Житлове будівництво

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Загальні тенденції розвитку житлового будівництва
2. Фактори, що впливають на вибір оптимальних конструктивних рішень
Список літератури

1. Загальні тенденції розвитку житлового будівництва
Підйом благосостіянія всіх верств і соціальних груп населення, посилення соціальної орієнтації розвитку економіки країни висувають ряд важливих завдань перед житловим будівництвом. До 2000 р. намічено забезпечити практично кажцо сім'ю окремою квартирою або будинком інцівідуальним, що потребує до цим період введення в ексллуатацію житлових будинків не менше 2 млрд м 2.
З метою закріплення кадрів та раціональноrо розміщення продуктивних сил намічається пріоритетне виділення державних капітальних вкладень на житлове та соціально-культурне будівництво в знову освоюваних районах Півночі, Сибіру і Далекого Сходу, а такжс у сільській місцевості. Для прискореного вирішення житлово-побутових проблем будуть залучатися кошти підприємств, які формуються за рахунок прибутку, а також кошти трудящих - через житлово-будівельні кооперативи та індивідуальне будівництва.
За загальними обсягами будівництва житла СРСР з кінця п'ятдесятих років перевершує всі країни світу, а з розрахунку на 10 000 чол. населення вводить в експлуатацію квартир більше, ніж США, Канада, ФРН, Франція, Великобританія, кілька поступаючись лише Японії, Фінляндії та Австралії.
В даний час перспективне проектування осель ведеться з подружжя 18-22 м 2 / чол.
Періодично мінливі стандарти житла викликали додаткові проблеми з модернізації житлового фонду, побудованого в 1956-1973 рр.. Справа в тому, що з метою усунення житлової проблеми в той час були дещо знижені вимоги до якісних характеристик житлових будівель: за впливів від ударного та повітряного шумів, з теплотехніки, габаритами приміщень квартири і т. п. Через неврахування загальноміських витрат і витрат на інженерні мережі та благоустрій мікрорайонів, вартість землі основна концепція житлової забудови зводилася до забудови п'ятиповерховими будинками.
В даний час у зв'язку з тим, що житлові будинки з суміщеними санвузлами у двокімнатних квартирах, з кухнями, розміри яких зменшено до 4,5 м, «стислими» передпокоями і т. д. будувати заборонено, а також у зв'язку з ростом поверховості - вартість житлового будівництва зросла за останні 20 років з розрахунку на I м 2 загальної площі більш ніж в два рази. Частина цього подорожчання пов'язана із ціноутворюючими факторами і застосуванням витратного методу в фермірованіі цін, інша ж частина пояснюється поліпшенням якості житла: підвищенням рівня інженерного о6орудованія (наявністю ліфтів, сміттєпроводів, гарячого водопостачання тощо), збільшенням середньої поверховості, поліпшенням якості обробки і санітарно- технічних приладів.
Таблиця 1. Структура державного та кооперативного будівництва житлових будинків,%
Групи будинків
Роки
1960
1970
1980
1990
А. За конструктивним рішенням:
панельні і каркасні
блокові
цегляні
дерев'яні
інші
8
8,3
75,2
8,5
-
40
7,1
45,6
7,3
-
53
6,5
28,2
8,3
4
45
2,6
35,4
13,1
3,6
У тому числі монолітні
-
-
-
3,4
Б. За поверховості:
1 - 4 поверхи
5 - 9 »
Св. 9 »
59
40
1
41,7
54,3
4
48
44
8
45
42
13

Динаміка зміни структури житлового будівництва за період 1960-1990 рр.. по конструктивних систем та поверховості представлена ​​в табл. 1.
Як видно з табл. 1 різкий приріст обсягів житлового будівництва в дванадцятій п'ятирічці змінив структуру споруджуваних житлових будинків по конструктивним рішенням на користь дерев'яних і цегляних будівель у зв'язку з тим, що створення матеріальнo-технічної бази для їх будівництва може бути здійснено в більш короткі терміни і з меншими капітальними вкладеннями. Переваги індустріального монолітного житлового будівництва до останнього часу використовувалися не повністю. Лише 0,1% загального обсягу будівництва велося на початок 1990 р. цим еффекті'ним способом. Багато розробок науково-дослідних і проектних інстітутоі не впроваджувалися в практику.
Необхідність більш ефективного використання міських територій і обмеження можливостей вилучення цінних сільськогосподарських земель визначають також тенденцію подальшого підвищення поверховості житлового будівництва, особливо будівлями вище 9 поверхів.
Знацітельний приріст будівництва дерев'яних будинків пов'язаний з організацією заводського дерев'яного домобудівництва, особливо в районах Сибіру, ​​Далекого Сходу і Півночі.
2. Фактори, що впливають на вибір оптимальних конструктивних рішень
Найважливішими факторами, що впливають на економічні показники проекту, є вибір матеріалів і визначення конструктивної системи, тобто системи взаємодії основних несучих і огороджувальних конструкцій будівлі. Необхідно відзначити, що ці два фактори тісно пов'язані між собою, оскільки одні й ті ж матеріали мають різну ефективність в залежності від того, в якій конструктивній системі вони застосовані, і навпаки - вибрана конструктивна система може виявитися найбільш оптимальною, якщо вона враховує наявність конкретної бази будівельних матеріалів.
B сучасному проектуванні прийняті як основні два типи конструктивної системи - каркасна та безкаркасні.
При каркасній системі міцність будівлі забезпечує каркас, сприймаючи всі основні навантаження, a стінові конструкції виконують тільки огороджувальні функції.
B безкаркасних системі стіни виконують також і несучі функції.
При цьому безкаркасні система може проектуватися в двох варіантах - з поздовжніми або поперечними несучими стінами.
C точки зору об'ємно-планувальних рішень для житлових будинків прийнятні як два типи бескapкасной, так і каркасна система. Для громадських здаіій найбільш оптимальні або каркас, або безкаркасні сістсма з поздовж несучими стінами, так як суворо регламентований крок несучих внутрішніх стін при поперечній системі створює ряд планувальних незручностей.
Вибір конструктивної системи при проектіроеаніі промислових будівель, так само як і їх поверховість, визначається технологічними умовами виробництва.
У проектуванні всіх типів будівель має також місце застосування так званих змішаних конструктивних систем з зовнішніми стінами, що несуть і неповним поздовжнім або поперечним каркасом.
Застосування кожного з конструктивних систем у будинках різного типу, призначення і поверховості мoжет мати різні екоіоміческіе результати.
Безкаркасні система забезпечує найкращі економічні показники в будівництві житлових будинків до 9-16 поверхів, а також для малоповерхових масових типів абщественних будинків, що не потребують складних планувальних рішень.
При більшій поверховості збільшуються навантаження, сприймаються стінами нижніх поверхів, товщина і маса яких для забезпечення необхідної міцності відповідно збільшується. Це призводить до підвищення питомої расходв матеріалів, витрат праці та кошторисом вартості будівлі. Крім того, збільшення товщини стін відповідно збільшує площу зайняту конструкціями, що при тій же площі забудови скорочує корисну площу будівлі. Таким чином, застосування безкаркасних системи для великої (понад 9-16 поверхів) поверховості стає економічно нераціональним, і більш ефективним виявляється перехід на каркас.
Разом з тим застосування каркасної системи житлових домів малої і середньої поверховості економііескі невиправдано, тому що саздать зайвий запас міцності з відповідним збільшенням витрат матеріалів трудових ресурсів.
При проектуванні в перших етажак житлових будинків приміщень громадського призначення - торгових, громадського харчування, служби побуту і т. д. - безкаркасні система не всегдa відповідає об'ємно-планувальних параметрів, що визначаються функціями цих приміщень. Таким чином, в деяких випадках економічно ефективне застосування каркасів перших поверхах з переходом на безкаркасні систему в житловій частині здаіія.
Однак остаточна економічна оцінка застосування тієї чи іншої конструктивної системи в конкретному проекті може бути здійснена тільки з урахуванням вибору матеріалів, застосовуваних для виготовлення окремих конструктивних елементів.
Важливо, щоб будівельні якості матеріалу, вибраного для виготовлення конструкцій, використовувалися в даній конкретній конструктивної системі найбільш повно, і навпаки щоб матеріал не «примушують» до виконання функія, йому не властивих. У цьому випадку, як правило, і економічні показники виявляються оптимальними.
Наприклад, цегла, володіючи значною щільністю - 1700 кг / м 3, є матеріалом, що забезпечує високу міцність нових коіструкцій, але при цьому має високий коеффіінент теплопровідності. Отже, для забезпечення теплозахисту будівлі навіть у другій кліматичній еоні товщина зовнішніх цегляних стеи повинна бути не менше 51 см, а в районах з ІІЗК тсмеературвмн - 64 см і більше.
У зв'язку з цим економічно ефективним іспользоваіне цегли У зовнішніх стінах може бути тільки в бескаркасхой поздовжній системі, оскільки розрахункова товщина несучих продольмих зовні стін по навантаженнях і по теплозаі1ітним вимогам збігається.
Найбільш ефективним матерналом для зовнішніх стін у безкаркасних поперечної системі в даний час є панелі з легкік бетонів ллотностью не більше 1200 кг / м 3. Їх розрахункова товщина з урахуванням як міцнісних, так і теплозахисних якостей практично збігається.
Використання кірліча і важких блоків із щільністю більше 1500 - 1600 кг / м 3 для заповнення каркасів економічно неприпустимо, бо веде не тільки до перевитрати со6ственно стінових матеріалів, а й до збільшення навантажень на каркас.
Відповідно підвищуються витрата матеріалів і маса самого каркаса і фундаментів, збільшуються витрати на транспортування. Все це дає значне підвищення кошторисної стонмості та показника питомих капітальних вкладень у материальнотехнической базу будівництва.
У каркасній системі найбільш ефективні стінові заповнення навісними панелями з бетонів щільністю не більше 600 кг / м 3 або шаруватими панелями з азбестоцементу або алюмінію з ефективними утеплювачами, що забезпечують зниження маси зовнішніх стін до 50-15 кг / м 2, що робить їх в 30 - 80 разів легше цегельних і в 10-20 разів легше бетонних стін. У зв'язку з цим слід особливо виділити чинник маси будинку, як один з найголовніших, що визначають економічну характеристику конструктивних рішень проекту та відображають їх матеріаломісткість, тобто фізичний витрата сировини і матеріалів на виготовлення едіннци конструкції. Зменшення питомої маси будівель і споруд та зниження їх матеріаломісткості забезпечують реалізацію ресурсозберігаючого напрямки в розвитку економіки. Зниження матеріаломісткості в будівництві в цілому по країні толико на 1% забезпечує додатковий національний, дохід близько 350 млн руб. на рік.
У структурі кошторисної вартості будівництва вартість матеріалів і конструкцій становить до 60%, при цьому значна частка цих витрат (до 30%) створюється у процесі транспортування матеріалів і контрукцій від заводу-загoтовітеля або кар'єру до місця укладання і прямо пропорційна їх масі.
Економічна еффектівіость зниження матеріаломісткості на прикладі конструкцій зовнішніх стін будівлі видно з табл. 2.1 та 2.2.
Таблиця 2.1. Економічна ефективність зниження матеріалів зовнішніх стін житлових будинків
Вид конструкції іпріміня
ваних матерiалiв
Щільність
матеріалів, кг / м 3
Товщина
стіни,
см
Маса 1 м 2 стіни (орієнтовно), кг
Вартість
коіструкцій «у справі», руб / м 2
Вартість матеріальних ресурсів, руб / м 2
Наведені витрати, руб / м 2
Самонесучі панелі
Конструк стін
керамзитобетонні
аглопорітобетонная
аглопорит на осіове зол
газосилікату
ячеісто6етонная
1100
900
1200
700
700
30
26
35
25
25
360
260
450
200
200
10,1
9,6
12,05
8,45
10
7,8
7,3
9,75
7,1
7,7
'2, 2
11,5
14,6
11.3
11.9
Нввесіие панелі:
газосиликатні (поясна)
ячеістобетонніх (поясна)
азбестоцементна з легким утеплювачем
600
600
200
20
20
20
140
140
40 - 50
9
9,2
1l - 12
б
6,2
7-8
10,4
10,7
(4 - 15
Несучі конструкції стін:
з глиняної цегли силікатної цегли кераммческіх пустoтелих каміей
1700
1700
1300
52
66
53
1150
1150
720
20,4
16,55
16,3
10,4
8
8,6
23
18.9
, 8,7
Великоблочні:
керамзитобетонні ячоістобетоніая
газосілікатнал
1100
800
800
40
40
40
470
350
350
14,3
14,5
13,4
10,3
12.1
11,3
17,4
16,6
15,7
Таблиця 2.2 Економічна ефективність матеріаломісткості зовнішніх стін промислових будівель
Вид конструкції і застосовуваних матеріалів
Щільність
матеріалів, кг / м 3
Товщина
стіни,
см
Маса 1 м 2 стіни (орієнтовно), кг
Вартість
коіструкцій «у справі», руб / м 2
Наведені витрати, руб / м 2
всього
в тому числі матеріальні ресурси
Цегляні конструкції
атапліваемих будівель:
із силікатної цегли
глиняної цегли
Панельні конструкцні
атапліваемих будівель:
керамзитобетону
аглопорітобегонная
шлакопемеобетонная
азбестоцементна
тришарова
газосиликатні
ячеістобетоіная
1U нсльнис конструкції
неопалюваних будівель:
лселеео6етоніая
сілікатобетоііая
керамзитобетону
аглопорітобетіінаі
iплакобетоіная
1700
1700
1100
1400
130о
600
700
700
2300
2200
1100
1400
1300
38
38
20
20
20
20
20
20
20
14
14
14
14
650
650
240
300
280
100
150
150
340
330
170
210
200
8,5
9,65
7,6
8.2
8,15
9,5
6,7
7,1
5,75
5
5,6
6,15
8
4,5
5,65
6.3
6:9
6,85
8,2
5,7
6,1
5
4,2
4,8
5,35
7,2
9,85
11.3
9,05
10
9,76
11,25
8,05
8,55
6,95
6
6,65
7,25
8.95
Слід, однак, відзначити, що за останні роки в свяеі з тенiенціей підвищення поверховості будинків всіх призначень (житлових, общестаенних і промислових), а також із застосуванням ряду конструктивних рішень, напрааленних на поліпшення експлуатаційних якостей будівель (наприклад, збільшення товщини внутрішніх стін і перекриттів з метою підвищення рівня звукоізоляції і т.п.) питома маса будинків значно зросла.
Індустріалізація, у свою чергу, веде до збільшення розмірів окремих конструкцій, а отже, до необхідності прнмененія транспортних і монтажник засобів великої вантажопідйомності, що сприяє підвищенню вартості будівництва. При збільшенні маси наземної частини здаіня виникає необхідність посилення фундаменту, що, у свою чергу, ще підвищує питома витрата матеріалів.
Зниження маси конструкцій пріібретает особливе значення при строіельстве у важкодоступних, сейсмічних районах і в умовах Крайньої Півночі, що мають специфічні умови, такі, як рассредоточеіность будівництва, слаборозвинені транспортні зв'язки, складні природнокліматичні умови і брак робочої сили. У цих умовах транспортування збірних залізобетонних конструкцій і деталей з обжитих ранонов країни сполучена з великими транспортними затратамн, які збільшують вартість конструкцій иа місці будівництва в 2-З рази і більше.
Існують різні шляхи зниження маси будівель: застосування як в несучих, так і в огороджувальних конструкціях легких бетонів, що володіють меншою масою по порівнянні із звичайним бетоном. Так, використання в конструкцкях легких бетонів на основі керамзитобетону, аглопориту, газосилікату, шлакової та природного пемзи знижує масу конструкцій до 20-25% при одночасному Сніженко їх вартості, заміна тяжелоrо бетону легким у многопустотмом настилі перекриттів знижує витрату напруженої арматури на 14%, транспортномонтажние витрати скорочуються при цьому до 28%, вартість зменшується до 7-8%;
прімеіеніе шаруватих огороджувальних конструкцій з anюмінія і азбестоцементу з прослойкамн з ефективних Теппо-і звукоізоляційних матеріалів, що забезпечує зменшення маси покрівель в 7-10 разів, стін - в 10-15 і обсяг вантажоперевезень - у 8-10 разів (у сравіенню з традиційними конструктивними рішеннями);
прнмененіе просторових, тонкостінних конструкцій, напрнмер оболонок, в стронтельстве ряду общественких будівель забезпечує економію бетонів, а отже, і зниження маси до 20-35% при одночасному зменшенні витрати арматури до 10-15% ;
підвищення міцності бетонів з відповідним зменшенням перетину конструктивних елементів. Так, підвищення nрочності бетону у важких колонах (під велике навантаження), підкранових балках, фермах з 500-600 кг / см 2 до 800 кг / см 2 зменшує в середньому на 23% обсяг бетону в щільному тілі, а следоательно, і масу одиниці конструкції;
застосування конструкцій з коробчастими і складчастими перерізами, клени дерев'яних виробів - ферм, балок тощо, що знижує масу виробів про порівнянні з традиційними конструкціями з залізобетону в 2-2,5 аза;
перехід від конструкції стіни з повнотілої цегли до конструкції з дірчастої, що має щільність 1,3 замість 1,7 т / м 3, що поеволяет знизити масу 1 м 2 зовнішнього огородження з 1240 до 800 кг;
застосування прогресивних видів теплоізоляції. Так, застосування мінераловатних плит підвищеної жорсткості на синтетичному в'яжучому, з щільністю до 200 кг / м 3 для покриттів з рулонної покрівлею по сталевому профільованому настилу або для стінових панелей із сталевих, алюмііневих і азбестоцементних аркушів дозволяє знизити масу конструкцій на 60-70 кг у розрахунку на 1м 2;
зниження маси несучих і огороджувальних конструкцій за рахунок застосування оздоблювальних матеріалів з малою мотностью - лаків, фарб на полімерній основі, рулонних обробних матеріалів натомість облицювань керамічними, скляними та іншими матеріалами;
в районах Крайньої Півночі застосування несучих конструкцнй з холодостійких сортів сталі, клеєних дерев'яних виробів, в якості огороджувальних конструкцій - легких стінових і покрівельних панелей з листового алюмінію, оцинкованих сталевих листів, водостійкою фанери; і поропластов, що дає бальшой економічний ефект і забезпечує суттєве зниження вартості будівництва на 30-40% і більше.
Крім перерахованих значні резерви зниження маси зведених будинків і споруд є також у сфері виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. Зокрема, вони закладені в економії сировини і палива, а також у використанні промислових відходів.
Впровадження в будівництво ефективних будівельних матеріалів і збірних конструкцій - одне з найважливіших напрямів науково-технічного прогресу в проектуванні.
Ця задана не може бути вирішена бeз участі проектувальників і, зокрема, архітекторів.

Список літератури
1. Організація і планування будівельного виробництва. Управління будівельними організаціями. Учеб. для вузів. - М.: Стройиздат, 1999.
2. Організація будівельного виробництва. Учеб. для вузів / Т.М. Цай, П.Г. Грабовий, В.А. Большаков - М. Видавництво АСВ, 1999.
3. Організація будівельного виробництва / Учеб для будівельних вузів / Л.Г. Дікман - М.: Вид - во АСВ, 2002.
4. Економіка архітектурного проектування і будівництва. Учеб. для вузів / В.А. Варежкін, В.С. Гребьонкін та ін; Під ред. В.А. Варежкіна - М.: Стройиздат, 1990.
5. Управління в будівництві. Учеб. для вузів. М.: Вид - во АСВ, 1994.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Контрольна робота
70.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Інвестиції у житлове будівництво Санкт Петербурга
Інвестиції у житлове будівництво Санкт-Петербурга
Кредити від комерційного банку на житлове будівництво
Житлове будівництво фактор визначає синергетичний ефект економічного зростання
Традиції будівельної справи Середньовічної Русі і житлове будівництво старообрядців Верхнього Приобья в кінці
Житлове право
Житлове право 2
Житлове право РФ
Житлове право України
© Усі права захищені
написати до нас