Договір купівлі-продажу поняття предмет і зміст

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра підприємницького права

ДИПЛОМНА РОБОТА

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ
І ЗМІСТ

2004

О Г Л А В Л Е Н Н Я:

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 3-8

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СУБ'ЄКТИ ДОГОВОРУ

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8-22

1.1.Поняття та ознаки договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... .... ... ... .. 8-10

1.2.Правовое регулювання договорів купівлі-продажу в

зарубіжних країнах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10-15

1.3.Суб'екти договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .15-22

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ .... ... ... 23-55

2.1.Существенние умови договору купівлі-продажу ... ... ... ... .. ... ... .23-42

2.2.Предмет договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 42-44

2.3.Цена договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .44-48

2.4.Срокі виконання договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... .. ... .48-55

РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРУ

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .56-72

3.1.Договор роздрібної купівлі-продажу ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 56-59

3.2.Договор поставки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 59-63

3.3.Договор продажу нерухомості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64-68

3.4.Форма договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 68-72

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 73-76

Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77-80

Додаток 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 81-82

ВСТУП

Купівля-продаж - один з найважливіших інститутів цивільного права. Відома нам історія правового регулювання налічує майже чотири тисячі років.

Походження купівлі-продажу корениться в мене. Був такий час, коли не було грошей, коли не називали одне - товаром, а інше - ціною, коли кожен, залежно від потреб моменту і характеру речей, обмінював непотрібне на те, що потрібно. Адже нерідко буває так, що предмету, який для одного є зайвим, іншому не вистачає. Але так як не завжди знаходилося шукане, був обраний предмет, який отримав постійну оцінку. За допомогою передачі його в рівній кількості усували труднощі прямого обміну. Цьому предмету (мірила цінностей) була додана публічна форма. Він набув поширення і значення не стільки за своєю сутністю, скільки за кількістю, причому перестали називати товаром те, що дає та й інша сторона, а один з предметів назвали ціною.

Перехід від мінового господарства до товарного спричинив зміни в понятті договору купівлі-продажу: з'явилося зобов'язання з оплати товару грошима, замість обміну на інший товар. Подальший розвиток торгівлі спричинило за собою появу розриву в часі між укладанням та виконанням договору. Визначення поняття договору купівлі-продажу і, відповідно, його зміст у різні періоди людської історії істотно відрізнялися один від одного 1.

У процесі багатовікового розвитку правових систем відбувався своєрідний природний відбір норм про купівлю-продаж. Випадкові, невдалі положення з часом відсівалися, поступаючись місцем більш обгрунтованим і якісним, підвищувався рівень юридичної техніки.

Основним джерелом правового регулювання відносин, пов'язаних з купівлею-продажем, є ГК і перш за все гол. 30 (ст. 454 - 566). У ДК збережено традиційне визначення договору купівлі-продажу, що виражає його незмінну суть: продавець зобов'язується передати товар у власність покупця, а останній зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну ціну.

Сьогодні купівля-продаж - це найпоширеніший договір цивільного обороту. Переміщення матеріальних благ у товарній формі, що становить основу будь-якого зобов'язання, у договорі купівлі-продажу виступає в найбільш чистому вигляді, є його безпосереднім змістом. Особливе значення інституту купівлі-продажу в сучасному праві обумовлено великою гнучкістю, широтою сфери його застосування, адже по суті купівля-продаж - найбільш універсальна форма товарно-грошового обміну.

Тому не випадково положення, що регулюють відносини, пов'язані з купівлею-продажем, відкривають частину другу Цивільного Кодексу Російської Федерації, присвячену окремим видам цивільно-правових зобов'язань. По-моєму, договір купівлі-продажу займає ключове положення серед інших різновидів договорів.

У сфері застосування договорів купівлі-продажу виникає багато дискусійних проблем, які представляють тим більший інтерес, що позиції законодавця з цього питання не завжди бездоганна.

Актуальність обраної теми пояснюється насамперед тим, що договір купівлі-продажу в останні кілька років в нашій країні у зв'язку з економічним зростанням, зростанням кількості та якості підприємництва набуває все більшого значення. Про актуальність даної теми свідчить і те, що в даний час сфера застосування договору купівлі-продажу значно розширилася за рахунок того, що правила про купівлю-продажу повинні субсидиарно застосовуватися до купівлі-продажу майнових прав, результатів інтелектуальної діяльності, фірмових найменувань, товарних знаків обслуговування та інших засобів індивідуалізації громадянина чи юридичної особи.

Договір купівлі-продажу - найпоширеніший вид договорів. Він являє собою юридичну форму, призначену для обслуговування сфери товарного обігу як всередині країни, так і в зовнішньоторговельному обороті.

Правові норми, що регулюють купівлю-продаж в зовнішньоторговельному обороті, уніфіковані в ряді міжнародно-правових документів, найважливішими з яких є Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів та Міжнародні правила по тлумаченню торгових термінів "Інкотермс".

Метою зазначених документів є вироблення єдиних правил, що застосовуються до зовнішньоторговельних договорів купівлі-продажу. Разом з тим Конвенція не застосовується до продажу: товарів, які купуються для особистого, сімейного або домашнього використання, з аукціону, в порядку виконавчого провадження чи іншим чином згідно із законом, фондових паперів, акцій, забезпечувальних паперів, оборотних документів і грошей, суден водного та повітряного транспорту, електроенергії.

Договір купівлі-продажу є підставою виникнення зобов'язального (відносного) правовідносини між продавцем і покупцем; разом з тим покупець набуває право власності на куплене майно, тобто речове абсолютне право.

Договір купівлі-продажу є однією з юридичних форм, про посеред переміщення матеріальних цінностей від однієї особи до іншої.

Він є оплатним договором. Купуючи річ у власність, покупець сплачує продавцю обумовлену ціну речі, або, іншими словами, продавець отримує зустрічне майнове надання 1.

Двосторонній характер обміну товарів визначає конструкцію договору купівлі-продажу як двостороннє-зобов'язуючого - права і обов'язки виникають у обох сторін: продавець зобов'язаний передати покупцеві певну річ, але має право вимагати за це сплати встановленої ціни, тоді як покупець, у свою чергу, зобов'язаний сплатити ціну , але має право вимагати передачі йому речі, що продається.

Договір купівлі-продажу - консенсусний, під консенсуальності розуміється виникнення прав та обов'язків сторін вже у момент досягнення ними згоди з усіх істотних умов договору. Однак у тих випадках, коли для окремих видів договорів купівлі-продажу закон передбачає обов'язкове їх оформлення в певному порядку і визнає дійсним тільки договір, оформлений належним чином, права і обов'язки виникають лише після належного оформлення договору.

Основоположним актом, що регулює купівлю-продаж, є Цивільний кодекс РФ, глава 30 якого досить докладно (ст. 454-566) регулює цей договір. Однак поряд з ГК РФ відносини купівлі-продажу регулюються також іншими законами та підзаконними актами (укази Президента РФ, постанови уряду РФ і т.д.).

Сфера застосування інституту купівлі-продажу в РФ істотно розширена новим Цивільним кодексом РФ. Зокрема, вона включає відносини, пов'язані з поставкою товарів, контракцією сільськогосподарської продукції, постачанням енергетичними та іншими ресурсами як самостійні типи договорів. Однак врахована специфіка цих відносин і збережено їх окреме правове регулювання. Разом з тим у Цивільному кодексі України регулюються і принципово нові різновиди договору купівлі-продажу, які раніше діючим законодавством не були передбачені.

Метою даної роботи є докладне вивчення особливостей правового регулювання договору купівлі-продажу за чинним законодавством.

До завдань роботи входить:

 1. Визначення поняття та ознак і предмет договору купівлі-продажу за російським законодавством і законодавство деяких зарубіжних країн.

 2. Аналіз істотних умов договору купівлі-продажу.

 3. Виявлення специфіки окремих видів договорів купівлі-продажу.

Теоретичною основою дипломної роботи послужили праці вітчизняних фахівців, зокрема таких, як С. Є. Андрєєв, В. В. Витрянский, Б. Завидів, О. М. Садиков та інших; законодавчі та нормативні акти Російської Федерації, матеріали судової практики.

Розділ перший. ПОНЯТТЯ І СУБ'ЄКТИ ДОГОВОРУ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

1.1. Поняття та ознаки договору купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових зобов'язань, застосовуваних у майновому обороті. Тому не випадково положення, що регулюють відносини, пов'язані з купівлею-продажем відкривають другу частину Цивільного кодексу Російської Федерації, присвячену окремим видам цивільно-правових зобов'язань.

Нагальна потреба в оновленні законодавства про купівлю-продаж очевидна. В умовах вільного ринку неприйнятні прийшли з "планового" минулого правила обігу товарів, які містяться в Цивільному Кодексі РРФСР 1964 року, Положеннях про поставки продукції і товарів 1988 року, а також численних положеннях, інструкціях і типових договорах, прийнятих свого часу Держпостачем, Минторгом і іншими відомствами Союзу СРСР. Вимагають врегулювання і відносини, які в умовах жорстко регламентованої економіки просто не мали права на існування (наприклад, договірні ціни, гарантійні терміни на товари, продаж компаній).

Загальні правила ДК РФ, присвячені купівлі-продажу, повинні застосовуватися також до купівлі-продажу майнових прав, результатів інтелектуальної діяльності, фірмових найменувань, товарних знаків, знаків обслуговування та інших засобів індивідуалізації громадянина чи юридичної особи, виконуваних ними робіт або послуг, якщо інше не випливає із змісту або характеру відповідних прав або істоти об'єкта цивільних прав. До продажу цінних паперів і валютних цінностей зазначені загальні положення про купівлю-продаж можуть застосовуватися, якщо законом не встановлено спеціальні правила їх продажу 1.

При підготовці ГК РФ враховувалася намітилася в законодавстві тенденція розширення сфери дії інституту купівлі-продажу, який вже охоплював відносини, пов'язані і з поставкою товарів, і з контракцією сільськогосподарської продукції, бо постачанням енергетичними та іншими ресурсами. Найбільш послідовно такий підхід знайшов відображення в Основах цивільного законодавства 1991 року.

Разом з тим, виходячи з традицій російського законодавства і правозастосовчої практики, було доцільно зберегти такі раніше повністю самостійні договірні форми, як договір поставки, договір контрактації, договір енергопостачання і так далі. Тим більше що протягом багатьох років з їх допомогою успішно здійснювалося регулювання специфічних відносин у майновому обороті. І навіть зараз, коли планово-регулюючі механізми відсутні, зазначені відносини у відомому сенсі зберігають особливі, притаманні лише їм риси 1.

У ДК РФ збережено традиційне визначення договору купівлі-продажу (ст. 454), лист про її незмінну суть: продавець зобов'язується передати товар у власність покупця, а останній зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього невизначену ціну.

Цивільний кодекс виходить з того, що закон не може і не повинен регламентувати кожен крок продавців і покупців. Умови продажу, за загальним правилом, можуть бути визначені ними самостійно. І тут можливі багатосторінкові тексти договорів, що є результатом ретельного узгодження. Ясно, однак, що мільйони продажів відбуваються в розрахунку на звичайні для всіх правила. Саме такі передбачені в Кодексі на випадок, якщо сторони не вважатимуть за потрібне встановити для себе інші умови продажу.

Єдиною умовою, яку сторони повинні у всіх випадках обов'язково визначити самі при купівлі-продажу, є її предмет. За Кодексом питання про те, що продається і купується, вважається узгодженим сторонами, якщо з договору можна встановити найменування та кількість товарів (ст. 455). Решта умов, включаючи ціну і якість переданих товарів, у перевазі є визначеними на підставі критеріїв, встановлених законом, і можуть особливо не обмовлятися сторонами. Значна кількість норм ГК РФ присвячено тому, як визначаються асортимент, якість товарів, вимоги до з тарі, упаковці, умови про терміни доставки, ціна і порядок розрахунків, Відсутність у конкретному договорі спеціальних вказівок на ці умови не може служити підставою для визнання його неукладеним.

Все це не виключає необхідності встановлення для окремих видів купівлі-продажу вимог про обов'язкове узгодження більш широкого кола умов. Такі вимоги пред'являються в Кодексі, наприклад, до договору енергопостачання або договором продажу підприємств. Більше того, саме наявність додаткових істотних умов купівлі-продажу є одним з основних критеріїв виділення її окремих різновидів (поставка, роздрібна купівля-продаж, контрактація тощо).

1.2. Правове регулювання договору купівлі-продажу в зарубіжних країнах

У світовій практиці існують різні підходи до регулювання купівлі-продажу. У США. Італії, Великобританії обсяг законодавчого регулювання порівняно великий. Але є країни, наприклад, Нідерланди, де регулювання купівлі-продажу вельми обмежена.

У США купівля-продаж регулюється спеціальним кодифікованим нормативним актом - Однаковим Торговим Кодексом (ETK, Uniform Commercial Code - UCC). ЕТК є зразковим проектом федерального значення, на базі якого створювалися торгові кодекси штатів. До 1967 року ЕТК був прийнятий усіма штатами (крім Луїзіани). ЕТК характеризувався багатьма юристами як одна з найбільш вдалих класифікацій ХХ століття.

У ЕТК купівлі-продажу присвячений спеціальний розділ - Стаття 2. Крім ЄТК відносини купівлі-продажу регулюються низкою інших законодавчих актів (в тому числі про захист прав споживачів) та судовими прецедентами.

Коло об'єктів, купівля-продаж яких регулюється Статтею 2 ЕТК, досить широкий, але все-таки обмежений. Стаття 2 регламентує лише купівлю-продаж так званих «товарів» (goods). До них, відповідно до параграфів 20-105 (1) ЄТК відносяться рухомі речі, які існують або будуть існувати фізично, а також щодо яких не виникло будь-якого спору про право. До «товарів» у розумінні Статті 2 відносяться також ненароджена молодняк тварин, що ростуть зернові та інші ідентифіковані (identified) речі, відокремлені від нерухомості. Звідси випливає, що для кодифікованого регулювання купівлі-продажу американський законодавець обрав речі, найбільш часто виступають об'єктами купівлі-продажу, які не є такими специфічними об'єктами, як, наприклад, нерухомість, електроенергія або цінні папери.

Саме в силу цієї специфіки купівля-продаж останніх об'єктів регулюється іншими нормами (в основному так званого контрактного права), що базується, як правило, на судових прецедентах.

Перед розробниками ЄТК стояло завдання звільнити правові аспекти комерційної діяльності від зайвих формальностей, властивих класичному загальному праву США, багато в чому запозиченого з Англії. Це торкнулося і форми договору. Однак законодавець вважав за потрібне зберегти мінімальні вимоги до неї, щоб захистити сумлінного суб'єкта підприємницької діяльності від можливого несумлінної поведінки контрагента.

Як і у праві континентальних країн, в американському праві продажів укладення договору передбачає пропозицію укласти договір на певних умовах (оферта) і відповідь особи, до якої спрямована оферта, про згоду прийняти пропозицію і укласти договір на запропонованих умовах (акцепт). Спрямована письмова оферта є безвідкличної протягом терміну, зазначеного в оферті, а за відсутності такої вказівки - протягом розумного строку, в будь-якому випадку не перевищує трьох місяців. Хоча даний положення про безвідкличної ("твердої") оферті поширюється тільки на професійних підприємців, воно значною мірою схоже з відповідними положеннями ст. 436 ГК РФ.

У американському праві продажів не потрібно повного відповідності умов оферти та акцепту для дійсності договору, що укладається. Чітко сформульоване письмову згоду укласти договір, надіслане протягом терміну, зазначеного в оферті, хоча б і частково змінює умови оферти, визнається акцептом, якщо тільки у відповіді на оферту не вказано прямо, що договір буде вважатися укладеним лише за наявності прямо вираженого згоди оферента з запропонованими акцептантом змінами, або якщо в оферті прямо не вказано, що акцептом буде вважатися згоду з усіма запропонованими умовами. Для дійсності акцепту і договору, що укладається необхідним є відсутність заперечення проти такого акцепту з боку оферента протягом розумного строку.

Зміст договору продажу складають права та обов'язки сторін - продавця і покупця. Основні зобов'язання сторін, відповідно до параграфів 2-301 ЕТК полягають в тому, що в силу договору «продавець зобов'язаний доставити товар покупцеві і передати покупцеві титул на товар, а покупець зобов'язаний прийняти товар і заплатити за нього покупну ціну». Сторони необов'язково повинні вказувати в договорі точну ціну продаваного майна. Незазначення покупної ціни може бути продиктовано необхідністю урахування кон'юнктури цін, якщо договір передбачається виконувати через якийсь час у майбутньому. Покупець або продавець можуть вказати в договорі критерій, відповідно до якого і буде визначена ціна предмета договору. Таким критерієм може бути і третя особа, якій сторони довіряють визначити ціну в певний момент часу. У цих випадках ціна встановлена ​​побічно. Якщо ж ціна не визначена в договорі ні прямо, ні побічно, тобто умова про ціну залишається відкритим, передбачається, що сторони погодилися про «розумною ціною».

На відміну від умови про ціну умова про кількість товарів, що продаються є істотним, оскільки повна відсутність у письмовому договорі вказівок про це позбавляє договір судового захисту (можливості примусового виконання).

Важливою умовою є і місце, до якого продавець повинен доставити товари, для того, щоб його зобов'язання з доставки товару вважалося виконаним, оскільки з ним пов'язаний перехід прав на товари (титулу) і ризику загибелі від продавця до покупця.

Відповідно до параграфів 2-601 ЕТК при виявленні істотного невідповідності товарів умовам договору покупець має право відхилити поставлені товари за умови дотримання обов'язку надати продавцю можливості виправити недоліки в поставлених товарах до закінчення договірного терміну поставки. Відхилення поставки можливо, тільки якщо недоліки товарів мають суттєве значення. Дрібні недоліки не є підставою для відхилення.

У ЕТК термін, протягом якого застосовуються засоби правового захисту, становить один рік. Сторони можуть у договорі зменшити або збільшити цей строк, з тим, однак, умовою, що він у будь-якому випадку не може бути більше чотирьох років.

Специфікою відповідальності в американському праві є переважна роль відшкодування збитків перед примусом реально виконати договір, звичним для вітчизняної арбітражної практики. Тому американський суд винесе рішення, що примушує продавця до реального виконання договору, лише в тому випадку, якщо предметом порушеного продавцем договору були рідкісні товари або якщо покупець позбавлений можливості придбати їх у третьої особи.

Багато з положень ЄТК відповідають аналогічним нормам російського права. Тим не менше вибір іноземного права в якості регулятора договору міжнародної купівлі-продажу і тим більше підприємницької діяльності в юрисдикції того чи іншого штату США зобов'язують ставитися до національної правової специфіці з надзвичайною обережністю і обачністю.

У Нідерландах аналізований вид договорів регулюється Цивільним та Торговим кодексами. Зокрема в Книзі 7 Цивільного кодексу розглядаються окремі види контрактів: договори купівлі-продажу, договори про платежі в розстрочку, договори про діяльність на користь третіх осіб та інші. Причому робота законодавця над деякими положеннями Книги 7 продовжується до цих пір, хоча новий Цивільний кодекс Нідерландів був прийнятий в 1992 році. Він отримав дуже високу оцінку фахівців. Системний підхід у Кодексі проявляється в абстрактному юридичною мовою, достатку технічних деталей, «листкової» структурі. Зміст Гаазького Акту і Віденського Акту про однакових продаж 1964 року і 1980 року відображається в положеннях про належну продажу, в розділах про невиконання та укладанні контрактів (загальна зобов'язальне право Книга 6).

У даному розділі представляється доцільним сказати і про міжнародні договори купівлі-продажу. Таким договором визнається договір, якому властивий іноземний елемент. Його сторони мають зазвичай різну державну приналежність (або їх комерційні підприємства знаходяться в різних державах). Предметом зобов'язання, що випливає з міжнародної купівлі-продажу, є операції з експорту або імпорту товарів. Як засіб платежу застосовується валюта, яка для сторін є іноземною.

Відповідно до Конституції РФ (ч.4 ст.15) та ГК РФ (п.2 ст.7) положення міжнародного договору РФ застосовуються до регульованих ними відносин, безпосередньо, крім випадків, коли з міжнародного договору випливає, що для його застосування потрібно видання внутрішньодержавного акта. Більш того, якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені цивільним законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

Суттєвою особливістю регулювання договору купівлі-продажу є широке застосування до його умов в якості ділових звичаїв, а за певних передумов - як звичаю ділового обороту Міжнародних правил по уніфікованому тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС), які періодично переробляються Міжнародною торговою палатою.

1.3. Суб'єкти договору купівлі-продажу

Суб'єктами договору купівлі-продажу - продавцем і покупцем - можуть бути будь-які учасники цивільного обороту (фізичні та юридичні особи, держава в цілому, державні та муніципальні освіти).

До суб'єктів договору ставляться загальні вимоги цивільного законодавства про правоздатності та дієздатності. З цього випливає, що стороною в договорі може бути громадянин, який досяг повноліття, тобто 18 років, і не визнаний дієздатним у встановленому законом порядку. Разом з тим закон дозволяє вчинення договорів купівлі-продажу та особам, які мають часткової дієздатністю. Так, діти у віці 14 років має право самостійно вчиняти дрібні побутові угоди і деякі інші види угод, дозволених законом (п. 2 ст. 28 ГК РФ), а неповноліття у віці від 14 до 18 років має право також самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами і, отже, можуть здійснювати більш великі угоди. Право вчиняти дрібні побутові правочини мають особи, обмежені у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями та наркотичними речовинами. Дві останні категорії громадян мають право здійснювати й інші угоди, але тільки за наявності згоди на це піклувальника (а щодо дітей - батьків, усиновителів або піклувальника).

Можливість укладення окремих різновидів договору купівлі-продажу фізичними особами залежить також від того, чи зареєстровано дана фізична особа в якості індивідуального підприємця (наприклад, у договорі поставки фізична особа може брати участь тільки в тому випадку, якщо воно зареєстроване як, індивідуальний підприємець).

Юридичні особи мають право, за загальним правилом, здійснювати будь-які угоди купівлі-продажу, якщо це не заборонено їх статутними документами (наприклад, у статутних документах зафіксовано, що юридична особа не може купувати товари на біржі).

Юридичні особи - власники майна, що їм майна можуть вільно укладати договори купівлі-продажу, як у якості продавця, так і покупця. Що стосується юридичних осіб, що володіють своїм майном на основі інших речових прав (господарського відання, оперативного управління), то їхні можливості продавати це майно обмежені. Як випливає з п. 2 ст. 295 ГК РФ, підприємство не має права продавати належне йому на праві господарського відання нерухоме майно без згоди власника. Ще більш обмежені права продавця для суб'єктів права оперативного управління - казенних підприємств та установ. Так, казенне підприємство має право відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за згодою власника цього майна, проте казенне підприємство самостійно реалізує вироблену ним продукцію, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами (п.1 ст. 297 ЦК РФ).

Що стосується установ, то вони не вправі відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ними майном і майном, придбаним за рахунок коштів, виділених їм за кошторисом. Однак майном, придбаним установою за рахунок власної діяльності, установа може розпоряджатися самостійно, в тому числі і продавати його (ст. 298 ГК РФ).

По відношенню до Держави в цілому (Російської Федерації), державних і муніципальних утворень слід відзначити, що їх участь в договорах купівлі-продажу також обмежена. Зокрема, зазначені суб'єкти цивільних прав не можуть брати участь у таких різновидах договору, як роздрібна купівля-продаж, поставка, контрактація, енергопостачання.

Особливим чином регламентується укладання угод купівлі-продажу у відношенні майна, що перебуває у спільній власності. Якщо мова йде про спільної часткової власності, то при продажу частки діє правило переважної покупки. Це правило полягає в тому, що учасники спільної часткової власності при продажу частки мають переважне право її купівлі за ціною, за яку вона продається, і на інших рівних умовах.

При вчиненні одним із подружжя угоди купівлі-продажу майна, що є спільною власністю подружжя, передбачається, що він діє за згодою другого з подружжя. Угода за розпорядженням майном одним з подружжя може бути визнана судом недійсною з мотивів відсутності згоди другого з подружжя лише за його вимогою і лише у випадках, якщо доведено, що інша сторона угоди знала або свідомо повинна була знати про незгоду другого з подружжя на здійснення угоди (п. 3 ст. 253 ЦК РФ).

Продавець зобов'язаний передати продану річ (товар) у власність покупцеві і вправі вимагати від нього прийняття товару та сплати ціни. Покупець зобов'язаний прийняти товар і сплатити ціну і має право вимагати від продавця передачі придбаного товару. Оскільки даний договір є двосторонньою-зобов'язуючим, прав кожної зі сторін відповідають обов'язки іншої сторони.

Загалом, як обов'язки продавця досить докладно викладено в пункті 1 "Загальні положення про купівлю-продаж" глави 30 ЦК України.

Закріплений перелік обов'язків продавця за договором купівлі-продажу не може вважатися вичерпним, тому що будуть видаватися й інші законодавчі акти, що регламентують взаємини сторін такого договірного зобов'язання, як купівля-продаж товару.

Відповідно майже всіх обов'язків продавця кореспондують права покупця вимагати від продавця виконання своїх обов'язків, у тому числі з виконанням своїх договірних зобов'язань найбільш розумним і сумлінним чином (п.3 ст. 10 ГК РФ). І навпаки, всіх прав продавця за загальним правилом протистоять певні обов'язки покупця. Це положення відповідає принципу юридичної рівності сторін (п.1 ст. 1 ЦК РФ) і є невід'ємною властивістю цивільних правовідносин.

У найбільш узагальненому вигляді обов'язку продавця відповідно до ЦК РФ зводяться до таких моментів. Він повинен:

- Передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві) (ст. 454 ГК РФ);

- Узгодити з покупцем умови по найменуванню та кількості товару (п.3 ст. 455 ГК РФ);

- Передати покупцеві товар, передбачений договором купівлі-продажу (п.1 ст. 456 ГК РФ);

- Одночасно з передачею речі (товару) передавати покупцю її належності, а також пов'язані з нею документи (технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію з експлуатації тощо), передбачені Законом, іншими правовими актами або договором (п.2 ст. 456 ГК РФ);

- Передати покупцеві товар в строк визначений договором купівлі-продажу (п. 1 ст. 457 ГК РФ);

- Передати товар покупцеві або зазначеній ним особі в строго певний момент, якщо інше не передбачено самим договором купівлі-продажу, тобто в належному місці (п.1 ст. 458 ГК РФ);

- Своєчасно поінформувати (повідомити) покупця про готовність товару до передачі (п.1 ст. 458 ГК РФ);

- Передати товар ідентифікованим для цілей договору шляхом маркування або іншим чином (п.1 ст.458 ГК РФ);

- Передати покупцеві товар вільним від будь-яких прав третіх осіб, за винятком випадку, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений правами третіх осіб (п.1 ст. 460 ГК РФ);

- Нести відповідальність перед покупцем у разі вилучення у нього товару третіми особами на підставах, що виникли до виконання договору купівлі-продажу, з відшкодуванням збитків, понесених покупцем, якщо не доведе, що покупець знав або повинен був знати про наявність цих підстав (п.1 ст. 461 ГК РФ);

- Нести відповідальність перед покупцем, якщо третя особа на підставі, що з'явилося до виконання договору купівлі-продажу, пред'явить до покупця позов про вилучення товару та (в цьому випадку) залучити продавця до участі у справі (ч.1 ст. 462 ГК РФ);

- Передати покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами (п.1 ст. 467 ГК РФ);

- Передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору купівлі-продажу (п.1 ст. 469 ГК РФ);

- При відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо якості товару продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується (п.2 ст. 469 ГК РФ).

Представляється, що не має сенсу перераховувати всі обов'язки продавця, викладені в загальних положеннях про договір купівлі-продажу (п.1 гл. 30 ГК РФ). Достатньо буде перерахувати статті ДК РФ, в яких йдеться про них:

- Абз. 2 п. 2 ст. 469 ГК РФ "Якість товару";

- П.1 і 2 ст. 470 ГК РФ "Гарантія якості товару";

- П.2 ст. 472 ГК РФ "Термін придатності товару";

- П. 2.3 ст. 474 ГК РФ "Перевірка якості товару";

- Ст. 476 ЦК РФ "Недоліки товару, за які відповідає продавець";

- Ст. 478 ГК РФ "Комплектність товару";

- Ст. 479 ГК РФ "Комплект товарів";

- Ст. 481 ГК РФ "Тара та упаковка";

 • п.1 ст. 483 ГК РФ "Повідомлення продавця про неналежному виконанні договору купівлі-продажу" 1.

Складений перелік обов'язків продавця за договором купівлі-продажу, не може вважатися вичерпним, оскільки він постійно буде коригуватися новими законодавчими актами, що регламентують процес взаємини сторін такого договірного зобов'язання, як купівля-продаж товарів.

Відповідно майже всіх обов'язків продавця кореспондує право покупця вимагати від продавця виконання своїх обов'язків, у тому числі з виконанням своїх договірних зобов'язань найбільш розумним і сумлінним чином (п.2 ст. 6 ЦК РФ). І навпаки - всіх прав продавця за загальним правилом протистоять певні обов'язки покупця. Це положення відповідає принципу юридичної рівності сторін (п.1 ст. 1 ЦК РФ) і є невід'ємною властивістю цивільних правовідносин 1.

Вступ Росії в ринкові відносини породило багато проблем. У сфері договірних зобов'язань найбільш гострим питанням є несвоєчасність платежів за відплатними договорами, тому чітке регулювання обов'язків покупця прийняти та оплатити товар - особливо важлива умова в договорі купівлі-продажу.

У самому спрощеному вигляді за договором купівлі-продажу першим обов'язком покупця є його обов'язок прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору купівлі-продажу (п.1 ст. 484 ГК РФ). Це означає, що покупець не тільки зобов'язаний прийняти товар у встановлені договором терміни і вказаному в ньому порядку, але і повинен вчинити необхідні дії, що дозволяють продавцю передати йому товар: повідомити адресу відвантаження, підготувати місце складування товарів, надати транспортні засоби, якщо встановлена ​​така обов'язок , і т.п.

Інша обов'язок покупця, яка в багатьох договорах купівлі-продажу фігурує як перша, - обов'язок оплатити товари безпосередньо до або після передачі йому продавцем товару, якщо інше не передбачено законодавством або договором і не випливає із суті зобов'язання (п.1 ст. 486 ГК РФ ). Причому у випадку, якщо покупець не виконує свого обов'язку з оплати товарів, продавець отримує право вимагати від нього не тільки оплати, але і стягнення відсотків за користування чужими грошовими коштами, а також компенсації своїх збитків (ст. 395 ГК РФ).

Якщо покупець на порушення договору купівлі-продажу відмовляється прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від виконання договору.

У практиці нерідкі випадки, коли за договором купівлі-продажу продавець зобов'язаний передати покупцеві не тільки товари, які покупцем не оплачені, але й інші товари. У такій ситуації продавець має право призупинити передачу цих товарів до повної оплати всіх раніше переданих товарів, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором (п.5 ст. 486 ГК РФ).

Дана норма права - новела у договірних зобов'язаннях з купівлі-продажу, вона як би привілей продавця. Останній, не відмовляючись від виконання договору, має право до настання повної оплати вже переданих покупцю товарів призупинити виконання договору. Однак у всіх випадках про призупинення передачі товарів продавець повинен дати покупцю.

Основний обов'язок покупця - прийняття товару включає ряд дій фактичного і юридичного характеру. Так, якщо мова йде про товар, обмеженому в обороті, покупець повинен отримати необхідну ліцензію на володіння ним.Розділ другий. ЗМІСТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

2.1. Істотні умови договору купівлі продажу

Договір купівлі-продажу вважається укладеним при дотриманні двох необхідних умов:

1) сторонами має бути досягнуто згоди з усіх істотних умов договору;

2) досягнуте сторонами угоду за своєю формою повинна відповідати вимогам, що пред'являються до такого роду договорами (ст. 432 ГК РФ).

Названі умови, при яких договір вважається укладеним, були обов'язковими і за раніше діючим законодавством (ст. 58 Основ цивільного законодавства СРСР 1991 року, ст.160 ЦК РРФСР 1964 року).

До числа істотних належать такі умови договору:

- Про предмет договору (наприклад, кількість і найменування товарів, що підлягають передачі покупцю за договором купівлі-продажу);

- Умови, щодо яких є спеціальні вказівки в законах або інших правових актах в тому, що вони є суттєвими для договорів даного виду;

- Умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.

Кожний контракт може бути визнаний укладеним лише у випадках, коли між сторонами досягнуто згоди з усіх істотних умов договору (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

На думку В. Витрянского, в юридичній літературі, включаючи деякі коментарі до Цивільного кодексу РФ і підручники з цивільного права, в останній час формується невірне уявлення про істотні умови договору, яке з часом може викликати важливі практичні наслідки. У цілому складається неправильний погляд на істотні умови договору зводиться до такої формули: істотними умовами договору можуть бути визнані тільки такі його умови, відсутність яких у тексті договору тягне за собою визнання його неукладеним 1.

Наприклад, стосовно договору купівлі-продажу в сучасній літературі знаходимо положення про те, що "до істотних умов договору купівлі-продажу ст. 455 ГК РФ" відносить тільки найменування і кількість товару. Такі важливі умови, як, наприклад, якість товарів і ціна, не визнані суттєвими, так як за їх відсутності застосовуються правила визначення ціни, встановлені ст. 424 ГК РФ, а якості - ст. 469 ГК РФ 2.

В іншому виданні йдеться: "Ціна договору купівлі-продажу є його істотною умовою лише у випадках прямо передбачених законом, наприклад під час продажу товару в розстрочку або продажу нерухомості, у тому числі підприємства. В інших видах договору купівлі-продажу умова про ціну може й не бути , що не підриває дійсності угоди. Тут застосовується п.3 ст. 424 ГК РФ: за відсутності в договорі відповідної умови товар повинен бути оплачений за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари ". Далі у виносках до цього положення слід категоричне твердження: "Думка В. Витрянского про те, що ціна є, істотною умовою будь-якого возмездного договору, суперечить буквальному тлумаченню п.3 ст. 424 ГК РФ 3". І все-таки, незважаючи на різні думки юристів і фахівців про перелік істотних умов договору, можна зробити висновок: в укладеному договорі немає і не може бути ніяких випадкових умов. В укладеному договорі для його сторін немає умов звичайних або випадкових, основних або другорядних. Всі умови повинні виконуватися належним чином, порушення будь-якого з умов договору тягне за собою застосування відповідальності. Таким чином, всі умови укладеного договору є істотними 1.

Розглянемо більш докладно всі умови, які необхідно відобразити при укладенні договору купівлі-продажу.

Наприклад, акціонерне товариство відкритого типу "Тіхвінагропромснаб" звернулося в Арбітражний суд міста Санкт-Петербурга і Ленінградської області з позовом до спільного підприємства у формі акціонерного товариства закритого типу "Росметлес" про розірвання договору купівлі-продажу майна від 10.08.95 № 2-е. Позов мотивовано тим, що відповідач, не перерахувавши позивачеві обумовлені договором платежі, істотно порушив договірні зобов'язання.

Рішенням від 14.11.95 позов задоволено. При цьому суд послався на несплату майна в порядку, передбаченому договором купівлі-продажу від 10.08.95, та на відсутність в договорі сторін умови про взаємний залік вимог.

Постановою Федерального арбітражного суду Північно-Західного округу від 13.02.96 рішення суду першої інстанції скасовано. У позові відмовлено з посиланням на те, що розрахунки за майно за договором купівлі-продажу від 10.08.95 проведені між сторонами шляхом заліку однорідних грошових вимог.

У протесті пропонується постанова касаційної інстанції від 13.02.96 скасувати, рішення від 14.11.95 залишити без зміни.

З пунктів 3 і 8 договору купівлі-продажу від 10.08.95 № 2-е вбачається, що виникнення зобов'язань за цим договором було визначено з моменту отримання від покупця авансового платежу в сумі 100 млн. рублів за приобретаемое їм майно.

Як випливає з матеріалів справи, покупець не перерахував продавцю встановлену договором суму передоплати, чим суттєво порушив умови зазначеного договору.

Відповідно до п. 2 ст. 450 частини I ДК РФ договір може бути розірваний за рішенням суду при істотному порушенні іншою стороною.

За таких обставин позов про розірвання договору від 10.08.95 підлягав задоволенню.

Висновок суду касаційної інстанції про погашення зобов'язання про оплату майна за договором купівлі-продажу від 10.01.95 шляхом пред'явлення покупцем продавцю до заліку зустрічної однорідної грошової вимоги про стягнення пені за договором поставки від 18.08.96 № 6-а чи не можна визнати обгрунтованим і відповідає законодавству.

Згідно статтею 410 частини першої Цивільного кодексу РФ зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги.

Передбачене договором купівлі-продажу від 10.08.95 умова про перерахування авансового платежу забезпечувало виникнення основних зобов'язань продавця за даним договором.

Оскільки авансовий платіж за майно не був перерахований покупцем продавцю, зобов'язання останнього за вказаним договором не виникли, отже, вони не могли бути припинені.

Крім того, вимога про перерахування авансового платежу як умова подальшого виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу не може розглядатися в якості однорідного з вимогою про стягнення пені, які забезпечують виконання зобов'язань за іншим договором про постачання продукції.

Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації ухвалив - постанова Федерального арбітражного суду Північно-Західного округу від 13.02.96 у справі № 7203/95 скасувати. Рішення Арбітражного суду міста Санкт-Петербурга і Ленінградської області від 14.11.95 залишити без зміни 1.

Товаром за договором купівлі-продажу можуть бути будь-які речі, за винятком вилучених з цивільного обороту, про що має бути прямо зазначено у законі (ст. 129 ЦК РФ). Земля та інші природні ресурси можуть відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої іншими засобами в тій мірі, в якій їх обіг допускається законами про землю та інших природних ресурсах.

Згідно зі ст. 130 речі поділяються також на нерухомі і рухомі.

До нерухомим речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без розмірного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі , споруди. До нерухомих речей належать також підлягають держреєстрації повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти. Законом до нерухомих речей може бути віднесено й інше майно.

Речі, які не відносяться до нерухомості, включаючи гроші та цінні папери, визнаються рухомим майном. Реєстрація прав на спонукувані речі не потрібно (крім випадків, зазначених у законі).

Договір купівлі-продажу може бути укладений на товар, який є в наявності у продавця в момент укладення договору, а також товар, який буде створений або придбаний у майбутньому, якщо інше не встановлено законом або не випливає з характеру товару.

Умова договору купівлі-продажу про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, передбачений договором купівлі-продажу та одночасно з передачею речей передати приналежності, а також відповідні документи, передбачені законом, іншими правовими актами або договором.

Так, між корпорацією "Росконтракт" і акціонерним товариством "Державна зовнішньоекономічна компанія Іркутської області" було укладено договір на поставку продовольчих товарів для завезення в райони Крайньої Півночі, в тому числі 175 т. масла тваринного селянського вищого сорту. Однак замість масла тваринного селянського вищого сорту продавець поставив на адресу покупця товар, не передбачений договором, а саме, промпереработочное масло.

Покупець звернувся до арбітражного суду з позовом до корпорації "Росконтракт" з приводу постачання непередбаченого договором товару.

У ході судового засідання з'ясувалося, що після отримання покупцем промпереработанного олії він уклав договір з Іркутської маслосирбаза не збереження цієї олії з правом його подальшої переробки, а потім погодився з виробленим постачальником перерахуванням вартості цієї олії. Таким чином, він прийняв не відповідає умовам договору товар і розпорядився ним.

Постачальник відшкодував покупцеві різницю у вартості олії тваринного селянського вищого сорту в кількості 48040 кг і такої ж кількості, фактично отриманого покупцем масла тваринного промпереработонного. Причому в рахунку-фактурі ціну промпереработонного масла постачальник вказав у розмірі 6860 руб. за кілограм, у той час як покупець здав його на переробку Іркутської маслосирбазі за ціною 9000 крб. за кілограм, фактично не зазнавши збитків.

Позовні вимоги покупця про стягнення з постачальника неустойки за недопоставку масла тваринного селянського вищого сорту судом відхилені 1.

Договором купівлі-продажу, може бути передбачено, що передачі підлягають товари у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами, артикулами і іншими ознаками (асортимент). Продавець за таким договором зобов'язаний передати покупцеві товари в асортименті, погодженому сторонами (ст. 467).

Передача продавцем передбачених договором товарів з порушенням умови про асортименті дає покупцеві право відмовитися від їх прийняття і оплати, а якщо вони вже оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми і відшкодування збитків. Якщо ж продавець передасть покупцеві поряд з товаром, асортимент яких відповідає договору, товари з порушенням умов договору про асортимент, покупець матиме право за своїм вибором:

- Прийняти товари в асортименті, передбаченому договором, і відмовитися від решти товарів;

- Відмовитися від усіх отриманих товарів;

- Зажадати замінити товари, що не відповідають умовам договору про асортимент, товарами в асортименті, передбаченому договором;

- Прийняти всі передані товари (ст. 468 ГК РФ).

На практиці часто виникають ситуації, коли із суті зобов'язання з очевидністю випливає, що партія замовлених товарів повинна бути передана покупцеві в певному асортименті, однак відповідне умова в договорі відсутня. У цьому випадку продавець може передати покупцеві товари в асортименті, виходячи з відомих йому на момент укладення договору потреб покупця, або зовсім відмовитися від виконання зобов'язання.

Товари, що не відповідають умовам договору про асортимент, вважаються прийнятими, якщо покупець у розумний строк після їх отримання не повідомить продавця про свою відмову від товару.

Практично все що містяться в Кодексі правила, що регулюють взаємини продавця і покупця в ситуації, коли не дотримуються умови договору про асортимент товару, носять диспозитивний характер. Справа в тому, що умова про асортимент - це чисто договірне умова, яка повинна визначаться угодою сторін. Важко уявити договір (в нормальному майновому обороті), де відсутня умова про асортимент товарів, що купуються, що змусило б обидві сторони керуватися диспозитивними правилами Цивільного Кодексу РФ. Але, на жаль, це трапляється 1.

Слідуючи, світовій та вітчизняній практиці, Кодекс передбачає жорсткі гарантії якості і не підлягає обмеженню відповідальність продавця за порушення вимог до товарів. Безумовним є право покупця на стягнення збитків, викликаних придбанням неякісного товару. Поряд з цим будь-який покупець може за своїм вибором вимагати:

- Зменшення покупної ціни;

- Безоплатного усунення недоліків товару;

- Відшкодування своїх витрат щодо усунення таких недоліків (ст. 475 ДК РФ).

Вимоги, що пред'являються до якості товару, повинні бути передбачені договором купівлі-продажу. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору.

Певні проблеми з виконанням договору можуть виникнути в тих випадках, коли він не містить умови про якість. Вирішенню цих проблем і виключення можливості передачі покупцеві недоброякісного товару можуть сприяти такі положення Цивільного Кодексу РФ.

За відсутності у договорі умови про якість товару продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.

Якщо продавець при укладенні договору був поставлений покупцем до відома про конкретну мету придбання товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для використання у відповідності з цими цілями.

При продажу товару за зразком або описом продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає зразку або опису.

Якщо відповідно до встановленого законом порядку передбачені обов'язкові вимоги до якості продаваного товару продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар, відповідний цим обов'язковим вимогам.

Зазначені положення кореспондують правилами відповідності товару, передбаченим Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (ст.35).

Важливе значення мають норми про гарантії якості товару. Необхідно розрізняти законну гарантію якості товару та договірну.

Законна гарантія може застосовуватися у випадку, якщо така не передбачена договором. Сутність законної гарантії у Цивільному кодексі України виражена таким чином: товари повинні відповідати вимогам, що пред'являються до їх якості, в момент передачі покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товарів цим вимогам не передбачений договором, і в межах розумного строку мають бути придатними для цілей, для яких товари такого роду звичайно використовуються.

У разі, коли подання продавцем гарантії якості товарів передбачено договором (договірна гарантія), продавець зобов'язаний передати покупцеві товари, які повинні відповідати вимогам, що пред'являються до їх якості, протягом певного періоду часу, встановленого договором (гарантійного терміну).

Від гарантії якості товару слід відрізняти термін придатності товару, тобто визначений законом, іншими правовими актами, державними стандартами або іншими обов'язковими правилами період часу, після закінчення якого товар вважається непридатним для використання за призначенням. Очевидно, що в договорі не може бути встановлено гарантійний строк, що перевищує термін придатності товарів. Крім того, продавець зобов'язаний передати покупцеві товари з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані за призначенням до закінчення терміну придатності.

Відповідальність продавця за неналежну якість товарів багато в чому буде залежати від того, чи є договірна гарантія якості товару. За загальним правилом (тобто за наявності законної гарантії) продавець відповідає за недоліки товарів, якщо покупець доведе, що недоліки виникли до моменту переходу ризику випадкової загибелі або випадкового псування на покупця або з причин, які існували до цього моменту. Що стосується товарів, на які продавцем представлена ​​гарантія якості, він відповідає за недоліки товарів, якщо не доведе, що вони виникли після передачі покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування товарами або їх зберігання, а також дії третіх осіб або непереборної сили (ст.476 ГК РФ).

Якими можуть бути наслідки порушення продавцем умови договору про якість товару?

Покупець за своїм вибором вправі вимагати від продавця:

- Пропорційного зменшення ціни;

- Безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

- Відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товарів.

Ще більш жорсткі наслідки передбачених щодо продавця, який допустив істотне порушення вимог до якості товару (наприклад, передачу покупцю неякісних товарів з неусувними вадами).

У цьому випадку покупець наділений правом за власним вибором, відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми або вимагати заміни товарів неналежної якості на товари, що відповідають умовам договору (ст. 475 ДК РФ).

Однак, щоб мати можливість реалізувати свої права, покупець повинен пам'ятати про встановлені Кодексом правилах, що стосуються порядку перевірки якості товарів та термінів виявлення недоліків в товарах. Найкраще регулювати ці правила в договорі. Але при відсутності слід мати на увазі, що недоліки в товарах повинні бути виявлені в термін, що не перевищує двох років з моменту передачі виконавцю. Перевірка якості товару повинна здійснюватися з дотриманням вимог закону, інших правових актів або державних стандартів 1.

Строк для виявлення недоліків товару, що підлягає перевезенню або відправлення поштою, обчислюється від дня доставки товару в місце його призначення. Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, при виявленні недоліків протягом гарантійного терміну. Аналогічні вимоги покупець має право пред'явити продавцю при виявленні недоліків у комплектуючих деталях і виробах. Якщо гарантійний строк на комплектуючий виріб менше ніж на основний, то в межах гарантійного строку основного вироби, а якщо більше - то протягом гарантійного терміну комплектуючого виробу.

У відношенні товару, на який встановлено строк придатності, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару. У разі, коли передбачений договором гарантійний термін складає менше двох років і недоліки товару виявлені покупцем після закінчення гарантійного терміну, але в межах двох років з дня передачі товару покупцеві, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до передачі товару покупцеві або з причин, які існували до цього моменту (ст. 477 ГК РФ).

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умовам договору купівлі-продажу щодо комплектності. У разі, коли договором не визначена комплектність товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначена звичаями ділового обороту або іншими звичайно ставляться. Якщо договором купівлі-продажу передбачено обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товарів у комплекті (комплект товару), зобов'язання вважається виконаним з моменту передачі всіх товарів, включених до комплекту 2.

У разі передачі некомплектних товарів (ст. 480 ГК РФ) покупець має право за своїм вибором вимагати від продавця:

- Пропорційного зменшення ціни;

- Доукомплектування товару в розумний термін.

При невиконанні однієї з цих вимог, зокрема про доукомплектування товару, покупець має право відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати сплати (повернення) грошової суми за товар.

Покупець зобов'язаний сповістити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу, про асортимент, про якість, комплектності, тарі або про упаковку в термін, передбачений законом, іншими актами або договором. Якщо такий строк не встановлений, в розумний термін. Якщо покупець не повідомить продавця і продавець доведе, що невиконання цього правила покупцем спричинило неможливість задовольнити його вимоги або спричиняє для продавця несумірні витрати в порівнянні з тими, які він поніс б, якби був своєчасно сповіщений про порушення договору.

Переданий продавцем покупцю товар повинен бути останнім примніть, за винятком випадків, коли продавець зобов'язаний замінити товар, а покупець має право відмовитися від його оплати. У тих випадках, коли товар не приймається покупцем, вступає в силу ч. 3 ст. 484 ГК РФ, яка передбачає право продавця вимагати від покупця прийняти товар або він має право відмовитися від виконання договору.

Законом РФ "Про захист прав споживачів" 1 закріплено право виробника, встановлювати термін служби на товар, призначений для тривалого використання. Під таким терміном розуміється період, протягом якого виробник зобов'язується забезпечувати споживачеві можливість використання товару за призначенням і нести відповідальність за його суттєві недоліки, які виникли з вини виробника.

Термін служби товару встановлюється виробником самостійно (включаючи ті випадки, коли його визначення є обов'язком виробника), тоді як термін придатності встановлюється нормативними актами і після його закінчення товар вважається непридатним для використання за призначенням і не може бути реалізований.

Крім того, термін служби встановлюють на не споживані товари тривалого користування, тоді як термін придатності - на споживані, швидкопсувні товари (парфумерію, продукти харчування).

У 1994 р. ДК РФ вперше введено правило, згідно з яким продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, незалежно від того, застережено чи відповідне положення в договорі. Виняток становлять лише товари, які за своїм характером не потребують затарювання та (або) упаковки (п.1 ст. 481 ГК РФ).

Під тарою розуміються вироби для розміщення товару. Упаковка, будучи більш широким поняттям (що включає в себе і тару) розглядається як засіб або сукупність засобів, що забезпечують захист товару і навколишнього середовища від пошкодження і втрат і полегшують процес обігу товарів.

Сторони можуть у самому договорі вказати, яка саме тара і упаковка повинна застосовуватися при виконанні договору, або стандарти, яким повинні відповідати тара або упаковка відповідного товару. Якщо це зроблено не було, то відповідно до п. 2 ст. 481 ГК РФ товар повинен бути затарений чи упакований звичайним для такого товару способом, а за відсутності такого - способом, який забезпечує схоронність товарів, такого роду за звичайних умов зберігання і транспортування.

Підвищені вимоги пред'являються до продавця, здійснює підприємницьку діяльність. Якщо у встановленому законом порядку передбачені обов'язкові вимоги до тари й упаковки, то він зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та упаковці, які відповідають цим обов'язковим вимогам (п.3 ст. 481 ГК РФ).

Тара та упаковка товару передбачаються в договорі купівлі-продажу і повинні йому відповідати. А якщо тара і упаковка товару договором не передбачені, то товар повинен бути упакований для забезпечення транспортування і зберігання товару. У тих випадках, коли тара і упаковка товару не відповідають договору покупець має право пред'явити продавцю вимогу про неналежну якість товару (ст.ст. 475 та 482 ГК РФ).

Умови постачання товарів включають в себе зміст, обсяг і характер транспортних операцій за договорами купівлі-продажу, іменовані ще і як "базис поставки". Базисними ці умови називаються тому, що вони визначають основу ("базис") ціни контракту. Базис поставки встановлює як би "розподіл" витрат за:

- Доставці товару до покупця;

- Страхування товару;

- Рекламі товару;

- Продажу товарів, іменованих як резерв "на вторговування".

Перехід права власності від одного учасника цивільного обороту до іншого визначається за загальними нормами розділу II Цивільного кодексу РФ "Право власності та інші речові права". Власникові належать права володіння, користування і розпорядження майном. За загальним правилом власник несе тягар утримання належного йому майна, якщо інше не передбачено законом або договором. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна також лежить на власника, якщо інше не передбачено законом або договором (ст.211 ЦК України).

Неважко помітити, що законодавець використовує диспозитивную формулювання: "якщо інше не передбачено законом або договором", залишаючи право безпосередньо самим учасникам контракту шляхом добровільного волевиявлення встановити в договорі: тягар витрат з утримання власності, момент переходу права власності на майно, а в зв'язку з цим і правило про те, хто зі сторін несе ризик випадкової загибелі товару.

Тому момент переходу права власності на товар має важливе значення, бо від цього залежить розподіл ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна. Значення цього положення не можна недооцінювати. Як відомо, із зазначеного моменту - переходу права власності на товар - всі витрати і збитки, пов'язані зі знищенням або псуванням товару з причин, не залежних ні від продавця, ні від покупця, лягають тільки на покупця.

Що ж слід вказати в договорі, щоб звести до мінімуму "ризик" покупця? Здається, що у всіх випадках слід керуватися статтею 458 ГК РФ. Відповідно до неї покупець стає власником у момент отримання майна, вручення йому товаророзподільчих документів, а одно здачі майна транспортній організації для відправлення покупцю або на пошту для пересилки, якщо за договором продавець не зобов'язаний доставляти покупцеві придбане майно.

Оскільки, як загальне правило договір - вільне волевиявлення сторін, тому ясно, що "зобов'язати" або "примусити" іншу сторону підписати договір у своїй редакції - справа неприпустима. Сторони повинні самі добровільно вирішити всі "нюанси" угоди. В іншому випадку вона може бути визнана недійсною (ст. 174 і 179 ГК РФ) або незначною (ст. 168 ЦК РФ).

Так, якщо покупець вивозить товар зі складу (заводу) продавця, всі обов'язки з транспортування і ризику випадкової загибелі лягають на покупця. Цей варіант найбільш зручний для продавця і невигідний для покупця.

Необхідно пам'ятати, що умови поставки включають в себе: упаковку, маркування, навантаження на транспортний засіб, доставку до основного перевізника, страхування основною перевезення, навантаження на основний транспорт, вивантаження на склад одержувача і т.д. Всі ці умови слід відобразити в тексті договору.

За умовами договору продавець може поставити товар тільки до першого перевізника, сплатити при цьому навантаження на транспортний засіб і доставку до основного перевізника. Тому далі всі ризики і витрати несе покупець. Коли в договорі вказується поставка до основного перевізника, необхідно точно вказати місце передачі товару і транспортний засіб основний перевезення. При цьому продавець повинен укласти договір з перевізником і повідомити покупця про терміни постачання їм вантажу в конкретне місце. Якщо в договорі не зазначено певний пункт відправлення, продавець може вибрати зручний для нього місце передачі вантажу перевізнику. Під словом "перевізник" може розумітися посередницька експедиторська компанія, що приймає на себе зобов'язання з доставки товару до місця призначення 1.

Найбільш вигідними для покупця є умови поставки товарів на його склад, при яких всі витрати з транспортування і страхування, а також ризик випадкової загибелі і псування товару бере на себе продавець.

Крім усього, базис поставки не тільки визначає момент переходу права власності від продавця до покупця, а й встановлює їх основні обов'язки.

Ризик випадкової загибелі товару (ст. 459 ГК РФ) або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається який виконав свої обов'язки з передачі товару покупцеві. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару, проданого під час його перебування в дорозі, переходить на покупця з моменту укладення договору купівлі-продажу, якщо інше не передбачено таким договором або звичаями ділового обороту.

Умова про те, що ризик випадкового псування товару переходить на покупця може бути визнано судом недійсним, якщо на момент укладення договору продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено чи пошкоджено, і не повідомив про це покупця.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар вільним від будь-яких прав третіх осіб, за винятком випадків, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений правами третіх осіб. Невиконання продавцем цього обов'язку дає покупцеві право вимагати зменшення ціни товару або розірвання договору купівлі-продажу, якщо буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар. Правила п. 1 ст. 460 ГК РФ застосовуються і в тому випадку, коли у відношенні товару до моменту передачі покупцю були домагання третіх осіб, про яких продавець було відомо, якщо ці претензії згодом визнані в установленому порядку правомірними.

При вилученні товару в покупця третіми особами за підставами, що виникли до виконання договору купівлі-продажу, продавець зобов'язаний відшкодувати покупцеві понесені ним збитки, якщо не доведе, що покупець повинен був знати про наявність цих підстав. Угода сторін про звільнення продавця від відповідальності у разі витребування придбаного товару у покупця третіми особами або про її обмеження недійсне. Якщо третя особа на підставі, що з'явилося до виконання договору купівлі-продажу, пред'явить до покупця позов про вилучення товару, покупець зобов'язаний притягти продавця до участі у справі, а продавець зобов'язаний вступити в цю справу на боці покупця. Продавець, притягнений покупцем до участі в справі, але не взяв у ньому участі, позбавляється права доводити неправильність ведення справи покупцем.

Якщо продавець відмовляється передати покупцеві проданий товар, покупець має право відмовитися від виконання договору купівлі-продажу. При відмові продавця передати індивідуально певну річ покупець має право пред'явити продавцеві вимоги, передбачені ст. 398 ЦК РФ, тобто вимагати відібрання речі або відшкодування збитків 1.

Відносяться до договору приналежності і документи повинні бути передані продавцем покупцю разом з річчю або в термін, передбачений договором, у разі якщо приналежності або документи не передаються продавцем покупцеві в строк, встановлений законом або договором, покупець має право відмовитися від товару, якщо інше не передбачено договором .

Кількість товару, що підлягає передачі за договором визначаються у відповідних одиницях виміру або в грошовому вираженні. Умова про кількість товару може бути погоджена шляхом встановлення порядку його визначення. Якщо за договором неможливо визначити кількість підлягає передачі товару, договір вважається не укладеним (ст. 465 ГК РФ).

Так, наприклад, акціонерне товариство відкритого типу "Маргариновий завод" звернулося до арбітражного суду міста Москви з позовом до державного підприємства "Госконцерт" про стягнення 24290677 рублів заборгованості за поставлену продукцію, 130 002 926 рублів пенею за прострочення її оплати та 18 997 739 рублів відсотків за користування чужими коштами.

Рішенням від 24.10.96 позовні вимоги задоволені частково з урахуванням зменшення пені до суми основного боргу.

Постановою апеляційної інстанції від 30.12.96 рішення залишено в силі.

У протесті пропонується названі судові акти скасувати і направити справу на новий розгляд.

Президія вважає, що протест підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно з укладеним між сторонами договором від 08.12.95 № 13 маргариновий завод зобов'язався надати жирову продукцію у кількості та асортименті, погодженому сторонами, а Госконцерт прийняти її самовивозом та оплатити.

На виконання умов договору Госконцерт 14.12.95 уклав договір на експедиційні послуги з акціонерним товариством закритого типу "Рассар" працівнику, якого (товарознавцю Акопяну Р.Х.) була видана довіреність від 14.12. 95 № 321 з терміном дії до 24.12.95 на отримання товару певного найменування і в певній кількості.

Маргариновий завод відпустив довіреній особі продукцію 14.12.95 за товарно-транспортними накладними № № 31754, 31755 і 20.12.95 за товарно-транспортними накладними № № 40785, 81914 на загальну суму 31109538 рублів. Оплату за неї постачальник отримав не в повному обсязі. Недоплата склала 24290677 рублів.

В обгрунтуванні відмови від оплати продукції за накладними № № 40785, 81914 Госконцерт послався на те, що продукція за цим накладним їм не замовлялася і не отримана, а також на те, що після отримання товару по накладних від 14.12.95 довіреність від 14.12.95 № 321 видана Акопяну Р.Х. вважається погашеною, тому постачальник 20.12.95 не вправі був робити приписки в ту ж накладну і відпускати по ній товар.

Суд, частково задовольнивши позовні вимоги, виходив з доведеності факту отримання відповідачем спірного товару, а також з відсутності доказів того, що позивач і товарознавець були сповіщені відповідачем про дострокову відміну довіреності. Тому суд вирішив, що позивач 20.12.95 правомірно відпустив товарознавцю Акопяну Р.Х. спірну продукцію 1.

2.2.Предмет договору купівлі продажу

Єдина істотна умова договору купівлі-продажу - це предмет договору. Договір може бути укладений на купівлю-продаж товарів є в наявності у продавця в момент укладення договору, а також товарів, що підлягають виготовленню в майбутньому або вже існуючих, але не належать продавцю в момент його укладення. Предмет купівлі-продажу повинен вважатися встановленим, якщо зміст договору дозволяє визначити найменування і кількість товару.

Головний обов'язок продавця полягає в передачі покупцеві товарів, які є предметом купівлі-продажу, в строк, встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений, відповідно до правил про виконання безстрокового зобов'язання (ст. 314 ГК РФ). Якщо інше не передбачено договором, продавець зобов'язаний передати покупцеві разом з товаром приналежності речі, що продається, а також пов'язані з нею документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), передбачені законодавством та договором, одночасно з передачею речі (ст. 456 ГК РФ).

Договір купівлі-продажу може бути укладений з умовою про його виконання до суворо визначеного терміну. Це можливо, коли з його змісту ясно випливає, що у разі порушення терміну виконання покупець втрачає інтерес до договору. Продавець не має права виробляти виконання за таким договором до настання або після закінчення терміну без згоди покупця і в тому випадку, якщо покупець не скористався правом на відмову від виконання договору (ст. 457 ГК РФ). Прикладом договору з умовою його виконання до суворо визначеного терміну (навіть за відсутності посилання на те в тексті договору) може бути договір купівлі-продажу партії новорічних ялинок. Передача продавцем такого товару покупцеві за межами новорічних свят позбавляється будь-якого сенсу.

Предметом договору купівлі-продажу є, в першу чергу, речі (товари), тобто предмети матеріального світу (як створені людиною, так і природою), що задовольняють певні людські потреби.

Для того щоб річ визнавалася товаром і могла бути предметом договору купівлі-продажу, необхідно наділення її якістю оборотоздатності. Іншими словами, необхідно, щоб річ могла вільно переходити від однієї особи до іншої. Таким чином, речі, обмежені в обороті, можуть стати предметом договору купівлі-продажу тільки при наявності у продавця спеціального дозволу на їх купівлю (отрути, наркотичні речовини), а речі, вилучені з обігу, взагалі не можуть продаватися і купуватися.

Предметом договору купівлі-продажу, хоча і з певними обмеженнями, можуть бути такі специфічні різновиди речей, як цінні папери і валютні цінності. Обмеження полягають в тому, що положення, передбачені ГК РФ, застосовуються до них остільки, оскільки іншими законами не встановлені спеціальні правила їх купівлі-продажу.

До числа таких законів відносяться Федеральні закони від 22 квітня 1996 року "Про ринок цінних паперів 1", від 26 грудня 1995 року "Про акціонерні товариства 2", закон РФ від 9 жовтня 1992 року "Про валютне регулювання та валютний контроль 3" і деякі інші.

Вперше ГК РФ встановив, що предметом договору купівлі-продажу можуть бути і майнові права. Йдеться, зокрема, йде, перш за все, про купівлю-продаж майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності (прав на використання творів літератури, науки, мистецтва, винаходів, промислових зразків і т. д, а також про здійснюваних на біржах угодах купівлі-продажу прав на певне майно.

2.3. Ціна договору купівлі-продажу

Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, передбаченої договором. Якщо ціна договором не передбачена і не може бути визначена, то слід керуватися ч. 3 ст. 424 ГК РФ, що передбачає у цих випадках оплату товару за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за оплачений товар. Коли ціна встановлена ​​по вазі товару, вона визначається за вагою нетто, якщо інше не передбачено договором.

Якщо договором купівлі-продажу передбачено, що ціна товару підлягає зміні залежно від показників, які обумовлюють ціну товару (собівартість, затрати тощо), але не визначено способу перегляду ціни, ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передачі товару. При простроченні продавцем виконання обов'язку передати товар ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передачі товару, передбачений договором. А якщо він договором не передбачений, на момент визначений відповідно до ст. 314 ГК РФ, яка передбачає розумний строк виконання зобов'язання.

Ці правила застосовуються, якщо інше не встановлено ЦК України, іншими законами або договором і не випливають з існуючого зобов'язання.

Оплата товару повинна проводитися до або після передачі товару, а також у розстрочку, в кредит, якщо це буде передбачено. Договором може бути передбачений обов'язок продавця та (або) покупця застрахувати товар. Якщо зобов'язана сторона не страхує товар, то згідно зі ст. 490 ГК РФ інша сторона має право застрахувати товар і зажадати від зобов'язаної сторони відшкодування витрат на страхування або відмовитися від виконання договору.

У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин, покупець невправе до переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися ним іншим чином, якщо інше не передбачено законом або договором, або не випливає із призначення та властивості товару. Якщо у передбачений договором строк, товар не буде оплачений або не настануть інші обставини, при яких право власності переходить до покупця, продавець має право вимагати від покупця повернення товару, якщо інше не передбачено договором. Це важлива умова переходу права власності, регулюється ст. 491 ГК РФ, але воно не пов'язане зі ст. 459 ГК РФ - ризиком випадкової загибелі або псування товару. Якщо ст. 138 раніше діючого Цивільного кодексу РРФСР ризик випадкової загибелі або випадкового псування відчужуваних речей переходив на набувача одночасно з виникненням у нього права власності, якщо інше не встановлювалося договором, то тепер ризик випадкової загибелі або випадкового псування товару переходить на покупця з моменту, коли відповідно до законом або договором продавець вважається який виконав свої зобов'язання з передачі товару покупцеві, який у цьому випадку, не є власником товару (ст. 491 ГК РФ), буде нести ризик випадкової загибелі або псування товару 1.

Покупець зобов'язаний виплатити всю суму, передбачену договором, безпосередньо до або після передачі йому продавцем товару, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання. Якщо в договорі купівлі-продажу не передбачено розстрочення оплати товару, то покупець зобов'язаний сплатити всю суму повністю.

У договорі купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок покупця оплатити товар повністю або частково до передачі продавцем товару (попередня оплата). Договором може бути передбачений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця 2.

Чинне законодавство забороняє проводити розрахунки при виконанні договору в іноземній валюті, однак у конкретному договорі ціна, може бути зазначена в іноземній валюті. При здійсненні безпосередніх розрахунків ціна повинна перераховуватися в рублі за відповідним курсом.

Разом з тим в "умовах" кризи платежів широке поширення отримана попередня оплата товару.

Замість повної попередньої оплати товару, що купується можлива його часткова оплата (виплата авансу).

При наявності довготривалих зв'язків між продавцем і покупцем і досить високого ступеня довіри між ними практикується оплата проданого товару в кредит - покупцеві представляється відстрочка платежу після передачі йому товару. Момент платежу в цьому випадку визначається в договорі, а якщо цей строк не визначений, то повинен бути проведений у розумний строк (ст. 314 ГК РФ).

Цивільний кодекс РФ прямо передбачає три форми оплати товарів:

- Попередню (ст. 487 ГК РФ);

- В кредит (ст. 488 ГК РФ);

- В розстрочку (ст. 489 ЦК РФ).

При попередній оплаті товарів за договором, якщо покупець не виконує свого обов'язку щодо перерахування грошових коштів, продавець отримує право відмовитися від передачі товарів або призупинити виконання всіх своїх договірних зобов'язань.

У тому, випадку, коли продавець не виконує зобов'язання з передачі попередньо оплачених товарів покупцеві, останній має право вимагати від продавця не тільки передачі оплачених товарів або повернення суми попередньої оплати, а й відповідної сплати відсотків за користування чужими коштами. Крім усього, в договорі може бути передбачено обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня її отримання від покупця (п.4 ст. 487 ГК РФ).

У договорі купівлі-продажу може бути передбачена умова про продаж товару в кредит. У цьому випадку покупець повинен здійснити оплату в строк, передбачений договором. Якщо ж термін продажу в кредит все ж не передбачено договором, то покупець повинен здійснити оплату в розумний строк після передачі йому товару продавцем (ст. 314 ГК РФ).

Продаж товару в кредит фактично являє собою комерційний кредит (ст. 823 ГК РФ), на який поширюються правила про позику. У силу п. 1 ст. 810 ГК РФ при відсутності в договорі терміну повернення позики він вважається рівним 30 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги. Тому видається, що розумний термін оплати товару, проданого в кредит, не може бути менше 30 днів.

2.4. Терміни виконання договору купівлі-продажу

Момент виконання продавцем свого обов'язку передати товар покупцеві визначається одним з трьох варіантів:

1) за наявності в договорі умови про обов'язок продавця з доставки товару - моментом вручення товару покупцеві;

2) якщо відповідно до договору товар повинен бути переданий покупцеві в місці знаходження товару - моментом надання товару в розпорядження покупця у відповідному місці;

3) у всіх інших випадках - моментом здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві (ст. 458 ГК РФ).

Таким чином, датою виконання зобов'язання повинна визнаватися дата відповідного документа, що підтверджує прийняття товару перевізником або організацією зв'язку для доставки покупцеві, або дата приймально-здавальні документа. Дата виконання продавцем свого обов'язку з передачі товару має надзвичайно важливе значення, оскільки саме цією датою, як правило, визначається момент переходу від продавця до покупця ризику випадкової загибелі або випадкового псування товару 1.

У разі невиконання продавцем свого обов'язку за договором передати покупцеві проданий товар покупець отримує право відмовитися від виконання зобов'язань. Як відомо, одностороння відмова від виконання зобов'язань, якщо можливість такої відмови передбачена законом, як це має місце в даному випадку, тягне за собою право пред'явити до продавця вимога про відшкодування збитків.

Якщо ж продавцем не буде виконана обов'язок передати покупцеві товар, за який виступає індивідуально-визначена річ, покупець отримає право вимагати відібрання цієї речі у продавця і передачі її покупцеві. При цьому не слід забувати правило, що міститься в ст.396 ГК РФ, згідно з якою відшкодування збитків, заподіяних невиконанням зобов'язання, звільняє боржника від виконання цього зобов'язання в натурі. Тому покупець повинен вибрати одне з двох:

1) вимагати передачі йому товару;

2) вимагати відшкодування завданих збитків.

Покупець має право, якщо інше не визначено договором, відмовитися від переданих товарів та їх оплати, а якщо вони оплачені, зажадати повернення грошей та відшкодування збитків.

Якщо ж продавець передасть покупцю товари в кількості, перевищує вказаний у договорі, покупець може, оскільки інше не передбачено договором, прийняти всю кількість товарів, але за умови, що в розумний строк після одержання повідомлення покупця про отримання товарів у кількості, перевищує вказаний у договорі , продавець не розпорядиться відповідними товарами. У цьому випадку товари повинні бути оплачені покупцем за ціною, встановленою договором, якщо інша ціна не визначена угодою сторін.

У цивільному праві терміни прийнято підрозділяти на: імперативні і диспозитивні; визначені і невизначені, загальні і приватні; визначаються "за проміжкам в часі" і у вигляді "моменту в часі".

Імперативні загальнообов'язкові терміни, які не можуть бути змінені за угодою сторін, а диспозитивні - строки, що встановлені законодавством, але можуть бути змінені сторонами за їх згодою.

Визначені - терміни з зазначенням їх початку і закінчення, що встановлюють цілком точний проміжок часу або визначають конкретну подію або момент.

Невизначені - терміни, що закріплюють приблизний часовий проміжок, необхідний, для виконання прийнятого зобов'язання: "в розумний строк", "без зволікання", "своєчасно", "завчасно" і т. д.

Для всіх термінів діє загальнообов'язкове правило про початок їх перебігу: на наступний день після календарної дати або настання події, якими визначено його початок (ст.191 ЦК України). Правила про обчислення строків встановлені в главі 11 Цивільного кодексу РФ.

Часом деякі вчені і фахівці припускають, "що термін поставки згідно з новим ЦК не є істотною умовою договору купівлі-продажу". В обгрунтуванні цього аргументу І. Зайцева зазначає: "Це значить, що за відсутності в договорі конкретного терміну поставки продавець зобов'язаний поставити товар відповідно до правил про виконання безстрокових зобов'язань (ст. 314 ЦК)".

Представляється, що такий підхід до визначення термінів з передачі товарів в договорах купівлі-продажу носить спрощений характер. І ось чому. Стаття 457 ЦК України містить пряму відсилання до статті 314 ЦК РФ, де в п.2 сказано, що у випадках, коли зобов'язання не передбачає термін його виконання і не містить умов, дозволяють визначити цей термін, воно повинно бути виконане в розумний термін після виникнення зобов'язання. В абзаці другому п.2 ст. 314 ГК РФ законодавець вказує, що зобов'язання, термін виконання якого визначений моментом вимоги, боржник зобов'язаний виконати в семиденний строк з дня пред'явлення кредитором вимоги про його виконання, якщо обов'язок виконання в інший термін не випливає із закону, інших правових актів, умов зобов'язання, звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання.

Законодавець не розкриває поняття "розумний строк". Це обумовлено тим, що деякі зобов'язання повинні виконуватися в силу звичаїв ділового обороту негайно (операції ощадбанків, зберігання до запитання і т. п.).

Як виявляється з зіставлення статей 457 і 314 ЦК РФ, відсутність конкретного терміну виконання зобов'язання за договором купівлі-продажу ускладнює правовідносини контрагентів, створює невизначеність у застосуванні штрафних санкцій за порушення договірних зобов'язань, пов'язаних з визначенням кінцевих термінів продажу товарів. Відсутність відповідних строків в договорі веде до "важкодоказовим" обставин провини юридичної особи в порушенні цих термінів.

Вчені-правознавці в основному обходять мовчанням питання про те, чи є термін в договорах купівлі-продажу істотним або несуттєвим умовою договорів подібних видів. Звичайно вказується на ускладнення, що виникають. Так, В.В. Витрянский зазначає: "Складніше вирішити проблему своєчасності виконання зобов'язання, коли договір не передбачає термін виконання і не містить умов, що дозволяють визначити цей термін" 1.

В іншій роботі він вказує: "Головний обов'язок продавця полягає в передачі покупцеві товарів, які є предметом купівлі-продажу, в строк, встановлений договором ... 2"

Інші відомі фахівці - правознавці, прокоментували багато статті Цивільного кодексу РФ про договір купівлі-продажу (зокрема, М. І. Клейн, Г. Л. Левшина), не говорять про те, що термін поставки в даних договорах не є істотною умовою.

Важливий і практичний аспект. У житті вкрай рідко, як виняток, зустрінеш договір купівлі-продажу без вказівки конкретних термінів виконання прийнятих зобов'язань. Це було б не тільки необачно, а й вкрай невигідно для покупця, особливо в тому випадку, якщо він справив передоплату товарів і не вказав термін виконання зобов'язань.

Автори постатейного коментаря ГК РФ, вказуючи на обережний підхід до регулювання питань про поставку товарів без зазначення строку, підкреслюють, що застосування норм п.1 ст. 457 і ст. 314 ГК РФ вимагає врахування наступних моментів: "По-перше, для застосування цього правила недостатньо зазначення в договорі чітко визначеного терміну, до якого він повинен бути виконаний (наприклад, постачання в період між 1 і 15 січня)". Втрата інтересу покупцем до договору у разі порушення терміну виконання повинна ясно випливати з договору. По-друге, продавець не має права без згоди покупця виконувати договір після закінчення чітко визначеного терміну, навіть якщо покупець не сповістив продавця про відмову від договору у зв'язку з порушенням терміну виконання. По-третє, без згоди покупця виключається можливість і дострокового виконання. По-четверте, при порушенні продавцем чітко визначеного терміну покупець має право відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків (ст.405 ЦК України). По-п'яте, такий одностороння відмова покупця від виконання означає розірвання договору або, при частковому відмову - його зміна (п. 3 ст.450 ГК РФ).

Право покупця на відмову від договору в подібних випадках передбачено і "Віденської конвенції 1980 року" 1.

Терміни в договорі викладаються наступними способами:

- Визначенням фіксованої дати постачання;

- Встановленням періоду поставки, тобто того проміжку часу, в який вона повинна бути зроблена: декада, місяць, квартал, рік, із застосуванням специфічних термінів - "негайна" поставка, постачання "зі складу", з "коліс" і т. д .;

- Вказівкою про поставки товарів по частинах.

В останньому способі, якщо сторонами досягнуто згоди, поставка проводиться за календарним планом, де вказуються терміни поставки кожної партії.

Цей план відповідно до звичаїв ділового обороту іменується, наприклад, так: "План постачання товарів на 1 квартал 2002 року". Даний план фіксується в тексті договору під назвою "Додаток № 1 (або № 2) до договору" з обов'язковим зазначенням номера і дати договору. Крім того, в самому тексті договору необхідно відзначити, що додаток № 1 (або № 2) є невід'ємною частиною договору (з посиланням на номер і дату укладеного договору).

Для чого необхідні такі формулювання? Перш за все для того, щоб сторони, зафіксувавши в тексті договору подібне застереження, не могли надалі посилатися на відсутність програми. Крім того, посилання у додатку на номер і дату договору повністю позбавляє контрагентів можливості заявляти (навіть у суді) про те, що додаток до договору не складалося, "загубилося", "зникло" і т. п.

Дійсно, в ст. 508 ГК передбачено випадок, коли сторони договору не визначили термін (період) поставки з якої-небудь причини. Тоді товари повинні поставлятися рівномірними партіями помісячно, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, змісту зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

За угодою сторін у договорі може бути встановлений графік поставки товарів: декадний добова, годинна і т. п. Дострокова поставка товарів може здійснюватися тільки за згодою покупця (п.п. 2,3 ст. 508 ГК РФ).

У разі, коли договором передбачено право покупця, давати продавцю вказівки про відвантаження (передачі) товарів одержувачам, відвантаження (передача) товарів здійснюється продавцем одержувачам зазначеним у відвантажувальної рознарядкою.

Якщо строк направлення відвантажувальної рознарядки договором не передбачений, вона повинна бути спрямована продавцю не пізніше, ніж за 30 днів до настання періоду поставки (п. 2 ст. 509 ЦК РФ).

Покупець має право відмовитися від прийняття товару, поставка якого прострочена, якщо в договорі не передбачено інше. У цьому випадку покупець висилає повідомлення про відмову в прийманні товару. Разом з тим товар, відправлений до отримання повідомлення, покупець зобов'язаний прийняти і оплатити.

Терміни постачання пов'язують не тільки з тимчасовим періодом, але і з будь-яким конкретним дією покупця (попередньою оплатою, виплатою авансу, повідомленням про надходження акредитива в банк продавця), що відповідно має бути також відображено в договорі.

Вищесказане про терміни купівлі-продажу та поставки дозволяє зробити висновок про те, що в більшості випадків термін - істотна умова договорів купівлі-продажу та поставки. Це значною мірою підтверджується правозастосовчою практикою.

Якщо термін передачі речі (товару) визначити неможливо, слід звернутися до статті 314 ГК РФ "Термін виконання зобов'язання", яка передбачає, що зобов'язання має бути виконане в розумний строк після його виникнення.

Поняття "розумний строк" не юридична. Для продавця це може бути невизначений термін, так само як і для покупця. Тому термін передачі речі (товару) за договором купівлі-продажу має базуватися не на "розумний термін", а на конкретному календарному протягом 5 або 7 днів після отримання оплати або повинна бути вказана конкретна календарна дата, наприклад 31 грудня 2001. Договір купівлі-продажу визнається укладеним з умовою його виконання до суворо визначеного терміну, якщо з договору ясно випливає, що при порушенні терміну його виконання покупець втрачає інтерес до договору. Продавець має право виконати такий договір до настання або після закінчення визначеного в ньому терміну тільки за згодою покупця (ст. 457 ГК РФ).

Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

- Вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачено обов'язок продавця з доставки товару;

- Надання товару в розпорядження покупця, коли до терміну (передбаченому договором) товар готовий до передачі в належному місці і покупець відповідно до договору обізнаний про готовність товару до передачі. Товар не визнається готовим до передачі, якщо він не ідентифікований для цілей договору шляхом маркування чи іншим чином.

У тих випадках, коли з договору купівлі-продажу не випливає обов'язок продавця з доставки товару або передачі товару в місці його перебування покупцеві обов'язок продавця про передачу товару покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перекладачеві або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачено інше .

Розділ третій. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ЇХ КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Договір роздрібної купівлі-продажу

На перше місце серед окремих видів договору купівлі-продажу у ЦК поставлена ​​роздрібна купівля-продаж (§ 2 гл. 30, ст. 492-505). Передбачені тут правила носять в основному обов'язковий характер і спрямовані в першу чергу на забезпечення інтересів споживачів. І це природно, оскільки кожен з нас щодня робить звичайні покупки, не згадуючи про правові тонкощах відносин професійного продавця і рядового покупця. Роздрібна купівля-продаж визначена в ЦК як публічний договір, що означає обов'язок роздрібних підприємств продавати товари будь-кому, хто до них звернеться, не роблячи між покупцями відмінностей в ціні на товари й в інших умовах продажу.

Багато чого б ГК узагальнено відображає те, що вже закріплено російським законодавством про захист прав споживачів. Є в ГК норми, що заповнюють прогалини в регулюванні таких важливих правовідносин.

Договір роздрібної купівлі-продажу являє собою договір купівлі-продажу товару, за яким продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК).

Можна відзначити дві характерні риси, що дозволяють виділити договір роздрібної купівлі-продажу в самостійний вид договору купівлі-продажу.

По-перше, необхідно вказати на специфіку продавця як суб'єкта договору роздрібної купівлі-продажу. В якості продавця тут може виступати тільки така комерційна організація, яка здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб (торговельне підприємство).

Закон Російської Федерації «Про захист прав споживачів» (ст. 7) встановив обов'язок торгових підприємств надавати споживачам необхідну інформацію про продавця товару. У зв'язку з цим торгові підприємства зобов'язані мати вивіску із зазначенням профілю та форм організації їх діяльності, фірмового найменування і режиму роботи. Безпосередньо на вивісці повинен бути зазначений також юридична адреса торгового підприємства або місцезнаходження його власника. Названі правила про надання споживачу інформації про продавця товару застосовуються і при здійсненні торгівлі у тимчасових приміщеннях, на ярмарках, з лотків, а також в інших випадках, якщо торгівля здійснюється поза постійного місця знаходження торгового підприємства.

По-друге, певними особливостями володіє і товар, який виступає як предмет купівлі-продажу. Специфіка товару за договором роздрібної купівлі-продажу полягає в тому, що він призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

Необхідно звернути увагу на те, що друга особливість (цільове призначення покупки) стосується саме товару, а не покупця. Покупцем за договором роздрібної купівлі-продажу визнається всяке фізична або юридична особа, яка купує товар у роздрібній торговельній організації або індивідуального підприємства для особистого сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Тому, наприклад, відносини, пов'язані з придбанням організацією (юридичною особою) офісних меблів у меблевому магазині, охоплюються договором роздрібної купівлі-продажу. А значить, можна зробити висновок, що сфера застосування норм ЦК про роздрібну купівлю-продаж (по суб'єктах) ширше, ніж дія норм, що містяться у Законі Російської Федерації «Про захист прав споживачів». Відповідно до зазначеного Закону стосовно роздрібної купівлі-продажу, під споживачем розуміється тільки громадянин, який має намір придбати чи купує або використовує товари виключно для особистих (побутових) потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку. Виключаючи з числа суб'єктів визнаних споживачами, юридичних осіб, законодавець, мабуть, вважав, що організації, на відміну від громадян, мають свої фінансові, бухгалтерські, юридичні служби і тому не потребують спеціальних засобах захисту, що надаються Законом «слабкої» стороні у відносинах, пов'язаних з роздрібною купівлею-продажем, тобто громадянину. У всякому разі, Закон Російської Федерації «Про захист прав споживачів» не поширюється на відносини з участю організацій (юридичних осіб), які у ролі покупців за договором роздрібної купівлі-продажу.

Тим не менш, ГК враховує відмінності в правовому становищі і фактичних можливостях щодо захисту порушених прав та законних інтересів, які мають відповідно громадяни та організації (юридичні особи), але шляхом надання додаткових прав не всім покупцям товарів, а виключно тим з них, у якості яких виступають громадяни. Відповідно до п. 3 ст. 492 ЦК до відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця-громадянина, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до них. Крім того, при введенні в дію частини другої ЦК, у тому числі норм про роздрібну купівлю-продаж, було передбачено, що в тих випадках, коли однією із сторін у зобов'язанні є громадянин, який використовує, придбаває, замовляє або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для особистих побутових потреб, такий громадянин користується правами сторони в зобов'язанні відповідно до ГК, а також правами, наданими споживачу Законом Російської Федерації «Про захист прав споживачів» та виданими відповідно до нього іншими правовими актами.

Договір роздрібної купівлі-продажу, як ми вже відзначали, визнається публічним договором (п. 2 ст. 492 ЦК). Це означає, що торговельне підприємство не має права відмовитися від укладення договору при наявності відповідного товару. Ціна товару, а також інші умови договору купівлі-продажу повинні бути однаковими для всіх споживачів.

Кваліфікація договору роздрібної купівлі-продажу в якості публічного договору, крім інших відомих наслідків, дає Уряду РФ можливість видавати правила, обов'язкові для сторін при укладенні та виконанні даного договору. В даний час одним з основних правових актів, що регулюють відносини, пов'язані з роздрібною купівлею-продажем, є Правила продажу окремих видів товарів, затверджені постановою Уряду РФ від 19 січня 1998 р. № 55.

Правила продажу окремих видів товарів, затверджені постановою Уряду РФ від 19 січня 1998 р. № 55, у наочній і доступній формі доводяться продавцем до відома покупців.

3.2. Договір поставки

Оптовий оборот товарів, відносини між професійними продавцями і покупцями традиційно розглядаються як поставка товарів (наприклад, у § 3 гл. 30 ЦК). Визначення умов таких комерційних договірних відносин - справа, перш за все, їх учасників. Разом з тим є визнані стандарти комерційного обороту, які повинні передбачатися в законі і застосовуватись в разі відсутності іншої угоди сторін. У цій частині ГК враховує правила, встановлені Віденською конвенцією про міжнародні договори купівлі-продажу, а також сформовані в нашій країні особливі правила, що регулюють відносини по постачаннях товарів, і зокрема норми: про періоди, порядок постачання, заповненні недопоставки товарів, їх вибірці, розрахунках за товари, що поставляються, наслідки порушення умов поставки.

Характерною рисою дореволюційного російського цивільного законодавства було виділення договору поставки як самостійного договору поряд з договором купівлі-продажу. При цьому під поставкою розумівся договір, за яким одна сторона зобов'язувалася доставити інший яку-небудь річ за відому ціну до відомого терміну. Вся відмінність поставки від купівлі-продажу полягало в тому, що постачання припускала деякий проміжок часу між укладенням та виконанням договору, тоді як купівля-продаж не передбачала (Хоча й не виключала) такого проміжку часу. Ця обставина мала вирішальне значення, оскільки продавцем за договором купівлі-продажу міг виступати тільки власник речі, а отже, даним договором не охоплювалися правовідносини, що передбачають, що особа, обязующееся доставити майно покупцеві, придбає це майно в майбутньому до терміну виконання зобов'язання.

У цивільно-правовій доктрині радянського періоду необхідність виділення самостійного планового договору поставки пояснювалася тим, що виробництво на соціалістичних підприємствах велося в плановому порядку. Планувалося також постачання торгової мережі товарами народного споживання. Забезпечення планового характеру виробництва та постачання було можливим лише за умови, якщо такий самий плановий характер будуть носити і договори, спрямовані на забезпечення виробництва обладнанням, сировиною і на реалізацію продукції соціалістичних підприємств.

Основним джерелом правового регулювання відносин щодо постачання служили Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та Положення про поставки товарів народного споживання, які затверджуються Радою Міністрів СРСР, які періодично оновлювалися. Крім того, в той період діяли численні Особливі умови поставки окремих видів продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, які розроблялися зацікавленими міністерствами і відомствами і затверджувалися Держпостачем СРСР і Державним арбітражем при Раді Міністрів СРСР.

При розробці нового ЦК було прийнято рішення зберегти договір поставки, але не в якості самостійного цивільно-правового договору, а як один з видів договору купівлі-продажу, орієнтований на регулювання відносин щодо реалізації різних товарів, що складаються в основному між професійними учасниками майнового обороту, які займаються виробництвом і оптовою торгівлею сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, устаткуванням. Виділення договору поставки в якості особливого виду договору купівлі-продажу було продиктовано необхідністю врахування специфіки зазначених правовідносин, які потребують більш жорсткого і детального регулювання. Разом з тим не слід забувати, що договір поставки залишається лише одним із видів договору купівлі-продажу, що тягне за собою субсидіарну застосування до відносин, пов'язаних з поставкою товарів, норм про договір купівлі-продажу. При цих умовах завдання законодавця стосовно регулювання договору поставки звелася лише до визначення спеціальних правил, що враховують специфіку відносин з постачання товарів і підлягають пріоритетному (у порівнянні із загальними положеннями про купівлю-продаж) застосування.

Згідно з чинним законодавством, договором поставки визнається такий договір купівлі-продажу, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ЦК).

Міститься у ГК визначення поняття договору поставки свідчить про те, що договір поставки як вид договору купівлі-продажу є консенсуальним (постачальник зобов'язується передати товари покупцю, а останній зобов'язується їх оплатити), оплатним, двостороннім (Сіналлагматіческій) договором.

Кваліфікуючими ознаками, що відрізняють договір поставки від інших видів договору купівлі-продажу, можуть бути такі особливості договору поставки.

По-перше, слід відзначити особливість у суб'єктному складі даного договору, яка полягає в тому, що в якості постачальника може виступати лише особа, яка здійснює підприємницьку діяльність: індивідуальний підприємець або комерційна організація. Некомерційні організації можуть бути постачальниками товарів тільки в тому випадку, якщо такого роду діяльність дозволена їх засновниками і здійснюється в рамках цільової правоздатності відповідних некомерційних організацій.

По-друге, характерною ознакою товарів, що поставляються за договором поставки, є те, що вони виробляються або закуповуються постачальником. Цей ознака товарів пред'являє певні вимоги і до правового статусу постачальника: він здійснює не взагалі всяку підприємницьку діяльність, а стосовно до конкретного договору поставки підприємницьку діяльність з виробництва або закупівель певних товарів. Таким чином, в якості постачальника за загальним правилом виступають комерційні організації або індивідуальні підприємці, що спеціалізуються на виробництві відповідних товарів або професійно займаються їх закупівлями.

По-третє, має істотне значення, для якої мети покупцем купуються товари у постачальника, бо договором поставки визнається тільки такий, в силу якого покупцеві передаються товари для їх використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім і іншим подібним використанням. Даним ознака свідчить про те, що і в якості покупця за договором поставки повинна виступати, як правило, комерційна організація (індивідуальний підприємець), що займається підприємницькою діяльністю.

Основною метою виділення договору поставки в окремий вид договору купівлі-продажу слід визнати необхідність забезпечення детальної правової регламентації відносин, що складаються між професійними учасниками майнового обороту. Найбільш оптимальний договір поставки, наприклад, для регулювання взаємовідносин між виробниками товарів і постачальниками сировини, матеріалів або комплектуючих виробів; між виробниками товарів і оптовими торговими організаціями, що спеціалізуються на реалізації зазначених товарів. Дані правовідносини повинні відрізнятися стабільністю і мати довгостроковий характер. Тому в правовому регулюванні поставних відносин переважне значення мають не разові угоди по передачі товарів, а довгострокові договірні зв'язки між постачальниками і покупцями.

Стосовно до договору поставки спеціальні правила, що мають пріоритет перед загальними положеннями про купівлю-продаж, зосереджені в § 3 гл. 30 ЦК. За своїм характером зазначені спеціальні правила, що регламентують відносини, пов'язані відставками товарів, або деталізують загальні положення про купівлю-продаж, або передбачають інше, в порівнянні з загальними положеннями про купівлю-продаж, регулювання відповідних правовідносин, або виключають можливість застосування останніх до договору поставки.

3.3.Договор продажу нерухомості

Договір продажу нерухомості також є одним з окремих видів договору купівлі-продажу, які виділяються за ознакою особливого об'єкта продажу - нерухомого майна. Тому вказаним договором притаманні всі основні ознаки договору купівлі-продажу товарів, що відрізняють останній від інших типів самостійних цивільно-правових договорів. Виходячи з цього, договір продажу нерухомості може бути визначений таким чином.

За договором купівлі-продажу нерухомого майна (договору продажу нерухомості) продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно, а покупець зобов'язується прийняти вказане майно та сплатити за нього певну грошову суму (ціну) (п. 1 ст. 454, п. 1 ст. 549 ЦК).

Як і будь-який договір купівлі-продажу, договір продажу нерухомості є консенсуальним, оплатним, взаємним (сіналлагматіческій).

Правове регулювання договору продажу нерухомості як окремого виду договору купівлі-продажу будується за наступною схемою. У § 7 гл. 30 ЦК містяться спеціальні правила, що регламентують укладання договору продажу нерухомості, його форму, а також дії сторін за його виконанню. Ці правила сформульовані в якості специфічних норм, що виключають дію відповідних загальних положень про купівлю-продаж товарів (§ 1 гл. 30 ЦК). Родова належність договору продажу нерухомості до договору купівлі-продажу товарів у правовому регулюванні проявляється в тому, що в частині, не врегульованою нормами, включеними в § 7 гл. 30 ЦК, до відносин, пов'язаних з продажем нерухомості, підлягають застосуванню загальні положення про договір купівлі-продажу товарів.

Істотними умовами договору продажу нерухомості слід визнати умови про предмет договору та про ціну продаваного об'єкта нерухомості. При цьому предмет договору продажу нерухомості включає в себе два роду об'єктів: по-перше, що продається нерухоме майно, по-друге, дії сторін відповідно з передачі, прийняття та оплати продаваного нерухомого майна.

Природно, у випадку з договором продажу нерухомості основне видообразующей значення має такий елемент предмета договору, як продаваний об'єкт нерухомого майна. Саме особливості, притаманні нерухомого майна, диктують необхідність встановлення спеціальних правил, що регулюють дії продавця про передачу майна, що продається, а також дії покупця, на його прийняття і оплати.

Тому сфера дії договору продажу нерухомості може бути визначена лише шляхом аналізу об'єктів цивільних прав, які охоплюються поняттям «нерухоме майно».

У ГК є положення, що дозволяють визначити як загальні ознаки об'єктів нерухомого майна, так і приблизний перелік об'єктів нерухомості.

До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди. До нерухомих речей належать також підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти. Законом до нерухомих віщав може бути віднесено й інше майно. (Ст. 130 ЦК).

Таким чином, основними ознаками нерухомості є: по-перше, міцний зв'язок із землею, по-друге, неможливість переміщення відповідного об'єкта без невідповідного збитку його призначенням. Однак зазначені ознаки притаманні не всім об'єктам нерухомості. До числа таких об'єктів нерухомості належать земельні ділянки, ділянки надр і водні об'єкти, які названі у ЦК і є самостійними основними об'єктами нерухомості.

Для договору купівлі-продажу нерухомості передбачено обов'язкове укладання договору в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Це вимога до форми договору є обов'язковим. Недотримання встановленої законом форми тягне недійсність договору купівлі-продажу нерухомості.

Для договорів купівлі-продажу нерухомості необов'язково нотаріальне посвідчення, однак, треба пам'ятати про те, що до введення в дію Федерального закону про реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним для договору продажу нерухомості зберігається обов'язкове нотаріальне посвідчення. Крім того, в м. Москві нотаріальне посвідчення такого договору вимагається відповідно до Інформаційним листом Москомімущества і Московської міської нотаріальної палати від 15 березня 1994 року.

Хоча згідно з п. 1 ст. 551 ДК перехід права власності на нерухомість підлягає державній реєстрації, це не означає, що і сам договір підлягає такій реєстрації. Договір продажу нерухомості вважається укладеним з моменту його підписання сторонами, а от право власності переходить до покупця тільки після реєстрації такого договору.

При укладанні договору продажу нерухомості додатковими істотними умовами є:

1. Дані, що дозволяють чітко встановити нерухоме майно, що підлягає передачі покупцю за договором:

а) дані, що визначають розташування нерухомості на відповідній земельній ділянці;

б) дані, що визначають розташування нерухомості в складі іншого нерухомого майна.

2. Ціна продаваного майна.

При відсутності в договорі цих даних, що визначають предмет договору, умова про нерухоме майно, що підлягає передачі, вважається не узгодженим сторонами, а відповідний договір не вважається укладеним (ст. 554 ЦК).

На відміну від загальних умов договору купівлі-продажу при продажі нерухомості правила визначення ціни, передбачені п. 3 ст. 424 ГК, не застосовуються. При відсутності в договорі погодженого сторонами в письмовій формі умови про ціну нерухомості договір купівлі-продажу нерухомості вважається неукладеним (ст. 555 ЦК).

Особливість укладання договору продажу житлових приміщень полягає в тому, що істотною умовою договору продажу житлового приміщення, квартири, частини житлового будинку або квартири, в яких проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим житловим приміщенням після його переходу у власність покупця, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав користування продаваним житловим приміщенням (ст. 558 ЦК).

З особливостями оформлення договору купівлі-продажу нерухомості пов'язане і таке специфічне підставу його розірвання.

Передача нерухомості продавцем і прийняття її покупцем здійснюються за передавальним актом або іншого документа про передачу нерухомості, підписаному сторонами. Тому ухилення однієї із сторін від підписання акта про передачу нерухомості на умовах, передбачених договором, вважається відмовою від виконання її обов'язків за договором.

Незважаючи на специфіку цього виду договорів купівлі-продажу, у разі передачі продавцем покупцеві нерухомості, що не відповідає умовам договору про якість, на такі відносини поширюється загальне правило про наслідки передання товару неналежної якості. Зокрема, при передачі продавцем покупцеві нерухомості з неусувними вадами, вадами, що виявляється неодноразово або з'являються знову після їх усунення, недоліками, які не можуть бути усунені бет нерозмірних витрат або витрат часу, або іншими аналогічними недоліками, покупець має право відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми.

  1. Форма договору купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу може укладатися в усній, простій письмовій, нотаріальній формі, а також шляхом вчинення конклюдентних дій.

У випадках, передбачених законодавством, необхідна державна реєстрація договорів купівлі-продажу.

Вибір тієї чи іншої форми визначається предметом договору, складом його учасників і ціною. Так, для купівлі-продажу нерухомості передбачена проста письмова форма у вигляді єдиного документа, підписаного обома сторонами. У зв'язку з прийняттям Федерального закону від 21 травня 1997 року "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним 1" нотаріальна форма для угод з нерухомістю більше не потрібно, однак необхідна їх державна реєстрація. Якщо однією із сторін договору купівлі-продажу рухомих речей є юридична особа, то потрібно письмова форма укладення договору. Те ж саме правило діє відносно громадян, якщо сума договору перевищує десять мінімальних розмірів оплати праці, встановлених законом. Однак якщо момент укладення та виконання договору співпадають, договір може укладатися в усній формі (наприклад, у роздрібній торгівлі).

Згідно з усталеною практиці і звичаям ділового обороту складання будь-якого договору починається з його назви, тобто, як кажуть правознавці, з зазначення виду чи "різновиду" договору, наприклад "Договір купівлі-продажу товарів", "Договір продажу нерухомості", "Договір продажу підприємства "та інші. Слідом за найменуванням договору слід його номер, дата і місце підписання.

Всі вищевказані реквізити договору хоча і традиційні для існуючої практики, проте несуть в собі правову і смислове навантаження як формально-юридичну необхідність. Так, найменування договору не тільки вказує на його вид, а й індивідуалізує сам договір, а тим більше полегшує його тлумачення (ст. 431 ГК РФ), особливо якщо надалі чекає розгляд в арбітражному суді правовідносини, що випливає з договору.

Далі за назвою слід номер договору. Присвоєння йому конкретного номера є також індивідуалізацією договору. Потім у його тексті фіксується дата і місце підписання. Відсутність того та іншого реквізиту груба помилка сторін договірного зобов'язання, так як точне визначення моменту його укладення пов'язано із закінченням терміну дії договору, а значить і всіх тих юридичних наслідків, які з ним пов'язані.

Рідко, але все ж буває, коли сторони угоди підписують договір в різний час. У цьому випадку він вважається укладеним з моменту його підписання останньою стороною.

Іноді боку договірного зобов'язання не фіксують у його тексті термін вступу договору в силу. Якщо останнє не підтверджується і з самого змісту договору, то тоді дата укладення договору має вирішальне значення, оскільки вона може бути моментом вступу договору в законну силу.

Місце підписання договору теж має велике юридичне значення. Так, за цивільним законодавством місцем вчинення визначаються:

1) правоздатність та дієздатність осіб вчинили угоду (ст. 17, 21 і 49 ЦК РФ);

2) форма угоди (ст. 8, 153 і 158 ГК РФ);

3) застосування законів і норм інших держав 1.

У преамбулі (вступна частина) визначаються суб'єкти, уповноважені укласти договір, вказується повне фірмове найменування контрагентів, під якими вони внесені до єдиного реєстру державної реєстрації, тобто юридичний статус сторін. Потім даються їх умовні скорочення найменувань, під якими вони будуть фігурувати в тексті договірного зобов'язання, наприклад "Продавець" і "Покупець". Це необхідно для того, щоб надалі вже не приводити повну або скорочену назву контрагентів.

У преамбулі детально вказуються найменування посад осіб, які підписують договір, а також їхні прізвища, імена, по батькові. Крім цього, у вступній частині будь-якого контракту обов'язково слід вказати найменування документа, з якого випливають повноваження посадової особи на підписання договору. Такими документами можуть бути статут, положення, договір, довіреність і т.п. Слід знати, що правом на укладення договорів без довіреності на підставі статуту наділені керівники товариств, підприємств, установ і організацій.

Усякі інші особи - заступник керівника, головний інженер, віце-президент і т. п., а також керівники філій та представництв - повинні діяти на підставі виданої, належно оформленої і завіреної довіреності. У дорученні повинні бути, тільки підпис керівника та печатку фірми, а для державних і муніципальних підприємств - ще й підпис головного бухгалтера. Крім того, зазначаються дата і рік видачі, термін, на який видана довіреність, і обсяг повноважень особи, яка укладає угоду. Що стосується довіреності від імені громадян, то вона повинна бути оформлена згідно з Федеральним законом від 12 серпня 1996 року № 111-Ф3 "Про внесення доповнення до пункту 1 статті 185 Цивільного Кодексу Російської Федерації".

Оскільки повноваження керівника визначається статутом або іншим аналогічним документом, остільки у всіх випадках під час підписання того чи іншого договору слід, перш за все, вивчити статут контрагента. Особливо це відноситься до акціонерним товариствам. Справа в тому, що багато акціонерних товариств у своїх статутах обмежують повноваження керівника по здійсненню операцій. Ці обмеження, як правило, стосуються сумового (грошового) виразу угод.

Судово-арбітражна практика 1 2 3 і науково-правова література свідчать про те, що положення статуту про правовий статус і правоздатності юридичної особи мають значення не тільки для самої юридичної особи (і його засновників) але і для його контрагентів, а також для третіх осіб , що вступають з ним в Цивільно-правові та інші відносини. Цей висновок буквально означає наступне. Якщо в статуті, наприклад, акціонерного товариства "Схід" записано, що його Генеральний директор правомочний здійснювати операції на суму не більше 300 тис. рублів, але він підписав договір на суму, скажімо, 350 тис. рублів, а його контрагент ТОВ "Захід" , який не знав про перевищення повноважень Генеральним директором, також підписав і скріпив печаткою даний договір, то цей договір може бути визнаний недійсним за правилами статті 174-175 ГК РФ з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції ради директорів акціонерного товариства, не можуть бути передані на вирішення виконавчому органу товариства. У нашому прикладі - генеральному директору. Це прямо записано в ст. 49,53 і 103 ГК РФ, але чомусь при укладенні договору про це забувають. Причому договір може бути визнаний недійсним і після того, як вступив у законну силу, виконаний сторонами належним чином і термін його дії закінчився. Правозастосовна практика виходить з принципу, що контрагент договірного зобов'язання неодмінно повинен перевірити повноваження і правомочності особи, що підписує договір 1.

Простіше кажучи, незнання закону не звільняє від відповідальності.

Це положення про перевірку повноважень керівника юридичної особи актуально не тільки для закритих акціонерних товариств, але і для товариств з обмеженою відповідальністю у світлі Федерального закону від 8 лютого 1998 року № 14-Ф3 "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

Так, п. 5 ст. 46 цього закону дозволяє (допускає) обмежувати повноваження генерального директора на укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна або можливістю відчуження майна, вартість якого перевищує 25% вартості майна товариства, якщо статутом не передбачено більш високий розмір великої угоди - 30, 40, 45% і т. д.

Крім усього іншого, обов'язково слід перевірити, чи вправі контрагент займається комерційною діяльністю і чи є у нього відповідна ліцензія. Така вимога законодавчого акту (додаток № 1 до постанови Уряду РФ від 24 грудня 1994 року № 1418 "Про ліцензування окремих видів діяльності" зі змінами та доповненнями). Номер, серію і дату видачі ліцензії також слід зафіксувати в преамбулі договору.

Орієнтовна структура договору купівлі-продажу представлена ​​у Додатку 1.

ВИСНОВОК

Договір купівлі-продажу основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи.

Договір купівлі-продажу є генеральним договором, і норми про купівлю-продаж застосовуються до окремих його видів, якщо інші правила для них не передбачені Цивільним кодексом РФ.

За загальним правилом, товаром за договором купівлі-продажу можуть бути будь-які речі - визначаються родовими ознаками, або індивідуально-визначені, рухомі або нерухомі. З цього правила ст. 129 ЦК РФ передбачені винятки для речей, вилучених з обороту або обмежених в обігу. При цьому в деяких підприємницьких договорах купівлі-продажу (постачання для державних потреб, контрактація, продаж підприємств) товар передається покупцеві виключно для використання у підприємницькій діяльності, в інших же різновидах купівлі-продажу (роздрібна купівля-продаж) - виключно для використання не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а в третіх (договір енергопостачання) - і для побутового споживання та для використання у підприємницькій діяльності.

Істотною умовою договору купівлі-продажу є умова про предмет. Умова договору купівлі-продажу про предмет вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару.

Кількість товару передбачається у договорі у відповідних одиницях виміру або в грошовому вираженні, або в договорі встановлюється порядок визначення кількості товару. Якщо договір не дозволяє визначення кількості що підлягає передачі товару, договір вважається неукладеним.

Решта умов договору купівлі-продажу, які стосуються предмета (якість, асортимент, комплектність, тара і упаковка) - також можуть бути узгоджені в договорі. Якщо ці умови не передбачені в договором, правила їх визначення встановлюються Цивільним кодексом РФ. Відсутність спеціальних вказівок в конкретному договорі на ці умови не може служити підставою для визнання його неукладеним.

Умова про ціну також передбачається в договорі купівлі-продажу. Разом з тим у договорі купівлі-продажу ціна може бути взагалі не передбачена або її неможливо визначити виходячи з умов договору.

Договором купівлі-продажу визначається термін виконання обов'язку передати товар і порядок його оплати. Термін оплати повинен бути максимально наближений до моменту передачі товару покупцеві.

У договорі повинні бути вказані права і обов'язки продавця і покупця. Основний обов'язок продавця - передати покупцеві товар, передбачений договором, а основний обов'язок покупця прийняти переданий йому товар.

Вказується відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором або за неналежне їх виконання, а також штрафні санкції.

Правильне, грамотне складання договору купівлі-продажу допоможе сторонам уникнути непродуктивних витрат у вигляді сплати пені, штрафів, а також зростання дебіторської заборгованості. При цьому гарантується чистота укладання угоди і беззбитковість проведеної купівлі-продажу.

При укладенні договору купівлі-продажу необхідно обов'язково звертати увагу на правочинність особи, що підписує договір з боку контрагента. Правозастосовча показує, що часто в цій області є порушення: договір підписується особою, яка перевищує свої повноваження і правомочності, які встановлені і закріплені в установчих документах організації (Статуті, Положенні, Установчому договорі).

Арбітражна практика дала значний матеріал з проблеми застосування різних видів договорів купівлі-продажу. Вищим арбітражним судом надано рекомендації, які необхідно враховувати сторонами договору купівлі-продажу при його укладанні і реалізації. Однак окремі положення ГК РФ залишилися спірними.

Редакція п.2 ст. 458 ГК має не зовсім вдалу формулювання. Адже при визначенні моменту виконання продавцем обов'язку передати товар в принципі можливі тільки два варіанти: або продавець несе будь-які обов'язки з перевезення товару, або він вільний від них. Однак п.2 ст. 458 ГК фіксує ще одну можливість: якщо продавець за умовами договору не зобов'язаний доставляти товар покупцеві, то він все-таки зобов'язаний організувати його доставку. Насправді законодавець, мабуть, мав на увазі інше: якщо сторони спеціально не обумовили базис поставки, то продавець зобов'язаний укласти договір перевезення товару до місця знаходження покупця. Але як далеко це тлумачення від буквального сенсу зазначеної норми! Необхідно зміну статті 458 ЦК для виключення непорозумінь при реалізації укладеного договору купівлі-продажу.

Цивільний кодекс РФ залишає відкритим питання про правове становище товарів, що поставляються понад договірного кількості і тимчасово перебувають у покупця. Ймовірно, права та обов'язки покупця відносно цих товарів повинні визначатися за аналогією з правами зберігача за відплатним договором (п.3 ст. 891 ЦК). З даного питання необхідно дати роз'яснення Вищим Арбітражним судом.

Останнє правило п.2 ст. 467 ЦК (відмова від виконання договору) явно невдале. Адже право відмови від виконання договору виникає негайно після його ув'язнення в силу дефекту самого договору. Було б логічніше виключити можливість відмови від виконання договору (якщо він вважається укладеним, або, в крайньому випадку, вважати не укладеним договір у цілому (оскільки не погоджено умову про предмет - кількості).

Термін служби товару часто невиправдано змішують з терміном його придатності. Цього не уникнув навіть Пленум Верховного Суду РФ у ч.5 п.13 постанови Пленуму Верховного Суду РФ «Про практику розгляду судами справ про захист прав споживачів» від 29 вересня 1994 року № 7. 1 Ці поняття, дійсно, мають багато спільного, оскільки і той і інший термін визначає період безпечного використання товару. Вважаю, необхідно законодавцю дати точне визначення терміну служби товару та строку його придатності.

Незважаючи на детальну розробку положень договору купівлі-продажу, ще залишилися спірні моменти, які вимагають врегулювання в законі або в роз'ясненнях вищих судових органів по правильності їх застосування. Тому тема моєї дипломної роботи ще довгий час залишиться актуальною та затребуваною.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

1. Нормативно-правові та інші офіційні документа

  1. Конституція Російської Федерації. Офіційний текст за станом на 15 грудня 1998 року з історико-правовим коментарем. - М.: Видавнича група НОРМА-ИНФРА · М, 1999.

  2. Цивільний кодекс Російської Федерації. - М., Юрист, 1999.

  3. СЗ РФ 1996, № 17.

  4. СЗ РФ 1996, № 1.

  5. СЗ РФ 1997, № 30.

  6. СЗ РФ 1996, № 3.

2. Спеціальна література.

2.1. Коментар до ДК РФ, частині другій. Контракт.-М., НОРМА-ИНФРА · М, 1996.

2.2. Коментар частині другій Цивільного кодексу РФ. - М. Фонд "Правова культура", 1996.

2.3. Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації. / / М. Редакція журналу "Господарство і право", Фірма "Спарк", 1995.

2.4. Андрєєв С.Є., Сівачева І.А., Федотова О.І. Договір: укладення, зміна, розірвання. - М. Проспект 1997.

2.5. Андрєєва Л. На захист необхідності договору оптової купівлі-продажу. / / Господарство право, 1999, № 11 с. 93.

2.6. Андрєєва Л. Істотні умови договору: суперечки, продиктовані теорією і практикою / / Господарство право, 2000, № 12 с. 89.

2.7. Бризгалін А.В., Берник В. Р., Головкін О.М. Звід господарських договорів і документообігу підприємств з юридичною, арбітражними і податковим коментарем У 4-х т., т. 2 (під ред. А. В. Бризгаліна). - М., "Аналітика - Прес", 1998.

2.8. Вахніна І. Облік співвідношення приватного і публічного порядку регулювання при визначенні умов договору. / / Господарство право, 1998, № 11.

2.9. Витрянский В.В. Цивільний кодекс РФ, частина друга. - М., МЦФЕР, 1996.

2.10. Витрянский В.В. Договори: купівлі-продажу, міни, оренди, безоплатного користування, перевезення, транспортної експлуатації, розрахунки. - М. АТ "Центр ділової інформації" тижневика "Економіка і життя", 1996.

2.11. Витрянский В.В. Купівля-продаж (глава 30 ЦК України). / / Господарство право, 1996, № 1.

2.12. Витрянский В.В. Істотні умови договору. / / Господарство право, 1998, № 7.

2.13. Витрянский В.В., Суханов Є.А. та ін Договори: порядок укладання, зміни та розірвання, нові типи. - М., АТ "Центр ділової інформації" тижневика "Економіка і життя", 1996.

2.14. Цивільне право / Под ред. С.П. Гришаєва. - М. Юрист, 1999.

2.15. Цивільне право частину I. Підручник / За ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергєєва. - М., Видавництво ТЕИС, 1996.

2.16. Дашкова Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладення до виконання. - М., Маркетинг, 1995.

2.17. Договірні суперечки. Збірник документів / за загальною ред. М.Ю. Тихомирова. - М., Видання пана Тихомирова М. Ю., 1999.Груздев В. Склад і істота договірних зобов'язань сторін. / / Господарство право, 1999, № 7.Дудко А. Договір в умовах істотної зміни обставин. / / Господарство право, 1999, № 11.

2.18. Побачивши Б. Термін як істотну умову договорів купівлі-продажу та поставки. / / Господарство право. 1997, № 7.

2.19. Завидів Б, Гусєв О. Особливості відплатних договорів. / / Право і економіка, 2000, № 7.

2.20. Коган Е. Договір купівлі-продажу товару. / / Ризик, 1996, № 8-9.

2.21. Онопрієнко О.В. Значення статуту юридичної особи для його контрагентів і третіх осіб: коментар судово-арбітражної практики. - М., Юридична література, 1995.

2.22. Потяркін Д. Укладення договору / / Господарство право, 1997, № 11.

2.23. Пушкінський Б. Договір оптової купівлі-продажу. / / Господарство право, 1999, № 6.

2.24. Пустозерова В.М. Угоди, купівлі, продажу. М., Пріор, 1996.

2.25. Садиков О.Н. Договір і закон у новому цивільному праві Росії. / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2000, № 2.

2.26. Спори про визнання угоди недійсною. Збірник документів / за загальною ред. М. Ю. Тихомирова. - М., Видання пана Тихомирова М. Ю., 2000.

2.27. Суханов Є. Цивільний кодекс у господарській практиці. / / Господарство право, 1997, № 5.

3. Матеріали практики

3.1. Постанова Президії ВАС РФ у справі № 2333/97 від 09.09.97. Вісник ВАС, 1997, № 10.

3.2. Постанова Президії ВАС РФ у справі № 779/96 від 03.09.96. Вісник ВАС, 1997, № 1.

3.3. Постанова Президії ВАС РФ у справі № 4132/96 від 21.01.97. Вісник ВАС, 1997, № 3.

3.4. Постанова Президії ВАС РФ у справі № 3184/97 від 07.10.97. Вісник ВАС, 1997, № 12.

3.5. Постанова Президії ВАС РФ у справі № 4306/95 від 23.12.95. Вісник ВАС, 1996, № 3.

3.6. Постанова Президії ВАС РФ у справі № 5082/94 від 14.11.95. Вісник ВАС, 1996, № 2.

3.7. Постанова Президії ВАС РФ у справі № 8215/95 від 05.03.96. Вісник ВАС, 1996, № 5.

Додаток 1

Орієнтовна структура договору купівлі-продажу

У різних авторів - укладачів типових (примірних) форм договорів найрізноманітніший підхід до структури договору, тобто до дроблення його на розділи. Наприклад, деякі вчені-правознавці пропонують 24 розділу в договорі купівлі-продажу 1, а окремі юристи-практики радять дробити договір на 14 розділів 2. Тому, природно, що і зміст договору, тобто правова "оболонка", одного і того ж договору купівлі-продажу буде різним. Яку ж форму договору взяти за основу? Тут повинен бути присутнім якийсь розумний стандарт, зразок, якому зобов'язані слідувати учасники цивільного обороту.

Для наочності представимо типову структуру договору купівлі-продажу.

У запропонованій схемі договору 12 розділів:

1) Реквізити договору.

2) Преамбула (вступна частина).

3) Предмет договору.

4) Термін (період) поставки товару, (момент передачі товару від продавця до покупця).

5) Умови (базис) поставки товарів. Обов'язки продавця і покупця.

6) Ціна.

7) Порядок розрахунків.

8) Додаткові (особливі) умови.

9) Розірвання договору.

10) Форс-мажор.

 1. Відповідальність сторін.

 2. Прикінцеві положення.

Типова структура договору купівлі-продажу


1 Вахніна І. Договори оптової купівлі-продажу та поставок товарів. Ресурси, інформація, постачання, конкуренція, 2001, № 4, с. 74.

1 Завидів Б, Гусєв О. Особливості відплатних договорів. / / Право і економіка, 2000, № 7

1 Суханов Є. Цивільний кодекс у господарській практиці. / / Господарство право, 1997, № 5, с. 78.

1 Витрянский В.В. Купівля-продаж (глава 30 ЦК України). / / Господарство право, 1996, № 1 с. 3.

1 Груздєв В. Склад і істота договірних зобов'язань сторін. / / Господарство право, 1999, № 7. С. 89

1 Цивільне право частину I.: Підручник / За ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергєєва. - М., Видавництво ТЕИС, 1996. С. 75.

1 Витрянский В.В., Суханов Є.А. та ін Договори: порядок укладання, зміни та розірвання, нові типи. - М., АТ "Центр ділової інформації" тижневика "Економіка і життя". 1996. С. 147.

2 Громадянське право. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій / відп. Ред. О.Н. Садиков. - М., 1997. С.12.

3 Цивільне право. Частина II. Підручник. / Під ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергєєва. - М: Видавництво ТЕИС 1997. С.13.

1 Витрянский В.В. Істотні умови договору. / / Господарство право, 1998. № 7. С. 3.

1 Вісник ВАС РФ, 1997, № 1, с. 43-44.

1 Постанова Президії ВАС РФ від 21 січня 1997 р. № 4132/96.

1 Коган Е. Договір купівлі-продажу товару. / / Ризик, 1996, № 8-9, с. 48-52.

1 Витрянский В.В. Істотні умови договору. / / Господарство право, 1998, № 7, с. 13.

2 Побачивши Б. Термін як іменник умова договорів купівлі-продажу та поставки. / / Господарство право. 1997, № 7, с. 129.

1 П.1 ст. 5 Закону РФ від 9 січня 1996 року "Про захист прав споживачів" / / Відомості Верховної, 1996, № 3 ст.140.

1 Витрянский В.В. Договори: купівлі-продажу, міни, оренди, безоплатного користування, перевезення, транспортної експлуатації, розрахунки. - М., АТ "Центр ділової інформації" тижневика "Економіка і життя", 1996, с. 145.

1 Коментар частині другій Цивільного кодексу РФ. - М. Фонд "Правова культура", 1996.

1 Постанова Президії ВАС РФ від 7 жовтня 1997 р. № 3184/97.

1 СЗ РФ. 1996. № 17 Ст. 1918.

2 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

3 СЗ РФ. 1992. № 45. Ст. 2542.

1 Андреевва Л. Істотні умови договору: суперечки, продиктовані теорією і практикою / / Господарство право, 2000, № 12 с. 95.

2 Дашкова Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладення до виконання. - М., Маркетинг, 1995. С. 181.

1 Потяркін Д. Укладення договору / / Господарство право, 1997, № 11, с. 111

1 Витрянский В.В., Суханов Є.А. та ін Договори: порядок укладання, зміни та розірвання, нові типи. - М., АТ "Центр ділової інформації" тижневика "Економіка і життя", 1996, с.48.

2 Витрянский В.В. Цивільний кодекс РФ, частина друга. - М., МЦФЕР, 1996. С. 252.

1 Коментар до ДК РФ, частині другій. Контракт. - М., Інфра-М-Норма, 1996.

1 (СЗ РФ, 1997, № 30, ст.3594)

1 Андрєєв С.Є., Сівачева І.А., Федотова О.І. Договір: Укладення, зміна, розірвання. - М., Проспект 1996.

1 Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 23 грудня 1995 року № 4306/95.

2 Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 14 листопада 1995 року № 5082/94.

3 Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 березня 1996 року № 8215/95.

1 Онопрієнко О.В. Значення статуту юридичної особи для його контрагентів і третіх осіб: коментар судово-арбітражної практики. - М., Юридична література, 1995, С. 81.

1 Збірник постанов Пленумів Верховного Судів СРСР і РРФСР (укр. Фед) у цивільних справах. М. 1999. с. 293.

1 Дашкова Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладення до виконання. - М. Маркетинг, 1995. С. 100-108.

2 Пустозерова В.М. Угоди, купівлі-продажу. М., Пріор, 1996, с. 45-108.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
326.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір купівлі продажу поняття предмет і зміст
Договір купівлі-продажу Поняття і
Договір купівлі-продажу Поняття і
Договір роздрібної купівлі-продажу Поняття і
Договір купівлі-продажу нерухомості Поняття договору
Договір купівлі-продажу поняття сфера застосування значення
Поняття володіння Договір купівлі-продажу в римському праві
Поняття володіння Договір купівлі продажу в римському праві
Договір купівлі продажу поняття сфера застосування значення
© Усі права захищені
написати до нас