Екологія людини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Московський Державний Соціальний
Університет

Філія МГСУ в Нефтеюганська

Контрольна робота

Факультет: Екологічний

Дисципліна: Екологія людини.
Питання:
1. Проблеми якості життя й екологічної безпеки.
2. Адаптація людини до умов навколишнього середовища.
3. Аерокосмічний моніторинг.
 
Група: Ек - 3 - 02
Студент: Іванов О. А.
Перевірив :________________________________
Нефтеюганська 2002р.
Проблеми якості життя й екологічної безпеки.

Людина протягом усього свого життя перебуває під постійним впливом цілого спектра факторів навколишнього середовища - від екологічних до соціальних. Крім індивідуальних біологічних особливостей всі вони безпосередньо впливають на його життєдіяльність, здоров'я і, в кінцевому підсумку тривалість життя. Орієнтовний внесок різних факторів у здоров'я населення оцінюється за чотирма позиціями: спосіб життя, генетика (біологія) людини, зовнішнє середовище та охорону здоров'я.
В даний час, коли медицина перемогла багато епідемічні інфекційні захворювання, а віспа практично ліквідовано на всій земній кулі, роль охорони здоров'я у запобіганні захворювань сучасної людини трохи знизилося.
Профілактика ж захворювань залежить від багатьох причин, далеких від медицини, починаючи з соціально-економічної політики держави і закінчуючи власною поведінкою людини.
На здоров'я і тривалість життя впливають індивідуальні пристосувальні реакції кожного члена суспільства з його соціальними та біологічними функціями в певних умовах конкретного регіону. Поняття «здоров'я людини» не можна кількісно виміряти. Кожному віку властиві свої хвороби.
Здоровий організм постійно забезпечує оптимальне функціонування всіх своїх систем у відповідь на будь-які зміни навколишнього середовища, наприклад, перепади температури, атмосферного тиску, зміни вмісту кисню в повітрі, вологість і т.д. збереження оптимальної життєдіяльності людини при взаємодії з навколишнім середовищем визначається тим, що для його організму існує певна фізіологічна межа витривалості стосовно будь-якого фактора середовища і за кордоном межі цей фактор неминуче буде надавати чинять вплив на здоров'я людини. Наприклад як показали випробування, у міських умовах на здоров'я людини впливають п'ять основних груп факторів: житлове середовище, виробничі фактори, соціальні, біологічні та індивідуальний спосіб життя.
При оцінці здоров'я населення враховується й такий немаловажний фактор регіональної особливості, який складається з цілого ряду елементів: клімату, рельєфу, ступеня антропогенних навантажень, розвитку соціально-економічних умов, щільності населення, промислових аварій, катастроф та стихійних лих і т.п. викликає велику стурбованість той факт, що в даний час Російська Федерація за рівнем смертності та середньої тривалості життя стійко займає одне з останніх місць серед індустріально розвинених країн.
Рівень дитячої смертності в Росії в 22,5 рази вище, ніж у Японії. Смертність дітей у віці від 1 до 4 років вище, ніж у розвинених країнах, в 4-5 разів.
Зараз населення Росії скорочується майже на мільйон осіб на рік. Дітей у віці до 6 років налічується всього лише 5 мільйонів. При цьому більше половини з них мають ті чи інші захворювання. Мова сьогодні йде про виживання російського народу. Під загрозою став генофонд нації.
Згідно з прогнозом, складеним Держкомстатом Росії спільно з Центром економічною кон'юнктурою при Уряді РФ, протягом найближчих 10 років чисельність населення країни може скоротитися на 16,5 млн. чоловік, або на 11,2%.
Ми вже не говоримо сьогодні «практично здорові», ми говоримо «практично живі», - так оцінив стан народу перший заступник міністра охорони здоров'я України В. Стародубов на засіданні «круглого столу» клубу «Реалісти», присвяченому проблемам здоров'я росіян.
За оцінкою експертів, до 2040 року Росію чекає не тільки скорочення населення в цілому, але і населення в працездатному віці майже на чверть.
Тенденції зміни показників тривалості життя неоднакові в різних областях Західної та Східної Сибіру. У сільській місцевості значення показника істотно нижче регіонального й розрив по більшості груп збільшується.
Щорічно в Росії реєструється до 40 млн. випадків інфекційних і паразитарних захворювань, близько 25 тис. з них закінчуються смертельним результатом. В останні десятиліття структура інфекційних захворювань значно змінилася. При явному зниженні захворюваності паразитами, черевним тифом, дизентерією зросло значення сальмонельозу, стафілокока, стрептокока і ряду інших.
Отруєння штучними або природними отрутами - досить широко відоме явище, з яким людина стикається не тільки на спеціалізованих виробництвах, а й у побуті, міської та сільської місцевості, а також у природі. Найбільш часто отруєння відбуваються при необережному використанні побутових хімічних речовин, лікарських препаратів, при прийомі всередину надмірної кількості або неякісного алкоголю. У природі - це укуси отруйних тварин, випадкове вживання всередину отруйних грибів і рослин.
Величезна кількість різних побутових речовин, які буквально наводили наше повсякденне життя, крім відомих переваг, при необережному поводженні можуть представляти й певну небезпеку не тільки для здоров'я людини, але і для її життя, оскільки багато хто з них в основному або частково складаються з токсичних речовин.
Овочі та нітрати. За останні роки застосування мінеральних добрив у нашій країні скоротилося в 10 разів, і це відбилося в якійсь мірі на змісті нітратів у вітчизняних овочах. Але ось імпортний овоч повинен нас насторожити. Добрив там з розрахунку на 1 га ріллі застосовують в 30-40 разів більше, ніж у Росії. Наші фахівці відзначають, що, наприклад, в імпортному картоплі вміст нітратів майже в 2 рази вище. Нагадаємо, що нітрати - це солі азотної кислоти, з якими в рослини з грунту надходить азот - необхідний елемент для синтезу білків, амінокислот, хлорофілу й інших органічних сполук.
Адаптація людини до умов навколишнього середовища.
Географічна варіабельність рис будови тіла й фізіологічних ознак у популяціях людини надзвичайно велика. Це якість людського виду (Homo sapiens) сформувалася в результаті його тривалої історії, пов'язаної з освоєнням світового простору суші, але в його основі лежить висока пластичність морфофізіологічних рис, притаманна цьому виду. Характер географічного розподілу особливостей будови тіла, а також деяких типів обміну речовин - основного, білкового, жирового, мінерального, підкоряється екологічним факторам. Енергетичні процеси, про які крім основного, білкового та жирового (ліпідного) показників обміну, свідчать маса, пропорції і поверхня тіла, залежать від температурного фактора середовища, мінеральний обмін - від геохімічного.
Харчування як екологічний фактор, що впливає на обмін речовин і будова тіла людини, у багатьох відносинах визначається географічними причинами, тому немає підстави протиставляти вплив на організм температурного режиму, геохімічної ситуації або харчування. Як немає підстави і для протиставлення ролі середовища і спадковості у формуванні пристосування до тієї або іншої екологічної ніші. Є багато доказів спадкової обумовленості типу обміну речовин і будови тіла. У той же час ми спостерігаємо географічні варіації цих ознак і робимо висновок про вплив середовища на їх формування. По всій імовірності цей процес можна представити таким чином: у певному середовищі перевагу отримують ті морфофізіологічні комбінації, генотип яких найбільш адекватний географічному середовищі проживання.
Весоростовой показник Рорер, який відображає співвідношення ваги і довжини тіла, це показник щільності тіла, значною мірою характеризує енергетику організму. (Формула індексу Рорер: R = P: L3, де P - вага тіла, L - довжина тіла.)
Поверхня тіла - ознака, що характеризує рівень тепловіддачі і випаровування. Відносна поверхня тіла (поверхня тіла, розрахована на кг ваги) у тропіках вище, ніж в позатропічних широтах.
Пропорції тіла (відношення довжини ноги до довжини тіла або до довжини тулуба). У напрямку до тропічної зоні зростає доліхоморфія (подовжені пропорції: довгі ноги, вкорочене тулуб).
Основний обмін. Як правило, в польових умовах він обчислюється на підставі ваги і довжини тіла, а також температура навколишнього повітря. Це генералізований показник обмінних процесів в організмі, що свідчить про рівень його енергетики. По напрямку від північних районів до екваторіальних його величина знижується. За даними вивчення поглинання кисню в лабораторних умовах, рівень основного обміну у корінних жителів Арктики вище, ніж у тропічних аборигенів.
Ліпіди сироватки крові. Холестерин. Спостерігається зниження рівня холестерину по напрямку з півночі на південь. Відомо, що вміст холестерину в сироватці крові має позитивний зв'язок з кількістю білків і жирів у раціоні харчування і негативну - з кількістю вуглеводів. Зниження рівня холестерину до півдня корелює з дієтою тропічних популяцій, бідної білками і жирами, що начебто б підтверджує визначальну роль харчування у концентрації ліпілов в сироватці крові. У той же час є переконливі дані про спадкову природу цієї ознаки.
Білки сироватки крові. З сироваткових білків (протеїнів) найбільш чітку картину географічної мінливості показують гама глобуліни і альбуміни. Перші відповідальні за імунітет, другі несуть в основному будівельну функцію. Рівень гама глобулінів підвищується в напрямку на південь, рівень альбумінів, навпроти, знижується. Більшість авторів схильні пояснювати знижений зміст альбумінів у сироватці крові білкової недостатності в харчуванні, а підвищення вмісту гамма глобулінів - впливом малярійних паразитів та інших патогенних організмів. Однак, поряд з цим, існують вказівки й на спадкову природу білків в організмі.
Мінеральне зміст кісткової тканини. Зонального характеру географічного розподілу, як вищеназвані ознаки, ця ознака не має. Він пов'язаний зі змістом макро-і мікроелементів в середовищі існування, а воно надзвичайно дисперсно. Найбільш високий рівень мінералізації в жителів районів з оптимальним співвідношенням костеобразующих мінеральних речовин, наприклад у Чорноземі. У зонах з недоліком життєво важливих мінеральних речовин або з їх дисбалансом можливі патологічні порушення ростових процесів або рівня мінералізації організму (Забайкаллі, Таджикистан).
Щодо рівня мінералізації кістяка в населення світу даних небагато. В основному це матеріали з експедицій вітчизняних антропологів у різні екологічні ніші колишнього Радянського Союзу, Індії і Монголії. Незважаючи на досить значну залежність мінерального змісту кістяка від геохімічних факторів середовища, не можна заперечувати і спадкової компоненти, що визначає його рівень у кістяку. Метаболізм мінеральних речовин, як і будь-який інший, має спадкову природу.
Підводячи підсумок закономірностям географічної мінливості чорт будови тіла і показників стану внутрішнього середовища організму, що виявляється в тому чи іншому типі обміну речовин, приходимо до висновку про те, що організм людини відчуває на собі вплив географічних умов проживання. Цей вплив може бути описано кліматичними правилами, отриманими для тварин. Згідно з ними більш масивні й коротконогі варіанти зосереджені на півночі, більше довгоногі, з меншою масою тіла - на півдні (правила Аллена й Бергмана); більша відносна поверхня тіла характерна для мешканців тропічної зони, менша - арктичної (правило Глогер).
Неодноразово зазначалося вплив патогенних організмів на людину й біохімічне пристосування до їхнього впливу, що виявляється в різній концентрації тих чи інших груп крові та інших генетичних ознак у різних географічних регіонах.
Дослідженнями вітчизняних авторів показано територіальне збіг розмірів скелета з вмістом макро-і мікроелементів у грунтах. У зонах з високим вмістом костеобразующих мінералів, особливо таких як фосфор і кальцій, ріст людей вище, череп більш вузький і довгий, а особа більш вузьке. У зонах з низьким вмістом або порушенням балансу мінеральних речовин, навпаки, нижче зростання, ширше і коротше голова, ширше особа.
Аерокосмічний моніторинг.
Поняття моніторинг увійшло в наукову літературу порівняно недавно - на початку 70-х рр.. сучасне значення цього слова можна визначити як спостереження і контроль за змінами стану біосфери під впливом людської діяльності, попередження про несприятливі для життя, здоров'я та виробничої діяльності людей наслідків, викликаних цими змінами. Система контролю за навколишнім середовищем включає три основних види діяльності: 1) спостереження і контроль - систематичні спостереження за станом навколишнього середовища; 2) прогноз - визначення можливих змін природи під впливом природних антропогенних факторів; 3) управління - заходи щодо регулювання стану навколишнього середовища (Ємельянов , 1994).
Будь-який об'єкт випромінює й відбиває електромагнітну енергію відповідно до особливостей його природи. Розрізняючи в довжинах хвиль і інтенсивності випромінювання можуть бути використані для пізнання властивостей віддаленого об'єкта без безпосереднього контакту з ним. Іноді реєстроване в певному спектральному діапазоні випромінювання несе інформацію про єдиний властивості об'єкта і дозволяє виділити цей об'єкт із загального фону. Сучасна техніка дистанційних зйомок дозволяє реєструвати інтенсивність випромінювання як у вузьких, так і в широких спектральних діапазонах. Розробляються технічні засоби і методи автоматичної обробки одержуваної інформації.
Картини Землі з космосу - це перш за все інтегральні зображення природних і господарських систем. Саме вони в силу своєї фізіономічно легше всього виділяються й характеризуються в процесі аерокосмічного моніторингу. Інтегрального напрямку моніторингу повинне відповідати комплексування засобів збору й обробка інформації. Дослідник оперує зображеннями або цифровими даними про земну поверхню як у широкій зоні видимого спектру, так і в ультрафіолетовому, інфрачервоному і радіолокаційному діапазоні. Просторові масштаби об'єктів космічного моніторингу: топологічний, регіональний, глобальний. Тимчасові масштаби моніторингу: добовий, сезонний, по роках, багаторічний.
Многозональная зйомка в оптичному діапазоні. Найважливішими фізичними характеристиками природних об'єктів, що роблять вплив на зображення, є оптичні властивості компонентів ландшафтів, оскільки за інших рівних умов характер зображення визначається значенням спектрального коефіцієнта яскравості (СКЯ) об'єкта. Існуючі технічні засоби отримання багатоспектральної зображення і методи обробки інформації дозволяють пізнавати, класифікувати і картографувати окремі компоненти природо-господарських систем за їх СКЯ.
Многозональная зйомка виконується на основі фотографічних і фотоелектронних методів. До перших відносяться методи, відомі за назвою багатоспектральної (багатозональної) фотозйомки, до другої - методи багатоканальної спектрометричної зйомки.
Нові можливості відкриває метод електронному спектрометричної зйомки. Його головні достоїнства: великий динамічний діапазон, висока чутливість, лінійне перетворення світлового сигналу в електричний, форма реєстрації, зручна для введення в комп'ютер для автоматичної обробки.
Ідея виділення компонентів природи по їх СКЯ висловлювалася давно, однак її реалізація утруднялася недосконалістю методики візуального зіставлення безлічі вихідних зображень, зроблених у вузьких зонах спектра. Нові можливості відкриває техніка оптичного та електронного перетворення багатозональних зображень. За бажанням оператора на екрані з'являється чорно-біле або кольорове монохроматичне зображення або складне кольорове зображення. Можна отримати природний колір або найрізноманітніші варіанти зображення в псевдокольорах.

Нові перспективи відкриває техніка зйомки в короткохвильовій і довгохвильовій зонах спектра. До їх числа належать методи ультрафіолетової, флуоресцентної, інфрачервоної та радіолокаційної зйомки. Серед них виділяють пасивні методи, які використовують відбиту сонячну радіацію або власне випромінювання об'єктів, і активні методи, засновані на зондуванні місцевості в певному діапазоні електромагнітного спектру. Активні методи особливо ефективні, так як вони частково або повністю знімає обмеження, пов'язані зі зйомкою в нічний час і в поганих погодних умовах. Спільне застосування зображень, отриманих за допомогою різних дистанційних приймачем, істотно підвищує інформативність дешифрування.
Ультрафіолетова й флуоресцентна зйомка. Ультрафіолетовий ділянку електромагнітного спектра ділиться на два інтервали: далекий (0,01-0,3 мкм) і ближній (0,3-0,4 мкм). Ближнє ультрафіолетове випромінювання може бути використано для одного з перспективних видів дистанційних досліджень - флуоресцентної зйомки, заснованої на здатності вуглеводнів (нафти) і газів, різноманітних синтетичних матеріалів, що забруднюють навколишнє середовище, світиться при опроміненні їх ультрафіолетом.
Інфрачервона (ІК) зйомка. Інфрачервоне випромінювання передається через атмосферу у вигляді електромагнітних хвиль, локалізованих між червоним світлом і мікрохвильовою областю.
Експерименти показали більшу перспективність Ик-Зйомки при вирішенні ряду геоекологічних завдань. Сюди відноситься картографування й вивчення структури зрошуваних земель, виявлення лісових пожеж, температурних аномалій, пов'язаних з великими промисловими об'єктами, і т.п. Важливою сферою застосування ІК-зйомки є контроль за промисловими стоками і забрудненням прибережних акваторій. ІК-зйомка з успіхом використовується і для виявлення плям нафти на поверхні моря.
Радіолокаційна (РЛ) зйомка. Важлива перевага РЛ-зйомки - її всепогодность. Якість РЛ-зображення не залежить від висвітлення сонцем, прозорості атмосфери або наявності хмарного покриву (за винятком потужних скидають дощем хмар і грозових хмар). РЛ-зйомка може проводитися цілодобово в слабоосвещенних полярних районах, а також у районах, часто закритих хмарністю. Систематична Рл-Зйомка - швидкий і надійний метод складання фотокарт для вивчення динаміки рельєфу.
Радіолокація досить ефективна для зйомки морських льодів. Радіолокаційні зображення дозволяють визначати основні характеристики льодового покриву, необхідні для складання льодових карт і забезпечення проведення суден.
Космічний моніторинг. Відзначаються наступні особливості і гідності космічного моніторингу:
- Спостерігаються і реєструються відомості про великих просторах, аж до всієї видимої в момент зйомки частини Земної кулі; завдяки великій оглядовості можна простежувати глобальні й великі регіональні особливості природи Землі;
- Миттєвість зображення великих площ зводить до мінімуму впливу змінних факторів; можливість регулярного проведення повторних зйомок дозволяє вибрати кращі зображення; за матеріалами повторних зйомок вивчається динаміка природних процесів;
- Комплексний характер інформації, що міститься на космознімком, обумовлює використання їх для вивчення складних процесів взаємодії компонентів природи: атмосфери й океану, гідрологічних процесів з літогенної основою, тварин і рослин з усім різноманіттям умов їхнього перебування; завдяки природній генералізації зображення на космічних знімках відображаються найбільш великі і суттєві елементи ландшафтної структури географічної оболонки і сліди антропогенного впливу.
Підводячи підсумок сказаному, відзначимо, що головною особливістю сучасного етапу розвитку дистанційного моніторингу є розробка і використання нових технічних засобів збору та обробки інформації.
Список використовуваної літератури:
1. "Екологія людини". Навчальний посібник. - М.: Изд-во МНЕПУ, 2001.
2. Загальна екологія: Взаємодія суспільства і природи: Навчальний посібник для вузів. - 2-е вид., Стер. - СПб: Хімія, 1998.
3. Екологія, здоров'я і охорона навколишнього середовища в Росії. Навчальний і довідковий посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1999.
 
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Контрольна робота
43.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Екологія людини 3
Екологія людини 2
Екологія і здоров`я людини
Екологія людини, її предмет і задачі
Довголіття та внутрішня екологія людини
Довголіття та внутрішня екологія людини
Екологія та ландшафтна екологія
Екологія 5
© Усі права захищені
написати до нас