Експлуатація локомотивів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Погоджено предметною комісією
_______________200 Р.
Протокол № Голова комісії
МІНІСТЕРСТВО освітніх установ середньої професійної освіти
КАЛУСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ЗАВДАННЯ
на курсовий проект з предмету Економіка
Спеціальності 190304 (1707),, Технічна експлуатація рухомого складу залізниць,,
Студент групи 4-Т-104 Анохін С.М.
Тема проекту: Організація експлуатації локомотивів

ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
L АБ = 264 км N гр = 23 пар t п ос = 1,57 ч.мін t гр ос = 1,43 ч.мін
L АВ = 307 км N п    =          13 пар t п ос = 1,23 ч.мін t гр ос = 1,17 ч.мін
L АГ = 412 км V гр уч = 49,8 км / год t п про = 2,36 ч.мін t гр про = 2,36 ч.мін
L АТ = 498 км V п ​​уч = 89,3 км / год t п про = 2,14 ч.мін t гр про = 2,14 ч.мін
Q гр бр = 3100 тс M гр р.д = 5 лок. t п приймання = 0,41 ч.мін t гр приймання = 0,26 ч.мін
Q п бр = 900 тс M п р.д = 17 лок. t хр.п сухий = 84 сут. t хр.гр сухий = добу.
Локомотиви: вантажний 2ТЕ10; пасажирський ЧС4; маневровий ТЕМ2

СКЛАД ПРОЕКТУ
Розрахунково-пояснювальна частина складається з наступних розділів:
Введення
1 Визначення експлуатованого парку локомотивів.
2 Визначення кількісних і якісних показників роботи локомотивів.
3 Визначення чисельності локомотивних бригад.
4 Розрахунок програми, фронту ремонту і відсотка несправних локомотивів.
5 Техніка безпеки при експлуатації локомотивів
    Графічна частина:
Графік руху поїздів.
Розклад руху поїздів
Відомість обороту локомотива
Графік обороту локомотива

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
ЛІТЕРАТУРА
В,, методичних посібниках,, і на консультаціях.
ЛІТЕРАТУРА
1 Хасін Л.Ф., Матвєєв В.М. Економіка, організація і управління локомотивним господарством. М.: УМК МПС Россіі.2002.
2 Папченко С.І. Локомотивне господарство. Посібник з дипломного проектування. М.: Транспорт, 1988.
3 Методичні посібники з виконання практичних занять, курсового проекту з дисципліни,, Економіка галузі,,.
4 Наказ начальника Московської залізниці від 05.01.200г. № 88 / Н,, Про заходи з безпеки руху на Московській залізниці,,.
5 Наказ начальника Московської залізниці від 06.04.2005г. № 88 / Н,, Про систему технічного обслуговування і ремонту локомотивів Московської залізниці - філії О.А.,, РЖД ".
Дата видачі _____________

Термін виконання _________
Керівник курсового проекту ______________ЛаріоновЗМІСТ
ВИХІДНІ ДАНІ 2
ВСТУП 3
1 КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 4
ТО2 (ЕКІПІРОВКИ)
2ОПРЕДЕЛЕНІЕ ДОБОВИХ ВИТРАТ 7
ПАЛИВА, ПІСКУ, ВОДИ, ОЛІЇ.
3РАСЧЕТ СКЛАДІВ ПІСКУ, ПАЛИВА. 10
4РАСЧЕТ КІЛЬКОСТІ коштував для ТО2 11
(ЕКІПІРОВКИ)
5 ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ РОБОЧИХ ДЛЯ 16
ПУНКТУ ТО2 (ЕКІПІРОВКИ)
6 ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ПУНКТУ ТО2 18
(ЕКІПІРОВКИ)
7 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ТО2 33
(ЕКІПІРОВКИ) І ЗАХОДИ З ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 34
ДОДАТОК А ПЛАН ПУНКТУ ТО2 35
(ЕКІПІРОВКИ)

1.5 Визначення межекіпіровочних пробігів
Максимальна відстань між екіпірувальних пунктами визначається за найбільшою пробігу локомотивів без набору піску і палива.
Найбільший пробіг між наборами піску для вантажних і пасажирських електровозів і тепловозів визначаємо за формулами:
Для вантажних локомотивів L п = 0,9 • Е п гр • 10 6 / Q бр гр • H п, км,
Для пасажирських локомотивів L п = 0,9 • Е п п • 10 6 / Q бр • М п, км
Де 0,9 - коефіцієнт, що враховує 10%-ний запас піску в бункерах локомотивів.

Е п гр, Е п п - розрахункова місткість пісочних бункерів відповідно вантажного і
пасажирського локомотивів м 3
Q гр бр, Q п бр - маса поїзда відповідно вантажного і пасажирського, т.
Н п гр. Н п п - максимальна норма витрати піску на 10 т.км. брутто, м 3.
E п гр E п п - приймаємо з таблиці 1 (3) або з технічної характеристики локомотива.
гр п
Q б p. Q б p - приймаємо з вихідних даних.
гр п
Н п. Н п - залежить від серії локомотива і від профілю колії.
Приймаються орієнтовно для всіх серій локомотивів Н п = 0,28 м 3 Відстань між екіпірувальних пунктами для електровозів приймаємо
за найменшим значенням з L гр п і L п п
Для вантажного локомотива L п = 0,9 • 1,264 • 10 6 / 3100 • 0,28 = 1310 км
Для пасажирського локомотива L п = 0,9 • 0,56 • 10 6 / 900 • 0,28 = 2000 км
Для тепловозів крім найбільшого пробігу без набору піску визначаємо найбільший пробіг без набору палива за формулами:
Для вантажних тепловозів: L t гр = 0,9 • V t гр • 10 4 / Q бр гр • q гр, км
Для пасажирських тепловозів: L т п = 0,9 • Vt • 10 4 / Qбp п • q п, км
Де 0,9 - коефіцієнт враховує 10%-й запас дизпалива в паливних баках тепловозів.
V т V т-обсяг паливних баків відповідно вантажного і пасажирського тепловоза, кг.

Q б. P гр. Q б p п - маса вантажного та пасажирського поїзда, т.,
q гр, q п - питома норма витрати палива на 10% т. км брутто, кг.

V t гр V t п - приймаємо з таблиці 1 методичних вказівок або з технічної характеристики локомотива.
Q б p гр. Q б p п - приймаємо з вихідних даних
q гр. q п - залежить від маси складу, профілю колії, атмосферного тиску,
температури повітря в районі експлуатації, від графіка руху поїздів.
Норми витрати q встановлюється щомісяця теплотехніком депо на основі середніх (для всіх видів робіт) норма на 10 т. км брутто, заданих відділенням дороги,
Враховуючи вищевикладене, приймаємо орієнтовно питомі норми витрат палива для всіх серій локомотивів:
для вантажних q гр = 22,6 кг,
для пасажирських q п = 20,1 кг,
для маневрових робіт q м = 23, 5кг
Для вантажного тепловоза: L t гр = 0,9 • 5400 • 10 4 / 3100 • 22,6 = 694 км
Відстань між екіпірувальних пунктами для тепловозів приймаємо по меншій з певних значень L n гр, L n п, L t гр, L t п
Таблиця 1
Запас палива, піску, витрата води на один дизель на 1000 км
Матеріал
Серія локомотива
2ТЕ10
ЧС4
ТЕМ2
1
2
3
4
Паливо,
кг
2 * 6500
-----
5400
Пісок, м
куб
1,264
0,51
0,596
Вода, л
75
-----
30

2 ВИЗНАЧЕННЯ ДОБОВИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ПІСКУ, ВОДИ, ОЛІЇ.
2.1 Добова витрата дизельного палива для вантажного та пасажирського руху визначаємо за формулами:
B сут.гр. = ΣQ гр ∙ 2 ∙ L гр ∙ N гр ∙ q гр ∙ 10 -7, т.,
Де Q - маса поїзда вантажного і пасажирського, т;
L - довжина плечей ділянок, км., L гр .= L АБ + L АВ і L п. = L АД + L АГ.
N - кількість пар поїздів Nгр. = 23 пари, Nп. = 13 пари;
q - питома норма витрати палива на 10 4 т; км брутто, т.
L гр = 264 +307 = 571 км L п. = 412 +498 = 910 км
B сут.гр = 3100 ∙ 2 ∙ 571 ∙ 23 ∙ 22,6 ∙ 10 -7 = 184 т
2.2 Добова витрата дизельного палива для маневрової роботи
Для визначення добової витрати палива маневровими тепловозами попередньо визначаємо експлуатаційний парк маневрових тепловозів М м ек. за формулою
М ек. М. = Σ MS рік. Гр ∙ δ / V ∙ t ∙ 365 ∙ 100
де, Σ MS рік. гр - сумарний річний пробіг вантажних локомотивів, км
δ - коефіцієнт, що враховує відсоток пробігу маневрових локомотивів від вантажних, приймається δ = 5 ÷ 15%;
V-середня швидкість маневрових локомотивів, V = 5 ÷ 8 км / год;
t - час роботи маневрових локомотивів за добу, t = 23,5 год;
Річний пробіг вантажного локомотива визначається за формулою:
ΣMS рік. Гр. = 365 ∙ 2 (LАБ + LАВ) ∙ Nгр., Км.,
Де L АБ гр, L АВ гр - довжина ділянок обігу локомотивів, км.;
N гр. - Кількість пар вантажних поїздів;
ΣMS рік. Гр = 365 ∙ 2 ∙ 23 ∙ 571 = 9587090
М ек. М = 9587090   ∙ 7 / 21 ∙ 23, 5 ∙ 365 ∙ 100 = 67109630    / 18012750   = 3,7
Приймаю М ек. М. = 4 локомотивів
Добова витрата дизельного палива маневровими тепловозами визначається за формулою:
B добу. М = ΣM м ек ∙ t ∙ q м ∙ 10 -3, т
Де M м ек-експлуатаційний парк маневрових тепловозів;
q м - питома норма витрати дизельного палива на 1 годину роботи маневрового тепловоза
Загальний витрата дизельного палива
ΣВ заг Т = В гр добу + У п добу + У м на добу, т
B добу. М = 4 ∙ 20,5 ∙ 23,5 ∙ 10 -3 = 1,9 т
ΣВ заг Т = 522 +1,9 = 523,9 т
2.3 Визначення добової витрати піску
Добова витрата піску для вантажного та пасажирського руху визначаємо за формулою:
E гр (п) діб = Q гр (п) ∙ 2L гр (п) ∙ N гр (п) ∙ H п гр (п) / 10 6, м 3,
Н п гр (п) - максимальна норма витрати піску на 10 6 т км брутто, м 3.
L - довжина плечей ділянок, км., L гр .= L АБ + L АВ і L п. = L АД + L АГ.
Q - маса поїзда вантажного і пасажирського, т;
E гр добу = 3100 ∙ 2 ∙ 571 ∙ 23 ∙ 0,27 / 10 6 = 22 м 3
E п добу = 900 ∙ 2 ∙ 910 ∙ 13 ∙ 0,51 / 10 6 = 10,8 м 3
Добова витрата піску для маневрової роботи визначаємо за формулою:
Е м на добу = 0,07 ∙ M м ек, м 3,
M м ек - експлуатаційний парк маневрових тепловозів
Е м на добу = 0,07 ∙ 4 = 0,28 м 3
Загальний витрата піску
ΣЕ п заг = Е гр добу + Е п добу + Е м на добу
ΣЕ п заг = 0,28 +22 +10,8 = 33,08 м 3
2.4 Визначення добової витрати води.
Добова витрата води для вантажного та пасажирського руху визначаємо за формулою:
У гр (п) діб = (Σ2 • L гр (п) • N гр (п) / 10 3) • b, л;
           
де L гр (п); N гр (п) - див п 2.3 та вихідні дані
b - витрата води, л. на 1000 км пробігу тепловоза (для одного дизеля), приймаємо б з таблиці 1 методичних вказівок.
У гр сут = (2 • 571 • 23/10 3) • 75 = 1970 л
Добова витрата води маневровим тепловозом визначаємо за формулою:
У м на добу = S м на добу • 100/10 3, л
де S м на добу - добовий пробіг маневрових тепловозів, км.

S м на добу = V • М м ем • t, км,
М м ек; V; см п.2.2кп.

S м на добу = 21 • 4 • 23,5 = 1974 км
У м на добу = 1974 • 100/10 3 = 197,4 л
Загальна витрата води: ΣВ в заг = У гр добу + У п добу + У м на добу
ΣВ в заг = 197,4 +1974 = 2171,4 л
2.5 Визначення добової витрати дизельного масла Добова витрата масла визначаємо за формулами:

Для вантажного руху: Е гр добу масла = В Т гр добу • β гр / 100, т
Для пасажирського руху: Е п добу м = В Т п добу • β п / 100, т
Для маневрової роботи: Е м на добу м = В Т добу • β м / 100, т
де В Т гр добу; В Т п; В Т м - добовий витрата дизельного палива відповідно
вантажними, пасажирських і маневрових тепловозів, т.
β гр, β п, β м - відсоток витрати масла від витрати палива відповідно для
вантажних, пасажирських і маневрових тепловозів,
приймаємо: β гр = 1,5%, β п = 2,4%, β м = 1,2%
Е гр добу м = 1970 • 1,5 / 100 = 29,5 т
Е м на добу м = 197,4    • 1,2 / 100 = 2,4 т
Загальний витрата дизельного масла:
ΣЕ заг масла = Е гр добу м + Е п добу м + Е п добу м, т.

4. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ кінських ТО 2 (ЕКІПІРОВКИ)
Кількість стійл для поведінки ТО2 (екіпірування) залежить в основному від їх періодичності, часу, постою на ТО2 (екіпіровці), від програми огляду ТО2 (екіпірування). Тому перед визначенням кількості стійл, виконуємо розрахунок річної програми оглядів ТО2 (екіпіровок), тобто визначаємо кількість оглядів ТО2 (екіпіровок) на рік.
4.1 Розрахунок програми оглядів ТО2
Враховуючи норми періодичності ТО2 (див. розділ 1 п 1.1), розрахунок річної програми ТО2 виконуємо за умови, що ТО2 поводится один раз на добу (через кожні 24 години). Тоді пробіг локомотива від проведеного ТО2 до наступного ТО2 буде дорівнює середньодобовим пробігу, тобто L to 2 = S ср.сут
Для визначення програми оглядів ТО2 слід визначити добовий, середньодобовий, річний пробіг локомотивів вантажних і пасажирських, річну роботу маневрових тепловозів.
4.1.1 Добовий пробіг локомотивів:

Вантажних: ΣMS гр добу = 2 • Т • L гр • N гр; км;
Пасажирських: ΣMS п cyt = 2 • Т • L п • N п, км;
Де Т - кількість днів в періоді за який визначається пробіг, Т добу = 1 день,;
Т рік = 365дней.
L - довжина плечей ділянок, км; L гр = L ae + L ав; L п = L аг + L пекло;
N гр, N п - кількість пар поїздів вантажних і пасажирських;
Lab, Lab, LAr, LAД, N гр, N п - приймаємо з вихідних даних
ΣMS гр добу = 2 • 1 • 571 • 23 = 26 266 км
ΣMS п cyt = 2 • 1 • 910 • 13 = 23 660 км
Середньодобовий пробіг локомотивів:


Вантажних S гр СР сут = L ТО2 = ΣМS гр добу / М гр ек;, км / добу,
Пасажирських S п cp.сут = L п ТО2 = ΣMS п добу / М п ек, км / добу;
де М гр ек; М п ек - експлуатаційний парк відповідно вантажних і
пасажирських локомотивів.
З практичного заняття 1 приймаємо М п ек = 15 локомотивів.
Для визначення експлуатаційного парку вантажних локомотивів М гр ек
Застосуємо аналітичний метод М гр ек = N гр • До
де N гр - кількість пар вантажних поїздів;
К - коефіцієнт потреби локомотивів на пару поїздів на ділянці
Б-А-В;
Коефіцієнт потреби визначаємо за формулою:
К = ΣT об / 24,
де ΣТоб - бюджет часу роботи локомотивів; 24 - кількість годин у добі ..
Бюджет часу роботи локомотива при кільцевому способі обслуговування поїздів на ділянці Б-А-В визначаться за формулою:

Т гр = 2L A Б / V гр уч + t про + t'o6 + toc + t'oc + 2L AB / V гр уч + tob + t'o6;
Беручи з вихідних даних N гр = 23 пар; Laб = 264 км; Lab = 307 км; toс = 1,43 ч.
t'oc = 1,17 год; to6 = 2,36 год; t'oб = 2,14 год; V гр уч = 49,8 км / год,
Т гр = 2 • 264/49, 8 +2,36 +2,14 +1,43 +1,17 +2 • 307/49, 8 +2,36 +2,14 = 34,5
К = ΣT гр / 24 = 34,5 / 24 = 1,4375
М гр ек = N гр • К = 23 * 1,4375 = 33 лок
Приймаються М гр ек = 33 локомотивів.
S гр СР сут = L ТО2 = 26266/33 = 796 км / добу,
S п cp.сут = L п ТО2 = 23660/15 = 1577 км / добу;
4.1.2. Пробіги локомотивів визначаємо за формулою:
ΣMS = 2 • T • L • N,
де Т-кількість днів в періоді часу за який визначається пробіг, Т рік = 365 днів; Т міс = 30,4 дня; Т добу = 1 день; L - довжина плечей ділянок звернення, км;
Для вантажного руху: L гр = L a б + L ab;
Для пасажирського: L п = L АГ + L АТ
N гр (п) - кількість пар поїздів вантажних (пасажирських).
L гр = 571
L п = 910
Річний пробіг вантажних локомотивів визначений у п.2.2 КП: ΣMS гр = 9587090 км Річний пробіг пасажирських локомотивів:
ΣMS п рік = 2 • Т рік • L п • N п = 2 • 365 • 910 • 13 = 8635900 км.
Річна робота маневрових локомотивів визначається за формулою:
ΣM t м рік = М м ек • 365, лок. на добу,
де М м ек = 4 локомотивів - відповідно до п. 2.2 К.П
ΣM t м рік = 4 • 365 = 1460
Річна програма оглядів ТО2:
Для вантажних локомотивів: М гр ТО2 = ΣMS гр рік / L гр to 2 - ΣMS гр рік / L гр to 3, оглядів,

Для пасажирських локомотивів М п ТО2 = ΣMS п рік / L п to 2 - ΣMS п рік / L п to 3, оглядів,
де L гр to 3; L п to 3 - нормативні міжремонтні періоди в залежності від серії локомотива, діб тис км
L гр to 3; L п to 3 - приймаємо з наказу начальника МЗ № 88 / н від 06. 04.05.г.
М гр ТО2 = 9587090 / 796 - 9587090/13 * 10 3 = 11307 оглядів
М п ТО2 = 8635900/1577-8635900/10 • 10 3 = 4613 оглядів
Річна програма оглядів ТО2 для маневрових локомотивів:
М м ТО2 = ΣMt м рік / t ТО2 -     ΣMt м рік / t ТО3,
де ΣMt м рік - річна робота маневрових тепловозів, лок; добу. з ПР2 t ТО2, t ТО3 - період між технічним обслуговуванням ТО2, ТОЗ, діб. Приймаємо з додатка 1 до наказу начальника МЗ № 88 / Н від 06. 04. 05г. t To 2 приймаємо 24г або t ТО2 = 1 добу
М м ТО2 = 1460/1-1460/30 = 1 411
Загальна програма оглядів ТО2 на рік
М рік ТО2 = М гр ТО2 + М п ТО2 + М м ТО2, оглядів
М рік ТО2 = 11307 +4613 +1411 = 17331 огляд
4.2 Розрахунок програми екіпіровок
Для вантажних локомотивів: М гр ек = ΣМS гр рік / L min   , Екіпіровок.
Для пасажирських локомотивів: М п ек = ΣМS п рік / L min , Екіпіровок.
де L min - відстань між екіпірувальних пунктами, визначене в розділі 1, наприклад L min може бути одно: для електровозів L min = L гр п
або Lmin = L п п, для тепловозів Lmin = L гр п або Lmin = L гр t і т.д.
М гр ек = 9587090/1310 = 7318
М п ек = 8635900/2000 = 4318
Програма екіпіровок маневрових локомотивів:

М м = ΣQ рік • 0,9 / Vт.б. ,
Де ΣQ рік - річна витрата дизельного палива маневровими тепловозами, т,
V t .6. - Ємність паливного бака маневрового тепловоза, кг.
ΣQ рік = М м ек • q м • 24 • 365 • 10 -3, т,
де М м ек; q м див. у розділі 2 п. 2.2
V t .6 - приймаємо з таблиці 1 метод. Вказівок
ΣQ рік = 4 • 23,5 • 24 • 365 • 10 -3 = 718,3
М м = 718,3 • 0,9 / 5400 = 1
Загальна програма екіпіровок:

М заг ек = М гр ек + М п ек + М м ек
М заг ек = 7318 +4318 +1 = 11637
4.3 Визначення кількості стійл для виконання ТО2:

Для вантажних локомотивів К гр ТО2 = (М гр To 2 • t гр ТО2 / Т • 24) • φ;
Для пасажирських локомотивів До п ТО2 = (М п ТО2 • t п ТО2 / Т • 24) • φ,
Для маневрових локомотивів К м ТО2 = (М м ТО2 • t м ТО2 / Т • 24) • φ.
де М ТО2-приймаємо з п. 4.1 К.П.
t ТО2 - час простою локомотива на ТО2;
Т = 365 - кількість днів у році;
φ - коефіцієнт нерівномірності постановки локомотивів на ТО2;
φ = 1,1 ÷ 1,3
t ТО2 - приймаємо з додатка 2 до наказу начальника МЗ № 88Н від 06. 04. 2005
t п ТО2 = 2,0 год; t м ТО2 = 1,0 год; t гр ТО2 = 1,2 год; для тепловозів 2ТЕ10 М t гр ТО2 = 2,0 год
До ТО2 округлюють до цілого у бік збільшення, наприклад: До ТО2 = = 0,3
Приймають 1 стійло і т. д.
До гр ТО2 = (11307 • 1,2 / 365 • 24) • 0,85 = 2
До п ТО2 = (4613 • 2 / 365 • 24) • 0,85 = 1
К м ТО2 = (1411 • 1 / 365 • 24) • 0,85 = 1
4.4 Визначення кількості стійл для виконання екіпіровок
До гр ек = (М гр ек • t гр ек / 365 • 24) • φ; До п ек = (М п ек • t п ек / 365 • 24) • φ;
К м ек = (М м ек • t м ек / 365 • 24) • φ;
Де М ек - у екіпіровок на рік, див. п. 4.2 к.п.
 
t ек - тривалість екіпіровки локомотива;
t гр ек = t п ек = t м ек = 35мін ≈ 0,6 год
φ = 1,1 ÷ 1,3 - коефіцієнт нерівномірності постановки локомотива на екіпіровку.
Розрахунок виконується за умови, що екіпіровка не сполучена з ТО2.
Значення К ек; отримані в розрахунках округляємо до цілого числа в бік збільшення, наприклад:
До п ек = ------- = 0,4 Приймають 1 стійло і т. д.
До гр ек = (7318 • 0,6 / 365 • 24) • 0,85 = 1
До п ек = (4318 • 0,6 / 365 • 24) • 0,85 = 1
К м ек = (1 • 0,6 / 365 • 24) • 0,85 = 1

5. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ РОБОЧИХ ДЛЯ ПУНКТУ ТО2
(ЕКІПІРОВКИ).
Кількість робітників для виконання ТО-2 (екіпірування) залежить від програми оглядів ТО2 (екіпіровок) і від трудомісткості їх виконання.
5.1 Визначення кількості робітників для виконання ТО2.
Явочное кількість робітників для виконання ТО2 визначається за формулою:

Ч яв ТО2 = М ТО2 ∙ q ТО2 / Т ∙ К
де М ТО2 - річна програма оглядів ТО2 (вантажних, пасажирських, маневрових локомотивів), лок;
q ТО2 - трудомісткість ТО2, чол ∙ год;
Т - річний фонд робочого часу одного робітника, год; К - коефіцієнт, що враховує підвищення продуктивності праці; К = 1,1 - 1,15.
М гр ТО2, М п ТО2, М м ТО2 приймаємо з п.4.1 курсового проекту.
Трудомісткість q ТО2 встановлюється вказівками ВАТ РЖД, наказом начальника Московської залізниці-філії ВАТ РЖД. У розрахунках допускається орієнтовно приймати для вантажних односекційних

локомотивів - q гр ТО2 = 12 чол ∙ год; для вантажних двосекційних локомотивів
q гр ТО2 = 18 чол ∙ год; для пасажирських односекційних q п TO 2 = 8 чол ∙ год, для

пасажирських двосекційних q п ТО2 = 12 чол ∙ год; для маневрових q м T 02 = 10 чол ∙ год.
З табеля-календаря робочого часу на 2008 рік приймаємо Т = 2001 год. при
п'ятиденного робочого тижня.
Явочное кількість робітників для виконання ТО2 вантажних локомотивів:
Ч ТО2 яв гр = М гр ТО2 ∙ q гр ТО2 / т ∙ к = 11307 • 12 / 1,15 • 2001 = 59 осіб
Явочное кількість робітників для виконання ТО2 пасажирських локомотивів:
Ч ТО2 яв п = М п ТО2 ∙ q п ТО2 / т ∙ к = 4613 • 8 / 1, 15 • 2001 = 17 осіб
Явочное кількість робітників для виконання ТО2 маневрових локомотивів:
Ч ТО2 яв м = М м ТО2 ∙ q м ТО2 / т ∙ к = 1411 • 10 / 1,15 • 2001 = 7 осіб
Ч ТО2 яв гр = 59 осіб
Ч ТО2 яв п = 17 осіб
Ч ТО2 яв м = 7 осіб
Списочное число працівників визначається за формулою:
Псп = Чяв ∙ К зам; чол.
де К заступник - коефіцієнт заміщення відсутніх працівників (відпустка, хвороба,
відрядження тощо). Кзам = 1,09 - 1,11.
Списочное число працівників для ТО2 вантажних (пасажирських, маневрових) локомотивів:
Ч гр (п, ман) сп = Ч ТО2 яв (гр, п, ман) ∙ Кзам; чол.
Ч гр сп = 59 • 1,11 = 66 чоловік
Ч п сп = 19 • 1,11 = 19 людини
Ч м сп = 7 • 1,11 = 8 осіб
Загальна кількість працівників для виконання ТО2:
Псп = Ч гр сп + Ч п сп + Ч м сп = ... чол.;
Псп = 66 +19 +8 = 93 осіб
Приймаю Псп = 93 чол.
Посада майстра вводиться за умови підпорядкування йому 15-35 робітників, бригадира - 10 - 15 робітників.
Кількість майстрів визначаємо за формулою:
Чм. = Псп / 15-35, чол
(Рекомендовано прийняти кількість підлеглих робітників - 20 осіб.) На 2-3 майстрів приймається 1 старший майстер.
Чм. = 96/20 = 5
5.2 Визначення кількості робочих на пункті екіпіровки залежить від кількості екіпіровок на добу, і визначається за формулою:

М добу ек = М заг ек / 365; екіпіровок, де
М заг ек - річна програма екіпіровок локомотивів (див. п.4.2 КП).
365 - кількість днів у році.
М добу ек = 11637/365 = 32 осіб
Визначивши кількість екіпіровок М добу ек за таблицею 2 методичних вказівок,
визначаємо явочное кількість працівників Ч ек яв:


Таблиця 2
Посада
Кількість екіпіровок на добу
40
60
100
150
200
1
2
3
4
5
6
Екіпірувальником
8
12
12
16
16
Роздавальники мастила
4
4
8
8
8
Слюсар-електромонтер
1
1
1
1
1
Машиніст пескосушілкі
1
1
1
1
1
Робочий пескосушілкі
1
4
4
4
8
Робочий з приготування води
1
4
4
4
4
Робітник з сливу нафтопродуктів
1
1
2
4
4
Разом
17
27
32
38
42
Обліковий склад робітників пункту екіпірування визначаємо за формулою:
Ч сп = Ч яв ∙ К зам, де К зам = 1,09 - 1,11
Ч сп = 17 • 1,11 = 19
Слід звернути увагу, що при електровозної тязі на пункті екіпіровки відсутні посади робітника з приготування воли, робітника з сливу нафтопродуктів.
Екіпірувальний бригада очолюється завідувачем пункту екіпіровки або

6. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ПУНКТУ ТО2 (ЕКІПІРОВКИ).
При складанні штатного розкладу використовуємо Положення про корпоративну системі оплати праці працівників філій та структурних підрозділів ВАТ РЖД з додатку № 17 до протоколу засідання Правління ВАТ РЖД від грудня 2006 року., Тарифну сітку по оплаті праці робітників і службовців від 01.09.07г.
При розрахунках оплати праці робітників (слюсарів) з тарифної сітки тарифні коефіцієнти та часові ставки відповідних розрядів приймаються згідно з другим рівнем оплати праці.
Штатний розклад складається у формі таблиці. Заповнення граф таблиці штатного розпису проводиться наступним чином:
Графа 1. Найменування і номер статті витрат відповідно до розділу 14 підсобно-допоміжної діяльності локомотивного депо:
Витрати на оплату праці робітників, бригадирів у тому числі звільнених, зайнятих Т.О. (Цей текст однаковий для всіх варіантів), а номер статті студент вибирає стосовно серій локомотивів з вихідних даних свого варіанта; для ТО2 вантажних тепловозів - 162 (83), для ТО2 дизель-поїздів (пасажирських тепловозів) - 191 (97), для ТО2 вантажних електровозів - 100 (53), для ТО2 пасажирських електровозів - 116 (53).
Витрати з оплати праці працівників апарату управління апарату
управління, включаючи майстрів - 530 (291).
Графа 2. Найменування професій.
Графа 3. Середній тарифний розряд робітників.
Середній розряд робітників - 3,8. Середній тарифний розряд робітників не повинен перевищувати середнього розряду робіт.
Кількість робочих Ч ТО2 сп, отримані розрахунком у п.5 КП розбиваємо по
розрядами, наприклад при Ч ТО2 сп = 19 чол.
Таблиця 4
Тарифний розряд
1
2
3
4
5
6
7
Тарифний коефіцієнт
1,14
1,37
1,63
1,89
2,12
2,31
2,5
Число робочих
-
-
10
5
4
-
-
Середній тарифний коефіцієнт визначаємо за формулою:
Kl * П1 + К2 * П2 + ... + К7 * П7
КСР =----------------- ------------------------;
П1 + П2 + ... + П7
де K1, K2,,, До 7 - тарифні коефіцієнти відповідних
розрядів: 1-го, 2-го, ... 7-го;
П1, П2, ... П7 - кількість робітників відповідних розрядів:
1-го, 2-го .7-го.
Кз = 1,63, К4 = 1,89, K5 = 2,12; П3 = 10 чол., П4 = 5 чол, П5 = 4 чол.
До сер = (1.63 * 10 +1.89 * 5 +2.12 * 4) / 10 +5 +4 = 1,8
Середній розряд робітників визначається за формулою:
Rср - Rм
Rср = Rм +--------;
Kб - Kм
де Rм - найближчий менший тарифний розряд з тарифної сітки (у даному прикладі тарифний коефіцієнт Rср = 1,77 займає місце між тарифними коефіцієнтами 1,63 і 1,89, тобто між 3-м і 4-м розрядами, отже Rм -3;
Rср - середній тарифний коефіцієнт розряду робітників;
Rм - тарифний коефіцієнт найближчого меншого тарифного розряду;
Kб-тарифний коефіцієнт найближчого більшого тарифного розряду;
У даному прикладі Rм = 3, Rср = 1,77, Км = 1,63, Кб = 1,89, тоді
1,77-1,63
Rср = 3 +---------- = 3,54 ≈ 3,6
1,89-1,63
Графа 4.Спісочное кількість робітників і майстрів (або бригадирів) згідно п.5.1 КП.
Графа 5. Місячна тарифна ставка одного робітника.
Якщо середній розряд робочого число ціле (наприклад Rср = 4), то місячна тарифна ставка визначається за формулою:
Тмес = Тч * 166,08
де Тч - годинна тарифна ставка, яка приймається з тарифної сітки (для Rср = 4, Тч = 52,24 руб.
166,08 - середньомісячна норма робочих годин на місяць з табеля-календаря на 2008 рік.
Якщо середній розряд робочого Rср число не ціле, то тарифна ставка одного робітника за годину визначається за формулою:
b-а
Тч = а +---------------------------------------- * n;
10
Де Тч - годинна тарифна ставка шуканого нецілого розряду (в даному прикладі Rср - 3,6);
а - годинна тарифна ставка найближчого меншого цілого розряду з тарифної сітки (в даному прикладі для 3-го розряду - 45,00 руб;
b - годинна тарифна ставка найближчого більшого цілого розряду (в даному прикладі для 4-го розряду - 52,24 руб.
n - число десятих часток до цілого розряду (для даного прикладу цілий розряд - 3, десятих часток - 6).
10 - число десятих часток в цілому розряді.

b-а 52,24-45,00
Тч = а +------ * n = 45 +------------------ • 6 = 49,34 руб.
10 жовтня
Місячна тарифна ставка одного робітника:
Тмес = Тч • 166,08 = 49,34 • 166,08 = 8194,39 руб.
У графу 5 заносимо дані розрахунку тарифної ставки для контингенту робітників пункту ТО2:
Т ТО2 ст = Ч ТО2 сп * Тмес = 19 * 8194,39 = 155693,41 руб.
Оплата праці майстра, старшого майстра проводиться у відповідності з посадовими окладами:
місячний оклад:
майстра - 20461 руб,
старшого майстра - 22550 руб.
Оплата праці бригадира здійснюється відповідно ставкою робочого 8-го розряду: 74,35 * 166,08 = 12348,05 руб. в місяць.,
де 74,35 - годинна тарифна ставка робітника (слюсаря 8-го розряду - з тарифної сітки);
166,08 - середньорічна норма робочих годин у 2008 році.
Для контингенту майстрів ТО2, наприклад при кількості майстрів ЧС = 5 чол., Старшого майстра Чст. м = 2 чол., згідно п.5.1 КП:
Чм * (оклад) = 5 * (оклад) = 5 * 20461 = 102305 руб.
Чст. м * (оклад) = 2 * (оклад) = 2 * 22550 = 45100 руб.
Отримані дані заносимо в графу 5 штатного розкладу (див. таблицю 3).
При заповненні граф 6-9 використовуємо відомості про виробничо-фінансової діяльності ТЧ-44 Калуга, ТЧ-23 Бекасово, ТЧ-41 Вязьма.
Графа 6. Відрядний приробіток за перевиконання норм виробітку приймаємо 20% від тарифної ставки.
У даному прикладі при Т ТО2 ст = 155693,41 руб .. (Див. графу 5), відрядний приробіток складе:
Т ТО2 п Р = Т ТО2 ст • 0,2 = 155693,41 * 0,2 = 31138,7 крб. Графа 7. Середній розмір премії.
Для відрядників (виробничі робітники - слюсарі), приймаємо 67% від тарифної ставки:
Т ТО2 прем.слес .= Т ТО2 ст * 0,67 = 155693,41 * 0,67 = 104314,6 руб.
Для почасових (майстри, бригадири) приймаємо середній розмір премії 50% від місячного окладу. У даному прикладі
Т ТО2 прем маст. = (Оклад) * 0,5 = 20461 * 0,5 = 10230 руб
Т ТО2 прем ст. маст. = (Оклад) * 0,5 = 22550 * 0,5 = 11275 руб
Графа 8. Доплата за роботу в святкові дні приймається 2,74% від тарифної ставки. Робота в святкові дні оплачується в подвійному розмірі. У КП допускається розрахунок графи 8 не виробляти
Графа 9. Доплата за роботу в нічний час, приймається 13,33% від тарифної ставки.
Доплата для виробничих робітників:
Т ТО2 Нічн = Т ТО2 ст * 0,1333 = 104314,6 * 0,1333 = 13905,1 крб.
Доплата для майстрів
Т ТО2 Нічн. м = (оклад) * 0,1333 = 20461 * 0,1333 = 2727 руб.
Доплата для старших майстрів:
Т ТО2 Нічн. ст.м. = (оклад) * 0,1333 = 22550 * 0,1333 = 3006 руб.
Графа 10. Інші доплати.
До цього виду доплат відносять виплати локомотивним бригадам за класність, економію електроенергії і палива і т.д. У КП допускається розрахунок графи 10 не виробляти.
Графа 11. Загальний заробіток працівників ТО2 за місяць.
Загальний заробіток слюсарів визначаємо підсумовуванням граф 5,6,7,9:
Т ТО2 заг. слюса. = 837206,90 руб.
Загальний заробіток майстрів і старших майстрів, визначаємо підсумовуванням граф 5,7 і 9:
Т ТО2 заг. м. = 143226 крб,.
Т ТО2 заг. ст. м. = 81931 руб.
Графа 12. Річний фонд заробітної плати визначаємо множенням місячного заробітку (графа 11) на кількість місяців у році. Річний фонд заробітної плати слюсарів:
Т ТО2 рік. слюса .= 837206,9 * 12 = 10046482,80 руб.
Річний фонд заробітної плати майстрів:
Т ТО2 рік. м. = 143 226 * 12 = 3587032,92 руб.
Т ТО2 рік. ст. м. = 81931 * 12 = 983 172 руб.
На закінчення підраховується Разом граф по вертикалі і загальний разом по всьому пункту ТО2 (див. таблицю).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Хасін Л.Ф., Матвєєв Б.М. Економіка, організація і управління локомотивним господарством. М., УМК адміністрації залізничного транспорту України, 2002.
2. Папченко СІ. Локомотивне господарство. Посібник з дипломного проектування., М, Транспорт, 1988.
3. Методичний посібник з виконання практичних занять, курсового проекту з дисципліни «Економіка галузі».
4. Наказ начальника Московської залізниці від 06.04.2005г. № 88 / Н «Про систему технічного обслуговування і ремонту локомотивів Московської залізниці - філії ВАТ РЖД.
5. Тарифна сітка з оплати праці робітників і службовців з Положення про корпоративну системі оплати праці працівників філій та структурних підрозділів ВАТ РЖД (Додаток № 17 до протоколу засідання Правління ВАТ РЖД в грудні 2006р.
6. Маслакова С.С. Економіка, організація і планування локомотивного господарства, М., 1983.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
102кб. | скачати


Схожі роботи:
Експлуатація локомотивів 2
Обслуговування локомотивів
Електричне обладнання локомотивів
Статистичний аналіз показників використання локомотивів
Технологія ремонту та технічного обслуговування вагонів і локомотивів
Експлуатація та ремонт
Експлуатація дітей
Підсилювачі конструкція та експлуатація
Організація експлуатація автомобіля
© Усі права захищені
написати до нас