Експертиза процесу виготовлення виробів машинобудівного виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1.Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі

2.Розробка технологічної операції

3.Аналіз складових похибок технологічної обробки деталі

Бібліографічний список

Введення

Виготовлення виробів машинобудівного виробництва можна представити системою взаємодії чотирьох видів зв'язків: функціональної, технологічної, вартісної, організаційної.

Виготовлення виробу повинно мати такі властивості, які задовольняли б певним потребам. Сукупність властивостей виробу визначає його функціональне призначення і якість. Залежність складових елементів визначають функціональні зв'язки. Всі їх різноманіття зводиться до двох видів: геометричним (розмірним) та фізико-механічними (властивості матеріалу). При виготовленні виробів діють технологічні зв'язки і в результаті виходять фактичні параметри призначення і якості.

При експертизі технологічних систем і виявлення технологічних зв'язків необхідно проаналізувати сукупність причин, що визначають похибка механічної деталі на технологічній операції.

1. Маршрутний технологічний процес

Маршрутний технологічний процес складатиметься з наступних операцій:

- 005 Заготівельна

- 010 Транспортна

- 015 Фрезерна з ЧПУ (6Н12Ф3)

- 020 Свердлильна з ЧПУ (2Р135Ф2)

- 025 різьбонарізна

- 030 слюсарну

- 035 Мийна

- 040 Контрольна

2. Розробка технологічної операції

Верстат 2Р135 Ф2.

Пристосування: універсальна шести головки шпінделя з шатунно-кривошипним приводом і спеціальні Теске.

Перехід 1

Центрування: центрувальні свердлом ф16мм L = 15мм. ГОСТ 14952-75.

Перехід 2

Свердлити отв. Ф 14мм на глибину 174мм, свердло ф 14мм ГОСТ 10903-75.

Перехід 3

Свердлити отв. Ф 20мм на глибину 75мм, свердло ф 20мм ГОСТ 10903-75.

Перехід 4

Свердлити отв. Ф 45мм на глибину 75мм, свердло ф 45мм ГОСТ 10903-75.

Перехід 5

Свердлити отв. Ф 75мм на глибину 75мм, свердло ф 75мм ГОСТ 10903-75.

Розрахунок режимів різання. [8]

Вихідні дані:

- Матеріал Ст.3 ГОСТ 380-71;

- Довжина оброблюваної поверхні L = 170 мм.

- Відп. Ф 14мм на глибину 174мм, свердло ф 14мм ГОСТ 10903-75.

Швидкість різання визначається за формулою:

де, t-глибина різання, мм

S-подача, мм / об

V-швидкість різання, м / хв

Kv, Cv, x, y, m-коефіцієнти емпіричної формули.

t = d / 2 = 14 / 2 = 7мм;

T = 45 хв

S = 0,3 мм / об

Cv = 9,8

x = 0

y = 0,5

m = 0,2

q = 0.4

Загальний поправочний коефіцієнт за швидкістю різання:

Kv = Kmv * Kіv * Klv.

Коефіцієнт на оброблюваний матеріал Kmv = 1,1

Коефіцієнт на інструментальний матеріал Kіv = 1

Коефіцієнт, що враховує глибину різання Kпv = 1

Kv = 1 * 1 * 1,1 = 1,1

V = 26.4 м / хв

Число оборотів шпинделя:

n = 600.6м/мін

Приймаються найближчим наявне на верстаті значення год Ісла оборотів n = 600об/мін.

При цьому умови фактична швидкість різання складе:

V = 26.4м/мін

Осьова сила визначається за формулою:

де, Kp, Cp, x, y, n-поправочні коефіцієнти

t = 7мм

S = 0,3 мм / об

Cp = 37,8

x = 1,3

y = 0,7

Kp = 0,9

Py = 4439,7 H

Потужність різання

N = 1,91 кВт

3. Аналіз складових похибки механічної обробки деталі

D, мм

L, мм

Допуск на пе. операцію

Спосіб закріплення

n, шт.

m, шт

U0, мкм / км

W, 10 -2 мкм / Н

14

170

-

У лещатах

40

5

3

2,0-3,0

1. Визначаємо похибку обробки, обумовлену геометричній похибкою верстата, для токарних верстатів норма точності з = 0.07 мкм / км:

Δ ст = с * l = 0.07 * 170 = 11,9 мкм.

2. Похибка, обумовлена ​​зносом свердла:

Довжина шляху свердління:

Похибка зносу

3. Похибка обумовлена ​​розсіюванням розмірів через коливання деформації технологічної системи.

де Е-модуль пружності матеріалу заготовки, ,

I-момент інерції

Коливання припуску 0,215 мм

Для заданого діаметра розміру. .

4. При установці в лещатах похибка установки

5.Определім похибка налаштування верстата на розмір. Похибка розміру Δ рег = 20 мкм, похибка вимірювань приймаємо рівною 15% допуску на розмір.

6 Визначаємо випадкову складову похибки обробки.

7 Похибка температури приймемо з введенням коефіцієнта до т = 1.15, тоді сумарна похибка:

Отримане значення задовольняє вимогу

ΔΣ <ID

8. Визначимо співвідношення складових похибок:

систематичних:

випадкових:

Діаграма Парето

З діаграми випливає, що становить 36,5% сумарної похибки, тому для зниження сумарної похибки необхідно зменшувати саме цю складову.

Бібліографічний список

  1. О.М. Малов «Довідник технолога машинобудівника» у двох томах. М. «Машинобудування» 1972 р., стор 568.

  2. А.Ф. Горбацевіч, В.А. Шкред «Курсове проектування з технології машинобудування» Ленінградський політехнічний інститут М.І. Калініна

  3. А.О. Харченко «Верстати з ЧПУ та обладнання гнучких виробничих систем» «Професіонал» 2004 стр.304.

  4. М.А. Аніров «Пристосування для металорізальних верстатів» М. «Машинобудування» 1966р. Стор. 658.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Контрольна робота
28.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Удосконалення системи неруйнівного контролю якості виробів на підприємствах машинобудівного
Проектування машинобудівного виробництва
Організація машинобудівного виробництва
організація і планування машинобудівного виробництва
Моделі оптимізації машинобудівного виробництва
Експертиза макаронних виробів
Технологія машини та обладнання машинобудівного виробництва
Товарознавча експертиза ковбасних виробів
Виготовлення виробів литтям
© Усі права захищені
написати до нас