Економічне обгрунтування розробки локальної обчислювальної мережі ЛВС

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ГОУ СПО «Кіровський авіаційний технікум»
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Студент групи ВП-44Викладач
Л. С. Целіщева

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. ... 3
1 Розрахунок витрат на створення ЛВС ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .5
1.1 Розрахунок трудомісткості робіт зі створення ЛВС ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 5
1.2 Загальні витрати на розробку і монтаж ЛВС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 7
1.3 Проектна ціна створення і реалізації ЛВС ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .14
1.4 Передбачувана виручка і прибуток від реалізації ЛВС ... ... ... ... ... ... 15
2 Розрахунок витрат, пов'язаних з купівлею, впровадженням та використанням ЛОМ та їх окупності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 17
2.1 Капітальні витрати покупця на придбання і впровадження ЛВС ... 17
2.2 Експлуатаційні витрати покупця ЛВС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
2.3 Термін окупності витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... 20
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 21
Бібліографічний список джерел інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

Введення
У наш час комп'ютер став невід'ємною частиною як виробничої та підприємницької сфери діяльності людини, так побутової та сфери відпочинку. Персональний комп'ютер відкриває широкий світ можливостей. Він дозволяє вести економічні розрахунки, зберігати результати цих розрахунків, розробляти нові проекти у всіх галузях виробництва (будівництво, транспорт, торгівля та ін.) Величезну роль обчислювальна техніка надає на прискорення науково - технічного прогресу, на розвиток наукових досліджень, поліпшення підготовки майбутніх фахівців. Застосування комп'ютерів дозволяє знизити витрати величезної кількості часу, людських та економічних ресурсів.
Але окремо стоять комп'ютери не дадуть того результату, який може надати підприємству локальна обчислювальна мережа (ЛОМ). Її побудова підвищить продуктивність і ефективність роботи відділів, скоротить час розрахунків і передачі результатів між підрозділами, зменшить персонал підприємства.
Завданнями даного курсового проекту є:
- Розрахувати трудомісткість;
- Розрахувати ціну створення ЛОМ;
- Визначити прибуток від розробки ЛВС;
- Визначити капітальні витрати замовника;
- Визначити поточні витрати замовника;
- Визначити умовну окупність витрати.

1 Розрахунок витрат на створення ЛВС
1.1 Розрахунок трудомісткості робіт зі створення ЛВС
Локальна мережа розробляється тимчасової творчою групою, що складається з 17 осіб: керівника групи, інженера, чотирьох операторів і дванадцяти робітників-монтажників. Рекомендований склад працівників наведено в таблиці 1.
Місячний оклад працівника розраховується за формулою 1.
Ом = Оmin * Кт (1),
де: Ом - місячний оклад;
Оmin - мінімальна заробітна плата на підприємстві (2000руб.);
Кт - тарифний коефіцієнт.
З / п керівника: Ом = 2000 * 4,6 = 9200 руб.
З / п інженера: Ом = 2000 * 4 = 8000 руб.
З / п оператора: Ом = 2000 * 3,2 = 6400 руб.
З / п робочого монтажника: Ом = 2000 * 2 = 4000 руб.
Таблиця 1 - Рекомендований склад працівників
Найменування
Чисельність
Тарифний розряд
Місячний оклад, крб
Керівник групи
1
13
9200
Інженер
1
10
8000
Оператор
4
6
6400
Робочий монтажник
12
3
4000
Нижче наведено приблизний перелік робіт зі створення ЛВС.
Монтаж:
- Пробивання цегляної стіни;
- Укладання кабелю в короби;
- Монтаж роз'ємів;
- Установка ліній коробів;
- Підготовка та навішування кабелю.
Налагодження:
- Установка ОС;
- Встановлення та налаштування програмного забезпечення;
- Підключення та налаштування доступу в Інтернет;
- Тестувати.
Трудомісткість виконання робіт розраховується за формулою 2.
(2),
де: tp - розрахункова трудомісткість виконання роботи;
tmin - мінімальний час, необхідний для виконання роботи;
tmax - максимальний час, необхідний для виконання роботи.
Розраховані трудомісткості виконання всіх робіт зі створення ЛВС наведені в таблиці 2.
Таблиця 2 - трудомісткість виконання робіт
Найменування робіт
t min
t max
Тр
Керівни-дитель
Інже-
нер
Опе-ратор
Рабо-чий
Вивчення завдання
32
48
38
20
18
-
-
Підбір і вивчення літератури і патентів
24
32
27
17
10
-
-
Розробка схеми мережі і вибір мережевої технології
48
72
58
30
28
-
-
Вибір обладнання
16
24
19
5
14
-
-
Пробивання цегляної стіни
80
90
84
-
-
-
84
Монтаж та навішування кабелю
100
120
108
-
-
-
108
Установка пасивного комутаційного обладнання
64
80
70
-
16
-
54
Установка активного обладнання
64
80
70
-
16
-
54
Установка серверів і робочих станцій
60
80
68
-
8
-
60
Установка ОС і налаштування мережі
96
120
106
-
-
106
-
Підключення Internet
8
16
11
-
-
11
-
Тестування
24
32
27
-
7
20
-
Разом:
616
794
686
72
117
137
360
Перераховані вище види робіт розбиті на 3 основні категорії, наведені у таблиці 3.
Таблиця 3 - Комплекси робіт зі створення ЛВС
Найменування комплексу
Позначення
t р
Руковод.
Інженер-програміст
Оператор
Робочий
Розробка проекту та документації
ВПД
142
72
70
-
-
Монтаж і установка
Вм
400
-
40
-
360
Пуско-налагоджувальні роботи
ВПН
144
-
7
137
-
Усього:
ВЛВС
686
72
117
137
360
1.2 Загальні витрати на розробку і монтаж ЛВС
1.2.1 Розрахунок витрат на розробку проекту і документації.
Заробітна плата працівників розраховується за формулою 3.
(3),
де: Р - кількість працівників певної кваліфікації;
ВПД - час участі працівників певної кваліфікації у даному виді робіт;
Ом - місячний оклад, який визначається відповідно до категорії та тарифним розрядом, згідно з таблицею 1;
ds - тривалість зміни (8 годин);
Др - середня кількість робочих днів (21).
Згідно таблиці 3 в розробці проекту і документації беруть участь тільки керівник і інженер. Розрахунок їх зарплат наведено нижче.
Розрахунок зарплати керівника:

Розрахунок зарплати інженера:

Загальні витрати на розробку проекту і документації розраховуються за формулою 4.
ЗПД = ЗПпд + П + ВРК + Сесна * ФОТпд + Нр (4),
де: ЗПД - витрати на розробку проекту і документації;
ЗПпд - витрати на виплату заробітної плати працівникам, які беруть участь у розробці проекту і документації;
П - премія працівників, які беруть участь у розробці проекту і документації (20%);
ВРК - районний коефіцієнт (15%);
Сесна - загальна ставка відрахувань на соціальні потреби (26,2%);
ФОТпд - фонд оплати праці працівників (включає заробітну плату, премію і виплати по районному коефіцієнту);
Нр - накладні витрати організації (опалення, освітлення, утримання управлінського персоналу) - 100 - 200% від ЗПпд + П.
ЗПпд = ЗПрук + ЗПінж = 3942,86 +3333,33 = 7276,19;
П = 0,2 * ЗПпд = 02 * 7276,19 = 1455,24;
ВРК = 0,15 * (ЗПпд + П) = 0,15 * (7276,19 +1455,24) = 1309,71;
ФОТпд = ЗПпд + П + ВРК = 7276,19 +1455,24 +1309,71 = 10041,14;
ЕСН = Сесна * ФОТпд = 0,26 * 10041,14 = 2610,7;
Нр = 1,5 * (ЗПпд + П) = 1,5 * (7276,19 +1455,24) = 13097,14;
ЗПД = 7276,19 +1455,24 +1309,71 +2610,7 +13097,14 = 25748,98.
Таким чином витрати на розробку проекту і документації складають 25748,98 руб.
1.2.2 Розрахунок витрат на монтаж і установку
Загальні витрати на монтаж і установку розраховуються за формулою 5.
Зм = ЗПМ + П + ВРК + Сесна * ФОТм + Нр (5),
де: Зм - витрати на монтаж і установку;
ЗПМ - витрати на виплату заробітної плати працівникам, які беруть участь у монтажі та установці;
П - премія працівників, що беруть участь в монтажі та встановленні (20%);
ВРК-районний коефіцієнт (15%);
Сесна - загальна ставка відрахувань на соціальні потреби (26,2%);
ФОТм - фонд оплати праці працівників (включає заробітну плату, премію і виплати по районному коефіцієнту);
Нр - накладні витрати організації (опалення, освітлення, утримання управлінського персоналу) - 100 - 200% від ЗПМ + П.
Згідно таблиці 3 в роботах по монтажу і установці беруть участь інженер і робітники-монтажники. Розрахунок їх зарплат проводиться за формулою, аналогічною формулою 3 і наведений нижче.
Зарплата інженера:

Зарплата робітників:

ЗПМ = ЗПінж + ЗПраб = 1904,76 +102857,14 = 104761,19;
П = 0,2 * ЗПМ = 0,2 * 104761,19 = 20952,38;
ВРК = 0,15 * (ЗПМ + П) = 0,15 * (104761,19 +20952,38) = 18857;
ФОТм = ЗПМ + П + ВРК = 104761,19 +20952,38 +18857 = 144570,57;
ЕСН = 0,26 * ФОТм = 0,26 * 144570,57 = 37588,35;
Нр = 1,5 * (ЗПМ + П) = 1,5 * (104761,19 +20952,38) = 188570,35;
Зм = 104761,19 +20952,38 +18857 +37588,35 +188570,35 = 370729,27.
Таким чином, витрати на монтаж і установку устаткування становлять 370729,27 руб.
1.2.3 Розрахунок витрат на пуско-налагоджувальні роботи
Загальні витрати на пуско-налагоджувальні роботи розраховуються за формулою 6.
ЗПН = ЗПпн + П + ВРК + Сесна * ФОТпн + Нр (6),
де: ЗПН - витрати на пуско-налагоджувальні роботи;
ЗПпн - витрати на виплату заробітної плати працівникам, які беруть участь у пуско-налагоджувальних роботах;
П - премія працівників, які беруть участь у пуско-налагоджувальних роботах (20%);
ВРК-районний коефіцієнт (15%);
Сесна - загальна ставка відрахувань на соціальні потреби (26,2%);
ФОТпн - фонд оплати праці працівників (включає заробітну плату, премію і виплати по районному коефіцієнту);
Нр - накладні витрати організації (опалення, освітлення, утримання управлінського персоналу) - 100 - 200% від ЗПпн + П.
Згідно таблиці 3 пуско-налагоджувальні роботи здійснюють, інженер і оператори. Розрахунок їх зарплат проводиться за формулою, аналогічною формулою 3 і наведений нижче.
Зарплата інженера:

Зарплата операторів:

ЗПпн = ЗПінж + ЗПоп = 333,33 +20876,19 = 21209,52;
П = 0,2 * ЗПпн = 0,2 * 21209,52 = 4241,9;
ВРК = 0,15 * (ЗПпн + П) = 0,15 * (21209,52 +4241,9) = 3817,71;
ФОТпн = ЗПпн + П + ВРК = 21209,52 +4241,9 +3817,71 = 29269,13;
ЕСН = 0,26 * ФОТпн = 0,26 * 29269,13 = 7609,97;
Нр = 1,5 * (ЗПпн + П) = 1,5 * (21209,52 +4241,9) = 38177,13;
ЗПН = 21209,52 +4241,9 +3817,71 +7609,97 +38177,13 = 75056,23.
Таким чином витрати на пуско-налагоджувальні роботи складають 75056,23 руб.
1.2.4 Розрахунок інших витрат і загальних витрат на розробку ЛВС
Інші витрати на розробку ЛВС визначаються за формулою 7.
Зпр = 0,25 * (ЗПД + Зм + ЗПН) (7),
Зпр = 0,25 * (25748,98 +370729,27 +75056,23) = 117883,62 руб.
Розрахунок загальних витрат на розробку ЛВС здійснюється за формулою 8.
Зр = ЗПД + Зм + ЗПН + Зпр (8).
Зр = 25748,98 +370729,27 +75056,23 +117883,62 = 589418,1 руб.
Таким чином сума витрат на розробку ЛВС дорівнює 589418,1 руб.
1.2.5 Розрахунок матеріальних витрат
Список використовуваного обладнання та матеріалів, що використовуються для створення ЛОМ, а також їх вартість у доларах наведені в таблиці 4

Таблиця 4 - Розрахунок вартості мережі в доларах
Назва
Фірма
Ціна ($)
Кількість
Разом
Комутатори
Catalyst 2950 Series WS-C2950-8, 8 ports 10/100TX
Cisco
85
19
1615
DES-1008 8x10/100TX + 2x100SX/LX
D-Link
171
12
2052
AT-8088 8x10/100TX + 8x100SX/LX
Allied Telesyn
2355
3
7065
DGS-1008D 8x10/100/1000
D-Link
71
19
1349
DGS-1008D 8x10/100/1000 + 2GBIC ports
D-Link
2250
2
4500
DGS-1012 12x10/100/1000
D-Link
435
4
1740
DGS-1024 24x10/100/1000
D-Link
863
1
863
Мережеві адаптер
AT-2501TX Small Factor PCI Adapter Card, 10/100BaseTX with ACPI support, single pack (PCI 2.2)
Allied Telesyn
11
80
880
DGE-550T 1x100/1000Mbps UTP Full Duplex 64/32 bit
D-Link
47
115
5405
Кабельна система
Вита пара UTP 5e
0,14
22568
3160
Оптоволоконний кабель внутрішньої прокладки
3,1
3000
9300
Оптоволоконний кабель зовнішньої прокладки
3,3
490
1617
Коаксіальний кабель
RG58C / U 50 Ohm
0,18
200
36
Патч-корд UTP 5, 1 м
0,95
194
184
Інше обладнання

Продовження таблиці 4
Муфта оптична
Cisco
15
2
30
Шафа монтажний 33U, 600x600, В = 1630мм ЦМО
Cisco
530
4
2120
Стійка однорамні, 33U, 600x600мм, В = 1600мм ЦМО
Cisco
97
12
1164
Кронштейн настінного., 19 ", 3U, поворотні, Г = 350мм ЦМО
Cisco
39
44
1716
Кросова панель UTP, 8 портів
Cisco
33,75
39
1316
Кросова панель UTP, 12 портів
Cisco
38
4
152
Кросова панель UTP, 24 порти
Cisco
53
1
53
Router Cisco 1700 Series CISCO1711-VPN/K9 Security Router
Cisco
1295
2
2590
AIR-BR1310G-E-K9 Aironet 1310 Outdoor AP / BR w / Integrated Antenna, ETSI Config
Cisco
1299
2
2598
AIR-ANT2410Y-R 2.4 GHz, 10 dBi Yagi with RP-TNC Connector
Cisco
299
2
598
Разом
52103
Таким чином, загальні витрати на обладнання та кабельну систему для проектованої мережі складають 52103 долара. У перерахунку на рублі за усередненим курсом (27 руб. За долар) це становить:
Зоб = 52103 * 27 = 1406781 крб.
1.2.6 Витрати на маркетингові дослідження
Витрати на маркетингові дослідження приймаються в розмірі 10-20% від Зр:
Змі = 0,15 * Зр = 0,15 * 589418,1 = 88412,71 руб.
1.2.7 Розрахунок витрат на створення ЛВС
Загальний фонд оплати праці працівників визначається за формулою 9.
ФОТоб = ЗПокл + П + ВРК (9),
де: ЗПокл - загальна заробітна плата всіх працівників, які беруть участь у створенні ЛВС;
П - премія, передбачена для працівників, які беруть участь у створенні ЛВС (20-25% від ЗПокл);
ВРК - виплати по районному коефіцієнту (для м. Кірова 15% від (ЗПокл + П)).
Загальна заробітна плата всіх працівників, які беруть участь у створенні ЛВС визначається за формулою 10.
(10),
де: ВЛВС - час участі фахівця певної кваліфікації у створенні ЛВС, дані беруться з таблиці 3;
Р - число фахівців певної кваліфікації, які беруть участь у створенні ЛВС;
Ом - місячний оклад працівника відповідно до його категорією або тарифним розрядом ЄТС бюджетної сфери;
ds - тривалість зміни (8 годин);
Др - середня кількість робочих днів у місяці (21 день).

П = 0,2 * ЗПокл = 0,2 * 133247,62 = 26649,52;
ВРК = 0,15 * (ЗПокл + П) = 0,15 * (133247,62 +26649,52) = 23984,57;
ФОТоб = 133247,62 +26649,52 +23984,57 = 183881,71 руб.
Таким чином, загальний фонд оплати праці працівників становить 183881,71 руб.
Загальні витрати на створення ЛВС визначаються за формулою 11.
Злвс = Зр + Нс + Зоб + змі (11),
де: Злвс - витрати на створення ЛВС;
Зр - витрати на розробку ЛВС;
Нс - податки на витрати по створенню ЛВС;
Зоб - витрати на обладнання та матеріали;
Змі - витрати на маркетингові дослідження;
Загальна ставка податків (крім транспортного), приймається в розмірі 10%.
Нс = 0,1 * ФОТоб = 0,1 * 183881,71 = 18388,17 руб.
Злвс = 589418,1 +18388,17 +1406781 +88412,71 = 2102999 крб.
Таким чином загальні витрати на створення ЛВС становлять 2102999 крб.
Кошторис витрат на створення ЛВС представлена ​​в таблиці 5.
Таблиця 5 - Кошторис витрат на створення ЛВС
Найменування статті витрат
Літерне позначення
Сума, руб
1. Витрати на розробку проекту і документації
ЗПД
25748,98
2. Витрати на монтаж і установку
Зм
370729,27
3. Витрати на пуско-налагоджувальні роботи
ЗПН +
75056,23
4. Інші витрати, пов'язані зі створенням ЛВС
Зпр
117883,62
Разом витрат на розробку ЛВС
Зр
589418,1
5. Витрати на маркетингові ісследлванія
Змі
88412,71
6. Податки, що включаються у витрати на створення ЛВС
Нс
18388,17
7. Витрати на обладнання та матеріали
Зоб
1406781
Усього витрат на створення ЛВС
Злвс
2102999
1.3 Проектна ціна створення і реалізації ЛВС
Ціна створення ЛОМ визначається за формулою 12.
Цс = Злвс + Пр (12),
де: Злвс - витрати на створення ЛВС;
Пр - планований розмір прибутку.
Розмір прибутку оперделяется за формулою 13.
Пр = Злвс * Ур (13),
де: Ур - рівень рентабельності проекту ЛВС (15-30%).
Пр = 0,2 * 2102999 = 420600 руб.,
Цс = 2102999 +420600 = 2523599 руб.
Ціна реалізації проекту визначається за формулою 14.
Цр = Цс + ПДВ (14),
де: ПДВ - податок на додану вартість (18%).
Цр = Цс +0,18 * Цс = 2523599 +0,18 * 2523599 = 2977847 крб.
Основні показники, що враховуються при розрахунку ціни проекту ЛВС наведені в таблиці 6.
Таблиця 6 - Розрахунок ціни проекту ЛВС
Найменування показника
Літерне позначення
Сума, руб.
Витрати на створення ЛВС
Злвс
2102999
Прибуток
Пр
420600
Ціна створення ЛОМ
Цс
2523599
ПДВ
ПДВ
454248
Ціна реалізації проекту
Цр
2977847
1.4 Передбачувана виручка і прибуток від реалізації ЛВС
Валова виручка від продажу ЛВС за ринковою ціною без обліку торгової націнки обчислюється за формулою 15.
ВРбр = Цр * Nкоп (15),
де: ВРбр - валова виручка від реалізації ЛВС за ринковою ціною;
Цр - ціна реалізації проекту;
Nкоп - кількість копій ЛВС, які передбачається реалізувати. У нашому випадку монтаж мережі здійснюється одному покупцеві, тому Nкоп дорівнює 1.
Таким чином:
ВРбр = Цр * 1 = 2977847 крб.
Обсяг виручки від продажу ЛВС за ціною створення (виручки нетто) розраховується за формулою 16.
ВРН = Цс * Nкоп (16),
Так як Nкоп = 1, то:
ВРН = Цс * 1 = 2523599 крб.
Прибуток до оподаткування, яку може отримати організація, яка розробляє та реалізує ЛВС, визначається за формулою 17.
Пдо нал = Пр + Vд-Vр (17),
де: Пр - прибуток;
Vд - доходи від позареалізаційних операцій по цінних паперах, від пайової участі у спільних проектах та ін (3-4% від Пр);
Vр - витрати від позареалізаційних операцій, виплати з економічних санкцій (0,5-1% від Пр);
Таким чином, прибуток до оподаткування, згідно з формулою 17, дорівнює:
Пдо нал = 420600 +16824-4206 = 433218 руб.
У підприємницькій практиці розподіл прибутку до оподаткування йде за такими основними напрямками:
1. Сплата податку на прибуток розраховується за формулою 20.
Нпр = ПДО нал * Снп (20),
де: Снп - ставка податку на прибуток (24%).
Нпр = 433218 * 0,24 = 103972 руб.
2. Виплата економічних санкцій, що накладаються на фірму державними структурами.
Ес = 0,01 * пдо нал = 0,01 * 433218 = 4332 руб.
3. Чистий прибуток розраховується за формулою 21.
Пч = ПДО нал-Нпр-Ес (21),
Пч = 433218-103972-4332 = 324913 руб.
Чистий прибуток витрачається фірмою за наступними напрямками:
- На технічний розвиток;
- На створення фонду споживача;
- На виплату доходів засновникам;
- Резервний капітал;
- Інші витрати.
Формування та використання виручки та прибутку наведено в таблиці 7.
Таблиця 7 - Формування та використання виручки та прибутку
Найменування показника
Позначення
Сума, руб.
Валова виручка від реалізації проекту ЛВС
ВРбр
2977847
Податок на додану вартість
ПДВ
454248
Виручка від реалізації проекту ЛВС за ціною створення
ВРН
2523599
Прибуток від реалізації ЛВС
Пр
420600
Доходи від позареалізаційних операцій

16824
Витрати від позареалізаційних операцій

4206
Прибуток до оподаткування
Пдо нал
433218
Податок на прибуток
Нпр
103972
Виплати з економічних санкцій
Ес
4332
Чистий прибуток, у тому числі на:
- Технічний розвиток;
- У фонди соціальної сфери;
- Виплати доходів засновникам;
- Резервний капітал;
- Безпосередня прибуток.
Пч
324913

2 Розрахунок витрат, пов'язаних з купівлею, впровадженням та використанням ЛОМ та їх окупності
2.1 Капітальні витрати покупця на придбання і впровадження ЛВС
Капітальні витрати покупця на придбання і впровадження ЛВС визначаються за формулою 22.
Клвс = Цлвс + Ккрм + Ктех + Кпр (22),
де: Цлвс - ринкова ціна ЛВС (дорівнює Цр);
Ккрм - капітальні вкладення на створення робочих місць для користувачів ЛВС;
Ктех - капітальні вкладення на технічне оснащення робочого місця користувача ЛВС;
Кпр - інші капітальні вкладення, пов'язані з впровадженням ЛВС (5% від Цлвс).
Капітальні вкладення на створення робочого місця користувача ЛВС визначаються за формулою 23.
Ккрм = S * Цпл + Змеб (23),
де: S - розмір площі, займаної комп'ютером (4-5 кв.м.);
Цпл - ринкова ціна 1 кв.м.площаді (40000 руб.);
Змеб - витрати на придбання меблів (20% від Цком).
Капітальні вкладення на технічне оснащення робочого місця користувача ЛВС визначаються за формулою (24).
Ктех = (Цком + Цтех) * (1 + Ктр) * (1 - Кіз) (24),
де: Цком - ціна одного комп'ютера (20000 руб.);
Цтех - ціна додаткового технічного оснащення комп'ютера (50% від Цком);
Ктр - коефіцієнт, що враховує витрати на транспортні витрати і налагодження робочих станцій після установки (можна прийняти в розмірі 0,05);
Кіз - коефіцієнт, що враховує ступінь зносу діючих ПК (так як ПК нові, то Кіз = 0).
Виходячи з ціни комп'ютера в 20000 руб. зробимо розрахунки.
Ккрм = S * Цпл + Змеб = 4 * 40000 +0,2 * 20000 = 164000 руб.
Ктех = (Цком + Цтех) * (1 + Ктр) * (1 - Кіз) = (20000 +0,5 * 20000) * (1 +0,05) * 1 = 31 500 руб.
Кпр = 0,05 * Цлвс = 0,05 * 2977847 = 148892 руб.
Клвс = Цлвс + Ккрм + Ктех + Кпр = 2977847 +164000 +31500 +148892 = 3322239 руб.
Капітальні витрати на придбання ЛОМ та оснащення робочих місць представлені в таблиці 8.
Таблиця 8 - Капітальні витрати на придбання і впровадження ЛВС
Найменування витрат
Позначення
Сума, руб.
Ціна реалізації ЛВС
Цлвс
2977847
Витрати на створення робочого місця
Ккрм
164000
Витрати на технічне оснащення робочого місця
Ктех
31500
Інші капітальні витрати
Кпр
148892
Разом
Клвс
3322239
Таким чином витрати покупця на покупку, установку і впровадження ЛВС складуть 3322239 рубля.
2.2 Експлуатаційні витрати покупця ЛВС
Річні поточні витрати покупця, пов'язані із застосуванням ЛВС, розраховуються за формулою (25).
(25),
де: Зтех - річні поточні витрати покупця, пов'язані із застосуванням ЛВС;
Т m - час зайнятості комп'ютерів вирішенням завдань;
Сm - вартість однієї години експлуатації ПК;
К - кількість комп'ютерів, що беруть участь у вирішенні завдань (195 робочих станцій);
Цлвс - ринкова ціна проекту ЛВС;
Тс - запланований термін використання ЛВС до модернізації (з урахуванням морального зносу становить 5 років).
Величина витрачається машинного часу на вирішення завдань при використанні ЛВС визначаться за формулою (26).
Тм = nз * tm (26),
де: nз - кількість завдань певного виду, які вирішуються за допомогою ЛОМ протягом року;
tm - машинний час, що витрачається на рішення ПК однієї задачі певного виду.
tm = 1 / 60 = 0,0167 години;
nз = N * 21 * 12 = 600 * 21 * 12 = 151 200;
Тм = 0,0167 * 8 * 151200 = 20200 години.
Вартість однієї години експлуатації комп'ютера можна визначити укрупнено за формулою (27).
(27),
де: Тс - місячна тарифна ставка 1-го розряду (2000 рублів);
Тк - тарифний коефіцієнт (Тк 10 розряду становить 4);
КНР - коефіцієнт, що враховує накладні та інші витрати, пов'язані з роботою комп'ютера.
руб. / год
руб.
Таким чином річні поточні витрати покупця, пов'язані із застосуванням ЛВС будуть становити 600748 рублів.
Річна економію на поточних витратах Рек, яку може отримати фірма від використання ЛВС, визначається за формулою (28).
Рек = Зр - Зтех (28),
де: Зтех - річні поточні витрати покупця, пов'язані із застосуванням ЛВС, розраховуються за формулою;
Зр - витрати на вирішення задач без застосування ЛОМ, які визначаються за формулою (29).
Зр = Тм * Див (29),
де: Тм - величина витрачається машинного часу на вирішення завдань при використанні ЛВС;
См - вартість однієї години експлуатації комп'ютера.
Зр = Тм * См = 20200 * 50 = 1010000 крб.
Рек = Зр - Зтех = 1010000 - 600748 = 409252 руб.
Таким чином, річна економія на поточних витратах становить 409252 рублів.
2.3 Термін окупності витрат
Термін окупності капітальних витрат Т ок на придбання і впровадження проекту ЛВС розраховується за формулою (30).
(30),
де: Клвс - капітальні витрати на придбання і впровадження проекту ЛВС;
Рек - річна економія на поточних витратах.
років.
Фінансово-економічні показники, що характеризують ефективність створення та використання розробленого проекту ЛВС відображені в таблиці 9.
Таблиця 9 - Фінансово-економічні показники створення і використання ЛВС
Найменування
Одиниця виміру
Значення показника
1 Показники фірми розробника
1.1 Кількість фахівців, що беруть участь у створенні ЛВС
чол.
18
1.2 Час створення
год.
686
1.3 Витрати на створення
руб.
2102999
1.4 Вказаний рівень рентабельності
%
25
1.5 Прибуток до оподаткування
руб.
433218
1.6 Чистий прибуток
руб.
324913
2 Показники фірми покупця
2.1 Капітальні витрати на придбання і впровадження ЛВС
руб.
3322239
2.2 Річні поточні витрати, пов'язані з використанням ЛВС
руб.
600748
2.3 Річна економія від придбання ЛВС
руб.
409252
2.4 Розрахунковий термін окупності капітальних витрат
років
8,1

Висновок
Основний зміст даної курсової роботи - це економічні розрахунки, пов'язані з проектуванням, побудовою та продажем з боку організації-розробника, і придбанням і експлуатацією з боку організації-покупця локальної обчислювальної мережі. Досягнуто мети роботи, а саме:
- Розробником створена ЛВС відповідна сучасним стандартам і вимогам замовника;
- Витрати на створення ЛВС рівні 2102999 крб.;
- Ринкова ціна реалізації проекту становить 2977847 крб.;
- Отримана і розподілена чистий прибуток від реалізації проекту, складова 324913 крб.;
- Розраховані капітальні витрати на придбання ЛВС покупцем, рівні 3322239 крб.;
- Досягається економія коштів від придбання та експлуатації ЛВС, рівна 409252 руб;
- Термін окупності витрат на придбання ЛВС становить 8,1 року.
Таким чином, розроблена ЛВС повністю задовольняє вимогам споживача. Однак, термін окупності витрат складає вісім років, що робить застосування даної локальної мережі недоцільно. Слід вжити низку заходів, спрямованих на зниження терміну окупності, а саме: знизити капітальні витрати на придбання мережі і збільшити річну економію.

Бібліографічний список джерел інформації
1. ГОСТ 2.05-95 ЕСКД - загальні вимоги до текстових документів.
2. Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Підручник / За редакцією Г.А. Титаренко, - М.: Комп'ютер ЮНИТИ, 1998. - 400с.
3. Грибов В.Д., Грузинів В.П. Економіка підприємства: Учеб. посібник. 3-тє вид., Перераб. і доп .- м.: Фінанси і статистика, 2003 .- 336с.
4. Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Підручник / М.І. Семенов, І.Т. Трубілін та інші Під загальною редакцією І.Т. Трубілін. - М.: Фінанси і статистика, 1999. - 476с.
5. Економіка підприємства: підручник / од редакцією І.О. Волкова. - М.: ИНФРА, 1997.-416с.
6. Сафронов Н.А. Економіка організації (підприємства): Учеб. для СР спец. навч. закладів. м.: економіст, 2004 .- 451с.
7. Методичні вказівки для виконання курсової роботи за спеціальністю 2204 Кіров 2004 - 17с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Курсова
185.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Імітаційне моделювання системи здійснює модель локальної обчислювальної мережі ЛВС кільцевої
Розробка локальної обчислювальної мережі фотолабораторії
Оптимізація структури локальної обчислювальної мережі вузу
Проектування локальної обчислювальної мережі Розробка схеми
Проектування локальної обчислювальної мережі із застосуванням структурованої кабельної системи
Організація мережі передачі голосу по IP протоколу на базі розподіленої локальної обчислювальної
Техніко економічне обгрунтування розробки і виробництва медіаконвертера Ethernet
Проектування локальної мережі для робочих місць на базі мережі Ethernet
Налаштування локальної мережі і підключення до мережі інтернет для Windows XP і Windows 7
© Усі права захищені
написати до нас