Ділова графіка Побудова діаграм і графіків на основі електронні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Миколаївська загальноосвітня школа № 3

Реферат

з інформатики
на тему:
Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків
на основі електронних таблицях Excel.

Підготувала

учениця 11-А класу
Воронова Олена
Перевірила
Девяткова В.М.
2002

Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків
на основі електронних таблицях Excel.
У програмі Excel термін діаграма використовується для позначення всіх видів графічного представлення числових даних. Побудова графічного зображення проводиться на основі ряду даних. Так називають групу комірок з даними в межах окремого рядка або стовпця. На одній діаграмі можна відображати кілька рядів даних.
Діаграма представляє собою вставною об'єкт, впроваджений на один з листів робочої книги. Вона може розташовуватися на тому ж аркуші, на якому знаходяться дані, або на будь-якому іншому аркуші (часто для відображення діаграми відводять окремий аркуш). Діаграма зберігає зв'язок з даними, на основі яких вона побудована, і при оновленні цих даних негайно змінює свій вигляд.
Для побудови діаграми зазвичай використовують Майстер діаграм, що запускається клацанням на кнопці Майстер діаграм на стандартній панелі інструментів Часто зручно заздалегідь виділити область, що містить дані, які будуть відображатися на діаграмі, але поставити цю інформацію можна і в ході роботи майстра
Тип діаграми. На першому етапі роботи майстри обирають форму діаграми. Доступні форми перераховані у списку Тип на вкладці Стандартні. Для вибраного типу діаграми праворуч вказується кілька варіантів представлення даних (палітра Вид), з яких слід вибрати найбільш підходящий. На вкладці Нестандартні відображається набір повністю сформованих типів діаграм з готовим форматуванням. Після завдання форми діаграми слід натиснути на кнопці Далі.
Вибір даних. Другий етап роботи майстра служить для вибору даних, за якими буде будуватися діаграма. Якщо діапазон даних був обраний заздалегідь, то в області попереднього перегляду у верхній частині вікна майстра з'явиться приблизне відображення майбутньої діаграми. Якщо дані утворюють єдиний прямокутний діапазон, то їх зручно вибирати за допомогою вкладки Діапазон даних. Якщо дані не утворюють єдиної групи, то інформацію для змалювання окремих рядів даних задають на вкладці Ряд. Попереднє подання діаграми автоматично оновлюється при зміні набору даних, що відображаються.
Оформлення діаграми. Третій етап роботи майстра (після клацання на кнопці Далі) полягає у виборі оформлення діаграми. На вкладках вікна майстра задаються:
назва діаграми, підписи осей (вкладка Заголовки);
• відображення та маркування осей координат (вкладка Осі);
• відображення сітки ліній, паралельних осях координат (вкладка Лінії сітки);
опис побудованих графіків (вкладка Легенда);
• відображення написів, що відповідають окремим елементам даних на графіку (вкладка Підписи даних);
• представлення даних, використаних при побудові графіка, у вигляді таблиці (вкладка Таблиця даних).
Залежно від типу діаграми деякі з перерахованих вкладок можуть бути відсутні.
Розміщення діаграми. На останньому етапі роботи майстра (після клацання на кнопці Далі) вказується, чи слід використовувати для розміщення діаграми новий робочий лист або один з наявних. Зазвичай цей вибір важливий тільки для подальшого друку документа, що містить діаграму. Після клацання на кнопці Готово діаграма будується автоматично і вставляється на вказаний робочий лист.
Редагування діаграми. Готову діаграму можна змінити. Вона складається з набору окремих елементів, таких, як самі графіки (ряди даних), осі координат, заголовок діаграми, область побудови та інше при натисканні на елементі діаграми він виділяється маркерами, а при наведенні на нього покажчика миші - описується спливаючій підказкою Відкрити діалогове вікно для форматування елемента діаграми можна через меню Формат (для виділеного елемента) або через контекстне меню (команда Формат) Різні вкладки діалогового вікна дозволяють змінювати параметри відображення вибраного елемента даних. Якщо потрібно внести в діаграму істотні зміни, слід знову скористатися майстром діаграм. Для цього слід відкрити робочий лист з діаграмою або вибрати діаграму, впроваджену в робочий лист з даними. Запустивши майстер діаграм, можна змінити поточні параметри, які розглядаються у вікнах майстра, як задані за замовчуванням.
Щоб видалити діаграму, можна видалити робочий аркуш, на якому вона розташована (Правка Видалити аркуш), або вибрати діаграму, впроваджену в робочий лист з даними, і натиснути клавішу DELETE
Побудова діаграм
Практично у всіх сучасних табличних "процесорах є вбудовані засоби ділової графіки. Для цього існує графічний режим роботи табличного процесора. У графічному режимі можна будувати діаграми різних типів, що надає наочність числовим залежностям.
Діаграма - це засіб наочного графічного зображення інформації, призначений для порівняння не скількох величин або кількох значень однієї величини, стеження за зміною їх значень і тому подібне
Більшість діаграм будуються в прямокутній системі координат. По горизонтальній осі Х відкладаються значення незалежної змінної (аргумент), а по вертикальній осі Y - значення залежної змінної (функції). На один малюнок може бути виведено одночасно кілька діаграм.
При графічній обробці числової інформації за допомогою табличного процесора слід:
1) вказати область даних (блок клітин), за якими буде будуватися діаграма;
2) визначити послідовність вибору даних (по рядках або по стовпцях) з обраного блоку клітин.
При виборі по стовпцях Х - координати беруться з крайнього лівого стовпця виділеного блоку клітин. Інші стовпці містять Y-координати діаграм. За кількістю стовпців визначається кількість споруджуваних діаграм. При виборі по рядках сама верхня рядок виділеного блоку клітин є рядком Х - координат, інші рядки містять Y-координати діаграм.
Розглянемо діаграми 5 різних типів. У різних книгах вони носять різні назви. Будемо їх називати: кругові діаграми, стовпчасті, ярусні, лінійні та обласні (або діаграми площ). Насправді типів діаграм набагато більше, але ці - найпоширеніші.
I. Кругова діаграма служить для порівняння декількох величин в одній точці. Вона особливо корисна, якщо величини в сумі становлять щось ціле (100%).

A

B

1
Блокноти
2
2
Олівці
13
3
Зошити
45
Приклад 1. Незнайко торгує канцелярськими товарами: блокнотами, олівцями і зошитами. Будемо вважати, що за день він продав 2 блокнота, 13 олівців і 45 зошитів.
Побудувати кругову діаграму, що показує, який товар купувався протягом дня найчастіше.
Розглянемо послідовність дій табличного процесора, при побудові круговою діаграми. Кругова діаграма, як і випливає з назви, розташовується на колі. Коло - 360 градусів. Сумарна кількість проданих товарів становить 60 штук. Значить, на 1 штуку товару доводиться 360:60 = б градусів. Перерахуємо "товар у градуси": 13-ти блокнотів буде відповідати 2 * 6 = 12 градусів; 13-ти олівцям - 13 * 6 = 78 градусів; 45-ти зошитах - 45 * 6 = 270 градусів. Осту лось розбити коло на три сектори - 12, 78 і 270 градусів.
Рішення. Виділимо блок клітин А1: ВЗ, що містить дані для графічної обробки. Дані розташовуються у стовпцях. Перший стовпець А1: АЗ виділеного блоку столбцом назв секторів; другий стовпець В1: ВЗ виділеного блоку містить числові дані діаграми. Кругова діаграма буде виглядати наступним чином:
Кругова діаграма не завжди забезпечує необхідну наочність представлення інформації. По-перше, на одному колі може виявитися занадто багато секторів. По-друге, всі сектори можуть бути приблизно однакового розміру. Разом ці дві причини роблять кругову діаграму малокорисна.
II. Стовпчаста діаграма служить для порівняння декількох величин в декількох точках. Значить, потрібен інший інструмент, діаграма іншого типу. Це - стовпчасті діаграми-ми.
Приклад 2. Будемо вважати, що Незнайка торгував протягом тижня і продавав таку кількість газет у день:
А
У
З
D
Е
F
G
1
Пн
Вт

Чт
Пт
Сб
Bc
2
20
25
32
30
23
30
20
Стовпчасті діаграми (як і випливає з назви) складаються з стовпчиків. Висота стовпчиків визначається значеннями порівнюваних величин. У нашому випадку висота стовпчика буде визначатися кількістю газет, яке Незнайко продавав за день. Кожен стовпчик прив'язаний до деякої опорної точки. У нашому випадку опорна точка буде відповідати одному дню тижня.
Рішення. Виділимо блок клітин A1-G2, що містить дані для графічної обробки. Дані розташовуються в рядках. Перший рядок A1: G1 виділеного блоку є рядком Х координат (опорні точки); другий рядок A2.G2 виділеного блоку містить Y координати (висоти стовпчиків) діаграми.
Вказати заголовок діаграми: "Незнайко торгує газетами". Стовпчаста діаграма буде виглядати наступним чином:
Приклад 3. Тепер розглянемо більш складну задачу, для розв'язання якої кругову діаграму в принципі використовувати не можна. Це завдання, в якій потрібно кілька разів порівняти кілька величин. Нехай разом з Незнайкой газетами торгували Торопижка і Пончик. Їхні успіхи в торгівлі відображені у наступній таблиці (для зручності додамо сюди і Незнайку):
А
У
З
D
Е
F
G

Н

1
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

2
Незнайко
20
25
32
30
23
30
20
3
Торопижка
33
28
25
25
22
25
20
4
Пончик
15
20
22
29
34
35
30
Побудувати столбчатую діаграму, на якій будуть відображені дані одразу про всіх трьох продавців. Як і раніше висота стовпця буде символізувати кількість газет. Як і раніше у нас буде 7 опорних точок - по одній для кожного дня тижня. Різниця з попередньою діаграмою буде в тому, що тепер у кожній опорній точці будуть стояти не один стовпчик, а три - по одному для кожного продавця. Всі стовпчики одного продавця будуть зафарбовані однаково.
Рішення. Виділимо блок клітин А1: Н4, що містить дані для графічної обробки. Дані розташовуються в рядках. Перший рядок виділеного блоку є рядком Х координат (опорні точки); наступні три рядки виділеного блоку містять Y координати (висоти стовпчиків) діаграми. Вказати заголовок діаграми: "Торгівля газетами".
III. Лінійна діаграма служить для того, щоб простежити за зміною кількох величин при переході від однієї точки до іншої.
Приклад 4. Побудувати лінійну діаграму, що відображає зміну кількості проданих газет протягом тижня (див. Приклад 3). Побудова лінійної діаграми аналогічно побудові столбчатой. Але замість стовпчиків просто зазначається їх висота (точками, рисками, хрестиками - неважливо) і отримані оцінки з'єднуються прямими лініями (діаграма - лінійна). Замість різної штрихування (зафарбування) стовпчиків використовуються різні позначки (ромбики, трикутники, хрестики і т.д.), різна товщина і типи ліній (суцільна, пунктирна і пр.), різний колір.
IV. Ярусна діаграма дозволяє наочно порівняти суми кількох величин в декількох точках, і при цьому показати внесок кожної величини в загальну суму.
Приклад 5. Складені нами діаграми "Торгівля газетами" (і столбчатая, і лінійна) цікаві в першу чергу продавцям газет, демонструють успішність їх роботи. Але крім продавців в торгівлі газетами зацікавлені й інші особи. Наприклад, видавця газети потрібно знати не тільки те, скільки примірників газети продав кожен з продавців, але й скільки вони продали всі разом. При цьому зберігається інтерес і до окремих величинам, що становить загальну суму. Візьмемо таблицю продажу газет (див. Приклад 3) і побудуємо для неї ярусну діаграму.
Порядок побудови ярусної діаграми дуже нагадує порядок побудови діаграми столбчатой. Різниця в тому, що стовпчики в ярусної діаграмі ставляться не поруч один з одним, а один на інший. Відповідно змінюються правила розрахунку вертикального і горизонтального розміру діаграми. Вертикальний розмір буде визначатися не найбільшою величиною, а найбільшою сумою величин. Зате кількість стовпчиків завжди буде дорівнювати кількості опорних точок: у кожній опорній точці завжди буде стояти рівно один багатоярусний стовпчик.
V. Обласна діаграма (діаграма площ) - гібрид ярусної діаграми з лінійною. Дозволяє одночасно простежити зміна кожної з декількох величин і зміна їх суми. У кількох точках.
Приклад 6. Візьмемо таблицю продажу газет (див. Приклад 3) і побудуємо для неї діаграму площ. Діаграма площ відрізняється від лінійної діаграми тим же, чим ярусна діаграма відрізняється від столбчатой. При побудові ярусної діаграми кожен наступний стовпчик відкладається не від горизонтальної осі, а від попереднього стовпчика. Те ж саме відбувається і при побудові діаграми площ. Але замість побудови стовпчиків (як це було в ярусної діаграмі) зазначається їх висота, а потім ці оцінки з'єднуються лініями (як це було в лінійній діаграмі). Ось як буде виглядати в результаті обласна діаграма "Торгівля газетами":
Окремі стовпчики тут зливаються, утворюючи безперервні області. Звідси і назва - діаграма областей або Діаграма площ. Кожна область відповідає якійсь одній величині, щоб вказати на яку використовується особиста штрихування (розфарбовування). Раніше ярусами розташовувалися стовпчики, тепер - лінії (і окреслені ними площі).

Індивідуальні роботи
Робота № 4

Графічна обробка даних

Варіант 1

Використовуючи набір даних "Витрати на посадку" (додаток, № 2), побудувати кругову діаграму, що відображає оплату праці при посадці ягідних культур - агрусу, суниці, малини і чорної смородини.
Варіант 2
Використовуючи набір даних "Витрати на посадку" (Додаток, № 2), побудувати кругову діаграму, що відображає витрати на посадковий матеріал ягідних культур - агрусу "суниці, малини і чорної смородини.
Варіант 3
Використовуючи набір даних "Виробництво основних видів продукції "(Додаток, № 3), побудувати кругову діаграму, що відображає кількість випущеної сталі, коксу, прокату і чавуну в 1992 році.

Варіант 4

Використовуючи набір даних "Виробництво основних видів продукції" (Додаток, № 3), побудувати кругову діаграму, що відображає кількість випущеного чавуну в 1913 р., 1970 р. і 1994 р.
Варіант 5
Використовуючи набір даних "Виробництво основних видів продукції" (Додаток, № 3), побудувати лінійну діаграму, що відображає зміну виробництва коксу, чавуну, сталі і прокату в різні роки.
Варіант 6
Використовуючи набір даних "Валовий збір та урожайність" (Додаток, № 8), побудувати столбчатую діаграму, що відображає зміна врожайності картоплі, зернових і цукрового буряка в різні роки.

Варіант 7

Використовуючи набір даних "Валовий збір та урожайність" (Додаток, № 8), побудувати столбчатую діаграму, що відображає зміна валового збору картоплі, зернових і овочів в різні роки.

Варіант 8

Використовуючи набір даних "Товарообіг СРСР з деякими країнами" (Додаток, № 10), побудувати лінійну діаграму, що відображає імпорт з різних країн у 1989-1990 рр..

Варіант 9

Використовуючи набір даних "Товарообіг СРСР з деякими країнами" (Додаток, № 10), побудувати столбчатую діаграму, що відображає імпорт і експорт з різних країн в 1990
році.

Варіант 10

Використовуючи набір даних "Найбільші промислові корпорації" (Додаток, № 9), побудувати столбчатую діаграму, що відображає обіг перших 5-ти найбільших компаній.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
57.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Ділова графіка Побудова діаграм і графіків на основі електронних таблицях Excel
Побудова діаграм і графіків на основі електронних таблицях Excel
Види ринків Типи ринків Побудова графіків та діаграм з використанням програми Microsoft Excel
Побудова діаграм
Побудова графіків функцій
Побудова діаграм в Excel
Дослідження функцій і побудова їх графіків
Побудова діаграм в Microsoft Exsel
Повне дослідження функцій і побудова їх графіків
© Усі права захищені
написати до нас