Екологічна ситуація в Донецькій області

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Екологічна ситуація в Донецькій області
 
Донбас ... Земля тривоги нашої ...
В області проживає 4,95 млн. чоловік (Близько 10% всього населення України). Щільність населення складає 191 чоловік на 1 км 2. 90% населення проживає в містах і селищах міського типу. Тут сконцентровано майже 2000 промислових підприємств (800 з яких великі) гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості, енергетики, важкого машинобудування і будматеріалів, експлуатується близько 300 родовищ корисних копалин. Висока концентрація промислового, сільськогосподарського виробництва, транспортної інфраструктури в поєднанні зі значною щільністю населення створили величезну навантаження на біосферу - найбільшу в Україні та Європі.
Донецька область відноситься до найбільш екологічно напружених регіонів України.
Найбільш гострими проблемами області є забруднення повітряного і водного басейнів, накопичення шкідливих відходів.
1999 рік ознаменувався підйомом промислового виробництва на 6.8%, що призвело до збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря (на 1.7%) і накопичення відходів (на 10%). За підсумками 1999 року, щільність, викидів від стаціонарних джерел склала близько 59.9 тонн на 1 км 2, що у 8.7 рази більше, ніж у середньому по Україні.
В атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення було викинуто 1588200 тонн шкідливої ​​речовини (38.5% від загальних викидів по Україні), а автотранспортом 195,2 тисячі тонн.
Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають такі галузі:
1. Вугільна
2. Електроенергетика
3. Чорна металургія
Більше за інших страждають жителі Маріуполя, Донецька, Єнакієвого, Макіївки, Горлівки, Мар'їнського та Старобешівського районів, на частку яких припадає понад 65% всіх викидів області.
У розрахунку на одного жителя області шкідливі викиди в 1999 році склали 321 кг, що на 1.7% менше ніж у 1998 році.
Скидання стічних неочищених вод у 1999 році склав 246 мільйонів кубометрів, що на 4,5% менше, ніж у попередній період. Основними забруднювачами вод, як і раніше, залишаються підприємствами чорної металургії й вугільна промисловість (Макіївський і Авдіївський коксохімічні заводи, біологічно очисні споруди Кіровсько-Жданівського промислового вузла, міст Артемівськ, Добропілля, Єнакієве, Макіївка, Горлівка, Димитров, Костянтинівка). Більшість річок області відноситься до категорії брудних і дуже брудних. Причина цього явища криється як у надходження у водні об'єкти забруднених стічних вод, у тому числі і зливних, так і в значних розмірах багаторічної акумуляції забруднюючих речовин в донних відкладеннях.
Екологічна ситуація в області щорічно ускладнюється ще з-за великих обсягів накопичення відходів, у тому числі токсичних, внаслідок того, що більшість накопичувачів не відповідає санітарно-екологічним та медико-санітарним вимогою, не гарантує виключення попадання токсичних елементів у навколишнє середовище. Загальна маса накопичених в області відходів становить майже 4 мільярди тонн, а площа земель, зайнята відходами, наближається до 1% території області. В адміністративному плані найбільшу кількість відходів, як і в попередні роки, утворилося в містах:
· Красноармійськ
· Маріуполь
· Донецьк
· Макіївка
· Докучаєвськ
· Горлівка
· Добропілля
· Димитрове
· Єнакієве
Інтенсивна розробка корисних копалин та їх переробка негативно впливає на геологічне і навколишнє середовище, сприяє активізації екзогенних геологічних процесів, зміні фізико-механічних властивостей і складу грунтів, підземних і поверхневих вод.
В області триває знижуватися чисельність всіх видів диких тварин. Падає рибопродуктивність водойм, використовувані як спеціальні товарні рибні господарства. Стан лісів області в цілому задовільно.
 

Регіональні проблеми Донецької області


Відповідно до екологічною ситуацією, що склалася в Донецькій області, проблемами раціонального використання та охорони природних умов і ресурсів області є:

  1. Охорона від забруднення атмосферного повітря

Пріоритетні напрямки дій:

    • У вугільній промисловості: впровадження процесів видобутку вугілля без подачі відпрацьованої породи на поверхню; максимальне використання метану, який виділяється з вугільних пластів; забезпечення збагачення всього обсягу добутого вугілля для потреб енергетики й пошук шляхів видалення сірки; відновлення системи профілактики самозаймання і гасіння палаючих природних відвалів;
    • В енергетиці: впровадження методів спалювання палива в псевдозрідженому (киплячому) шарі; Розробка та впровадження комбінованих методів гноблення оксидів азоту і сірки від котлоагрегатів.
    • У металургії і коксохімічному виробництві: впровадження безкоксової металургії; перехід на електродугового і конвертерний способи виробництва стали; розширення сухого способу гасіння коксу, а також гасіння чистої (без фенолу) водою; повне очищення коксу від сірководню;
    • Для пересувних джерел: комплекс заходів у тому числі і регулювання двигунів, перехід на газоподібне паливо, виключити використання етилованого бензину, використовувати систему мінімального вихлопу.

2. Охорона від забруднення, раціональне використання і відновлення природних водних ресурсів:
 
· Запобігання негативних гідрогеологічних наслідків закриття шахт, а також фільтрація шкідливих речовин у діючих шахтах;
· Будівництво нових, розширення та реконструкція діючих систем каналізації й очищення господарсько-побутових стічних вод (Білозерське, Артемівськ, Добропілля, Макіївка, Маріуполь, Донецьк і ін)
· Будівництво та реконструкція систем очищення та оборотного водопостачання виробничих стічних вод;
· Демінералізація шахтних вод;
· Будівництво систем зливової каналізації з очищенням поверхневого стоку з території міст і виробничих промислових майданчиків.
· Розчищення малих річок водойм області, упорядкування водо-охоронних зон і наближених захисних смуг.
 
3. Охорона від забруднення навколишнього середовища небезпечними відходами.
Для ліквідації або обмеження негативного впливу накопичених і ново створених небезпечних відходів на навколишнє середовище необхідно:
 
· Забезпечення суб'єктами господарської діяльності максимального зниження обсягів утворення небезпечних відходів, їх подальшої утилізації або знешкодженні та біологічно безпечного складування;
· Ліквідація накопичувачів високотоксичних відходів хімічної та коксохімічної промисловості;
· Впровадження технологій знешкодження, збір, знешкодження і утилізація гальваноотходов та інших відходів зі змістом інших небезпечних металів;
· Збір, знешкодження, утилізація нефтесодержащих відходів;
· Знищення не придатних для використання пестицидів, накопичених в області;
· Будівництво регіонального заводу по переробці високотоксичних відходів;
· Ліквідація несанкціонованих сміттєвих звалищ;
· Приведення в безпечний санітарно-епідемічне та екологічний стан діючих звалищ, побутових відходів та будівництво відповідних полігонів;
· Створення полігонів для належного збереження або видалення небезпечних промислових відходів;
· Упорядкування місць поховання загиблих тварин (скотомогильників) відповідно до встановлених вимог;
· Створення регіональної інформаційно-аналітичної бази даних по небезпечним відходам;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Доповідь
17.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Екологічна ситуація в Полтавській області
Екологічна ситуація та стан здоров`я населення Пензенської області
Велікоанодольскій ліс - знаменитий заказник у Донецькій області
Екологічна ситуація в Новокузнецьку
Екологічна ситуація Новотроїцького району
Екологічна ситуація регіонів Росії
Екологічна ситуація в Тобольську і Тобольськом районі
Екологічна ситуація на ТЕС ГЕС АЕС
Екологічне право та екологічна ситуація в Росії
© Усі права захищені
написати до нас