Жіночий рух

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Жіночий рух, боротьба жінок за рівні права з чоловіками в економічній, суспільно-політичної і культурної діяльності, а також їх участь у загальнополітичній боротьбі. Жіночий рух відображають позиції тих соціальних груп і політичних течій, які ці напрямки представляють. Рух жінок-робітниць - невід'ємна складова частина робочого руху. Вимоги рівноправності були вперше висунуті жінками в період становлення буржуазного ладу. Вже під час Війни за незалежність в Північній Америці 1775-83 було висунуто вимогу (його підтримували громадські діячки Мерсі Уоррен, Абігайль Адамс та ін) про надання жінкам рівних з чоловіками виборчих прав. Початок організованого Жіночий рух відноситься до часу Великої французької революції. У роки революції жінки з народу брали активну участь у всіх великих народних виступах. У ті роки у Франції став виходити перший журнал, присвячений боротьбі жінок за рівність, виникли перші жіночі організації - жіночі революційні клуби, діяльно брали участь у партійно-політичній боротьбі. Декларація прав жінки і громадянки, представлена ​​в 1791 Національним зборам [підготовлена ​​Олімпією де Гуж (1748-93) за зразком Декларації прав людини і громадянина], була спрямована проти «панування чоловіків над жінками» і вимагала від чоловіків визнання повного соціального і політичного рівноправ'я жінки в ім'я здійснення «загальних людських прав». Однак більшість вождів французької революції відкинуло ідею жіночого рівноправності, і в кінці 1793 всі жіночі клуби були закриті. В Англії вимога громадянської рівноправності жінок було висунуто Мері Уолстонкрафт (1759-97) у книзі «Захист прав жінки» (1792), в якій вже були намічені основні лінії майбутнього феміністського руху (див. Фемінізм). З утвердженням буржуазії при владі все більш виразно виявлялася обмеженість панував у ту пору буржуазного Жіночий рух, що ставив за мету лише рівноправність жінок з чоловіками свого класу в рамках буржуазного суспільства. У 1-ї половини 19 ст. учасниці буржуазного Жіночий рух звужують розуміння жіночого питання і вимагають по-перевазі відкриття жінкам рівного доступу до освіти; до середини 19 ст. ця вимога все частіше доповнюється вимогою «права на працю» для жінок імущих класів. У 30-40-х рр.. у Франції розвивається література, яка повстає проти сімейного рабства жінки і вимагає її емансипації (наприклад, романи Ж. Санд). У США і Великобританії зароджується рух за виборчі права для жінок. Жінки починають приймати все більш активну участь у громадському житті: наприклад, у США - в боротьбі за звільнення негрів (у 30-х рр.. Тут діяло близько 100 жіночих товариств боротьби з рабством), у Великобританії - у чартистському русі і в боротьбі за скасування хлібних законів.
Революції 1848-49 в Європі дали новий поштовх розвитку Жіночий рух, у тому числі руху за політичне й громадянське рівноправ'я. У 1848 у Франції виник ряд жіночих клубів, які боролися за політичну рівноправність жінок, зародилися перші самостійні організації робітниць, у Німеччині та Австрії з'явилося безліч жіночих спілок, які виступали за політичні права жінок. У США в липні 1848 відбувся перший в історії з'їзд на захист прав жінок; згодом такі з'їзди стали скликатися майже щорічно. У 2-ій половині 19 ст. в країнах Європи і в США виникають жіночі організації (наприклад, Загальний німецький жіночий союз, в 1865), що ставлять за мету розвиток жіночої освіти та звільнення жіночої праці (фактично йшлося про т. зв. вільних професіях) від будь-яких обмежень. У 60-х рр.. у Великобританії в обстановці розгорнулася боротьби навколо готувалася виборчої реформи посилився рух за надання виборчих прав жінкам. Після відхилення пропозиції про надання жінкам рівного з чоловіками виборчого права, внесеного Дж. С. Міллем до парламенту в 1867, в ряді міст були створені товариства боротьби за жіноче виборче право, які об'єдналися пізніше в Національну асоціацію. У США в 1869 було створено 2 організації такого характеру, які об'єдналися в 1890 в Національну американську асоціацію за жіноче виборче право; у Франції в 1882-Французька ліга прав жінок.
В кінці 19 - початку 20 ст. мережа буржуазних жіночих організації була у великій кількості країн. Зародилося Жіночий рух в Латинській Америці, що носило переважно феміністський характер. Перші кроки робило Жіночий рух в Японії, Індії, Індонезії, потім у Туреччині, Ірані. У 1888 з ініціативи американських феміністок виникла перша міжнародна жіноча організація - Міжнародна рада жінок. У 1904 була заснована міжнародна організація суфражисток - Міжнародний альянс за виборчі права жінок (з 1946 - Міжнародний альянс жінок - прихильниць рівних прав та обов'язків). У ряді країн створювалися філантропічні, релігійні, націоналістичні та ін жіночі організації. У 1910 був заснований Всесвітній союз католицьких жіночих організацій. Для всіх цих буржуазних жіночих організації, при всій відмінності цілей, які вони перед собою ставили, характерно твердження про «надкласовості» жіночих інтересів, спрямоване на відрив трудящих жінок від робітничого руху.
У 2-ій половині 19 ст. стало формуватися пролетарське напрямок Жіночого руху, що ставить завданням підвищення класової самосвідомості жінок-робітниць, залучення їх в суспільно-політичне життя, в революційний рух робітничого класу. Виконанню цього завдання служили засновані на ідеях К. Маркса рішення 1-го Інтернаціоналу про охорону праці робітниць, що розкривали не тільки глибину експлуатації жіночої праці капіталістичними підприємцями, а й неспроможність поглядів прудонистов, що бачили в жінці лише хранительку домашнього вогнища. У ті роки робітниці не тільки самовіддано брали участь у революційному русі поряд з чоловіками (особливо широко - в Паризькій Комуні 1871), а й проводили самостійні виступи, створювали свої власні організації. Робилися спроби створити окремі жіночі профспілки (у Великобританії, Німеччині, Франції). Ці спроби, проте, не виправдали себе: підстава особливих жіночих профспілок аж ніяк не сприяло ефективності боротьби робітників проти капіталістів; тому революційні робітники були проти їх створення. У ці роки ряд жіночих робітничих організацій Великої Британії та Франції приєднався до 1-го Інтернаціоналу. Німецькі працівниці входили до складу створеного в 1869 в Кріммічау (Саксонія) Міжнародне профспілкове товариство мануфактурних, промислових і кустарних робітників, що знаходилося під впливом ідей Інтернаціоналу. Величезну роль у розвитку пролетарського Жіночого руху на основі принципів наукового соціалізму зіграла книга А. Бебеля "Жінка і соціалізм» (1879). В кінці 19 ст. найбільшого розвитку пролетарське Жіночий рух досягло в Німеччині. У 1891 в програму Соціал-демократичної партії Німеччини (Ерфуртська програма) було включено вимогу виборчого права для жінок; був прийнятий принцип організаційної єдності робітників і робітниць, зроблені зусилля по залученню жінок до профспілок; в 1891 почав виходити журнал жінок-робітниць «Глайхайт» ( «Gleichheit»; в 1892-1917 видавався під керівництвом К. Цеткін). З 1900 стали регулярно скликатися всегерманской жіночі конференції.
В кінці 19 - початку 20 ст. продовжується створення передумов для значного розширення і зміцнення пролетарського Жіночого руху. Окремі аспекти Жіночого руху і жіночого питання розглядалися на конгресах 2-го Інтернаціоналу. У 1893 Цюріхський конгрес вказав, що борг робітників усіх країн енергійно виступати за законодавчий захист жіночої праці. Відбулося в 1896 нарада делегаток Лондонського конгресу 2-го Інтернаціоналу висловилося за спільні організації пролетарів обох статей, вказавши одночасно на необхідність повного розмежування робочого Жіночого руху з фемінізмом. Важливими верхами в розвитку робочого Жіночого руху були 1-а (1907, Штутгарт) і 2 я (1910, Копенгаген) Міжнародні конференції жінок-соціалісток. Перша з них 47 голосами проти 11 прийняла резолюцію про боротьбу за загальне і рівне виборче право для обох статей, а слідом за тим її прийняв Штутгартський конгрес 2-го Інтернаціоналу. На 1-й конференції було вирішено утворити Міжнародний жіночий секретаріат на чолі з К. Цеткін, журнал «Глайхайт» був визнаний його органом, 2-а конференція, на якій були присутні делегатки 17 країн, увійшла в історію своїм рішенням про проведення щорічно Міжнародного жіночого дня (див. Міжнародний жіночий день 8 березня).
Під час 1-ї світової війни 1914-18 не тільки буржуазні, але і більшість соціал-демократичні жіночі організації стали на шовіністичні позиції. Важливу роль в об'єднанні соціалісток, що залишилися на інтернаціоналістських позиціях, зіграла скликана за ініціативою більшовиків Бернська міжнародна жіноча соціалістична конференція 1915, хоча конференція і прийняла пацифістську резолюцію, всупереч проекту, запропонованого більшовиками. У цей же період зароджується міжнародне пацифістське Жіночий рух. У 1915 в Гаазі за ініціативою американської громадської діячки Джейн Адамс був заснований пацифістський Міжнародний комітет жінок за міцний мир (з 1919 - Міжнародна ліга жінок за мир і свободу). Роки війни були відзначені голодними виступами жінок воюючих країн. У 1917 почалася з заклику Петроградського комітету більшовиків демонстрація працівниць Петрограда в день 8 березня (23 лютого за старим стилем) проти голоду, війни, царизму поклала початок масовому руху, подальший розвиток якого призвело до перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції. Жінки-робітниці були в лавах активних учасників підготовки та проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції, після перемоги якої найважливішими завданнями Жіночого руху в Радянській республіці стали всемірне сприяння будівництву соціалізму, захист соціалістичної вітчизни, залучення всіх жінок в активну політичну і громадську діяльність.
У зарубіжному Жіночому русі в обстановці революційного піднесення, пов'язаного з наслідками 1-ої світової війни 1914-18 і впливом Великої Жовтневої революції, проходив процес диференціації. Багато буржуазні жіночі організації стали в міру надання жінкам виборчих прав все більш відкрито виступати на захист капіталістичного ладу. Посилили свою діяльність серед жінок соціал-демократичні партії, був заснований Міжнародний жіночий соціалістичний секретаріат (його наступником став заснований в 1955 Міжнародна рада жінок соціал-демократок). Був створений ряд спеціалізованих міжнародних жіночих організацій: Міжнародна федерація жінок з університетською освітою (заснована в 1919), Міжнародна кооперативна жіноча гільдія (заснована в 1921), Інтернаціонал відкритих дверей для економічного звільнення жінок-робітниць (заснована в 1929), Міжнародна федерація жінок ділових та вільних професій (заснована в 1930). Рух за жіночу рівноправність і реформу побуту розгорнувся в 20-х рр.. у ряді країн Азії (Туреччина, Китай та ін.)
Комуністичне Жіночий рух за межами СРСР оформилося в 20-і рр.. Розглядаючи Жіночий рух як важливий чинник революційний, Комуністичний Інтернаціонал на своїх конгресах не раз обговорював питання про роботу комуністів серед трудящих жінок. У 1920-26 були проведені чотири міжнародні конференції (наради) жінок-коммуністок. Як керівного центру по роботі серед жінок при Комінтерні в 1920 був створений Міжнародний жіночий секретаріат (його секретарем стала К. Цеткін). Виникла жіноча комуністична друк (у т. ч. міжнародний жіночий журнал німецькою мовою «Die kommunistische Fraueninternationale», 1921-25). Були утворені деякі безпартійні жіночі організації, що знаходилися під керівництвом компартії («Союз червоних жінок і дівчат» у Німеччині, 1925, та ін.) Але в цілому комуністичне Жіночий рух за межами СРСР було чисельно та організаційно слабким, страждало елементами схематизму, сектантства і шаблону. Наступ фашизму в Німеччині і ряді інших капіталістичних країн на початку 30-х рр.. супроводжувалося суттєвими змінами в розстановці сил у міжнародному Жіночому русі У країнах, де до влади прийшов фашизм, прогресивні жіночі організації, а також буржуазні організації, що ставили за мету емансипацію жінок, були розгромлені. Разом з тим фашистська небезпека призвела до зародження демократичного антифашистського Жіночого руху, яке ставало частиною руху єдиного антифашистського народного фронту. Жінки становили значну силу в єдиному антифашистському фронті у Франції, Іспанії, вносили великий внесок у боротьбу китайського народу проти японських загарбників. У серпні 1934 в Парижі за ініціативою групи передових жінок ряду країн, в тому числі і СРСР, відбувся Всесвітній конгрес жінок проти війни і фашизму. 1096 делегаток конгресу представляли СРСР, Францію, Великобританію, США, Іспанію, Бельгію, Швецію, Болгарію, Індокитай та інші країни (серед них поряд з 320 комуністка було 158 паціфісток, 64 феміністки, 16 християнських соціалісток та ін.) На конгресі виступали Е. Д. Стасова, Д. Ібаррурі, І. Блюм та ін; був створений Всесвітній жіночий комітет проти війни і фашизму. У 1935 Н. К. Крупська звернулася до Міжнародної лізі жінок за мир і свободу із закликом об'єднати зусилля проти небезпеки війни, але, хоча ліга і брала участь у роботі конгресу в Парижі, ця пацифістська організація не виявила великої активності в боротьбі проти фашизму і мілітаризму. У травні 1938 відбулася антивоєнна Міжнародна жіноча конференція в Марселі. У цілому, однак, демократичне Жіночий рух напередодні 2-ї світової війни 1939-45 широкого розвитку не отримало; національні демократичні жіночі організації ще не були створені.
Під час 2-ої світової війни 1939-45 жінки брали участь у всіх формах опору фашистським окупантам. Багато з них загинули в боях або стали жертвами фашистського терору. Незважаючи на труднощі воєнного часу, між жінками-антифашистського підтримувалися організаційні зв'язки. Велику роль у зміцненні інтернаціональних зв'язків жінок-антіфашісток зіграв Антифашистський комітет радянських жінок (з 1956 - Комітет радянських жінок). У багатьох країнах Європи і Азії в ході війни або невдовзі після визволення від фашистської окупації виникли масові демократичні жіночі організації.
Разом з тим багато буржуазні феміністські, пацифістські, релігійні та інші жіночі організації, що виникли наприкінці 19 - початку 20 ст., Припинили в роки війни свою діяльність і лише після її закінчення стали відновлювати національні секції і відновлювати перервані міжнародні зв'язки.
Після розгрому фашистського блоку, в обстановці загального ослаблення світового капіталізму, утворення світової соціалістичної системи, підйому національно-визвольного руху та зміцнення демократичних сил в усьому світі в міжнародному Жіночому русі розвиваються нові процеси. Найважливіше значення мало заснування в грудні 1945 першої в історії Жіночого руху масової міжнародної демократичної організації - Міжнародної демократичної федерації жінок (МДФЖ), до складу якої при її створенні увійшли національні організації 39 країн. Поряд з МДФЖ в міжнародному Жіночий рух продовжують діяти старі буржуазні жіночі організації. З метою об'єднання всіх сил, здатних у тій чи іншій мірі брати участь у захисті прав жінок, у боротьбі за благополуччя дітей, за мир, демократію і національну незалежність, МДФЖ підтримує спільні дії різних національних і міжнародних жіночих організацій. Проте керівництво багатьох «традиційних» жіночих організацій відмовляється від єдності дій, перебуваючи під впливом антикомунізму.
Все більш діяльну участь в економічному і культурному будівництві і суспільного життя беруть жінки в державах, що розвиваються Азії та Африки. Тут створюються національні та регіональні жіночі об'єднання (наприклад, Всеафриканські конференція жінок, заснована в 1962; Всеарабская федерація жінок). У країнах Латинської Америки масові жіночі демократичні організації були створені наприкінці 40 - початку 50-х рр.. Зростає активність представників держав, що розвиваються в міжнародних жіночих організаціях.
У зв'язку з тим, що після 2-ї світової війни в переважній більшості країн жінки отримали виборчі та ін політичні права, однією з найважливіших завдань Жіночого руху стає боротьба за фактичну реалізацію прав жінок, визнаних в законодавчому порядку. Все більшу увагу приділяють жіночі організації питань, породжуваним трудовою діяльністю жінок. Разом з тим шириться коло загальносоціальних, національних і міжнародних проблем, що входять в сферу інтересів учасниць Жіночого руху. Не тільки МДФЖ, але і багато інших жіночі організації активізують боротьбу за відвернення світової термоядерної війни, проти гонки озброєння, проти расизму і злиднів, підтримують національно-визвольний рух. Так, наприклад, вимога про заборону ядерних випробувань активно підтримали майже всі жіночі організації країн Європи, США, Канади, Австралії. Збір підписів під петиціями, адресованими ядерним державам, проведення масових демонстрацій проти ядерних випробувань, за загальне і повне роззброєння, за мир і безпеку зайняли важливе місце в сучасному Жіночому русі. У 1969 в Лондоні за ініціативою британської секції Міжнародної ліги жінок за мир і свободу відбулася міжнародна конференція за заборону хімічної і бактеріологічної зброї, в якій взяли участь провідні вчені і громадські діячі капіталістичних і соціалістичних країн.
У червні 1970 в Істад (Швеція) була проведена консультативна зустріч представників європейських організацій МДФЖ і Міжнародної ліги жінок за мир і свободу, присвячена проблемам європейської безпеки.
З 2-ї половини 60-х рр.. центральне місце в діяльності багатьох жіночих організацій займає боротьба проти агресії США в Індокитаї. У цій боротьбі поряд з національними організаціями МДФЖ активно беруть участь американська секція Міжнародної ліги жінок за мир і свободу, руху «Жінки, боріться за мир» (США), «Голос жінок» (Канада) та ін Ця боротьба проводиться в різних формах: антивоєнні демонстрації; підтримка американської молоді, що відмовилася від призову в армію; збір коштів на надання медичної та ін допомоги в'єтнамському народу; публікація матеріалів про американської агресії, а також матеріалів, які роз'яснюють позицію уряду ДРВ і Тимчасового революційного уряду Республіки Південного В'єтнаму. МДФЖ та її національні організації активно виступили проти агресії Ізраїлю на Близькому Сході.
Багато жіночі організації (національні організації МДФЖ, секції Міжнародної ліги жінок за мир і свободу, відділення Міжнародної федерації жінок юридичних професій, заснованої в 1929, і ін) діяльно виступають на підтримку грецьких демократів, проти расизму в ПАР і Південної Родезії. В авангарді цієї боротьби - комуністки, що беруть участь в ній відповідно до програмних і тактичними установками комуністичних партій. Останні розглядають демократичні Жіночі руху як один з найважливіших елементів єдності антиімперіалістичних сил, які виступають за демократію і соціалізм.
Міжнародні жіночі організації беруть участь у діяльності ООН. Прийняття Генеральною Асамблеєю ООН у 1967 Декларації про ліквідацію дискримінації жінок було результатом великої попередньої роботи, проведеної МДФЖ, Міжнародною радою жінок, Міжнародною федерацією жінок юридичних професій, Міжнародним альянсом жінок - прихильниць рівних прав і обов'язків та інших жіночими організаціями. Деяким міжнародним жіночим організаціям ООН та її спеціалізованим установам надано консультативний статус різних категорій. Консультативний статус 1-ї категорії присвоєно МДФЖ і Міжнародної ради жінок.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Політологія | Лекція
38.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародне жіночий рух
Жіночий рух у Великобританії в кінці XIX - початку XX століть
Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Рух грошових
Жіночий цистит
Чоловічий і жіночий менеджмент
Народний жіночий одяг
Вплив вітамінів А і Е на жіночий організм
Бодібілдінг і жіночність жіночий бодібілдинг
© Усі права захищені
написати до нас