Заощадження

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Експериментальна школа № 1189 СЗУО
 
 
 
 
 
 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ

Р Е Ф Е Р А Т

з економіки


на тему: «Заощадження»

Учень 9 класу «А»


Коміссарова ОЛЕКСАНДРА


КЕРІВНИК:
Петунін ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
 
 
 
Москва - 2002
ПЛАН:
1. Визначення заощаджень. Основний вид заощаджень в Росії стр3 (статистичні дані).
2. Коротка характеристика теорій, що описують стр3 заощадження.
3. Мета заощаджень. Переваги та недоліки стр5 заощаджень.
4. Схильність до заощаджень. стр6
5. Стратегія заощаджень. стр6
6. Висновок. стр8
7. Глосарій (визначення економічних термінів, стр9 зустрічаються в рефераті).
8. Список використаної літератури стр10
Визначення поняття «заощадження» і основний вид заощаджень
в Росії
Заощадження - частина доходів населення, не використана на цілі поточного споживання. При збереженні відбувається свого роду «жертвування» поточним споживанням заради споживання майбутнього. Основний принцип заощаджень такий: людина зберігає певну частину доходу тоді і тільки тоді, коли очікувана корисність споживання цієї суми в майбутньому вище, ніж корисність споживання її в сьогоденні. Заощадження утворюються переважно в грошовій формі. Та сама частка доходів, яку населення готове відкладати, називається ощадної квотою. Заощадження часто служать одним з джерел утворення позичкового капіталу, тобто накопичуються грошових надходжень для подальшого надання кредиту.
Існують три види використання грошей: споживання (миттєве придбання товарів і послуг); інвестування (довгострокове вкладення грошей у підприємства, фірми) і заощадження. За статистикою, 70% росіян відразу витрачають гроші на споживання, 5% вкладають їх в інвестиції, а 25% зберігають їх, причому з людей, що зберігають гроші, 21% витрачають заощаджені гроші найближчим часом після вкладу і лише 4% відкладають гроші на довгий час.
Коротка характеристика теорій, що описують заощадження
До теперішнього часу в західній економічній науці є цілий ряд теорій, спрямованих на пояснення поведінки населення щодо заощаджень:
1. Теорія абсолютного доходу Кейнса, висунута ним у 30-ті роки ХХ століття, стверджує, що між заощадженнями і доходом існує лінійна залежність, що виражається наступним чином:
S = a + sY d,
де S - заощадження, Y d - Поточна величина наявного доходу,
s - гранична схильність до заощаджень, a - константа. Відповідно до даної теорією, коефіцієнт заощаджень (заощадження у відсотках до ВНП), повинен рости в тих країнах, де спостерігається зростання доходів. Проте теорія абсолютного доходу має мало підтверджень статистичного характеру.
2. Теорія відносного доходу полягає в тому, що споживання, а, отже, і заощадження, залежать не тільки від поточного доходу, але і від попереднього рівня доходу та споживчої поведінки. Однією з модифікацій теорій відносного доходу стала теорія Дюзенберрі, названа за ім'ям американського економіста, який запропонував її в 40-і роки. Ця теорія може бути виражена такою формулою:
C 1 = a + (1-s) Y d 1 + bC h, де:
З 1 - споживання в період часу 1;
Y d 1 - дохід у період часу 1;
C h - попередній найвищий рівень споживання;
a і b - константи.
Таким чином, за теорією Дюзенберрі, функція заощаджень у короткостроковому періоді є зростаючою: при короткочасному збільшенні доходу населення не прагне одразу витратити його в силу інерції і сформованих до даного моменту споживчих звичок. Проте з плином часу, коли рівень доходу стабілізується, населення повертається до старого коефіцієнту заощаджень за рахунок збільшення споживання.
3. Теорія перманентного доходу, розроблена в 50-і роки економістом Мілтоном Фрідманом, припускає, що населення приймає рішення про споживання і заощадження на підставі очікуваного сукупного доходу за весь час свого життя. На думку Фрідмана, дохід, одержуваний індивідуумом у кожний момент часу, складається з двох компонентів: перманентного (постійного) і транзитивного (тимчасового) доходів. Перманентні доходи - це регулярні доходи, які обумовлені наявним у розпорядженні індивідуума матеріальних і нематеріальних капіталом; вони залежать від рівня добробуту людини, її освіти та інших факторів. Фрідман стверджує, що населення в змозі оцінити корисність такого роду доходів протягом часу життя і розподілити споживання між окремими періодами життя таким чином, щоб максимізувати сукупну корисність доходів. Транзитні доходи - це нерегулярні доходи, пов'язані, наприклад, з несподіваними змінами ринковою вартість активів, змінами цінових пропорцій, виграшами у лотереї та іншими непередбачуваними подіями. У найбільш жорсткій формі теорія перманентного доходу свідчить, що населення буде прагне споживати все перманентні доходи і зберігати транзитні заощадження. Тим не менш, доказів справедливості теорії перманентного доходу не так вже й багато. Швидше, навпаки, у ряді випадків дослідження показали, що схильність до витрачання транзитних доходів на споживання, а не заощадження, дуже велика. Як наслідок, виникли варіації теорії Фрідмана, які мають менш жорсткий характер. Основне твердження полягає в тому, що схильність до заощадження за рахунок перманентного доходу менше, ніж за рахунок транзитного доходу. Підтвердження даний висновок знайшов у дослідженнях Дітон, який у 1989 році прийшов до висновку, що в мотивах заощаджень населення країн, що розвиваються важливу роль відіграє невизначеність майбутніх доходів. У результаті населення згладжує споживання протягом тривалого періоду часу за рахунок заощаджень.
4. Дещо відрізняється від теорії перманентного доходу теорія життєвого циклу, запропонована в 50-ті роки американськими економістами Андо і Модільяні. Відповідно до теорії життєвого циклу, людина прагне до максимізації сукупної корисності споживання протягом періоду свого життя при наявності бюджетного обмеження. За даної теорії величина всіх майбутніх потоків споживання дорівнює сумі накопиченого поточного багатства людини і величини всіх майбутніх доходів. Протягом свого працездатного віку людина зберігає більше певну частину свого доходу, щоб у момент виходу на пенсію мати резерв накопичень, що дозволяє не допустити різкого падіння рівня споживання, пов'язаного зі скороченням доходів.
5. Англійський економіст Калдор висунув гіпотезу про соціальну природу заощаджень. Його теорія класів базується на тому, що робітники, які отримують доходи від трудової діяльності, менш схильні до заощаджень, ніж капіталісти, чий дохід складається в основному з відсотків і дивідендів.
Мета заощаджень. Переваги та недоліки заощаджень
Заощадження у росіян мають досить багато цілей. Ось основні
з них:
- Гроші зберігають для покупок, вартість яких перевищує величину заробітку (тобто немає можливості відразу витратити гроші);
- Заощадження потрібні заради зручності: для можливості витрати грошей на непередбачені витрати;
- Люди мають накопичення з метою задоволення майбутніх потреб (наприклад, для навчання дітей);
- Заощадження служать певною мірою обережності (захист від можливої ​​майбутньої безробіття);
- Накопичення витрачають для оплати укладених договорів і контрактів (страхування життя, оренда приміщень);
- Примусові заощадження, які в майбутньому будуть віддані державі (податки)
Заощадження мають позитивні і негативні сторони.
Вони являють собою відкладений попит, який необхідно регулювати. В іншому випадку під впливом зовнішніх факторів (наприклад, обміні старих купюр на нові) попит, викликаний заощадженнями, зросте на споживчі товари та послуги, що стане стимулом для нарощування виробництва і може викликати кризу перевиробництва. Також заощадження у вигляді готівки небезпечні при грошовому обесценіваніі.Однако той, у кого є заощадження, може вигідно зробити їх ліквідними, а саме в будь-який момент звернути їх у готівку і зробити покупку товарів і послуг, вкласти в підприємства або зберігати для передбачуваних в майбутньому фінансових проблем.
Схильність до заощаджень
Загальна схильність населення до заощадження - це частка коштів, спрямованих на поточне заощадження доходів населення. Щоб зрозуміти схильність до заощаджень у Росії, треба подивитися передбачуване використання великої грошової суми. Люди можуть витратити її чотирма способами - споживання, заощадження, страхування, розвиток.
Передбачуване використання великої грошової суми (у відсотках)
Споживання
Витрата на придбання речей для дому
Покупка ділянки землі
Витрата на розваги, задоволення, подорожі
35,9
11,6
4,7
Заощадження
Тривале збереження на дороге придбання
Приватні банківські вклади
Купівля ювелірних виробів
7,9
6,0
1,2
Страхування
Збереження на запас
Лікування
Страховка
28,9
19,2
1,3
Розвиток
Витрата на освіту та розвиток
Повернення боргів
Внесок у власну справу, підприємство
Витрата на перекваліфікацію
21,5
8,8
6,6
2,2

Інше
Важко відповісти
3,0
2,0
З наведеної таблиці видно, що в Росії більшість витрачає гроші на споживання, а багато хто з зберігаючих відкладають гроші на майбутню покупку. Судячи по малому відсотку зберігаючих і спираючись на наведені вище теорії, можна сказати, що в середньому громадяни Росії не занадто забезпечені люди. Максимальна ощадна активність і схильність до заощадження була помічена у Воронезькій області за період з січня 1995 по березень 1997 рр.. і склала 28%. Кошти, не спожиті в цьому періоді придбали три основні форми: вклади в комерційні банки та цінні папери, валютні заощадження і грошові залишки на руках.
 
Стратегія заощаджень
У соціологічному визначенні стратегія - це стійка, цілеспрямована, рефлексивна діяльність, осмислений, що повторюється вибір лінії поведінки. В економічному визначенні стратегія - це стійка (раціональна) зв'язок спостережуваних поведінкових характеристик. Зараз у населення з'явилася можливість і бажання здійснювати заощадження, проте рівень довіри до різних фінансових інструментів все ще досить низький і тому більшість росіян як і раніше віддає перевагу неорганізованим формам зберігання грошових коштів, таким, як готівкові рублі і валюта. На даний момент ощадна стратегія включає в себе три незалежні компоненти:
1. Саме рішення про заощадження (чи буде відкладатися частину грошових коштів або всі вони підуть на споживання товарів і послуг) і визначення норми заощадження, тобто частка сукупного доходу, що спрямовується на заощадження.
2. Вибір інвестиційного інструменту на основі двох його параметрів - ризику і прибутковості.
3. Визначення терміну вкладення грошових коштів.
Комбінація цих трьох рішень формує поточну інвестиційну стратегію тієї чи іншої людини При цьому існує нульова стратегія (коли заощадження взагалі не здійснюються, а всі гроші використовуються на поточні потреби) і вироджені стратегії (малоймовірні, практично не зустрічаються високоризикові довгострокові вкладення, а також найпоширеніші реальні стратегії, що спостерігаються на практиці.

Висновок


Заощадження - одна з найважчих тим в економіці Росії. Я вибрав цю тему тому, що ощадна активність на російському ринку зараз дуже нестабільна, а тому й цікава. Якщо розглядати статистику, яку провів Держкомстат і науковий економічний центр «ЦІКРОН» у 2000 році, то можна зробити висновок, що справи нашої економіки пішли на поправку, люди стали довіряти заощадженнях, проте на відміну від західних країн, росіяни ще не довіряють фінансовим інструментам і бояться знецінення грошей. Зараз економіка нашої країни стає більш стабільною, і, після докладного вивчення цієї теми, я думаю, що в майбутньому схильність до заощаджень у людей зросте. За даними «ЦІКРОНа», рубль - одна з самих твердих грошових одиниць в світі в 2001 році і тому в майбутньому, за моїми прогнозами, рубль буде служити головним видом заощаджень.
Крім того, незабаром, на думку економіста Віктора Радеева, люди в Росії не будуть витрачати всі свої гроші на споживання товарів і послуг, а їх вкладатимуть в інвестування або заощадження, і що в майбутньому ощадна активність людей буде становити не менше 41%. А на думку Миколи Акіндінова, оглядача Центру Розвитку економіки, в майбутньому буде переглядатися наступна картина:
Споживання - 43%;
Інвестування - 8%;
Заощадження - 39%;
Страхування - 10%.
Я згоден з цими економістами щодо майбутніх змін ощадної активності і вважаю, що незабаром заощадження будуть домінувати серед видів витрати грошей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Глосарій

 
Акції - цінні папери, що свідчать про внесення певної частини до фонду акціонерного товариства і дають право її власникові на одержання прибутку у вигляді дивідендів.
 
Банки - фінансово-кредитні установи, які накопичують грошові кошти, здійснюють грошові витрати і кредитують шляхом надання позик.
 
Бізнес - справа, що приносить дохід, або дає інші вигоди.
 
Валюта - грошові знаки іноземних держав і кредитні засоби обігу і платежу, виражені в іноземних грошових одиницях.
 
Дохід - сума грошей, отриманих за певний період. Дохід, який залишився після виплати податків, називається розташовуваним доходом.
 
Інвестиція - довгострокове вкладення грошей у підприємство, фірму, справу з метою отримання доходів.
 
Кредит - позика в грошовій або товарній формі на умовах повернення і, звичайно, зі сплатою відсотка. Існують гарантовані, бланкові, довго і короткострокові, споживчі кредити.
 
Накопичення - процес капіталовкладення, збільшення основного капіталу.
Слідство накопичень - розширення виробництва, економічне зростання.
 
Споживання - витрати населення на товари і послуги. Структура споживання залежить від розмірів доходу.
 
Прибуток - узагальнюючий показник діяльності підприємства. Прибуток дорівнює різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво.
 
Цінні папери - комерційні документи, що приносять дохід їх власникові, а також засвідчують право власності на активи. Основні види цінних паперів - акції, облігації, заставні.
 
 

Список використаної літератури


1. Радаєв В. «Стратегія ощадного поведінки росіян». Видавництво АСТ. 1999р.
2. Красильникова М. «Особисті заощадження населення». Фірма «Інфограф»
1997р.
3. Лашов Б.В. «Короткий економічний словник школяра»
Видавництво
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
35.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Заощадження та інвестування
Інвестиції та заощадження
Нагромадження і заощадження Інфляція
Заощадження населення як джерело інвестицій
Заощадження та інвестиції у ринковій економіці
Заощадження та інвестиції в російській економіці
Функціональне призначення і взаємозв`язок споживання і заощадження
Заощадження як джерело інвестицій Фактори зростання інвестицій
© Усі права захищені
написати до нас