Етнографічна характеристика грузинського народу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Запорізький державний університет
РЕФЕРАТ
з етнології
на тему:
Етнографічна характеристика
грузинського народу
Запоріжжя, 2003
ПЛАН
I. Вступ
II. Основна частина:
1. Житло
2. Землеробська техніка
3. Одяг
4. Кулінарія
5. Розвиток духовної культури та обрядовість
III. Висновок
IV. Список використаної літератури
Вступ
Україна - це поліетнічна держава: неукраїнці становлять у ній понад чверть усього населення. Ці народи пройшли складний і неоднозначний шлях свого історичного розвитку. Історія довела, що їх доля тісно пов'язана з долею українського народу. Періоди гноблення українського етносу болісно відбивалися на їх життя, а національне відродження українців сприяло відродженню всіх національностей, які проживають в Україні. Це наочно підтвердили і роки державної незалежності суверенної Української держави. Законом «Про національні меншини», іншими нормативними документами вдалося створити необхідні умови для гармонізації життя всіх національностей і груп. Саме в цей період в Україну було створено 314 організацій національних меншин тридцяти восьми народів. Будучи органічною частиною українського народу, етнічно-національні групи залишаються своєрідними утвореннями з притаманним їм етнічною самосвідомістю і самобутньою культурою.
Розглянемо в рамках цього реферату основні риси побуту та звичаї грузинського народу
Грузини (самоназва - картвелів) - народ, у наш час основне населення Грузії. Відносяться до південної гілки європеоїдної раси. Грузинська мова входить до Картвельські мовну сім'ю.
Грузини емігрували на Україні у XVIII ст., Рятуючись від турецького переслідування. Виїжджали князі й дворяни. З грузинських втікачів була створена спочатку рота, а потім полк. У 1738 р. всім, хто служив в грузинському полку, була дана земля в «пристойних місцях» на вічне спадкове володіння. Князь отримував 30, а дворянин-десять дворів. Це були землі Полтавського, Миргородського, Лубенського та Прилуцького полків. Грузини-переселенці утворили також типові військові поселення на півдні Україні. Всього на Полтавщину з Москви царський уряд відправив 5 тис. грузинів і близько 2 тис. вірмен, греків, волохів з Криму на Приазовські землі.
За участь у боротьбі Шаміля проти царських завойовників частина грузин також була переселена на Україні. За указом 1837 про виселення грузинів у південні райони Російської імперії більшість з них осідало в містах. [1]
Зараз на Україні немає районів компактного проживання грузин. Вони живуть в різних районах республіки. Створена в кінці 80-х років асоціація українсько-грузинських зв'язків ім. Давида Гурамішвілі взяла зобов'язання сприяти розвитку духовного життя грузинів на території Україні.             

Житло

Традиційні поселення грузинів різноманітні. Проживаючи на Україну, частина грузинського етносу влаштовувалася в оселях, що залишилися від населення, що жило в цих місцях раннє і в силу різних причин покинули ці райони, або ж будували свої житла за зразком українських. У той же час, етнічні зв'язки грузинів зі своєю батьківщиною виявлялися і в будівництві поселень, типових для Грузії. Тому коротко зупинимося на типових оселях, характерних для грузинських земель.
У рівнинно-передгірній зоні Східної Грузії переважали в основному скупчені, рідше-розкидані або витягнуті уздовж доріг, досить великі за розмірами; в горах-невеликі, скупчені, що розташовувалися уступами по схилах гір. У Західній Грузії селища мали вільне планування і тяглися зазвичай на багато кілометрів. У більш пізній радянський час деякі грузинські села перебудовувалися за спеціально розробленими проектами. Іноді поблизу старого села у більш зручному місці-ближче до дороги, до водних джерел-будували новий населений пункт. У західній Грузії традиції вільного планування зберігаються. Традиційні види садиб розрізнялися у вертикальному плані. У рівнинно-передгірній зоні Східної Грузії частина господарських приміщень, наприклад, марані (виносховищі), розміщувалася поруч з будинком, частина-окремо і навіть поза села. У Західній Грузії садиби були великі і в них вільно розташовувалися житлові і господарські будівлі. По зонах простежувалися значні відмінності і в типах жител. У горах це були кам'яні будинки-фортеці (ціхе Сахл) з оборонними вежами, кам'яні житла в 2-4 поверхи (чардахіані Сахл, калоіані Сахл, кор); одноповерхові кам'яні будинки (квіткірі) з плоскою земляним дахом. У рівнинно-передгірній зоні Східної Грузії були поширені дарбазі-кам'яне житло зі східчасто-венцеобразним перекриттям (гвіргвіні), які мали светодимовое отвір (ердо). У центрі дарбазі перебував чаг, по обидві сторони якого-два дерев'яних орнаментованих різьбленням опорних стовпа (дедабодзі). Будувалися також кам'яні напівпідземні житла з плоскою земляним дахом (міцуріс Сахл). У Західній Грузії зводили 1 - та 2-поверхові дерев'яні будинки (саджалабо Сахл, ода Сахл, джаргвалі, пацха) з дво-і чотирьохскатним дахом з дранки, осоки, соломи, без вікон, з двома дверима, влаштованими один проти одного. З другої половини 19 ст. почали з'являтися будинки нового типу: двоповерхові, кам'яні, з вікнами, дерев'яними підлогами, на кілька кімнат, з камінами замість відкритих вогнищ. Цей тип житла, більш вдосконалений, поширений в сучасній Грузії. Найважливішою частиною традиційного грузинського житла був відкритий вогнище кера, який грав найважливішу роль в культі предків, що уособлював єдність родини. У вогнища виконувалися деякі ритуали під час весілля, примирення кровників. Були поширені також пристінний камін (Бухаров), спеціальні печі для випічки хліба-тоне, пурне, Гумеля.
Зараз глибокі народні традиції будівництва використовуються і вдосконалюються в нових колгоспних селищах і в містах.

Землеробська техніка

Землеробська техніка, як і інші знаряддя праці, ставлячись до засобів виробництва, визначає розвиток продуктивних сил і виробничих відносин. [2] Грузинський народ здавна досяг високого рівня соціально-економічного і господарсько-культурного розвитку. Основа господарства грузинів-землеробство. Землеробська техніка грузин до недавнього часу залишалася на порівняно низькому рівні. Це пояснюється тим важким матеріальним становищем, в якому знаходилося грузинське селянство до революції. Довго трималися перелогова система. Зберігалися старовинні форми землеробських знарядь. Грузинський плуг відомий у двох основних формах: легкий дерев'яний плуг (ачача або кави), схожий з абхазьким або черкеським. Інший вид плуга-важкий колісний (анеуліс гутані), односторонній і однолемешний, з відвалом. Знаряддями збирання служили прості коси і серпи. Молотьба проводилася за допомогою молотильних дощок (кеврі) зі вставленими камінням.
Здавна широко використовувалися грузинами землеробські знаряддя-як для ручної роботи, так і для використання тяглової сили, починаючи від простих і закінчуючи складними формами. Різноманітність мотик і мотигообразних знарядь, що зводяться до трьох основних типів-кіркообразним, шіроколезвійним і комбінованим, пояснюється різноманіттям процесів землеробського господарства. Цими знаряддями заступом підсічним ділянки, прополювати хлібні злаки, оброблялися грунту під посів по схилах високих гір (замінюючи орні знаряддя там, де останні не могли працювати). Крім подсечной, в землеробстві були відомі також системи перелогова, перелогова, парова і глибока оранка. Кожній із систем відповідали особливі орні знаряддя, різноманітність яких за конструкцією, призначенням та походженням дуже велике. Поряд з привізними російськими та іноземними фабричними плугами у другій половині XIX століття продовжували вживати місцеві орні знаряддя. Ці засоби праці поділяються на кілька груп, кожна з яких виконує певні функції при обробці грунту. Наприклад, орні яремні знаряддя кавцера (сацера) і ачача. Кавцера складалася з довгого, що доходить до ярма дишла, штиря, різака і рукоятки. У нього впрягали пару волів. Інше знаряддя-грядільное орне знаряддя орхела. Воно складається з короткого, відсутнього до ярма, дишло-Гряділь, дерев'яного гака, подвійний рукоятки, лемеша. Серед інших орних землеробських знарядь, які були поширені серед грузинського населення, можна назвати передковое орне знаряддя джілга гогора, передковое з відвалом орне знаряддя-озимий плуг (анеуліс гутані).
Сучасна сільськогосподарська техніка повсюдно замінила традиційні знаряддя, хоча в деяких її елементах в певній мірі зберігаються риси, які відображають традиційний господарський уклад грузинів. В даний час соціально-економічний прогрес призвів до того, що на полях грузини трудяться, використовуючи новітню агротехніку, осушуються і освоюються нові області, виводяться нові культури.

Одяг

Традиційна одяг-важливе джерело вивчення етнічної історії кожного народу. У грузинів поєднувалися два основних типи костюма: загальнокавказької і ірансько-турецький. Переважав перший. Традиційний одяг грузин різних зон однотипна. Типовий чоловічий костюм характерний тим, що він вузький, довгий. Чоловічий костюм включав сорочку (перангі), штани (ніпхаві, шарвалі), верхній одяг-чоха (подоба черкески) і короткий ахалухі (тип бешмет), надягають під чоху, пояс (вовняний, шовковий, шкіряний). Взимку носили кожух (ткави), бурку (набаді). Головним убором служили повстяні шапки (набдіс Куди), хутряні шапки, башлики. На ноги одягали в'язані шкарпетки (ціндебі). В'язані або шкіряні ногавиці (пачічебі), каламані-саморобну взуття з сиром'ятної шкіри у вигляді личаків, в горах носили в'язані чоботи (чітебі); соціальна верхівка-шкіряні чобітки на підборах.
Грузини носили чоху різної довжини, зшиту з місцевої темно-синьої або привізною кустарної тканини. Вона спадала нижче середини гомілки. Скроєна з одного полотнища, чоха має сильно скошений до спини бочок і повністю відрізну спинку. Спереду чоха не сходилися у всю довжину, залишаючи відкритим архалук. Архалук надягали під чоху і шили зазвичай з чорного гумки або сатину. Штани шили також з ластику, причому кожна штанина мала вигляд дуже широкого прямокутника, зі скошеним кутом.
Жіночий костюм складався з сорочки (перангі), довгих штанів (шейдіші), довгої сукні (картулі каба-«грузинське сукні») з нагрудної вставкою (гуліспірі), плаття підперізували довгим матер'яним поясом (сарткелі), кінці якого спускалися майже до Подолу. Звичайна сукня шили з одноколірної шовкової або вовняної тканини. Улюбленими кольорами для молодих були білий, рожевий, блакитний. Більш літні носили кольори темних відтінків. [3] Поверх сукні заможні грузинки надягали катібі-орні оксамитову одяг на хутрі. Головний убір складався з вуалі (Лечак), картонного обідка, обшитого оксамитом (чихта), тонкого валу, обшитого шовком, і головного пов'язки (тавсакраві) зазвичай з оксамиту. Виходячи на вулицю, грузинки обов'язково накидали хустку (багдаді). На ногах носили черевики на каблуках без задників (коші), м'яке взуття з сап'яну без підборів (типу тапочок-плості), сап'янові півчобітки (цугу), каламані. [4]
Грузинки постійно носили прикраси. Місцеві златокузнец, що володіли великою майстерністю. Постачали жіноче населення села недорогими кільцями, браслетами, сережками, поясами, намистами, застібками і т. д.
У деяких районах жінки не носили катібі, іншим був головний убір. Покриємо, кольоровою гамою, способами прикраси (тасьма, аплікація, вишивка шерстю і бісером) відрізнявся костюм хевсурів, представляв яскраву гаму червоного, помаранчевого, синього, блакитного, жовтого кольорів. Костюм Тушин був темних, в основному чорних, тонів. Для жіночого одягу було характерно велика кількість срібних прикрас у вигляді ланцюжків.
Традиційний костюм грузин змінився одягом міського типу. Зберегли значення колірна гамма, повстяні головні убори, окремі елементи у професійній одязі чабанів і пастухів (бурка, каламані). Зараз національний костюм зберігся тільки частково. Проте його вживають під час різних свят при виконанні народних пісень і танців.
Кулінарія
У становить елементі матеріальної культури-народної кулінарії-досить стійко зберігаються риси етнічної специфіки грузинів.
Основу традиційного харчування грузин становили молочні та рослинні продукти, хліб. Це сир (сулугуні, імеретинський, тушинский) домашнього приготування з овечого, коров'ячого молока, мацоні (рід кислого молока), масло, творило, вершки, різноманітні овочі і фрукти (взимку сушені), квасоля, боби, зелень, у тому числі дикоростуча. Хліб-прісний і на заквасці (лаваш, пури, Шоті)-випікали з пшеничного, ячмінного, житнього, вівсяного борошна. З кукурудзяної муки готували прісний хліб мчаді. Важливе місце в харчуванні та кулінарії розглянутого народу займала гомі-блюдо у вигляді круто звареної каші з просяної або кукурудзяної муки без солі і масла. Гомі значною мірою замінювало хліб; їли його завжди гарячим. Із зерна і борошна робили каші, юшки. М'ясні страви з баранини, яловичини, курки, індички були в основному святкові. Серед них можна назвати шашлик, хінкалі, бозбаш, чихиртма, плов, сациві (страва з індички або курки в горіховому соусі). [5]
Дуже характерні для грузин солодощі складного складу: наприклад, чурчхела-нанизані на нитку ядра горіхів, обмокнутие в гущу з виноградного соку, звареного з пшеничним борошном, потім висушені на сонці:
Основним алкогольним напоєм було вино, менш поширена горілка, а також ячмінне пиво, що відігравало велику роль у ритуальній життя. Їжа грузин зберігає свою традиційність, з'явилися також нові страви (супи, котлети, борщі), у містах поширилися чай і кава. Стійкі традиції застільного етикету.
Зберігаючи риси національної ідентичності в кулінарії, грузини в даний час перейняли в українців багато чого в наборі основних продуктів, способі їх обробки і приготування, режим харчування.
Духовна культура та обрядовість
Розглянемо спочатку обряди і звичаї, пов'язані з традиціями сімейного життя грузинів. Основною формою сім'ї була мала сім'я. Великі сім'ї (диди Оджах) поступово, особливо у другій половині 19 століття, зникали. Сімейні відносини характеризувалися суворої патріархальністю і регламентувалися цілою системою заборон (уникнення). Подружжю заборонялося називати один одного по імені, вимовляти імена свекра і свекрухи, тестя і тещі, дружині-розмовляти зі старшими родичами чоловіка. Крайніми формами звичаю уникнення було заборона розмови між чоловіком і дружиною при сторонніх протягом 2-3 років. [6] У шлюбних нормах грузини дотримувалися суворої екзогамії, заборонялися шлюби між кровними родичами до 7-8 коліна, між однаковим прізвищем, жителями одного кварталу, одного тими (суспільства), між особами, що вступили в штучне спорідненість (побратимами, вихованцями за звичаєм аталичества). Були поширені дві форми шлюбу: за взаємною згодою батьків нареченого і нареченої зі сплатою застави (викупу) і шлюб-викрадення.
Грузинський весільний цикл включав сватання (мачанклоба), оглядини нареченої, заручення (нішноба) і власне весілля (корцилі). Обряд заручення вважався основним у весіллі. Весілля тривала кілька днів і відрізнялася багатолюдний. Ще більш багатолюдними були похорони, які вимагали за існуючими звичаями ще більших матеріальних витрат на пристрій протягом року кількох багатих поминальних трапез. Необхідно відзначити, що багато традицій досить стійкі, у т.ч. звичай весільного і похоронного циклів.
Характерний для грузинів і звичай бослоба. Згідно з ним під час пологів і якийсь час після них породілля одна перебуває у спеціальному приміщенні (боселі).
У традиційному суспільному побуті грузин стійко зберігалися звичаї взаємодопомоги, гостинності, кровної помсти, аталичества [7], побратимства та посестрінства.
Значно довше серед переселенців зв'язку з прабатьківщиною здійснюються при виконанні ними свят, пов'язаних з традиційними віруваннями. Однак традиційна сутність цих свят в даний час в деякій мірі зберігається тільки в обрядовій стороні, тоді як їх внутрішній зміст змінився. Тепер традиційні свята сприймаються головним чином як одна з можливостей зборів всієї родини, участі її в святковому веселощі. [8] Барвистими обрядами і веселощами насичений святкова обрядовість грузинів. Відзначали Новий рік (1 січня), Різдво (25 грудня), навесні-Великдень. Таким чином, живучи на території України, представники грузинського народу перейняли і традиційні для нашого краю свята. Разом з тим, грузини відзначають і національні свята. Так, в лютому-березні веселе свято Ксенобія-берікаоба з рядженими, восени Мцхетоба, Алавердоба і ін По закінченню збору винограду восени відзначається свято ртвелі. У наші дні, перебуваючи далеко від своєї етнічної батьківщини, грузини відзначають і свята, традиційні для Грузії. Наприклад, Тбілісоба, що відзначається в кінці жовтня в столиці Грузії-Тбілісі.
Оригінальними у грузинів є звичаї, пов'язані з охороною здоров'я дітей. Якщо захворювання дитини не знаходили раціонального пояснення, то його пов'язували з впливом надприродних сил. Методи лікування були пов'язані саме з цими уявленнями. Найбільшої шкоди міг принести, за існуючими звичаями, дитині пристріт. «Від пристріту і бик може померти»,-казали в народі. З перших днів дитини прагнули захистити від впливу «нечистих сил» за допомогою різних амулетів. Під подушку в колиску новонародженого клали вугілля і ніж з чорною ручкою, сірники, свинячу щетину. На люльку вішали хрестик з вважався священним кам'яного дерева. Якщо в сім'ї був новонароджений, заборонялося приносити ввечері до будинку воду, тому що побоювалися, що разом з водою могли проникнути і «злі сили» і понести дитини з дому. Якщо доводилося виносити дитину з дому після заходу сонця, то на чолі його вугіллям креслили хрест і прикривали лоб чепчиком або просто мастили йому обличчя сажею. В даний час ці звичаї вже відійшли в минуле і збереглися лише в пам'яті людей старшого покоління. Основна причина зникнення їх з побуту народу-поліпшення медичного обслуговування та підвищення культурного рівня населення. [9]
У грузинів дуже цікавий і різноманітний фольклор у вигляді казок, історичних переказів, легенд, балад, прислів'їв, пісень-трудових, обрядових, героїчних. Від стародавнього героїчного епосу збереглися лише розрізнені шматки, які частиною співаються, частиною розповідаються як казки. Сюди відносяться сказання про богатиря Амірані, оповіді про Ростома та сина його Зураб, поема про Абессаломе та Етері. Існують історичні пісні
Казковий епос дуже багатий: відомі чарівні казки і казки-міфи, казки про тварин, побутові, пісні-плачі, народні танці (Лекур, Хорумі, гандаган). У чарівних казках дуже часто фігурують злі духи-деви, жахливі змії, перевертні, чаклунки.
Грузини в області духовної культури створили видатні зразки народної творчості. Ще з Х ст. у грузинського народу існував той рівень музичного мистецтва, який європейська музика досягла лише в епоху Відродження. Одним з улюблених народних музичних інструментів є чіанурі-смичковий інструмент, прототип скрипки. Потім пандурі і чонгурі-щипкові інструменти, різновид лютні. Пандурі поширилася у цілого ряду народів Кавказу. Можливо, що і українська бандура має кавказьке походження. Характерна також архаїчна багатостовбурна сопілка-«флейта Пана», по-грузинськи «соїнарі». Крім цього є цілий ряд духових та ударних інструментів. Особливо популярний невеликий бубон-тамбурин (Даір), під який танцюють.
У духовному житті кожного народу особливе місце займає релігія. Панівною релігією грузин з IV ст. є християнство. У той же час поряд з панівним християнством серед грузинського народу фактично зберігалися і більш ранні форми вірувань, які, однак, не становили окремої релігії, а тісно перепліталися з християнством. Характерні аграрні обряди та вірування; землеробські свята, шанування святих-покровителів землеробства, виготовлення обрядових печива, таких же, як і в російських і українських селян, магічні прийоми боротьби з посухою-обливання водою ляльки, випахіваніе дощу (жінки впрягалися в плуг і переорювали русло річки) та інші прийоми. Деякі хвороби, особливо віспу, забобонне населення уособлювало у вигляді жінок. [10]
Дуже багато обрядів і вірування пов'язані були з сімейним життям, з народженням дитини, весіллям, просочені магічними елементами: застосування заліза, щоб відігнати злих духів від дитини; пропускання нареченої і нареченого під схрещеними шашками, коли вони входять до церкви і т.д.
Висновок
Запозичуючи нове, перебудовуючи в нових умовах свій побут, переселенці, неетнічні населення, як видно з наведених матеріалів, зберігали чимало рис своєї традиційної культури. Більш стійкими виявився сімейний побут і традиційні народні вірування, в господарстві і матеріальної культури зберігається тільки те, що відповідає новим природно-господарським і соціальним умовам, в яких і виявилися грузини на території нашої країни.
На закінчення даної роботи вважаю доречним підкреслити, що в тій державі, в якому розвиток будь-яких етнічних спільнот терпить утиски або штучне гальмування, не може йти і мови про існування повноцінної сучасної нації. Розвиток і повнокровне існування всіх національних меншин, грузинського етносу в тому числі,-заставу і передумова побудови справжньої демократії в нашій державі. Необхідно на кращих національних традиціях етносів, що населяють Україну, прагнути до етнічної консолідації українського народу, до підвищення культурно-побутового рівня всього населення нашої країни, адже як говорив ще великий Кобзар Т. Шевченка: «I чужому научайтесь, й свойого не цурайтесь».
Використана література
1.Народи світу: історико-етнографічний довідник. - М., 1988
2.Етнографія України (за ред. С. А. Макарчука). - Л., 1994
3.Культура і побут населення України. - К., 1993
4.Большая Радянська Енциклопедія. - М., 1972.-Т.7
5.Токарев С.А. Етнографія народів СРСР. - М., 1957
6.Етніческіе і культурно-побутові процеси на Кавказі. - М., 1978
7.Соловьева Л.Т. Обряди і звичаї грузинів, пов'язані з охороною здоров'я дітей / / Польові дослідження інституту етнографії 1980-1981. - М., 1984
8. Народи Кавказу (за ред. Б. А. Гарданова) .- М., 1962.-Т.2[1] Рожик М.Є. Iнші народи України / / Етнографія України. -Л., 1994
[2] Культура і побут населення Україні.-К., 1993.-с.269
[3] Народи Кавказу (за ред. Б. А. Гардінова) .- М., 1962.-Т.2.-С.300
[4] Народи світу (історико-етнографічний довідник) .- М., 1988.-с.142
[5] Народи світу (історико-етнографічний довідник) .- М., 1988.-С.143
[6] Волкова М.Г. Етнічні процеси в Грузинській РСР / / Етнічнi та культурно-побутові процеси на Кавказі. - С.32
[7] аталичество (тюрк. аталик - батьківство) - звичай віддавати дітей знатних батьків на виховання своїм слугам або іншим людям (після досягнення певного віку поверталися в рідну сім'ю), поширений у грузин і інших народів Кавказу
[8] Етнічні та культурно-побутові процеси на Кавказе.-М.-1978.-С.34
[9] Соловйова Л.Т. Обряди і звичаї грузинів, пов'язані з охороною здоров'я дітей / / Польові дослідження інституту етнографії 1980-1981.-М., 1984.
[10] Токарєв С.А. Етнографія народів СССР.-М., 1957.-с.279
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Краєзнавство та етнографія | Реферат
47.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Етнографічна характеристика Росії
Єсенін с. а. - Співак від народу і для народу
Співак від народу і для народу
Характеристика нетипових представників груп бактерій Коротка характеристика грибів та найпрості
Культура ногайського народу
Побут народу на Русі
Прислів`я радянського народу
Побут народу Україні
Союз російського народу
© Усі права захищені
написати до нас