Економічна оцінка діяльності по технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа середньої професійної освіти
«Омський державний коледж галузевих технологій будівництва та транспорту»
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І
РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ
Курсова робота
з предмету «Економіка галузі»
Виконав: студент групи 03-М-41
Вітан Михайло Володимирович

Омськ 2007р.

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. 4
1 План з експлуатації рухомого складу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Методика розрахунку техніко-експлуатаційних показників ... ... .... .... ... .. 5
1.2 Приклад розрахунку техніко-експлуатаційних показників ... ... ... .... .... ... .. 8
1.3 Методика розрахунку виробничої бази ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.4 Приклад розрахунку виробничої бази ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .12
1.5 Методика розрахунку виробничої програми ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 14
1.6 Приклад розрахунку виробничої програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2 План по технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу. .16
2.1 Методика розрахунку кількості технічних впливів ... ... ... ... ... ... ... 16
2.2 Розрахунок кількості технічних впливів ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. 18
2.3 Методика розрахунку трудомісткості технічних впливів ... ... .... ... ... .. 19
2.4 Розрахунок трудомісткості технічних впливів ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .22
3 План матеріально-технічного забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .24
3.1 Методика розрахунку загальної витрати та вартості палива ... ... ... ... ... ... ... 24
3.2 Розрахунок загальної витрати та вартості палива ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 26
3.3 Методика розрахунку загальної витрати і вартості мастильних, обтиральних та інших матеріалів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
3.4 Розрахунок загальної витрати і вартості мастильних, обтиральних та інших матеріалів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
3.5 Методика виконання розрахунку витрат на ремонтний фонд та шини ... .. ... 31
3.6 Розрахунок витрат на ремонтний фонд та шини ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
3.7 Методика розрахунку виробничих запасів ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 34
3.8 Приклад розрахунку виробничих запасів ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... .. 36
4 План по праці та кадрам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .39
4.1 Методика розрахунку фонду робочого часу і кількості водіїв, ремонтних і допоміжних робітників, керівників, фахівців і службовців ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39
4.2 Розрахунок фонду робочого часу і кількості водіїв, ремонтних і допоміжних робітників, керівників, фахівців і службовців .. 41
4.3 Методика розрахунку фонду оплати праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 43
4.4 Розрахунок фонду оплати праці для керівників і працівників підприємства на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 47
5 Вартість і амортизаційні відрахування по фондам підприємства ... ... 51
5.1 Методика розрахунку вартості і амортизаційних відрахувань по фондах підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
5.2 Приклад розрахунку вартості і амортизаційних відрахувань по фондах підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
6 Кошторис накладних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55
6.1 Методика розрахунку кошторису накладних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55
6.2 Розрахунок кошторису накладних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 55
7 План по собівартості, доходів, прибутків і рентабельності ... ... ... ... .. 57
7.1 Собівартість автомобільних перевезень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
7.2 Методика обчислення плану за доходами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59
7.3 Розрахунок плану по доходах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
7.4 Методика планування прибутку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61
7.5 Планування прибутку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 62
7.6 Методика розрахунку рентабельності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. 63
7.7 Розрахунок рентабельності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 63
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .65

Введення
Завданням транспорту було і залишається своєчасне і якісне задоволення потреб організацій і населення в перевезеннях вантажів. Для того, щоб поставлені завдання виконувалися в повному обсязі і з меншими витратами, важливо правильно спланувати роботу всієї транспортної системи, починаючи з вибору рухомого складу автомобільного транспорту, вантажно-розвантажувального устаткування і закінчуючи формуванням плану з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, матеріально -технічному забезпеченню виробничо-господарської діяльності підприємства, плану з праці і кадрів. Для ефективного планування потрібно грунтуватися не тільки на досвіді інженерів та економістів, зайнятих в даній галузі, а й застосовувати економіко-математичні методи, які дозволяють визначити оптимальне поєднання ціни та якості при високому рівні рентабельності.

Таблиця 1 - Вихідні дані
Марка автомобіля
Добовий обсяг перевезень, т
Коеф. випуску а / м на лінію
Час у наряді, год
Середньо-технічно. швидкість, км / год
Довжина марш-рута, км
Коеф.
використ. вантажо-підйомні
ЗІЛ-131в
320
0,74
8
30
30
0,9
КамАЗ-5320
320
0,78
8
30
30
0,9
ЗІЛ-ММЗ-555
320
0,81
8
30
30
0,9
Обрано вантаж: цегла пористий і порожниста в пакетах

1 План з експлуатації рухомого складу
1.1 Методика розрахунку техніко-експлуатаційних показників
(1)
де - Довжина маршруту, км;
- Середньотехнічну швидкість автомобіля, км / год;
- Час на завантаження і вивантаження, год
(2)
- Норма часу простою під навантаженням і розвантаженням вантажів. Для автомобілів ЗІЛ-131в становить 4,95 хв / т, для автомобілів КамАЗ - 4,10 хв / т, для автомобілів ЗІЛ-ММЗ-555 - 4,95 хв / т, [1].
(3)
де - Планова кількість їздець (машінозаездов), од;
- Максимальна потреба у вантажі за добу, т;
- Вантажопідйомність автомобіля, т, [2];
- Коефіцієнт використання вантажопідйомності.
(4)
де - Це кількість машінозаездов, яке може обслужити пункт з максимальним ритмом (в даному випадку пункт навантаження);
- Час роботи пункту, год;
- Ритм роботи системи, ч.
(5)
де - Кількість постів навантаження-розвантаження в пункті навантаження-розвантаження.
(6)
де - Планова тривалість знаходження i-го автомобіля в системі, год;
(7)
де - Кількість поїздок i-го автомобіля за час перебування в системі;
- Кількість поїздок i-го автомобіля за залишок часу після виконання повних обертів на маршруті.
1, якщо
0, у противному випадку.
де - Залишок часу i-го автомобіля після виконання цілого числа оборотів, ч.
(9)

(10)
де Q - вироблення автомобіля в тоннах.
(11)
де Р - вироблення автомобіля в тоннокілометрах.
(12)
де Q c - вироблення системи в тоннах        
(13)
де Р c - вироблення системи в тоннокілометрах
(14)
де - Холостий пробіг автомобіля, км;
- Перший нульовий пробіг (пробіг автомобіля з гаража до місця навантаження), км. Приймаються рівним 6 км .
- Другий нульовий пробіг (пробіг автомобіля від місця розвантаження до гаража), км. Приймаються рівним 7 км .
1.2 Розрахунок техніко-експлуатаційних показників на прикладі автомобілів ЗІЛ-131в

час навантаження одно часу розвантаження та одно 0,17 години.
;
(Їздець);

;
(Їздець).
Так як за планом необхідно зробити 82 машінозаезда, а максимальна кількість, яка може обслужити один пост дорівнює 50, то на вантаженні необхідний ще один пост, тобто:
;
(Їздець);
Виконуємо розрахунок для першого автомобіля:
;
;
= , = 0;

(Їздець);

;

;
.
Оскільки автомобіль перевіз 24,9 тонн вантажу, а необхідно перевезти 340 тонн, потрібно додати ще декілька автомобілів в систему. Додаємо до тих пір, поки завдання не буде повністю виконано.
Для інших автомобілів даного парку виробляємо розрахунок ТЕП за допомогою ЕОМ.
Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 2.
Таблиця 2 - Зведена таблиця техніко-експлуатаційних показників, розрахованих для парків автомобілів ЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555
Техніко-експлуатаційні показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Час обороту, год
1,38
1,492
1,408
Час навантаження-розвантаження, год
0,38
0,492
0,408
Кількість поїздок, од
72
45
65
Вироблення в тоннах, т
320
320
320
Вироблення в тоннокілометрах, ткм
4800
4800
4800
Добовий пробіг, км
2132
1332
1924
Фактичний час у наряді, год
98,43
66,54
90,78
Кількість автомобілів у системі, од
15
9
15
Аналізуючи результати розрахунку, приходжу до висновку, що найбільшого ефекту можна досягти, використовуючи парк автомобілів КамАЗ-5320, тому що в цього парку автомобілів найбільша вантажопідйомність автомобіля, то він справляється з поставленим завданням з меншою кількістю автомобілів і з меншим добовим пробігом.
1.3 Методика розрахунку виробничої бази
(15)
де N - Списочное кількість автомобілів, од;
А - отримане при розрахунках кількість автомобілів, од;
- Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію.
(16)
де - Автомобілі-дні в господарстві;
- Кількість календарних днів у році (365 днів).

(17)
де - Автомобілі-дні в роботі;
- Дні роботи автомобілів на рік (365 днів).
(18)
де - Автомобілі-години в роботі;
- Час в наряді, год
(19)
де - Сумарна вантажопідйомність парку, т.
(20)
де - Автомобілі-тонно-дні в господарстві.
(21)
де - Автомобілі-тонно-дні в роботі.

1.4 Розрахунок виробничої бази на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в
(Од);
(Авт-дн);
(Авт-дн);
(Авт-год);
;
                                                
(Авт-т-дн);
                               
(Авт-т-дн).
Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3 - Зведена таблиця розрахунку виробничої бази для парків автомобілів ЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Спісоч. кількість автомобілів, од
20
12
19
Автомобіле-дні в господарстві
7300
4380
6935
Автомобіле-дні в роботі
5475
3285
5475
Автомобіле-години в роботі
43800
26280
43800
Сумарна вантажопідйо. парку, т
100
96
105
Автомобіле-тонно-дні в господарстві
730000
420480
728175
Автомобіле-тонно-дні в роботі
547500
315360
574875
Аналізуючи результати розрахунку, приходжу до висновку, що найбільшого ефекту можна досягти, використовуючи парк автомобілів КамАЗ-5320, так як він дозволяє впоратися з поставленим завданням при меншому значенні показників, ніж у парків автомобілів ЗІЛ-131в і ЗІЛ-ММЗ-555, а також з використанням меншої кількості автомобілів. З розрахунків видно, що списочное кількість автомобілів і всі наступні показники залежать від вантажопідйомності автомобіля, а так як у парку автомобілів КамАЗ-5320 вантажопідйомність найбільша, то отже і списочное кількість автомобілів буде найменшим, а значить і всі наступні показники у цього парку рухомого складу будуть менше, ніж у інших парків автомобілів.
1.5 Методика розрахунку виробничої програми
(22)
де - Загальна кількість поїздок за рік;
- Кількість поїздок автомобілів за добу.
(23)
де - Загальний пробіг автомобілів за рік, км;
- Пробіг автомобілів за добу, км.
(24)
де - Обсяг перевезеного вантажу за рік, т;
- Добовий обсяг перевезень, т.
(25)
де - Вантажообіг за рік, ткм.
(26)
де - Обсяг вантажу на одну списочную тонну, т / т.
(27)
де - Вантажообіг на одну списочную тонну, ткм / т.

1.6 Розрахунок виробничої програми на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в
;
;
;
Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 4.
Таблиця 4 - Зведена таблиця розрахунку виробничої програми для парків автомобілів ЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Загальна кількість їздець за рік, од
26280
16425
23725
Загальний пробіг автомобілів за рік, км
778180
486180
702260
Обсяг перевезеного вантажу за рік, т
116800
116800
116800
Вантажообіг за рік, ткм
1752000
1752000
1752000
Обсяг вантажу на одну списочную тонну
1168
1217
1112
Вантажообіг на одну списочную тонну
17520
18250
16686
Найбільш ефективним є парк автомобілів КамАЗ-5320, тому що він справляється поставленим завданням при меншому пробігу автомобілів з меншим числом їздець. У даного парку автомобілів вийшов найменший пробіг, так як у нього найменший добовий пробіг, число їздець заздрості від кількості поїздок виконаних парком автомобілів за один день, а у даного рухомого складу ці показники є найменшими.

2 План по технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу
2.1 Методика розрахунку кількості технічних впливів
(28)
де - Пробіг автомобіля до капітального ремонту, км;
- Нормативний пробіг автомобіля до капітального ремонту, км. Для автомобілів ЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 дорівнює 300000 км , [4];
- Коефіцієнт коригування нормативів залежно від умов експлуатації (для міста Омська він дорівнює 0,8), [4];
- Коефіцієнт коригування нормативів залежно від модифікації рухомого складу та організації його роботи (дорівнює 0,95), [4];
- Коригування нормативів залежно від природно-кліматичних умов (для холодного клімату дорівнює 0,8), [4].
(29)
де - Пробіг автомобіля до технічного обслуговування номер два, км;
- Нормативний пробіг автомобіля до технічного обслуговування номер два, км [4].
(30)
де - Пробіг автомобіля до технічного обслуговування номер один, км
- Нормативний пробіг автомобіля до технічного обслуговування номер один, км [4].
(31)
де - Кількість капітальних ремонтів, од.
(32)
де - Кількість технічних обслуговувань номер два, од.
(33)
де - Кількість технічних обслуговувань номер один, од.
(34)
де - Кількість щоденних технічних обслуговувань, од.

2.2 Розрахунок кількості технічних впливів на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в
;
;

;
;
;
;
.
Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 проводимо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 5.

Таблиця 5 - Зведена таблиця з розрахунку кількості технічних впливів для парків автомобілів КамАЗ-5320, ЗІЛ-131в і ЗІЛ-ММЗ-555
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Пробіг автомобіля до капітального ремонту, км
182400
182400
182400
Пробіг автомобіля до технічного обслуговування номер два, км
7296
7296
7296
Пробіг автомобіля до технічного обслуговування номер один, км
1824
1824
1824
Кількість капітальних ремонтів, од
0
0
0
Кількість технічних обслуговувань номер два, од
100
70
10
Кількість технічних обслуговувань номер один, од
420
170
30
Кількість щоденних технічних обслуговувань, од
5475
3285
5475
Найбільш ефективним є парк автомобілів КамАЗ-5320, тому що кількість проводяться технічних впливів у нього найменше, отже кількість допоміжних та ремонтних робітників у цього пака автомобілів буде найменшим, а значить і витрати на даний рухомий склад будуть менше в порівнянні з іншими парками автомобілів.
2.3 Методика розрахунку трудомісткості технічних впливів
(35)
де - Трудомісткість одного поточного ремонту, чол ∙ ч / 1000км;
- Нормативна трудомісткість одного поточного ремонту, чол ∙ ч / 1000км. Для автомобіля ЗІЛ-131в дорівнює 4,0 чол ∙ ч / 1000км, для автомобіля КамАЗ-5320 дорівнює 8,5 особи · ч/1000км, для ЗІЛ-ММЗ-555 - 4,2 чол · ч/1000км, [4];
- Коефіцієнт коригування нормативів питомої трудомісткості поточного ремонту залежно від пробігу з початку експлуатації (дорівнює 1,2), [4];
- Коефіцієнт коригування нормативів трудомісткості технічного обслуговування та поточного ремонту в залежності від кількості обслуговуваних і ремонтованих автомобілів на автотранспортному підприємстві та кількості технологічно сумісних груп рухомого складу (дорівнює 1,15), [4].
(36)
де - Трудомісткість одного технічного обслуговування номер два, чол ∙ ч
- Нормативна трудомісткість одного технічного обслуговування номер два, чол ∙ год Для автомобіля ЗІЛ-131в дорівнює 10,6 чол ∙ год, для автомобіля КамАЗ-5320 дорівнює 14,5 чол · год, для ЗІЛ-ММЗ-555 - 12,0 чол · год, [4].

(37)
де - Трудомісткість одного технічного обслуговування номер один, чол ∙ год;
- Нормативна трудомісткість одного технічного обслуговування номер один, чол ∙ год Для автомобіля ЗІЛ-131в дорівнює 2,5 чол ∙ год, для автомобіля КамАЗ-5320 дорівнює 3,4 чол · год, для ЗІЛ-ММЗ-555 - 3,1 чол · год, [4].
(38)
де - Трудомісткість одного щоденного технічного обслуговування, чол ∙ год;
- Нормативна трудомісткість одного щоденного технічного обслуговування, чол ∙ год Для автомобіля ЗІЛ-131в дорівнює 0,45 чол ∙ год, для автомобіля КамАЗ-5320 дорівнює 0,50 чол · год, для ЗІЛ-ММЗ-555 - 0,60 чол · год, [4].
(39)
де - Трудомісткість поточних ремонтів, чол ∙ год
(40)
де - Трудомісткість технічних обслуговувань номер два, чол ∙ год
(41)
де - Трудомісткість технічних обслуговувань номер один, чол ∙ год
(42)
де - Трудомісткість щоденних технічних обслуговувань, чол ∙ год
(43)
де - Загальна трудомісткість по виконанню технічних впливів, чол ∙ ч
2.4 Розрахунок трудомісткості технічних впливів для парку автомобілів ЗІЛ-131в
;
;
;
;

Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 6.

Таблиця 6 - Зведена таблиця з розрахунку трудомісткості технічних впливів для парків автомобілів ЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ - 5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Трудомісткість одного поточного ремонту, чол ∙ ч / 1000км
5,5
12
3,67
Трудомісткість одного технічного обслуговування номер два, чол ∙ ч
15
20
16,56
Трудомісткість одного технічного обслуговування номер один, чол ∙ год;
3,5
4,7
4,3
Трудомісткість одного щоденного технічного обслуговування, чол ∙ год;
0,6
0,7
0,83
Трудомісткість поточних ремонтів, чол ∙ год
4280
5835
2770
Трудомісткість технічних обслуговувань номер два, чол ∙ год
1500
1400
1060
Трудомісткість технічних обслуговувань номер один, чол ∙ год
1470
799
1032
Трудомісткість щоденних технічних обслуговувань, чол ∙ ч
3285
2300
3938
Загальна трудомісткість по виконанню технічних впливів, чол ∙ ч
7009
6359
8800
Аналізуючи таблицю 6, не можна не відзначити той факт, що трудомісткість одного технічного впливу у даного парку рухомого складу КамАЗ-5320 максимальна, але так як кількість автотранспортних засобів, необхідне для перевезення вантажу найменше, то й загальна трудомісткість по виконанню технічних впливів у нього менше ніж у парків автомобілів ЗІЛ-131в і ЗІЛ-ММЗ-555. А значить кількість допоміжних та ремонтних робітників у цього пака автомобілів буде найменшим і витрати на даний рухомий склад будуть менше в порівнянні з іншими парками автомобілів.
Отже, найбільш ефективним є парк автомобілів КамАЗ-5320.
3 План матеріально-технічного забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства
3.1 Методика розрахунку загальної витрати та вартості палива

(44)
де - Витрати на паливо, руб;
- Ціна одного літра палива, руб / л. Для автомобілів ЗІЛ-131в - бензин АІ-92 (13,85 руб / л), для КамАЗ-5320 - дизельне паливо (11,85 руб / л), для ЗІЛ-ММЗ-555 - бензин АІ-92 (13,85 руб / л);
- Загальна витрата палива парком рухомого складу, л.
(45)
де - Витрата палива на перевезення, л;
- Додаткова витрата палива при роботі автомобіля в зимову пору року, л;
- Витрата палива на внутрішньогаражні потреби, л.
(46)
де - Лінійний витрата палива, л;
- Витрата палива на перевезення корисного вантажу, л.
(47)
де - Норма витрати палива на 100 кілометрів пробігу, л/100км. Для автомобіля ЗІЛ-131в дорівнює 38 л/100км, для автомобіля КамАЗ-5320 дорівнює 25 л/100км, для ЗІЛ-ММЗ-555 - 31 л/100км, [2].

(48)
де - Норма витрати палива на перевезення корисного вантажу, л/100ткм. Для дизельних автомобілів (КамАЗ-5320) норма дорівнює 1,3 л/100ткм, для бензинових (ЗІЛ-131в, ЗІЛ-ММЗ-555) - 2,0 л/100ткм, [6]
- Вантажообіг автомобілів, ткм.
(49)
(50)
3.2 Розрахунок загальної витрати та вартості палива на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в
;

Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 7.
Таблиця 7 - Зведена таблиця з розрахунку загальної витрати та вартості палива для парків автомобілейЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Загальний витрата палива, л
356432
156931
287661
Витрати на паливо, руб
4936583
1859632
3984105
Найбільш ефективним є парк автомобілів КамАЗ-5320, тому що загальний витрата палива і витрати на паливо у нього найменші. Це залежить від того, що норми витрати і ціна на паливо у даного парку автомобілів найменші.
3.3 Методика розрахунку загальної витрати і вартості мастильних, обтиральних та інших матеріалів
(51)
де - Загальні витрати на матеріали, руб;
- Витрати на моторні масла, руб;
- Витрати на трансмісійні масла, руб;
- Витрати на пластичні мастила, руб;
- Витрати на гас, руб;
- Витрати на обтиральні матеріали, руб;
- Витрати на інші матеріали, руб.
(52)
де - Витрата моторного масла, л;
- Ціна одного літра моторного масла, руб / л. Для дизельних автомобілів (КамАЗ-5320) застосовуємо моторне масло М10Г2 (30 руб / л), для карбюраторних (ЗІЛ-131в, ЗІЛ-ММЗ-555) - масло М8В (25 руб / л);
(53)
де - Норма витрати моторного масла. Для дизельних автомобілів норма дорівнює 3,2 л , Для карбюраторних - 2,4 л, [6].
(54)
де - Витрата трансмісійного масла, л;
- Ціна одного літра трансмісійного масла, руб / л. Використовується масло ТМ5 (34 руб / л).
(55)
де - Норма витрати трансмісійного масла. Для дизельних автомобілів норма дорівнює 0,4 л , Для бензинових - 0,3 л , [6].
(56)
де - Витрата пластичних мастил, л;
- Ціна одного літра пластичних мастил, руб / л. Використовуємо пластичну мастило «Спектрол класик» (17 руб / л).
(57)
де - Норма витрати пластичних мастил. Для дизельних автомобілів норма дорівнює 0,3 л , Для бензинових - 0,2 л , [6].
(58)
де - Витрата гасу, л;
- Ціна одного літра гасу, руб / л. Приймаються вартість гасу рівною 7,7 руб / л.
(59)
де - Щільність гасу, (0,80 кг / м 3).
(60)
де - Витрата обтиральних матеріалів, кг;
- Ціна одного кілограма обтиральних матеріалів, (6 руб / кг).
(61)
де - Норма витрати обтиральних матеріалів, (24-36 кг / авт), [6].
(62)
3.4 Розрахунок загальної витрати і вартості мастильних, обтиральних та інших матеріалів на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в
;


.
Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 8.
Таблиця 8 - Зведена таблиця за розрахунком витрати і вартості мастильних, обтиральних та інших матеріалів для парків автомобілів ЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Витрата моторного масла, л
8554
5022
5753
Витрати на моторні масла, руб
213850
125550
143825
Витрата трансмісійного масла, л
1069
673
863
Витрати на трансмісійні. олії, руб;
36365
21343
29341
Витрата пластичних мастил, л
713
471
575
Витрати на пластичні мастила, руб
12119
8003
9780
Витрата гасу, л
1426
628
1151
Витрати на гас, руб
10980
4836
8863
Витрата обтиральних матеріалів, кг
450
360
480
Витрати на обтиральні матеріали, руб
2700
2160
2880
Витрати на інші матеріали, руб
1800
1350
1950
Витрата обтиральних матеріалів, кг
450
360
480
Найбільш ефективним є використання парку автомобілів КамАЗ-5320, тому що загальні витрати на матеріали у нього найменші. Розрахунок загальних витрат залежить від загальної витрати палива рухомим складом всього парку, у даного парку рухомого складу витрата палива є самим найменшим.
3.5 Методика виконання розрахунку витрат на ремонтний фонд та шини
(63)
де - Витрати на ремонтний фонд, руб;
- Норма на з / частини та матеріали, руб/1000км.
(64)
де - Норма на з / частини при виконанні поточного ремонту, руб/1000км. Для автомобілів ЗІЛ-131в дорівнює 220 руб/1000км, для автомобілів КамАЗ-5320 дорівнює 237 руб/1000км, для автомобілів ЗІЛ-ММЗ-555 дорівнює 89 руб/1000км, [7];
- Норма матеріали при виконанні поточного ремонту, руб/1000км. Для автомобілів ЗІЛ-131в дорівнює 109 руб/1000км, для автомобілів КамАЗ-5320 дорівнює 152 руб/1000км, для автомобілів ЗІЛ-ММЗ-555 дорівнює 285 руб/1000км, [7];.
(65)
де - Витрати на відновлення і ремонт шин, руб;
- Норма на відновлення шин;
- Ціна шини, руб. Для автомобілів ЗІЛ-131в застосовуються шини марки ЯФ-406 (2700руб/шт), для автомобілів ЗІЛ-ММЗ-555 - У-2 (2700 руб / шт), для автомобіля КамАЗ-5320 - ІН-142Б (2500 руб / шт) ;
- Кількість шин на автомобілі, од. На автомобілях ЗИЛ-131в і ЗІЛ-ММЗ-555 встановлено 6 шин, а для КамАЗ-5320 встановлено 10 шин., [2].
(66)
де - Нормативний пробіг шини з урахуванням умов експлуатації, тис.км. Для автомобілів ЗІЛ-131в і ЗІЛ-ММЗ-555 ця величина дорівнює 88000 км , Для автомобілів КамАЗ-5320 - 93000 км , [7].
(67)
3.6 Розрахунок витрат на ремонтний фонд та шини на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в


;Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 9.
Таблиця 9 - Зведена таблиця з розрахунку витрат на ремонтний фонд та шини для парків автомобілів ЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Витрати на ремонтний фонд, руб
244386
193384
282303
Витрати на відновлення і ремонт шин, руб
129431
72332
124727
Найбільш вигідним за витратами на ремонтний фонд і за витратами на відновлення і ремонт шин є парк автомобілів КамАЗ-5320, тому що на них встановлені шини з високим нормативним пробігом. А також витрати залежать від загального пробігу парку автомобілів, а у даного парку загальний пробіг є мінімальним, в порівнянні з іншими парками автомобілів.
3.7 Методика розрахунку виробничих запасів
(68)
де - Вартість виробничих запасів, руб;
- Вартості виробничих матеріалів (обчислені в попередніх розділах), руб;
- Дні запасу (встановлені нормативами по кожному виду запасу), [7]
- Кількість календарних днів (365 днів).
Розрахунок по кожному виду виробничих запасів проводиться за формулою 68 і зводиться до відповідної таблиці.
Вартість виробничих запасів для фонду оборотних агрегатів становить 70% від вартості виробничих запасів на з / частини та матеріали:
(69)
де - Вартість виробничих запасів для фонду оборотних агрегатів, руб;
- Вартість виробничих запасів на з / частини та матеріали, руб.
Вартість виробничих запасів малоцінного і швидко зношується інвентарю обчислюється з розрахунку 1500 рублів на один обліковий автомобіль.
(70)
Вартість виробничих запасів на паливо для господарських потреб обчислюється з розрахунку 1300 рублів на кожний автомобіль на рік.
(71)
Вартість виробничих запасів на спецодяг обчислюється з розрахунку 120 рублів на одного водія, 160 рублів на одного ремонтного робітника.
(72)
де - Кількість водіїв, чол;
- Чисельність ремонтних працівників, чол.
Вартість інших виробничих запасів обчислюється з розрахунку 800 рублів на один обліковий автомобіль.
(73)
3.8 Розрахунок виробничих запасів на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в
Виробничі запаси бензину:

Виробничі запаси на мастильні, обтиральні та інші матеріали:

Виробничі запаси шин:

Виробничі запаси запасних частин і матеріалів:

Виробничі запаси на фонд оборотних агрегатів:

Виробничі запаси на малоцінний і швидкозношуваний інвентар:

Виробничі запаси на паливо для господарських потреб:

Виробничі запаси на спецодяг:

Виробничі запаси на інші матеріали:

Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 10.

Таблиця - 10 Вартість виробничих запасів
Виробничі
запаси
Вартість матеріалів, См, руб
Норма
запасів, дн
Вартість виробничих запасів, СПЗ, руб
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Паливо: бензин,
дизельне паливо
4936583
1859632
3984105
5
67624
5086
54577
10
Мастильні, обтиральні та ін матеріали
354791
163242
196640
30
29161
13417
16162
Шини
129431
72332
124727
35
12411
6936
11960
З / частини та матеріали
244386
193384
282303
50
33478
26491
38672
Фонд облад. агрегатів
-
-
-
-
23435
18544
27070
Малоцінний і швидко-
ізнашів. інвентар
22500
18000
24000
150
9247
7397
9863
Паливо для хозяіствен.
потреб
19500
15600
20800
60
3205
2564
3419
Спецодяг
2960
2320
3520
180
1460
1144
1736
Інше
12000
960
12800
100
3288
263
3507
Разом
9406840
5551559
8361900
183309
81842
166966

4 План по праці та кадрам
4.1 Методика розрахунку фонду робочого часу і кількості водіїв, ремонтних і допоміжних робітників, керівників, фахівців і службовців
(74)
де - Кількість календарних днів (365 днів), [6];
- Кількість вихідних і святкових днів (114 дні), [6];
- Дні відпустки (24 дні), [6];
- Дні на лікарняному (9 днів), [6];
- Дні для виконання державних обов'язків (2 дні), [6];
- Надбавка за стаж (2 дні), [6];
- Час зміни (у даному випадку 9,0 годин), [6];
- Час, на який скорочується час у передвихідні і передсвяткові дні (1 година), [6];
- Кількість передвихідні та передсвяткових днів (61 день).
(75)
де - Кількість водіїв, чол;
- Коефіцієнт зростання продуктивності праці (дорівнює 1,2), [7].
(76)
де - Чисельність водіїв першого класу, чол.
(77)
де - Чисельність водіїв другого класу, чол.
(78)
де - Чисельність водіїв третього класу, чол.
(79)
де - Чисельність ремонтних робітників, чол;
- Коефіцієнт зростання продуктивності праці (дорівнює 1,1), [7].
(80)
де - Чисельність ремонтних допоміжних робітників, чол.
Далі визначається кількість керівників, фахівців і службовців і складається штатний розклад в залежності від спискового кількості автомобілів, [6].

4.2 Розрахунок фонду робочого часу і кількості водіїв, ремонтних і допоміжних робітників, керівників, фахівців і службовців
Фонд робочого часу для водіїв, ремонтних робітників, керівників, фахівців і службовців однаковий для різних парків рухомого складу.

Визначаємо кількість керівників, фахівців і службовців:
Загальне керівництво - 2 особи;
Відділ «Техніко-економічне планування" - 2 особи;
Відділ «Організація праці та заробітна плата» - 2 особи;
«Бухгалтерський облік та фінансова діяльність» - 3 особи;
Відділ «Матеріально-технічне постачання» - 2 особи;
Відділ «Комплектування і підготовка кадрів» - 1 особа;
«Загальне діловодство і хоз.обслужіваніе» - 1 особа;
Експлуатаційна служба - 6 осіб;
Технічна служба - 6 чоловік.
Розрахунок кількості водіїв, ремонтних і допоміжних робітників для парку автомобілів ЗІЛ-131в:
;

Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 11.
Таблиця 11 - Зведена таблиця з розрахунку кількості водіїв, ремонтних і допоміжних робітників для парків автомобілів ЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Чисельність водіїв, чол
18
14
20
Числ. водіїв першого класу, чол
3
3
3
Числ. водіїв другого класу, чол
5
4
5
Числ. водіїв третього класу, чол
10
7
12
Числ. ремонтних робітників, чол
4
3
5
Числ. допоміжних ремонтних робітників, чол
1
1
2
Найбільш вигідним є парк автомобілейКамАЗ-5320, тому що даний обсяг робіт забезпечується меншим числом робочого персоналу, отже фонд заробітної плати у парку автомобілів найменший, а це означає, що сума за видами накладних витрат буде менше.
Розрахунок кількості ремонтних робітників має високу похибкою це пов'язано з тим, що округлення відбувається в більшу сторону (з урахуванням дискретності), а не за правилами математики.
4.3 Методика розрахунку фонду оплати праці
(81)
де - Заробітна плата водіїв, руб;
- Заробітна плата ремонтних робітників, руб;
- Заробітна плата допоміжних ремонтних робітників, руб;
- Заробітна плата керівного персоналу, руб.
(82)
де - Тарифна частина заробітної плати, руб;
- Доплати і надбавки, руб;
- Премія, руб.
(83)
де - Заробітна плата водія за тонну перевезеного вантажу, руб;
- Заробітна плата водія за 1ткм транспортної роботи, руб;
- Поясний коефіцієнт (дорівнює 1,15), [4].
(84)
де - Тарифна ставка за тонну перевезеного вантажу, руб / т;
(85)
де - Годинна тарифна ставка водія третього класу, (25 руб / год), [5];
- Час навантаження-розвантаження, хв.
(86)
де - Тарифна ставка за 1 ткм транспортної роботи, руб / ткм;
(87)
де - Час на твір основних робіт, (60 хв);
- Час на твір підготовчо-заключних робіт, (2,5 хв);
- Коефіцієнт використання пробігу (дорівнює 0,5).
(88)
де - Доплати і надбавки водіям першого класу, руб.
(89)
де - Доплати і надбавки водіям другого класу, руб.
(90)
(91)
де - Середньомісячна заробітна плата водія, руб.
(92)
де - Тарифна частина заробітної плати, руб;
- Доплати і надбавки, руб;
- Премія, руб.
(93)
де - Годинна тарифна ставка ремонтного робітника, (18 руб / год) [4];
(94)
де - Доплати і надбавки, руб.
(95)
(96)
де - Середньомісячна заробітна плата ремонтного робітника, руб.
(97)
де - Тарифна частина заробітної плати, руб;
- Премія, руб.
(98)
де - Годинна тарифна ставка допоміжного ремонтного робітника, (6руб / год), [4];
(99)
(100)
де - Середньомісячна заробітна плата допоміжного ремонт-ного робочого, руб.
Потім проводиться розрахунок фонду оплати праці для керівників підприємства.

4.4 Розрахунок фонду оплати праці для керівників і працівників підприємства на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в
Фонд оплати праці для керівників підприємства представляємо у вигляді таблиці 12.
Таблиця 12 - Фонд оплати праці для керівників підприємства
Найменування посад
керівного персоналу
Заробітна
плата, руб / міс
Директор
10000
Головний інженер
9000
Начальник економічного відділу
7500
Економіст з планування
6000
Начальник відділу організації праці та заробітної плати
6000
Економіст з праці
5000
Головний бухгалтер
7000
Заступник гол. бухгалтера
6500
Бухгалтер
5000
Поч. відділу мат-техн. постачання
6000
Економіст по мат-техн. постачання
5500
Поч. відділу комплектування та підготовки кадрів
5000
Завідувач канцелярією
5000
Поч. відділу безпеки руху
6500
Механік автоколони
6000
Поч. відділу експлуатації
7000
Поч. гаража АТП
6500
Інженер відділу експлуатації
6500
Диспетчер відділу експлуатації
5000
Нач.техніческого відділу
6500
Головний механік
6500
Інженер
6000
Майстер
5000
Інженер з охорони праці та безоп руху
5000
Разом за місяць:
162500
Фонд оплати праці для керівного складу підприємства за рік:
1950000
;

Для парків автомобілів КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 виробляємо аналогічний розрахунок, результати якого зводимо в таблицю 13.

Таблиця 13 - Зведена таблиця з розрахунку ФОП для керівників і працівників підприємства для парків автомобілів ЗІЛ-131в, КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Середньомісячна заробітна плата водія, руб
6715
6073
5863
Середньомісячна заробітна плата ремонтного робітника, руб
4462
5372
4471
Середньомісячна заробітна плата допоміжного робітника, грн
5833
5270
3653
Заробітна плата водіїв, руб
1450522
1020219
1407087
Заробітна плата ремонтних робітників, руб
149982
135523
187853
Заробітна плата допоміжних ремонтних робітників, руб
214175
193526
268254
Заробітна плата керівного персоналу, руб
1950000
1950000
1950000
Фонд оплати праці, руб:
3684689
3226089
3713005
Найбільш вигідним за даними показниками є застосування парку автомобілів КамАЗ-5320, тому що його фонд оплати праці найменший, отже, сума за видами накладних витрат буде менше. Середньомісячна заробітна плата водія для даного парку не вийшла найменшою. Це пов'язано з високою похибкою розрахунку кількості водіїв, тому що округлення відбувається в більшу сторону (з урахуванням дискретності), а не за правилами математики.

5 Вартість і амортизаційні відрахування по фондам підприємства
5.1 Методика розрахунку вартості і амортизаційних відрахувань по фондах підприємства
Для знаходження суми амортизаційних відрахувань необхідно визначити вартість всього парку рухомого складу. Для цього приймаємо вартість автомобіля ЗІЛ-131в рівної 600000 рублів, вартість автомобіля КамАЗ-5320 - 900000 рублів, вартість автомобіля ЗІЛ-ММЗ-555 - 550000 рублів. Потім множимо вартість одного автомобіля на їх списочное кількість у парку.
(101)
де - Вартість всього парку рухомого складу, руб;
- Ціна одного автомобіля, руб.
Ця сума становитиме 60 відсотків від загальної вартості виробничих фондів АТП.
(102)
де - Загальна вартість виробничих фондів АТП, руб.
Обчисливши загальну вартість виробничих фондів, і знаючи їх структуру (у відсотках), знаходимо вартість будівель, споруд та передавальних пристроїв, силових і робочих машин, інвентарю та інструментів, а також інших фондів, що не увійшли до цього переліку за формулою:
(103)
де - Вартість i-го фонду, руб;
- Структура фондів,%.
Для знаходження суми амортизаційних відрахувань по рухомому складу використовуємо формулу:
(104)
де - Норма амортизаційних відрахувань.
Маючи норми амортизаційних відрахувань, обчислюємо суму відрахувань по кожному виду виробничих фондів.
(105)
5.2 Розрахунок вартості та амортизаційних відрахувань по фондах підприємства на прикладі парку автомобілів ЗІЛ-131в


Розрахунок інших виробничих фондів розглянемо на прикладі розрахунку вартості будівель. Вартість споруд та передавальних пристроїв, силових і робочих машин, інвентарю та інструментів, а також інших фондів розраховується аналогічно.


Розрахунок амортизаційних відрахувань для інших виробничих фондів розглянемо на прикладі будівель. Амортизаційні відрахування на споруди та передавальні пристрої, силові і робочі машини, інвентар та інструменти, а також інші фонди розраховуються аналогічно.

Результати розрахунків по парках інших автомобілів виробляємо аналогічно і зводимо в таблицю 14.
За розрахунком вартості та амортизаційних відрахувань по фондах підприємства стає видно, що застосування парку рухомого складу автомобілів ЗІЛ-ММЗ-555 найбільш ефективно, тому що амортизаційні відрахування з даного парку найменші.

Таблиця 14 - Виробничі фонди АТП
Найменування фондів і відрахувань
Струк-туру,%
Вартість, руб
Норма аморті-зації,%
Сума амортизаційних відрахувань, крб
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Будинки
25
3000000
3375000
2979167
1,2
36000
40500
35750
Споруди та передавальні пристрої
7
840000
945000
834167
8,3
69720
78435
69236
Силові і робочі машини та обладнання
5
600000
675000
595833
6,7
40200
45225
39921
Інвентар та інструмент
2
340000
270000
238333
12,5
30000
33750
29792
Рухомий склад
60
7200000
8100000
7150000
0,37
1738904
1655443
1536059
Інші
1
120000
135000
119167
2,5
30000
33750
29792
Разом
100
12000000
13500000
11916667
100
1944824
1887103
1740550

6 Кошторис накладних витрат
6.1 Методика розрахунку кошторису накладних витрат
Кошторис накладних витрат обчислюється за формулою:
(106)
де - Сума за видами накладних витрат, руб;
- Фонд оплати праці, руб;
- Відрахування на єдиний соціальний податок, руб. Становить 35,6 відсотків від фонду оплати праці.
- Витрати на паливо, руб;
- Витрати на мастильні, обтиральні та інші матеріали, руб;
- Сума амортизаційних відрахувань, грн;
- Витрати на відновлення і ремонт шин, руб;
- Витрати на ремонтний фонд, руб;
- Процентна ставка за видами накладних витрат.
Дані обчислення здійснюються за кожним видом накладних витрат і зводяться в таблицю.
6.2 Розрахунок кошторису накладних витрат
Наведемо розрахунок кошторису накладних витрат для парку рухомого складу автомобілів ЗІЛ-131в на прикладі поштово-телеграфних і телефонних витрат. Результати розрахунків показників для інших парків наводимо в таблиці 15

Таблиця 15 - Показники кошторису накладних витрат
Найменування статей і видатків
Відсоток,%
Сума за видами накл. витрат
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
1 Адміністративно-господарські витрати
1.1 Відрядні
0,15
2840
1924
2557
1.2 Поштово-телеграфні і телефонні
0,45
8521
5771
7670
1.3 Конторській-канцелярс. і друкарські
0,3
5681
3848
5113
1.4 Тек. ремонт адміністр.-управлінськими. будівель
1,5
28404
19238
25567
2 Загальновиробничі витрати
2.1 Зміст виробнич. приміщень і споруд
12
22723
153905
204537
2.2 Амортизація основних фондів (крім ПС)
-
205920
231660
204491
2.3 Зміст і ремонт произв. обладнання
1
18937
12825
17045
2.4 Паливо та ел.енергія, вода для техн. Цілей
6
113618
76952
102268
2.5 Вспом. матеріали для произв. Цілей
1,05
19883
13467
17897
2.6 Витрати з охорони праці та техніки безпеки.
3
56809
38476
51134
2.7 Витрати, пов'язані з орендою осн. Фондів
0,5
9468
6413
8522
2.8 Зміст авт. госп-ва і ТО
6
113618
76952
102268
2.9 Бланки технічної документації
1,5
28404
19238
25567
2.10 Витрати з підвищення кваліфікації кадрів
1,5
28404
19238
25567
2.11 Витрати з винахідництва
1,5
28404
19238
25567
2.12 Протипожежні заходи
0,3
5681
3848
5113
2.13 Інші
0,3
5681
3848
5113
РАЗОМ:
702996
706841
835996
За показниками кошторису накладних витрат видно, що застосування парку рухомого складу автомобілів ЗІЛ-ММЗ-555 найбільш ефективно, тому що сума за видами накладних витрат за даним парку найменша, отже, оподатковуваний прибуток у даного парку автомобілів буде менше, ніж у інших парків автомобілів.

7 План по собівартості, доходів, прибутків і рентабельності
7.1 Собівартість автомобільних перевезень
У собівартість автомобільних перевезень входять фонд оплати праці, єдиний соціальний податок, паливо, мастильні, обтиральні та інші матеріали, витрати на ремонтний фонд, витрати на відновлення і ремонт шин, амортизаційні відрахування на рухомий склад і накладні витрати.
Єдиний соціальний податок складається з відрахувань до пенсійного фонду (28% від ФОП), фонд соціального страхування (4% від ФОП) та до фонду медичного страхування (3,6% від ФОП).
Таблиця 16 - Відрахування, що входять в єдиний соціальний податок
Види відрахувань
Сума відрахувань, крб
ЗІЛ-131в
КамАЗ - 5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Пенсійний фонд
1031713
903305
1036941
Фонд соц.страхование
115466
129044
148520
Фонд мед.страхованія
103919
116139
133668
Разом, сума податку
1251098
1148488
1321829
Всі дані для розрахунку собівартості перевезень вже отримані раніше. Зведемо в таблицю 17 і підсумуємо по кожному парку. Також обчислимо структуру собівартості (частку кожної статті в загальній сумі витрат).
Таблиця 17 - Собівартість автомобільних перевезень
Стаття собівартості
Сума витрат, руб
Структура собівартості,%
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
1 ФОП
3684689
3226089
3713005
28
36
31
2 Єдиний соц. податок
1311749
1148488
1321829
10
13
11
3 Паливо
4936583
1859632
3984105
38
21
33
4 Смаза., Обтиральні та інш. матеріали
354791
163242
196640
3
2
2
5 Ремонтний фонд
244386
193384
282303
2
2
3
6 Витрати на відновл. і ремонт шин
129431
72332
124727
1
1
1
7 Амортизація ПС
1738904
1655443
1536059
13
18
13
8 Накладні витрати
702996
706841
835996
5
7
6
Разом
13103529
9025451
11994665
100
100
100
За собівартістю автомобільних перевезень видно, що застосування парку рухомого складу автомобілів КамАЗ-5320 найбільш ефективно, тому що його собівартість найменша, тому що сума витрат менше, ніж у автомобілів інших парків.
7.2 Методика обчислення плану за доходами
(107)
де - Плановий дохід підприємства, руб;
- Собівартість автомобільних перевезень, руб. (Обчислена в попередньому розділі);
- Коефіцієнт, що враховує норму прибутку (дорівнює 1,3).
(108)
де - Дохід підприємства за прейскурантом. Розраховується для автомобілів вантажопідйомністю понад 5 тонн (КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555), грн;
- Тариф на перевезення однієї тонни вантажу (для автомобіля КамАЗ-5320 і ЗІЛ-ММЗ-555 дорівнює 1,37 руб / т), [5];
- Поясний коефіцієнт (дорівнює 1,15), [4].
(109)
де - Дохід підприємства за прейскурантом. Розраховується для автомобілів вантажопідйомністю менше 5 тонн (ЗІЛ-131в), грн;
- Загальна кількість поїздок за рік, од.;
- Тариф за одну відправку (для автомобіля ЗІЛ-131в дорівнює 7,99 руб / відпр), [5];
- Поясний коефіцієнт (дорівнює 1,15), [4].
(110)
де - Коефіцієнт подорожчання.
7.3 Розрахунок плану по доходах на прикладі парку автомобілів
ЗІЛ-131вДля інших автомобілів виробляємо аналогічний розрахунок, і отримані дані зводимо в таблицю 18

Таблиця 18 - План по доходах
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Плановий прибуток підприємства, руб
170346681
11733086
15593065
Дохід підприємства за прейскурантом, руб
275012
195520
195520
Коефіцієнт подорожчання.
62
60
80
Середній коефіцієнт подорожчання
67
За планом про доходи підприємств видно, що парк автомобілів ЗІЛ-131в приносить найбільший дохід, але для об'єктивної оцінки необхідно обчислити прибуток і рентабельність підприємства.
7.4 Методика планування прибутку
(111)
де - Оподатковуваний прибуток, руб;
- Податки та відрахування, руб.
(112)
де - Транспортний податок, руб;
- Податок на майно, руб.
(113)
де - Ставка транспортного податку, руб / к.с. Для автомобіля ЗІЛ-131в дорівнює 8 руб / к.с, для автомобіля КамАЗ-5320 - 8 руб / к.с, для автомобіля ЗІЛ-ММЗ-555 - 8 руб / к.с.;
- Потужність двигуна автомобіля, к.с. Потужність двигуна автомобіля ЗІЛ-131в - 110 л.с., потужність двигуна автомобіля КамАЗ-5320 - 120 л.с., потужність двигуна автомобіля ЗІЛ-ММЗ-555 - 110 к.с., [2];
- Списочное кількість автомобілів в парку, од.
(114)
де - Ставка податку на майно,%, (2 відсотки від вартості майна).
- Загальна вартість виробничих фондів підприємства, грн, (обчислена у п. 5.2).
(115)
де - Прибуток АТП, руб;
- Податок на прибуток, руб.
(116)
де - Ставка податку на прибуток,%. Становить 24 відсотка.
7.5 Планування прибутку на прикладі парку автомобілів
ЗІЛ-131в


Для інших автомобілів виробляємо аналогічний розрахунок і отримані дані зводимо в таблицю 19
Таблиця 19 - Розрахунок прибутку
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Транспортний податок, руб
10560
8640
11440
Податок на майно, руб
240000
270000
238333
Оподатковуваний прибуток, руб
3680592
2428995
3348627
Податок на прибуток, руб
883342
582959
803671
Прибуток АТП, руб
2797250
1846036
2544956
За планом про доходи підприємств видно, що парк автомобілів ЗІЛ-131в приносить найбільший прибуток, але для об'єктивної оцінки необхідно обчислити рентабельність підприємства.
7.6 Методика розрахунку рентабельності
(117)
де - Рентабельність підприємства,%
7.7 Розрахунок рентабельності на прикладі парку автомобілів
ЗІЛ-131в

Для інших автомобілів виробляємо аналогічний розрахунок рентабельності і отримані дані зводимо в таблицю 20
Таблиця 20 - Розрахунок рентабельності
Показники
Значення показників
ЗІЛ-131в
КамАЗ-5320
ЗІЛ-ММЗ-555
Рентабельність підприємства,%
21,3
20,5
21,2
Розрахувавши рентабельність підприємств трьох різних парків рухомого складу, робимо висновок, що застосування парку автомобілів ЗІЛ-131в найбільш ефективно, тому що прибуток АТП найбільша, а собівартість рухомого складу найменша, в порівнянні з іншими парками автомобілів.

Список використаних джерел
1 Єдині норми часу на перевезення вантажів
автомобільним транспортом і відрядні розцінки для оплати праці водіїв: М. - Економіка, 1990р.
2 Короткий автомобільний довідник. Держ. НДІ автомоб.трансп. 8-е изд. - М. Транспорт, 1979г.
3 Николин В.І., Мочалін С.М., Витвицький Є.Є., Николин І.В.; під ред. проф. В. І. Ніколіна Проектування автотранспортних систем доставки вантажу. - Омськ: Изд-во СібАДІ, 2001. - 184с.
4 Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. - М.: Транспорт, 1988. - 78с.
5 Прейскурант № 13-01-01. Тарифи на перевезення вантажів та інші послуги, що виконуються автомобільним транспортом.
6 Довідкові та нормативні матеріали з автомобільного транспорту, г.Кургана, 1987, вид. Третя
7 Тарифна політика на автомобільному транспорті. - М: Изд-во «Центроргтрудавтотранс», 2001р. - 215с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Курсова
482кб. | скачати


Схожі роботи:
Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин
Проект організації АТП по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів
Проектування автотранспортного підприємства по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів типу
Проектування автотранспортного підприємства по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів типу 2
Проектування ділянки по технічному обслуговуванню і ремонту паливної апаратури на АТП
Слюсар з ремонту рухомого складу
Оцінка ефективності використання рухомого складу
Проектування автотранспортного підприємства по технічному обслуговуванню автомобілів
Техніко-економічна оцінка доцільності впровадження нового виду послуги з ремонту блоку циліндрів
© Усі права захищені
написати до нас