Еволюція електронно обчислювальних машин

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міжнародний «ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ»
РЕФЕРАТ
з дисципліни: «Інформатика та інформаційні
технології »
Студент: Володін Антон Володимирович
спеціальність: «Інформаційні системи в економіці»
курс 2 група 22-І шифр ИО-1991177
Керівник:
Архангельськ 2001

Зміст
1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 3
2. Теоретична частина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 4
2.1. Класифікація ЕОМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .6
2.1.1. Класифікація ЕОМ за принципом дії ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
2.1.2. Класифікація ЕОМ по етапах створення ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. 7
2.1.3. Класифікація ЕОМ за призначенням ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .8
2.1.4. Класифікація ЕОМ за розмірами і функціональними можливостями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .10
2.2. Основні види ЕОМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... 13
2.2.1. СуперЕОМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 13
2.2.2. Великі ЕОМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.2.3. Малі ЕОМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.2.4. МікроЕОМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 16
2.2.5. Сервери ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .... ... ... .21
2.3. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. 22
3. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23
1. Введення.
Слово «комп'ютер» означає «обчислювач», тобто пристрій для обчислень. Це пов'язано з тим, що перші комп'ютери створювалися як пристрої для обчислень, грубо кажучи, як удосконалені, автоматичні арифмометри. Принципова відмінність комп'ютерів від арифмометрів та інших лічильних пристроїв (рахунок, логарифмічних лінійок тощо) полягало в тому, що арифмометри могли виконувати лише окремі обчислювальні операції (додавання, віднімання, множення тощо), а комп'ютери дозволяють проводити операції по заздалегідь заданої інструкції - програмі.
В даний час комп'ютер використовується у всіх сферах діяльності людини. У зв'язку з цим дуже актуальним є огляд основних видів сучасних ЕОМ, що і зумовило мій вибір теми теоретичної частини курсової роботи.
Основними завданнями при розкритті теми теоретичної частини були: з'ясувати які різновиди ЕОМ існують і в яких зазвичай сферах їх застосовують.
Для повного висвітлення тематики теоретична частина розкриває наступні питання:
1. Ознаки класифікації обчислювальних машин
2. Класифікаційні групи ЕОМ та їх особливості
3. Тенденції розвитку обчислювальних машин.
У першому завданні практичної частини курсової роботи реалізується завдання: побудувати інформаційні діаграми. Дані для діаграми взяті з завдання № 15. наводиться інструкція із застосування електронних таблиць.
Робота виконується на ПЕОМ з процесором Intel Pentium 200, для побудови інформаційних діаграм застосовується пакет програм фірми Microsoft:
1. текстовий редактор «Microsoft Word 6.0»
2. табличний процесор «Microsoft Excel 5.0»
2. Теоретична частина.
Тема: Класифікація сучасних ЕОМ.

ПЛАН.

2.1. Класифікація ЕОМ
2.1.1. Класифікація ЕОМ за принципом дії ЕОМ.
2.1.2. Класифікація ЕОМ по етапах створення.
2.1.3. Класифікація ЕОМ за призначенням.
2.1.4. Класифікація ЕОМ за розмірами і функціональними можливостями.
2.2. Основні види ЕОМ.
2.2.1. СуперЕОМ
2.2.2. Великі ЕОМ
2.2.3. Малі ЕОМ
2.2.4. МікроЕОМ
2.2.5. Сервери.
2.3. Висновок
2.1. Класифікація ЕОМ.
2.1.1. Класифікація ЕОМ за принципом дії, комп'ютер - комплекс технічних засобів, призначених для автоматичної обробки інформації в процесі вирішення обчислювальних та інформаційних задач.
За принципом дії обчислювальні машини діляться на три великі класи: аналогові (АВМ), цифрові (ЦОМ) і гібридні (ГВМ).
Критерієм поділу обчислювальних машин на ці три класи є форма подання інформації, з якою вони працюють.
ЦВМ - обчислювальні машини дискретної дії, працюють з інформацією, представленою в дискретної, а точніше, у цифровій формі.
АВМ - обчислювальні машини безперервної дії, працюють з інформацією, представленою в безперервній (аналогової) формі, тобто у вигляді безперервного ряду значень будь-якої фізичної величини (найчастіше електричної напруги).
ГВМ - обчислювальні машини комбінованої дії працюють з інформацією, представленою і в цифровій, і в аналоговій формі; вони поєднують в собі достоїнства АВМ та ЦОМ. ГВМ доцільно використовувати для вирішення завдань управління складними швидкодіючими технічними комплексами.
Аналогові обчислювальні машини дуже прості та зручні в експлуатації; програмування задач для рішення на них, як правило, нетрудомістке; швидкість вирішення завдань змінюється за бажанням оператора і може бути зроблена як завгодно великий (більше, ніж у ЦВМ), але точність рішення задач дуже низька (відносна похибка 2-5%). На АВМ найбільш ефективно вирішувати математичні завдання, що містять диференціальні рівняння, що не вимагають складної логіки.
Найбільш широке поширення одержали ЦВМ з електричним поданням дискретної інформації - електронні цифрові обчислювальні машини, зазвичай звані просто електронними обчислювальними машинами.
2.1.2. Класифікація ЕОМ по етапах створення. По етапах створення та використовуваної елементної базі ЕОМ умовно діляться на покоління:
Перше покоління, 50-і роки; ЕОМ на електронних вакуумних лампах.
Друге покоління, 60-і роки; ЕОМ на дискретних напівпровідникових приладах (транзисторах).
Третє покоління, 70-і роки; ЕОМ на напівпровідникових інтегральних схемах з малої і середньої ступенем інтеграції (сотні - тисячі транзисторів в одному корпусі).
Четверте покоління, 80-і роки; ЕОМ на великих і надвеликих інтегральних схемах - мікропроцесорах (десятки тисяч - мільйони транзисторів в одному
П'яте покоління, 90-і роки; ЕОМ з багатьма десятками паралельно працюють мікропроцесорів, дозволяють будувати ефективні системи обробки знань; ЕОМ на надскладних мікропроцесорах з паралельно-векторної структурою, одночасно виконують десятки послідовних команд програми;
Шосте і наступні покоління; оптоелектронні ЕОМ з масовим паралелізмом і нейтронної структурою - з розподіленою мережею великого числа (десятки тисяч) нескладних мікропроцесорів, що моделюють архітектуру нейтронних біологічних систем.
Кожне наступне покоління ЕОМ має в порівнянні з попередніми істотно кращі характеристики. Так, продуктивність ЕОМ і ємність усіх запам'ятовуючих пристроїв збільшується, як правило, більше ніж на порядок.
2.1.3. Класифікація ЕОМ за призначенням. За призначенням ЕОМ можна розділити на три групи: універсальні (загального призначення), проблемно-орієнтовані та спеціалізовані.
Універсальні ЕОМ призначені для вирішення самих різних інженерно-технічних завдань: економічних, математичних, інформаційних та інших завдань, що відрізняються складністю алгоритмів і великим обсягом оброблюваних даних. Вони широко використовуються в обчислювальних центрах колективного користування та в інших потужних обчислювальних комплексах.
Характерними рисами універсальних ЕОМ є:
- Висока продуктивність;
- Різноманітність форм оброблюваних даних: двійкових, десятірічних, символьних, при великому діапазоні їх зміни і високого ступеня їх подання;
- Велика номенклатура виконуваних операцій, як арифметичних, логічних, так і спеціальних;
- Велика ємність оперативної пам'яті;
- Розвинена організація системи введення-виведення інформації, що забезпечує підключення різноманітних видів зовнішніх пристроїв.
Проблемно-орієнтовані ЕОМ служать для вирішення більш вузького кола завдань, пов'язаних, як правило, з управлінням технологічними об'єктами; реєстрацією, накопиченням і обробкою відносно невеликих обсягів даних; виконанням розрахунків за відносно нескладним алгоритмах; вони володіють обмеженими у порівнянні з універсальними ЕОМ апаратними та програмними ресурсами.
До проблемно-орієнтованим ЕОМ можна віднести, зокрема, всілякі керуючі обчислювальні комплекси.
Спеціалізовані ЕОМ використовуються для вирішення вузького кола завдань або реалізації суворо певної групи функцій. Така вузька орієнтація ЕОМ дозволяє чітко спеціалізувати їх структуру, істотно знизити їх складність і вартість при збереженні високої продуктивності і надійності їх роботи.
До спеціалізованих ЕОМ можна віднести, наприклад, програмовані мікропроцесори спеціального призначення; адептером і контролери, виконують логічні функції управління окремими нескладними технічними пристроями узгодження і сполучення роботи вузлів обчислювальних систем.
2.1.4. Класифікація ЕОМ за розмірами і функціональними можливостями. За розмірами і функціональними можливостями ЕОМ можна розділити на надвеликі, великі, малі, надмалі (мікро ЕОМ).
Функціональні можливості ЕОМ зумовлюють найважливіші техніко-експлуатаційні характеристики:
- Швидкодія, вимірюване усередненим кількістю операцій, виконуваних машиною за одиницю часу;
- Розрядність і форми представлення чисел, з якими оперує ЕОМ;
- Номенклатура, ємність і швидкодію усіх запам'ятовуючих пристроїв;
- Номенклатура та техніко-економічні характеристики зовнішніх пристроїв зберігання, обміну і введення-виведення інформації;
- Типи і пропускна здатність пристроїв зв'язку і сполучення вузлів ЕОМ між собою (внутримашинного інтерфейсу);
- Здатність ЕОМ одночасно працювати з декількома користувачами і виконувати одночасно кілька програм (багатопрограмного);
- Типи і техніко-експлуатаційні характеристики операційних систем, що використовуються в машині;
- Наявність і функціональні можливості програмного забезпечення;
- Здатність виконувати програми, написані для інших типів ЕОМ (програмна сумісність із іншими типами ЕОМ);
- Система і структура машинних команд;
- Можливість підключення до каналів зв'язку і до обчислювальної мережі;
- Експлуатаційна надійність ЕОМ;
- Коефіцієнт корисного використання ЕОМ в часі, який визначається співвідношенням часу корисної роботи і часу профілактики.
Історично першими з'явилися великі ЕОМ, елементна база яких пройшла шлях від електронних ламп до інтегральних схем з надвисокою ступенем інтеграції. Перша велика ЕОМ ЕНІАК була створена в 1946 році. Ця машина мала масу більш 50 т., швидкодія кілька сотень операцій в секунду, оперативну пам'ять ємністю 20 чисел; займала величезний зал площею 100 кв. м.
Продуктивність великих ЕОМ виявилася недостатньою для ряду завдань: прогнозування метеообстановки, управління складними оборонними комплексами, моделювання екологічних систем та ін Це стало передумовою для розробки і створення суперЕОМ, найпотужніших обчислювальних систем, що інтенсивно розвиваються і в даний час.
Поява в 70-х роках малих ЕОМ обумовлено, з одного боку, прогресом у галузі електронної елементної бази, а з іншого - надмірністю ресурсів великих ЕОМ для ряду додатків. Малі ЕОМ використовуються найчастіше для управління технологічними процесами. Вони більш компактні і значно дешевше великих ЕОМ.
Подальші успіхи в області елементної бази та архітектурних рішень привели до виникнення суперміні-ЕОМ - обчислювальної машини, що відноситься з архітектури, розмірам і вартості до класу малих ЕОМ, але по продуктивності порівнянної з великої ЕОМ.
Винахід в 1969 році мікропроцесора призвело до появи в 70-х роках ще одного класу ЕОМ - мікроЕОМ. Саме наявність мікропроцесора служило спочатку визначальною ознакою мікроЕОМ. Зараз мікропроцесори використовуються у всіх без винятку класах ЕОМ [1].
Можна навести наступну класифікацію мікроЕОМ:
1. Універсальні
1.1. Сітьові мікроЕОМ - це потужні мікроЕОМ, обладнані декількома відеотерміналами і функціонують в режимі поділу часу, що дозволяє ефективно працювати на них відразу декільком користувачам.
1.2. Персональні комп'ютери - однокористувацькі мікроЕОМ задовольняють вимогам загальнодоступності і універсальності застосування
2. Спеціалізовані
2.1. Робочі станції є однокористувацькі потужні мікроЕОМ, спеціалізовані для виконання певного виду робіт (графічних, інженерних, видавничих та ін)
2.2. Сервери - розраховані на багато потужні мікроЕОМ в обчислювальних мережах, виділені для обробки запитів від всіх станцій мережі.
Звичайно, вищенаведена класифікація дуже умовна, бо потужний сучасний персональний комп'ютер, оснащені проблемно-орієнтованим програмним і апаратним забезпеченням, може використовуватися і як повноправна робоча станція, і як многопользовательная мікроЕОМ, і як хороший сервер, але за своїми характеристиками майже не поступається малим ЕОМ.
2.2. Основні види ЕОМ.
2.2.1. СуперЕОМ. До суперЕОМ відносяться потужні багатопроцесорні обчислювальні машини з швидкодією сотні мільйонів - десятки мільярдів операцій в секунду.
Типова модель суперЕОМ 2000 р. по прогнозу буде мати такі характеристики:
- Високопараллельная багатопроцесорна обчислювальна система з швидкодією приблизно 100000 MFLOPS;
- Ємність: оперативної пам'яті 10 Гбайт, дискової пам'яті 1 - 10 Тбайт (або 1000 Гбайт);
- Розрядність 64; 128 біт.
Фірма Cray Research має намір в 2000 р. створити суперЕОМ продуктивністю 1 TFLOPS = 1000000 MFLOPS.
Створити таку високопродуктивну ЕОМ за сучасною технологією на одному мікропроцесорі не представляється можливим на увазі обмеження, обумовленого кінцевим значенням швидкості розповсюдження електромагнітних хвиль (300000 км / с), бо час поширення сигналу на відстань кілька міліметрів (лінійний розмір сторони мікропроцесора) при швидкодії 100 млрд. оп / с стає порівнянним з часом виконання однієї операції. Поять суперЕОМ створюються у вигляді високопараллельних багатопроцесорних обчислювальних систем (МПВС).
Високопараллельние МПВС мають кілька різновидів:
- Магістральні (конвеєрні) МПВС, в яких процесори одночасно виконують різні операції над послідовним потоком оброблюваних даних; за прийнятою класифікацією такі МПВС відносяться до систем з багаторазовим потоком команд і однократним потоком даних (МКОД або MISD)
- Векторні МПВС, в яких всі процесори одночасно виконують одну команду над різними даними - одноразовий потік команд з багаторазовим потоком даних (ОКМД або SIMD).
- Матричні МПВС, в яких мікропроцесори одночасно виконують різні операції над декількома послідовними потоками даних (, МКМД або MIMD).
У суперЕОМ використовуються всі три варіанти архітектури МПВС:
- Структура MIMD в класичному її варіанті (наприклад, в суперкомп'ютері BSP фірми Burroughs
- Паралельно-конвеєрна модифікація, інакше, MMISD, тобто багатопроцесорна MISD-архітектура (наприклад, в суперкомп'ютері «Ельбрус 3»).
- Паралельно-векторна модифікація, інакше, MSIMD, тобто багатопроцесорна SIMD-архітектура (наприклад, в суперкомпьтере Cray 2).
Найбільшу ефективність показала MSIMD-архітектура, тому в сучасних суперЕОМ найчастіше використовується саме вона (суперкомп'ютери фірм Cray, Fujistu, NEC, Hitachi і ін)
2.2.2. Великі ЕОМ за кордоном часто називають мейнфреймами (Mainframe). До мейнфреймам відносяться, як правило, комп'ютери, що мають такі характеристики:
- Продуктивність не менш 10 MIPS;
- Основну пам'ять ємністю від 64 до 10000 MIPS;
- Зовнішню пам'ять не менше 50 Гбайт;
- Режим роботи (обслуговують одночасно від 16 до 1000 користувачів).
Основні напрямки ефективного застосування мейнфреймів - це рішення науково-технічних завдань, робота в обчислювальних системах з пакетною обробкою інформації, робота з великими базами даних, управління обчислювальними мережами та їх ресурсами. Останній напрям - використання мейнфреймів в якості великих серверів обчислювальних мереж часто наголошується фахівцями серед найбільш актуальних.
Родоначальником сучасних великих ЕОМ, за стандартами якої в останні кілька десятиліть розвивалися ЕОМ цього класу в більшості країн світу, є фірма IBM.
Серед кращих сучасних розробок мейнфреймів за кордоном у першу чергу слід відзначити: американський IBM 390, IBM 4300, (4331, 4341, 4361, 4381), які прийшли на зміну IBM 380 в 1979 році, і IBM ES/9000, створені в 1990 році, а також японські комп'ютери M 1800 фірми Fujitsu.
2.2.3. Малі ЕОМ - надійні, недорогі і зручні в експлуатації комп'ютери, що володіють кілька більш низькими в порівнянні з мейнфреймам можливостями.
2.2.4. МікроЕОМ. Міні-ЕОМ (і найбільш потужні з них суперміні-ЕОМ) володіють наступними характеристиками:
- Продуктивність до 100 MIPS;
- Ємність основної пам'яті - 4-512 Мбайт;
- Ємність дискової пам'яті - 2-100 Гбайт;
- Число підтримуваних користувачів - 16-512.
Усі моделі міні-ЕОМ розробляються на основі мікропроцесорних наборів інтегральних мікросхем, 16 -, 32 -, 64-розрядних мікропроцесорів. Основні їх особливості: широкий діапазон продуктивності в конкретних умовах застосування, аппаратівная реалізація більшості системних функцій вводу-виводу інформації, проста реалізація мікропроцесорних та багатомашинних систем, висока швидкість обробки переривань, можливість роботи з форматами даних різної довжини.
До достоїнств міні-ЕОМ можна віднести: специфічну архітектуру з великою модульність, краще, ніж у мейнфреймів, співвідношення продуктивність / ціна, підвищена точність обчислень.
Міні-ЕОМ орієнтовані на використання в якості керуючих обчислювальних комплексів. Традиційна для подібних комплексів широка номенклатура периферійних пристроїв доповнюється блоками межпроцессорной зв'язку, завдяки чому забезпечується реалізація обчислювальних систем із змінною структурою.
Поряд з використанням для управління технологічними процесами міні-ЕОМ успішно застосовується для обчислень в багатокористувацьких обчислювальних системах, в системах автоматизованого проектування, в системах моделювання нескладних об'єктів, в системах штучного інтелекту.
Персональний комп'ютер для задоволення потреб загальнодоступності і універсальності повинен мати такі характеристики:
- Малу вартість, що знаходиться в межах доступності для індивідуального покупця;
- Автономність експлуатації без спеціальних вимог до умов навколишнього середовища;
- Гнучкість архітектури, що забезпечує її адаптивність до різноманітних застосувань у сфері управління, науки, освіти, в побуті;
- «Дружність" операційної системи та іншого програмного забезпечення, що обумовлює можливість роботи з нею користувача без спеціальної професійної підготовки.
За кордоном найпоширенішими моделями ПК в даний час є IBM PC з мікропроцесорами Pentium і Pentium Pro.
Персональні комп'ютери можна класифікувати по ряду ознак. За поколінням ПК діляться наступним чином:
- ПК 1-го покоління - використовують 8-бітні мікропроцесори;
- ПК 2-го покоління - використовують 16-бітові мікропроцесори;
- ПК 3-го покоління - використовують 32-бітові мікропроцесори;
- ПК 4-покоління - використовують 64-бітові мікропроцесори.
Класифікація ПК за конструктивними особливостями:
1. Стаціонарні.
2. Мобільні комп'ютери - бистроразвівающийся підклас ПК. За прогнозом фахівців до 2001 р. понад 81% користувачів буде використовувати саме переносні машини. Більшість переносних комп'ютерів мають автономне живлення від акумуляторів, але можуть підключатися до мережі.
Мобільні комп'ютери вельми різноманітні від громозкіх і важких (до 15 кг) портативних робочих станцій до мініатюрних електронних записників масою близько 100 г. Розглянемо коротко деякі типи переносних ПК:
Портативні робочі станції - найбільш потужні і великі переносні ПК. Вони оформляються часто у вигляді валізи. Їх характеристики аналогічні характеристикам стаціонарних ПК - робочих станцій: потужні мікропроцесори, часто типу RISC, з тактовою частотою до 300 МГц, оперативна пам'ять ємністю до 64 Мбайт, гігабайтні дискові накопичувачі, швидкодіючі інтерфейси і потужні відеоадаптери з відеопам'яттю до 4 Мбайт. Цей тип ПК може ефективно використовуватися для виїзних презентацій, особливо за наявності засобів мультимедіа, але може з успіхом застосовуватися і в стаціонарному варіанті, дозволяючи економити місце на робочому столі.
Портативні (наколінні) комп'ютери типу «Lap Top» оформляються у вигляді невеликих валізок розміром з «дипломат», їх маса звичайно в межах 5-10 кг. Апаратне і програмне забезпечення дозволяє їм успішно конкурувати з кращими стаціонарними ПК. У сучасних Lap Top часто використовуються мікропроцесори Pentium, Pentium Pro з великою тактовою частотою (до 200 МГц); оперативна пам'ять до 64 Мбайт; накопичувач на жорсткому диску ємністю до 1200 Мбайт, часто знімний, можливе використання CD-ROM та іншого мультимедійного забезпечення.
Комп'ютери-блокноти (Note Book і Sub Book) виконують всі функції настільних ПК. Конструктивно вони оформлені у вигляді мініатюрного валізки розміром з невелику книгу. За своїми характеристиками у багато збігається з Lap Top, відрізняючись від них лише розмірами і дещо меншими обсягами оперативної і дискової пам'яті. Замість вінчестера деякі моделі, особливо серед Sub Note Book, мають енергозалежну Flash - пам'ять ємністю 10 - 20 Мбайт. Багато моделей комп'ютерів - блокнотів мають модеми для підключення до каналу зв'язку і відповідно до обчислювальної мережі.
Кишенькові комп'ютери (Palm Top) мають масу близько 300 г; типові розміри в складеному стані 150 * 80 * 25 * мм. Це повноправні ПК, мають мікропроцесор, оперативну та постійну пам'ять, зазвичай монохромний жіткокрісталіческій дисплей, портативну клавіатуру портраз'ем для підключення з метою обміну інформацією до стаціонарного ПК.
Електронні секретарі (PDA або Hand Help) мають формат кишенькового комп'ютера, але більш широкі функціональні можливості, ніж Palm Top (зокрема: апаратне і вбудоване програмне забезпечення, орієнтоване на організацію електронних довідників, що зберігають імена, адреси і номери телефонів, інформацію про розпорядок дня і зустрічах, списки поточних справ, записи витрат тощо), вбудовані текстові, а іноді й графічні редактори, електронні таблиці.
Більшість PDA мають модеми і можуть обмінюватися інформацією з іншими ПК, а при підключенні до обчислювальної мережі можуть отримувати і відправляти електронну пошту і факси. Деякі з них мають навіть автоматичні номеронабирачі. Новітні моделі PDA для дистанційного безперебійного обміну інформацією з іншими комп'ютерами обладнані радіомодемом і інфрачервоними портами.
Електронні записні книжки (organizer) відносяться до «якнайлегшої категорії» портативних комп'ютерів (до цієї категорії крім них відносяться калькулятори, електронні перекладачі тощо); маса їх не перевищує 200 м. Органайзери користувачем не програмуються, але містять містку пам'ять, в яку можна записати необхідну інформацію і відредагувати її за допомогою вбудованого текстового редактора; в пам'яті можна зберігати ділові листи, тексти угод контрактів, розпорядок дня і ділових зустрічей. В органайзер вбудований таймер, який нагадує звуком про справу в заданий час. Є захист інформації від несанкціонованого доступу, звичайно за паролем.
2.2.5. Сервери. Особливу інтенсивно розвивається групу ЕОМ утворюють багатокористувацькі комп'ютери, використовувані в обчислювальних мережах - сервери. Сервери зазвичай відносять до мікроЕОМ, але за своїми характеристиками потужні сервери скоріше можна віднести до малих ЕОМ і навіть до мейнфреймів, а суперсервери наближаються до суперЕОМ.
Сервер - виділений для обробки запитів від всіх станцій обчислювальної мережі комп'ютер, що надає цим станціям доступ до загальних системних ресурсів (обчислювальних потужностей, баз даних, бібліотекам програм, принтерів, факсів та ін.)
Сервери в мережі часто спеціалізуються. Спеціалізовані сервери використовуються для усунення найбільш «вузьких» місць у роботі мережі: створення та управління базами даних та архівами даних, підтримка багатоадресної факсимільного зв'язку та електронної пошти, керування розрахованими на багато користувачів терміналами.
2.3. Висновок.
Головною тенденцією розвитку обчислювальної техніки в даний час є подальше розширення сфер застосування ЕОМ і, як наслідок, перехід від окремих машин до їх систем - обчислювальним систем та комплексів різноманітних конфігурацій і широким діапазоном функціональних можливостей і характеристик. Найбільш перспективні, створювані на основі персональних ЕОМ, територіально розподілені багатомашинні обчислювальні системи - обчислювальні мережі - орієнтуються не стільки на обчислювальну обробку інформації, скільки на комунікаційні інформаційні послуги: електронну пошту, систему телеконференцій та інформаційно-довідкові системи.
Список літератури:
1. А.П. Пятібратов, А.С. Касаткін, Р.В. Можаров. «ЕОМ, МІНІ - ЕОМ та мікропроцесорна техніка в навчальному процесі». - М: Изд-во МГУ, 1997
2. А.П. Пятібратов, А.С. Касаткін, Р.В. Можаров. «Електронно-обчислювальні машини в управлінні». - СПб.: «Пітер», 1997
3. В.Е. Фігурні. IBM PC для користувача. / Видання 7-е. М. ИНФРА 1997р
4. О.М. Салтівський, Ю.А. Первін. Як працює ЕОМ: серія Світ знань. / М. Освіта 1986
5. А.Г. Кушніренко, Г.В. Лебедєв, Р.А. Сворення. Основи інформатики та обчислювальної техніки. / М. Освіта 1991
6. Джорджейн Р. Довідник з ЄС ЕОМ. М -: Фінанси і статистика, 1998
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
52.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Еволюція електронно-обчислювальних машин
Архітектура електронно обчислювальних машин
Архітектура електронно-обчислювальних машин
Етапи розвитку електронно-обчислювальних машин
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин систем та комп ютерних мереж
Хронологія обчислювальних машин
Історія та розвиток комп ютерної техніки та обчислювальних машин
Історія застосування універсальних цифрових обчислювальних машин в ядерній і космічній програмах
Еволюція обчислювальних мереж
© Усі права захищені
написати до нас