Етичні та кваліфікаційні стандарти психолога

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Етичні та кваліфікаційні стандарти психолога
Етика роботи психолога грунтується на загальнолюдських моральних і етичних цінностях, на положеннях Конституції Російської Федерації, що захищають права людини. Передумови вільного і всебічного розвитку особистості та її поваги, зближення людей, створення гуманного суспільства є визначальними для діяльності психолога. Етичні принципи та правила роботи психолога формують умови, при яких зберігаються і усталюються його професіоналізм, гуманність його дій, повагу людей, з якими він працює.
У своїй роботі психолог керується такими принципами і правилами:
1. Принцип нанесення шкоди випробуваному. Організація роботи психолога повинна бути такою, щоб ні її процес, ні її результати не завдавали шкоди його здоров'ю, стану чи соціальним станом.
2. Принцип компетентності психолога. Психолог має право братися за вирішення тільки тих питань, по яких він професійно обізнаний і наділений відповідними правами і повноваженнями виконання психокорекційних або інших впливів.
3. Принцип неупередженості психолога. Неприпустимо упереджене ставлення до випробуваному, яке б суб'єктивне враження він ні робив своїм виглядом, юридичним та соціальним станом.
4. Принцип конфіденційності. Матеріал, отриманий психологом в процесі його роботи з випробуваним на основі довірчих відносин, не підлягає свідомому чи випадковому розголошенню і повинен бути представлений таким чином, щоб він не міг скомпрометувати ні випробуваного, ні замовника, ні психолога, ні психологічну науку .
5. Принцип обізнаного згоди. Необхідно сповіщати випробуваного про етичні принципи і правила психологічної діяльності.
6. Правило взаємоповаги психолога і випробуваного. Психолог виходить з поваги особистої гідності, прав і свобод, проголошених і гарантованих Конституцією Російської Федерації. Робота допускається тільки після отримання згоди випробуваного в ній брати участь.
7. Правило безпеки застосовуваних методик. Психолог застосовує тільки такі методики дослідження, які не є небезпечними для здоров'я випробуваного.
8. Правило попередження неправильних дій замовника. Психолог інформує випробуваного про характер переданої замовнику інформації та робить це лише після отримання згоди випробуваного.
9. Правило співпраці психолога і замовника. Психолог зобов'язаний повідомити замовника про реальні можливості сучасної психологічної науки в галузі поставлених замовником питань, про межі своєї компетентності і межах своїх можливостей.
10. Правило професійного спілкування психолога і випробуваного. Психолог повинен володіти методами психодіагностичної бесіди, спостереження, психологічного впливу на такому рівні, який дозволяв би, з одного боку, ефективно вирішувати поставлену задачу, а з іншого - підтримувати у випробуваного почуття задоволення від спілкування з психологом . Виконувати психотерапевтичну роботу з хворим дозволяється тільки при наявності спеціалізації з медичної психології, отриманої в ЛДУ, МДУ, НДІ ім. В. М. Бехтерєва, ГИДУВ.
11. Правило обгрунтованості результатів досліджень психолога. Психолог формулює результати дослідження, у термінах і поняттях, прийнятих у психологічній науці.
12. Правило адекватності методик. Застосовувані методики повинні бути адекватні цілям дослідження, віком, статтю, освітою, станом випробуваного, умовами експерименту.
13. Правило науковості результатів дослідження. У результатах дослідження має бути тільки те, що неодмінно отримає будь-який інший дослідник такий же спеціалізації та кваліфікації, якщо він повторно проведе інтерпретацію первинних даних, які пред'являє психолог.
14. Правило виваженості відомостей психологічного характеру. Психолог передає замовнику результати досліджень в термінах і поняттях, відомих замовнику, у формі конкретних рекомендацій. Він не передає жодних відомостей, які могли б погіршити становище випробуваного, замовника.
15. Правило кодування відомостей. На всіх матеріалах психологічного характеру вказуються не прізвище, ім'я, по батькові випробовуваних, а присвоєний їм код, відомий тільки психолога.
16. Правило контрольованого зберігання відомостей психологічного характеру. Психолог повинен попередньо узгодити з замовником список осіб, які мають доступ до матеріалів, що характеризує випробуваного, а також місце і умови їх зберігання, мети використання і терміни знищення.
17. Правило коректного використання відомостей психологічного характеру. Відомості психологічного характеру про досліджуваного ні в якому разі не повинні підлягати відкритого обговорення, передачу чи повідомленням комусь поза форм і цілей, рекомендованих психологом.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Доповідь
10.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Специфіка професійної діяльності психолога етичні та кваліфікаційні вимоги до нього
Етичні стандарти і практична етика психолога
Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
Етичні проблеми в роботі психолога 2
Етичні проблеми в роботі психолога
Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи
Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога Етичні принципи соціальної роботи
Міжнародні стандарти фінансової звітності 2 Стандарти з
Лікар і етичні аспекти сучасної фармакотерапії Етичні засади фармакотерапії
© Усі права захищені
написати до нас