Діяльність компанії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ:
"1-3" ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ 2
НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ СПІВРОБІТНИКИ 3
ФІНАНСОВА БАЗА 4
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 4
РІВЕНЬ ЗАПАСІВ 4
ПЛАН ПРОДАЖУ 5
ВИХІД НА КЛІЄНТА 9
Додаток № 1 Бухгалтерський баланс підприємства 10

"Богатир"
(Назва компанії)
м. Володимир, Жовтневий проспект 4-21
(Адреса компанії)

ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Платні медичні послуги:
· Фізіотерапевтичні процедури;
· Масаж (гігієнічний, лікувальний, спортивний, косметичний);
· Прийом невропатолога.
Клієнти:
Населення г.Владимира.
Способи реклами:
Реклама в засобах масової інформації, рекламні проспекти.
Способи постачання:
ведеться прийом громадян.

НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ СПІВРОБІТНИКИ

· Директор: вища юридична освіта, організаторські здібності, вміння працювати з комп'ютером і медичною технікою.
· Головний бухгалтер: вища економічна освіта, вміння працювати з комп'ютером, досвід роботи за фахом не менше 3-х років.
· Інженер: вища технічна освіта, вміння працювати з комп'ютером, досвід роботи з медичною технікою не менше 3-х років.
· Невропатолог: вища медична освіта, досвід роботи за фахом не менше 5-ти років.
Штатний розклад:
Найменування посад
Кількість
од.
Посадовий оклад (ставка), грн.
Директор
1
800
Головний бухгалтер
1
550
Інженер
1
500
Невропатолог
1
500
Масажист
4
500
Медична сестра
1
400
Сестра-господиня
1
250
Примітка: масажисти - на 1 / 2 посадового окладу (ставки);
невропатолог - на 1 / 4 посадового окладу (ставки).
ПЛАН ПРОДАЖУ
Клієнти:
Ключових фігур, що беруть участь у прийнятті рішень при закупівлі послуг компанії немає.
ХАРАКТЕР ПОПИТУ
За перший рік, приблизно буде надано послуг на загальну суму 120000 рублів.

ФІНАНСОВА БАЗА

Способи фінансування компанії: статутний капітал.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Накопичення, систематизація та зберігання первинних документів у розрізі показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю компанії, а також для складання бухгалтерської звітності, проводиться відповідно до діючої інструкції з діловодства.
Оперативна і розрахункова інформація зберігається у вигляді бази даних на комп'ютері компанії.

РІВЕНЬ ЗАПАСІВ

Запасів сировини немає.

ПЛАН ПРОДАЖУ

Політика ціноутворення:
Перелік встановлених цін:
· Фізіотерапевтична процедура - 15 руб.;
· Сеанс масажу - 15 руб.;
· Прийом невропатолога - 15 руб.
Порядок визначення цін:
Справжні ціни встановлені відповідно до діючої інструкції з ціноутворення.


Ціна = (Собівартість + Прибуток) 'ПДВ
Згідно з Інструкцією Державної податкової служби Російської Федерації від 9 грудня 1991 року "Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість" (виданої на підставі закону РРФСР "Про податок на додану вартість" від 6 грудня 1991 року) в редакції змін і доповнень № 1 від 21 серпня 1992, № 2 від 29 січня 1993 року, № 3 від 31 серпня 1993 року, № 4 від 16 березня 1994 року:
V. Перелік товарів (робіт, послуг), які звільняються від податку.
13. Від податку на додану вартість звільняються:
у) платні медичні послуги для населення, лікарські засоби (в т.ч. ліки-субстанції), вироби медичного призначення, протезно-ортопедичні вироби та медична техніка.
При цьому звільняються платні медичні послуги для населення незалежно від джерела їх оплати.
У собівартість продукції включається витрати на виробництво і накладні витрати.
Згідно з Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку (із змінами і доповненнями на 21 березня 1996 року):
I. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).
2. У собівартість продукції (робіт, послуг) включаються:
а) витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), обумовлені технологією і організацією виробництва, включаючи матеріальні витрати і витрати на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, витрати з контролю виробничих процесів і якості продукції , супроводу та гарантійному нагляду продукції та усунення недоліків, виявлених у процесі її експлуатації;
е) витрати на обслуговування виробничого процесу:
· Щодо забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом, енергією, інструментом, пристосуваннями та іншими засобами і предметами праці;
ж) витрати із забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки;
і) витрати пов'язані з управлінням виробництвом:
· Утримання працівників апарату управління організації та його структурних підрозділів, матеріально-технічне та транспортне обслуговування їх діяльності;
· Експлуатаційні витрати з утримання будинків, приміщень, споруд, обладнання, інвентарю тощо;
· Оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків;
· Утримання та обслуговування технічних засобів управління: обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації та інших;
п) відрахування (страхові внески) до Пенсійного Фонду, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового медичного страхування і Фонду зайнятості населення від витрат на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві продукції (робіт, послуг), відповідно до порядку, встановленого законодавством Російської Федерації;
в) для цілей оподаткування витрати на рекламу включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) у межах норм, затверджених у встановленому порядку;
х) амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів за нормами, затвердженими в установленому порядку;
ч) плата за оренду окремих об'єктів основних виробничих фондів (або їх окремих частин);
щ) платежі (страхові внески) з обов'язкових видів страхування, які виконуються відповідно до встановленого законодавством порядку;
е.) податки, збори, платежі і інші обов'язкові відрахування, вироблених у відповідність до встановленого законодавством порядку;
ю) витрати на проведення сертифікації продукції та послуг у галузі пожежної безпеки.
Витрати, що утворюють собівартість продукції (робіт, послуг), групуються відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:
1. Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);
2. Витрати на оплату праці;
3. Відрахування на соціальні потреби;
4. Амортизація основних фондів;
5. Інші витрати.
Федеральний закон Російської Федерації про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва.
Стаття 2. Суб'єкти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
1. Дія спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності поширюється на індивідуальних підприємців та організації з граничною кількістю працюючих (що включають працюють за договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру) до 15 осіб незалежно від виду своєї діяльності.
Стаття 3. Об'єкти оподаткування організацій у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.
1. Об'єктом оподаткування єдиним податком організацій у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності встановлюється сукупний дохід, отриманий за звітний період (квартал), або валова виручка, отримана за звітний період.
2. Сукупний дохід обчислюється як різниця між валовою виручкою і вартістю використаних у процесі виробництва товарів (робіт, послуг) сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, придбаних товарів, палива, експлуатаційних витрат, поточного ремонту, витрат на оренду приміщень, використовуваних для виробничої і комерційної діяльності, витрат на оренду транспортних засобів, витрат на сплату відсотків за використання кредитними ресурсами банків (у межах чинної ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації плюс 3 відсотки), наданих послуг, а також сум податку на додану вартість, сплачених постачальникам, податку на придбання автотранспортних засобів, відрахувань у державні соціальні позабюджетні фонди, сплачених митних платежів, державних мит та ліцензійних зборів.
3. Валова виручка обчислюється як сума виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), продажної ціни майна, реалізованого за звітний період, і позареалізаційних доходів.
Стаття 4. Ставки єдиного податку.
1. Для суб'єктів малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються такі ставки єдиного податку на сукупний дохід, що підлягає зарахуванню:
· У федеральний бюджет - у розмірі 10 відсотків від сукупного доходу;
· До бюджету суб'єкта Російської Федерації і місцева бюджет - в сумарному розмірі не більше 20 відсотків від сукупного доходу;
У випадку, коли об'єктом оподаткування для суб'єктів малого підприємництва певних категорій є валова виручка, встановлюються такі ставки єдиного податку, що підлягає зарахуванню:
· У федеральний бюджет - в розмірі 3,33 відсотка від суми валовий виручки;
· До бюджету суб'єкта Російської Федерації і місцева бюджет - в розмірі не більше 6,67 відсотка від суми валовий виручки.
2. Конкретні ставки єдиного податку залежно від виду здійснюваної діяльності суб'єктів малого підприємництва, а також пропорції розподілу зараховуються податкових платежів між бюджетом суб'єкта Російської Федерації та місцевим бюджетом встановлюються рішенням органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.

Показник
Значення, руб / міс.
Заробітна плата
4713,00
Нарахування на заробітну плату
1814,31
Амортизація основних засобів
166,67
Оренда приміщення
750,00
Електроенергія
60,00
Телефон
28,00
Опалення
56,25
Канцтовари
91,52
Разом собівартість
7679,75
Прибуток = 28,9%

ВИХІД НА КЛІЄНТА

Способи інформування клієнтів про послуги з метою залучення клієнтів: реклама в засобах масової інформації, рекламні проспекти.

Додаток № 1 Бухгалтерський баланс підприємства

ТОВ «Гармонія»
600023, Судогодський шосе, 41

Характер діяльності компанії
Рід діяльності
Платні мамографічні дослідження, до складу яких входять:
1. Огляд лікаря
2. Ультразвукове дослідження
3. Рентгенівське дослідження
4. Спеціальні методи діагностики
Мета діяльності фірми:
Спочатку ми хотіли б утвердитися на ринку, зайняти обрану нішу, надалі метою нашої діяльності має стати отримання більш менш стабільного прибутку.
Патент
Наявність патенту для даного виду послуг є обов'язковим у зв'язку з великим ступенем відповідальності.
Ринок збуту
Дані послуги призначені для мешканців Володимира і Володимирської області. Ринок збуту на цей момент сформований.
Конкуренція
Практично 99% даних послуг надаються двома мамографічний кабінетами м. Володимира, які знаходяться на державному забезпеченні. Отже, основною перевагою послуг, що надаються конкурентів є безкоштовне обслуговування певної категорії осіб.
Недоліки:
· Неможливість проходження обстеження без направлення лікаря;
· Брак медичних засобів, внаслідок недостатнього державного забезпечення кабінетів;
· Неможливість швидкого і якісного обстеження, в результаті чого виникають черги.
У розглянутих кабінетів відсутня реклама.
Отже, наші клієнти отримують:
1. Швидке і якісне обстеження кваліфікованим персоналом.
2. Доступні ціни.
3. Індивідуальний підхід.
4. Запис на прийом у зручний для клієнтів час.
Таким чином, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що у нас є досить перспективна маркетингова можливість виходу на ринок.
Способи реклами
Засобами поширення реклами служать видання рекламного характеру, розміщення реклами у засобах масової інформації у вигляді рекламних оголошень, розсилання рекламних проспектів по підприємствах. Приклад рекламного проспекту наведено у додатку.

Найбільш важливі співробітники
Директор - вища освіта, знання юридичної науки і менеджменту, організаційні здібності.
Бухгалтер - вища освіта, знання бухобліку, робота на комп'ютері.
Лікар-мамолог - вищу медичну освіту, стаж роботи не менше 5 років (2 працівника).
Інженер з обслуговування мед.техніки - вища технічна освіта, робота на комп'ютері.

План продажів
Клієнти
Ключових фігур немає.

Фінансова база
1 рік
1.Об 'ем продажів
1750
2.Доходи від продажів (тис. крб.)
286,125
3.Іздержкі виробництва (тис. крб.)
Оренда
· Приміщення
· Обладнання
- 4,8
- 57,0
4.Расходи на сировину (тис. крб.)
- 82,105
5.Общепроізводственние витрати (тис. крб.):
· Амортизація обладнання
· Зарплата працівникам
· Накладні витрати
зарплата адміністрації
витрати на рекламу
- 3,0
- 54,0
- 42,0
- 3,0
6.Виручка (тис. крб.)
40,220
7.Налогі 30% (тис. крб.)
12,0
8.Чістая прибуток з урахуванням податків (тис. крб.)
28,220
Отже, для реалізації даного проекту необхідно спочатку приблизно 100000 рублів:
· Гроші власників 32000 рублів;
· Інвестиції власників 20000 рублів;
· Короткостроковий кредит на 1 рік під 10% річних 50000 рублів.
Кредит передбачається виплачувати щомісяця (починаючи з третього місяця) по 5500 рублів.

Інформаційні системи менеджменту
У поточний час ведення документообігу неможливо без застосування комп'ютерної техніки. У даному випадку комп'ютер застосовується для зберігання інформації про пацієнтів, виведення звітів для планування діяльності. В основному бачиться застосування досить поширених офісних пакетів, однак більш перспективним можна вважати застосування спеціально розробленої бази даних, яка дозволяла б проводити не тільки зберігання інформації, але і вибірку з неї за певним запитом. Крім того застосування комп'ютера дозволяє вести облік не тільки пацієнтів, але і дозволяє покласти завдання фінансового та юридичного характеру (платіжні доручення, рахунки, фінансову звітність та інше).
Підключений до комп'ютера принтер дозволяє швидко і якісно роздрукувати картку пацієнта, і в разі її втрати швидко і надійно відновити історію хвороби. У разі тривалої перерви у лікуванні можливе відновлення всієї картини захворювання пацієнта, шляхом вилучення з бази даних пов'язаної з пацієнтом інформації.
Серед вимог, що пред'являються до обладнання, необхідно відзначити досить об'ємний носій інформації, який дозволив би без істотних проблем зберігати та накопичувати всю інформацію. Оскільки очевидно, що з плином часу розмір збережених даних буде постійно збільшуватися, то необхідно передбачити можливість модернізації.

Рівень запасів
Сировина
Найменування
Рівень (мінімал.)
запасів
Рівень (середнє)
запасів
Кількість
Сума (грн.)
Кількість
Сума (грн.)
Медична плівка для мамографії
5000 шт.
35000
10000 шт.
70000
Хімічні реактиви для обробки мамографічної плівки:
· Проявник
· Фіксаж
250 л.
250 л.
850
833,3
500 л.
500 л.
1700
1666,7
Гель для УЗД
25 шт.
500
50 шт.
1000
Разові серветки
1250 шт.
1250
2500 шт.
2500
Шприци разові (20 гр.)
1000 шт.
720
2000 шт.
1440
Спирт медичний
25 л.
1500
50 л.
3000
Перев'язувальні матеріали:
· Бинти
· Вата
250 шт.
100 уп.
75
94
500 шт.
200 уп.
150
188
Лейкопластир (2,5 х 7,2 см.)
500 шт.
120
1000 шт.
240
Папір писальний
5 уп.
110
10 уп.
220
Загальна середня сума наявних запасів сировини ф.ст. 82105 рублів

План продажів
(Продовження)
Огляд лікаря
УЗД молочної залози
Рентгенівське обстеження
Спеціальні дослідження
Зарплата працівникам (руб)
15
5
5
5
Податки на з / п 38.5% (руб)
5,7
1,9
1,9
1,9
Сировина (руб)
1,4
5,8
30,78
5,92
Амортизація обладнання (руб)
1,7
-
-
-
Оренда (руб)
· Приміщення
· Обладнання
· Електроенергії
· Телефону
0,65
-
0,16
0,05
0,65
5
0,16
0,05
0,65
26
0,16
0,05
0,65
-
0,16
0,05
Накладні витрати: (руб)
· З / п адміністрації
· Податки на з / п 38.5%
· Витрати на рекламу
5,6
2,14
0,81
5,6
2,14
0,81
5,6
2,14
0,81
5,6
2,14
0,81
Повна собівартість (руб)
33,21
27,11
73,09
22,23
Прибуток 5% (руб)
1,66
1,36
3,65
1,11
Оптова ціна (руб)
34,9
28,5
76,75
23,35
ПДВ (0%) (руб)
-
-
-
-
Відпускна ціна (руб)
34,9
28,5
76,75
23,35
Отже, вартість послуг:
1. Огляд лікаря 34,9 рублів
2. УЗД молочної залози 28,5 рублів
3. Рентгенівське дослідження 76,75 рублів
4. Спеціальні методи дослідження 23,35 рублів

Відкриття балансу
(Початок року)
Пасиви
Капітал (гроші власників) 32000
Інвестиції власників 20000
Короткострокові кредити банку 50000
Разом 102000
Активи
Основні засоби
· Первісна вартість 12000
· Знос -
Разом 12000
Поточні пасиви
Податкові зобов'язання -
Поточні активи
Сировина 82105
Готівку 7895
Разом 90000
Баланс 102000
Баланс 102000


Капітальні витрати
Найменування капіталу
Первісна вартість
Спосіб оплати
Апарат УЗД

30000 у.о. (180 000 рублів)
Оренда (5% ст-ти на рік):
на рік - 9000 рублів
на місяць - 750 рублів
Проявочній машина
10000 у.о. (60000 рублів)
Оренда (5% ст-ти на рік):
на рік - 3000 рублів
на місяць - 250 рублів
Мамограф
150000 у.о. (900 000 рублів)
Оренда (5% ст-ти на рік):
на рік - 45000 рублів
на місяць -3750 рублів

Закриття балансу

(Кінець року)
Пасиви
Капітал (гроші власників) 32000
Інвестиції власників -
Короткострокові кредити банку -
Прибуток
· Звітного року * 28220
· Використано * 10167,5
· Нерозподілений прибуток звітного року 18052,5
Разом 50052,5
Активи
Основні засоби
· Первісна вартість * 12000
· Знос * 3000
· Залишкова вартість 9000
Разом 9000
Поточні пасиви
Розрахунки з кредиторами
· З оплати праці 96000
· За товари, роботи і послуги 61800
· Податкові зобов'язання 12000
· З іншими кредиторами 55000
Разом 224800
Поточні активи
Сировина 41052,5
Наличность 224800
Итого 265852,5
Баланс 274852,5
Баланс 274852,5
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
88.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Діяльність страхової компанії
Діяльність страхової компанії Оранта
Діяльність страхової компанії Оранта 3
Діяльність страхової компанії Оранта 2
Діяльність страхової компанії КОМЕСТРА 2
Діяльність страхової компанії КОМЕСТРА
Рекламна діяльність туристичної компанії
Діяльність страхової компанії Оранта 3
Вексель та фінансова діяльність компанії
© Усі права захищені
написати до нас