Діагностика акцентуацій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення

Глава 1. Теоретична частина

1.1 Акцентуації характеру

1.2 Типи акцентуацій

Глава 2. Практична частина

2.1 Опитувальник акцентуацій особистості (по К. Леонгардом)

Висновок

Список літератури

ВСТУП

За час свого існування людина проходить різні вікові етапи. Для кожного етапу характерна своя норма психологічного стану організму. Якщо ми маємо справу з випадком, коли одна з рис характеру виходить або не доходить до нормального свого значення, ми говоримо про акцентуації характеру. Ось як цей термін описаний в психологічному словнику М. М. Смирнової:

«Акцентуації характеру - поняття, введене К. Леонгардом і що означає надмірну вираженість окремих рис характеру та їх поєднань - представляє крайні варіанти норми, які межують з психопатіями. Скажу від себе, що метою даної роботи якраз і буде розвіяти міф про те що «акцентуація» і «психопатія» - це два синонімічних поняття.

Акцентуації характеру відрізняються від останніх відсутністю одночасного прояви властивої психопатії тріади ознак: стабільності характеру в часі, тотальності його проявів у всіх ситуаціях, соціальної дезадаптації. »

Взагалі термін «акцентуації характеру» властивий періоду ранньої юності. У юності більше, ніж в інших віках, зустрічаються акцентуйовані типи характеру, причому між окремими рисами характеру та їх проявами є безліч протиріч, гострота яких до закінчення школи зазвичай згладжується.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Акцентуації характеру

Характер можна визначити як ієрархізовану, упорядковану сукупність стійких індивідуально-психологічних особливостей особистості, які формуються в процесі життєдіяльності і проявляються у способах типового реагування особистості в діяльності, поведінці та спілкуванні. У процесі життя ті чи інші риси характеру можуть зазнавати певних, іноді істотних змін. Проте риси характеру не можуть змінюватися швидко і легко, так, наприклад, як настрій людини. Зміна характеру - це найчастіше складний і тривалий процес. Характер тісно пов'язаний з системою відносин особистості до світу, до навколишньої дійсності. Іноді говорять навіть, що характер - це і є певна система відносин людини, тільки відносини ці стали досить стійкими.

Поряд з поняттям «риси характеру» існує і поняття «акцентуації характеру». У найбільш лаконічному вигляді акцентуацію можна визначити як дисгармонійного розвитку характеру, гіпертрофовану вираженість окремих його рис, що зумовлює підвищену вразливість особистості відносно певного роду дій і ускладнює її адаптацію в деяких специфічних ситуаціях. При цьому важливо відзначити, що виборча уразливість відносно певного роду дій, що має місце при тій чи іншій акцентуації, може поєднуватися з доброю чи навіть підвищеною стійкістю до інших впливів. Аналогічно, труднощі з адаптацією особистості в деяких специфічних ситуаціях (зв'язані з даною акцентуацією) можуть поєднуватися з хорошими і навіть підвищеними здібностями до соціальної адаптації в інших ситуаціях. При цьому ці «інші» ситуації самі по собі можуть бути об'єктивно більш складними, але не сполученими з даною акцентуацією.

У роботах К. Леонгарда використовується як словосполучення «акцентована особистість», так і «акцентуйовані риси характеру», причому головним залишається все-таки поняття «акцентуація особистості» Сама класифікація К. Леонгарда є класифікація акцентуйованих особистостей. У свою чергу, деякі психологи вважають, що правильніше було б говорити про акцентуації характеру, тому що насправді саме про особливості та типології характеру тут і йде мова. Швидше за все, справедливо використовувати обидва поєднання - і «акцентована особистість», і «акцентуації характеру». У вітчизняній психології склалася традиція чітко, а іноді і різко підкреслювати відмінність понять «особистість» і «характер». При цьому мається на увазі, що поняття особистості - більш широке, що включає в себе спрямованість, мотиви, установки, інтелект і т.д. Тим часом, західні психологи, говорячи про «особистості», часто мають на увазі її характерологію. Для цього є певні підстави, оскільки характер - це не тільки базис особистості (так вважають багато хто, хоча це і дискусійно), але перш за все інтегративне утворення.

У характері знаходять своє вираження система відносин особистості, її установки, орієнтації і т. д. Якщо ж звернутися конкретно до описів різних акцентуацій, то легко побачити, що істотна її зв'язок характеризує саме особистість в її різних аспектах. Дійсно цілком припустимо в рівній мірі і в рівному значенні використовувати обидва терміни - акцентована особистість і акцентуація характеру.

Однією з поширених практичних помилок є трактування акцентуації як встановленої патології. Дуже часто таку інтерпретацію можна не тільки почути в усних виступах і на лекціях, але і виявити у вельми солідних публікаціях. Проте ототожнення акцентуацій з психопатологією характеру неправомірно. Можливо, цей помилковий стереотип був закріплений і отримав настільки помітне поширення тому, що саме поняття «акцентуація» з'явилося і спочатку вживалося переважно в клінічній психології. Втім, в роботах К. Леонгарда спеціально підкреслювалося, що акцентуированная особистість не синонімічна патологічною. В іншому випадку нормою слід було б вважати тільки середню посередність, а будь-яке відхилення від неї розглядати як патологію. К. Леонгард навіть вважав, що людина без натяку на акцентуацію хоча і не схильний розвиватися в несприятливу бік, але настільки ж малоймовірно, що він скільки-небудь відрізняється в позитивну. Акцентуйованим особистостям, навпаки, властива готовність до особливого розвитку, будь воно соціально позитивно або ж, навпаки, соціально негативно. Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що акцентуація є не патологією, а крайнім варіантом норми.

1.2 Типи акцентуацій

На думку К. Леонгарда, акцентуації особистості насамперед проявляються в спілкуванні з іншими людьми. Тому, оцінюючи стилі спілкування, можна виділити певні типи акцентуацій. В класифікацію, запропоновану Леонгардом, входять такі типи:

1. Гіпертимний тип. Помітною особливістю гіпертимного типу особистості є постійне перебування в піднесеному настрої, навіть за відсутності будь-яких зовнішніх причин для цього. Піднесений настрій поєднується з високою активністю, спрагою діяльності. Для гипертимов характерні товариськість, підвищена балакучість. Вони дивляться на життя оптимістично, не втрачаючи цієї якості і при виникненні перешкод. Труднощі часто долають без особливих зусиль, в силу органічно властивою їм активності і діяльності. З позитивних рис, привабливих для партнерів по спілкуванню, людей даного типу характеризують енергійність, жага діяльності та ініціативність. Разом з тим вони володіють і деякими відразливими рисами: легковажністю, схильністю до аморальних вчинків, підвищеною дратівливістю і недостатньо серйозним ставленням до своїх обов'язків. Вони важко переносять умови жорсткої дисципліни, монотонну діяльність.

За даними А. Є. Личко, гіпертімний тип входить до п'ятірки найбільш «ризикованих» з точки зору делінквентності. Поряд з близькою йому нестійким типом, він міцно займає лідируюче положення за цим критерієм. У групі підлітків-делінквент, які перебувають на обліку за різні правопорушення гипертимной і нестійка акцентуація становить 76%. Асоціальна поведінка гипертимов обумовлено не стільки чітко вираженими антисоціальними установками, скільки легковажністю, гіперактивністю і схильністю до ризику.

2. Застревающий тип. Головними особливостями цього типу є помірна товариськість, схильність до моралей, тривалість емоційних переживань. Він прагне добитися високих показників у будь-якій справі, за яке береться, пред'являє підвищені вимоги до себе; особливо чутливий до соціальної справедливості, разом з тим уразливий, підозрілий, мстивий; ревнивий, пред'являє непомірні вимоги до близьких і до підлеглих на роботі. У зв'язку з тим, що образа особистих інтересів і гідності ніколи не забувається, що оточують характеризують таких людей як злопам'ятних. До цього є підстави: переживання афекту часто поєднується з фантазуванням, виношуванням плану помсти кривднику. Хвороблива образливість цих людей найчастіше добре помітна.

3. Емотивний тип. Головною особливістю емотивної особистості: доброта, милосердя, загострене почуття обов'язку, старанність, надмірна чутливість. Ці люди віддають перевагу спілкуванню у вузькому колі обраних, з якими встановлюються хороші контакти, що вони розуміють «з півслова». Рідко самі вступають у конфлікти, граючи в них пасивну роль.

Як це не дивно, частка емотивних акцентуантов в групі підлітків з асоціальною поведінкою досить висока і складає величину порядку 36%.

4. Педантичний тип. Добре помітними зовнішніми проявами цього типу є підвищена акуратність і тяга до порядку, нерішучість і обережність, сумлінність і серйозність, формалізм і занудливость. Перш ніж що-небудь зробити, довго і ретельно все обмірковують. Очевидно, за зовнішньою педантичністю варто небажання і нездатність до швидких змін, до прийняття відповідальності. Ці люди без потреби не міняють місце роботи, лише в самих крайніх випадках, і то з великими труднощами. На службі вони ведуть себе як бюрократи, пред'являючи оточуючим багато формальних вимог.

5. Тривожний тип. Головною особливістю тривожної особистості є підвищена тривожність з приводу можливих невдач, занепокоєння за свою долю і долю своїх близьких. При цьому об'єктивних приводів до такого неспокою, як правило немає або вони незначні. Людям з акцентуацією даного типу властиві: низька контактність, боязкість, непевність у собі. Вони рідко вступають у конфлікти з оточуючими, граючи в них в основному пасивну роль, в конфліктних ситуаціях шукають підтримки. Внаслідок своєї беззахисності також нерідко служать «козлами відпущення».

6. Дистимической тип. Дистимической особистість - антипод гипертимной. Дістімітікі зазвичай сконцентровані на похмурих, сумних сторонах життя. Це проявляється в усьому: і в поведінці, і в спілкуванні, і в особливостях сприйняття життя, подій та інших людей (соціально-перцептивні особливості). Зазвичай ці люди по натурі домосіди, серйозні. Активність, а тим більше гіперактивність їм абсолютно не властиві. Вони високо цінують тих, хто з ними дружить, і готові їм підкорятися. Вони мають такими рисами особистості, привабливими для партнерів по спілкуванню: сумлінністю і загостреним почуттям справедливості. Є у них і відразливі риси. Це пасивність і сповільненість мислення, неповороткість та індивідуалізм.

7. Ціклотімний тип. Йому властиві досить часті періодичні зміни настрою, в результаті чого також часто змінюється манера спілкування з оточуючими людьми. У період підвищеного настрою такі люди є товариськими, а в період пригніченого - замкнутими. Під брешемо душевного підйому вони ведуть себе як люди з гіпертівной акцентуацією характеру, а в період спаду - як люди з дистимической акцентуацією. Важко переживає невдачі, часто думає про власні недоліки, відчуває почуття самотності. Самооцінка нерідко буває неточною.

8. Демонстративний тип. Центральної особливістю демонстративної особистості є потреба і постійне прагнення справити враження, бути в центрі. Це проявляється в марнославному, часто нарочитому поведінці, зокрема в таких рисах, як самовихваляння, сприйняття і піднесенню себе як центрального персонажа будь-якій ситуації. Значна частка того, що людина говорить про себе, часто виявляється плодом фантазії або ж значним прикрашеним викладом подій. Демонстративна особистість володіє наступними рисами, привабливими для партнерів по спілкуванню: ввічливістю, здатністю захопити інших, неординарністю мислення. Відразливі риси: егоїзм, хвастощі, ухиляння від роботи.

9. Збудливий тип. Особливістю збудливої ​​особистості є виражена імпульсивність поведінки. Манера спілкування і поведінки залежить в значній мірі не від логіки, не від раціонального осмислення своїх вчинків, а обумовлена ​​поривом, потягом, інстинктом. У сфері соціального взаємодії для представників цього типу характерна вкрай низька терпимість, що може розцінюватися і як відсутність терпимості взагалі.

Збудливий тип акцентуації входить до групи особливого ризику делінквентної поведінки. За даними різних психологічних досліджень цей тип займає друге-третє місце за поширеністю в групі делинквентов. Важливо відзначити не тільки те, що збудливий тип - один з найбільш часто зустрічаються серед делінквент, але і те, що саме збудливі акцентуантов - найбільш часті учасники насильницьких правопорушень, тобто тих протиправних дій, які є особливо небезпечними з соціальної точки зору і мають, крім того, найсуворіші правові наслідки.

10. Екзальтований тип. Головною рисою екзальтованої особистості є бурхлива, екзальтована реакція на події. Вони легко приходять в захват від радісних подій і у відчай від сумних. Їх відрізняє крайня вразливість з приводу будь-якої події чи факту. При цьому внутрішня вразливість і схильність до переживань знаходять в їх поведінці яскраве зовнішній прояв. Такі люди часто сперечаються, але, не доводячи до відкритого конфлікту. Вони альтруїстичні, мають відчуття співчуття, проявляють яскравість і щирість почуттів. Їх відразливі риси: панікерство, схильність миттєвим настроям.

11. Екстравертований тип. Такі люди відрізняються високою контактністю, вони балакучі до балакучості, відкриті для будь-якої інформації, рідко вступають у конфлікти з оточуючими і зазвичай грають в них пасивну роль. У спілкуванні з друзями, на роботі і в сім'ї вони часто поступаються лідерство іншим, вважають за краще підкорятися і знаходяться в тіні. Вони мають у своєму розпорядженні привабливими рисами, як готовність уважно вислухати іншого, зробити те, про що просять, старанність. Відразливими особливостями є схильність до впливу і пристрасть до розваг, до участі в поширенні чуток і пліток.

12. Інтровертований тип. Його, на відміну від попереднього, відрізняє дуже низька контактність, відірваність від реальності і схильність до філософствування. Такі люди люблять самотність; вступають у конфлікти з оточуючими тільки при спробах безцеремонного втручання в їх особисте життя. Вони часто представляють собою холодних ідеалістів, відносно слабко прив'язаних до людей. Мають такими привабливими рисами, як стриманість, наявність твердих переконань, принциповість. Є у них і відразливі риси. Це - упертість і завзяте відстоювання своїх ідей. Такі люди на все мають свою точку зору, яка може виявитися помилковою, різко відрізнятися від думки інших людей, і тим не менш вони продовжують її відстоювати, незважаючи ні на що.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Опитувальник акцентуації особистості (за К. Леонгардом)

Опитувальник розроблений А. А. Барановим, грунтуючись на типології акцентуацій особистості за Карлом Леонгардом. Складається з 72 тверджень, які опитуваний повинен прийняти або відкинути як відповідні або невідповідні її поведінки.

Дозволяє визначити домінуючі акцентуації темпераменту, характеру і стилю мислення. Найбільш ефективний для експертної оцінки вказаних параметрів особистості.

При обробці результатів опитування враховуються лише затвердження, на які піддослідний відповів ствердно. У таблиці 1. наведені цифри акцентуацій і номери тверджень, які відповідають цим акцентуациям. Так, наприклад, Педантична акцентуація характеру (шифр-03) буде спостерігатися у випробуваного, який вважає, що твердження 3, 15,27, 39, 41, 53, 65 відповідають його поведінки.

Різні твердження різною мірою відображають вираженість акцентуації, тому слід присвоювати їм різні бали. Наприклад, затвердження з 49-го по 60-е в найменшій мірі характерні для відповідних акцентуацій, тому за них присвоюється 1 бал. Твердження з 61-го по 72 - у максимальній, тому за них присвоюється 6 балів. Всі інші мають проміжні значення балів (див. таблицю, ліва колонка).

Керуючись описаної шкалою, підраховується загальна сума балів. Набраних випробуваним, і визначаються типи акцентуацій темпераменту (05-10), характеру (01-04), і стилю мислення (11-12).

ТИПИ АКЦЕНТУАЦИЙ ОСОБИСТОСТІ (за К. Леонгардом)

 1. Демонстративна

 2. Злопам'ятний

 3. Педантичний

 4. Збудливий

 5. Оптиміст

 6. Циклічний

 7. Песиміст

 8. Екзальтований

 9. Тривожний

 10. М'якосердий

 11. Екстраверт

 12. Інтроверт

Список тверджень

 1. Любить прикраси, які виділяють його серед інших людей.

 2. Довго пам'ятає неприємні переживання.

 3. Прагне до того, щоб все було на своїх місцях.

 4. Легко впадає в гнів

 5. Ініціативність - його головна риса.

 6. Буває так, що настрій змінюється в нього без видимих ​​причин.

 7. Частіше буває пасивним.

 8. Виділяється яскравістю і щирістю почуттів.

 9. Можна сказати, що він людина боязкий.

 10. Він чоловік м'якосердий.

 11. У нього переважно піднесений настрій.

 12. Відрізняється своєрідністю мислення.

 13. Йому легко вдається вступати в контакти з незнайомими людьми.

 14. Можна сказати, що він людина честолюбна.

 15. Завжди дотримується правила: перед початком справ неодноразово все зважувати.

 16. Буває прямий і різкий в окремих судженнях.

 17. Може і вміє хитрувати і вивертатися в скрутних ситуаціях.

 18. Він здатний на несподіваний вчинок.

 19. Схильний все ускладнювати всілякими умовностями.

 20. Схильний до альтруїстичним вчинків.

 21. Не вміє скільки-небудь впевнено брехати.

 22. Хоча він людина настрою, але крайні реакції йому не властиві.

 23. Його висловлювання і вчинки здебільшого імпульсивні, не оцінюються попередньо внутрішньо, мисленнєво не оцінені.

 24. Кілька «відірваний» від буття.

 25. Щоб досягти успіху в справах і в стосунках з людьми, намагається бути таким, яким його очікують бачити.

 26. Йому нелегко переключатися на нову справу, але потім, розібравшись, справляється з ним краще за інших.

 27. Відрізняється надійністю і точністю своїх рішень і дій.

 28. У колективі майже завжди претендує на роль лідера.

 29. Йому вдається швидко знаходити вихід з безвихідних ситуацій.

 30. Можна сказати, що він людина ситуації.

 31. Схильний підкорятися і поступатися.

 32. Легковірний на всякі чутки.

 33. Уникає відповідальності.

 34. Важко переносить вид крові.

 35. Його вдача прямий і відкритий.

 36. Може дотримуватися думки, яке різко відрізняється від думки більшості.

 37. Аналізує свою поведінку у спілкуванні.

 38. Може довго боротися за свої погляди, переконання, не боячись втратити авторитет.

 39. Схильний до нерішучості, рассуждательству.

 40. Головним вважає свій натиск, а не силу противника.

 41. Бувають випадки недостатньо серйозного ставлення до своїх обов'язків.

 42. Іноді на деякий час або кілька днів, а то й тижнів «іде у себе»

 43. Його поведінка визначається в першу чергу морально-політичними нормами суспільства.

 44. Схильний до панікерство.

 45. Довірливий у спілкуванні з друзями.

 46. Сумлінний, з почуттям обов'язку.

 47. Його кредо - «куди подує вітер, туди й він».

 48. Він людина нетовариський, спілкується, переважно за потребою.

 49. Без особливих зусиль може змінити свій настрій.

 50. Не робить перші заходів до примирення, якщо був учасником конфлікту.

 51. Нерідко переносить виконання справи на більш пізній термін або на інший день тижня.

 52. Віддає перевагу жити реальним життям, а не планами на неї.

 53. Може бути душею товариства.

 54. Іноді сам не знає, що йому треба.

 55. Уникає і не любить гучне суспільство.

 56. Володіє художнім смаком.

 57. Дуже тонко відчуває, хто і як до нього ставиться.

 1. Його легко образити.

 2. Для досягнення мети воліє використовувати апробовані способи, прийоми, набори дій.

 3. У праці схильний роздумувати, як зробити краще, з меншими витратами часу і сил.

 4. Можна сказати, що він людина демонстративний.

 5. Можна сказати, що він людина злопам'ятний.

 6. Можна сказати, що він людина педантичний.

 7. Можна сказати, що він людина імпульсивна.

 8. Можна сказати, що він яскравий оптиміст.

 9. Те оптимістичний, то раптом песимістичний.

 10. Можна сказати, що він виражений песиміст.

 11. Можна сказати, що він людина палкий.

 12. Можна сказати, що він досить тривожний.

 13. Можна сказати, що вони занадто миролюбний.

 14. Можна сказати, що він людина безпосередній.

 15. Можна сказати, що він людина відокремлений.

Таблиця 1.

Бали за відповідні поведінки обстежуваного затвердження

Цифри акцентуацій особистості (01-12) і номери ответствующих тверджень


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

1

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Сума балів

ВИСНОВОК

Закінчуючи дану роботу можна сказати, що мета роботи, а саме відміну поняття «акцентуації характеру» від поняття «психопатії», була виконана. Як я зрозуміла, акцентуація характеру - це лише мала прояв відхилення будь-якої риси характеру від норми, тоді як психопатія - це подальше відхилення від норми. Між психопатією і акцентуацією проходить якась межа, яку психолога важливо вчасно помітити. Акцентуйовані люди все-таки мають перевагу над людьми, які мають натяку на акцентуацію у зв'язку з їх індивідуальністю і певним напрямом розвитку, яка дає їм акцентуація.

В описі типів акцентуацій багато авторів дають типам різні позначення і інтерпретують їх по-різному. Так, Нємов Роберт Семенович і А.Є. Личко (який складав свою класифікацію акцентуацій характеру, спостерігаючи за підлітками) дають свої визначення типів акцентуації, різні тим що я використовувала у своїй роботі: психастенический, шизофренік, сенситивний, астеноневротичний, лабільний, циклоїдний і гіпертімний.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Психологічний словник / авт. - Упоряд. В. Н. Копорушіна, М. М. Смирнова, Н. О. Гордєєва; Під загальною ред. Ю. Л. Неймера. - Ростов на Дону: Фенікс, 2003

  2. Шевандрин Н. І. Психодіагностика, корекція і розвиток особистості. - М.: Гуманит. Вид. Центр ВЛАДОС, 1999.

  3. Симоненко В. Д., Суровцкая.Т. Б., завзятість, М. В. Професійне самовизначення школярів. Брянськ, 1995.

  4. Маклаков А. Г. Загальна психологія: підручник для вузів. - Спб.: Пітер, 2008

  5. Леонгард К. Акцентуйовані особистості. - Київ. Вища школа, 1989.

  6. Реан А. А., Бордовская Н. В. Психологія і педагогіка - Спб.: 2001

  7. Реан А. А. Психологія вивчення особистості. - Спб, 1999

  8. Немов Р.С. Психологія: навч для студ. Вищ. Пед. Учеб. закладів: у 3 кн. / Р. С. Нємов. - 4-е вид. - М.: гуманітарії. вид. Центр ВЛАДОС, 2005. - Кн.3.Псіходіагностіка. Введення в наукове психологічне дослідження з елементами математичної статистики.

  9. Личко Є. Психопат і акцентуації характеру у пордростков. - Л.: Медицина, 1983.

  10. Немов Р. С. Психологія: навч. для студ. Вищ. Пед. Учеб. закладів: у 3 кн. / Р. С. Нємов. - 4-е вид. Центр ВЛАДОС, 2005. - Кн. 2. Психологія освіти.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Контрольна робота
71.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Відмінність акцентуацій від психопатій
Вплив акцентуацій характеру на поведінку людини в стресовій ситуації
Особливості темпераменту і акцентуацій характеру у підлітків з різними типами особистості в
Акцентуації характеру взаємозв`язок особистісних акцентуацій з поведінкою, що відхиляється
Психомоторні і емоційні критерії візуальної діагностики в різних типах темпераменту і акцентуацій
Становлення акцентуацій характеру в залежності від співвідношення анаболічних і катаболічних гормонів
Клініка діагностика і лікування відкритих артеріальних проток Класифікація клініка та діагностика
Діагностика вагітності
Діагностика агресивності
© Усі права захищені
написати до нас