Забезпечення безпеки при виробництві зберігання і застосування вибухових матеріалів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

За чинним законодавством державний пожежний нагляд при виробництві, транспортуванні, зберіганні, використанні та утилізації вибухових матеріалів у організаціях, провідних вибухові роботи з використанням вибухових речовин промислового призначення, здійснює федеральний орган виконавчої влади, уповноважений у сфері промислової безпеки (Федеральна служба з екологічного технологічного та атомного нагляду - Ростехнагляд).

Тут доречно зазначити, що раніше у федеральному законі "Про пожежну безпеку" утримувалося більш скромне вимога, згідно з яким Держнаглядохоронпраці здійснює державний пожежний нагляд при проведенні вибухових робіт. У 2004 році законодавець розширив повноваження Держнаглядохоронпраці України (нині Ростехнагляду) з контролю за забезпеченням пожежної безпеки всього циклу робіт, пов'язаних з виробництвом вибухових речовин.

Організаційні та практичні заходи щодо забезпечення безпеки

На всіх великих гірських підприємствах побудовані пункти з виробництва гранульованих вибухових речовин або приготування емульсій для емульсійних вибухових речовин, які купують детонаційні властивості тільки після заряджання ними свердловин і шпурів. При цьому для виробництва емульсій практично скрізь використовуються вітчизняні компоненти, включаючи емульгатори та газогенеруючих добавки. Створені і випускаються відповідні транспортно-зарядні машини.

Ростехнаглядом у 2006 році прийняті практичні заходи щодо різкого обмеження застосування при вибухових роботах засобів вогневого підривання (які найбільш доступні для використання в кримінальних і терористичних цілях) зі зростанням частки застосування інших, більш безпечних систем ініціювання зарядів, в тому числі неелектричних систем підривання і високочастотних електродетонаторів , нечутливих до побутових джерел струму. Фактично з 01.01.07 р. кошти вогневого (електровогневому) способу ініціювання зарядів застосовуються тільки при деяких видах спеціальних вибухових робіт (дроблення гарячих масивів, ліквідація крижаних заторів, боротьба з лісовими пожежами тощо), тобто у випадках, коли вогневе підривання неможливо або технічно вкрай складно замінити на інші способи ініціювання зарядів. Для гірничих підприємств Крайньої Півночі, пов'язаних із сезонною постачанням вибухових матеріалів, дозволяється до 1 вересня 2007 року витрачено за призначенням при вибухових роботах раніше придбані та зберігаються на складах ВМ засоби вогневого (електровогневому) підривання.

При цьому збільшується застосування інших, більш безпечних систем ініціювання зарядів, в тому числі неелектричних систем підривання і високочастотних електродетонаторів, нечутливих до побутових джерел струму.

Номенклатура промислових вибухових матеріалів становить близько 300 найменувань, не рахуючи вибухові речовини та вироби на їх основі зарубіжного виробництва і перебувають у стадії промислових випробувань. В останні роки в Російській Федерації спостерігається зростання обсягів споживання вибухових матеріалів промислового призначення. Аналіз показує, що ця тенденція найближчим часом збережеться, причому значних змін застосовуваних вибухових матеріалів не відбудеться.

Разом з тим значно зменшений обсяг використання найбільш небезпечного вогневого способу ініціювання зарядів (рис. 9).

З метою підвищення захисту населення і навколишнього середовища від можливого негативного впливу об'єктів виробництва, зберігання, транспортування і застосування вибухових матеріалів за підтримки Ростехнагляду в організаціях і на підприємствах продовжувалась робота з удосконалення техніки та технології вибухових робіт.

Збільшено обсяги споживання при вибухових роботах на земній поверхні і підземних виробках російських неелектричних систем ініціювання зарядів СІНВ і "Еділін", шведської системи "Нонель" і на ряді гірничих підприємств використовується неелектричних система ініціювання "Прімадет" (іспанська технологія і вітчизняна збірка).

Збільшено обсяги застосування електродетонаторів зниженої чутливості до блукаючих струмів, високочастотних електродетонаторів, які неможливо ініціювати від будь-яких побутових джерел струму, також за рахунок заміни при вибухових роботах найбільш небезпечного вогневого підривання і поступового витіснення традиційних, але застарілих засобів підривання електродетонаторів з безпечним струмом 0,18 А і детонуючих шнурів з піротехнічними реле.

Разом з тим існував на заводах-виробниках спосіб маркування корпусів кумулятивних зарядів з використанням паперових етикеток вкрай ненадійний і не дозволяв вести належний облік зазначених нумерованих виробів на складах вибухових матеріалів перед видачею їх підривникам і при підготовці до підривних робіт.

У зв'язку з цим для забезпечення збереження вибухових матеріалів на об'єктах вибухових робіт нафтової і газової промисловості Російської Федерації, а також відповідно до п. 2.8 спільного наказу МВС Росії, ФСБ Росії, Міноборони Росії, Мін'юсту Росії, Мінпроменерго Росії, Ростехнагляду, ФТС Росії і Генеральної прокуратури Російської Федерації від 17.10.06 № 826/493/424/314/266/910 / 1009/39 "Про затвердження Міжвідомчої комплексного плану заходів по боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин на 2006-2010 роки" Ростехнаглядом видано наказ від 30.10.06 № 969 "Про маркування кумулятивних зарядів для прострілочно-вибухових робіт". Даним наказом визначається порядок маркування кумулятивних зарядів для прострілочно-вибуховий апаратури, нанесеної лазером або іншим механічним способом, що виключає її видалення без нанесення пошкодження виробу. Крім того, наявні запаси зарядів, маркованих застарілими способами, повинні бути своєчасно витрачено, а розробникам і виробникам кумулятивних зарядів пропонується внести в установленому порядку в технічні умови на вироби зміни, пов'язані з нанесенням маркування.

Цей наказ встановлює порядок маркування кумулятивних зарядів для прострілочно-вибуховий апаратури і спрямований на забезпечення схоронності вибухових матеріалів на об'єктах вибухових робіт нафтової і газової промисловості Російської Федерації в рамках виконання заходів з антитерористичної і протівокрімінальной захисту. Зокрема, введення в дію цього наказу дозволить забезпечити ідентифікацію кумулятивних зарядів на всіх стадіях їх обороту.

Всі великі гірничодобувні підприємства (ВАТ "Апатит", ВАТ "Лебединський ГЗК", ВАТ "Кольська ГМК", ВАТ "Ковдорський ГЗК", ВАТ "Качканарський ГЗК" Ванадій ", ВАТ" Карельський окатиш ", ВАТ" Михайлівський ГЗК ", вугільні розрізи "Нерюнгринское", "Міжрічинський", "Бачатський" та ін) практично повністю забезпечують потреби у вибухових речовинах за рахунок їх виробництва на стаціонарних пунктах, міні-заводах і в пересувних установках. Надалі тенденція збільшення обсягу споживання таких вибухових речовин збережеться. Зокрема, у філії "Розріз Мугунскій" ТОВ "Компанія Востсібуголь" ВАТ "СУЕК" здано в експлуатацію стаціонарний пункт з виготовлення гранулітів Д-5, крім того, ВАТ "СУЕК" розробило графік заміни змішувально-зарядних машин, які передбачають оновлення всього парку в період з 2006 по 2008 рік. Філією ВАТ "Коршуновський ГЗК" (Іркутське міжрегіональне УТЕН) заплановано будівництво трьох стаціонарних установок з виробництва емульсійних ВР на Коршуновський, Рудногорском і Краснояровском кар'єрах, а також оновлення і збільшення парку змішувально-зарядних машин.

У ВАТ "Оренбурзькі мінерали", м. Ясний (Оренбурзька область), розпочато будівництво заводу з виробництва емульсійної вибухової речовини "Сибіру", а в ТОВ "Святогор" (Свердловська область) ведеться будівництво стаціонарного пункту з виготовлення емульсійного ВВ "Титан". У Республіці Саха (Якутія) артіллю старателів "Селігдар" реалізовані заходи з виготовлення вибухових речовин з невибухових компонентів поблизу місць проведення підривних робіт, введено в експлуатацію стаціонарний пункт виробництва гранульованих вибухових речовин у ВАТ "Взривстрой".

На стаціонарних пунктах ділянки "Купол" ЗАТ "Чукотська гірничо-геологічна компанія" для виготовлення вибухової речовини грануліт "ігданіт" стали застосовуватися установки "ANFO Mixer Amix 25" фірми "Dyno Nobel" (Швеція).

Тут же для пневмозаряжанія шпурів і свердловин вибуховою речовиною грануліт "ігданіт" стали використовуватися зарядні пристрої "Анолодер" моделі GSA (США) і "120R" (Канада).

Тривали розробка та впровадження нових емульсійних вибухових речовин, включаючи патроновані. Проводилися промислові випробування емульсійної вибухової речовини гранеміт марки П-1-25-К в полімерній оболонці як свердловинного заряду при виробництві масових вибухів на кар'єрах і розрізах Кемеровської області, емульсійної вибухової речовини емульпор "НП" марок НП-40, НП-50 і НП -60, що виготовляється в змішувально-зарядної машині МЗГ-10 в процесі заряджання свердловин в кар'єрах ВАТ "Уралазбест", емульсійної вибухової речовини пореміт марки П-1-ЗС в полімерній оболонці (ФКП "Завод ім. Я. М. Свердлова") для використання в якості свердловинних зарядів при виробництві вибухових робіт ТОВ "Евровзривпром" в кар'єрах Ленінградської області.

Допущені до постійного застосування змішувально-зарядні машини "ТТТ" на транспортній базі автомобілів "Piterbolt" фірми "Dyno Nobel" (Швеція) для транспортування компонентів і виготовлення емульсійних вибухових речовин емуланов марки "іремекс" в процесі заряджання свердловин при вибухових роботах у кар'єрах Айхальского ГЗК АК "АЛ РОСА".

Впроваджені та використовуються в гірничодобувних організаціях змішувально-зарядні машини вітчизняного виробництва ВАТ "Бєлгородський завод гірничого машинобудування" і ФГУП "Красноармійський науково-дослідний інститут механізації", призначені для транспортування компонентів, виготовлення вибухових речовин гранеміт марки І-30, грамоніт-АП, грануліт " ігданіт "," Сибір-1000 "," Сибір-1200 "і заряджання ними свердловин при виробництві вибухових робіт у кар'єрах і розрізах.

У 2006 році проводилися випробування змішувально-зарядних машин АСЗС-6841 "IEE" на базі автомобіля КамАЗ 65201 для транспортування невибухових компонентів та виготовлення в процесі заряджання свердловин емульсійних промислових вибухових речовин - емулітов марок "ВЕТ" в умовах відкритих гірських робіт рудника "Залізний" ВАТ "Ковдорський ГЗК", змішувально-зарядних машин "Трейдстар-ВГ" моделі АСЗС6840 на транспортній базі автомобілів КамАЗ 6540-1010-10, призначених для виготовлення водно-гелевого вибухової речовини "Ріофлекс" в процесі заряджання свердловин в кам'яному кар'єрі ТОВ "Назаровський щебеневий завод "і в кар'єрі філії" Ачинський "(Красноярський край).

Крім того, в умовах ВАТ "Когалимнефтегеофізіка" на території Ханти-Мансійського АО-Югра випробовувалися "Лабораторії перфораторної станцій" (ЛПС) на базі автомобіля КамАЗ-43114, КамАЗ-571 830 і на базі автомобіля КамАЗ-4326, призначені для сумісного перевезення засобів ініціювання і вибухових речовин, а також для доставки прострілочно-вибуховий апаратури та персоналу до місць проведення робіт.

Чисельність виконавців вибухових робіт по відношенню до 2006 року змінилася трохи і склала 11,2 тис. чол. (У 2005 році - 10,6 тис. чол.). Всього до звернення з вибуховими матеріалами мали допуск 49,4 тис. працівників (у 2005 році - 50,1 тис. чол.).

Стан збереження вибухових матеріалів

У 2006 році по відношенню до попереднього року стан справ із забезпеченням збереження вибухових матеріалів вдалося дещо поліпшити. Загальне число втрат ВМ зменшилася з 21 випадків до 20, у тому числі кількість розкрадань вибухових речовин і засобів ініціювання - на 15% (з 13 до 11 випадків). Необхідно відзначити, що в вказане число втрат увійшли зареєстровані випадки добровільної здачі вибухових матеріалів громадянами до органів внутрішніх справ, які умовно віднесені до розкрадань.

При цьому кількість втрачених вибухових речовин поменшало з 86 334,2 до 2441,63 кг, а електродетонаторів і капсулів-детонаторів - з 1351 шт. до 952, але кількість втрачених детонуючих і вогнепровідних шнурів збільшилася з 698,4 до 4266,6 м.

Так, у січні 2006 року при повній безвідповідальності взривперсонала та осіб технічного нагляду ВАТ "ГМК Дальполіметалл" (Приморський край) на руднику виявлена ​​розкрита пачка амоніту 6ЖВ масою 1,4 кг і 3 електродетонатори ЕД-8Ж. Дані вибухові матеріали були залишені підривником в гірничій виробці, про які він після закінчення робочої зміни забув, а вибухові прилади і наряд-путівку на порушення встановлених вимог на склад ВМ здавав гірничий майстер.

В окремих організаціях не забезпечується належним чином охорона заряджених свердловин. У початку квітня 2006 року розкрадання 4 шашок ГТП-85г-К і електродетонатори ЕРС-1 з свердловин, заряджених працівниками геологічної партії ВАТ "Сибнефть-Ноябрьскнефтегазгеофізіка" на профілі № 1 Західно-Байкаловской площі (Тюменська область), здійснили робочі топоотряда ТОВ "ФГео -Консалтинг ", які, займаючись валянням лісу на сусідніх профілях, після закінчення роботи виходили на дорогу по зарядженому профілю № 1. Свердловини на даному профілі були заряджені 27.03.06 р., і вибухові матеріали в них перебували без охорони більше 5 діб. Через неякісну набійки свердловини робочим вдалося витягти вибухові матеріали і сховати їх у кузові автомобіля. Наступного дня водій при розвантаженні запасних частин виявив викрадені ВМ і повідомив про це начальника загону.

Однак найбільша втрата вибухових речовин допущена ВАТ "Сосновгео" в Республіці Бурятія в липні 2006 року. При транспортуванні вибухових матеріалів через річку у брід автомобіль отримав пошкодження і зупинився. У зв'язку з рясними дощами рівень річки піднявся і водним потоком автомобіль був відкинутий, при цьому було втрачено більше 1142 кг вибухових речовин, 676 електродетонаторів, 480 м детонуючого шнура.

Технічними розслідуваннями встановлено, що основними причинами втрат вибухових матеріалів є:

низький рівень виробничого контролю в організаціях за дотриманням правил обліку, зберігання і використання ВМ на місцях робіт;

халатне ставлення до забезпечення схоронності отриманих ВМ підривників та осіб технічного нагляду;

порушення вимог нормативних технічних документів при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом;

формальне підтвердження фактичної витрати ВМ за призначенням керівниками вибухових робіт при відсутності такого;

відсутність належної охорони заряджених свердловин на блоках і профілях, а також свердловин з відмовили зарядами.

У 2006 році, як і в минулі роки, абсолютна більшість розкрадань вибухових матеріалів (9 з 11) було скоєно з місць проведення підривних робіт (5 розкрадань - в підземних гірничих виробках, 6 - на відкритих гірничих роботах) та виявлено (також 9 з 11 ) при їх незаконних зберіганні, перевезеннях, купівлі-продажу.

Як і в попередньому році, розкрадання в основному вчинені особами, пов'язаними за родом своєї діяльності з поводженням з вибуховими матеріалами або мали до них доступ.

У цілому причини втрат вибухових матеріалів дуже близькі до причин аварій і травматизму при вибухових роботах і поводженні з ВМ.

У 2006 році втрати вибухових матеріалів відбулися в організаціях усіх галузей промисловості.

Залишається низьким рівень забезпечення схоронності вибухових матеріалів на підприємствах з видобутку руд кольорових металів, на яких у 2006 році виявлено 6 втрат ВМ, у тому числі 1 розкрадання (у 2005 році - 3 розкрадання).

Вдалося трохи підвищити рівень збереження вибухових матеріалів на вугледобувних підприємствах. У минулому році на підприємствах вугільної промисловості зареєстровані 3 випадки втрат: 2 розкрадання і 1 втрата. У 2005 році на вугледобувних підприємствах було зареєстровано 6 випадків втрат, у тому числі 5 крадіжок та 1 розкидання (рис. 10).

Стан травматизму при роботі з вибуховими матеріалами

У 2006 році на піднаглядних Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду підприємствах і в організаціях смертельно травмувалося при вибухових роботах і поводження з вибуховими матеріалами 10 осіб, загальна чисельність травмованих збільшилася до 28 осіб, сталося дві аварії. Сумарний матеріальний збиток від аварій склав 11 520 тис. руб.

Як і в попередні роки, більшість загиблих при вибухових роботах склали безпосередні виконавці вибухових робіт (4 загиблих підривника і роздавальника підземного складу ВМ) та інші робочі рудників, шахт і кар'єрів (2 підземних працівника та 4 робочих на відкритих розробках).

У 2006 році половина нещасних випадків зі смертельним результатом стався в підземних виробках рудників і шахт (50% загиблих і 61% всіх постраждалих, з них 4 людини загинули при вибухах у виробках підземних складів вибухових матеріалів).

Аналіз обставин і причин аварій і нещасних випадків при вибухових роботах, виконаний при вивченні отриманих матеріалів спеціальних розслідувань, дає підстави для висновку про те, що всі вони мали місце через недбале ставлення до своїх посадових обов'язків керівників підприємств, безвідповідальності осіб технічного нагляду і, як наслідок цього, зниження технологічної дисципліни взривперсонала, безконтрольності роботи підривників і гірників, недотримання ними вимог безпеки при виконанні підривних робіт.

До безпосередніх причин всіх аварій і нещасних випадків при вибухових роботах в 2006 році можна віднести:

- Порушення вимог безпеки щодо розстановки і зняттю постів охорони меж небезпечної зони і виведення людей за її межі перед початком вибухових робіт;

- Порушення встановленого порядку повернення на склад ВМ залишків вибухових матеріалів, а також вимог безпеки при знищенні вибухових матеріалів і вибухонебезпечних предметів;

- Порушення встановлених вимог з огляду місць вибухових робіт перед початком заряджання і приведення їх у безпечний стан, а також перевірці вибоїв після підривних робіт і допуску в них робітників для подальшої роботи;

- Порушення вимог безпеки при видачі вибухових речовин і засобів ініціювання на складах ВМ у роботу підривникам та їх спільної перенесенні до місць вибухових робіт.

Всі перераховані причини значною мірою між собою взаємопов'язані і в різному ступені виявлялися при розслідуванні обставин практично всіх мали місце в минулому році нещасних випадків.

Відповідно до Федерального закону "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" у піднаглядних Ростехнадзору організаціях розроблені декларації промислової безпеки близько 350 складів вибухових матеріалів та інших небезпечних виробничих об'єктів. У 2006 році Управлінням по нагляду за спеціальними та хімічно небезпечними виробництвами та об'єктами Ростехнагляду розглянуті і затверджені укладання по 43 деклараціям промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, з них 11 розроблені вперше, 28 - повторно, 4 - по третьому разу.

Проведено страхування відповідальності за заподіяння шкоди діючих небезпечних виробничих об'єктів в області вибухових матеріалів промислового призначення.

У всіх організаціях діє система виробничого контролю, робота якої перевіряється при кожних обстеженнях піднаглядних об'єктів. Проведений аналіз стану промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах показав, що ефективність і дієвість виробничого контролю спостерігається тільки у великих організаціях, що мають відповідні виробничі служби та кваліфікованих фахівців у галузі промислової безпеки. Територіальні органи систематично проводять роботу з аналізу відомостей про організацію і здійснення виробничого контролю, що надходять від піднаглядних організацій. Факти низької ефективності виробничого контролю та системи управління промисловою безпекою відображаються в приписах і розглядаються на засіданнях колегій управлінь з технологічного та екологічного нагляду.

До теперішнього часу не вдалося помітно підвищити якість вибухових речовин. На гірничих підприємствах, що виготовляють найпростіші гранульовані аміачно-селітрених вибухові речовини (як на стаціонарних пунктах, так і пересувних установках), необхідний контроль якості не організований, відсутні лабораторії і відповідні фахівці. Від заводів-виготовлювачів також продовжують надходити вибухові матеріали, що не відповідають вимогам стандартів і технічних умов, що, незважаючи на наявність вхідного контролю, призводить до численних несправним зарядам, що тягне за собою аварії, травматизм, простої, розкрадання вибухових матеріалів з відмов. Як показує аналіз, близько 50% відмов так чи інакше пов'язано з недостатньо високою якістю вибухових матеріалів. Щорічно виявляється не менше 10 випадків поставок вибухових матеріалів з порушеннями встановлених вимог.

Безпека перевезення вибухових матеріалів

До теперішнього часу не вирішена проблема безпеки перевезень вибухових матеріалів автомобільним транспортом. Як і раніше до перевезення допускаються автомобілі, не призначені для таких цілей, включаючи самоскиди. Значна частина автомобілів, які систематично використовуються для перевезення вибухових матеріалів, в тому числі по дорогах загального користування, не відповідають вимогам Правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (ПОГАТ) і Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

Аналіз аварій та нещасних випадків при вибухових роботах на гірничодобувних підприємствах показує, що часто їх причинами є низька кваліфікація взривперсонала, перш за все осіб технічного нагляду молодшого і середньої ланки, і його постійна плинність. В даний час на гірничодобувних підприємствах виробляється більше половини споживаних вибухових речовин. Проте до цих пір не вирішено питання підготовки у вищих і середніх професійних навчальних закладах фахівців-технологів для стаціонарних пунктів і заводів, що виготовляють вибухові речовини поблизу місць застосування.

Особливу тривогу викликає стан автомобільного транспорту для перевезення вибухових матеріалів. Незважаючи на сталися у 2004-2006 роках аварії і втрати вибухових матеріалів, пов'язані з автомобільними перевезеннями, як і раніше частина перевезень вибухових матеріалів здійснюється на автомобілях, які не відповідають встановленим вимогам безпеки.

Компетенція Ростехнагляду в сфері вибухових матеріалів промислового призначення постійно розширюється. На Ростехнагляд додатково покладено функції і завдання за державним пожежного нагляду на підземних об'єктах і при виробництві, транспортуванні, зберіганні, використанні та утилізації вибухових матеріалів у організаціях, провідних вибухові роботи з використанням вибухових матеріалів промислового призначення.

Крім того, в даний час до компетенції Ростехнагляду переведені всі вибухопожежонебезпечні виробничі об'єкти спеціалізованих підприємств з виробництва вибухових речовин і виробів, їх містять, промислового призначення, порохів і піротехнічних виробів Федерального агентства з промисловості, а також бази і арсенали Міноборони Росії, на яких виготовляються вибухові речовини та вироби з них промислового призначення в рамках утилізації боєприпасів і твердого ракетного палива.

З метою реалізації законодавства Російської Федерації в галузі пожежної безпеки Ростехнаглядом підготовлено проект постанови Уряду Російської Федерації "Про внесення змін до постанови Уряду Російської Федерації від 30 липня 2004 р. № 401" Про Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду ", що передбачає в тому числі і збільшення граничної чисельності працівників центрального апарату Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду і в основному її територіальних органів.

У 2006 році територіальними органами за технологічним і екологічного нагляду з урахуванням вказівок Ростехнагляду від 11.07.06 № НК-48/589 взяті під державний нагляд і контроль всі небезпечні виробничі об'єкти на заводах - виробниках промислових вибухових речовин і засобів ініціювання.

У числі першочергових організаційно-розпорядчих документів планується розробити керівний документ "Методичні вказівки з проведення перевірок об'єктів, пов'язаних з виробництвом вибухових матеріалів". В області створення і вдосконалення законодавчої бази Управління з нагляду за спеціальними та хімічно небезпечними виробництвами та об'єктами в 2007 році планує взяти участь:

- У подальшій роботі над проектами спеціальних технічних регламентів "Про безпеку вибухових речовин і боєприпасів, процесів їх виробництва, застосування, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації" і "Про безпечність піротехнічних складів та їх містять виробів, процесів їх виробництва, застосування, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації ", а також національних стандартів з безпеки виробництва, зберігання і застосування вибухових матеріалів промислового призначення;

- У доопрацюванні законопроектів, що регламентують порядок обігу вибухових матеріалів.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
48.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Техніка безпеки при проведенні вибухових робіт
Забезпечення безпеки життєдіяльності на виробництві
Екологічні ризики при виробництві будівельних матеріалів
Забезпечення пожежної безпеки на виробництві та в побуті
Застосування хлібопекарських покращувачів при виробництві хлібобулочних виробів
Забезпечення вимог безпеки при криогенному охолодженні м`яса
Забезпечення безпеки хворого при реанімації та стадії наркозу
Забезпечення комплексної безпеки при будівництві висотних будівель
Забезпечення вимог безпеки при криогенному охолодженні м`яса індички
© Усі права захищені
написати до нас