Екологія Україна проблеми географія шляхи вирішення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Геолого-географічний факультет
Кафедра економічної і соціальної географії.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курсова робота на тему:
 
 
 
«Екологія Україна. Проблеми. Екологія. Шляхи вирішення.
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконала студентка
1 курсу ГГФ
3 група,
спеціальність економічна географія
Кириленко Ірина
 
Науковий керівник
Смуга А.І.
 
 
 
Одеса 2003
 
 
План:

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .3


I. Екологічні проблеми Україні ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 4
1. Загальні відомості про природні умови ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
2. Головні причини й джерела розвитку екологічної кризи. ... .. 9
3. Екологічний стан окремих регіонів ... ... ... ... ... ... .... ... .. ... 20
3.1. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного і Азовського морів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... .20
3.2. Донецько-Придніпровський регіон ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 23
3.3. Українське Полісся ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .... ... 24
3.4. Українські Карпати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 25
4. Наслідки природних та антропогенних екологічних катастроф .. 26
5. Наслідки Чорнобильської катастрофи ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 28
II. Шляхи вирішення екологічних проблем ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Висновок ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
Рис.1. Забруднення атмосферного повітря в містах ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
Рис.2. Забруднення поверхневих вод стічними водами ... ... ... ... ... ... .. 34
Рис.3. Антропогенне навантаження на земельний фонд ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Рис.4. Захворюваність населення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
Рис.5. Смертність населення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ВСТУП


 
«Ми отримали у спадок неймовірно
прекрасний і багатий сад, але біда наша
в тому, що ми погані садівники,
що не засвоїли найпростіших правил
садівництва. Недбало ставлячись до цього саду,
ми робимо це з благодушним самозадоволенням
неповнолітнього ідіота,
який ріже на шматки ножицями
картину Рембрандта. »
Джеральд Даррел
 
Сумно, правда? А у відношенні до нашого будинку, до території України, де живемо ми й наші близькі, такий вислів особливо близько. Можна вирішувати самі різні проблеми, можна будувати грандіозні плани, але загрозливий факт залишається фактом - навколишнє середовище Землі, материка, території, на якій ми з вами проживаємо перебуває на грані здійснення необоротних і на жаль негативних змін умов існування. Людина, яка сама спочатку пристосовувався до умов життя на планеті, поступово змусив її підбудовуватися під нього. Але платить за такі вольності дуже високу ціну - ціну свого здоров'я і життя. Багато людей не знають і не хочуть знати реальну картину того, що відбувається, не бажаючи розлучатися з ілюзією своєї винятковості, перекладаючи відповідальність на кого завгодно - на уряд, на сусіда, на Бога в кінці кінців. Я написала цю курсову роботу, яка носить оглядовий характер, тому що хочу звернути ще раз увагу оточуючих мене людей на екологічний стан навколишнього середовища. Але знаєте, коли я збирала матеріал і обробляла його ... я очікувала, що все буде погано. Але щоб настільки! У цей невеликий обсяг на вийшло вмістити й половину тієї інформації, яку я хотіла б представити, але навіть і ці відносно застарілі дані - кінець 1993 року все одно залишають важкі враження. Дивіться самі:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
1. Загальні відомості про природні умови.
Україна - одна з найбільших країн Європи за кількістю населення, площі, ресурсного потенціалу. І вона одна з найбільш неблагополучних в екологічному відношенні в Європі. До цього призвів високий рівень концентрації промисловості і сільськогосподарських комплексів, екологічно необгрунтована, хижацька, споживча діяльність урядових структур колишнього СРСР і УРСР, і зрозуміло найбільша в світі техногенна катастрофа - аварія на Чорнобильській АЕС.
Територія України охоплює три фізико-географічні зони з п'ятьма провінціями (у лісостеповій зоні) і трьома підзонами (у степовій зоні), а також гірські райони Карпат і Криму. У порівнянні з іншими природними ландшафтами колишнього СРСР, ландшафти України найбільше страждають від наслідків людської діяльності. У 1991 році парламент України оголосив територію всього держави зоною екологічного лиха, в наступні роки відзначене загострення екологічних проблем практично у всіх районах держави. Тому вирішення екологічних проблем в Україні - одне з найбільш головних, актуальних практичних завдань.
Україна займає досить вигідне географічне положення - південний захід Східно - Європейської рівнини, українські Карпати і Кримські гори. Частина шельфу Чорного і Азовського морів. Близько 95% території України - рівнина, близько 5% займають гірські системи Карпат і Криму. Середня абсолютна висота рівнинної частини - 170 метрів, найвища точка - гора Говерла (2051м).
Клімат України помірно-континентальний, вузька смужка території південного Криму перебуває в субтропічному поясі. На території України переважає північно-західний перенос повітряних мас, за рік над Україною проходить близько 45 циклонів і 35 антициклонів. Кількість опадів змінюється від 1200-1500 мм на рік у Карпатах до 300 мм на рік у південній частині степової зони (Причорномор'я та Приазов'я). У лісостеповій зоні опадів випадає 550-760 мм на рік.
У липні температура повітря +25 - 29 є З, іноді досягає вище 30 є З, у січні-лютому в середньому температура повітря -20 - 25 є З, може досягати і значення - 30 є С. Річна сумарна кількість сонячної радіації міняється з 96 до 125 ккал / см. 2
Річкова мережа України (всього налічується близько 73 тис. річок) досить густа й розгалужена (0,25 км / км 2). Ріки переважно належать басейну Чорного, Азовського Марей, частково Балтійського. Найбільша ріка - Дніпро - третя, після Дунаю та Волги) по величині в Європі. Середній стік Дніпра складає 53,5 км 3. також серед великих річок України - Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, і також притоки Дніпра - Прип'ять, Десна, Сула, Псел, Ворскла.
На території України близько 3000 великих і малих озер, які займають 0,3% території держави. Найбільшим і найглибшим є озеро Світязь на північно-заході Україні.
Режим більшості річок у наш час сильно змінений господарською діяльністю людини (водозабори для зрошення, промислових потреб і питного водопостачання, будівництво каналів, водосховищ, гребель, ставків), переважна більшість малих водотоків взагалі перестали існувати.
З точки зору геологічної будови територія України розташована в межах південно-східного краю докембрійської Східно-європейської платформи і частини Герцинський платформи. Гірські масиви Карпат і Криму належать альпійській геосинкліналі. Основними геоструктурному елементами є: Український щит (складений древніми докембрійськими кристалічними породами, в основному гранітами, гнейсами, лабрадориту та гранітоїдами), розташований в центральній частині Україні тягнучись від Клесева-Овруча на півночі вздовж Правого Берега Дніпра до Азовського моря, довжиною приблизно близько 1000 км , загальною площею близько 180 тис. кілометрів; Придніпровсько-Донецька западина (Практично все лівобережжя. Складена 5-6 кілометровою товщею осадових порід, в межах Донбасу - 10-12 кілометрів); Волинсько-Подільська плита (з товщею порід 5-6 км) ; Передкарпатський передній прогин, складчастість Карпат, Закарпатська западина, Причорноморська западина (2-х кілометрова товща осадових порід) і складчастий Крим. У геологічній структурі України Державним кадастром зареєстроване близько 5,5 тис. родовищ корисних копалин. В Україні є райони підвищеної сейсмічної активності: Карпатська зона, південний захід і південний Крим (інтенсивність землетрусів - до 7 балів за 12-ти бальною шкалою).
У межах України виділяють ряд географічних ландшафтів: лесоболотная і лісостепові ландшафти Полісся, Волино-Подільської височини і придніпровської рівнини; ландшафти Північних степів, схилів Волино-Подільської і Середньоруської височини; ландшафти Південних степів (Причорноморська низовина й Приазов'я); лісолуговий гірські ландшафти Криму й Карпат .
Геохімічні та екологічні умови ландшафтів Україні під потужним впливом техногенної діяльності істотно змінилися за останні десятиліття.
Родючі грунти України - найважливіший ресурсний потенціал. Найбільш родючими є грунти зі змістом гумусу від 3 до 7% і товщиною гумусового шару близько 1 метра (їх в Україні близько 10% території).
І водні, і грунтові ресурси України в результаті забруднення і багаторічного неправильного, нераціонального використання перебувають у критичному стані, а в багатьох районах - у катастрофічному, з точки зору еколога.
Процеси грунтоутворення й розвитку рослинного покриву в Україні відповідають загальній географічній зональності. Для Полісся характерна наявність дерново-підзолистих грунтів на піщано-глинистих породах, для лісостепу - опідзолені грунти з потужними чорноземами (гумусові горизонти мають потужність до 1,2-1,5 метрів), для Північних степів - чорноземи з гумусовим обрієм 80-90 см , сформовані на волого-суглинних породах; для Південних степів - каштанові грунти й чорноземи, значно засолені в приморській зоні.
Земельний фонд України становить 60,4 млн. га. Ступінь господарського освоєння території дуже висока - 90-95%. При цьому сільськогосподарське освоєння земель перевищує 70%, а розораність становить 56%.
Загальні втрати сільськогосподарських угідь через використання їх у сфері промислової діяльності, будівництва, урбанізації, становлять більше 2 млн. га за останні 30 років.
Україна багата мінеральною сировиною - різними корисними копалинами. У першу чергу - це величезні запаси гранітів, які є чудовим лицювальним і будівельним матеріалом, а також різних вапняків, будівельного піску. Серед горючих корисних копалин - кам'яне і буре вугілля, газ, у меншій мірі нафту.
Граніти зосереджені в межах українського щита (Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська області), піски та вапняки - на Поліссі та Поділлі.
Відкладення кам'яного вугілля зосереджені в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах, а також Дніпровському буровугільному басейні. Родовища нафти і газу сконцентровані в трьох нафтогазоносних областях - Західно-Української (Прикарпатська зона - Борислав, Долина, Дрогобич), Східно-Української (Прилуцько-Шебелинскя зона), Південно-Української (північно-західний шельф Чорного моря) перспективні ресурси нафти оцінюються майже в 125 мільйонів тонн, а її видобуток на сучасному рівні становить близько 5 мільйонів тонн на рік, запаси природного газу - більше 410 мільярдів метрів кубічних. Серед списку корисних копалин, якими володіє Україна, також горючі сланці (близько 2 мільярди тонн - Верхньодніпровськ) і торф (3,5 мільярди тонн - Полісся)
З рудних корисних копалин України багата відкладеннями залізних руд (Криворізька та Азово-Чорноморська провінції з балансовими запасами близько 25 мільярдів тонн) і марганцевими рудами (у Нікопольщині поклади марганцевих руд обчислюються приблизно 2 млрд. тонн, що становить 66% світових запасів). На території нашої держави є також поклади уранових, нікелевих, титанових руд, ртуті, олова, хроміту, графіту (Український щит), родовища фосфатів, калійних солей, сірки (Прикарпаття), каоліну (Глухів, Пологи), солей йоду й брому (Сиваш , Тарханкут).
Останнім часом виявлені досить значні запаси золота, але в розсіяному вигляді, що вимагає складної технології видобутку.
Водні ресурси річок України складають 85,8 км 3; експлуатаційні запаси прісних підземних вод - 514 м 3 / с. Є дуже коштовні мінеральні води: сірководневі, радонові, йодо-бромисті, вуглекислі та інші.
Сумарний видобуток сирих мінеральних продуктів по 40 основних видах перевищує 1 мільярд тонн. Дуже актуальною є проблема утилізації відходів гірської промисловості, що збагачує. Щорічно кількість відходів перевищує обсяги використання майже на 200 мільйонів метрів кубічних.
Кліматичні умови України також є важливим природним ресурсом. Сприятливі кліматичні умови, багаті флорою і фауною прекрасні ландшафти - важливий рекреаційний ресурс, але ж таких районів в Україні багато.
Кращими з них ще недавно, до значного погіршення екологічних умов були: Південний (Одеська, Миколаївська, Кримська, Херсонська, південь Запорізької і Донецької області), Кримський, Передкарпатський і Карпатський, полісся (Шацькі ліси й озера)
Близько 15% території країни займають ліси - краса і багатство, безцінний природний очисник повітряного простору, і головний хоронитель нашої держави. На жаль останнім часом і цей надзвичайно важливий природний ресурс безжалісно вирубується, гине від забруднення й пожеж (Карпати, Полісся)
В Україні, як і на Землі взагалі залишилося небагато місць, не використовуваних людиною для задоволення своїх численних і весь час зростаючих потреб, місць, які зберегли свій первозданний вигляд заповідних територій. Останні в наш час грають винятково важливу екологічну роль в житті біосфери, збереженні генофонду, біорізноманіття.
Фахівці підрахували, що для підтримки нормального функціонування екосистем будь-якого регіону, площа «диких», не пошкоджених людською діяльністю територій повинна становити не менше 12-15% загальної площі території. Багато розвинених країн (Японія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Бельгія, Австрія, США), надаючи велике значення цьому факту довели площі заповідних територій до 15-18%, а для України цей показник дорівнює, точніше, ледве дотягує в середньому до 2% (найбільш високий 4-5% - Західна Україна, найменший - Центральна та Східна Україна - 0,2-1%). Загальна площа природно-заповідного фонду становить 1 млн. 293 тис. га. Заповідники на території України розташовані у всіх фізико-географічних зонах: «Поліський», «Канівський», «Розточчя», «Медобори», «Михайлівська цілина», «Асканія Нова». «Стрілецький степ», «Кам'яні могили», «Дунайські плавні», «Карадажскій», «Міс Мартьян», Кримський, Карпатський і інші. Україна завжди була щедро обдарована багатим рослинним і тваринним різноманітністю. Якихось 200 років тому іноземні мандрівники дивувалися її казково багатим лісам, степах, річках та озерах. А в першому тисячолітті площа лісів у порівнянні з ХIX сторіччям, була більше в 4,5 рази; біля Києва дрімучі ліси, величезна кількість звірини: вовків, ведмедів, росомах, диких кабанів і кіз, зайців, лисиць і білок, бобрів. Куниць, горностаїв, соболя, всілякої риби, у тому числі осетра, різних пернатих - орлів, шулік, сов, яструбів і багатьох інших.
У V столітті Геродот, подорожуючи по пониззі Дніпра, записав у своїх записах, що спостерігав від теперішньої Каховки, до гирла, а також у районі уздовж річки Південний Буг та прилеглих районах, у балках і ярах навколо них суцільні лісові хащі, багаті дичиною. Пізніші мандрівники і вчені, які відвідували територію України в XIV, XV, XVI, XVII ст.ст. (І. Барбаро, Віженер, Л. Мідлер, Е. Лоота, А. Віміна, М. Литвин, де Боплан) теж відзначали надзвичайні природні багатства краю, казкова родючість його земель.
Навіть сьогодні в Україні налічується близько 5000 вищих рослин, але площа лісів зменшилася до 14,3% (проти 37% у колишньому Союзі і 29% в середньому у світі). Щорічно в Україні використовується близько 40 млн. м. куб. деревини-кругляка, хоч близько 70% необхідної для цього деревини вона змушена імпортувати.
Величезний збиток лісам Україні заподіяла друга світова війна.
Флора Україні ще налічує близько 5000 видів вищих рослин, серед них близько 700 видів лікарських.
Фауна України налічує близько 45 тисяч видів тварин, з них 17 - земноводних, 20 - плазуни, більше 350 - птиці, 113 - ссавці, 200 риби, решта безхребетні. Але чисельність видів тварин, як і рослин, під впливом погіршення екологічних умов середовища й людської діяльності швидко скорочується.
Таким чином, Україні, яка ще до кінця ХIVIII сторіччя ще була одним з найбагатших, найкрасивіших і екологічно благополучних ділянкою планети, за два останніх сторіччя перетворилася в територію, яка переживає тяжку кризу я яка є одним з найбільш забруднених ділянок світу.
2. Головні причини й джерела розвитку екологічної кризи.
Об'єктивний аналіз сучасної економічної ситуації, причин і джерел погіршення екологічного стану природного ландшафтів і навколишнього середовища Україна, погіршення здоров'я людей, виникнення демографічної кризи став можливим тільки наскільки років тому, завдяки розсекреченню величезної кількості архівних матеріалів (соціально-історіческіх. Політичних, партійних, соціально -економічних та інших) і допоміг чітко визначити основні причини, джерела, динаміку та напрямки розвитку екологічної ситуації в межах нашої держави. Такими причинами виявилися:
1. Екстенсивне використання всіх видів природних ресурсів, триваюче десятиліттями, без урахування можливостей природних регіонів до самовідновлення й самоочищення
2. Тривала адміністративно-командна концентрація на невеликих площах великої кількості надпотужних хімічних, металургійних, нафтопереробних і військових промислових комплексів і інших «гігантів соціалістичної індустрії», прискорена реалізація масштабних планів втручання в природне середовище.
3. Повна зневага традиціями господарської діяльності, можливостями природи регіонів та інтересами корінного населення.
4. Перехімізація сільського господарства і нераціональні методи його організації (наприклад величезні колгоспи й радгоспи)
5. Проведення меліораційних робіт у величезних обсягах без належного наукового обгрунтування й ефективних технологій. Найчастіше проведене просто халатно й недалекоглядно.
6. Повна відсутність об'єктивних довгострокових екологічних експертиз всіх планів і проектів розвитку промислового господарства, енергетики, транспорту протягом післявоєнного періоду.
7. Використання на переважній більшості виробництв застарілих і дуже застарілих морально і технічно технологій та обладнання.
8. Відсутність ефективно чинних законів про охорону навколишнього середовища та підзаконних актів для їх ефективної реалізації.
9. Відсутність постійної й об'єктивної інформації для широких мас населення про екологічний стан навколишнього середовища, причини його погіршення, винуватців забруднення і заходів, прийнятих для поліпшення ситуації.
10. Надзвичайно низький рівень екологічної освіти не тільки широких мас населення, а й керівників підприємств, урядових організацій, загальна низька екологічна свідомість і культура.
11. Різке прискорення негативних економічних, соціально-політичних та екологічних процесів в Україні у зв'язку з найбільшою техногенною екологічною катастрофою ХХ століття - аварія на Чорнобильській АЕС.
12. Відсутність діючих економічних стимулів ресурсо-і енергозбереження.
13. Відсутність дієвого державного контролю за виконанням законів про охорону природи й системи ефективного покарання на заподіювану шкоду навколишньому середовищу.
Основними антропогенними джерелами розростання екологічної кризи в Україні є в першу чергу всі великі промислові комплекси - ненаситні споживачі сировини, енергії, води, повітря, земельних площ, транспорту і одночасно страшні отруйники навколишнього середовища практично усіма видами забруднення (механічних, хімічних, фізичних, біохімічних. Такі комплекси сконцентровані навколо родовищ корисних копалин, великих міст, водних об'єктів: Донбас, Центральне Придніпров'я, Кривий Ріг, Прикарпаття, Керч, Маріуполь, більшість обласних центрів. Серед цих об'єктів найбільшими забруднювачами навколишнього середовища є металургійні, хімічні, нафтопереробні і машинобудівні заводи, кар'єри і збагачувальні комбінати, деякі військові підприємства.
Була і залишається найбільш небезпечним джерелом шкоди для навколишнього середовища військова діяльність: за обсягами використання палива для техніки й забруднення від його згоряння в двигунах літаків, танків, автомобілів; за обсягами використання мінеральної сировини, необхідного для виготовлення військової техніки; обсягами споживання енергії; витратами на утримання армії й військових підприємств; обсягами забруднення навколишнього середовища від цих підприємств, і зрозуміло за розмірами збитків, пов'язаних з випробуванням різних видів зброї, у тому числі і атомного, а також проведення маневрів, навчань і воєн. Україна повною мірою відчула весь цей букет протягом останнього століття.
Найбільше всього забруднюють природу об'єкти енергетики, в першу чергу ТЕЦ і ГРЕС. Поглинаючи величезну кількість нафтопродуктів, газу і вугілля, вони викидають в атмосферу мільйони кубічних метрів шкідливих газів, аерозолів, сажі, займають сотні гектарів землі шлаками і золою.
Іншим джерелом забруднення природи України є транспорт - автомобільний, повітряний, водний, залізничний. У всіх великих містах України масова частка забруднення повітря від автотранспорту останнім часом складає 70-90% від загальної маси забруднення.
Нарешті, для наших сільськогосподарських районів найхарактернішим джерелом забруднення природних вод і грунтів є надлишок мінеральних добрив і пестицидів, які десятками років у величезній кількості використовувалися на полях. Тільки 5-10% їх використовувалося рослинами, а 90% змивалося дощовими та сніговими водами, здувало вітрами, осідало в річках і озерах, стаючи при цьому шкідливими компонентами екосистем.
Небезпечними забруднювачами є також об'єкти, що генерують потужні фізичні поля - електромагнітні, радіаційні, шумові, ультразвукові та інфразвукові, теплові, вібраційні (великі радіостанції, теплоцентралі, трансформаторні підстанції, ретрансляційні станції, спеціальні фізичні лабораторії й установки, кібернетичні центри, АЕС).
Сучасний напружений екологічний стан більшості регіонів України (Центральне Полісся, Передкарпаття, Причорномор'я, Крим, Азовське море, Центральне Придніпров'я і Донбас) - наслідки недбалої екологічної політики нашого уряду протягом останніх десятиліть: розвиток територіально-промислових комплексів, енергетики, сільського господарства без урахування специфіки природних умов регіону, інтересів українського народу, екологічних законів. Для підтвердження сказаного наведемо деякі факти забруднення навколишнього середовища від основних видів виробничої діяльності на території України.
Підприємства металургії та енергетики щорічно викидають в атмосферу відповідно 32% і 35% всіх забруднень від стаціонарних джерел і є основними забруднювачами атмосферного простору над України (міста Макіївка, Маріуполь, Комунарськ, Харцизьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Дніпродзержинськ та ін) Підприємства металургії оснащені очисним обладнанням всього на 30-50%, до того ж зазначене обладнання застаріло, або ж не функціонує взагалі. Додамо до цього, що керівники таких підприємств не надто прагнуть встановити у себе на виробництві очисні споруди, і справа не тільки в економічному факторі, справа в першу чергу в недостатньому усвідомленні кошмарности відбувається й масштабів завданих навколишньому середовищу збитку. З особистого досвіду спілкування з керівниками таких підприємств (Донецький Металургійний Завод, Криворізький МЗ ін) можу зробити висновок, що керівництво таких підприємств просто не вкладає гроші в забезпечення екологічної безпеки, тому, що не вважає це за потрібне. «Нехай цим займається хтось, тільки не ми. На це просто немає часу, грошей, і т.п. »
Основними забруднювачами навколишнього середовища важкими металами, особливо Аs і Pb, є кольорової металургії, але вони забруднюють навколишнє середовище сірчаної та азотної кислоти (м. Костянтинівка - підприємство «Укрцинк», м. Запоріжжя - Дніпровський, Микитівський ртутні комбінати та ін)
Чорна металургія - основний забруднювач вод фенолами, нафтопродуктами, сульфатами.
ТЕС в Україні виробляють близько 70% електроенергії (близько 37,6 тис. МВт), майже всі вони розміщені містах і промислових центрах і є найбільшими джерелами забруднення навколишнього середовища серед усіх об'єктів енергетики. Основними компонентами їх викидів є тверді частки палива (зола, сажа), сірчаний ангідрид, оксиди азоту. Загальна кількість викидів на енергетичних об'єктах складає близько 2,3-2,5 млн. тн / рік. Іншу електроенергію виробляють ГЕС і АЕС. Найбільші наші гідроелектростанції зосереджені уздовж узбережжя Дніпра (Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Запорізька, Каховська). ГЕС вважаються найбільш безпечними з екологічної точки зору, але створення мережі водосховищ не Дніпрі, які затопили близько 7000 км 2 прекрасних родючих заливних земель і за період свого існування перетворилися у водойми-накопичувачі відходів і забруднення з навколишніх регіонів, привело до значних негативних екологічних змін ( підтоплення 100 тис. га прибережних земель, багаторазове зниження активності процесів самоочищення і самовідновлення в Дніпрі, «цвітіння» водойм, а також зниження продуктивності рибних господарств.)
Вкрай негативно з екологічної точки зору наявність на території України п'яти АЕС (14 енергоблоків) - Чорнобильської, Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Южно-Української. Зберігається не тільки велика небезпека виникнення нових аварій на АЕС, але і додається вкрай складна проблема поховання відходів ядерного палива (про утилізацію навіть мови не йде), і в недалекому майбутньому, після відпрацьовування належного ресурсу - поховання і ліквідація самих АЕС - дуже складний, небезпечний і дорогий процес.
Загрозливим для здоров'я людей і навколишнього середовища Україна залишається також діяльність військово-промислового комплексу. В Україні щільність розміщення військовий частин, об'єктів, оборонних підприємств, організацій, військових навчальних закладів, полігонів, складів дуже висока. Очисні споруди на військових об'єктах, котелень, заводах або взагалі відсутні або дуже погано забезпечують очищення промислових і побутових стоків. При цьому військові влади під приводом таємності намагаються сховати стан справ на цих об'єктах, створюють перешкоди для проведення екологічних експертиз. У найбільш важкому стані перебувають Причорноморські райони, особливо Крим. Тут протягом десятиліть об'єкти і кораблі Чорноморського флоту забруднювали води чорного моря. (У воді тільки лише Севастопольської бухти вміст нафтопродуктів перевищує ГДК у 180 разів! Фахівці стверджують, що частини та об'єкти Чорноморського флоту щодоби викидають у море близько 9000 м 3 неочищених стічних вод. Також загрозливим для навколишнього середовища є порушення більшістю військових підрозділів правил зберігання ПММ та експлуатації систем їх транспортування. Втрати, витоку, розливи ГСМ протягом тривалого часу навколо військових баз, аеродромів, складів на кілометри навколо забруднили нафтопродуктами поверхневі і підземні води, стали причиною появи в колодязях, ставках та річках відкладень нафтопродуктів, або ще гірше, токсичних речовин (хром, кадмій, свинець, бензопірен та ін.) прикладами можуть служити територія парку Олександрія в Білій Церкві, міста Узин, Васильків (Київська область), Дубно (Рівненська область) Велика Круча (Полтавська область) Озерне (Житомирщина). У багатьох військових частинах не дотримуються правил захисту цивільного населення від згубного впливу електромагнітного поля і високочастотних випромінювань від потужних радіолокаційних станцій. Гостро стоять проблеми використання лісів і сільськогосподарських угідь військовими під полігони, стрільбища, мисливські господарства, навчальні центри (загальна площа цих земель перевищує 100 тис . га)
Одним з головних джерелом забруднення навколишнього середовища є також хімічна промисловість, об'єкти якої викидають у повітря сірчаний ангідрид, оксиди азоту, вуглеводні. Найбільшої шкоди вони завдають Прикарпаттю (Калуський калійний концерн, Ново-Роздольський сірчаний комбінат), на Донбасі, в Присивашші (Красноперекопськ), Одесі, Вінниці, Сумах, Рівному (підприємства об'єднання «Азот») - забруднюють навколишнє середовище фосгеном, вінілхлоридом, хлористим воднем , фенолом, аміаком - дуже небезпечними токсикантами. Дуже шкодять навколишньому середовищі хімічні підприємства, що виробляють отрутохімікати (м.м. Первомайськ, Калуш, Маріуполь, Дніпродзержинськ), синтетичні продукти (підприємства об'єднань «Хімволокно», «Хлорвініл», «Дніпрошина» «Укрнефтехім» та ін.) сумним фактом є і те, що практичні всі підприємства хімічної промисловості мають застаріле обладнання, порушують межі санітарно-захисних зон, не мають очисних споруд, або мають неефективні застарілі зношені установки.
Найбільшим серед промислових комплексів в Україні є машинобудівний комплекс, тому, що в державі для цього склалися досить сприятливі умови: потужна металургійна база, густа транспортна мережа, великі обсяги використання машин і пристроїв, висококваліфіковані кадри. На українських машинобудівних заводах виготовляють різноманітну продукцію від побутової техніки до найскладніших сучасних машин - устаткування для АЕС, космічну техніку, турбіни, літаки, не мають аналогів у світі. Найбільш висока концентрація машинобудівної промисловості характерна для Дніпропетровська, Харкова, Кривого рогу, Краматорська, Маріуполя, Донецька.
Як і інші види промисловості, машинобудівна галузь тяжіє до районів розвитку металургії, сконцентрована в містах і дуже шкодить їхньому екологічному стану величезними обсягами відходів, забруднення повітря та води. Так у Дніпропетровську тільки одне виробниче об'єднання «Днепртяжмаш» щорічно скидає в Дніпро 23700 тис. м3 забруднених стічних вод, завод прокатних валів - 250 тис. м3. в Запоріжжі викиди Дніпровського електродного заводу в атмосферу становлять 35% загальноміських, причому 80% з них є небезпечними канцерогенними речовинами першого класу. до речі, більше 50% всіх викидів в атмосферу цього міста дає ВО «Запоріжсталь» (близько 150 тис. тонн шкідливих речовин щорічно). електротехнічних заводів в Україні діє близько сотні. Але, не дивлячись на те, що більшість з них побудовано в останні десятиліття, на них газо та водоочисні споруди або несправні, або неефективні (Одеський «Автоагрегат», Миколаївський «ніконд» тощо)
Екологічно небезпечним є і цементна промисловість. Найбільше екологічних проблем вона створює в Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях - забруднює навколишнє середовище пилом, сірчаним ангідридом та оксидами азоту. Саме в цій галузі виробництва на підприємствах найгірше виконуються природоохоронні заходи, тому наприклад, перевищення вмісту пилу у викидах становить майже скрізь 5-10 ГДК, а разом із забрудненими стічними водами в річки щороку сотні тонн органічних, зважених речовин, солей і інших шкідливих сполук .
Величезної шкоди рельєфу, земельним ресурсам, грунтовим водам заподіюють розробки кар'єрів будівельних матеріалів - піску, граніту, лабрадориту, вапняку (у Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровський, Кіровоградської областях).
Сільськогосподарське виробництво в Україні сьогодні значно негативніше, ніж кілька десятків років тому, впливає на природне навколишнє середовище, через нераціональну організації меліоративних робіт і необгрунтоване, технологічно не витримане використання мінеральних добрив і отрутохімікатів, а також недбале їх зберігання і транспортування. Природне середовище забруднюється з'єднаннями азоту, фосфору, калію, радіоактивними елементами (останні є домішками у фосфорних мінеральних добривах), важкими металами (міддю, цинком, свинцем, значні перевищення ГДК яких виявлені в 1992-93 рр.. В 5% сільськогосподарської продукції), залишками гербіцидів симтриазиновой групи. З 170 пестицидів, які застосовуються в Україні, 49 особливо небезпечні. Останнім часом мало місце також використання токсичних пестицидів, які завозяться в Україні західними фірмами й заборонені для використання на Заході.
Обсяги пестицидів і мінеральних добрив, які потрапляють на поля Україні становлять більше 90 000 тонн і 4,5 млн. тонн відповідно. Площа земель, забруднених стійкими хлорорганічнимі препаратами становить близько 8 мільйонів га, на кількох сотнях тисяч га їх зміст значно перевищує ГДК.
Дуже напружена екологічна ситуація навколо (у радіусі кількох кілометрів) великих тваринницьких комплексів Україні. Найбільші з них продукують щодоби 2-3 тис. тонн екскрементів, які ці господарства не встигають переробити. У результаті її розкладу і гниття виділяються великі маси аміаку, азоту, сірководню, органічних кислот, шкідливих мікроорганізмів, які забруднюють навколишнє середовище і стають причинами хвороб, епідемій, загибелі в грунтових водах, ріках і ставках риби, цілих біотичних груп. На кілометри навколо комплексів повітряними масами розноситься сморід, патогенні мікроорганізми, гельмінти.
Особливо загрозливою для землеробства є посилена антропогенною діяльністю ерозія грунтів, особливо у лісостеповій та степовій зонах. Понад 4 млн. га орних земель уражено дефляцією грунтів. Пилові бурі, які за останні 100 років виникали в лісостеповій зоні України 23 рази, а за останні 40 років 16 разів, знесли мільйони тонн родючих грунтів в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях і в Криму. У 1960 році пиловими бурями був охоплений весь південь України, площею близько 5 млн. га, при цьому в Криму, Запорізькій та Херсонській областях повністю знищені посіви на площі близько 5 тис. га. Розвиток курних бур є причиною деградації грунтів через їх активного виснаження й неправильні агротехнічні дії.
Перехімізація сільського господарства Україна, яка призвела до накопичення в грунтах, продуктах харчування, воді шкідливих для здоров'я людей і тварин, а також рослин хімічних елементів і сполук (нітратів, нітритів, важких металів, пестицидів) стала причиною розвитку ще одного негативного явища - втрати рекреаційних ресурсів. Через значне забруднення великі площі рекреаційних зон, особливо в південних районах України, де зосереджено до 30% усього курортно-рекреаційного фонду, почали втрачати свої рекреаційні функції (Приазов'я, Одещина, Крим)
Величезної шкоди грунтам завдає використання важкої сільгосптехніки на полях, яка регулярно переуплотняет землю, значно знижуючи її рихлість, насиченість повітрям, активність обмінних біохімічних процесів.
Слід також акцентувати увагу на екологічній ролі транспорту та особливості транспортного забруднення в Україну. Транспортна мережа в Україні досить густа, кількість і активність автотранспорту в містах дуже високе, і шкоди навколишньому середовищу він заподіює достатньо. Основними причинами є застарілі конструкції двигунів, характер палива, погана організація руху, особливо в містах, в на перехрестях вулиць, мостопереходу. У відпрацьованих газах, що викидаються нашими автомобілями виявлено до 280 різних шкідливих речовин, серед яких особливу небезпеку становлять бензопірен (канцерогенні речовини, у мільйон разів ядовитее, ніж чадний газ), оксиди азоту, свинець, ртуть, альдегіди, оксиди вуглецю й сірки, сажа, вуглеводні.
Автотранспорт на перевезення одного і тог ж вантажу вимагає в 6,5 разів більше палива, ніж залізничний, і в 5 разів більше, ніж водний. А в Україні налічується більше мільйона вантажних автомобілів і більше 3 мільйонів легкових автомобілів і кожен з них щорічно спалює від 12 до 30 тн високооктанового російського бензину, збагаченого свинцем (до 0,36 г / л). Треба зауважити, що токсичність відпрацьованих газів наших дизельних двигунів набагато вище, ніж від карбюраторних, оскільки ці гази містять оксиди вуглецю, діоксиду азоту та сірки, а також сажу (до 16-18 кг з кожної тонни ДТ). У 1992-93 рр.. викиди забруднюючих речовин автотранспортом становили близько 5,5 млн. тн. на рік (39% від усього обсягу викидів в Україні). Від транспортного забруднення газами і шумом страждають усі міста України, особливо великі. Частка забруднення повітря від автотранспорту в деяких великих містах України становить від 40 до 80% загального забруднення.
Залізничний транспорт чистіший, з екологічної точки зору, особливо електричний. Стало проблемою тільки лише сильне забруднення полотна залізних доріг шириною в кілька метрів по обидві сторони від шляхів і самих шляхів нечистотами з вагонних туалетів. У всіх цивілізованих країнах туалети пасажирських вагона обладнані спеціальними ємностями, і нечистоти не викидаються назовні. Екологічні та медичні дослідження виявили, що останнім часом, особливо в теплу пору року вищевказане забруднення шляхів нечистотами та продуктами їхнього розпаду стало причиною захворювання значної кількості пасажирів і працівників залізниць різними захворюваннями шлунково-кишкового тракту і легенів.
Відчутний екологічну шкоду заподіює Дніпру з його водосховищами, Дунаю, Дністра, а також Чорному і Азовському морях водний транспорт. В першу чергу звичайно через недотримання правил перевезення і перекачування нафтопродуктів, аварій, очищення танкерів, шумо-вібраційного впливу, створення хвиль, що руйнують береги водосховищ.
Все більшою екологічною проблемою міст України, особливо великих і курортних стає проблема очищення різних комунальних відходів - побутових та промислових, переробка цих відходів. Щорічно у водні об'єкти України скидається близько 4 млрд. м3 забруднених стоків. Існуючі теоретичні методи очищення в змозі очистити стічні води на 90-95%, але на практиці цього ніколи не відбувається. У кращому випадку очищення проводиться на 70-75%, і то далеко не скрізь. Причина все та ж - застаріле очисне обладнання або взагалі його відсутність, аварії. Оскільки організація ефективного очищення стічних вод, не тільки у нас, а й в усьому світі вимагає великих капіталовкладень і витрат, то нам у найближчі рік сподіватися на поліпшення ситуації не доводиться.
Останнім часом в Україні активізувалися екзогенні геологічні процеси - зсуви, селі, змиви, ерозія поверхні, карстоутворення, яроутворення, засолення грунтів - спровоковані антропогенною діяльністю. На деяких ділянках ці процеси активізувалися більше, ніж в 2-4 рази (високі береги водосховищ на Дніпрі, узбережжя Чорного моря в Одеській області, Південний берег Криму.). На 60% території України розвиваються процеси карстоутворення, у тому числі майже половина випадків - відкритий карст, особливо в Криму, на Поділлі, в Миколаївській області, де близько до поверхні залягають вапняки. На 50% освоєних площ схилів розвиваються зсуви (Крим, Закарпаття, Одеса)
У Поліссі мають місце процеси підтоплення, на півдні Україні близько 25% грунтів страждають від засолення, заподіяної неправильним зрошенням. Антропогенна діяльність уздовж Чорноморського та Азовського узбережжя супроводжується активізацією морської абразії берегів.
Майже на 70% території України значно знизилася сейсмостійкість грунтів і гірських порід, особливо на півдні, в Донбасі, Прикарпатті, чому сприяло появу тисяч свердловин, шахт, кар'єрів. Неблагополучна сейсмологічна обстановка і в районі Чорнобильської АЕС, де за рахунок комплексу природних і техногенних факторів зниження сейсмічної стійкості максимально. Те ж саме характерно і для району Рівненської АЕС. Техногенні фактори в межах зони впливу цих АЕС можуть підсилити землетрус на 1-1,5 бала, тобто довести його силу до 5-7 балів за шкалою Ріхтера.
Яскравими ілюстраціями характеристики сучасного екологічного стану Україні можуть бути ще кілька фактів, узятих з документів Мінприроди та Міністерства охорони здоров'я України. До другої світової війни Українське Полісся було одним з найбільш екологічно благополучних районів Європи, славилося чистими, повними життям лісами, ріками, чудесними озерами, грибами, ягодами, рибою, звіром, унікальними представниками флори і фауни, яких не було більше ніде в світі. Сьогодні Полісся - один з регіонів з найбільш загрозливою екологічною ситуацією в Україні і в Європі, де активна вирубка лісів, необгрунтовані обсяги осушення боліт, видобутку торфу, найсильніше забруднення хімічними препаратами сільськогосподарських угідь, промислове забруднення, негативні наслідки розробки гранітних кар'єрів, і нарешті жорстокий ядерний удар Чорнобильської катастрофи призвели до критичного екологічного стану. У вкрай неблагополучному стані перебуває Київське водосховище, донні відкладення якого і водні організми перенасичені радіонуклідами.
Район Донбасу в межах трикутника Донецьк - Луганськ - Рубіжне, де сконцентровані найнебезпечніші з екологічної точки зору промислові підприємства, шахти, об'єкти енергетики, військові підприємства досяг стану, при якому почалася деградація всіх екосистем місцевих ландшафтів. У Лисичансько - Рубіжанському промисловому районі, наприклад дуже забруднені не тільки поверхневі, але й підземні води на площі більше 120 км 2; 1417 териконів постійно отруюють атмосферу шкідливими газами, займаючи до того ж тисячі га родючої землі. У річку Самару з шахт Західного Донбасу щорічно скидається більше 20 млн. м 3 високомінералізованих шахтних вод і ще близько 60 млн. м 3 таких же вод з центрального Донбасу. Мінералізація води в річках Інгул, Самара, Інгулець перевищує природний фон в 10 і більше разів. Ці річки забруднюються також важкими металами, радіоактивними речовинами (останні надходять з району родовищ уранових руд під Жовтими водами). Однією з найбільш забруднених річок Україна вважається річка Сіверський Донець.
У ріки Сіверський Донець і Дністер щорічно викидається близько 200 млн. м 3 брудних стоків. Крім того Дністер опинився на межі виснаження через інтенсивний водозабору на побутові, промислові, меліоративні потреби - стік його зменшився з 6 до 3 млн. м 3 на рік.
За останні роки в атмосферу Україні викинуто більше 100 млн. тонн шкідливих речовин.
Через різке погіршення екологічного стану акваторії в Чорному морі за останні 100 років стадо дельфінів зменшилося в 14 разів (від 1 млн. до 70-80 тис. особин).
Дефіцит води в Україні сьогодні складає близько 4 млрд. м3. практично всі поверхневі, грунтові і частково підземні води забруднені побутовими стоками і не відповідають за якістю навіть заниженими санітарним нормам. Гострий дефіцит якісної питної води відчувається не тільки в містах Криму, Донбасу, в Одесі, Львові, Харкові, а й у Києві, Житомирі, Вінниці, Нікополі, Запоріжжі, Дрогобичі та ін якість питних підземних вод теж постійно знижується. Найбільш брудними ріками в Україну вважаються Либідь, що протікає через Київ і Полтва (Львівська область). У р. Либідь, в басейні якої розташовані близько 300 підприємств (з них 100 скидають зовсім неочищені стоки), солей у воді більше ніж у Дніпрі в 3 рази, нітратів в 900 разів більше ГДК, міді в 50, цинку в 4,, а свинцю 3, 5 кг на тонну води 9 1992р.). У річці Полтві у воді зовсім відсутній розчинений кисень, зате є сірководень. Зміст основних забруднюючих речовин становить відповідно легкоокислюючих речовин - 3-22 ГДК, азоту амонійного - 22-35, азоту нітритного 3-7 ГДК, нафтопродуктів 6-13, з'єднань міді 9, цинку 4, марганцю 9 ГДК.
Понад 800 сіл України в даний час втратили власні джерела питної води (воду доводиться завозити або подавати по трубах здалеку). Особливо гостро ця проблема відчувається на Донбасі, Криворіжжі, Дніпропетровщині.
Українські чорноземи раніше становили близько 50% світового банку чорноземів. Зараз надмірною експлуатацією та забрудненням виведено з ладу близько 60% наших чорноземів. Щорічно втрачається близько 100 тис. га родючих грунтів; зноситься близько 18 млн. тн. гумусу, кількість якого в порівнянні з колишнім, скоротилася в 6 разів. Розорані землі в Україні становлять 90% площі степів і лісостепів, але вони вже дуже виснажені, перенасичені мінеральними добривами, забруднені пестицидами.
За останні 100 років антропогенна діяльність завдала величезної шкоди флорі і фауні України. Тільки в післявоєнні роки в Донбасі і в Криму зникло 40 видів рослин, у Карпатах 20. в «Червону книгу України сьогодні занесено понад 800 видів рослин і тварин, яким серйозно загрожує вимирання або знищення.
Через надмірне забруднення запаси риби в більшості річок України скоротилися в десятки разів. Значно зменшилося поголів'я і знизилася якість великої рогатої худоби, практично зникло конярство - дуже корисна галузь господарства.
Сьогодні в Україні швидко розвивається демографічна криза. Починаючи з 1991 року в Україні спостерігається негативний приріст населення. Смертність дітей у нас одна з найвищих у світі. Хоча з філософської та цинічною точки зору, після того, як подивишся на результати «розвитку людського суспільства» чи криза негативний приріст населення? Скоріше це закономірний результат людської діяльності. І ще невідомо, що відбувається на краще. Але відступимо від філософії й повернемося до нашої теми.
При забрудненні атмосфери в 1,2-1,5 рази починаються імунні захворювання організму, а в Україні сьогодні діє близько 1700 шкідливих забруднювачів атмосфери, з них 1000 - особливо небезпечні хімічні підприємства. За вказаними вище причин середня тривалість життя жителів України скоротилася в середньому до 60 років у чоловіків, і 75 років у жінок. Серед випускників Київських шкіл тільки 5-8% вважаються здоровими.
3. Екологічний стан окремих регіонів.
Як вже згадувалося в попередніх розділах, в 1991 році Верховна Рада України оголосила всю територію Української держави зоною екологічного лиха. За два роки до цього спеціалістами географами української Академії Наук була вперше розроблена й складена карта стану навколишнього середовища України за окремими компонентами природи.
Ця карта аргументовано підтверджує той факт, що дійсно, територія нашої держави, за винятком окремих невеликих районів у межах Карпат, Центрального Поділля, Полтавщини, східної Вінниччини, характеризується як забруднена й дуже забруднена, а 15% цієї території віднесено до категорії «надзвичайно забруднені регіони з посиленим ризиком для здоров'я людей і регіони екологічної катастрофи ». У ці 15% входять тридцятикілометрова зона Чорнобильської АЕС, південь Херсонської області, зона, обмежена лінією Дніпропетровськ - Кіровоград - Кривий Ріг - Нікополь-Запоріжжя-Дніпропетровськ, а так само район Донбасу.
Вирішення проблеми поліпшення екологічного стану території України в першу чергу слід починати з впровадження системи природоохоронних заходів у тих регіонах, де зараз екологічна ситуація найбільш напружена, і які мають найбільше соціально-економічне значення для нашої держави.
Такими регіонами уряд визнав Донецько-Придніпровський, Поліський, Карпатський та Азово-Чорноморський з рікою Дніпро.
Наведемо їх коротку екологічну характеристику.

3.1. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного і Азовського морів.
Ці проблеми належать до найбільш гострим. Дніпро та Дністер - головні водні артерії нашої держави, в басейнах яких проживає майже 80% населення.
Колись Дніпро - одна з найбільших річок Європи - був чистим, зі стабільною екосистемою, яка нормально функціонувала тисячоліттями, мала велику біологічну продуктивність, годувала й поїла мільйони людей, що живуть у його басейні.
Сьогодні ж через грубі порушення людиною протягом останніх десятиліть всіх правил і принципів раціонального природокористування екосистема Дніпра цілком деградувала, порушені всі вертикальні і горизонтальні зв'язки між біотичними та абіотичними елементами. Основними ознаками кризової ситуації є: будівництво на Дніпрі каскаду водосховищ, які повністю змінили динаміку стоку, великомасштабні меліорації, будівництво ряду великих промислових комплексів у басейні, величезні обсяги водозабору для промисловості й зрошення, надзвичайно сильне забруднення. З цих же причин деградувала й екосистема Дністра, де також вимерли цінні риби, на дні акумулюються великі кількості теригенних відкладів, важких металів, радіонуклідів, гумусових речовин, еродіруют берега.
З Дніпра для промислових потреб і потреб сільського господарства щорічно відбирають близько 15 млрд. м3 води, а в атмосферу басейну Дніпра викидається близько 10 млн. тонн газопилових викидів. Щорічно з різними стоками (дощовими та талими водами) в Дніпро і водосховища потрапляє близько 500 тисяч тонн азотних сполук, 40 тис. т фосфорних, 20 тис. т калійних, 1 тис. т заліза, 40 т нікелю, 2 т цинку, 1 т міді, 0,5 т хрому. У басейні Славутича діють сім АЕС!
Штучно річковий режим Дніпра було трансформовано в озерний. Водообмін різко сповільнилося, створилися зони застою (замору). Крім цього водосховища значно погіршили навколишнє середовище (піднявся рівень грунтових вод далеко від берегів, посилилося засолення грунтів, майже в 10 разів збільшився обсяг підземного стоку, а разом з ним значно збільшився рівень забруднення підземних вод, особливо в нижній частині басейну; змінився водно-сольовий режим грунтів у зонах іригації, знизився вміст гумусу, посилилася ерозія берегової зони). Такі ж негативні явища характерні і для басейну Дністра. Величезної шкоди водам його басейну завдають дуже брудні (пестициди, нітрати) стоки з полів, викиди з таких концернів, як «Хлорвініл» (Калуш), «Укрцемент» (Кам'янець-Подільський), «Укрнефтехім» (Надвірна) і ін
Дуже небезпечним явищем є постійне підвищення рівня радіаційної забрудненості донних відкладень Дніпра, особливо Київського водосховища, а також швидке накопичення в мулах Дніпродзержинського та Дніпропетровського водосховищ великої кількості заліза, ціанідів, хлоридів, хрому, міді, кобальту, свинцю, цинку, кадмію, фенолів, нафтопродуктів . Дніпро втратив здатність до самоочищення.
Красуня Десна також вимагає термінової й серйозної допомоги, оскільки її зовсім недавно чисті води сьогодні не відповідають навіть третій категорії джерел питної води, і забруднюються все сильніше. Головну роль у цьому відіграє Шосткинський хімкомбінат, промислові підприємства Чернігова та Сум, Смоленська і Курська АЕС.
У дуже важкому екологічному стані перебуває Азовське море, без перебільшення - це зона екологічної катастрофи. Яких то 4050 років тому в ньому виловлювали риби в 35 разів більше, ніж у Чорному морі, в 12 разів більше, ніж у Балтійському. У басейні раніше водилося 114 видів риб і загальний вилов у кращі роки перевищував 300 тис. тон у рік. З них більша частина - цінні промислові породи. Сьогодні ж вилови риби впали в шість разів, а виловлюють риби отруєна отрутохімікатами настільки, що вживати її небезпечно для здоров'я.
Як і води Десни, води Азова коду-те славилися цілющими властивостями, але в результаті антропогенного забруднення в 1987 році концентрація в них пестицидів зросла в 20 разів. Сьогодні в донних відкладах моря вміст отрутохімікатів, важких металів набагато перевищує норму.
До головних причин загибелі Азова можна віднести:
- Хижацький вилов риби Мінрибгоспом, який почався в 50-х роки ХХ століття методом потужного океанічного лову за допомогою величезних тралів, замість традиційних невеликих мереж, особливих снастей, невеликих баркасів, розрахованих на глибини моря 5-8 метрів.
- Будівництво гребель і водосховищ на основних живлять море річках (Дон, Кубань), перетворення цих водоймищ у гігантські промислові відстійники.
- Інтенсивне введення в сусідніх регіонах - басейнах стоку в море зрошувального землеробства і вирощування рису замість традиційних культур (що привело до інтенсивної хімізації, забруднення грунтів, засолення, значного зменшення стоків річок Дон, Кубань).
- Збільшення кількості викидів хімічної та металургійної промисловості (Маріуполь, Ростов, Таганрог); тільки Маріуполь «поставляє» у навколишнє середовище близько 800 тис. тонн токсичних речовин на рік.
- Інтенсивне будівництво на узбережжі й косах моря численних пансіонатів і баз відпочинку, що негайно привело в колосальному збільшенню побутових і каналізаційних стоків у море.
- Неконтрольований, лавиноподібний стік у море пестицидів із прилягаючих сільськогосподарських масивів і перенесення їх річками Доном і Кубанню зі своїх масивів.
Екологічна ситуація в Чорному морі не набагато краще. Поки ще його рятують розміри і глибина. Як згадувалося вище, і в цей басейн води Дніпра, Південного Бугу, Дністра, Дунаю щорічно виносять мільйони кубометрів стоків, забруднених величезною кількістю токсичних речовин. Мають місце великі обсяги забруднення шельфових зон побутовими, каналізаційними стоками, пов'язаними з індустрією туризму та рекреації. З цієї причини в останні роки неодноразово закривалися пляжі Ялти, Феодосії, Євпаторії, Алушти, Одеси. Саме через виникнення більших обсягів брудних теригенних відкладів у прибережних районах північно-західної частини Чорного моря все частіше трапляються замори. У цьому ж регіоні у зв'язку з розвитком розробки підводних нафтогазових родовищ активізувалося забруднення води нафтопродуктами.
В останні роки значно підвищилося у водах моря й донних відкладах вміст радіонуклідів. Через порушення регіонального гідродинамічного, гідрохімічного й теплового балансів водних мас моря поступово піднімається межа насичених сірководнем глибинних вод моря, і тепер вона вже досягла глибини 80 - 100 метрів, раніше була на глибинах 150 - 200 метрів.
Різко погіршилася ситуація в лиманах, затоках і водоймищах. Величезну небезпеку являють собою припортові потужні заводу й Південний порт поблизу Одеси, де виробляються і концентруються великі обсяги рідкого аміаку, функціонує потужний аміакопровід Одеса-Тольятті. Це дуже отруйна речовина перевозиться танкерами ємністю до 50 - 120 тис. тонн. Аварія на заводі або одному такому танкері приведе до важких екологічних і економічних наслідків.
Як вже згадувалося, до всіх інших екологічних проблем водних екосистем Україні додалася ще одна - дедалі більше забруднення радіонуклідами вод Дніпровського басейну і морів.
Порятунок Дніпра можливе лише за умови прийняття та реалізації комплексної програми національного рівня, обов'язковою складовою якої має бути система заходів для екологічного оздоровлення та відновлення малих річок, а також співробітництво з Росією і Білорусією в цих питаннях.
Необхідно також якнайшвидше розробити концепцію розвитку водного господарства України на майбутнє десятиліття, виконати водогосподарське екологічне районування басейнів річок України.
3.2. Донецько - Придніпровський регіон.
Цей регіон займає близько 19% території України, де проживає 28% її населення. У цьому регіоні розміщено близько 5 тис. підприємств, серед яких - потужні гіганти металургії, хімії, енергетики, машинобудування, гірничодобувної, вугільної та інших галузей промисловості. Це район інтенсивного ведення сільського господарства, у зв'язку з яким розораність території становить 70,4%, а 71% земель знаходяться в деградованих стані. Грунти перенасичені не тільки пестицидами і мінеральними добривами, але і важкими металами, особливо навколо тих міст, у радіусі від -2 до 20-25 км.
Від підприємств цього регіону в атмосферу потрапляє близько 70% загального обсягу викидів оксидів вуглецю та азоту, сірчаного ангідриду, вуглеводнів в Україну. Протягом довгого часу не вирішується проблема утилізації промислових відходів, яких в регіоні накопичилося більше 10 млрд. т. майже повністю вичерпаний ресурс устаткування на заводах і фабриках (основні фондів підприємств зношені на 70%), тому аварії на виробництві відбуваються всі частіше. Як правило наслідками таких аварій стає шкода навколишньому середовищі, часто досить значний. На більшості підприємств або відсутні або не працюють очисні споруди, нові ресурсозберігаючі технології практичні ніде не застосовуються через нестачу грошових коштів.
Найбільш забрудненими містами регіону протягом останніх п'яти років залишаються Донецьк, Макіївка, Горлівка, Дніпропетровськ, Єнакієве, Кривий Ріг, Алчевськ, Дзержинськ (Донецька область), Краматорськ, Луганськ, Запоріжжя, Маріуполь.
Стан природного середовища регіони можна без перебільшення назвати кризовим. Воно вимагає негайного застосування комплексу природоохоронних заходів, модернізації промисловості, рекреаційних і рекультиваційних заходів, переорієнтацію на ресурсо-і енергозберігаючі технології. Також необхідно негайно приступити до утилізації відходів.
3.3. Українське Полісся.
Як вже згадувалося в попередніх розділах, цей у недалекому минулому екологічно найчистіший і благополучний регіон Європи сьогодні теж вимагає природоохоронних заходів і змін регіональної екологічної політики.
У регіоні переважає сільськогосподарська антропогенна діяльність, яка базується на використанні в більшості осушених земель, хоч деякі райони, де розвинена видобуток корисних копалин (граніти, піски, нафта і газ, торф) страждають від значного негативного впливу гірничодобувної промисловості. Особливо шкідливі для природи розробки сотень кар'єрів, які є дренажем для грунтових вод, є причиною знищення більших площ грунтів, забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами і газопиловим продуктами вибухових робіт.
Величезної шкоди Поліссю заподіяли науково необгрунтовані меліорації, осушення боліт, які грали колись дуже важливу гідрологічну роль регуляторів річкового стоку на значних територіях. Інтенсивне осушення отут почалося з 1966 року. Спочатку за рахунок знищених боліт площа сільськогосподарських угідь збільшилася на 1,6 млн. га, але до 1992 року площа дефляційно-небезпечних, кислих і змитих грунтів досягла 24,4%, 47,1% і 17,7% загальної площі сільськогосподарських угідь.
Рівень грунтових вод знизився в середньому на 1,81,0 м, близько 50% дрібних річок стали жертвами необоротних змін режиму стоку, в них значно погіршилися екологічні умови й зменшилася кількість риби та інших організмів.
Порушилися умови відновлення дикої флори і фауни, різко зменшилися площі болотних видів рослин і тварин, триває винищення лісів.
Страшний удар екосистемам Полісся заподіяла, як уже згадувалося, Чорнобильська катастрофа.
Останнім часом Західному Поліссю, перлині Полісся України - Шацькому Національному парку стала загрожувати нова небезпека. У Білорусі, на 15 км північніше парку почалося будівництво величезного комбінату будівельних матеріалів. Один з його об'єктів - кар'єр глибиною 35 метрів - викличе загибель мережі озер цього краю, у тому числі найбільшого озера Україна - Світязя (глибина 60 метрів) і може завдати непоправної шкоди національному парку.
Українське Полісся також вимагає уваги, розробки програми екологічного оздоровлення та відновлення. Адже це разом з Карпатами - легені України.
3.4. Українські Карпати.
  Українські Карпати - не тільки один з найбільш мальовничих куточків України, це також регіон важливого екологічного значення, один з найбільш цінних східноєвропейських оздоровчо-рекреаційних об'єктів, зона цінних лісових масивів, які очищають повітряний басейн над значною частиною Східної Європи, вони є легенями Європи.
Карпати вміщають третина лісових запасів України, лісистість цієї території - одна з найбільш високих в Україні (53,5%). Тут ростуть 2110 видів квітучих рослин (50% фітофонда Україна), багато цінних порід дерев і лікарських рослин.
Але тим не менш протягом останніх десятиліть Карпати зазнають на собі все більший нищівний вантаж антропогенної діяльності. Карпатські ліси перебувають під загрозою знищення не лише від лісорозробок, порушення грунтового та рослинного покривів, перевипаса худоби на більшості галявин, але й від хімічного забруднення, кислотних дощів, які приходять як зі сходу, так і з заходу, від великих промислових підприємств.
Збереженню біорізноманіття Карпат слід приділяти величезну увагу. Структурні зміни в економіці регіону мають передбачити підвищення рекреаційного значення Українських Карпат для населення не тільки Україні, а й Центральної та Східної Європи, зменшення техногенного навантаження. Виключне значення при цьому надається співробітництву всіх країн карпатського регіону.
Досить перспективним є розвиток туризму в Карпатському регіоні, але туризму цивілізованого, з урахуванням екологічних інтересів рекреаційних зон і заповідних територій.
4. Наслідки природних та антропогенних екологічних катастроф.
Розвитку екологічної кризи сприяють також природні екологічні катастрофи. У межах території України фізико-географічні та геолого-тектонічні умови можуть сприяти періодичному виникненню таких природних катастроф, як землетруси силою до 7 - 8 балів за шкалою Ріхтера (Крим, Карпати), решта території менше, найменше - північно-східні регіони; паводки (практично на всіх річках, але в першу чергу в гірських районах); зсуви (узбережжя водоймищ Дніпра, Чорного та Азовського морів); пилові бурі (лісостепові і степові райони); пожежі (полісся й лісостеп), випадання граду або великі снігопади, сіли селом і сніжні лавини взимку (у гірських районах); ураганні вітри, посухи.
Розвиток природних катастроф активізується людською діяльністю. Через вирубку лісів у Карпатах значної почастішали катастрофічні паводки, селі, снігові лавини, осипи.
За останнє десятиліття в Україні мали місце всі перераховані вище природні катастрофічні явища, які заподіяли великі збитки народному господарству, а іноді приводили й до людських жертв. Кілька прикладів можна привести із зовсім недавнього часу. Паводок на р.. Вже восени 1992 року заподіяв збитків на майже 4 млрд. крб. Через сильні дощі 1992 року в Карпатах рівень води в річках піднявся на 3-5 м, були підтоплені більші площі сільгоспугідь, господарські об'єкти, кілька сіл, частини міст Мукачево та Свалява, Ужгород, розмито кілька автодоріг, порушено електропостачання мережі сіл. У вересні від сильних дощів розлився паводок у Тернопільській області, в результаті якого загинуло 6 чоловік, заподіяні збитки енергетичного комплексу, об'єктів зв'язку, сільському господарству.
1992 рік. Сильні шторми на узбережжі південного Криму. 15 жовтня сильні вітри зруйнували в Ялті пірс вантажного пора, портові будови. У морі злиті цистерни з паливом, затонуло 8 невеликих суден, а великі судна дістали пошкодження. Зірвало дахи з будинків, були людські жертви.
У 1992 році також трапилося 58-69 пожеж (в більшості своїй антропогенного походження), в результаті яких знищено 1929 га лісу.
Прискорюють розвиток негативної екологічної ситуації і такі явища, як техногенні аварії та антропогенні катастрофи. В усіх галузях промисловості і взагалі людської діяльності 1991-1992 років їх сталося сотні й число їх усе збільшується.
За останні 34-40 років, крім аварії на ЧАЕС, найбільш відомими по обсягах заподіяного збитку були: потужний сель у Бабиному Яру в Києві в березні 1961 року - наслідок прориву дамби технічного резервуару цегляного заводу (великі матеріальні збитки, кілька сотень людських жертв), пожежі не нафтових свердловинах, в 70-х роках аварії на нафто-та газопроводах, аварії на нафтогазовій платформі в Азовському морі; на очисних спорудах Калуського калійного комбінату (теж 70-ті роки) заподіяли не лише економічні, а й екологічні збитки, викликавши загибель біомаси на великих площах в Азовському морі і в басейні Дніпра.
З техногенних аварій недавнього часу можна назвати аварію на Київській насосній каналізаційній станції у вересні 1993 року, коли вийшли з ладу кілька потужних насосів, і в Дніпро протягом тижня щодня зливалося майже 1,5 млн м 3 фекальних стоків; аварія на Кременецькій автобазі, коли в грунт вилилося близько 14 тонн ДП, нафтопродукти забруднили р. Ікву аж до міста Дубно, рибоводні станції с. Берег; диверсія на нафтобазі м. Світловодська Кіровоградської області (вилито близько 200 тонн пального); аварія на ТЕЦ в Чернігові в 1992 році (пролито мазуту близько 300 тонн)
Улітку 1992 року через переповнення каналізаційних ємностей курортних міст Криму трапився масовий злив нечистот на пляжі Ялти, Алушти, Судака, Сак, Керчі, Феодосії, з цієї причини пляжі цих міст було закрито на два місяці.
Крім названих тільки в 1992-1993 роках в Україні відбулися десятки менш великих аварій на промислових підприємствах, десятки в інших сферах виробництва. Цей тривожний фактор необхідно обов'язково враховувати, ретельно аналізувати причини як техногенних так і природних екологічних катастроф і аварій і застосувати заходи для їх попередження, запобігання або зведення негативних наслідків до мінімуму.
5. Наслідки Чорнобильської катастрофи.
На Чорнобильській техногенної аварії, яка стала аварією глобального масштабу, необхідно акцентувати більшу увагу.
Як сьогодні стало відомо з численних фактів вченим-екологам, жодна катастрофа ХХ сторіччя не мала таких тяжких екологічних наслідків, як Чорнобильська. Ця трагедія не регіонального, не національного, а глобального масштабу. У результаті катастрофи вже загинуло багато тисяч чоловік (50% з тих, хто брав участь у ліквідації аварії). Колективна доза опромінення сьогодні складає 20 мільйонів людей тільки в момент ліквідації аварії.
Сильним радіоактивним забрудненням уражено 5 мільйонів га території України, більша частина яких - сільськогосподарські угіддя, забруднено більше 1,5 мільйона га лісів. Понад 15 тисяч людей живуть у зоні небезпечного для життя і здоров'я забруднення, еже близько 1,5 мільйона чоловік проживає на території, де радіоактивний фон у десятки разів перевищує допустимі норми. Дезактиваційні роботи, на які було витрачено в 1986-1989 роках мільйони, бажаних результатів не дали.
У водах Дніпра, Прип'яті, Київського водосховища концентрація радіонуклідів і через шість років після аварії було в 10-100 разів вище, ніж до аварії, а в донних відкладах, особливо мулових, збагачених органікою, нагромадилася величезна кількість радіоактивного бруду. Велику небезпеку становлять для навколишнього середовища близько 100 тимчасових могильників навколо АЕС, в яких перебувають більше 40 млн м 3 твердих відходів і саркофаг над четвертим блоком, який вибухнув. Там ще залишилася величезна кількість радіоактивного бруду, надійність нерозповсюдження якої зовсім не гарантована. Могильники вже сьогодні протікають, саркофаг з плином часу просідає й деформується, з роками стає все більш радіоактивним.
Вплив Чорнобильської аварії на здоров'я людей дуже значно й буде проблемою не тільки для нас, але і для декількох наступних поколінь. Вже в 1991-92 роках в Житомирській і Київській областях, як і в Білорусі, за даними МОЗ України, у жительок забрудненій радіонуклідами території значно збільшилася кількість недоношених дітей і калік. Кількість важких ускладнень вагітності збільшилося в 2-3,5 рази, є серйозні генетичні зміни здоров'я. Загрозливо зростає кількість випадків захворювання на рак, підвищується смертність.
Наслідки цієї трагедії вічні, глобальні, і тепер можна лише говорити про здатність біосфери пристосовуватися до нових умов середовища.
II. Шляхи вирішення екологічних проблем.
1. Перспективи екологічного стану й пріоритети екологічної політики держави.
Аналіз динаміки екологічного стану України показав, що за останні п'ять років екологічна криза продовжує розвиватися, розростається, охоплюючи все більші території України. Цьому сприяють: майже повна відсутність асигнувань на серйозні природоохоронні міри у всіх галузях промисловості; відсутність контролю й практична безкарність губить природу діяльності; зростання кількості та потужності техногенних аварій через тотального зносу обладнання і технологій на виробництвах, а також дуже низька ефективність очисних споруд, з тих, які все ж працюють; надзвичайно низький рівень екологічної освіти населення.
         Можна, звичайно, дуже довго говорити, про те що необхідно створити черговий контролюючий і каральний орган, який буде вирішувати ці проблеми, але, як показав час, такі заходи не вихід. Не перестануть люди губити природу, тільки тому, що якийсь контролер може їм у цьому перешкодити. Необхідно в першу чергу підвищувати рівень екологічної освіти населення України, і ввести великі матеріальні штрафні санкції за заподіювану шкоду навколишньому середовищі, як для промислових підприємств, так і для фізичних осіб. Матеріальна стимуляція таких заходів теж необхідна, але не у вигляді загадкових напрямів бюджетних коштів невідомо на що і невідомо куди, а великі податкові пільги тим підприємствам, які поставлять у себе очисні споруди високої ефективності, і які будуть суворо стежити за кількістю стоків, що скидаються. Непрацююча молодь, студенти можуть прекрасно стежити а станом парків, чистотою населених пунктів, якщо їм платити за це. Активна пропаганда в засобах масової інформації про необхідність збереження природних ресурсів і висвітленні реального стану навколишнього середовища в Україну (щось подібне до телеканалу Discovery) Паралельно з цими заходами слід збільшувати площу біосферних заповідників, національних парків, навіть якщо доведеться значно скоротити площу експлуатованих земель. З голоду не помремо, повірте. Ми вирощуємо досить, щоб прогодує себе, продати за кордон, і при цьому терпимо величезні збитки, тому що наші землі виснажуються, а допомоги або хоча б відпочинку не отримують. Економічна криза має і свої позитивні сторони (у всякому випадку у нас). Кинуті протягом декількох років земельні угіддя, на обробку яких не вистачало грошей змогли хоча б частково самоочиститися й відновитися. Закриті через економічну нерентабельність великі й середні промислові підприємства перестали забруднювати навколишнє середовище. Жалюгідні залишки Чорноморського флоту дозволили акваторії Чорного моря самоочиститися й підвищити чисельність популяцій деяких уже нечисленних видів морських організмів.
Але це все лірика, коротко розглянемо ті рекомендації, які можна знайти в західно - європейських книгах по екології.
Альтернативна обробка землі означає відмову від однобокого енергоємного, витратного сільського господарства та інтенсивним застосуванням хімії й повернення цілісного екологічного розгляду сільськогосподарської діяльності. Максимально закритий багатосторонньо структурований робочий цикл повинен будується за принципом кругообігу речовин в екосистемі між грунтом, рослиною, твариною і людиною. Для цього придатні змішані господарства - вирощування разом рослин і тварин. Застосовується в основному власне і місцеву сировину, при цьому необхідно уникати, або мінімізувати навантаження на навколишнє середовище.
Основними положеннями екологічної обробки землі є вирощування фізіологічно повноцінних продуктів харчування і відмова від гербіцидів і інших синтетичних біоцидів. При такій обробці застосовуються біологічні продукти і методи боротьби з шкідниками в збудниками захворювань. Обов'язково необхідно насаживать лісопосадки й невеликі гаї. Оскільки проблемою є баланс поживних речовин через збирання врожаю, необхідно дуже обережно і точно вивірених кількостях вносити мінеральні добрива (N, P, K)
Також в Європі використовуються досить ефективні біологічні методи реставрації озер, очищення стічних вод, фільтрації викидів в атмосферу. Навіть у скороченому вигляді їх опис не вийти вмістити в дану курсову роботу. Це обсяг ще для однієї курсової.

ВИСНОВОК


Сучасна людина фактично
обожнив сам себе. Але він - фальшиве
божество. Створене нею на Землі не рай,
а кошмар, до якого він сам адаптується
все менше, і який не може
задовольнити його соціальних, психоло-
гічних, духовних, і естетичних
вимог.
Є. Голдсміт
Тема екології - надзвичайно об'ємна і дискусійна. Особисто прихильник відмови від багатьох так званих технічних благ цивілізації - занадто дорогою ціною вони дістаються нам і занадто дорогу ціну будуть платити наші діти. Але в теж час наше суспільство склалося так, що таким чином, створенням жахливої ​​за своїми обсягами промислової інфраструктури людство годує і одягає себе. Забезпечує собі умови існування. І на закінчення я можу тільки сказати, що ми так багато ще не знаємо! Дасть Бог, ми зможемо прийти до рівноваги в ситуації, що склалася, в якій самі винні. тільки не потрібно перекладати відповідальність із себе на когось іншого. Відшкодувати збитки, завдані нашими батьками навколишнього середовища - наша не тільки основне завдання, це обов'язкова умова життя і здоров'я наших дітей.
Кириленко Ірина.

Список використаної літератури.
1. Білявський Г.О. Фурдуй Р.С. «Основи екологічних знань» підручник, К. «Либідь» 1997 - 288 с. (235-281)
2. Гайнріх Д., Гергт М. «Екологія: dtv-Atlas: переклад з 4-го німецького ізданія. / науч.ред.пер. В. В. Серебряков. - К.: Знання-Прес, 2001. - 287 с.: Іл.
3. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. «Вступ в економічну і соціальну географію» підручник. - К.: Либідь, 1997 - 320 с.
4. Григор'єв А.А. «Екологічні уроки минулого і сучасності» / за редакцією академіка К. Я. Кондратьєва. - Санкт-Петербург.: Наука, 1991 - 252с.
5. Заржіц
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Курсова
149.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Екологія України Проблеми Географія Шляхи рішення
Шляхи вирішення психофізичної проблеми
Глобальні проблеми шляхи їх вирішення
Проблеми молодих сімей та шляхи їх вирішення
Проблеми податкового контролю та шляхи їх вирішення
Проблеми еміграції капіталу та шляхи їх вирішення
Проблеми хімічного роззброєння та шляхи їх вирішення
Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення
© Усі права захищені
написати до нас