Забруднення атмосферного повітря

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Забруднення навколишнього середовища - складна і багатоаспектна проблема. Однак, головним у сучасній її трактуванні є можливі несприятливі наслідки для здоров'я як сьогодення, так і наступних поколінь, бо людина в ряді випадків вже порушив і продовжує порушувати деякі важливі екологічні процеси від яких залежить його існування.

Вплив навколишнього середовища на здоров'я міського населення

У великій мірі забруднення атмосфери позначається на здоров'я міського

населення.

Найбільш активними забруднювачами атмосфери нашого міста (Дніпропетровська) є промислові підприємства. Лідери серед них - ПД ГРЕС (середнє кількість викидів в атмосферу шкідливих речовин щорічно становить близько 78501,4 тонн), ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" (6503,4 тонн), ВО ПМЗ (938 тонн), ВАТ ДМЗ ім. Петровського (10124,2 тонн).

Істотний внесок в картину загального забруднення атмосферного повітря міста вносить автотранспорт. На його частку доводиться більше 24% від усіх викидів токсичних речовин.

На території Дніпропетровська знаходиться близько 1500 автогосподарств. Державного транспорту налічується близько 27 тисяч одиниць. В особистому користуванні громадян знаходиться близько 123000 автомобілів.

У ряді районів міста (площа Островського, проспект Газети Правди, площа Леніна) спостерігається перевищення гранично допустимих норм рівня загазованості за монооксиду вуглецю (СО) і вуглеводнів (СН).

Найбільший рівень забруднення повітря спостерігається на площі Островського, яка є однією з транспортних розв'язок Дніпропетровська. Однією з причин забруднення повітря є відпрацьовані гази автотранспорту.

Для зниження впливу автомобільного транспорту на екологічний стан Дніпропетровська управління з екології міста, проводить роботу за наступними напрямками:

переобладнання автотранспортних засобів на стиснений природний газ;

поліпшення екологічних властивостей палива шляхом проведення його модифікації;

проведення контролю і регулювання паливної апаратури на токсичність вихлопних газів:

переклад автотранспортних засобів з рідкого на газоподібне паливо.

Роботи за зазначеними напрямами проводяться з 1995 року. Було прийнято чотири рішення Гика (№ 1580 - 95 р.; № 442 - 96 р.; № 45 - 97 р. та № 380-98р.) Останнє рішення (№ 380 від 19.03.98 р.) об'єднує всі напрямки діяльності управління по зниженню впливу вихлопних газів автотранспорту на забруднення атмосферного повітря, визначає порядок запровадження та першочергові заходи.

Управлінням по екології, виконуючи рішення міськвиконкому, проводиться контроль за дотриманням на транспортних засобах вимог природоохоронного законодавства.

В даний час в місті працюють 10 стаціонарних постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря, сім з яких належать Укргідромету і три автоматизовані - СЕМ-Місто.

У 1998 році загальний обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферу в порівнянні з 1997 роком зменшився. Так, наприклад, Придніпровська ГРЕС, викиди загрязняюшіх речовин якої складають 75-80% викидів усіх підприємств міста, знизила їх обсяг на 7453 тонн, ВАТ "ДМЗ ім.Петровського" - на 940 тонн. ВАТ "Дніпрошина" - на 220 тонн, ВО "ПМЗ" - на 72,5 тонн.

Кілька підприємств збільшило викиди в 1998 році в порівнянні з 1997 роком, але збільшення незначне: ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод - на 15 тонн, ВАТ" Дніпропетровський силікатний завод "- на 79,2 тонни.

Зміни величин обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу пов'язані зі змінами обсягів виробництв. Заходи щодо зниження викидів в атмосферу в звітному році не виконувалися через відсутність коштів. Загальний ліміт викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел по Дніпропетровську у 1998 році мав обсяг 128850 тонн. Кількість підприємств-забруднювачів атмосферного повітря в місті - 167, отримали "нульовий" ліміт - 33.

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин в 1998 році по Дніпропетровську перевищували ГДК:

 • по пилу в 2 рази;

 • двоокису азоту в 2 рази;

 • оксиду азоту в 1,2 рази;

 • аміаку в 1,8 разів;

 • формальдегіду в 1,3 рази.


Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря по регіонах (тис. т.)


Стаціонарними джерелами забруднення Пересувними засобами
1985 1990 1996 1985 1990 1996
України 12163,0 9439,1 4763,8 6613,9 6110,3 1578,5
Автономна Республіка Крим 593,2 315,9 61,7 362,3 335,2 60,8
Вінницька 272,6 180,2 83,4 281,3 248,5 67,5
Волинська 37,3 33,9 15,3 142,9 134,5 38,4
Дніпропетровська 2688,7 2170,1 831,4 273,1 358,3 66,7
Донецька 3205,2 2539,2 1882,6 570,3 550,9 135,5
Житомирська 79,2 84,8 23,1

205,9

192,4 52,3
Закарпатська 32,0 38,2 11,6 132,9 106,3 20,4
Запорізька 748,3 587,5 277,0 305,9 299,6 67,1
Івано-Франківська 468,2 403,3 180,4 101,1 146,2 41,7
Київська 233,8 219,9 81,1 358,2 289,2 85,7
Кіровоградська 252,3 171,7 59,5 204,5 166,3 42,1
Луганська 1352,3 862,3 529,6 174,5 308,2 78,6
Львівська 378,0 271,9 106,4 320,7 295,4 74,7
Миколаївська 154,4 98,6 27,2 222,5 201,7 41,7
Одеська 174,8 129,0 36,6 354,2 297,1 72,2
Полтавська 221,3 220,7 97,3 324,9 279,8 99,9
Рівненська 117,9 63,5

20,4

161,2 141,4 35,1
Сумська 121,5 117,8 33,7 183,5 179,6 52,7
Тернопільська 41,4 71,6 16,8 183,0 148,6 37,1
Харківська 389,1 355,9 169,0 434,7 318,6 108,5
Херсонська 120,4 74,7 25,8 236,9 189,1 47,0
Хмельницька 82,5 125,2 31,4 214,6 183,4 49,8
Черкаська 147,4 129,7 56,6 286,0 213,2 62,5
Чернівецька 29,3 25,9 7,7 121,4 107,3 20,3
Чернігівська 109,5 81,6 32,9 186,8 174,7 55,2
м. Київ 99,6 54,7 61,5 231,3 218,3 57,0
м. Севастополь 12,8 11,3 3,8 39,3 26,5 8,0

Оцінка ризику здоров'я міського населення у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища.

Система медико-екологічного регламентування заснована на припущенні про те, що забруднення навколишнього середовища створює небезпеку для здоров'я людини. Підставою для цього служать, по-перше, численні скарги населення, що проживає в умовах забрудненого навколишнього середовища, на неприємні запахи, головні болі, загальне погане самопочуття та інші дискомфортні стану, по-друге, дані медичної статистики, які свідчать про тенденцію до зростання захворюваності на забруднених територіях, по-третє, дані спеціальних наукових досліджень, спрямованих на визначення кількісних характеристик зв'язку між забрудненням навколишнього середовища і його впливом на організм (див. вище).

У зв'язку з цим оцінка ризику здоров'ю людини, зумовленої забрудненням навколишнього середовища, є в даний час однією з найважливіших медико-екологічних проблем. Однак існує значна невизначеність у визначенні поняття ризику здоров'ю та встановленні факту впливу забруднюючих речовин на людину та її кількісних характеристик.

На жаль, існуюча практика оцінки небезпеки забруднення, заснована на порівнянні кількісних показників вмісту домішок (концентрації) з нормативними регламентами (ГДК, ОБРВ тощо), не відображає справжньої картини ризику погіршення здоров'я, який може бути пов'язаний з навколишнім середовищем. Це обумовлено наступною причиною.

Основою для встановлення безпечних рівнів впливу забруднювачів навколишнього середовища є концепція порогового шкідливої ​​дії, яка постулює, що для кожного агента, що викликає ті чи інші несприятливі ефекти в організмі, існують і можуть бути знайдені дози (концентрації), при яких зміни функцій організму будуть мінімальними (пороговими ). Порогового всіх типів дії - провідний принцип вітчизняної гігієни.

У цілісному організмі здійснюються процеси пристосування і відновлення біологічних структур, і пошкодження розвивається тільки тоді, коли швидкість процесів деструкції перевищує швидкість процесів відновлення і пристосування.

У дійсності величина порогової дози залежить від наступних факторів:

- Індивідуальної чутливості організму,

- Вибору показника для її визначення,

- Чутливості використаних методів.

Так, різні люди по-різному реагують на одні і ті ж дії. Крім того, індивідуальна чутливість кожної людини також схильна до значних коливань. Таким чином, одні й ті ж рівні забруднення навколишнього середовища часто викликають далеко не однозначну реакцію як у населення в цілому, так і у однієї і тієї ж людини. З іншого боку, чим вище чутливість методів, тим нижче поріг. Теоретично навіть незначна кількість біологічно активних речовин буде вступати в реакцію з біосубстратах і, отже, буде чинним.


Будь-який чинник зовнішнього середовища може стати патогенним, але для цього необхідні відповідні умови. До них відносяться: інтенсивність або потужність фактора, швидкість наростання цієї потужності, тривалість дії, стан організму, його опірність. Опірність організму, у свою чергу, є змінною величиною: вона залежить від спадковості, віку, статі, фізіологічного стану організму у момент впливу несприятливого чинника, раніше перенесених захворювань і т.д. Тому в однакових умовах зовнішнього середовища одна людина захворює, а інший залишається здоровий або один і той же чоловік в одному випадку захворіє, а в іншому - ні.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що вивчення захворюваності населення допомагає визначити ризик несприятливого впливу забруднення навколишнього середовища, однак не в повній мірі. Медико-екологічне регламентування має не тільки забезпечувати попередження появи захворювань серед населення, а й сприяти створенню найбільш комфортних умов життя.

Методологія оцінка ризику здоров'я

При оцінці ризику здоров'ю, що обумовлюється якістю навколишнього середовища, прийнято виходити з таких теоретичних міркувань, що одержали визнання наукової громадськості:

• біологічний ефект впливу залежить від інтенсивності шкідливого (хімічного, фізичного та ін) чинника, що діє на організм людини;

• інтоксикація є одна з фаз адаптації;

• гранично допустимий рівень забруднення навколишнього середовища є поняття ймовірнісний, що визначає прийнятний (допустимий) ризик і має профілактичну спрямованість і гуманістичне значення.

Схема оцінки ризику здоров'ю складається з чотирьох основних блоків:

• розрахунок потенційного (прогнозованого) ризику відповідно до результатів оцінки якості навколишнього середовища;

оцінка захворюваності (здоров'я) населення відповідно з матеріалами медичної статистики, диспансерних спостережень та спеціальних досліджень;

• оцінка реального ризику здоров'ю з використанням статистичних та експертних аналітичних методів;

• оцінка індивідуального ризику на основі розрахунку накопиченої дози і застосування методів диференціальної діагностики.


Оцеки ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЗРАХУНОК ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ

1. Оцінка потенційно шкідливих факторів

Оцінка якості навколишнього середовища неможлива без всебічного врахування всіх джерел, здатних її забруднювати. Традиційно такі джерела поділяються на дві основні групи:

природні (природні),

• антропогенні (пов'язані з діяльністю людини).

Перша з названих груп проявляє свою дію при стихійних лихах, таких як виверження вулканів, землетруси, стихійні пожежі. При цьому в атмосферу, водні об'єкти, грунт і т.д. виділяється велика кількість зважених речовин, сірчистого ангідриду та ін У ряді випадків небезпечне забруднення може створюватися і при відносно "спокійних" ситуаціях, наприклад при виділенні радону та інших небезпечних природних сполук з надр Землі через тріщини та злами її поверхневих шарів.

Однак найбільшу небезпеку в даний час представляє друга група джерел, створює антропогенне забруднення. Провідне місце в цьому типі забруднення належить промисловим підприємствам, теплоелектроцентралям та автотранспорту. Ці джерела, безпосередньо забруднюючи атмосферу, водні об'єкти, грунт, створюють умови і для її вторинного забруднення, викликаючи накопичення домішок в об'єктах навколишнього середовища.

2. АНАЛІЗ ДАНИХ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Медична статистика передбачає проведення великого обсягу робіт державного масштабу, пов'язаних з формуванням інформаційних баз за наступними показниками.

Демографічні показники (народжуваність, смертність, дитяча смертність, неонатальна, постнатальна, перинатальна смертність, тривалість майбутнього життя).

Показники народжуваності виражаються демографічними коефіцієнтами і розраховуються по відношенню до числа мешканців, що проживають на адміністративній території. Основними є загальний і спеціальний показники народжуваності. Загальний показник дає тільки приблизну уяву про процес відтворення населення, оскільки обчислюється стосовно чисельності всього населення, тоді як народжують тільки жінки і тільки в дітородному віці плодючість (фертильним) віком прийнято вважати 15-49 років. У зв'язку з цим більш об'єктивно народжуваність може бути представлена ​​спеціальним показником, що розраховується саме на цей вік.

Статистика смертності побічно відбиває стан здоров'я живе населення, характеризуючи ризик смерті, який залежить від багатьох факторів. Розміри смертності визначають шляхом обчислення коефіцієнтів смертності. Коефіцієнти смертності можна розділити на загальні і специфічні. При їх розрахунку дуже важливо бути впевненим у тому, що кількість смертей, що використовується для обчислення цього коефіцієнта, має місце саме в тій популяції, для якої проводиться розрахунок. Така група населення кваліфікується як популяція, що піддається ризику. Популяція ризику, являє собою середню чисельність населення на даній території в період, до якого відносяться коефіцієнти смертності.

Дитячою смертністю називають смертність дітей на першому році життя. При аналізі повікової смертності дитяча смертність виділяється для спеціального аналізу внаслідок її особливого значення як критерію соціального благополуччя населення та як показника ефективності оздоровчих заходів. Дитяча смертність складає значну частку загальної смертності і вимагає ретельного аналізу її причин. Розміри смертності на першому році життя перевищують показники смертності в наступних віках, крім віку глибокої старості, і значно знижують показник середньої тривалості життя.

Смертність дітей на першому місяці життя називається неонатальної і поділяється на ранню неонатальну (на першому тижні життя) та пізню неонатальну. Смертність дітей у віці від місяця до року називається постнеонатальной.

Перинатальна смертність - це число дітей, мертвонароджених і померлих у перші 7 днів життя (168 годин). У складі перинатальної смертності розрізняють антенатальну, інтранатальної та постнатальне смертність (смертність до початку пологів, у період пологів і після народження відповідно).

Тривалість майбутнього життя визначається шляхом складання таблиць дожиття. Таблиці дожиття є особливим способом вираження коефіцієнта смертності в певній групі населення для даного періоду часу. Їх основними елементами є показники ймовірності смерті, розраховані окремо по окремих роках життя або віковими групами.

Середня тривалість майбутнього життя - це кількість років, що залишилося прожити людям даного віку, а середня тривалість життя - це кількість років, яке в середньому належить прожити даному поколінню народжених або одноліткам певного віку, якщо припустити, що на всьому протязі їх життя смертність в кожній віковій групі буде такою, якою вона була в тому році, для якого вироблялося числення. Такий порядок визначення середньої тривалості життя прийнятий у міжнародній статистичній практиці і при страхуванні життя. Тому для різних країн показники середньої тривалості життя є порівнянними.


Захворюваність: інфекційна і неінфекційна (хвороби різних органів і систем), репродуктивна функція популяції, інвалідність.

Захворюваність населення - одна з найважливіших характеристик суспільного здоров'я. Для її оцінки використовуються коефіцієнти, розраховані як відношення числа захворювань до чисельності груп населення, в яких вони виявлені за певний період часу, і перераховані на стандарт (100, 1000, 10 000, 100 000 осіб).

Ці коефіцієнти відображають імовірність (ризик) появи того чи іншого захворювання у досліджуваній групі населення.

Основні показники захворюваності населення представлені в табл. 2.1.

Говорячи про захворюваність, мають на увазі звичайно тільки нові випадки захворювань (первинна захворюваність). Якщо необхідно скласти уявлення як про нові випадки захворювань, так і про вже були раніше, то розраховується показник хворобливості. Отже, захворюваність є динамічним показником, а


Таблиця 1

Показники захворюваності

Зміст показники Основний термін синоніми Спосіб обчислення Термін рекомендований ВООЗ
Вперше в житті діагностовані захворювання протягом певного періоду (рік)

Первинна захворюваність (захворюваність, частота знову виявлених захворювань)

(Q-1000) / N

Incidence
Всі захворювання населення, що мали місце за певний період (рік) (гострі, хронічні, нові та відомі раніше)

Поширеність (хворобливість, загальна захворюваність, частота всіх хвороб)

(Р. 1000) / N

Prevalence
Захворювання, які зареєстровані у населення на певну дату (момент)

Патологічна ураженість (частота захворювань, виявлених при огляді, контингент хворих на певну дату)

Спосіб обчислення той же стосовно до відповідної групи населення Point divvalence

Примітка, q - число вперше виявлених захворювань, Р - число всіх захворювань, N - середня чисельність населення.

хворобливість - статичним. Захворюваність може помітно відрізнятися від хворобливості при хронічних захворюваннях, однак при нетривалих захворюваннях це розходження незначно. При виявленні причинних зв'язків найбільш підходящими рахують коефіцієнти захворюваності. Етіологічні фактори проявляються перш за все через розвиток захворювання, тому чим більш чутливими і динамічніше показники, тим вони корисніше при дослідженні причинних зв'язків. Для встановлення впливу довкілля на здоров'я коефіцієнти захворюваності повинні розраховуватися стосовно до конкретних груп населення, щоб потім можна було визначити наявність або відсутність причинно-наслідкових зв'язків між впливом конкретних чинників довкілля на відповідну групу населення.

Слід зазначити, що повнота і достовірність даних про захворюваність істотно залежать від методу її вивчення.

Інвалідність - це стійка (тривала) втрата або значне обмеження працездатності. Інвалідність поряд з захворюваністю відносять до медичними показниками здоров'я населення. Найчастіше причиною інвалідності є захворювання, що, незважаючи на лікування, набуває стійкий характер, а функція того чи іншого органу не відновлюється.

Фізичний розвиток: інформація, що характеризує здоров'я дітей, підлітків і дорослих.

Під фізичним розвитком людини розуміють комплекс функціонально-морфологічних властивостей організму, який у підсумку визначає запас його фізичних сил. На фізичний розвиток впливають багато факторів ендогенного та екзогенного характеру, що визначає часте використання оцінок фізичного розвитку в якості інтегральних показників для характеристики стану здоров'я. Показники фізичного розвитку, як правило, відносять до позитивних ознак здоров'я. Однак особи, які мають захворювання, тобто носії негативних ознак, також мають у своєму розпорядженні певним рівнем фізичного розвитку. Тому доцільно кваліфікувати фізичний розвиток не як самостійний позитивний показник здоров'я, а як критерій, який перебуває у взаємозв'язку з іншими показниками, що характеризують якісну сторону життя населення.

Особливо велике значення показники фізичного розвитку мають для оцінки здоров'я тих груп населення, захворюваність та інвалідизація яких порівняно незначні: діти старше 1 року, робочі певних професій з суворим професійним відбором. Роль фізичного розвитку в області профілактики визначається також тим, що його стан значною мірою керовано - засобами регулювання харчування, режиму праці та відпочинку, рухового режиму, відмови від шкідливих звичок і т. д.

Для характеристики здоров'я населення можуть використовуватися й інші показники «якості» життя чи здоров'я здорових: розумовий розвиток, розумова і фізична працездатність та інших

Аналіз даних медичної статистики передбачає ряд послідовних етапів.

1. Припущення: виявлення захворювань, контрастно виділяються у часі чи просторі

Вивчення здоров'я та захворюваності населення за матеріалами медичної статистики дозволяє зіставляти ці показники з тимчасовими і просторовими характеристиками. У цьому випадку основною метою такого зіставлення можна вважати визначення територій, контрастно виділяються за рівнем смертності, захворюваності і т. д. Особливе місце тут займають методи електронного картографування районів спостереження, що дозволяють одержувати досить наочну інформацію. Вельми характерними в цьому плані є набули широкого поширення останнім часом роботи зі створення медико-екологічних атласів. Особливу увагу при цьому слід приділяти достовірності відслідковується інформації.

Так, наприклад, найбільш широко для вивчення захворюваності за звертанням використовуються матеріали лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ). Отримання звітів ЛПУ за затвердженими формами не викликає, як правило, великих утруднень. Ці дані можуть і повинні використовуватися зацікавленими організаціями для оцінки здоров'я населення. Проте слід мати на увазі, що існуюча система обліку та звітності ЛПУ дозволяє отримати лише приблизні оцінки захворюваності, а також тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюваннями та травмами. Дані ЛПУ досить точно відбивають лише роботу самих цих установ, але не розподіл захворюваності по території і груп населення. Це пов'язано з наступними обставинами.

1. Облік і звітність ЛПУ засновані на реєстрації звернення. Однак серед реально хворих осіб далеко не всі звертаються за медичною допомогою, причому частка звертаються серед хворих залежить від різних причин: тяжкість захворювання, доступність конкретного виду медичної допомоги в найближчому ЛПУ, вік і стать хворих, характер їх трудової діяльності.

2. Поряд з територіальними ЛПЗ, є відомчі та приватні установи. Визначити частку осіб, які проживають в зоні обслуговування ЛПУ, але отримують медичну допомогу в інших установах (медсанчастини промислових підприємств, поліклініки МО, МВС та ін), вкрай складно. Крім того, нерідко має місце подвійна реєстрація одного і того ж захворювання у різних лікувальних установах.

3. Люди, що проживають на одній і тій же території, звертаються з приводу різних захворювань в різні ЛПУ: поліклініки, диспансери, діагностичні центри, травматологічні пункти. Крім того, спеціалізовані кабінети (наприклад, ендокринологічні, урологічні) часто обслуговують населення, яке проживає в зонах кількох поліклінік.

4. Діти і дорослі обслуговуються, як правило, в різних поліклініках, жінки звертаються з приводу ряду захворювань в жіночі консультації. Територіально зони обслуговування цих трьох типів ЛПУ накладаються один на одного, і їхні кордони зазвичай не збігаються.

Таким чином, при вивченні захворюваності за звертанням у ЛПУ поряд з питанням повноти та достовірності реєстрованих випадків захворювань виникає проблема об'єднання даних, які характеризують захворюваність населення (груп населення), що проживає на конкретній території. При цьому слід зазначити, що чим менше територія, на якій вивчається захворюваність, тим складніше вирішувати цю проблему. Так, щодо повні дані можна отримати по місту в цілому; менш достовірні дані по адміністративних районах міста, а при аналізі захворюваності по зонах обслуговування ЛПУ, і тим більше по лікарських дільниць, вивчення обращаемости навіть по статталонам дозволяє отримати лише суто орієнтовні показники.

Використання даних про захворюваність за результатами медичних оглядів дозволяє уточнити інформацію, що отримується в ЛПУ, так як в даному випадку з'являється можливість:

1) виявити захворювання у початкових стадіях;

2) провести достатньо повний облік "хронічних" захворювань;

3) надати результатами оглядів незалежність від рівня санітарної культури населення, доступності медичної допомоги та інших немедичних чинників.

Отримання даних про захворюваність по реєстрації причин смертності дозволяє встановити ті захворювання, які призвели до раптової смерті, але не були виявлені першими двома методами (отруєння, травми, інфаркти, інсульти та ін.) Цінність методу залежить від питомої ваги в структурі захворюваності відповідних форм патології. Слід враховувати, що інші захворювання з сприятливим для життя результатом не потрапляють у поле зору лікарів, які вивчають захворюваність з причин смерті.

Отримання даних про захворюваність методом інтерв'ю (анкета-опитувальний метод) представляє інтерес як додатковий метод для виявлення скарг населення і, особливо, для отримання відомостей про фактори середовища проживання і способі життя з метою подальшого дослідження зв'язку цих показників зі здоров'ям. У багатьох країнах цей метод використовується досить широко внаслідок того, що приватний характер медицини і охорони здоров'я робить практично неможливим аналіз істинної захворюваності населення за даними обращаемости і медичних оглядів.

2. Висування гіпотез (теоретичне

обгрунтування можливості зв'язку з навколишнім середовищем)

У разі виявлення територій, контрастно виділяються за рівнем захворюваності, фізичного розвитку, смертності чи іншими показниками медичної статистики, висуваються гіпотези зв'язку цього явища з якістю навколишнього середовища. При цьому використовуються дані наукових досліджень про особливості біологічної дії тих чи інших домішок (див. вище), а також результати попередніх епідеміологічних досліджень. В даний час розроблений приблизний список захворювань, які можуть бути пов'язані з окремими факторами навколишнього середовища (табл. 2).

Таблиця 2

Список захворювань, які можуть бути пов'язані із забрудненням навколишнього середовища

Патологія Антропогенне забруднення навколишнього середовища
1. Хвороби системи кровообігу

1.1. Забруднення атмосфери: оксиди сірки, окис вуглецю, оксиди азоту, сірчисті сполуки, сірководень, етилен, пропилен, бутилен, жирні кислоти, ртуть, свинець і ін

1.2. Шум

1.3. Житлові умови

1.4. Електромагнітні поля

1.5. Склад питної води: нітрати, хлориди, нітрити, жорсткість води

1.6. Біогеохімічні особливості місцевості: брак або надлишок у зовнішньому середовищі кальцію, магнію, ванадію, кадмію, цинку, літію, хрому, марганцю, кобальту, барію, міді, стронцію, заліза

1.7. Забруднення пестицидами та отрутохімікатами

1.8. Природно-кліматичні умови: швидкість зміни погоди, вологість, тиск, рівень інсоляції, швидкість і напрямок вітру

2. Хвороби нервової системи та органів чуття. Психічні розлади

2.1. Природно-кліматичні умови: швидкість зміни погоди, вологість, тиск, температура

2.2. Біогеохімічні особливості: висока мінералізація грунту і води, хром.

2.3. Житлові умови

2.4. Забруднення атмосфери: оксиди сірки, вуглецю та азоту, хром, сірководень, двоокис кремнію, ртуть і ін

2.5. Шум

2.6. Електромагнітні поля

2.7. Хлорорганічні, фосфорорганічні та інші пестициди

3. Хвороби органів дихання

3.1. Природно-кліматичні умови: швидка зміна погоди, вологість

3.2. Житлові умови

3.3. Забруднення атмосфери: пил, оксиди сірки та азоту, окис вуглецю), сірчистий ангідрид, фенол, аміак, вуглеводень, двоокис кремнію, хлор ртуть і ін

3.4. Хлорорганічні і фосфорорганічні пестициди

4. Хвороби органів травлення

4.1., Забруднення навколишнього середовища пестицидами та отрутохімікатами

4.2. Недолік або надлишок мікроелементів у зовнішньому середовищі

4.3. Житлові умови

4.4. Забруднення атмосфери: сірковуглець, сірководень, пил, оксиди азоту, хром, фенол, двоокис кремнію, фтор та ін

4.5. Шум

4.6. Склад питної води, жорсткість води

5. Хвороби крові та кровотворних органів

5.1. Біогеохімічні особливості: нестача або надлишок хрому, кобальту, рідкоземельних металів 5.2. Забруднення атмосферного повітря: оксиди сірки, вуглецю, азоту, вуглеводень, азотисто-воднева кислота, етилен, пропилен, сірководень та ін

5.3. Електромагнітні поля

5.4. Нітрити та нітрати в питній воді

5.5. Забруднення навколишнього середовища пестицидами та отрутохімікатами

б. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

6.1. Рівень інсоляції

6.2. Недолік або надлишок у зовнішньому середовищі мікроелементів

6.3. Забруднення атмосферного повітря

7. Хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин

7.1. Рівень інсоляції

7.2. Надлишок або нестача у зовнішньому середовищі свинцю, йоду, бору, кальцію, ванадію, брому, хрому, марганцю, кобальту, цинку, літію, міді, барію, стронцію, заліза, молібдену

7.3. Забруднення атмосферного повітря

7.4. Шум

7.5. Електромагнітні поля

7.6. Жорсткість питної води

8. Вроджені аномалії

8.1. Забруднення атмосферного повітря

8.2. Забруднення пестицидами та отрутохімікатами

8.3. Шум

8.4. Електромагнітні поля

9. Хвороби сечостатевих органів

9а. Патологія вагітності у тому числі

9.1. Недолік або надлишок у зовнішньому середовищі цинку, свинцю, йоду, кальцію, марганцю, кобальту, міді, заліза

9.2. Забруднення атмосфери: сірковуглець, двоокис вуглецю, вуглеводень, сірководень, етилен, окис сірки, бутилен, Амілі, окис вуглецю

9.3. Жорсткість питної води

9а.1. Забруднення атмосферного повітря

9а.2. Електромагнітні поля

9а.З. Забруднення пестицидами та отрутохімікатами

9а.4. Недолік або надлишок мікроелементів

10. Новоутворення рота, носоглотки, верхніх дихальних шляхів, трахеї, бронхів, легенів та ін

10.1. Забруднення атмосферного повітря

10 2. Природно-кліматичні умови: вологість, рівень інсоляції, температура, тиск, суховії і пилові бурі

11. Новоутворення органів травлення.

11.1. Забруднення пестицидами та отрутохімікатами

11.2. Забруднення атмосферного повітря-канцерогенні речовини, акролеїн та інші фотооксидантами (оксиди азоту, озон, формальдегід, органічні перекиси)

11.3. Біохімічні особливості: нестача або надлишок магнію, марганцю, кобальту, цинку, рідкоземельних металів, міді 11.4. Склад питної води: хлориди, сульфати, жорсткість


12. Новоутворення сечостатевих органів

12.1. Забруднення атмосферного повітря: сірковуглець, двоокис вуглецю, вуглеводень, сірководень, етилен, бутилен, Амілі, оксиди сірки, окис вуглецю

12.2. Забруднення пестицидами та отрутохімікатами 12.3. Недолік або надлишок магнію, марганцю, цинку, кобальту, молібдену, міді.

12.4. Хлориди в питній воді


Як видно з наведеної таблиці, одні і ті ж захворювання можуть бути викликані або спровоковані різними факторами навколишнього середовища. У зв'язку з цим при обгрунтуванні гіпотез особлива увага повинна приділятися зіставленню рівня захворюваності з потенційним ризиком впливу кожного з імовірних чинників.

3. Тестування (додаткові вибірки, спеціальні дослідження)

Перевірка висунутих гіпотез передбачає проведення спеціальних досліджень "епідеміологічного" характеру. При цьому доцільно, якщо можливо, проведення ряду додаткових досліджень, спрямованих на отримання даних про кількісний вміст шкідливих домішок або їх метаболітів у тканинах і органах постраждалих, а також проведення клінічного обстеження з постановкою специфічних тестів.

Враховуючи, що методам епідеміологічних досліджень присвячено достатню кількість публікацій, зупинимося на найбільш важливих моментах, що мають відношення до визначення ризику.

У методиці епідеміологічних досліджень важливі наступні моменти: побудова досліджень, формування дослідних і контрольних груп, спостереження з використанням різних тестів, визначення відносного ризику. Саме дослідження може бути ретроспективним і проспективним, поздовжнім і поперечним, когортних з формуванням дослідних і контрольних груп.

Ретроспективне дослідження передбачає аналіз матеріалу, зібраного за вже минулий період, а проспективне дослідження проводиться шляхом безпосереднього спостереження. Ретроспективне дослідження економить час при зборі матеріалу, дозволяє досить чітко визначити вже сформовану групу спостереження, з'ясувати умови, що вплинули на виникнення того чи іншого явища. Однак ретроспективне дослідження має обмежену програму, тому що дозволяє врахувати лише ознаки, які є у використовуваних для вивчення матеріалах і документах.

Проспективне дослідження може мати програму з будь-яким набором ознак і їх поєднань. Крім того, існує можливість спостереження за зміною ознак під впливом різних факторів, можливість тривалого спостереження за групою населення.

Поперечний дослідження характеризує сукупність на якийсь момент часу. При цьому, одномоментно проводиться огляд всього населення або окремих контингентів, визначаються клінічні, фізіологічні, психологічні та інші характеристики обстежуваних з виявленням хворих або осіб з відхиленням у стані здоров'я.

Поздовжнє дослідження передбачає спостереження в динаміці за однією і тією ж сукупністю. У цьому випадку можна проводити динамічні спостереження за кожним представником такої сукупності і застосувати індивідуалізують методи оцінки.

Когортний метод передбачає виділення дослідних і контрольних груп, причому статистичну сукупність тут складають відносно однорідні одиниці спостереження. Головною відмінністю дослідної та контрольної груп є наявність і відсутність шкідливих факторів.


4. Систематизації (формування баз даних і табличних матеріалів)

Одним з важливих результатів аналізу даних медичної статистики та застосування епідеміологічного методу дослідження є визначення відносного і безпосереднього ризику. Відносний ризик (ВР) - це відношення показників захворюваності в групі "осіб, які зазнають влінію досліджуваного фактора до тих же показників у осіб не" схильних до впливу цього чинника {як правило, отримує значення від 1 до ). Безпосередній ризик (HР)-це різниця показників захворюваності в осіб, схильних і не схильних до дії чинника (може приймати "значення, від 0 до 1). Статистична природа ознак ризику обумовлює неминучість так званих помилок першого роду (невключення до групи ризику осіб, схильних до захворювання) і помилок другого роду (включення до групи ризику не схильних до захворювання).

Таким чином, основною метою вивчення стану здоров'я або захворюваність населення в системі оцінки ризику є розрахунок атрибутивного ризику в групах населення, що знаходяться в достовірно розрізняються умовах навколишнього середовища. Саме цей показник найбільш доцільно вважати метою даного блоку досліджень, і саме він повинен зіставлятися з величинами ризиків, отриманими згідно з методикою, викладеною в п. 2.1. Бази даних і табличні матеріали, що є результатом обробки матеріалів медичної статистики, повинні містити інформацію про рівні захворюваності, смертності та інші показники, що характеризують стан здоров'я населення на територіях спостереження:

• число зареєстрованих випадків;

• відносні показники (на 100, 1000, 10000 або 100 000);

• величини відносного ризику в зіставленні з показниками для території, обраної для контролю або порівняння;

• величини атрибутивного ризику.


Аналіз (визначення зв'язків у системі «середовище-здоров'я")

Очевидно, що потенційний нишпорячи, визначений відповідно до рівня забруднення атмосферного повітря та інтенсивністю впливу ряду інших факторів (шум, забруднення питної води та ін), дозволяє оцінити ймовірність несприятливого ефекту, пов'язаного з цими забрудненнями. Іншими словами, потенційний ризик визначає максимальний розмір групи ризику (у відсотках або частках одиниці), тобто кількість населення, у якого потенційно можуть проявитися несприятливі ефекти, пов'язані з даними екологічним фактором. У той же час, як це було показано вище, населення, у якого можуть виявитися ознаки захворювання, становить лише частина групи ризику. Ще меншу частину складають люди, вплив на яких забрудненого повітря може привести до смертельного результату. У зв'язку з цим особливу увагу слід приділяти визначенню реального ризику, тобто ймовірності збільшення захворюваності, смертності та інших медико-статистичних показників. Для його розрахунку призначений спеціальний блок аналізу в загальній системі визначення ризику.

.1. Визначення формальних статистичних зв'язків

Статистичних методів визначення зв'язку між якістю навколишнього середовища та показниками здоров'я населення в науковій та спеціальній літературі приділяється досить велика увага. Різноманіття можливих варіантів не дозволяє запропонувати досить однозначну і жорстку схему таких досліджень. Однак, на думку авторів, тут найбільш доцільно використовувати такі підходи.

• Розрахунок несприятливого ефекту (рівень захворюваності, смертності та ін) у групі ризику.


В основу даного підходу покладено розрахунок коефіцієнта визначення (R), який числено дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції між потенційним ризиком (блок "Навколишнє середовище") та атрибутивним ризиком (блок "Медична статистика"). Прийнято вважати, що коефіцієнт визначення в даному випадку показує частку вкладу навколишнього середовища у формування досліджуваної патології на території спостереження. При використанні цього підходу слід врахувати, що достовірне значення R зазвичай зустрічається тоді, коли навколишнє середовище є одним з провідних факторів, що викликають чи провокують спостережувану патологію, а множенням R на показник смертності, захворюваності чи інший відносний показник можна отримати число випадків смертей, захворювань і т. д., викликаних забрудненням навколишнього середовища.

Факторний аналіз - розрахунок внеску різних факторів, включаючи екологічні, виникнення несприятливих ефектів у здоров'ї населення при їх одночасному впливі.

На відміну від попереднього методу, в даному випадку можливо здійснити оцінку внеску екологічного чинника у формування здоров'я населення в загальному контексті впливу інших факторів, якщо вони також піддаються виміру. На основі одержуваної факторної матриці представляється можливість побудувати математичну модель рівня несприятливих ефектів при дії всієї безлічі чинників, що враховуються, що може бути використано при прийнятті управлінських рішень, розробки економічної стратегії, прогнозуванні захворюваності, смертності і т. д. Факторний аналіз міг би бути кращим у загальному наборі методів статистичного аналізу як дає найбільш точні результати, проте він не завжди може бути застосований. Пов'язано це з тим, що в даному випадку, з одного боку, потрібно досить велика кількість достовірної вихідної інформації, а з іншого боку, спроба "нехитрого" ускладнення математичної моделі призводить до того, що називається "комбінаторним вибухом", - обвального зростання обчислювальної складності у міру збільшення розмірності шуканих взаємозв'язків. Крім того, виникає проблема зростання помилки методу, коли ймовірна помилка може стати сумірною з очікуваним результатом.

Якщо припустити, що реальний ризик повинен являти собою величину, що характеризує реальне число додаткових випадків захворювань, викликаних забрудненням навколишнього середовища, то з усього арсеналу доступних статистичних методів найбільш доцільне застосування наступних.

• Спрощений підхід.

1. Визначається коефіцієнт кореляції (г) між потенційним ризиком і рівнем відносної захворюваності. У разі його достовірності та відповідності здоровому глузду розраховується рівняння лінійної регресії:


Захворюваність = а + b Risk,

де Risk - потенційний ризик.

Як результат оцінюється наступне:

а - фоновий рівень захворюваності, тобто той, який не залежить від забруднення навколишнього середовища;

b - коефіцієнт пропорції зростання захворюваності в залежності від рівня потенційного ризику; для кожної території визначається число додаткових випадків захворювань (на 1000 або ін) шляхом множення b на Risk подальшому результати можуть узагальнюватися в таблиці і картографував з метою зонування території спостереження за ступенем медико- екологічного ризику.

• Підхід, заснований на використанні стандартизованих медико-статистичних даних про рівні захворюваності населення.

Відмінність такого підходу від попереднього полягає в тому, що в даному випадку використовується стандартизована медико-статистична інформація про рівень захворюваності. Стандартизований показник - це середній регіональний рівень тієї чи іншої патології (або класу), який визначається спеціальними дослідженнями на основі тривалого медико-статистичного спостереження. Іноді, у разі відсутності затверджених (або прийнятих як таких) стандартизованих даних, замість них використовують среднетерріторіальние рівні. Наприклад, при порівнянні захворюваності в районах міста, в якості стандартизованих даних вибирають її середньоміський значення, на ділянках обслуговування поліклініки або ТМО - среднерайонний значення і т. д. У даному випадку пропонується наступний алгоритм розрахунку реального ризику.

1. Заповнюються таблиці стандартизованих показників. У разі відсутності останніх виконується визначення среднетерріторіальних показників: всі випадки того чи іншого захворювання (або класу) по всіх територіях на все населення вікової групи, висловлені на 1000, 100 000 або 1000 000, з визначенням помилки (т) і дисперсії (ст).

2. Зі списку захворювань дослідником вибираються цікавлять його форми або групи (класи).

3. За певний дослідником період часу (бажано для зіставлення з потенційним ризиком негайної дії - максимально короткий термін, для інших - максимально довгий) обчислюється відносний (на 1000 і т.д.) рівень захворюваності по кожній патології та / або класу для всіх (або вибраних дослідником у даний розрахунок) територій.

4. З рівня захворюваності для кожної обраної території віднімається стандартизований (або середовищ нетериторіальних) рівень, а отримана різниця виражається у значеннях ст. Визначається ймовірність відхилення захворюваності від среднерайонний значення з використанням розподілу Стьюдента:


o Імовірність
0,50 0,383
1.00 0,682
1.50 0,866
1.96 0,950
2.00 0,954

5. Визначається коефіцієнт кореляції (г) між потенційним ризиком і ймовірністю відхилення рівня захворюваності від середовищ нерайонного (або стандартизованого). У разі його достовірності та відповідності здоровому глузду розраховується рівняння лінійної регресії:

Вірогідність відхилення = а + b Risk.

2. Оцінка достовірності (виключення упередженості)

Під оцінкою достовірності отриманих статистичних закономірностей, крім статистичної достовірності, слід, перш за все, розуміти відсікання всього того, що не відповідає здоровому глузду. Іншими словами, прості статистичні зв'язки, які не узгоджуються з розумним біологічним поясненням, повинні відхилятися. Часто таку оцінку називають винятком упередженості. Існує кілька типів (рівнів) упередженості. Назвемо деякі з них.

Особистість дослідника. Конкретні завдання, які вирішуються їм, можуть вплинути як на вибір вихідної інформації, так і на ідентифікацію та інтерпретацію отриманих зв'язків.

Доступність вихідної інформації. На обсяг вибірки, яка послужила підставою для висновків, можуть, істотно впливати вартість і обсяг робіт, необхідних для отримання вихідної інформації, небажання окремих осіб і організацій брати участь у дослідженні (наприклад, при інтерв'юванні ракових та інших важких хворих) і т.д. Це може призвести до того що в силу організаційних помилок статистична сукупність буде не повною мірою характеризувати все населення, на яке переносяться висновки.

Вплив міграції. Міграція приводить до зміни реальних дозових навантажень, пов'язаних з дією досліджуваного фактора.

Інші типи. Пов'язані з конкретними умовами проведення дослідження.

Для виключення упередженості існують різні методи, основними з яких є наступні:

• рандомізація,

• систематизація,

• стратифікація,

• кластеризація,

• мультіетапная вибірка та ін

Оцінка достовірності висновків є найбільш складною і важливою частиною досліджень з оцінки ризику здоров'ю. Значною мірою якість висновків цього етапу залежить від кваліфікації експертів та їх вміння використовувати сучасні знання з обговорюваної проблеми.

3. Висновки про наявність зв'язків у системі "середовище-здоров'я"

Висновки про наявність зв'язків у системі "середовище-здоров'я" зазвичай формулюються на загальноприйнятих принципах медико-екологічних досліджень. Існують наступні критерії, що дозволяють судити про реальний ризик здоров'ю, пов'язаному із забрудненням навколишнього середовища:

1) збіг спостережуваних ефектів у населення з експериментальними даними;

2) узгодженість спостережуваних ефектів в різних групах населення;

3) правдоподібність асоціацій (прості статистичні зв'язки, які не узгоджуються з розумним біологічним поясненням, відкидаються);

4) тісна кореляція, що перевищує значимість виявляються відмінностей з імовірністю більше 0,99;

5) наявність градієнтів взаємозв'язку "доза - ефект", "час - ефект";

6) збільшення неспецифічної захворюваності серед населення з підвищеним ризиком (курці, старики, діти та ін);

7) полиморфность поразок при дії хімічних речовин;

8) однотипність клінічної картини у потерпілих;

9) підтвердження контакту шляхом виявлення речовини в середовищі або специфічними алергологічними пробами;

10) тенденція до нормалізації показників після поліпшення обстановки або усунення контакту з шкідливими речовинами або факторами.

Виявлення більше п'яти з перерахованих ознак робить зв'язок виявляються змін до умов середовища цілком вірогідною, а семи ознак - доведеною.

4. Визначення індивідуального ризику

Визначення індивідуального ризику являє собою особливу форму медико-екологічної експертизи, метою якої є діагностування випадків екологічно обумовлених захворювань. На жаль, в даний час ще не розроблена правова основа державної системи діагностування цих захворювань, як немає і затвердженого визначення "екологічно обумовлене захворювання". Поки основні функції по встановленню ознак захворювань екологічної етіології покладаються на лікувально-профілактичні установи, розташовані на адміністративній території міста, незалежно від форми власності та відомчої приналежності. Виявлення ознак захворювань проводиться в період звернення населення за медичною допомогою та при проведенні медичних оглядів. При цьому виділяються наступні етапи діагностики.

4.1. Визначення внутрішньої дози

Для оцінки індивідуального ризику важливим є визначення внутрішньої дози хімічної речовини, що залежить від конкретних особливостей контакту людини з навколишнім середовищем. Найбільш точним методом розрахунку внутрішньої дози є її біоіндикація, тобто лабораторне кількісне визначення екологічних забруднювачів або їх метаболітів у тканинах і органах людини. Зіставлення лабораторних результатів з існуючими стандартами дозволяє визначити реальну внутрішню дозу екологічного навантаження. Однак для більшості найбільш поширених хімічних забруднювачів біоіндикація або неможлива, або утруднена. Тому іншим способом визначення внутрішньої дози є розрахунок. Один з варіантів такого розрахунку - використання інформації про концентраціях хімічних речовин у різних зонах перебування людини та середнього часу його перебування в цих зонах. Так, наприклад, провівши анкетування можна визначити середній час перебування людини всередині житла, в житловій зоні, заміській зоні, транспорті, в робочій зоні. Знаючи концентрації речовини, об'єм вдихуваного повітря, час знаходження в різних зонах, експерт може розрахувати отримувану за рік внутрішню дозу, яка в даному випадку називається аерогенний навантаженням. Підсумувавши аерогенний навантаження окремими речовинами, можна розрахувати сумарну індивідуальну аерогенним навантаження. Різні речовини мають неоднакову токсичністю, у зв'язку з чим для більш точної оцінки ризику доцільно використовувати не просто аерогенним навантаження в міліграмах речовини, а величину потенційного ризику.

4.2. Визначення біологічних ефектів (розрахунок біодози)

Під біодози найчастіше мають на увазі накопичену (кумулювати) суму несприятливих ефектів, викликаних впливом екотоксиканти. У традиційному трактуванні кумуляція означає підсумовування дії повторних доз забруднювачів навколишнього середовища, коли наступна доза поступає в організм раніше, ніж закінчується дія попередньої. У залежності від того, накопичується при цьому в організмі сама речовина, розрізняють такі види кумуляції.

Матеріальна кумуляція. Не саме по собі накопичення речовини, а участь все зростаючої кількості екотоксиканти у розвитку токсичного процесу.

Функціональна кумуляція. Кінцевий ефект залежить не від поступового накопичення невеликих кількостей отрути, а від повторного дії його на відомі клітини організму. Дія невеликих кількостей отрути на клітини підсумовується, в результаті чого і створюється накопичений ефект (біодози).

Змішана кумуляція. При такій кумуляції мають місце як ті, так і інші ефекти. Можлива ситуація, коли забруднювач повністю виводиться з організму, проте з рецептором виявляється пов'язаної частина його молекули або метаболіт.

Існує кілька варіантів математичного розрахунку біодози. Не вдаючись у їх докладний опис, зазначимо що всі вони засновані на використанні таких основних показників

• максимальна і / або середня впливають концентрації;

• тривалість однократного контакту;

• частка речовини, задерживаемого в організмі при диханні;

• кумулятивні особливості домішки;

• число контактів з домішкою (режим впливу);

• загальна тривалість впливу;

маса тіла.

4.3. Оцінка несприятливих ефектів (діагностика)

Етіологія і патогенез екологічно обумовлених станів (явища дискомфорту, захворювання, смерть) вимагають застосування як традиційних, так і спеціальних методів діагностики. Підставою для підозри на екологічну етіологію захворювання є наступні ознаки:

• виявлення в клінічній картині характерних симптомів, які не зустрічаються при інших нозологічних формах і не пов'язаних з професійною діяльністю обстежуваного;

• груповий характер неінфекційних захворювань у районі проживання в осіб, не пов'язаних загальною професією або місцем трудової діяльності;

• наявність шкідливих або небезпечних екологічних факторів у зоні проживання обстежуваного.

Необхідно також враховувати можливість розвитку захворювання екологічної етіології після припинення контакту з шкідливим фактором. Діагностичними критеріями захворювання екологічної етіології є:

• санітарно-гігієнічна характеристика району проживання;

• тривалість проживання в даному районі;

• професійний анамнез;

• загальний анамнез;

• облік неспецифічних клінічних ознак, що зустрічаються і при інших нозологічних формах, але патогомонічних саме для даного захворювання;

• вивчення динаміки патологічного процесу з урахуванням як різних ускладнень і віддалених наслідків, так і оборотності патологічних явищ, виявляється після припинення контакту з діючим агентом.

Діагностика екологічно обумовлених станів, як правило, грунтується на їх ретроспективному аналізі з пошуком відповідних причинно-наслідкових зв'язків і побудовою на їх основі імовірнісних діагностичних моделей. При цьому одним з важливих напрямів досліджень у цій області слід вважати визначення факторів або їх комбінацій, що викликають, провокують, що сприяють або супроводжуючих виникнення цих станів, що в подальшому використовується для цілей їх прогнозування і попередження.

Подібні дослідження припускають отримання і аналіз досить об'ємною і різнорідної інформації. При цьому сучасні медико-екологічні дані характеризуються досить складними взаємозв'язками, внаслідок чого загальноприйняті традиційні методи статистичного аналізу часто виявляються недостатньо коректними, оскільки спираються на істотно спрощені моделі величин та зв'язків між ними (зв'язку, наприклад, передбачаються лінійними, кореляції - квадратичними і т. п .). У реальних же завданнях, як правило, зв'язку значно багатомірніше, коли значимість ознаки вирішальним чином залежить від контексту і застосування традиційних методів обробки величин стає неприйнятним. При виконанні медико-екологічних досліджень з метою розробки діагностичних правил ідентифікації екологічно обумовлених захворювань, доцільне використання комбінованих підходів, заснованих на застосуванні поєднань різних методів.

Прикладом такого підходу може слугувати використання комбінації методів математичної логіки та статистики. Вихідні дані, на основі яких передбачається розробити систему правил для діагностики екологічно обумовлених захворювань, повинні містити інформацію, яка стосується умов виникнення різних захворювань (не тільки обговорюваних) і яка описувалася б логічними ознаками. При аналізі таких даних доцільно задатися трьома основними питаннями.

1. Які поєднання ознак характерні для групи випадків, при яких виникали ті чи інші захворювання? Характерними будемо вважати ті сполучення, які досить часто зустрічаються в групі випадків, що описують дане захворювання, і не зустрічаються ніколи (або рідко) в інших. Число ознак в характерному поєднанні не обмежена. Зазначимо, що кожен окремий ознака з характерного їх поєднання може не бути специфічним у традиційному сенсі (тобто може однаково часто зустрічатися в порівнюваних групах). Ознака набуває значущості за участю в характерній комбінації, тобто в контексті інших входять до характерне поєднання ознак.

2. Чи дозволяють знайдені характерні поєднання достовірно ідентифікувати всю групу випадків конкретного захворювання, відрізнити її від інших?

3. Чи входять до характерне поєднання ознаки, що характеризуються як екологічні фактори?

Описуваний підхід дозволяє отримати відповіді на всі три запитання, і, якщо відповіді на другий і третій питання позитивні, виникає можливість побудови статистично достовірної системи логічних правил для діагностики екологічно обумовлених захворювань.

Пошук сполучень ознак має ясний сенс лише для даних логічного типу, і цей метод працює виключно з таким типом даних. Тому перш ніж аналізувати дані за допомогою цього методу, необхідно трансформувати їх в логічну форму. Під терміном "поєднання" мається на увазі кон'юнкція логічних ознак, яка приймає позитивне значення, якщо всі вхідні в кон'юнкцію ознаки також приймають це значення. Іншими словами, поєднання ознак в описі випадку очевидно тільки тоді, коли в ньому зустрічаються всі ознаки, що входять до його складу.

Метод передбачає реалізацію наступного умови: у процесі пошуку поєднань від'ємне значення розцінюється не як заперечення ознаки, а як відсутність інформації про нього і ніяк не враховується; ознаки з від'ємним значенням не можуть входити до складу характерних поєднань. Це дозволяє працювати з неповними даними, в умовах істотної інформаційної невизначеності і допомагає уникнути появи безглуздих поєднань, коли відсутність ознаки не є інформативним і ні про що не свідчить. Якщо негативне значення певної ознаки все-таки є інформативним для вирішення завдання, то досить явно визначити додатковий ознака, яка буде приймати позитивне значення тоді і тільки худа, коли вихідний ознака приймає негативне значення.

Якщо допустити, що достовірність є оцінка припущення, що частота появи випадкової події у вибірці дорівнює його ймовірності, то вірогідність визначається кількістю випадків у вибірці і зростає в міру збільшення обсягу вибірки. При цьому достовірність кількох подій (рівномірна оцінка) визначається співвідношенням між кількістю подій і обсягом вибірки. Відмінність даного підходу від багатьох інших методів полягає в тому, що достовірність результатів не залежить від розмірності вихідного простору ознак. Вона залежить лише від кількості характерних поєднань, необхідних для вирішення поставленого завдання: чим їх менше, тим краще. Пошук характерних поєднань передбачає перебір досить великого обсягу комбінацій ознак, що найбільш успішно може бути виконано з використанням комп'ютерної техніки. Для цієї мети можна використовувати як пакети програм загального застосування (табличні процесори), так і спеціалізовані пакети (наприклад, Rule Maker).

4.4. Висновки про ефекти та індивідуальному "ризик здоров'ю"

Остаточне рішення, пов'язане з діагностикою екологічно обумовленого стану, виноситься, як правило, групою експертів. При виявленні особи з ознаками захворювання екологічної етіології лікувально-профілактичний заклад направляє повідомлення за встановленою формою у центр держсанепіднагляду за місцем проживання хворого. Всі особи з виявленими захворюваннями, а також особи, у яких виявлені не різко виражені відхилення з боку органів і систем, в етіології яких основну роль грає екологічний фактор, повинні перебувати на диспансерному спостереженні у відповідних фахівців (терапевт, невропатолог, дерматовенеролог тощо) .

Право на встановлення групи інвалідності щодо захворювання даної етіології та визначення відсотка втрати працездатності надається лікарсько-трудових експертних комісій. Висновок експертів є основою для звернення потерпілого з позовом про відшкодування збитку, обумовленого екологічною ситуацією.


ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЗДОРОВ'Ю

1. ЦІНА РИЗИКУ ЗДОРОВ'Ю

Для того щоб оцінка ризику здоров'ю стала фактором управління, її необхідно характеризувати економічними категоріями (ціна, рентабельність, економічність та ін.)

Розуміючи, наскільки складно аргументувати ціну здоров'я, ми пропонуємо спрощену схему її визначення, засновану на існуючих економічних механізмах охорони здоров'я в нашій країні.

Розрахунки, проведені за методиками, викладеними в цьому виданні, дозволяють нам визначити кількість людей, у яких ризик негативних наслідків великий. Для цього нам необхідно знати зону впливу, кількість проживаючих в ній людей і показник Risk. Необхідну інформацію можна отримати з:

а) системи соціально-гігієнічного моніторингу,

б) зведених томів ПДВ (ВСВ),

в) інвентаризаційних бюро виконавчої влади,

г) статистичних об'єктів.


Однак при всіх недоліках пропонованих економічних розрахунків важко переоцінити значення самого показника ціни ризику - найефективнішого засобу в системі управління ризиком. Нижче будуть наведені деякі приклади.

2. Уравленіе ризиком

Попереджувальний санітарний нагляд

За існуючими правилами в проектних матеріалах у розділі ОВНС повинні міститися відомості про прогноз впливу на здоров'я населення об'єкта, що намічається до будівництва або реконструкції. Пропонована нами система оцінки ризику здоров'ю повною мірою влаштує і проектувальника, і замовника, і експерта. Існують два варіанти розрахунку ризику:

а) умови існуючого положення,

б) після введення об'єкта (проекту) в експлуатацію.

Вихідний матеріал для прогностичних розрахунків береться з самого проекту. У принципі тут оцінюється не ризик, а його динаміка в ході реалізації проекту, що набагато важливіше для того, щоб зробити повноцінний висновок. Якщо продовжити економічні розрахунки, визначити ціну ризику (ціну динаміки ризику) і включити отриману величину у видаткову частину бізнес-плану (кошторис), то при великій величині ризику, обумовленого об'єктом, останній може виявитися економічно недоцільним (нерентабельним). У цьому випадку фактор "здоров'я" спрацює як економічний механізм і визначатиме остаточне рішення щодо проекту без заходів адміністративного примусу.

Поточний санітарний нагляд

Доречно буде використовувати систему оцінки ризику здоров'ю для введення диференційованого податку на землю та нерухомість. Очевидно, що ризик здоров'ю населення, що проживає в несприятливій екологічній обстановці, вище, ніж в умовах мінімального впливу факторів середовища. Обгрунтовані таким чином різні ставки податку на землю і, отже, на нерухомість, дозволяють, з одного боку, компенсувати шкоду, заподіяну здоров'ю населення, шляхом зниження податку на екологічно неблагополучних мікрорайонах, а з іншого боку, компенсувати адміністрації стриманість у розвитку промисловості і транспорту в мікрорайонах з благополучною екологічною обстановкою. У будь-якому випадку для санітарної служби постійно є соціальне замовлення на ведення соціально-гігієнічного моніторингу, розрахунку та оцінки ризику здоров'ю населення, що в кінцевому рахунку визначає стратегію і тактику санітарної служби.


Заходи по санітарній охороні атмосферного повітря населених місць
Проблема захисту атмосфери від шкідливих викидів є складною і комплексною. Можна виділити три основні групи заходів:

1. Технологічні заходи
З економічної точки зору дешевше боротися зі шкідливими речовинами в місцях їх утворення - створення замкнутих технологічних циклів, при яких би були відсутні хвостові гази або абгази. Застосування природоохоронного принципу раціонального використання природних ресурсів - максимальне вилучення всіх корисних компонентів та утилізація відходів (максимум економічного ефекту і мінімуму відходів, що забруднюють навколишнє середовище).

До цієї групи можна віднести також:

1) заміна шкідливих речовин на на виробництві менш шкідливими або нешкідливими;

2) очищення сировини від шкідливих домішок (десульфірізація мазуту перед його спалюванням);

3) заміна сухих способів переробки матеріалів, які пилять мокрими;

4) заміна полум'яного нагріву електричним (шахтні печі на електричні індукційні);

5) герметизація процесів, використання гідро-і пневмотранспорту при транспортуванні матеріалів, які пилять;

6) заміна переривчастих процесів безперервними.

2. Планувальні заходи
До групи планувальних заходів входить комплекс прийомів, що включають:

3. Санітарно-технічні заходи
Спеціальні заходи захисту за допомогою очисних споруд:


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Баришніков І. І., Мусійчук Ю. І. Здоров'я людини-системоутворюючий фактор при розробці проблем екології сучасних міст. - В зб.: Медико-географічні аспекти оцінки рівня здоров'я населення та стану навколишнього середовища. - СПб, 1992, с. 11-36.

 2. Віхерт А. М., Жданов В. С., Чаклин О. В. та ін Епідеміологія неінфекційних захворювань. - М.: Медицина, 1990. - 272 с.

 3. Тимчасові методичні вказівки по обгрунтуванню гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. № 4681-88 від 15 липня 1988

 4. Крутько В. М. Підходи до "Загальної теорії здоров'я". -Фізіологія людини, 1994, № 6, т. 20, с. 34-41.

 5. Осипов Г. Л., Прутков Б. Г., Шишкін І. А., Карагодіна І. Л. Містобудівні заходи боротьби з шумом. -М.: Стройиздат, 1975, с. 99-114.

 6. Пінігін М. А. Гігієнічні основи оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря. - Гігієна та санітарія, 1993, № 7.

 7. Токсикометрії хімічних речовин, що забруднюють навколишнє середовище / Під загальною ред. А. А. Каспарова та І. В. Сяноцької. - М., 1986. - 428 с.

 8. Управління ризиком в соціально-економічних системах: концепція і методи її реалізації. Частина 1. Публікація Об'єднаного комітету з управління ризиком. -В кн.: Проблеми безпеки при надзвичайних ситуаціях. Оглядова інформація, випуск 11. М.. ВІНІТІ 1995, С. 3-36.

 9. Янічкін Л. П., Корольова Н. В., Пак В. В. Про застосування індексу забруднення атмосфери. - Гігієна та санітарія 1991, № 11, с. 93-95. '

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Медицина | Реферат
  133.3кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Біоіндикація забруднення атмосферного повітря та грунту
  Забруднення атмосферного повітря атомобільним транспортом в м Києві
  Вплив забруднення атмосферного повітря на стан горобини звичайної
  Забруднення атмосферного повітря вихлопами газу автомобільного транспорту
  Оцінка забруднення атмосферного повітря створюваного діяльністю локомотивного депо станції Перерва
  Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих
  Високоефективна рідинна хроматографія забруднювачів атмосферного повітря і повітря робочої зони
  Склад атмосферного повітря
  Гігієнічне значення атмосферного повітря
  © Усі права захищені
  написати до нас