Екологічне сільське господарство екологічне природокористування екологічне маркування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

А. В. Ходус. к.б.н., директор НП з розвитку екологічного та біодинамічного сільського господарства «Агрософія».

Екологічне сільське господарство активно розвивається у світі і починає розвиватися в Росії. Обсяг світового ринку екологічної продукції оцінювався в 2002р. в $ 25 млрд. на рік. За прогнозами, до 2020 року він може досягти обороту в $ 200-250 млрд. на рік.

Ринок екологічної (альтернативної) продукції - якісно інший ринок продукції і послуг, що гарантує споживачеві більш високу якість споживаних товарів. На ньому встановлюються підвищені ціни. При бажанні маркувати продукцію як «екологічна» в країнах Західної Європи, Японії, США, Австралії чи Китаю необхідно, перш, підтвердити її статус і отримати всі необхідні дозволи.

Більшість ринків екологічної продукції, наприклад, Європейського Союзу або США, сформувалися внаслідок встановлення і під безпосереднім впливом так званих Директив, які визначають необхідні вимоги до продукції, методів її виробництва і дозволяють маркувати її як «екологічна» («органічна», «біологічна», «біоорганічна», «біодинамічна», «біо», «еко» *).

Директиви або Стандарти - це та основа, та законодавча база, яка визначає «правила гри» або «рамкові умови», на якій будується система сертифікації, ринок екологічної продукції, народжуються її виробники та споживачі.

Міжнародних Директив екологічного виробництва, за якими відбувається сертифікація, в даний час не існує, і що збиває з пантелику число «екологічних» стандартів робить орієнтацію екологічно господарюючого підприємства, особливо на початковому етапі, досить складною.

Головні типи екологічних стандартів можна узагальнити так:

Міжнародні приватні або міжурядові рамкові стандарти, такі як Міжнародні базисні стандарти ІФОАМ (IFOAM) або Харчовий Кодекс;

Основні дійові Стандарти або Директиви, такі як Директиви ЄС (ЄЕС) № 2092/91 або Американська національна органічна програма (USDA).

Приватні Стандарти екологічного виробництва, такі як Деметр (Demeter), Натурланд (Naturland), Біоланд (Bioland), Геа (Geae), Ековін (Ekowin) і т.д.

Серед міжнародних рамкових стандартів (А) особливої ​​уваги заслуговують Базисні Стандарти ІФОАМ. Їх мета - гармонізувати різні програми сертифікації шляхом створення універсальних рамкових умов для екологічних стандартів у всьому світі. В даний час при сертифікації вони не можуть використовуватися безпосередньо, а для екологічних підприємств тропічних країн не є важливими. Однак вони можуть бути корисні для розуміння лежать в основі принципів і версій всіх програм екологічної сертифікації в усьому світі.

Основні чинні стандарти (В) регулюють певні екологічні ринки, тобто визначають основні мінімальні «екологічні» вимоги, які повинні бути виконані у відношенні продукції і процесу її виробництва у відповідності з маркуванням і відповідним ринком. Існують різні ринки екологічної продукції зі своїми індивідуальними вимогами щодо сертифікації, тобто зі своїми власними Директивами і Стандартами.

Найбільш важливими з них є:

Російська Федерація - СТО «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції» НП «АГРОСОФІЯ» (знаходиться в стадії публічного обговорення Технічний Регламент «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції»)

Європейський Союз - Постанови (ЄЕС) № 2092/91 «Про екологічне землеробство і відповідної маркування сільськогосподарської продукції і продуктів харчування»

Органічний ринок США - Національна Органічна Програма, яка вступила в силу в листопаді 2002 року (USDA).

Японський екологічний ринок - Японські сільськогосподарські стандарти JAS

Швейцарія, Ізраїль, Аргентина, Чехія, Болгарія, Австралія - ​​екологічні регламенти, еквівалентні Постанови (ЄЕС) № 2092/91

Інші імпортують та експортують країни, які в даний час розробляють свої власні діючі стандарти екологічного виробництва.

Незважаючи на різні Стандарти і Директиви продукція виробляється за схожими правилами виробництва і є результатом рівноцінних за ефективністю інспекційних заходів.

Тим не менш, продукція, яка, наприклад, експортується в Європейський Союз, повинна бути сертифікована відповідно до вимог Постанови ЄС для екологічного виробництва, продукція, яка експортується в США - відповідно до національної органічної програмою (USDA).

Стримуючим фактором розвитку екологічного сільського господарства та природокористування, ринку екологічної продукції в Росії залишається відсутність прийнятої на державному рівні законодавчо-нормативної бази. На державному рівні досі не визначено, що означає термін «екологічний» і як повинна проводитися подібна продукція. В даний час кожен охочий може маркувати свою продукцію як «екологічна», «біологічна», «органічна», не несучи перед споживачем будь-яких додаткових зобов'язань, ніж багато з успіхом користуються для отримання конкурентних переваг на ринку.

Разом з тим, в Росії за останній рік у цьому напрямку зроблено суттєві кроки.

У співпраці з Російським регіональним екологічним центром, Інститутом ринкової екології ІМО (Швейцарія) НП «Агрософія» були здійснені переклади на російську мову основних стандартів екологічного сільського господарства Європейського Союзу та Сполучених штатів Америки: «Постанова ЄС № 2092/91« Про екологічне землеробство та відповідної маркування сільськогосподарської продукції і продуктів харчування »,« Національна органічна програма NOP »США,« Керівництво 1 / 2002 для отримання сировини за допомогою контрольовано - стійкого збору дикоросів »,« Загальні норми для свіжих овочів і фруктів EUREPGAP ».

В даний час Некомерційним Партнерством ведеться моніторинг даних стандартів, їх своєчасне доповнення і зміна.

Спільно з Міністерством сільського господарства РФ, Держстандартом НП «АГРОСОФІЯ» працює над створенням в Російській Федерації на державному рівні стандартів екологічного виробництва, гармонізованих та еквівалентних загальносвітовою.

Партнерство прийняло участь у «2-ому Міжнародному засіданні з гармонізації та еквівалентності в екологічному сільському господарстві», організованому FAO, IFOAM і UNCTAD як відкрита платформа для діалогу між державними, громадськими та приватними організаціями (міждержавними, державними та громадянського суспільства). З російського боку було запропоновано обговорити проект майбутнього технічного регламенту екологічного виробництва як єдиного, еквівалентного всім іншим державним регламентам екологічного сільського господарства (ЄС, США, Японії, Австралії, Швейцарії). Пропозиція була підтримана консультаційною групою при Міністерстві сільського господарства Швеції та іншими учасниками зустрічі і внесено в план 3-його засідання в листопаді 2004 року.

У березні 2004р. НП «АГРОСОФІЯ», до набрання чинності Російських Еко-стандартів, гармонізованих з Стандартами основних цільових ринків екологічної продукції, насамперед, Російської Федерації, Європейського Союзу, США та Японії, в якості Стандартів екологічного сільського господарства та природокористування прийняв Постанову ЄЕС № 2092 / 91 «Про екологічне землеробство і відповідної маркування сільськогосподарської продукції і продуктів харчування», а в якості стандартів біодинамічного сільського господарства - Стандарти «Деметер».

З квітня 2004р. Партнерство приступило до розробки технічного регламенту «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції».

7 квітня 2004 Держстандарт Росії прийняв і затвердив відповідне повідомлення без будь-яких зауважень і розбіжностей. Повідомлення про розробку технічного регламенту опубліковано в квітневому випуску «Вісника технічного регулювання» Держстандарту Росії і в Інтернет.

Повідомлення про розробку проекту технічного регламенту

Розробник: Некомерційне Партнерство з розвитку екологічного та біодинамічного сільського господарства «АГРОСОФІЯ»

Об'єкт технічного регулювання із зазначенням кодів ОКС: сільськогосподарське виробництво і природокористування; продукція сільського господарства та її похідні, дикороси та їх похідні; екологічне маркування. Коди ОКС: 01.040.13; 65.020.99; 67.020; 67.040; 13.020.50.

Найменування проекту технічного регламенту «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції»

Обгрунтування необхідності розробки проекту технічного регламенту

відсутність у Російській Федерації законодавства, що регулює сфери екологічного сільського господарства, екологічного природокористування і екологічної продукції.

Вимоги, що відрізняються від положень відповідних міжнародних стандартів або обов'язкових вимог, що діють в Російській Федерації на момент розробки проекту технічного регламенту немає

Термін публічного обговорення проекту технічного регламенту 12 (дванадцять) місяців

Прийом зауважень до проекту здійснюється за адресою 141500, Московська область, м. Солнечногорск, вул. Червона, д.20, тел. / факс +7 095 994-03-97, ел. пошта: info@biodynamic.ru

Копію проекту технічного регламенту можна отримати 141500, Московська область, м. Солнечногорск, вул. Червона, д.20, тел. / факс +7 095 994-03-97, ел. пошта: info@biodynamic.ru

Метою Технічного Регламенту «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції» є створення в Російській Федерації на державному рівні нормативно-правової бази в галузі екологічного сільського господарства та природокористування.

НП «АГРОСОФІЯ» була розроблена стратегія створення Технічного Регламенту, яку можна тезово можна було б виразити таким чином:

«Сталий розвиток»

«Гармонізація» & «Захист виробника»

«Для Росії»

«Всі разом»

«Компетентність»

«Сталий розвиток». В основу Технічного Регламенту покладено модель сталого розвитку, що, звичайно, не суперечить загальносвітовим досвіду: екологічне сільське господарство та природокористування - це сталий розвиток екологічної, економічної і соціальної сфер суспільства.

«Гармонізація & Захист виробника». Гармонізація майбутнього регламенту з європейським, а краще - ще й з американським, і з японським - важлива вимога, що враховується при його розробці. В іншому випадку, російське поняття «екологічного сільського господарства», «екологічної продукції» будуть відмінними від «екологічного сільського господарства» ЄС, США, Японії, і, отже, російському виробнику потрібно буде вирішувати, на якій ринок йому робити: внутрішній, ЄС , США, Японії з відповідною наступною сертифікацією або за Стандартами, які будуть розроблені, або за Стандартами екологічного виробництва Європейського союзу ЄС 2092/91, Стандартам національної органічної програми США NOP, або японським стандартам екологічного сільського господарства JAS.

Разом з тим, якщо майбутній Технічний Регламент «вкладеться» у рамкові умови (які досить широкі) цих постанов (відмінності між якими непринципові), це забезпечить визнання російської екологічної продукції на будь-якому з ринків і не зажадає різних видів (залежно від цільового ринку збуту ) щорічної дорогої сертифікації. З іншого боку, якщо майбутній регламент не «вкладеться» в рамки жодного з перерахованих вище Стандартів (ЄС 2092/91, NOP, JAS), існує небезпека, що він виявиться «мертвим» і не буде працювати - виробник візьме за основу будь-яке з трьох постанов (благо, вони перекладені вже на російську мову), відповідно до нього буде вести виробництво і проходити сертифікацію, як це відбувалося до цих пір і відбувається зараз у Росії.

Таким чином, Технічний Регламент (ТР) «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції» розробляється на основі, перш за все, Еко-стандартів ЄС, США та Японії в якості його «рамкових умов». Всі пропозиції по російському ТР, що лежать поза цими «рамок» і ставлять під загрозу визнання російського регламенту на міжнародному рівні як еквівалентного і гармонізованого регламентам основних цільових ринків (що спричинить за собою труднощі і перепони у розвитку екологічного та біодинамічного сільського господарства в Російській Федерації) прийматися не будуть.

«Для Росії». Узагальнення й використання багатого російського досвіду в галузі екологічного сільського господарства та природокористування, врахування специфічних умов Російської Федерації - інша важлива складова при його розробці.

«Всі разом». Залучення і об'єднання всіх зацікавлених в розвитку екологічної & біодинамічного сільського господарства та природокористування сторін різних рівнів - наступна найважливіша складова при розробці Технічного Регламенту «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції». В даний час в розробці Технічного Регламенту беруть участь:

державні організації, виробники, переробники, продавці і споживачі, громадські організації, науково-дослідні інститути, сертифікаційні відомства, консалтингові агентства, приватні особи

районного, регіонального, федерального і міжнародного рівнів.

До участі у розробці Технічного Регламенту «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції» запрошуються всі зацікавлені у розвитку даного напрямку боку.

«Компетентність». Формування робочих груп з тієї чи іншої спеціалізації, відображеної в Технічному Регламенті (землеробство, рослинництво, захист рослин, насінництво, тваринництво, ветеринарія, годівля тварин, розведення та утримання тварин, бухгалтерія, облік, інспекція, контроль, акредитація і т.п.) та їх активна робота - це можливість створити високопрофесійний Технічний Регламент «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції».

У вересні 2004р. за стандарти екологічного сільського господарства та природокористування НП «АГРОСОФІЯ» як СТО прийняло знаходиться в стадії публічного обговорення і повністю еквівалентний і гармонізований з еко-стандартами Європейського Союзу, але, разом з тим, що враховує російську специфіку, Технічний Регламент «Про екологічний сільському господарстві, екологічному природокористуванні і відповідної маркування екологічної продукції ».

Однією зі складових Російських Еко-стандартів є Еко-маркування. Так само, як і в Європейському Союзі, право Еко-маркування отримують ті підприємства, продукція яких містить не менше 95% «Еко» - інгредієнтів - вироблених / імпортованих відповідно до Еко-стандартами. Решта 5% повинні бути допущеними до застосування інгредієнтами у відповідності зі «Списком дозволених речовин» (Додаток VI). Право Еко-маркування надається тільки в тому випадку, якщо при виробництві продукції не використовувалося іонізуюче випромінювання. Нарешті, право маркування отримують тільки підприємства, що пройшли інспекційний контроль і підтвердили «екологічний» статус свого виробництва. При цьому, маркування містить назву і / або кодовий номер інспекційного органу, що здійснив контроль.

При розробці Емблеми російської Еко-продукції розробникам належало вирішити ряд питань щодо:

Назви

Зображення

Приналежності

Походження продукції

Сталого регіонального розвитку

Результатом стала розробка Еко-знаку «Чисті Роси» у вигляді трилисника з краплею роси, із зазначенням назви «Чисті роси» та регіону виробництва еко-продукту (суб'єкта Російської Федерації), наприклад, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Білгород, Москва і т. п.

Назва "Чисті роси", на думку розробників, підкреслює не тільки "чистоту" самого продукту, але і "чистоту" його виробництва при неухудшающейся екології. Також назва «Чисті роси» побічно вказує на приналежність Російської Федерації, збільшуючи, тим самим, передумови знака бути прийнятим усіма сторонами в якості національного.

Зображення трилисника і краплі роси символічно тим, що чистіше роси серед поширених природних явищ навряд чи можна щось собі уявити. У зображенні емблеми використовується гамма природних зелених (рослинність) і блакитних (вода) тонів, що, на думку розробників, в найбільшою мірою відповідає природі, життя, навколишньому середовищу "еко", а також воді - основі життя на Землі.

Крім того, трилисник уособлює собою три різні сфери, які знаходяться під пильною увагою при виробництві екологічної продукції: моніторинг земельних угідь, сертифікація процесу виробництва і, нарешті, сертифікація кінцевого продукту на відповідність вимогам обов'язкової сертифікації ГОСТ.

Емблема зроблена круглої, що, на думку розробників, найбільшою мірою відображає цілісність, циклічність і стійкість в природі, соціумі, економіці.

Емблема передбачає також вказівка ​​на суб'єкт Федерації або інша держава, де була проведена екологічна продукція, що, крім вказівки на походження продукції, могло б сприяти сталому регіональному розвитку, стимулювати розвиток регіонального маркетингу і збільшити збут регіонально виробленої еко-продукції.

Щодо власності на Еко-знак «Чисті роси» було вирішено, що Еко-знак не повинен належати будь-якої приватної організації, але руху. Як показує досвід інших країн, це найбільшою мірою сприяє успішному розвитку напряму екологічного & біодинамічного господарювання.

Разом з тим, для споживача вкрай важлива "впізнаваність" еко-знаку. Споживач, при виборі товару, не може "тримати в голові" безліч різних еко-знаків з їх приватними відзнаками один від одного. Крім того, єдиний знак дозволяє зосередити маркетингові зусилля, не "розпорошуючись" на кілька напрямків. Частково цим пояснюється феномен такого успішного розвитку "ЕКО" в Швейцарії, в порівнянні, наприклад, з Німеччиною (обидві країни досить успішні в Еко-галузі).

Еко-знак «Чисті роси» являє собою попередній варіант можливої ​​Російської еко-маркування, і підлягає публічному обговоренню. Всі відгуки, думки і власні варіанти вкрай важливі.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.ecounion.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
38кб. | скачати


Схожі роботи:
Екологічна свідомість і екологічне мислення та екологічне вимірювання громадської думки
Екологічне правопорушення Юридична відповідальність за екологічне правопорушення
Екологічне право
Екологічне право 5
Екологічне страхування
Екологічне право 4
Екологічне право 1
Екологічне право 2
Екологічне страхування
© Усі права захищені
написати до нас