Ефективність і екологічна безпека застосування мінеральних добрив під ячмінь при різному

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат

На дипломну роботу «Ефективність і екологічна безпека застосування мінеральних добрив під ячмінь при різному балансі азоту, фосфору і калію в агроценозах».

Робота містить: сторінки друкованого тексту, таблиць, літературних джерел, додатків.

Ключові слова: мінеральні добрива, грунт, рухомий фосфор, мінеральний азот, обмінний калій, баланс елементів живлення, коефіцієнт використання, господарський винос, винос у розрахунку на одну тонну продукції.

Об'єктом досліджень є грунт, ярий ячмінь, добрива.

Робота присвячена вивченню впливу систематичного застосування добрив на урожай ячменю, при різних рівнях балансу азоту, фосфору, калію і екологічно безпечного їх поєднанню в системі удобрення ярого ячменю.

Встановлено, що застосування мінеральних добрив під ячмінь-високоефективний агротехнічний прийом. Він забезпечує зростання врожайності і підвищення вмісту елементів живлення в основній та побічної продукції. Причому доза добрив N 105 P 54 K 50 є екологічно безпечною і найбільш ефективною з економічної точки зору.

Зміст

Введення

1. Огляд літератури

1.1 Морфологічні та біологічні особливості ячменю

1.2 Стан та особливості виробництва ячменю. Технологія обробітку ячменю

1.3 Отзивчатость ячменю на добрива

2. Умови проведення досліду

2.1 Загальна характеристика кліматичних і грунтових умов

2.2 Погодні умови в період проведення досліду

2.3 Характеристика грунтів дослідного поля

3. Експериментальна частина

3.1 Методика проведення досліду

3.2 Забезпеченість грунту рухомими формами азоту, фосфору і калію в посіві ячменю

3.3 Дія добрив на врожай ячменю

3.4 Дія добрив на вміст у рослинах і винос урожаєм ячменю азоту, фосфору і калію

3.5 Агрономічні показники ефективності використання мінеральних добрив

4 Економічна ефективність

5 Безпека життєдіяльності

5.1 Охорона праці:

5.1.1 Основні положення

5.1.2 Заходи безпеки при роботі в агрохімічної лабораторії

5.2 Охорона природи

Висновки і пропозиції

Список літератури.

Додаток

Введення

На грунтах високої родючості при сприятливих агрохімічних показниках живлення рослин, ефективність добрив істотно підвищується. Проте вплив окремих видів добрив та їх поєднання на врожай зерна та його якості не рівноцінно і в значній мірі залежить вмісту в грунті доступних форм фосфору і калію, а також від складу внесених добрив.

Визначальним елементів живлення в добривах, що впливає на якість сільськогосподарських рослин, є азот. Причому хід і характер біологічних процесів в рослинах, і технологічні якості зерна у великій мірі залежать від співвідношення азоту і фосфору. Фосфор впливає на азотний обмін і при його нестачі в рослинах синтез білка сповільнюється. При обмеженому азотному і підвищеному фосфорному харчуванні знижується кількість білкового азоту. Значить, для отримання високого врожаю зерна, хорошої якості, важливо не тільки забезпечити рослини елементами живлення, але і витримати їх оптимальне співвідношення.

На чорноземі вилуженої, Курганської області, в польових умовах вивчали вплив мінеральних добрив на урожай і якість ячменю (Л. Ф. Данилова, 1981). Було встановлено, що дія добрив було ефективним і практично однаковим за всіма формами добрив. Вміст сирого білка на удобрених варіантах зростала на 0,8-1,8%. Причому найбільшу кількість білка спостерігалося у варіантах з підвищеною дозою фосфору. Однак аналогічні роботи в Челябінській області не проводилися. Тому перед нами стояла мета вивчити вплив систематичного застосування добрив на врожай ячменю. Встановити екологічно безпечне їх поєднання в системах удобрення з різним рівнем балансу елементів живлення. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:

1.Визначити вміст мінерального азоту рухомого фосфору та обмінного калію в грунті перед посівом ячменю.

2.Визначити вміст елементів живлення в основній та побічної продукції.

3.В стаціонарному досвіді вивчити роль азотних, фосфорних і калійних добрив у формуванні врожаю ячменю.

4.На основі балансу елементів живлення визначити найбільш раціональне і екологічно безпечне їх поєднання в системі удобрення ячменю.

5.Определіть екологічну ефективність застосування добрив.

1. Огляд літератури

1.1 Морфологічні та біологічні особливості ячменю

Ячмінь належить до сімейства Тонконогі (Poaceae). За морфологічними особливостями і характером обробітку зернових культур, ячмінь відноситься до першої групи хлібів.

Коренева система мичкувата. При проростанні зерна спочатку утворюються так звані зародкові, або первинні коріння. У ячменю їх 5-8. З підземних стеблових вузлів утворюються додаткові корені, які при достатньому зволоженні починають швидко рости, проте первинні коріння при цьому відмирають.

Стебло соломина, що складається з 5-7 міжвузлів і розділена стебловими вузлами. Соломіна порожниста. Стебло росте усіма своїми міжвузля. Стебло має найбільшу товщину в середній частині, найменшу - у верхній. Стебло має здатність утворювати бічні пагони з підземної частини стеблових вузлів.

Аркуш складається з листового піхви і листової пластинки. На місці переходу піхви до платівки є тонка безбарвна плівка, звана язичком (ligula). Язичок щільно прилягає до стебла, перешкоджає проникненню води всередину листового піхви. У підстави листового піхви утворюються двосторонні лінійні вушка, або ріжки (auniculae), що охоплюють стебло. У ячменю язичок короткий. Вушка в ячменю дуже великі, без вій, напівмісячної форми.

Суцвіття - колос. Колос ячменю на кожному уступі колосового стрижня сидять три одинквіткові колоска. У багаторядного ячменю зерно утворюється в кожному з трьох колосків, а в дворядною - тільки в середньому колосі. Колоски у ячменю вузькі, майже лінійні.

Квітка має дві квіткові луски - нижню і верхню. Між квітковими лусками розташована зав'язь з одного сім'ябрунькою і двома пір'ястими приймочками і трьома тичинками, біля основи квіткових лусок є ще дві невеликі тонкі плівки (lodicula), набухання яких під час цвітіння обумовлює цвітіння квітки.

Плід - зерно, являє собою зернівку, в якій єдине насіння покрито не тільки насіннєвий оболонкою, але і плодової. У плівчастих хлібів зернівка, крім того, покрита квітковими лусками.

Яровий ячмінь, як одна з основних зернофуражних культур, має різнобічне використання в народному господарстві, скоростиглість і екологічна пластичність роблять цю культуру досить надійною в умовах Зауралля і Південного Уралу з їх різко контрастними природно-кліматичними умовами.

Ячмінь володіє величезною різноманітністю форм, пристосованих до зростанню в різних грунтових і кліматичних умовах. Довжина вегетаційного періоду ячменю залежить від біологічних особливостей і місця зростання сорту. Сорти ячменю, що обертаються в південно-уральському регіоні, відноситься в основному до скоростиглим сортам і середньостиглих, з довжиною вегетаційного періоду 70-80 днів (Н. ​​П. Шкельов, 1986). За період росту і розвитку ячмінь проходить такі етапи онтогенезу: проростання, кущіння, вихід у трубку, колосіння, дозрівання.

Перший період від посіву насіння до сходів зазвичай триває 7-10 днів. Факторами, що визначають швидке і дружне поява сходів, є температура і вологість грунту. Ячмінь починає проростати при оптимально низькій температурі -1-2 0 С, тому його можна висівати рано навесні. Проте в таких умовах сходи довго не з'являються на поверхні грунту, а частина з них гине через ураження хворобами. При більш високій температурі швидкість проростання збільшується, оптимальною є 18-25 0 С. Для проростання ячмінного зерна потрібно не менше 50% вологи від своєї ваги, а при вологості грунту 30% польової вологоємності, проростання зерна майже припиняється (Ф. М. Куперман, 1955, В. складалися, 1961).

Оптимальним строком сівби ярого ячменю в умовах Південного Уралу і Зауралля вважається 20-28 травня. У ранні терміни насіння потрапляють в недостатньо прогрітий грунт, тому поява сходів у середньому затримується на 3,5 доби. Чим пізніше з'являються сходи, тим більше поріжу, оскільки збільшується ймовірність загнивання окремих насіння ще до проростання, а також ураження проростків хворобами. У більш пізні терміни сівби грунт на глибині загортання насіння пересихає, головним чином, через проміжних обробок, в результаті цього насіння проростають лише після дощів або зовсім не проростає (А. А. Грязнов, 1996).

У період проростання насіння до появи сходів йде інтенсивний ріст коренів. Проростає ячмінь 5-8 зародковими корінцями, які на п'ятий день сягає 8-12 см довжини. У роки з хорошим зволоженням дуже важливо розвиток вузлових коренів, які живлять вторинні корені.

Фаза сходів наступає при появі на поверхні грунту верхівки зародкового пагона. У цей період інтенсивно розвивається первинна коренева система, довжина коренів 30-35 см.

При посіві в оптимальні строки рослини ячменю входять у фазу кущіння через 14-18 діб після появи сходів (В. Ф. Мальцев, 1984). Вона зазвичай починається з освіти на початковому втечу 3-4 листи. Кущіння складається з трьох одночасних та взаємопов'язаних процесів: зростання і розвитку головного пагона, росту і розвитку його бічних і пазушних пагонів наступного порядку, прискорення розвиваються бічних пазушних пагонів. На інтенсивність кущіння впливають густота і глибина посіву, забезпеченість вологою і їжею.

Зазвичай вузол кущіння розташований на глибині 1-3 см. При глибокій закладенні насіння рослини ячменю кущаться гірше, при цьому може утворюватися два підземні міжвузля. При дрібній закладенні насіння зародковий вузол може стати одночасно вузлом кущіння.

При оптимальній глибині загортання насіння (4-5 см) бічні пагони за своїм розвитком часто мало відрізняються від головного стебла (А. А. Грязнов, 1996).

Кущіння - це перша фаза в житті рослини, чутлива до водного режиму. Оптимальна вологість у цей період 65-70% польової вологоємності (В. Ф. Мальцев, 1984).

Критичним періодом по забезпеченню рослин ячменю фосфором, азотом і калієм є перші 15-20 днів після появи сходів. Недолік азоту в цьому віці не може бути компенсований подальшим рясним харчуванням, при цьому ускладнюється процес диференціації суцвіть, освіта колосків і статевих клітин (А. А. Грязнов, 1996).

З подовженням нижнього міжвузля, розташованого під вузлом кущіння, настає фаза трубкування і починає формуватися зародковий колос, що спостерігається приблизно через 3-4 тижні після появи сходів. Цей період характеризується великою чутливістю рослин до нестачі вологи і світлового режиму. На якість світла і температуру вирощування ячмінь реагує протягом формування генеративної сфери, на довжину дня - протягом формування статевих органів, а на інтенсивність світла протягом трьох періодів - формування вегетативної, генеративної сфер і дозрівання статевих органів (В. Д. Новолоцкій, А . К. Лешок, 1984; О. А. Беленковіч, 1993).

Якщо в період утворення стебел проявляються високі температури, то це веде до скорочення періоду запланована і вкорочення стебел. Якщо спека супроводжується недоліком вологи в грунті, то рослини можуть не утворювати плодущіх колосків (в. складалися, 1961).

З закінчення фази трубкування закінчуються основні процеси органогенезу ячменю і рослина переходить у наступну фазу - колосіння. У цей період спостерігається інтенсивне зростання всієї вегетативної сфери. Колосіння ячменю в момент появи остюків з піхви останнього листа. Ця фаза розвитку наступає приблизно на 50-54 день після появи сходів і триває приблизно 8-11 днів.

З фазою цвітіння настає ще один критичний період: водозабезпечення рослин. Вплив температурного стресу викликає стерильність пилку, що веде до череззерніце (В. Д. Новолоцкій, А. К. Лешок, 1984).

У період від виходу в трубку до настання молочної стиглості відзначається максимум споживання азоту, коли ячмінь інтенсивно накопичує суху речовину. Однак недолік азоту в грунті в цей період сильного шкоди не завдає, тому що рослини встигають накопичити його в тканинах у вигляді резерву поживних речовин (В. Ф. Мальцев, 1984).

Через 10-15 діб після колосіння настає молочна стадія. У цей час відбувається інтенсивне накопичення крохмалю в клітинах ендосперму, і різкі скачки забезпечення вологою і теплом небажані. Засуха призводить до усихання зерна, низькому рівню накопичення крохмалю, зниження його цінних фракцій і до не бажаної угрупованню азотних сполук. Тривала дощова погода під час наливу зерна подовжує термін дозрівання і знижує товарну якість зерна.

Основною ознакою настання воскової стиглості прийнято вважати момент, коли зерно стає м'яким і легко ріжеться ножем.

Більш конкретно можна зафіксувати цю фазу в момент пожовтіння подколосового міжвузля. Воскова стиглість ячменю настає зазвичай через 34 дні після колосіння (А. А. Грязнов, 1996).

До кінця вегетації рослини різко скорочують споживання води з грунту, але разом з тим набувають значення навіть невеликі опади, що впливають на температуру і відносну вологість повітря. За даними З.Б. Борісоніка з авторами (1989), якщо в молочній стиглості при температурі повітря 21 0 С і відносною вологістю повітря 37% значна частина пластичних речовин залишається у вегетативних органах, то вихід зерна становить 42%, а при температурі нижче 20 0 С і відносній вологості більше 40% рівень зерна в загальній надземній масі становить 53%. Також, чим триваліший період зернообразованія, тим більше мас 1000 зерен.

Для ячменю характерний швидкий темп розвитку та висока вимогливість до умов зовнішнього середовища та технології обробітку. Ця культура інтенсивного типу обробітку. Недолік тих чи інших умов для нормального росту ячменю різко позначається на його врожайності.

1.2 Стан та особливості виробництва ячменю, технології обробітку

Кращий попередник для ячменю ярого - просапні культури (кукурудза, картопля, цукровий буряк), а також озимі, що йдуть по удобренному чистому пару.

Яровий ячмінь, посіяний після просапних культур, особливо придатний для пивоваріння; в цьому випадку він дає не лише високий врожай, а й зерно хорошої якості, з високим вмістом крохмалю.

Для продовольчих цілей або на корм худобі ячмінь можна висівати після зернобобових культур, що накопичують в грунті багато азоту.

Сам є добрим попередником для ярих, озимих культур.

При обробітку ячменю на пиво грунту повинні бути менш родючими і насиченими азотом, фосфором і калієм.

Яровий ячмінь в початкові фази розвитку дуже потребує поживних речовинах.

Фосфор і калій краще вносити під зяблеву оранку, а азот - під передпосівну культивацію та при підгодівлі. Фосфорні і калійні добрива покращують пивоварні якості ячменю. Найкращий врожай він дає при внесенні повного мінерального добрива, особливо в західній зоні його обробітку

Для утворення 18-20 ц врожаю ячменю необхідно N 40 P 40 K 60 (М. Т. Пєтухов, 1985). Крім звичайних видів добрив (NPK), необхідно внесення відсутніх мікродобрив - бору, марганцю, цинку, міді, молібдену та інших. Недолік в грунті яких або з цих мікроелементів призводить до захворювань, порушень обміну речовин у рослинах і значного зниження врожаїв.

Обробка грунту залежить від попередника, після просапних культур необхідно відразу провести оранку на глибину 23-25 ​​см. Взимку рекомендується зробити снігозатримання. Навесні, ранньовесняні боронування або шлейфование зябу та культивацію на глибину 5-7 см з одночасним боронуванням. Передпосівна культивація на глибину загортання насіння.

Посів проводиться в ранні терміни і дуже великими змінами, маса 1000 зерен 45-50 г, схожість насіння 90%, частота 97%. За місяць до посіву необхідно насіння протравити, Максим старий 1,5 кг / т; ТМТД 2 кг / т, агат - 0,2 кг / т. Обробка формаліном 1:80 води. На 1 т насіння ячменю необхідно 15 літрів розчину, насіння добре змочити, закрити і томити 2 години. Після просушити до сипучості.

Висівати краще узкорядним узкорядним способом, а також рядовим, перехресним, перехресно-діагональним. Норма висіву 4,5-5 млн. схожих зерен на 1 га, то є норма висіву 220-280 кг / га. Глибина загортання насіння на важких глинистих грунтах 3-4 см, на легких 4 см.

Догляд за посівами - проводиться прикочування з одночасним легким боронуванням у посушливих районах. На 3-4 день після посіву - досходове боронування по діагоналі для видалення бур'янів у фазі білої ниточки, знищується 80% бур'янів.

Повсходовое боронування проводять у фазу 3-4 справжніх листочків. Кінець фази кущення, початку виходу в трубку застосовують гербіцид 2,4 Д для боротьби з смітної рослинністю.

Так само проводиться підгодівля: сечовина 20 кг азотних добрив, у фазу колосіння проти шкідників використовують фосфорорганічні препарати (метафос, карбафос 0,5-1 кг / га). У фазу виходу в трубку посіви обробляють компазаном 0,7 л / га - проти вилягання.

Яровий ячмінь дозріває дружно, але з настанням повної стиглості його колос стає ламким, зерно легко осипається. Двофазна прибирання застосовна з середини воскової стиглості, однофазна при повній стиглості на низькому зрізі у стислі терміни.

Особливості обробітку пивоварного ячменю

Кращим для пивоваріння вважається дворядний ячмінь, що дає велике вирівняні рівномірно проростає зерно. Найбільш придатні для цих цілей плівчасті ячмені, так як при фільтруванні сприяє освітленню пива.

Зерно пивоварного ячменю повинно бути великим (маса 1000 зерен 40-45 г) і тонкопленчатим (8-10%), солосенно-жовтого кольору, володіти високою енергією проростання і містити багато крохмалю. Найкращі результати в пивоварінні дає ячмінь, містить високомолекулярні білки (глобуліни і проламіни), майже не розчинні у воді. Негативний вплив на виробництво надають небілковий азот і азот альбумінів.

Вміст білка в зерні сильно змінюється в залежності від географічного положення, місця посіву і умов вирощування. При вологому кліматі зменшується вміст білка в зерні; крім тог, при цьому накопичується більше крохмалю.

Довгий час пивоварний ячмінь не рекомендувалося висівати після зернових, бобових культур і по пласту багаторічних трав; не рекомендувалося також вносити безпосередньо під нього гній, щоб уникнути підвищеного вмісту білка в зерні. Однак тривалі досліди (Н. М. Коданев в Горьківської області та М. А. Корляков в Пермській області) показали необгрунтованість цих описів.

Встановлено, що ячмінь особливо сильно реагує на азот у ранній період розвитку. Внесення азоту в правильних співвідношеннях з фосфором і калієм майже не погіршує пивоварних якостей ячменю, а вихід екстрактивних речовин з одиниці площі при цьому зростає в наслідок підвищення врожайності.

При обробітку пивоварного ячменю кращі результати дає найбільш ранній посів. Це забезпечує отримання високого врожаю вирівняного, великого зерна з підвищеним вмістом крохмалю і зниженою Пленчатость. Висівати пивоварний ячмінь слід залежно від рельєфу місцевості в напрямку з півночі на південь.

Позитивний вплив робить післяпосівне прикочування, а при сильному ущільненні грунту при утворенні кірки боронування посівів. Ці прийоми сприяють однорідності стеблостою і виравненності зерна. Підгін в посівах пивоварного ячменю небажаний, так як зерно в цих випадках буває більш дрібним, знижених технічних якостей.

Кількість пивоварного ячменю багато в чому залежить від способу і терміну збирання. Найбільш ефективна двофазна прибирання у період воскової стиглості.

При перестої ячменю зменшується кількість крохмалю в зерні внаслідок посиленого дихання. Надмірне зволоження і низька температура повітря в період повної стиглості негативно позначається на життєздатності насіння більш пізніх строків збирання.

Після обмолоту зерно повинно бути ретельно відсортовано і добре просушити. Це забезпечує високу енергію його проростання і збереження ним світлого забарвлення.

1.3 Отзивчатость ячменю на добрива

Науково обгрунтоване застосування добрив під ячмінь є чинником отримання високих врожаїв зерна. Питома вага добрив у підвищенні врожайності ячменю близько 40-50%. Органічні добрива безпосередньо під ячмінь вносять рідко. Частіше за все культура ісплоьзует їх наслідки.

При вирощуванні на кислих грунтах ячмінь істотно знижує врожайність. Кисла реакція грунтового розчину порушує вуглеводний і білковий обмін в рослинах. У клітинах накопичується велика кількість моносахаров, а перетворення їх у дисахариди сповільнюється. При високій кислотності ячмінь відчуває нестачу в кальції, що погіршує ріст коренів. Тому застосування вапна високо ефективний прийом.

Ячмінь добре відгукується на азотні добрива. Вони покращують розвиток рослин, підвищують енергію кущення, завдяки чому збільшується врожайність зерна та вміст у ньому білка.

Фосфорні добрива істотно і багатосторонню дію на ріст і розвиток культури. Вони сприяють розвитку кореневої системи, прискоренню пригоди фенологічних фаз і дозрівання, підвищення врожайності та якості зерна. У більшості районів Зауралля для основного внесення під ярі зернові культури рекомендуються дози фосфорних добрив P 40-60. Оскільки при посіві ярих зернових культур після пари фосфор, як правило, діє краще, доцільно внесення повної дози основного фосфорного добрива саме в цій ланці сівозміни.

Калійні добрива не відіграють вирішальної ролі у підвищенні врожайності ячменю (В. Ф. Мальцев, 1984).

Незважаючи на те, що калій в ряді випадків не дає хороших збільшень, його слід постійно застосовувати, оскільки це необхідно для відшкодування поживних речовин, що відчужуються з грунту з урожаєм.

Елементи мінерального живлення мають істотний вплив на загальну спрямованість біохімічних і фізіологічних процесів у рослині протягом вегетації і беруть активну участь у формуванні структури, величини і якості врожаю. Підвищений постачання рослин азотом сприяє збільшенню кількості цього елементу в листі і колосі, підвищує врожай зерна та його белковость. Підвищений калійне харчування урожай ячменю і белковость, в той час як процентний вміст крохмалю зростає. У залежності від метеорологічних умов року дію азотно-фосфорних добрив на врожай ячменю позначалося по-різному, хоча якісний склад зерна залишався однаковим.

У відносно жарке літо найбільш високий урожай ячменю з максимальним вмістом у ньому білка формується при внесенні підвищених доз азоту і фосфору в добриві (N 1 P 1 K 0,5). В умовах холодного року врожай зерна зростає від внесення фосфорних добрив, в той час як белковатость зерна не збільшується.

Таким чином, на врожай зерна значний вплив робить не тільки абсолютна вміст азоту, фосфору і калію, скільки їх співвідношення у живильному середовищі (І. В. Мосолов, 1968).

2. Умови проведення досліду

2.1 Загальна характеристика кліматичних умов

Челябінська область в силу географічного розташування вздовж Уральського хребта має різко вираженими природними особливостями. Клімат континентальний, характеризується холодної і тривалою зимою з частими хуртовинами, теплим влітку, з періодично повторюваними посушливими періодами (А. П. Козаченко, 1997).

Сума температур повітря за період з температурою вище 10 0 С складає 2000-2200 0 С, тривалість цього періоду 125-135 днів (5-10 травня по 15-19 вересня). Період з температурою вище 15 0 С триває 80-90 днів. Заморозки припиняються в кінці травня. Тривалість безморозного періоду становить 100-120 днів. Лімітуючим чинником для успішного ведення сільськогосподарського виробництва в районі, є волога. Річна сума опадів у північній лісостеповій зоні Челябінської області складає в середньому 200-250 мм. За час активної вегетації рослин опадів випадає 172-225 мм.

Нерідко зустрічаються роки з явно вираженою літньою посухою. При цьому найбільша ймовірність посушливого періоду припадає на травень, червень, а найбільш ймовірний максимум опадів - на липень.

Швидке наростання температури викликає в кінці квітня і на початку травня сильне випаровування вологи з грунту та її підсихання. Опади у травні практично не поповнюють запасів вологи в грунті. Маючи зливовий характер, вони швидко випаровуються з грунту.

Літо спекотне, сухе, особливо перша його половина, спостерігається недолік вологи. Серпень і вересень більш сприятливі для росту і розвитку рослин, в цей період невисокі денні температури поєднуються з достатньою кількістю вологи для рослин.

Осінь зазвичай рання, похмура, нерідко дощова, що утрудняє збирання зернових культур (Г. В. Воронцов, 1998).

Бувають роки, коли опадів випадає менше середньої багаторічної норми, а більша частина річної суми опадів припадає на теплу пору.

Спостереження Воронцова Г.В. (1998) показують, що в зимовий час шляхом проведення різних заходів можна затримати на полях значну частину випадного снігу. Зазвичай до кінця березня товщина сніжного покриву досягає 25-35 см, що може дати 80-90 мм вологи. Кузнєцовим П.І. (1980) встановлено, що снігозатримання товщину снігового покриву можна збільшити на 15-25 см, а запаси вологи у снігу довести до 120-130 мм.

В останні роки спостерігається велика посушливість клімату. Опадів випадає недостатньо, розподіляються на рік вони нерівномірно.

Для формування високих урожаїв потрібно, щоб рослини не відчували дефіциту вологи, тобто необхідне проведення ряду заходів по накопиченню та збереженню вологи (зрошення, снігозатримання та інші), а також підбір посухостійких сортів.

2.2 Погодні умови в період проведення досліду

Ріст і розвиток ячменю на рівень врожайності в першу чергу залежать від забезпеченості її теплом і вологою в період вегетації.

За час проведення досліду найбільш сприятливі умови для росту і розвитку рослин склалися у 1999 році, а найменш сприятливими, більш посушливими були 1998 і 2000 роки (таблиця 1).

Більш точно про умови зволоження може сказати гідротермічний коефіцієнт, який відображає відношення суми опадів до суми температур повітря вище 10 градусів за цей же період, зменшений в 10 разів (ГТК) (І. І. Гридасов, 1989).

У 1998 і 2000 роках ГТК за вегетацію становив 1,06-1,04, що говорить про недостатній зволоженні.

Травень 1998 відрізнявся досить високими температурами повітря, але вкрай низькою кількістю опадів, що випали, що призвело до сильного висушування орного шару грунтів.

У 2000 році на рівні достатнього температурного режиму, опади перевищили середні багаторічні дані в 3,1 рази в результаті чого посів зернових затягнувся.

Червень 1998 характеризується високим рівнем температур повітря, опади розподілялися вкрай нерівномірно. Велика їх частина випала в першу декаду місяця, потім в кінці третьої декади, це призвело до нестачі вологи в основні періоди розвитку зернових, що значно знизило їх врожайність.

Червень 2000 представляв собою посушливий місяць: у першу декаду опадів майже не було, а температура повітря в цілому за місяць перевищувала середні багаторічні дані на 4 о С Найбільш спекотним був кінець місяця (22,4), що перешкоджало доброму розвитку рослин.

Липень 1998 і 2000 років характеризується відносно високою температурою повітря і мінімальною кількістю вологи. Серпень 1998 відрізнявся високою температурою і припиненням опадів до кінця місяця. Те ж саме спостерігалося і в 2000 році, лише температури повітря були дещо нижчими. Але це не вплинуло на рівень врожайності культур, хоча значно полегшило їхнє прибирання.

Погодні умови 1999 року були найбільш сприятливими для формування високих врожаїв зернових культур.

За період вегетації ГТК склав 1,23, що говорить про достатню зволоженні. У травні 1999 опади розподілялися нерівномірно по декадах, але в сумі перевищили середнє багаторічне значення майже в 1,5 рази, на рівні достатнього температурного режиму.

1-Погодні умови вегетаційних періодів 1998-2000 років (Бродокалмакская агрометеостанції)

Показники

Декади

Травень

Червень

Липень

Серпень1998

1999

2000

Середнє багаторічні

1998

1999

2000

Середнє багаторічні

1998

199 9

2000

Середнє багаторічні

1998

1999

2000

Середнє багаторічні

Температура повітря, 0 С

1

10,7

7,6

7

9,1

18,2

14,8

16

15

20,4

21,1

17,1

17,9

22,8

15,4

19,3

17,3


2

7,7

10,7

5,8

11,3

23,9

10,9

19,1

16,4

22,1

15,4

20,6

18

15,8

18,2

16,1

16,2


3

19,6

12,7

13,3

13,1

16,9

14,6

22,4

17,9

24,5

22,4

21,1

17,9

15,6

14,4

12,7

14,7

Сума опадів, мм

1

4

6,4

21,6

12

4

100

6,1

16

30

4,5

19,5

26

24

53,7

18,2

23


2

2

60,4

72,5

14

1

36,4

16,7

17

0

82,6

3,5

30

23

19,2

34,5

21


3

1

6,7

36

16

29

6,2

22,7

19

1

0

40,9

26

10

14,1

5

18


За місяць

7

73,5

130,1

42

70

52,6

45,5

52

31

87,1

63,9

82

57

87

57,7

64

Червень, липень - жаркий і сухий. Середня температура місяці перебувала в межах норми, кількість опадів не перевищувала середнє значення, але розподілялися вони не рівномірно по місяцях і мали зливовий характер.

У серпні температурний режим складався на рівні середньо багаторічних даних, тобто був характерний для даної території. Опади розподілялися нерівномірно по декадах. Більша їх кількість випала на початку місяця, що не характерно і значно перевищує багаторічну норму. В кінці місяця стояла тепла і суха погода, що сприятливо позначилося на дозріванні та збиранні зернових культур.

Тривалість вегетаційного періоду описуваних років склала 109-113 днів. Сума позитивних температур за теплий період 2158-2320 0 С.

2.3 Характеристика грунтів

Челябінська область розташована на Південному Уралі. Більше трьох четвертих її території лежить у степовому і лісостеповому Зауралля, близько однієї чверті заходить в межі гірничо-лісового Уралу. Рельєф і грунтовий покрив Південного Уралу надзвичайно різноманітні.

Челябінська область відрізняється різноманіттям форм поверхні. У її межах є низовини і горбисті рівнини, плоскогір'я і гори. Причому підвищення поверхні йде у вигляді уступів зі сходу на захід.

Гірська частина Челябінської області займає південний, найбільш низький і вузький ділянку середнього Уралу і північну найбільш широку і високу частину Південного Уралу. Географічною межею між ними є гора Юрма, яка є північним форпостом південній високогірної зони.

Челябінська область знаходиться на стику трьох великих природних зон: лісової, лісостепової і степової, що має важливе значення для створення різноманітного господарства на її території (Ф. Я. Кірін, 1969).

Лісостепова зона, в яку входить Челябінська область, складає 125 тис. км 2 (44% площі земель зони). У грунтовому покриві лісостепової зони найбільш характерними є сірі лісові опідзолені або осолоділі грунту (20-30%) які поступово переходять в вилужені і звичайні чорноземи (40-50%) з груднястій структурою (П. І. Кузнєцов, 1980).

Солонцьово-солончакові грунти займають значні площі в районах, розташованих на Західно-Сибірської низовини. У Березові колки тут нерідко зустрічаються, солоди. Солод-вид грунту, який характеризується сильно вимитим верхнім шаром, що має білястий колір. Вони найчастіше зустрічаються в лісостеповій зоні в блюдцеобразние западинах і лиманах з підвищеним зволоженням (Ф. Я. Кірін, 1969).

Основу грунтового покриву лісостепової зони Челябінської області становлять чорноземи вилужені, в тому числі й гладкі чорноземи. На частку вилужених чорноземів припадає 58% всього фонду орно-придатних грунтів лісостепової зони.

У цих чорноземах вдало поєднуються сприятливі фізичні властивості з забезпеченістю основними елементами живлення рослин (А. П. Козаченко, 1997).

На більшій частині Челябінської області за свідченням Г.А. Маландіна (1963), Ю.Д. Кушніренко (1968) і А.П. Козаченко (1997), чорноземи вилужені мають суглинковий склад.

Одним з найважливіших факторів родючості грунтів є елементи живлення - азот, фосфор і калій. Аналізи показали, що в орному шарі концентрація азоту на дослідному полі становить у Ап - 0,264%. З глибиною кількість елементу зменшується і в горизонтах В1 і В2 міститься 0,172 - 0,174%. Запас азоту орному шарі склав 7,84 т / га (таблиця 2).

Чорнозем вилужений дослідного поля характеризується більшим ступенем втрат азоту при сільськогосподарському освоєнні - 7,09 т / га або 24,4% і вкрай низькою рухливістю азотних сполук. Тому при досить високій гумусність і загальної забезпеченості азотом багато сільськогосподарських культур при обробітку на чорноземах вилужених Південного Уралу будуть мати потребу в азотних добривах навіть після добрих попередників (І. В. Синявський, 1998).

Фосфор, як один з найважливіших елементів живлення рослин, вивчений ще в меншому ступені, ніж азот. Роботи Г.А. Маландіна (1936), М.М. Макєєва (1954), А.Ф. Бахаревої, А.В. Терпугова (1969) і Ю.Д. Кушніренко (1993) свідчать, що зміст Р 2 О 5 в орному шарі чорноземів вилужених коливається в широких межах - від 0,057 до 0,168%. Цей висновок підтверджують і дослідження дослідного поля. В орному шарі Ап концентрація фосфору склала 0,135%, в горизонті АВ - 0,089%. З глибиною його змісту різко зменшується в В1 і В2 - 0,36 - 0,50%, а в перехідному горизонті НД склало 0,034%. Валовий зміст Р 2 О 5 в материнській породі дослідного поля, як показує таблиця - 0,035, в горизонтах Ап в 3 - 4 рази більше. Збагачення фосфором гумусових горизонтів зобов'язана тривалої біологічної акумуляції Р 2 О 5 рослинністю (таблиця 2).

Валовий запас фосфору в чорноземах вилужених, по-перше, невеликий, по-друге, він зосереджений у акумулятивний гумусового горизонту Ап і становить 3,72 т / га. Всі наведені дані свідчать про напруженому режимі фосфорного живлення рослин і необхідно застосування добрив під всі сільськогосподарські культури.

Калій також є важливим елементом в харчуванні рослин. Чорноземи вилужені дослідного поля мають дійсно досить високий вміст калію. В орному шарі і горизонті Ап міститься 2,22 - 2,23%, а в материнській породі (горизонті С) - 2,03%. Запас калію в грунтовому шарі складає 351 т / га.

Таким чином, азотний фонд чорноземів вилужених дослідного поля залишається досить великим, але вміст рухомих фракцій азоту невисока. Зміст і запас фосфору в чорноземах низька навіть у аккумуліатівних гумусових горизонтах. Калійний фонд, судячи з результатів аналізу чорнозему вилуженого дослідного поля Інституту агроекології ЧГАУ, відноситься до групи високої забезпеченості.

На підставі вищевикладеного матеріалу, можна відзначити, що грунти досвідченого ділянки мають гарну природну родючість і агрофізичними властивостями. Проте природно-кліматичні умови складні і не завжди вдалі для формування високих врожаїв зернових культур.

2 - Характеристика грунту дослідного поля Інституту агроекології

Генетичний горизонт

Потужність горизонту, см

Мех. Склад. Вміст часток,%

Об'ємна маса, г / см 3

Фізико-хімічні властивості

Вміст,%

Запас, т / га

рН

Мг-екв на 100г грунту

Ступінь насичений.,%

Поглинений. підстави, мг-екв на 100г грунту

N

P 2 O 5

K 2 O

Гумусу

N

P 2 O 5

K 2 O

ГумусуМенше 0,01 мм

Менше 0,001 ммВодної витяжки

Сол. витяжки

Нг

Ємність пог.


Са

Мг

Ап

0-26

51,5

17,8

1,06

6,53

5,38

3,42

38,7

91,4

28,2

8,0

0,264

0,135

2,22

7,63

7,84

3,72

61,2

210

АВ

26-40

56,4

32,7

1,25

6,70

5,50

3,42

38,2

92,3

28,7

7,3

0,247

0,089

2,23

7,18

5,87

1,56

39,0

125

У 1

40-66

59,9

37,1

1,33

7,20

5,60

1,72

34,9

94,5

21,2

7,8

0,177

0,050

2,14

2,96

4,17

1,73

74,0

102

У 2

66-84

55,4

33,2

1,33

7,25

5,78

1,39

37,6

96,2

23,4

11,8

0,172

0,036

2,08

1,61

4,12

0,80

49,8

38

НД

84-108

59,1

32,8

1,41

7,96

6,76

0,43

34,9

98,8

20,7

12,6

-

0,034

2,09

-

-

1,15

70,7

-

З

Глуб.108

60,6

32,5

1,43

8,20

6,84

0,46

34,5

98,5

20,9

13,0

-

0,035

2,03

-

Всього в профілі

22,0 11,16 351,9 475

3. Експериментальна частина

Для успішного вдосконалення технологій і систем застосування мінеральних добрив необхідно подальше вивчення динаміки, трансформації та балансу елементів живлення в агроформаціі і балансів елементів живлення в агроценозах. Важливе значення має пізнання кругообігу речовин і енергії, залежно родючості грунтів можливість створити теоретичну основу розробки прийомів управління процесами, пов'язаними з родючістю грунту, розкрити сутність функціонального зв'язку між грунтом, рослинами і добривами. Дозволить розробити модель високопродородной грунту, технологічні прийоми відтворення родючості грунту і підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь.

3.1 Методика проведення дослідів і досліджень

Дослідження проводяться в сівозміні: однорічні трави - ​​яра пшениця - ячмінь - багаторічні трави (вивідний поле) - розгорнутому просторі і в часі. Чергування культур проводиться за типом четирехпольние сівозміни (таблиця 3).

Розмір елементарної ділянки 30м 2 (3х10 м). Повторність чотириразова, розміщення варіантів досліду систематичне. Місце проведення досвіду - дослідне поле інституту агроекології.

3 - Чергування культур у сівозміні експериментальному за період однієї ротації

Роки

Чергування культур на полях сівозміни


I

II

III

IV

1996

Пшениця

Ячмінь

Однорічні

Багаторічні

1997

Ячмінь

Однорічні

Пшениця

Багаторічні

1998

Однорічні

Пшениця

Ячмінь

Багаторічні

1999

Пшениця

Ячмінь

Однорічні

Багаторічні

2000

Ячмінь

Однорічні

Пшениця

Багаторічні

2001

Однорічні

Пшениця

Ячмінь

Багаторічні

2002

Багаторічні

Ячмінь

Однорічні

Пшениця

Робота проводилася за результатами досліджень проведених у 1999-2001 роках.

У досвіді заплановані наступні рівні врожайності: однорічні трави - ​​3 т / га сіна; яра пшениця і ячмінь 3 т / га зерна і багаторічні трави - ​​5 т / га сіна за два укоси. Розрахунок норм добрив проведено за нормативами виносу елементів живлення на одну тонну основної продукції (табл. 4).

4 - Винесення елементів живлення 1т. врожаю з урахуванням побічної продукції

Культура

Елементи живлення, кг на 1 тонну врожаю

1. Ячмінь

N

P 2 O 5

K 2 O


30

12

28

Варіанти системи добрив у% від винесення N, P 2 O 5, К 2 О планованим урожаєм, норми і поєднання добрив у кг / га діючої речовини наведені в таблиці 5.

5 - Норми мінеральних та органічних добрив при запланованій врожайності зерна ячменю 3 т / га

варіанту

Норма в% від виносу врожаєм

Норма в кг д.р. на 1 гаЯчмінь


N

P 2 O 5

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

1

0

0

0

0

0

0

2

80

100

60

70

36

50

3

40

100

60

35

36

50

4

80

150

60

70

54

50

5

120

150

60

105

54

50

6

120

150

120

105

54

100

7

120

300

120

105

108

100

В якості контролю прийнятий варіант без внесення добрив. Варіант другий умовно збалансований (розрахунковий), в 3 варіанті створювався негативний баланс N. В інших варіантах пропонувався позитивний баланс всіх елементів живлення.

Під ячмінь добрива вносять до посіву. Використовують такі добрива. Як калійних використаний хлористий калій - KCl - біла кристалічна речовина, що містять д.р. 62 - 62,5% K 2 O; фосфору подвійного суперфосфату [Ca (H 2 PO 4) 2] H 2 O - містить 37 до 54% засвоюваного P 2 O 5; азоту - аміачна селітра (NH 4 NO 3) містить близько 34% азоту, білого кольору, добре розчинний у воді.

Дослідження та спостереження

Закладка досвіду проведена навесні 1996 року, попередньо дана загальна агрохімічна характеристика досвідченого ділянки. Для цього були відібрані змішаними зразки з кожного поля і кожної повторності досвіду з шарів 0 - 20, 20 - 40, 40 - 60 см. Всього чотири поля по чотири повторності в трьох шарах, таким чином вийшло 48 зразків. У грунтових зразках визначали гранулометричний склад за методом Качинського, валовий вміст гумусу - визначення гумусу за методом Тюріна в модифікації ЦИНАО ГОСТ 262213-84, азот - визначення нітратів іонометріческім методом, ГОСТ 26951-86, фосфору і калію - визначення рухомих форм фосфору і калію за методом Чирикова в модифікації ЦИНАО ГОСТ 26204-84, ємність поглинання - за методом Бобко - Аскіназі - Альошину в модифікації ЦИНАО, склад поглинених основ - за Каппеном - Гільковіцу. Вміст рухливих форм елементів живлення: легкогідролізуемого азоту, амонійного і нітратного азоту, рухомого фосфору і обмінного калію (за Чирікову).

Режими спостережень

1.Отбор грунтових зразків для вивчення динаміки вмісту вологи і нітратного азоту в шарах грунту 0 - 20, 20 - 40, 40 - 60 см перед посівом, у фазу кущіння, цвітіння і після збирання врожаю.

2. Динаміка наростання біомаси: визначення її врожайності зернових культур у фази кущення, цвітіння.

3.Визначення N, P 2 O 5, K 2 O у біомасі сільськогосподарських культур по фазах росту і розвитку рослин.

Сорт ячменю''Медікум 85''

Виведений на Карабаликской сільськогосподарської дослідної станції «Кустанайський НИИСХ».

Автори сорту: А.А. Грязнов, І.А. Смирнова, Н.П. Шпигун, В.І. Кривченко, районований з 1989 року.

Різновид Медікум середньостиглий, стійкий до посухи, Середньостійкі до вилягання і кам'яної сажки, сильно уражується курній головешок. Зерно крупне. Цінний за якістю. Продуктивність сорту Медікум 85 -30,4 ц / га. Даний сорт доцільно обробляти в Південній лісостепу та степу.

3.2 Забезпеченість грунту рухомими формами азоту, фосфору і калію в посіві ячменю

Забезпеченість грунтів елементами живлення залежить від багатьох умов: гранулометричного і мінералогічного режиму, реакції грунту, ємності поглинання і складу обмінних катіонів, наявності токсичних речовин і сполук, що пов'язують поживні елементи у важкодоступні для рослин форми, додавання і структурного стану грунтів, умов зволоження і температурного режиму , а також від попередньої культури.

Перед посівом ячменю на кожному варіанті досвіду з шару грунту 0-40 см були взяті грунтові зразки та проведено лабораторний аналіз на вміст нітратного азоту, рухомого фосфору і обмінного калію. Дані приведені в (таблиці 7). Порівнюючи вміст елементів живлення з угрупуваннями грунтів за ступенем забезпеченості рухомими сполуками азоту, фосфору і калію, можна сказати, що забезпеченість рослин ячменю рухомим фосфором було в межах підвищеної і високої (138-189мг/кг), обмінним калієм - дуже високою (228-244 мг / кг), нітратним азотом - дуже низька (менше 10 мг / кг грунту).

Кислотність грунту перед посівом коливалася в межах 5,43 - 5,67, це говорить про те, що pH середовища є слабокислою (pH = 5,1 - 5,5) і нейтрального (pH = 5,6 - 7,4) ці показники характерні для чорноземів вилужених. Великих змін кислотності грунту за всіма років не спостерігалося (таблиця 6), з цього випливає те, що кислотність грунту в меншій мірі залежить від дози, а більшою від складу внесених добрив.

Внесені добрива (аміачна селітра, суперфосфат подвійний, хлористий калій) не містять у своєму складі елементи, що змінюють pH середовища, значить те і кислотність на даних грунтах знаходилася в межах, характерних для чорноземів вилужених.

6 - Угруповання грунтів за ступенем забезпеченості рухомими сполуками фосфору, калію, азоту

Клас грунту

Забезпеченість рухомими сполуками

За Чирікову

За КочергінP 2 O 5

K 2 O

N-NO 3

1

2

3

4

5

6

Дуже низька

Низька

Середня

Підвищена Висока

Дуже висока

Менше 20

20-50

50-100

100-150

150-200

більше 200

Менше 20

20-40

40-80

80-120

120-180

більше 180

Менше 10

10-15

15-20

20-30

30-50

50-100

7 - Забезпеченість грунту нітратним азотом, рухомим фосфором, обмінним калієм і кислотність грунту перед посівом ячменю

Варіант

Склад добрив,

кг. д.р. / га

N - NO 3

P 2 O 5

K 2 O

pH1998

1999

2000

середн

1998

1999

2000

середн

1998

1999

2000

середн

1998

1999

2000

середн

1

N 0 P 0 K 0

3,95

5,45

4,5

4,63

160

161

140

153,66

227

324

182

244,33

5,31

5,72

5,98

5,67

2

N 70 P 36 K 50

7,0

5,7

4,6

5,76

133

158

123

138

218

294

190

234

5,33

5,7

5,94

5,65

3

N 35 P 36 K 50

3,75

5,05

5,4

4,73

145

146

140

143,66

213

278

193

228

5,39

5,61

5,79

5,59

4

N 70 P 54 K 50

3,9

7,1

6,0

5,66

148

150

190

162,66

208

253

230

230,33

5,38

5,5

5,65

5,51

5

N 105 P 54 K 50

3,75

7,1

5,9

5,58

152

180

204

178,66

189

278

232

233

5,25

5,42

5,64

5,43

6

N 105 P 54 K 100

5,75

6,2

9,1

7,01

155

179

174

169,33

190

307

198

231,66

5,27

5,47

5,87

5,53

7

N 105 P 108 K 100

7,0

5,7

5,9

6,2

149

193

227

189,66

199

311

216

242

5,29

5,54

5,72

5,51

3.3 Дія добрив на врожай ячменю

Для ячменю характерний короткий період поглинання поживних речовин із грунту. До початку колосіння споживається більше 50% азоту, 50 - 60% фосфору і 80% калію. З цієї причини добрива є найважливішим чинником впливає на величину і якість врожаю.

Основним джерелом живлення ячменю азотом є амоній і нітрати, які накопичуються в грунті в результаті мінералізації мікроорганізмами азотовмісних органічних сполук. Але при цьому в отриманні високого та якісного врожаю особливу роль грають азотні добрива, дози яких можуть досягати 90 кг д.р. / га і більше (М. П. Шкельов., 1986; Л. Ф. Данилова, 1981)

Значення фосфорних добрив визначається забезпеченістю грунту відповідним елементом харчування. Найбільш ефективні дози Р 2 О 5 під ячмінь змінюються від 30 до 120 кг / га.

Роль калійних добрив для ячменю вивчена явно недостатньо. Відомо, що вони стабілізують режим азотного живлення рослин, сприяють накопиченню в зерні резервного крохмалю, що дуже важливо при виробництві якісного пивоварного і кормового зерна.

Досліди проведені Л.Ф. Данилової (1981), І.В. Дюрягіним (1996) та ін на вилужених чорноземах Зауралля, показали, що надбавка врожайності зерна за рахунок тільки прямої дії мінеральних добрив досягає 1,1 - 1,5 т / га, коливаючись переважно в межах 0,38 - 1,12 т / га. Забезпеченість грунту азотом і фосфором в дослідах була низькою і дуже низькою. Дослідження зазначених авторів, крім того, свідчать про те, що внесення мінеральних добрив поліпшує кормове якість зерна та соломи ячменю та збір протеїну з 1 га зростає на 150 - 200%.

У наших дослідах, на грунтах того ж типу на фоні високої забезпеченості рослин фосфором і калієм і низькою азотом (таблиця 7), добрива при різних дозах і поєднаннях збільшили врожайність зерна ячменю на 0,46 - 1,04 т / га (таблиця 8) . Найвища їх ефективність досягнута при внесенні N 105 P 54 K 100, завдяки яким в середньому за три роки з 1 га зібрали 3,01 т зерна, що на 69% більше варіантів без добрив.

Дані таблиці 8 свідчать і про те, що головна роль в отриманні такого приросту врожаю зерна ячменю належить азотним добривам. Збільшення їх дози з N 70 до N 105 на тлі Р 54 До 50 забезпечило збільшення врожайності 0,25 т / га або 9% щодо варіанта N 70 Р 54 До 50 в середньому за 3 роки. По роках від 0,14 у 2000 році до 0,40 в 1998 році при НСР від 0,28 до 0,27 відповідно, що говорить про доказовою отриманого результату. За соломі найбільший ефект від застосування добрив досягнуто у шостому та сьомому варіантах, де врожайність на них склала 4,21 т / га, що перевищує контроль на 65% (таблиця 8).

Застосування фосфорних і калійних добрив також зробив позитивний дію. За фосфору збільшення дози з Р 36 до Р 54 на тлі N 70 K 50 забезпечило збільшення врожайності 0,38 т / га або 16% щодо варіанта N 70 P 36 K 50 в середньому за три роки. По роках від 0,10 у 2000 році до 0,83 в 1998 році при НСР від 0,28 до 0,27 відповідно, що говорить про доказовою отриманого результату.

Роль калійних добрив розглянемо при порівнянні варіантів системи добрив ячменю № 5 і 6, де на тлі N 105 Р 54 доза калійних туків збільшена в два рази. Рівень врожайності також збільшився, це говорить про позитивну дію калію, але в 1998 і 1999 роках, показник збільшення знаходиться в межах помилки - надбавка 0,17 т / га і 0,15 т / га, НСР 05 = 0,27 т / га і 0,12 т / га відповідно. На третій рік внесення розрахункових норм надбавка математично доведена і становить 0,10 т / га при НСР 05 = 0,28 т / га. На підставі цього можна зробити попередній висновок про те, що позитивна дія калійних добрив проявляється на тлі великих доз азотних та середніх норм фосфорних добрив на третій-четвертий рік (таблиця 8).

8 - Дія мінеральних добрив на врожай ячменю в умовах високої забезпеченості грунту фосфором і калієм

Варіант

Склад добрив,

кг д.р. / га

Урожайність зерна за роками, т / га

Середня врожайність зерна

Урожайність соломи по роках, т / га

Середня врожайність соломи1998

1999

2000

т / га

%

1998

1999

2000

т / га

%


N 0 P 0 K 0

2,13

1,96

1,27

1,78

100

3,06

2,75

1,83

2,54

100

2

N 70 P 36 K 50

2,52

2,32

1,90

2,24

125

3,37

3,46

3,59

3,47

136

3

N 35 P 36 K 50

2,33

2,10

1,87

2,06

115

3,22

3,13

3,16

3,17

124

4

N 70 P 54 K 50

3,35

2,52

2,00

2,62

147

4,48

3,70

3,66

3,94

155

5

N 105 P 54 K 50

3,75

2,74

2,14

2,87

161

4,87

3,98

3,18

4,01

157

6

N 105 P 54 K 100

3,92

2,89

2,24

3,01

169

4,53

4,22

3,89

4,21

165

7

N 105 P 108 K 100

3,64

2,77

2,05

2,82

158

4,63

4,10

3,90

4,21

165

НСР 05, т / га

0,27

0,12

0,280,36

0,26

0,813.4 Дія добрив на вміст у рослинах і винос урожаєм ячменю азоту, фосфору і калію

Вміст азоту в зерні та соломі ячменю знаходилося в прямій залежності від дози цього елемента, внесеної з добривами (таблиця 9).

Концентрація його в зерні збільшилася з 1,90% на контролі без добрив до 1,97 - 2,19% при внесенні N 70 і до 2,30 - 2,36%, коли використали N 105 на тлі різних сполучень фосфорних і калійних добрив .

Така ж залежність від норм добрив спостерігається у вмісті азоту в соломі: у варіанті без добрив його концентрація склала 0,68%, тоді як при внесенні N 105 - 1,13-1,30%.

Концентрація фосфору і калію в зерні практично не залежала від внесених добрив. За кількістю Р 2 О 5 коливання були в межах 0,76 - 0,86% і К 2 О - 0,48-0,58%. При цьому мінімальні показники спостерігалися не у варіанті без добрив.

В соломі спостерігається закономірність збільшення вмісту Р 2 О 5 при недостатній забезпеченості рослин ячменю азотом, тобто у варіанті без добрив, при внесенні мінімальної дози азоту (N 35 Р 36 До 50) і у варіанті з підвищеною дозою фосфорних добрив. Концентрація Р 2 О 5 в соломі у цих варіантах була максимальною - 0,26-0,29%. При переважанні азоту в складі добрив (N 70 Р 36 До 50, N 105 Р 54 К 50 (100)) вона знижувалася до 0,21 - 0,25%.

Застосування мінеральних добрив під ячмінь і попередні культури сприяли накопиченню К 2 О в побічної продукції. Його зміст збільшилася з 1,41% (без добрив) до 1,66% (при внесенні N 105 Р 54 К 100).

Значне зростання врожайності ячменю, концентрації азоту, в меншій мірі фосфору і калію в основній і побічної продукції зумовили збільшення їх виносу (таблиця 9).

При врожайності зерна без добрив 1,78 т / га рослинами ячменю на формування основної та побічної продукції використано 60 кг / га азоту, 21 кг / га Р 2 О 5 і 45 кг / га К 2 О. У варіантах з максимальною врожайністю зерна - 3,01 т / га винос елементів живлення склав відповідно 125, 36 і 87 кг / га. Винесення азоту перевищував контрольний варіант в 2,1 рази, фосфору на 71% і калію на 93% (таблиця 9). Одним з важливих нормативних показників, при плануванні систем удобрення, є винос елементів живлення в розрахунку на 1 тонну основної продукції. Нами на підставі господарського виносу і запропонованого складу добрив за варіантами досліду розраховане необхідну кількість елементів для формування 1 тонни зерна ячменю. Цей показник по азоту знаходиться в межах від 30,1 кг до 41,5 кг і збільшується при збільшенні норм азотних добрив. За фосфору та калію він більш стабільний і становить - 10 кг / т і 26 кг / т відповідно (таблиця 9). По балансу азоту, фосфору і калію найбільш оптимальним є варіант з дозами N 105 P 54 K 100 (таблиця 9), де винос азоту перевищив внесену дозу його з добривами на 16%, що знаходиться в допустимих межах за балансом даного елемента (20%) .

За фосфору та калію баланс позитивний, через що підвищення врожайності ячменю не позначається на змісті цих елементів у грунті.

Таким чином, на грунтах з підвищеним вмістом рухомого фосфору і обмінного калію застосування мінеральних добрив під ячмінь - високо ефективний прийом, що забезпечує зростання врожайності зерна на 15 - 69%. При цьому на першому місці за величиною збільшень врожайності стоять азотні добрива. Позитивна роль фосфорних і калійних добрив проявляється на тлі високих доз азоту. Концентрація і винос азоту знаходиться в прямій залежності від складу і доз добрив (насамперед азотних). Вміст фосфору і калію в рослинах формувалося в основному за рахунок їх грунтової забезпеченості і коливалося у вузьких межах. Зростання виносу цих елементів обумовлений, перш за все, зростанням урожайності ячменю.

9 - Зміст, винос і баланс елементів живлення ячменю

Варіант


Склад

добрив,

кг д.р. / га

Урожайність, т / га

(Пор. 3 роки)

Вміст елементів живлення,%

Винесення

Баланс ±,

кг / га

господарський, кг / га

на 1 тонну зерна, кг

N

P 2 O 5

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 Oзерно

солома

зерно

солома

зерно

солома

зерно

солома


1

N 0 P 0 K 0

1,78

2,54

1,90

0,68

0,85

0,25

0,52

1,41

60

21

45

33,7

11,7

25,2

-60

-11

-45

2

N 70 P 36 K 50

2,24

3,47

1,97

0,79

0,76

0,21

0,48

1,46

71

24

83

31,6

10,7

37,0

-1

12

-33

3

N 35 P 36 K 50

2,06

3,17

2,00

0,77

0,82

0,26

0,48

1,36

65

25

53

31,5

12,1

25,7

-30

11

-3

4

N 70 P 54 K 50

2,62

3,94

2,19

0,97

0,80

0,23

0,58

1,62

92

30

79

65,6

11,4

30,1

-22

24

-29

5

N 105 P 54 K 50

2,87

4,01

2,30

1,13

0,82

0,25

0,53

1,62

111

34

80

38,6

26,1

38,3

-6

20

-30

6

N 105 P 54 K 100

3,01

4,21

2,36

1,30

0,85

0,25

0,58

1,66

125

36

87

41,5

11,9

30

-20

18

13

7

N 105 P 108 K 100

2,82

4,21

2,31

1,10

0,86

0,29

0,58

1,65

111

36

85

30,1

12,7

30,1

-6

78

15

3.5 Агрономічні показники ефективності використання мінеральних добрив

Ефективність використання добрив характеризується віддачею додаткової продукції на один кілограм діючих речовин і коефіцієнтом використання добрив.

Коефіцієнт використання добрив розрахований за даними таблиці 9, а саме з господарського виносу елементів живлення і дозам внесених добрив. Найменші значення отримані по азоту в 3 варіанті - 0,14 і пофосфору у варіанті 2 -0,08 відповідно, по калію у варіанті 3 - 0,11. Максимальні по N -0,62 і Р 2 О 5 - 0,27 варіант 6 і К 2 О -0,76 варіант 2 (таблиця 10).

Не менш важливим за значимістю показником є оплата додатковою продукцією 1 кг діючої речовини внесених мінеральних добрив.

Зі збільшенням доз добрив зростає віддача додаткової продукції на один кілограм діючих речовин, причому на тлі високої забезпеченості азотом (N 105) та середньої фосфором і калієм (P 54 K 50) досягнутий найбільший її ефект, який дорівнює 5,21 кг / кг. д.р., а потім при N 105 P 54 K 100 і N 105 P 108 K 100 йде зниження даного показника з 4,74 до 3,32 кг / кг. д.р. Отже підвищені дози фосфорно-калійних добрив у поєднанні з високими дозами азотних сприяють підвищенню врожайності, але віддача додаткової продукції на один кілограм діючих речовин знижується

У запропонованих варіантах системи добрив оптимальним є № 4 і 5, де на 1 кг д.р. отримано 4,82 кг і 5,21 кг зерна і коефіцієнти використання, хоча і не є максимальними, але цілком задовільні: по азоту - 0,45-0,48, фосфору - 0,16-1,00 калію -0,68 -1,3 (таблиця 10).

10 - Агрономічна ефективність використання мінеральних добрив

Варіант

Внесено,

кг д.р.

Отримано додаткової продукції,

кг

Віддача на 1кг д.р. додаткової продукції, кг

Коефіцієнт використання

N

P 2 O 5

K 2 O

1

-

-

-

-

-

-

2

156

460

2,94

0,15

0,08

0,76

3

121

280

2,31

0,14

0,11

0,16

4

174

840

4,82

0,45

0,16

0,68

5

209

1090

5,21

0,48

0,24

0,7

6

259

1230

4,74

0,62

0,27

0,42

7

313

1040

3,32

0,48

0,13

0,4

4. Економічна ефективність

У сільському господарстві значну роль відіграють внесення мінеральних і органічних добрив. Розширення застосування хімічних засобів підвищує економічна родючість грунту та збір врожаю. Однією з актуальних проблем подальшого прискорення розвитку сільського господарства в сучасних умовах є подальше підвищення ефективності галузі. Ефективність виробництва - це складна економічна категорія, у якій відбиваються дії економічних законів і виявляється найважливіша сторона діяльності підприємства - його результативність.

При характеристиці економічної ефективності агротехнічних заходів використовується система натуральних і вартісних показників.

Натуральними показниками ефективності виступають врожайність сільськогосподарських культур. Натуральні показники є базою для розрахунку вартісних показників: валовий і товарної продукції, валового і чистого доходу, прибутку та рентабельності виробництва.

Валова продукція - це вся створена за певний період сільськогосподарська продукція в грошовому вираженні.

Чистий дохід (ЧД) розраховують шляхом вирахування з вартості валової продукції витрат виробництва або її собівартості (Сп):

ЧД = ВП-Сп

Собівартість одиниці продукції визначають як відношення виробничих витрат до обсягу валової продукції конкретного виду. Розраховують за формулою:

Сп = Пз / ВП

Узагальнюючим результатом економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є рентабельність. Рівень рентабельності (Р) розраховують як відсоткове відношення прибутку до початкової собівартості продукції.

Рп = ЧД / Сп * 100%

Ці показники ісплоьзуются як при характеристиці ефективності сільського господарства в цілому, так і ефективність окремих агротехнічних заходів.

Для розрахунку економічної ефективності застосування мінеральних добрив при вирощуванні ячменю були обрані 4 варіанти (контроль N 70 P 36 K 90 і три варіанти, для порівняння з контролем). Контрольний варіант розраховується з виносу елементів живлення NPK у розрахунку на урожай 3 т / га зерна. Порівнянні три варіанти з контролем відрізняються високою врожайністю.

11.-Економічна ефективність застосування мінеральних добрив при вирощуванні ячменю

Показники

Контоль N 70 P 36 K 50

Варіанти досвідуN 70 P 54 K 50

N 105 P 54 K 50

N 105 P 54 K 100

Урожайність, т / га

2,24

2,62

2,87

3,01

Приріст врожайності, т / га

-

0,38

0,63

0,86

Прямі виробничі витрати:

На 1 га

1976,42

2186,70

2249,98

2321,42

На 1 т продукції

882,33

834,62

783,96

771,23

Витрати праці, чол-год.:

На 1 га

3,29

3,68

3,88

4,04

На 1 т продукції

1,47

1,40

1,35

1,34

Собівартість, грн / т

882,33

834,62

783,96

771,23

Умовний чистий дохід:

На 1 га

1159,57

1481,29

1768,01

1892,57

На 1 т продукції

517,66

565,37

616,03

628,76

Рентабельність,%

58,67

67,74

78,57

81,52

За даними технологічної карти, відображених у додатку 7, ми розраховуємо показники характеризують економічну ефективність застосування мінеральних добрив при вирощуванні ячменю. У результаті розрахунку, найбільш кращим виявився 6 варіант досвіду (N 105 Р 54 К 100). Врожайність в 6 варіанті порівняно з контролем збільшилася на 0,86 т / га, тоді як на 4 варіанті (N 70 Р 54 До 50) і 5 варіант (N 105 H 54 До 50) приріст склав 0,38 і 0,63 т / га.

Для визначення зміни економічної ефективності під впливом мінеральних добрив в 4, 5 і 6 варіантах були розраховані прямі виробничі витрати, які в порівнянні з контролем збільшилися в 4 варіанті - 210,28 рублів, 5 варіанті - 273,56 рублів і в 6 варіанті - 345 рублів. Отже, найвищі виробничі витрати в 6 варіанті. Але поряд з цим в даному варіанті найвищий дохід 1892,52 рубля, що на 733 рубля більше, ніж на контролі і на 411,28 рубля і 124,56 рубля, ніж на 4 та 5 варіанті відповідно.

Найвища рентабельність досягнута на 6 варіанті, яка в порівнянні з контролем в 22,8% більше, а в 4 і 5 варіанті вони збільшилися на 13,7% і 2,9%.

Таким чином, самим ефективним з економічної точки зору є 6 варіант.

5. Безпека життєдіяльності

5.1 Охорона праці

5.1.1 Основні положення

Сучасне сільськогосподарське виробництво оснащується різноманітними складними машинами, знаряддями, агрегатами, безпечна робота на яких вимагає відповідних знань. Широке застосування електроенергії в сільському господарстві вимагає обов'язкового ознайомлення робітників, службовців з питаннями електобезопасності. Хімізація сільського господарства викликає необхідність ретельного навчання прийомам безпечної роботи з отрутохімікатами і добривами, оскільки невміле використання їх може призвести не тільки до отруєння, а й до вибуху, пожеж (Ф. М. Конарєв, 1988).

У сільськогосподарському виробництві в цілому рівень травматизму високий, тому важливе значення набуває профілактика травматизму на підприємстві, тобто поліпшення всієї організаційної роботи з охорони праці та впровадження заходів технічного характеру.

Дуже важливо знати при цьому, які причини викликають травматизм, як з ними боротися.

Якщо узагальнити всі причини травматизму, характерні для сільськогосподарського виробництва, то можна скласти наступну їх класифікацію (Л. С. Філатов, 1988).

Організаційні: відсутність або неякісне проведення інструктажу і навчання; відсутність інструкції з охорони праці; незадовільна організація та утримання робочих місць; порушення правил безпеки та експлуатації;

Технічні: невідповідність нормам безпеки конструкції технологічного обладнання та под'емотранспортних пристроїв, технологічного оснащення; відсутність або недостатня надійність захисних пристроїв. Наявність потенційно небезпечних зон; недотримання термінів технічного обслуговування і ремонту тракторів, комбайнів, машин, обладнання; несправність технологічного обладнання;

Санітарно-гігієнічні: несприятливі метеорологічні умови; висока концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони; незадовільні умови освітлення; високий рівень шуму і вібрації;

Психофізичні: вдосконалення помилкових дій робочими внаслідок тяжкості і напруженості праці, підвищеної стомлюваності, зниження уважності;

Таким чином, для запобігання травматизму та захворюваності в сільському господарстві необхідні різносторонні знання з охорони праці, вміння усувати потенційні небезпеки і шкідливості, враховувати вплив мінливих зовнішніх умов на безпеку праці.

5.1.2 Заходи безпеки при роботі в агрохімічної лабораторії

Роботи в агрохімічної лабораторії проводяться при використанні різних кислот і лугів, скляного посуду, тому необхідно знати деякі особливості.

Роботи з кислотами і лугами:

При попаданні кислот і лугів на шкіру можуть з'являтися опіки, а при попаданні їх в очі можлива втрата зору.

Концентровану азотну, сірчану і соляну кислоти зберігають у лабораторії в товстостінній посуді. Судини великого обсягу захищають при цьому від випадкових ударів.

Концентровані кислоти розливають лише під тягою при максимальних прикритих дверях шафи. Тримають стеклянку обережно за горловину і дно. Стікають по горловині краплі слід знімати шматочками азбесту, а потім витирати насухо це місце папером або ганчіркою.

Такої ж обережного звернення вимагають концентровані розчини лугів (гідроксиди калію, натрію, аміаку). Місце на яке випадково пролито розчин лугів, засипають піском або тирсою і після їх видалення миють слабким розчином оцтової кислоти. При перенесенні кислот і лугів слід виконувати такі правила: одна людина може переносити не більше 5 кг кислоти або лугу, судина при цьому встановлюють в плетений кошик або ящик з міцними ручками, а вільні місця між стінками корзини та бутлем заповнюють стружками і соломою. Пляшки великої маси переносять удвох також у ящику або кошику.

Треба пам'ятати, що щільність сірчаної кислоти приблизно вдвічі більше води, тому маса бутлі на 10 л становить майже 20 кг.

У місцях зберігання азотної кислоти не повинна бути скупчення пилу, соломи, стружки та інших легкозаймистих речовин, так як виділяється азотною кислотою газ NO 2 - сильний окислювач органічних речовин.

Заборонено: застосовувати гумові та полімерні шланги в якості сифонів для перемішування концентрованих кислот; набирати концентровані кислоти і луги ротом в піпетки Мора (застосовують гумову грушу); для зливу відходів концентрованих кислот і лугів в лабораторії встановлюють спеціальні керамічні або товстостінні скляні ємності з кришкою (окремо для кислот і лугів).

Техніка безпеки при роботі зі скляною хімічної посудом

Щоб уникнути травмування при використанні скляних трубок, збирання та розбирання деталей, виготовлених зі скла, необхідно ретельно дотримуватися заходів безпеки.

Збирають скляні прилади або окремі їх частини обережно, застосовуючи, де необхідно, еластичні (прокладки) з'єднання. Прилади й скляні деталі в місцях кріплення їх на металевих кільцях штативів або власників захищають пружними прокладками (азбест, гума, шкіра). При вставлянні скляних трубок у просвердлену пробку останню не впирають в долоню, а тримають за бічні сторони. Всю трубку при цьому в своєму розпорядженні якомога ближче до вставляється в пробку кінця.

При накриванні тонкостінного судини пробкою його тримають за верхню частину горла якомога ближче до пробки. Руки при цьому захищають рушником. Нагрітий посудину не можна закривати притертою пробкою.

Медична допомога в лабораторії:

У лабораторіях бувають випадки, що вимагають невідкладної медичної допомоги - порізи рук склом, опіки гарячими предметами, кислотами, лугами, парами деяких речовин.

Для надання першої допомоги в усіх випадках у лабораторії завжди повинні бути: бинти, вата гігроскопічна, 5%-ний розчин йоду, 2% розчин борної кислоти, 2% розчин оцтової кислоти, 3-5% розчин двовуглекислого натрію, колодій або клей БФ- 6.

При термічних опіках першого та другого ступеня обпаленій місце можна присипати двовуглекислим натрієм. При опіках хімічними речовинами, головним чином кислотами і лугами уражену ділянку швидко промивають великою кількістю води. Потім на обпаленій місце накладають примочку: при опіках кислотою - з 2% содового розчину, при опіках лугом - зі слабкого розчину оцтової кислоти. При отруєнні хімікатами слід негайно викликати лікаря.

Речовинами викликають отруєння та застосовуються протиотрути є:

аміак - пити дуже слабкий розчин оцтової кислоти або лимонний сік, фосфор - дати 200 мл 0,2% розчину сірчанокислої міді. Не давати жирів і рослинних олій.

5.2 Охорона природи

Охорона природи - система заходів, спрямованих на підтримку раціональної взаємодії між діяльністю людини і навколишнім природним середовищем, що забезпечують збереження і відновлення природних ресурсів, що попереджають шкідливий вплив результатів діяльності суспільства на природу і здоров'я людини. Все це робиться в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь людей. Ці заходи повинні науково обгрунтовуватись і можуть здійснюватися на різних рівнях (Л. П. Астанін, К. М. прихильно, 1984).

У природі все більше з'являється змін, що викликаються сільськогосподарською діяльністю людини у зв'язку із збільшенням потреби в продуктах харчування і зростанням населення. У результаті природні біогеоценози витісняються ріллею, садами, городами, штучними пасовищами і виникають трансформовані агробіоценозах. Людина своїм прямим і непрямим впливом порушує стабільність усієї біосфери, роблячи вплив на всі елементи екосистеми.

При обробітку ярого ячменю за інтенсивною технологією проводяться багаторазові механічні обробки грунту, застосовуються підвищені дози мінеральних добрив, засоби хімічного захисту рослин.

При неправильному використанні все це може завдати значної шкоди як грунті, так і довкіллю в цілому.

Грунт - незамінний природний ресурс. Тому завданням першорядної важливості було і залишається підтримання здатності грунту до самопоновлення в процесі грунтоутворення.

Грунт - найбільш податлива частина агробіоценозу. Розорювання та інша механічна обробка в корені міняють її склад і структуру, мікробіологічні процеси, що протікають в ній, рослинний покрив і тваринний світ. У результаті порушується нормальний цикл кругообігу речовин.

Вплив сільськогосподарської техніки на грунт та природне середовище в цілому виявляється у вигляді механічного, хімічного, акустичного впливу і електромагнітного випромінювання.

Наступним несприятливим фактором є нераціональне застосування добрив і пестицидів, негативна дія яких посилюється при грубих порушеннях науково-обгрунтованих технологій транспортування, зберігання та внесення в грунт.

У результаті інтенсивного використання добрив в природному середовищі розсіюються ряд хімічних елементів, що призводить до порушення кругообігу речовин.

Мінеральні добрива мають пряме і непряме дію на сільськогосподарські культури, на грунтову біоту і, крім того, на розвиток біологічних процесів у природних водах. Внесення мінеральних добрив інтенсифікують мікробіологічні процеси в грунтах. Проте надмірна активація мікробіологічних процесів може мати негативні екологічні наслідки, приводячи до погіршення фізико-хімічних і біологічних властивостей грунту. Застосування високих доз азотних добрив викликає швидку мінералізацію гумусу, азотовмісних сполук грунту, зростання газоподібних втрат азоту в ході денітрифікації та нітрифікації, накопичення нітратів у компонентах біогеоценозу. Якщо самі по собі нітрати не представляють особливої ​​небезпеки для здоров'я людини і тварин, то легко утворюються з них нітрати високотоксични, викликають, зокрема, важкі захворювання крові. З нітратів можуть утворюватися нітроаміни, що володіють концерагенним ефектом. У результаті денітрофікаціі утворюється діоксид азоту, емісія якого в атмосферу, на думку багатьох вчених, призводить до зменшення озонового шару, що захищає живі організми від жорсткого ультрафіолетового опромінення.

Фосфор, внесений у грунт з фосфорними добривами, практично не вимивається з неї. Навіть при поверхневому внесенні вимивання фосфору не перевищує 1% від внесеного.

Інша специфічна особливість фосфорних добрив полягає в тому, що застосування їх у великих дозах призводить до накопичення в грунті інших небажаних елементів: стабільного стронцію, фтору, природних радіоактивних сполук урану, радію, торію.

Третій основний елемент живлення рослин - калій - не надає дуже шкідливого впливу на навколишнє середовище. Однак з калійними добривами вноситься багато хлору і натрію, надходження яких небажано (Н. Г. Новіков, 1998).

Тривале застосування високих доз мінеральних добрив веде до мікробного токсикозу грунту, погіршує якість сільськогосподарської продукції, викликає наростання кислотності грунтів і накопичення токсичних сполук алюмінію і марганцю. У результаті поступово знижується грунтову родючість і відбувається деградація грунтів.

Таким чином, терміни і кількість внесення добрив потребують тонкої балансуванню. Важливо, щоб добрива засвоювалися саме рослинами, а не завдавали шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей.

Для того щоб уникнути негативного впливу мінеральних добрив необхідно раціональне їх застосування.

Розробка раціональних шляхів застосування мінеральних добрив залишається складним завданням. Одна з головних умов зменшення негативного впливу добрив на навколишнє середовище при інтенсивному їх застосуванні-вдосконалення технології внесення (терміни, способи, глибина). Методом встановлення оптимальних доз залишається метод польового досвіду. Він повніше враховує ефективність використовуваних добрив, яка залежить від багатьох факторів: кліматичних умов особливостей погоди кожного окремого вегетаційного сезону; властивостей грунтів та їх родючості; загального рівня агротехніки та агротехнічних умов обробітку окремих сільськогосподарських культур. Для повноцінного використання добрив їх треба визначати в певній системі, нерозривно пов'язаною з іншими агротехнічними заходами: підборами сортів і системою обробки грунту, з системою поливу, із заходами по осушенню.

Розробка системи удобрення включає встановлені дослідним шляхом оптимальні дози добрив, а також строки і способи внесення різних видів і форм добрив стосовно до конкретних грунтово-кліматечіскім умов і особливо культури, які забезпечують високий врожай і гарна якість продукції.

Основою правильного застосування мінеральних добрив повинно бути економічно вигідне їх поєднання з органічними добривами. Сполучення мінеральних і органічних добрив може здійснюватися як шляхом сумісного їх внесення під одну культуру, на одному полі, так і внесення їх окремо під різні культури сівозміни.

Таким чином, для того щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу при роботі з мінеральними добривами, необхідно в першу чергу: чітко дотримуватися науково-обгрунтовані рекомендації щодо внесення добрив, застосування розрахункових доз добрив, у тому числі довготривалих, в залежності від поченно-кліматичних умов і біологічних особливостей рослини; поліпшення точності розподілу внесених добрив за рахунок застосування високоякісної техніки.

Висновки і пропозиції

Застосування мінеральних добрив під ячмінь-це високоефективний агротехнічний прийом. Він забезпечує зростання врожайності на, підвищення 15-69%, вмісту елементів живлення в основній та побічної продукції та їх винесення в 1,2 - 2 рази.

При вирощуванні в зернотравяном сівозміні, виробництву рекомендується під ячмінь вносити мінеральні добрива складу N 105 P 54 K 100., Таке поєднання елементів живлення дозволяє забезпечити продуктивність ячменю в межах 3,01 т / га, створити оптимальний баланс N, Р 2 О 5 і К 2 О в агроекосистемі, при цьому для розрахунку рекомендується застосовувати такі показники: коефіцієнт використання з мінеральних добрив по азоту -0,62, по фосфору -0,27, по калію -0,42; винос на 1 тонну зерна азоту -41,5 кг, фосфору -11,9 кг, калію -30 кг.

Використання запропонованого складу добрив при вирощуванні ячменю дозволяє отримати на 1 кг внесеного діючої речовини близько 5 кг додаткової продукції.

Аналіз економічної ефективності показав, що внесення N 105 P 54 K 100 забезпечило чистий дохід 1892,57 рубль з гектара і рентабельність 81%.

Список літератури

 1. Астанін Л.П., прихильно. Охорона природи .- М.: Колос, 1984. 164 с.

 2. Беленкевіч О.А. Методичні аспекти вивчення адаптивності і скоростиглості ячменю. / / Селекція і насінництво. - 1993. - 3. - С. 20-26.

 3. Борісонік З.Б., Мусатов А.Г., Голонецков О.І. Урожайність ярого ячменю залежно від метеорологічних і агротехнічних факторів. / / Доповіді ВАСГНІЛ. - 1989. - 1. - С. 9-11.

 4. Грязнов А.А. Ячмінь Карабаликскій (корм, крупа, пиво). - Кустанай, 1996. - 448 с.

 5. Данилова Л.Ф. Порівняльна продуктивність зернофуражних культур при внесенні мінеральних добрив. Питання хімізації землеробства Зауралля. Вип.1. - «Челябінський робочий» - Челябінськ, 1971. - С. 241-247.

 6. Дюрягін І.В. Теоретичні основи і практичні прийоми підвищення продуктивності агрофітоценозів Зауралля.: Автореф. дис. на соіск. учений. степ. канд. с.-г. наук. - Омськ: Омський ГАУ, 1996. - 34 с.

 7. Козаченко О.П. Стан грунтів і грунтового покриву Челябінської області за результатами моніторингу земель сільськогосподарського призначення. - Челябінськ, 1997. - 112 с.

 8. Конарєв Ф.М та ін Охорона праці. -М. : Колос, 1988.-351с.

 9. Куперман Ф.М. Основні етапи формування органів плодоношення ячменю. Етапи формування органів плодоношення злаків. - М., 1955. - 1. - С. 87 -

 10. Мальцев В.Ф. Ячмінь і овес у Сибіру. - М.: Колос, 1984. - 128 с.

 11. Мосолов І.В. Фізіологічні основи застосування мінеральних добрив. - М.: Колос, 1968. - 175с.

 12. Наволоцького В.Д., Ляшок А.К. Вплив водного та температурного факторів на продуктивність сортів ярого ячменю. / / Селекція і насінництво. - 1984. - 11. - С. 16-19.

 13. Новіков Н.Г. Екологія, навколишнє середовище і людина. -М.: Гранд ,1988-317с.

 14. Пєтухов М П і др.Агрохімія і система удобренія.-М.: Агропромиздат, 1985.-351с.

 15. Синявський І.В. Фосфатний і калійний фонд грунтів Челябінської області. / / Вісник ЧГАУ. - 1997. - Т.19. - С. 158-159.

 16. Складалися В. Посів. - В кн.: Пивоварний ячмінь (пер. з чеськ.). - М., 1961. - С. 297-302.

 17. Довідник по зернових культурах. Шкельов М.П., ​​Мухін Н.Д., Жилінський Н.А. та ін Под ред. Самсонова В.П., Мухіна Н.Д. - 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: Ураджай, 1986 .- С. 60-64.

Додаток 1

Дія добрив на врожай ячменю в сівозміні однорічні трави (горох + овес) - яра пшениця - ячмінь, 1998 рік

Варіант

Склад добрив, кг д.р. / га

Зерно, т / га

Солома, т / гаВрожайність по повтореннях

Середня врожайність

Врожайність по повтореннях

Середня врожайність1

2

3

4


1

2

3

4


1

N 0 P 0 K 0

2,16

2,18

1,96

2,21

2,13

3,64

3,41

2,95

2,26

3,06

2

N 70 P 36 K 50

2,68

2,44

2,41

2,57

2,52

3,52

3,45

3,23

3,29

3,37

3

N 35 P 36 K 50

2,40

2,33

2,22

2,36

2,33

3,28

3,22

3,08

3,28

3,22

4

N 70 P 54 K 50

3,41

3,37

3,12

3,50

3,35

4,69

4,38

4,34

4,51

4,48

5

N 105 P 54 K 50

3,77

3,95

3,95

3,35

3,75

4,95

4,86

4,96

4,70

4,87

6

N 105 P 54 K 100

3,91

3,87

3,97

3,95

3,92

4,85

4,47

4,36

4,45

4,53

7

N 105 P 108 K 100

3,67

3,57

3,97

3,33

3,64

4,60

4,89

4,79

4,23

4,63

Показники математичної обробки:

Узагальнена помилка середнього, т / га

0,09

Узагальнена помилка середнього, т / га

0,12


Точність досвіду,%

2,95

Точність досвіду,%

3,04


Середня помилка різниці, т / га

0,13

Середня помилка різниці, т / га

0,17


НСР 05, т / га

0,27

НСР 05, т / га

0,36

Додаток 2

Дія добрив на врожай ячменю в севооборотеоднолетніе трави (горох + овес) - яра пшениця - ячмінь, 1999 рік

Варіант

Склад добрив, кг д.р. / га

Зерно, т / га

Солома, т / гаВрожайність по повтореннях

Сер. врожайність

Врожайність по повтореннях

Сер. врожайність1

2

3

4


1

2

3

4


1

N 0 P 0 K 0

1,85

2,10

1,90

2,00

2,07

2,35

2,89

2,82

2,93

2,74

2

N 70 P 36 K 50

2,25

2,44

2,20

2,38

2,49

3,18

3,76

3,20

3,68

3,24

3

N 35 P 36 K 50

2,05

2,19

2,06

2,10

2,25

3,00

3,22

3,05

3,26

3,04

4

N 70 P 54 K 50

2,38

2,66

2,43

2,62

2,85

3,33

3,98

3,74

3,76

3,70

5

N 105 P 54 K 50

2,52

2,84

2,67

2,93

3,18

3,72

4,19

3,55

4,47

4,22

6

N 105 P 54 K 100

2,71

2,95

2,89

3,01

3,34

4,06

4,27

3,95

4,58

4,15

7

N 105 P 108 K 100

2,48

2,86

2,93

2,81

3,19

4,00

4,05

4,13

4,21

4,08

Показники математичної обробки:

Узагальнена помилка середнього, т / га

0,04

Узагальнена помилка середнього, т / га

0,09


Точність досвіду,%

1,68

Точність досвіду,%

2,40


Середня помилка різниці, т / га

0,06

Середня помилка різниці, т / га

0,12


НСР 05, т / га

0,12

НСР 05, т / га

0,26

Додаток 3

Дія добрив на врожай ячменю в севооборотеоднолетніе трави (горох + овес) - яра пшениця - ячмінь, 2000 рік

Варіант

Склад добрив, кг д.р. / га

Зерно, т / га

Солома, т / гаВрожайність по повтореннях

Середня врожайність

Врожайність по повтореннях

Середня врожайність1

2

3

4


1

2

3

4


1

N 0 P 0 K 0

1,15

1,22

1,25

1,45

1,27

1,50

2,5

1,20

2,28

1,83

2

N 70 P 36 K 50

2,00

1,75

1,80

2,05

1,90

3,96

3,95

3,45

3,00

3,59

3

N 35 P 36 K 50

2,20

2,05

1,35

1,90

1,87

3,60

3,50

2,55

3,00

3,16

4

N 70 P 54 K 50

2,25

2,00

1,60

2,15

2,00

3,63

4,62

3,20

3,20

3,66

5

N 105 P 54 K 50

2,35

1,95

1,70

2,55

2,14

3,50

3,05

2,95

3,20

3,18

6

N 105 P 54 K 100

2,40

2,05

1,85

2,65

2,24

4,75

3,50

3,85

3,45

3,89

7

N 105 P 108 K 100

2,10

1,83

2,00

2,25

2,05

4,00

4,00

4,60

3,00

3,90

Показники

математичної обробки:

Узагальнена помилка середнього, т / га

0,12

Узагальнена помилка середнього, т / га

0,25


Точність досвіду,%

6,23

Точність досвіду,%

7,89


Середня помилка різниці, т / га

0,17

Середня помилка різниці, т / га

0,36


НСР 05, т / га

0,35

НСР 05, т / га

0,75

Додаток 4

Схема стаціонарного досліду (ячмінь)

5


64

6


63

7


62

8


61

1

IV

60

2


59

3


58

4


57

5


56

6


55

7


54

8

III

54

1


53

2


52

3


51

4


49

1


33

2


34

3


35

4


36

5

I

37

6


38

7


39

8


40

1


41

2


42

3


43

4

II

44

5


45

6


46

7


47

8


48

Додаток 5

Вплив мінеральних добрив на вміст елементів живлення в зерні ячменю

Варіант

N,%

P 2 O 5,%

К 2 О,%


1998

1999

2000

середня

1998

1999

2000

середня

1998

1999

2000

середня

1

2,00

1,76

1,95

1,90

1,02

0,93

0,43

0,85

0,36

0,59

0,61

0,52

2

2,50

1,62

2,21

1,97

0,97

0,91

0,42

0,76

0,28

0,64

0,52

0,48

3

2,20

1,76

2,06

2,00

1,06

0,96

0,45

0,82

0,37

0,60

0,49

0,48

4

2,50

1,88

2,19

2,19

1,04

0,98

0,40

0,80

0,37

0,67

0,47

0,58

5

2,40

1,96

2,55

2,30

1,07

0,99

0,40

0,82

0,46

0,68

0,46

0,53

6

2,50

2,10

2,50

2,36

1,10

1,04

0,41

0,85

0,56

0,73

1,47

0,58

7

2,40

2,00

2,54

2,31

1,10

1,02

0,48

0,86

0,57

0,67

0,50

0,58

Додаток 6

Вплив мінеральних добрив на вміст елементів живлення в соломі ячменю.

Варіант

N,%

P 2 O 5,%

K 2 O


1998

1999

2000

середня

1998

1999

2000

середня

1998

1999

2000

середня

1

0,58

0,80

0,68

0,68

0,28

0,33

0,15

0,25

1,92

1,33

0,99

1,41

2

0,66

0,89

0,82

0,79

0,20

0,25

0,18

0,21

1,28

1,39

1,18

1,46

3

0,70

1,00

0,63

0,77

0,31

0,35

0,12

0,26

1,28

1,35

0,92

1,36

4

1,18

1,10

0,64

0,97

0,25

0,34

0,11

0,23

2,30

1,52

1,06

1,62

5

1,18

1,16

1,06

1,13

0,26

0,37

0,14

0,25

2,10

1,52

1,26

1,62

6

1,84

1,28

0,79

1,30

0,26

0,38

0,12

0,25

2,30

1,63

1,05

1,66

7

1,09

1,20

1,03

1,10

0,28

0,42

0,17

0,29

1,92

1,53

1,52

1,65

Додаток 7

Вихідні дані для визначення економічної ефективності застосування мінеральних добрив при обробіток ячменю

Показники

Контоль

N 70 P 36 K 50

Варіанти досвіду4

5

6N 70 P 54 K 50

N 105 P 54 K 50

N 105 P 54 K 100

Урожайність, т / га

2,24

2,62

2,87

3,01

Прямі виробничі витрати в розрахунку на 100 га

197642,61

218670,9

224998,9

232142,74

Оплата праці

7860,71

8873,27

9366,03

9802,15

Добрива

5952,2

7617,2

8624,2

9196,8

ПММ

14272,82

17213,82

17873,12

18637,62

Електроенергія

593,46

643,89

669,57

697,75

Насіння

132000

132000

132000

132000

Амортизація

24804,5

30291,48

32761,14

35931,24

Поточний ремонт

18111,12

22031,15

23704,84

25877,08

Витрати праці, чол-год, у розрахунку на 100 га

329,61

368,25

388,69

404,18

Прибавка врожаю, т \ га

-

0,38

0,63

0,86

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Диплом
329.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Агроекономічних оцінка застосування добрив під люцерну при зрошенні в ВАТ Селянської Пугачевського
Застосування мінеральних добрив у сівозміні
Безпечне застосування в тваринництві мінеральних солей преміксів і білково-вітамінно-мінеральних
Виробничо екологічна безпека при складанні і зварюванні кор
Виробничо-екологічна безпека при складанні і зварюванні корпусу теплообмінного апарату
Виробництво мінеральних добрив
Оптимізація внесення мінеральних добрив
Конструкція складу мінеральних добрив
Агробіотехнології альтернатива мінеральних добрив і пестицидів
© Усі права захищені
написати до нас