Дослідження аудиторії в ЗМІ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

«Дослідження аудиторії в ЗМІ»
Виконав: Малахов Сергій Анатолійович
2003

Зміст
Введення
1.Средства масової інформації
1.1 Загальні поняття. Класифікація

2. Аудиторія
2.1 Поняття, характеристики
3. Інформація
3.1 Інформаційна потреба аудиторії
3.2 Інформація в дії
4. Взаємодія
4.1 Включеність населення в систему ЗМІ
4.2 Особистість у сфері впливу ЗМІ
4.3 ЗМІ та духовний світ людини
Висновок
Література

Введення

 

Мільйони газетних смуг щодня потрапляють до рук читачів. Хвилі сотень радіостанцій пронизують сьогодні ефір, доносячи до слухачів новини з будь-якого куточка нашої планети. Тисячі телевеж, десятки космічних супутників роблять нас свідками подій у різних країнах світу.
Значення друку, радіо і телебачення в сучасному світі переоцінити просто неможливо. Вони перетворилися на потужний інструмент впливу, охоплюючи своїм впливом безпрецедентне в історії кількість людей. З вище сказаного стає ясно, що соціологу - досліднику просто необхідно знати всі процеси, котрі пов'язують ЗМІ та їх аудиторію, для того, щоб зрозуміти закономірності формування громадської думки, ідеології.
Більшість досліджень сучасності, прямо або побічно пов'язані з темою засобів масової інформації, присвячені проблемам підвищення ефективності ЗМІ, збільшення ролі ЗМІ в житті суспільства, їх впливу на світогляд окремої людини і цілого соціуму. Проте майже ніхто не замислюється про те, що перш ніж що-небудь удосконалити потрібно спочатку вивчити це в найдрібніших деталях, зрозумівши всі тенденції та закономірності даного явища. Робота складається з чотирьох питань, вступу, висновків та бібліографії.
Перше питання присвячені засобам масової інформації, докладно представлені три найбільш відомі види ЗМІ - друк, радіо і телебачення. Дано їх характеристики, представлені переваги і недоліки, як окремо, так і в порівнянні. У зв'язку з останніми показані переваги аудиторії, яка обирає залежно від своїх бажань, можливостей і реальної ситуації те чи інше ЗМІ.
У постановці цілей інформаційної діяльності, у виборі засобів і методів її здійснення, у передбаченні результатів явно чи неявно у тій чи іншій формі присутній уявлення про аудиторію - про тих, кому адресований матеріал, передача. У їх свідомості, в їх діяльності має відбутися те, заради чого працює могутній механізм сучасної масової інформації. Тому однин з питань присвячений безпосередньо поняттю дослідження «аудиторії», її характеристикам. Наводиться класифікація аудиторії за різними ознаками, показується цінність її дослідження конкретно для соціології. Соціологічний аналіз проблем аудиторії припускає вивчення як об'єктивних, так і суб'єктивних сторін феномену. Тут повинні бути приведені у систему всі зв'язки між аудиторією і засобами масової інформації в усьому їх різноманітті та на різних рівнях. Аналіз таких зв'язків, понять, що відображають їх, а також конкретних їх проявів і складає предмет другого питання.
Предметом для вивчення в третьм питанні є інформація. Ефективність роботи ЗМІ залежить від того, наскільки враховані особливості аудиторії, до якої звертається журналістика. Ефективна діяльність вимагає точних знань про аудиторію. Головним критерієм виступають тут інформаційні інтереси і потреби аудиторії, а постановка цілей, щоб не бути довільною, повинна спиратися на конкретні уявлення про діючі силах сучасної історії, на розуміння законів суспільного розвитку, на усвідомлення класової розстановки сил і т.

Четверте питання присвячений самої головної проблеми даної роботи - стосункам засобів масової інформації та аудиторії для якої вони існують. Як немає артиста без публіки, так немає і ЗМІ без слухачів, глядачів, читачів. У питанні розглянута включеність населення нашої країни в системи масової інформації, проблеми, що заважають розширенню цієї системи і дані реальні цифри соціологічних досліджень, проведених по цій темі. Процес включеності особистості в сферу впливу засобів масової інформації, безсумнівно цікавий для сучасної соціології. Протягом усього свого життя людина, особливо сучасний, нерозривно пов'язаний з ЗМІ, які мають потужний вплив на формування особистості. Поширювана ними інформація впливає на індивіда, для неї характерні швидкість і частота впливу, безособовий, опосередкований характер. Важливою особливістю впливу ЗМІ є його перманентність. Випадки, коли окремі повідомлення газети, радіо-чи телепередача, книга чи кінофільм серйозно змінюють установки людини, надзвичайно рідкісні. Однак тривале, постійне сприйняття інформації одного і того ж характеру може істотно позначитися на формуванні духовного світу людини.

Засоби масової інформації.

1. Загальні поняття, класифікація.

Якщо засобами пражурналістской діяльності переважно були усні та письмові форми повідомлення, то власне журналістика прямо пов'язана з використанням розвинених технічних засобів комунікації - преси (коштів поширення інформації за допомогою друкованого відтворення тексту та зображення), радіо (передачі звукової інформації за допомогою електромагнітних хвиль) і телебачення (передачі звуковий і відеоінформації також за допомогою електромагнітних хвиль; для радіо та телебачення обов'язково використання відповідного приймача).
Завдяки використанню цих комунікаційних коштів виникли три підсистеми журналістики: печатку, радіо і телебачення, кожна з яких складається з величезної кількості каналів - окремих газет, журналів, альманахів, книжкової продукції, програм радіо і телебачення, здатних поширюватися як по всьому світу, так і в невеликих регіонах (областях, районах, округах). Кожна окрема підсистема виконує свою частку функцій журналістики на основі використання своїх специфічних особливостей, що виявляються насамперед у засобах фіксації і передачі інформації.
Друк (газети, тижневики, журнали, альманахи, книжки) придбала особливе місце в системі ЗМІ у зв'язку з фіксацією інформації на паперовому аркуші (на тканини, полімерному полотні і т.д., що не принципово) за допомогою друкарської техніки відтворення текстів та зображень в чорно-білому або кольоровому варіанті. Що вийшла з-під друкарського верстата продукція несе інформацію у вигляді надрукованого буквеного тексту, фотографій, малюнків, плакатів, схем, графіків та інших зображально-графічних форм, які сприймаються читачем-глядачем без допомоги яких-небудь додаткових коштів (тоді як для отримання радіо - телевізійної інформації потрібні телевізор, радіоприймач, магнітофон і т.д.).
Ця обставина (те, що інформація в пресі фіксується на паперовому аркуші і сприймається читачем «без посередників»), сприяє прояву ряду важливих властивостей взаємин преси та аудиторії.
По-перше, є можливість швидкого, оглядового ознайомлення з усім «репертуаром» повідомлень, включених в номер чи книгу, що в свою чергу дає можливість отримати первинну цілісну орієнтацію у всьому обсязі і розмаїтті інформації (на основі місця твору на сторінці, заголовків і підзаголовків , «лидов» та інших виділених частин творів). Завдяки цьому можна скласти загальне враження про зміст випуску і, далі, обравши цікавий для матеріал, визначити характер «вилучення» (перегляд, вибіркове ознайомлення, докладний читання, збереження номера або вирізки з нього для збереження та повторного ознайомлення і т.д.).
По-друге, можна користуватися можливостями «відкладеного читання» - після первинного ознайомлення залишити матеріал для уважного і детального прочитання у час і в підходящому місці (скажімо, перенести знайомство з номером на вечір, перервати читання книжки, щоб повернутися до нього пізніше і т . д.).
Все це можливо тому, що друковані видання автономні завдяки способу фіксації. Їх легко мати «при собі» і звертатися до «вилучення» інформації у зручний час, не заважаючи оточуючим, і в обставинах, що не дозволяють або заважають слухати радіо або дивитися телепередачі (в поїзді, метро, ​​автобусі, літаку і т.д.) . Правда, можна використовувати переносний і забезпечений навушниками радіоприймач або телевізор (в тому числі плеєр), але в цьому випадку виникають додаткові труднощі та обмеження (треба носити з собою техніку, можливі перешкоди і заборони, екранування, трансляція не цікавить передачі і т.д. ). При цьому читання тексту і сприйняття образотворчого друкованого матеріалу проходить відповідно до бажання вибірково, в тому порядку, темпі і ритмі, які встановлює сам читач. Він може звертатися до одного й того ж твору кілька разів, зберігати потрібне, підкреслювати, робити позначки на полях (маргіналії) і т.д. і т.п. Все це визначає безліч ступенів свободи при контакті з друкованими виданнями, що робить їх на осяжний період незамінними та найважливішими носіями масової інформації.
Таким чином, преса програє в оперативності інформування. Адже неможливо уникнути значного розриву в часі між підготовкою номери, друкуванням тиражу, доставкою та отриманням його «споживачем». Це особливо стосується преси, поширюваної по всій країні. Хоча багато видань друкуються на місцях (з отриманих за фототелеграфу оригіналів) практично одночасно з друкуванням їх в основному місці видання, тим не менш, у зв'язку з різницею в часових поясах між різними регіонами країни і необхідністю часу на доставку значна частина аудиторії отримує загальнонаціональні газети набагато пізніше місцевих, а часом і на другий-третій день.
І позитивні, і негативні властивості друку залежать від природи цього носія масової інформації. В умовах сусідства з радіо і телебаченням вони повинні максимально враховуватися журналістами, щоб можливо повно використовувати позитивні і мінімізувати негативні. Основа, на якій будується діяльність журналіста преси, припускає опору на специфіку: відносно рідкісний вихід, що дозволяє і вимагає поглибленої аналітичності інформації; фіксованість на паперовому носії, що дає можливість урізноманітнити режим «зняття» інформації; можливість тривалого зберігання і різних форм використання зафіксованої на папері інформації.
Другим за часом появи засобом масової комунікації є радіомовлення. Найбільш характерною його рисою є те, що носієм інформації в цьому випадку виявляється лише звук (включаючи і паузи). Радіозв'язок (використовує радіохвилі - ефірне мовлення, здійснювана по проводах - проводове мовлення) дозволяє миттєво передавати інформацію на необмежені відстані, причому отримання сигналу відбувається в момент передачі (або - при передачі на дуже великі відстані - з невеликою затримкою). Звідси можливість такої оперативності радіомовлення, коли повідомлення надходить практично в останній момент звершення події, чого неможливо в принципі домогтися в пресі.
Якщо спочатку радіо було здатне транслювати лише мовні повідомлення, то в міру вдосконалення передавальної та приймаючої радіотехніки стала можливою передача звуку всіх типів - звучала промови, музики, шумів. Завдяки цьому радіо здатне створювати повнокровну звукову картину світу. Ще більш збагачують його технічні можливості запис і відтворення звуку в режимах «стерео» і «квадро», часто набагато збільшує здатність передавати «малює» звук при висвітленні подій, трансляції сценічної дії, музичних творів. Винахід різних способів запису звуку дозволило широко використовувати можливості монтажу, відтворювати повністю або «цитувати» давно минулі передачі, створювати «перемонтажние» твори і т.д.
Однак особливості радіо визначають і деякі його негативні властивості. Радіомовлення в певному сенсі примусово-передачу можна слухати лише в той час, коли вона йде в ефір, кубло в тому ж порядку, темпі і ритмі, які задано в студії. Тому неможливо відкласти прослуховування на зручний час (і тут не завжди допоможе наявність магнітофона), робити це швидше або повільніше, в обраному порядку, тим більше «переглядати», як це властиво контактам з друкованими текстами. Ці риси радіо змушують особливо уважно вивчати можливості тих чи інших верств аудиторії та складати програми з максимальним урахуванням типових форм розподілу часу, характеру занять, психічного і фізичного стану слухачів у різні часові відрізки. Відповідно підвищується роль передує передачі огляду їх змісту (типу «спочатку новини коротко») і внутрішньої будови, що враховує закономірності зосередження, перемикання і відволікання уваги, а також, зрозуміло, більшої залежності від уподобання, інтереси, мотиви аудиторії при зверненні до інформації радіо.
Нарешті, слід відзначити, що, хоча і можливе створення безлічі каналів радіомовлення, слухач у визначений відрізок часу здатний сприймати лише одну програму, відмовившись від усіх інших, одночасно йдуть (адже відкладену слухання, як, наприклад, відкладені читання, неможливо). Тому важлива сувора, чітко розрахована на аудиторію програмна політика, при гарній реалізації якої «накладення» необхідних для однієї і тієї ж аудиторії передач буде мінімальним.
Телебачення увійшло в життя в 30-х роках і стало, як і радіо, рівноправним учасником «тріумвірату» засобів масової інформації в 60-х роках XX століття. Надалі воно розвивалося випереджаючими темпами і за низкою параметрів (подієва інформація, культура, розвага) висунулося на перше місце.
Телевізійна специфіка народилася як би на перетині можливостей радіо і кіно. Від радіо телебачення взяло можливість передавати сигнал за допомогою радіохвиль на далекі відстані (правда, у зв'язку з тим, що телебачення користується метровими і дециметровими хвилями, що поширюються по прямій лінії, великі відстані телебачення може подолати лише за допомогою наземних ретрансляційних ліній чи космічної супутникового зв'язку) . Цей сигнал одночасно має звукову і відеоінформацію, яка на екрані телевізора в залежності від характеру передачі несе кінематографічний характер або ж характер фотокадру, схеми, графіка і т.д. Інакше кажучи, відеоряд на телебаченні може бути подібним киноизображению та книжково-журнально-газетних формами представлення відеоматеріалів (як у чорно-білому, так і в кольоровому варіанті), з тими обмеженнями, які пов'язані з розмірами, можливостями передачі кольору, роздільною здатністю телевізійного екрану. На екрані телевізора може бути відтворений і друкований текст.
Як і на радіо, на телебаченні можлива організація оперативних передач як зі студії, так і з місця подій (хоча пряме включення має ряд труднощів технічного порядку, подоланих з розвитком відеотехніки і каналів зв'язку). Переваги ж такої оперативної «живий» передачі, що йде прямо в ефір з місця події, в значно більшому, ніж у радіо, «ефект присутності», оскільки в органічній єдності знаходяться звуко-і відеоряд і задіяні обидва найважливіших типу рецепторів людини, що забезпечує створення більш міцних зв'язків з аудиторією. Єдність аудіовізуальних (звукозорових) коштів створює ті ж можливості і для записаних на плівку (кіно-або відео-) передач, які займають значне місце в структурі програм.
Для журналіста телебачення важливо враховувати особливості сприйняття програм аудиторією. Хоча в сукупності аудиторія телебачення становить мільйони, біля екрану зазвичай збирається невелика, найчастіше сімейна, група людей, причому перегляд проходить, як правило, в домашніх умовах. Це дуже важлива обставина. Якщо газети, журнали, книги спочатку призначені для читання в поодинці, до того ж у самих різних умовах (в тому числі в дорозі і навіть на роботі), якщо прослуховування радіопередач також може проходити в самих різних умовах і переважно індивідуально, то телебачення (родинне за своїми характеристиками аудіовізуальним кіно і театру - видам мистецтва, здавна склалися як колективні видовища) вимагає вміння звертатися одночасно і до мільйонної аудиторії, і до малої групи людей, контакт з якою повинен відбуватися на високому рівні довіри. У той же час це не виключає трансляції з великих залів з показом великих груп глядачів, коли характер спілкування з аудиторією виявляється іншим, близьким за типом до «мітингу мільйонів».
Масова аудиторія звертається до телебачення переважно у вільний час, найчастіше ввечері після робочого дня або в дні відпочинку, що вимагає від журналістів вміння поєднувати інформаційну насиченість з високим рівнем захопливості, зі здатністю «вписати» передачі в години відпочинку та підготовки до наступного робочого дня.
Така ж (як і в радіо) «примусовість» телепрограм, тобто неможливість для глядача змінити час перегляду передач, їх порядок, структуру і темпоритм, вимагає особливо ретельного підходу до складання програм.
Друк, радіо і телебачення є своєрідний «тріумвірат» засобів масової інформації, кожне з яких має ряд особливостей, що виявляються в характері і способах донесення інформації до аудиторії. Однак при наявності специфічних властивостей друк, радіо і телебачення мають щось спільне - це здатність донести до масової аудиторії більш-менш оперативно словесно-понятійну і емоційно-образну інформацію. Форми втілення поняття і образу можуть бути спільними для двох з трьох засобів комунікації (звук на радіо і телебаченні, нерухоме зображення на телебаченні і в пресі, вневізуальное - звукове і словесне - розповідь на радіо і в пресі і т.д.). Але є і своєрідні риси, що належать тільки якогось одного засобу (кінематографічний зображення на телебаченні, словесно-буквена інформація в пресі, вневізуальное звукове повідомлення на радіо).
До цих «тріумвірам» в останнє десятиліття приєднується і активно розвивається четвертий тип каналів інформації - всесвітня комп'ютерна мережа (представлена ​​в наш час Інтернетом), у якій значне місце (разом зі спеціальною) займає масова інформація. Це електронні версії і дайджести газет, т.зв. мережеві газети і журнали, радіо-та теле - «сетевещаніе», сайти («сторінки») окремих журналістів, притому оперативно змінюють зміст і одержувані в режимі реального часу. Таким чином, комп'ютерні мережі з'єднують в собі можливості всіх типів ЗМІ, щоправда, друковані тексти можуть читатися лише з монітора (і при необхідності роздруковуватися на власному принтері). Важливо врахувати також, що найбільша частина інформації передається на іноземних мовах, що ускладнює для багатьох повноцінне освоєння інформації навіть за наявності в комп'ютері програми-перекладача.
Видання і програми широко використовують свої комунікативні можливості. При цьому у аудиторії в практиці контактів з різними комунікаційними засобами складаються свої переваги та мотивації, врахувати які також корисно журналістам.
Значення для масової аудиторії інформації, що надходить з глобальних комп'ютерних мережах типу «Інтернет» поки недостатньо ясно. Більша частина нашої аудиторії ще не має можливості виходити в «Інтернет». Користуються ж його можливостями найчастіше тільки налаштовуються на отримання інформації, «прикидають» на себе його можливості, виробляють своє ставлення до нього як каналу масової інформації. Але вже є і «фанати», на яких «Інтернет» діє як свого роду інформаційний наркотик.

Аудиторія.

1. Поняття, характеристики.

Реальним «фізичним» об'єктом соціологічного вивчення аудиторії ЗМІ є маси людей, різні суспільні групи в певній системі відносин - відносин з приводу інформації, поширюваної по каналах періодичної преси, радіо, телебачення. При цьому такі відносини розглядаються і в більш широкій системі соціальних відносин.
Етимологічно поняття «аудиторія» пов'язане з поданням про безліч людей, безпосередньо включених в процес сприйняття інформації. В емпіричних дослідженнях воно тлумачиться звичайно як сукупність людей, що вступають в контакт з джерелом інформації. Таке визначення не може вичерпати всіх рівнів соціологічного аналізу аудиторії.
На рівні спеціальної соціологічної теорії це поняття визначає положення мас у системі масової інформації та пропаганди. «Видавець», «журналіст», «аудиторія» - поняття, що описують функції, ролі, місце різних соціальних суб'єктів у системі. Поняття «аудиторія» закріплено за суб'єктом, який зайнятий у рамках цієї системи насамперед споживанням інформації і тим самим є об'єктом інформаційного впливу. У системі масової інформації діють інститути, за якими закріплені функції збору, обробки та розповсюдження інформації, з одного боку, і маси, для яких призначена ця інформація, - з іншого. Так складаються функціональні відносини між учасниками-видавцем, журналістом, аудиторією.
З іншого боку, система масової інформації та пропаганди розрахована на індивідуальне споживання, «з доставкою додому». Ця система орієнтована на прямий зв'язок суспільства в цілому (а також соціально-територіальних і професійних спільнот) з особистістю.
Засоби масової інформації апелюють до особистості в сукупності її соціальних ролей-як до громадянина і сім'янинові, представникові російського народу в цілому і жителю конкретного району, представнику цієї професії та працівникові народногосподарської галузі і т. д. У цілому вміст масової інформації охоплює всі сторони зв'язків людини з суспільством та його підсистемами, всі галузі суспільних відносин, в які включена особистість. Тому журналістика, її практичні завдання виявилися такі близькі до конкретної соціології, також вивчає особистість в сукупності її соціальних ролей, науці, яку «окрема людина цікавить не сам по собі, а як член певного суспільства, класу, соціальної групи, що втілює в собі деякі соціально -типові риси ».
Є частина інформації і зовсім розрахована відразу на всіх-на «середнього» представника аудиторії. Такі довідкові відділи газет і передачі радіо і телебачення, значна частина інформаційних розділів і програм та ін Існують матеріали, які шляхом поєднання різних аспектів проблеми, аргументів, ілюстрації і т. п. також розраховуються на якомога ширшу аудиторію. Таке більшість розважальних і пізнавальних передач радіо і телебачення, добірки, колонки новин в газетах, інформаційні програми радіо і телебачення. Чітке усвідомлення меж розрахункової аудиторії-найважливіше завдання практичного програмування діяльності масової інформації. Воно може йти за принципом «листкового пирога» (надання матеріалу, передачі рис, привабливих для різних верств аудиторії) і шляхом диференціації видань, рубрик, програм.
Переходячи від загального уявлення про аудиторію до конкретно-соціологічного рівню, слід конкретизувати поняття аудиторії.
В цілому вся система масової інформації розрахована на все населення країни, місцеві засоби-відповідно на все населення того регіону, в якому вони діють. Населення країни або регіону становить потенційну аудиторію ЗМІ (для галузевих органів інформації в цій якості будуть виступати всі працівники даної сфери професійної діяльності та їх партнери в інших сферах діяльності, а також клієнти, замовники і т. п., що вимагає спеціального розгляду).
Для аудиторії ЗМІ характерна риса, яку можна визначити як стійкість, бо робота засобів масової інформації розрахована на регулярний контакт з аудиторією. Цьому сприяє система розповсюдження інформації: передплата на друковані видання на тривалий термін, купівля радіо-і телеприймачів, які дозволяють тривало «абонувати» ефірну інформацію.
Дані ряду досліджень дозволяють припустити, що статистична кордон аудиторії і не аудиторії (реальної аудиторії і не аудиторії) щоденних газет, радіо і телебачення пролягає між наступними заходами регулярності звернення «кілька разів на тиждень» і «один раз на тиждень» (тобто якщо вже люди користуються даним засобом масової інформації, то роблять це не рідше одного разу на тиждень, а частіше всього - кілька разів на тиждень). Співвідношення потенційної та реальної аудиторії, аудиторії і не аудиторії, регулярної та нерегулярної аудиторій відносяться до числа показників ефективності СМІП. Причому такі показники слід розглядати як базові або як умова для досягнення всіх інших, які не можуть бути отримані без контакту з аудиторією, і перш за все аудиторією розрахункової.
Більш тонким виявляється розділення аудиторії на масову і спеціалізовану. Воно випливає з явища диференціації інформації всередині системи ЗМІ. В аудиторії багатьох видань або програм радіо і телебачення є частина аудиторії, на інтереси та компетенцію якої робиться особливий акцент. Взагалі у більшості матеріалів є подвійний адресат, точніше, в їх аудиторії є дві групи: одна, для якої дане повідомлення несе інформацію, пов'язану з професійно - посадовий чи суспільно-політичною роллю, інша - для якої зміст повідомлення таким чином «поверненим» не виявляється . Інакше кажучи, хоча, наприклад, наші центральні видання звернені до самої широкої аудиторії, є «свій» особливий читач у видань в цілому, «свій» слухач і глядач у програм і циклів передач. Масові видання і програми повинні розраховувати свої виступи на обидві групи аудиторії, іноді поміщаючи диференційовані матеріали, іноді - ті, що мають привернути увагу обох груп, бо «покликання» ЗМІ - встановлювати зв'язки між фахівцями і неспеціалістами, виробниками і споживачами, обслуговуючими та їх клієнтами і т. д. Однак спеціалізована аудиторія «має право» і на особливу увагу якогось видання чи програми. Таким чином, у відношенні аудиторії до СМІП поєднується загальне і особливе, що і дозволяє виділяти в ній при дослідженні різні групи.

2. Ставлення аудиторії до ЗМІ.

Функціональні відносини між учасниками процесу масової інформації реалізуються у безлічі приватних зв'язків (відносин). Аудиторія характеризується безліччю зв'язків зі ЗМІ, що позначаються загальним поняттям «ставлення аудиторія до засобів масової інформації.
Характеристики аудиторії не вичерпуються зовні проявляються факторами поведінки: вибором того чи іншого джерела, того чи іншого матеріалу, тривалістю підписки на газету й користування телевізором і т. д. За зовні однаковими я поведінковими актами стоять різні потреби, інтереси, очікування. З іншого боку, одні й ті ж потреби, інтереси, I-очікування по-різному проявляються у поведінці аудиторії. Серед зв'язків (відносин) аудиторії з іншими учасниками системи інформації можна виділити зв'язку об'єктивні і суб'єктивні. До перших відносяться ті з них, що виявляють себе у вчинках, фактах поведінки людей: вибір джерел інформації, письмові та усні контакти з «журналістом» і «видавцем ». До других - інтереси і думки, уявлення та вимоги і багато інші форми внутрішнього відношення аудиторії.
Всі розглянуті групи приватних відносин на рівні конкретного дослідження постають як система характеристик, що мають якісну і кількісну визначеність - як система якісних і кількісних показників. Сполучення однотипних показників можуть розглядатися як індекси, (наприклад, інтерес до певної тематики може бути описаний через індекс, складений на основі ряду проявів - заявленого інтересу, лінії вибору джерел інформації та окремих повідомлень і т. п.).
У конкретних соціологічних дослідженнях вивчаються як самі прояви відносин аудиторії із засобами масової інформації, так і їх фактори. Ці фактори різноманітні й лежать у самому суб'єкті відношення, в об'єкті відносини, а також конкретно-історичній ситуації, в якій мають місце досліджувані відносини.
Для завдань конкретного аналізу відношення аудиторії до масової інформації може бути представлена ​​система рівнів відносини, збудованих «по лінії споживання», вибору масової інформації (те саме може бути зроблено і по лінії участі аудиторії у виробництві інформації).
1 Включеність в систему масової інформації, вибір засобів (газети, журнали, радіо, телебачення), використання «наборів» коштів.
2 Вибір джерел інформації у рамках окремих засобів (центральні та місцеві канали, окремі видання), використання «наборів» джерел.
3 Вибір окремих повідомлень (матеріалів, передач) в обсязі матеріалів, що поставляються даним джерелом інформації.
4 Виборче сприйняття (запам'ятовування, засвоєння, оцінка) матеріалу і його частин.
5 Актуалізація (післядія) інформації у свідомості й поведінці споживача інформації.

Інформація.

1. Інформаційні потреби аудиторії.

У широкому спектрі людських потреб існує й потреба в інформації. Остання випливає із сутності соціальної системи як системи інформаційної, в якій взаємодія (співробітництво) між підсистемами та елементами протікає не тільки у формі енергоречовинному, а й інформаційних процесів. Потреба в інформації висловлює в суб'єкті суспільну необхідність в інформаційному забезпеченні практично всіх видів людської діяльності і зумовлює включення особистості в існуючу в суспільстві систему соціальної інформації. Потреба в інформації як би пронизує всі інші людські потреби, обслуговує їх і в той же час носить і самостійний характер, висловлюючи творчу сутність людської свідомості. Адже інформація забезпечує процес мислення, який «має своєю основною функцією випередження, передбачення, активне ставлення до ззовні даними, що надходять».
Життєві інтереси та породжені ними інформаційні інтереси специфічно реалізуються у різних системах соціальної інформації. У принципі будь-яка інформація апелює до життєвих інтересів особистості, обслуговує виконання нею різних соціальних ролей. Особливості масової інформації полягають у тому, що, розрахована на обслуговування системи основних ролей, виконуваних особистістю, вона, по-перше, обслуговує їх у цілому, по-друге, спрямована на виведення особистості за межі повсякденно виконуваних ролей, на розширення «життєвого простору» людей, збагачення їх соціальних контактів. В останньому випадку особливо важливими стають такі риси масової інформації, як її привабливість, новизна, доступність (адже тут вибір іде не від професійно - посадовий обов'язки).
Ці особливості масової інформації відображаються у характеристиках аудиторії, отриманих у ході конкретно - соціологічних досліджень. Опитувані набагато частіше пояснюють характер своїх взаємовідносин з джерелами масової інформації не обов'язком чи обов'язком, а «просто інтересом».
Дослідження інформаційних потреб має виходити з їх типології: общепсихологические, комунікативні, наукознавчими, інформативні. Виявлення ступеня їх задоволення - першочергове завдання. У всіх випадках подібного дослідження за основу необхідно брати предметну область ЗМІ, тобто вивчати не тільки інтереси, але і мотиви. Всебічне з'ясування мотиваційного діапазону інформаційних потреб дасть можливість управляти мотивуваннями.
Інформаційні потреби слід розглядати як потреби в повідомленнях певного змісту і форми, які потрібні людям для орієнтації в навколишній дійсності, уточнення сформованої в них картини світу, для вибору лінії поведінки та розв'язання проблемних ситуацій, для досягнення внутрішньої рівноваги і погодженості із соціальним середовищем. Без задоволення цих потреб неможлива цілеспрямована розумна діяльність людини. Тому ступінь розвитку інформаційних потреб і їх задоволення тісно пов'язана із соціальною активністю людини. Це ще раз підтверджує важливість включення в число критеріїв ефективності ЗМІ їхню роль у задоволенні і розвитку інформаційних потреб населення.
Аналізуючи зміст інформаційних потреб та їх задоволення різними, в тому числі і масовими, засобами спілкування, слід враховувати спосіб життя населення. Це дозволить пояснити закономірності формування аудиторії ЗМІ, а також причини неоднакової ефективності використання окремих каналів інформації певними групами населення. Проведені соціологічні дослідження показують, що збільшення ролі телебачення в задоволенні інформаційних і культурних запитів особливо помітно в групах, чий спосіб життя характеризується, по-перше, підвищенням ступеня урбанізованості серед населення малих міст і сіл, по-друге, великою кількістю вільного часу, в третіх , більшою орієнтацією на домашнє проведення часу, по-четверте, обмеженими об'єктивними і суб'єктивними можливостями участі в активних формах духовного життя. У той же час такі характеристики способу життя, як проживання в культурних центрах, менша включеність у побутові турботи, підвищена активність участі в суспільній роботі, трудова діяльність, пов'язана з рішенням управлінських, громадських і творчих проблем, породжують специфічний комплекс інформаційних потреб, які задовольняються читанням газет, книг, журналів. Таким чином, якщо ефективність телебачення залежить від факторів поза трудової сфери, то звернення людини до газет, журналів, книг (у тому числі і до спеціальної літератури) пов'язане в першу чергу з характером його професійної діяльності, статусом особистості, тобто з його трудової сферою. Це обумовлює вибір цілей діяльності ЗМІ і критеріїв ефективності, Функції, які виконують засоби масової інформації, виявляються різними для різних груп населення залежно від способу життя, інформаційних потреб аудиторії. Наприклад, для певних груп населення телебачення стало домінуючим каналом задоволення всіх культурних запитів та інтересів, займаючи більшу частину їх вільного часу. А для людей, активно залучених в інші види духовного життя і користуються широким спектром джерел друкованої та міжособистісної інформації, телебачення виконує лише другорядні функції.
Розгляд проблеми ефективності ЗМІ з точки зору задоволення і розвитку інформаційних потреб аудиторії дає можливість більш точно визначити роль кожного конкретного каналу масової інформації в загальній системі ідеологічної роботи, виявити резерви і недоліки, які заважають злагодженій і ефективної діяльності всієї інформаційної системи сучасного суспільства.

2. Інформація в дії.

Говорячи про успішність (не успішності) впливу інформації ми явно чи неявно маємо на увазі певні цілі впливу на аудиторію. Результати впливу СМІП можуть виявлятися в трьох сферах: інформаційної, мотиваційної і поведінкової. Ці прояви можуть бути виявлені на рівні свідомості і поведінки окремої особистості, її безпосереднього оточення, більш широких спільностей (виробничих колективів, регіону), суспільства в цілому. Очевидно, що на будь-який з цих рівнів результируются впливу не тільки СМІП, але й інших систем спілкування і взаємодії людей. Вони можуть підсумовуватися і взаімоослабляться. У факті складного переплетення різних впливів - перші труднощі для вивчення впливу масової інформації на аудиторію. Друга складність - у самій природі ефектів впливу інформації. У принципі, вони можуть бути відносно легко зафіксовані в поведінковій сфері, але для цього момент спостереження повинен взаємодіяти з актами поведінки (це швидше за все може бути досягнуто в лабораторній ситуації, досить відрізняється від реальної). Важче вивчати ефекти у сфері інформованості і мотивації. Мало того, що вони є результат різних впливів, розділити які часто принципово неможливо ні для суб'єкта - спостережуваного, ні для суб'єкта-спостерігача. Тут з особливою силою діють фактори, що знижують надійність отримуваної інформації; помилкова реконструкція відсутніх впливів, формування раніше відсутніх елементів знання, позиції опитуваних у момент спостереження, і т. п.
Виміряти ефект інформованості аудиторії в принципі легше, ніж мотиваційні ефекти. Інформованість розглядається як результат, сумарного впливу всіх засобів інформації, доступних населенню міста. У результаті виявилися групи, що істотно розрізняються за рівнем інформованості. Найбільш поінформованими виявляються люди, що активно використовують канали інформації, пов'язані з різними системами (масові та спеціальні, технічно опосередковані і прямі) і т. д. Були спроби дослідження поведінкових ефектів. Як правило, вкрай нечисленні дослідження результативності ведуться на рівні окремо взятої особистості. Аналізується, наприклад діяльність масових засобів інформації, а результат визначається переважно по впливу на окрему особистість. Тут явно позначається нерозуміння того, що суспільство являє собою складний організм, при дослідженні якого можна і треба виділяти різні рівні аналізу ». Дійсно, вплив СМІП на особистість, як правило, опосередковується впливами тих контактних малих спільнот, в які постійно включений людина. Вони проявляються вже на стадії вибору джерел масової інформації. Результати впливу масової інформації так чи інакше реалізуються у спілкуванні та співпраці людини з іншими людьми. Вплив інформації в сучасному суспільстві розрахована на обслуговування і зміцнення різних громадських підсистем - малих груп, соціально-територіальних, виробничих, галузевих спільнот. Будучи засобом зв'язку особистості з макросередовищем, ЗМІ є і засобом соціального контролю над мікросередовищем, вони забезпечують суспільний вплив на внутрішньогрупові процеси. У цьому взагалі сенс діяльності ЗМІ: здійснювати вплив більш високих рівнів організації на більш низькі (наприклад, району-на підприємства та господарства, області - на райони). У цих явищах можна виділити зв'язку кооперативні і конфліктні. І ті й інші практично не вивчені.
Потребує вивчення проблема зв'язку характеристик ситуації сприйняття масової інформації з характеристиками інформації. Так, можна припустити, що якщо телевізійна інформація, як правило, потрапляє до особистості в ситуації сімейного спілкування, то найбільш ефективною формою контакту даного засобу інформації з людьми буде звернення до семи введення в програму великого числа передач, що розповідають) для сім'ї та про сім'ю ( такі, наприклад, цикли «Тато, мама, я - спортивна сім'я», «Моя сім'я» в яких органічно поєднується інформація і про внутріродинною життя, і про виробничих справах членів сім'ї). Варто перевірити гіпотезу про те, що «поділ праці» між засобами масової інформації найбільш успішним може виявитися не по тематичним підставі (це був би зовсім невірно), не тільки за типами і способам відображені (що правильно, але недостатньо), але і по переважно адресату. Наприклад, для газети це переважно виробничий колектив, для телебачення - сім'я і дружня кампанія. Зазвичай у такому явищі вбачають лише негативні моменти, а тим часом ситуація колективного перегляду передач з одночасним обміном думками має і свої позитивні сторони.
У кінцевому підсумку все вплив ЗМІ на особистість, групу, більш широкі спільності результируются в способі життя людей. Поняття «спосіб життя» є надійною методологічною основою для цілісного вивчення об'єктивних і суб'єктивних впливів ЗМІ.
У проблемі «СМІП і спосіб життя» можна виділити три етапи: 1) відображення способу життя суспільства та його підсистем у матеріалах преси, радіо, телебачення, 2) ЗМІ як засіб впливу на вдосконалення способу життя; 3) споживання масової інформації в структурі образу життя .
Найбільш вивченим виявився третій з названих аспектів - до нього відносяться всі матеріали конкретно-соціологічних досліджень, що характеризують включеність населення в систему ЗМІ в її різних вимірах. Ці дані, як і зазначалося, свідчать про загальну поширеності такого виду занять, як споживання масової інформації.
Природно, що найбільш вивченими аспектами впливу масової інформації на соціальну активність мас виявилися ті, що безпосередньо виявляється у діяльності самих засобів інформації - ми маємо на увазі таку форму активного, як вираження думки, участь у створенні матеріалів та передач, контакти з працівниками редакції. По-перше, як відомо, найбільш переконливий для аудиторії той автор, з котом вона себе ідентифікує. Тому доцільно забезпечити участь усіх верств суспільства, населення цього регіону і т. д. в авторському складі. По-друге, - і це більш широкий погляд на дане явище - СМІП є найбільш доступним (технічно, організаційно, психологічно) каналом вираження думки самих широких мас з найрізноманітніших проблем життя суспільства. І в цій якості вони забезпечують масам участь у соціальному управлінні, гарантують здійснення соціального контролю, контролю громадськості над усім, що відбувається в окремих підсистемах суспільства.
Дослідження показують, що існує позитивний зв'язок між активністю в споживанні інформації та активністю в її виробництві (висока інтенсивність споживання інформації окремих груп населення поєднується з високою інтенсивністю участі цих груп у створенні інформації). Найбільш активно веде себе найбільш освічена частина населення, яка активніше і як читачі, слухачі, глядачі.

Взаємодія.

1. Включеність населення в систему ЗМІ.

Найбільш значна частина матеріалу, накопиченого в конкретних соціологічних дослідженнях аудиторії, присвячена першому з названих вище рівнів відношення: включеності населення країни та її окремих регіонів до аудиторії різних засобів масової інформації та пропаганди, відображає міру такої включеності.
З'ясовано, що за межами безпосередньої дії цієї системи залишається настільки незначна частка населення (міського - менше 1%, сільського - близько 5%), що можна г стверджувати: практично все населення включено до аудиторії в системи засобів масової інформації та пропаганди. Тут діє загальний для даної системи інформації фактор - об'єктивна потреба всіх груп суспільства в інформації, що забезпечує можливість соціальної орієнтації.
Вибір того чи іншого засобу інформації у системі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) або окремих джерел у рамках цих коштів (певна газета, визначений телеканал) відбувається під впливом великого числа факторів об'єктивного і суб'єктивного властивості. Величина вільного часу, дохід на одну людину в сім'ї, розміри житлоплощі, престижність володіння тієї чи іншої маркою телевізора, радіо - лише деякі з тих чинників, що визначають включеність людей в аудиторію окремих каналів і джерел масової інформації. Серйозну роль тут відіграють і власне комунікативні фактори (лежачі в самій системі спілкування людей з джерелами інформації). Склад аудиторії (і відповідно не аудиторії) формується під впливом безлічі факторів, які можна було б об'єднати загальним поняттям доступності.
У складі «не аудиторії» виявляються, як правило, люди для яких інформація недоступна в кількох планах: серед них багато літніх людей, які погано бачать і чують, не володіють навичками швидкого читання і насилу сприймають багато текстові повідомлення по радіо, не мають достатньо коштів для придбання радіо-і телеприймачів (особливо, якщо вони живуть самотньо).
Семіотичні чинники (фактори, пов'язані з користуванням   мовою даної системи інформації або одного з засобів інформації) особливо позначаються при формуванні «не аудиторії» газет. Такий комунікативний чинник, як особливості сприйняття інформації з даного джерела (одноразова або різночасне сприйняття інформації декількома людьми), і соціально - побутові фактори (наприклад, розміри житлоплощі і розміри сімейного доходу, що не дозволяють мати декілька телеприймачів) обумовлюють регулярність, величину витрат часу і навіть вибір передач телебачення. У ситуації індивідуального сприйняття друкованої інформації можливо більшу різноманітність вибору матеріалів. Реальні телевізійні інтереси нівелюються в процесі колективного використання даного джерела інформації. В оцінці вибору аудиторією конкретних джерел інформації слід враховувати, що це завжди вибір із можливого, з представляється на вибір суспільством. Так, не можна точно преміювати інтереси аудиторії до різних газет, журналів, якщо не враховувати факт поки вимушеного обмеження тиражів. Накладають обмеження на індивідуальну підписку і матеріальні міркування.
Аналогічна тенденція виявляється і відносно характеристик використання різних засобів масової інформації. Високий рівень регулярності звернення до друку, як правило, поєднується з регулярним використанням радіо й телебачення як джерел інформації. Те ж відбувається і всередині системи однотипних каналів. У сучасній аудиторії поширене читання декількох газет, причому регулярне (найбільш характерний набір газет: 1-2 центральні і місцева преса). Теж саме відбувається і в сфері телеканалів. Глядачі вважають за краще дивитися як центральні телеканали, так і місцеві, втім, частіше за все це тільки випуски новин.

2. Особистість у сфері впливу ЗМІ.

Існує протиріччя між об'єктивною можливістю впливу засобів масової інформації на особистість і їх реальним впливом. Вивчення найважливіших закономірностей цього впливу та визначення шляхів підвищення його ефективності - завдання як дослідників, так і керівників ЗМІ.
Масова комунікація є процес, що складається з діяльності кількох соціальних суб'єктів. Виходячи з цього, дослідники виділяють такі основні етапи даного процесу: цілепокладання (суб'єкт діяльності-видавець), відображення, моделювання соціальної дійсності (суб'єкт діяльності - комунікатор), тиражування та розповсюдження масової інформації (суб'єкт діяльності-технічний персонал ЗМІ), сприйняття і споживання масової інформації (суб'єкт діяльності - аудиторія) і пропонують визначати ефективність кожного з них окремо.
Перші три етапи складають так звану предкоммуникативная фазу масової комунікації, тобто період, що передує безпосередньому «контакту» читача, слухача, глядача з масовою інформацією. Визначення ефективності її складових має самостійне значення для вдосконалення управління даним соціальним процесом. У практиці діяльності ЗМІ вже виробилися загальновизнані критерії оцінки ефективності цих етапів. Склався також певний стереотип оцінки ефективності і заключного етапу масової комунікації, який нерідко описується «за аналогією»: в термінах діяльності комунікатора, а не в термінах діяльності аудиторії. Проте можливі випадки, коли повідомлення, адекватно реалізують цільові установки видавця, підготовлені на високому журналістському і технічному рівні, все ж таки не сприймаються тими чи іншими читачами, слухачами, глядачами або інтерпретуються ними неадекватно намірам видавця і комунікатора. При поєднанні цих принципово різних ситуацій - коли ситуація сприйняття і споживання масової інформації, що описується в «системі координат» аудиторії, насправді описується за аналогією з ситуацією виробництва і розповсюдження масової інформації, в «системі координат» комунікатора - виникає свого роду «оптичний обман », ілюзія: як саме собою зрозуміле передбачається вплив ЗМІ там, де його немає, або ж є вплив, протилежне намірам видавця і комунікатора (так званий« ефект бумеранга »).
Участь особистості в процесі масової комунікації не зводиться тільки до сприйняття повідомлень ЗМІ: воно включає в себе освоєння, вироблення відносини і запам'ятовування інформації, а також такі форми участі, які, по суті справи, збігаються з виробництвом (зворотний зв'язок) і розповсюдженням (ретрансляції, обговорення сприйнятих повідомлень ЗМІ) інформації. Тому цілком правомірним, на наш погляд, видається виділення масово-комунікативної діяльності як особливого, специфічного виду соціальної діяльності, яка при тотальному поширенні і доступності масової інформації стає важливим, а іноді необхідною умовою і засобом здійснення практично будь-якої діяльності особистості: пізнавальної, суспільно-політичної , трудовий.
Отже, системний аналіз включення особистості в сферу впливу ЗМІ з необхідністю передбачає вихід за рамки масової комунікації «по вертикалі вглиб», так як реалізація соціально-стратегічних функцій-цілей ЗМІ виходить за рамки масово-комунікативної діяльності особистості. Результати реалізації даних функцій ЗМІ в процесі впливу на особистість можна визначити відповідно до основними видами соціальної діяльності: як рівень пізнавальної, суспільно-політичної та трудової активності особистості. Порівняння цих результатів з вихідними соціально-стратегічними (термінальними) цілями дає уявлення про ефективність включення особистості в сферу впливу ЗМІ.
Очевидно, що про ефективність даного процесу можна говорити лише тоді, коли масово-комунікативна діяльність стає важливою і необхідною умовою і засобом здійснення особистістю пізнавальної, суспільно-політичної та трудової діяльності. Включеність особистості в сферу впливу ЗМІ при цьому не зводиться до набору різних елементів масово-комунікативної діяльності, а розглядається як система соціальної діяльності особливим, специфічним умовою функціонування і розвитку якої є масово-комунікативна діяльність. Зазначені види соціальної діяльності особистості являють собою підсистеми включеності.
Правомірність підходу, який розглядає основні види соціальної діяльності особистості як суб'єкта інформаційно-пропагандистського процесу через призму її масово-комунікативної діяльності, підтверджується не тільки теоретичним, а й емпіричним аналізом даного процесу. Саму інтенсивність споживання і виробництва масової інформації слід розглядати в якості самостійного істотного группообразующих ознаки, різко диференціюючого населення міста, і, мабуть, надає певний вплив на поведінку людей в інших сферах життя суспільства.
Для аналізу структури включеності скористаємося концепцією диспозиционной регуляції соціальної поведінки особистості, згідно з якою «на стику» різних за своїм рівнем потреб особистості формуються відповідні диспозиції: система узагальнених соціальних установок; система ціннісних орієнтації на цілі діяльності та засоби їх досягнення; домінуюча спрямованість особистості в ті чи інші сфери діяльності. Кожному рівню диспозиционной структури особистості відповідає «свій» рівень діяльності: поведінковий акт, вчинок чи звичне дію; поведінку в тій чи іншій сфері діяльності, життєдіяльність у цілому.
Включеність особистості в сферу впливу ЗМІ як система, характеризується тісними взаємозв'язками між активністю особистості в основних видах соціальної діяльності та її активністю у масово-комунікативної діяльності, яка виступає як особливе, специфічне умова функціонування та розвитку даної системи; підсистеми включеності, у якості яких виступають основні види соціальної діяльності особистості, утворюють певну ієрархію, підставою якої служить тіснота зв'язку з масово-комунікативної діяльністю, інакше кажучи, вплив ЗМІ на активність особистості в різних видах соціальної діяльності неоднаково; процес включення особистості в сферу впливу ЗМІ має прогресивний характер: рівень загальної соціальної активності особистості буде підвищуватися поряд зі зростанням її масово-комунікативної активності (що має виражатися в зміні підсистем включеності і їх компонентів, взаємозв'язків між ними), інакше кажучи, включеність є стійкою системою.

3. ЗМІ та духовний світ людини.

Щоб з'ясувати місце і роль системи ЗМІ в механізмі функціонування динамічно розвивається культури, відтворенні і трансляції її цінностей, необхідно уточнити саме поняття культури. Культура являє собою активну творчу діяльність людей з освоєння і споживання суспільно значущих матеріальних і духовних цінностей, в ході якої відбувається розвиток суспільства й особистості. Функціонуючи як складноструктурованих і багатогранне соціальне явище, вона охоплює всі сфери формування і прояву людських сил і виступає якісною характеристикою розвитку індивіда, його духовного світу. При такому розумінні в центрі культури опиняється людина як суб'єкт культурної діяльності, творець, носій і споживач культурних цінностей. Таке розуміння неминуче включає в себе уявлення про процесуальному характері культури, критерієм прогресивності якої виступає зростання ролі суб'єкта (трудящих мас) в історичному процесі розвитку та збагачення культури, створення реальних умов для примноження і широкого використання духовних цінностей з метою політичного, морального і естетичного виховання.
Зрозуміло, «переклад» досягнень культури в особистісний духовний світ людини являє складний і суперечливий процес. Тут необхідно враховувати своєрідність самої структури духовного світу особистості, основними компонентами якої є: 1) загальнолюдські риси, так як кожна особистість засвоює загальнолюдські духовні цінності; 2) соціальна сутність певного типу особистості як продукту певної епохи; 3) індивідуально-особливі риси духовного світу конкретної особистості, по-своєму втілює в собі життєві обставини і що йдуть від макро-та мікросистеми (суспільство в цілому, сім'я, трудовий колектив, група за інтересами і т. д.) культурні впливи. У процесі цього «перекладу» все більш важливу роль відіграють засоби масової інформації. При з'ясуванні цієї ролі першорядне значення має облік двох моментів.
По-перше, якими шляхами здійснюється зближення так званої традиційної культури, цінності якої виражаються в камені, металі, слові, музиці, в образотворчих засобах живопису і т. д., з новими цінностями культури, народженими самим розвитком масової комунікації, такими, наприклад, як аудіовізуальний образ на телебаченні. Звідси виникає цілий ряд специфічних завдань: з'ясування зв'язку між установами традиційної культури (театрами, музеями і т. д.) та засобами масової інформації; визначення найбільш ефективних шляхів використання масової комунікації з метою широкого «тиражування» справжніх цінностей національної та світової культури; уточнення того , які з цих цінностей у процесі масової комунікації виступають на передній план, а які відтісняються з колишніх позицій; якою мірою засоби масової інформації «крокують у ногу» із змінами у змісті та структурі культури (зокрема, якою мірою вони враховують виникнення нових , так званих синтетичних, видів художньої творчості-світломузики, дизайну і т. д.).
По-друге, з'ясування того, що комунікативний поширення культури має свою культуру, звану комунікативної. На думку деяких дослідників, до числа її основних компонентів належать:
кількісні характеристики комунікативної мережі суспільства і його окремих верств і груп, регулярність (інтенсивність) використання; точки перетину різних видів комунікації, головним чином засобів масової інформації, з міжособистісним спілкуванням; семіотичні параметри комунікації, включаючи умови кодування повідомлень, а також форми, на основі яких здійснюється переконання в актах комунікації - риторика, ораторська мова, інтерв'ю, бесіда з глядачем або слухачем і т. д.

Висновок.

 

Отже, сьогодні в пострадянській Росії складається нова журналістика. Процес цей ще далеко не закінчений. Сучасна система масової комунікації вбирає в себе численні елементи колишньої партійно-радянської преси. Одночасно в неї ввійшли елементи західних буржуазних ЗМІ. Їх взаємодія, взаємовплив приведе в майбутньому до того, що система російських засобів масової інформації придбає своє оригінальне обличчя, поєднає в собі і характерні особливості російської традиційної журналістики, і кращі досягнення зарубіжних ЗМІ. Окремі риси цієї особи можна розрізнити вже сьогодні. Многосуб'ектной ЗМІ призвела до суттєвих змін в типології вітчизняної журналістики. На місці моноліту комуністичної пресі з'явилися численні періодичні видання різноманітної спрямованості, що відрізняються один від одного і програмами, і змістом, і формою. Тепер кожен засновник і видавець має право створювати власну газету або журнал у відповідності зі своїми прагненнями, цілями і завданнями, якщо вони не суперечать закону про ЗМІ. Це право може бути повністю реалізувати на практиці при стабілізації життя суспільства, зміцненні законності, жорсткому контролі за її дотриманням. Відсутність даних умов призводить в даний час до різних порушень закону як з боку засобів масової інформації, так і з боку владних структур.
Російська журналістика знову стала багатопартійної, якою вона була до Жовтневої революції. Кожна нова партія, громадський рух намагаються заявити про себе через власний друкований орган. Незважаючи на невеликі тиражі, партійна преса являє собою досить значну частину загальнополітичних видань. Багато незалежних ЗМІ, які намагаються не афішувати своїх політичних симпатій, проте теж містять в собі приховану партійність, стоять на певних політичних позиціях, активно відстоюючи їх в інформаційних баталіях. На це вказує політичне розмежування ЗМІ, пов'язане з драматичними подіями останніх років.
Регіоналізація засобів масової інформації - теж одна з характерних рис сучасної російської журналістики. Процес цей набирає силу, відображаючи прагнення до суверенізації окремих автономних республік, країв і областей. Він супроводжується істотним типологічним розширенням місцевих ЗМІ, підвищенням їх впливу на соціально-політичне життя регіонів.
Разом з тим нове обличчя вітчизняної журналістики спотворено сьогодні конфронтацією ЗМІ один з одним, з владними структурами, з аудиторією. Нерідко їх публікації носять дестабілізуючий характер і викликають напруженість у суспільстві, що не сприяє поліпшенню в ньому соціально-психологічної атмосфери та життя народу в цілому.
Комерціалізація ЗМІ поряд з позитивними результатами появою нових видів видань, теле-і радіопрограм, фінансово незалежних від влади - принесла і негативні явища. Це народження "тіньової журналістики" - підкуп окремих журналістів бізнесом для прихованої реклами, антиреклами, замовних статей, інтерв'ю, використання співробітників ЗМІ в якості знаряддя для досягнення непорядних, корисливих цілей. Це також зниження критеріїв журналістської діяльності, захоплення ЗМІ епатажем, скандалами, бульварними темами; пропаганда споживацтва, поширення буржуазної масової культури; дегуманізація ЗМІ, падіння духовності.
Комерціалізація дала поштовх і такого явища, як непрофесіоналізм співробітників ЗМІ, який отримав широке поширення в інформаційно-комерційної пресі, радіомовленні, на телебаченні. Він виявляється в слабкому володінні молодими журналістами літературною мовою, його заміну вульгарно-просторічні, а то і ненормативною лексикою. Крім того, їх матеріали грішать недостовірність, необ'єктивністю, одна з причин яких криється в некомпетентності авторів, їх слабкою освітньої підготовки. Непрофесіоналізм є і однією з причин того, що іноземні ЗМІ зайняли досить сильні позиції на російському інформаційному ринку. Не маючи тут гідних конкурентів, вони мають значний вплив на російську аудиторію, а також і на вітчизняну журналістику, особливо демократичної орієнтації, яка практично втратила характерні національні риси і придбала досить чіткі обриси західних буржуазних ЗМІ.
Журналістів сьогодні можна порівняти з духовними пастирями, за, якими слід наш довірливий російський народ. Використовуючи всеосяжність, безперервність впливу ЗМІ, особливо телевізійного мовлення, вони мають великий вплив на уми людей, ніж пастирі минулих років - священнослужителі, вчителі. Вплив останніх в даний час невелика: церква ще не відродилася до колишньої своєї духовної сили, а школа і авторитет вчителів руйнуються на очах.
На цьому тлі ЗМІ залишаються одним з небагатьох соціальних інститутів, який має достатньо сил продовжувати сіяти розумне, добре, вічне. У нинішніх кризових умовах дуже важливо, щоб журналісти відчували і розуміли всю міру відповідальності перед своєю аудиторією за кожне написане і мовлене ними слово. Тільки високі творчі, гуманістичні цілі і правильно вибрані засоби для їх досягнення можуть зупинити процес розпаду нашого суспільства, стабілізувати життя народу. І ЗМІ можуть зіграти в цьому провідну роль.
Література
· Актуальні проблеми вдосконалення СМІП. -Свердловськ, УрГУ, 1986
· Багіров Є.Г Місце телебачення в системі СМІП: Навчальний посібник. -М: Изд-во МГУ, 1976
· Буданцев Ю.П. Системність у вивченні масових інформаційних процесів. -М: Изд-во Ун-та дружби народів, 1986
· Грабельников А.А. ЗМІ пострадянської Росії. -М: Изд-во Російського Ун-та дружби народів, 1996
· Любивий Я.В. Сучасне масове свідомість: динаміка і тенденції розвитку / АН України, Ін-т філософії. -Київ: Наукова думка, 1993
· Основи телевізійної журналістики. -М: Изд-во МГУ, 1987
· Поваляєв С.А. Наукова інформація: діяльність, потреби, мотиви. -Мінськ: Університетське, 1985
· Прохоров Е.П. Введення в теорію журналістики. -М: Изд-во «РВП - холдинг», 1998
· СМІП. -М: ІНІСН, 1985
· ЗМІ в сучасному суспільстві: тенденції розвитку, підготовка кадрів. -М: Изд-во Російського Ун-та дружби народів, 1995
· ЗМІ в соціалістичному суспільстві. -М: Политиздат, 1989
· Соціологічні проблеми громадської думки та діяльності ЗМІ. -М: ІСІ, 1979
· Соціологія журналістики. -М: МДУ, 1981
· Соціологія і пропаганда. -М: Наука, 1986
· Шкондін М.В. Організація СМІП. -М: Изд-во МГУ, 1985
· Багдікян Б. Монополія засобів інформації. -М: Прогрес, 1987
· У дзеркалі критики: з історії вивчення художніх можливостей масової комунікації. -М: Мистецтво, 1985
· Вачнадзе Г.М. Всесвітнє телебачення. -Тбілісі: Ганатлеба, 1987
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Журналістика, видавнича справа та ЗМІ | Реферат
122кб. | скачати


Схожі роботи:
Взаємодія ЗМІ і аудиторії
Реклама в друкованих ЗМІ хто сьогодні формує аудиторії
Методологія дослідження аудиторії телебачення
Маркетингове дослідження цільової аудиторії нічного клубу
Дослідження рекламної аудиторії способи проведення та методи обробки результатів
Дослідження аудиторії Інтернету використання онлайн фокус-груп у дослідженнях соціальної
Дослідження аудиторії Інтернету використання онлайн фокус груп у дослідженнях соціального життя
ЗМІ як феномен суспільного життя і об`єкт дослідження
Відносини журналіста та аудиторії
© Усі права захищені
написати до нас