Договір купівлі продажу нерухомості Договір доручення Договір комм

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Договір купівлі-продажу нерухомості. Договір доручення. Договір комерційної концесії.
Зміст
1. Поняття та особливості договору купівлі-продажу нерухомості. Зміст договору купівлі-продажу нерухомості. Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість. Особливості продажу житлових приміщень. Поняття та особливості договору купівлі-продажу підприємства. 3
2. Договір доручення: поняття, значення. Зміст і виконання зобов'язання, що виникає з договору доручення. Особливості припинення договору доручення і правові наслідки. 10
3. Поняття договору комерційної концесії. Форма і реєстрація договору комерційної концесії. Предмет і інші умови договору комерційної концесії. 17
Висновок. 24
Список використаної літератури .. 25

Питання 1.
Поняття та особливості договору купівлі-продажу нерухомості. Зміст договору купівлі-продажу нерухомості. Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість. Особливості продажу житлових приміщень. Поняття та особливості договору купівлі-продажу підприємства.
Відповідно до ст. 549 ЦК за договором купівлі-продажу нерухомого майна (договору продажу нерухомості) продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно.
Договір продажу нерухомості виділений в особливу групу договорів зважаючи на специфіку його об'єкта - нерухомого майна. Відповідно до ст. 130 ЦК до нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без шкоди, розмірного їх призначенням, неможливо, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди. Разом з тим не всі види нерухомого майна входять до складу предмета договору купівлі-продажу. Так, не є об'єктом купівлі-продажу земля та інші природні ресурси, що знаходяться у виключній власності держави. До останніх чинне законодавство відносить надра і ліси. Предметом купівлі-продажу можуть бути відокремлені водні об'єкти (замкнуті водойми) - невеликі за площею і непроточні штучні водойми, які не мають гідравлічної зв'язку з іншими поверхневими водними об'єктами, тобто такі об'єкти, які можуть перебувати у власності громадян і юридичних осіб.
Купівля-продаж земельних ділянок регулюється спеціальними правилами, встановленими земельним законодавством. Земельний кодекс передбачає два основних способи продажу земельних ділянок: надання їх з державної або муніципальної власності на торгах (ст. ст. 30, 38) і укладання угод із земельними ділянками відповідно до цивільного законодавства (ст. 25).
До договору купівлі-продажу земельних ділянок (купчої) повинен бути прикладений план ділянки, що продається. При відсутності такого договір купівлі-продажу не підлягає реєстрації. Якщо відсутній план ділянки, він виготовляється за рахунок коштів продавця або покупця за угодою між ними.
До договору в якості його невід'ємної частини додаються поряд з планом земельної ділянки зведена відомість оцінки будівель, приміщень і споруд, розташованих на земельній ділянці; умови придбання земельної ділянки за конкурсом (при його продажу в такому порядку); вимоги заставодержателя по заборгованості (у випадку застави ділянки, що продається); дорученням продавця і покупця.
Істотною умовою договору купівлі-продажу нерухомості є зазначення в ньому всіх даних продаваного майна, які надають майну індивідуальну визначеність. Предметом продажу є майно, право на яке підлягає державній реєстрації. Тому в договорі повинні фіксуватися відомості про майно, що продається майно, що містяться у формах державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним (адреса, вид об'єкта, його площа, призначення та інша необхідна інформація). Відповідно до ст. 554 в договорі продажу нерухомості повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити нерухоме майно, що підлягає передачі покупцю за договором, у тому числі дані, що визначають розташування нерухомості на відповідній земельній ділянці або в складі іншого нерухомого майна. При відсутності цих даних у договорі умова про нерухоме майно, що підлягає передачі, вважається не узгодженим сторонами, а відповідний договір не вважається укладеним.
Істотною умовою договору продажу нерухомості, недотримання якого веде до визнання договору неукладеним, є ціна продаваного майна. Обов'язкове включення ціни майна в договір обумовлено, як правило, значною вартістю майна, що продається, а також необхідністю сплати податку з продажу даного майна, розміри якого визначаються виходячи з продажної ціни майна.
Ціна конкретного нерухомого майна строго індивідуальна і не може бути порівнянна з аналогічними видами нерухомого майна, у зв'язку з чим при укладенні договору купівлі-продажу такого майна не може застосовуватися п. 3 ст. 424, що передбачає можливість за відсутності ціни в безкоштовне договорі застосовувати ціни, які при порівнянних обставинах звичайно стягуються за аналогічні товари. Так, продаваний земельну ділянку для садівництва суворо індивідуальний і має свої особливості навіть у порівнянні з сусідніми земельними ділянками. Ця індивідуальність може полягати в його більшій продуктивності, освоєності, наявності певної кількості багаторічних насаджень і т.д.
Якщо інше не передбачено законом або договором продажу нерухомості, встановлена ​​в ньому ціна будівлі, споруди або іншого нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці, включає ціну переданої з цим нерухомим майном відповідної частини земельної ділянки або права на неї. У випадках, коли ціна нерухомості у договорі продажу нерухомості встановлена ​​на одиницю її площі чи іншого показника її розміру, загальна ціна такого нерухомого майна, що підлягає сплаті, визначається виходячи з фактичного розміру переданого покупцю нерухомого майна
Оскільки відмінною рисою нерухомого майна є, як правило, його нерозривний зв'язок із землею, то при продажу будівлі, споруди або іншої нерухомості до її покупцеві переходить і частину земельної ділянки (або вся земельна ділянка), на якому розташована продається нерухомість. Причому цей перехід не залежить від волевиявлення продавця. Обов'язковість передачі покупцеві нерухомості відповідної земельної ділянки або його частини випливає із закону.
У разі, коли продавець є власником земельної ділянки, на якій знаходиться продається нерухомість, покупцю передається право власності або надається право оренди чи передбачене договором продажу нерухомості інше право на відповідну частину земельної ділянки.
Якщо договором не визначено передане покупцеві нерухомості право на відповідну земельну ділянку, до покупця переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання.
Продаж нерухомості, що знаходиться на земельній ділянці, не належить продавцю на праві власності, допускається без згоди власника цієї ділянки, якщо це не суперечить умовам користування такою ділянкою, встановленим законом або договором.
При продажу такої нерухомості покупець набуває право користування відповідною частиною земельної ділянки на тих же умовах, що і продавець нерухомості.
У випадках, коли земельна ділянка, на якій знаходиться належне продавцю будівля, споруда чи інша нерухомість, продається без передачі у власність покупця цієї нерухомості, за продавцем зберігається право користування частиною земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання, на умовах, визначених договором продажу.
Якщо умови користування відповідною частиною земельної ділянки договором його продажу не визначені, продавець зберігає право обмеженого користування (сервітут) тією частиною земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання у відповідності з її призначенням.
Згідно зі ст. 550 ДК договір продажу нерухомості повинен бути обов'язково укладений у письмовій формі. При цьому з усіх допускаються варіантів письмової форми договору (п. 2 ст. 434 ГК) в даному випадку може бути використаний тільки один документ, підписаний обома сторонами. Недотримання цієї вимоги тягне за собою недійсність відповідного договору.
Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість.
Перехід права власності на нерухомість за договором продажу нерухомості до покупця підлягає державній реєстрації. 21 липня 1997 р . Президентом РФ було підписано прийнятий 17 червня 1997 р . Державною Думою і схвалений 3 липня 1997 р . Радою Федерації Федеральний закон "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" [[1]]. Державна реєстрація прав проводиться на всій території Російської Федерації за встановленою законом системі записів про права на нерухоме майно в Єдиному державному реєстрі на нерухоме майно та угод з ним. Державна реєстрація є єдиним доказом існування зареєстрованого права. Зареєстроване право на нерухомість може бути оскаржено тільки в судовому порядку.
Державна реєстрація прав на нерухоме майно та угод з ним проводиться установами юстиції щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним біля реєстраційного округу за місцем знаходження нерухомості.
Встановлюючи детальний порядок реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, цей Закон містить вичерпний перелік підстав для відмови в реєстрації, призупинення реєстрації, а також передбачає заходи відповідальності за неточність даних, несвоєчасність їх надання. Такі заходи можуть включати в себе і відшкодування матеріального збитку, нанесеного юридичній, фізичній особі або державі вчиненням зазначених дій.
Якщо сторони виконали договір продажу нерухомості (тобто майно було передано покупцю, який сплатив продавцю встановлену договором ціну) до його державної реєстрації, то всі відносини, які виникли у сторін договору з третіми особами до його реєстрації, зберігаються. Так, наприклад, якщо здане майно було передано в оренду, то орендна плата продовжує надходити продавцю. Якщо майно було закладено, то продавець продовжує виконувати свої зобов'язання за заставною.
Після державної реєстрації виконаного договору до нового власника майна переходять усі права та обов'язки продавця з приводу даного майна. Зокрема, в договорі про продаж земельної ділянки перехід обов'язків фіксується як відповідне обтяження земельної ділянки.
Відповідно до п. 3 ст. 551, у разі, коли одна зі сторін ухиляється від державної реєстрації переходу права власності на нерухомість, суд вправі за вимогою іншої сторони винести рішення про державну реєстрацію переходу права власності. Сторона, необгрунтовано ухиляється від державної реєстрації переходу права власності, повинна відшкодувати другій стороні збитки, викликані затримкою реєстрації.
Стаття 556 ЦК вводить важливе правило, пов'язане з виконанням договору продажу нерухомості, - передачу її продавцем покупцеві за передавальним актом або іншого документа про передачу. При цьому законом або договором може бути передбачена можливість виконання договору без підписання відповідного передавального документа, а також без вручення продаваного майна покупцю. Хоча дана стаття не вказує відомостей, які повинен містити зазначений акт, за логікою в нього слід включити якісну і кількісну характеристику об'єкту, що продається, засновану на договорі продажу. Так, у ньому можуть міститися відомості про те, що продається майно вимагає капітального ремонту, що земельна ділянка вимагає його очищення від бур'янів і т.д.
Ухилення однієї із сторін від підписання документа про передачу нерухомості означає невиконання нею договору. Якщо не підписує документ продавець, то це означає його відмову від передачі майна. У цьому випадку у покупця є право вимагати передачі йому речі (ч. 2 ст. 463, ст. 398 ЦК). Ухилення від підпису документа покупцем свідчить про його відмову від прийняття майна. Сторони можуть також застосувати норми ЦК про відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору (гл. 25 ЦК). Зокрема, при виконанні свого обов'язку покупцем - сплати ціни за продавану нерухомість - він має право на повернення сплаченої суми і застосування ст. 395 ГК.
Відповідно до п.2 ст. 556 прийняття покупцем нерухомості, що не відповідає умовам договору продажу нерухомості, у тому числі у разі, коли така невідповідність обумовлено в документі про передачу нерухомості, не є підставою для звільнення продавця від відповідальності за неналежне виконання договору.
Особливості продажу житлових приміщень. Норма ст. 558 ЦК говорить: «Істотною умовою договору продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, в яких проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим житловим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав на користування продаваним житловим приміщенням »
Ця норма є однією з форм реалізації ст. 40 Конституції РФ, яка говорить, що ніхто не може бути безпідставно позбавлений прав на житло. Якщо власник житлового приміщення його продає, то він може зберегти право користування цим приміщенням за договором, що укладається ним з новим власником житла. Що стосується прав на житлове приміщення інших осіб, які проживали в продається будинку (а саме членів сім'ї власника) (ст. 292 ЦК), то вони зберігають за собою ті права на житлове приміщення, які мали до його продажу.
Договір продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації.
Поняття та особливості договору купівлі-продажу підприємства.
Договір продажу підприємства є новим в російському цивільному законодавстві. Його виникнення пов'язане зі зміною економічного укладу країни, проведенням приватизації державних і муніципальних підприємств. Договір продажу підприємства є консенсуальним, оплатним, взаємним.
Відповідно до п. 1 ст. 559 ЦК «За договором продажу підприємства продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство в цілому як майновий комплекс (стаття 132), за винятком прав і обов'язків, які продавець не має права передавати іншим особам».
Об'єктом даного договору виступає підприємство, що розуміється у відповідності зі ст. 132 ЦК як майновий комплекс, а не як юридична особа. У такій якості підприємство визнається видом нерухомого майна. До складу цього майнового комплексу входять усі види майна, призначені для здійснення підприємницької діяльності. Ці види умовно можна розділити на дві великі групи: матеріальні об'єкти (активи) або речі, куди слід включити земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, готову продукцію і т.п., належать продавцю на праві власності; нематеріальні активи , що охоплюють майнові і немайнові права вимоги і борги, права на інтелектуальну власність, на позначення своєї продукції, права користування і пр.
Сторонами за договором є продавець - фізична або юридична особа, яка має право власності на аналізований майновий комплекс, і покупець - як правило, фізична особа-підприємець або юридична особа, у власності якого може перебувати майновий комплекс певного цільового призначення.
Склад і вартість продаваного підприємства визначаються у договорі продажу підприємства на основі повної інвентаризації підприємства, яка проводиться згідно з встановленими правилами такої інвентаризації.
До підписання договору продажу підприємства повинні бути складені і розглянуті сторонами: акт інвентаризації, бухгалтерський баланс, висновок незалежного аудитора про склад і вартість підприємства, а також перелік усіх боргів (зобов'язань), що включаються до складу підприємства, із зазначенням кредиторів, характеру, розміру та термінів їх вимог.
Права на фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування й інші засоби індивідуалізації продавця та його товарів, робіт чи послуг, а також приналежні йому на підставі ліцензії права використання таких засобів індивідуалізації переходять до покупця, якщо інше не передбачено договором.
Права продавця, отримані ним на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю, не підлягають передачі покупцеві підприємства, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. Передача покупцеві в складі підприємства зобов'язань, виконання яких покупцем неможливо за відсутності у нього такого дозволу (ліцензії), не звільняє продавця від відповідних зобов'язань перед кредиторами. За невиконання таких зобов'язань продавець і покупець несуть перед кредиторами солідарну відповідальність.
Договір продажу підприємства є різновидом договору купівлі-продажу, виділеної відповідно до особливостей об'єкта здійснюваної операції. Відповідно до п.2 ст. 549 ЦК правила, передбачені параграфом сім «Продаж нерухомості», застосовуються до продажу підприємств остільки, оскільки інше не передбачено правилами про договір продажу підприємства (статті 559 - 566).

Питання 2.
Договір доручення: поняття, значення. Зміст і виконання зобов'язання, що виникає з договору доручення. Особливості припинення договору доручення і правові наслідки.
Глава 49 ЦК регламентує правовідносини, що виникають з договору доручення. Стаття 971 ЦК не внесла жодних змін у визначення договору доручення в порівнянні з ГК 1964р. Відповідно до п. 1 ст. 971 «За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Права і обов'язки по угоді, зробленої повіреним, виникають безпосередньо у довірителя. »
У договорі доручення, сторонами є повірений і довіритель - той, на кому лежить обов'язок вчинити відповідні юридичні дії, і той, від імені та за рахунок якого ці дії відбуваються. У ролі кожної зі сторін можуть виступати як громадяни, так і юридичні особи [[2]].
Предметом договору доручення є юридичні дії повіреного, тобто такі дії, які спрямовані на встановлення, зміну або припинення суб'єктивних прав і обов'язків довірителем щодо третіх осіб за допомогою укладання угод. Фактичні дії хоча і можуть мати місце при виконанні договору доручення (наприклад, поїздки), але вони не становлять предмет договору доручення, а грають лише допоміжну роль. Юридичні дії, які є предметом договору доручення, повинні здійснюватися повіреним тільки в інтересах довірителя. Тому договір, за яким виконавець доручення діє у своєму інтересі, не може вважатися договором доручення.
Відмінною особливістю договору доручення є те, що повірений зобов'язаний діяти на підставі довіреності (п. 1 ст. 975 ГК РФ), за винятком випадків, зазначених у п. 1 ст. 182 ГК РФ, тобто коли він є продавцем роздрібної торгівлі, касиром і т.п. [[3]]
Повірений за договором доручення здійснює юридичні дії від імені довірителя, будучи представником останнього. Тому норми гл. 49 ЦК, що регулюють договір доручення, повинні використовуватися відповідно до норм гл. 10 ГК, що регулюють представництво.
Глава 49 ЦК не містить спеціальних норм, які передбачають форму договору доручення. Отже, форма договору доручення визначається загальними правилами, встановленими ЦК для укладання угод. Договір доручення має бути укладений у письмовій формі, якщо стороною (сторонами) у договорі є юридичні особи, або у випадку, коли сторонами в договорі є громадяни та сума договору перевищує не менше ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці, а також у випадках, передбачених законом, - незалежно від суми угоди.
З визначення договору доручення, сформульованого у п. 1 ст. 971 ГК випливає, що за даним договором повірений здійснює юридичні дії за рахунок довірителя. Це означає, що довіритель зобов'язаний відшкодовувати повіреному понесені витрати і забезпечувати повіреного засобами, необхідними для виконання доручення. Також довіритель зобов'язаний сплатити повіреному винагороду, якщо це передбачено законом, іншими правовими актами або договором доручення.
У ДК 1964 р . і в Основах ГЗ 1991 р . питання про терміни дії договору доручення спеціально не регулювався. Уточнення щодо терміну дії договору доручення у ЦК полягають у тому, що договір доручення може бути укладений як з зазначенням терміну, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя, так і без зазначення такого строку (п. 2 ст. 971 ЦК) . Встановлення терміну залежить від характеру прав і обов'язків, здійснюваних повіреним. Для здійснення юридичних дій може встановлюватися період певної тривалості. Коли ж істота дій повіреного пов'язано з яким-небудь точним терміном, у договорі може бути вказаний і точно встановлений термін.
Сфера застосування договору доручення різноманітна. Договір доручення застосовується тоді, коли з тих чи інших причин виникає потреба в посереднику, який представляє одного з учасників цивільного обороту. Ця сфера розширюється у зв'язку з розвитком ринкових відносин і комерційної діяльності з використанням комерційного представництва. Відповідно до ст. 184 ГК комерційним представником є ​​особа, яка постійно і самостійно представительствующее від імені підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. Особливості комерційного представництва, у тому числі з використанням договору доручення в окремих сферах підприємницької діяльності, встановлюється законом і іншими правовими актами.
Зміст і виконання зобов'язання, що виникає з договору доручення. Відповідно до п. 1 ст. 973 ГК повірений зобов'язаний виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок довірителя. Виконання доручення відповідно до вказівок довірителя означає, що повірений повинен виконати ті дії, які йому доручені довірителем. Вказівки довірителя у формі інструктування можуть мати місце і після укладення договору доручення. Проте подальші інструкції довірителя не повинні суттєво змінювати обсяг дій, передбачених у договорі, а також зміст доручення згідно з договором. В іншому разі повірений може відмовитися від виконання договору або вимагати перегляду умов договору. Виконання повіреним вказівок довірителя включає також можливість довірителя визначати зміст укладених повіреним угод. Повірений повинен погоджувати з довірителем основні умови цих угод.
Пункт 1 ст. 973 ЦК містить норму, що визначає вимоги, які пред'являються до вказівок довірителя. Ці вказівки повинні бути: а) правомірними, тобто відповідати нормам закону або іншим правовим актам; б) здійсненними, тобто такими, які можливо виконати, втілити в дійсність; в) конкретними, тобто чітко вираженими, а не визначити неможливо.
Пункт 2 ст. 973 ГК присвячено праву повіреного на відступ, за певних умов, від вказівок довірителя. З цього пункту випливає, що за загальним правилом у разі необхідності відступу від вказівок довірителя повірений повинен заздалегідь запитати про це довірителя. Для відступу від вказівок довірителя без попереднього запиту норма ст. 973 ЦК чітко встановлює три об'єктивних умови. Таке відступ можливо: а) якщо виникла необхідність відступу у зв'язку з обставинами справи, б) якщо необхідність відступу визначається інтересами довірителя; в) якщо повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповідь на свій запит. Для правомірного відступу від вказівок довірителя без попереднього запиту повинні існувати всі три умови. Якщо ж будь-яка з цих умов буде порушено повіреним, він буде нести відповідальність за виниклі наслідки, у тому числі за збитки, завдані довірителю.
Для встановлення неправомірності відступу повіреного від вказівок довірителя важливе значення має норма ст. 973 ЦК щодо обов'язку повідомлення довірителя про допущені відступи, як тільки повідомлення стало можливим. Дана норма сприяє запобіганню небажаних наслідків для повіреного.
Комерційному представникові надані ширші можливості відступати від вказівок довірителя в його інтересах. Згідно з п. 3 ст. 973 ГК довіритель може надати повіреному, що діє в якості комерційного представника, право відступати від вказівок повіреного і без попереднього запиту. Крім того, п. 3 ст. 973 ЦК, встановлюючи як загальне правило обов'язок комерційного представника в розумний строк повідомити довірителя про допущені відступи, дає можливість уникнути необхідність такого повідомлення, передбачивши це в договорі доручення.
Стаття 974 ЦК регулює обов'язки повіреного при виконанні доручення, даного йому довірителем на підставі договору доручення. Першою з таких обов'язків названа обов'язок повіреного особисто виконувати дане йому довірителем доручення. Цей обов'язок повіреного означає, що він не має права на свій розсуд передати іншій особі ті функції, які йому доручені за договором доручення. Дане положення засноване на тому, що довіритель, вибираючи повіреного і укладаючи з ним договір, за яким повірений повинен вчиняти певні юридичні дії, враховує особисті і ділові якості (знання, ініціативу, сумлінність) саме тієї особи, з якою укладається договір доручення, або ділову репутацію відповідної юридичної особи. Довіритель і називається таким тому, що він довіряє конкретній особі здійснювати від його імені певні юридичні дії і не зацікавлений в тому, щоб ці дії здійснювало будь-яке інше обличчя [[4]].
Другий обов'язком повіреного за договором доручення ст. 974 ГК називає обов'язок повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення.
Частина 4 ст. 974 ЦК встановлює наступну обов'язок повіреного - передавати довірителю без зволікання все отримане за угодами, здійсненим на виконання доручення. Передача "всього отриманого за угодами" означає, що повірений зобов'язаний передати довірителю речі, грошові суми, цінні папери, отримані в результаті проведення юридичних дій, на виконання договору доручення. Одночасно повірений передає довірителю документи, що засвідчують вироблені повіреним дії і виникли в результаті цього у довірителя права та обов'язки щодо третіх осіб.
Частина 5 ст. 974 ЦК встановлює ще ряд обов'язків повіреного перед довірителем за виконання доручення або у разі припинення договору доручення до його виконання. До таких обов'язків належать: по виконанні доручення або у разі припинення договору доручення до його виконання без зволікання повернути довірителю довіреність, термін дії якої не закінчився, і представити звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це потрібно за умовами договору або характеру доручення.
Договір доручення є двостороннім, оскільки їм передбачаються обов'язки обох сторін. Крім обов'язку сплатити винагороду [5], довіритель несе інші обов'язки. Так, у п. 1 ст. 975 ГК називається обов'язок довірителя видати повіреному довіреність (доручення) на здійснення юридичних дій. Але, встановлюючи як загальне правило обов'язок довірителя видати повіреному довіреність, п. 1 ст. 975 ЦК передбачає виключення з цього загального правила. Маються на увазі випадки, встановлені ч. 2 п. 1 ст. 182 ГК. Відповідно до зазначеної норми повноваження може випливати з обстановки, в якій діє представник. Це означає, що оформлення довіреності не потрібно, якщо сама обстановка, в якій повірений укладає угоди, свідчить про те, що він діє від імені довірителя, наприклад, коли в якості повіреного виступають організації та їхні працівники, постійно надають населенню певні послуги.
Пункт 2 ст. 975 ЦК встановлює дві обов'язки довірителя, що стосуються матеріального забезпечення повіреного: а) обов'язок відшкодовувати повіреному понесені витрати [6] і б) обов'язок забезпечувати повіреного засобами, необхідними для виконання доручення, тобто видати аванс. Аванс видається повіреному з розрахунку приблизно певних майбутніх витрат. Остаточні ж розрахунки проводяться при передачі довірителю виконання доручення.
У п. 3 ст. 975 ЦК передбачено обов'язок довірителя прийняти від повіреного все виконане ім. Цей обов'язок довірителя відповідає обов'язки повіреного передавати довірителю без зволікання все отримане за угодами, здійсненим на виконання доручення (ст. 974 ЦК).
Особливості припинення договору доручення і правові наслідки.
Стаття 977 ЦК встановлює правила припинення договору доручення з урахуванням дії названого договору в нових економічних умовах, зокрема, коли повірений виступає як комерційного представника.
Відповідно до ст. 407 ГК припинення зобов'язань на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, передбачених законом або договором. Таким чином, припинення договору в односторонньому порядку ЦК, як загальне правило, не допускає. Тому надання ст. 977 ЦК права сторін припинити договір доручення в односторонньому порядку є особливістю даного договору, що носить строго особисто-довірчий характер.
У п. 1 ст. 977 ГК встановлюються три підстави для припинення договору доручення. Першим є скасування доручення довірителем. Другим - відмова повіреного від виконання договору. Ці підстави не обмежені будь-якими умовами. І довіритель, і повірений має право відмовитися від своїх зобов'язань і тим самим скасувати договір доручення в будь-який час і без будь-якого пояснення причин відмови. Третьою підставою припинення договору доручення ст. 977 ГК називає смерть довірителя або повіреного, а також визнання кого-небудь з них недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім.
Нової, порівняно з ГК 1964 р ., Є норма, викладена в п. 3 ст. 977 ЦК. Ця норма регулює порядок припинення договору доручення, якщо повірений діє в якості комерційного представника. Особливістю відмови сторін від договору доручення у даному випадку є обов'язок повідомити іншу сторону про припинення договору не пізніше ніж за тридцять днів. Цей термін діє, якщо договором не передбачений більш тривалий термін.
Зазначення строку на повідомлення про припинення договору робить більш стабільними відносини за договором доручення з використанням комерційного представництва і тим самим сприяє розвитку підприємницької діяльності. У той же час, ч. 2 п. 3 ст. 977 ГК робить одне вилучення з встановленого правила, згідно з яким довірителю надано право скасувати доручення без попереднього повідомлення, якщо проведена реорганізація юридичної особи, яка є комерційним представником.
Стаття 978 ЦК регулює наслідки, що виникають в результаті припинення договору доручення. Згідно з нормою, викладеною в п. 1 ст. 978 ГК РФ, у разі припинення договору доручення, виконаного частково, на довірителя покладаються дві обов'язки: а) відшкодувати повіреному понесені при виконанні доручення витрати і б) виплатити повіреному частина обумовленої винагороди пропорційно виконаній ним роботі. При цьому уточнюється, що названі обов'язки довірителя діють відносно повіреного до того, як останній дізнався або повинен був дізнатися про припинення доручення.
Таким чином, можна вважати, що момент припинення договору для повіреного виникає лише тоді, коли він дізнався або повинен був дізнатися про припинення договору, в той час як для інших осіб договір доручення вважається припинив свою дію в момент появи факту, який припиняє договір (наприклад, відсилання повіреним листи з відмовою від договору).
Пункти 2 і 3 ст. 978 ЦК встановлюють правила, що визначають випадки можливого відшкодування збитків при скасуванні доручення довірителем та відмову повіреного від виконання доручення.
Як загальне правило, ні скасування доручення довірителем, ні відмова повіреного від виконання доручення не є підставою для відшкодування збитків, заподіяних повіреному або довірителеві припиненням договору доручення. Це пояснюється переважанням особисто-довірчих відносин у договорі доручення. Існують, однак, винятки з цього загального правила, а саме: а) якщо відмова повіреного від виконання доручення відбувся в умовах, коли довіритель був позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси, повірений зобов'язаний відшкодувати довірителю збитки. Маються на увазі такі умови, при яких довіритель не може ні сам зробити доручені дії, ні доручити іншій особі. У результаті довіритель понесе збитки, які повинні бути відшкодовані повіреним у відповідності зі ст. ст. 15, 393 ЦК;
б) якщо в припинення договору доручення передбачалися дії повіреного як комерційного представника (ст. 184 ЦК).
Таким чином, комерційний представник, який відмовився від виконання договору доручення зобов'язаний відшкодувати довірителеві все завдані у зв'язку з цим збитки. У той же час, довіритель, що відмовився від договору доручення з комерційним представником, також зобов'язаний відшкодувати комерційному представнику всі заподіяні такою відмовою збитки.
Відшкодування збитків при одностороннє припинення договору доручення, в якому повірений виступає як комерційного представника, є новою нормою, введеної в ГК. Встановлення даної норми викликано необхідністю гарантувати найбільшу ступінь належного виконання договору доручення у сфері підприємницької діяльності.

Питання 3.

Поняття договору комерційної концесії. Форма і реєстрація договору комерційної концесії. Предмет і інші умови договору комерційної концесії.

Договір комерційної концесії (далі в цій роботі - договір КК) і породжується нею зобов'язання є новелою у Цивільному кодексі України та російському цивільно-правовому регулюванні. Цей договір опосередковує специфічні економічні відносини, при яких в ролі товару виступають виняткові права на об'єкти промислової та інтелектуальної власності. Термін "комерційна концесія" стосовно відносин, що регулюються гл. 54 ДК РФ, досить умовний і був обраний як найбільш близький за змістом до англійського "franchising" (франчайзинг).
Сенс комерційної концесії (франчайзингу) полягає в тому, що один підприємець (користувач) як би включається в систему ділової активності, організовану іншим підприємцем (правовласником). Правовласник надає користувачеві свої секрети, метод виробництва, своє реноме (імідж), свої методи збуту, накопичені знання та досвід, ноу-хау, товарні знаки, фірмове найменування і т.п. Тим самим відбувається уніфікація господарської діяльності всіх користувачів, які перебувають у ділових стосунках з одним правовласником, що і є метою даної системи. При цьому майже кожен аспект ділової активності контролюється правовласником [[7]].
Таким чином, економічний зміст договору франчайзингу полягає в тому, що підприємець-правовласник отримує можливість, не вкладаючи додаткових коштів, просувати на ринку свої товари (роботи, послуги) за допомогою і зусиллями підприємця-користувача виняткових прав на фірмове найменування. У виграші залишається і користувач, якому не треба ризикувати в гострій конкурентній боротьбі на ринку, тому що він надійно захищений відомої, авторитетної "фірмою". [[8]]
Поняття договору КК дається в ст. 1027 ЦК України. У силу цього договору правовласник зобов'язується надати користувачеві за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати у підприємницькій діяльності останнього комплекс виключних прав, належних правоволодільцеві, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, а також на товарний знак, знак обслуговування і т.д.
Предмет договору КК сформульований у визначенні цього договору і в п. 2 ст. 1027 ЦК України. Предметом даного договору є передача правовласником користувачеві комплексу виключних прав [[9]], а також охороняється комерційної інформації (ноу-хау), а його змістом - умови використання останнім цих прав в його власній підприємницький діяльності. Об'єктом зобов'язання за договором є виключні права і деякі невиключні права (інформація), які передаються в комплексі. До комплексу входять, по-перше, право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника і, по-друге, право на охоронювану комерційну інформацію. До комплексу можуть входити й інші виключні права в різній комбінації, зокрема, право на товарний знак, знак обслуговування та інші.
У визначенні договору КК комплекс виключних прав, що становлять предмет договору, описаний не повністю. Отже, вважає Г.М. Чернічкіна, в цей комплекс крім перерахованих прав можуть входити і виняткові права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, програми для ЕОМ, топології інтегральних мікросхем, селекційні досягнення, а також на твори літератури, мистецтва. Права на всі ці результати інтелектуальної діяльності за законодавством є також винятковими правами і можуть за визначенням входити в предмет договору комерційної концесії, якщо вони використовуються в бізнесі [[10]].
Договір КК може укладатися на певний строк або без визначення строку його дії. Він є оплатним (згідно ст. 1030 ЦК винагороду за договором комерційної концесії може виплачуватися користувачем правоволодільцеві у формі фіксованих разових або періодичних платежів, відрахувань від виручки, націнки на оптову ціну товарів, переданих правовласником для перепродажу, або в іншій формі, передбаченої договором), консенсуальних (це означає, що зобов'язання за договором виникає у момент досягнення угоди з усіх його істотних умов і при наданні йому необхідної законом форми). Договір є взаємним або двостороннім, оскільки їм передбачаються обов'язки обох сторін.
Дана Угода стосується підприємницьким. Сторонами договору КК можуть бути тільки комерційні організації і громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців. Сторони договору можуть бути представлені також іноземними особами, як юридичними, так і фізичними.
Таким чином, договір комерційної концесії - така угода сторін, за яким одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за певну винагороду на строк або без його вказівки право використовувати комплекс виключних прав правовласника у підприємницькій діяльності користувача. [[11]]
Форма і реєстрація договору комерційної концесії. Відповідно до п.1. ст. 1028 ЦК договір КК повинен бути укладений у письмовій формі. Невиконання вимоги про письмову форму угоди тягне її нікчемність.
Додержання письмової форми угоди - вимога необхідна, але не достатня. Законодавець передбачає обов'язкову державну реєстрацію договору. Реєстрація покладена на орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи або індивідуального підприємця, що виступає за договором як правовласника. Це природно, тому що передачі підлягає зареєстроване виключне право, внаслідок чого його використання іншою особою буде визнано законним лише в тому випадку, якщо правова підстава такого використання також буде зафіксовано в компетентному органі, який здійснив його первісну реєстрацію.
У випадку, якщо правовласником є ​​іноземний підприємець, тобто пройшов реєстрацію в іноземній державі, сторони повинні зареєструвати договір в органі, який здійснив реєстрацію користувача. Таким чином, реєстрація завжди здійснюється за місцем реєстрації російської сторони.
Договором може бути передбачена передача прав на використання об'єктів, що охороняються патентним законодавством, таких, як товарний знак, знак обслуговування, винаходи, корисної моделі, промислового зразка. Права на ці об'єкти підлягають реєстрації в патентному відомстві (федеральному органі виконавчої влади в галузі патентів і товарних знаків) відповідно до положень ГК РФ, Закону про товарні знаки і Патентного закону. Передача виключних прав, підтверджених патентом або свідоцтвом, підлягає реєстрації в патентному відомстві. Тому, якщо в комплекс переданих за договором прав входять перераховані права, то договір повинен бути зареєстрований також і в патентному відомстві.
Таким чином, відмітною особливістю договору КК є його подвійна державна реєстрація. Юридичні наслідки недотримання вимоги про реєстрацію договору не завжди збігаються з правовими наслідками недодержання письмової форми. Відсутність реєстрації договору в органі, який здійснив реєстрацію правовласника, не тягне за собою його недійсність, а лише позбавляє сторони права посилатися на нього у відносинах з третіми особами. Це означає, що права і обов'язки у сторін виникають з моменту підписання договору. Що стосується підприємницької діяльності з використанням чужих прав на фірмове найменування, то користувач може вести її лише з моменту реєстрації договору. У той же час, якщо в комплекс виключних прав, переданих за договором, входять виключні права, які охороняються патентом, то відсутність реєстрації в Роспатенті тягне нікчемність договору в цілому, а не тільки в частині передачі цих прав.
Договором КК може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам використання наданого йому комплексу виключних прав або частини цього комплексу на умовах субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі комерційної концесії. У договорі може бути передбачено обов'язок користувача надати протягом певного строку певній кількості осіб право користування зазначеними правами на умовах субконцесії. Договір комерційної субконцесії не може бути укладений на більш тривалий термін, ніж договір комерційної концесії, на підставі якого він укладається. Якщо договір КК є недійсним, недійсні і укладені на підставі його договори комерційної субконцесії. До договору комерційної субконцесії застосовуються передбачені ГК РФ правила про договір КК, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії.
Права та обов'язки сторін. Як вже зазначалося, договір є двостороннім, оскільки їм передбачаються обов'язки обох сторін. Згідно зі ст. 1031 ЦК, правовласник зобов'язаний: передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав; видати користувачеві передбачені договором ліцензії, забезпечивши їх оформлення у встановленому порядку. Крім того, якщо договором КК не передбачено інше, правоволоділець зобов'язаний: забезпечити реєстрацію договору КК (п. 2 ст. 1028); надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; контролювати якість товарів (робіт, послуг ), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору КК.
Крім обов'язку сплатити винагороду, що випливає з возмездного характеру договору, користувач несе інші обов'язки. Згідно зі ст. 1032 ЦК користувач зобов'язаний: використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника зазначеним у договорі чином; забезпечувати відповідність якості вироблених ним на основі договору товарів, виконуваних робіт, послуг, що надаються якості аналогічних товарів, робіт чи послуг, вироблених, виконуваних або надаються безпосередньо правоволодільцем; дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямовані на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується правоволодільцем, у тому числі вказівки, що стосуються зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, що використовуються користувачем при здійсненні наданих йому за договором прав; надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у правоволодільця; не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію; надати обумовлену кількість субконцесії, якщо такий обов'язок передбачений договором; інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує фірмове найменування, комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування або інший засіб індивідуалізації чинності договору комерційної концесії.
Суть відносин, що складаються між сторонами за договором, визначається тим, що вони працюють в одній і тій же сфері комерційної діяльності, пропонуючи один і той же товар споживачу, що з неминучістю мало б призвести до конкуренції між ними. Завдання договору КК - сприяти просуванню такого товару, уникаючи конкуренції сторін, які є партнерами в результаті поділу між ними самого ринку. Досягти цього можна, сформулювавши такі умови, в силу яких сторони добровільно обмежують деякі свої права. Згідно зі ст. 1033 договором КК можуть бути передбачені обмеження прав сторін за цим договором, зокрема можуть бути передбачені: зобов'язання правовласника не надавати іншим особам аналогічні комплекси виключних прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території; зобов'язання користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється дія договору КК щодо підприємницької діяльності, що здійснюється користувачем з використанням належних правоволодільцеві виключних прав; відмова користувача від одержання за договорами КК аналогічних прав у конкурентів правовласника; обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування комерційних приміщень, що використовуються при здійсненні наданих за договором виключних прав, а також їх зовнішнє і внутрішнє оформлення.
Включення в договір обмежувальних умов у ряді випадків може створити загрозу монополізації ринку. Тому законодавець включив до статті 1033 ЦК положення про те, що на вимогу антимонопольного органу (в даний час це Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва або іншої зацікавленої особи, тобто будь-яких осіб, чиї права і законні інтереси можуть бути ущемлені загрозою монополістичного розподілу ринку) ці умови можуть бути визнані недійсними, якщо вони з урахуванням стану ринку в тій сфері, в якій діють боку, і з урахуванням їх економічного положення суперечать антимонопольному законодавству, тобто формують передумови для монополізації ринку. При цьому зовсім не обов'язково визнавати недійсним весь договір, досить визнати його недійсним лише в частині обмежувальних умов.
Обидві сторони несуть відповідальність за неналежну якість товару (робіт, послуг), які надаються (виконуються, надаються) в рамках договору КК третім особам - покупцям, замовникам, услугополучателем. Згідно зі ст. 1034 правовласник несе субсидіарну відповідальність за пред'являються до користувача вимогам про невідповідність якості товарів (робіт, послуг), що продаються (виконуються, надаються) користувачем за договором КК. За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.
Продовження, зміна, припинення договору комерційної концесії. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має після закінчення терміну договору КК право на укладення договору на новий термін на тих же умовах. Правовласник має право відмовити в укладенні договору на новий строк за умови, що протягом трьох років з дня закінчення строку даного договору він не буде укладати з іншими особами аналогічні договори КК і погоджуватися на укладення аналогічних договорів комерційної субконцесії, дія яких поширюватиметься на ту ж територію , на якій діяв прекратившийся договір. У випадку, якщо до закінчення трирічного терміну правовласник побажає надати будь-кому ті ж права, які були надані користувачеві за припинити договір, він зобов'язаний запропонувати користувачеві укласти новий договір або відшкодувати понесені ним збитки. При укладенні нового договору його умови мають бути не менш сприятливі для користувача, ніж умови припинилася договору.
Договір КК може змінюватися за згодою сторін. Зокрема, можуть змінюватися умови, що стосуються предмета договору - комплексу переданих прав, характеру їх використання, або умови щодо ціни та способів оплати, строки договору (якщо він укладений із зазначенням строку дії). Можуть також змінюватися колишні або вноситися нові умови про укладення договорів комерційної субконцесії, обмежувальні умови та інші.
Необхідно зазначити, що згідно зі ст. 1038 перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить в наданий користувачеві комплекс виключних прав, не є підставою для зміни або розірвання договору КК. Новий правовласник стає стороною цього договору в частині прав та обов'язків, що відносяться до перейшов виключного права.
Підстави припинення договору КК різні. Зокрема, він може бути припинений у силу зміни фірмового найменування або комерційного позначення правовласника (ст. 1039 ЦК), припинення виключного права, користування яким надано за договором (ст. 1040), смерті правовласника (фізичної особи), якщо правонаступник не отримає статус підприємця у встановленому законом порядку (ст. 1038), та ін
Способи припинення договору КК теж різні. Перш за все, вони залежать від того, позначений чи є в договорі термін його дії. Якщо договір укладений без зазначення строку, то застосовується загальне правило, згідно з яким будь-яка сторона договору повсякчас має право за своїм розсудом від нього відмовитися. Відмова від договору представляє собою односторонню угоду, отже, мова в даному випадку йде не про угоду сторін. Більше того, законодавець не вимагає згоди іншої сторони на розірвання договору. У той же час, він вказує, що така відмова буде правомірним дією, якщо сторона, що відмовляється від договору, заздалегідь повідомить контрагента про своє рішення. Якщо в самому договорі не передбачено термін для такого повідомлення, то діє правило, сформульоване в п. 1 ст. 1037 ЦК, що встановлює шестимісячний термін.

Висновок

У даній роботі були дані поняття, зміст, предмет, порядок оформлення і реєстрації трьох видів цивільно-правових договорів.
Частина друга ГК РФ істотно розширює інструментарій регулювання договірних відносин, використовуючи накопичений різними правовими системами досвід в області приватного права: у ній закріплені нові види договорів, які раніше не були відомі нашим законодавством, серед них договір купівлі-продажу нерухомості, договір купівлі-продажу підприємства , і договір комерційної концесії, які і були нами розглянуті.
Договір продажу нерухомості виділений в особливу групу договорів зважаючи на специфіку його об'єкта - нерухомого майна. Договір продажу нерухомості є консенсуальним, оплатним, взаємним
Договір продажу підприємства є різновидом договору купівлі-продажу, виділеної відповідно до особливостей об'єкта здійснюваної операції. Об'єктом даного договору виступає підприємство, що розуміється у відповідності зі ст. 132 ЦК як майновий комплекс, а не як юридична особа. У такій якості підприємство визнається видом нерухомого майна.
Договір комерційної концесії, опосередковує специфічні економічні відносини, при яких в ролі товару виступають виняткові права на об'єкти промислової та інтелектуальної власності.
У ході роботи ми прийшли до висновку, про те, що договір комерційної концесії - така угода сторін, за яким одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за певну винагороду на строк або без його вказівки право використовувати комплекс виключних прав правовласника підприємницької діяльності користувача
На відміну від цих двох договорів, договір доручення є традиційним для російського договірного права, але як ми змогли переконатися в Главу 49 ЦК, що регламентує правовідносини, що виникають з договору доручення, законодавцем були включені доповнення та зміни, а також новели, раніше невідомі Цивільному кодексу РРФСР 1964 року.

Список використаної літератури

Нормативні акти
1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 21.10.1994) / / "Російська газета", № 238-239. 1994 р .
2. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.96 № 14-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 22.12.95) / / Збори законодавства РФ. - 29.01.1996. - № 5 .- ст. 410.
Наукова та навчальна література
3. Брагинський М.. Договір доручення і сторони в ньому. / / Вісник ВАС Російської Федерації - № 4. - 2001. - УПС-Консультант Плюс
4. Цивільне право: Учеб.: У 3 т. Т2. - 6-е вид. / Н.Д. Єгоров, І.В. Єлісєєв та ін; Відп ред А.П. Сергєєв, Ю. К. Толстой - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006
5. Дьяченко Д. Фатальний успіх концесії. / / Бізнес-адвокат .- № 5 .- 2000. - УПС-Консультант Плюс
6. Жилінський Е.С. Підприємницьке право (правова основа підприємницької діяльності): Підручник для вузів .5-е вид., Перераб і доп. - М: Норма, 2006.
7. Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, (Частини другий) / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна-М: Видавництво "Юрайт", 2004.
8. Коли третій не зайвий. Договори доручення, комісії і агентський договір / / Бізнес-адвокат - № 19 .- 1997. - УПС-Консультант Плюс
9. Нам К. Комерційна концесія. / / Бізнес-адвокат .- № 1.-1997. - УПС-Консультант Плюс
10. Чернічкіна Г.М. Про предмет договору комерційної концесії / / Сучасне право - № 8. - 2003 - УПС-Консультант Плюс


[1] Відомості Верховної. 1997. N 30. ст. 3594
[2] Брагинський М. Договір доручення і сторони в ньому. / / Вісник ВАС Російської Федерації - № 4. - 2001.
[3] Коли третій не зайвий. Договори доручення, комісії і агентський договір / / Бізнес-адвокат - № 19 .- 1997. - УПС-Консультант Плюс
[4] Встановлюючи в ст. 974 ГК загальне правило про особисте виконанні повіреним даного йому доручення, ГК робить, з цього правила виняток, оскільки в спеціальній статті передбачає порядок передоручення виконання доручення (ст. 976 ЦК).
[5] Обов'язок довірителя сплатити повіреному винагороду виникає тільки у разі возмездности договору доручення згідно зі ст. 972 ЦК.
[6] Під витратами розуміються витрати, зроблені повіреним, наприклад, витрати на переїзд до місця здійснення угоди, по навантаженню майна, його транспортування і т.д. У той же час, якщо витрати повіреного на виконання доручення хоча і були необхідні, але є завищеними, вони повинні проводитися за згодою довірителя і залежно від такої згоди відшкодовуватися довірителем.
[7] Нам К. Комерційна концесія. / / Бізнес-адвокат .- № 1.-1997. - УПС-Консультант Плюс
[8] Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, (Частини другий) / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна-М: Видавництво "Юрайт", 2004 (коментар до ст. 1027 ГК РФ).
[9] Під винятковими правами розуміються суб'єктивні абсолютні права, що забезпечують їх носіям можливість здійснювати різні дії і одночасно забороняти всім іншим особам вчиняти подібні дії.
[10] Див: Чернічкіна Г.М. Про предмет договору комерційної концесії / / Сучасне право - № 8. - 2003
[11] Дьяченко Д. Фатальний успіх концесії. / / Бізнес-адвокат .- № 5 .- 2000. - УПС-Консультант Плюс
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
109.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір купівлі-продажу нерухомості Договір доручення Договір комерційної концесії
Договір купівлі продажу нерухомості 2
Договір купівлі-продажу нерухомості
Договір купівлі продажу нерухомості
Договір купівлі-продажу комерційної нерухомості
Договір купівлі-продажу нерухомості Нерухомість як
Договір купівлі-продажу нерухомості Поняття договору
Операції на ринку нерухомості Договір купівлі продажу підприємства
Операції на ринку нерухомості Договір купівлі-продажу підприємства
© Усі права захищені
написати до нас