Жорстокість і згубні пристрасті з позицій психології

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Метою даної роботи є вивчення особливостей агресивної поведінки, а саме, виявлення структури поняття агресія, визначення і виділення жорстокості як особистісно-психологічного феномена. Актуальність даної роботи зумовлена ​​відсутністю строго визначених, загальноприйнятих поглядів на це питання, різної його трактуванням психологічними школами, незавершеність теоретичної частини. Новизна даного дослідження полягає у спробі дати визначення поняттю жорстокість.
На сучасному етапі розвитку психології агресії виникла величезна кількість теорій, з'явилося різноманітність експериментальних підходів. Висновки та узагальнення авторів представляють собою значимий внесок у скарбницю психологічної науки. Агресія - одна з ключових тем, яка жваво цікавить фахівців не тільки в різних галузях психології, а й соціологів, працівників правоохоронних органів, педагогів, криміналістів і ін

Жорстокість - психологічний феномен і порок
Для того, щоб обгрунтувати необхідність виділення жорстокості в структурі агресії, необхідно розглянути існуючі погляди на саму агресію.
Берковіц зауважив, що одна з головних проблем у визначенні агресії в тому, що в англійській мові цей термін має на увазі велику різноманітність дій. Але, незважаючи на це, існує цілий ряд визначень, який ми постараємося тут уявити.
Бассом було запропоновано таке визначення, агресія - це будь-яка поведінка, що містить загрозу або завдає шкоди іншим. Спираючись на це визначення, можна сказати, що практично будь-яка діяльність людини є агресія, адже навіть рухи кінцівок під час ходьби, можуть бути інтерпретовані, зайво емоційним спостерігачем, як дії містять загрозу.
Однак Зільманн, під агресією розуміє будь-яку спробу завдати іншим тілесні або фізичні ушкодження. Виходячи з цього твердження, не можна назвати агресією, крім усього іншого, і словесну образу.
В даний час більшістю приймається наступне визначення:
Агресія - це будь-яка форма поведінки, націленого на образу чи заподіяння шкоди іншій живій істоті, яка не бажає подібного поводження. Дане визначення передбачає, що агресію слід розглядати як модель поведінки, а не як емоцію, мотив чи установку.
Однак, на наш погляд, жодне з перелічених визначень агресії повністю не задовольняють всій глибині даного феномена. З урахуванням цього, видається важливим виділити в структурі агресії жорстокість. Це допоможе підвести під поняття агресії деякі прояви людської активності, які мали риси агресії, але при цьому незаслужено залишалися за рамками багатьох визначень.
На наш погляд, поняття «жорстокість» вужче і входить в поняття агресія. У літературі фігурує наступне визначення: жорстокість - це властивість особистості, що полягає в байдужості до страждань людей або прагнення до їх виникненню. Це визначення може бути піддано тієї ж критиці, що і більшість визначень агресії, тому що, якщо виходити з цього визначення, то, наприклад, байдужість до страждань тварин, або ж прагнення до їх заподіяння, не буде жорстокістю. Також, жорстокістю не буде заподіяння страждань, як людям, так і тваринам, адже в цьому визначенні згадано тільки прагнення до заподіяння страждань.
Таким чином, вважаємо важливим запропонувати наступне визначення: жорстокість - це поведінка, спрямоване на заподіяння шкоди іншій живій істоті, що входить в конфлікт із загальноприйнятими в даний час і в даному місці моральними, етичними та законодавчими нормами. Звичайно, і тут виникають питання, наприклад, про те, що таке загальноприйняті, моральні, етичні та законодавчі норми. На ці питання ми сподіваємося відповісти пізніше, в ході подальших досліджень.
Був проведений аналіз різних літературних джерел з даної теми, для обгрунтування виділення жорстокості в структурі агресії, як самостійного особистісно-психологічного феномена. Теоретична значущість полягає в зіставленні різних поглядів на агресію і обумовлена ​​відсутністю загальноприйнятої думки з питання про жорстокість, а також достатком трактувань поняття агресія.
Проведений аналіз показав, що на сьогоднішній день існує величезна кількість визначень поняття агресія. При цьому жодне повністю не задовольняє глибині цього феномена. Виділення жорстокості в структурі агресії дозволяє поіншому поглянути на саму агресію. Тепер можливо говорити не тільки про негативні наслідки агресії, а й про її позитивних проявах. Для прикладу змоделюємо ситуацію: людина, при здійсненні якої-небудь діяльності, проявив вербальну агресію, щодо заважає йому на цьому шляху об'єкта. По-перше, ця людина виділив будь-яку емоцію (що, іноді, може розглядатися, як позитивний ефект) і досяг поставлених результатів. По-друге, той об'єкт, скажімо людина, відчувши, сором, чи радість, також змінив свій душевний стан.
Витрата грошей як згубний поведінку
У сучасних умовах практично кожна людина потрапляє в ситуації, суб'єктивно пережиті як важкі і порушують звичний хід життя. Великого значення набуває всебічне вивчення феномена психологічного совладания з життєвими труднощами, пов'язаного з необхідністю подолання фізичних та емоційних навантажень.
Для совладания зі стресом кожна людина на основі власного досвіду використовує вироблені їм копінг-стратегії, виходячи зі своїх адаптивних можливостей і параметрів важкій ситуації. Найбільш часто вживані стратегії об'єднуються в стилі впорається поведінки, що представляють собою більш стійкі особистісні утворення. Дослідники (R. Lazarus і S. Folkman, N. Endler і J. Parker і ін) виділяли спочатку 2, потім 3 базових стилю совладания: проблемно-орієнтована (раціональне вирішення проблеми), емоційно-орієнтований (емоційне реагування на ситуацію) і стиль уникнення (відхід від вирішення проблеми), що включає в себе два субстіля: відволікання (уникнення проблемної ситуації через участь в замещающей діяльності) і соціальне відволікання (пошук підтримки у інших людей).
При розгляді форм відволікання дослідники поряд з переглядом телепередач і телефільмів, прогулянками по улюблених місцях і т.д., вказують і шопінг (від англ. To shop - купувати в магазині). Але, незважаючи на це, на сьогоднішній день не існує спеціальних досліджень шопінгу як інструменту совладания з важкими ситуаціями. Саме це є предметом нашого дослідження.
Шопінг являє собою особливу соціальну поведінку, що формується в економічно розвинених країнах з високою культурою споживання і розвиненою структурою ринкових відносин. На даний момент шопінг, або споживчу поведінку людей, вивчається в основному в рамках економічних, маркетингових і соціологічних досліджень, акцент в яких робиться на вивченні соціальних та індивідуальних причин переваги покупцями того чи іншого товару або послуги. У психології дослідженню шопінгу приділяється набагато менше уваги. Як правило, дослідження шопінгу в психології охоплюють такі аспекти, як мотивація покупок і вплив різного роду соціально-психологічних факторів (мода, реклама і т.д.) на споживання.
Разом з тим останнім часом все частіше відзначається використання шопінгу не тільки з метою придбання необхідних товарів, але і як засіб зняття емоційної напруги і відволікання від нагальних труднощів і проблем. Так, за результатами інтерактивного дослідження, проведеного компанією ACNielsen у листопаді 2005 року, майже три чверті дорослих жителів Росії розглядають шопінг в якості розваги та приємного проведення часу. При цьому 40% росіян з метою зняття напруги і досягнення емоційного чи психологічного підйому використовують купівлю предметів одягу, а 24% - знімають напругу через придбання продуктів харчування. Для порівняння: частка любителів такого «терапевтичного шопінгу», сфокусованих на одязі, в середньому, у всьому світі не перевищує 18%, а частка любителів «терапевтичного» придбання продуктів харчування становить лише 10% (Волкова, 2006). Отримані дані дозволяють констатувати реальне збільшення в Росії частоти використання шопінгу в цілях відволікання від різного роду труднощів і проблем і визначити нову лінію дослідження шопінгу в психології - як інструмента совладания з важкими ситуаціями.
Шопінг являє собою одну із стратегій відволікання, що входить в стиль уникнення, суть якої полягає в зменшенні емоційного напруження, викликаного певною проблемою, через участь в діяльності, пов'язаної з відвідуванням магазинів (розглядання вітрин, товарів, стелажів, придбання речей, спілкування з продавцями та ін .).
У вивченні шопінгу як способу совладания ми виділяємо кілька ліній дослідження. Одна з них, на наш погляд, полягає у вивченні чинників, що детермінують вибір шопінгу в якості стратегії совладания. Ми вважаємо, що частота звернення до шопінгу як совладанію пов'язана як з певними індивідуально-психологічними та особистісними особливостями суб'єкта, так і зі специфікою стресовій ситуації.
На сьогоднішній день доведено, що одним з факторів, що визначає вибір шопінгу в якості совладания, є стать людини. Жінки більш схильні вибирати шопінг в якості стратегії совладания, ніж чоловіки (Крюкова, 2004). У нашому дослідженні ми перевіряємо ці дані, а також припускаємо, що, крім статевих, існують вікові відмінності у зверненні до шопінгу як стратегії совладания, а також зв'язок між частотою звернення до шопінгу як стратегії впорається поведінки і рівнем суб'єктивно сприйманого самотності, самооцінкою особистості і потребою нових вражень і спілкуванні. Крім того, ми припускаємо, що частота звернення до шопінгу як стратегії впорався, а значить, усвідомленого і цілеспрямованого, поведінки пов'язана і з контекстом конкретних ситуацій, найбільш сприяють вибору цієї копінг-стратегії. У своєму дослідженні ми виявляємо ситуації, що визначають вибір суб'єктом шопінгу в якості стратегії совладания.
Ще однією лінією нашого дослідження стає вивчення продуктивності / непродуктивності даної стратегії совладания та її зв'язку з рівнем адаптивності поведінки людини. Ми вважаємо, що ступінь продуктивності / непродуктивності шопінгу як відволікання слід визначати в залежності від контексту ситуації і від стану ресурсної системи людини. У своєму дослідженні за допомогою опитування і самозвітів піддослідних ми виявляємо ситуації, в яких звернення до даної стратегії буде досить продуктивним і не призводить до залежності (адикції).
Соціально-психологічні аспекти алкоголізації населення
У цьому контексті профілактика соціально-значущих хвороб набуває особливого значення, тому що впливає не тільки на якість життя хворого, але і на його соціальне оточення та суспільство в цілому. Однією з таких хвороб є алкоголізм, яким у Росії вражені більше 2 мільйонів чоловік і який безпосередньо пов'язаний з культурою і нормами поведінки в суспільстві. Високий рівень алкоголізації населення може свідчити про недостатню ефективність існуючих превентивних заходів. З нашої точки зору, теорія соціальних уявлень володіє певним потенціалом у вирішенні проблем побудови успішної системи профілактики, тому що соціальні уявлення - це свого роду «теорії», які люди виробляють за допомогою комунікації для пояснення різних об'єктів або явищ і які направляють поведінку індивідів. Структура представлення включає в себе зону ядра та периферію. Ядро як основна частина організовує подання і надає йому сенс; а периферична система забезпечує захист подання від зміни і зв'язок його з реальністю.
У зв'язку з цим було проведено дослідження, метою якого було вивчення соціальних уявлень про алкоголізм серед молоді. Об'єктом дослідження стала молодь у віці від 17 до 27 років, 101 респондент, 59 жінок, 42 чоловіки. Предметом дослідження стали соціальні уявлення про алкоголізм. Ми виходили з припущення про те, що в зоні ядра подання про алкоголізм будуть міститися поняття, що вказують на особисту відповідальність людини за виникнення хвороби. Метод дослідження - опитування. Анкета складалася з двох частин: в першій частині респондентам пропонувалося написати асоціації зі стимулом «алкоголізм»; у другій - відповісти на питання про соціально-демографічних показниках.
Усього респонденти запропонували 504 асоціації зі стимулом «алкоголізм», на основі яких було складено словник, що складається з 223 понять. Найчастішою категорією в асоціаціях на алкоголізм є хвороба - 36,6%, потім залежність - 26,7%, горілка - 22,8%, спиртне - 13,9%, бомж і проблеми в сім'ї - по 10,9%. Всі інші категорії згадувалися менше 10 разів: похмілля, печінку, злидні, смерть - по 7,9%; головний біль, безробіття - по 6,9%; бруд, слабкий характер, запій, неадекватність, проблеми, страх, цироз печінки, безвихідь - по 5,9%.
Зміст і структура подання про алкоголізм
Складовими зони ядра подання про алкоголізм стали 6 понять: хвороба, горілка, спиртне, похмілля, печінку, злидні. У число елементів периферичної системи входять: бруд, слабкий характер, головний біль, залежність, бомж, проблеми в сім'ї, деградація, смерть, запій, неадекватність, проблеми, страх, цироз печінки, безвихідь, безробіття. Ці поняття складають 45% від висловлених асоціацій.
У зоні ядра подання про алкоголізм присутнє поняття хвороба, при цьому поняття залежність - основна характеристика цієї хвороби, - не входить в зону ядра уявлення і знаходиться у периферичній системі. Це вказує на деяку суперечливість в уявленнях про алкоголізм і дозволяє нам припустити, що, можливо, алкоголізм як хвороба не має чітких критеріїв для визначення.
У зоні ядра подання з поняттям хвороба співвідносяться: похмілля - симптом; печінка - орган, часто битий при алкоголізмі (у периферичній системі цироз печінки як приклад), а в периферійній системі: головний біль - наслідок інтоксикації організму алкоголем, смерть як довгострокове наслідок алкоголізму, запій-поведінковий аспект хвороби. У зоні ядра містяться два поняття - спиртне і горілка, які вказують на речовини, непомірне вживання яких призводить до виникнення алкоголізму.
Ще одне поняття в ядрі - злидні - вводить якийсь соціальний контекст у уявлення про алкоголізм. І з одного боку може розглядатися як причина алкоголізму - від злиднів, безвиході та безробіття «п'ють гірку», з іншого боку, як наслідок алкоголізму: п'ють люди часто прирікають себе на злидні, безробіття, набуття статусу бомж і поява відчуття безвиході як у себе, так і в оточуючих. можливо, відчуття бруду - як фізичної, що супроводжує проживання на вулиці або в злиднях, так і «моральної», як якесь відчуття гидливості по відношенню до занедбаної людям.
У периферичної системі вказані слабкий характер і неадекватність - особистісні характеристики хворого, які можуть провокувати виникнення захворювання. Як наслідків алкоголізму вказані проблеми в сім'ї і просто проблеми. Поняття, що стосується емоційних аспектів алкоголізму, тільки одне - страх у власне периферичної системі: можливо, мається на увазі страх оточуючих, який вони відчувають перебуваючи поруч з алкоголіком.
1. Алкоголізм представляється як хвороба, тобто не залежне від волі людини стан, що не підтверджує нашу гіпотезу. Однак це не зовсім узгоджується з даними дослідження С. Климової, в якому більшість опитаних відзначили, що бачать причину алкоголізму в самій людині, обставини його особистої біографії.
2. Алкоголізм - хвороба неблагополучних верств населення (жебраки, деградуючі) і слабких особистостей, нездатних впоратися з проблемами. Це може створити ілюзію, що соціально успішна людина не може стати алкоголіком, тому в профілактичних програмах, можливо, буде корисно вказувати, що алкоголізмом може захворіти будь-хто, незалежно від соціального положення.
3. У поданні про алкоголізм містяться переважно негативні соціальні наслідки хвороби (безробіття, проблеми в сім'ї), які характеризують уже запущену стадію. Акцент не тільки на наслідках, а й на причинах виникнення алкогольної залежності, її ознаки та перебігу може сприяти тому, що люди стануть більше уваги приділяти ризикованої поведінки, як свого, так і близьких.
4. Необхідно відзначити, що серед елементів структури представлення в якості напоїв, асоційованих з алкоголізмом, зазначені тільки горілка і спиртне в загальному, яке швидше асоціюється з міцними напоями. Може бути важливо в превентивних програмах підкреслювати, що неміцні алкогольні напої також можуть викликати залежність.

Висновок
Здоров'я - це одна з важливих цінностей в житті людини, яка визначає якість його життя, а пропаганда здорового способу життя - комплексний процес і соціально-психологічні знання відіграють важливу роль у вирішенні проблем, пов'язаних зі здоров'ям і хворобою.
Таким чином, навіть на самому початку ми бачимо певні результати, які полягають у формуванні нового розуміння щодо такого феномену як агресія, а також у виробленні підходів до жорстокості, як до особистісно-психологічному феномену.

Список літератури
1. Берон Р., Річардсон Д. Агресія. - СПб: Питер, 2008.
2. Lorenz K. On aggression. - New York: Bantam, 2006.
3. Berkowitz L. The experience of anger as a parallel process in the display of impulsive, «angry» aggression / / Aggression: Theoretical and empirical reviews / Ed. by RG Geen, EI Donnerstein. - Orlando: Academic Press, 2008.
4. Сітковська О. Д. Мотивація агресивної поведінки неповнолітніх злочинців / / Насильство, агресія, жорстокість. Кримінально-психологічне дослідження. - М., 2007.
5. Курбатова Т. М. Структурний аналіз агресії / / Б. Г. Ананьєв і ленінградська школа у розвитку сучасної психології. - СПб, 2005.
6. Волкова О. Більшість російських споживачів розглядає здійснення покупок як розвага. - М.: 2008.
7. Ільїн В.І. Поведінка споживачів. - СПб.: Пітер, 2007.
8. Крюкова Т.Л. Психологія впорається поведінки: Монографія. - Кострома: Студія оперативної поліграфії «авантитулі», 2008.
9. Бовіна І.Б. Соціальна психологія здоров'я і хвороби. М., 2007
10. Гурвич І.М. Соціальна психологія здоров'я. СПб., 2009.
11. Соціально-значимі захворювання населення Росії в 2006 році., М., 2007.
12. Братусь Б. С. Аномалії особистості .- М., 2008
13. Клімова С. Алкоголізм: повсякденні теорії / / Соціальна реальність, 2007, № 2.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
36.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив професійної діяльності на когнітивні здібності особистості з позицій психології
Пристрасті Христові
Насильство і жорстокість
Назон п. о. - Наставник пристрасті ніжної
Відкликання за повістю Т Ніліна Жорстокість
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
Гоголь н. в. - Людська жорстокість у ставленні до бідному чіновніку2
Гоголь н. в. - Людська жорстокість у ставленні до бідному чіновніку1
Бої без правил жорстокість або майстерність
© Усі права захищені
написати до нас