Діяльність PR

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1: Значення, зміст, організаційна роль і функції PR в бізнесі та суспільстві

Сущ-ет 50 визначень PR. Всі вони в залежності від їх предметно-функціональних складових об'єднують в декілька груп:

 1. входять визначення, що використовує назви "альтруїстичний підхід". Ці визначення характеризують PR як досягнення суспільної гармонії

 2. визначення засновані на компромісному підході до розуміння деят-ти PR. Враховуються конкретні інтереси суспільства і орг-ції, які мають намір просувати свої товари

 3. пропонують прогматіческій підхід до розуміння функцій PR. Це визначення використовують політики

PR - організація громадської думки через ЗМІ

Зазначені 3 групи визначень яв-ся смисловими або змістовними. Поряд з ними сущ-і група інструментальних визначень, які вказують на те, якими прийомами здійснюється PR.

Зазвичай виділяють 4 функції PR:

 1. дослідна

 2. організаторська

 3. комунікаційна

 4. оцінна

З функціями пов'язані цілі PR (І. Л. Викентьев)

 1. позиціонування PR об'єкта

 2. піднесення іміджу (над конкурентами)

 3. антиреклама (зниження іміджу або чорний PR)

 4. 4 відбудова від конкурентів

 5. контрреклама

Додаткові мети: прогнозування криз, вивчення громадської думки, створення єдиного фірмового стилю, підвищення вартості компанії, утримання постійних клієнтів

Позиціонування PR - створення та підтримка сприятливого образу фірми для клієнтів. Це довгий процес, який триває протягом усього деят-ти фірми.

Важлива риса - конструювання зрозумілого іміджу (образу товару). Об'єкт треба уявити, щоб мотивувати аудиторію його вибрати:

 1. - Піднесення іміджу (управління репутацією). До дій цієї сфери відносяться заходи, спрямовані на формування "кола друзів" серед відомих впливових людей. Сюди можна віднести приховані дії PR (спонсорство)

 2. - Антиреклама. Ці дії исп-ся проти конкурентів. Дані дії містять у собі распростр нежелат чуток про яку-небудь компанії, її промахи

 3. - Відбудова від конкурентів. Підвищення іміджу конкурента за рахунок зниження іміджу інших

 4. - Контрреклама (система дій, спрямована на відновлення випадково зниженого іміджу). Спростування негативної інф-ції про продукцію, випущеної в аудиторію недобросовісними конкурентами.

2: PR в умовах глобалізації навколишнього простору

В умовах глобалізації значущим для PR яв-ся поняття мультикультуралізму (взаємодія культур, змішання). Особливо це актуально для орг-цій які ведуть свою деят-ть відразу в багатьох країнах (Sony). У цих умовах інф-ція про компанії орієнтується на представників різних національностей, які знаходяться в постійному імміграційному процесі. Це пов'язано з психографії. Споживачів все більше хвилює ціннісні хар-ки товару або послуги. З іншого боку у все більш глобалізованому просторі PR починає вирішувати проблеми, пов'язані з іміджем країни, збільшенням потоку туризму та інвестицій. У США актуальна проблема позиціонування азіатських країн. Крім вищесказаного значимими в умовах глобалізації яв-ся 4 основних концепції у відповідності з якими враховується вплив на людину тієї чи іншої інф-ції. Це:

 1. концепція сілектівного відбору і запам'ятовування - стверджує, що одержувачі інф-ції вибирають і запам'ятовують ті повідомлення, які узгоджуються з їх ціннісними та культурними установками. Діє принцип вибіркового запам'ятовування інф-ції

 2. конц "спіралі мовчання" - стверджує, що через поширювану в суспільстві інф-цію люди прагнуть виявити моргінальние і пануючі точки зору; виявивши що їхня точка зору не яв-ся у підтримці у більшості, люди перестають відкривати свою думку і приєднуються до загальних поглядів. Спіраль наростає.

 3. теорія медіазавісімості - стверджує, що інф-ційних системи включені в процес формування стабільності змін і конфліктів на рівні соціуму та індивіда. Люди залежні від оцінок розповсюджуваних PR та ЗМІ і ця залежність збільшується, якщо суспільство перебуває на рівні трансформації або конфлікту.

 4. теорія "корисності та задоволення потреби" підкреслює, що з усієї інф-ції аудиторія вибере ту, яка задовольняє її потреби. Потреби поділяються: інформаційні; самоідентифікації; інтеграції; соц-ного взаємодії; рекраціонний (відпочинок).

Так само в умовах глоб-ції, значущою стає проблема вироблення междун-их етичних і юр-их стандартів PR деят-ти і проблема створення межд-их PR спільнот і організацій. Серед них: європейська конфедерація PR (CEPR), америк суспільство PR (RRSA), міжнар асоціація PR (IPRA).

3: PR і пропаганда

Виникнення пропаганди офіційно дотується 1633 роком. За сучасним означенням пропаганда - це однобічний процес комунікації, мета якого нав'язати певну точку зору представникам громадськості.

У пропаганди та PR є кілька загальних рис:

 1. - Їхні заходи можуть бути довгострокові і короткострокові

 2. - Вони надають інф-ное тиск на аудиторію

Однак PR намагається створити видимість суспільної гармонії та легалізації своїх дій, організувати взаємообернених двосторонній комунікаційний процес.

Мета пропаганди спонукати людей до будь-яких дій. PR може і не закликати до дій, вони формують громадську думку для вигоди. Пропаганда може приносити збитки і призводить до руйнування. Білий PR приносить прибуток і взагалі PR. Пропаганда тільки використовує агітацію, а PR дослідження, розробку наукової бази.

Порівняємо значення - використовуються синонімами, але є ними частково. У PR це робиться не так явно (нав'язування своїх цілей).

4: PR і суміжні сфери діяльності

Суміжні сфери деят-ти PR:

 1. - Агітація у пресі

 2. - Популяризація

 3. -Дослідження

Агітація у пресі яв-ся заздалегідь запланованою подією, під неї пишуться сценарії

Популяризація-залучення уваги аудиторії до конкретної події

Практика зв'язків з громадськістю може охоплювати різноманітні види діяльності (ПР-діяльність): прес-посередництво, сприяння (просування), роботу відділів у справах громадськості (що, як правило, типово для державних установ), паблісіті, рекламу і багато чого іншого. Однак цим вона не вичерпується. Зазначена діяльність близька до маркетингу і просування товарів на ринок, але, знову-таки, це не тотожні явища. Враховуючи те, що багато людей лякають паблік рілейшнз з перерахованими формами активності, спробуємо розібратися в цьому питанні і поговоримо окремо про кожну з видів такої діяльності.

5: Зародження та історичний розвиток PR

 1. 1600 - 1799гг. У середині 17в вперше PR акції користувалися для привлеч населення до Америки. Найбільш розвинулися під час амер-їх революцій, коли стали исп-ся листівки, символи, сувеніри.

 2. 1800-1899гг. Період гласності, коли треба було встановити партнерські відносини з пресою. Іспол-ются опитування населення для опр-ня громадської думки. У политич компаніях для залучення уваги до різних суспільних рухів (проти рабства)

 3. 1900-1939 рр.. У великих містах відкриваються універмаги. Роздача брошур про плюси універмагу, збір думок, позитивні друкувалися в журналах. Відкриваються офіційні PR-орг-ції, посередницькі PR-агенства. Перше аг ен було створено в Бостоні в 1900г. З розвитком бізнесу на великих перед-тіях з'явилися свої PR-відділи (автомоб-ті компанії, університети). У 1912 р. Генрі Форд перший провів опитування громадської думки. У 1921 р. Радіостанція NBS передало в ефір перше рекламне повідомлення. 1922 - обороти в сфері PR в США - 2 млд $

 1. 1940-1979 рр.. Усвідомлюється управлінська ф-ція PR, звідси в 1947 р. Бостонський університет засновує першу в світі кафедру PR. До 1949 р. PR починають викладати в 170 коледжах країни. У 1950-і рр.. оформляється PR в інститут з професійним статусом. У 1954 р. PR-товариство Америки розробляти першою моральний кодекс. У 1955 р. грунтується міжнародна асоціація PR. У цей час розвиваються Європейські PR-служби. 1960-1970 рр.. в Америці піднімається хвиля споживачів, недовіряти якості інф-ції про продукти. Це змусило PR використовувати дослідження.

 2. 1980 до наст часу. Період якісної зміни в PR, оскільки PR-інф-ція стає з розвитком технології не лише оперативної, а й інтерактивною. Питання 7: Основні етапи становлення PR в сучасній Росії

Трохи більше 10 років тому - початковий період. Дослідники припускають класифікацію та періодизацію. Вероніка Моїсеєва-ген. директор PR-компанії імідж-ленд виділяє слід. етапи:

 1. 1988-1991 - зародження ринку, відкриття російських філій великих міжнар агенств. У 1990 р. У Росії маленьким тиражем виходить книга про PR (переклад). PR послуг починають надавати рекламні фірми.

 2. Кінець 1991-1999 рр.. Стадія зростання і становлення вітчизн-го PR. Російські агенції не тільки переймають міжнар досвід, але і адаптує його до вітчизняних умов. Активно розвивається політичне PR - іміджмейкер. З'являється термін "відпарити людини". У вузах відкривається спеціальність PR. З'являється перша корпоративне об'єднання: Російська асоціація зі зв'язків з громадськістю (РАСО).

 3. 1996 по наст час - якісна зміна у вітчизняному PR, воно було пов'язано із завершенням рекламного буму, пов'язаного з деят-тью ​​фінансових пірамід, з розширенням практики виборчих компаній, з диференціацією ринку та появою нових секторів преси, з кризою довіри до ЗМІ з боку суспільства . У цей період вітч PR отримує визнання за кордоном. У 1997 р. РАСО стає членом європейської конфедерації PR. На даний момент послуги PR-фахівців найбільш затребувані в політичному секторі. Склався ринок PR-служб

6: Громадські групи і заг думку: характеристика

Громадські групи та аудиторії - не рівноцінні поняття. Громадські групи - пов'язані спільними інтересами і чиї дії мають вплив на позіцірующую орг-цію за різними ознаками - різні суспільні групи.

4 види заг груп, що впливають на орг-цію:

 1. жінки

 2. службовці

 3. меншини

 4. пенсіонери

Заг групи: зовнішні (за межами орг-ції) і внутрішні (всередині орг-ції).

Зовнішні: противники і друзі

Внутрішні: крім працівників орг-ції, інвестори, акціонери, спонсори

Сущ і інша класифікація громадських груп (Джеррі Хендрікс) - 8 видів основних заг-их груп:

1. службовці інформаційних каналів

2. службовці всередині орг-ції

3. різні спільноти

4. представники править-их структур

5. потенційні інвестори

6. споживачі

7. міжнар гро-ті групи

8. окремі суспільні групи (лідери орг-цій)

Сущ-ет та ін більш складні підходи до хар-ке різних заг-их груп. Всі ці підходи суто псих-ие і враховують такі чинники, як принципи, статус, освіта, інтелект, здоров'я, енергію, бажання зробити покупку

Громадська думка - прояв заг-ного свідомості, оцінка великих соціальних груп, народу до актуальних проблем, явищ, що становлять суспільний інтерес. Громадська думка виникає тільки з проблем, що становлять суспільний інтерес, оскільки думка громадськості відображає колективну позицію, що виявляється у відносинах і поведінці людей. Громадська думка завжди вважається невід'ємною частиною громадянського суспільства, протиставляють його тоталітарному суспільству, формується і осущ-ся вільними дискусіями. Гром думку виявляється шляхом опитувань і референдумів, які в наст час перетворилися на розвинену індустрію. Результати опитувань общ думки враховуються при проведенні политич виборів, формуванні держ політики, вирішенні заг-их завдань і проблем.

Думка громадськості - не просто стан розумів, колективність почуттів, а один з важливих механізмів соціальної взаємодії людей. Адже нормальне функціонування будь-якої соціальної або соціально-територіальної групи (роду, класу) неможливо без вироблення колективних уявлень, суджень про загальні справах без оцінок подій, встановлення норм поведінки, визначення практичних шляхів вирішення нагальних проблем.

7: Основні методи дослідження в PR

Джерелами дослідження PR яв-ся наукові чи комерційні підстави. Наукові проводяться академічними структурами, дані публікуються в ЗМІ. Комерційні проводяться фінансовими орг-ціями або приватними найманими структурами, дані яв-ся закритими і вони продаються.

Основних методів PR дослідже-ний три:

 1. огляди

 2. комунікаційний аудит

 3. ненав'язливі засоби

Група "огляди" представляє описові та пояснювальні огляди (опитування громадської думки). Пояснювальні більш аналітичні. Огляди складаються з 4 елементів:

  1. вибіркового спостереження

  2. анкетування

  3. інтерв'ю

  4. аналізи результату

Вибіркове спостереження: 3 види відбору представників суспільства для опитування:

-Одноступінчата-простий вибір людини з усієї сукупності людей

-Серійна-як одиниць опитування виступають сім'ї або групи

-Багатоступенева - місто, перед-буття, цеху

Всі ці вибірки бувають:

-Випадкові (найбільш точна, заснована на математич дослідні-ий)

-Невипадкові (більш суб'єктивні)

4 типи випадкові вибірок:

-Проста випадкова

-Систематична випадкова

-Стратифікована випадкова

-Кластерна

Проста визначається за допомогою комп'ютера

Систематична - застосовується точка відліку (через кожні 20 осіб)

Стратифікована використовується для опитувань конкретних шарів або сегментів

Кластерна передбачає розподіл популяції на сегменти (кластери)

2. Комунікаційний аудит-использ-ся цей метод тільки великими корпораціями. Встановлюється шляхом комунікації, думка внутрішніх суспільних груп до-яких дій орг-ції в суспільній сфері

3. Ненав'язливі засоби дослідження - під ними розуміються збір фактів по коштах наприклад аналізу газетних матеріалів

Найпоширеніший метод ненав'язливих дослідже-ний це контент-аналіз. Цей метод зручно застосовувати для детального дослі-ня ефек-ти PR текстів або матеріалів:

 1. частота появи прес-релізів у виданнях

 2. обсяг

 3. зміст

 4. місце на газет підлогу або в сам журнал

 5. прес-кліппінг - вирізати газетні матеріали про себе і конкурентів для порівняння

8: Організація PR-агенства (відділу) +

Структура відділу визначається поглядом вгору і вниз по ієрархічним сходам. Найкращим варіантом для рук-ля PR-відділу є його включеність в команду вищих управлінців. Незалежно від розміру орг-ції або розміру PR-відділу необхідно мати прямий зв'язок від PR з керівництвом - для еф-сті необхідно мати керівника PR в числі самого вищого керівництва, навіть якщо PR буде тільки частиною його / її обов'язків.

Структура відділу:

 1. PR-менеджер

 2. секретар

 3. зам PR-менеджера

 4. редактор внутрішнього журналу

 5. організатор екскурсій

 6. фотограф

 7. відповідальний за видавничу діяльність

 8. прес-служба

У орг-ної структурі повинна бути велика кількість секретарських посад, тому що в PR багато механічної роботи, про яку керівники і менеджери часто забувають:

 1. складання списку преси для поширення матеріалів

 2. здійснення моніторингу преси

 3. створення та заповнення інформаційних файлів

 4. підбір повної довідкової бібліотеки по групах інтересів, важливих контактів, інф-им каналах

 5. організація заходів, складання списку запрошених і т д

 6. підготовка до публікації та тиражування будь-яких матеріалів: від візиток до звітів

 7. встановлення внутрішніх каналів комунікації для визначення цілей PR, для підготовки всіх акцій та прес-релізів

 8. контроль бюджетних витрат відповідно до запланованих витратами

Дж Уайт і Л. Мазур бачать типову структуру PR-відділу наступного виду:

 1. на чолі рук-ль PR або директор корпоративних комунікацій, який підпорядковується безпосередньо голові

 2. його департамент може займатися широким колом питань, або зовсім невеликий відділ, який закриває тільки основне - це відбувається, коли центральне керівництво знаходиться в одній країні, а відділи в іншій;

 3. паблісіті продуктів віддано в руки конкретних компаній, які працюють

 4. там також може бути голова суспільних відносин / зв'язків

9: Прийоми створення новин в PR-діяльності

Основні прийоми створення і посилення новин. Традиційною

пріязкой новини до круглої дати. Її можна повторювати в безлічі різних варіаціях. Придумування новин (або її доважок). Навмисна демонстрація різних підходів, поглядів до однієї проблеми. Створення, придумування інтриг для події. Найкращий спосіб-скандал. Додання більшої ваги новини. Чим більше новина повторюється тим вона цікава. Вона більш цікава якщо аудиторії подається її аналіт.варіант. . Якщо вона пов'язана з іншими новинами. Якщо про неї повідомляється в кілька етапів. Інформація повинна ілюструватися, фотографії надають новини рекламний відтінок.

16: Конструювання корпор-го іміджу методами PR

 1. Створення іміджевої (корпоративної) легенди

 2. Створення корпоративної філософії (норми, як треба вести себе в пр-ні)

 3. Створення корп-их законів, кодексів

 4. розробка іміджу (створення віртуальних персонажів - символів)

 5. розробка бренду (графічне написання торгової марки і віртуальний позначення)

 6. товарний знак - логотип. Обов'язково створюється за допомогою фірмових кольорів, шрифтів

Слоган - девіз або гасло орг-ції. Завжди присутній натяк на виконання бажань. Він несе позитив. Ритм і стиль слогана узгоджується з концепцією товару. Слоган завжди має підтекст

10: Поняття фірмового стилю, його компоненти

Існує 2 концепції науки брендинга: західна і східна

Західний напрямок розробляє індивідуальні бренди, східне - корпоративні. Це обумовлено розходженням у культурі, традиціях.

Корпоративні бренди - ті, які поширюються на всю продукцію виробляє компанія. Перевага полягає в тому, що грошей на рекламу треба менше і власники повинні підтримувати випуск продукції високої якості і позитивне ставлення на всю продукцію і навпаки, це недолік: у разі переповненості ринку споживач погано орієнтується за брендами і переносам його.

Індивідуальний брендинг исп-тся західними фірмами; "плюс" - негативне ставлення до однієї торг марці не переноситься на іншу, і бренд можна замінити на інший - аналог (якщо він погано пішов)

"Мінус" - на просування кожного бренду потрібно багато грошей

Мегабренда - назва тієї компанії, яка випускає безліч брендів.

Мастербренд - окремо (ford в ford focus)

Коли компанія виробляє багато брендів це називається марочним портфелем. А ці бренди організують ієрархічну структуру, яка називається - архітектурою бренду. Вони можуть вибудовуватися горизонтально (конкурують самі з собою) і вертикально (суббрендінг), або зонтальної. Може настати канібалізм бренду ("Пампушка" з'їв "раму"). Коли ринок переповнений брендами - це називається овербрендінг

Коли одна торг марка поширюється на одне найменування продукції, але всередині цієї марки є відмінність (вага, упаковка), це розширення торг марки чи бренду ("Балтика" 3, 5, 8, 9)

Якщо марка накриває товари потрапляють у різні категорії або товари мають різні призначення - це називається брендом ("Будиночок в селі" - молоко, сметана, кефір)

Коли мова йде про спільне брендінгу, тоді коли компанії рівні за статусом і взаємодоповнюючі, вони випускають продукцію (макдональдс і кока-кола)

Коли в рамках одного бренду з'являється новий товар, але він має одну і ту ж марочну ідентичність, залишається колишньою і аудиторія, це розтягнення бренду

Суббрендінг - коли є визна-ий бренд, який недоступний для всіх, але випускається більш дешевий аналог

Всі бренди або прибирають з ринку, або оновлюють його (бренди все помирають)

11: Види PR-кампаній. Комплексні напрямки діяльності PR

6 основних типів PR-кампаній:

1. компанії щодо повідомлення громадськості (социальние)

2. компанії з підвищення громадської поінформованості

3. компанії громадського навчання

4. компанії з посилення позицій і поведінки прихильників (у політичному PRе)

5. компанії по зміні поведінки представників громадськості

6. компанії по зміні думки незгодних

12: Організація спец PR-заходів

1. конференції:

- Внутрішні (багато філій збираються разом)

- Зовнішні (різні фірми збираються для обговорення проблем

- Локальні

-Міжнародні

- Одноденні

- Багатоденні

2. прес-конференції: тільки для ЗМІ, обов'язкова подача прес-релізів. За два тижні надсилається іменне запрошення, за тиждень зателефонувати, за день подзвонити. Сувеніри прийшли

3. презентації: складаються з офіційної і неофіційної частин

4. круглий стіл: аналітичний PR захід; присвячено обговоренню проблеми; 6-12 осіб; веде бесіду модератор (ведучий), питання і відповіді пишуться заздалегідь

5. виставки та виставки - ярмарку: можуть бути циклічні, спонтанні. Мета - укладання контрактів.

6. прийоми (можуть дозволити великі корпорації). Типи:

- Заплановані

- "Як би" спонтанні

Прийоми популярні в політиці. Запрошуються артисти, виступи

13: Використання ЗМІ в роботі PR

У роботі PR зі ЗМІ найбільш значущим яв-ся слід види комунікації:

1. невербальна

2. інф-но-психологічна

3. міфолгіческая

4. рекламно-символічна

5. етноінформаціонная

6. вербальна

Невербальна впливає на підсвідомість. Як невербальних засобів використовуються жести рук і ніг, зміни положення тіла, особливості зовнішнього вигляду та супроводжуюча виступ оточення.

Прийоми:

 1. - Зміна джерел інф-ції

 2. -Приєднання до думки більшості

 3. - Переведення в площину негативних характеристик не інф-ції, а аппонента

Міфологічна - створення міфів

Етноінф-ва-побудована на національних, етнічних особливостях в інф-ном просторі

Вербальна - заснована на мовних даних. Є більш відкритою і діє на свідомість. Вербальні засоби PR повинні відповідати таким вимогам:

 1. - Утримувати необхідний матеріал

 2. - Викладати його належним чином

 3. - Бути правильно адресованим

 4. - Бути точно орієнтованим по місцю і часу

Вербальні засоби можуть бути як усними, так і письмовими. Вербальні засоби можуть мати форму публічного виступу якого текстового матеріалу.

Публічні виступи вирішують слід завдання:

 1. - Інформують об'єкт про справи фірми

 2. - Організовують відносини об'єкта з фірмою

 3. - Сприяють просуванню товару

 4. - Забезпечують новації

Текстовий матеріал подається у слід формах:

 1. - Мова на презентації

 2. - Прес-реліз

 3. - Рекламний текст

 4. - Опис товару

 5. - Аналітичний матеріал

 6. - Лист в засоби масової інф-ції

 7. - Репортаж

 8. - Нарис чи есе

Текстовий матеріал повинен відповідати ряду вимог:

 1. містити матеріал, здатний зацікавити аудиторію, привернути її увагу

 2. бути здатним вирішити нагальні завдання фірми

 3. викликати довіру аудиторії, служити для неї незаперечним авторитетною думкою відомої особи чи організації

 4. бути динамічним, містити драматичні моменти опису конфліктів та способів їх вирішення

14: Стратегія PR-діяльності в друкованих ЗМІ

PR повідомлення розміщуються в пресі:

 1. розміри будь-які

 2. необхідний помітний заголовок, який може бути прямого і непрямого впливу. Прямий виключно інформативний і повинен залучати, націлені на чітко виділену конкретну аудиторію. Непрямі - вибагливі, повинні шокувати

 3. важливі заголовки та заключні фрази - жирний шрифт, можуть бути представлені слоганами

 4. основний текст буває: прямий, оповідний, діалоговий, що пояснює, переклад.

Прямий заснований на фактах

Оповідний - пояснює від 3 особи, чому конкретна людина використовує товар

Діалоговий - діалоги

Пояснювальний - коли на ринок викидається партія ексклюзивного товару і споживачеві треба пояснити

Переклад - переклад тексту з наукової мови на розмовний

15: Стратегія PR - діяльності в аудіовізуальних ЗМІ

Враховується в першу чергу, спосіб трансляції PR повідомлення, який може бути: аудіальний, аудіовізуальний, візуальний

У радіо PR повідомленнях аудіально повинні передаватися і зорові образи. Тому основна вимога до радіо повідомленнями:

1. точні конструкції і не використання слів не співзвучних з іншими словами мови

2. потрібна строга логічність або ієрархічність розповіді. (Телефони, адреси)

3. не використовується сленг і ніколи не використовуються поліпредікати

4. краще всього використовувати просту розмовну мову з тіснотою словесного ряду 150-200 слів за хвилину

5. використовуються 3 види звукового оформлення: музика, закадровий голос диктора і діалогові розмовні сценки

6. враховується розмір аудиторії (з 7 до 17 велика аудиторія у радіо "Європа +"; маяк ит д)

Правила створення телевізійних PR повідомлень:

 1. вони не тільки вербальні, але і візуальні, часто поширюються в художніх форматах

 2. PR матеріали поширюються по коштах спонсорських фільмів, це повнометражні фільми про діяльність компанії

 3. поширюються так само у вигляді форми корпоративних фільмів

 4. поширюються по коштах фільмів наповнювачів або відеокліп.

16: PR-стратегії в Інтернеті

Фахівці вважають, що розвиток електронних мереж в PR йде по слід напрямками:

-Електронна пошта

-Онлайнові зв'язки зі ЗМІ

-Онлайновий моніторинг

-Просування продуктів і товарів

-Зв'язки з інвесторами

Управління веб-сайтів обов'язково вимагає розташування всієї важливої ​​інф-ції в першій верхньому лівому боці екрана.

У залежності від цілей сайту і кількості розміщується на ньому інф-ції, всі сайти діляться на 3 категорії:

1. моделі присутності-щоб зафіксувати компанії в Інтернеті (збиткові)

2. інформаційна модель - завантажена інф-цією, докладне інформування користувачів

3. модель електронної комерції - просування продажів

Онлайнові зв'язку зі ЗМІ найбільш активно розвиваються на заході. Існує 3 типи інф-них агенств або служб, які надають PR-послуги і працюють з корпораціями:

- Інф-ні агенства загальної спрямованості - інф-ція про всі компанії навіть межд-них

- Фінансові інф-ні агенства - подача інф-ції про фінанси як межд-ной, так і локальної

- Платні інф-ті служби - за певну плату вони поширюють інф-цію про компанію

Онлайновий моніторинг яв-ся дієвою сферою PR. Необхідно відслідковувати сайти підробок (фальшивих). Відстежуються і спростовуються міські легенди (чутки, обман). Створення онлайнових дискусійних груп.

17: Типи сайтів в залежності від розміщується на них інф-ції

Основні моделі Інтернет сайтів:

 1. корпоративні сайти - дають інф-цію про компанію, красиво оформлені, але воно унормована, щоб довго не завантажувався

 2. корпоративний сайт з елементами порталу - крім загальної інф-ції для загальної аудиторії міститься інф-ція для виділеної аудиторії

 3. Інтернет портал - для широкого користувача розрахована інф-ція, але його створення справа клопітка і грошове

 4. створення на додаток до базового сайту компанії тематичного сектора на всю галузь і на конкретну компанію.

Дуже часто в мережі утворюються Інтернет клуби за інтересами. Вони реєструються через сайт якої-небудь компанії, погоджуючись, щоб надсилалася інф-ція.

У мережі найбільш прибутковим стали конкурс, лотереї, шоу, тести. Їх проводять компанії.

18: Зв'язки з громадськістю в реальному секторі економіки та їх суб'єкти

Традиційно PR в інвестиційній сфері розуміється як комплекс інф-но - комунікативних дій покликаних забезпечити існуючим акціям компанії опред-ву ринкову вартість чи привабливість. Разом з тим у реальному секторі ек-ки фін вкладення осущ-ся в проекти, що діють пре-ку. У деяких випадках ці процеси так само ув'язуються з покупкою - продажем акцій. Проте отримання прибутку за рахунок реалізації товарів і послуг на базі діяльності під-приємства або проекту. Основні суб'єкти - головні споживачі цих послуг. Це:

1.Компанія емітенти - охочі продати акції, залучення кредиту

2. компанії інвестори - фіз-кі особи, інституцій-ті інвестори зацікавлені в найбільш вигідному вкладенні коштів за рахунок дольової участі у перед-тіях та проекту

3. компанії посередники, які допомагають імітентам та інвесторам побудувати самовигодние відносини

4. держ органи, які зобов'язані створювати і контролювати сприятливий політичний і економічний фон для здійснення операцій інвестиційних

Загальний масив інф-ції дає уявлення про фін-во-инвестиц-ної дієздатності компанії зазвичай пред собою деяку ієрархію інф-их агенств. Ці акценти можуть мінятися місцями в залежності від інтересів компанії, найбільш оперативно розкривається яв-ся слід інф-ція:

- Інф-ція про злиття, поглинання, розділення компанії

- Інф-ція про прибуток компанії

- Інф про придбання або втрати вигідного контракту

- Інф про суттєві зміни в контролі і упр-ванні компанії

- Інф про позики компанії

- Інф про серйозні судових розглядах, в яких причетна компанія

- Змінах про інвестиційні плани компанії

- Про істотні трудових суперечок всередині компанії

- Про викуп компанії власної частки в будь-якому заході

19: Правила інформування громадськості про компанію

Відповідно до світових стандартів (які приймають) сущ-і порядок розкриття інф-ції про орг-ції. Він застосовується, якщо орг-ція є досить великою і її діяльність зберігає тенденцію до інтенсивного розвитку. Звичайний інф-ційний пакет матеріалів про орг-ції включає слід основні пункти:

1. підготовка відповідних щих міжнародних форматів інф-но-аналітичних довідок про компанію (про фінансовий стан, перспективи, положенні на ринку)

2. розміщення базової інф-ції в інф-них агенствах і довідниках

3. видання річного звіту бухгалтерської документації та інших маркетингових матеріалів компанії на тих мовах, які є зрозумілим потенційним інвесторам

4. створення постійно оновлюваної сторінки в Інтернеті

5. організація зворотного зв'язку з компанією

6. регулярна підготовка і розсилка прес-релізів про компанію

7. орг-ція спец заходів з обговоренням у вузькому колі конкретних проблем компанії

8. обов'язкова участь рук-лей компанії в радіо і телепередачах

9. інтерв'ю публікації з рук-лями фірми і розгорнутих рекламних смуг про деят-ти компанії у найбільш рейтингових виданнях

Вартість пакету різна

20: Соціальні PR-компанії. Спонсорінг: переваги, підстави для виділення коштів

Найбільш типовий прийом допомоги у сфері заг-ного PR - це спонсорство. Він вигідний, т до яв-ся непрямою рекламою. Для спонсоринга вибирається конкретний напрям діяльності, яка повинна відповідати основному напрямку фірми та її концепції. Важливим чинником яв-ся актуальність проекту, що фінансується. Іноді спонсорські кошти запитуються у організацій держ установами. Ситуація ця несприятлива для фірми і двозначна.

Різні варіанти надання спонсорської підтримки можуть бути умовно розділені на кілька типів:

1. коли потенційні клієнти представляють величезну аудиторію

2. потенц клієнти представляють малу аудиторію. Коли в буклеті вказуються спонсорські акції

3. велика аудиторія, яка не яв-ся потенційними клієнтами

4. аудиторія не ваші клієнти і яв-ся дуже нечисленною

Конкретне звернення до рук-ву якої-небудь фірми передбачає створення і поширення спонсорських пакетів, т е набору офіційно оформлених юр-ких, фінансових і т д документів, що демонструють можливості і ефект заходу. У нього входять слід документи:

- Літературний опис проекту-докладно характеризується сам захід, вказуються значення для населення конкретного регіону

- Програмне опис проекту - включається сценарний план проведення заходу, перераховуються автори та учасники проекту

- Підтримка проекту - входять документи, які наочно демонструють рекомендаційні листи, постанови

- Бюджет проекту - вказується мінімальна і максимальна вартість проекту і ті суми, які передбачається сплатити за рахунок спонсорів

- Спонсорські градації

- Спонсорська реклама та PR - яку інф-цію ми будемо давати в рекламі про спонсорів

- Прогноз спонсорського ефекту-розрахунки прямого впливу реклами на аудиторію, окремо вираховується аудиторія учасників і глядачів проекту, аудиторія ЗМІ та людей, які побачать зовнішню рекламу

21: Основні спонсорські градації

Спонсорські градації:

1. титульний спонсор - який оплачує 100% вартість проекту

2. генеральний спонсор - оплачує 50% вартості проекту

3. офіційний спонсор - 25% вартості

4. спонсори учасники - до 25%

5. технічні спонсори - транспорт, зв'язок

6. інформаційні - дають інф-цію

7. ексклюзивні (патронаж) - не тільки гроші дають, а й організують захід Питання 32: Політичні компанії. PR-технології у виборчій компанії

Політичний PR-окрема сфера PR. Віртуальний образ політика включає в себе 4 етапи (рівня):

1. сама людина з мінімальними рисами негативних характеристик, оброблюваний PR фахівцями і іміджмейкери з метою накладення ідеальних рис, образу

2. остаточна обрана модель образу, яка починає накладатися на підготовлений матеріал

3. спотворення, яке вноситься ЗМІ в створений образ

4.наше сприйняття конкретної людини про конкретному політичному лідері з вашими поняттями про політику

Основних технологій у політичному PR декілька. У першу чергу в умовно розділяється:

- Білий PR

- Чорний PR

- Різнобарвний PR (сірий, жовтий, червоний)

22: Фанд-рейзінг

Поряд зі спонсорством PR в громадській сфері використовується Фанд-рейзінг (систематичний пошук коштів для здійснення будь-яких соц-но значущих проектів)

Рекомендації Фанд-рейзінгам:

 1. люди вважають за краще вкладати в те, у що вкладають інші

 2. ви обіцяєте цієї компанії PR, рекламу підвищити будь-яким способом

 3. всіма методами показати, що до проекту підвищиться інтерес суспільства

 4. обіцянку можливості комунікації з визначеною відомою фігурою

 5. особисті симпатії

Конкретне звернення до рук-ву якої-небудь фірми передбачає створення і поширення спонсорських пакетів, т е набору офіційно оформлених юр-ких, фінансових і т д документів, що демонструють можливості і ефект заходу.

23: Створення привабливого образу політ лідера методами PR

Іміджеві характеристики в політиці діляться на:

- Психофізіологічні (сила, активність)

- Особистісно-комунікативні (теле - фотогенічність)

- Соціальні (доброта, чуйність)

- Міфо-символічні (зі стереотипами сприйняття аудиторії)

- Професійно - політичні

Крім цього практичного моделювання образу політика важливими яв-ся конкретні характеристики. З усіх перерахованих вище характеристик найбільш сильна яв-ся міфологічна. Процес ліплення іміджу заснований на прикладі конкретних типажів. Основними яв-ся:

 1. сорочка хлопець - дуже близький до народу, хороша хорізма і здатний на оригінальні вчинки

 2. батько або старший брат - заснований на асоціаціях

 3. хитрий лис (Чубайс)

 4. інтелектуал або відмінник (Хакамада)

 5. бешкетник (Жириновський)

У політичному PR образ не завжди будується на позитивних якісних характеристиках. Іноді образ будується методом від пратівного.

Одна з вигідних стратегій політика - це політичний перформанс (це подання, демонстрація вчинків на людях, публіці)

24: "Жовтий" і "червоний" PR в умовах сучасної Росії

Червоний PR існує в нас і там, де компанії сильні. Компартії проти демократів

Жовтий PR виник за аналогією з жовтою пресою, людина PRітся за допомогою шокових матеріалів, епотажа

25: Чорний PR

Чорний PR исп-ся для отPRіванія свого аппонента. Основні прийоми - це чутки, плітки, брехня. Вони або прості (самі собою зрозумілі) або брехливі. Ще одна технологія - це злив компромату, так само навмисна плутанина, побутове хамство

26: Графіті як засіб реклами і PR

Графіті:

- Мінімальні фінансові витрати

- Величезний охоплення аудиторії

- Відсутні будь-які форми її реєстрації

- Авторство забірних слоганів завжди важко довести

- Не офіційна агітація-починається в будь-який час.

Недолік: ніколи не можливо вгадати реакцію публіки

27: PR в умовах кризи. Типи криз

Кризи поділяються на:

 1. пов'язані з фізич-ми руйнуваннями

 2. не пов'язані з физич руйнуваннями

Пов'язані - це глобальні кризи

Кризи:

- Заплановані

-Стихійні

З точки зору часу кризи бувають:

-Раптові

- Виникаючі (дають час для їх дослідження)

- Постійні (тривають роками, є такі які не можна розв'язати)

У разі ненавмисних криз стратегія щодо виходу з них складається з прогнозування та передбачення його, це стратегія на дозвіл його. Іншою стратегією планування можливої ​​кризи - виявлення слабких місць компанії або окремої людини.

У разі настання справжньої кризи в нього виявляються залучені "прикордонні групи" або групи "ореолу", крім самих учасників.

Умовно всі кризи за статистикою лише 14% яв-ся раптовими. Отже решта - запланованими. Умовно всі причини виникнення криз спец-ти ділять на 4 групи:

 1. товари і послуги (безпека)

 2. процеси деят-ти орг-ції (перевезення, технології товару)

 3. місця розташування пр-ва

 4. людський фактор (відносини рук-ва з підлеглими)

Всі спец-ти в області антикризового упр-ия вважають тактику замовчування інф-ції про кризу помилковою.

Вчені пропонують слід схему проходження криз:

 1. проблема сущ-і і прихована загроза, яка може перерости в кризу

 2. обнородованіе будь-якої інф-ції про цю проблему, яка призводить до кризи

 3. формування суспільних груп по різному реагують на кризу

 4. реакція на кризу

 5. по закінченні якого-небудь часу повертається населення до нормального стану

Незалежно від ступеня масштабності кризи відкрита аппозиция рук-ва орг-ції завжди приносить емоційні дивіденти і вигідніша. Це означає визнання своєї провини.

Правила роботи із ЗМІ під час кризи відрізняється від роботи зі ЗМІ в нормальній обстановці. Кризи поширюються завдяки чуткам.

28: Технології створення та розповсюдження чуток в PR

Кризи поширюються завдяки чуткам. Є ціла технологія створення чуток. Населення більше вірить чуткам.

Чутки бувають внутрішніми і зовнішніми.

Чутки класифікуються:

1. з точки зору інф-ції, яка міститься в слуху:

- Недостовірні абсолютно

- Просто недостовірні

- Достовірні чутки

- Чутки, близькі до дійсності

2. з точки зору емоційних характеристик виділяють 3 типи:

- Чутка-бажання

- Слух-лякало

- Агресивні чутки

У процесі функціонування чуток з ними можуть відбуватися зміни в 3 напрямках:

1. чутки згладжуються

2. чутки можуть загострюватися

3. слух може адаптуватися

Стратегія боротьби з чутками наступна: створювати і запуск своїх антіслухов за допомогою своїх перевірених людей, так само можна гордо мовчати. Поведінка має бути - збереження повного спокою

29: Правове регулювання деят-ти PR.

У РФ не сущ-ет юр-кого опр-ня зв'язку з громадськістю, слід-але немає і закону про них. Згідно загальної декларації прав людини прийнятої в ООН в 1949 р. право на інф-цію відноситься до числа фундаментальних прав.

Загальну декаорацію доповнює декларація "прав і свобод лю-ка громадянина РФ" від 22 листопада 1991р в якій говориться, що обмеження права на інф-цію можуть встановлюватися законом лише в цілях охорони особистої, сімейної, проф-ної, комерційних-кою, держ- ної таємниці і моральності. Конституція РФ водить общедозволітельний порядок регул-ня інф-ної сфери. Ст. 29 говорить, що діє свобода інф-ції, а цензура забороняється. Закон "про інф-ції" додатково прописує, що власник інф-ції не в праві вимагати обгрунтування необхідності в отриманні запитуваних даних. Ніяких реальних гарантій право на інф-цію законод-во не містить.

Злочином проти конституційних прав людини присвячена глава 19 КК, згідно з ним неправомірну відмову посадової особи у наданні в зібраному порядку карається. Проте покарання повинне піти, якщо буде доведена шкода відмови від дачі інф-ції. Ст.144 обумовлює деят-ть журналістів. КК РФ визначає кару за примушення до поширення.

30: Основні тенденції розвитку PR

Основних тенденцій розвитку PR декілька:

- Зростаюча потреба у регулюванні у ЗМІ

- Збільшення ступеня використання PR урядовими установами

- Пошук нових орг-них форм PR

-Посилення конкуренції на PR ринку, що виражається у все більшій галузевої специфікації PR агенств

- Дедалі більша диференціація споживачів PR

- Вертуалізація інф-ної середовища за коштами Інтернету

- Підвищення ролі PR в процесі охорони навколишнього середовища

Можливості цілеспрямованих комунікацій прямо впливають на зміст деят-ти всіх орг-цій (як фін-их, так і громадських). Це дещо видозмінює і саме ставлення PR до розуміння їх заг-ної ролі і значимості. До даних умов все більш обгрунтованим до вимог до PR яв-ся вимога соц-ного контролю преси. З ін сторони, що ЗМІ наз-ся четвертий владою PR все більше виконує ф-цію посередника між орг-ціями, ЗМІ та суспільством. Інакше кажучи PR в означає ступеня мультімедірует варіанти соц-ої практики та соц-го поведінки. За допомогою PR відбувається адаптпція індивідуальної та масової свідомості до сущ-нію соц-них координат. Однак у взаєминах зі ЗМІ прогнозуються серйозні проблеми. Завдання PR постаратися приховати негативну інф-цію про орг-ції на яку PR працює. Конфлікт. Ситуація ускладнюється ще і юридично, т до PRщікі зобов'язані надати будь-яку інф-цію. Ще одна тенденція розвитку PR - це їх тотальне домінування в області общ-ной презентації політичних лідерів і їхніх програм.

31. значення, зміст і організаційна роль і функції PR в бізнесі і суспільстві функції PR:

- Контроль думки і поведінки громадськості з метою задоволення потреб та інтересів перш за все організації, від імені якої проводяться PR акції. Подібна ситуація багато в чому нагадує маніпулювання свідомістю і поведінкою людей у певному напрямку

- Реагування на громадськість, тобто організація враховує події, проблеми і поведінку інших і відповідним чином реагує на них

- Досягнення взаємовигідних відносин між усіма пов'язаними з організацією групами громадськості шляхом сприяння плідній взаємодії з ними (у т.ч. зі службовцями, споживачами, постачальниками, виробниками, персоналом і т.д.). Саме ця функція вважається найбільш корисною, тому що цільові групи громадськості розглядаються як партнери організації, з якими вона вступає у взаємодію.

PR - це планована і тривала за часом сукупність дій, що дозволяють впливати на громадську думку і спрямованих на формування та підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією та навколишнього громадськістю.

Головне завдання PR - змінити на свою користь певні світогляду людей

У будь-якій ринковій структурі PR виконують роль необхідного каталізатора будь-якого бізнес-процесу

Фахівці з PR найчастіше виступають у ролі радників або адвокатів своїх клієнтів, окрім формування позитивного іміджу та інформативною зв'язки з зовнішнім середовищем, в їх обов'язки входить участь у вирішенні конкретних проблем, виправлення несприятливої ​​ситуації з метою мінімізації наслідків і т.д.

Внутрішній PR в організації дуже важливий. Головне завдання піарників - пошук, налагодження та збереження міцних контактів у колективі, поліпшення взаємодії в колективі

32. PR в умовах глобалізації навколишнього простору

В умовах глобалізації значним для PR є поняття мультикультуралізму. Особливо це актуально для організацій, які ведуть свою діяльність відразу в багатьох країнах - Дісней, Майкрософт і т.д.

У цих умовах інформація про компанію орієнтується на представників різних національностей.

Це означає, що інформація повинна подаватися з потреб реальних людей, це називається Псіхографія. Споживачів все більше хвилюють ціннісні критерії, а не якість (наприклад, еталон краси)

З іншого боку, в усі більше глобалізованому просторі PR вирішує проблеми, пов'язані з іміджем країни, збільшенням потоку туризму та інвестицій.

Крім усього, в умовах глобалізації найбільш значущим є 4 основні концепції, відповідно до яких враховується вплив на людину тієї чи іншої інформації:

 1. концепція селективного відбору і запам'ятовування - стверджує, що одержувачі інформації запам'ятовують тільки ті повідомлення, які узгоджуються з їх ціннісними та культурними установками. Діє принцип вибіркового запам'ятовування

 2. концепція «спіраль мовчання» - стверджує, що через поширювану інформацію, люди прагнуть виявити пануючу точку зору. Виявивши, що його точка зору не знаходить підтримки у більшості, люди перестають відкрито висловлювати свою думку і приєднуються до загальних поглядів. Т.ч. спіраль мовчання на індивідуальному рівні наростає

 3. теорія медіазавісімості - стверджує, що інформаційні системи включені в процес формування стабільності, змін і конфліктів на рівні соціуму та індивіда. Люди залежні від оцінок, які розповсюджуються в PR і ЗМІ, і ця залежність збільшується, якщо суспільство перебуває у стані трансформації чи конфлікту.

 4. теорія корисності та задоволення потреб - підкреслює, що з усієї інформації аудиторія вибере ту, яка задовольняє її потреби, а потреби поділяються на інформаційні, самоідентифікації, інтеграції, соц. Взаємодії та ін

33. PR і пропаганда - порівняння цінностей

виникнення пропаганди офіційно датується 1633 роком. Пропаганда - це однобічний процес комунікації, мета якої - нав'язати певну точку зору представникам громадськості та активізувати масову практичну діяльність.

При цьому пропаганда може приховувати чи ні зацікавлена ​​особа, яка її спонсорує.

Спільні риси - історично PR відбувається з пропаганди і використовує її прийоми.

- Можуть бути і короткостроковими, і довгостроковими

- Надають інформаційний тиск на аудиторію

Відмінності:

- Пропаганда допускає спотворення цифр і фактів в чиїх-небудь інтересах, в той час як PR грунтується на правдивій інформації

- Пропаганда має жорстку установку і прагне змусити людей прийняти потрібну точку зору, не інтере5суясь, хочуть вони цього чи ні; PR лише пропоную скористатися запропонованою інформацією, а потім добровільно прийняти ті чи інші ідеї

- Пропаганда робить упор на однобічний вплив, PR прагне налагодити механізм двостороннього зв'язку, отримання та облік зустрічного сигналу з боку аудиторії

- Пропаганда може заподіювати збитки, руйнування, викликати агресію, PR націлений на отримання прибутку

- Пропаганда використовує тільки агітацію, PR використовує дослідження, наукову базу з метою відстежити ефективність заходу

34. PR і суміжні сфери діяльності

Практика PR може охоплювати різні види діяльності: прес-посередництво, просування, роботу відділів у справах громадськості, паблісіті, рекламу і багато чого іншого. PR - діяльність близька до маркетингу та просування товару на ринок, але це не тотожні поняття

Агітація у пресі - заздалегідь запланована система подій, під неї пишеться сценарій

Популяризація - залучення уваги аудиторії до якого-небудь події або акції

Прес посередництво - це написання матеріалів або організація спеціальних заходів з метою залучення ЗМІ та забезпечення громадської помітності. Воно передбачає планування і проведення таких заходів (іноді просто трюків), які заслуговують на те, щоб стати новиною або привернути увагу до конкретної людини, ідеї, організації або товару. Воно може бути важливою складовою частиною PR - діяльності

Просування - це функції PR, що передбачає спеціальні зусилля (активність або організовані події), розраховані на формування та стимулювання інтересу до особистості, товару, організації та напрямку діяльності.

Робота служб або відділів держ. установ у справах громадськості - особливий вид PR, пов'язаний з налагодженням і підтримкою доброзичливих відносин між урядовими установами, органами самоврядування та широкою громадськістю.

Паблісіті - це один із засобів, яким фахівці з PR користуються у своїй роботі. Мета паблісіті - підтримати інтерес до компанії. Паблісіті - це інформація з незалежного джерела, використовувана ЗМІ тому, що вона має цінність новини. Це неконтрольований метод розміщення повідомлень у ЗМІ, оскільки джерело повідомлення нічого не платить пресі за розміщення. Паблісіті виконує суто комунікативну функцію, в той час як PR включають ще й функцію менеджменту (управління)

Реклама - це інформація, що міститься в ЗМІ певним рекламодавцем, який оплачує рекламне місце і час. Стратегічне завдання реклами - створення бажання, мотивування попиту на товари, PR - формування довіри, на основі чого може виникнути позитивне ставлення до організації як до соціального інституту. Реклама - інструмент PR, використовуваний як доповнення до паблісіті, акціям просування та прес-посередництва.

Маркетинг - процес планування і реалізації продукції, ціноутворення, просування на ринок і розповсюдження ідей, товарів і послуг з метою організації обміну, що задовольняє запити як індивіда, так і організації. Вся маркетингова діяльність тісно пов'язана з PR, безпосередньо впливаючи на них (леза для бритви)

Торгівля націлена на упаковку продукції, ідеї і навіть особистості політичного діяча. Дослідників у галузі торгівлі перш за все цікавлять, які приховані емоції впливають на просування продукції, який колір приверне увагу, яка упаковка найбільш зручна і т.д.

35. Зародження та історичний розвиток PR в США і Європі

Основи PR зароджувалися в Америці за часів боротьби за незалежність. Активну участь у цьому процесі брав Самуель Адамс. Американські патріоти не упускали найменшої можливості інтерпретувати ту чи іншу подію на свою користь (Бостонська бійня, 1770р.) Та виставити англійців у поганому світлі, а також використовували різноманітні засоби: прес-посередництво, газети, гасла, символи, риторика, паблісіті і т. д.

Наступний етап - створення американської конституції та змін до неї - «Білля про права», який можна вважати своєрідною ратифікацією практики PR.

Термін PR вперше висловив Томас Джефферсон у «Сьомому зверненні до конгресу» в 1807г.

Ендрю Джексон ввів практику кухонних кабінетів - невелика група відданих прихильників (неофіц. особи), яка продумано постійно займається конструюванням іміджу президента і забезпеченням підтримки заг. думки.

У 30-х рр.. Х IX в офіційно сформувалася професія фахівця з PR, яка уособлювала фігурою PR агента.

Як самостійна галузь знання PR з'явилася до початку XX століття

1900г - організовано «Паблісіті бюро», яке використовувало методи збору фактів, створення паблісіті, встановлення особистих контактів для насичення загальнонаціональної преси

Айві Лі - батько PR, журналіст специализир в економіці. Технологія publicity - отримання популярності з допомогою преси. Масований викид інфо про Рокфеллері, його родині за всіма ам виданням. Краще дати людям інформацію, ніж приховувати її.

Едуард Бернейз написав 1й підручник з PR «Кристалізація заг думки». 1918р.

Заснував першу школу PR мена, його дружина була перша prwomen. У 1919 р. відкрив у Нью-Йорку свою фірму з управління популярністю.

1930р PR сформувалися як самостійна функція менеджменту

1948г. - В Англії відкритий інститут громадської думки

1955р - Лондон, Міжнародна асоціація PR, зараз об'єднує 65 країн

в 1970-х рр. PR отримує поширення по всьому світу

Французька революція.

Наполеон Бонапарт. Людина інноваційного типу. «П'яток газет можуть завдати противнику більших збитків, ніж багатотисячна армія».

Сформулював положення інформаційної війни:

 1. Твердження про монолітному єдності своїх рядів і розлад у зграї ворога.

 2. Замовчування (гальмування) несприятливих подій.

 3. Широке висвітлення вигідних подій і фактів (розкручування).

 4. висунення емоційних гасел.

 5. Постійне повторення особливо вигідних гасел.

 6. Спотворення повідомлення супротивника.

 7. Спроби осміяння ворога.

 8. Звинувачення противника у власних злочинах.

 9. Фальсифікація історичних фактів і оцінка історичних подій поза контекстом.

36. Громадські групи і громадська думка: характеристика

громадські групи - це будь-які групи людей, об'єднані спільними інтересами, і чиї дії мають певні наслідки на позиціонує себе організацію або особу.

4 категорії суспільних груп, які чинять на організацію дію, чим би вони не займалися:

1. жінки

2. службовці всередині організацій і за її межами

3. меншини

4. пенсіонери

Громадські групи бувають:

- Внутрішні (всередині організації: працівники, акціонери, інвестори, іноді спонсори)

- Зовнішні (за межами організації, поділяються на супротивників і друзів (групи підтримки)

За класифікацією Джеррі Хендрікса:

- Службовці інформаційних каналів

- Службовці всередині організації

- Різні спільноти (культурні, релігійні)

- Представники урядових структур

- Потенційні інвестори

- Споживачі

- Міжнародні громадські групи

- Окремі суспільні групи (специфічні)

Усередині кожної групи можливе поділ на підгрупи.

Пріоритетні суспільні групи - ті, на яких у першу чергу націлено повідомлення

Всі підходи до характеристики суспільних груп суто психологічні і враховують такі чинники як:

Принципи, статус, освіта, інтелект, здоров'я, енергію і т.д.

Громадська думка - сукупність поглядів індивідів на певну проблему. Воно виникає всередині групи людей, які спілкуються один з одним, разом погоджують суть проблеми, її ймовірні соціальні наслідки і обмірковую, які заходи потрібно прийняти.

Характерні ознаки громадської думки:

 1. спрямованість - якісна оцінка проблеми (за --проти)

 2. інтенсивність - сила громадської думки (повністю згоден - згоден - мені все одно)

 3. стабільність - тривалість часу, на якій зберігається думку

 4. інформаційна насиченість - наскільки люди знають про об'єкт думки

 5. соціальна підтримка - впевненість у тому, що цю точку зору поділяють інші, що належать до даної соц середовищі.

Підходи, за якими визначається свою думку:
- Персональний - фізичні та психологічні особливості індивіда, включаючи зростання, вага, соц статус

- Культурний - життєвий уклад, спосіб життя, традиції

- Освітній - рівень і якість освіти індивіда

- Сімейний - спадкова складова різних груп людей

- Релігійний - система вірувань в бога

- Соціально-класовий - положення в суспільстві

- Расовий, національний - етнічна приналежність

37. основні методи дослідження в пр

Джерелами дослідження в PR є наукові чи комерційні підстави

Комерційні дослідження проводяться фінансовими установами. Дані є закритими, доступу до них немає, вони є власністю, дані продаються

Основних типів досліджень 2:

 1. прикладні

 • стратегічні-на стадії розробки PR-програми

 • оціночні - після

 1. теоретичні - дають базу для PR-програм (підручники)

Основні методи дослідження:

 1. огляди

  1. описові - опитування громадської думки

  2. пояснювальні - більш аналітичні

Огляди складаються з 4 елементів:

- Вибіркове спостереження

Вибірки бувають:

1. одноступінчата вибірка - простий вибір будь-якої людини з групи

серійна - одиниця опитування - сім'я, окрема група

багатоступенева - спочатку обирається місто, потім підприємства, цеху і т.д.

 1. випадкова - найміцніша і заснована на математичній моделі

 1. проста випадкова - визначається за допомогою комп'ютера або вручну

 2. систематична випадкова - застосовується точка відліку - позначаємо н-ого людини і від нього ведемо відлік)

 3. стратифікована - для опитувань конкретних шарів або сегментів

 4. кластерна - розподіл популяції на сегменти або кластери

невипадкова - не дуже точна для важливих досліджень, проводиться як правило серед людей, які зробили свій вибір (покупці при виході з магазину)

 • довільна - використовують журналісти для свого репортажу

 • квотна - вибір об'єкта за характеристиками (вік і т.д.)

 • добровільна - людина добровільно приходить і каже, що хоче брати участь

- Анкетування

1. очне - існує контакт

заочне - поштою

2. індивідуальне

групове

 1. в залежності від змісту анкети

відкритим - немає варіантів відповіді

напівзакритих - так, ні, примітка

закритим - багато варіантів

- Інтерв'ю

1. персоніфіковане - не дають точного результату, тому що людина ніколи не зізнається, наприклад, у крадіжці і т.д.

2. інтерв'ю по телефону

3. поштою - потрібно уточнити, що дані конфіденційні, не будуть опубліковані

4. по Інтернету - не дуже ефективна, оскільки доступний не всім

5. інтерв'ю - підкидьок - поєднують інтерв'ю поштою з персоналіфіцірованним: спочатку ставлять запитання, а потім надсилають питання, що залишилися поштою, не віднімаючи часу

6. по фокус-групах - 12-15 чоловік, набираються перед викидом будь-якого товару. Інтерв'ю записується на аудіо, відео, потім аналізується психологами, аналізується тембр голосу, інтонація і т.д. бесіда триває 3-4 години, 8 питань. Не набираються люди, що працюють у ЗМІ, тому що вони вже навчені

2. комунікаційний аудит - використовується тільки великими корпораціями. З його допомогою встановлюється думку внутрішніх суспільних груп яких-небудь дією організації в суспільному середовищі

3. ненав'язливі методи дослідження - збір фактів за допомогою аналізу газетних матеріалів

Найпоширеніший метод - контент-аналіз. Застосовується для опису PR повідомлень у пресі. Дуже зручно застосовувати для детального дослідження ефективності PR текстів, матеріалів

Наприклад, включає:

- Частота появи прес-релізів

- Обсяг прес-релізу

- Його зміст

- Місце на газетній смузі або у виданні

- Вирізають газетні матеріали про себе і конкурентів і порівнюють

Крім одноразових, в PR застосовуються і повторні

- Панельні - проводяться на аналогічних вибірках людей

- Кагортние - на одній і тій же вибірці протягом тривалого періоду часу

- Трендові - просто повторно на одній і тій же вибірці

38. Етапи планування PR-кампанії, складання PR-бюджету

PR-кампанія - це коли при одному тільки згадці про фірму цільова аудиторія набуває позитивний настрій

Стратегічне планування в сфері PR включає прийняття рішень з програмним цілям, ідентифікацію ключових груп громадськості, вироблення регламенту (правил і процедур) вибору та визначення стратегій. Важливою умовою є узгодження між собою загальною програмної мети, цілей, що висуваються щодо кожної групи громадськості, і виробленої стратегії. Завдання полягає в тому, щоб вибрати стратегії, здатні забезпечити конкретний бажаний результат (саме той, який зафіксований у вигляді мети)

Зазвичай процес планування і програмування передбачає наступні основні етапи:

1. Визначення ролі і місії організації. Узгоджуються зміст і обсяг роботи, який потрібно виконати.

2. Визначення ключових ділянок, що вимагають змін. Визначають, на чому концентрувати увагу, енергію та інтелектуальні зусилля.

3. Розробка системи індикаторів ефективності. Визначаються фактори, які піддаються виміру, і фактори, на підставі яких можуть визначатися мети.

4. Вибір і уточнення цілей. Визначаються результати, яких необхідно досягти.

5. Підготовка дій. Розробляються шляхи досягнення подальших конкретних цілей. При цьому використовуються:

а). Програмування. Встановлюється логічна послідовність дій для досягнення цілей.

б). Складання графіка. Встановлюються терміни виконання заходів та досягнення цілей.

в). Складання бюджету. Визначаються джерела і розподіляються фінансові ресурси, необхідні для досягнення цілей.

г). Розподіл відповідальності. Призначаються відповідальні за кінцеві результати та виконання окремих завдань.

д). Рецензування та доопрацювання. Проект плану апробується і обговорюється, перш ніж приступити до дії.

6. Встановлення контролю. Мова йде про забезпечення контролю за ефективним досягненням цілей.

7. Комунікація. Визначаються внутрішньоорганізаційні канали комунікації, необхідні для досягнення розуміння і підтримки протягом усіх попередніх шести етапів.

8. Реалізація, Забезпечується одностайне схвалення всіма провідними керівниками напрямків негайних і подальших практичних дій і призначення відповідальних за це осіб.

Складові PR-бюджету:

- Праця - тих, хто безпосередньо займається кампанією, а також секретарів, бухгалтерів і т.д.

- Обслуговування офісу - фіксовані платежі за оренду, опалення, електрику, користування різними видами зв'язку і т.д.

- Матеріали - аудіо, відео, фотоапаратура та приналежності до неї, виставкові стенди, наочні матеріали, канцтовари, вартість друку і поштових тарифів

- Інші витрати - витрати на оплату поїздок, харчування та проживання в готелі та спец витрати з організації PR-подій: використання звукопідсилювальної техніки, екранів, проекторів, транспорту для перевезення людей, конструкцій і т.д.

З позиції PR агентства при виставленні рахунку замовнику враховується тільки праця і не робиться надбавка до існуючих і решті позицій - цінам. PR агентство виходить з того, що дохід воно отримує за рахунок часу, витраченого співробітниками, за рахунок їх конкретного досвіду і професіоналізму.

Частина бюджету, що відноситься до тимчасових витратах співробітників агентства розраховують за формулою:

Σ Р * Тс * Т i = ΣВ

1 - кількість подій і продуктів

2 - кількість витрачених співробітниками агентства годин

3 - вартість години роботи конкретного співробітника

4 - загальна сума бюджету за конкретної позиції

При додаванні всіх позицій виходить підсумкова сума

З точки зору внутрішньофірмового PR-відділу мова про дохід не йде. Однак, утримання відділу виходить дорожче, тому що крім зп включаються витрати на оренду, амортизація, страховка, транспортні засоби і т.д.

Стандартний PR-план включає 4 етапи:

1. визначення можливостей як фірми

2. власне розробка програми дій

3. реалізація PR-дій

4. оцінка виконаної роботи

у матеріально-матеріальному відношенні PR-план - строго зафіксований документ. Як і б \ п і включає наступні пункти: оточення, бізнес-завдання, PR завдання, PR стратегії, PR програма

39. Організація PR-агентства (відділу): структура, склад, чисельність працівників, задіяних у проведенні PR заходів

Розміри відділів PR, обсяг виконуваних ними програм, як правило, залежать від розмірів компаній, корпорацій, фірм. В PR службах маленьких компаній може працювати лише 1 спеціаліст, а в гігантських - сотні співробітників. Працівники PR відділу можуть бути сконцентровані у головному офісі організації, або розосереджені по філіях

Дослідження, проведені в США показали, що до великих компаніях в PR відділах працюють 5-20 штатних співробітників, у невеликих - 3-10 чоловік.

ПР-відділ корпорації зазвичай очолює віце-президент або директор з питань паблік рілейшнз. 8 великих корпораціях роботою ПР-підрозділів керує перший віце-президент або віце-президент корпорації. Такі високі посади можуть створюватися й у випадку значного збільшення обсягу функцій ПР-відділів. У невеликих фірмах її роботу очолює менеджер з питань ПР.

найвищу посаду у відділі зазвичай займає співробітник, відповідальний за зв'язки з пресою і питання паблісіті. Пояснюється це тим, що обсяг роботи і навантаження тут найбільш значні. Рештою напрямками роботи ПР-відділу керує особисто його начальник. У великих компаніях, що мають філії або підприємства в різних регіонах, створюються автономні ПР-відділи на місцях. У таких випадках штатні ПР-співробітники можуть перебувати у подвійному підпорядкуванні: бути безпосередньо підзвітними регіонального віце-президенту чи директору філії, а в питаннях спільної політики корпорації (пунктирно) - центральному відділу паблік рілейшнз.

Структура PR-відділу середньої за розмірами компанії:

віце-президент з PR

директор з інституціональної реклами (зв'язок з рекламним агентством)

директор зі зв'язків з держ органами - постійна робота зі створення і підтримання позитивних контактів)

директор з PR

- Менеджер зі зв'язків з інвесторами

- Менеджер зі зв'язків з персоналом (часто є сусідами з координатором тренінгових програм)

- Менеджер зовнішніх зв'язків - створення іміджу

- Менеджер з питань паблісіті продукції

- Можуть бути також дослідницькі групи або соціологи

В PR агентстві до цих підрозділів додається фінансовий директор, відділ по роботі з клієнтами, менеджери проектів, відділи самореклами і PR і т.д.

40. Поняття внутрішнього і зовнішнього PR, методи розповсюдження інформації для внутрішніх і зовнішніх груп

внутрішній і зовнішній PR взаємозалежні

Внутрішній PR - важлива складова будь-якої організації. Його завдання - створити сприятливі і довірчі відносини керівництва компанії з персоналом на всіх рівнях управління. Працівники компанії - це носії образу компанії, тому важливою складовою внутрішнього PR є корпоративна культура

КК - це набір найбільш важливих положень: цінностей, орієнтирів поведінки, дій. КК формується за допомогою етичних установок у компанії, а також практичних дій і реально існуючих відносин всередині компанії.

Зазвичай до сорзданію документа підходять з 2 позицій:

1. перелік основних принципів взаємин компанії та співробітника, а також список того, що в компанії заборонено на 3-4 сторінках

2. докладний опис всіх можливих ситуацій, з якими може зіткнутися працівник компанії. Об'єм документа може доходити до 100 сторінок, але зазвичай 30-40

Складений регламент повинен неухильно дотримуватися всіма, включаючи вище керівництво.

Внутрішній PR реалізується в кілька етапів:

 1. створення ефективної системи мотивації для співробітників

 2. планування ділової кар'єри

 3. збільшення ролі працівника в управлінні компанією

У ході послідовного виконання завдань поліпшується корпоративний клімат

Також завданням PR-чальника є вибір форми звертання для кожної ключової групи всередині компанії для інформування співробітників про діяльність керівництва.

Інформація, передана по внутрішнім і зовнішнім каналам повинна збігатися, у противному випадку невідповідність веде до кризи.

Внутрішньокорпоративний PR - це:

- Ефективна система внутрішньокорпоративного взаємодії

- Мотивація до діяльності

- Ставлення до співробітників, як до головного потенціалу компанії

Інформація в цілях роботи з PR поширюється за допомогою власних ЗМІ, а саме:

- Корпоративне видання (фірмовий журнал - для публікації аналітичних матеріалів, опису стратегічних планів компанії, оглядів ринку, позиції конкурентів, інтерв'ю зі співробітниками і т.д.; багатотиражна газета - для оперативної передачі інформації про прийняті рішення і т.д.)

- Листівки - найоперативніше і дешевий засіб передачі інформації

- Аудіовізуальні засоби - використовуються багатими компаніями для підтримки солідності в очах співробітників

- Гаряча лінія - допомагає інформувати співробітників компанії у разі виникнення проблем та кризових ситуацій, створює систему зворотного зв'язку

- Дошка оголошень

- Інтернет-сайт - передача внутрішньокорпоративної інформації через корпоративний сайт за паролем

Зовнішній PR увазі роботу з ключовими аудиторіями в зовнішньому середовищі (інвестори, акціонери, партнери, конкуренти, клієнти, сусіди, ЗМІ)

Перше правило роботи з інвесторами та акціонерами - своєчасне і повне інформування про діяльність компанії. Він намагаються отримати повну інформацію про компанії з річних звітів, заяв керівництва, публікацій у спец виданнях, оглядів аналітиків, стенограм щорічних зборів акціонерів. Для потенційних інвесторів готується наступний пакет документів: опис галузі і інформація про специфіку країни та регіону, в якому працює компанія, стратегічний план компанії, вся інформація про управління в компанії, аналіз конкурентного середовища. Відбулися акціонерів вітають зі святами, тримають у курсі значних подій в компанії і т.д.

Інформування партнерів зводиться до інформації, яка здатна продовжити, відновити або зміцнити партнерські відносини (про злиття і т.д.)

Інформація для конкурентів повинна бути строго продумана, відфільтрована, проаналізована і повинні бути прораховані наслідки отримання такої інформації конкурентами. Працюючи з матеріалами для конкурентів, потрібно консультуватися з відділом продажів, аналітичного та стратегічного відділу про те, яку інформацію можна використовувати. Робота повинна бути невимушеною, какби «між іншим»

41. Прийоми створення новин

1. прив'язка новини до круглої дати: знайти подія (10 років галузі, 5 років компанії, 60 років гендиректору)

2. придумати свято: розіграш автомобіля або мільйонний покупець із призом у довічний абонемент компанії, головне, щоб свято такого роду був цікавий

3. прив'язка новини до суспільно важливої ​​події: приїзд президента країни в регіон

4. створення інтриги або обігрування скандалу. Важлива обережність, необхідно оцінити всі негативні наслідки і добре подумати перед використанням

42. Способи посилення новин в PR

1. серйозно підійти до написання тексту новини, він повинен бути яскравим, цікавим, насиченим і легким для прочитання

2. бажано знайти пов'язані з компанією інші події з її життя (таким чином ЗМІ надається вибір новини, але потрібно прагнути, щоб всі запропоновані новини були опубліковані)

3. посилення новини за рахунок присутності в ній згадки про впливових і важливих для громадськості людей (але все має бути «в темі»)

4. перетворити проблему компанії на важливу проблему для суспільства, використовуючи статистичні дані, останні події в житті народу і т.д.

43. Конструювання корпоративного іміджу методами PR

імідж - це заявлена ​​позиція - тобто така, яку персона або організація спланували і мають намір просувати в цільові групи. Репутація - сприйнята аудиторіями дійсна позиція, сухий залишок іміджу. Т.ч. заходи з конструювання іміджу - це позиціонування власної репутації

Конструкція іміджу починається зі зв'язки «місія - бачення - корпоративна філософія»

Місія - це короткий вираз функції, яку організація або проект намагаються виконати в суспільстві. Це причина існування корпорації

Бачення - це опис корпорації в перспективі, причому в кращому становищі, ніж вона знаходиться зараз. Це картина правдоподібного і бажаного стану корпорації в майбутньому.

Корпоративна філософія - це повне, розгорнуте докладний виклад морально-етичних і ділових норм, кредо, якими керуються співробітники фірми та учасники проекту

Далі необхідно придумати історію компанії або її легенду. Історія надає солідність, грунтовність, надійність, полегшує діалог між фірмою і споживачем. Історія-легенда може бути пов'язана не з самою фірмою, а з її засновником (Майкрософт)

Корпоративні кодекси - положення про персонал і т.д.: форма одягу, вимоги до персоналу

Віртуальні герої - це неформальне доповнення до офіційних документів і символіці корпорації, якесь дружнє істота, яка виступає від імені компанії в рекламних та PR заходах і підкреслює ті чи інші продукти (ковбой Мальборо)

Аудиообраз - корпоративний гімн з унікальною музикою і словами

Назва - має бути коротким і легко вимовляють, розробляють власний бренд

Слоган - гасло або девіз, що відображає напрямок діяльності корпорації, якість її послуг у прямій, алегоричній або абстрактній формі. Він повинен виконувати бажання, потурати слабкостям (Баунті - райська насолода). Добре, коли у слогана є смисловий підтекст, друге дно (свіжа зелень круглий рік - Шангрі Ла), обов'язково несе позитив, його ритм узгоджується з концепцією товару

Фірмовий стиль - це сукупність графічних, колірних, аудіо-і відеопріемов, які забезпечують єдність повсякденного робочого простору, продуктів і рекламних заходів організації або проекту; сприяють їх впізнавання, запам'ятовування та кращому сприйняттю співробітниками, партнерами та споживачами; дозволяють чітко відрізняти свій корпоративний імідж від іміджу конкурентів.

Фірмовий стиль - це зовнішня оболонка іміджу (корпоративного світу, системи тотальної комунікації), яка визначається його внутрішнім змістом. Образне зіставлення іміджу і фірмового стилю буде виглядати приблизно так: фірмовий стиль - це коли «зустрічають по одягу»; комплексна корпоративна конструкція - це коли «все має бути прекрасним: і одяг, і обличчя, і думки

44. Поняття фірмового стилю, його компоненти

Фірмовий стиль - це сукупність графічних, колірних, аудіо-і відеопріемов, які забезпечують єдність повсякденного робочого простору, продуктів і рекламних заходів організації або проекту; сприяють їх впізнавання, запам'ятовування та кращому сприйняттю співробітниками, партнерами та споживачами; дозволяють чітко відрізняти свій корпоративний імідж від іміджу конкурентів.

Фірмовий стиль покликаний виступати в якості:

а) засоби формування індивідуального і неповторного іміджу організації;

б) системи ідентифікації, визначеного маркера, інформаційного носія, що дозволяє споживачеві знаходити пропоновані на ринку товари і послуги;

в) інструменту формування у споживача позитивного ставлення як до організації або проекту в цілому, так і до окремих товарів і послуг.

Фірмовий стиль - це зовнішня оболонка іміджу (корпоративного світу, системи тотальної комунікації), яка визначається його внутрішнім змістом. Образне зіставлення іміджу і фірмового стилю буде виглядати приблизно так: фірмовий стиль - це коли «зустрічають по одягу»; комплексна корпоративна конструкція - це коли «все має бути прекрасним: і одяг, і обличчя, і думки *.

Починати потрібно зі створення мінімального пакету компонентів фірмового стилю, який стає базовою точкою для подальшої динамічної розробки. Складові:

Словесний товарний знак (словесний елемент товарного знака) - повне та скорочене найменування організації або проекту (слово чи словосполучення), виконане в графічній манері певним шрифтом.

Графічний товарний знак (графічний елемент товарного знака) - умовне позначення організації або проекту, виконане в графічній манері.

В одних випадках словесний та графічний елементи товарного знака існують поряд, утворюючи єдиний товарний знак (логотип), в інших - окремо, і тоді логотипом називають графічний товарний знак. Товарний знак зазвичай реєструється і після процедури реєстрації знаходиться під охороною закону.

Кольорова гама. Для оформлення товарного знака вибираються певні кольори, які поряд з графікою працюють на створення унікального образу. Щоб надалі не допустити відступу від обраного варіанту, в додатку до оригіналу вказуються кодові найменування квітів, які містяться в колірних каталогах.

При розробці фірмових кольорів необхідно враховувати не тільки побажання дизайнера, але і можливості самої організації, а також друкарень, з якими вона має намір взаємодіяти. Тому має сенс розробляти три варіанти колірних сполучень:

- Чорно-білий варіант,

- Одноколірний варіант (який-небудь з квітів на додаток до білого),

- Багатобарвний варіант.

Надалі чорно-білий варіант буде використовуватися, наприклад, в стандартних комп'ютерних програмах, одноколірний - на бланках, папках, конвертах, які виготовляються друкарським способом; багатобарвний - у святковому оформленні.

Фірмовий шрифт. Для використання в різних текстах підбирається певний шрифт. Він може бути взятий з будь-якого каталогу (наприклад, каталогу комп'ютерних шрифтів) або придуманий спеціально. Головне при підборі шрифту полягає зовсім не в його химерності, але в тому, що фірма завжди використовує саме цей шрифт.

Фірмовий блок. Включає названі вище елементи, з'єднані разом і доповнені вихідними даними організації або проекту: адреса, телефони, факси, Е-mail, http. Головним чином фірмовий блок використовується на бланках і конвертах організації.

Носії фірмового стилю - місця для розміщення компонентів фірмового стилю. І якщо наведені вище позиції мають більш-менш виражені кількісні обмеження, то у випадку з носіями їх практично не існує. Але слід пам'ятати про те, що непрактично «вдягання» бізнес-об'єктів в красиву, але чужу «уніформу», коли на вивісках, дощових козирках, парасольках від сонця розміщуються відомі торговельні марки пива, чаю, сигарет і т.д. У цьому випадку об'єкт повною мірою працює на їхнє просування, але привабливі бренди не відповідають взаємністю, а, навпаки, забивають народжується індивідуальність. Подібний варіант варто назвати запозиченим фірмовим стилем.

Відсутність будь-якого фірмового стилю просто згубно для бізнесу, оскільки наштовхує на думку про нестабільність, тимчасовості організації чи проекту. І навпаки, чітко усвідомлюваний, динамічно розвивається фірмовий стиль з жорсткими вимогами до його виконання (так званий високий фірмовий стиль) побічно підтверджує надійність проекту, якість товарів і послуг організації, вказує, на те, що тут дотримується зразковий порядок.

45. Види PR кампаній, комплексні напрямки діяльності PR

PR кампанія - це коли при одному тільки згадці імені фірми цільова аудиторія за замовчуванням набуває позитивний настрій

6 типів PR кампаній:

1. Кампанії, спрямовані на привернення уваги громадськості (повідомлення громадськості) до якого-небудь явища чи події. Завдання зводиться головним чином до того, щоб завчасно попередити населення, допомогти йому запам'ятати щось важливе з точки зору ініціатора кампанії. (Скажімо, місцеві органи влади, відділи освіти напередодні навчального року можуть якийсь час попереджати водіїв транспортних засобів бути особливо обережними у районах зосередження школярів. Або політична чи громадська організація можуть протягом якогось часу привертати увагу населення до масштабної акції, запланованої на Найближчим часом, закликати громадян взяти в ній участь).

2. Кампанії з інформування громадськості (підвищення громадської поінформованості), надання їй певної системи фактів або аргументів за окремою важливої ​​проблеми. Такі зусилля, як правило, додаються паралельно із залученням уваги населення і доповнюють перший тип кампанії.

3. Освітні кампанії серед громадськості (кампанії громадського навчання). Поняття освіту тут вживається в буквальному розумінні, тобто мається на увазі засвоєння матеріалу певного змісту та обсягу і застосування отриманих знань у повсякденній поведінці.

4. Кампанії, спрямовані на закріплення установок і лінії поведінки тих, хто має спільні з організаторами точки зору (кампанії щодо посилення позицій і поведінки прихильників). Такі кампанії, як правило, націлені на те, щоб постійно підкреслювати спільність соціальних цінностей громадськості та тих, хто цю кампанію проводить.

5. Кампанії, метою яких є зміна або спроба змінити установки тих, хто не поділяє точку зору чи позиції організатора з якої-небудь проблеми (кампанії зі зміни поведінки представників громадськості). Такі кампанії дуже складні і вимагають чималих зусиль для усунення так званого "когнітивного дисонансу", тобто подолання ситуації, коли люди не схильні проявляти інтерес до змісту інформації, розхідних з їх власною точкою зору, дисонуючих з нею.

6. Кампанії, спрямовані на модифікацію поведінки (кампанії зі зміни думки незгодних), наприклад, на те, щоб переконати людей користуватися ременями безпеки під час їзди в автомобілі або довести, що нетверезий водій за кермом - ворог і собі, і оточуючим. У сфері політики прикладом подібної кампанії можуть служити зусилля переконати виборців взяти участь у голосуванні і довести, що в умовах демократії, коли потрібно зробити вибір між минулим і майбутнім, кожен голос може стати вирішальним.

46. Організація спеціальних PR заходів

1. конференції - засіб спілкування. Обговорення та вирішення проблем в наукових, професійних, політичних областях, найвигідніша з т. зору витрат.

- Зовнішні - збираються різні фірми; внутрішні

- Локальні - в межах 1 регіону, країни; міжнародні

- Одноденні; багатоденні

2. прес-конференції - виключно для ЗМІ, лунають прес-релізи, запрошують за 2 тижні, видаються сувеніри

Прес-реліз - це повідомлення, приготоване для журналістів та редакторів ЗМІ, про подію, заході і другом інформаційний привід. Головне завдання - повідомити новину таким чином, щоб зацікавити журналіста і спонукати його звернутися за коментарями і додатковою інформацією

3. презентації - офіційне представлення новоствореного підприємства, фірми, проекту, товару колі запрошених осіб. Звичайно проводиться з рекламно-комерційними цілями придбання покупцями демонстрованих товарів.

Поділяються на 2 частини:

- Офіційна - дається інформація про товар представником фірми, відповідає на питання, розповсюдження рекламних буклетів, сувенірів (близько 1 години).

- Неофіційна - вільне спілкування між учасниками презентації в процесі коктейль - вечори

4. круглий стіл - це аналітичне PR захід, засіб обговорення проблем, розробки ділової політики в бізнесі. На нього запрошуються чиновники, великі представники, близько 6-12 осіб. Завжди є модератор і ведучий, усі питання і відповіді пишуться заздалегідь. Відповіді пишуться прес-секретарями керівників.

5. Виставки, ярмарки. Ярмарки діють протягом певного періоду на одному і тому ж місці, мета - укладення контрактів. У виставок мети різні.

Можуть бути циклічні (щорічні) або спонтанні (одноразові)

Бюджет виставок:

26% - оренда виставкової площі,

9% - зміст виставкової площі

41% - проектування та спорудження стенду

17% - транспорт і створення певних умов для працівників виставки

7% - витрати на інформування про виставку

6. прийоми - організуються для спільного проведення часу з гостями, де відпочинок поєднується з діловим спілкуванням. Можуть дозволити собі лише великі підприємства. Організовуються з нагоди урочистої дати. Приїзду делегації, великої угоди.

Прийоми бувають:

- Формальні - до яких заздалегідь готуються і запрошують, а запрошені; неформальні - як би експромтом

- Денні і вечірні

- З розсадженням і розсаджування

7. день відкритих дверей

47. Використання ЗМІ в роботі PR

Налагодження контактів зі ЗМІ є ключовим завданням будь-якого фахівця з PR. зробити це не завжди легко. Часто редактори міняють присланий вами текст. І може виникнути конфліктна ситуація. ЗМІ можуть також ігнорувати сенсаційну на ваш погляд статтю.

Щоб налагодити і не втрачати контакт зі ЗМІ, потрібно дотримуватись деяких правил:

 1. відправляти свій матеріал туди, де він буде цікавий. (У автомобільний не посилати новини про кулінарію)

 2. перш ніж послати прес-реліз до редакції сайту, зайти на сайт і оцінити обстановку (публікація може нашкодити репутації компанії)

 3. якщо відправляєш прес-реліз факсом, потрібно зателефонувати і перевірити, чи пройшов він, або подзвонити і попередити заздалегідь

 4. не обмежуватися стандартним списком ЗМІ та марною розсилкою, потрібно проаналізувати список і мотивувати вибір кожного з них

 5. правильно вибирати час

 6. не покладатися на застарілу інформацію при виборі того, кому висилати матеріал

 7. завжди надсилати свіжу інформацію

 8. не прикріплювати до листа дуже великих файлів без попередньої домовленості

 9. вказати, що є можливість надіслати додатковий матеріал до листа, щоб не змушувати журналіста шукати все самому

 10. писати імена адресатів без помилки

Способи трансляції PR повідомлень:

- Візуальний

- Аудіальний

- Візуально-аудіальний

Радіо: повідомлення аудіальні, але повинні передавати і зорові образи, тому основні вимоги до радіоповідомленням - це використання точних конструкцій і заборона на використання слів, співзвучних з іншими словами мови

В PR повідомленнях необхідна сувора логічність і ієрархічність розповіді. У радіоповідомленні не використовується сленг, краще всього використовувати просту мову з тіснотою словесного ряду 150-200 слів на хвилину. На радіо використовується 3 види звукового оформлення:

- Музика

- Закадровий голос диктора

- Розмовні діалогові сценки

У радіоповідомленні враховується аудиторія, її величина. (7-17 годин - маяк, Європа)

Телебачення: крім візуального, вони ще й аудіальні і частина поширюється в художніх форматах

PR матеріали розповсюджуються за допомогою спонсорських фільмів - це повнометражні стрічки про діяльність компанії. Спонсорські фільми замовляються, або всередині корпорацій, ціна близько 15-50 тис. доларів

PR сполучення поширюються вигляді форми корпоративних фільмів, а також за допомогою фільмів-накопичувачів (кліпи по 1-5 хвилин), які подаються в інформаційні телевізійні програми

Преса: розміри будь-які, як правило, необхідний помітний заголовок, який може бути прямого (націлений на конкретну аудиторію, виключно інформативний) і непрямого (повинні шокувати аудиторію) впливу

В PR повідомленнях важливі заключні фрази, набираються жирним шрифтом, можуть бути представлені слоганами, повторенні співзвучних фраз і слів або на використанні паралельних конструкцій (зростає ефект, а не витрати)

Основний текст буває:

- Прямий - заснований на фактах

- Оповідний - від 1 лив 3 особи

- Діалоговий - діалог 2 осіб

- Пояснювала - коли на ринок викидається ексклюзивна продукція

- Переклад - переклад тексту з наукової мови на розмовний

48. PR стратегії в Інтернет

фахівці вважають, що розвиток електронних мереж з метою PR йде за наступними напрямками:

1. Електронна пошта являє собою push-технологію віщання, технологію «проштовхування» інформації, працює прямо і безпосередньо досягає потрібного вам користувача.

Завдяки чіткому тематичному розподілу списків розсилань і дискусійних листів ви можете впливати саме на цікавлячу вас цільову аудиторію, що відрізняє електронну пошту від звичайних ресурсів Інтернету.

Цікаве з погляду одержувача повідомлення може бути поширене серед його колег і знайомих.

У Е-mail діють певні правила, дотримання яких демонструє високий рівень корпоративної культури.

-. Перевіряйте електронну пошту хоча б раз на день і відповідайте протягом доби, тоді у респондентів складеться уявлення про хорошу організацію справ компанії.

-. Налаштуйте свою поштову програму так, щоб у колонці «Від кого» ваші клієнти бачили ім'я фірми або ваше власне.

-. Лист із ясно зазначеною темою створює відчуття настільки ж чіткого ведення бізнесу. Ідеальним буде укласти тему в 5-7 слів.

-. В одному листі краще вирішувати тільки одне питання. Це спрощує подальшу роботу з листом. Якщо ви відповідаєте на чийсь лист, то у відповіді потрібно процитувати лист клієнта.

-. За правилами мережного етикету лист повинен містити підпис. Для фірми оптимальною є комбінація з чотирьох рядків:

- Ім'я відправника листа;

- Його посаду і фірма, в якій він працює;

- Адреса електронної пошти;

- Адреса корпоративного веб-сайту і його невеликий опис (3-5 слів).

Крім того, ви можете вказувати телефони, факси та іншу контактну інформацію. Бажано, щоб всі співробітники фірми мали однакову структуру підпису для електронних листів.

2. On - line зв'язку із ЗМІ - найбільш активно розвиваються на Заході

3. On - line моніторинг - відстежуються і спростовуються так звані міські легенди

4. просування продуктів і товарів через Інтернет

5. зв'язки з інвесторами

Також можна використовувати форуми і чати

З точки зору підходу до комунікації Інтернет дозволив об'єднати традиційні для ЗМІ «пуш»-методи (від англ. Push - штовхати, проштовхувати, натискати) та персоналізовані «пул»-методи (від англ. Pull - тягнути, витягувати) розповсюдження інформації. У першому випадку на глядачів, читачів, слухачів спрямований певний потік інформації, який вони не можуть відфільтрувати. У другому - користувач сам може шукати, відбирати, контролювати, індивідуалізувати вхідну інформацію і потім компонувати необхідні дані.

В Інтернеті існують такі моделі представництва:

1. Корпоративний сайт - його цільова аудиторія нечисленна і визначається як група споживачів, принципово готових до контактів із фірмою. При цьому в рамках заданої ланцюжка характеристик «обізнаність - ставлення - поведінка» ця група включає два сегменти: цілеспрямовані відвідувачі (обізнані про товар, про послугу, про фірму) і випадкові відвідувачі (раніше не обізнані про фірму, але готові до співпраці з нею) .

Цілі проекту в даному випадку визначаються наступним чином:

-Вплив на установки цільової аудиторії для формування переконаності у необхідності співробітництва.

- Підвищення загальної інформованості про компанію.

Центральної складовою є докладні відомості про бренд або компанії. Сюди відносяться детальний опис пропозиції, його характеристик, асортиментного ряду, умов співробітництва (придбання, обслуговування), історії бренду або компанії, іміджева інформація. Інформаційне насичення розширюється за рахунок періодично оновлюваної стрічки новин.

2. Корпоративний сайт з елементами порталу. У рамках даної моделі мова йде про створення ресурсу, який позиціонується як універсальне джерело галузевих відомостей. Принципова відмінність від простого корпоративного сайту полягає тут у тому, що елементи порталу дозволяють досягти розширення аудиторії впливу. Цільова аудиторія в цьому випадку, так само як і в першому варіанті, визначається не тільки групою відвідувачів, принципово готових до співпраці, але і групою випадкових відвідувачів, які не прийняли рішення про співпрацю, що розглядаються в якості потенційних споживачів.

Сайт з елементами порталу передбачає створення в існуючому Інтернет-представництві поряд з блоком загальної інформації спеціальних розділів для пріоритетних на даний момент цільових груп.

Ще один крок до розширення впливовості сайту - співпраця з вже існуючими тематичними серверами.

3. Інтернет-портал. У рамках даної моделі мова йде про створення ресурсу, який може бути позиціонується як універсальне джерело інформації більш широкого спектру, ніж галузева інформація. Наприклад, для зубної клініки це сайт, що відноситься до стоматології в цілому, для виробників парфумерії - ресурс, де також можна дізнатися про сучасних косметичних засобах, і т.д.

Цілі проекту та інформаційне насичення схожі з попереднім варіантом, але є принципова відмінність, що складається в розширенні галузевого принципу підбору інформації.

У зв'язку з розміщенням широкого спектру інформації особливе значення тут набуває наявність пошукової системи і тематичних рубрик. Крім того, Інтернет-портал характеризується, як правило, тісною взаємодією з іншими сайтами та порталами. При цьому використовується їхня інформація з посиланням на автора, а також переадресація користувача на інші ресурси відповідно до його запиту при пошуку тих чи інших відомостей.

Дизайнерське виконання носить той же характер, що і корпоративний сайт з елементами порталу: полегшений функціональний характер з елементами художнього оформлення. Якщо говорити про просування інтересів бренду або компанії, то поряд з уже описаними засобами в Інтернет-порталі активізуються можливості іміджевої реклами, збільшується кількість ілюстрованих новин і банерів, які присутні на головній сторінці ресурсу і в тематичних рубриках.

4, Створення на додаток (або як заміщення) до базового сайту компанії тематичного сервера, який працює одночасно і на галузь, і на компанію. Так, великий російський постачальник тютюнової продукції компанія Avalon trade замість реєстрації Avalon. Ru зареєструвала сервер tabak. Ru, що містить багатопланову інформацію з історії тютюну, трубок, сигар і аксесуарам. На сайті працює конференція, де відвідувачі можуть обговорити питання, що цікавлять їх питання про куріння. Представлена ​​і сама компанія, до того ж працює інтегрований в сайт Інтернет-магазин з продажу сигар. Тим самим компанія має можливість активно впливати на аудиторію сайту, причому набагато ефективніше, ніж при звичайній рекламі.

обмежуватися єдиним варіантом Інтернет-присутності зовсім не обов'язково: одна і та ж компанія може створити і корпоративний сайт, і Інтернет-портал, забезпечивши той і інший посиланнями на «колегу».

49. Типи сайтів в залежності від розміщується на них інформації

3 типи в залежності від мети сайту і розміщується на ньому інформації:

1. сайт модель присутності - створюється для зафіксированна компанії в Інтернеті

2. інформаційна модель - докладно завантажена інформацією про компанію

3. модель електронної комерції - просування продажів

Інтернет проекти, які можна використовувати в PR-роботі

- ЗМІ загального призначення - Інтернет газети і журнали, тут публікуються статті та новини, що висвітлюють різні аспекти життя, збирається вся цікава інформація і розбивається на відповідні блоки

- Тематичні ЗМІ - несуть у собі інформаційні матеріали строго по своїй тематиці, певною категорією бізнесу або конкретною сферою інтересів відвідувачів. Це можуть бути аналітичні сайти з оглядами, розважальні та новинні сайти, на яких публікуються прес-релізи та статті вузької тематики співробітників газет або журналів.

- Спеціалізовані контент-проекти - носять характер архіву інформації і виступає в якості електронної книги, збірки статей з якої-небудь тематиці. Вони присвячені дуже вузьким темам, але можуть представляти інтерес для PR кампанії, якщо інтереси перетинаються

50. PR в реальному секторі економіки та їх суб'єкти

традиційно PR в інвестиційній сфері розуміється як комплекс інформативно-комунікативних дій, покликаних забезпечити існуючим акціям компанії певну ринкову вартість чи привабливість.

Разом з тим, в реальному секторі економіки фінансові вкладення відчуваються у чинній або в майбутньої продукції та проекти.

У певному випадку ці процеси пов'язуються з купівлею-продажем акцій, однак, отримання прибутку передбачається тут за рахунок реалізації товарів і послуг на базі діяльності підприємств або проекту

Основні суб'єкти - головні споживачі даного виду послуг - це:

 1. компанії - емітенти, які випускають акції та бажаючі їх продати, залучають кредити і т.д.

 2. компанії-інвестори - ті, хто зацікавлений в найбільш вигідному вкладенні грошових коштів за рахунок дольової участі в підприємствах та проектах (будівництво)

 3. компанії-посередники, які допомагають емітентам та інвесторам побудувати взаємовигідні відносини

 4. держ. органи, які зобов'язані створювати і контролювати загальних сприятливих політичний і соціально-економічний фон для здійснення інвестиційних операцій

Загальний масив інформації, що дає уявлення про фінансово-інвестиційної дієздатності компанії зазвичай представляє собою деяку ієрархію інформаційних акцентів. Ці акценти можуть мінятися місцями залежно від реальних інтересів компанії в тій чи інший період. Проте, в будь-якому випадку, найбільш оперативно розкривається є наступна інформація:

- Про злиття, поглинання, поділ компаній

- Про прибутки компаній, зокрема, банки

- Про придбання або втрати вигідного контракту

- Про істотні зміни у контролі та управлінні компанією

- Про позики компанії

- Про серйозні судових розглядах

- Про зміну інвестиційних планів

- Про істотні трудових спорах в компанії

- Про викуп компанією власної частки в будь-якому глобальному проекті

51. Правила інформування громадськості про компанію

Відповідно до світових стандартів, існує певний порядок розкриття інформації про підприємство. Він застосовується, якщо організація є великою і її діяльність зберігає тенденцію до інтенсивного розвитку

звичайний інформаційний пакет матеріалів:

   1. підготовка відповідних міжнародним стандартам інформаційно-аналітичних довідок про компанію (про її фінансовий стан, перспективи, положенні на ринку)

   2. розміщення базової інформації в інформаційних агентствах і довідниках

   3. видання річного звіту, бухгалтерської документації та інших маркетингових матеріалів компанії на тих мовах, які є зрозумілими потенційним інвесторам

   4. створення постійно оновлюваної сторінки в Інтернеті

   5. організація зворотного зв'язку з компанією - створення гарячої лінії

   6. регулярна підготовка і розсилка прес-релізів про компанію в ЗМІ

   7. організація спеціальних заходів з обговоренням у вузькому колі проблем компанії в якій-небудь сфері

   8. обов'язкова участь керівника в радіо і теле компанії

   9. публікація інтерв'ю з керівником фірми і розгорнутих рекламних смуг про діяльність компанії у найбільш рейтингових виданнях

В основі успішної роботи лежить інформація як така, а зазначені вище позиції - лише форма її просування. Необхідно компаніям створити внутрішній інформаційний пакет, який потім міг би транслюватися і препарувати у зовнішньому середовищі.

52. Соціальні PR кампанії. Спонсорінг: переваги, підстави для виділення коштів

Спонсорінг (від англ .- покровитель, замовник) - це підбір або організація події (або іншого об'єкта спонсорування), ведення та контроль події, проведення та / або контроль рекламної і PR-кампанії, гарантоване здійснення проекту з урахуванням інтересів спонсора. Він завжди вигідний, тому що є непрямою рекламою

Наступні фактори визначають вибір фінансованого об'єкту:

1. Відповідність основної діяльності компанії і її корпоративної концепції

2. Актуальність проекту, що фінансується

3. Підтримка проекту впливовими персонами або інстанціями. Хоча у цього правила існує виняток - воно застосовується в тому випадку, якщо фірмі хочеться ексклюзивно заявити про себе, стати «єдиною і неповторною»

4. Дієздатність виконавця проекту

Спонсорська діяльність солідної фірми поєднує і постійну підтримку якихось конкретних організацій, і разове спонсорування проектів. Більше того, іноді виділяється резервний спонсорський фонд для «випадкових прохачів», тобто якщо раптом виникне деяка блискуча ідея.

Чим фірма менше, тим вже повинен бути фокус предмета спонсорування.

Варіанти надання спонсорської підтримки можуть бути розділені на кілька типів:

- Потенційні клієнти становлять величезну аудиторію

- Потенційні клієнти становлять малу аудиторію

- Велика аудиторія, яка не є потенційними клієнтами компанії

- Аудиторія - не клієнти компанії і нечисленна

53. Основні спонсорські градації

1. титульний спонсор - оплачує 100% вартості проекту, назву спонсора включається в назву проекту

2. генеральний спонсор - 50% вартості

3. офіційний спонсор - 25%

4. спонсори-учасники - до 10%

5. технічні спонсори - дають транспорт, відповідають за зв'язок і т.д.

6. інформаційні спонсори

7. ексклюзивне спонсорство (патронаж)

54. Фанд-рейзінг. Основні мотиви, пов'язані з прийняттям рішень про надання фінансової допомоги

Фанд-рейзінг (від англ-збір коштів) - цілеспрямований систематичний пошук спонсорських (або інших) засобів для здійснення соціально значимих проектів (програм, акцій) і підтримки тих чи інших інститутів. Може здійснюватися як бізнес, як благодійна і як спонсорська діяльність

Люди вважають за краще вкладати гроші в те, у що вкладають конкуренти

Можна мотивувати, обіцяючи компанії PR, рекламу і підвищити їх усіма способами, можна довести, що проект викликає інтерес у громадськості, обіцяти можливість прямої комунікації зі значущою, відомою фігурою, особисті симпатії

55. Мотивація спонсорства, підготовка документів і моделей

Спонсорінг (від англ .- покровитель, замовник) - це підбір або організація події (або іншого об'єкта спонсорування), ведення та контроль події, проведення та / або контроль рекламної і PR-кампанії, гарантоване здійснення проекту з урахуванням інтересів спонсора.

Люди вважають за краще вкладати гроші в те, у що вкладають конкуренти

Можна мотивувати, обіцяючи компанії PR, рекламу і підвищити їх усіма способами, можна довести, що проект викликає інтерес у громадськості, обіцяти можливість прямої комунікації зі значущою, відомою фігурою, особисті симпатії

Спонсорський пакет являє собою презентаційно оформлений набір юридичних, творчих, програмних, фінансових документів, що демонструють ефект спонсорується заходи, і включає наступні компоненти.

1. Літературний опис проекту (акції). Складається у формі популярної статті з виділенням найбільш значущих для спонсора деталей. Визначає значення проекту для країни, регіону, міста, цільових груп. Намічає напряму реклами і РК, для проекту і спонсора.

2. Програмне опис проекту. Включає місце проведення, сценарій проекту, погодинну програму; перераховуються автори, організатори і учасники акції.

3. Підтримка проекту. Зазначаються найменування і докази підтримки державних структур, престижних закладів науки, культури, відомих і шанованих людей - рішення, рекомендаційні листи і т.п.

4. Бюджет проекту. Тут оцінюється максимальна і мінімальна вартість проекту, вказується частина витрат організаторів, а також витрати, які повинні бути покриті за рахунок спонсорських внесків.

5. Спонсорські градації. В якості таких можуть бути використані наступні: титульний спонсор (100% вартості проекту, назву організації-спонсора включається в назву проекту), генеральний спонсор (50%), офіційний спонсор (25%), спонсор-учасник (до 10%). Ще одну категорію складають інформаційні спонсори (ЗМІ) та технічні (бартерні) спонсори, які надають допомогу товарами або послугами. Можливі й інші градації, в тому числі ексклюзивне спонсорування (патронаж).

6. Спонсорська реклама та PR. Найбільш детальна частина спонсорського пакету включає офіційну частину: оголошення назви компанії на акціях і презентаціях, виступи перших осіб, логотип і назва компанії-спонсора на поліграфічній, сувенірної продукції тощо Особливий розділ - ЗМІ - найважливіший інструмент спонсоринга. Сюди додаються медіаплани, інформація про теле-і радіопередачах, статтях для газет і журналів, що мають на меті яскраво уявити роль спонсора в проекті та інші важливі для нього риси

7. прогноз спонсорського ефекту - розрахунок прямого впливу реклами, аудиторію ЗМІ, кількість людей, які побачать зовнішню рекламу.

Значна частина потенційних спонсорів спочатку воліє отримати лист-запит з коротким викладом проекту і описом заявника. Воно повинно бути коротким і в той же час пояснювати, чому саме цей спонсор, обгрунтувати необхідність проекту, містити ясну інформацію про завдання, очікувані результати. Методи та вартості виконання проекту, переконувати, що саме ця організація здатна виконати такий проект, характеризувати діяльність, досягнення і кваліфікацію організації.

56. Політичні кампанії. PR-технології у виборчій кампанії

PR у виборчих кампаніях

PR у виборчій кампанії - це свідома організація комунікації політичної фігури або групи з різними цільовими групами в суспільстві, спрямована на досягнення порозуміння, узгодження взаємоприйнятних інтересів, залучення на свій бік і отримання певних політичних, соціальних чи економічних результатів, головним, але не єдиним серед яких є перемога на виборах.

Для планування PR-дій в політичному просторі можна взяти формулу RACE: Research - дослідження; Action - дія: розробка програми та кошторису, Communication - спілкування: здійснення програми інформаційно-комунікативними засобами, Evaluation - оцінка: визначення результатів та внесення корективів до програми).

R (Research) - дослідження

Етапи дослідної (аналітичної) роботи можуть бути згруповані в кілька блоків.

1. М'який первинний аналіз з метою входження в ситуацію (кращого її розуміння).

Для цього використовуються будь-які, головним чином відкриті, матеріали, що мають відношення до сфери діяльності вашого кандидата: нормативні акти, статистичні дані, персональні досьє, матеріали ЗМІ і т.д.

За підсумками вивчення ви готуєте збірки базової інформації для внутрішнього користування

2. Формалізовані соціологічні дослідження.

З метою забезпечення виборної команди системоутворюючої інформацією фахівці-соціологи пропонують комплекс соціологічних досліджень, що включає досить масштабний перелік позицій:

А) Базове дослідження - збір первинної інформації методом особистого формалізованого інтерв'ю за місцем проживання респондентів (проводиться один раз на самому початку кампанії, є найбільш дорогим, передбачає репрезентативність і охоплює всю територію конкретного виборчого округу.

Анкета складається так, щоб отримати наступні головні і типові відомості:

- Ієрархія регіональних проблем, що хвилюють населення округу;

- Намір населення брати участь в майбутніх виборах;

- Поінформованість населення про потенційних кандидатів на виборні посади та їх передвиборних програмах;

- Рейтинг відомих населенню кандидатів на період, що передує початку передвиборної кампанії (стартові позиції кандидатів);

- Аналіз популярності регіональних і центральних ЗМІ та ступеня довіри до них населення округу (виявлення найбільш ефективних по впливу на електоральну поведінку населення округу джерел інформації).

У ході базового дослідження обов'язково треба з'ясувати бажаний (ідеальний) образ кандидата, здатного вирішити регіональні проблеми

Б) Моніторингові дослідження дають можливість зрозуміти, наскільки вироблені в період кампанії дії впливають на зміну первинної ситуації в сприятливу для кандидата бік. Зазвичай проводяться один раз на 2-4 тижні, що дозволить отримати інформацію про ефективність передвиборчої кампанії кандидата і внести корективи у відповідні робочі плани.

В) Телефонні опитування, в ході яких за скороченим варіантом анкети проводиться телефонне експрес-інтерв'ювання виборців. Тут використовуються як спеціальні бази даних, так і звичайні телефонні книги, а в якості інтерв'юерів можуть виступати як професіонали, так і проінструктовані належним чином нефахівці. Швидкість (телефонні опитування можна проводити практично щодня) і дешевизна - безсумнівні переваги телефонних опитувань.

Найважливішим каналом, що відображає вироблені в ході кампанії PR-дії і передає інформацію виборцям, є центральні та регіональні засоби масової інформації. Звідси самостійним і необхідним видом дослідницької діяльності стає суцільний або вибірковий моніторинг ЗМІ.

Головне при здійсненні моніторингу - регулярне і можливо більш розгорнуте відстеження динаміки ситуації, зіставлення вироблених дій та отриманих результатів.

A (Action) - планування. Процес планування розпадається зазвичай на два етапи:

1. Розробка та узгодження з замовником концепції виборчої кампанії »її регіональної та федеральної підтримки.

2. Розробка та узгодження з замовником робочого плану та кошторису витрат на проведення кампанії.

і те й інше має здійснюватися з урахуванням результатів базового соціологічного дослідження.

С (Communication) - комунікація. Ми створюємо імідж нашого кандидата, і ця процедура знову починається з будівництва корпоративного світу-вдома, до якого ми прагнемо залучити максимальне і позитивне увагу.

Е (Evaluation) - підсумки. Із закінченням виборчої кампанії важливо скласти підсумковий звіт - не для замовника, а для себе, щоб, з одного боку, структурувати і закріпити накопичений досвід, а з іншого - краще зрозуміти поточні тенденції.

корисно протестувати закріплені у звіті висновки на експертів, що представляють різні сегменти політичного простору.

Управління сприйняттям

передбачувані дії стосовно виборчої кампанії:

1. Кандидат збільшує очікування виборців (говорить, що сьогодні вони живуть погано, але надалі їх чекають «молочні ріки і кисільні береги»).

Виборці оцінюють обстановку і ... не можуть повірити в диво. За відсутності хоча б мінімальних підтверджують наміри кандидата дій (випереджаюче збільшення можливостей) вони втрачають довіру до кандидата.

2. Кандидат заморожує очікування виборців (говорить, що виходячи з існуючих умов їх життя слід визнати стерпним, а його завдання полягає в тому, щоб ці умови зберегти, а якщо вдасться - трохи поліпшити). З одного боку, виборці все-таки чекають дива і тому трохи розчаровані, з іншого - вони бачать, що їх не обманюють і, більше того, їм будуть допомагати. При виникненні навіть незначних поліпшень (будь-яке збільшення можливостей) спостерігається зростання довіри до кандидата,

3. Кандидат зменшує очікування виборців (говорить, що ситуація складається так, що їхнє життя неминуче погіршиться; своє завдання він бачить у тому, щоб звести погіршення до мінімуму).

Виборці сильно стурбовані. Якщо ситуація не погіршується, вони можуть сприйняти це як наслідок активних дій кандидата.

Завдання PR-консультанта полягає головним чином у тому, що люди обов'язково повинні повірити, що відбуваються зміни.

основне в PR-конструюванні виборчої кампанії - правильно визначити вимоги і бажання цільових груп щодо тієї ситуації і того лідера, які потрібні, а далі - плавно підвести виборців до висновку, що кандидат відповідає вимогам і здатний змінити ситуацію

Основних технологій у політичному PR декілька:

- Білий PR

- Чорний PR - використовується для отпіаріванія свого опонента. Основні прийоми - це чутки, плітки, брехня. Вони або прості, або брехливі. Ще одна технологія - це злив компромату, навмисна плутанина, побутове хамство

- Кольоровий PR:

а) сірий PR - середнє між білим і чорним, це тонке поливання людини, з підтекстом, але споживачеві до цього треба ще додуматися

б) жовтий PR - виник за аналогією з жовтою пресою. Людина піариться за допомогою шокових матеріалів, епатажу

в) червоний PR - існує в нас і там, де сильні компартії. Компартії простивши демократів

57. створення привабливого образу політичного лідера методами PR

Віртуальний образ політика, що формується в PR включає 4 елементи:

 1. людина з мінімальним набором негативних рис, оброблюваний PR фахівцями, іміджмейкерами з метою створення ідеального образу

 1. остаточна вибрана модель образу, який починає накладатися на підготовлений матеріал

 2. спотворення, що вносяться до образ ЗМІ

 3. сприйняття конкретного політичного лідера з т.зрения своїх уявлень

Іміджеві характеристики в політиці умовно поділяються на:

- Психофізіологічні

- Особистісно-комунікативні

- Соціальні (доброта, чуйність)

- Міфосімволіческіе, пов'язані зі стереотипами аудиторії

- Професійно-політичні

У практичному моделюванні образу політика важливими є контекстні характеристики. З усіх перерахованих характеристик, найсильніша - міфологічна

Процес ліплення іміджу заснований на прикладі конкретних типажів:

- Сорочка-хлопець - дуже близький до народу, хороша харизма і здатний на оригінальні вчинки

- Батько або старший брат - заснований на асоціаціях

- Хитрий лис - Чубайс

- Інтелектуал або відмінник (Хакамада)

- Бешкетник (Жирик)

У політичному PR образ не завжди будується на позитивних якісних характеристиках, іноді образ будується методом від протилежного.

Одна з вигідних стратегій політика - PR перфоманс - демонстрація вчинків на публіці

58. Графіті як засіб PR та реклами

переваги:

-Мінімальні фінансові витрати

- Величезний охоплення аудиторії

- Відсутність реєстрації застосування даної технології

- Авторство забірних слоганів дуже важко довести

- Графіті - неофіційна форма агітації, а значить, дозволена за 1 день до виборів

недолік: неможливо передбачити реакцію

59. Технологія створення та розповсюдження чуток в PR

З точки зору інформації, що міститься в слуху:

- Абсолютно недостовірні

- Просто недостовірні

- Достовірні

- Близькі до дійсності

За емоційними характеристиками:

- Чутка-бажання (під час війни)

- Слух-лякало - сюжети варіюються від песимістичних до явно панічних

- Агресивні - несуть агресію і спонукають до агресивних дій

У процесі функціонування чуток, вони змінюються в 3 напрямках:

- Згладжуються

- Загострюються - масштабуються найбільш значущі об'єкти

- Адаптуються - люди його сприймають крізь призму особистих вражень і починають до нього готуватися

Стратегія боротьби з чутками:

1. створюється і запускається свій анти-слух

2. зберігати мовчання - крім фінансових організацій та інтересів

60. PR в умовах кризи. Типи криз

Криза - складна ситуація. Представляє собою загрозу інтересам і репутації компанії

Кризи поділяються на:

- Пов'язані з фізичними руйнуваннями (Катріна в США, криза у Франції)

- Не пов'язані з ними (криза 1998, пташиний грип)

Бувають:

- Заплановані - дефолт 1998

- Стихійні

З точки зору часу:

- Раптові - відбуваються дуже швидко, часу на розробку рішень немає, є стандартне рішення

- Виникаючі - дають якийсь час для їх дослідження, є час розробити стратегії для виходу (Франція)

- Постійні - тривають роками, є ті, які нерішучості (чорнобиль, Чечня), єдина стратегія - згладжування гострих кутів.

У разі ненавмисних криз. Стратегія щодо виходу з них - планування і прогнозування, заснований на передбаченні (актуально для фірм, компаній, організацій)

Іншою стратегією планування можливої ​​кризи є виявлення слабких місць компанії, людини як керівника організації

У разі настання справжньої кризи окрім основних учасників, залученими виявляються прикордонні групи або групи ореолу

Тільки 14% криз є раптовими.

Всі причини криз ділять на 4 групи:

 1. товари і послуги - конкретно для населення є проблеми безпеки та впливу на навколишнє середовище (тайленол)

 2. власне процеси діяльності організації: виробництво, технологія, виготовлення

 3. місце розташування виробництва

 4. людський фактор - політика щодо підлеглих, здоров'я

У се фахівці в області антикризового управління вважають тактику замовчування інформації про кризу помилковою.

Вчені пропонують наступну схему проходження криз:

1 етап - існує проблема, яка загрожує перерости в кризу

2 - оприлюднення будь-якої інформації про проблему, яка призводить до кризи

3 - формування суспільних груп, по-різному реагують на кризу

4 - реакція на кризу - обговорення, будь-які дії

5 - по закінченні якого-небудь часу населення повертається а колишнього стану.

Незалежно від ступеня масштабності кризи, відкрита позиція керівництва навіть в невигідному світлі завжди приносить емоційні дивіденди, фактично, це означає визнання своєї провини

Поведінка під час кризи - збереження повного спокою

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Шпаргалка
402.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Комерційна діяльність
Біржова діяльність
Управлінська діяльність
Підприємницька діяльність 3
Інноваційна діяльність
Мовна діяльність
Рекламна діяльність 2
Сервісна діяльність
Діяльність мозку
© Усі права захищені
написати до нас