Екологічна ситуація в Новокузнецьку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Атмосферне повітря
2. Характеристика забруднення атмосферного повітря
3. Стан навколишнього середовища. Місто Новокузнецьк за 2003 рік
Додаток 1
Додаток 2
Список використаної літератури

Введення
Місто Новокузнецьк розташований на півдні Кемеровській області на території 29 тис. га, є найбільшим промисловим центром Південного Кузбасу. Місто розташоване на горбистій рівнині, розчленованої долинами річок Томі, Кондоми, Аби. Максимальний перепад висот досягає 275 метрів . Клімат континентальний, з тривалою морозною зимою і коротким, жарким літом. Вітровий режим міста обумовлений загальними циркуляційними закономірностями регіону та особливостями рельєфу. Високий потенціал забруднення повітря міста спостерігається в періоди особливо несприятливих метеоумов (НМУ).
Економіка р. Новокузнецька розвивається в основному за рахунок металургійної та вугільної промисловості. У Новокузнецьку функціонують два комбінати повного металургійного циклу - ВАТ «Новокузнецький металургійний комбінат» і ВАТ «Західно-Сибірський металургійний комбінат», заводи - ВАТ «Ковальські феросплави» і ВАТ «Новокузнецький алюмінієвий завод», які виробляють понад 60% промислової продукції, виробленої в місті . У місті діють шахти, збагачувальні фабрики, Кузнецька і Західно-Сибірська ТЕЦ, Кузнецький цементний завод,
Така концентрація промислових підприємств і сьогоднішній стан їх технологічного та очисного обладнання створюють складну екологічну ситуацію.
Незважаючи на те, що в атмосферу міста викидається понад 100 різних забруднюючих речовин, спостереження ведуться тільки за 14-15 речовинами.
Екологічна обстановка в місті, створювана викидами підприємств, посилюється несприятливими кліматичними умовами. Атмосфера над містом має слабку здатність до самоочищення: спостерігаються часті температурні інверсії, слабкі вітри, тумани.
Місто входить до числа найбільш значущих промислових центрів країни і має чітко виражену спеціалізацію - металургійне виробництво і видобуток вугілля. Питома вага окремих галузей економіки міста в області 2003р: паливна промисловість 17%, чорна металургія 91%, кольорова металургія 98%, машинобудування 31%, промисловість будівельних матеріалів 16%.
Промислові підприємства міста викидають в атмосферне повітря більше 100 забруднюючих речовин. За останні роки обсяг промислових викидів в атмосферу міста досяг 500 тис. тонн на рік, при цьому частка підприємств металургії склала 75%.
Спостереження за рівнем забруднення повітря міста Новокузнецька здійснюється на 7 стаціонарних постах Новокузнецькій гідрометобсерваторії. Пости розташовані в житлових районах поблизу автомагістралей і великих промислових підприємств.

1. Атмосферне повітря
За даними спостережень Кемеровського центру гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища середньорічні концентрації перевищують ГДК середньодобову: за формальдегіду - в 6 разів, за фтористого водню - в 1,4 рази, по пилу - в 1,2 рази, по діоксиду азоту - в 1,6 рази. На стаціонарних постах зареєстровано 36 випадків перевищення 5 ГДК, з них: 24 випадки по діоксиду азоту (5,2 - 10,5 ГДК), 10 випадків по формальдегіду (5,3 - 8,9 ГДК), 1 випадок по сажі (5 , 8 ГДК) і фтористого водню (5,4 ГДК).
Найбільше забруднення формальдегідом наголошується в Куйбишевському районі, де середньорічна концентрація перевищила ГДК в 10 рази. Повторюваність проб з концентрацією вище ГДК складає в цілому по місту 13,2%, а в Куйбишевському районі - 24,8% від загального числа проб і тут же зафіксований максимум (8,9 ГДК). Джерелом забруднення формальдегідом є підприємства металургії, медичної промисловості, деревообробки, машинобудування та автотранспорт.
Значно забруднена атмосфера міста 3,4-бензапіреном, середня з середньомісячних концентрацій перевищує ГДК у 3 рази. Максимальна концентрація, зафіксована у Центральному районі, перевищила ГДК у 15 разів.
Середньорічна концентрація діоксиду азоту перевищує за середнім значенням ГДК в 1,6 рази. Найбільше забруднення цієї домішкою спостерігається в Новоільїнськ районі (пост 22), де середня за рік концентрація склала 3,3 ГДК. Повторюваність проб вище ГДК в цілому по місту становить 10,5%, в районі поста 22 - 59,5% від загального числа проб. Максимальна концентрація, що перевищила ГДК в 10,5 рази зафіксована, в Центральному районі (пост 16)
Середньорічна концентрація фтористого водню перевищує ГДК у 1,4. Максимальна концентрація (5,4 ГДК) зафіксована в Куйбишевському районі.
В атмосфері міста спостерігається підвищений вміст пилу, середньорічна концентрація якого перевищує середньодобову ГДК 1,2 рази, максимальна концентрація 3,8 ГДК відзначалася в Орджонікідзевському районі.
Забруднення фенолом і аміаком не велика. Максимальні концентрації склали: по аміаку - 3,0 ГДК у Заводському районі, по фенолу - 4,5 ГДК в Орджонікідзевському районі.
Середньорічна концентрація сажі не перевищує ГДК в цілому по місту, але в Орджонікідзевському районі зареєстрована максимальна разова концентрація 5,8 ГДК.
Рівень забруднення по узагальненому показнику (критерій Росгідромету) оцінюється як високий.
Протягом 2000 року на промислові, автотранспортні підприємства міста передано 24 штормових попереджень про настання метеорологічних умов, що сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.
Загальна кількість підприємств, поставлених на контроль в місті в 2000 році, склала 1850, з них 803 мають викиди в атмосферу, в тому числі 158 підприємств мають стаціонарні джерела.
Організованих джерел викидів - 955, у тому числі 940 оснащені газоочисними спорудами. На підприємствах 1784 неорганізованих джерел викидів.
У Новокузнецьку функціонують два комбінати повного металургійного циклу - ВАТ "Кузнецький металургійний комбінат" і ВАТ "Західно-Сибірський металургійний комбінат", заводи - ВАТ "Ковальські феросплави" і ВАТ "Новокузнецький алюмінієвий завод", що забезпечують більше 60% промислової продукції, виробленої в місті . У місті діють шахти, збагачувальні фабрики, Кузнецька і Західно-Сибірська ТЕЦ, Кузнецький цементний завод, підприємства будівельної індустрії і машинобудування, а так само цілий ряд великих і дрібних котелень.
Такий конгломерат промислових підприємств і сьогоднішній стан їх технологічного та очисного обладнання створюють складну екологічну ситуацію.
Обсяг валових викидів забруднюючих речовин в атмосферу в 2000 році склав 527,025 тис. т.
Найбільший внесок у сукупний валовий викид вносять такі підприємства міста: ВАТ "ЗСМК" - 40,7%; ВАТ "КМК" - 29,8%; ВАТ "НКАЗ" - 6,0%; ВАТ "Західно-Сибірська ТЕЦ" - 5 , 9%; ВАТ "Кузнецька ТЕЦ" - 2,2%; ВАТ "Ковальські феросплави" - 1,6%. Сукупно ці підприємства викидають 86,2% забруднюючих речовин. Котельні міста вносять 2,4% у загальний валовий викид. Незважаючи на порівняно невеликий відсоток валових викидів від котелень, вони чинять негативний вплив на атмосферу міста, особливо в зимовий період. Це пояснюється розміщенням котелень безпосередньо в житлових районах міста, відсутністю на дрібних котелень золоуловлювальної пристроїв, низькою ефективністю очищення газів, що відходять на котельнях середньої потужності і низькою висотою викидів.
Крім великих підприємств у місті діє велика кількість різних фірм та акціонерних товариств. У 2000 році як природокористувачів зареєстровано 1850 підприємств.
За останні чотири роки викиди забруднюючих речовин в основному зберігалися на одному рівні. Але валовий викид за 2000 рік збільшився на 66,8 тис. т. у порівнянні з 1999 роком, що пояснюється посиленням вимог до підприємств з інвентаризації викидів забруднюючих речовин, зокрема у 2000 році враховані викиди метану від ряду шахт (48 тис. т) . Стабілізація економіки на великих підприємствах міста і зростання виробництва так само призводять до збільшення викидів по відношенню до 1997 року, коли спостерігався спад виробництва.
При зростанні виробництва на підприємствах виявляється недостатнім обсяг будівництва очисних споруд, у зв'язку, з чим при введенні в експлуатацію раніше зупинених виробництв необхідно розглядати питання охорони навколишнього середовища і забезпечувати шляхом випереджаючого будівництва природоохоронних заходів зниження обсягів викидів, з метою досягнення гранично-допустимих викидів, в відповідно до санітарних норм.
\ S
Важливим аспектом при оцінці впливу техногенного навантаження на навколишнє середовище міста є аналіз територіального розподілу джерел і факторів забруднення навколишнього природного середовища. Розподіл викидів забруднюючих речовин в атмосферу від промислових підприємств по районах міста представлено в табл. 1.
Таблиця 1 Маса викидів забруднюючих речовин по районах міста
Район міста
Маса викидів, тис. т / рік
Відсоток вкладу
Заводський
246,951
46,9
Центральний
174,03
33,1
Кузнецький
52,153
9,9
Орджонікідзевський
51,064
9,7
Куйбишевський
2,237
0,4
Разом
526,435
100

Найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин припадає на Заводський район міста, де розміщуються найбільше підприємство чорної металургії ВАТ "Західно-Сибірський металургійний комбінат", підприємство ВАТ "Кузбассенерго" Західно-Сибірська ТЕЦ, ЦЗФ "Кузнецька". Основними забруднюючими атмосферу речовинами (за масою викидів) у Заводському районі є відповідно окис вуглецю, завислі речовини, діоксид сірки, оксиди азоту, а так само викиди специфічних речовин коксохімічного виробництва ВАТ "ЗСМК".
У Центральному районі розташовуються також найбільші підприємства міста, такі як ВАТ "Кузнецький металургійний комбінат" з Абагурской аглофабрики, "Кузнецький цементний завод", "Кузнецький машинобудівний завод". Основними забруднювачами атмосфери за масою викидів в Центральному районі є відповідно окис вуглецю, завислі речовини, сірчистий ангідрид, окисли азоту, а так само викиди специфічних речовин коксохімічного виробництва ВАТ "КМК".
На території Кузнецького району зосереджені підприємства декількох галузей промисловості - кольорової металургії ВАТ "Новокузнецький алюмінієвий завод", чорної металургії ВАТ "Ковальські феросплави", підприємство ВАТ "Кузбассенерго" Кузнецька ТЕЦ, підприємство промбудматеріалів ВАТ "Завод Універсал", підприємство медичної промисловості АТ "Органіка" . Основними забруднювачами атмосфери за масою викидів в Кузнецькому районі є відповідно окис вуглецю, завислі речовини, сірчистий ангідрид, окисли азоту, фтористий водень, а так само викиди специфічних речовин підприємства медичної промисловості АТ "Органіка".
В Орджонікідзевському районі розташовуються підприємства паливної промисловості - шахти, ЦЗФ "абашевской", районні котельні. Основними забруднюючими речовинами є окис вуглецю, завислі речовини, сірчистий ангідрид, окисли азоту.
У Куйбишевському районі основними джерелами забруднення атмосфери є районні котельні.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від промислових підприємств різних галузей промисловості представлені в табл. 2
Таблиця 2 Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферу по галузях промисловості м. Новокузнецька
Галузь
Валовий викид
Відсоток
Чорна металургія
380,07
72,2
Кольорова металургія
31,44
6,0
Теплоенергетика
42,5
8,1
Виробництво будівельних матеріалів
3,61
0,7
Паливна
52,2
9,9
Житлово-комунальне господарство
12,8
2,4
Інші
3,82
0,7
Разом
526,44
100,0
2. Характеристика забруднення атмосферного повітря
(За результатами спостережень Новокузнецькій ГМО на стаціонарних постах)
У 2005 році спостереження проводилися на 8 стаціонарних постах Державної служби спостережень за станом навколишнього середовища по 13 домішок, бензапіреном і важких металів.
За даними спостережень атмосфера міста найбільше забруднена формальдегідом, бензапіреном, завислими речовинами, діоксидом азоту, фтористим воднем. Середньорічні концентрації цих домішок перевищують ПДКс.с. (Гранично допустима концентрація середньо-добова).
Середньорічна концентрація фтористого водню перевищила ПДКс.с. у два рази, повторюваність концентрації, що перевищують ПДКм.р., склала 21,7%, в 2004 році середньорічна концентрація становила 1 ПДКс.с., а повторюваність - близько 10%.
Середня концентрація зважених речовин за рік склала 1,6 ГДК с.с., повторюваність концентрацій, що перевищують ПДКм.р., склала близько 4%. У порівнянні з 2004 роком рівень забруднення атмосферного повітря зваженими речовинами істотно не змінився.
Середньорічна концентрація діоксиду азоту перевищила ПДКс.с. в 1,4 рази, повторюваність концентрації, що перевищують ПДКм.р., склала 25,9%, в 2004 році середньорічна концентрація перевищувала ПДКс.с. в 1,8 рази, а повторюваність становила 32,4%, тобто рівень забруднення діоксидом азоту знизився.
Атмосфера міста значно забруднена бензапіреном: середня концентрація за рік з середньомісячних перевищила стандарт ВООЗ в 3.7 рази, максимальна середньомісячна концентрація цієї домішки 7,2 ГДК зареєстрована в Центральному районі. У порівнянні з 2004 роком забруднення атмосферного повітря бензапіреном збільшилася
Індекс забруднення атмосфери міста з п'яти пріоритетних речовин (ІЗА 5) у 2005 році знизився в порівнянні з попереднім роком з 15,46 до 13,13.
Збільшення ІЗА 5 у 2005 році порівняно з попереднім спостерігається на ПНЗ -18 в Центральному районі з 9,84 до 15,84, в Кузнецькому районі з 13,10 до 14,56. Зниження ІЗА 5 спостерігається в Центральному районі (ПНЗ-2), у Заводському районі (ПНЗ-9), в Новоільїнськ районі (ПНЗ-22).
За минулий рік було зареєстровано 14 випадків перевищення 5 ГДК фтористого водню, 5 випадків перевищення 5 ГДК діоксиду азоту та 2 випадки перевищення 5 ГДК формальдегіду.
Рівень забруднення атмосферного повітря бензапіреном і важкими металами істотно не змінився.
Тенденція зміни рівня забруднення атмосферного повітря по роках відображені у доданих таблиці № 3 - 6.

Таблиця 3 - Характеристика рівня забруднення атмосфери міста характерними забруднюючими речовинами за ІЗА (індекс забруднення атмосфери)
Забруднююча речовини
2004р.
2005р.
Тенденція + ріст-уменьш.
Водню фторид
0,92
2,46
+
Сажа
0,28
0,42
+
Азоту діоксид
2,10
1,81
-
Азоту оксид
0,61
0,56
-
Зважені речовини
1,72
1,70
Формальдегід
10,05
6,59
-
Вуглецю оксид
0,51
0,51
Фенол
0,67
0,44
-
По 13 домішках
17,11
14,86
-
Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) - комплексна характеристика рівня забруднення атмосфери.
ІЗА ≤ 5 - рівень забруднення повітря нижче середнього;
5 <ІЗА ≤ 8 - середній рівень забруднення повітря;
8 <ІЗА ≤ 15 - рівень забруднення повітря вище середнього;
ІЗА> 15 - високий рівень забруднення повітря.
3. Стан навколишнього середовища. Місто Новокузнецьк за 2003 рік
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу за 2004 рік, включаючи стаціонарні джерела та автотранспорт, склали 535,290 тис. тонн, у тому числі:
· Тверді - 60,980;
· Діоксид сірки - 41,350;
· Оксид вуглецю - 331,010;
· Оксиди азоту - 31,550;
· Вуглеводні - 63,190;
· Інші газоподібні - 5,481.
Від стаціонарних джерел надходить в атмосферу 476,480 тис., тонн (99%) шкідливих речовин, в тому числі:
· Тверді - 60,904;
· Діоксид сірки - 40,942;
· Оксид вуглецю - 284,944;
· Оксиди азоту - 26,141;
· Вуглеводні - 56,361;
· Інші газоподібні - 5,481.
Автотранспортом викидається 58,810 тис. тонн (11%) забруднюючих речовин, з них:
· Сажа - 0,075;
· Свинець - 0,005;
· Діоксид сірки - 0,417;
· Оксид вуглецю - 46,073;
· Оксиди азоту - 5,410;
· Вуглеводні - 6,830.
Таблиця 4. Вклади основних галузей промисловості міста у забруднення атмосферного повітря
Галузь промисловості
Викинуто в атмосферу, тис. тонн
Частка викидів галузі від валового викиду по місту,%
Чорна металургія
333,496
70,0
Вугільна промисловість
59,842
12,6
Електроенергетика
39,535
8,3
Кольорова металургія
28,097
5,9
Таблиця 5. Перелік підприємств - основних джерел забруднення атмосфери
Найменування підприємства
Викид, тис. тонн
%% Від міста
ВАТ «Західно-Сибірський металургійний комбінат»
211,241
44,3
ТОВ «Кузнецький ГЗК» абага. обогат.-агломера. фабрика »
78,307
16,4
ВАТ Шахта «абашевской»
51,097
10,7
Західно-Сибірська ТЕЦ ВАТ «Кузбассенерго»
28,241
5,9
ВАТ «Новокузнецький алюмінієвий завод»
28,097
5,9
ТОВ «Сталь КМК»
17,510
3,7
ТОВ «Рейки КМК»
12,257
2,6
МКП р. Новокузнецька «Теплоенергія»
10,064
2,1
Кузнецька ТЕЦ ВАТ «Кузбассенерго»
9,688
2,0
ВАТ «Ковальські феросплави»
8,340
1,8
ВАТ «Новокузнецький металургійний комбінат»
5,507
1,2
ВАТ «Шахта« Більшовик »
3,503
0,7
У цілому по місту вловлюється 1649,238 тис. тонн забруднюючих речовин, що становить 77,6%. Найбільш висока ступінь уловлювання на підприємствах, в%:
· Електроенергетика - 90,3;
· Виробництво будівельних матеріалів - 87;
· Машинобудування і металообробка - 86,5;
· Чорна металургія - 78,5;
· Деревообробна промисловість - 71,2;
· Медична промисловість - 68,6;
Низька ступінь уловлювання:
· В управлінні - 5,5%;
· На підприємствах харчової промисловості - 7,9%;
· Транспорту - 20,9%;
· Вугільної промисловості - 21,3%;
· Будівництва - 25%;
· Охорони здоров'я - 25,2%;
· Торгівлі - 28,2%;
· Матеріально-технічного постачання - 36%.
Без очищення надходять шкідливі речовини в атмосферу від підприємств народної освіти, науки.

Таблиця 6. Зміна викидів шкідливих речовин по місту
2002 р .
2003 р .
2004 р .
Викинуто всього, тис. тонн
561,677
545,159
535,290
У тому числі: від стаціонарних джерел
501,161
483,570
476,480
від автотранспорту
60,516
61,589
58,810
З 7 запланованих природоохоронних заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу виконано всі.
Статистичну звітність за формою № 2-ТП (повітря) представили 162 підприємства.
Зведеного тому ПДВ по місту немає.
Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м. Новокузнецьку проводяться в Загальнодержавної системі спостережень підрозділом Росгідромету.
За даними спостережень, на постах у 2004 році середньорічні концентрації перевищують середньодобову ГДК:

Додаток 1
ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
(За матеріалами Управління дорожньо-комунального господарства та благоустрою)
По поточному обслуговуванню об'єктів озеленення в 2005 році було виконано робіт на 52032 тис. рублів. Постійно в місті очищалися від випадкового сміття газони, сквери, виконувалися роботи з санітарної обрізки дерев (57810 шт.), Обрізку порослі кореневий (52688 шт.) Та насіннєвий ( 38332 м2 ), Стрижці живоплоту ( 978766 м2 ), Обрізку кущів (9975 шт.), Скошування трави на газонах ( 10435708 м2 ), Догляду за багаторічними квітами. Навесні на клумбах міста було висаджено 1049112 штук квіткової розсади.
При капітальному ремонті об'єктів озеленення було освоєно 4998 тис. руб. При виконанні робіт з реконструкції озеленення вул. Розвідників, вкв. Орджонікідзе, пр. Бардіна, вул. Пирогова, пл. Суспільних заходів у Новоільїнськ районі, Бульвару Героїв, пр. Піонерський, вул. 25 років Жовтня було висаджено 920 шт. дерев, 871 шт. чагарників, 717 п / м живоплоту, відремонтовано та влаштовано знову 46712 м2 газонів, прибрано 628 м3 аварійних і перестійних дерев.
За звітний період у міських лісах виконувалися роботи по влаштуванню мінералізованих протипожежних смуг ( 150 км ), Ремонту доріг протипожежного призначення ( 20 км ). Проведено рубки догляду на 60 гектарах, ліквідовано 57 низових пожеж загальною площею 225 га .
Протягом року до Управління ДКХіБ надійшло 34 заяви на знесення дерев, 5 заявникам було відмовлено, 29 заяв задоволено. Дано дозвіл на знесення 188 тополь, 148 карагач, 3 ясенів і 1 верби. Велика частина дерев (225 шт.) Перебувала на території дитячих садів і шкіл, стан їх оцінений як незадовільний - кореневі та стовбурові гнилі, суховершінность, велика кількість сухих гілок, великі ушкодження кори, що не може бути викликано віком (насадженням ~ 30-40 років), а, швидше за все, відсутністю належного догляду.

Додаток 2
ДНІ ЗАХИСТУ ВІД ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В місті Новокузнецьку У 2005 РОЦІ
З метою зміцнення взаємодії державних, муніципальних органів влади і громадського екологічного руху в проведенні ефективної екологічної політики та на виконання постанови Уряду РФ і розпоряджень адміністрації Кемеровської області та міста Новокузнецька з 15 березня по 5 червня 2005 року в місті проведені «Дні захисту від екологічної небезпеки в м. Новокузнецьку в 2005 році ». Усі заходи, координатором яких є комітет охорони навколишнього середовища та природних ресурсів адміністрації міста, проведені в рамках цієї акції, були спрямовані на формування екологічного світогляду та виховання екологічної культури населення.
Для залучення до вирішення екологічних проблем великого числа городян використані різні методи і форми роботи: кінолекторії, олімпіади, вікторини, конференції з екологічної тематики; виставки творчих робіт, фестивалі, конкурси; суботники, акції з благоустрою, озеленення та облаштування міських територій, дворів, приватних подвір'їв та під'їздів, екологічні табори і стежки, екодесанти. Всі заходи знайшли своє відображення у публікаціях та випусках засобів масової інформації: газет «Франт», «Новокузнецьк», «Кузнецький робітник», «Гірницька солідарність», «Металург», телеканалів «Ново-ТВ», «Апекс», «10 - канал », радіостанцій« Європа-плюс »,« Апекс ».
Зусилля, витрачені промисловими підприємствами і організаціями, школярами та студентами, підрозділами адміністрації, громадськими організаціями та окремими громадянами по достоїнству оцінив обласний штаб з проведення «Днів захисту від екологічної небезпеки в Кемеровській області у 2005 році»; за підсумками проведених акцій місто Новокузнецьк посів перше місце .
Кемеровська область посіла за Росії друге місце, розділивши його з Ленінградською областю, м. Санкт-Петербург, Орловської і Тамбовської областями. Проведення Днів захисту від екологічної небезпеки в місті Новокузнецьку проводяться традиційно на високому рівні з залученням усіх верств городян.

Список використаної літератури
1. «Місто зробив крок у століття» збірник статей Новокузнецьк 2003, 100стр [88-91]
2. «Хто є хто», «Призма До» 2005р, 207стр [13-17]
3. Новокузнецьк. Стан навколишнього середовища і здоров'я населення. 2004р. Стаття № 3-4. Стр16-17
4. Місто Новокузнецьк. Стан навколишнього середовища за 2004р. № 6-7 Стор. 6-7
5. Новокузнецьк в цифрах: статистичний щорічник, 2005рік, 176стр [3-9]
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Контрольна робота
99.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Екологічна ситуація в Полтавській області
Екологічна ситуація регіонів Росії
Екологічна ситуація Новотроїцького району
Екологічна ситуація в Донецькій області
Екологічна ситуація на ТЕС ГЕС АЕС
Екологічна ситуація в Тобольську і Тобольськом районі
Екологічне право та екологічна ситуація в Росії
Екологічна ситуація в Європі та її вплив на міжнародні відносини
Екологічна ситуація та стан здоров`я населення Пензенської області
© Усі права захищені
написати до нас