Еволюція Землі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Еволюція Землі

Питання ранньої еволюції Землі тісно пов'язаний з теорією її походження. Сьогодні відомо, що наша планета утворилася близько 4,5 млрд. років тому. У процесі формування Землі з частинок протопланетного хмари поступово збільшувалася її маса. Росли сили тяжіння, а отже, і швидкості частинок, що падали на планету. Кінетична енергія часток перетворювалася в тепло, і Земля все сильніше розігрівалася. При ударах на ній виникали кратери, причому викидається з них речовина вже не могло подолати земного тяжіння й падало назад.

Чим крупніше були падали об'єкти, тим сильніше вони нагрівали Землю. Енергія удару звільнялася не на поверхні, а на глибині, рівній приблизно двом поперечникам внедрившегося тіла. А так як основна маса на цьому етапі поставлялася планеті тілами розміром у кілька сот кілометрів, то енергія виділялася в шарі товщиною порядку 1000 км. Вона не встигала випроменить в простір, залишаючись у надрах Землі. У результаті температура на глибинах 100-1000 км могла наблизиться до точки плавлення. Додаткове підвищення температури, імовірно, викликав розпад короткоживучих радіоактивних ізотопів.

Мабуть, перші виникли розплави являли собою суміш рідких заліза, нікелю й сірки. Розплав накопичувався, а потім внаслідок більш високої щільності просочувався вниз, поступово формуючи земне ядро. Таким чином, диференціація (розшарування) речовини Землі могла початися ще на стадії її формування. Ударна переробка поверхні і почалася конвекція, безсумнівно, перешкоджали цьому процесу. Але певна частина більш важкого речовини все ж встигала опуститься під перемішується шар. У свою чергу диференціація по щільності припиняла конвекцію і супроводжувалася додатковим виділенням тепла, прискорюючи процес формування різних зон в Землі.

Імовірно ядро утворилося за кілька сот мільйонів років. При поступовому остиганні планети багатий нікелем железонікелевих сплав, що має високу температуру плавлення, почав кристалізуються - так (можливо) зародилося тверде внутрішнє ядро. До теперішнього часу воно становить 1,7% маси Землі. У розплавленому зовнішньому ядрі зосереджено близько 30% земної маси.

Розвиток інших оболонок тривало набагато довше й у деякому відношенні не закінчилося до цих пір.

Літосфера відразу після свого утворення мала невелику товщину і була дуже нестійкою. Вона знову поглиналася мантією, руйнувалася в епоху так званої великої бомбардування (від 4,2 до 3,9 млрд. років тому), коли Земля, як і Місяць, піддавалася ударам дуже великих і досить численних метеоритів. На Місяці й сьогодні можна побачити свідоцтва метеоритного бомбардування - численні кратери і моря (області, заповнені вилила магмою). На нашій планеті активні тектонічні процеси і вплив атмосфери і гідросфери практично стерли сліди цього періоду.

Близько 3,8 млрд. років тому склалася перша легка і, отже, «непотоплювана» гранітна кора. У той час планета вже мала повітряну оболонку й океани; необхідні для їх утворення гази посилено поставлялися з надр Землі в попередній період. Атмосфера тоді складалася в основному з вуглекислого газу, азоту і водяної пари. Кисню в ній було мало, але він вироблявся в результаті, по-перше, фотохімічної дисоціації води і, по-друге, фотосинтезуючої діяльності простих організмів, таких як синьо-зелені водорості.

600 млн. років тому на Землі було кілька рухливих континентальних плит, досить схожих на сучасні. Новий сверхматерик Пангея з'явився значно пізніше. Він існував 300-200 млн. років тому, а потім розпався на частини, які й сформували нинішні материки.

Що чекає Землю в майбутньому? На це питання можна відповісти лише з великим ступенем невизначеності, абстрагуючись як від можливого зовнішнього, космічного впливу, так і від діяльності людства, що перетворює навколишнє середовище, причому не завжди в кращу сторону.

Зрештою надра Землі охолонуть до такої міри, що конвекція в мантії і, отже, рух материків (а значить і горотворення, виверження вулканів, землетруси) поступово ослабнуть і припиняться. Вивітрювання згодом зітре нерівності земної кори, і поверхня планети зникне під водою. Подальша її доля буде визначатися середньорічною температурою. Якщо вона значно понизиться, то океан змерзне й Земля покриється крижаною кіркою. Якщо ж температура підвищиться (а швидше за все саме до цього і призведе зростаюча світність Сонця), то вода випарується, оголивши рівну поверхню планети. Очевидно, ні в тому, ні в іншому випадку життя людства на Землі буде вже неможлива, принаймні в нашому сучасному уявленні про неї.

Результат еволюції

У процесі еволюції виникли атмосфера і гідросфера Землі.

Атмосфера Землі: в даний час Земля має атмосферу масою приблизно 5,15 * 1018 кг, тобто менше мільйонної частки маси планети. Поблизу поверхні вона містить 78,08% азоту, 20,95% кисню, 0,94% інертних газів, 0,03% вуглекислого газу і в незначних кількостях інші гази. Тиск і щільність в атмосфері убувають з висотою. Половина повітря міститься в нижніх 5,6 км, а майже вся друга половина зосереджена до висоти 11,3 км. На висоті 95 км густина повітря в мільйон разів нижче, ніж у поверхні. На цьому рівні і хімічний склад атмосфери вже іншою. Зростає частка легких газів, і переважаючими стають водень і гелій. Частина молекул розкладається на іони, утворюючи іоносферу. Вище 1000 км знаходяться радіаційні пояси. Їх теж можна розглядати як частину атмосфери, заповнену дуже енергійними ядрами атомів водню і електронами, захопленими магнітним полем планети.

Гідросфера Землі: вода покриває понад 70% поверхні земної кулі, а середня глибина Світового океану близько 4 км. Маса гідросфери приблизно 1,46 * 1021 кг. Це в 275 разів більше маси атмосфери, але лише 1 / 4000 від маси всієї Землі. Гідросферу на 94% становлять води Світового океану, у яких розчинені солі (у середньому 3,5%), а також ряд газів. Верхній шар океану містить 140 трлн. тонн вуглекислого газу, а розчиненого кисню - 8 трлн. тонн.

Основні події в розвитку Землі в MZ і KZ

Мезозойський етап розвитку

Кайнозойський етап розвитку

Основні закономірності геологічного розвитку Землі

Корисні копалини

Мезозойський етап історії Землі охоплює мезозойську еру тривалістю 170 ± 10 млн. років, яка у свою чергу підрозділяється на тріасовий, юрський і крейдової періоди.

Згадаймо, чим завершився Палеозойський етап в історії Землі.

У результаті герцинського етапу складчастості завершився геосинклінальний цикл розвитку Урало-Монгольського (Урал), Атлантичного (Аппалачі), Арктичного (Іннуітская) поясів і окремих частин Тихоокеанського (В. Австралія) і Палеотетіса (західна частина). У результаті сформувався суперматерик-Пангея-2. Відбувається вимирання майже всіх найдавніших тварин - керівних форм палеозою.

У мезозої відбувається відновлення органічного світу, який є проміжним між палеозоем і кайнозою. Мезозой - це ера рептилій і молюсків, в юрі з'являються стародавні птахи, а в крейді - розквіт форамініфер і динозаврів. У тріасі з'являються перші ссавці. Для рослин - це розквіт голонасінних, а в крейдяний період - поява покритонасінних.

Особливості накопичення опадів

Для тріасу типові континентальні червоноколірні товщі та кори вивітрювання. Морські опади локалізувалися в геосинклінальних областях. У широких масштабах проявився траповий магматизм на платформах - Сибірської, Ю.-Американської та на півдні Африканської. Виділяють три типи - експлозівний, лавовий і інтрузивний (силли).

У Юрі опади більш різноманітні. Серед морських - кременисті, карбонатні, глинисті і глауконітового пісковики; континентальних - переважають відкладення кори вивітрювання, а в лагунах формуються вугленосні товщі. Магматизм проявився в геосинклінальних областях - Кордильєри і Верхояно-Чукотської, а траповий - на платформах - Ю. Американської та Африканської.

Особливістю крейдяних відкладень є максимальне накопичення писального крейди (складається з форамініфер і залишків панцирів водоростей кокколітофорид).

Палеогеографія мезозою

З утворенням суперматерик Пангея-2 пов'язана найбільша регресія моря в історії Землі. Лише невеликі ділянки, прилеглі до геосинклінальним поясів покривалися неглибокими морями (області, прилеглі до Кордильерам і Верхояно-Чукотської геосинкліналі). Герцинськие складчасті пояса представляли області розчленованого рельєфу.

Клімат тріасу - арідний континентальний, лише в приморських областях (Колима, Сахалін, Камчатка та ін) - помірний. У кінці тріасу починається трансгресія моря, яка широко проявилася у пізньому Юрі. Море поширювалося в західну частину Північно-Американської платформи, майже на всю В.-Європейську платформу, в північно-західній і східній частинах Сибірської платформи. Максимальна трансгресія моря проявилася у верхньому Мелу. Для клімату цих періодів характерне чергування вологого тропічного і сухого аридного.

Будова Земної кори в мезозої

Для мезозою характерно прояв перебудови Земної кори в один тектонічний етап - Кіммерійський.

У кінці тріасу починається розкол суперматерик Пангея-2. Група платформ північної півкулі відходить від Гондвани і відбувається нове закладення геосинклінального поясу на місці Палеотетіса.

На рубежі тріасу і Юри починається розкол континенту Лаврентій на Півн.-Американську і В.-Європейську платформи. Він починається з процесу закладення рифтової зони в Північній Атлантиці, що з кінця Юри поширюється на Центральну і Південну Атлантику. Морський басейн почав формуватися з ранньої Юри в Північній Атлантиці, а в кінці раннього Мела практично сформувалася система Атлантичного океану. Паралельно йшло формування Індійського океану, а все це разом знаменує розкол Гондвани. З кінця Юри починається відокремлення Африканської платформи, від якої потім відокремилися Індостанська і Австралійська платформи.

Геосинклінальний режим існував в Тихоокеанському поясі і представлений Верхояно-Чукотської і кордильерского геосінкліналямі. Особливість їх формування - це положення по околицях платформ, накопичення потужної товщі флішові відкладень. Завершення геосинклінального етапу супроводжувалося впровадженням гранітів і складкоутворення. Після горотворення геосинклінальний режим у цих частинах Тихоокеанського поясу зберігається, тільки область його розвитку зміщується у бік океанської плити.

По-іншому відбувався розвиток Середземноморського геосинклінального пояса, у якому виділяють Альпійсько-Гімалайський, тибетської-Індостанської і Індонезійську області. Кожна з них характеризується своїми особливостями розвитку.

Альпійська область поділялась на три широтні зони - дві зовнішні з міогеосинклінальниє типом розрізу і одну внутрішню - евгеосінклінальную, яка в свою чергу поділялась на систему глибоководних прогинів з ультраосновних магматизмом і систему піднять. На рубежі Юри і Мела горотворні руху проявилися в східній частині (Кавказ, Іран, Афганістан) і супроводжувалися впровадженням гранітної магми.

У тибетській-Індостанської області геосинклінальний режим в тріасі і юре був продовженням Пізньопалеозойський, тобто тут відбувалися завершальні етапи геосинклінального розвитку, які в кіммерійський тектонічний етап завершилися формуванням складчастості, і згодом розвивалися як молоді платформи.

У мезозої області прояву герцинської і Каледонії складчастості вступили в платформний етап розвитку - гірські системи інтенсивно руйнувалися і постачали уламковий матеріал в крайові прогини, міжгірські западини і платформенний чохол. Для Урало-Монгольського пояси - це Передуральський крайовий прогин, Тимано-Печерська, Західно-Сибірська і Туранська плити.

На древніх платформах поряд з формуванням осадового чохла відбуваються брилові руху або епіплатформенний орогенез. Особливо потужно він проявився на Північно-Американської платформі з утворенням Скелястих гір. На Сибірської і Африканської платформах потужно проявився траповий магматизм, з утворенням Сіллах і кімберлітових трубок.

До кінця крейдяного періоду відбувається новий розкол Гондвани - Австралія разом з Антарктидою переміщалася на південь, Африка рухалася на північ, Ю.-Америка почала рух на захід, хоча ще й не повністю відкололася від Африки.

Починається верхньокрейдових велика трансгресія моря. На рубежі мезозою і кайнозою вимирають рептилії, амоніти і багато інших видів тварин. Існує багато гіпотез, що пояснюють це явище, але якийсь ясності поки немає.

У Кіммерійський (Мz) етап розвитку Земної кори - різноманітність корисних копалин різного генезису. На платформах формуються:

вугленосні товщі (Сибір, Китай, Австралія);

епоха оолітових Fe руд (Зап. Сибір, Німеччина, Франція);

боксити (Урал, Сибір, Ср. Азія, Франція, Іспанія та ін);

фосфорити (пояс від Марокко до Сирії);

солі Туркменії і Півн. Америки.

З трапових магматизмом пов'язані:

Cu-Ni родовища Норільській групи,

алмази в кімберлітах Африки, Якутії.

У геосинклінальних складчастих областях з гранітними інтрузіями пов'язані численні родовища Sn, W, Mo, ​​Cu, Pb, Au, Sb, Пн. Америки, Китаю, Індонезії, Примор'я.

Особливість мезозою - формування потужних товщ писального крейди

Нафта і газ утворюють великі родовища в Зап. Сибіру, ​​Саудівській Аравії, Кувейті, Ірані, Лівії та ін

Кайнозойський етап історії Землі охоплює кайнозойську еру тривалістю ~ 65 млн. років і підрозділяється на три періоди - палеогеновий, неогеновий і четвертинний (або антропогенового)

Особливості органічного світу кайнозою.

1. Оновлюється фауна морів - з'являються і широко поширюються нові види найпростіших (нуммулитов), двостулкових і черевоногих молюсків, це розквіт шестипроменева коралів, морських їжаків і лілій; костистих і хрящових риб (акули). З ссавців - кити, тюлені, дельфіни. Від рептилій в кайнозої збереглися черепахи, крокодили, змії та ящірки.

На суші панівні позиції у ссавців і птахів. В кінці палеогену з'являються стародавні мавпи, в кінці четвертинного періоду - людина розумна.

З середини неогену встановлюється панування покритонасінних рослин.

2. Представники органічного світу починають відокремлюватися по провінціях. Це пов'язано з поділом і переміщенням окремих континентів, встановленням кліматичної зональності та ін чинниками.

Палеогеографічні особливості

1. У палеогені відбувається остання велика трансгресія моря. Вона була за охопленням території менше верхньокрейдяними і поширювалася на ділянки материків, прилеглих до Середземноморського геосинклінальному поясу і на Західно-Сибірську плиту. Кліматична зональність була зміщена на північ - тропіки доходили до Гренландії.

2. З кінця палеогену починається регресія моря, відбувається поступове зміщення кліматичних поясів на південь. Починається похолодання і посилюється контрастність клімату.

3. У антропогені виникають центри заледеніння - великі території Півн.-Америки, Європи, Азії, Антарктиди покриваються товщею материкового льоду. Виділяють кілька епох заледеніння, серед яких максимальним за площею було Дніпровське в Європі. Крім впливу на клімат, заледеніння зіграли важливу роль у формуванні рельєфу і осадконакоплении.

Особливості накопичення опадів

1. Різноманіття фаціальних обстановок відбилося в різноманітті типів опадів.

У геосинклінальних областях осадові породи флішеві формації досягають величезної потужності ~ 20 км. На платформах широко розвинені озерні, річкові, еолові та інші континентальні опади. У зв'язку з заледенінням широке поширення одержали різні типи моренних, озерно-льодовикових і лесових відкладів.

2. Прояв андезітобазальтового вулканізму, пов'язаного з розвитком рифтових поясів на платформах (Африканський, Байкальський та ін)

Будова Земної кори пов'язане з проявом Альпійського етапу складчастості в неогені. Сформувалися складчасті споруди Альпійсько-Гімалайського пояса, береговій частині Кордильєр і Анд. Їх супроводжувала формування передгірних прогинів - предкавказские, Передкарпатського і Мессопотамского.

У західній частині Тихоокеанського поясу (Камчатка та ін області) триває геосинклінальная стадія розвитку.

На рубежі крейди і палеогену відбувається остаточний розкол Гондвани - Австралія відокремлюється від Антарктиди, Африка і Південна Америка розходяться остаточно. Північно-Американська підходить до Сибірської в районі Берингова моря.

На молодих та древніх платформах в неогені відбуваються колосальні процеси епіплатформенного орогенезу. Вони супроводжуються брилові підняттями ділянок, які визначили формування сучасного рельєфу.

Кайнозойський етап у формуванні корисних копалин - на тлі розмаїття сформувалися родовищ слід виділити:

кори вивітрювання Fe, Mn, Ni, Co і бокситів;

осадові руди Fe і Mn (Керченське, Чіатурського та ін);

1 / 3 світових запасів нафти (Кувейт, Кавказ, Туркменія, Іран, Ірак, Саудівська Аравія, Каспій);

четвертинні розсипи Au, Pt, Sn, алмазів та інших

З альпійської складчастістю пов'язані своєрідні золотосрібне родовища.

Основні закономірності геологічного розвитку Землі

1. Циклічність (періодичність) геологічних процесів.

Вона полягає в тому, що геологічні явища і процеси, змінюючи один одного в часі, утворюють ланцюг подій, в якій кожна ланка - це є завершений цикл. Наприклад, глобальний цикл - формування суперматерик Пангея і його розкол. Таких циклів в історії земної кори було 2, зараз протікає третій.

У свою чергу кожен з таких глобальних циклів складається з декількох тектонічних циклів (або етапів) розвитку земної кори. Початок кожного етапу - закладення геосинклінальних рухомих поясів, їх інтенсивне прогинання, в яке залучаються сусідні платформи. Починається морська трансгресія. Інверсія в геосинклінальних поясах супроводжується складкоутворення, піднімання земної кори і горотворенням. У цей процес втягуються сусідні ділянки платформи - починається регресія моря. Кожен тектонічний етап завершується збільшенням обсягу континентальної земної кори і збільшенням обсягу платформних ділянок земної кори.

2. Спрямованість геологічного розвитку

а. Найбільш наочно ця закономірність простежується в розвитку континентальної кори. Від давніх етапів до більш молодим і сучасним ми відзначаємо скорочення кількості геосинклінальних поясів. А в міру припинення геосинклінального режиму складчаста область приєднується до більш давньої платформі, тим самим, збільшуючи її площа і об'єм континентальної кори.

б. Спрямованість процесу формування геосинкліналей в різні геотектонічні етапи. Вона полягає в закономірному прояві кожного етапу і стадії і відповідних кожному етапу набору геологічних формацій.

в. Еволюція органічного світу - яскравий приклад спрямованості розвитку від примітивних організмів до найбільш високо організованим - вінець людина розумна.

р. Скорочення тривалості тектонічних етапів - якщо Докембрійський етап тривав млрд. років, то до Mz трохи більше 100 млн. років

Корисні копалини

Формування корисних копалин в Земній корі проходило в усі геотектонічні епохи.

Докембрійський етап. Освіта корисних копалин пов'язано з грандіозними за масштабами процесами магматизму і метаморфізму.

Величезні запаси Fe руд зосереджені в залізистих кварцитах (джеспілітів). Це - КМА, Кривий Ріг, Канада і т.д.

З метаморфічними комплексами порід пов'язані родовища слюд (мусковіту і флогопіту) в Карелії, Сибіру, ​​Індії, Бразилії.

З інтрузіями ультраосновного та основного складів пов'язано утворення родовищ Платини, хромітів в Ю. Африці (Бушвельдскій і Велика Дайка), Cu-Ni - Печенга, Мончегорськ, Ю. Африка, С. Америка

З осадовими породами формувалися родовища:

осадових Fe руд (Бакальська група, Ю. Якутія та ін),

мідистих пісковиків (Удокан, Ю. Африка),

Au-конгломераов з U - Вітватерсранд, Блайнд-Рівер (Канада),

Mn руди - ПАР, Гана, Індія

Нафтоносні горизонти Лено-Тунгуської западини - найдавніші вендського віку.

Каледонский етап - основна частина корисних копалин формувалася з осадовим чохлом платформ. Виділяють епохи:

накопичення фосфоритів в ранньому кембрії СР Азія, Китай, Прибалтика, В'єтнам),

накопичення солей - Іркутська обл., Мічиган (США),

формування газо-нафтоносних горизонтів (м-е Хассі-Мессауд в Алжирській Сахарі, штатиКанзас і Оклахома),

горючих сланців - Прибалтика,

оолітових Fe руд США і Канади.

У складчастих областях з інтрузіями ультраосновного складу пов'язані родовища хроміту (Ю. Урал), азбесту (Тува, Канада), а з інтрузіями кислого складу - золоторудні родовища Сівши. Казахстану і Кузнецького Алатау.

Герцинський етап - формуються найбільш різноманітні за генезисом і корисним компонентів корисні копалини. З'являються нові групи - кори вивітрювання і копалини вугілля.

Найдавніші - Девонські родовища вугілля - о. Ведмежий. Найбільш потужно вугленакопичення відбувалося в крайових прогинах і на платформах відбувалося в Карбоне і Пермі з утворенням Печерського, Таймирський, Тунгуського басейнів, в Китаї, Індії та Австралії.

Нафтоносні горизонти формуються у Волго-Уральській провінції, на Тімане, в США, Канаді, Ірані.

Пермський період - це епоха соленакопленія - м-е Верхньокамське, Німеччина, США.

На платформах формуються родовища бокситів - Тихвінської, Пн. Онезьке, Китай.

З раннегеосінклінальним вулканізмом пов'язане утворення родовищ мідноколчеданих руд на Уралі, в Аппалачах; а з періодом завершального етапу складчастості і освітою магматичних тіл середнього і кислого складів пов'язано утворення гідротермальних родовищ золота на Уралі, олова - Корнуолл (Англія), залізо-і міднорудних скарнових родовищ ( р. Магнітна, Висока, Краснотурінскіе та ін.)

Кіммерійський (Мz) етап розвитку Земної кори - різноманітність корисних копалин різного генезису. На платформах формуються:

вугленосні товщі (Сибір, Китай, Австралія);

епоха оолітових Fe руд (Зап. Сибір, Німеччина, Франція);

боксити (Урал, Сибір, Ср. Азія, Франція, Іспанія та ін);

фосфорити (пояс від Марокко до Сирії);

солі Туркменії і Півн. Америки.

З трапових магматизмом пов'язані:

Cu-Ni родовища Норільській групи,

алмази в кімберлітах Африки, Якутії.

У геосинклінальних складчастих областях з гранітними інтрузіями пов'язані численні родовища Sn, W, Mo, ​​Cu, Pb, Au, Sb, Пн. Америки, Китаю, Індонезії, Примор'я.

Особливість мезозою - формування потужних товщ писального крейди.

Нафта і газ утворюють великі родовища в Зап. Сибіру, ​​Саудівській Аравії, Кувейті, Ірані, Лівії та ін

Кайнозойський етап - на тлі розмаїття сформувалися родовищ слід виділити:

кори вивітрювання Fe, Mn, Ni, Co і бокситів;

осадові руди Fe і Mn (Керченське, Чіатурського та ін);

1 / 3 світових запасів нафти (Кувейт, Кавказ, Туркменія, Іран, Ірак, Саудівська Аравія, Каспій);

четвертинні розсипи Au, Pt, Sn, алмазів та інших

З альпійської складчастістю пов'язані своєрідні золотосрібне родовища.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Геологія, гідрологія та геодезія | Реферат
70.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Еволюція життя на Землі
Походження та еволюція життя на Землі
Походження Землі Еволюція надр
Плата за землі сільськогосподарського призначення землі міст та інших населених пунктів
Будова Землі Вулканізм та землетрусу Тектоніка материків Атмосфера Землі клімат і погода
Плата за землі сільськогосподарського призначення землі міст і іни
Виникнення землі Виникнення життя на землі
Супутники Землі
Ринок землі 2
© Усі права захищені
написати до нас