Доцільність реалізації інвестиційного проекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Кафедра економіки підприємства

Практичне завдання

з дисципліни "Інвестиційна діяльність"

Макіївка - 2009

Індивідуальне завдання № 7

Підприємство розглядає доцільність реалізації інвестиційного проекту, основні показники якого подано в таблиці (за трьома варіантами).

На підприємстві використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Ставка податку на прибуток становить 25%.

Оцінити економічну ефективність реалізації інвестиційного проекту, розрахувавши чистий дисконтований дохід та індекс рентабельності інвестицій, якщо проектна дисконтна ставка складає 12% (або 15%).

Графічно і розрахунковим шляхом визначити точку беззбитковості проекту.

Таблиця. Початкові дані для оцінки ефективності проекту (за трьома варіантами)

Показники

Значення показників за варіантами


1

2

3

Обсяги продажів за рік, шт

2900

4300

3240

Ціна одиниці продукції, тис. грн

0,33

0,3

0,31

Змінні витрати на виробництво одиниці продукції, тис. грн

0,23

0,2

0,22

Річні постійні витрати без урахування амортизації основних фондів, тис.грн.

45

57

58

Річна ставка амортизації основних фондів,%

8

8

8

Початкові інвестиційні витрати, тис. грн

420

510

690

- У тому числі в основні фонди, тис. грн.

410

450

520

Термін реалізації проекту, років

7

8

8

Зробити висновки, охарактеризувавши рівень інвестиційної привабливості та інвестиційного ризику проекту.

Рішення:

1. Розрахуємо чистий дисконтований дохід від реалізації проекту за трьома варіантами.

Визначимо розмір грошових потоків за час реалізації проекту при першому варіанті. Дані занесемо в таблицю 1.

Таблиця 1.Денежние потоки реалізації інвестиційного проекту

код

Стаття

0-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

1

Виручка від реалізації, грн.

957000

957000

957000

957000

957000

957000

957000

2

Інвестиції, грн

420000

3

Змінні витрати, грн

667000

667000

667000

667000

667000

667000

667000

4

Постійні витрати, грн

45000

45000

45000

45000

45000

45000

45000

5

Амортизація

32800

32800

32800

32800

32800

32800

32800

6

Прибуток (01-03-04-05)

212200

212200

212200

212200

212200

212200

212200

9

Чистий прибуток (06 * 0,75)

159150

159150

159150

159150

159150

159150

159150

9

Чистий грошовий потік, грн (05 +09)

-420000

191950

191950

191950

191950

191950

191950

191950

Визначимо дисконтовані показники оцінки економічної ефективності проекту, якщо проектна дисконтна ставка становить

i = 12%.

NPV = - I з, де (1)

- Грошові надходження за k-й рік;

I з - первинні інвестиції.

i - дисконтна ставка.

NPV = - 420000 = 876013,07 - 420000 = 456013,07 грн.

Чиста поточна вартість NPV позитивна, проект придатний для реалізації.

Рентабельність інвестиції R.

R = , (2)

R = = 2,08 R> 1

При дисконтною ставкою рівною 15%:

NPV = - 420000 = 798592,57 - 420000 = 378592,57 грн.

Рентабельність R = = 1,90

Визначимо розмір грошових потоків за час реалізації проекту при другому варіанті. Дані занесемо в таблицю 2.

Таблиця 2.Денежние потоки реалізації інвестиційного проекту

код

Стаття

0-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

1

Виручка від реалізації, грн.

1290000

1290000

1290000

1290000

1290000

1290000

1290000

1290000

2

Інвестиції, грн

510000

3

Змінні витрати, грн

860000

860000

860000

860000

860000

860000

860000

860000

4

Постійні витрати, грн

57000

57000

57000

57000

57000

57000

57000

57000

5

Амортизація

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

6

Прибуток (01-03-04-05)

337000

337000

337000

337000

337000

337000

337000

337000

9

Чистий прибуток (06 * 0,75)

252750

252750

252750

252750

252750

252750

252750

252750

9

Чистий грошовий потік, грн (05 +09)

-510000

288750

288750

288750

288750

288750

288750

288750

288750

Визначимо дисконтовані показники оцінки економічної ефективності проекту, якщо проектна дисконтна ставка складає i = 12%.

NPV = - I з, де (1)

- Грошові надходження за k-й рік;

I з - первинні інвестиції.

i - дисконтна ставка.

У нашому випадку

NPV = - 510 000 = 1434405,98 - 510000 = 924405,98 грн.

Чиста поточна вартість NPV позитивна, проект придатний для реалізації.

Рентабельність інвестиції R.

R = , (2)

R = = 2,81 R> 1

При дисконтною ставкою рівною 15%:

NPV = - 510 000 = 1295714,09 - 510000 = 785714,09 грн.

Рентабельність R = = 2,54

Визначимо розмір грошових потоків за час реалізації проекту при третьому варіанті. Дані занесемо в таблицю 3.

Таблиця 3.Денежние потоки реалізації інвестиційного проекту

код

Стаття

0-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

1

Виручка від реалізації, грн.

1004400

1004400

1004400

1004400

1004400

1004400

1004400

1004400

2

Інвестиції, грн

690000

3

Змінні витрати, грн

712800

712800

712800

712800

712800

712800

712800

712800

4

Постійні витрати, грн

58000

58000

58000

58000

58000

58000

58000

58000

5

Амортизація

41600

41600

41600

41600

41600

41600

41600

41600

6

Прибуток (01-03-04-05)

192000

192000

192000

192000

192000

192000

192000

192000

9

Чистий прибуток (06 * 0,75)

144000

144000

144000

144000

144000

144000

144000

144000

9

Чистий грошовий потік, грн (05 +09)

-690000

185600

185600

185600

185600

185600

185600

185600

185600

Визначимо дисконтовані показники оцінки економічної ефективності проекту, якщо проектна дисконтна ставка складає i = 12%.

NPV = - I з, де (1)

- Грошові надходження за k-й рік;

I з - первинні інвестиції.

i - дисконтна ставка.

У нашому випадку

NPV = - 690000 = 921993,94 - 690000 = 231993,94 грн.

Чиста поточна вартість NPV позитивна, проект придатний для реалізації.

Рентабельність інвестиції R.

R = , (2)

R = = 1,33 R> 1

При дисконтною ставкою рівною 15%:

NPV = - 690000 = 832846,87 - 690000 = 142846,87 грн.

Рентабельність R = = 1,20

Графічно і розрахунковим шляхом визначимо точку беззбитковості проекту.

Розрахуємо точку беззбитковості за формулою:

ТБ = , Де

ТБ - обсяг беззбитковості, шт;

ПІ - постійні витрати, грн;

Ц і - ціна за одиницю продукції, грн;

Пері і - змінні витрати за одиницю продукції, грн.

ТБ = = 570 шт.

Отже, виберемо для реалізації проект з найбільшим показником рентабельності. Найбільшою рентабельністю R = 2,81 має проект по варіанту 2 при ставці дисконтування 12%.

Індивідуальне завдання № 1

Підприємство розглядає доцільність реалізації інвестиційного проекту, основні показники якого представлені в таблиці 1.

Необхідно охарактеризувати рівень інвестиційної привабливості та інвестиційного ризику для кожного варіанта інвестування, при цьому:

1. Оцінити економічну ефективність реалізації інвестиційного проекту, розрахувавши чистий дисконтований дохід та індекс рентабельності інвестиції, якщо проектна дисконтна ставка складає 10%.

2. Визначити чистий дисконтований дохід, якщо за рахунок придбання нового, більш прогресивного обладнання змінні витрати зменшаться до 0,19 тис. гр. на одиницю продукції (при цьому витрати на придбання основних фондів збільшаться на 198 тис. гр.).

3. Розрахунковим шляхом визначити точку беззбитковості за двома альтернативними варіантами.

Таблиця 1. Інформація для вирішення задачі

Показники

Значення

Обсяги продажів за рік, шт

2950

Ціна одиниці продукції, тис. грн

0,3

Змінні витрати на виробництво одиниці продукції, тис. грн

0,21

Річні постійні витрати без урахування амортизації основних фондів, тис.грн.

59,6

Річна ставка амортизації основних фондів,%

7

Початкові інвестиційні витрати, тис. грн

740

- У тому числі в основні фонди, тис. грн.

550

Термін реалізації проекту, років

7

Ставка податку на прибуток,%

25

Рішення:

Підприємство розглядає реалізацію двох інвестиційних проектів: дані по першому вказані в таблиці 1, другий відрізняється придбанням більш прогресивного обладнання (змінні витрати зменшаться до 0,19 тис. грн. На одиницю продукції, а витрати на придбання основних фондів збільшаться на 198 тис. грн) .

1. Оцінимо економічну ефективність реалізації першого інвестиційного проекту. Визначимо розмір грошових потоків за час реалізації проекту. Дані занесемо в таблицю 2.

Таблиця 3.Денежние потоки реалізації інвестиційного проекту

код

Стаття

0-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

1

Виручка від реалізації, грн.

885000,0

885000,0

885000,0

885000,0

885000,0

885000,0

885000,0

2

Інвестиції, грн

740000,0

3

Змінні витрати, грн

619500,0

619500,0

619500,0

619500,0

619500,0

619500,0

619500,0

4

Постійні витрати, грн

59600,0

59600,0

59600,0

59600,0

59600,0

59600,0

59600,0

5

Амортизація

38500,0

38500,0

38500,0

38500,0

38500,0

38500,0

38500,0

6

Прибуток (01-03-04-05)

167400,0

167400,0

167400,0

167400,0

167400,0

167400,0

167400,0

7

Чистий прибуток (06 * 0,75)

125550,0

125550,0

125550,0

125550,0

125550,0

125550,0

125550,0

8

Чистий грошовий потік, грн (05 +07)

-740000,0

164050,0

164050,0

164050,0

164050,0

164050,0

164050,0

164050,0

Визначимо дисконтовані показники оцінки економічної ефективності проекту, проектна дисконтна ставка складає i = 10%.

NPV = - 740000 = 798664,1 -740000 = 58664,1 грн.

Рентабельність інвестиції R.

R = = 1,08 R> 1

Чиста поточна вартість NPV позитивна, проект придатний для реалізації, але рентабельність проекту невелика, трохи більше 1.

2. Визначимо розмір грошових потоків за час реалізації проекту при другому варіанті якщо за рахунок придбання нового, більш прогресивного обладнання змінні витрати зменшаться до 0,19 тис. грн. на одиницю продукції (при цьому витрати на придбання основних фондів збільшаться на 198 тис. грн.). Припустимо, так як в умові цього не обговорено додатково, що на суму збільшення основних фондів збільшиться і загальна сума інвестицій (сума оборотних коштів залишається незмінною).

Таблиця 3.Денежние потоки реалізації інвестиційного проекту

код

Стаття

0-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

1

Виручка від реалізації, грн.

885000,0

885000,0

885000,0

885000,0

885000,0

885000,0

885000,0

2

Інвестиції, грн

938000,0

3

Змінні витрати, грн

560500,0

560500,0

560500,0

560500,0

560500,0

560500,0

560500,0

4

Постійні витрати, грн

59600,0

59600,0

59600,0

59600,0

59600,0

59600,0

59600,0

5

Амортизація

52360,0

52360,0

52360,0

52360,0

52360,0

52360,0

52360,0

6

Прибуток (01-03-04-05)

212540,0

212540,0

212540,0

212540,0

212540,0

212540,0

212540,0

7

Чистий прибуток (06 * 0,75)

159405,0

159405,0

159405,0

159405,0

159405,0

159405,0

159405,0

8

Чистий грошовий потік, грн (05 +07)

-938000,0

211765,0

211765,0

211765,0

211765,0

211765,0

211765,0

211765,0

Визначимо дисконтовані показники оцінки економічної ефективності проекту, проектна дисконтна ставка складає i = 10%.

NPV = - 938000 = 1030960,7-938000 = 92960,7 грн.

Рентабельність інвестиції R.

R = = 1,1 R> 1

Розрахунковим шляхом визначимо точку беззбитковості проекту за формулою:

ТБ = , Де

ТБ - обсяг беззбитковості, шт;

ПІ - постійні витрати, грн;

Ц і - ціна за одиницю продукції, грн;

Пері і - змінні витрати за одиницю продукції, грн.

ТБ 1 = = 662 шт.

ТБ 2 = = 542 шт.

За всіма показниками другий проект привабливіший, дає більш високий абсолютний дохід, дещо вищу рентабельність, володіє великим запасом міцності. Приймаються до реалізації другої проект.

Індивідуальне завдання № 3

Підприємство планує придбання нової технологічної лінії. Дані, що характеризують рівень виробництва і реалізації продукції за трьома альтернативним варіантам інвестування, представлені в таблиці 3.

З використанням цих даних необхідно обгрунтувати найбільш безпечний варіант інвестування, при цьому:

1. Для кожного альтернативного варіанта інвестування знайти точку беззбитковості.

2. Побудувати графік беззбитковості для кожного варіанта інвестування.

3. Визначити рентабельність інвестицій, якщо відомо, що за оптимістичними оцінками обсяг продажу становитиме 140% від точки беззбитковості (ймовірність 35%), очікуваний обсяг продажів планується на 15% більше точки беззбитковості (імовірність 0,5), за песимістичними оцінками обсяг продажів буде на 5 % нижче точки беззбитковості (імовірність 0,15).

Таблиця. Початкові дані для оцінки ефективності проекту (за трьома варіантами)

Показники

Значення показників


Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Річні постійні витрати, грн.

350000

940000

740000

Змінні витрати на виробництво одиниці продукції, грн

18

12

16

Ціна одиниці продукції, грн

31

31

31

Необхідні інвестиції, грн.

2300000

2750000

2600000

Рішення:

Розрахунковим шляхом визначимо точку беззбитковості для кожного альтернативного варіанту за формулою:

ТБ = , Де

ТБ - обсяг беззбитковості, шт;

ПІ - постійні витрати, грн;

Ц і - ціна за одиницю продукції, грн;

Пері і - змінні витрати за одиницю продукції, грн.

Для першого варіанту ТБ 1 = = 26923 шт.

Для другого варіанту ТБ 2 = = 49473 шт

Для третього варіанту ТБ 3 = = 49333 шт

2. Побудуємо графік беззбитковості для кожного варіанта інвестування (рис. 1, рис.2, рис.3).

Очевидно, що графіки підтверджують розрахункові дані.

3. Визначимо рентабельність інвестицій, якщо відомо, що за оптимістичними оцінками обсяг продажу становитиме 140% від точки беззбитковості (ймовірність 35%), очікуваний обсяг продажів планується на 15% більше точки беззбитковості (імовірність 0,5), за песимістичними оцінками обсяг продажів буде на 5 % нижче точки беззбитковості (імовірність 0,15).

Так як у нашому випадку визначення обсягу продажу має імовірнісний характер, то будемо знаходити середній обсяг продажу за формулою:

, Де

- Середній обсяг продажів,

- Обсяг продажу,

- Ймовірність.

26923 1,4 0,35 +26923 1,15 0,5 +26923 0,95 0,15 = 32509 шт.

Малюнок 1

49333 1,4 0,35 +49333 1,15 0,5 +49333 0,95 0,15 = 59569 шт.

Щоб визначити рентабельність інвестиції R, необхідно розрахувати відношення грошового припливу до грошових відтокам (у нашому випадку - ставлення валової виручки до суми необхідних інвестицій).

R = ,

R 1 = = 0,44 R <1

R 2 = = 0,67 R <1

Малюнок 2

R 3 = = 0,71 R <1

Рентабельність всіх трьох проектів менше одиниці. За даних умов жоден з них не можна рекомендувати до впровадження. Однак, слід врахувати, що за умовою задачі реалізація проектів розглядається тільки протягом одного року. Насправді інвестиції дають віддачу протягом декількох років. Якщо розглядати проекти в більш тривалому періоді, то рентабельність, безумовно, зросте і візьме допустимі величини. У цьому разі третій варіант є найбільш цікавим (R максимальний).

Малюнок 3


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
84.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по
Облік ризику при реалізації інвестиційного проекту
Економічна ефективність розробки та реалізації інвестиційного проекту
Фінансова стійкість підприємства в реалізації інвестиційного проекту
Економічна ефективність реалізації інвестиційного проекту з реконструкції тваринницького
Економічна сутність інвестиційного проекту стадії його реалізації організація фінансування
Оцінка ступеня ризику при залученні позикових коштів для реалізації інвестиційного проекту
Аналіз інвестиційного проекту
Вибір інвестиційного проекту
© Усі права захищені
написати до нас