Допоміжні речовини в технології лікарських форм

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство Освіти
Воронезький Державний Університет
Фармацевтичний факультет
 
 
Курсова робота
з аптечної технології
на тему:
«Допоміжні речовини в технології лікарських форм»
 
 
 
 
                                    Виконав: студентка 3 курсу СПО
Філіпова Ірина
Перевірив: Зубова С.М.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воронеж
2004
Зміст
 
 
1. Введення ____________________________________________________3
2. Застосування допоміжних речовин ____________________________5
3. Допоміжні речовини в технології емульсій _________________16
3.1. Емульгатори ______________________________________________16
3.1.1. Іоногені емульгатори _______________________________16
3.1.2. Неіоногенні емульгатори _____________________________18
3.1.3. Амфотерні емульгатори _______________________________19
4. Допоміжні речовини в технології емульсійних мазей ______22
4.1. Емульсійні мазеві основи _______________________________22
4.1.1. Емульсійні основи типу В / М _________________________22
4.1.2. Емульсійні основи типу М / У _________________________25
5. Допоміжні речовини в технології пігулок __________________27
5.1. Рідкі допоміжні речовини ___________________________27
5.2. Тверді допоміжні речовини __________________________28
6. Висновок __________________________________________________31
7. Література __________________________________________________32
 
 
 

1. Введення
Допоміжні речовини - це речовини органічної і чи неорганічної природи, які використовують у процесі виробництва та виготовлення лікарських форм для надання їм необхідних властивостей.
Для створення лікарської форми практично у всіх випадках необхідне застосування того чи іншого допоміжного речовини. Більш того, завдяки успіхам синтетичної хімії та лікознавства створені препарати гормонального або аналогічного типу дії. Разові дози таких препаратів складають міліграми або навіть частки міліграмів, а це призводить до необхідності обов'язкового використання допоміжних речовин в лікарській формі і посилює їх роль у фармакокінетиці лікарської речовини.
При виготовленні препаратів застосовують тільки ті допоміжні речовини, які дозволені до медичного застосування відповідними НД: ГФ, ФС, ВФС або спеціальними ГОСТами та ОСТами.
До недавнього часу до допоміжних речовин пред'являли вимоги лише фармакологічної та хімічної індиферентності. Однак з'ясувалося, що ці речовини можуть значною мірою впливати на фармакологічну активність лікарських речовин.
Впливаючи на фармакологічну активність лікарського препарату, допоміжні речовини здатні посилювати чи послаблювати (знижувати активність) лікарського засобу, забезпечувати місцеве або загальне вплив на організм, вимірювати швидкість настання ефекту (прискорювати або пролонгувати дію), забезпечувати спрямований транспорт або регульоване вивільнення лікарських речовин.
Ці речовини впливають не тільки на терапевтичну ефективність лікарської речовини, але і на стабільність лікарських форм у процесі їх виготовлення та зберігання, що має не тільки медичне, а й економічне значення, оскільки дозволяє збільшити термін придатності лікарських препаратів.
До допоміжних речовин пред'являються певні вимоги.
Вони повинні бути біологічно нешкідливими, нетоксичними, хімічно індиферентними по відношенню до речовин, які входять до складу препарату, матеріалами технологічного обладнання, пакувальних матеріалів, до факторів навколишнього середовища в процесі виготовлення препарату і при зберіганні. Не повинні викликати алергічних реакцій, надавати лікарській формі необхідні властивості. Ці речовини повинні проявляти необхідні функціональні властивості при мінімальному вмісті в препараті. Повинні сприяти прояву необхідного фармакологічного ефекту, не піддаватися мікробної контамінації, витримувати стерилізацію, не впливати негативно на органолептичні властивості препарату або покращувати їх, бути економічно вигідними.
Виходячи з функцій допоміжних речовин як формообразователей їх можна класифікувати на такі групи: розчинники, основи для мазей; основи для супозиторіїв; допоміжні речовини, використовувані в порошках, таблетках і пігулках; речовини для покриттів; поверхнево-активні речовини; речовини, що збільшують в'язкість; стабілізатори ; консерванти; коригуючі речовини; барвники; гази. [5]

 

2. Застосування допоміжних речовин
 
Поверхнево-активні речовини - це група сполук, що використовується у фармацевтичній практиці для поліпшення технологічних або терапевтичних властивостей різних ліків. Застосування поверхнево-активних речовин у виробництві ліків та медицині безперервно зростає, що пов'язано з рядом дуже цінних їх властивостей - стабілізує і емульгує здатністю, значним впливом на мембранну проникність шкірних покривів і слизових оболонок і т.д.
Всі поверхнево-активні речовини незалежно від їх хімічної природи за здатністю до електролітичної дисоціації зазвичай поділяють на чотири групи: аніоноактивні, катіонактівние, неіоногенні і амфолітние.
До аніонактивними відносять хімічні сполуки з аніоном у вигляді радикала з довгою алкільного ланцюгом, обумовлює поверхневу активність з'єднання. Прикладами таких поверхнево-активних речовин є звичайні мила, сульфовані спирти, натрію лаурилсульфат, емульгатор № 1.
До катіонактівним поверхнево-активних речовин зараховують солі четвертинних амонієвих основ, алкіламінів, циклічних амінів і т.д. Поверхнева активність сполук цієї підгрупа обумовлена ​​наявністю катіонів. Зазвичай ці речовини мають і бактерицидними властивостями. Полярний характер катіонактівних поверхнево-активних речовин передбачає їх здатність до різного роду хімічним взаємодіям з багатьма лікарськими речовинами, що вимагає обережного застосування та обов'язкової перевірки сумісності з індивідуальними лікарськими речовинами.
До неіоногенних поверхнево-активних речовин відносять продукти конденсації окису етилену з різними високомолекулярними жирними кислотами і спиртами, а також ефіри сорбітану, ефіри жирних кислот і сахарози і ін У фармацевтичній практиці найчастіше застосовують поверхнево-активні речовини саме цієї групи і серед них особливо такі , як спени - складні ефіри жирних кислот і неполіоксіетілірованного сорбітану, твіни - ефіри поліоксіетілірованного сорбітану і жирних кислот, монопальмітат сахарози, моностеарат сахарози, дістеарат сахарози, емульгатор Т-1, емульгатор Т-2 і ін
Амфолітние поверхнево-активні речовини представлені головним чином похідними амінокислот і амінофенолом. Поверхнева активність речовини цієї групи залежить від pH, в якій вони перебувають: у кислому - вони катіонактівни, у лужному середовищі - аніоноактивні.
Найважливішими представниками поверхнево-активних речовин амфолітной групи є фосфатиди рослинного і тваринного походження, які отримали значне поширення у фармацевтичній і харчовій промисловості.
З чотирьох груп поверхнево-активних речовин найбільш несприятливими в біологічному відношенні є катіонактівние.
Найбільш широко використовуються у фармацевтичній технології, зокрема у виробництві ліків аптечним способом, неіоногенні поверхнево-активні речовини.
Типовим прикладом аніоноактивні поверхнево-активних речовин є мила, що представляють собою суміш натрієвих солей вищих жирних кислот - стеаринової, олеїнової і т.д. Найбільш поширені натрієві солі, які мають у звичайних умовах характер твердої маси.
Мила досить широко використовуються в медичній практиці в ліках зовнішнього застосування у вигляді лініментів, лосьйонів, мазей. Ще більш широко використовується органічне мило - тріетаноламіностеарат і натрію лаурилсульфат, що представляє собою натрієву сіль сульфоефіра і високомолекулярного спирту, получаемогоіз кокосової олії.
Катіонактівние ПАР внаслідок несприятливого біологічної дії і порівняно низького стабілізуючого ефекту знайшли обмежене застосування у фармації як засоби, що знижують поверхневий натяг. Найбільш відомі ПАР цієї групи - діметілцетілбензіламмонія хлорид, цетілтріметіламмонія хлорид - застосовуються скоріше через свою бактерицидної активності.
Найбільш прийнятні у фармацевтичній технології неіоногенні ПАР, характеризуються більшою біологічною індиферентністю, високою стабільністю по відношенню до кислот, електролітів і до зміни pH середовища.
Моно-і дигліцериди стеаринової кислоти - воскоподібні продукти і високов'язкі рідини, що утворюють стабільні емульсії. Широко використовуються у фармацевтичній промисловості. Жіросахара - складні ефіри сахарози і одноосновних вищих жирних кислот: лауринової, олеїнової, стеаринової. Це тверді безбарвні, позбавлені смаку і запаху речовини, що розм'якшуються при нагріванні до 40 0 C і перетворюються в легкорухливі рідини при температурі вище 80 0 С. Моноефіри сахарози і лауринової, стеаринової кислот добре розчиняються у воді, а повні ефіри розчиняються тільки в органічних розчинниках. Жіросахара відрізняються повної фізіологічної індиферентністю і хорошими емульгуючими властивостями.
Спени - це продукти етерифікації шестиатомний спирту - сорбіту, обробленого сірчаної кислотою, та вищих жирних кислот - олеїнової, стеаринової і т.д.
Спен-40 і спен-60 являють собою тверді кристалічні речовини слабкозабарвлені, спен-80 - високов'язких масу. ПАР цієї групи характеризуються вираженій ліпофільності. З метою посилення гідрофільного характеру спенов їх оксіетіліруют (за допомогою окису етилену або поліетиленоксид), отримуючи твіни, іншими словами, поліетіленоксідние похідні спенов.
Твіни - це слабкозабарвлені рідини різного ступеня в'язкості, добре розчиняються у воді. Твін-80 дозволений ГФ до застосування в різних лікарських формах як емульгатора, стабілізатора і сорастворітеля. Однак слід іметьв увазі можливість взаємодії ряду лікарських речовин з спенамі і Твін (саліцилати, феноли).
В даний час відомо більше 2500 речовин, здатних знижувати поверхневий натяг на межі розділу фаз. Далеко не всі з них вивчені з метою виявлення можливості використання у фармацевтичній практиці, і лише зовсім небагато отримали дозвіл для медичного використання. Справа в тому, що для переважній більшості випадків застосування ПАР обмежується їх несприятливим біологічним впливом або впливом на інші компоненти ліків. Це в першу чергу відноситься до синтетичних ПАР.
Дослідження дії ПАР на організм показало, що навіть багато найбільш нешкідливі з них - неіоногенні (твіни, спени) мають певною властивістю - підсилювати дію активних канцерогенів. Найбільш відомими речовинами цієї групи є ланолін та його похідні, особливо спирти вовняного воску і рідкий ланолін, сапоніни, аравійська камедь, желатин і ін
Спирти вовняного воску отримують омиленням ланоліну. Вони являють собою безбарвну, м'яку на дотик масу, що характеризується високою емульсійної здатністю.
Рідкий ланолін являє собою екстракт певних фракцій безводного фармакопейного ланоліну. Це густа, вільно текуча рідина, жовто-коричневого кольору, що володіє досить високою в'язкістю. Рідкий ланолін розчиняється у воді, але різко підвищує властивості мазевих основ інкорпорувати водні розчини і рідини.
Сапоніни - природні сполуки, одержувані з різних рослин - солодки, мильного дерева і т.д. Вони мають виражену здатність знижувати поверхневий натяг; розчиняючись у воді, утворюють сильно пінисті розчини. Сапоніни не є фармакологічно індиферентними сполуками, і їх застосування в якості допоміжних речовин вимагає особливої ​​обережності. Зазвичай сапоніни рекомендуються в ліках для зовнішнього застосування.
Аравійська камідь представляє собою продукт щільної консистенції жовтуватого кольору. Аравійська камедь повільно розчиняється у воді, утворюючи в'язку рідину. Зазвичай використовується для приготування масляних емульсій. Вона несумісна з натрію татраборатом, міцним спиртом, кислотами, ртуті дихлорид та іншими речовинами. Розчини аравійської камеді в емульсії, отримані на її основі, схильні до мікробного обсіменіння і швидкому прогоркания. [1]

Речовини, що збільшують в'язкість. Ця група допоміжних речовин використовується головним чином для стабілізації емульсій і для підвищення в'язкості мазей, супозиторних основ і суспензій. До речовин, що збільшують в'язкість, належать продукти природного та синтетичного походження. Частіше за інших застосовують камеді, пектини, крохмаль, агар-агар, натрію альгінат, аеросил, желатозу, похідні целюлози, ПАР, бентоніти, алюмінію стеарат і т.д. Застосування речовин, що збільшують в'язкість, покращує проведення технологічних процесів і підвищує товарознавчі показники ліків.
Так, з більшою легкістю досягається однорідне розподіл суспендованих лікарських речовин в трітурационниє мазях, в розплавлених супозиторних основ; зменшується крихкість таких основ. У той же час ці допоміжні речовини можуть виражений вплив на такі важливі характеристики лікарських форм, як швидкість вивільнення діючих інгредієнтів, швидкість всмоктування лікарських речовин. Наприклад, введення в основи аеросилу та алюмінію стеарату різко сповільнює всмоктування амінофеназіна, в той час як введення бентоніту істотно не змінює швидкість всмоктування. У ряді випадків можуть уповільнювати всмоктування крохмаль, алюмінію окис і т.д. У разі використання неионогенного ПАР - ефіру полгліцеріна і стеаринової кислоти (емульгатор Т-2) в супозиторіях при значному підвищенні в'язкості супозиторної основи зростає і швидкість всмоктування ряду лікарських речовин - калію йодиду, амідопірину і т.д.
З широко застосовуються у фармацевтичній практиці камеді найбільшу здатність збільшувати в'язкість розчинів, суспензій та емульсій володіє трагакант
Трагакант являє собою продукт слизового переродження паренхімних клітин серцевини чагарників - астрагалів. Це крихке, щільної консистенції напівпрозора камедь у вигляді шматків різного розміру і форми, сильно набухають у воді. Вона важко перетворюється в порошок, тому її подрібнення ведуть в підігрітих залізних ступках. Порошок трагаканта поглинає до 80 об'ємів води, утворюючи в'язкі густі густі холодці. Такі ж в'язкі гелі утворюються при диспергування порошку трагаканта в спирті, гліцерині, жирному маслі, в яких, як і у воді, трагакант не розчиняється. Слиз трагаканта практично не знижує поверхневого натягу, в процесі зберігання мало схильна до впливу мікроорганізмів, її в'язкість в процесі зберігання зростає.
Пектини - природні високомолекулярні речовини складної будови, широко поширені в рослинному світі. Вони містяться в плодах, насінні, листі, коренях і інших частинах різних рослин. Особливо багато пектинових речовин в плодах яблук, груш, шкірці цитрусових, м'ясистих підземних частинах буряків і моркви. Пектини краще розчиняються при кип'ятінні, утворюючи після охолодження густі в'язкі розчини або холодці. Пектини і продукти їх переробки (натрієві солі) використовуються для загущення і стабілізації різних рідких і м'яких ліків.
Крохмаль картопляний, пшеничний, кукурудзяний і рисовий являє собою білий порошок без запаху і смаку. У воді не розчиняється, при нагріванні крохмальний порошок сильно набухає, утворюючи колоїдний крохмальний клейстер, що характеризується високою в'язкістю і клейкість. Крохмальний клейстер широко використовується у фармацевтичній практиці як склеює речовина при виготовленні таблеток, як загусник - у суспензіях і емульгаторів, згущувача й стабілізатора при виготовленні емульсій.
Агар - легкі, тонкі, позбавлені кольору і запаху платівки, одержувані висушуванням відвару деяких видів червоних водоростей. Агар в холодній воді набухає, в гарячій - легко розчиняється, утворюючи в'язкі розчини. Як загусник агар значно перевершує деякі природні камеді і протеїни, зокрема желатин. В'язкі розчини агару мають слабку емульгує здатністю, проте стабілізують емульсії, суспензії і інші рідкі лікарські форми завдяки своїй високій в'язкості. Агар сумісний з більшістю відомих лікарських речовин; його розчини стабільні в широкому інтервалі pH.
Натрію альгінат є натрієвою сіллю природного альгінової кислоти, що виділяється з коричневих морських водоростей. Альгінова кислота у воді не розчиняється, але сильно набухає. Натрію альгінат у вигляді порошку повільно розчиняється у воді (краще за нагреаніі і особливо добре у присутності спирту, гліцерину або цукру), утворюючи високов'язкі розчини, характеризуються незначною емульгує здатністю.
Натрію альгінат і його розчини використовуються у виробництві різних лікарських форм - суспензій, емульсій (як загустітнль), пігулок і т.д., як склеює засіб. Склеювальні властивості натрію альгінату в десятки разів перевершують властивості, що клеять гуміарабіку і більш ніж у 10 разів крохмального клейстеру. При використанні натрію альгінату необхідно пам'ятати, що в'язкість його розчинів у великій мірі обумовлена ​​наявністю в розчині електролітів. Так, в'язкість натрію альгінату знижується при невисокому вмісті у воді електролітів і, навпаки, підвищується при значних кількостях електролітів у розчині.
Розчини альгинатов легко піддаються мікробному обсіменіння і мікробної псування, тому їх рекомендують консервувати. Зазвичай в цих цілях використовуються розчини ніпагін і ніпазол.
Аеросил - аморфна двоокис кремнію, що представляє собою білий дрібний порошок з розміром частинок від 4 до 40 мкм. Аеросил у воді не розчиняється і не набухає, але утворює у водному середовищі і в середовищі органічних розчинників високов'язкі гелі. Аеросил рекомендується застосовувати для підвищення в'язкості суспензій, емульсій і мазевих основ.
Желатоза є продуктом часткового гідролізу желатину. Як загусник використовують у даний час рідко внаслідок нестандартності властивостей, легкої мікробної псування, значного числа несумісність і впровадження в практику більш ефективних загусників - похідних метилцелюлоза, бентонітових глин, деяких ПАР, що дає високов'язкі розчини і т.д. [4]

Стабілізатори. Підвищення стійкості діючих речовин в готових ліках досягається двома методами: фізичним та хімічним. Фізичний метод стабілізації, будучи більш фізіологічним, останнім часом отримують все більше застосування. Він заснований на захисті лікарських речовин від несприятливих впливів зовнішнього середовища, а також на використанні високочистих інгредієнтів та допоміжних речовин та апаратури. Іншими словами, метод фізичної стабілізації передбачає використання у фармацевтичній технології сучасних наукових досягнень і сучасного технологічного обладнання, а також проведення широкого біофармацевтичні дослідження.
Все це пов'язано з великими науковими й економічними труднощами. Тому до цих пір хімічні методи стабілізації, засновані на введенні в ліки особливих допоміжних речовин-стабілізаторів, знаходять значного поширення, особливо при стабілізації розчинів, суспензій, емульсій, хоча слід сказати, що стабілізатори вводяться і для підвищення стійкості таблетованих препаратів, наприклад амідопірину (лимонна кислота), препаратів ріжків (аскорбінова і виннокаменная кислота) і т.д. У випадку рідких ліків використовують досить великий асортимент допоміжних речовин - стабілізаторів самої різної хімічної природи.
Застосування стабілізаторів засноване на різкому пригніченні процесів розкладання препаратів внаслідок головним чином зв'язування різних хімічних сполук, що активують деструкцію лікарських речовин і присутніх у розчині в незначних кількостях або переходять в розчин з матеріалів упаковки, наприклад скла. Так для зв'язування лужних компонентів скла, що вимиваються в розчин, широко застосовують слабкі розчини мінеральних кислот, найчастіше - хлористоводневої. Таким способом вдається значно підвищити стабільність великої групи препаратів, які є солями сильних кислот і слабких основ (новокаїн, цитітон, морфін і т.д.). Додатком слабких розчинів лугу (зазвичай розчину натрію гідроокису і натрію гідрокарбонату) вдається підвищити стабільність у розчинах препаратів, що є солями сильних основ і слабких кислот (кофеїн-бензоат натрію, нікотинова кислота, натрію тіосульфат).
Особливо широко в фармацевтичній практиці використовуються хімічні речовини, що підвищують стабільність препаратів, високочутливих до окисляє дії кисню, практично завжди присутнього в розчинах. Їх називають антиоксидантами. З антиоксидантами готують ін'єкційні розчини дуже великої групи лікарських речовин - аскорбінової кислоти (вітамін С), аміназину, адреналіну, новокаїнаміду і т.д.
В якості антиоксидантів зазвичай застосовують натрію сульфіт, натрію бісульфіт, формальдегід, аскорбінову кислоту, ізоаскорбіновую кислоту, тіосечовини, тіосорбітол, гідрохінон, ефіри аскорбінової та галової кислот і т.д. Нерідко для посилення активності антиоксидантів їх застосовують спільно з лимонною кислотою, виннокаменной кислотою.
Зазвичай антиоксиданти застосовують у дуже малих кількостях, які вважаються нешкідливими для організму. Так, аскорбінову кислоту застосовують у концентрації від 0,02 до 0,1%, натрію бісульфіт - в концентрації 0,1 - 0,15%, тіосечовини - в концентрації 0,005%, ефіри аскорбінової кислоти - в концентрації від 0,01 до 0,075 % і т.д. Однак застосування стабілізаторів вимагає настороженості як щодо їх можливого впливу на фізіологічні процеси організму, так і на активність самих лікарських речовин. Наприклад, є дані про те, що багато з використовуваних в парентеральних ліках стабілізаторів мають негативний вплив на життєдіяльність організму людини, зокрема сульфіти. У зв'язку з цим абсолютно необхідні дослідження фізичних методів стабілізації і підвищення рівня фармацевтичної технології з метою можливого застосування більш прогресивних методів підвищення стійкості лікарських речовин. [1]

Консерванти. Під консервантами розуміють речовини, здатні запобігти розкладання діючих інгредієнтів в ліках, які можуть статися внаслідок життєдіяльності мікробів і грибів. З сучасної точки зору застосування цієї групи допоміжних речовин вимагає особливої ​​обережності та підвищеної уваги через реальної небезпеки їх для організму людини. Справа в тому, що використовуються з метою придушення життєдіяльності мікроорганізмів в ліках консерванти є загальними протоплазматичними отрутами і можуть мати алергічними (канцерогенними і мутагенними) властивостями. Дані токсикології, орієнтує на встановлення та перевірку переносимих концентрацій консервантів і застосування поправки на безпеку (зменшення у 50 - 200 разів дози консерванту, що не викликає явно негативного ефекту протягом тривалого його застосування на тварин), зовсім не гарантують так званої нешкідливості того чи іншого консерванту .
Дослідники в багатьох країнах відкривають канцерогенні та мутагенні властивості речовин, які тривалий час вважалися абсолютно нешкідливими, тим більше, що не існує відносини між кількістю потрапляє в організм канцерогенної речовини і ймовірність виникнення пухлини. Вважається неприпустимим застосовувати консерванти в ліках, коли необхідний ефект може бути отриманий шляхом вдосконалення технології виготовлення. Зокрема, з наукової точки зору, навряд чи виправдано введення консервантів для придушення мікробної флори в очні краплі, що рекомендують багато практичні працівники. Тривало зберігаються розчини (очні мазі, примочки, промивання і т.д.) можна отримати за сучасною технологічною схемою у вигляді стерильних форм одноразового застосування (капсули). Вже багато років такі очні ліки випускають не тільки фармацевтичні заводи, а й аптеки.
У ГФ в якості консервантів-антисептиків рекомендується застосовувати хлорбутанолгідрат 0,05 - 0,5% (розчини адреналіну 0,1%, коргликона 0,06% і ін); фенол 0,25 - 0,5% (вакцини, препарати інсуліну ); хлороформ 0,5% (різні сироватки); ніпагін 0,1% (конваллотоксін 0,03%, строфантин До 0,05%).
Основними вимогами, які пред'являються до консерванту у фармацевтичній практиці, є відповідність емпіричному фактору безпеки і антимікробна активність протягом періоду зберігання та застосування ліків, хоча і цього явно недостатньо. Так, дослідження бензойної кислоти та її препаратів, десятки років широко використовуваних у консервуванні ліків, показало, що навіть цей відомий препарат має коканцерогеннимі властивостями.
Тим не менш у зв'язку з успіхами синтетичної хімії наплив речовин, які володіють властивостями консервантів, триває, що потребує їх класифікації.
Класифікують консерванти виходячи з їх хімічної природи. З цієї точки зору зазвичай виділяють три групи консервантів:
1. Неорганічні сполуки.
2. Металоорганічні з'єднання.
3. Органічні сполуки.
Неорганічні сполуки - солі важких металів, а також борна кислота, натрію тетраборату, перекис водню і т.д.
Металоорганічні сполуки - головним чином препарати ртуті - феніртутние солі - для ін'єкцій, очних крапель, мазей; мертіолат - для ін'єкцій, мазей.
Органічні сполуки - різні спирти (етиловий, бензиловий та ін), феноли (фенол та ін), кислоти (бензойна кислота і її натрієва сіль, сорбінова кислота і її похідні), солі четвертинних амонієвих сполук (бензалконію хлорид, бензетонія хлорид і ін .)
Крім фізіологічної небезпеки, застосування консервантів пов'язане з вирішенням ряду біофармацевтичних проблем, зокрема з можливою зміною активності лікарських речовин (особливо консервантів, які є сполуками амонію). Тому застосування консервантів вимагає великої обережності і серйозного всебічного дослідження питання, включаючи його фізіологічні і біологічні аспекти. [1]
Коригуючі речовини. Цю групу допоміжних речовин застосовують для виправлення смаку, кольору і запаху в різних ліках, особливо застосовуються в дитячій практиці. В останнє десятиріччя відзначається помітна тенденція до розширення асортименту коригуючих речовин.
Всі коригуючі речовини можна розділити на дві групи:
1. Речовини, що виправляють смак і запах.
2. Речовини, що виправляють колір.
У першу групу входять цукор буряковий, фруктово-ягідні сиропи, сироп цукровий, мед, цукор молочний, цукор, глюкоза, сахарин, гліціррізіновая кислота і її солі та інші «солодкі» речовини. Сюди ж відносять складні ефіри («фруктові») - ананасовий, яблучний, грушевий і т.д., різні ефірні масла - рожеве, бергамотове і т.д., а також прянощі - продукти гвоздики, імбиру, ванілін і т.д. і речовини, що знижують смакові відчуття.
В останні роки у вирішенні проблеми «смаку» ліків фахівці особливе місце відводять так званим інтенсифікатора смаку, які є в хімічному відношенні природними метаболітами обміну речовин. Зокрема, одним із дуже перспективних коригуючих речовин подібного типу є 5-нуклеотиди, виробництво яких ще в 1970 р. перевищила кілька сотень тонн.
До другої групи коригуючих речовин належать різні забарвлені сиропи (малиновий, вишневий та ін), природні барвники (каротин, Крутін, шафран і т.д.). Значно рідше в цій групі використовують синтетичні барвники. Застосування коригуючих речовин вимагає проведення ретельних попередніх досліджень у зв'язку з можливим впливом цих допоміжних речовин на стабільність діючих інгредієнтів, їх всмоктування та фармакологічну активність. [1]

Фарбувальні речовини. Допоміжні речовини цієї групи застосовуються головним чином з міркувань безпеки (наприклад, підфарбовування розчину ртуті дихлорида для відмінності його від інших розчинів), внаслідок необхідності ідентифікації деяких ліків (наприклад, фарбування пресованих супозиторіїв), з естетичних міркувань, а також з метою більш сприятливого впливу на психіку хворих, особливо дітей. Однак введення в ліки фарбувальних речовин, правда, у меншій мірі, ніж консервантів, все ж гостро ставить проблему всебічного з'ясування їх впливу на системи і функції організму, з одного боку, і з іншого - на можливу зміну активності лікувальної субстанції в присутності додаткового компонента - барвника.
Враховувати марність фарбувальних речовин у розвитку фармакологічної реакції і небезпека їх для організму як небажаних хімічних добавок, вчені намагаються обмежити сферу їх застосування у виробництві ліків, по можливості обходять природними барвниками.
У промисловості використовуються такі синтетичні барвники: тартразин, розчини якого мають золотисто-жовтий колір, індиго - барвник синього кольору і еозин, утворює розчини червоно-рожевого кольору. У дослідах не встановлено побічної дії тартразин на тварин, проте будова ядра цього барвника змушує вчених насторожено ставитися до його застосування. Вважається, що необхідно подальше дослідження перетворень тартразин у людини з метою повного виключення його негативної дії.
Гази. Це особлива група допоміжних речовин використовується в практиці приготування ліків, які потребують спеціального захисту від агресивного середовища (ампулірованіе в струмі азоту, вуглекислого газу, водяної пари і т.д.), або як пропеллентов і середовища в новій лікарській формі - аерозольних балонів , а також в інших інгаляційних ліках. Звичайно як пропеллентов застосовують речовини, що відповідають ряду жорстких вимог: вони не повинні бути гарячими, токсичними, повинні бути інертними щодо лікарських компонентів, тари і т.д. Цим вимогам найбільше відповідають фторхлорпроізводние вуглеводнів - так звані фреони. З них найбільш часто застосовуються тріхлорметан, дихлордифторметан, хлортріфторметан, тріфторметан і т.д.
Необхідно звернути увагу на те, що використовувані як пропеллентов аерозольних упаковок перераховані вище фторхлорвуглеводороди у фізіологічному і фармакологічному відношенні не є індиферентними речовинами.
Особливу групу газоподібних речовин складають гази, призначені для так званої холодної, або газової, стерилізації. Деякі з них - формальдегід, двоокис сірки, відомі багато десятиліть, внаслідок хімічної агресивності не отримали широкого розповсюдження. В даний час основними засобами «холодної» стерилізації є окис етилену і бета-пропполактон. (Хімічна стерилізація заснована на методах хімічного впливу на основні життєві функції мікроогрганізмов - алкілуванні життєво важливих ферментів мікробної клітини, що містять сульфгідрильні, карбоксильні, гідроксильні та аміногрупи.)
Окис етилену при кімнатній температурі є газ. У чистому вигляді він огневзривоопасен. Зазвичай використовують його в суміші з двоокисом вуглецю і фреонами. Окис етилену легко проникає в матеріали пластмас і лікарські порошки. Стерилізація окисом етилену ведеться при температурі близько 55 0 C протягом 6 - 24 год стерилізує концентрація окису етилену 450 - 1250 мг / л. Для знищення вегетативних форм мікроорганізмів ця концентрація становить 450 - 850 мг / л і спорових форм - 850 - 1250 мг / л.
Стерилізація окисом етилену або сумішшю окису етилену з іншими газами (наприклад, фреонами) здійснюється в автоклавах спеціальної конструкції. Найбільш рекомендованими режимами холодної стерилізації окисом етилену є:
концентрація окису етилену - 550 мг / л
температура стерилізації - 50 0 С
відносна вологість у камері - 40%
час стерилізації - 5 год
або:
концентрація окису етилену - 830 мг / л
температура стерилізації - 50 0 C
відносна вологість у камері - 60%
час стерилізації - 2 год
У зв'язку з поганою десорбцією окису етилену з стерилізуємих об'єктів рекомендується після завершення стерилізації піддавати їх тривалого провітрювання. Провітрювання складає 22 - 72 ч. Рекомендовано також застосовувати для десорбції етилену багаторазове вакуумування.
Бета-пропіолактон - рідина, при кімнатній температурі не пожежонебезпечна. Має сильну бактерицидну властивість. Стерилізацію бета-пропіолактоном ведуть при температурі 24 0 С близько 2 ч. стерилізує концентрація бета-пропіолактона 2 - 4 мг / л. Холодна стерилізація є незамінною при знепліднювання упаковок з пластмас та інших матеріалів, призначених для одноразового застосування.
Слід сподіватися, що цей спосіб стерилізації матеріалу тари, упаковки та багатьох твердих і сипучих медикаментів займе належне місце і в аптечній практиці. Це особливо необхідно в зв'язку з широким впровадженням пластмасових упаковок і матеріалів для розфасовки та відпуску ліків в умовах аптек. Знепліднювання пластмасових матеріалів ніякими іншими способами, якими в даний час мають в своєму розпорядженні аптеки, практично неможливо через зміну фізико-хімічних властивостей полімерів під впливом нагрівання, опромінення або застосування ультразвуку. [1]


3. Допоміжні речовини в технології емульсій
 
 
В якості допоміжних речовин в емульсіях використовуються емульгатори.
                             
3.1. Емульгатори
 
Про цінність емульгаторів судять по тому, який ступінь дисперсності вони здатні додати Диспергованість рідини і яке для цього потрібна мінімальна їх кількість, цілком достатню для покриття адсорбційним шаром всій поверхні дисперсної фази. Важливе значення при оцінці емульгаторів мають також їх доступність, розмір ресурсів і вартість. Зрозуміло, емульгатори повинні бути фармакологічно нешкідливі.
При приготуванні аптечних емульсій, що призначаються всередину (емульсії М / В), найбільше застосування в якості емульгаторів знайшли гідрофільні речовини з класу ВМС. Більша частина їх є природними речовинами (камеді, слизи, пектин, білки і т.д.). Використовують також деякі синтетичні і напівсинтетичні ВМС (твіни, спання та ін.) Всі ці емульгатори за особливостями будови можуть бути розділені на три групи: іоногені емульгатори, неіоногенні і амфоліти. [11]
3.1.1. Іоногені емульгатори
 
Іоногені емульгатори представляють собою: аніонні або катіонні ПВ. Перші, діссоцііруя у воді, утворюють негативно заряджені, другі - позитивно заряджені іони. Типові емульгатори цих груп - мила (аніонні ПАР) і четирехзамещенние підстави (катіонні ПАР) - розглядаються при описі лініментів і мазей, в яких вони знаходять основне застосування.
Для приготування аптечних емульсій особливо широко використовуються камеді. Застосовуються також пектинові і слизові речовини. За своєю природою вони повинні бути віднесені до аніоноактівние емульгатора, оскільки всі вони являють собою солі поліарабіновой (камеді) та інших поліуронових кислот. У зв'язку з цим не виключена можливість, що у високому емульгуючу ефект цих речовин, крім адсорбційної плівки, відому роль відіграє також подвійний електричний шар утворюється на поверхні крапельок в результаті іонізації присутніх йоногенних груп.
Камеді. Утворювані камеддю на межі розділу фаз адсорбційні плівки відрізняються високою пружністю і міцністю.
Аравійська камедь (Gummi arabicum), гуміарабік. Є імпортним продуктом. Видобувається з декількох видів африканських акацій. Кращі сорти - злегка жовтуваті, напівпрозорі шматки. Найгірші сорти сильно забарвлені і містять забруднення (шматочки землі, гілок, кори та ін.) Аравійська камедь розчиняється в подвійній кількості води повільно, але повністю, утворюючи густу клейку рідину. Це найбільш давно застосовуваний емульгатор для приготування аптечних емульсій. Ефективність емульгування залежить від сорту камеді. Кращі сорти дають високодисперсні емульсії, що містять до 64% ​​кульок діаметром 2,5 мкм. На 10 частин масла береться 5 частин камеді.
Абрикосова камедь (Gummi armeniaca). Камедь виступає з надрізів і тріщин стовбурів і гілок абрикосових дерев. У великих кількостях заготовлюється в Середній Азії. Офіційний препарат являє собою світло-жовті або жовті, тверді, крихкі, що просвічують шматки з раковістим зламом. Є повноцінним аналогом гуміарабіку, так як повністю розчинний у воді і дає абсолютно білий порошек. На 10 частин масла беруться 3-4 частини камеді.
Трагакант (Gummi Tragacanthae). Високоефективний емульгатор. На 20 г масла можна брати 2 г трагаканта в тонкому порошку. Застосовується рідко, так як смак цих емульсій нагадує смак вихідних масел. Дуже добрим є поєднання траганта з гуммиарабиком. Це найстаріший у фармацевтичній практиці складний (комбінований) емульгатор, що дає високодисперсні і стійкі емульсії.
Рослинні слизу є речовини, близькі до полісахаридів. Слизу утворюються в результаті «слизового» переродження клітин епідермісу (наприклад, у насіння льону), окремих клітин, розкиданих в тканинах рослинного організму, слизових клітин в бульбах зозулинця або коренях алтеї і міжклітинної речовини (у водоростей). Розбухаючи у воді, слиз утворює в'язкі розчини. Зокрема, слиз салепа володіє достатньою емульгує здатністю.
Слиз салепа (Mucilago Salep). Слиз салепа (бульб зозулинця) характеризується високою стабілізуючою здатністю. Для емульгування 10 г масла потрібно всього 1 г салепа, попередньо перетвореного на слиз.
Пектинові речовини. Пектинові речовини широко поширені в рослинах: в овочах, плодах, листі, насінні та коренях. Вони входять до складу клітинних стінок, склеюючи сусідні клітини між собою. Одним з характерних властивостей пектинових речовин є їх висока желатінірующая здатність. Пектинові речовини - високомолекулярні полімерні речовини. Їх структурна основа - частково етерифіковані метиловим спиртом полігалактуроновая кислота.
Пектин (Pectinum). Продукт, застосовуваний у харчовій промисловості, випробовувався в якості аптечного емульгатора ще в 1933 р. А.Л. Каталхерманом. Для зниження занадто активною желатинізується здібності пектин доцільніше використовувати в поєднанні з абрикосовою камеддю (1:1).
3.1.2. Неіногенние емульгатори
Неіоногенні ПАР - речовини, молекули яких нездатні до дисоціації. Їх діфільние молекули в якості полярних груп, що обумовлюють їх розчинність, містять зазвичай гідроксильні або ефірні групи.
Сучасний каталог неіоногенних емульгаторів вельми значний. В основному вони знаходять застосування при виробництві лініментів і мазей.
Крохмаль. Крохмаль у вигляді клейстеру виявився непоганим стабілізатором аптечних емульсій.
Крохмальний клейстер (Mucilago Amyli). Для емульгування 10 г масла потрібно 5 г
Крохмалю у вигляді клейстеру. Більшу частину сухої маси крохмалів (97,3 - 98,9%) становить полісахариди крохмалю, решта - домішки: білкові речовини (0,28 - 1,5%), клітковина (0,2 - 0,69%) і зольні речовини (0,30 - 0,62%). В крохмалі, отриманих зі злаків, знайдені невеликі кількості вищих жирних кислот і 2-гліцерінофосфорная кислота. Клейстеризації зовні виражається в сильному набуханні крохмальних зерен, їх розірванні та освіті в'язкого гідрозолі.
Целюлоза та її похідні. Подібно до крохмалю, молекулярні ланцюги целюлози побудовані із залишків глюкози, але відрізняються просторовим розташуванням цих ланок. Завдяки наявності гпдроксільних груп целюлоза здатна етерифіковані, утворюючи похідні, які мають високої стабілізуючою здатністю.
Метилцелюлоза представляє собою метилові ефіри целюлози різного ступеня етерифікації; розчинна у воді.
Карбоксилметилцелюлози є ефіром целюлози та гліколевої кислоти. Застосовується у вигляді натрієвої солі (натрій-карбоксиметилцелюлоза), оскільки сама карбоксиметилцелюлоза у воді нерозчинна.
Метилцелюлоза і натрій-карбоксиметилцелюлоза для приготування аптечних емульсій використовуються у вигляді 1-2% розчинів.
Твіни і спання. Синтетичні похідні сорбітану. Застосовуються в кількості 5 - 10% до об'ємної маси емульсії. У фармакологічному відношенні вони нешкідливі.
Емульгатор Т-2. Диефіри трігліцеріна. Воскоподібних, тверда (при 20% З) жовтого або світло-коричневого кольору. Отримують етерифікацією тримера гліцерину граничними жирними кислотами з 16-18 атомами вуглецю (або тільки стеаринової кислоти) при температурі 200 0 С.
В якості загального положення слід вказати, що емульгуючу дію неіоногенних ПАР тим ефективніше, чим краще збалансовані полярні й неполярні частини молекули емульгатора між обома фазами емульсії. Це означає, що діфільная молекула (якщо емульгатор хороший) повинна володіти спорідненістю як до полярних, так і неполярних середах. Тільки за умови збалансованості молекули емульгатора будуть перебувати на міжфазній поверхні, а не будуть розчинятися переважно в який-небудь однієї з фаз.
Молекули емульгатора Т-2 можна віднести до добре збалансованим, оскільки для отримання 100 мл стійкою 10% емульсії його витрачається всього 1,5 р. Правило збалансованості поширюється і на іоногені емульгатори. У цьому випадку збалансованість визначається, з одного боку, довжиною вуглеводневого ланцюга, з іншого - спорідненістю ионогенной групи у воді.
3.1.3. Амфотерні емульгатори
Цю групу емульгаторів складають продукти білкового походження. Білкові молекули як продукти конденсації амінокислот містять основні групи NH 2 і кислотні COOH. Завдяки цьому вони здатні диссоциировать і по кислого, і за основним типом в залежності від pH середовища.
Желатоза (Gelatosa). Продукт неповного гідролізу желатину з водою у співвідношенні 1:2 в автоклаві протягом 2 год при тиску 2 атм. Желатин при такій обробці втрачає здатність желатініроваться, зберігаючи емульгуючу здатність. Желатоза хорошої якості рівноцінна гуміарабік. Емульсії з желатозой є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів, а тому швидко псуються, особливо в літній час.
Казеїн, казеінат натрію, сухе молоко. Казеїн дає високодисперсні емульсії. Казеїн виділяється з казеїноген - білка молока, містить 23,3% глутамінової кислоти, багато лейцину (9,7%), серину (7,7%), лізину (7,6%), тирозину (6,7%), валіну (6,5%) та аспарагінової кислоти (6,1%). В якості емульгатора може бути використаний також сухий молочний порошок, яким можна емульгувати масло в співвідношенні 1:1. У сухому молоці знаходяться білки - казеїноген (фосфопротеід) і молочні - альбумін і глобулін. Амфоліти, зокрема фосфатиди рослинного і тваринного походження, використовуються не тільки в фармації, але й досить широко в харчовій промисловості.   [7]
Приклад емульсії:
 
 
           Rp.: Emulsi oleosi 150,0
Mentholi 1,0
Phenylii salicylatis 2,0
Misce. Da.
Signa: По 1 столовій ложці 3 рази на день.

Візьми: Емульсії олійною 150,0
Ментолу 1,0
Фенілсаліцилату 2,0
Змішай. Видай.
Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день.
Технологія лікарської форми: виписана рідка лікарська форма для внутрішнього застосування, що представляє собою комбіновану систему, що складається з олійної емульсії з жиророзчинним лікарською речовиною і суспензії гідрофобного речовини - фенілсаліцилату.
При відсутності вказівки в рецепті кількості та найменування масла масляні емульсії готують в співвідношенні 1:10 з використанням персикового, оливкової або соняшникової олії. Для приготування емульсії слід відважити 15 г масла персикового, желатози 8,0, ментолу 1,0. Води для приготування первинної емульсії слід відміряти 12 мл, для розбавлення первинної емульсії - 114 мл. Для приготування суспензійний фази слід відважити 2 г фенілсаліцилату і 1 г желатози. У ступку поміщають 8 г желатози, туди ж відмірюють 12 мл води очищеної, дають постояти 3 - 5 хв до утворення гідрозолі. У порцелянову чашку відважують 15 г масла персикового і розчиняють у ньому 1 г ментолу при нагріванні (40 - 45 0 С) на водяній бані. Потім додають по краплях до гідрозолі желатози розчин ментолу в маслі і емульгують до характерного потріскування, що свідчить про утворення первинної емульсії. Перевіряють готовність первинної емульсії і поступово, при перемішуванні розводять первинну емульсію розрахованим кількістю води (114 мл). Емульсію переносять в підставку (у разі необхідності проціджують).
У ступці розтирають фенілсаліцилату (труднопорошкуемое гідрофобна речовина) у присутності 20 крапель спирту (10 крапель на 1,0 речовини), потім додають 1 г желатози і приблизно 1,5 г готової емульсії і диспергируют до отримання гідрофільної оболонки навколо фенілсаліцилату. Приготування первинної емульсії в2 - 3 прийоми змивають готової емульсією у відпускний флакон з жовтогарячого скла. Масу емульсії доводять до номінальної. Флакон закупорюють щільно пластмасовою пробкою з навинчивающейся кришкою. Оформляють етикеткою «Внутрішнє», попереджувальними написами: "Зберігати в прохолодному, захищеному від світла місці», «Перед вживанням збовтувати», «Берегти від дітей», наклеюють номер рецепта. [2]
 
    

4. Допоміжні речовини в технології емульсійних мазей
 
 
В якості допоміжних речовин при виготовленні емульсійних мазевих основ також використовуються емульгатори.
4.1. Емульсійні мазеві основи
Емульсійні основи дають можливість вводити лікарські речовини як у водне, так і в масляну фази. Це ж робить можливим приготування мазей комбінованого типу і різної складності за складом лікарських засобів.
4.1.1. Емульсійні основи типу В / М
Особливістю виробництва емульсійних мазевих основ типу В / М є те, що воно може бути завершеним, тобто водна фаза вже заемульгірована, або зупинитися на стадії сплавлення жирної фази з емульгатором. У другому випадку виходить безводний напівфабрикат - корпус майбутньої мазі, що володіє здатністю при необхідність інкорпорувати обумовлене здатністю емульгатора кількості водної фази з утворенням емульсії типу В / М. Ці своєрідні консистентні напівфабрикати ряд дослідників відносять до особливого класу мазевих основ, називаючи їх «абсорбційними».
В якості емульгаторів використовуються маслорастворімие іоногені і неіоногенні ПАР. Серед йоногенних емульгаторів превалює група аніоноактивні ПАР, причому в основному мила.
Емульгатори - полівалентні мила. Багатовалентними металеві мила в стані утворювати високодисперсні емульсії типу В / М з високим вмістом води (до 70%) в якості дисперсної фази. Це властивість багатовалентних металевих мив і було покладено в основу робіт ВНІІФ з емульсійними мазевими основами. ВНІІФ рекомендував як емульгатора цинкове мило комплексу жирних кислот рослинного мила - емульгатор № 1. В окремі прописи мазей (іхтіолова) замість цинкового мила входить кальцієве мило - емульгатор № 2. Нарешті, для отримання емульгатора не обов'язкові рослинні олії. З рівним успіхом можна використовувати смоляні кислоти (каніфоль) - емульгатор № 3.
Значно ширше для приготування емульсійних мазевих основ застосовують емульгатори неионогенного характеру. У їх асортимент входять: високомолекулярні аліфатичні спирти та їх похідні, високомолекулярні циклічні спирти та їх похідні, ефіри багатоатомних спиртів, жіросахара.
Емульгатори - вищі жирні спирти та їх похідні. Цінними компонентами мазевих основ, що знайшли широке застосування, є продукти омилення спермацету: цетиловий спирт C 16 H 33 OH і стеариловий спирт C 18 H 37 OH. Перший плавиться при 50 0 C, другий - при 59 0 C. Обидва є хорошими емульгаторами. Мазеві основи, що містять їх у кількості 5 - 10%, здатні інкорпорувати значні кількості водних рідин (до 50%), утворюючи емульсії типу В / М.
Головним джерелом високомолекулярних спиртів є кашалотовий жир, в якому основними є цетиловий і олеїнової спирти. У туловищной жирі їх міститься до 90%, в порожнинних - понад 70%. Ще в 1951 р. П.С. Угрюмовим і В.І. Федоровим запропонований емульгатор № 1 ВНІХФІ, що складається із сплаву 15 частин натрієвих солей сірчанокислих ефірів високомолекулярних спиртів кашалотового жиру і 85 частин вільних жирних кислот кашалотового жиру. Емульгатор ВНІХФІ № 1 є офіцинальних і вводяться в кількості 10 - 20%.
До похідних вищих жирних спиртів відноситься емульгатор КО, застосовуваний у виробництві косметичних мазей. Вони є калієву сіль ефіру високомолекулярних спиртів і фосфорної кислоти.
Сплав, що складається з 30% емульгатора КВ і 70% високомолекулярних спиртів кашалотового жиру, отримав назву емульсійного воску. Це тверда однорідна маса світло-кремового кольору, має pH 5,8 - 7,0, добре сплавляється з жирами, маслами, вуглеводнями. При вмісті 5% емульсійного воску в вазеліні емульгує 28% води.
Емульгатори - високомолекулярні циклічні спирти та їх похідні. Основним природним продуктом, що містить циклічні спирти, є ланолін. Будучи доданий до жирів і вуглеводнів, він у сплавах з ними виконує роль емульгатора, абсорбуючи (емульгіруя) значні кількості водних і спиртових рідин. Однак деякі недоліки, властиві натуральному ланоліну (липкість, запах та інших), що викликають алергічні явища, призвели до використання продуктів переробки ланоліну.
Гідролан. Гідроланом називається гідрований ланолін, що отримується в м'яких умовах гідрування (температура 200 0 C, тиск 150 атм) У результаті виходить знебарвлені і дезодорованих продукт зі збереженням високих емульгуючих властивостей ланоліну.
   Спирти вовняного воску. Отримують зазвичай омиленням продажного ланоліну концентрованими розчинами лугів (водними та спиртовими). Цим методом забезпечується найбільший вміст в суміші спиртів холестерину. Склад препарату: 30% холестеринів, 25% трітерпенов, 15% ациклічних діол і 25 - 30% невизначених речовин. За кордоном спирти вовняного воску широко використовуються для отримання емульсійних основ з високим вмістом води. Для прикладу наведу пропис складної водяний мазі (Unguentum aquosum compositum). На початку готують сплав з 3 г спиртів вовняного воску, 12 г парафіну, 5 г вазеліну і 30 г вазелінового масла; виходить корпус мазі, до якої домішують 50 мл води.
За рекомендацією ХНІХФІ мазевую основу зі спиртами вовняного воску застосовують за тією ж прописи, але з заміною парафіну церезином. Основи зі спиртами вовняного воску сумісні з багатьма лікарськими речовинами. При зберіганні ці спирти потребують додавання до них антиокислювачів.
Холестерин. Це найважливіший компонент спиртів вовняного воску. Має високу емульгує здатністю і проникність через шкіру. Доданий в кількості 10% підвищує гідрофілізірующую здатність свинячого сала до 218%, вазеліну жовтого - до 235%.
Ацетильований ланолін. Виходить шляхом обробки ланоліну оцтовим ангідридом. Має низьку величину липкості, позбавлений неприємного запаху жиропоту, розчиняється у вазеліновій маслі (до 10%). У кількості від 1 до 5% утворює стійкі емульсійні основи, зберігаючи мазеобразную консистенцію при низьких температурах.
Поліоксіетілірованний ланолін. Виходить шляхом приєднання Оксіетилен до оксигрупп ефірів ланоліну.
Поліоксіетілірованний ланолін розчинимо в розведеному етиловому спирті. Введений в кількості до 3%, дає м'які мазеві основи (креми).
Емульгатори - спання (Spans). Під цією назвою розуміються неповні ефіри сорбітану та вищих жирних кислот. Сорбітан утворюється з шестиатомний спирту сорбітолу, причому при циклировании утворюється соедіненіякак тетрагідропірановой, так і тетрагідрофурановой структури. Сорбітан фуранові структури при подальшому дегидрировании перетворюється на біциклічних ангідрид - сорбіт, який також може етерифіковані з жирними кислотами.
У залежності від того, яка кислота вступає у взаємодію з сорбітану, утворюються спання, що володіють різними властивостями і різняться за номерами: Спан-20, спання-40, спання-60 і ін
Спано є ліпофільними сполуками, але вони, крім того, що розчиняються в оліях, добре розчиняються в спирті, ацетоні і хлороформі. Утворюються емульсії типу В / М. Завдяки неионного характером спектр використовуваних лікарських препаратів широкий.
Емульгатор - пентол. ПАР, що представляє собою суміш моно-, ді-і тетраефіров четирехатомного спирту пентаеритриту і олеїнової кислоти. Сплави вазеліну з 5% пентолом утворюють стійкі високодисперсні емульсійні системи типу В / М з 50 - 60% води, що володіють високою активністю, без будь-яких побічних явищ. Основа стійка при зберіганні, заморожуванні і нагріванні.
Емульгатори - жіросахара. Під жіросахарамі розуміють неповні складні ефіри сахарози з вищими жирними кислотами.
Початковою сировиною для отримання жіросахаров служать сахароза та індивідуальні жирні кислоти (стеаринова, пальмітинова, Лауринова та ін) або суміші кислот кокосового, пальмової та інших рослинних мазей.
За властивостями жіросахара є ПАР і, отже, можуть служити емульгаторами. Ф.А. Жогло синтезував і вивчав ряд моноефіри і диефірів сахарози. Ним встановлено, що диефіри пальмітинової і стеаринової кислот у кількості 2% здатні з вазеліновим маслом (47%), водою (45%), метилцелюлоза (1%) і церезином (5%) утворювати стійку консистенцію емульсію типу В / М. Метилцелюлоза і церезин тут виконують роль загусників. Резорбція лікарських речовин (на прикладі саліцилової кислоти і сульфацилу натрію) з цієї основи дала кращі результати, ніж з вазеліноланоліновой основи.
У чистому вигляді жіросахара являють собою безбарвні кристалічні речовини, що не мають запаху і смаку. Стійкі до температури 100 0 C, при 120 0 C починають плавитися. В організмі розпадаються на жирні кислоти, глюкозу і фруктозу. Не роблять сенсибілізуючої або алергічного дії на шкіру, не видаляють повну ліпоїдний шкірну плівку, зберігають постійне значення pH шкіри і нормальний водний баланс.
4.1.2. Емульсійні основи типу М / В
 
В якості емульгаторів використовуються як іоногені, так і неіоногенні ПАР. Аніоноактівние емульгаторами можуть бути мила і алкілсульфати.
Емульгатори - мила лужних металів. Натрієві, калієві і амонієві солі жирних кислот добре емульгують рослинні та гідрогенізовані жири. Більше придатні для приготування рідких мазей.
Емульгатори - мила, утворені триетаноламін, також здатні своїми аніонами стабілізувати емульсійні основи, утворені на масляній фазі поверхневі адсорбційні шари.
Емульгатори - алкілсульфати. Сірчанокислий ефір вищих спиртів із загальною формулою CH 3 (CH 2) n і OSO 3 X. Для цих сполук характерна група - OSO 3 X. Алкільні ланцюжок може містити 9 - 18 атомів вуглецю. Найбільше застосування знайшли натрієві солі алкілсульфатів, стабілізуючі емульсії типу М / В: натрій лаурилсульфат, натрій цетілсульфат, натрій стеарілсульфат.
Значно більше в фармацевтичний практиці для стабілізації емульсій типу М / В використовуються неіоногенні емульгатори, гідрофільні властивості яких різко посилені оксиетильований. Введення 10 - 20 і більше оксіетиленових ланок призводить до повної та легкої розчинності ПАР у воді. Найбільше значення з цієї групи емульгаторів отримали похідні спенав. Зазвичай до 1 молю спання приєднується близько 20 молей окису етилену.
Емульгатори твіни (Tweens). Твіни отримують шляхом обробки спання окисом етилену в присутності їдкого натрію до якості каталізатора. Етерифікація йде за місцем вільних гідроксилів.
Твіни добре розчиняються у воді і органічних розчинниках, без розкладання витримують стерилізацію. Твіни вперше були синтезовані в 1958 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті органічних напівпровідників і барвників. [6]

Приклад емульсійної мазі:
 
Rp.: Rrotargoli 1,0
Lanolini 3,0
Vaselini 8,0
Misce fiat unguentum
Da.
Signa: Мазь для носа
Візьми: протарголу 1,0
Ланоліну 3,0
Вазеліну 8,0
Змішай, нехай вийде мазь
Видай.
Познач: Мазь для носа
Технологія лікарської форми: протаргол вводять в ліпофільних основу, попередньо розчинивши його у воді, що входить до складу прописаного ланоліну водного (30%). Попередньо протаргол гідрофілізіруют невеликою кількістю гліцерину, потім змішують в ступці з водою, емульгують розрахованим кількістю ланоліну безводного, частинами додають вазелін і перемішують до однорідності. [8]


5. Допоміжні речовини в технології пігулок
 
 
Звичайними допоміжними речовинами при виготовленні пілюль в аптеках є вода, спирт, гліцерин (для розчинення основних і допоміжних речовин), гліцеринова вода, що представляє собою суміш рівних кількостей гліцерину і дистильованої води, а також цукрова вода (суміш рівних кількостей води і цукрового сиропу) і цукровий сироп.
Як наповнювачі, що сприяють отриманню пілюльной маси належного ваги й обсягу і одночасно володіють склеюючі властивості, застосовують сахарозу, різні рослинні порошки, а також допоміжні речовини, що володіють в основному в присутності розчинників високої склеюючої здатністю і властивостями зберігати еластичною пілюльную масу - альгінову кислоту, пшеничну борошно, декстрин, сухий екстракт солодкового кореня, порошок плодів шипшини, бентоніти та ін [10]
5.1. Рідкі допоміжні речовини
 
Вода. Служить для розчинення основних засобів, якщо вони в ній розчиняються. Крім того, вода переводить здатні набухати речовини в гелі або клейкі золі і цим забезпечує зчеплення твердих складових частин пілюльной маси. Основне правило: намагатися приготувати пілюльную масу в першу чергу за допомогою води. Інший розчинник та речовина, яка сприяє зчепленню твердих речовин, застосовують тільки тоді, коли за допомогою інших речовин можна отримати масу кращої якості.
Спирт. Служить майже виключно для обробки смолосодержащіх пілюльних мас, оскільки смоли розчиняються в спирті або набухають у ньому. Слід мати на увазі, що в разі перевищення граничної кількості спирту пілюльная маса може відразу втратити пластичні властивості і перетворитися на в'язку рідину.
Гліцерин. Краще води пластичність деякі пілюльние маси, що містять багато твердих речовин. Вживається зазвичай у вигляді Aqua glycerinata (1 + 1 частина). Як гігроскопічне речовина сприяє також уповільненню висихання маси.
Мед. Є концентрованим розчином фруктози і глюкози високої в'язкості, мед підвищує пластичність пілюльной маси і як гігроскопічне речовина уповільнює її висихання. Перешкоджає окисленню закису заліза у разі приготування пілюль з карбонатом заліза. Бажано більш широке застосування меду для приготування пілюль.
Солодковий екстракт. Густий солодковий екстракт - високов'язка гігроскопічна рідина, добре пластифікуюча пілюльние маси і уповільнює одночасно їх висиханню. Сухий солодковий екстракт є також гарним пластифікуючих речовиною, але вимагає додавання гліцерину або гліцеринової води. Майже всі лікарські речовини (рідкі, густі та сухі) вдається перетворити на пілюльние маси за допомогою екстрактів солодки. Необхідно обов'язково додавати порошок кореня, інакше пігулки погано розпадатися.
Екстракти густі кульбаби і полину. Хороші зв'язуючи речовини, придатні для багатьох пілюльних мас. Ці екстракти потрібно розглядати одночасно як гіркоти.
5.2. Тверді допоміжні речовини
 
 
Цукор (буряковий і молочний). Буряковий цукор застосовується у вигляді простого сиропу, цукрової води (рівні частини сиропу і води), а також суміші сиропу, гліцерину та води (1 +1 +8 частин). Уповільнює висихання. Занадто велика кількість цукру брати не слід, тому що в цьому випадку пігулки будуть недостатньо сухими. Може використовувати у вигляді пудри як гідрофільного пластифікатора. Молочний цукор не поглинає воду, але полегшує распадаємость пігулок.
Рослинні порошки. Застосовуються порошки солодкового кореня, кульбаби і полину. До складу пілюльних мас можуть вводитися і інші рослинні порошки, наприклад алтейного кореня. Порошок картаючи алтея не можна застосовувати разом з гуммиарабиком, так як виходять тверді як камінь пілюльние маси. Всі рослинні порошки містять як розчинні або набухають у воді речовини, так і нерозчинні тверді частинки рослинних тканин, тому можуть перебувати як у рідкій, так і в твердій фазі пілюльной маси.
Борошно пшеничне. Велика здатність до набухання, обумовлена ​​клейковиною, і висока пружність дають можливість приготувати пігулки навіть з важко піддаються обробці пілюльних мас.
Крохмаль (картопляний, пшеничний, маїсовий). Основне застосування знаходить при ізвотовленіі пігулок з екстрактів і високов'язких рідин. Входить в масу як тверда фаза. Оскільки при температурі тіла крохмаль помітно набухає, пілюлі з ним будуть легше розпадатися. Крохмаль добре поєднувати з глюкозою і буряковим цукром.
Глинисті мінерали (бентоніт, біла глина). Відрізняються здатністю вбирати рідини (воду, масло тощо), діє на масу як підсушуючу речовина, надаючи пігулкам після висихання велику твердість. Особливо придатні в тих випадках, коли готують пігулки з речовин легко розкладаються у присутності органічних речовин.
Камеді. Аравійська і абрикосова камедь утворюють в'язкі розчини. Склеюючі властивості їх виражені ще більше, ніж у декстрину. Після висихання камеді надають пілюльной масі значну твердість. Завдяки сильній здатності зв'язувати воду вони можуть застосовуватися у вигляді порошку для сильно розм'яклі від води мас. Звичайно ж камеді застосовують у вигляді розчинів, що готуються у міру потреби. Застосовують так само, як емульгатори в пігулках, що містять рідини, не змішуються з водою. Внаслідок ясно виражених окислювальних властивостей необхідно уникати використання гуміарабіку в пілюльних масах, що містять опій і його алкалоїди, апоморфін. Крім того, потрібно враховувати, що камеді подовжують термін распадаємості пігулок.
Альгінова кислота. Високомолекулярні сполуки, що добувається з морських водоростей (ламінарій). Утворює високов'язкі розчини, добре пластифікуючі пілюльние маси.
Декстрин. Водні розчини декстрину володіють високою в'язкістю і великий склеюючої здатністю. Завдяки цьому за допомогою декстрину можна отримувати гарні пілюльние маси. Одночасно декстрин можна використовувати як емульгатор для емульгування рідких лікарських речовин, що не змішуються з водою. [9]
Приклад пігулок:
 
Rp.: Argenti nitratis 0,05
Aluminii hydrooxydi quantum satis ut fiant pilulae
numero 20
Da.
Signa: По 1 пігулці 3 рази на день.
Візьми: Срібла нітрату 0,05
Алюмінію гідроксиду скільки потрібно,
щоб вийшли пігулки номером 20
Видай.
Познач: По 1 пігулки 3 рази на день.
Технологія лікарської форми: виписана пропис представляє соьой м'яку лікарську форму, по дісперсологіческой класифікації - розчин-суспензія. Для приготування пілюль відважують 0,05 г срібла нітрату, розчиняють в ступці в 2 - 3 краплях свіжоприготовленою води очищеної. Потім потроху додають при розтиранні 4 г (0,2 * 20 - 0,05 = 4,0) алюмінію гідроксиду і до отриманої суміші додають знову воду очищену до утворення тістоподібної маси. З метою запобігання срібла нітрату від розкладання в масу додають кілька крапель розбавленої азотної кислоти (2 - 3 краплі на 0,1 г срібла нітрату).
Готова маса повинна бути білого кольору. При її виготовленні не можна користуватися металевими предметами. Масу швидко розгортають. Готовий стрижень розрізають за допомогою пластмасової машинки. У разі її відсутності металеві ножі покривають парафінованим папером і потім використовують для розмітки стрижня. Розмічений стрижень розрізають целулоїдної пластинкою і викочують пігулки. Пігулки обсипають алюмінію гидрооксидом - 0,7 г (з розрахунку 1,0 г на 30 пігулок), відпускають у опечатаної банку з помаранчевого скла (список А). Замість рецепта оформляють сигнатуру. Лікарську форму оформляють етикеткою «Внутрішнє» з попереджувальними написами: «Берегти від дітей», «Звертатися з обережністю», «Зберігати в захищеному від світла місці». [3]
                 

6. Висновок
 
При виготовленні лікарських препаратів необхідно застосування допоміжних речовин. В даний час в якості допоміжних речовин використовуються розчинники; речовини, що збільшують в'язкість; стабілізатори; консерванти; коригуючі речовини; фарбувальні речовини і т.д. Створення лікарських форм майже неможливо без застосування цих речовин. Так, наприклад, при виготовленні емульсій застосовуються емульгатори, при виготовленні мазей - емульгатори та стабілізатори, при виготовленні пілюль - наповнювачі та розчинники.
При приготуванні препаратів застосовуються тільки ті допоміжні
речовини, які дозволені до медичного застосування.

7. Література
 
 
1. Ажгіхіна І.С. Технологія ліків. 2-е видання перероб. і додатк. - М.: Медицина, 1980 - 440 с.
2. Волоський В.М. Керівництво до практичних занять з технології ліків. М.: Медицина, 1984 - 351 с.
3. Кондратьєва Т.С. Технологія лікарських форм. М.: Медицина, 1991 - 496 с.
4. Кондратьєва Т.С. Керівництво до лабораторних занять з аптечної технології лікарських форм. М.: Медицина, 1986 - 286 с.
5. Краснюк І.М. Фармацевтична технологія: Технологія лікарських форм. М.: Видавничий центр «Академія», 2004 - 464 с.
6. Милованова Л.М. Технологія виготовлення лікарських форм. Ростов на Дону: Медицина, 2002 - 448 с.
7. Муравйов І.А. Технологія ліків. 2-е видання перероб. і додатк. - М.: Медицина, 1988 - 751 с.
8. Саканян Є.І. Методичні вказівки до лабораторних занять з аптечної технології ліків. СПб.: Медицина, 1997 - 84 с.
9. & Nb
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Курсова
124.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Історія розвитку технології лікарських форм
Діючі речовини лікарських рослин
Аналіз лікарських форм
Принципи коригування дитячих лікарських форм
Особливості неправильного зберігання лікарських форм
Технологія ветеринарних лікарських форм для ін`єкцій
Приготування рідких лікарських форм із застосуванням концентрованих розчинів
Застосування ЕОМ в технології лікарських препаратів 2
Застосування ЕОМ в технології лікарських препаратів
© Усі права захищені
написати до нас