Електромагнітні електричні і магнітні поля Статична електрика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Небезпечне вплив на працюючих можуть надавати електромагнітні поля радіочастот (60 кГц-300 ГГц) та електричні поля промислової частоти (50 Гц).

Джерелом електричних полів промислової частоти є струмоведучі частини діючих електроустановок (лінії електропередач, індуктори, конденсатори термічних установок, фідерні лінії, генератори, трансформатори, електромагніти, соленоїди, імпульсні установки полупериодного або конденсаторного типу, литі і металокерамічні магніти та ін.) Тривалий вплив електричного поля на організм людини може викликати порушення функціонального стану нервової та серцево-судинної систем. Це виражається в підвищеній стомлюваності, зниження якості виконання робочих операцій, болях в області серця, зміні кров'яного тиску і пульсу.

Основними видами засобів колективного захисту від впливу електричного поля струмів промислової частоти є екрануючі пристрої - складова частина електричної установки, призначене для захисту персоналу у відкритих розподільних пристроях та повітряних лініях електропередач.

Екранує пристрій необхідно під час огляду устаткування і при оперативному перемиканні, спостереженні за проведенням робіт. Конструктивно екрануючі пристрої оформляються у вигляді козирків, навісів чи перегородок з металевих канатів, прутків, сіток.

Переносні екрани також використовуються при роботах з обслуговування електроустановок як знімних козирків, навісів, перегородок, наметів і щитів.

Екранувальні пристрої повинні мати антикорозійне покриття і заземлені.

Джерелом електромагнітних полів радіочастот є:

в діапазоні 60 кГц - 3 МГц - неекрановані елементи обладнання для індукційної обробки металу (загартування, отжиг, плавка, пайка, зварювання і т.д.) і інших матеріалів, а також обладнання та приладів, що застосовуються у радіозв'язку і радіомовлення;

в діапазоні 3 МГц - 300 МГц - неекрановані елементи обладнання та приладів, що застосовуються у радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, медицині, а також обладнання для нагріву діелектриків (зварювання пластикатів, нагрівання пластмас, склейка дерев'яних виробів та ін);

в діапазоні 300 МГц - 300 ГГц - неекрановані елементи обладнання та приладів, застосовуваних у радіолокації, радіоастрономії, радіоспектроскопії, фізіотерапії і т.п.

Тривалий вплив радіохвиль на різні системи організму людини за наслідками мають різноманітні прояви.

Найбільш характерними при дії радіохвиль всіх діапазонів є відхилення від нормального стану центральної нервової системи та серцево-судинної системи людини. Суб'єктивними відчуттями опромінюється персоналу є скарги на частий головний біль, сонливість або загальну безсоння, стомлюваність, слабкість, підвищену пітливість, зниження пам'яті, неуважність, запаморочення, потемніння в очах, безпричинне відчуття тривоги, страху та ін

Для забезпечення безпеки робіт з джерелами електромагнітних хвиль проводиться систематичний контроль фактичних нормованих параметрів на робочих місцях і в місцях можливого перебування персоналу. Контроль здійснюється вимірюванням напруженості електричного і магнітного поля, а також виміром щільності потоку енергії за затвердженими методиками Міністерства охорони здоров'я.

Захист персоналу від впливу радіохвиль застосовується при всіх видах робіт, якщо умови роботи не задовольняють вимогам норм. Цей захист здійснюється наступними способами та засобами:

узгоджених навантажень і поглиначів потужності, знижують напруженість і щільність поля потоку енергії електромагнітних хвиль;

екрануванням робочого місця та джерела випромінювання;

раціональним розміщенням устаткування в робочому приміщенні;

підбором раціональних режимів роботи обладнання та режиму праці персоналу;

застосуванням засобів попереджувального захисту.

Найбільш ефективним є використання узгоджених навантажень і поглиначів потужності (еквівалентів антен) при виготовленні, настроювання та перевірку окремих блоків і комплексів апаратури.

Ефективним засобом захисту від впливу електромагнітних випромінювань є екранування джерел випромінювання та робочого місця за допомогою екранів, поглинаючих чи відображають електромагнітну енергію. Вибір конст-рукції екранів залежить від характеру технологічного процесу, потужності джерела, діапазону хвиль.

Відбивні екрани використовують в основному для захисту від паразитних випромінювань (витоку з ланцюгів в лініях передачі НВЧ-хвиль, з катодних висновків магнетронів та інших), а також у тих випадках, коли електромагнітна енергія не є перешкодою для роботи генераторної установки або станції радіолокації. В інших випадках, як правило, застосовуються поглинаючі екрани.

Для виготовлення відображають екранів використовуються матеріали з високою електропровідністю, наприклад метали (у вигляді суцільних стінок) або бавовняні тканини з металевою основою. Суцільні металеві екрани найбільш ефективні і вже при товщині 0,01 мм забезпечують ослаблення електромагнітного поля приблизно на 50 дБ (в 100 000 разів).

Для виготовлення поглинаючих екранів застосовуються матеріали з поганою електропровідністю. Поглинаючі екрани виготовляються у вигляді пресованих аркушів гуми спеціального складу з конічними суцільними або порожнистими шипами, а також у вигляді пластин з пористої гуми, наповненої карбонільним залізом, з впрессованной металевою сіткою. Вони приклеюються на каркас або на поверхню випромінює обладнання.

Важливе профілактичний захід щодо захисту від електромагнітного опромінення - це виконання вимог для розміщення обладнання і для створення приміщень, в яких знаходяться джерела електромагнітного випромінювання.

Захист персоналу від переопромінення може бути досягнута за рахунок розміщення генераторів ВЧ, УВЧ і НВЧ, а також радіопередавачів в спеціально призначених приміщеннях.

Екрани джерел випромінювання та робочих місць блокуються з відключають пристроями, що дозволяє виключити роботу випромінює обладнання при відкритому екрані.

Допустимі рівні впливу на працівників і вимоги до проведення контролю на робочих місцях для електричних полів промислової частоти викладені в ГОСТ 12.1.002-84, а електромагнітних полів радіочастот - в ГОСТ 12.1.006-84.

На підприємствах широко використовують і одержують у великих кількостях речовини і матеріали, що володіють діелектричними властивостями, що сприяє формуванню зарядів статичної електрики.

Статичну електрику утворюється в результаті тертя (дотику чи поділу) двох діелектриків один об одного або діелектриків про метали. При цьому на тертьових речовинах можуть накопичуватися електричні заряди, які легко стікають в землю, якщо тіло є провідником електрики і це заземлено. На діелектриках електричні заряди утримуються тривалий час, в наслідок чого вони отримали назву статичної електрики.

Процес виникнення та накопичення електричних зарядів в речовинах називають електризацією.

Явище статичної електризації спостерігається в наступних основних випадках:

в потоці і при розбризкуванні рідин;

в струмені газу або пари;

при зіткненні і наступному видаленні двох твердих різнорідних тіл (контактна електризація).

Розряд статичної електрики виникає тоді, коли напруженість електростатичного поля над поверхнею діелектрика або провідника, обумовлена ​​накопиченням на них зарядів, досягає критичної (пробивної) величини. Для повітря пробивна напруга становить 30 кБ / см.

У людей, що працюють в зоні впливу електростатичного поля, зустрічаються різноманітні скарги: на дратівливість, головний біль, порушення сну, зниження апетиту та ін

Допустимі рівні напруженості електростатичних полів встановлено ГОСТ 12.1.045-84 "Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення Контролю" і Санітарно-гігієнічними нормами допустимої напруженості електростатичного поля (№ 1757-77).

Ці нормативні правові акти поширюються на електростатичні поля, створювані при експлуатації електроустановок високої напруги постійного струму і електризації діелектричних матеріалів, і встановлюють допустимі рівні напруженості електростатичних полів на робочих місцях персоналу, а також загальні вимоги до проведення контролю та засобів захисту.

Допустимі рівні напруженості електростатичних полів встановлюються залежно від часу перебування на робочих місцях. Гранично допустимий рівень напруженості електростатичних полів встановлюється рівним 60 кВ / м протягом 1 ч.

При напруженості електростатичних полів менш 20 кВ / м час перебування в електростатичних полях не регламентується.

У діапазоні напруженості від 20 до 60 кВ / м допустимий час перебування персоналу в електростатичному полі без засобів захисту залежить від конкретного рівня напруженості на робочому місці.

Заходи захисту від статичної електрики спрямовані на попередження виникнення та накопичення зарядів статичної електрики, створення умов розсіювання зарядів та усунення небезпеки їх шкідливого впливу.

До основних заходів захисту відносять:

запобігання накопичення зарядів на електропровідних частинах устаткування, що досягається заземленням устаткування та комунікацій, на яких можуть з'явитися заряди (апарати, резервуари, трубопроводи, транспортери, слівоналівних пристрої, естакади тощо); зменшення електричного опору перероблюваних речовин; зниження інтенсивності зарядів статичного електрики. Досягається відповідним підбором швидкості руху речовин, винятком розбризкування, подрібнення і розпилення речовин, відведенням електростатичного заряду, підбором поверхонь тертя, очищенням горючих газів і рідин від домішок;

відвід зарядів статичної електрики, що накопичуються на людях. Дозволяє виключити небезпеку електричних розрядів, які можуть викликати запалення і вибух вибухо-і пожежонебезпечних сумішей, а також шкідливий вплив статичної електрики на людину. Основними заходами захисту є: пристрій електропровідних підлог або заземлених зон, помостів і робочих майданчиків, заземлення ручок дверей, поручнів сходів, рукояток приладів, машин та апаратів; забезпечення працюючих струмопровідної взуттям, антистатичними халатами.

Список літератури

При підготовці даної роботи були використані матеріали з сайту http://stroy.nm.ru


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Доповідь
21.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Електрика електромагнітні поля і зброя масового ураження
Магнітні кола Величини і закони характеризують магнітні поля в магнітних ланцюгах
Статична електрика
Оптимальна організація робочого місця Статична електрика проблеми та шляхи їх вирішення
Магніт і магнітні поля
Електромагнітні поля
Електромагнітні поля радіочастот
Електромагнітні поля промислової частоти
Електромагнітні поля та їх вплив на навколишнє середовище
© Усі права захищені
написати до нас