Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва та шляхи е підвищення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти Російської Федерації
ФГТУ СПО
Белебеєвський технікум механізації та електрифікації сільського господарства
Курсова робота
З дисципліни: Економіка організації (підприємства)
Тема: "Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва та шляхи її підвищення в умовах СВК" Малинівка "Белебєєвському району Республіки Башкортостан"
р. Белебей, 2008 рік

План

1. Коротка природно-економічна характеристика господарства

1.1 Розмір підприємства

1.2 Спеціалізація підприємства його головні і додаткові галузі

1.3 Оцінка складу, розміру і структури земельних угідь

1.4 Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами

1.5 Забезпеченість підприємства основними засобами

1.6 Основні економічні показники роботи підприємства

2. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва та шляхи підвищення

2.1 Ефективність використання земельних ресурсів
2.2 Ефективність використання основних засобів
2.3 Ефективність використання трудових ресурсів
2.4 Економічна ефективність виробництва за видами продукції
2.5 Економічна ефективність виробництва продукції в цілому по господарству і по галузях
3. Висновки і пропозиції


Введення

Реформування сільського господарства на сучасному етапі спрямована на перехід до ринкової економіки. Неодмінні умови розвитку ринкових відносин - формування багатоукладної економіки, приватизація власності в аграрному секторі. Багатоукладність передбачає функціонування різних форм власності і господарювання за умови максимального використання їх ресурсного потенціалу, ефективного ведення господарства і розширеного відтворення.

У результаті аграрної реформи походячи принципові зміни виробничих відносин, що полягають в переході від адміністративних методів господарювання до переважно економічних, ринкових, у підвищенні самостійності сільськогосподарських товаровиробників.
Аграрна реформа здійснюється складністю соціально - економічної ситуації, для якої характерні інфляція, диспаритет цін у товарному обміні між сільським господарством та іншими галузями народного господарства, різке скорочення державної підтримки сільського господарства. У зв'язку з цим значно зростають вимоги до рівня економічної підготовки сільського господарства.
Для кращого використання основних фондів в умовах високої інфляції і диспаритету цін потрібно перебудова не лише відносин власності та форм господарювання, але й господарському механізмі в цілому. Потрібні в цільові програми з інтенсифікації сільського господарства, розвитку науково-технічного прогресу, відновленню і розвитку сільськогосподарського машинобудування. Техніка, що має в господарствах, за всіма основними параметрами дуже низької якості і потребують модернізації. Фахівці вважають, що в даний час російська техніка відстала від зарубіжних аналогів на два покоління (20 - 25 років).
Ефективність виробництва на сільськогосподарських підприємствах залежить від рівня фондоозброєності, а чим більше доводиться основних засобів, тим вище їх продуктивність праці та фондоозброєність. Але так як занадто висока забезпеченість основними засобами може призвести до малих витрат на утримання, їх повинно бути помірна кількість.

Мета курсової роботи:

Освоїти методику розрахунку показників економічної ефективності діяльності підприємства; навчитися визначати резерви збільшення виробництва продукції; дати оцінку діяльності підприємства по приватних і узагальнюючих показників економічної ефективності; намітити шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах.


1. Коротка природно-економічна характеристика господарства

Повне найменування підприємства - сільськогосподарський виробничий кооператив «Малинівка», який знаходиться в Белебєєвському районі в с Малинівка. Землі СПК «Малинівка» на північно-сході доходять до м. Белебея, а на заході вони межують із землями Белебєєвському радгоспу. На півдні межа проходить з полями Біжбуляцький району, а на південно-сході вони примикають до полів ГПЗ імені М. Горького. До складу СВК «Малинівка» входять наступні села - д. Малинівка, д. Джерела, с. Надеждине, д. Федорівка, д. Брік-Алга, д. Свобода, д. Весела Роща, д. Парафеевка, д. Скобелевка. д. Янги-Кюч. Основними видами діяльності в СВК «Малинівка» є:
1 Розведення ВРХ
2 Вирощування зернових культур
У господарстві діють 3 бригади
1 Бригада № 2 - с. Надеждине
2 Бригада № 3 - д. Малинівка
3 Бригада № 4 - д. Родники
Також в СВК «Малинівка» є 3 тваринницькі ферми, 1 ремонтна майстерня, в якій проводиться ремонт тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин. Є 1 автопарк. Загальна земельна площа СПК «Малинівка» займає 9490 га, в тому числі сільськогосподарські угіддя 8930 га, з них:
· Ріллі - 6228
· Сінокоси - 4 га
· Пасовища - 2698 га
· Інші землі - 171 га
Землекористування СПК «Малинівка» розташоване в південній частині Белебєєвському району. Адміністративно-господарським центром є д. Малинівка, розташована в 17 кілометрах від районного центру м. Белебея.
Грунтовий покрив представлений в основному чорноземами вилуженими і чорноземами типовими, а також сірими лісовими грунтами.
Вміст гумусу в грунтах СПК «Малинівка» становить 87,90% - воно в основному підвищений і високий. Але в господарстві є ще й грунту з середнім вмістом гумусу. На цих площах необхідно вносити підвищені норми органічних добрив. Клімат в СВК «Малинівка» континентальний. Середньорічна кількість опадів становить 420-450 мм, причому 200-225 мм опадів за вегетаційний період. Середня висота снігового покриву досягає 1,5 м. Тривалість безморозного періоду і періодів середньодобової температури понад 0 ° С становить 110-120 днів. Кількість сонячних днів у році складає 130 днів.
Забезпеченість СПК «Малинівка» трудовими ресурсами складає 137 чоловік. Від забезпеченості господарства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання с / г робіт, ефективність використання техніки і обсяг виробництва продукції.
Забезпеченість СПК «Малинівка» основними фондами є важливими факторами, від яких залежать якості виконання с / г робіт і, отже, обсяг виробництва продукції. І вони становлять у даному господарстві 15765 руб.
Забезпеченість підприємства оборотними фондами становить 12810 руб. Для підвищення якості с / г продукції в СВК «Малинівка» застосовуються добрива, які склали 69 тонн.

1.1 Розмір підприємства

Розмір підприємства характеризує такі показники: основний показник - вартість валової продукції, непрямі показники - середньорічна чисельність працівників, середньорічна вартість основних виробничих фондів, виручка від реалізації продукції, поголів'я худоби, птиці ит. д. Сукупність основного і непрямих показників дозволяє більш повно визначити розміри підприємства, їх зміни.
Табл. 1. Показники розміру підприємства в СВК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Показники
Роки
Відхилення (+, -)
2005
2006
1
2
3
4
Вартість валової продукції за собівартістю, тис. руб.
19185
23738
4553
Прибуток від реалізації продукції, тис. руб.
197
969
772
Виручка від реалізації продукції, тис. руб.
9208
11025
1817
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.
25857
26445
588
Середньорічна чисельність працівників, чол.
146
136
-10
Трактори всіх марок.
38
38
-
Чисельність поголів'я:
ВРХ
967
983
7
Коні
33
13
-20
Вихід валової продукції в 2006 р. склав 23738 тис. руб. в порівнянні з 2005 р. відбулося збільшення валової продукції на 2553 тис. руб. Загалом у 2006 р. господарство є прибутковим. Сума прибутку в 2006 р. склала 969 тис. руб., Середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшилася на 588 тис. руб. і склала в 2006 р. 26445 тис. руб.
Середньорічна чисельність працівників в господарстві - 136 чол. в порівнянні з 2005 р. відбулося зниження чисельності працівників на 10 осіб. Поголів'я ВРХ в 2006 р. - 983 гол. в порівнянні з 2005 р. відбулося збільшення на 7 гол. Поголів'я коней в 2006 р. склало 13 гол., У порівнянні з 2005 р. відбулося зниження на 20 гол.

1.2 Спеціалізація підприємства його головні і додаткові галузі

Виробничу спеціалізацію підприємства визначають за основними товарними галузями і продуктів забезпечує найбільшу виручку від реалізації. Прямий показник характеризує спеціалізацію господарства - структура товарної продукції.
Табл. 2. Розмір і структура товарної продукції в умовах СВК «Малинівка», Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Вид продукції та галузь
Виручка, тис. руб.
Структура товарної продукції,%
Еко-не значення галузей (головна галузь)
2005
2006
2005
2006
1
2
3
4
5
6
Зернові та зернобобові
2253
2085
24.5
19
-
Соняшник
922
1120
10
10.2
-
Інша продукція рослинництва
11
1
0.1
0.01
-
Разом по рослинництву
3186
3206
34.6
29.2
-
ВРХ
1987
3267
21.6
29.6
Головна
Коні
252
23
2.7
0.2
-
Молоко цільне
2731
3524
29.7
32
Головна
Продукція тваринництва власного виробництва
381
389
0.02
0.2
-

1
2
3
4
5
6
Інша продукція тваринництва
2
22
4.1
3.5
-
Разом по тваринництву
5353
7225
58.1
65.5
-
Інша виручка
669
594
7.3
5.3
-
Всього по господарству
9208
11025
100
100
-

Для оцінки рівня (глибини) спеціалізації виробництва розраховують коефіцієнт спеціалізації:

Де:
100 - сума питомих ваг товарної продукції окремих галузей.
- Питома вага продукції кожної галузі в структурі товарної продукції.
- Порядковий № виду товарної продукції по займаному питомій вазі, починаючи з найвищого.
Значення коефіцієнта спеціалізації може коливатися від 0 до 1:
від 0 до 0.2 - слабо виражена спеціалізація;
від 0.2 до 0.4 - середня спеціалізація;
від 0.4 до 0.65 - висока спеціалізація;
понад 0.65 - поглиблена спеціалізація.

Виручка від реалізації продукції в 2006 р. склала 11025 тис. руб., В порівнянні з 2005 р. виручка збільшилася на 1817 тис. руб. У галузі рослинництва в 2006 р. отримана виручка на суму 3206 тис. руб. це вище ніж в 2005 р. на 20 тис. руб. Частка рослинництва у структурі товарної продукції в 2006 р. займає 29.2%, відбулося зниження на 5.4%.
У галузі тваринництва в 2006 р. отримана виручка на суму 7225 тис. руб. це вище ніж в 2005 р. на 1872 тис. руб. Частка тваринництва у структурі товарної продукції в 2006 р. займає 65.5% відбулося збільшення на 7.4%.
Головною галуззю в господарстві є виробництво молока - 32% і ВРХ - 29.6% отже спеціалізація господарства молочно-м'ясна.
Коефіцієнт спеціалізації в господарстві склав 0.26, отже в господарстві середня спеціалізація.

1.3 Оцінка складу, розміру і структури земельних угідь

При аналізі складу угідь, їх розміру та структури вивчають показники характеризують види земельних угідь та їх площу. Визначають структуру кожного виду угідь у% до обдайте земельної площі, дають оцінку структурних змін.
Табл. 3. Склад, розмір і структура земельних угідь в умовах СВК «Малинівка», Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Вид угідь
Площа, га.
Структура,%.
2005
2006
Відхилення (+,-)
2005
2006
Зміни
1
2
3
4
5
6
7
Загальна земельна площа, га.
9490
9540
50
100
100
-
С / г-ті угіддя - всього, га.
8930
8977
47
94.1
94.2
0.1
З них ріллі
6228
6249
21
65.5
65.5
-
Сінокоси
4
4
-
0.1
0.1
-
Пасовища
2698
2724
26
28.5
28.6
0.1
Сади та ін багаторічні насадження
-
-
-
-
-
-
Поклади
-
-
-
-
-
-
Аналізуючи розмір земельних угідь бачимо, що загальна земельна площа у 2006 р. склала 9540 га, в порівнянні з 2005 р. загальна площа збільшилася на 50 га. Сільськогосподарські угіддя в господарстві займають в 2006 р. 8977 га., Їх площа збільшилася на 47 га. Ріллі в господарстві займають в 2006 р. 6249 га., Їх площа збільшилася на 21 га.
У структурі земельних угідь сільськогосподарські угіддя в 2006 р. займають 94.2%, їх частка до рівня 2005 р. збільшилася на 0.1%. Ріллі в 2006 р. займають 65.5%. Пасовища в 2006 р. займають 28.6%, їх частка до рівня 2005 р. збільшилася на 0.1%.

1.4 Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами

Основне джерело трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств - працездатні особи, населених пунктів розташованих на території даного господарства. Трудові ресурси, якими володіє господарство визначають на конкретну дату і обчислюють у середньому за рік. Приступаючи до аналізу забезпеченості господарства трудовими ресурсами необхідно встановити чисельність працівників та розподіл їх за категоріями. Особливу увагу слід звернути на аналіз забезпеченості господарства кадрами найбільш важливих професій: трактористів-машиністів, доярок, телятниць, скотарів і т.д.
Табл. 4. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами в умовах СВК «Малинівка», Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Категорія працівників
Середньорічна чисельність
Відхилення (+,-).
2005
2006
По організації всього
146
136
-10
в тому числі працівники зайняті в сільськогосподарському виробництві - всього
137
127
-10
у тому числі робітники постійні
106
98
-8
Трактористи-машиністи
24
24
-
Оператори машинного доїння, дояри
9
9
-
Скотники ВРХ
14
15
1
Робітники сезонні і тимчасові
2
3
1
Службовці
29
26
-3
З них керівники
9
9
-
Фахівці
8
7
-1
Працівники, зайняті в підсобних промислових підприємствах і промислах
3
3
-
Працівники ЖКГ та культурно-побутових установ
2
2
-
Працівники торгівлі та громадського харчування
4
4
-
Чисельність керівників і фахівців встановлюють на основі штатів та штатних нормативів. З таблиці. 1 видно, що чисельність керівників у господарстві залишається стабільною, фахівців у господарстві 7 осіб, відбулося зниження на 1 людину. У цілому по господарству середньорічна чисельність працівників у 2006 р. склала 136 осіб, до рівня 2005 р. відбулося зниження чисельності на 10 чоловік. Чисельність працівників у сільськогосподарському виробництві знизилася на 10 осіб і склала в 2006 р. 127 осіб. У господарстві середньорічна чисельність трактористів-машиністів у 2006 р. склала 24 людини, у порівнянні з 2005 р. середньорічна чисельність залишилася стабільною. Середньорічна чисельність скотарів ВРХ у господарстві в 2006 р. склала 15 осіб, відбулося збільшення в порівнянні з 2005 р. на 1 людину.

1.5 Забезпеченість підприємства основними засобами

Забезпеченість підприємства основними засобами характеризує фондообеспеченность господарства, фондоозброєність праці, енергозабезпеченість і енергоозброєність праці. Щоб вивчити технічну базу підприємства необхідно проаналізувати його енергетичні ресурси - засоби механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Табл. 5. Забезпеченість СПК «Малинівка», Белебєєвському району, Республіки Башкортостан основними засобами
Показники
2005
2006
Звітний рік до попереднього,%
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.
25857
26445
102.3
Енергетичні потужності, к.с.
11641
11118
95.5
Середньорічна чисельність працівників, чол.
146
136
93.2
Площа сільськогосподарських угідь, га.
8930
8977
100.5
Фондообеспеченность, тис. руб.
290
295
101.7
Фондоозброєність, тис. руб.
177
194
109.6
Енергозабезпеченість, к.с.
130
124
95.4
Енергоозброєність, к.с.
80
82
102.3
Середньорічна вартість основних виробничих фондів в 2006 р. склала 26445 тис. руб. в порівнянні з 2005 р. відбулося збільшення вартості основних виробничих фондів на 2.3%. Потужність енергетичних ресурсів у господарстві знизилося на 4.5% і склала в 2006 р. 11118 к.с. Фондообеспеченность в господарстві склала в 2006 р. 295 тис. крб. в порівнянні з т2005 р. відбулося підвищення фондообеспеченности на 1.7%. Фондоозброєність праці підвищилася на 9.6% і склала вт 2006 194 тис. руб. Енергозабезпеченість господарства в 2006 р. склала 124 к.с. в порівнянні з 2005 р. знизився на 5.6%. Енергоозброєність підвищилася на 2.5% і склала в 2006 р. 82 к.с.

1.6 Основні економічні показники роботи підприємства

Для характеристики економічної ефективності сільськогосподарського виробництва використовується система натуральних і вартісних показників. Натуральними показниками ефективності виступають врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин. Натуральні показники є базою для розрахунку вартісних показників: прибутку, рівня рентабельності, собівартості, виходу валової і товарної продукції і т.д.
Табл. 6. Основні показники діяльності СПК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Показники
2005
2006
Звітний рік до попереднього,%
1. Урожайність основних сільськогосподарських культур, ц. з 1 га.:
Зернові та зернобобові
11.7
17.4
148.7
Соняшник
7.4
8.5
114.9
2. Продуктивність сільськогосподарських тварин:
Середньорічний надій молока на 1 корову, кг.
2900
3052
105.2
Середньодобовий приріст молодняку ​​ВРХ, м.
306
322
105.2
3. Рівень виробництва:
а) на 100 га сільськогосподарських угідь
Молока, ц.
130
136
104.6
Приросту молодняку ​​ВРХ, ц.
7.3
8
109.6
Товарної продукції, тис. руб.
103
123
119.4
б) на 100 га ріллі, ц:
Зерна
603.1
721.7
119.7
4. Собівартість 1 ц. сільськогосподарської продукції, руб.
Зерно
154
169
109.7
Соняшник
440
380
86.4
Молоко
324
359
110.8
Приріст молодняку ​​ВРХ
5672
7619
134.3
Урожайність зернових у 2006 р. склала 17.4 ц. з 1 га., в порівнянні з 2005 р. відбулося підвищення на 48.7%. Середньорічний надій молока в 2006 р. склав 3052 кг., Це вище попереднього року на 5.2%. Середньодобовий приріст ваги молодняку ​​ВРХ у 2006 р. склав 322 р., продуктивність молодняку ​​що знаходиться на відгодівлі підвищилася на 5.2%. Знизилася собівартість виробництва соняшнику на 13.6% і склала в 2006 р. 380 руб. Це є позитивним фактором у діяльності підприємства. По інших видах продукції собівартість підвищилася.

2. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва та шляхи підвищення
В основі економічного прогресу будь-якого суспільства лежить підвищення ефективності суспільного виробництва. Вищим критерієм ефективності є повне задоволення суспільних і особистих потреб при найбільш раціональному використанні наявних ресурсів. Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від застосування засобів виробництва і живої праці, в сільському господарстві це отримання максимальної кількості продукції при найменших витратах. Це досягається за рахунок раціонального використання земельних, матеріальних і трудових ресурсів.
Для оцінки економічної ефективності сільського господарства необхідні конкретні показники, що відображають вплив різних чинників на процес виробництва. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва характеризується системою натуральних і вартісних показників. Вихідним є натуральні показники: врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин, але щоб отримати сумірні величини витрат і результатів обсяг виробленої продукції переводять у вартісну форму.
Вартісні показники мають не тільки облікове, а й економічне значення, так як вони беруть участь у розвитку товарно-грошових відносин, а продукт виробництва виступає в якості товару на ринку. Основними вартісними показниками економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є валовий дохід, чистий дохід і прибуток.
Основними шляхами підвищення економічної ефективності є зростання валової продукції, зниження витрат на виробництво і вдосконалення каналів реалізації.

2.1 Ефективність використання земельних ресурсів

Всі землекористувачі зобов'язані, піклується про підвищення ефективності використання закріплених за ними земель. Основними показниками ефективності використання земель є обсяги виробництва валової продукції, товарної продукції і прибутку з одиниці земельної площі.
Табл. 7. Показники рівня економічної ефективності використання землі в умовах СВК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Показники
2005
2006
Відхилення (+,-)
1. Площа сільськогосподарських угідь, га.
8930
8977
47
2. Вартість валової продукції, всього, тис. руб.
19185
23738
4553
а) рослинництва, тис. руб.
10278
12306
2028
б) тваринництва, тис. руб.
8760
11155
2395
3. Прибуток від реалізації продукції всього, тис. руб.
197
969
772
а) рослинництва, тис. руб.
799
826
27
б) тваринництва, тис. руб.
-617
152
-465
4. Вихід валової на 100 га сільськогосподарських угідь, всього тис. руб.
215
264
49
а) рослинництва, тис. руб.
115
137
22
б) тваринництва, тис. руб.
98
124
26
5. Прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь, всього тис. руб.
2.2
10.8
8.6
а) рослинництва, тис. руб.
8.9
9.2
0.3
б) тваринництва, тис. руб.
-6.9
1.7
-5.2
Виробництво валової продукції на 100 га. сільськогосподарських угідь в 2006 р. становить 264 тис. руб. в порівнянні з 2005 р. відбулося
збільшення на 49 тис. руб. Вихід валової продукції на 100 га. сільськогосподарських угідь в галузі рослинництва вище, ніж у галузі тваринництва на 13 тис. руб. Прибуток на 100 га. сільськогосподарських угідь в 2006 р. складає 10.8 тис. руб. це вище, ніж у 2005 р. на 8.6 тис. руб. Прибуток на 100 га. галузі рослинництва становить 9.2 тис. руб. Прибуток на 100 га. галузі тваринництва становить 1.7 тис. руб.

2.2 Ефективність використання основних засобів

Важливу роль матеріально-технічної бази складають основні та оборотні виробничі фонди. Збільшення основних і оборотних фондів, підвищення фондообеспеченности і фондовооруженности сприяє зростанню продуктивності праці і збільшення виробництва продукції. Від наявності темпів зростання та ефективності використання основних і оборотних фондів залежать і кінцеві результати роботи підприємства.
Табл. 8. Показники ефективності використання основних і оборотних фондів в умовах СВК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Показники
2005
2006
Відхилення (+,-)
1. Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб.
25857
26445
588
2. Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. руб.
15600
15958
358
3. Вартість валової продукції (за собівартістю), тис. руб.
19185
23738
4553
4. Прибуток від реалізації продукції, тис. руб.
197
969
772
5. Виручка від реалізації продукції, тис. руб.
9208
11025
1817
6. Фондовіддача, грн.
0.74
0.9
0.16
7. Фондомісткість, руб.
1.3
1.1
-0.2
8. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів.
0.6
0.7
0.1
9. Норма прибутку,%.
0.5
2.3
1.8
10. Вихід валової продукції на 100 руб. основних і оборотних фондів.
46.3
56
9.7
Фондовіддача і фондомісткість відображають всі основні фактори, які впливають на використання основних фондів і на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Рівень фондовіддачі показує в якій мірі основні фонди забезпечують збільшення валової продукції, а рівень фондомісткості скільки застосовано засобів для виробництва одиниці продукції.
З таблиці 8 бачимо, що фондовіддача в 2006 р. склала 0.9 руб., В порівнянні з 2005 р. фондовіддача збільшилася на 0.16 руб. Коефіцієнт оборотності - це показник ефективності використання оборотних коштів. Коефіцієнт оборотності в 2006 р. склав 0.7, відбулося збільшення на 0.1. Норма прибутку в господарстві у 2006 р. склала 2.3%, в порівнянні з 2005 р. норма прибутку збільшилася на 1.8%. Збільшився вихід валової продукції на 100 руб. основних і оборотних коштів на 9.7 крб. і склав 2006 56 крб. Отже рівень інтенсивності використання фондів підвищується, це означає, що темп зростання валової продукції і прибутку зростає швидше, ніж темп зростання основних і оборотних коштів.

2.3 Ефективність використання трудових ресурсів

Праця людей - основне джерело суспільного блага. Виробляти продукцію більше з найменшими затратами праці і коштів - мета до досягнення якої служить аналіз використання робочої сили та продуктивності праці. Чим більше продукції виробляється в одиницю часу або чим менше робочого часу витрачається на виробництво одиниці продукції, тим вища продуктивність праці. Рівень продуктивності праці визначається як у вартісних так і в натуральних показниках.

Табл. 9. Продуктивність праці в цілому по господарству і по галузях в умовах СВК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Показники
2005
2006
Відхилення (+,-)
1. Вартість валової продукції, всього, тис. руб.
19185
23738
4553
а) у рослинництві, тис. руб.
10278
12306
2028
б) у тваринництві, тис. руб.
8760
11155
2395
2. Середньорічна чисельність працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол.
137
127
-10
3. Відпрацьовано в сільському господарстві, всього, тис. чол. год. в тому числі
311
278
24
а) у рослинництві, тис. чол. год.
113
101
-12
б) у тваринництві, тис. чол. год.
116
110
-6
4. Виробленої валової продукції:
а) на 1 середньорічного працівника зайнятого в сільськогосподарському виробництві, руб.
140036
186913
46877
б) на 1 чол. час, руб. в тому числі
62
85
23
- В рослинництві, руб.
91
122
31
- У тваринництві, руб.
76
101
25
Виробництво валової продукції на 1 середньорічного працівника в 2006 р. складає 186913 крб., В порівнянні з 2005 р. річна продуктивність праці зросла на 46877 руб. Виробництво валової продукції на 1 чол. годину в цілому по господарству в 2006 г.составляет 85 руб., відбулося збільшення годинної продуктивності праці в цілому по господарству на 23 руб. Годинна продуктивність праці галузі
рослинництва становить 122 руб., відбулося підвищення у порівнянні з 2005 р. на 31 руб. У галузі тваринництва підвищилася продуктивність праці годинна на 25 руб. і склала в 2006 р. 101 руб.
У галузі рослинництва продуктивність праці годинна вище ніж галузі тваринництва на 21 крб. Це говорить про те, що рівень механізації в галузі рослинництва вище ніж галузі тваринництва.
У цілому трудові ресурси в 2006 р. стали використовуватися більш ефективно.
Головний принцип оплати праці полягає в тому, що підвищення оплати праці має супроводжуватися випереджаючим зростанням продуктивності праці. Дотримання цього принципу забезпечує розширене відтворення сільськогосподарської продукції, створює нормальні пропорції між споживанням і накопиченням.
Табл. 10. Показники зростання продуктивності праці та оплата праці в умовах СВК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Показники
2005
2006
1. Виробництво валової продукції на 1 середньорічного працівника, крб.
131404
174544
2. Теж у% до попереднього року
100
132.8
3. Заробітна плата 1 середньорічного працівника в рік, руб.
23781
28507
4. Теж у% до попереднього року
100
119.9
Темп зростання заробітної плати склав 119.9%, а темп зростання продуктивності праці склав 132.8%. У даному господарстві спостерігається підвищення темпів зростання продуктивності праці над темпами росту оплати праці. Відтак у господарстві може вестися розширене відтворення.

2.4 Економічна ефективність виробництва за видами продукції

Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно нарощувати виробництво продукції, а й раціонально використовувати її в господарстві і розподілити по каналах реалізації. У процесі реалізації продукції господарством перераховується виручка, яка повинна відшкодовувати виробничі витрати і забезпечувати отримання прибутку. На кожному підприємстві реалізація продукції має відбуватися у відповідності з планом по її обсягу, асортименту та строками.
Табл. 11. Прибуток і рентабельність виробництва основних видів продукції в умовах СВК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Вид продукції.
Виручка,
тис. руб.
Собівартість, тис. руб.
Прибуток (збиток),
тис. руб.
Рівень рентабельності,%.
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пшениця
876
805
654
569
222
236
33.9
41.5
Жито
744
861
429
586
315
275
73.4
46.9
Гречка
228
154
154
70
74
84
48.1
120
Соняшник
922
1120
786
945
136
175
17.3
18.5
Ячмінь
405
265
353
208
52
57
14.7
27.4
ВРХ
1987
3267
2713
3832
-726
-565
-26.8
-14.7
Коні
252
23
274
24
-22
-1
-8
-4.2
Молоко цільне
2731
3524
2155
2363
576
1161
26.7
49.1
Продукція тваринництва власного виробництва
381
389
822
846
-441
-457
-53.7
-54

Прибутковими видами продукції в господарстві є виробництво пшениці. Прибуток від реалізації цієї продукції в 2006 р. склала 236 тис. руб., В порівнянні з 2005 р. підвищилася на 14 тис. руб. Рівень рентабельності склав 41.5%. Прибуток від реалізації молока в 2006 р. склала 1161 тис. руб., В порівнянні з 2005 р. вона підвищилася на 585 тис. руб. Рівень рентабельності склав 49.1%. Збитковими видами продукції в господарстві є продукція тваринництва власного виробництва. Збиток від реалізації цього виду продукції в 2006 р. склав 457 тис. руб. Також виробництво КРС є збитковим. Збиток від реалізації становить 565 тис. руб.
Ціна - один з ключових елементів ринкової економіки. Від ціни залежить, як відшкодування витрат виробництва, так і прибуток. Ціна є об'єктивна категорія, її величина обумовлена ​​дією законів вартості, попиту і пропозиції.
Табл. 12. Розрахунок фінансових результатів від реалізації окремих видів продукції в умовах СВК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Вид продукції
Ціна, руб.
Собівартість 1 ц., Руб.
Прибуток (збиток) в розрахунку на 1 ц, крб.
2005
2006
2005
2006
2005
2006
Зернові та зернобобові
302
278
261
191
41
87
Пшениця
308
324
230
229
78
95
Жито
260
235
150
160
110
75
Гречка
465
703
314
320
151
383
Соняшник
517
450
441
380
76
70
Ячмінь
319
234
278
184
41
50
Худоба та птиця у живій масі
3515
4589
750
855
2765
3734
ВРХ
3561
4588
733
853
2828
3735
Коні
3190
4600
920
1643
2270
2330
Молоко цільне
449
568
1267
1491
-818
-923
М'ясо та м'ясопродукти
2241
2329
464
460
1777
1869

Ціна реалізації 1 ц. зернових в 2006 р. склала 278 руб. Прибуток у розрахунку на 1 ц. зернових у 2006 р. становить 87 руб., в порівнянні з 2005 р. вона збільшилася на 46 руб. Ціна реалізації 1 ц. гречки в 2006 р. склала 703 руб. Прибуток у розрахунку на 1 ц. гречки в 2006 р. складає 383 руб., в порівнянні з 2005 р. вона збільшилася на 232 руб. Ціна реалізації 1 ц. живої маси ВРХ в 2006 р. склала 4588 руб. Прибуток у розрахунку на 1 ц. живої маси ВРХ склала 3735 руб., в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 907 руб.

2.5 Економічна ефективність виробництва продукції в цілому по господарству і по галузях

Фінансовий результат - найважливіший підсумковий показник господарської діяльності підприємства. У ньому знаходять відображення раціональне використання всіх наявних ресурсів, рівень організації виробництва, зміцнення режиму економії, мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
Табл. 13. Рентабельність сільськогосподарського виробництва в умовах СВК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Показники
2005
2006
Відхилення (+,-)
Виручка від реалізації продукції, тис. руб.
9208
11025
1817
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. руб.
9011
10056
1045
Прибуток (збиток), тис. руб.
197
969
772
Рівень рентабельності,%
а) витрат
2.2
9.6
7.4
б) продажу
102.2
109.6
7.4

У цілому по господарству було отримано прибуток на суму 969 тис. руб. У порівнянні з 2005 р. прибуток збільшився на 772 тис. руб. Рівень рентабельності в 2006 р. склав 9.6%, в порівнянні з 2005 р. відбулося збільшення на 7.4%. Рівень окупності витрат в 2006 р. склав 109.6% відбулося підвищення на 7.4%.
Табл. 14. Рентабельність виробництва основних галузей в умовах СВК «Малинівка» Белебєєвському району, Республіки Башкортостан
Показники
Рослинництво
Тваринництво
2005
2006
Відхи-гання (+,-)
2005
2006
Відхи-гання (+,-)
Виручка від реалізації продукції, тис. руб.
3186
3206
20
5353
7225
1872
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. руб.
2387
2380
-7
5970
7073
1103
Прибуток (збиток), тис. руб.
799
826
27
-617
152
-465
Рівень рентабельності,%
а) витрат
33.5
34.7
1.2
-10.3
2.2
-8.1
б) продажу
133.5
134.7
1.2
89.7
102.2
12.5
У галузі рослинництва отримано прибуток на суму 826 тис. руб., В порівнянні з 2005 р. вона підвищилася на 27 тис. руб. рівень рентабельності в галузі рослинництва в 2006 р. склала 34.7%, за
порівняно з 2005 р. збільшилася на 1.2%. У галузі тваринництва отримано прибуток на суму 152 тис. руб., Це вище ніж в 2005 р. на 465 тис. руб. рівень окупності в галузі тваринництва склав 102.2%, у порівнянні з 2005 р. вона підвищилася на 12.5%.


3. Висновки і пропозиції

У цій роботі було визначено показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому по господарству, по галузях і за видами продукції, а також показники ефективності використання наявних ресурсів.
Господарство СПК «Малинівка» має загальну площу 9540 га, сільськогосподарські угіддя в господарстві займають 8977 га. Спеціалізація господарства молочно-м'ясна.
Вихід валової продукції в 2006 р. склав 23738 тис. руб., В порівнянні з попереднім роком відбулося збільшення на 4553 тис. руб. Для всебічної характеристики економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в курсовій роботі були визначені показники ефективності використання земельних ресурсів, трудових ресурсів, основних і оборотних коштів.
Для оцінки ефективності використання земельних ресурсів були визначені наступні показники: урожайність сільськогосподарських культур; вихід валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь в цілому по господарству і по галузях; прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь. Урожайність зернових у 2006 р. склала 17.4 ц / га, відбулося підвищення на 48.7%. Вихід валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь підвищилася на 49 тис. руб. і склала в 2006 р. 264 тис. крб. Прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь в 2006 р. склала 10.8 тис. руб., Це вище ніж в 2005 р. на 8.6 тис. руб. Аналізуючи ці показники бачимо, що в цілому земельні ресурси в господарстві використовуються більш ефективно.
Для підвищення використання земельних ресурсів необхідно: застосування інтенсивних технологій вирощування культур; використання більш врожайних районованих сортів; вдосконалення структури посівів; проведення всіх польових робіт в оптимальні строки; поліпшення організації праці; культури землеробства і т.д.
Ефективність використання основних фондів характеризує фондовіддача і фондомісткість. Фондовіддача в 2006 р. склала 0.9 руб., В порівнянні з попереднім роком збільшилася на 16 коп. Ефективність використання оборотних засобів характеризує коефіцієнт оборотності, у 2006 р. він склав 0.7 руб., В порівнянні з попереднім роком відбулося збільшення на 0.1. Ефективність використання основних і оборотних засобів характеризує норма прибутку і вихід валової продукції на 100 руб. основних і оборотних коштів. Норма прибутку в 2006 р. склала 2.3%. Вихід валової продукції на 100 руб. основних і оборотних коштів склав 56 крб. У цілому оборотні та основні засоби стали використовуватися більш ефективно. Ефективність використання основних і оборотних коштів залежить від сформованих пропорцій між основними і матеріальним оборотними коштами, тому важливо нарощувати виробничі потужності, а перш за все домагатися пропорцій в їх складі.
Для оцінки ефективності використання трудових ресурсів в курсовій роботі було проаналізовано продуктивність праці (річна, годинна). Ці показники були розраховані в цілому по господарству і по галузях. Найбільш загальний показник вихід валової продукції одного середньорічного працівника в 2006 р. склав 140036 крб. Продуктивність праці збільшилася на 46877 руб. Виробництво валової продукції на 1 чол. год. склала в 2006 р. 85 руб., годинна продуктивність збільшилася на 23 руб.
У цілому трудові ресурси стали використовуватися більш ефективно. Одним з основних ростов продуктивності праці полягає у прискоренні переходу в комплексній механізації та автоматизації виробничих процесів, також у підвищенні інтенсивності праці, у дотриманні трудової дисципліни, впровадження досягнень науково-технічного процесу.
Аналіз використання трудових ресурсів, зростання продуктивності праці, необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. Із зростанням продуктивності праці здаються реальні передумови в підвищенні оплати праці. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання оплати. У господарстві цей принцип дотримується, отже господарство може вести розширене відтворення.
На собівартості відображаються результати всієї діяльності підприємства: рівень врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин; економне витрачання ресурсів; ступінь спеціалізації. У 2006 р. знизилася собівартість соняшнику. Проте собівартість не показує, як змінюється прибутковість підприємства. Для виявлення прибутковості собівартості окремих видів продукції зіставляють з виручкою від реалізації продукції, яка залежить від рівня цін, за якими реалізується продукція і від її якості. При аналізі прибутку і рівень рентабельності окремих видів продукції бачимо, що в 2006 р. найбільш вигідними видами продукції були виробництво пшениці, жита, молока.
Прибуток має особливе значення для оцінки діяльності сільськогосподарського підприємства. Вона основне джерело підвищення життєвого рівня працівників і характеризує в узагальнюючому вигляді кінцеві результати процесів виробництва та обігу на підприємстві. Загалом у 2006 р. господарство є прибутковим. Прибуток склав 969 тис. руб. Галузь рослинництва в 2006 р. є прибутковим і склала 826 тис. руб. Галузь тваринництва є в 2006 р. є також прибутковим і склала 152 тис. руб.
Для підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції при одночасному скороченні витрат на виробництво одиниці продукції.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
308.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення 2
Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ Бахмачмолококонсерв
Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх в
Ефективність виробництва збуту продукції та шляхи е підвищення на ТОВ ТД Асбестовском хлібокомбінаті
Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва
© Усі права захищені
написати до нас