементів, що проникають у мову, так і внаслідок дії процесу асиміляції, який ускладнює можливість встановити походження слова.

У кожній мові можна виділити наступні шари: слова, властиві всім мовам однієї сім'ї; слова, загальні для групи, підгрупи споріднених мов; споконвічні слова конкретної мови; запозичені слова. На прикладі англійської мови це виглядає так:

- Індоєвропейські слова (спільні для багатьох мов): mother, brother, daughter, wolf, meat, hear, hundred, be, stand;

- Германські слова: bear, finger, say, see, white, winter;

- Західнонімецькі слова: age, ask, give, love, south;

- Власне англійські (англо - саксонські слова): lady, lord, boy, girl;

- Запозичення:

- З споріднених мов: knight, low, flat, fellow, sale древнескандінавского), rummer, napper, fitter голландського);

- З інший мовної системи: Soviet, sputnik, steppe, taiga російської), judo, samurai, sumo японського), xylophone, epoch, echo грецької).

Це загальноприйнята класифікація словникового складу англійської мови. Але її не можна назвати однозначно вірною. Наприклад, слова, що приймаються за індоєвропейські, цілком можуть бути запозиченими з інших прамови, адже торговельні та інші відносини між народами існували з найдревніших часів.

Слова, запозичені в найдавніші часи і повністю асимільовані приймаючим мовою, не сприймаються як іноземні, і встановлення їх походження часто представляє складність навіть для лінгвіста (table - з французької).

Найчастіше важко встановити, яка саме мова з групи або підгрупи є джерелом слова (слово figure могло прийти як безпосередньо з латинського figura, так і за посередництвом французького figure). Ще одна складність - розрізнення термінів «походження слова» і «джерело запозичення».

Багато слів є запозиченнями другий і більш ступеня (наприклад, слово valley прийшло в англійську мову з латинської через французьку). [14; с.31]

Незважаючи на деякі неточності, дана класифікація демонструє масштабність явища: ми бачимо, що більшість слів англійської мови є запозиченими - у більш ранню чи пізню епоху, з близької або далекої мовної системи.

1.1 ПРИЧИНИ ЗАПОЗИЧЕННЯ

Причини цього явища різні, але єдині для всіх мов, серед них виділяються внутрилингвистическими і зовнішні, екстралінгвістичні. До внутрилингвистическими відносять наступні:

1) потреба в найменуванні об'єкта чи явища, обумовлена ​​відсутністю позначуваного явища в когнітивної базі мови-рецептора. Це основна і найбільш древня причина запозичення; разом з новим для народу явищем в мову народу входить і його назва (bistro, gondola, elephant);

2) потреба в найменуванні об'єкта чи явища, обумовлена ​​неточністю наявного назви. При наявності споконвічного і іншомовного слів з ​​подібним значенням англійське слово має більш загальне значення, а запозичене - як загальне значення, так і додаткові відтінки (латинське effluvium має не тільки значення англійських слів exhalation, emanation «видихання, виділення», а й конотативне значення « супроводжується неприємним запахом »; запозичене з німецького angst передає не властиве англійському слову fear« страх взагалі »значення« страх без жодної видимої причини »). [20; с.29]

Екстралінгвістичними причини такі:

1) соціально-психологічна: вираз конотацій, якими не володіє відповідна одиниця в приймаючій мові; наприклад, створення ефекту «престижності» (французьке boutique «невеликий магазин, що торгує дорогими, частіше незвичайними товарами і розташований в дорогому районі» і латинське emporium «великий торговий центр »використовуються не тільки для уточнення нейтрального англійського слова shop при позначенні магазинів саме таких типів, але і для того, щоб підкреслити престижність конкретного місця торгівлі). [20; с.30]

2) активізація міжнародних зв'язків, процес глобалізації, що викликає появу великої кількості інтернаціоналізмів - слів однієї мови, запозичених багатьма мовами світу (див. розділ Результати процесу запозичення). [19; с.35]

1.2 КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Перша ознака, що є основою для класифікації запозичень - джерело, тобто мова, з якого заімствуемий елемент прийшов в приймаючий мова. У процесі запозичення бере участь переважна більшість мов світу, проте не всі однаково активні в цій ролі. Найбільша кількість запозичень в інші мови у наш час завдяки своїй всесвітній поширеності виробляють англійська, французька та іспанська мови; в більш ранню історичну епоху першість належала латині, а також грецької мови.

Мови можуть не тільки приймати елементи інших мов, але й передавати їх, виступаючи посередниками в ланцюжках запозичень. За наявності проміжних етапів запозичення між мовою-джерелом і приймаючим мовою іншомовні елементи діляться на:

- Прямі - перейшли з однієї мови в іншій без мов-посередників (supper (фр.), ersatz (нім.), mission, surrogate (лат.));

- Опосередковані - у випадках, коли між джерелом і рецептором є додаткові етапи запозичення. Згідно з кількістю таких етапів виділяються запозичення першої, другої і т.д. ступеня. Таких слів серед англійська запозичень більшість, так як протягом довгої історії активних контактів з іншими мовами англійська збагачувався не тільки споконвічними словами різних мов, але й запозиченими в них раніше (president, feature (з лат. Через фр.), Lacquer (з порт . через фр.), propaganda (з лат. через ит.), calibre (з араб. в іт., з іт. через фр.).

Процесу запозичення піддаються мовні одиниці різних рівнів. Згідно з тим, який аспект слова є новим для приймаючої мови, запозичення можна розділити на:

- Словотворчі елементи. Морфеми запозичуються, звичайно, не ізольовано, а в словах: якщо які-небудь іншомовні морфеми входять у велике число запозичених слів, то морфологічна структура цих слів починає усвідомлюватися, а самі морфеми включаються до числа словотворчих засобів приймаючої мови. Найбільш поширені серед запозичених морфем прийшли з грецького, латинського і французького мов: латинські-ion (legion, union),-tion (relation, starvation),-ate (congratulate, create),-ute (attribute, contribute),-able (detestable, curable),-ate (accurate, graduate) ,-ant (arrogant, important),-ent (absent, decent),-or (junior, senior),-al (final),-ar (familiar); грецькі anti-(antithesis, antipode), dys-(dysfunction , dystrophia), syn-(synchronous, syntax), mega-(megalopolis, megabit), micro-(microscope, microwave),-ist (moralist, pacifist); французькі-ance (arrogance, hindrance),-ence (consequence, patience),-ment (development. appointment),-age (courage, passage),-ess (actress, tigress),-ous (curious, serious), en-(enable, enslave). [23; с.24] Найбільш поширені іншомовні морфеми запозичуються разом зі своїми дериваційними зв'язками. Так, від грецьких слів на - asy, - sis, відповідно до грецької морфології, утворюються слова на - atic / - etic (idiosyncrasy - idiosyncratic, ecstasy - ecstatic, genesis - genetic);

- Запозичені слова, звані також лексичними кальками. Найпоширеніший вид запозичення. Слово приймається в мову в тому вигляді, в якому воно вживалося в мові-джерелі (sauna, caravan);

- Стійкі словосполучення. Іноді запозичуються в початковому вигляді (t ê te - a - t ê te, sine qua non), але частіше калькуются, тобто точно відтворюються засобами приймаючої мови із збереженням морфологічної структури і мотивування (le jeu ne vaut pas la chandelle - the game is not worth the candle). Такими кальками є, наприклад, багато що стали інтернаціональними запозичення з мови індіанців (pale - face, pipe of peace). Багато калік серед совєтизму (palace of culture, palace of sport, house of rest); [15; з .205]

- Під семантичним запозиченням розуміється запозичення нового значення, часто переносного, до вже наявного в мові слова. Слова pioneer та brigade існували в англійській мові і до проникнення в нього совєтизму, але значення "член дитячої комуністичної організації" і "трудовий колектив" вони отримали під впливом російської мови післяжовтневого періоду. Семантичні запозичення відбуваються особливо легко в близькоспоріднених мовах. Цілий ряд прикладів можна знайти серед скандинавських запозичень. Так, наприклад, довіреність дієслово dwellan блукати, зволікати під впливом древнескандінавского dveljawun розвинувся в сучасній англійській в dwell жити. Таким чином в звуковому відношенні dwell сходить до англійської, а в семантичному до скандинавському дієслова. Випадків семантичного запозичення серед іменників більше, ніж серед дієслів. Іменник gift в давньоанглійській означало не подарунок, а викуп за дружину, а потім, в результаті асоціації за суміжністю, - весілля. Скандинавське слово gift означало дар, подарунок, і це відбилося на значенні споконвічного слова. З скандинавського отримали свої сучасні значення слова bread (у давньоанглійській - шматок хліба), dream (радість), plough (міра землі). [23; с.11]

1.3 Асиміляція запозичень І КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ У МОВІ

Після входження в мову запозичення піддається процесу асиміляції - адаптації слова до іншої мовної системи, що виражається у зміні вимови, написання слова, зміні його граматичних властивостей відповідно до правил приймаючої мови і часто - у зміні семантики. [15; с.203] Семантичні зміни в запозичених елементах є найбільш цікавими, тому що вони можуть бути дуже істотними, але не помітними без глибокого етимологічного дослідження.

Одним з таких змін, що відбуваються зі словом у процесі його запозичення іншою мовою та функціонування в ньому, є демотивація, в результаті якої важко морфемний аналіз слова. Наприклад, такі слова як gladiator, nostalgia і paradise зараз сприймаються як невмотивовані. Проте в мові-джерелі в них виділяється кілька значущих частин: gladiator (грец.) - від gladius «меч»; nostalgia (грец.) - від nostos «повернення додому» і algia «страждання»; paradise (лат.) - від peri - «навколо» і teichos «стіна». [4; с.35] Запозичене з німецької мови слово Fuehrer утворено від дієслова за допомогою суфікса - er і має первинне значення «вождь, керівник». Проте в англійську мову воно прийшло під час другої світової війни як епітет, що відноситься до Гітлера, і є, таким чином, невмотивованим. [17; с.119]

Значення запозиченого слова в приймаючій мові може розширюватися або звужуватися. Розширення значення пов'язане з метафоричним перенесенням імені на інший денотат, заснованому на схожості предметів. Так, слово volcano відбувається з імені римського бога вогню і металу Вулкана [4; с.36]; запозичене з німецької мови слово flak спочатку мало тільки значення «зенітна гармата», в англійському воно набуло значення «зенітний вогонь», «опозиція, опір », а в американському варіанті англійської« словесний вогонь, суперечка, сварка ». Також при розширенні значення слово може набувати нові коннотатівние значення, наприклад, слово ersatz «Заміна, сурогат» придбало зневажливий відтінок «низької якості, підроблений», відсутній у німецькій мові. Протилежна тенденція - звуження значення - призводить до скорочення кола денотатів, що позначаються даними словом, в результаті чого слово переходить в розряд спеціальних і стає стилістично маркованим. Так, що має в німецькій мові багато значень слово ansatz («приставка, насадка; осад; освіта; початок, підставу, схильність») в англійській мові використовується тільки як науковий термін «підхід до вирішення завдання». [17; с.120] Латинське velum «завіса, вуаль, покривало» в англійській мові з часом втрачало значення і зараз вживається як науковий термін «м'яке небо».

Іноді в приймаючій мові похідне значення слова стає більш вживаним, ніж основне, наприклад, claim частіше вживається у значенні «стверджувати», а не «претендувати», issue - «питання», а не «випуск», source - «джерело інформації», а не «витік». [4; с.37]

Виділити запозичені елементи в мові зазвичай не складає труднощів, особливо якщо слово ще не встигло асимілюватися. Проте в деяких випадках (в основному з найбільш старими запозиченнями) зробити це дуже важко. Проведені лінгвістами дослідження вказують на існування певних індикаторів, що дозволяють встановити іншомовного слова. Що стосується запозичень на інших мовних рівнях, то тут доводиться покладатися в основному на індивідуальне «чуття мови», типовість або нетиповість певної структури.

Процес асиміляції проходить поступово, внаслідок чого слова знаходяться на різних його етапах і відносяться до різних категорій у відповідності з наступною класифікацією:

1) повністю асимільовані слова - відповідні всім фонетичним, морфологічним, орфографічним нормам заимствовавшего мови, які не сприймаються як іншомовні. У цю групу входять найбільш старі запозичення (take - з старонорвежского, face - з старофранцузького, wall, mint - з латинського). Похідні слова, які стосуються цій групі, видають свою іншомовне походження наявністю певних афіксів, що приєднуються як до англійських, так і до запозичених коренів (див. розділ Класифікація запозичень);

2) частково асимільовані слова:

2.1) не асимільовані графічно (зустрічаються в англійській частіше, ніж в інших мовах): слова з невимовним згодним на кінці (ballet, buffet, corps); слова з діакритичними знаками (caf é, clich é); слова з диграфами (bouquet, brioche , pointes); слова з подвоєнням приголосних: bb - lobby (лат.), hobby (фр.); cc - accurate (лат.), peccant (лат.); ff - muffin (нім.), differ (лат.) ; ll - gallant (фр.), pillar (лат.); mm - rummer (голл.), pommel (фр.); nn - annual (лат.), dinner (фр.); pp - puppy (фр.) , napper (голл.), rr - current (лат.), terrene (лат.); ss - asset (лат.), success (лат.); tt - etiquette (фр.), butter (Лат.); [23; с. 16]

2.2) не асимільовані фонетично. В англійській мові фонетичні критерії іншомовного наступні:

1) звуки [v], [d з], [з] у початковій позиції (vacuum (з лат.), Valley (з фр.), Voivode (з рос.); Gem (з лат.), Jewel (з старофр.); genre, gendarme (з фр.);

2) букви j, x, z на початку слова (jewel, xylophone, zebra);

3) поєднання ph, kh, eau в корені слова (philology, khaki, beau);

4) читання букви x як [gz] або [z], на відміну від англійських слів, де x читається як [ks] (exist (лат.), xylophone (грец.), але: six);

5) читання поєднання ch як [∫] або [k], в той час як в англійських словах воно читається як [t ∫] (machine, parachute (фр.), chemist, echo (грец.), але: child, chair );

6) чергування звуків у однокореневих словах:

[V] - [p] - [t]: receive - reception - receipt;

[Ai] - [i]: provide - provident;

[Z] - [з]: visible - vision;

7) початкове поєднання sk (sky, skirt (сканд.)).

2.3) не асимільовані граматично. Іншомовних слів виявляється через неповну включеність їх в граматичну систему приймаючої мови. Такі слова зберігають оригінальну форму множини (bacterium - bacteria, bacillus - bacilli, formula - formulae, crisis - crises, index - indices), або мають паралельні форми (formulas), які можуть відрізнятися семантично (bandit - bandits / banditti: друге позначає романтичних розбійників в опереті або казці). Широковживаними слова, проте, мають лише англійську форму (villas, spectators, circuses).

2.4) не асимільовані семантично, так як вони позначають поняття, пов'язані з іншими країнами і не мають еквівалента в приймаючій мові (слова-реалії, або Екзотизми: rajah, toreador, sherbet, rickshaw);

3) повністю не асимільовані слова, або варваризми (ciao, ad libitum, per capita). [1; с.256]

1.4 РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЦЕСУ ЗАПОЗИЧЕННЯ

Явище запозичення має великий вплив на мову, викликає в ньому серйозні зміни. У результаті цього процесу в мовах з'являються чужі елементи - слова і частини слів - які в більшості своїй не засмічують мову (що, однак, трапляється при бездумних запозиченнях), а збагачують фонд його лексичних та морфологічних можливостей. Часто виникають слова-гібриди - слова, частина яких запозичена, а інша частина - споконвічно існує в даній мові (artless - запозичений корінь art -, dislike - запозичений суфікс - like). З'являються слова, що відносяться до варваризмами і екзотизми. Виникають змішані мови (креольські, піджин-інгліш). З'являються численні інтернаціональні і псевдоінтернаціональние слова, про які буде докладніше сказано нижче. Це найбільш очевидні результати процесу запозичення. Але є й інші, менш явно виражені, але від того не менш значущі.

Одним з результатів є виникнення великої кількості дублетів - слів ідентичного походження, що мають різну фонематичний структуру і значення, так як вони були запозичені з різних джерел або в різні історичні періоди, або ж є результатом особливого розвитку слова в мові. В англійській мові основним джерелом дублетів є слова латинського походження, що прийшли безпосередньо з латинської або через посередництво французької мови (canal - channel, major - mayor, liquor - liqueur, fact - feat). Деякі дублети з'явилися в результаті запозичення з різних діалектів однієї мови (assay - essay (з різних діалектів французького)) або з однієї мови в різні періоди часу (dish - більш раннє, disk - більш пізніше запозичення з латинської). Також дублетні пари виникають при втраті зв'язку між значеннями багатозначного слова; так латинське persona перетворилося на два англійські слова: person і parson. Існують також виняткові випадки етимологічних триплетів: cattle - chattel - capital (всі слова походять від латинського capital). [14; с.33]

Вторинні запозичення - ще один з результатів даного процесу. У цьому випадку в мові поряд з раніше запозиченим і асимільованим словом з'являється нове слово, за формою збігається з раніше запозиченим, але має інше значення, аж до омонімії. Наприклад, поряд з запозиченим раніше словом pilot у значенні «спеціаліст, керуючий літальним апаратом», в кінці ХХ століття з'явилося слово pilot у значенні «спортсмен, керуючий високошвидкісним спортивним транспортним засобом», також прийшло з французької. Ще одним новітнім запозиченням є слово pilot в значенні «пробний випуск друкованого видання». Також нове значення слова може з'явитися вже в приймаючій мові внаслідок функціонування в ньому даного запозичення; наприклад, слово format було запозичене з німецької мови за допомогою французької в значенні «розмір друкованого видання, аркуша», а пізніше набуло значення «форма організації і представлення даних у пам'яті комп'ютера ». У таких випадках виникає питання, чи є ці слова омонімами або ж значеннями багатозначного слова. Для його вирішення застосовується традиційний принцип наявності спільних семантичних компонентів: при їх наявності можна говорити про значення багатозначного слова (pilot як льотчик і pilot як спортсмен), за відсутності - про омонімічних відносинах (pilot як пробний випуск друкованого видання по відношенню до інших значень слова) .

Дуже важливий вплив надали запозичення на граматику англійської мови. Завдяки запозиченню типовою для французької мови структури of + Noun для вираження відношення належності (leg of the table) англійська мова втратив закінчення. Також під впливом запозичень 2 / 3 споконвічно англійських слів були витіснені з мови (англосаксонські еквіваленти слів face, money, war та інших). Багато споконвічні слова придбали знижений стилістичний відтінок, порівняно з запозиченнями (порівняйте англійські calf, pig, cow і відповідні їм слова скандинавського походження veil, pork, beef). [14; с.31]

Одним з наслідків процесу запозичення є інтернаціональні і псевдоінтернаціональние слова. Інтернаціональними називаються слова, що набули поширення в багатьох мовах світу в результаті одночасного запозичення в кілька мов. Це переважно слова греко-латинського походження (грецькі: autonomy, system, analysis; латинські: principle, nation, volume, progress). Також до інтернаціоналізму відносяться слова з інших національних мов (італійські sonata, fa ç ade, balcony; французькі etiquette, omelette, gallant; арабські algebra, alcohol, coffee; індійські jungle, punch, verandah; російські steppe, nihilist). Національні варіанти інтернаціоналізмів розрізняються не тільки написанням і вимовою, але і значенням, що слід враховувати при перекладі. Так, у французькому та англійською мовами слово ambition має нейтральне значення «прагнення до мети», в той час як російське амбіція має негативне забарвлення; family (англ.), familia (ісп.), Familie (нім.) мають значення «сім'я» , російське слово прізвище в цьому значенні використовується рідко і вважається застарілим. [14; с.208] Такі випадки часто призводять до появи «фальшивих друзів перекладача», або псевдоінтернаціональних слів - лексичних одиниць двох мов, подібних за звучанням і написанням, але частково або повністю розходяться за значенням. Псевдоінтернаціональние слова можна розділити на групи відповідно до ступеня подібності:

1) слова, що мають однакове написання і вимова, але зовсім різні значення (accurate - точний, а не акуратний; complexion - колір обличчя, а не комплекція; magazine - журнал, а не магазин);

2) слова, які, крім написання та вимови, збігаються і в деяких значеннях, але не завжди - у найпоширеніших (authority - влада, рідше - авторитет; pretend - прикидатися, рідше - претендувати; solid - твердий, а не тільки солідний) ;

3) слова, близькі, але не ідентичні за написанням і звучанням, і відповідно мають різні значення (adapt - пристосувати, adopt - приймати; data - дані, date - дата; later - пізніше, latter - останній із перерахованих, letter - буква, лист);

4) назви заходів, співзвучні, але не збігаються за кількістю (pound (англ. з лат. Через нім.) - 453,59 г, Pfund (нім.) - 500 г, фунт (рос.) - 409,5 г,; centner (англ. з лат. Через нім.) - 45,36 кг, Zentner (нім.) - 50 кг, центнер (рос.) - 100 кг.) [13; с.163]

РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЗАПОЗИЧЕНЬ

При перекладі запозичень можуть використовуватися всі прийоми, але не всі вони однаково застосовні в різних випадках. Різниця в їх застосуванні пояснюється нерівній ступенем необхідної точності та експресивності перекладу в різних сферах. Так, при перекладі запозиченої термінології основною метою є забезпечення максимальної точності, переклад запозичень в художній літературі вимагає передачі конотативних значень слів, при перекладі неологізмів найчастіше необхідна розшифровка та пояснення значення слова. У кожному конкретному випадку перекладач як автор тексту має вирішувати, який спосіб перекладу найбільш точно передасть сенс висловлювання і наміри автора; необхідно враховувати ступінь підготовленості читача в тій чи іншій області, а також стилістичну адекватність, що особливо важливо при перекладі художньої літератури.

Деякі лінгвісти звертають увагу на терміни, серед яких є велика кількість запозичень. Однослівні терміни, утворені від латинських і грецьких коренів, в більшості випадків мають постійні еквіваленти, які і використовуються при перекладі. Ці еквіваленти утворюються шляхом транскрипції (computer, electrolyte) або транслітерації (electrode, collector). При неможливості передати термін одним словом використовується прийом описового перекладу (hovercraft - транспортний засіб на повітряній подушці). Найчастіше можливий вибір з кількох варіантів перекладу:

- Вибір між транскрипцією і російським відповідністю (relay - реле / перемикач, radiation - радіація / випромінювання, industry - індустрія / промисловість);

- Вибір між транскрипцією і описовим перекладом (tachograph - тахограф / прилад для вимірювання частоти обертання). Вибір однієї з альтернатив залежить від думки перекладача щодо доречності конкретного слова в певному тексті. Калькування застосовується при перекладі як однослівних термінів, так і термінологічних словосполучень (substation - підстанція, flame - holder - стабілізатор полум'я). Вибір одного з декількох можливих варіантів залежить від рівня підготовленості читача: слово, утворене шляхом транскрипції, більш компактно, але складніше для розуміння непідготовленим читачем; використання російської відповідності або описового перекладу полегшує завдання розуміння, але подовжує фразу. [19; с.26]

Переклад термінів, що складаються з декількох запозичених слів, також має особливості, зумовлені, однак, не властивостями самих елементів, викликаними їх походженням, а впливом приймаючої системи англійської мови.

Двухсловний терміни поділяються на прості, еліптичні і «хитрі». Прості терміни завжди однозначні (pressure gauge - манометр). Еліптичні є кальками імпліцитних англійських термінів (nuclear tests - ядерні випробування у значенні випробування ядерної зброї, а не іспиту в ядерному реакторі). У таких випадках слід дати розгорнутий переклад, вказати еквівалент-кальку, а потім можна користуватися однією калькою. Складність при перекладі так званих «хитрих» термінів полягає в тому, що їх компоненти слід міняти місцями (maximum theory - теоретичний максимум, а не максимальна теорія).

Багатокомпонентні терміни переводяться з кінця, оскільки останнє слово є ядром словосполучення (time division multiple access system - система тимчасового розділення з багаторазовим доступом). Виключеннями є:

- Підписи під малюнками, які переводяться тільки після розгляду малюнка, а часто - і після прочитання тексту;

- Випадки, коли легко поєднувані визначення відносяться до іншого, ніж стоїть у кінці, слову. Це такі слова як full, general, new, main, single, every, etc. Наприклад, в реченні A vibration switch will be provided on every fan drive system визначення every відноситься до слову fan, а НЕ system. [10; с.26]

Комісарів приділяв велику увагу розгляду перекладу політичних термінів, так як правильне вживання слів є одним з найважливіших факторів у сфері політики

1) якщо є російський термін, збігається за значенням з запозиченим словом, то слід використовувати його, а не транскрипцію. Так, Department (США), ministry, office (Брит.) слід перекладати як міністерство;

2) не слід перекладати англійський термін співзвучним російським словом з подібним значенням (US Administration - уряд США, а не адміністрація);

3) не можна використовувати дослівний переклад, якщо виходить поєднання з іншим значенням (bread line - черга за допомогою з безробіття, а не чергу за хлібом);

4) необхідно враховувати різницю між значеннями терміна в США і Великобританії (Congress - Конгрес (США) / з'їзд (Брит.); Attorney General - міністр юстиції (США) / Генеральний прокурор (Брит.));

5) синонімічні терміни слід переводити одним і тим же російським словом (Grand Old Party, Republican Party - Республіканська партія);

6) при перекладі нових термінів слід прагнути до варіанту, найбільш точно передавальному зміст (Reconstruction Finance Corporation - Управління по фінансуванню реконструкції промисловості; Реконструктивна фінансова корпорація - невірний переклад);

7) потрібно враховувати можливі експресивні відтінки і переносні значення. Наприклад, вищезгадане Управління прославилося хабарництвом, тому його назву часто вживається в переносному значенні як символ корупції в уряді США. [11; с.106]

Запозичення також є одним з джерел неологізмів. Тут використовуються такі прийоми:

1) транскрибування (offshore company - офшорна компанія);

2) транслітерація:

- Власних назв (Layetana Company - Лайетана Компані);

- Понять суспільного життя (r é sum é - резюме, lobby - лобі, tender - тендер);

- Термінів (multimedia - мультимедіа, modern - модерн);

3) калькування (global village - всесвітня село);

4) описовий переклад (monorail - однорейкові підвісна залізниця). [19; с.54]

Велика кількість запозичень є серед реалій, або внешнекультурной лексики, тому що запозичення займає центральне місце серед способів внешнекультурной номінації. Вибір способу перекладу залежить від наявності варіанти перекладу в приймаючій мовою. Освоєні слова мають закріплений варіант перекладу і використовуються як загальновживана лексика (canoe - каное, tortilla - тортилья). Неосвоєні супроводжуються операцією паралельного підключення, тобто введенням в текст двох і більше компонентів, кожен з яких виступає в якості номінації одного і того ж внешнекультурного елемента. У число паралельно підключених номінацій можуть входити різні поєднання способів внешнекультурного позначення: запозичення і пояснювальний оборот, калька і пояснювальний оборот, запозичення і калька і ін Найчастіше зустрічається двокомпонентне підключення (Junggar Pendi - Джунгарська, монгольська держава, що розташовувалося між горами Тянь-Шань і Алтай), де одним з елементів є запозичене слово - гарант виконання принципу міжмовної номинативной оборотності, тобто можливості переходу від внешнекультурного позначення до його етімону (еквіваленту вихідного мови). [9; с.20]

Різновидом запозичених реалій є абревіатура. Введення її в текст аналогічно звичайним запозиченням: первинне вживання з коментарем, наступні - як самостійний термін (FARC - ФАРК, Збройні революційні сили Колумбії).

Ще одним аспектом перекладу внешнекультурной лексики є можливість використання міжкультурних номінативних аналогів - термінів внутрішньої культури однієї мови, частково збігаються з термінами внутрішньої культури іншої мови (polenta - полента, густа італійська каша типу мамалиги з ячмінної або кукурудзяної муки). [9; с.24]

Імена людей в багатьох мовах, особливо у родинних, мають спільне походження, і, отже, певні еквіваленти, використовувані при перекладі. Якщо ж у мова входить нове ім'я, яке не має закріпленого варіанти перекладу, то воно пристосовується до системи приймаючої мови відповідно до існуючих правил транскрипції і транслітерації. При перекладі такого імені на іншу мову знову застосовуються вищевказані правила, встановлені вже для цієї пари мов. Ці правила конкретні і детально розроблені; застосування їх не складає труднощів.

Назви, які також входять до групи власних назв, є більш цікавими з точки зору запозичення та перекладу, так як вони набагато легше запозичуються, а також повністю або частково створюються із запозичених компонентів. Кількість їх незмірно більше, ніж імен людей, і кількість нових назв постійно і активно зростає.

Одна з підгруп назв - географічні найменування. Тут застосовуються такі правила:

1) багато назв перекладаються: Lake Superior - озеро Верхнє, Cape of Good Hope - Мис Доброї Надії, Rocky Mountains - Скелясті Гори;

2) можлива транскрипція назв: Salt Lake City - Солт-Лейк-Сіті, Pearl Harbor - Перл Харбор;

3) назви-словосполучення можуть передаватися змішаним способом: споконвічна для мови оригіналу частина калькуются, а запозичена частина транскрибується: North Dakota - Північна Дакота, New Zealand - Нова Зеландія.

Номінальної елемент у таких назвах може передаватися різними способами:

1) переказом: Atlantic Ocean - Атлантичний океан;

2) транскрипцією: Fleet Street - Фліт Стріт;

3) перекладом і транскрипцією одночасно: Bull Lake - озеро Булл-Лейк;

4) додаванням: Park Lane - вулиця Парк-Лейн.

З кожним днем з'являється все нові підприємства, періодичні видання, фільми, музичні групи і т.п. Назви їх часто теж складаються із запозичених елементів, які переводяться за допомогою транскрипції: Paramount Pictures - Парамаунт Пікчерз, Johnson and Johnson Inc. - Джонсон-енд-Джонсон Інкорпорейтед, The Wall Street Journal - Уолл Стріт Джорнел, Spice Girls - Спайс Гьорлз.

Часто, однак, у пресі можна зустріти випадки суміщення алфавітів при написанні назви, коли його частина, представлена ​​давно запозиченим словом, перекладається з допомогою певного постійного еквівалента, наявного в мові перекладу, а інша частина включається в текст перекладу в незмінному вигляді (ХХ століття Fox , FM-станція). Найбільш відомі назви, наприклад, The Financial Times не транскрибуються і не транслітерується. Передбачається, що вони назви відомі всім, і не викликають труднощів при сприйнятті.

Назви партій, міжнародних організацій та державних служб, як правило, переводяться за допомогою калькування:

Conservative Party - Консервативна партія;

Security Council - Рада безпеки;

House of Representatives - Палата Представників;

US Department of State - Держдепартамент США.

Однак і тут є свої винятки, де калькування не застосовується; у таких назв є традиційні еквіваленти:

Labour party - Лейбористська партія (а не Трудова);

Foreign Office - Форін Офіс (МЗС Сполученого Королівства);

Intelligence Service - Інтелідженс сервіс (розвідуправління Великобританії). [18; с.45]

Окремо варто звернути увагу на такий аспект використання запозичень, як доречність. Багато слів, запозичені англійською з інших мов і захожі нього в російську в транскрибованної формі, успішно адаптувалися до системи російської мови і досить виправдано використовуються, в основному, у сфері політики (president - президент, impeachment - імпічмент, inauguration - інавгурація, extradition - екстрадиція, rating - рейтинг), хоча і продовжують викликати протест з боку прихильників пуризму, виступаючих за використання споконвічних слів, еквівалентних запозиченим за значенням (голова, відсторонення від посади, вступ на посаду, видача іноземній державі, ступінь популярності). Вони мають певні переваги перед варіантами, які пропонують пуристи - стислість, офіційна стилістична забарвлення - і в більшості своїй не перешкоджають розумінню тексту; їх використання досить виправдано. Такі слова як менеджер (manager), мерчендайзер (merchandiser), девайс (device), коучинг (coaching), пруфрідінг (proofreading) запозичені в останні роки і викликають ще більше несхвалення. В силу своєї новизни вони складніше для розуміння. Використання може бути виправдане лише міркуваннями престижності, створюваної їх вживанням, так як вони мають не менш зручні для використання російські еквіваленти (керуючий, торговець, пристосування, наставництво, звірка). Використовувати такі слова слід тільки в текстах, спрямованих на підготовленого читача, і які потребують певної стилістичного забарвлення. Деякі з останніх запозичень подібного роду в російській мові ще більш спірні в плані виправданості: їх вживання складно пояснити зручністю вимови або легкістю розуміння навіть для людей, які знають англійську мову: скрапбукінг (scrapbooking), спідкубінг (speedcubing), анлім (unlim) Такі слова були помічені в російськомовних рекламних текстах і викликали питання щодо їх значення і кращого варіанту перекладу. Навіть при розумінні сенсу слова, для чого слід знати англійську мову, тому що в словниках настільки недавно з'явилися одиниці не вказані, більш прийнятним способом перекладу є описовий оборот (скрапбукінг - складання альбомів для різного роду картинок, спідкубінг - збирання кубика Рубіка на швидкість, анлім - тарифний план з необмеженим доступом до Інтернету). Незважаючи на деяку громіздкість, такі обороти полегшують розуміння слів. У міру поширення в російській культурі явищ, званих даними словами, а разом з ними і популяризації їх назв у транскрибованної вигляді, подібні слова перестануть викликати нерозуміння і в силу своєї стислості будуть прийняті до широкого використання. (Авт.)

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РОСІЙСКA МОВА

Політичний майстер-клас

Девід Кемерон готовий стати новим лідером Великобританії. Його запаморочливий зліт є доказом його політичної майстерності, а також того, як сильно змінилася країна.

У Лафборо намічається великий захід, з яким не може зрівнятися навіть остання голлівудська прем'єра - комедія з Едді Мерфі «Познайомтеся з Дейвом» - показ якої починається у Reel Cinema. Лафборо зустрічає іншого Дейва - політика, який мав намір зайняти вищий пост у Великобританії. Сьогодні ввечері він виступить в ратуші, в залі з виглядом з вікна на Людину в шкарпетці - бронзову статую повністю оголеного чоловіка в одному шкарпетці і зі стратегічно розміщених фіговим листком. Це пам'ятник трикотажної промисловості цього міста в центральній Англії, не порівнянний, звичайно, з берлінським Siegess ä ule, урочистим фоном липневої промови Барака Обами з питань зовнішньої політики. Девід Кемерон, лідер Консервативної партії і (якщо результати виборів не виявляться протилежними передбачуваним) очікуваний прем'єр-міністр, остерігається здатися зарозумілим.

41-річному генію політики, з небувалою швидкістю піднявся від члена парламенту в 2001 році до найвищої посади у своїй партії всього за чотири роки, легко зробити таку помилку. З самого початку Кемерон демонстрував впевненість бувалого солдата. Всього на третій день перебування на посаді глави Консервативної партії він зустрівся з тодішнім прем'єр-міністром Тоні Блером, одним з найбільших природжених політиків свого часу, в Палаті громад. «Колись ви були майбутнім», - в'їдливо сказав Кемерон, обличчя якого було більш гладеньким, ніж у Людини в шкарпетці, і його суперник раптом здався старим і знесиленим. Блер давно відійшов від справ, а короткий розквіт популярності його наступника Гордона Брауна вже закінчився. У минулому році консерватори не змогли обігнати лейбористів, в цьому вони самі виглядають недосяжними.

Причиною цього успіху частково є помилки і внутрішні чвари в Лейбористській партії. Решта - заслуга Кемерона: він перебудував свою войовничу партію і себе як уособлення сучасності. «Кемерону зручно в сьогоднішній Британії», - говорить член тіньового кабінету міністрів Девід Уіллеттс. - «Для того щоб підвищити шанси партії на виборах, важливо не намагатися відродити Британію 1958».

Ось чому до цієї високої солідної фігурі, що стоїть на подіумі політичного життя в Лафборо, прикута стільки уваги. Не потрібно прикладати багато зусиль, щоб місто перейшло від лейбористів на бік Торі; ця ситуація характерна і для всієї країни. Загальні вибори пройдуть не раніше весни 2010 року, і перевага Кемерона в 20 пунктів може зійти нанівець, якщо доля подарує лейбористам переломна подія або економічне диво. Але якщо хто-небудь згадає ворожість по відношенню до Торі, яка призвела лейбористів до влади у 1997 році і допомогла їм утримувати позиції більше десяти років, якщо хто-небудь був очевидцем антагонізму між британськими політиками нижчого порядку і аристократами типу Кемерона - а він дійсно аристократ , прямий нащадок короля Вільяма IV - тому стане очевидно, що в країні відбуваються більш глибокі політичні та соціальні зміни.

Щоб розібратися в них, а також зрозуміти причину все більш зростаючої привабливості консерваторів, слід вивчити особистість самого Кемерона. Він дуже потайливий, але любить бути в центрі уваги і розбирається в мистецтві суспільних відносин. «Людям подобається спілкуватися з тобою особисто, оцінювати тебе, дізнаватися, чим ти живеш і чим цікавишся», - говорить він у поїзді на зворотній дорозі в Лондон після годинної зустрічі з жителями Лафборо, на якій він відповідав на їхні різні питання. Він вітається за руку з людьми під час виступів по всій Британії і регулярно оновлює свій відеоблог, де розміщені особисті зйомки його сім'ї. Він також дозволив Ділану Джонсу, редактору журналу GQ, спостерігати за ним більше року, щоб написати книгу-інтерв'ю «Кемерон про Кемерон», в якій той вільно говорить про все: від великої політики до вуличної культури.

Але незважаючи на таку публічну самодемонстрация, природну привітність, пояснюється відкритістю, і готовність виступати без папірця або телесуфлера, Кемерон залишається загадкою. Складність віднести його до якої-небудь категорії частково пояснюється тим, що він у першу чергу прагматик, підкреслює свою розумність, а не ідеологічний завзяття. Під час тривалого інтерв'ю в своєму Вестмінстерському кабінеті він відразу ж заперечує, що його ідеї складають політичну теологію, яку одного разу можуть назвати кемеронізмом: «Я вважаю, потрібно просто ворушиться. Це найкраще, що можна зробити в політиці, замість того щоб нескінченно намагатися визначитися, хто ти такий і що ти робиш ».

Самоаналіз - не його коник. «Я дуже проста людина», - наполягає він. І, безсумнівно, добре захищений. Френсіс Елліотт півтора року спостерігала за ним як співавтор біографії «Кемерон: схід нового консерватора», але все одно знаходить його невловимим. «Мені здається, що особистість Кемерона найкраще описується словом« скляна », - пише вона по електронній пошті. - «Рівна, неупереджена, настільки бездоганна, що ти забуваєш, що це межа - до тих пір, поки не спробуєш перетнути її».

У світі, звикла до нестриманим визнанням громадських діячів, здатність Кемерона не розкриватися до кінця, будучи у всіх на виду, приємно дивує. Але також і порушує питання про те, що лежить за фасадом люб'язності. «Протягом останніх десяти років ми бачили різних лідерів, які були гарні в різних областях, і вони показують, що без деяких речей неможливо обійтися», - говорить Девід Девіс, який програв Кемерону в боротьбі за пост глави Консервативної партії і до червня був членом його тіньового кабінету. - «У Девіда є головні здібності. Він гарний у Палаті [громад]. Він гарний на телебаченні. Він дуже гарний у політиці. Він дуже гарний у дипломатичній частині лідерства. Він скрізь потрапляє в яблучко ».

Талановитий, чітко виражається, добре освічений, грамотний в соціальному плані, далекоглядний в політиці, фотогенічний, чарівний, харизматичний, Кемерон в усьому на висоті - крім одного. У його чарівної життя (золота юність сина заможного брокера, навчання в кращому з елітних коледжів, Ітоні, а потім в Оксфордському університеті, запаморочливий політичне зростання) зовсім мало формує характер боротьби, яка прикрашає біографії багатьох політиків. У той час як по той бік Атлантики кандидати в президенти розповідають історії з особистого життя, виставляють напоказ свої сім'ї і хваляться шрамами, консерватори вважають, що стримані британці більш байдужі до таких речей. Вони впевнені, що класова приналежність більше не визначає результати виборів. Вони цілком можуть бути праві. Але навіть деякі прихильники бояться того, що зліт Кемерона може обернутися його падінням. Адже його підйом є незаперечним доказом не тільки його політичної майстерності, але й того, наскільки сильно змінилася Британія.

На верхівці класу

У 1988 році Девід Уорс приїхав із США і вчився на першому курсі аспірантури Оксфордського університету, коли його запросили вступити до маловідомий йому Буллінгдон клаб. Однокурсники були вражені: засноване у 18 столітті почесне суспільство дарувало членство в своїх Надпрестижний лавах лише за запрошенням. На своїх перших зборах клубу Уорс, одягнений в особливий фрак з лацканами кольору слонової кістки, обов'язковий на всіх заходах Буддінгдона, сів у човен до Клівдена, старовинного особняка, перетвореного на розкішний готель. Саме там, на борту, він і познайомився з Кемероном. «Це був сюрреалістичний вечір у дусі« Повернення в Брайдсхед », - говорить Уорс, що став згодом радником і упорядником промов декількох глав держави. - «Я пам'ятаю, як Девід по пам'яті цитував великі уривки з виступів Вінстона Черчілля - Черчілль любив випити, тому цитати були на тему випивки - і він був дуже забавний. Деякі час від часу нахилялися за борт, бо коли вип'єш дві пляшки шампанського за годину, починає нудити. Не знаю, може, Девід лише злегка пригубив, але говорив він чітко і розбірливо, і я назавжди запам'ятав його таким - у центрі уваги ».

Існує малюнок Кемерона з Борисом Джонсоном, аристократом, мером Лондона, та іншими членами клубу в їх вишуканих нарядах, зроблена за рік до поїздки в Клівден і широко поширена в британській пресі в минулому році. Вона була відкликана з друку. Старі друзі тримаються разом, а особливо британці одного класу, які разом вчилися. Ознакою обмеженості природного кола Кемерона є той факт, що його дружина Саманта, хоча і дочка баронета, широко відома як провідник свого чоловіка в більш різнорідне суспільство. Вона є художнім директором Смітсонс - фірми, що випускає канцелярське приладдя і предмети розкоші - і, за словами одного з колег Кемерона, - «вона дуже приземлена. Вона злегка богемна. Вона досить ліберальна. Вона має еклектичний коло друзів, таких людей, яких Девід ніколи не зустрів би без неї, і вона облагороджує його ».

Кемерон не заперечує свого минулого, але і зовсім не прагне підкреслювати його, хоча політика заздрості - колись потужна зброя лейбористів - втратила підтримку. Цю підбадьорливу думка винесли Торі зі своєї перемоги на травневих додаткових виборах в містах Кру і Нантвіч у виборчому окрузі на північному заході Англії. Там з легкістю переміг Едвард Тімпсон, спадкоємець мережі майстерень з ремонту взуття, незважаючи на негативну кампанію, виставляє його «франтом з консерваторів». Такої ж думки найпалкіші Дейл, блогер-консерватор і видавець журналу «Тотал Політікс» дотримується і щодо біографії Кемерона, яка більше не є перешкодою на виборах: «Багатьом подобається те, що Кемерон аристократ. Вони вважають його відповідним на роль керівника ».

Однак це зовсім не означає, що класова приналежність тепер зовсім нічого не означає. Характерний політичний курс, ядро кемеронізма - якщо, незважаючи на його протести, таке явище існує - спрямований на поліпшення соціальної мобільності і відновлення того, що він називає «зруйнованої Британією». Як і всі консерватори, він виступає за менший державу і за більш дисциплінований підхід до державних фінансів. Він також проповідує більш вагому роль суспільства і важливість стимулювання почуття соціальної відповідальності. У центрі уваги, говорить він, знаходяться «система соціального забезпечення, школи і сім'я. Якщо ви хочете налагодити порушене суспільство, саме це вам потрібно постаратися виправити ».

З приводу того, наскільки Британія зруйнована, точаться суперечки, але Кемерон вказує на широко поширене занепокоєння з приводу зростаючої бідності, перевантаженості системи комунальних послуг і зростання насильства, особливо серед підлітків. Спогади про шампанське й соціальні позбавлення могли посприяти поєднанню взаємовиключення, особливо в настільки нелегкі часи. Чи може хто-небудь, що купається у розкошах, внутрішньо відчувати, як бути бідним або ізгоєм? Він відмахується від питання з помітним роздратуванням. «Я не дотримуюся того детерміністськими погляду, що людина може турбуватися про щось, тільки якщо безпосередньо відчуває це», - говорить він. - «Неможливо щодня ставити себе на місце іншого».

Справедливе зауваження, але супротивники не перестануть ставити під сумнів здібності Кемерона до співпереживання. На його долю випало досить мало невдач. Одна з них трапилася в 1997 році, коли провалилася його перша спроба потрапити до парламенту. Проте його стара робота - пост глави відділу корпоративних справ в медіа групі Карлтон Коммюнікейшнз - могла почекати, і незабаром він був обраний кандидатом від консерваторів в місті Вітні, поблизу Оксфорда, де і служив з 2001 року.

Якщо щось і стало для Кемерона випробуванням, підштовхнуло до більш жалісливим консерватизму, то це народження в 2002 році його першого сина Айвена, який мав серйозні вроджені вади, і подальше жорстке зіткнення сім'ї з державною системою охорони здоров'я та соціального забезпечення. Айвен страждає дитячим церебральним паралічем та епілепсію і потребує цілодобового догляду. «Девід і Саманта дуже люблять Айвена», - говорить близьке сім'ї колега. - «Буває, Девід приходить на роботу після безсонної ночі в лікарні, тому що у Айвена був напад».

Залежність від доброти сторонніх людей, які доглядають за його сином, змінила Кемерона. «Ти дуже змінюєшся, якщо у тебе дитина-інвалід і ти проводиш багато часу в лікарнях з соціальними працівниками та підмінними доглядальницями», - говорить він. - «Це вражає, коли трапляється вперше. Ти вчишся справлятися з цим. Ти зустрічаєш багатьох людей із політичних кіл, але вже по-іншому ».

Ця перебудова пріоритетів поширюється і за межі політики. Ендрю Фелдман, університетський друг Кемерона, а нині виконавчий голова партії, згадує, як «у минулому році, коли результати виборів були проти Кемерона, я співчував йому. Але Девід зовсім не засмутився. Перед цим Айвен втратив здатність посміхатися, але після зміни методу лікування його посмішка повернулася. Тільки це мало значення ».

Від поганого до хорошого

Торі вважаються партією привілейованих верств, лейбористи - захисниками робочого класу. Але Маргарет Тетчер, радикальний консерватор, протестувала проти правлячих кіл, які намагалися перешкодити її просуванню; її курс привертав виборців з робочого середовища. Її наступник, Джон Мейджор, людина вельми скромного походження, успішно повторив її шлях. Блер, що відучився, як і Кемерон, у приватній школі та Оксфорді, три терміни пробув на чолі Нової Лейбористської партії, що відповідає як інтересам середнього класу, так і прав робітників.

Мерітократія (з домішкою непотизму) була основним спадщиною Тетчер, Мейджора і Блера. Але ще до приходу цієї трійки у владу знатні нащадки колишніх британських політиків втратили силу. Алек Дуглас-Хьюмен, останній з 18 прем'єрів - вихованців Ітона, пішов у відставку в 1964 році. Від державних лідерів останніх десятиліть очікують близькості до виборців; прем'єр повинен бути чоловіком (або, як у випадку з Тетчер, жінкою) з народу.

Він створює свій образ, відповідаючи на запитання у Лафборо і спілкуючись з практикантами сусіднього виборчого округу, які, відповідно до навчальної програми, навчаються розбирати двигун вантажівки. Розумно. Він не приховує свого походження (як не згладжує аристократичного вимови) - він уміло його використовує. Його співрозмовники не відчувають зарозумілого поблажливість; вони відчувають, що він розуміє їх і дбає про те саме, про що дбають вони.

Співучасть і співпереживання зовсім не асоціювалися з Консервативною партією, коли Кемерон почав боротьбу за посаду голови. Лейбористи як змогли наживалися на результатах жорстких економічних реформ, проведених Тетчер, ставлячи їй-таки в провину те, чого коштували ці реформи народу. Торі ж, навпаки, були на грані краху, коли три голови поспіль безуспішно намагалися добитися прихильності виборців за допомогою популістського просторікування правого спрямування.

Основний принцип британської політології полягає в тому, що діючий уряд програє вибори, а опозиція їх не виграє. Кемерон хоче покінчити з цим. «Коли в уряду проблеми, головне завдання опозиційної партії - стати привабливою для виборців. Чого досяг Девід Кемерон - і це велике досягнення - він зумів зробити Торі привабливими », - говорить Пітер Кельнер, голова організації з опитуванням громадської думки YouGov. - «Кемерон краще за своїх попередників зрозумів деякі речі. Наприклад, те, що коли у людей складається думка про політиків та партії, то це зазвичай думка не про їх курсі, а про те, що це за люди і що це за партії ». Торі докемеронскіх часів, за словами тодішнього голови Терези Мей, вважалися «поганий партією».

Занадто хорошій людині ні за що не вдалося б змінити погану партію. Камерону потрібна була залізна воля, щоб протистояти традиціоналістів, звинувачував його у зраді консервативних цінностей. Він добре приховує це залізо. Пітер Синклер, його викладач економіки з Оксфорда, каже: «Не багато у нас було таких розумних прем'єрів, як Девід», - але згадує, що його студент (отримав, за його словами, «ступінь бакалавра з відмінністю першого класу») «намагався не виставлятися перед іншими ». Такої ж думки і Вернон Богданор, викладач управління з Оксфорда: «Він був одним з найбільш приємних та здібних студентів, яких я коли-небудь вчив».

Близький йому колега висловлює іншу думку: «Йому притаманні амбітність, суперництво, деякий егоїзм - все, що потрібно, щоб стати прем'єр-міністром. Він нещадний. Ось такий він чоловік ». І додає: «Девід - номер один по життю. Мені було б шкода людини, який очолив би партію і був би змушений справлятися з Девідом як рядовим членом ».

Велика частина сили Кемерона відбувається з впевненості в собі, але не з тієї показушною самовпевненості, якої має (або прикидається в цьому) більшість політиків, а з глибокої душевної впевненості, що захищає його душу від темних ночей. «Я не зробив серйозних помилок, які не давали б мені заснути і змушували шкодувати про скоєне», - говорить він. Родом з міцної люблячої родини, випускник школи, прищеплює віру в себе навіть найбездарнішим учням, Кемерон, здається, ніколи не сумнівався в тому, що йому судилося вершити великі справи. «Він прийшов у Оксфорд з набагато більш чітким уявленням про те, чого він хоче», - каже Гай Спайер, також навчався у Синклер, а зараз очолює інвестиційну компанію в Нью-Йорку. Він згадує про Камерон як про видатного студента: «Ми з усіх сил намагалися осягнути основні поняття економіки. А Девід - ніхто так добре в цьому не розбирався. Він застосовував їх до політичної системи Британії. Він міг би читати мені лекції, а я сидів би, записував і дізнавався б, яка в Британії політична система ».

«Чого у нього не відняти, так це вражаючою впевненості в собі. Він ніколи не сумнівається », - говорить Нік Марк, кінорежисер і хрещений батько молодшого сина подружжя Кемерон. Ще однією характерною рисою, за словами Марка, є надзвичайна сила волі. Він згадує, як одного разу на сімейному святі Кемерон посперечався з ним, хто більше пропливе під водою в 50-метровому басейні. «Я проплив метрів десять і сплив, тому що в мене серце мало не вистрибнуло. А він проплив до самого кінця ».

Це прагнення доводити справу до кінця Кемерон тепер застосовує до своєї партії. «Девід дотримувався набагато більш жорсткої лінії [в боротьбі за головування в партії]», - говорить Девід Девіс. - «Він вживав таке слово як« Детоксифікація »партії. Він вважав це першочерговим завданням і, ймовірно, був правий ». Це означає, що Кемерон кинув деякі зі своїх вроджених здібностей назустріч соціальному консерватизму. У 2003 році Кемерон виступав проти скасування заборони на «схвалення» гомосексуалізму місцевою владою і школами. Зараз він говорить, що тодішня його позиція була помилковою.

Інститути громадської думки повідомляють, що виборці вірять в образ Кемерона як серцевого і дбайливого людини, але не настільки впевнені в його партії. Консерваторам потрібно переконати народ у тому, що всі вони стороняться застарілих і моралістичних поглядів. Ось чому
Кемерон швидко присікає будь-які прояви упередження в партійних рядах. Він відправив у відставку Патріка Мерсера, члена тіньового кабінету міністрів, після того як під час інтерв'ю колишній армійський офіцер припустив, що «деякі солдати, які належать до етнічних меншин ... використовували расизм для прикриття своїх правопорушень ». Один з Торі каже, що Кемерон «кинувся вершити правосуддя». Мерсер, однак, великодушний: «Я повністю підтримую основні зміни, які Кемерон здійснив в партії».

Все в його руках

«Настав час змін, змін, яким можна вірити» - складно не помітити подібність гасел Кемерона і варіацій Обами на тему змін: «Зміни, в які можна вірити, зміни, які нам потрібні". Вони дотримуються спільної думки, заснованого на припущенні про те, що «всенародні настрої не повинні залежати від того, хто обертається в політиці вже 20 років. Людям потрібна зміна поколінь ». Це Уіллеттс описує Кемерона, але це цілком міг би бути Джо Байден, що розповідає про Обаму.

Критики Обами запитують, яка ідея лежить за закликом до змін; посилюється тиск і на Кемерона, від якого вимагають пояснення, до чого ж можуть призвести зміни в його інтерпретації. «Людям потрібна конкретна пісня», - говорить Богданор. - «Вони хочуть знати, яка ідея буде головною ідеєю консервативного уряду».

Невизначеність - прерогатива опозиційної партії: навіщо без потреби брати на себе зобов'язання?; Але це також і функція консерватизму. Кемерон може продовжувати твердити про зміни, але зміни, які він уявляє собі, поступові. Обговорюючи з кореспондентом «Тайм» роль Тетчер, він говорить про «надзвичайно важливою революції», але відразу ж поправляє себе: «Я консерватор. Я не вірю в революції ... Надзвичайно важливий розвиток політичних поглядів ».

Кемерон одного разу назвав себе «спадкоємцем Блера». Зауваження, зроблене під час банкету на конференції партії в 2005 році, шокувало його прихильних партійної ідеології колег, які запідозрили, що під його маркою консерватизму може ховатися небезпечна ліберальна суть. Він же, за його словами, мав на увазі те, що «політики повинні розуміти, чт ó було раніше». Це означає, що потрібно визнавати як сильні, так і слабкі сторони. Кемерон неохоче голосував за проведення військових дій в Іраку, а потім розсилав виборцям копії промови Блера на підтримку військового втручання. «Проблемою Блера було те, що він був ліберальним інтервентів без гальм», - говорить він зараз. - «Його амбіції були безмежні». Це, на думку Кемерона, призвело до серйозного дисбалансу у відносинах з Вашингтоном. «Блер був новим другом, який говорить все, що ти хочеш почути, замість того щоб бути кращим другом, який говорить те, що тобі потрібно почути». За словами Камерона, Британія повинна бути для США «чесним іншому, кращим другом».

Його власний світ переповнений новими друзями, спраглими підібратися ближче. Наприкінці цього місяця консерваторів завалили заявами з проханням присутності на передвиборному з'їзді партії. За останнє десятиліття більшість з цих щорічних зборів були пересічними заходами, на які приходили нечисленні гладкі чоловіки у формених піджаках із золотими гудзиками. «Успіх породжує успіх. Коли ми перебували у стані застою, до нас не приходив ніхто, крім самих непохитних політиків », - говорить Бізкіт колега Кемерона.

Які ж істини чесний друг міг би повідомити Кемерону серед існуючої лестощів та пустослів'я? Ось деякі ідеї:

 • Важливо перемогти, але те, що ти зробиш після перемоги, важливіше. «Ключовим періодом для нас, якщо ми виграємо, будуть перші два роки в уряді», - говорить Уіллеттс. - «Тільки добре проявивши себе в уряді, по-справжньому позбавляєшся від сумнівів».

 • Зараз ти на піку слави. Коли твоя популярність почне зменшуватися - а якщо ти добре керуєш, вона обов'язково почне зменшуватися - питання, які ти вважав вирішеними, повернуться, щоб переслідувати тебе. Візьмемо, приміром, класовість. Більшість британців зовсім спокійно ставляться до того, що ти і твої друзі-аристократи стоїте біля керма. Але якщо ви спробуєте проникнути в уряд, ваш пільговий період буде болісно коротким.

 • Твоя надзвичайна упевненість завжди була цінною якістю. У той час як Гордон Браун коливається, ти здаєшся рішучим і твердим. Але коли ти прийдеш до влади, тебе будуть розглядати вже не в протиставленні, а відокремлено. Не дивуйся, якщо чіткість твоїх цілей почнуть приймати за самовпевненість, а віру в свої сили - за зарозумілість.

 • Якщо все піде не так, є ще життя поза політикою.

Остання порада зайвий. Будучи самим рішучим і цілеспрямованим політиком, за всю історію Вестмінстера, він володіє неймовірним даром дивитися в майбутнє і поєднувати ділові амбіції з сімейним життям. «Справа в тому, що Девід не зациклений на політиці», - говорить виконавчий голова партії Фелдман. - «Якщо б раптом завтра все закінчилося, він зібрався б і взявся за що-небудь інше». Це чудова здатність, але в найближчому майбутньому ми навряд чи її перевіримо.

Резюме звіту № 101 про роботу Управління з технічної оцінки при парламенті Німеччини (УТО)

Майбутні тенденції в туризмі

Демографічний, соціоструктурних і соціокультурний розвиток завжди призводило до зміни попиту на туристичні послуги і ставило постачальників цих послуг перед необхідністю пристосовуватися до змін. Ця постійна необхідність значно посилилася і зросла в перші роки нового тисячоліття. Війна і туризм, природні катаклізми, що триває інтернаціоналізація туризму і викликає все більшу стурбованість старіння населення наочно продемонстрували приховану вразливість туризму як індустрії, побудованої на рекламі. Виживання туристичного сектора у вирішальній мірі залежить від визнання існування важливих тенденцій і завчасного їх обліку.

У даному контексті, УТО з ініціативи партійних робочих груп Комітету з туризму було уповноважене здійснити проект технічної оцінки «Майбутні тенденції в туризмі». Увага була зосереджена на наступних питаннях: «демографічні зміни», «розширення ЄС» і «безпека, кризи і загрози».

У даному звіті на підставі огляду і аналізу останніх социодемографических даних визначаються важливі тенденції, їх значення для туризму в Німеччині і розуміння їх населенням країни; розглядається вплив розширення ЄС на схід і те, яких тенденцій у сферах в'їзного і виїзного туризму країн - нових членів ЄС і Німеччині можна очікувати; описуються нинішні і майбутні потенційні загрози туризму та аналізуються можливості поліпшення управління інформацією, заходів попередження та боротьби з кризовими ситуаціями.

ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Туризм як ніяка інша галузь економіки тісно пов'язана з соціальними і природними умовами. Один фактор довгострокового розвитку суспільства очевидний - поточний і прогнозований демографічний зсув. У системі туризму соціодемографічний зрушення - зокрема прогресуюче старіння населення - призведе до довгострокових змін, особливо у плані попиту.

У світових масштабах населення Землі продовжить уведічіваться. Зростання доведеться в основному на країни, що розвиваються, таким чином, дохід на душу населення не підвищиться, незважаючи на глобальний економічний прогрес. Навпаки, в розвинених державах - особливо в Німеччині - демографічний зсув приймає іншу форму. Хоча кількість населення в найближчі 10-20 років зміниться незначно (і воно швидше зменшиться, ніж збільшиться), постійне зниження рівня народжуваності і одночасне зростання тривалості життя ведуть до відчутних змін у віковій структурі населення. Згідно з даними 10-го координованого демографічного прогнозу, в 2001 році 20,9% населення Німеччини складуть люди молодше 20 років, 24,1% - люди старші 60 років. До 2050 року тільки 16,1% населення буде молодше 20 років, у порівнянні з 36,7% у віці 60 років і старше. Надмірне старіння суспільства призведе до зростання цін на послуги охорони здоров'я та сестринського догляду. Також можна передбачати те, що так званий договір між поколіннями більше не буде здатний забезпечувати виплату пенсій за віком, так як кількість працездатного населення постійно зменшується.

Дискреційного доходу, РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Більш ранній вихід на пенсію, скорочення пенсійних внесків, збільшення тривалості життя і що випливає звідси продовження пенсійного періоду є причинами вже серйозної загрози системам соціального захисту. Демографічно обумовлене скорочення працездатного населення загрожує подальшим зменшенням доступних податкових надходжень. Якщо нинішня ситуація не зміниться, то майбутнім поколінням доведеться платити більш високі податки, ніж живуть зараз. Подібна проблема спостерігається і в медичному страхуванні. У даній сфері у відповідь на вищевказані тенденції, можливо, будуть розроблені додаткові приватні пенсійні плани. Зворотний перенесення відповідальності за літніх і хворих людей на приватні домоволодіння є цілком імовірним способом вирішення демографічно обумовленої проблеми. Однак, незалежно від того, яка з численних запропонованих реформ буде здійснено, на дискреційних доходи це відіб'ється негативно.

Так чи інакше, в осяжному майбутньому реального зростання дискреційних доходів очікувати не доводиться. Дане твердження засноване головним чином на незмінності високого рівня безробіття і кількості не має доходу населення, високих приватних і суспільних витрат, викликаних старінням населення, а також великий податкової та страхової навантаження.

За останні роки форми зайнятості та оплачуваної праці стали більш різноманітними (часткова зайнятість, робота у двох чи трьох місцях, тимчасові роботи, дистанційна робота, повна або часткова самостійна зайнятість). Система повної зайнятості, ймовірно, продовжить втрачати популярність, а тимчасові роботи та нестандартні форми працевлаштування будуть її купувати. Замість суворої кар'єрних сходів у все більшої кількості людей протягом життя будуть спостерігатися періоди безробіття, змінювані періодами повної або часткової зайнятості. «Мозаїчні" резюме будуть сприйматися нормально. У результаті виникне неоднорідність моделей роботи та способу життя з наслідками, що випливають звідси наслідками для вільного часу протягом дня, тижня, року і всього життя.

Збільшення кількості вільного часу, який був очевидним аж до 1990-х рр.., Також зупинився, і тенденція щодо робочого часу (зростання кількості робочих годин, збільшення числа людей, що працюють за кількома спеціальностями), швидше за все, призведе до скорочення вільного часу. Зростає невідповідність у розподілі часу і грошей. Як результат, у довгостроковій перспективі виникає очевидне структурне зрушення - зростаюча поляризація і поділ населення на дві групи: люди з високими доходами і заможні люди, що мають мало вільного часу, з одного боку, і небагаті люди з відносно великою кількістю вільного часу, з іншого.

Дані тенденції нададуть на обсяг подорожей менший вплив, ніж на їх природу (частоту, тривалість, напрями, суміщення подорожей, що здійснюються в приватному і робочому порядку). Це може принести значну вигоду тим туроператорам, які здатні знайти персональний підхід до кожного клієнта і задовольнити все більш специфічні його потреби, зробивши свою пропозицію зручним і економним за часом. Це створює позитивні перспективи для організованого туризму, незважаючи на численні прогнози його занепаду.

Припинення зростання або навіть зменшення кількості днів відпустки також надає можливість для внутрішнього туризму. Потенціал зростання внутрішнього туризму особливо сильний у сфері додаткових відпусток. Оскільки додаткова відпустка більш короткий, люди вибирають більш близькі місця відпочинку. Частий час і гроші, призначені для щорічної відпустки, витрачаються на закордонні поїздки, і провести другий чи третій відпустку в році стає можливим тільки у своїй країні.

ЛІТНІ ЛЮДИ: надія туризму?

Згідно спостерігається соціодемографічний тенденції, літнє населення як сегмент туристичної індустрії Німеччини виросте. Більш широкий погляд на ситуацію і розгляд того, з яких країн (особливо європейських) можливий приплив туристів до Німеччини, вказує на наявність потенціалу довгострокового зміни в мінливій віковій структурі населення. Обумовлений потенціал туризму літнього населення буде набувати все більшого значення, якщо збільшення тривалості життя перевищить зростання кількості робочого часу протягом життя, що як мінімум не викличе скорочення пенсійного періоду. Поліпшення стану здоров'я літніх людей і більше технічне і організаційне зручність подорожей здатне допомогти активізувати до 2050 року очікуваний демографічно обумовлений туристичний потенціал. Зокрема, однією з причин вважати, що літнє населення продовжить залишатися основним джерелом зростання туризму в доступному для огляду майбутньому, є те, що більшість людей, що належать до даного сегменту ринку туристичних послуг, знаходяться в стабільному фінансовому становищі, представляючи собою значні ресурси купівельної здатності, доступні для туризму. Після виходу на пенсію кількість вільного часу також значно збільшується. Літні люди цінують подорожі як спосіб підтримки гарної фізичної та розумової форми і участі в соціальному житті. Досить імовірно, що в майбутньому вони будуть вкладати кошти в підтримку звичного способу життя. Це може призвести до зростання інтенсивності подорожей, яка все ще перебуває на рівні нижче середнього.

Питання про те, коли і яким чином сьогоднішні уподобання та досвід подорожей нинішніх молодий і середньої вікових груп вплине на їх туристичні переваги з їх переходом у старшу групу, залишається ключовим для майбутнього туризму Німеччини. Б ó льшая фізична та розумова мобільність і краще володіння іноземними мовами майбутніх літніх людей знімуть існуючі бар'єри і зроблять більш привабливими різні туристичні напрямки у Європі. Більший досвід подорожей і кращу освіту даних вікових груп можуть призвести до посилення тенденції до подорожей на далекі відстані. Це може піддати туризм у Німеччині певному ризику.

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ДИЗАЙНУ І ЗБУТУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Дизайн та збут туристичних послуг повинен бути адаптований до факту старіння покупців, і разом з очікуваним збільшенням частоти подорожей, що здійснюються в даній віковій групі, може мати позитивний ефект на туризм серед літнього населення. Не варто, однак, забувати і про те, що поряд зі старінням населення збільшується і кількість людей, що мають проблеми зі здоров'ям. Збільшення частки немолодого населення в загальному його кількості буде супроводжуватися зростанням числа хронічно хворих. У результаті зростання кількості людей похилого віку та вартості лікування та догляду за хворими понад молоді представники літнього населення будуть змушені витрачати все більше часу (і грошей) на підтримку своїх батьків. Пропозиції, які поєднують туристичні послуги та послуги з догляду, які враховують потреби родичів хронічно хворих або людей, які мають проблеми зі здоров'ям, на ринку туристичних послуг все ще є рідкістю.

У сфері туристичних послуг, що надаються громадянам похилого віку штату, також спостерігається тенденція до поділу на два сегменти: туристи, які бажають отримати нові враження і витрачають на це великі суми, і обмежені в засобах люди, охочі, тим не менш, подорожувати. Відповідно, туристична індустрія буде змушена розробити окремі пропозиції, спрямовані на представників кожної з двох цільових груп, в більшій кількості, ніж це робиться зараз. Зокрема, важливою є менш забезпечена група, кількісний склад якої не дозволяє ставитися до неї зневажливо. У майбутньому маркетинг слід все більш пристосовувати до потреб і побажань старшого населення. Для того щоб успішно працювати з даною, досить неоднорідною цільовою групою, необхідне глибоке знання дуже різної мотивації і способу життя, що ще належить дослідити.

У цілому, попередня оцінка розвитку туризму серед літніх людей дуже невизначена. У той час як чисельність і частку літніх людей у структурі населення в найближчі десятиліття і можна передбачити щодо точно, неясно, однак, чи зміняться, і якщо так, то як, їх переваги в плані подорожей (частота та напрями). Також під питанням залишаються зміни населення в середньостроковому періоді. Мотиви, ставлення та поведінку старшого покоління продовжують залишатися маловивченими, так само як і їхнє матеріальне становище.

РОЗШИРЕННЯ ЄВРОСОЮЗУ

Важливість нових членів ЄС (Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Мальти, Кіпру і - з 2007 року - Румунії та Болгарії) як країн походження туристів, які в'їжджають до Німеччини, та напрямків для виїжджаючих за кордон німецьких туристів в найближчі роки буде зростати. До кінця десятиліття цілком імовірне продовження зростання економіки восьми східно-європейських держав. Очікується, що їх реальний економічний ріст до 2010 року вдвічі перевищить зростання економік країн-старих членів ЄС. Випливає звідси зростання доходів населення також благотворно позначиться як на внутрішньому, так і на міжнародному туризмі цих країн. У найближчі роки очікується значне зростання іноземного попиту на туристичні послуги.

Так як більшість східних держав-членів ЄС перебувають близько від Німеччини, туризм в Німеччині випробує на собі значно більший вплив, ніж в інших країнах. Інтернаціоналізація ринку туристичних послуг тут продовжиться, створюючи можливості як для в'їзного, так і для виїзного туризму.

НІМЕЧЧИНА як туристичного напрямку

Різні сучасні прогнози в галузі туризму показують, що розширення ЄС відкриває особливо великий потенціал для Німеччини. У найближчі роки Німеччина, у порівнянні з іншими західноєвропейськими державами, могла б зайняти досить значну частку ринку в'їзного туризму, оскільки і старі країни ЄС з реальним щорічним зростанням доходів від міжнародного туризму в 5,5%, і нові його члени з 6,3% відстають від передбаченого для Німеччини зростання в 7,0% (прогнози Всесвітньої Ради з подорожей та туризму (WTTC). Однак, незважаючи на передвіщений активне зростання витрат, що здійснюються в Німеччині іноземними туристами, це надасть мінімальний ефект на підсумкове значення грошових надходжень від попиту на послуги внутрішнього туризму.

Інший прогноз (WTTOUR) пророкує Німеччини менші темпи зростання, але в цілому збігається з вищенаведеним. Згідно з даними прогнозу, зростання витрат туристів в Німеччині і нових східних членах ЄС в найближчі роки майже вдвічі перевищить зростання ВВП. Реальний щорічне зростання витрат туристів під час відпочинку за кордоном оцінюється для Польщі і Чехії в період з 2001 по 2010 рр.. в 10,3% і 12,3% відповідно. Від таких високих рівнів зростання більше всіх виграє Німеччина і зможе зміцнити свої позиції на ринку міжнародного туризму.

Незалежно від очікуваного рівня зростання, обидва прогнози приходять до висновку, що в середньостроковому періоді індустрія туризму Німеччини досить ймовірно отримає вигоду з розширення ЄС на схід в порівнянні з туристичним сектором економіки інших старих членів Євросоюзу.

У 2003 році туристи з восьми східних членів ЄС приїжджали до Німеччини 5,2 мільйона раз не менше ніж на одну добу; більшість з візитів тривало до чотирьох діб. Найбільша кількість населення серед держав-сусідів мають Польща і Чехія, і Німеччина є для них основним напрямком, займаючи в них 35% і 19% ринку відповідно. Очікується, що швидко зростаюча купівельна спроможність громадян держав-нових членів ЄС позитивно позначиться на відпускний туризм в цих країнах.

Ділові поїздки до Німеччини вже є важливою частиною подорожей жителів східних країн-членів ЄС. Привабливі пропозиції для учасників торгових ярмарків могли б далі продовжувати далі розвиток даного сегменту ділових поїздок і в той же час зміцнити позицію Німеччини в якості місця проведення міжнародних торгових ярмарків у Європі. Це могло б також надати позитивний вплив на в'їзний відпускної туризм.

Від 20% до 30% короткострокових візитів до Німеччини є відвідуванням друзів і родичів, тому проживають такі туристи в приватному секторі. В інших випадках туристи шукають квартири, кемпінги або готелі нижчої і середньої цінової категорії, що, ймовірно, буде спостерігатися і в найближчі роки. Готелі, що знаходяться поза центрів міст, могли б отримати з даної ситуації вигоду, особливо у випадках екскурсійних турів. Однак відносно малим в економічному і міжнародному плані готелям і пансіонатам в основному досить складно проникнути в туристичний сегмент ринку. Одним з рішень даної проблеми малих і середніх готелів могло б бути посилення регіонального та надрегиональном співробітництва, а також подальші дії у напрямку туристичної доданої вартості, зокрема з тим, щоб отримати зовнішній економічний ефект від розміру та об'єднання.

У цілому, конкурентна перевага вітчизняної туристичної індустрії могло б бути реалізовано (краще), якщо б спотворення конкуренції за рахунок туристичного сектора економіки Німеччини (наприклад, внаслідок податкового або адміністративного регулювання) могли б бути усунені шляхом гармонізації. Також важливо встановити туристичні напрямки з унікальними особливостями і використовувати скромні державні кошти для ефективної реклами туризму із залученням уваги до регіонів з високим туристичним потенціалом.

НОВІ КРАЇНИ ЄС ЯК ТУРИСТИЧНІ НАПРЯМКИ

Нові країни Євросоюзу мають гарні можливості для розвитку туризму через низького цінового рівня. Це дає їм найбільшу перевагу над традиційно відвідуваними країнами. Принаймні, в короткостроковому періоді нові члени ЄС також виграють від великого суспільного інтересу та широкого висвітлення в пресі, що викликає і посилює інтерес до їх відвідування. Згідно з прогнозами WTTC, в період з 2004 по 2014 рр.. прибуток від в'їзного туризму в країни-нові члени ЄС буде збільшуватися в середньому на 6,3% на рік. Прогноз WTTOUR призводить трохи менші цифри. Тим не менш, обидва дослідження показують, що рівень в'їзного туризму у всіх нових східних членах ЄС буде зростати.

Ще однією причиною даного зростання є те, що багато туристи знають про ці країни дуже мало. Інтерес до подорожей в даних країнах також дуже сильний. З цієї та інших причин (кількість населення, рівень доходів, частота відвідувань, місцезнаходження) Німеччина є надзвичайно важливим місцем походження туристів, які відвідують всі нові країни Євросоюзу. Прогнозується збільшення кількості туристів, особливо з Німеччини, в ці країни.

Нові члени ЄС є цікавими і недорогими напрямками, хоча все ще і маловідомими. Для того щоб викликати і посилити інтерес серед туристів, які подорожують по цих країнах як для відпочинку, так і по роботі, туроператори цих країн повинні будуть посилити маркетингові заходи з розширення популярності, об'єднанню маркетингових ресурсів та зростання професіоналізму роботи в Інтернеті. Розвиток даних нових ринків вимагає як від туроператорів, так і від туристичних місць східних членів ЄС більш активних маркетингових дій, а також перебудови туристичних пропозицій вітчизняних турагентів.

Встановлені напрямки відпускного туризму (Балтика, Балатон в Угорщині, Високі Татри, словенські Альпи) у майбутньому можуть стати особливо привабливими туристичними напрямками. Вони є альтернативою стандартним європейським туристичними маршрутами, особливо для тих німецьких туристів, які внаслідок обмеженості доходів змушені економити. Збільшення кількості послуг, що надаються недорогими авіакомпаніями, веде до того, що в найближчі роки міста Східної Європи, в які здійснюються прямі авіарейси, зіткнуться з напливом туристів з Німеччини. Це також вплине і на внутрішній ринок міського туризму, так як в економічно нелегкі для туристів часи східноєвропейське напрямок буде мати значну перевагу. Сільський туризм, навпаки, в найближчі роки в багатьох регіонах буде розвиватися повільно, незважаючи на проведені ЄС заходи щодо стимулювання інвестицій в дану сферу. Основними причинами цього є недостатній розвиток туристичної, а також слабкий розвиток і старіння транспортної інфраструктур.

Хороші перспективи має оздоровчий туризм, особливо в Чехії, Словаччині та Угорщині; дуже низькі ціни і прийняття на себе витрат на медичне обслуговування та реабілітацію в східних країнах-членах ЄС, передбачене концепцією єдиного ринку, можливо, призведе до значного зростання попиту і постійного потоку туристів з Німеччини.

Значне економічне зростання, очікуваний в нових членах ЄС, матиме позитивний вплив на ринок ділового туризму. За оцінками WTTC, середнє щорічне зростання у цих країнах в період з 2004 по 2014 рр.. складе трохи менше 5%. Багато німецьких компанії переміщаються в східні країни ЄС, створюючи нові економічні зв'язки і зони активності для турагентств, що спеціалізуються на даних країнах або регіонах.

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ, РИЗИКУ І КРИЗ В ТУРИЗМІ

Війни та збройні конфлікти, міжнародний тероризм, нові хвороби та епідемії, зростання кількості стихійних лих та екстремальних погодних умов призвели до підвищення уваги до потреби в безпеці. Логічно припустити, що нові загрози безпеці і кризи придбають більший масштаб внаслідок зростаючого переходу воєн на державному рівні в етнічні і релігійні збройні конфлікти, надзвичайно швидкого глобального поширення епідемій, а також все більшою частотності екстремальних погодних умов в усіх регіонах планети і зростання наноситься ними шкоди. Питання безпеки і туристичних ризиків, таким чином, стають все більш нагальними для майбутнього даної сфери. На сьогоднішній день у всіх туристичних цільових групах очевидна необхідність безпеки, що передбачає широке коло потреб: свободу від загрози війни, тероризму, епідемій і стихійних лих, надійне позитивне соціоекономічні розвиток, прагнення до взаєморозуміння і порядку.

У той же час ми знову і знову бачимо, що після певної події (кризи) усвідомлення небезпеки у бажаючих мандрувати швидко слабшає. Дослідження свідчать, наприклад, про те, що більш ранні стихійні лиха і кризи мало вплинули на туристичний сезон 2005 року. У нинішньому році тільки 1% респондентів збираються поїхати в інше місце, ніж спочатку вибране, 1% скасовують поїздки з-за цунамі, що сталося в південно-східній Азії, 3% ще не визначилися, а 95% не змінюють своїх планів на відпустку.

Туризм в цілому відносно швидко відновлюється після будь-якої кризи, особливо після разових подій і стихійних лих. Але навіть у такому випадку залишається відкритим питання про те, що очікує туристичну індустрію в майбутньому, якщо небезпечні явища почастішають і наслідки їх посиляться.

ПОГОДНІ, КЛІМАТИЧНІ І ПРИРОДНІ УМОВИ

Поряд з ураганами, однією з найбільш частих причин руйнувань і збитків серед природних катаклізмів є повені. У період з 1998 по 2003 рр.. близько 800 тисяч людей у світі загинуло в результаті стихійних лих. Цунамі, що сталася 26 грудня 2004 року в південно-східній Азії, показало, наскільки руйнівну й непередбачувану силу може мати природа. Зміна клімату - джерело критичних змін ландшафту і навколишнього середовища (наприклад, опустелювання) - є основним двигуном непередбачуваних природних катаклізмів і стихійних лих. Міжнародна база даних стихійних лих демонструє, що цей взаємозв'язок не можна заперечувати. У базі даних спостерігається зростання кількості ураганів, повеней, землетрусів, вивержень вулканів та епідемій. Особливо очевидними є такі тенденції:

зростає частота і інтенсивність випадків екстремальних погодних умов;

екстремальні кліматичні і погодні явища і стихійні лиха є повсюдними, їх регіональний вплив зростає;

спостерігається явне збільшення матеріального і нематеріального збитку;

стихійні лиха зачіпають як центральні регіони, так і периферію, сільську місцевість і міські населені пункти;

на регіональному та місцевому рівні спостерігається нестача води, продуктів харчування та енергії.

Багато фахівців вважають, що глобальна зміна клімату та її наслідки для погоди і навколишнього середовища перетворяться на серйозну небезпеку, якщо найближчим часом не вживе довгострокові заходи.

Туризм є однією з галузей, що випробовують на собі найбільш сильний вплив змін клімату та стихійних лих, зокрема тому, що останні викликають різнорівневі зміни в системі «більш бажаних» і «менш бажаних» туристичних зон. Обговорення та прийняття заходів у туристичній індустрії не повинні зводитися до пристосовницьких стратегіям. Необхідно застосування і превентивних стратегій, які допомогли б скоротити масштаби і темпи змін клімату та навколишнього середовища. Туризм, як одне з джерел антропогенного парникового ефекту, повинен зробити свій вагомий внесок в рішення даної проблеми задля власної користі.

ТЕРОРИЗМ І НАСИЛЬСТВО

Там, де раніше нападу і захоплення транспортних засобів торкалися лише окремих туристів, зараз ми спостерігаємо тероризм, спрямований на туристичні зони. Терористи використовують туристичні систему для того, щоб за допомогою вражаючих атак на туристів і об'єкти туристичної інфраструктури привернути до себе всесвітнє увагу ЗМІ. У результаті туристи починають уникати даних напрямів, що знову негативно позначається на сфері туризму. Найбільший вплив на туристичний попит надають теракти, безпосередньою метою або жертвами якого стають туристи і місцеві жителі. Сучасна ситуація характеризується наступними особливостями:

загрози безпеки стають більш різноманітними, масштабними і частими;

спостерігається очевидне збільшення матеріального і нематеріального збитку;

насильство з'являється на державному та міжнародному рівні у формі ворожості по відношенню до іноземців, нападів на них, терактів і захоплення заручників;

об'єктами терактів є найбільші міста, туристичні центри та об'єкти туристичної інфраструктури, а також безпосередньо туристи;

загрози безпеки повсюдні і регіонально непередбачувані.

Важливість безпеки подорожей для туристів зростає - від рішення купувати чи ні транзитний квиток до очікувань туристів щодо того, що туроператори і місцеві керівники об'єктами туристичного бізнесу візьмуть на себе відповідальність за безпеку, життя та здоров'я туристів.

Проте важливість забезпечення безпеки відпочинку клієнта все ще недооцінюється. Фахівці сходяться на думці, що сприйняття туристом ризику і безпеки істотно впливає на імідж туристичного напрямку і загальну задоволеність, хоч і на досить різною мірою.

Конкретний і об'єктивно доступний високий рівень безпеки не кожному етапі подорожі і доступна інформація є вирішальними у поліпшенні фактичної (об'єктивної) безпеки та позитивно впливають на суб'єктивне сприйняття туристом захищеності і безпеки.

ЕПІДЕМІЇ І РИЗИК ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

У результаті збільшення числа поїздок у віддалені країни з іншими кліматичними та гігієнічними умовами, туристи знаходяться під загрозою великої кількості захворювань. У багатьох так званих країнах, що розвиваються, багато хто з яких є туристичними напрямками, причиною 50% всіх смертей є інфекційні захворювання. Чим вище мобільність людей, наприклад, в результаті туристичних пересувань, тим швидше розповсюджуються наслідки. У найгіршому випадку в результаті локального туристичного кризи може відбутися швидке глобальне поширення вірусу, як відбулося на початку 2003 року з вірусом атипової пневмонії. У загальній картині можна виділити наступні особливості:

спостерігається зростаюча нерівність рівня доходів і умов життя, малозабезпечені регіони і групи населення непропорційно страждають від хвороб;

зростання бідності, кількості населення та кількості випадків захворювання взаємно посилюються;

нові та існуючі інфекційні захворювання з'являються повсюдно, частіше і поширюються швидше;

державні та приватні витрати на запобігання хвороб та подолання наслідків захворювань збільшуються.

Хоча туристам на всій території Німеччини пропонується кваліфікована допомога лікарів та фахівців з тропічної медицини в разі поїздки в регіони з високим рівнем епідеміологічного ризику, система охорони здоров'я, якою б ефективною вона не була, не здатна замінити особисту відповідальність туриста.

ІНФОРМУВАННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ

У сприйнятті ризику усіма учасниками туристичної діяльності досі домінував тероризм і акти насильства, однак поява в майбутньому інших небезпечних тенденцій призведе до більш повного розуміння туристичної безпеки.

У результаті інформування про небезпеку в майбутньому набуде нових, більш різноманітні функції. Слід звернути увагу на освітню функцію у значенні попередження небезпеки та повідомлення про управління даної небезпекою. Це відноситься до дорожніх радам і попередженням з боку громадських органів за допомогою ЗМІ, споживчих мереж, путівників, рад безпосередньо туристам, інформаційних служб туроператорів та туристичних страхових компаній. Однак подібного роду інформування про небезпеку має отримати вищий авторитет всупереч місцевим інтересам та інтересам маркетингу. До цих пір інформування про небезпеку було не здатне передати позитивну інформацію, представляючи б ó більшу безпеку як вигоду, а не обмеження для туриста. Однією з головних причин цього є той факт, що до цих пір було неможливо адекватно оцінити багато небезпек, а вони не є об'єктивною частиною корпоративної комунікації. Проте цілком імовірно, що в майбутньому інформування про небезпеку зможе проявити унікальну особливість, здатну поліпшити або створити ринкові можливості. Необхідною умовою для цього є наявність удосконалених систем раннього оповіщення та їх методичне розповсюдження і використання.

ЗАПОБІГАННЯ КРИЗ та управління кризовими ситуаціями

Незважаючи на серйозні початкові зусилля з організації раннього інформування про ризик для туристів, найбільші туроператори до цих пір займаються в основному лише (реакційним) управлінням кризовими ситуаціями. Пошуку глибинних причин кризи, навпаки, не приділяється практично ніякої уваги. Визначення кризових ситуацій та керування ними в авіації в основному спрямовано на запобігання безпосередньої небезпеки і терористичних актів. Авіакомпанії істотно переглянули свої концепції безпеки частково через подій 11 вересня 2001 року. Нові методики забезпечення безпеки засновані на превентивних заходах, від посилених перевірок в аеропорту до заходів безпеки на борту літака. Основою даних заходів є або ініціативи самих авіакомпаній, або застосування державних та міжнародних нормативних документів. Готельний та ресторанний бізнес все ще перебуває на початковій стадії попередження ризикованих ситуацій. Готельні оператори відповідають на нові випадки ризику поліпшеними технологіями забезпечення безпеки, вибором місця розташування та управлінням ситуаціями ризику. Більшість найбільших готелів або готельних мереж призначили начальників охорони і співпрацюють з компаніями щодо забезпечення технологій захисту. Зарубіжні мережі готелів також користуються послугами консультантів з кризових ситуацій та фірмами щодо забезпечення безпеки. Однак у даній діяльності все ще недостатньо структурованої системи факторів ризику. Також існують обмеження у захисті туристів та об'єктів туристичної інфраструктури, наприклад, у тих випадках, коли вимоги безпеки обмежують зручність відпускного відпочинку, а разом з тим і знижують цінність отриманих вражень.

Туристична індустрія намагається на різних рівнях реагувати на вищевказані тенденції ризику. Одним з центрів уваги Федерального уряду Німеччини є забезпечення безпеки повітряних подорожей. 19 січня 2003 Європейський союз видав постанову про вищий ступінь уніфікації стандартів безпеки на рівні європейських держав. Дана постанова також вимагає, щоб всі країни-учасниці ЄС розробили систему забезпечення якості та державні програми забезпечення безпеки авіаперевезень. Нинішній план дій, який застосовується урядами країн великої вісімки, також спрямований на посилення безпеки міжнародних повітряних подорожей і визначає різні заходи безпеки (наприклад, безпека проїзних документів, поліпшена система розповсюдження інформації, зниження небезпеки від портативного протиповітряного зброї). Країни-учасниці великої вісімки будуть також допомагати державам, що розвиваються у впровадженні даних заходів. Увага туристичної сфери Німеччини спрямоване не тільки на безпеку туристів за кордоном, але також і на забезпечення безпеки популярних туристичних місць і головних подій у Німеччині, наприклад, Чемпіонату світу з футболу 2006 року. Як показує приклад Олімпіади 2004 року в Афінах, необхідно приймати всебічні і дорогі заходи забезпечення безпеки, захищаючи при цьому цивільні права населення.

Зростання небезпеки у сфері туризму - ризик для туристів у формі можливих терактів, епідемій, стихійних лих - не викликали пропозиції туристичними страховими компаніями абсолютно нових послуг. Проте можна спостерігати певні зміни необхідності страхових полісів; індивідуальні туроператори зміцнюють контакти з клієнтами, повідомляючи їм інформацію про можливий ризик (переважно бізнесменам) і надаючи незалежну оцінку можливих ризиків у країні призначення.

НАУКА І МАЙБУТНЄ ТУРИЗМУ

Три основні теми даного звіту піднімають численні галузі дослідження, що представляють важливість і вимагають більш ретельного вивчення. Наприклад, міждисциплінарні підходи здатні періодично відстежувати і аналізувати демографічні зміни, беручи до уваги такі аспекти туризму як розвиток мотивації до туризму і поведінку в різних вікових групах. Такий моніторинг, який міг би включати в себе план дій для майбутнього накопичення капіталу і тенденцій в плані доходів, своєчасно визначав би социодемографические тенденції і надавав би кращу інформаційну базу для вирішення нових проблем. В очікуванні зростання туризму внаслідок розширення ЄС можна дослідити його наслідки в діалозі між політикою і наукою, наприклад, чи можливо, і якщо так, то яким чином, створити систему умов для інтенсифікації в'їзного туризму в Німеччині. Також дослідження ризиків і їх наслідків має допомагати аналізу та оцінці майбутнього туризму в світлі можливої ​​структурної глобальної напруженості, наслідків кліматичних змін та зростання епідемічних захворювань. Плани дій, а також вивчення історичних і емпіричних прикладів здатні зробити внесок у поліпшення обміну інформацією про ризики і розвиток превентивних систем раннього оповіщення про ризики і кризи в туризмі.

У цілому, дослідження спрямоване на вихід за межі простої екстраполяції тенденцій і на просування у напрямку розвитку методів і прийомів, які можуть бути використані для кращого аналізу майбутніх тенденцій і обміну ними найбільш практичними способами. Це завдання настільки ж висока, як і важлива. У цій доповіді розглядаються і обговорюються деякі приклади областей та питань дослідження.

ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО КОМЕНТАР

Практична частина даної роботи є переклад текстів Class Act і Summary of TAB working report No .101 з англійської мови на російську. Для пересічного читача тексти становлять великий інтерес в силу своєї пізнавальності. Перший присвячено розгляду особистості британського політика Девіда Кемерона, другий - аналізу очікуваних тенденцій в туризмі Німеччини. Для перекладача інтерес полягає в подоланні певних труднощів і створення адекватного тексту мовою перекладу з охороною особливостей стилю оригіналу. Стиль статей публіцистичний, однак між ними є деякі відмінності, що також враховувалося при перекладі. При аналізі перекладу в першу чергу слід розглянути застосовані способи перекладу запозичень; також слід звернути увагу і на інші випадки, що викликали труднощі при виконанні даного завдання.

Тексти оригіналу насичені словами, запозиченими з інших мов. Багато хто з цих запозичень прийшли в англійську мову давно і мають конкретні варіанти перекладу на російську мову.

Cameron remains an enigma. - Кемерон залишається загадкою.

The tsunami of 26 December 2004 in south-east Asia showed again what devastating and unpredictable force nature can unleash. - Цунамі, що трапилося 26 грудня 2004 в південно - східній Азії, показало, наскільки руйнівну і непередбачену силу може мати природа.

She has an eclectic bunch of friends, the sorts of people who David wouldn `t have met without her, and she humanizes him. - Вона має еклектичний коло друзів, таких людей, яких Девід ніколи НЕ зустрів б без неї, і вона облагороджує його.

This growth will be primarily in developing countries, so that per capita income will not increase despite global economic progress. - Зростання доведеться в основному на розвиваються країни, таким чином, дохід на душу населення НЕ підвищиться, незважаючи на глобальний економічний прогрес.

У деяких випадках у тексті оригіналу зустрічалися псевдоінтернаціоналізми, або хибні друзі перекладача, які вимагали великої обережності при перекладі.

From the outset, Cameron conducted himself with the confidence of a veteran. - З самого початку Кемерон демонстрував впевненість бувалого солдата.

While the number and relative weight of senior citizens in the population structure can be predicted with relative certainty for the next few decades ... - У то час як чисельність і частку літніх людей в структурі населення в найближчі десятиліття і можна передбачити щодо точно, ...

The Tories are the traditional party of privilege, Labour the champions of the working class. - Торі вважаються партією привілейованих шарів, лейбористи - захисниками робочого класу.

The tourist industry is more than almost any other industry linked to its social and natural contexts. - Туризм як ніяка інша галузь економіки тісно пов'язана з соціальними і природними умовами.

У ряді випадків переклад вимагав зміни числа іменників з єдиного на множину і навпаки.

... And for anyone who recalls the old antipathies between Britain `s lower orders and posh blokes like Cameron - and he is very posh, ... - ... якщо хто-небудь був очевидцем антагонізму між британськими політиками нижчого порядку і аристократами типу Кемерона - а він дійсно аристократ, ...

In order to address the very heterogeneous target group of senior citizens successfully, thorough knowledge of their very differentiated motivations and lifestyles is needed, and this still needs to be gathered. - Для того щоб успішно працювати з даною, досить неоднорідною цільовою групою, необхідне глибоке знання дуже різної мотивації і способу життя, що ще належить дослідити.

Hotel operators are responding to new risks mainly with improved security technology, choice of location and risk management. - Готельні оператори відповідають на нові випадки ризику поліпшеними технологіями забезпечення безпеки, вибором місця розташування та управлінням ситуаціями ризику.

Natural disasters are affecting both the centres and the peripheries, rural areas and urban population centres. - Стихійні лиха зачіпають як центральні регіони, так і периферію, сільську місцевість і міські населені пункти.

Однослівні переклад деяких слів виявився неможливим; в таких випадках було необхідно вдатися до прийому додавання.

While across the Atlantic the presidential contenders flaunt their personal stories, parade their families and brandish their scars, the Conservatives trust that buttoned - up Brits care less about such things. - У той час як по той бік Атлантики кандидати в президенти розповідають історії з особистого життя, виставляють напоказ свої сім'ї і хваляться шрамами, консерватори вважають, що стримані британці більш байдужі до таких речей.

At his Bullingdon debut, Worth, wearing the distinctive tailcoat with ivory lapels that is required for all Bullingdon functions, caught a boat to Cliveden, a stately home turned luxury hotel. - На своєму першому зібранні клубу Уорс, одягнений в особливий фрак з лацканами кольору слонової кістки, обов'язковий на всіх заходах Буддінгдона, сів у човен до Клівдена, старовинного особняка, перетвореного на розкішний готель.

But Margaret Thatcher, a radical Conservative, kicked against the establishment that tried to block her ascent; her policies appealed to aspirational working - class voters. - Але Маргарет Тетчер, радикальний консерватор, протестувала проти правлячих кіл, які намагалися перешкодити її просуванню; її курс привертав виборців з робочого середовища.

Much of Cameron `s strength derives from self - belief: not the fragile veneer of assurance acquired or affected by most politicians but a deep - down certainty that protects them from dark nights of the soul. - Велика частина сили Кемерона відбувається з впевненості в собі, але не з тієї показушною самовпевненості, якої має (або прикидається в цьому) більшість політиків, а з глибокої душевної впевненості, що захищає його душу від темних ночей.

The increase in leisure which was apparent up to the 90 s has also stopped, and the trend in working hours (longer working hours, greater proportion of multiple jobs) makes it more likely that leisure will decrease. - Збільшення кількості вільного часу, який був очевидним аж до 1990-х рр.., Також зупинився, і тенденція щодо робочого часу (зростання кількості робочих годин, збільшення числа людей, що працюють за кількома спеціальностями), швидше за все, призведе до скорочення вільного часу.

His interlocutors don `t feel patronized - they sense that he understands them and cares about what they care about. - Його співрозмовники не відчувають зарозумілого поблажливість; вони відчувають, що він розуміє їх і дбає про те саме, про що дбають вони.

В останньому випадку спостерігається також заміна частин мови: дієприкметник замінюється іменником з визначенням.

У перекладі є і випадок трансформації, зворотної додаванню - опущення елемента фрази.

Le tout Loughborough has turned out to meet another Dave, a politician seeking the highest office in Britain. - Лафборо зустрічає іншого Дейва - політика, який мав намір зайняти вищий пост в Великобританії.

Включення виділеного елемента в текст перекладу в початковому вигляді небажано, тому що велика ймовірність того, що це викличе утруднення розуміння перекладу читачем. Назва міста у значенні сукупності всіх його жителів успішно виконує функцію опускається елемента без втрати сенсу.

Необхідність природності звучання фрази у перекладі може вимагати застосування антонімічного перекладу з вживанням заперечення.

If current conditions persist, future generations will pay higher contributions while working that current generations do. - Якщо нинішня ситуація не зміниться, то майбутнім поколінням доведеться платити більш високі податки, ніж живуть зараз.

Специфіка вживання конструкцій з запереченням в різних мовах може викликати граматико-синтаксичне перетворення фрази; відбувається зміна порядку слів і заміна частин мови.

In any event, no real growth is likely in discretionary income in the foreseeable future. - Так чи інакше, в осяжному майбутньому реального зростання дискреційних доходів очікувати не доводиться.

Особливості сполучуваності слів у російській мові не допускають деяких характерних для англійської мови способів побудови словосполучень. У таких випадках потрібна перебудова фраз у відповідності з правилами мови перекладу.

David Cameron, leader of the Conservative Party and (barring a dramatic reversal in the polls) Britain `s Prime Minister - in - waiting, is wary of appearing hubristic. - Девід Кемерон, лідер Консервативної партії і (якщо результати виборів не виявляться протилежними передбачуваним) очікуваний прем'єр-міністр Великобританії, остерігається здатися зарозумілим.

Дана фраза є також прикладом вищевказаного граматико-синтаксичного перетворення з використанням негативною конструкції.

... Barring a dramatic reversal in the polls ... - ... Якщо результати виборів не виявляться протилежними передбачуваним ...

Дуже важким став пошук російськомовного еквівалента для англійської окказіоналізма, створеного на основі назви літературного твору і містить вказівку на характер ситуації, описуваної автором. Оскільки подальший текст дає докладний опис ситуації, при перекладі було вирішено опустити цей аспект словосполучення і обмежитися алюзією на твір.

"There was a surreal Brideshead Regurgitated quality to the evening ", says Worth, who went on to become a consultant and speechwriter for several heads of state. - «Це був сюрреалістичний вечір у дусі« Повернення в Брайдсхед », - говорить Уорс, що став згодом радником і упорядником промов декількох глав держави.

Такі основні труднощі, що виникли в процесі перекладу даних текстів. Для їх подолання використовувалися традиційні еквіваленти слів англійської мови, а також проводився пошук варіанту перекладу авторського окказіоналізма, що не має такого еквівалента. Застосовувалися різні способи побудови російськомовних еквівалентів англійських фраз. У багатьох випадках було потрібно перестроювання пропозиції відповідно до правил російської мови.

ВИСНОВОК

Запозичення як процес багатогранно; воно має певні причини, види і результати. Причини запозичення лежать як усередині певної мовної системи, так і поза нею. Виникаюча всередині мови потреба в запозиченні іншомовного елемента пояснюється неточністю наявного назви або його відсутністю внаслідок новизни позначуваного об'єкта для культури, що користується цією мовою. Зовнішні причини появи запозичень виникають в результаті контактів людей, які розмовляють різними мовами. Запозичені слова полегшують спілкування, а також часто несуть соціально-психологічне навантаження у вигляді конотацій, відсутніх у відповідностях приймаючої мови. Запозичення може відбуватися між різними мовами, як близькими, так віддаленими в плані спорідненості. Процес поширення одного елемента може зачіпати два або більше мов, що відбувається у випадку опосередкованих запозичень. Результати дії даного процесу на приймаючий мова різноманітні; вони зачіпають ті тільки лексичний рівень мови, а й граматику, що добре помітно на прикладі англійської мови, граматична система якого докорінно змінилася в результаті втрати відмінків, викликаної впливом французької мови.

Запозичення як елемент мови також має свою специфіку: такі елементи існують на різних рівнях мови, але не в рівних кількостях. Найбільша їх кількість є на рівні слів, найменше - на рівні стійких словосполучень. Незважаючи на тривалий і глибокий процес асиміляції, якому запозичення піддається в приймаючій мові, встановити іншомовні елементи при знанні критеріїв її визначення для конкретної мови не є надто складним.

Всі способи перекладу застосовні для передачі запозичених елементів в одній мові на іншу мову. Їх застосування обумовлене думкою перекладача щодо доречності того чи іншого способу і варіанти перекладу в конкретній ситуації, тому що найчастіше можливі кілька варіантів. Критеріями доречності є: мету тексту, і залежно від неї - точність передачі інформації або її експресивність; рівень передбачуваної підготовки читача в даній сфері; стиль тексту.

Тема запозичень давно й докладно розглядається лінгвістами. Процес протікає з найдревніших часів, часів появи мов, і з розширенням міжкультурного і міжмовного взаємодії, що досяг рівня глобалізації, посилюється. У зв'язку з цим часто виникають розбіжності щодо необхідності запозичень, так як при необдуманому їх використанні мова засмічується, утруднюється розуміння сенсу і погіршується загальне враження навіть від грамотного в інших відносинах тексту. Тому кожне окреме прояв даного процесу вимагає пильної уваги, ретельного аналізу і глибокого критичного осмислення; при виконанні цих умов мова набуває, а не втрачає, виразність і красу.

БІБЛІОГРАФІЯ

ЛІТЕРАТУРА

1. Арнольд, І.В. Лексикологія сучасної англійської мови / І.В. Арнольд. - М.: АспектПресс, 2001. - 536 с.

2. Атрашевская, О.Т. Лексичні поля з семантично корелятивні споконвічними і запозиченими одиницями / О.Т. Атрашевская / / Теорія комунікації. Мовні значення: зб. наук. статей / МДЛУ; редкол.: Т.В. Бобко (відп. ред.) [Та ін]. - Мінськ, 2007. - Вип.4. - 141 с.

3. Бреус, Є.В. Основи теорії і практики перекладу з російської мови на англійську / Є.В. Бреус. - М.: Видавництво УРАО, 2000. - 208 с.

4. Винокурова, В.М. Закономірності розвитку семантичної структури лексичних запозичень в сучасній англійській мові / В.М. Винокурова / / Актуальні питання мовознавства та інтенсифікації викладання іноземних мов: Зб. наук. ст. / Ред. А.В. Данилович, М.І. Шматків. - Мн.: Навука i техн i ка, 1993. - 208 с.

5. Влахов, С.І., Флорін, С.П. Неперекладне в перекладі / С.І. Влахов, С.П. Флорін. - М.: «Р. Валент», 2006. - 448 с.

6. Гарбовський, Н.К. Теорія перекладу / М.К. Гарбовський. - М.: Видавництво Московського університету, 2004. - 544 с.

7. Дмитрієва, Л.Ф. Курс перекладу з англійської мови на російську / Л.Ф. Дмитрієва та ін - Мн.: МДЛУ, 2004. - 91 с.

8. Єрмолович, Д.І. Імена власні на стику мов і культур / Д.І. Єрмолович. - М.: «Р. Валент», 2001. - 200 с.

9. Кабакчі, В.В. Англійська мова міжнародного спілкування / Cross - cultural English. - СПб: Освіта, 1993. - 200 с.

10. Клімзо, Б.М. Роль перекладача в побудові еквівалентів для заімствуемих іншомовних термінів / Б.М. Клімзо / / Мости. - 2006. - № 4. - С.20-27.

11. Комісарів, В.М., Рецкер Я.І., Тархов В.І. Допомога з перекладу з англійської мови на російську / В.М. Комісарів, Я.І. Рецкер, В.І. Тархов. - М.: Видавництво літератури на іностраннихязиках, 1960. - 176 с.

12. Крупнов, В.М. Курс перекладу / В. М. Крупнов. - М.: Міжнародні відносини, 1979. - 231 с.

13. Латишев, Л.К. Технологія перекладу / Л.К. Латишев. - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. - 280с.

14. Лещева, Л.М. Слова в англійській мові / Л.М. Лещева. - Мн.: Академія управління при Президентові РБ, 2001. - 179 с.

15. Маслов, Ю.С. Вступ до мовознавства / Ю.С. Маслов. - М.: «Вища школа», 1987. - 272 с.

16. Масловський, Є.К. Про бездумних запозиченнях в науково-технічному перекладі / Є.К. Масловський / / Мости. - 2006. - № 4. - С.28-33.

17. Реутовіч, Ю.С. Лексична асиміляція німецьких запозичень в англійській мові / Ю.С. Реутовіч / / Теорія комунікації. Фото та значення. Випуск 2. СБ наук. статей. / Відп. ред. З.А. Харитончик. - Мн.: МДЛУ, 2002. - 127 с.

18. Слепович, В.С. Курс перекладу (англійська ↔ російська) / В.С. Слепович. - Мн.: ТетраСистемс, 2005. - 320 с.

19. Хоменко, С.А., Цвєткова, Є.Є., Басовец, І.М. Основи теорії і практики перекладу науково-технічної літератури з англійської мови на російську / С.А. Хоменко, О.Є. Цвєткова, І.М. Басовец. - Мн.: БНТУ, 2004. - 204 с.

20. Черемісіна, Т.І. Функціональний аспект неассімілірованних запозичень в сучасній англійській мові / Т.І. Черемісіна / / Збірник наукових праць / Московський ордена Дружби народів державний педагогічний інститут іноземних мов імені М. Тореза, Македон.: Г.Ю. Князєва (відп. ред.) [Та ін]. - М., 1983. - Вип.212; - 124 с.

СЛОВАРИ

21. Мюллер, В.К. / Великий англо-російський словник / В.К. Мюллер, А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродський. - К.: У-Факторія, 2005. - 1536с.

22. ABBYY Lingvo 12

РЕСУРСИ Віддалений доступ

23. Вітюховская Я. Запозичення в англійській мові / Я. Вітюховская. - Перм, 2000. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://referats.qip.ru/referats. - Дата доступу: 21.03.2010.

24. Дьяков, А.І. Мова і культура / А.І. Дьяков. - Новосибірськ, 2003. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.philology.ru/linguistics 2/dyakov_03.htm. - Дата доступу: 18.04.2010.

25. Wikipedia - the free encyclopedia. Mode of access: http://ru.wikipedia.org/wiki. - Date of access: 12.04.2010.

Посилання (links):
 • http://referats.qip.ru/referats
 • http://www.philology.ru/linguistics% 202/dyakov_03.htm
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Іноземні мови і мовознавство | Диплом
  289.3кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Функціонування термінів в англійській мові та способи їх перекладу на російську мову на матеріалі
  Запозичення в англійській мові
  Особливості перекладу лірики І В Гете на російську мову
  Латинські запозичення в англійській мові
  Особливості перекладу абревіатур та скорочень з англійської на російську мову
  Іншомовні афікси в сучасній російській мові і проблема їхнього перекладу на арабську мову
  Виконання перекладу текстів застосування причастя інфінітива герундія в англійській мові
  Основні способи словотворення в сучасній англійській мові
  Чи хороший російську мову
  © Усі права захищені
  написати до нас