Економічна теорія 19

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Південно-Уральський державний університет
Кафедра «Економіка і фінанси»
Курсова робота
з курсу «Економічна теорія»
Керівник
_________ І. А. Баєв
"___" _______ 2007р.
Автор проекту
студент групи
ЗЕіУ-115
_________ Є. З. Орлова
"___" _______ 2007р.
Проект захищений
з оцінкою
____________
"___" _______ 2007р.

Завдання 1.
Є три інвестиційні проекти:
А: Витрати рівні 150 $. Майбутня прибуток 1 $ на рік. Норма прибутку дорівнює
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Б: Витрати рівні 150 $. Майбутня прибуток 15 $ на рік. Норма прибутку дорівнює
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
В: Витрати рівні 1000 $. Майбутня прибуток 75 $ на рік. Норма прибутку дорівнює
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Нехай відомий рівень відсотка за капітал, отриманий в кредит, визначимо при якому рівні процентних ставок реалізація проектів буде вигідна, для цього визначимо вартість кредиту (відсоток помножений на суму кредиту)
5%
7%
9%
11%
А
7,5
10,5
13,5
16,5
Б
7,5
10,5
13,5
16,5
У
50
70
90
110
Вважаємо, що реалізація проектів вигідна, якщо майбутня прибуток більше ніж плата за кредит. Побудуємо таблицю вигідності проектів.
5%
7%
9%
11%
А
Н
Н
Н
Н
Б
У
У
У
Н
У
У
У
Н
Н

Завдання 2.

а. Зобразимо криву попиту і криву пропозиції за даними таблиці 1.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
8
16
24
32
40
P
Q
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
D
S
D `

Рис. 4 Крива попиту і пропозиції.
б. Якщо ринкова ціна на банку квасолі складе 8 пенсів, то для даного ринку характерний дефіцит, тому що в при цьому виробник буде випускати 10 млн. банок на рік, а попит складе 70 млн. банок. Таким чином, дефіцит дорівнює 60 млн. банок на рік.
в. Якщо ринкова ціна на банку квасолі складе 32 пенси, то для даного ринку характерний надлишок, так як в при цьому виробник буде випускати 70 млн. банок на рік, а при даній ціні покупець бажає купити тільки 40 млн. банок. Таким чином, надлишок дорівнює 30 млн. банок на рік.
р. Рівноважна ціна на цьому ринку дорівнює 24 пенси за банку, так як саме при цій ціні спостерігається рівність попиту і пропозиції.
д. Якщо споживання квасолі збільшиться на 15 млн. банок на рік при кожному рівні цін, то як видно з графіка рівноважний обсяг складе приблизно 62 млн. банок на рік, а рівноважна ціна - 28 пенсів.

Завдання 3.
а. Намалюємо криві попиту споживачів X, Y, Z.
ціна
SHAPE \ * MERGEFORMAT
2
4
6
8
10
P
Q
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Рис 1. Попит споживача X.
кількість
22
24

SHAPE \ * MERGEFORMAT
2
4
6
8
10
P
Q
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Рис 2. Попит споживача Y.
кількість
22
24


SHAPE \ * MERGEFORMAT
2
4
6
8
10
P
Q
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Рис 3. Попит споживача Z.
кількість
22
24

SHAPE \ * MERGEFORMAT
2
4
6
8
10
P
Q
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
кількість
88
96

Значення обсягу ринкового попиту виходять шляхом додавання величин обсягів попиту всіх трьох покупців, вважаємо що на ринку присутня тільки троє покупців.
в. Нехай попит на товар з боку споживачів X і Y подвоївся, а з боку споживача Z скоротився вдвічі, намалюємо криві попиту

\ S

Рис. 34. Попит споживача X
\ S


Рис. 34. Попит споживача Y
\ S


Рис. 34. Попит споживача Z

\ S

Рис. 34. Ринковий попит.

Завдання 4.

Фірма несе постійні витрати в розмірі 45 дол Дані про середні змінних витратах у короткостроковому періоді наведені в таблиці.
Таблиця 6
Дані про середні змінних витратах
обсяг виробництва
SAVC
1
17
2
15
3
14
4
15
5
19
6
29
Занесемо значення середніх постійних, середніх загальних і граничних витрат у короткостроковому періоді в таблицю.
Таблиця 6
Дані про середні постійних, загальних і граничних витратах
Середні постійні
Середні загальні
Граничні витрати
45,00
62,00
24,50
22,50
37,50
8,50
15,00
29,00
2,75
11,25
26,25
1,75
9,00
28,00
8,50
7,50
36,50
36,50
Накреслимо криві середніх постійних, загальних і граничних витратах у короткостроковому періоді.

\ S

Рис. 34. Ринковий попит
Крива граничних витрат перетинає криву середніх змінних і середніх загальних витрат у точках їх мінімуму.
Обсяг виробництва у фірмі збільшився з 5 до 6 штук на тиждень, короткострокові граничні витрати зросли внаслідок закону
При цьому граничні продукт праці зменшується.

Завдання 5.

У таблиці наведено дані та одержані результати по продуктивності виробництва.
Кількість робочих
Загальний обсяг продукції
APL
MPL
Ставка зарплати
TFC
TVC
TC
AFC
AVC
ATC
MC
0
0
-
10,00
50,00
-
-
-
-
-
1
5
5,00
5,00
10,00
50,00
10,00
60,00
10,00
2,00
12,00
1,00
2
15
7,50
10,00
10,00
50,00
20,00
70,00
3,33
1,33
4,67
0,67
3
30
10,00
15,00
10,00
50,00
30,00
80,00
1,67
1,00
2,67
0,50
4
50
12,50
20,00
10,00
50,00
40,00
90,00
1,00
0,80
1,80
0,40
5
75
15,00
25,00
10,00
50,00
50,00
100,00
0,67
0,67
1,33
0,50
6
95
15,83
20,00
10,00
50,00
60,00
110,00
0,53
0,63
1,16
0,67
7
110
15,71
15,00
10,00
50,00
70,00
120,00
0,45
0,64
1,09
1,00
8
120
15,00
10,00
10,00
50,00
80,00
130,00
0,42
0,67
1,08
2,00
9
125
13,89
5,00
10,00
50,00
90,00
140,00
0,40
0,72
1,12
-
10
125
12,50
-
10,00
50,00
100,00
150,00
0,40
0,80
1,20
1,20
Побудуємо криві загальної продуктивності TP, середньої продуктивності праці APL та граничної продуктивності праці MPL.
\ S


Рис. 34. Ринковий попит
Побудуємо криві загальних витрат TС, загальних змінних витрат TVC і загальних постійних витрат TFC.
\ S


Рис. 34. Ринковий попит
Побудуємо криві середніх загальних витрат АTС, середніх змінних витрат АVC і середніх постійних витрат АFC та граничних витрат MC.
\ S


Рис. 34. Ринковий попит
е. Як видно з малюнка граничний продукт праці MPL зростає при загальному обсязі продукції меншому 75 одиниць, MPL досягає максимуму, коли загальний обсяг продукції дорівнює 75 одиницям (що відповідає кількості робочих рівному 5), і убуває при загальному обсязі продукції більшому 75 одиниць.

Завдання 6.

Вихідні дані:
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Знайти Q.
Оскільки загальне умова беззбитковості будь-якої фірми
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Звідки отримуємо рівняння
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Звідки отримуємо, що
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Тобто фірма не буде мати збитків, якщо її річний тираж становитиме 1000 книги (варіант відповіді в).

Завдання 7.

Вихідні дані:
Випуск
Граничні витрати ($)
5
2
6
3
7
5
P = 3 $.
P
\ S


Рис. 34. Граничні витрати
Так як основний критерій максимізації прибутку будь-якої фірми
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
А так як вважаємо, що фірми діють на ринку досконалої конкуренції, то
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Отже критерій максимізації прибутку
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
З малюнка видно, що випуск продукції кожною фірмою складе 6 одиниць.
В результаті одержуємо, що
одиниць.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)

Завдання 8.

Внесемо вихідні дані та отримані результати в таблицю.
Змін. ресурс
Q
Ціна ресурсу
Ціна продукції
TR
AR (середній дохід)
MR
TC
TFC
TVC
ATC
AVC
AFC
MC
0
0
20
2
0
2
150
150
0
-
-
-
4,00
1
5
20
2
10
2,00
2
170
150
20
34,00
4,00
30,00
2,00
2
15
20
2
30
2,00
2
190
150
40
12,67
2,67
10,00
1,33
3
30
20
2
60
2,00
2
210
150
60
7,00
2,00
5,00
1,00
4
50
20
2
100
2,00
2
230
150
80
4,60
1,60
3,00
0,80
5
75
20
2
150
2,00
2
250
150
100
3,33
1,33
2,00
1,00
6
95
20
2
190
2,00
2
270
150
120
2,84
1,26
1,58
1,33
7
110
20
2
220
2,00
2
290
150
140
2,64
1,27
1,36
2,00
8
120
20
2
240
2,00
2
310
150
160
2,58
1,33
1,25
4,00
9
125
20
2
250
2,00
0
330
150
180
2,64
1,44
1,20
0
10
125
20
2
250
2,00
2
350
150
200
2,80
1,60
1,20
2,80

Побудуємо криві середнього доходу, граничного доходу, середніх витрат, середніх змінних і постійних витрат, в також криву граничних витрат.
\ S


Рис. 34. Граничні витрати
Фірма максимізує прибуток (у даному випадку фірма діє на ринку досконалої конкуренції) за умови
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
З графіків видно, що оптимальним буде обсяг випуску рівний 7 одиницям
Дамо коротку характеристику нормального розподілу. Даний тип розподілу висловлює закономірність, що виникає при взаємодії випадкових факторів, жоден з яких не є переважаючим. Закон нормального розподілу має вигляд
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 1)
де t представляє собою стандартизоване відхилення
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 2)
Нормальний розподіл симетрично щодо осі OY.
Перевіримо гіпотезу про нормальний закон розподілу кількості лікарняних ліжок на 10 тис. чоловік населення, для визначення цього скористаємося критерієм згоди Пірсона.
Обчислимо значення розрахункове значення .
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 3)
Для цих значень ступеня значимості

(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 4)
і величини

(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 5)
отримуємо табличне значення
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 6)
Порівнюючи розрахункове і табличне, отримуємо, що розрахункове значення перевищує табличне, звідки згідно з критерієм Пірсона слід, що це розподіл не є нормальним.
Гіпотеза про те, що дане розподіл нормальне не підтвердилася. Проаналізуємо характер відхилень в параметрах розподілу від нормального. Як видно з малюнка 5, дане розподіл є одновершинною, що свідчить про відносну однорідності досліджуваної сукупності.
Обчислимо відносний показник асиметрії
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 7)
Так як даний показник має від'ємне значення, то асиметрія лівостороння. Значення показника асиметрії за модулем не перевищує 0,25, отже, асиметрія незначна.

Завдання 9.

Є фірма, монополізувала виробництво кворков.
Її граничний дохід, загальний дохід і граничні витрати дорівнюють:
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
а) Вважаємо, що фірма функціонує як проста монополія. У цьому випадку умова максимізації прибутку одно
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
тобто
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Так як загальний дохід дорівнює
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Знайдемо P.
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
б) Вважаємо, що галузь функціонує в умовах досконалої конкуренції. У цьому випадку графіки попиту і граничного доходу збігаються. Знайдемо рівняння попиту, воно виходить з рівняння граничного доходу для чистої монополії.
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
І умова максимізації прибутку записується таким чином
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)

Знайдемо ціну, за якою буде продано цей кількість товару, для цього підставимо кількість кворков в рівняння попиту D.
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)

Завдання 10.

Є карта попиту на двох ринках, монополізованих однієї монополією.
Ціна
Обсяг попиту на ринку А
Обсяг спос на ринку Б
10
10
0
9
20
2
8
30
4
7
40
8
6
50
10
5
60
32
4
70
64
3
80
100
2
90
200
1
100
400
0
110
1000
Причому .
а) Нехай монополія не здійснює цінову дискримінацію.
Побудуємо графіки ринкового попиту, граничного доходу і граничних витрат монополії.
\ S \ S


Визначимо обсяг випуску на ринку А, який дає максимум прибутку, для цього запишемо умова максимізації прибутку
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
\ S
З графіка видно, що граничні витрати граничний дохід рівні при Q = 67.
\ S Визначимо ціну на монопольному ринку, за якою буде куплено кількість товару Q = 67.
P = 5,8


Таким чином, монополіст на ринку продасть 67 кворков за ціною 5,8 доларів.
Величина прибутку на ринку дорівнює
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Припустимо, що монополія здійснює цінову дискримінацію.
Побудуємо графіки ринкового попиту, граничного доходу і граничних витрат монополії.
\ S


Малюнок
\ S \ S


\ S \ S


Визначимо обсяг випуску на ринку А, який дає максимум прибутку, для цього запишемо умова максимізації прибутку
\ S .
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)

З графіка видно, що граничні витрати граничний дохід рівні при Q = 35.
Визначимо ціну на ринку А, по якій буде куплено кількість товару Q = 35.
P = 7,5
\ S


Таким чином, монополіст на ринку продасть 35 кворков по ціні 7,5 доларів.
Величина прибутку на ринку А дорівнює
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Визначимо обсяг випуску на ринку Б, який дає максимум прибутку, для цього запишемо умова максимізації прибутку
\ S .
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)

З графіка видно, що граничні витрати граничний дохід рівні при Q = 32.
\ S Визначимо ціну на ринку Б, за якою буде куплено кількість товару Q = 32.
P = 5


Таким чином, монополіст на ринку продасть 32 кворка за ціною 5 доларів.
Величина прибутку на ринку Б дорівнює
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Порівняємо прибуток монополіста у разі застосування цінової дискримінації і без неї. У випадку її застосування прибуток дорівнює сумі прибутків, отриманих на двох ринках
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
А випадку відсутності цінової дискримінації прибуток дорівнює
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Виходить, що прибуток у разі проведення цінової дискримінації вище ніж при її відсутності, що повністю відповідає теорії.

Задача 11.

На олігополістичному ринку оперують дві фірми, що випускають однорідний товар.
Ціна ($)
Обсяг попиту
Обсяг випуску
Загальні витрати
10
5
5
45
9
6
6
47
8
7
7
50
7
8
8
55
6
9
9
65
\ S
\ S

Для визначення ціни встановленої на ринку потрібно знайти граничний витрати і граничний дохід.
Граничний дохід
Граничний витрати
2,5
2
3
3
3,5
5
4
10
4,5
-

Побудуємо графіки цих величин.
\ SЗадача 12.

Студент має 100 доларів. Якщо він покладе гроші в банк, то через рік він отримає 112 $. Інфляція становить 14% на рік.
Номінальна процентна ставка дорівнює
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Інфляційна премія, відповідна очікуваним темпам інфляції, «вбудована» у номінальну процентну ставку. Реальна процентна ставка, яка представляє собою ставку банківського відсотка з урахуванням інфляції, плюс інфляційна премія 14% складають номінальну процентну ставку, що дорівнює 12%. Отже, для того щоб знайти реальну процентну ставку потрібно відняти з номінальної процентної ставки інфляційну премію, тобто темп інфляції.
.
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
Таким чином, студенту можна порадити не вкладати гроші в банк, тому що в цьому випадку він буде щорічно втрачати 2 відсотки від вкладеної суми, враховуючи інфляцію.
Якщо темп інфляції знизиться до 10% на рік при незмінній номінальній ставці, то реальна процентна ставка дорівнює
,
(SEQ formule \ * MERGEFORMAT 113)
що говорить про те, що студент буде отримувати щорічно 2 відсотки від суми, враховуючи інфляцію. У даному випадку йому можна порадити вкласти гроші в банк, тому що при цьому він буде отримувати невелику вигоду. Однак цей підхід не враховує альтернативні витрати, тобто прибуток, яку студент міг би отримати, вклавши дану суму в інший напрямок.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Завдання
180.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічна теорія 13
Економічна теорія 9
Економічна теорія 18
Економічна теорія 10
Економічна теорія
Економічна теорія 3
Економічна теорія 15
Економічна теорія 8
Економічна теорія 20
Економічна теорія 11
© Усі права захищені
написати до нас