Дослідження методики патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Дослідження тестової методики

Зміст

1. Назва, призначення, рік видання методики. 3
2. Опис теоретичного конструкту. 4
3. Опис діагностичного конструкту. 5
4. Коротка інформація про валідності і надійності методики. 9
5. Технологія проведення методики. 10
6. Особливості обробки та інтерпретації даних. Тестові норми .. 12
7. Обробка результатів дослідження за допомогою побудови графіка 15
8. Спеціальні додаткові шкали .. 16
9. Практика застосування методики. 16
Список літератури .. 17

1. Назва, призначення, рік видання методики

Патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник (ПДО) - опитувальник, призначений для визначення типів акцентуації характеру і варіантів конституціональної психопатії, психопатичних розвитків і органічних психопатій в підлітковому та юнацькому віці (14-18 років). Є реалізацією типологічного підходу до дослідження особистості. Запропоновано А.Є. Личко в 1970 р.
ПДО неодноразово переглядався з метою удосконалення: останні дані про основні шкалах опубліковані в 1983 р. З допомогою ПДО можуть бути діагностовані такі типи психопатій і акцентуацій характеру: гіпертімний; циклоїдний; лабільний; астеноневротичний; сенситивний; психастенический; шизоїдний; Епілептоїдний; істероїдний; нестійкий; конформний.
А.Є. Личко крім названих виділяє змішані типи, досить часто зустрічаються при акцентуації характеру та психопатії. Вони двоякі за своєю природою і визначаються автором як:
а) проміжні типи, в яких поєднання обумовлені ендогенно;
б) Амальгамний - що формуються протягом життя внаслідок нашарування рис одного типу на ендогенне ядро ​​іншого умовах тривалого впливу будь-яких несприятливих факторів.
Крім діагностики типів психопатій і акцентуацій характеру об'єктивна шкала ПДО дає можливість отримання додаткових діагностичних показників. До них відносяться:
1) показники диссимуляции відвертості, що дозволяють оцінити достовірність результатів;
2) індекс B (brain minimal damage), що вказує можливість змін характеру внаслідок резидуального органічного ураження головного мозку;
3) показник відображення реакції емансипації - прагнення звільнитися від контролю, оцінки старших;
4) показник психологічної схильності до алкоголізації;
5) показник психологічної схильності до делінквентності, тобто проступкам, правопорушенням;
6) показник мужності - жіночності, що дозволяє судити про переважання тих чи інших якостей в загальній системі особистісних відносин. Шкала суб'єктивних оцінок призначена для з'ясування того, яким бачить свій характер сам обстежуваний (або яким хоче його уявити).
На основі отриманих даних можна зробити висновок про адекватність самооценкі.А.Е. Личко вказує на те, що збіг результатів за цією шкалою з клінічною характеристикою типу, тобто правильна самооцінка, залежить як від ступеня псіхотізаціі, так і від типу характеру [1].

2. Опис теоретичного конструкту

Передумовами для створення ПДО стали досвід психіатрії та концепція психології відносин.
На підставі опису типів патологічних характерів у посібниках і монографіях: Е. Крепеліна, Е. Кречмера, К. Шнайдера, П.Б. Ганнушкіна, Г.Є. Сухарева, К. Леонгарда, А.Є. Личко були складені набори фраз, що відображають відносини при різних типах характеру до ряду життєвих проблем, актуальних у підлітковому віці. У число таких проблем увійшли оцінка власних вітальних функцій (самопочуття, сон, апетит, сексуальний потяг) ставлення до оточення (батькам, друзям, незнайомим і т.д.) і до деяких абстрактним категоріями (до правил і законів, до опіки і повчанням, до критики на свою адресу та ін.) У ці набори були включені фрази індиферентні, що не мають діагностичного значення.
Принцип відношення до особистісним проблем, запозичений з психології відносин (А. Ф. Лазурський, С. Л. Франк, В. Н. Мясищев), був використаний для діагностики типів характеру, т. до оцінення випробуваним своїх відносин виявилася більш об'єктивної та надійної, ніж дані досліджень, в яких підлітку пропонують самому відзначити в себе ті чи інші риси характеру [2].

3. Опис діагностичного конструкту

За допомогою ПДО можуть бути діагностовані такі типи психопатій і акцентуацій характеру, короткий опис яких наводиться нижче.
Гіпертимний тип (Г). Такі підлітки відрізняються завжди хорошим, навіть злегка підвищеним настроєм, високим життєвим тонусом, бризжущей енергією, нестримною активністю, постійним прагненням до лідерства, притому неформальному. Гарне почуття нового поєднується з нестійкістю інтересів, а велика товариськість з нерозбірливістю у виборі знайомств, в силу чого можуть непомітно для себе опинитися в поганої компанії, почати випивати (зазвичай віддаючи перевагу неглибокі ступеня сп'яніння), пробувати дію наркотиків та інших токсичних засобів (але пристрасті до ним у підлітковому віці зазвичай не виникає).
Циклоїдний тип (Ц). Зустрічається тільки у вигляді акцентуацій характеру. При патологічному рівні розвивається одна з форм нервово-псіхічеcкого розлади - циклотимія. До всього втрачається інтерес, підлітки стають млявими домосідами, уникають компанії. Невдачі і дрібні негаразди важко переживаються. Серйозні нарікання, особливо принижують самолюбство, здатні навести на думки про власну неповноцінність і непотрібності і підштовхнути до суїцидальної поведінки. У субдепрессивной фазі також погано переноситься крута ломка стереотипу життя (переїзд, зміна навчального закладу тощо).
Лабільний тип (Л). Головна риса цього типу - крайня мінливість настрою, який міняється дуже часто і надмірно круто від нікчемних і навіть непомітних для оточуючих приводів. Від настрою моменту залежить і сон, і апетит, і працездатність, і товариськість. Почуття і прихильності щирі і глибокі, особливо до тих осіб, хто самі до них проявляють любов, увагу і турботу. Велика потреба в співпереживанні.
Астено-невротичний тип (А). Також зустрічається тільки у вигляді акцентуації характеру. Патологічний рівень проявляється найчастіше за все розвитком неврастенії. Головними рисами є підвищена стомлюваність, дратівливість і схильність до ипохондричности.
Сенситивний тип (С). У цього типу дві головні риси - велика вразливість і почуття власної неповноцінності. У собі бачать безліч недоліків, особливо в зовнішності і в області якостей морально-етичних та вольових. Замкнутість, боязкість і сором'язливість виступають серед сторонніх і в незвичній обстановці.
Псіхастеніческій тип (П). Головними рисами є нерішучість, схильність до рассуждательству, тривожна недовірливість у вигляді побоювань за майбутнє - своє і своїх близьких, схильність до самоаналізу і легкість виникнення нав'язливість.
Шизофренік (Ш). Головними рисами є замкнутість і недолік інтуїції в процесі спілкування. Важко встановлювати неформальні, емоційні контакти - ця нездатність нерідко важко переживається. Швидке виснаження в контакті спонукає до ще більшого догляду в себе.
Епілептоїдний тип (Е). Головною рисою є схильність до станів злобно-сумного настрою з поступово накипаючим роздратуванням і пошуком об'єкта, на якому можна було б зірвати зло. З цими станами звичайно пов'язана афективна вибуховість. Афекти не тільки сильні, але й тривалі. Великим напругою відрізняється інстинктивна життя.
Істеричний (гістріоніческій) тип (І). Головними рисами є безмежний егоцентризм, ненаситна жага уваги до своєї персони, захоплення, здивування, шанування, співчуття. Всі інші особливості харчуються цим. Брехливість і фантазування цілком служать прикрашеною своєї особи. Зовнішні прояви емоційності на ділі обертаються відсутністю глибоких відчуттів при великій виразності, театральності переживань, схильності до малювання і позерства.
Нестійкий тип (Н). Головна риса - небажання працювати - ні працювати, ні навчатися, постійна сильна тяга до розваг, задоволення, неробства. При строгому і безперервному контролі знехотя підкоряються, але завжди шукають випадку ухилятися від будь-якої праці. Повне безвілля виявляється, коли справа стосується виконання обов'язків, обов'язку, досягнення цілей, які ставлять перед ними рідні, старші, суспільство в цілому.
Конформний тип (К). Головна риса - постійна і надмірна конформність до звичного оточення, до свого середовища. Живуть за правилом: думати "як всі", поступати "як всі", намагатися, щоб усе в них було "як у всіх" - від одягу до суджень з животрепетних питань.
Паранойяльний тип в підлітковому віці ще не проявляється - його розквіт падає на пік соціальної зрілості, тобто на 30-40 років. Тому за допомогою ПДО цей тип діагностувати неможливо.
Змішані типи. Досить часто зустрічаються при як акцентуація характеру, так і при психопатіях. Однак далеко не всі поєднання описаних типів можливі.
Практично не поєднуються наступні типи:
Гіпертимний - з лабільним, астено-невротичним, сенситивним, психастеническим, шизоїдні, епілептоідним.
Циклоїдний - з усіма типами, крім гіпертимного і лабільного.
Лабільний - з гипертимной, психастеническим, шизоїдні, епілептоідним.
Сенситивний - з гипертимной, циклоїдним, епілептоідним, істероїдним, нестійким.
Псіхастеніческій - з гипертимной, циклоїдним, лабільним, епілептоідним, істероїдним, нестійким.
Шизоїдний - з гипертимной, циклоїдним, лабільним, астено-невротичним.
Епілептоїдний - з гипертимной, циклоїдним, лабільним, астено-невротичним, сенситивним, психастеническим.
Істероїдний - з циклоїдним, сенситивним, психастеническим.
Нестійкий - з циклоїдним, сенситивним, психастеническим.
Змішані типи бувають двоякого роду.
Проміжні типи. Ці сполучення обумовлені ендогенними, перш за все генетичними чинниками, а також, можливо, особливостями розвитку в ранньому дитинстві. До них відносяться лабільно-циклоїдний і конформно-гіпертімний типи, поєднання лабільного типу з астено-невротичним і сенситивним, останніх один з одним і з психастеническим. Проміжними можуть бути такі типи, як шизоїдно-сенситивний, шизоїдно-психастенический, шизоїдно-Епілептоїдний, шизоїдно-істероїдний, епілептоідной-істероїдний. У силу ендогенних закономірностей з віком можлива трансформація гіпертимного типу в циклоїдний.
Амальгамний типи. Ці змішані типи формуються протягом життя як наслідок нашарування рис одного типу на ендогенне ядро ​​іншого через неправильне виховання або інших довгостроково діючих несприятливих чинників. На гипертимное ядро ​​можуть нашаровуватися риси нестійкості і истероидности, до лабільності приєднуватися сенситивность і истероидности. Нестійкість може також нашаровуватися на шизоїдний, епілептоідние, истероидной і лабильное ядро. Під дією асоціальної середовища з конформного типу може розвинутися нестійкий. В умовах жорстоких взаємин в оточенні епілептоідние риси легко нашаровуються на конформне ядро ​​[3].

4. Коротка інформація про валідності і надійності методики

Валідність методу в середньому дорівнює 0,85. Правильність діагностики різних типів психопатій і акцентуацій характеру була визначена на підставі діагностичної оцінки за допомогою ПДО з клінічною оцінкою типу при стаціонарному спостереженні підлітків з урахуванням всіх наявних анамнестичних даних.
Виявилося, що клінічно діагностовані типи психопатій і акцентуацій характеру розпізнаються за допомогою ПДО в наступному відсотку випадків: гіпертімний - 86%, лабільний - 77%, сенситивний - 86%, шизофренік - 75%, Епілептоїдний - 78%, істероїдний - 83%, нестійкий - 87%.
Для практичної роботи не менш важливо знати, яка ймовірність правильної діагностики для кожного визначеного за допомогою ПДО типу і які будуть найбільш часті розбіжності з клінічною оцінкою (див. таблицю 1).

Таблиця 1. Імовірність правильної діагностики типів психопатій і акцентуацій характеру за допомогою ПДО (валідність методу)
Типи, діагностовані за допомогою ПДО
Вірогідність збігу з клінічною оцінкою (%)
Найбільш часті розбіжності при помилках (тип при клінічній оцінці)
Гіпертимний (Г)
Лабільний (Л)
Сенситивний (С)
Шизоїдний (Ш)
Істероїдний (І)
Епілептоїдний (Е)
Нестійкий (Н)
76
79
94
90
86
77
93
Е
Е, Ш
Ш, Е
Л
Середня валідність
85
Надійність методу (за даними В. А. Шаповала) визначалася шляхом ретестірованія через місяць.
У середньому результати повторилися у 71%, незважаючи на ймовірне дію чинника "мотиваційної лабільності": перше тестування було здійснено під час конкурсних іспитів, друге - вже під час навчання після надходження. Висока надійність виявилася у показників мужності-жіночності (0,88), В-індексу (0,86) та психологічної схильності до алкоголізації (0,83). Низька надійність у показників конформності і диссимуляции - ці особливості, ймовірно, залежить від поточних умов [4].

5. Технологія проведення методики

ПДО включає 25 таблиць - наборів фраз ("Самопочуття", "Настрій" та ін) У кожному наборі від 10 до 19 запропонованих відповідей.
З випробуваним проводиться два дослідження.
У першому дослідженні йому пропонується в кожній таблиці вибрати найбільш підходящий для нього відповідь і відповідний номер поставити в реєстраційному листі № 1 (зразки реєстраційних листів наведені у Додатку). Якщо в будь-якому наборі підходить не один, а кілька відповідей, допускається зробити два-три вибори. Більше трьох виборів в одній таблиці робити не дозволяється. У різних таблицях можна зробити неоднакове число виборів.
У другому дослідженні пропонується вибрати в тих же таблицях найбільш невідповідні, відкидаємо відповіді (при бажанні можна вибрати в кожній таблиці два-три невідповідних відповіді, але не більше) і поставити відповідні номери в реєстраційному листі № 2.
В обох дослідженнях дозволяється відмовлятися від вибору відповіді в окремих таблицях, проставляючи 0 в реєстраційному листі. Якщо число таких відмов в обох дослідженнях становить в сумі 7 і більше, то це свідчить або про труднощі роботи з опитувальником в силу невисокого інтелекту (зустрічається при легкій дебільності), або, при достатньому інтелекті, але негативне ставлення до дослідження. В останньому випадку роботу з опитувальником можна повторити після психотерапевтичної бесіди. Велике число 0 зустрічається при сенситивному типі - такі підлітки вважають за краще відмовчатися, ніж сказати неправду.
Зазвичай для проведення дослідження потрібно від півгодини до години часу. Дослідження можна проводити одночасно з групою піддослідних за умови, щоб вони не могли радитися або підглядати вибори один у одного.
При отриманні реєстраційних листів необхідно відразу ж перевірити, чи не проставлено чи в якій-небудь графі більше трьох номерів виборів і запропонувати випробуваному скоротити їх число, а якщо відмов 7 і більше - спробувати їх зменшити. Зразки реєстраційних листів наводяться далі. ПДО не придатний для дослідження підлітків при наявності вираженої інтелектуальної недостатності (так звана прикордонна розумова відсталість не перешкоджає обстеженню) або гострого психотичного стану з порушенням свідомості, маренням, галюцинаціями і т.п., а також при вираженому психічному дефекті шизофренічного, органічного та інших типів . У випадках явно негативного ставлення до обстеження, воно може проводитися тільки після психотерапевтичної бесіди і встановлення гарного контакту [5].

6. Особливості обробки та інтерпретації даних. Тестові норми

Результати обстеження визначаються за допомогою коду. Цей код складений на підставі статистично достовірних (р <0,005) виборів для підлітків даного типу, визначеного за клінічній оцінці. Код представлений далі у розділі "Текст опитувальника ...".
Літерні символи коду відповідають балам на користь відповідних типів:
Г - гіпертімний
Ц - циклоїдний
Л - лабільний
А - астено-невротичний
С - сенситивний
П - психастенический
Ш - шизофренік
Е - Епілептоїдний
І - істероїдний
Н - нестійкий
К - конформний
Пропуск у графах, де проставлені бали, означає, що даний вибір є неінформативним.
Здвоєні і строєні літерні символи (наприклад АА у виборі № 5 на тему "Самопочуття" у 1-му дослідженні, ШШШ у виборі № 3 на тему "Ставлення до самотності" у другому дослідженні) означають, що за цей вибір нараховується два або три бали на користь відповідного типу. За один вибір можуть нараховуватися бали на користь двох або більше типів (наприклад, ГН на вибір 1 на тему "Настрій" у першому дослідженні означає, що 1 бал нараховується на користь гіпертимного, а 1 бал - на користь нестійкого типів).
Кодом передбачені наступні додаткові показники:
Про - негативне ставлення до дослідження;
Д - диссимуляция справжнього ставлення до досліджуваних проблем і прагнення не розкривати риси характеру;
Т - відвертості;
В - рис характеру, що зустрічаються при органічних психопатіях;
E - відображення в самооцінці реакції емансипації;
d - психологічної схильності до делінквентності (тільки для підлітків чоловічої статі);
М - чорт мужності;
Ф - рис жіночності в системі відносин.
Крім того, на підставі числових балів в темі "Ставлення до спиртних напоїв" може бути дана оцінка психологічної схильності до алкоголізації (шкала V).
Для інтерпретації результатів методики наводяться коди розшифровки за різними параметрами:
Самопочуття;
Настрій;
Сон і сновидіння;
Пробудження від сну
Апетит і ставлення у їжі
Ставлення до спиртних напоїв
Сексуальні проблеми;
Ставлення до одягу;
Ставлення до грошей
Ставлення до батьків
Ставлення до друзів
Ставлення до оточуючих
Відносини до незнайомих людей
Ставлення до самотності
Ставлення до майбутнього
Ставлення до нового;
Ставлення до невдач;
Відносини до пригод і ризику;
Ставлення до лідерства
Ставлення до критики і запереченням
Відносини до опіки і повчанням
Ставлення до правил і законів;
Оцінка себе в дитинстві;
Ставлення до школи;
Оцінка себе в даний момент
Додаткові бали, що нараховуються за показники за графіком
Показники за графіком
Нараховані бали
Г = 0 або Г = 1
П, С
Ц = 6 або Ц> 6
Л
А = 4 або А> 4
Л
П = 0 або П = 1
Н
Н = 0 або Н = 1
П
К = 0
Ш, Ш, І
К = 1
Ш
Д = 6 або Д> 6
Н
Т> Д
П, П, Ц
В = 5
Е
В = 6 або B> 6
Е, Е
E = 6 або E> 6
Ш, І
d = 5 або d> 5
Ш
О = 6 або Про> 6
C
М <Ф (у хлопчиків)
З, Ш, І
V =- 6 і нижче
З
V = +6 і вище
І
Наявність помилок у виборах (один і той же номер вибору на одну тему в 1-м і 2-му дослідженні)
за 1 помилку
Е
за 2 і більше помилок
Е, Е
У книзі [2] автори наводять портативний код розшифровки результатів. На їхню думку, він прискорює обробку результатів. У таблицях названі теми опитування ("Самопочуття" та ін) і перераховуються тільки номери виборів, за яких нараховуються бали за різними шкалами: у першій таблиці за перше дослідження (найбільш ефективний вибори), у другій - за друге дослідження (найбільш відкидаємо вибори) .

7. Обробка результатів дослідження за допомогою побудови графіка

Для підрахунку балів зручно будувати графік. На ньому бали на користь кожного типу і кожного показника, отримані у 1-му і в 2-м дослідженнях, підсумовуються арифметично, тобто всі вони відкладаються на графіках. До них приплюсовуються додаткові бали на підставі оцінки побудованого графіка.
Оцінку графіка зручно проводити в наступному порядку:
Визначення конформності.
Визначення негативного ставлення до дослідження.
Визначення можливої ​​схильності до диссимуляции.
Визначення підвищеної відвертості.
Вказівка ​​на можливу органічну природу психопатії та акцентуації характеру.
Визначення відображення реакції емансипації
Оцінка схильності до делінквентності.
Оцінка рис мужності-жіночності в системі відносин.
Визначення психологічної схильності до алкоголізації (показник v).
Діагностика типів психопатій і акцентуацій характеру. Є основною, діагностичною процедурою. Здійснюється за допомогою правил.

8. Спеціальні додаткові шкали

Спеціальні шкали можуть використовуватися при вирішенні окремих питань медико-психологічної діагностики, коли в цьому виникає необхідність. Більшість з них побудовано на оцінці графіка обробки результатів, що спрощує процедуру, не вимагаючи знову звертатися, до опитувальних листів і вишукувати в них відповідні номери виборів. Виняток становить тільки шкала ризику раннього статевого життя у дівчаток.

9. Практика застосування методики

Метод ПДО призначений для визначення у віці 14-18 років типів акцентуації характеру і типів психопатій, а також зв'язаних з ними деяких особистісних особливостей (психологічної схильності до алкоголізації, делінквентності та ін.)
ПДО може бути використаний психіатрами, медичними психологами, лікарями інших спеціальностей і педагогами, що отримали спеціальну підготовку з медичної психології.

Список літератури

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словник-довідник з психодіагностики. СПб.: Пітер. 1999.528 с. - 2-е видання, перероблене і доповнене.
2. Іванов Н.Я., Личко А.Я. Патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник для підлітків. Методичний посібник. Серія: Випуск 10. М.: "Фолиум", 1995, 64 с., 2-е вид.
3. Саморуйнівної поведінки у підлітків. Ред. A.Е. Личко, Ю.В. Попов. - Л.: вид. інстр. ім. Бехтерева, 1991.
4. Ільїн Є.П. Психологія індивідуальних відмінностей. СПб.: Пітер, 2004. - 701 с.: Іл.
5. Райгородський Д.Я. Практична психодіагностика. Методики та тести. Навчальний посібник. - Самара: Видавничий Дім "БАХРАХ", 1998 - 672 с.
6. Суслов В.І., Чумакова Н.П. Психодіагностика: Учеб. посібник. - СПб.: СПбДУ. - 1992. - 58 с.


[1] Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словник-довідник з психодіагностики. СПб.: Пітер. 1999. - С.328.
[2] Іванов Н.Я., Личко А.Я. Патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник для підлітків. Методичний посібник. Серія: Випуск 10. М.: «Фолиум», 1995. - С.6.
[3] Іванов Н.Я., Личко А.Я. Патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник для підлітків. Методичний посібник. Серія: Випуск 10. М.: «Фолиум», 1995. - С.10.
[4] Іванов Н.Я., Личко А.Я. Патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник для підлітків. Методичний посібник. Серія: Випуск 10. М.: «Фолиум», 1995. - С.8.
[5] Іванов Н.Я., Личко А.Я. Патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник для підлітків. Методичний посібник. Серія: Випуск 10. М.: «Фолиум», 1995. - С.14.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Контрольна робота
52кб. | скачати


Схожі роботи:
Ендоскопічне дослідження сім`явивідної протоки вазоскопія - новий діагностичний метод
Розробка методики дослідження
Дослідження методики Айзенка
Дослідження тестової методики методика Кейрсі
Основні методики дослідження ефективності реклами
Дослідження організації та методики обліку і аналізу праці та заробітної плати
Опитувальник Кеттела
Дослідження методики аудиторської перевірки бухгалтерського обліку матеріалів у виробництві СПК
Завдання і методи психологічного обстеження Міннесотський Багатофакторний Особистісний Опитувальник
© Усі права захищені
написати до нас